Az Árnyas Óvoda nevelési programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Árnyas Óvoda nevelési programja"

Átírás

1 Az Árnyas Óvoda nevelési programja Aki korán rákap a jóra, azon később sem fog már a rossz. /Kodály Zoltán/ Szolnok 2010

2 Az Árnyas Óvoda nevelési programja Aki korán rákap a jóra, azon később sem fog már a rossz. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék Óvodánk jellemző adatai 3 1. Helyzetelemzés 4 2. Sajátos pedagógiai arculat érték- és célrendszer Értékazonosság és előnyös különbözőség az óvodai csoportokban Közös értékek óvodánkban / Sikerkritériumok Vonatkozó alapelvek Küldetésnyilatkozat, jövőkép 9 3. A mi óvodásaink, gyermekkép 9 4. A mi óvodánk, óvodakép 9 5. Az óvodai nevelés feltételei SZVO-HOP ra vonatkozóan Sajátos pedagógiai arculatra vonatkozóan Napirend Hetirend A megvalósítás megkülönböztető kritériumai, döntő tényezői Érzelmi nevelés és szocializáció Játék, játékba integrált tanulás Játék, játékba integrált tanulás Egészséges életmódra nevelés Sajátos pedagógiai arculat óvodai tevékenységformái, feladatai Közlekedésre nevelés Mozgás, mozgásos játék, Mozgáskotta Tehetséggondozás Sajátos egyéni arculathoz kapcsolódó fejlődés nyomon követése Saját hagyományok, szokások, ünnepek Az óvoda hagyományos ünnepei, rendezvényei Dokumentálás Együttműködések Óvoda és a család kapcsolata Egyéb partnerkapcsolatok A program megvalósításához szükséges eszközök 49 2

3 Óvodánk jellemző adatai Szolnok Városi Óvodák Igazgatósága 5000 Szolnok, Baross u / Óvodánk neve, címe, telefonszáma Árnyas Óvoda 5000 Szolnok, Temető út 13. sz / Intézményünk fenntartója, címe, telefonszáma Szolnok megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatások Főosztálya Művelődési, Oktatási és Sport Osztály 5000 Szolnok, Kossuth tér / , 56/ Óvodai csoportok száma: 4 A programot benyújtja Óvodánk nevelőtestülete. 3

4 1. Helyzetelemzés Szolnok város külső területén, jól megközelíthető helyen, kertes, családi házak között működik óvodán, mely 103 gyermek befogadására alkalmas. Az óvoda udvara fákkal teli, szép, gondozott: napos és árnyékos nagy tér áll a gyerekek rendelkezésére. Gazdag tapasztalatszerzési lehetőséget kínálunk a környezet, természet megismerésére, a természetes mozgások gyakorlására, mozgásigény kielégítésére, közös élményszerzésre minden évszakban. Folyamatosan bővülő mozgásfejlesztő eszközeink lehetővé teszik a fejlesztési folyamatainknak egymásra épülését. 2.Sajátos pedagógiai arculat érték- és célrendszer A szocio - kulturálisan eltérő, jellemzően hátrányos helyzetű és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek megsegítése érdekében a szakmai munkánkat az egészséges életmódra nevelés, közlekedés pedagógia, mozgásfejlesztés módszertanára és eszköztárára alapozzuk. Hatékony segítséget tud nyújtani a MAGYAR MOZGÁSKOTTA módszer, mely során a gyermekek meg tudják élni, hogy valamiben értékesek, fontosak, felfedezik a másság értékeit, kibontakoztatják rejtett képességeket. 4

5 2.1. Értékazonosság és előnyös különbözőség az óvodai csoportokban Közös értékek óvodánkban / Sikerkritériumok Gyermekeink érkezéskor és távozáskor természetes módon köszönjenek a felnőtteknek és a gyerekeknek. Ügyeletes szobában fogadjuk az érkező gyermekeket (halk zene, hangulatfény, pihepuha kuckó, mesélés, bábozás) Napindító beszélgetéssel kezdődik a csoportok napi tevékenysége Csoportbáb része a mindennapi életünknek Beszélgető kör témái. - napi események összegzése, további tevékenységek tervezése, - szocializációs játékok - tematikus bábjátékok - problémahelyzet, illemszabályok megbeszélése Életkornak megfelelő önállóság, eszközök biztosítása: - önkiszolgálás(kiscsoport) - asztalterítés, szalvéta, tízórai-uzsonna készítés, öntés, naposi munka (középső csoport ) - ebédnél önálló szedés, kés-villa használat, sepregetés, asztal törlés (nagycsoport) - teremrendezés, egyéni megbízatások teljesítése Pihenés, meghitt mesehallgatás(illatmécses, hangulatfény, egyéni szükségletnek megfelelő alvás, ébredés Viselkedési normák, szabályok - A csoportba járó gyermekekre nem jellemző az árulkodás - A csoportba járó gyermekekre nem jellemző a verekedés, agresszív viselkedés, a csúnya beszéd - A nagyobbak segítik a kisebbeket, figyelmesek a mosdóban - A játékeszközök kölcsönös használatánál a gyermekek alkalmazzák a kéremköszönöm illemszavakat A gyermekek mosdóhasználatnál feltűrik a ruhájuk ujját - kézmosás szokása kialakult (étkezés előtt és után,wc használat során ) - vizuális jellel megerősítjük a higiénés szokásokat Étkezésnél a gyerekek megköszönik a kapott ételt,és használják a szalvétát A mindennapos közös mozgás biztosított A játék-teremrendezés - csoport egységes felhívó jelére történik - a gyermekek ügyelnek a csoportszoba rendjére, - a nem használt játékot a helyére teszik Az udvari játék során a gyerekek figyelnek egymásra - játékeszközök használatának szabályait betartják (kerékpár, labda, csúszda,mozgatható játékok) - rendeltetés szerűen használják az eszközöket - délben, délután segítenek a játékok elpakolásában - ügyelnek az udvar tisztaságára, annak rendezésében részt vesznek ( ősztavasz kerti munka) 5

6 2.2 Vonatkozó alapelvek Célja: o A 3-7 éves, többségében hátrányos helyzetű gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése. o Szeretetteljes, gyermekközpontú, a másságot elfogadó légkörben, különös tekintettel az életkori, egyéni sajátosságokra és az eltérő fejlődési ütemre. o A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, szociális képesség kibontakoztatása játékon és mozgáson keresztül. Feladata: o Az egészségügyi hátrányok leküzdése, fokozott gondozási feladatok mindennapi ellátása. o Gyermekeinknek mindennap biztosítjuk a spontán és szervezett mozgást, elsősorban a szabadban. Arra törekszünk, hogy váljon belső igénnyé. o A tapasztalatok, élmények, a személyes példamutatások váltsanak ki pozitív érzéseket, alakítsák a társakkal való kapcsolatokat, viselkedési szokásokat, nyelvi kifejező készséget. Pedagógiai alapelveink: - A gyermeki személyiség megismerése, tisztelete, szeretete, megbecsülése. - Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör kialakítása. - Másság elfogadására nevelés. - Egészséges életmód igényének kialakítása. - Élmény gazdag mindennapok megteremtése. - Életkori fejlődésükben eltérő gyerekek felzárkóztatása. - A játék elsődleges szerepe a fejlesztésben. - Változatos tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása. - Közlekedésre nevelés. - Egyéni képességek kibontakoztatása, tehetséggondozás. - Családdal való együttműködés a nevelésben. 6

7 A nevelőtestület: Az óvoda nyitvatartási ideje alatt a nevelőmunkát óvodapedagógus végzi. A párban dolgozó óvónők kialakításakor figyelembe vesszük érdeklődési körüket, beállítottságukat, nevelési stílusukat, életkorukat, hogy a párok képesek legyenek együtt tervezni, feladatokat megoldani, tevékenykedni. Óvodánkban a pályakezdő óvónőt egy tapasztaltabb kolléga segíti a gyakorlati munka során. Nevelőtestületünkben a nevelők felkészültsége különböző szintű. A különbözőségeket elfogadjuk, az egyéni értékek pozitív irányú megközelítését erősítjük. Az önálló kezdeményezésre lehetőséget biztosítunk. Testületünk szakmai felkészültségét, munkáját szakmai team segíti, amely a nevelőtestület javaslata alapján tűzi ki feladatait és készít munkatervet, időközönként csoportlátogatásokat szervez. A közösség tagjaiként az óvónők felelősséget vállalnak a kitűzött célokért, azok megvalósításáért, képességeik szerint. A nevelőtestület a nevelési év elején közösen átgondolja és meghatározza, hogy az adott évben mikor, milyen formában tartja az ünnepeket, megemlékezéseket. A város kulturális életébe való bekapcsolódás egyben nyitás a környezetünk felé. Nevelőmunkát segítő dolgozóink Programunk eredményes megvalósításához szükséges a dajka és az óvónő összehangoltabb munkája, tevékenysége. Szeretnénk, hogy a dajka valóban tevékenyen vegyen részt a csoport mindennapjaiban, ezért arra van szükség, hogy a csoportban dolgozó óvónők megfelelően tájékoztassák nevelési elképzeléseikről, módszereiről. A jó együttműködés, különösen a szakképzett dajkák esetében megsokszorozza a nevelő hatást. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus magatartásával, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a gyermekekre. Az egészséges életmódra nevelés, az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek, pl. vitaminsaláta készítés, szendvics-, tízórai készítés, befőzések, sütés, elengedhetetlenné teszik, hogy a konyhai dolgozókkal is jó legyen a kapcsolatunk. Segítenek az eszközök előkészítésében, alkalmanként az egyes munkafázisokban és a befejező mozzanatokban, pl. kiszedik a tepsiből a kész süteményt vagy sült tököt, segítik a gyerekeket az apróbb megbízatások teljesítésében. 7

8 Az udvaron található fákkal, bokrokkal, élőlényekkel, homokkal való ismerkedés és az udvari, kerti munka vagy a csoportszobai barkácsolás során nagy segítségünkre van a karbantartó-kertész. A fiúknak, lányoknak férfi modell. Munkánkat akkor segíti eredményesen, ha: - Rendelkezik empatikus képességgel. - Türelmes. - Udvarias. - Aktívan vesz részt a csoport udvari, kerti munkájában, a rendezvények előkészületeiben. - Épületen belül és az udvaron segít a mozgáshoz szükséges hordozható eszközök elhelyezésében. - Jelzi, és lehetőségeihez képest megelőzi, illetve elhárítja a balesetveszélyt az épületen belül és az udvaron. 8

9 2.3 Küldetésnyilatkozat, jövőkép Aki korán rákap a jóra, azon később sem fog már a rossz. Az Árnyas Óvodában családias, szeretetteljes, a másságot elfogadó, vidám légkörben dolgozunk. Célunk az óvodáskorú, többségében hátrányos helyzetű, eltérő egészségügyi szokásokkal rendelkező gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése. Nevelőmunkánk alapja: - A gyermekek örömteli játéktevékenysége. - Közös élmények megszerzése, a családdal való együttműködés kialakítása és fejlesztése. - Egészségügyi szokások alakítása. - A mozgás megszerettetése. Szép, tágas, parkos udvarunkon, télen-, nyáron, nap mint nap felszabadultan mozognak és szívesen tevékenykednek a hozzánk járó gyermekek. 3. A mi óvodásaink, gyermekkép A mi óvodásaink szeretnek óvodába járni, pozitív emberi kapcsolatokat építenek; önmagukat, másokat képesek elfogadni. Környezetükben jól eligazodnak, természetet tisztelő, szerető gyermekek. Önállóak, nyitottak és érdeklődőek, van szabály és feladattudatuk, ismereteik és képességeik alkalmassá teszi őket az iskolai éltre. 4. A mi óvodánk, óvodakép Óvodánkban kölcsönös bizalomra, tiszteletre, együttműködésre épülő légkört teremtünk, ahol azonos pedagógiai alapelveket vallva, nagy tudatossággal és szakmai igényességgel végezzük a gyermekek óvodai nevelését. Az előítélettől mentes másság elfogadása, a tolerancia, a segíteni akarás a példamutató magatartás az, ami jellemzi az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő dolgozók hozzáállását. Kommunikációs kapcsolatokban érvényesül a tisztelet, az illem és a viselkedéskultúrát meghatározó egyéb értékek. 9

10 5. Az óvodai nevelés feltételei Az óvoda személyi feltételei Megnevezés Jelenlegi létszám Felsőfokú végzettséggel rendelkező óvónők száma 4 Főiskolát végzett óvónők száma 4 Óvodapedagógusok szakirányú végzettsége: 1 Mozgásfejlesztő-, mozgásjavító pedagógus 1 Tehetségfejlesztési szakértő 1 Szociálpedagógus, C kategóriás bábelőadó 1 Fejlesztőpedagógus Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajkák száma 6 Udvaros-karbantartó 1 Az óvoda összes alkalmazottainak száma: 15 10

11 Tárgyi feltétel: Az óvodai férőhely: 103 A csoportok száma: 4 Óvodánk épületei kielégítően szolgálják a gyermekek biztonságos óvodai életét. A csoportszobák tágasak, világosak, méretük egy csoportszoba kivételével megfelel a törvényileg előírt létszámnak. A gyermekmosdók, az illemhely, és a folyosók közös használatúak. A felnőtt öltöző helyiségek kicsik, a bútorok régiek. A melegítőkonyha felszerelése folyamatosan felújításra szorul. Az óvoda udvarát szép, nagy árnyas fák, füves, betonos részek és mozgásra alkalmas terek tagolják. Van KRESZ-parkunk, veteményes és virágos kertünk. Mozgásfejlesztő játékaink, tornaszereink sokoldalú mozgásfejlesztési lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára. Ez nagymértékben elősegíti azt a célunkat, hogy az együttműködés és kommunikáció gyakorlása az egész nap folyamán megvalósuljon. Tárgyi felszerelésünk hiányos, mindent megteszünk a már meglévők megóvására, karbantartására. A program megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételek adottak, célszerű bővítésükre fokozatosan, folyamatosan törekszünk. 5.1 SZVO-HOP ra vonatkozóan Az óvodában a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, belfogadó,segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Az óvodában dolgozóknak feladatuk : Olyan pedagógiai, támogató környezet kialakítása, ahol a hátrányos helyzetű -, sajátos nevelési igényű gyermekeink, nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók számára, a pedagógiai s tárgyi feltételrendszer megteremtésével, az összehangolt munkarend kialakításával, személyiségük, mentális, optimális fejlődését szolgálja, ahol a másság elfogadása mindenki számára természetessé válik.. Nevelőtestületünkben törekszünk az együttélési esélyeket hordozó lehetőségeket biztosítani a kulturális értékek egyenrangú megjelenítésével, az önazonosság megőrzésével Korszerű óvodapedagógiai módszerekkel, a szülőkkel való partnerei együttműködéssel kívánjuk az eredményes együttműködést megvalósítani a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink hatékony nevelése érdekében.(részletezően lsd. IPR programban) 11

12 5.2 Sajátos pedagógiai arculatra vonatkozóan Napirend Időtartam J Á T É K A tevékenység megnevezése Gyermekek fogadása, gyertyafény, Halk zene, pihe-puha kuckó Mese hallgatás J Á T É K Napindító beszélgetés Játék, játékba integrált tanulás Képességfejlesztések Testápolás, folyamatos tízórai Munkajellegű tevékenység Beszélgető kör Mindennapos együttmozgás Öltözködés, szabad mozgás,,játék Séták, megfigyelések a szabadban Testápolás Munkajellegű tevékeny Ebéd Pihenés, mesehallgatás Folyamatos ébredés,uzsonna J Á T É K Szabad játék, teremben, udvaron Folyamatos távozás 12

13 Hetirend A heti ritmus megtervezésében segít az alábbi hetirend-minta. A hét napjai Kötelező tevékenység Domináns tevékenység Spontán tevékenység Hétfő Testnevelés Mozgás Kedd Szerda Csütörtök Mese-vers A külső világ tevékeny megismerése Matematikai tapasztalatszerzés Ének, zene Játék Munka jellegű tevékenység Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének, zene A külső világ tevékeny megismerése Matematikai tapasztalatszerzés Péntek Rajzolás, mintázás, kézimunka 13

14 6. A megvalósítás megkülönböztető kritériumai, döntő tényezői 6.1. Érzelmi nevelés és szocializáció Célja: o A gyerekek szívesen jöjjenek az óvodába és érezzék jól magukat. o A hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekeknél fokozottan figyelünk a tartós, stabil napirend és jó kapcsolat kiépítésére. Feladata: o Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése, a beszoktatástól az óvodás kor végéig. o A beszoktatás megkezdése előtt lehetőség szerint családlátogatáson való részvétel, szülői értekezlet szervezése, óvodánkkal való előzetes ismerkedés felkínálása. o A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása. Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és fenntartó képességek formálása, erősítése, a társas kapcsolatok fejlesztése érdekében. o Közös élményekre épülő tevékenységek biztosítása. 14

15 Ismerkedési szakasz Célja: o A gyermek az új környezetben minél rövidebb idő alatt szerezzen olyan biztonságérzetet, amely meghatározza további szociális viselkedésének alakulását. Feladata: o Az óvodapedagógus lehetőség szerint a gyermek óvodába lépése előtt ismerkedik, kapcsolatot teremt a családdal, a partneri viszony kialakulását segíti elő (A szociokulturális benyomásokról a családlátogatás után készít feljegyzéseket). o Ismerkedő, játszó napot szervez a családok, és a bölcsődéből érkező gyermekek számára. o Az ismerkedés időszakában mindkét óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. o Felajánlja az anyával együtt történő ismerkedés lehetőségét. o A csoportban levő gyerekeket az új társ elfogadására hangolja. o Biztosítja a szülőknek az óvodai nevelőmunkába történő betekintést. A fokozatos és folyamatos ismerkedést megelőzi a családoknál tett látogatás, ahol tájékozódunk a gyermekek otthoni körülményeiről, szokásokról, életvitelről. Elegendő időt adunk az ismerkedésre, de minden gyermek esetében egyénileg a szülővel közösen döntünk, és lehetővé tesszük a szülővel együtt történő beszoktatást is. Az óvodához szoktatás kezdeti időszakában mindkét óvónő egész nap a csoportban tartózkodik. Szeretetteljes magatartással, az egyes szülőhöz, gyerekhez elfogadó odafordulással segítenek az átállás nehéz folyamatában. (A gyermeknek sokat segít, ha a szülő is elfogadja az óvónőt). Az óvónők az érzelmi kötődések mielőbbi létrejöttéhez hitelesen alkalmazzák a megerősítés, a dicséret személyre szóló formáit. Ez a régebben járó gyerekekre is ösztönzően hat, az új társakkal való törődést utánzással ők is gyakorolják. A gyermekek kedvenc játékszereiket behozhatják az óvodába az ismerkedés ideje alatt. Az óvoda nyitottsága az óvodáskor végéig biztosítja a szülőknek a nevelőmunkába történő közvetlen betekintést (hagyományok megteremtésével, nyilvános, közös programok, ünnepek) segítségével tovább növeljük. Az óvónő az évközben érkező gyerekek fogadásában is körültekintő. A program az ismerkedési időszakot tekinti a családdal való együttnevelés kiindulópontjának. 15

16 Szociális tanulás Az ismerkedési időszakában szerzett pozitív érzelmi benyomások segítik a gyermeket a szociális tanulás folyamatában. Az egyes gyerek szociális viselkedési készségének szintjét befolyásolja a gyermek kommunikációs fejlettsége. A gyermek az egymás mellett játszástól az együttjátszásig, majd az együttjátszás és tevékenykedés során a mintha helyzetekben viselkedést gyakorol, tapasztalatokat szerez, alakul szociális készsége. A viselkedést megerősítő jelzések segítik a gyermeket a kommunikációban és abban, hogy megtanulja értékelni saját és mások cselekedeteit, megtalálja helyét a csoportban. Az óvónő az ismerkedési időszakban megteremtett bensőséges kapcsolatokat a mindennapok tevékenységformáiban, a gyerek szocializációs fejlődése, fejlesztése érdekében segíti, követi. A gyerekről szerzett benyomások segítik az egyéni bánásmódjának megválasztásában. A különleges gondozást, bánásmódot igénylő gyerekeket elfogadó szeretettel, példát mutató figyelemmel segíti. Lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerek gyakorolja azokat a viselkedési, udvariassági formulákat, amelyek az emberi kapcsolattartáshoz, a csoportban éléshez nélkülözhetetlenek. A közös élményekkel az összetartozás érzését erősíti. A csoportban kialakult biztonságot nyújtó szokásrenddel segít elfogadtatni a gyerekkel a csoport viselkedési szabályait. Hangneme, szeretetteljes kapcsolatteremtő stílusa, minta a gyerek, a szülő számára, a gyereket utánzásra ösztönzi. 16

17 Óvodapedagógus a folyamatban: o A gyermek egyéni fejlődési lapjához szükséges személyes adatok, gyermekkori fejlődési adatok felvétele, bizalmas kezelése; az ismerkedés tapasztalatainak feljegyzése. o Környezetszépítő munkájával hozzájárul a kellemes, biztonságot sugárzó légkör kialakításához. o Játszó délelőtt programjainak összeállítása, a bölcsődések és a szülők értesítése, meghívók küldése, plakátok készítése. o Szülők tájékoztatása az óvoda házirendjéről, szülői értekezletek, fogadóórák, rendezvények időpontjáról. o Otthonról hozott játékok tárolási helyének kialakítása. o Állandó szokások, szabályok kialakítása, a szülőkkel történő megismertetése (napirend, hetirend; öltözködés, étkezés, tisztálkodás, játék, pihenés, stb.). A fejlődés várható eredménye óvodás kor végén - Bátran, biztonságosan mozognak az őket körülvevő környezetben. - Ragaszkodnak a gyermekekhez, a felnőttekhez, és ezt érzelmekben, szavakban, tettekben fejezik ki. - Érdeklődnek társaik, barátaik iránt. - Az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat tudják. - Társaik szokatlan megnyilvánulásait megértéssel fogadják (másság). Továbbiakban lsd. SZVO HOP szerint 17

18 6.2.. Játék, játékba integrált tanulás Célja: o Olyan boldog gyermekkor megteremtése, ahol a cselekvések gyakori átélésével a gyermekek egyéni vágyai, ötletei kibontakozhatnak, komplex módon fejlődhetnek. o Tanulási lehetőségek kihasználása tevékenységek által. o A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása. Feladata: o A gyermekek veleszületett kíváncsiságának, érdeklődésének kielégítése, feltételek biztosítása, gazdagítása. o Lehetőségeket biztosítunk a játékban és a játékba integrált tanulás során, hogy kipróbálhassák ötletgazdagságukat, türelmüket, társaikhoz és a szabályokhoz igazodó viselkedésüket, kitartásukat az akadályok leküzdésében. A gyermekek legfontosabb tevékenységének a játékot tekintjük, hangsúlyozva a játék önkéntességét, a gyerek önállóságát, kezdeményezését, aktivitását. Arra törekszünk, hogy minél hasznosabb, és zavartalanabb legyen a játékidő. A folyamatos napirend lehetővé teszi, hogy a gyermek elmélyülten játszhasson, legyen elég ideje elképzelései megvalósítására. A játék jelentősége abban rejlik, hogy kielégíti a gyermekek szereplési vágyát, fejleszti fantáziájukat, memóriájukat, ítélőképességüket, kitartásukat. Tevékenység során játékos formában mélyíthetik el ismereteiket. Szabadon és kreatívan használhatja a rendelkezésre álló eszközöket, lehetősége nyílik a játszótársak kiválasztására, a problémahelyzetek és konfliktusok önálló megoldására, a társakkal való egyezkedésre. Óvodánkban a játék feltételeinek (légkör, hely, idő, eszköz, tapasztalatszerzés, élmény) biztosításával szolgáljuk a gyermek szabad, kötetlen játékát. 18

19 Óvodai csoportjainkban jelen vannak a hagyományos játékfajták: A gyakorlójáték, lehet mozgásos, manipulációs, verbális, mely a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó siker ismétlésére készteti a gyermeket. Az építő-konstruáló játék, mely során a gyermek átéli az alkotás örömét, fejlődik kreativitása, elősegíti a finommotorika, szem-kéz koordináció, percepció fejlődését. A szabályjáték (mozgásos-értelemfejlesztő) fejleszti az egymásért folytatott játék örömének kialakulását. Fontos, hogy sok, mozgásos szabályjátékot ismertessünk meg a gyerekekkel. A szerepjátékban sok egyedi vonás van, mely tükrözi a gyerek eddigi életét. Fejleszti viselkedéskultúráját, alkalmazkodóképességét, szervezőkészségét, empátiáját. Megtanulja a társadalmi együttélés szabályait, erkölcsi értékét. Barkácsolás során segítjük, hogy a gyermekek aktívan bekapcsolódhassanak a javítási műveletekbe, átérezve a munka örömét, eredményét. Az általunk készített eszközök a szerepjátszó-bábozó tevékenység eszközeivé válnak. A dramatizálás és bábozás fejleszti a pozitív szokáselemek tükröződését a cselekedetekben, a konfliktus helyzetek megoldását, érzelmi hangulat kialakulását, kifejezőkészséget. Óvoda udvarunk szintén alkalmas az örömteli, változatos tevékenységek biztosítására. 19

20 Játékirányításunk A játékot a legfejlesztőbb tevékenységnek tartjuk, ahol a gyerek megfigyel, érzékel, tapasztal. Segítségért, magyarázatért a felnőtthez fordul. Játéksegítő módszereink: - amikor csak szemléljük a játékot, - amikor hagyjuk a gyermeket a problémák megoldásában, - amikor segítségre van szükségük, - amikor az együttes játékunk jelenti a legnagyobb örömet. Fontosnak tartjuk a közös játszást, a gyermekek játékába való beleélést, együttérzést. Az óvónő szerepét abban látjuk, hogy a gyermekek szívesen fordulnak hozzá problémáikkal, együttműködő, segítőkész. Az együttjátszás nem korlátozza a gyermek önállóságát, hanem lehetőséget ad, hogy az óvónő belülről segítse a saját elképzeléseinek megvalósítását. Az együttjátszás igénye fokozottabb kiscsoportban, majd szabályjátékoknál nagycsoportban ismét erőteljesebb. Óvodapedagógus a folyamatban: - a gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása, - napirendben belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára, - a játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása, - nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése, - egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék fejlesztése érdekében, - szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel. - az óvodás korban megjelenő játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével, A fejlődés várható eredménye óvodás kor végén - játékban örömüket lelik, képesek arra, hogy együtt játszanak, - igényükké válik a társakkal való együttműködés, - képesek szerepet vállalni, megosztani, esetleg lemondani, - alkalmazkodnak egymáshoz, betartják a játékszabályokat, - viselkedésükben megjelennek az óvoda által elvárt viselkedési szabályok. A továbbiakban a SZVO HOP szerint 20

21 6.1.2 Játék, játékba integrált tanulás Célja: o Összefüggések, tulajdonságok felfedezése, egyéni- és közös élményeken alapuló játékos tapasztalatszerzés. o Ismeretek elsajátítása, készségek, jártasságok kialakítása a tevékenységeken keresztül. Feladata: o Elfogadó, megerősítő légkört teremt, amelyben a gyerek számára az önkéntelen tanulás lehetősége az egész nap folyamán adott. o Pozitív megerősítéssel, dicsérettel ösztönzi a gyereket a kívánt viselkedés elsajátítására. Sikerélményhez juttatja, amelynek motiváló hatására tudatosan épít. o A játékos tapasztalatszerzés lehetőségeit, a kezdeményezett tevékenységeket a gyerek önkéntelen tanulási sajátosságainak figyelembe vételével szervezi. o A mozgás, a közlekedés, a természetvédelem változatos tevékenységeit tudatosan használja a spontán, a szervezett és az utánzásos tanulásra. o A családokkal való együttműködés során a szülőkkel elfogadtatja a gyermeki tanulás sajátosságait. A játék és tanulás összekapcsolódik óvodás korban. A gyermek esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz. A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvodás gyermek életében, mert benne minden tanulási tapasztalat, ismeret, jártasság készség megjelenik. A gyermekek napjának nagy részét az általuk spontán módon kezdeményezett játékok töltik ki. Ezek a játékok gazdagítják nagyon a személyiségüket, de nem minden gyermekét olyan sokoldalúan, hogy önmagukban elegendő lehetőséget biztosítanának az egyes képességek fejlődésére, ezért van szüksége a pedagógus által kezdeményezett és irányított fejlesztő játékra. A legalkalmasabb tevékenységi keret, foglalkoztatási forma a kötetlenség. 21

22 Óvodapedagógus a folyamatban: - értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás), - a gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának, sokoldalú érdeklődésének kielégítése, - lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, a hol megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit, - a gyermekek érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása, - a gyermek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának fejlesztése. A fejlődés várható eredménye óvodás kor végén - vállalkoznak problémahelyzetek megoldására, - alkalmazkodnak egymáshoz, betartják a játékszabályokat, - megismerkednek az építőelemek tulajdonságaival (szín, forma, alak, nagyság) fejlődik finommozgásuk, - önbizalmuk, bátorságuk, életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően fejlett a problémamegoldó képességük, kreativitásuk, - kommunikációs és együttműködő képességeik fejlettsége segíti az iskolába való beilleszkedést. Tevékenységformák: Mese-vers Ének-zene, énekes játékok Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Külső világ tevékeny megismerése Munka Tanulás Varázsceruza A SZVO HOP elvárásai alapján 22

23 6.3. Egészséges életmódra nevelés Célja: o A családi szokásokat figyelembe véve a gyermekek életkorának megfelelő helyes életritmus kialakítása, az egészséges testi fejlődés biztosítása. Feladata: o A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése. o A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. o A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet megteremtése. A gyermekek óvodába lépése előtt lehetőség szerint családlátogatás alkalmával tájékozódunk az otthoni körülményekről, szokásokról, életvitelről, amelyben nagy lemaradások tapasztalhatók. Ez meghatározza a gyermekek gondozásaival kapcsolatos feladatainkat. Megismertetjük a gyerekekkel a mosdó használatát, a testápolási szokások sorrendjét. A szülők bevonásával fokozatosan kialakítjuk a helyes öltözködési szokásokat; a réteges öltözködést hangsúlyozzuk. Az étkezési szokásokban tapasztalható egyéni különbségeket, lemaradást, a kulturált körülmények biztosításával, személyes példaadással próbáljuk koruknak megfelelő szintre hozni. Az önkiszolgáló feladatok végzése, többszöri gyakorlása lehetővé teszi a gyermekek önállóvá válását. Minden csoport naponta egy alkalommal mos fogat. Az etnikai származású gyermekek többsége az óvodában ismerkedik meg a WC használatával, a folyóvizes kézmosással. Az ő esetükben differenciált, egyéni bánásmódot alkalmazunk a tisztálkodási szokások kialakítására. A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása A gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Az edzés lehetőségét minden évszakban a szabad levegőn való tartózkodással használjuk ki. A természet erőivel (napfény, víz, levegő) történő edzés kedvező hatását figyelembe vesszük. 23

24 A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet megteremtése Udvarunk nagy része füves terület, kisebb részét homok és beton borítja, amely sokféle játékhoz nyújt lehetőséget (futójáték, fogójáték, ugró játékok, labdajátékok, rollerezés, kerékpározás, ugróiskola, stb.). Van napos és árnyas rész, virágos és veteményes kertünk. A gyerekek szabad mozgását, edzését, változatos mozgásfejlesztő tornaszerekkel biztosítjuk: - fából készült mozgásfejlesztő rendszer: kombinált mászó állvány hintával és mászókötéllel; egyensúlyozó rúd; hajó; egyensúlyozó rudakkal, csúszdával, mászókával kombinált kilátó, - szerepjáték játszására alkalmas favonat, faautó, - mozgatható sporteszközök (futballkapu, kosárpalánk), - kerékpárok, rollerek. Óvodapedagógus a folyamatban: Változatos mozgáslehetőséget kínáljon a gyermekeknek az óvoda épületén belül és az udvaron. A gyermekek életkorának megfelelően az óvodán kívüli mozgáslehetőségeket is kínáljon a gyermekek számára (futóverseny, sportvetélkedő, séták, kirándulás, játszótér, vízhez szoktatás). A vitamin-napi tevékenységeket a gyermekek aktív részvételével szervezze meg. Ötleteivel, programok szervezésével segítse elő a szülőkkel való jó kapcsolat fejlődését. A fejlődés várható eredménye óvodás kor végén - A testápolás körében kialakított egészségügyi szokásokat önállóan, felszólítás nélkül végzik. - A tisztálkodási eszközöket megfelelően használják. - Készség szintjén használják az evőeszközöket (kanál, villa), kialakulnak a kulturált étkezési szokások. - Önállóan, egyéni igényüknek megfelelően szedik a kellő mennyiségű ételt, öntik a folyadékot. - Tudnak sorrendben öltözni (udvari nadrág, pulóver vagy udvari póló, cipő, kabát, sál, sapka, kesztyű) vetkőzni (kesztyű, sapka, sál, kabát, cipő, udvari póló vagy pulóver, udvari nadrág) - Ruhájukat ki- begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. - Ügyelnek környezetük rendjére, tisztaságára. Továbbiakban lsd. a SZVO HOP szerint. 24

25 7. Sajátos pedagógiai arculat óvodai tevékenységformái, feladatai Közlekedésre nevelés Célunk: o A gyerekek közlekedési veszélyeztetettségének csökkentése. o Olyan tapasztalatokhoz, ismeretekhez jusson a gyermek, amelynek birtokában jól eligazodik a környezetében. o A biztonságos közlekedéshez szükséges képességek fejlesztése. Feladatunk: o A közlekedési környezet megismertetése évszakokhoz kapcsolódóan. o A közlekedési tapasztalat- és ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése és biztosítása. o A közlekedéshez szükséges erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása. o Modell nyújtása. A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Általa a gyerekek az őket körülvevő szűkebb és tágabb természeti-társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. Segíti a gyerekek irányítottan és spontán szerzett tapasztalatainak feldolgozását. Fejleszti megfigyelőképességüket, gondolkodásukat, emlékezetüket. A gyerekek a természeti és társadalmi környezetükből szerzett ismereteiket játékukban felhasználják, folyamatosan gyakorolják, munkatevékenységükben alkalmazzák. Az óvodás korban megkezdett- illetve folytatott közlekedésre nevelésnek több szempontból is létjogosultsága van a kisgyermek életében: - A közlekedés része ő is, bár még segítségre van szüksége. - Életkori, pszichofiziológiai adottságai révén egy-egy közlekedési helyzetben rosszabb teljesítményt nyújt, mint egy felnőtt. - Még nagy az eltérés a közlekedésnek a vele szemben támasztott követelményei és ezek teljesítése között (így relatíve nagy a valószínűsége annak, hogy egy közlekedési helyzetben rossz döntést hozhat). 25

26 Mindezen gyermeki hiányosságok felett nem hunyhatunk szemet, hiszen 6-7 éves korától- iskolába kerülve- többnyire egyedül fog gyalogosan közlekedni és erre fel kell őt, készíteni! Nincs gyerek KRESZ! Azonos közlekedési helyzet minden életkorban azonos döntést, cselekvést kíván. A járművezetőket sem készítik fel arra, hogy mely életkorban általában mi jellemzi a gyermek-felnőtt közlekedési érettségét. Marad az egyetlen követhető, egyben a biztonságot is jelentő megoldás: a gyermek szerephelyzeteivel, érettségével összhangba hozott preventív közlekedési képességfejlesztés, amelynek az a célja, hogy a gyermek részképességeit olyan magasabb szintre hozza, amely segítségével a személyiség harmonikusabb módon képes a közlekedési jelek, jelzések észlelésére, feldolgozására és a megfelelő válasz alkalmazására. Tehát ha jól végezzük az egyes életkorokban a gyermek fejlesztését, akkor olyan képességek, készségek, attitűdök alakulnak ki, a melyek a biztonságos, kulturált közlekedés megvalósítására is alkalmasak lesznek. A tapasztalatszerzés módjai: - alkalmi- és folyamatos megfigyelések, - szerep- és szabály játékok, - szimulációs játékok, - szituációs gyakorlatok, valós helyzetek, - kirándulás, séta, - vizuális tevékenységek (pl.: barkácsolás). a) A gyalogos közlekedés szabályainak megismertetése, gyakorlása, melynek részei: - közlekedési környezet megismertetése, - lakás, óvoda környéke, - séták útvonala, - közúti jelzések, - helyes viselkedési modell nyújtása, - közlekedési készség, képesség fejlesztése. b) Járművekről szerzett ismeretek, melynek részei: - járművek sebességének, hangjának és mérete- összefüggésük felfedeztetése a gyermekekkel (valós helyzetben szerzett tapasztalatok, Világunk hangjai c. kazetta hallgatása, közlekedési park,), - szituációs, szimulációs játékok (séta, közlekedési park, terepasztalon), - valós helyzetek (autó-kiállítás, séta, átkelés zebrán), - spontán alkalmak (séta, kirándulás, úttesten való átkelés, kerékpározás). 26

27 Óvodapedagógus feladata a folyamatban: - Olyan feltételeket megteremtünk, amely lehetővé teszi minél több tapasztalat szerzését a természetben. - Tudatosan törekszünk az arra, hogy minél több élményt gyűjtsenek a gyerekek a saját természeti és társadalmi környezetükből. - Biztosítunk minden eszközt és lehetőséget a gyermekeknek a természetben való folyamatos tevékenységhez. - A foglalkozásokat lehetőség szerint a szabad természetben szervezzük meg. - Biztosítjuk a feltételeit, felnőtt segítségével az óvodában élősarok, virágoskert folyamatos gondozását végezhessék a gyerekek. A madarak etetését télen rendszeresen végezhessék. - A helyes viselkedés pozitív megerősítése. A fejlődés várható eredményei óvodás kor végére: - Tudja a születési adatait (hely, idő). - A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően tájékozódik és eligazodik a természeti, társadalmi tágabb és szűkebb környezetben. - Pozitív érzelmi viszonyulása megerősödik környezete iránt, megismeri a város nevezetességeit, büszkeségeit. - Különbséget tud tenni az évszakok között, ismeri jellemzőit. - Ismer háziállatokat (kutya, macska, nyúl, kakas, disznó), vadállatokat (oroszlán, tigris, elefánt, legjellemzőbb tulajdonságait. - Értékeli a természet szépségeit, annak növény és állatvilágát. - 8-as számkörben biztonságosan számlál, összehasonlít (több-kevesebb-ugyanannyi) mennyiség, nagyság, forma, szín szerint. - Ismeri az irányokat (balra, jobbra, le, föl) és alkalmazni tudják síkbeli, térbeli tevékenységek során, beszélgetésekben. - Helyesen használja a névutókat (alatt, fölött, mellett). - Segítséggel közlekedik a gyalogos közlekedés szabályainak megfelelően. - Rendelkezik a közlekedéshez szükséges alapvető ismeretekkel és képességekkel. - Ismeri a járműveket, életkorának megfelelően a jelzőtáblákat, a rendőr munkáját. 27

28 7.2. Mozgás, mozgásos játék, Mozgáskotta Célja: o A mozgás megszerettetése, mozgásuk fejlesztése, a mozgásos tapasztalatok bővítése gyakorlási lehetőségek biztosításával. o Az óvodáskorú gyerekek szervezetének, testi képességeinek fejlesztése változatos eszközhasználattal, sokféle mozgáshelyzet megteremtésével. Feladata: o A gyerekek mozgásigényének kielégítése, ezzel együtt harmonikus, összerendezett mozgásfejlesztés. o Motoros képességek fejlesztése. Kondícionális képességek (erő, gyorsaság, állóképesség). Koordinációs képességek (egyensúlyérzék, téri tájékozódó képesség, reagáló képesség). Kognitív képességek fejlesztése mozgáson keresztül. o Kreativitás és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az eszközök többféle módon való felhasználhatósága, mozgáspályák alkotása és bejárása által. o Eltérő egyéni különbségek figyelembevételével mozgásos élmények, tapasztalási lehetőségek megszervezése csoportos, csoportközi és egyéni fejlesztés, gazdagító program formájában a mozgásos feladatok változatos, differenciált tervezésével. o Integráltan, komplex módon történő fejlesztés/ Mozgáskotta/ A mozgás sokoldalú tevékenység, jelen van a szervezett foglalkozásokon, a mindennapos szabad mozgáson túl a játékban, a különböző nevelési területeken, valamint a gondozási és önkiszolgáló tevékenységekben. A Mozgáskotta módszer beépülése a mindennapokba alkalmat ad a prevencióra, illetve hatékony segítséget nyújt a gyermekek célzott (gondolkodás,figyelem, emlékezet, matematikai, zenei képességek) fejlesztésében. A fejlődés várható eredménye óvodás kor végén: - a gyermekek szeretnek mozogni, futni, mozgásos játékban kitartóak, - a gyerekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyérzékelésük stabil, mozgásuk összerendezetté válik, 28

29 - növekszik feladattartásuk, együttműködésük, szabálytudatuk, - ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. A mozgásfejlesztés területei: a. Testnevelés b. Mindennapos szervezett- és szabad mozgás c. Játékidőben történő mozgásfejlesztés d. Mozgáskotta A mozgásos feladatok, mozgásos játékok tervezésénél figyelembe vesszük a csoportok összetételét, a gyerekek életkori sajátosságait, egyéni fejlettségi szintjét. A mozgást a nap folyamán bármikor és bárhol biztosítjuk. A testnevelés foglalkozások anyaga az atlétika, talajtorna, szertorna, kéziszer gyakorlatokból és különféle játékokból tevődik össze. A játékot, a játékosságot alapvetőnek tekintjük és alkalmazzuk a testnevelésben. Előnyben részesítjük a kéziszerek gyakori használatát: labda, karika, szalag, kendő, babzsák stb. Heti 1 alkalommal, majd nagycsoporttól 2 alkalommal. A Mozgáskotta minden korcsoportban alkalmazott módszer, melyet korosztálynak megfelelően a testnevelés foglalkozásba építünk bele.(lásd. Mozgáskotta melléklet) Továbbiakban a testnevelés anyaga a SZVO HOP szerint. 29

30 7.3. JÁTÉK VÁR Tehetséggondozó Program és Műhely A tehetséggondozó terület meghatározása: Logikai- matematikai, Testi-kinesztetikus, Nyelvi, Térbeli, Zenei, Interperszonális, Intraperszonális, Környezeti. Helyzetkép: A JÁTÉK VÁR elnevezésű program a 2008/2009-es nevelési évben indult el, mint Helyi Nevelési Programot gazdagító innováció, amely Tehetséggondozó Programmá nőtte ki magát. A fejlesztés Pirók Mónika óvodapedagógus, tehetségfejlesztési szakértő munkája. A mozgásos rész kidolgozását Sárköziné Kardos Anita mozgásfejlesztő óvodapedagógus segítette. A fejlesztő munkához a bátorítást, valamint hasznos tanácsokat Dr. habil Gyarmathy Éva nyújtotta, valamint egyéb szakemberek (lásd részletesen JÁTÉK VÁR Tehetséggondozó Program, Kapcsolatok ). A tehetséggondozó program az 5-7 éves, a Gardneri modell által jelölt intelligencia területek bármelyikén kiemelkedő képességet, tehetséget mutató gyermekek gondozására, fejlesztésére készült. Figyelembe veszi a szociokulturális hátránnyal küzdő, alulteljesítő, tanulási zavarokkal küzdő, valamint atipikus idegrendszerű erős motivációval rendelkező, kiemelkedő képességű gyermekek erősségeit és gyengeségeit is. Alapelvek: Részletesen megtalálható a JÁTÉK VÁR Tehetséggondozó Programban, illetve irányadó a SZVO- Gyermekvilág Tehetséggondozó Programban (mindennapi- és decentrumok). 30

31 A program cél- és feladatrendszere: Játékos feladatok Általános és speciális ismeretek Téri tájékozódás sokoldalú tapasztalatokkal Élményszerzés, társas készségek fejlesztése Kreatív helyzetek, problémamegoldás Választható mozgásos program Álmok, vágyak és produktumok Régi és modern eszközök, informatikai játékok Rendelkezik elsődleges céllal, ez az egyensúlyi rendszer sokoldalú fejlesztése, ennek rendel alá minden egyéb fejlesztést, valamint ezzel hozza kapcsolatba. Célok: * A 3-7 évig terjedő óvodai élet során a tehetségre utaló hajlamok jegyeinek felismerése, a gyermek gondozása (a tehetséggel összefüggő erős-és gyenge képességek fejlesztése, légkörjavítás, feltöltődés biztosítása). A szülő szakszerű támogatása, együttgondolkodás, jó együttműködés kialakítása, fejlesztése. Az egyensúlyi mozgásos modul elsődleges célja a szenzoros integráció fejlődésének támogatása minden modalitás változatos, sokoldalú megtapasztalást segítő játékok- módszerek- eszközök felhasználásával. A választható mozgásos program a Magyar Mozgáskotta Módszer, valamint az Ayres és egyéb hagyományos eszközökkel kombinált mozgásfejlesztést foglalja magába. A választás az óvodapedagógus és a gyermek közös interakcióján alapul. A speciális fejlesztés során, a program mozgásos része is tartalmazza a felfedezési szakaszt (2-3 programban töltött alkalom), amikor a gyermek kipróbálhatja magát és a módszert. A program további részében komplex mozgásos fejlesztésben vesz részt a gyermek oly módon, hogy az Ayres- és hagyományos eszközök beépülnek a mozgásos feladatsorokba. A gyermekek választhatnak olyan napokat, amikor ők dönthetik el, melyik 31

32 módszerből, eszközökből szeretnének többet kapni. A mozgásfejlesztő óvodapedagógus az egységesség és adaptivitás elvének megfelelően, program céljai, feladatai, valamint a gyermekek egyéni sajátosságai, képességeinek (erősségek- gyengeségek, személyiség, tanulási stílus) ismeretében tervezi meg a további differenciált fejlesztés lehetőségeit, lehetőséget biztosítva az öndifferenciálásra. A gyermekek mindennapi játékába (dráma, dramatikus játék, építkezés, ének-zene, mesefeldolgozás, torna, mozgásos játékok, együttmozgás, környezet felfedezése, matematikai tapasztalatszerzés, érzékelő játékok) beépülnek, illetve beépíthetők a tehetséggondozó program elméleti- és gyakorlati részei, ötlettárában található játékok és szintén szabadon bővíthetőek a korábban megjelölt részek. A modulok cél- feladat- módszer- eszközrendszer részletes leírása megtalálható a JÁTÉK VÁR Tehetséggondozó Program Kézikönyveiben. A program másodlagos célja a kognitív képességek fejlesztése 2-5 területeken, oly módon, hogy megfelelő intellektuális kihívást jelentsen a gyermekek számára, ösztönözze őket a divergens gondolkodásra, kreativitás fejlesztésének megvalósítása. Megnyilvánulhassanak a tehetség különleges személyiségjegyei, sokféle területen és helyzetben kipróbálhassa magát őt elfogadó, befogadó környezetben. Segítséget csak annyit adunk számára, amely elegendő újabb erőfeszítések megtételére, továbbhaladásra ösztönzi. Feladatok a mindennapokban: * Az óvodapedagógusok feladatait részletesen a SZVO-HOP Gyermekvilág Tehetséggondozó Program szabályozza (lásd Mindennapi és Speciális tehetséggondozás). * Tájékoztatás nyújtása a szülőknek a tehetséggondozás formáiról, lehetőségeiről szülői értekezleten. Fontos információk megjelenítése a faliújságon. 32

33 * A tehetségre utaló hajlam jegyeinek felismerését segítő módszerek megismerése, alkalmazása, valamint az eredmények, tapasztalatok rögzítése adott gyermek személyiség lapjában. Anamnézis felvétele. Fejlesztés tervezése, kivitelezése. * Tájékoztatás nyújtása a szülő részére, együttgondolkodás, a kiemelkedő képességű gyermek megsegítése érdekében. Javaslattétel a speciális programba való irányításra. A gyermek fejlődésének nyomon követése, konzultáció a speciális programot vezető szakemberekkel Speciális feladatok: * A speciális programmal (JÁTÉK VÁR) dolgozó óvodapedagógusok feladatait részletesen a SZVO-HOP Gyermekvilág Tehetséggondozó Program szabályozza (lásd Mindennapi és Speciális tehetséggondozás). A program területei: Egyensúly- és mozgásfejlesztés. Komplex fejlesztő program, speciális modulokkal: 1. egyensúly, mozgásfejlesztés; 2. téri tájékozódás, informatikai játékok és logikai fejlesztés; 3. kreativitás és problémamegoldó gondolkodás; 4. kommunikáció; 5. kiegészítő-feltöltő. A megvalósítás feltételei: Személyi feltételek A tehetséggondozó óvodai program igényelhet a mindennapokban, illetve a speciális fejlesztésben tehetségfejlesztési szakértő, pszichológus, valamint egyéb szakember bevonását. * Sikeres alkalmazásának feltétele a mindennapi tehetséggondozásban: óvodapedagógusi végzettség, lehetőség szerint 30 órás képzés elvégzése (tehetséggondozás, szenzoros integráció, mozgásfejlesztés). * Sikeres alkalmazása a speciális, csoportközi külön foglalkozásokat illetően: mozgásfejlesztő óvodapedagógusi végzettség vagy mozgásterapeuta végzettség; 30 órás képzés tehetséggondozásból; decentrum vezetéséhez lehetőség szerint 1 éves tehetségfejlesztő óvodapedagógusi végzettség. 33

34 Tárgyi feltételek Terület Többszörös intelligencia Eszköz 1.Téri tájékozódás, informatikai játékok és logikai fejlesztés 2.Kreativitás és problémamegoldó gondolkodás Logikaimatematikai - Saját tervezésű képkártyák - Saját tervezésű logikai szőnyeg 1. - Saját tervezésű logikai szőnyeg 2. - Saját tervezésű fejpánt - Szivárvány kígyók kártya - Logico - AnimaLogic - ZooLogic - Feladatlapok (mit ábrázol, színezz a megadott formák alapján, különbségek, irányok, stb) - Finish the picture- Jegro, Holland termék - Keresd a betörőt. Logikai játék. - Számítógép - Szoftverek - Logikai készlet 3.Kommunikáció Nyelvi - Logofix - Csapatalkotást segítő képkártyák, piktogramok, testszalagok - Fejbábok - Ujj- és kesztyűbábok - Otthonról hozott kedvenc tárgyak, gyűjtőmunka - Textilek, ruhák, jelmezek, rajzeszközök - Képolvasáshoz képek - Képes történetek, sorrendiség - Mesék, versek, történetek (képalkotás gondolatban, vizuálisan kifejezve: rajz; verbálisan kifejezve reprodukálással és /vagy saját történet, élmény, mese, mesedarab megírása 4.Egyensúlyérzék-, mozgásfejlesztés *ami alapszükséglet, Testikinesztetikus - Füles labda - Rip szalag - Tornapad - Kerékpár 34

35 Melléklet - Színes karika - Bilibo - Egyensúlyozó tölcsér, lépegető - Tornaszőnyeg - Tárgyak (statikus egyensúly fejlesztéséhez) - Babzsákok (fej egyensúly, kéz egyensúly, stb) - Illatzsák - Tapintó játék - Súlyérzékelő játék - Egyensúlyozó fakirakó - Antal a manta társasjáték - Zenei cd. - Szalagbot. - Jelmezek, fejbábok, kellékek. - Rajzeszközök - zenei cd és lejátszó - tánchoz szükséges kellékek: karika, bot, labda, szalag, pompon, szalagbot, kendő, stb. 2.Téri tájékozódás, informatikai játékok és logikai fejlesztés 3.Kreativitás és problémamegoldó gondolkodás 2.Téri tájékozódás, informatikai játékok és logikai fejlesztés 3.Kreativitás és problémamegoldó gondolkodás Térbeli - Állatlabirintus társasjáték - Testszalag - Kék és piros csuklópánt - Fejpánt - Színes karikák - Lépőkö- készlet - Kis- és nagyméretű fakocka - Saját tervezésű szőnyeg képkártyákkal - Számítógép - Lego, Tangram (natur és színes) - Logeo, Logico - Irányítható versenyautó. - Programozható eszköz (padlóteknőc) - Térkép, labirintus játékok, rejtvények - Térbeli labirintus kellékei - Piktogramok Zenei - képkártyák - színes metallofon - Hangok világa kazetták, cd-k - Zörejhangokat adó tárgyak - Mágnes, mágneses tábla - Füzetek, Színes gyurma, Rajzeszközök - Egyéb hangszerek (csattogó, triangulum, ritmusfa, cintányér, dob, csörgődob) 35

36 4.Kommunikáció Interperszonális Drámajátékok, dramatikus játékok, szituációs és szimulációs eszközök kellékei: jelmezek, ruhák, otthonról hozott játékok, eszközök, gyűjtőmunka 4.Kommunikáció 1-5. terület 5.Kiegészítő, feltöltő Intraperszonális Környezeti Egyéni feladatok eszközei: kirakó játék, számítógép, feladatlap, kutató munka szakkönyvei; drámajáték önismeretet fejlesztő játékai Távcső, szakkönyvek, újságok, DVD, Hangok világa, Sound s társasjáték, nagyító, bogárnéző, gyűjtőkosár, fényképezőgép. DVD-lejátszó. Akvárium, terrárium. Madárodú, madáretető. Kerti szerszámok, magok, növények. Locsolókanna. A táblázat a jellemző összefüggéseket mutatja a Gardneri modellel. Természetesen ez ilyen élesen a programban nem különül el. Több részterület is aktivizálódik egy-egy gardneri területen. A tehetségre utaló hajlam jegyeinek felfedezése a programban 1 A jövő tehetséggondozásának három állomása így alakul A tehetség fejlesztése, A tehetség azonosítása, A tehetség meghatározás. Az óvodai élet nagy előnye, hogy egy olyan természetes, érzelemgazdag közeg, amelyben gyermekek különböző tevékenységben kaphatnak lehetőséget önmaguk kipróbálására, ezért sokféle helyzetben, szerepben tudjuk őket megfigyelni, illetve fejleszteni. A JÁTÉK VÁR tehetséggondozó program foglalkozásain minden 5. életévét betöltött gyermek vehet részt. Korábbi életkorban is bekerülhet a gyermek, szülői vagy óvónői ajánlásra, ha a figyelme kitartó és megfelelő motivációval rendelkezik. A tehetségazonosítás során a komplex információszerzés, a gyermekről többféle forrásból származó információ nyújt segítséget. A programba való bekerülés jellemzően adott gyermek óvodapedagógusának ajánlásával történik. A gyermek felvételét kérheti a szülő, valamint a szakszolgálat szakemberei is. A Renzulli Forgó ajtó modell értelmében a tehetség felismerése folyamatos. A program a felfedezési szakasz (2-3 programban töltött alkalom) után bármikor elhagyható, illetve szabad helytől függően feltölthető, betölthető. 1 Dr. Gyarmathy Éva: A tehetség: Fogalma, összetevői, típusai és azonosítása, 180. oldal, ELTE Eötvös Kiadó

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj!

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! /Kínai mondás/ Tartalom 1. Helyzetkép az óvodáról. 4 1.1. Óvodánk bemutatása

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze

Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Manóvár Óvoda tagóvodai programrésze Mottónk: Gyere, mozogj, és játssz velünk! SZOLNOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés 2. A sajátos pedagógiai arculat érték-

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében.

- Kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében. Intézményünk neve: Petőfi Sándor Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda, Címe: 7400 Kaposvár Búzavirág u. 19. Regisztrált tehetségpontként működik: 2011.06. 27. Azonosító: TP 170 002 378 Kapcsolattartó és tehetséggondozó

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben