SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE"

Átírás

1 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Babus Jolán Középiskolai Kollégium, Vásárosnamény babusj- Tel.: +36/ A szülőkkel való kapcsolattartás módjai 1.) ( ) ( ) A kollégium bemutatása, tájékoztatás a jó gyakorlat intézményi működéséről 2.) Az adaptációs folyamat eljárásrendjének elkészítése (11.00 A kollégium bemutatása, tájékoztatás a jó gyakorlat intézményi működéséről (11.00 A kollégium bemutatása, tájékoztatás a jó gyakorlat intézményi működéséről (11.00 A kollégium bemutatása, tájékoztatás a jó gyakorlat intézményi működéséről Baktalórántházi Reguly Antal Általános Tel.: +36/ mellék "Mindenem a gyermekem"- Az egészséges családokért aharmadik évezredben Mozgásfejlődés 0-3 éves korig Hospitálás, műhelymunka: Előforduló háztartási balesetek 0-3 éves kor között Helyes napirend kialakítása, szobatisztaságra nevelés Hospitálás, műhelymunka: Játék tevékenység 0-3 éves kor között Bánki Donát Műszaki Középiskola Tel.: +36/ Hangkártya alapú fizika mérések Bevezetés az Audacity használatába Gravitációs gyorsulás (térerősség) értékének meghatározása A gravitációs gyorsulás értékének tömegfüggetlensége Kísérleti eszközök készítése (fényérzékelő szolárlámpából) Pedagógiai program, munkatervek, differenciált tanmenetek átdolgozása Csaholci Általános Mikulás 1.) ( ) ( ) ) ) Mikulás futás. Szellemi és ügyességi vetélkedő. Mikulás várás. Mikulás diszkó. 2.) Kapcsolat ápolása a szülők és az iskola között. Az iskola életének megismertetése, betekintés a tanórákra, foglalkozásokra 3.) Adventi készülődés, a várakozás öröme. Adventi délelőtt, ajtódísz készítése. 4.) Karácsonyi díszek, fa állítás. Karácsonyi dalok, versek történetek. Karácsonyi ételek, betlehem készítése, betlehemezés, meglepetés készítése. 1.) ) ( ) ) ( ) A végzett munka reális értékelése, új célok kitűzése, megvalósításának lehetőségei, feltételei 2.) Előadás, filmvetítés, bemutatás, szemléltetés, kipróbálás, tapasztalat, cselekedtetés, megfigyelés, versenyeztetés. 3.) Kerekasztal beszélgetés. Pályaorientáció, problémamegoldás, kritikai gondolkodás, tanulási stratégiák kialakítása, egyéni képességek fejlesztése. 4.) Előadás, beszélgetés, kommunikációs készség és tájékozódási képesség fejlesztése 1.) ) ( ) 1.) Télűzés, tavaszvárás, zenéstáncos alakoskodás, jelmezkészítés, farsangi dekoráció, farsangi fánk készítése, jelmezes felvonulás, tombola, zsákbamacska. 2.) Workshop. Kutatás, kapcsolatfelvétel partnerekkel, régi emlékek felelevenítése. Riportkészítés, fényképezés, nyitottság, érdeklődés 3.) A szexualitás, a serdülőköri szervezet változásai, mire kell ügyelni, szexuális úton terjedő betegségek és védekezés. Előadás, filmnézés, kérdés-felelet, teszt, vita egészségvédő képesség kialakítása 1.) ( ) ( ) ( ) ) Ismerjék meg a cigányok életviteléből adódó sajátosságokat. Hagyományos mesterségek, táplálkozási szokások, zenélési alkalmak, hírességek. 2.) Csoportmunka, a környezettudatos életmód igényének kialakítása. 3.) TE Szedd szemétszedés, papírgyűjtés, parkosítás virág és faültetés. 4.) Hagyománytisztelet, nemzettudat formálás. Beszélgetőkör, olvasás, gyűjtőmunka, internethasználat, bemutatás, cselekedtetés, gyakorlás. Ünnepi megemlékezés.

2 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Dombrádi Móra Ferenc Általános, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Tel: +36/ Az ízek világa- multikulturális program - angol nyelvterületű országok kultúrájának, szokásainak és konyhájának megismerése (13.40 Workshop : Az innovációs model átadása A bemutató órák elemzése Tapasztalatcsere (13.40 Bemutató óra, Ausztrália országának megismertetése, étkezési szokások, egészséges alapanyagok, kultúra, zene megismerése képek, hanganyagok bemutatásával angol nyelven (13.40 Bemutató óra, Új-Zéland országának megismertetése, étkezési szokások, egészséges alapanyagok, kultúra, zene megismerése képek, hanganyagok bemutatásával angol nyelven (13.40 Az innovációs model átadása A bemutató órák elemzése Tapasztalatcsere Ibrányi Árpád Fejedelem Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ A Géniusz Palántaképző Tehetséggondozó Műhely működése az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskolában Tehetségépítés-és gondozás az iskola és iskolán kívüli partnerségben - konzultáció Az idegen nyelv módszertani sokszínűsége (IKT eszközök, interaktív tábla, Multi-center oktatóprogramjainak használatával) A környezeti nevelés lehetőségei Házi verseny: ÖKO-kvíz; Tanulói prezentációk bemutatása Matematikai, logikai kompetenciák fejlesztése tevékenységközpontú pedagógia Kemecsei Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ A három hetet meghaladó projekt, mint jó gyakorlat átadása, mentorálása (9.00 Helyzetelemzés az átvevő intézményről (SWOT analízis, kulcsembertérkép) Hospitálás, Jó gyakorlat bemutatása, tudástár, PPT, PREZI, Videó (9.00 óralátogatások, szakmai továbbképzés, foglalkozások megtakintése,gyakorlati megvalósulás tapasztalatai Hospitálás, Helyszíni bemutató, megvalósítás tapasztalatai, megbeszélés, ellenőrzés, értékelés Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Tel.: +36/ A természettudományos műveltség erősítése, a tanulói eredményesség növelése kutatásalapú és felfedeztető módszerekkel a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban 1.) ) ( ) Hospitálási lehetőség a megadott napokon rugalmasan - időpontegyeztetés szükséges: SZUPERHÉLIX program- A BIORAD tanulói kit egyszerű, gyakorlatilag bármilyen élőlényből származó örökítőanyag analizálását, illetve fehérjemintázatának vizsgálatát lehetővé teszi. A diákok önálló kutatási tervet készítenek, majd ezt követően elvégzik a vizsgálatokat. Az eredményeket feldolgozzák és előadást is készítenek belőle. 2.) SZUPERHELIX program összefoglaló, elemző workshop 1.) ) ( ) Hospitálási lehetőség a megadott napokon rugalmasan - időpontegyeztetés szükséges: Kutató diákok kutatási (rész)eredményeinek megismerése, készülés a Tudományos Diákköri Mozgalom regionális döntőjére 2.) Felkészülés a Tudományos Diákköri Mozgalom regionális döntőjére 1.) ) ( ) Hospitálási lehetőség a megadott napokon rugalmasan - időpontegyeztetés szükséges: Az intézetlátogatásokat két napra tervezzük. Megtekintjük a Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézetének munkáját, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumát és az Élettudományi Intézetet. 2.) Intézménylátogatások tapasztalatainak megbeszélése 1.) ) ( ) Hospitálási lehetőség a megadott napokon rugalmasan - időpontegyeztetés szükséges: Hogyan készült? - Növény-és állattani kísérletek és gyakorlatok. 2.) A középiskolai biológiaoktatáshoz szükséges alapvető növénytani és állattani kísérletek elvégzése tanulócsoportokkal. Nagykállói Általános Tel.: +36/ "Módszertani jó gyakorlatok a kompetencia alapú oktatásban" (8.00 Bemutató óra: magyar nyelv és irodalom (módszertani kultúra fejlesztése, kooperatív technikák) A félév során végzett munka értékelése; beszélgetőkör, tapasztalatok átadása (8.00 Bemutató óra: magyar nyelv és irodalom(információ átadása, páros munka bemutatása a tanítási gyakorlatban, differenciálás, páros munka) ( (10.50 Bemutató órák: matematika és angol nyelv tantárgyakból (koope-ratív technikák, ötletroham, tevéknységközpontú pedagógiák) Nagykállói Általános Tel.: +36/ "Környezeti nevelés és természettudományos nevelés módszertana" termé-szeti és környezetvédelmi modul bemutatása; kooperatív munka, ppt bemutató termé-szetjárók világa, kalandozás a természetben modul bemutatása; kooperatív munka, ppt bemutató hagyományaink, kulturális értékeink, helytörténeti múltidézés modul;kooperatív munka, ppt bemutató) (14 népi gyermekjátékok, akadályverseny, bemutatás, megfigyelés, kooperatív munka Nyírbátori Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ Kritériumorientált képességfejlesztés - Belső mérési- értékelési rendszer kiépítésével Az egyes képességterülethez tartozó fejlesztési módszerek megismertetése Számolás fejlesztésének folyamata módszerei, eszközei Módszertani ötletbörze; A fejlesztendő területek ismeretében a tanórai differenciálás során felhasználható feladatbank összeállítása, készség-képesség területenként Módszertani ötletbörze; A fejlesztendő területek ismeretében a tanórai differenciálás során felhasználható feladatbank összeállítása, készség-képesség területenként Az egyes képességterülethez tartozó fejlesztési módszerek megismertetése Írás, olvasás, fejlesztésének folyamata módszerei, eszközei

3 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézmény Tel: +36/ A közlekedési ismeretek oktatása, a kerékpáros ügyesség fejlesztése 1-4. évfolyamon (12.00 A téli időjárás közlekedés befolyásoló szerepe, veszélyforrások, téli balesetek. A szánkózás, korcsolyázás biztonságos helyszínei (12.00 Gyalogosok közlekedése, járdasziget, villamos- és autóbuszmegálló esetén. Gyalogosok közlekedése hídon, alul- és felüljárón. Védőkorlát. Tanulmányi séta, csoportos városnézés. (12.00 Vasúti közlekedés. Csomagok megőrzése, nagyobb csomagok feladása. A forgalomiránytás jelzőberendezései, vasúti biztosítóberendezések. Szárnyvonalak, a motorvonat felépítése. A motorvonaton használatos kocsiosztályok. A vasúti vontatási nemek. A gőzvonat, a dízelvonat és a villamos vontatás. (12.00 A légiközlekedés. Felszállás a repülőgépre. A kézipoggyász ellenőrzése a repülőgép fedélzetén. A biztonsági övek szerepe. Az utasok ellátása repülés közben. Az érkezés rendje (csomagfelvétel, útlevél- és vámvizsgálat). A légiforgalom irányítása. A repülőgép személyzete. A légiközlekedés eszközei, a repülés története. Egyeztetés és tervezés az intézmény pedagógiai gyakorlatához illesztés módjáról. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános és Kollégium, Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézménye Tel.: +36/ Komplex tehetséggondozó program ( Komplex program megismerése (Angol kéttannyelvű óra 1 és 4. évfolyam, Kézilabda edzés, képzőművészeti, tanulásmódszertan foglalkozás látogatás) ( Hospitálás, műhelymunka, adaptáció igény esetén: Komplex program megismerése (Angol kéttannyelvű óra 1 és 4. évfolyam, Kézilabda edzés, képzőművészeti, önismeret és személyiségfejlesztő foglalkozás látogatás, program megismerés műhelymunka keretében) ( Komplex program megismerése (Angol kéttannyelvű óra 1 és 4. évfolyam, Kézilabda edzés, képzőművészeti, tanulásmódszertan foglalkozás látogatás) ( Hospitálás, műhelymunka, adaptáció, mentorálás igény esetén: Komplex program megismerése (Angol kéttannyelvű óra 1 és 4. évfolyam, Kézilabda edzés, képzőművészeti, önismeret és személyiségfejlesztő foglalkozás látogatás, program megismerés műhelymunka keretében) Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Tel: +36/ "Nem hagyunk egyedül!"-mentorálás a Bárcziban (11.00 Szakértői vélemények értelmezése, Hospitálási lehetőség biztosítása (11.00 Egyéni fejlesztési terv bemutatása, Hospitálási lehetőség biztosítása (11.00 Tájékoztató füzet bemutatása, Hospitálási lehetőség biztosítása (11.00 Készségfejlesztő speciális eszközök alkalmazásukra való felkészítése, Hospitálási lehetőség biztosítása Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Tel.: +36/ Esélynövelés és tolerancia-erősítés a nemzetiségi nevelés- oktatás által Nemzetiségi nevelés- oktatás modell 1.) ( ) 1.) A nemzetiségi nevelés- oktatás feltételeinek megismerése, Dokumentumok elemzése 2.) A cigány nemzetiségi oktatásnevelés gyakorlata intézményünkbe: Ismerkedés a cigány nyelvvel, karácsonyi, téli versek magyarul és cigányul, Cigány köszöntők Dramatizálás 1.) ( ) 3.) ( ) A nemzetiségi nevelés- oktatás feltételeinek megismerése, Dokumentumok elemzése 2.) A cigány nemzetiségi oktatásnevelés gyakorlata intézményünkben: A cigányság történelme, a cigányság vándorlásának története Csoportmunkában térkép készítése, beszélgetés, rajzolás- festés 3.) A cigányság néprajza 1.) ( ) 1.) A nemzetiségi nevelés- oktatás feltételeinek megismerése, Dokumentumok elemzése Adaptáció nyomkövetése 2.) A cigány nemzetiségi oktatásnevelés gyakorlata intézményünkben: A cigányság jelképei: Cigány zászló készítése Kézműves foglalkozás, ragasztás, festés 1.) ( ) ) ( ) Átvett módszertani modell bevezetése és alkalmazása innovációt támogató mentorálással Implementáció-intézményi munkatervbe illesztés 2.) Hagyományos cigány szín és formavirág, virág motívum szerepe, megjelenése 3.) Előítélet- Diszkrimináció- Szegregáció

4 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG SZABOLCS Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Petőfi Sándor Tagintézménye Tel.: +36/ Vár a Játékvár! (Foglalkozás nagycsoportos óvodásokkal.) 1.) ( ) ( ) Az intézményi modell bemutatása. Foglalkozás: Játékos kapcsolatfejlesztő tevékenységek, ritmus és koordinációs gyakorlatok, bizalomfejlesztés, kreatív foglalkozás. 2.) Ünnepi műsor: Hagyományápolás, közösségépítés (16.00 A modellelem alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Foglalkozás: Játékos kompetenciafejlesztő feladatok az iskolaérettséghez kapcsolódóan (16.00 Az intézményi modell bemutatása. Foglalkozás: Manuális foglalkozás a gyerekek kézügyességének, szépérzékének, anyagismeretének fejlesztése a farsang jegyében Ünnepi műsor: Hagyományápolás, közösségépítés, szociális kompetenciák fejlesztése. Nyírlugosi Általános Tel.: +36/ Helyi belső mérési folyamatszabályozés- és értékelés (13.00 A kiszűrt tanulókkal a DIFER mérés elvégzése és kiértékelése. Az eredmények és módszerek bemutatása (13.00 A fejlesztésre szoruló tanulók kigyűjtése. Az egyéni fejlesztések megtervezése. Fejlesztési lehetőségek megismerése. Fejlesztő feladatok beépítése a tanórákba (09.00 Az állóképesség mérési tapasztalatok átadása NETFIT mérés. A mérés eredményeinek kiértékelése (08.00 Országos készség- és képességmérés 4. évfolyamon. A négy elemi készség fejlesztése. Tapasztalatok átadása Nyírturai Móra Ferenc Általános Tel: +36/ (17mellék) Szülőkkel való kapcsolattartás fejlesztése, módjai a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában 1.) ( ) ) Előadás, konzultáció: Szülők tájékoztatása az iskolaérettségről, tanulási nehézségekről, magatartási problémákról pszichológus bevonásával 2.) Előadás megtekintése, műhelymunka keretében a forgatókönyv bemutatása:"szép karácsony" - karácsonyi műsor (17.00 Hospitálás, megbeszélés műhelymunka keretében: Szülői értekezlet (16.00 Rendezvényen való részvétel, tapasztalatcsere, konzultáció: "Itt a farsang, áll a bál" - farsangi mulatság (16.30 Hospitálás, műhelyfoglalkozás: "Itt a kikelet" - iskolacsalogató Ölbey Irén Általános Iskila Tel.: +36/ "A környezeti-természetismereti nevelés és a természettudományos holisztikus szemlélet módszertani fejlesztése a dögei Ölbey Irén Általános Iskolában" Az erdei iskolai tapasztalatok elemzése, konkrét helyi mikrotantervek összeállítása. Az erdei iskola mint komplex környezeti nevelési modell. Az iskolai műhelymunka adott feladatai, módszertani lehetőségei (12.00 Taxonómiai lista összeállítása, elemzése, csoportos kidolgozás. Szakköri tervek elemzése, önálló elkészítése. Az iskolai fűvészkert, mint oktatásmódszertani lehetőség. A környezet- és természetvédelmi szakköri munkatervek elemzése, adaptálása (12.00 Az iskolakert, tankert elmélete, előadás, konzultáció. Az iskolakert, az iskolai tankert megvalólításának elméleti kidolgozása az adott iskola lehetőségeire (08.00 A fűszerkertbe gyűjthető vagy beszerezhető fajok listája, összevetve a tantervi követelményekkel. Az iskolai gyógy- és fűszernövénykert kialakításának módszertana. Pusztadobosi Általános Tel.: +36/ "Sightseeing tour in London" - Londoni városnézés (Az IKT eszközök használata az angol nyelv tanításában) Szakmai műhelymunka, workshop: Az IKT eszközök használata, alkalmazásának lehetséges színterei, tapasztalatok átadása (9.00 Angol nyelv óra IKT eszközökkel Nyomon követés, hálózati tudásmegosztás: Óralátogatás, mentorálás, tanácsadás A két modellelem alkalmazási tapasztalatok átadása forgószínpad szerűen Tel. + 36/ Teichmann Vilmos Általános Egésznapos iskola bemutatása a Teichmann Vilmos Általános Iskolában (09.00 Karácsonyi műsor készítésének menete kooperatív pedagógiai módszerrel. (09.00 Természetismeret-óra és a hozzá tartozó önálló óra bemutatása 5. osztályban (09.00) óra Hospotálás: Magyar nyelv és irodalomóra és a hozzá tartozó önálló óra bemutatása 5. osztályban ( osztály olvasásóra és a hozzá tartozó önálló óra az egész napos iskolában

5 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Tiszatenyői Szent István Általános Tel.: +36/ Olvasni jó! Olvasóvá nevelés: Időutazás ( Betlehemi témakör: Csuhébaba készítése. Ismerkedés a csuhéval, annak tulajdonságaival. Zenehallgatás. Ünnepekre való ráhangolódás ( Az első civilizációk témakörben római kavicsjáték megismertetése. Szabályok betartása, konfliktuskezelés, sportszerű magatartás ( Lovagkor. Lovagvár készítése. A vár rendeltetésszerű használata, lovaggáütési ceremónia ( Nagy felfedezők. Megbízólevelek elkészítése. Ismerkedés a pecsétkészítés rejtelmeivel. Vári Emil Általános Tel.:+36/ "Matematika, természettudományos és anyanyelvi tehetséggondozás moduláris oktatás keretei között" (7.45 módszertani modell részletes megismerése, természettudományos modul óra (hospitálás, dokumentumvizsgálat, konzultáció) (8.45 módszertani modell részletes megismerése, humán modul óra (hospitálás, dokumentumvizsgálat, konzultáció) Az intézmény pedagógiai gyakorlatához illesztés tervezése (egyeztetés, tervezés, pedagógiai gyakorlatok összevetése, a pedagógiai gyakorlathoz illesztés, műhelybeszélgetések) Felkészítés: hospitálás, dokumentumvizsgálat, konzultáció választható (egyéni kérdések felvletése, megválaszolása, óralátogatás, konzultáció) Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Tel.: +36/ A tervezés és az értékelés módszertana az egészségügyi szakképzésben 1.) ( ) ( ) Az értékelési modell gyakorlatban történő alkalmazásának bemutatása 2.) Felkészítés a modell bevezetésének lehetőségeire az alkalmazáshoz szükséges módszerek ( ) Az értékelési modell gyakorlatban történő alkalmazása tanítási órán 1.) ( ) óra 2.) ( Az értékelési modell gyakorlatban történő alkalmazása tanítási órán Az elemzés értékelés visszacsatolás. A hatékonyság vizsgálata és a szükséges korrekciók elvégzése az adaptáló intézmények visszajelzése alapján. Az értékelési modell gyakorlatban ( történő alkalmazása tanítási órán Csete Balázs Általános Tel.: +36/ Nyitott iskola óvodától a középiskoláig gyermekeink jövőjéért Az intézményi projekt bemutatása, a közvetlen környezet megismertetése A modell alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, Az intézményi projekt bemutatása, a közvetlen környezet megismertetése A modell alkalmazási Az intézményi projekt bemutatása, a közvetlen környezet megismertetése A modell alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, Az intézményi projekt bemutatása, a közvetlen környezet megismertetése A modell alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, JÁI Bercsényi Miklós Általános Tel.: +36/ "Természettudományos tehetséggondozás (TTG) (12.30 "Színes fizika avagy a fizika színei " A TTG bevezetés lépései a kezdeti nehézségek megoldása A levegő tulajdonságainak vizsgálata (12.30 Atom és molekuleszerkezet A kémia tartalmi elemei a TTG-ben (12.30 A folyadékok tulajdonságainak vizsgálati lehetőségei játékos formában. JÁI Petőfi Sándor Általános i Tagintézménye, 5143 Jánoshida, u. 2. Tel.:+36/ ; "Nyitott iskola" (13.00 Óvoda-iskola átmenet: adventi készülődés egy technika órán (multikulturális tartalmak) (13.00 mentorálás a felső tagozaton (Matematikai-logikai gondolkodás fejlesztése) Gyógytestnevelés (tartásjavítás) (13.00 Kooperatív tanulászservezés anyanyelvi órán pedagógusképző főiskolákkl való együttműködés szervezeti és megvalósulási keretei Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ "Az angol és német nyelv párhuzamos tanításának módszertana" Hospitálás-workshop: Christmas time! - Weihnachtszeit! (Karácsonyi tradíciókkal való megismertetése, karácsonyi dal dramatizálása, szókincs bővítése, országismeret) Hospitálás-workshop: Faschingszeit! - Carneval time! Farsangi népszokások (Meghívó készítése, informális levélírás szabályai) Hospitálás-workshop: Be my Valentine! - Valentinstag! Valentin nap (interaktív, digitális anyagok- ITK használata) Hospitálás-workshop: Colourful world - Bunte Welt Színes világ (kontrasztív nyelvi ismeretek bemutatása- alkalmazása, párkereső. Nyelvi labor használata és az e-tábla) Jászsági Apponyi Albert Általános IV. Béla Általános i Tagintézménye Tel: +36/ E- mail: "Művész-lélek"-Tánccal a mozgásért (13.30 A Jászsági iskolák intézmény vezetőinek tájékoztatóval egybekötött bemutató. Ritmustaps, vicces sorverseny Cifrák, csárdások, etűd Az ugrós tánc alalépései Farsangi tánc, ugrások Moldvai körtáncok A moldvai tánckultúra

6 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Kengyeli Kossuth Lajos Általános Kengyel, Kossuth út 100. Tel.: +36/ Karizma - szakmai, pedagógiai műhely, kiemelten a konfliktuskezelésre (11.00 Önismerettel összefüggő kompetenciák: önmegismerés, önállóság, öntevékenységi vágy Önszabályozás: tolerancia, felelősségvállalás, törődés, tekintet másokra A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információk rendszerezése összefüggések, problémakezelés, kreativitás Szociális kompetencia: empátia, szolidaritás, segítségnyújtás kooperatív technikák, tapasztalatszerzés, szenzitív pedagógia alapelvei (11.00 Enyém-tiédÖnismerettel összefüggő kompetenciák: hitelesség Önszabályozás: önfejlesztő képesség, felelősségvállalás A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: szabálykövetés, információfeldolgozás, kreativitás Szociális kompetencia: empátia Erkölcsi döntés, erkölcsi ítélkezés, szolidaritás, társszolidaritás megnyilvánulásai, a gyermekek fejlődési szakaszaiban. Belső és külső konfliktusok kezelése. Lehel Vezér Gimnázium Tel.: +36/ "Összhangban a természeti környezettel!" A terepi munka értékelése. A korábbi mérési eredmények kiértékelése. Mintaelemzés. Következtetések levonása, tapasztaltak magyarázata. (13.00 Téli aszpektus vizsgálat. Évszakhoz kötődő mérések, megfigyelések elvégzése. Terepi munka A terepi munka értékelése. A korábbi mérési eredmények kiértékelése. Mintaelemzés. Következtetések levonása, tapasztaltak magyarázata (13.00 Tavaszi aszpektus vizsgálat. Évszakhoz kötődő mérések, megfigyelések elvégzése. Terepi munka. Liget Úti Általános, Speciális Szakiskola, Fejlesztő Nevelés- Oktatást Végző és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tel.: +36/ "Együtt kerek a világ"- pedagógusok együttműködése (14.30 Többségi pedagógusok munkájának megsegítése: tanulást megsegítő módszerek, eszközök. SNI tanulóknak tananyag egyszerűsítés. Tanulást segítő és fejlesztő játékok bemutatása, kipróbálása. (11.00 Bemutató tanítás: alapozó terápia Előadás az alapozó terápiáról és a testnevelés óra keretein belüli alkalmazásról. (16.30 (8.00 (9.00 Kerekasztal beszélgetés. Az érintett gyermek probléma mentes tanulmányi előmenetelének megsegítése. Bemutató tanítás matematika tantárgyból. A differenciálás lehetőségei matematika órán. Tanulást segítő eszközök bemutatása matematikából. (12.05 (13.00 Bemutató óra: Autista specifikus fejlesztés kortárs csoportban. Autista specifikus eszközök és azok használatának bemutatása, magyarázata. Martfűi József Attila Általános Tel.: +36/ MŰV-,,ÉSZ"-komplex személyiségfejlesztő, művészeti program Beszédtechnikai és a színpadi mozgás gyakorlása; A fény és a hangtechnika kipróbálása Hospitálás : a Farsangi témahét előkészítése Workshop : A MŰV-ÉSZ módszertani modell ismertetése; A mesejáték hatása a gyermekek személyiségére (9.00 (14.30 Farsangi Témahét : népszokások megismerése, versek, dalok tanulása, játékos matematikai feladatok, kiszebáb égetése, téma hét zárása, megbeszélése, értékelés,dokumentációk (óravázlatok, fényképek, videók, kiállítás) Három hetet meghaladó project ( A család) előkészítése, tájékoztatás a szülők felé, meghívók elkészítése Mezőtúri Általános és AMI Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolája Tel: +36/ "ÖKOISKOLA környezettudatosságra nevelés komplex módszertani modell" ( Napelemek hatékonysága az iskolai energiafelhasználás során (Napelemek jelentősége az energiafelhasználásban tanulói szemmel-diákok projektjeinek bemutatása, tanári előadás az iskolai napelemekről, az elmélet és gyakorlat összekapcsolása bejárással) Hospitálás és A hegységek kialakulása és élővilága ( diákok projektjeinek előadása, tanári előadás a túrázás lehetőségeinek iskolai gyakorlatáról ) Környezettudatosság modul bemutatása ( Hospitálás, műhelyfoglalkozás: Madárvédelmi foglalkozás Madárbarát iskola bemutatása Hospitálás, műhelyfoglalkozás: A víz felhajtó erejének vizsgálata úszás közben Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Telefon: Eszköz nélküli tantermi játékok "A Lőrincz féle komplex tantermi játékok rendszere" (14.30 megismerése: Betű-, szó- és számjátékok A Lőrincz-féle komplex tantermi játékok alkalmazása - bemutató óra (14.30 Eszköz nélküli tantermi játékok megismerése: Logikus gondolkodást fejlesztő játékok A Lőrincz-féle komplex tantermi játékok alkalmazása - bemutató óra

7 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Szolnok Városi Kollégium Tel.: +36/ "Egyéni fejlesztési terv készítés és megvalósítás tehetségsegítéshez és tehetséggondozáshoz" Tanulómegismerési technikák (komplex pedagógiai, pszichológiai mérés, AKOMP, szociometria, tanulási motiváció, tanulási stílus) bemutatása az előző program folytatásaként Az egyéni fejlesztési terv készítése a gyakorlatban (a fejlesztési terv korrekciója, dokumentumvizsgálat) A modell adaptációs folyamatának bemutatása, az átvett módszertani modell intézményi szakmai munkába történő illesztésének vizsgálata Konzultáció, egyéni beszélgetés (megvalósíthatóság és javaslatok, észrevételek, tapasztalatok feltárása) Szolnoki Fiumei Úti Általános Tel.:+36/ E-mai: Fiumei Nagy Könyv - a kisiskolások olvasóvá nevelééséért napközis foglalkozás 2. osztályban az olvasóvá nevelés lehetőségei az olvasóvá nevelés fontossága, család és iskola szerepe, helyzetkép a magyar oktatásban módszertani tanácsok különböző korosztályok számára, tapasztalatcsere, műhelymunka a módszertani modell alkalmazása 4. osztályban, beillesztése az egész napos iskola kereteibe Bemutató óra és műhelymunka: a modellhez kapcsolódó lehetőségek a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén felkészülés a vetélkedőre az adaptációval kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése Szolnoki Széchenyi István Gimnázium Tel.: +36/ E- mail: "Deutsche Städte und Landschaften" ( A csoportmunka szabályainak együttes meghatározása ( multimédiás információk keresése, az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása ( hospitálás1. workshop, hospitálás ( hospitálás1. workshop, hospitálás2. Tiszavasvári Általános Tel.: +36/ Komplex Szám -Szó-Tett ) "Mütyür-műhely"- tehetséggondozó foglalkozás 2. évfolyamon matematikábólértékelő megbeszélés 2.) "Nyelvi játéktár"- Tehetséggondozó foglalkozás5.évfolyamon magyar nyelvból Értékelő megbeszélés 1.) " Egyedül nem megy"- személyiségfejlesztő bemutató foglalkozás 5. évfolyamon Értékelő megbeszélés 2.) Alsós módszertár- Tanítóklub ( ) "Betűvarázs"- játék a betűkkel- Tehetséggondozó foglalkozás 3. évfolyamon magyar nyelv és irodalomból Értékelő megbeszélés 2.) "Játékvásár"-személyiségfejlesztő dráma játékok 1.) ( ) 1.) "Nyelvtorna"-mozgás anyanyelvünk ritmusára- tehetséggondozó foglalkozás 2. évolyamon magyar nyelv és irodalom Értékelő megbeszélés IKT eszközök a matematikábantehetséggondozó foglalkozás 5. évfolyamon matematikából Értékelő megbeszélés 2.) Mérés-értékelés. A feladatszerkesztés módszertana ( Egy nap az életért drogellenes nap. Komplex sport, drogprevenciós, bűnmegelőzési, önismereti, interaktív foglalkozások. A program ismertetése Hogyan alakítsuk ki közösen új terünket, amelyben jól érezzük magunkat Az énkép tudatosítása, megerősítése A program ismertetése. Előadás pedagógusoknak, szülőknek, érdeklődő volt tanítványoknak, civil szervezetek képviselői számára Emberi magatartás formák és élethelyzetek megfigyelése A másik megismerése Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Tel.: +36/ " Legyetk jók, ha tudtok! "- Szövetségben veletek az életért Érvek, ellenérvek meghallgatása. A tények alapos végig gondollása és új helyzetben való alkalmazása Az egészség értékének felismertetése, törelkvés az egészség megvalósítására A szervezet jelzéseire való tudatos figyelés (8.00 Workshop és hospitálás: Ütőhangszeres, és billentyűs hangszer bemutató Saint-Saëns: Állatok farsangja című zenekari műve alapján.

8 HAJDÚ-BIHAR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ Hallgasd, mesélnek a hangszerek avagy ismerd meg a hangszereket (8.00 Workshop és hospitálás: Rézfúvós hangszerbemutató Csajkovszkij: Diótörő című szvit alapján (16.00 Az ütős és billentyűs hangszerbemutatót megelőző felkészítés bemutatása Farsangoljunk (szimmetria, sorminták készítése, tükrözés) (16.00 A népi és vonós hangszerbemutatót megelőző felkészítés bemutatása. Balmazújvárosi Általános Kalmár Zoltán Tagintézmény Tel: +36/ "Matematika a mindennapokban" Karácsony, fenyődísz készítés (geometriai alakzatok vizsgálata, tükrözés). Hospitálás és workshop: Az idő (időjárás, hőmérő használata, leolvasása, római számok, az idő mérése) a modellelem alkalmazási ( (13.15 Egyszerű és folyamatos múlt tanításának lehetőségei angol nyelven. Az igeidők tanításának lehetőségei, tapasztalatok megbeszélése. Hospitálás, workshop: Gazdálkodás és időbeosztás a családban, napirend (törtrészek felismerése, tapasztalatszerzés, tört fogalma). A modellelem alkalmazási Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: +36/ "Tehetséggondozás a szakképzésben" ( (10.35 A reneszánsz korszak és korstílus bemutatása. Hospitásálás: Az angol dráma és színjátszás jelentősége Szövegértési feladatok megoldása, nehézségek leküzdése. Szövegértési nehézségek feltárása több tantárgy tanítása esetében, Horgolás alapjai, sapka, sál, terítő horgolása. Tanulásmódszertani foglalkozáson. William Shakespeare élete, drámaiírói munkásssága, szonettek. A dráma tanításának módszertana, tapasztalatok összegzése. Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Tel.: +36/ "Egész nap boldogan" Tanulásmódszertan foglalkozáson - A hatékony tanulás jellemzői. Az állatok és növények alkalmazkodása az évszakokhoz. Díszletek, jelmezek elkészítése egy jelenethez. ( (16.00 Egyéni fejlesztés magyar nyelv és irodalom ill.matematika órán Az első félév fejlesztési eredményeinek ismertetése, a rendszer hiányosságainak feltárása Író-olvasó találtakozó megszervezése, egy-egy könyv bemutatása. Egyszerű tánclépések megtanulása, ismert dalokhoz táncimprovizálás. Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és közgazdasági Szakközépiskola Tel.: +36/ Egyéni fejlesztés mérési rendszer segítségével (9.40 (10.35 Egyéni fejlesztés matematika órán. Egyéni fejlesztés magyar nyelv és irodalom órán (7.45 Egyéni fejlesztés matematika órán A matematikai gondolkodás fejlesztése:a tízes átlépés technikái, a tanulók eredményességének növelése, az alkalmazó szintű tudás kialakítása (10.35 (14.30 Egyéni fejlesztés matematika órán. Egyéni mérési készségfejlesztési rendszer kiterjesztése a természettudományos ismeretek alkalmazására. Berettyóújfalui József Attila Általános Tel.: +36/ Tehetségbeazonosítás és tehetséggondozás 1. osztályban A matematikai gondolkodás fejlesztése:szöveges feladatok megoldásának algoritmusa (11.00 Anyanyelvi nevelés:a néma és hangos olvasás gyakorlásának módjai. Módszertani ötletek a hangos olvasás és a matematikai gondolkodás fejlesztésére:az olvasási készség hatása a többi tantárgy tanulására, tantárgyi koncentráció. Hospitálás Szakmák megismertetése - szövegfeldolgozás, önéletrajz írása. A modell alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, a tapasztalatok átadásaforgószínpadszerűen. (11.00 Anyanyelvi nevelés:szövegértési technikák, alkalmazó szintű tudás elérése az anyanyelvi oktatásban. A versenyzői személyiség fejlesztése az iskoláskor első éveiben.

9 HAJDÚ-BIHAR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Bocskai István Általános és AMI Tel.: +36/ Pályaválasztás-Életpálya-Építés A tanulók elindítása a város különböző helyszíneire-szakmák megismerése. Az intézményi modell: PÁLYAVÁLASZTÁS ÉLETPÁLYAÉPÍTÉS Megismertetése. Hospitálás és A kiállítás és a tanulói szakmabemutatók megtekintése. A modell alkalmazási a tapasztalatok átadásaforgószínpadszerűen. (9.35 Ascolto - hallott szöveg értése, feldolgozása IKT alapú eszközökkel. Hospitálás és Érdekes szakmák, népi kismesterségek megismertetése - kisfilmek, látogatás. A modell alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, a tapasztalatok átadásaforgószínpadszerűen. Debreceni Ady Endre Gimnázium Tel.: +36/ IKT alapú idegennyelv-oktatás módszertana az Attenti, pronti,via multimédiás csomag segítségével (8.40 Il tempo libero1 - szabadidős tevékenységek szókincsének IKT alapú oktatása ( (11.35 Sport, egészség - tematikus szókincsének IKT alapú oktatása. Az IKT alapú idegennyelv-oktatás lehetőségeinek megvitatása, (9.35 Egy játékóra bemutatása az aktuális tananyagra épülve ( (10.40 Szövegértő olvasás és Internethasználat a nyelvórán. Az IKT alapú idegennyelv-oktatás lehetőségeinek bemutatása. Debreceni Ady Endre Gimnázium Tel.: +36/ "Ne csak nézd! Csináld is!" Kapcsolattartás felsőoktatási pedagógusképző intézményekkel (11.00 Óravázlat felépítésének lépései. (vizsga-időszak) Az eredeti pályázati programnak megfelelően a vizsgaidőszakban nincs foglalkozás (11.55 Hatodik osztályos erkölcstan óra (8.40 Drámajáték a nyelvórán. Debreceni Benedek Elek Általános Tel.: +36/ "Személyiségfejlesztés az erkölcstan órákon" (10.05 Második otthonunk - Másodikos erkölcstan óra. Másodikos erkölcstan óra. Játékok és szituációk az erkölcstan órán Vázlat alfejezetekre bontása, megbeszélése. Módszertani lehetőségek kiválasztásának korlátai. Értékelési, elemzési módszerek. Meghívott előadók gyakorlati tapasztalatai közép ill. emelt szintű projekt munkák értékelésével kapcsolatban Társasjátékok és konfliktuskezelés az erkölcstan órákon Debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola Tel.: +36/ A projektérettségire való felkészítés módszertana gazdasági ismeretek tantárgyból "A témaválasztás fontossága" A konkrét téma és a tanulói ismeretek, képességek összehangolása. Forráskutatás lehetőségei, források szelektálása, rendszerezése. Tantárgyanként, szekciókban történő együttműködés későbbi struktúrájának kialakítása, javaslatok, igények megfogalmazása. Aktualizálás. Vázlatkészítés, formai követelmények ismertetése, fontossága. A dolgozat felépítése, fejezetek egymásra épülése. Szövegszerkesztési ismeretek alkalmazása. Jogszabályi előírások betartása ( ( drá-ma Az újkori szokások és hagyományok ötvözése. Bábkészítés maszkok. Farsang a művészeti iskolában Fejezetek összeállítása. A tartalom logikai illeszkedése. A munka szerves egységének kialakítása. Debreceni Bolyai János Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ drá-ma "Együtt könnyebb!" ( ( drá-ma: Az óvoda iskola átmenet megkönnyítése drámapedagógiai eszközökkel. Tanítási dráma elmélete és gyakorlati alkalmazása. ( ( "Együtt könnyebb!" IKT eszközök használata kiscsoportos foglalkozás keretén belül. Fejlesztés IKT eszközök használatával (13.40 Télbúcsúztató műsor Az iskolai műsorok szerepe a nevelésben "Együtt könnyebb!" ( Testi-lelki egészségre nevelés ( Egészségnevelési program bemutatása és alkalmazása.

10 HAJDÚ-BIHAR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Tel.: +36/ "Megújuló hagyományok - közösségi nevelés a magyartanításban" Irodalmi vetélkedő nyolcadikosoknak. A középiskola és az általános iskola közötti kapcsolat (14.35 Olvasmányélmények átadása az olvasókörben. Az olvasás szeretetére való nevelés kérdései, lehetőségei. (16.00 Humán és nyelvi fakultációk tematikáinak megismerése, alkalmazott módszerek bemutatása (14.30 Irodalmi pályázat értékelése. A művészi megnyilvánulás szerepe a személyiség fejlődésében. Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium Tel.: +36/ Tehetségsegítés és tehetséggondozás a Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégiumban (16.00 Hospitáslás: Hatékony tanulás-támogatási módszerek megismerése. A mentorintézmény jó gyakorlatainak megismerése: egyéni foglalkozások rendszere (16.00 A gyenge oldali fejlesztés módszertana. A gyenge oldali fejlesztés lehetőségei, egyéni fejlesztési tervek készítsének lehetőségei (14.30 Második féléves hallgatók fogadása, a program ismertetése. (16.00 Természet-tudományi fakultációk tematikáinak megismerése, alkalmazott módszerek bemutatása. Fakultációs foglalkozok rendszerének működése. Tematikák összeállításának lehetőségei, kritériumai. Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium Tel.: +36/ "Tanítunk és tanulunk - tanító tanulók és tanuló tanárok" Hallgatói visszajelzések elégedettségi kérdőív alapján (14.30 Angol módszertani műhelymunka (13.00 Hét kapu program foglalkozásainak látogatása a 6. évfolyamon, játékosítás az oktatásban (14.30 A C programozási nyelv játékos tanítása LEGO robotok segítségével. Debreceni Gönczy Pál Általános Tel.: +36/ A gyakorlati életre nevelés programjának illesztése az intézményi nevelési rendszeréhez (13.00 Varázstanya program foglalkozásának látogatása az 5. évfolyamon, a "Z" generáció kihívásai. (13.00 A fészer titka program foglalkozásainak látogatása a 2. évfolyamon (13.30 Az intézmény Játékban a matematika modelljének-érdekes, furcsa történetek-foglalkozásának bemutatása (13.00 A fészer titka program foglalkozásainak látogatása az 1. évfolyamon. Debreceni Hatvani István Általános Tel.: +36/ "Játékban a matematika" (13.30 Az intézmény Játékban a matematika modelljének-stratégiai játékok foglalkozásának bemutatása. (08.45 A modellelem alkalmazási Bemutató óra: Farsang, 2. osztály, angol nyelv (08.45 A modellelem alkalmazási Debreceni Hunyadi János Általános Tel.: +36/ "A korai idegen nyelv tanításának előnyei 1-3. osztályban" Bemutató óra: Karácsonyi ünnepkör, 2. osztály, német nyelv. Bemutató óra: Állatok, 3. osztály, angol nyelv. Animal Friends Tantárgyi koncentráció a Környezetismeret tantárggyal az Állatok témakörben. (13.00 A leány labdarúgás népszerűsítése az iskolai testnevelésben (modellelemek bemutatása) Bemutató óra: Öltözködés, 3. osztály, angol nyelv International Fashion Show Tantárgyi koncentráció a Néprajz és Történelem tantárggyal az Öltözködés témakörben. Debreceni Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: +36/ Örömteli mozgás tőlem neked (12.00 A küzdősport helye a mindennapos testnevelésben (modellelemek bemutatása) A kosárlabdázás dáikszemmel (modellelemek bemutatása). A modellelem alkalmazási (8.00 Workshop és hospitálás: Tanulási képességek fejlesztése alsó tagozatban, tanulásmódszertan Testnevelési játékok (modellelemek bemutatása) A modellelem alkalmazási tapasztalatok átadása

11 HAJDÚ-BIHAR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Debreceni József Attila Általános Tel.: +36/ Varázsszőnyeg (8.00 Workshop és hospitálás: Életvezetési és szociális készségek fejlesztése alsó tagozatban. (8.00 Workshop és hospitálás: Logikai képességek fejlesztése szociális kompetenviák beépítésével alsó tagozatban. Torpedó játék változatai. Készségfejlesztés korongokkal. (8.00 Workshop és hospitálás: Tanulásmódszertan 5. évfolyamon. Derecskei Bocskai István Általános és AMI Tel.: +36/ "ÉSZ-BONTÓ" Komplex Tehetséggondozó Program Luca-napi népszokások. Téli ünnepkör feldolgozásának módszerei Balázs-járás. Téli ünnepkör feldolgozásának módszerei A fizikális szintmérő (testkultúrális képességek és készségek meglétét mérő feladatok ismertetése, értékelése) Kötetlen beszélgetés (tapasztalatcsere). Amőba játék tanításának módszertana. Stratégiai játékok használata a képességfejlesztésben. Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tel.: +36/ ; +36/ A mindennapos testnevelés mozgásformái, sportági sokszínűsége a gimnáziumi és szakközépiskolai rendészeti képzésben ( Úszás oktatása (testnevelés órák keretei között az úszás oktatása hogyan valósul meg külső helyszínen). (8.00 Vívásoktatás (a vívásoktatás alapjainak tanítása) (8.00 Matematika 2. osztály: szám- és műveletfogalom gyakorlása a 100-as számkörben. Játékos feladatok megoldása, a szám- és műveletfogalom gyakorlása. Önvédelem oktatása (a judo, mint kötelező tantárgy oktatása) Kötetlen beszélgetés (tapasztalatcsere) Furtai Bessenyei György Általános Tel.: +36/ A pedagógiai munka hatékonysága és a tanulói eredményesség növelése (8.00 matematika 1. osztály: szám- és műveletfogalom gyakorlása Játékos tevékenykedtető formában számegyenes, számkártyák és egyéb eszközök használata. (8.00 (9.00 Olvasás 1. osztály: A hangos és értő olvasás gyakorlása a betűtanítás végén. Kooperatív tevékenység központú módszerek, játékos feladatok. A kooperatív tanulási technikák alkalmazásának lehetősége. Módszertani börze, konzultáció (18.00 Részvétel a félévi Diákönkormányzati Közgyűlésen. A szabadidős programok sokféleségének a környezeti rendre illetve a tanulmányi eredményességre gyakorolt hatásának az elemzése az elhangzó reszort-beszámolók alapján ( (9.00 Olvasás 2. osztály: Barátunk a természet: A tavasz. Saját élmények felidézése a művek hatására. A kooperatív technikák alkalmazásának lehetőségei, módszertani börze, konzultáció, dokumentumelemzés. Gulyás Pál Kollégium Tel.: +36/ , +36/ A szülőkkel való kapcsolattartás fejlesztése, módjai (13.00 A szülőkkel való levélváltás, a személyes találkozások és a tanulmányi értesítések számának megállapítása. A szülői értesítések, meghívások tendenciájának alakulása. Saját KOLLÉGIUM- AJÁNLÓ prospektus készítése. Szöveges és képi anyag számítógépes szerkesztése Részvétel a félévi nevelőtestületi értekezleten. A szülőkkel való kapcsolattartás gyakoriságának és a tanulói eredményességnek a vizsgálata (9.00 Hospitálás, műhelymunka: Időészlelés fejlesztése, időfogalom kialakítása. (13.00 A módszertani adaptáció sikerességének szintjét vizsgáló elégedettségi kérdőív közös összeállítása. Az adaptációban résztvevők tapasztalatai alapján az intézményi erősségekre illetve a gyengeségekre is rámutató szempontsor meghatározása. Hajdú-Bihar Megyei Általános és Kollégium Tel.: +36/ "Tanuljunk és játsszunk együtt!" (9.00 Hospitálás, műhelymunka: Mozgás- és beszédfejlesztés. (9.00 Hospitálás, műhelymunka: Matematikai gondolkodási képességek megalapozása (15.30 (16.00 Kommunikáció megvalósítása a robotok között. Tapasztalatok átadása (9.00 Hospitálás, műhelymunka: Testséma- és percepciófejlesztés.

12 HAJDÚ-BIHAR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Tel.: +36/ "Robotok a tehetség szolgálatában" (15.15 Adatfolyam az utasításblokkok között; adattípusok, típuskonverzió. Paraméterezés, paraméterátadás. Egyéni időpontban az alkalmazhatóság feltételeinek vizsgálata ( (16.00 A robot képernyője. Eligazodás a koordinátarendszerben. Tapasztalatok átadása Diákmentorok alkalmazása a fizika tehetséggondozásban. (15.15 (16.00 Párhuzamos programozás, a párhuzamos programszál. Tapasztalatok átadása. Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: / "Kisfizikus, kismatekos tehetségek gondozása" Szellemi Háromtusa vetélkedő (Blokus, Tamba, Pylos játékok szabályai) ismerkedés a játékokkal Hospitálás és Tanulói mérések. A két modellelem alkalmazási tapasztalatok átadása forgószínpad szerűen. Kézműves foglakozás keretében farsangi álarcok készítése az előkészítő osztály tanulóival Hospitálás és Tanulói laptop használata. A két modellelem alkalmazási tapasztalatok átadása forgószínpad szerűen. Hallássérültek EGYMI, Óvoda, Általános és Kollégium Tel.: +36/ "Óvodából iskolába nehézségek nélkül" Mikulás ünnepség az előkészítő osztályok tanulóival Magyar Kultúra Napja megünneplése: óvodások rövid műsora az előkészítő osztály tanulóival. A hospitálás tapasztalai, módszertani magyarázata. Tanulói adatlapok feldolgozása, hiányok pótlása. Műhelymunka A nagycsoportosok látogatást tesznek az előkészítő osztály anyanyelv óráján. A hospitálás tapasztalai, módszertani magyarázata. Hallássérültek EGYMI, Óvoda, Általános és Kollégium Tel.: +36/ "A mi erdei iskolánk" : Közvetlen tapasztalatszerzés a tanulás-tanítás folyamatában. Pedagógusok, erdei iskolába utazó tanulócsoportvezető felkészítése az erdei iskolai feladatokra ( (13.00 Erdei iskolai program bemutatása a szülőknek. Különbségek, kiegészítések a tanulók - szülők részére bemutatott prezentációban. ( Víz projektet előkészítőfoglalkozás Felkészítés az erdei iskolai programokra, foglalkozási tervek készítése. Felkészülés az erdei iskolai programokra, foglalkozási tervek készítése. Hortobágyi Petőfi Sándor Kistérségi Általános és Kollégium Tel.: +36/ "Együtt hatékonyabb " projektmódszer partneri együttműködéssel Madár-karácsony környezet-ismeret 2.o. Karácsonyváró projekt keretében ( Környezet-védő, szemléletformáló napok záró foglalkozása Környezetvédő, környezettudatosságra késztető tábor tapasztalati "Dönhetek ÉN"- Tudatos választás. ( Vízprojekt egyik foglakozásának megtekintése a felső tagozaton A víz projekt szerepe a környezettudatos magatrtás formálásában Kiss Zoltán Általános Tel.: + 36/ "Sikerorientált pályaválasztás" Szakmák, pályák, hivatások napjainkban Hospitálás és Hiányszakmák. "A kevesebb néha több" (9.00 "Valentine's Day", interaktív módszerek használata angol nyelvű készségtárgyak oktatásában Hospitálás és Ismerkedés a középiskolai típusokkal. Lilla Téri Általános Lilla Téri Elementary School Tel.: +36/ "Kreatívan angolul" (9.00 "Preparation for Christmas" készülődés a Karácsonyra, angolul, kreatív ötletekkel ( (14:00) "Shopping, Clothes and Fashion", interaktív módszerek használata a sikeres nyelvvizsgára felkészítés érdekében. Technika és rajz órák tanítása angol nyelven, hasznos tippek, ötletek, tanácsok. Konzultáció: A félévi eredmények értékelése: elemzés, összehasonlítás, reflexiók (9: "Save the Planet", környezettudatos életmód, környezeti problémák, környezetszennyezés, angol nyelven. "Creative Smartboard Exercises", nyelvi készségekhez igazított interaktív feladatok, internetes források, szövegek, videók felhasználásával.

13 HAJDÚ-BIHAR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Tel.: +36/ "Sávos nyelvoktatás" A házi verseny mint a tehetséggondozás egyik formája (az elmúlt 3 év házi versenyeinek bemutatása). A 2014/2015-ös tanév házi versenyének döntője (tanulói prezentációk megtekintése) (14.30 Bemutató óra - évszakok, ünnepek, farsang, vegyes feladatok. (13.30 Differenciálás a nyelvórán. Szoboszlói Úti Általános Telefon: +36/ "Tudás Fája" Tehetségfejlesztő nívó csoport (14.30 Logikus gondolkodás fejlesztése matematika (14.30 Hospitálás, Szociális kompetenciák, fejlesztési eszközök, elégedettségmérés ( és 4. évfolyamon. Az IKT eszközök tanórai alkalmazásának lehetőségei. (14.30 Hospitálás, Kreativitás fejlesztése. Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Tel.: +36/ IKT eszközök alkalmazása 1-6. évfolyamon a magyar tantárgy tanítása során" ( és 2. évfolyamon. Az IKT eszközök tanórai alkalmazásának lehetőségei ( és 1. évfolyamon. az IKT eszközök tanórai alkalmazásának lehetőségei (9.00 Hospitálás, workshop: Főzés: farsangi fánk készítése. Fafaragás: fafaragás népi formái, fali sótartó készítése. 5. évfolyamon. ( Az IKT eszközök tanórai alkalmazásának lehetőségei. Tiszacsegei Fekete István Általános Tel.: +36/ Praktikus ismeretek (főzés, szövés, kertészkedés, fafaragás) storyline módszerrel történő oktatása az egész napos iskolai benntartózkodás keretei között (9.00 Hospitálás, workshop: Főzés: karácsonyi mézeskalács. Fafaragás: fafaragás népi formái, fali fogas készítése (9.00 Hospitálás, workshop: Szövés: szövés kereten, felvetés és szumákolás. Kertészet: jeltábla készítése újrahasznosítható anyagokból. Szelektáljunk! (Hulladék - problémák feldolgozása.) Mindennapi környezetvédelem. (Az ismeret-alapú attitüd kialakítása.) (9.00 Hospitálás, workshop: Szövés: szövés kereten, tarisznya szövése. Kertészet: magvetés szaporító tálcába. Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen Tel.: +36/ A hatékony változatosság a környezeti nevelés és természettudományos nevelés módszertana a Tóth Árpád Gimnáziumban Természettudományos ismeretek és az élet fenntarthatósága. (nyolcadikos szakkör) A TÁG TUDOR Öveges labor szerepe a természettudományos tehetségfejlesztésben. Laborlátogatás (8.55 Természetismeret óra (9/Ny évfolyam). Komplex természettudományos szemlélet fejlesztése. (13.30 Tanulási képességek fejlesztése fejlesztő foglalkozás keretében. Az agykutatás hete című rendezvénysorozat foglalkozása. Együttműködés a felsőoktatási intézményekkel, ötletbörze. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Tel.: +36/ gmail.com "A belső mérési értékelési rendszer, mint a tanulók differenciált egyéni fejlesztését preferáló gyakorlat" (13.30 Az országos kompetenciamérés eredményeinek értelmezése, egyéni fejlesztési tervek készítése (13.30 Matematika óra keretében kognitív képességek fejlesztése a mérések eredményeinek tükrében (9.45 Pointillista képek alkotása. (13.30 A mérések eredményeinek ismeretében különböző képességterületek fejlesztése tanulásmódszertan foglalkozáson. Vénkerti Általános és Alapfokú Művészeti Tel.: +36/ A 6-7 éves korosztály felkészítése és integrálása a művészeti képzésbe (9.45 Dramatikus játékok. (13.45 Illusztráció Illusztráció készítése vegyes technikával Nyitott műhelymunka, hospitálás: Felkészítés az alkalmazásra. Internetes workshop: Átvett módszertani modell bevezetése és alkalmazása innovációt támogató mentorálással. (13:45 Téralakítás. A színes vonal szerepe az élmény megjelenítésében. Veress Ferenc Szakképző Tel: +36/ DIA-MOND szövegértést fejlesztő komplex innovatív gyakorlat Személyes jelenlét Hajdúböszörményben. Műhelymunka, konzultáció: Egyeztetés és tervezés az adaptáló intézmény pedagógiai gyakorlatához illesztés módjáról Nyitott műhelymunka: hospitálás online formában. Felkészítés az alkalmazásra Internetes workshop ( Nyitott műhelymunka: Hospitálás, felkészítés a munkatervbe illesztéshez. Internetes workshop: Implementáció intézményi munkatervbe illesztés

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME. "Kreatívan angolul" "Tanuljunk és játsszunk együtt!"

ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME. Kreatívan angolul Tanuljunk és játsszunk együtt! Lilla Téri Általános Iskola Lilla Téri Elemenetary School Tel.: +36 52/413-178 E-mail: lilla2@t-online.hu, lillateri@iskola.debrecen.hu "Kreatívan angolul" 2015. 09. 11. "Adventure Camp" - Present Perfect

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME. 2015. 09. 11. (14:00 óra) "Kreatívan angolul" 2015.09.16. (9:00 óra) "Tanuljunk és játsszunk együtt!

ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME. 2015. 09. 11. (14:00 óra) Kreatívan angolul 2015.09.16. (9:00 óra) Tanuljunk és játsszunk együtt! Lilla Téri Általános Iskola Lilla Téri Elemenetary School Tel.: 52/413-178 E-mail: lilla2@t-online.hu, lillateri@iskola.debrecen.hu "Kreatívan angolul" 2015. 09. 11. "Adventure Camp" - Present Perfect

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE Szandaszőlősi és Alapfokú Művészeti Iskola Tel:56/411-305 szandaiskola@szandaiskola.hu A Lőrincz féle komplex tantermi játékok rendszere 04.15. Eszköz nélküli tantermi játékok megismerése: Közösségépítő

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben