Jó itt gyereknek lenni!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jó itt gyereknek lenni!"

Átírás

1 Jó itt gyereknek lenni! A Montessori pedagógia alapelveinek és a kompetencia alapú óvodai nevelés eszközeinek alkalmazásával történő készség-, képességfejlesztés 2010.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 ALAPÍTÓ OKIRAT... 5 SZIVÁRVÁNY ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda bemutatása Tárgyi és személyi adottságaink GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekképünk Óvodaképünk Jövőképünk AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATAI Az értelem fejlesztése Szocialitás, szociális fejlesztés Az egészséges életmódra nevelés, személyes fejlesztése Személyes képességek fejlesztése Speciális kompetenciák fejlesztése NEVELÉSI ELVEINK, A FEJLESZTÉS IRÁNYA Fejlesztő munkánk irányai AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI A PROGRAM FEJLESZTÉSI RENDSZERE A program nevelési feladatrendszere Az egészséges életmód alakítása Szomatikus nevelés Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése Óvodánkban kialakítandó és rögzítendő szokások Tartalmak Óvodánk speciális tevékenysége az egészséges életmódra nevelés, prevenció terén ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS Beszoktatás Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése Hátrányos helyzetű és SNI gyerekekre vonatkozó feladatok Ünnepek, ünnepélyek rendje AZ ANYANYELVI - AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS Anyanyelvi fejlesztés Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése Hátrányos helyzetű és SNI gyerekekre vonatkozó feladat ÉRTELMI NEVELÉS ÉS FEJLESZTÉS Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése Hátrányos helyzetű és SNI gyermekekre vonatkozó feladatok AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGEI, FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA A játék és tanulás értelmezése A játék feltételei A játékfajták AZ ÉRZÉKELÉST FEJLESZTŐ MONTESSORI ESZKÖZÖK A MUNKA HELYE A PROGRAMUNKBAN Montessori eszközök a mindennapi élet gyakorlati teendőihez

3 13. IRODALMI NEVELÉS: MESE, VERS ZENEI NEVELÉS Montessori eszközök a hallóérzékhez VIZUÁLIS NEVELÉS Montessori eszközök a színek megismeréséhez Montessori eszközök a tapintáshoz MOZGÁSFEJLESZTÉS A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Montessori matematikai gondolkodást fejlesztő eszközei Montessori kozmikus nevelés INKLUZÍV PEDAGÓGIA AZ ÓVODA KAPCSOLATAI Kapcsolat a családokkal Óvoda-bölcsőde Óvoda-iskola Óvoda-fenntartó Egészségügyi szervekkel Szakmai szervezetekkel Közművelődési intézményekkel A GYERMEK ÉS IFJUSÁGVÉDELEMMEL TERVEZÉS, INTEGRÁLT FEJLESZTÉS A PROGRAM SPECIÁLIS ELEMEI ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése és értékelése Fejlesztési terv Továbbképzési program A PEDAGÓGIAI MUNKA DOKUMENTÁCIÓI A NEVELÉSI PROGRAMHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS

4 BEVEZETŐ Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramot módosító Kormányrendelet 255/2009.(XI.20.), a kihirdetést követő napon lép hatályba, azzal, hogy az óvodáknak az e rendeletben foglaltaknak megfelelően felülvizsgált nevelési programját először a 2010/2011. óvodai nevelési évben kell alkalmazniuk. A helyi nevelési program az óvoda szakmai dokumentuma. Rendszerbe foglalja az óvoda nevelési fejlesztési gyakorlatát, amit minden óvodapedagógus alkalmaz a napi nevelőmunkájában. Összehangolt rendszere biztosíték arra, hogy az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesülnek azok az általános igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz. Az Alapprogram a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, hagyományaira, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai, pszichológiai kutatások eredményeire építve a gyermekeket megillető jogok biztosítása érdekében a Magyar Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződéseket figyelembe véve határozza meg a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál kiemelt szerepet kap a a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítése az egyenlő hozzáférés biztosításának alapelve A gyermeket, mint fejlődő személyiséget a gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Az Alapprogramban érvényesülnek a különböző innovatív pedagógiai törekvések, széleskörű módszertani szabadságot biztosít, megkötéseket, csak a gyermekek érdekében tartalmaz. Az óvoda saját programja meg kell, feleljen az Alapprogramban foglaltaknak. A Helyi Nevelési Program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell venni a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit. 4

5 ALAPÍTÓ OKIRAT Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló évi CV. tv. Felhatalmazása alapján, a 179/2008. (IX.24.) sz. határozatával jóváhagyott, a 97/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 126/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, 140/2009. (VII.29.) Kt. határozatával és a 176/2009. (IX.30.) Kt. határozatával módosított, a Szivárvány Óvoda Alapító Okiratát, a 122/2010. (V.26.) Kt. határozatával, az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat Szakfeladatai január 1-től szövegrész kiegészül az alábbiakkal: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az alapító okirat Tevékenységei, alaptevékenységei fejezet 4. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: - SNI gyermekek sérülés specifikus fejlesztését a többi gyermekkel együtt történő integrált neveléssel látja el az intézmény. Az integrált fejlesztésben részt vevő óvoda pedagógiai programja figyelembe veszi az SNI igényű gyermekek fejlesztésének igényét. - Az intézmény ellátja a súlyosan hallássérült - siket, és enyhébben hallássérült nagyothalló gyermekek, - a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek, - és a beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek óvodai nevelését. Algyő, május 26. Dr. Piri József polgármester Dr. Varga Ildikó jegyző 122/2010. (V.26.) Kt. határozat 2. sz. melléklete 5

6 Szivárvány Óvoda Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A költségvetési szerv neve: Rövid neve: OM azonosító: A költségvetési szerv székhelye: Telephelye: A költségvetési szerv alapító szerve: A költségvetési szerv alapító szerve szerinti besorolása: A költségvetési szerv irányító szerve: Címe: Fenntartó: Címe: Jogállása: Az intézmény típusa: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Gazdálkodási feladatokat ellátó Önállóan működő és gazdálkodó szerve: Létrehozásáról rendelkező határozat: Tevékenységének jellege szerinti besorolása: Közszolgáltató szerv fajtája: Működési köre: Szivárvány Óvoda Algyő, Kastélykert u Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi önkormányzati költségvetési szerv Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Önálló jogi személyiségű költségvetési szerv Óvoda Önállóan működő költségvetési szerv. Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 66/1998.(V.21.) Kt. Közszolgáltató költségvetési szerv. Közintézmény Algyő nagyközség teljes közigazgatási területe. Közvetlen megnevezése: Csoportok száma: jogelőd - 8 6

7 Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Tevékenységei: Alaptevékenysége: évi LXXIX: tv. alapján óvodai nevelés 1. Az intézmény feladatait a képviselőtestület által jóváhagyott az Montessori szellemű óvodai nevelés című (1.sz. melléklet) alapfokú pedagógiai oktatási program alapján végzi, a gyermek 3 éves korától legfeljebb 7 éves koráig. 2. A Montessori szellemű óvodai nevelés pedagógiai nevelési oktatási program szeptember 1-től kiegészül a Kompetencia alapú nevelés oktatási programcsomaggal. 3. Az iskolai életmódra felkészítés a differenciált fejlesztő programot is magában foglaló intézményes nevelés, a gyermek napközbeni óvodai ellátása keretében.. 4. A 2/2005.(III.1.) OM rendelet szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján iskolai életmódra felkészítés, integrált nevelése. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve segíti az óvodai nevelést végző intézményben jelenleg elkészített nevelési programok alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit: 23/1997. (VI.4.) MKM rendelet alapján. 1. számú melléklet a 2/2005. (III.1.) OM rendelethez Általános elvek Az alapdokumentumban az óvodai nevelés az SNI gyermekeknél az általános célkitűzések megvalósítására törekszik. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte biztosítja a nevelési célok megvalósítását. A pedagógiai program figyelembe veszi a speciális eszközömet, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság javaslatot tesz. Különös gondot fordít arra, hogy a gyermekek minden segítséget megkapjanak hátrányaik leküzdésére. SNI gyermekek sérülésspecifikus fejlesztését az 1. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerint 1.7. szerint 2.3, 4., 5. látjuk el. SNI gyermekek sérülés specifikus fejlesztését a többi gyermekkel együtt történő integrált neveléssel látja el az intézmény. Az integrált fejlesztésben részt vevő óvoda 7

8 pedagógiai programja figyelembe veszi az SNI igényű gyermekek fejlesztésének igényét. Az intézmény ellátja a súlyosan hallássérült - siket, és enyhébben hallássérült nagyothalló gyermekek, a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek, és a beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek óvodai nevelését. 5. A gyermek az 5. életévének betöltésétől köteles az iskolai életmódra való felkészítésen részt venni. 6. Az óvoda biztosítja a napközi otthonos ellátást. Szakágazati besorolása: Szakfeladatai december 31-ig: Óvodai nevelés Óvodai nevelés Óvodai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igénylő gyermekek Óvodai nevelése Kiegészítő tevékenysége: december 31-ig: Munkahelyi vendéglátás Kisegítő tevékenysége: december 31-ig: Kisegítő tevékenységet nem folytat Szakfeladatai január 1-től: Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelésintézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Kiegészítő tevékenysége: január 1-től: Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kisegítő tevékenysége: január 1-től: Kisegítő tevékenységet nem folytat 8

9 Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szervezeti tagozódása: Az intézmény vezetője: Az intézményvezető kinevezési rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai: A közoktatási és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt előírásoknak megfelelő intézményvezető Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselőtestület nevezi ki a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23., ill. 138/1992 (X.8.) Korm. rend. előírásai szerint. Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Munkajogviszony, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény rendelkezései az irányadók. Megbízási jogviszony, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Az feladatellátását vagyona: intézmény szolgáló A törzsvagyon részét képező óvoda épülete (Algyő, Hrsz.: 43/1), összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. A vagyon feletti rendelkezési jog: Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Jelen alapító okirat az Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2010. (V.26.) Kt. határozat 1. sz. mellékletében foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Dr. Piri József polgármester Dr. Varga Ildikó jegyző 9

10 1. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Az intézmény hivatalos elnevezése: Szivárvány Óvoda Az intézmény logója, címe és elérhetősége: 6750 Algyő, Kastélykert u. 17 Telefon: Web: Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége: Algyő Nagyközség Önkormányzat 6750 Algyő, Kastélykert u. 40 Telefon: A helyi nevelési program Alkotója az intézmény nevelőtestülete Benyújtója: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk: A nevelés és fejlesztés magyar nyelven folyik. A hitoktatás a törvényi előírásoknak megfelelően évente a szülői igényekre alapozva biztosított Az óvoda bemutatása Az intézmény adatai bemutatása, helyzetkép: Óvodánk több mint 75 éve látja el a szülők és a gyermekek szolgálatát. Három épületben, különböző komfort fokozatú, akadálymentesített kiszolgáló helyiségekkel várjuk a gyermekeket. Nyolc óvodai gyermek csoportunkban jelenleg 196 kisgyermek talál mindennap számára megfelelő elfoglaltságot a játékos tanulás élménnyel teli világában. Öt csoportunknak saját fürdőszobája, mosdója, öltözője van három csoportnak, azonban közös a mosdója, öltözője. Az intézménybe járó gyermekek többsége algyői család gyermeke, de érkeznek a közeli tanyavilágból, a szomszédban lévő városból is. Az intézmény környezeti viszonyára jellemző a kertvárosi hangulat. Füves játszóudvar, virágoskert, biciklipálya, korszerűen felszerelt foglalkoztató szobák, fejlesztőszoba, só-szoba várja az óvodásokat. Hét csoportunk közel azonos életkorú gyermekekből tevődik össze egy csoportban vegyes életkorú gyermekek, nevelése folyik. Foglalkoztató szobáink barátságosak és jól felszereltek, berendezési tárgyaink, illetve a csoportszobák kialakítása összhangban van a Helyi Nevelési Programunkkal, sajátosan illeszkedik a Kompetencia Alapú Óvodai Nevelés Elméleti Alapvetéséhez, gyakorlatához. 10

11 A Szivárvány Óvodában 18 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár, 10 fő technikai alkalmazott látja el szakképzettségének megfelelően feladatát. Jól képzett óvodapedagógusaink, nevelőmunkát segítő dolgozóink biztosítékul szolgálnak arra, hogy a rájuk bízott gyermekek óvodáskor végére befogadóvá legyenek a természeti, társadalmi környezetből feléjük áramló információkra, tudják azokat feldolgozni, és napi életükbe beépíteni. Intézményünkben a Helyi Nevelési Programunkban Montessori Mária alternatív pedagógiai nevelési módszereivel összhangban a Kompetencia Alapú Óvodai készségés képességfejlesztő programcsomagot alkalmazzuk. Óvodapedagógusaink a tervezett nevelési feladatokat rugalmasan, az aktualitásnak megfelelően valósítják meg. A játékban tanulás színterei a párhuzamosan tervezett tevékenység központok, amelyek valamennyi csoportunkban az éppen aktuális témának megfelelően vannak berendezve és felszerelve. Az óvónők ezekben a tevékenység központokban, segítenek a gyermekeknek megérteni és feldolgozni a tárgyi világot, az emberi környezet nyújtotta információkat, a logika és a matematika világát, valamint a kimondott szavakat. Családok szociális körülményei: Gyermekeink szociokulturális háttere színes képet mutat. A nagyon jó és az elhanyagoló környezetből egyaránt járnak hozzánk gyermekek. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a másságot, erre neveljük gyermekeinket is. Különös gondot fordítunk óvodánkban a testi és lelki egészség védelmére, a pszichés klíma pozitív alakítására mert meggyőződésünk, hogy ez a tárgyi feltételeknél is nagyobb mértékben határozza meg gyermekeink közérzetét, s ez által egészségét. Nevelőmunkánk során figyelembe vesszük a gyermeki növekedés, fejlődés ütemére jellemző egyéni sajátosságokat, élve a differenciált fejlesztés lehetőségeivel. Az óvodapedagógusok minden csoportban figyelnek a nehezen szocializálódó, lassabban fejlődő gyermekekre, szükség esetén kérik megfelelő szakember segítéségét. Biztosított a gyermekek mozgásigényének kielégítése szabadban, tornateremben egyaránt. A tornatermi foglalkozásokat a közelben lévő általános iskola tornatermében tartjuk. A sokszínűség, a változatos egyéni közös programok jellemzik a csoportok, az óvodánk életét. Az óvodapedagógusok egyéniségének, új iránti fogékonyságának eredményeképpen kialakult csoportjaink egyéni, sajátos arculata. 11

12 Óvodánk szolgáltató intézmény. Fontos, hogy ismerjük a családok, az óvodát használók életkörülményeit, nevelési elveit, a családok értékrendjét, a szülők véleményét nevelésünkről, munkánkról. Az eredményes együttműködés érdekében arra törekszünk, hogy kölcsönös bizalom alakuljon ki a család és az óvoda között, a szülő érezze, hogy gyermekét szeretet, gondoskodás veszi körül. A kialakult jó kapcsolatot munkadélutánokkal, nyílt hetekkel, közös programokkal erősítjük. Tapasztalataink szerint - talán a felgyorsult élettempónak köszönhetően a háttérbe szoruló családi élet, a hagyományok feledése és ápolásának hiánya indokolttá teszi néhány családi ünnep óvodai rendezésének szükségességét. Sok gyermek a csoportjával, vagy a nagyobb óvodai közösséggel élheti meg a számára felejthetetlen ünnepi pillanatokat, melyek a hétköznapitól eltérő másfajta viselkedésformát, és annak megfelelő kulturált magatartási szokásokat kíván. Óvodánkban fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását (Szüreti mulatság, Lucázás, Advent várás, kiszebáb égetés, farsangi vigasság, Nemzeti ünnepeink közül elsősorban a nagycsoportosokkal emlékezünk meg a márciusi ifjakról. Hagyományos ünnepeink sorába tartozik a Mikulás, karácsony, húsvét, az anyák napja és az évzáró. A családi ünnepek közül a születés és névnapról emlékezünk meg. Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan változó világunkban. A szülők közösségének jogait törvényes kereteknek, előírásoknak megfelelően biztosítjuk. Szolgáltatásainkat mindenkor a gyermekek életkori sajátosságainak, valamint a szülői igények figyelembevételével szervezzük. A szolgáltatások színvonalának alakulását folyamatosan ellenőrizzük. Szolgáltatásaink: Gyermektánc foglalkozások Hitoktatás Zenei tehetséggondozás Ovi-foci Fenntartó által támogatott szolgáltatás Logopédia Só-szobai foglalkozás Gyógytestnevelés A társintézményekkel a kapcsolattartás folyamatos, a kölcsönös nyitottság elve érvényesül Tárgyi és személyi adottságaink Óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek nagyobb részével. Azokat a tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyerekek használnak számukra megfelelő, hozzáférhető módon helyezzük el. Mindig szem előtt tartjuk a gyermekek biztonságát egy-egy eszköz elhelyezésekor. Tárgyi adottságok és feltételek: Helyiség funkciója Száma Felszereltsége Csoportszobák száma 8 Program specifikus berendezéssel Logopédiai / fejlesztő 1 Megfelelő fejlesztési eszközökkel foglalkoztató Könyvtár nevelői szoba (több funkciós helyiség) 1 Célszerű berendezéssel és felszereléssel folyamatosan bővített kölcsönözhető könyvtár állománnyal, internet hozzáférési lehetőséggel 12

13 Irodahelyiségek 2 Számítógépekkel, telefon, fax és internet hozzáférhetőséggel Játék és egyéb tároló helyiségek 4 Szűkösen biztosítva a tárolást Tálalókonyha és hozzá tartozó helyiségek 1 A HACCP közétkeztetési minőségbiztosítási rendszernek megfelelő berendezéssel és működéssel Udvar 1 3 db többfunkciós, 7 db mozgásfejlesztő játékkal Helyiség funkciója Száma Szükséglet Gyermeköltöző 5 3 Vizesblokk 5 3 Gyermek WC 20 4 Gyermek kézmosó 20 4 Kiszolgáló helyiségek, felnőtt 1 1 öltöző Elkülönítő szoba 0 1 Családi szoba 0 1 Tálaló-mosogató konyha 1 0 Felnőtt mosdó 3 0 Tisztítószerek tárolója 1 1 Szertár 0 1 A foglalkoztató szobáink és helyiségeink berendezése sajátosan igazodik a benne tevékenykedő csoportok életkorához, nevelési programunk cél és feladatrendszeréhez. A többnyire mobilizálható bútorok lehetőséget teremtenek a kis és nagy terek szükség szerinti kialakítására. A rendelkezésünkre álló egyéb - a játékos tanulást is segítő eszközeink és felszereléseink színvonalas munkánk fontos feltételei. A családi szoba kialakítása folyamatban van, ami elengedhetetlen a családokat bevonó és segítő tevékenységek színterének kialakításához. A külső környezet célszerű és esztétikus továbbfejlesztése az elkövetkezendő évek további feladatainak egyike. Személyi feltételek: Dolgozói létszám adatok: Dolgozók Létszám adatok Óvodapedagógusok száma 18 fő Dajkák száma 10 fő Egyéb segítő munkatárs Óvodatitkár 1fő Külső segítő szakemberek * Sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztésének megfelelő aktuális létszámban. Logopédus * Fejlesztő pedagógus * Gyógypedagógus * Gyógytestnevelő Gyermekorvos Védőnő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 13

14 Nevelőtestületünk képzettségi és szakképzettségi mutatói: Képzettség iránya Főiskolát végzett óvónők száma: Szakvizsgával rendelkezők Óvodavezetés Minőségfejlesztés Mentálhigiénia Beszédfejlesztő Néptánc oktató Montessori Szakképzett dajkák száma Képzésben részt vettek száma 18 fő 8 fő 10 fő A pályázati feladatok színvonalasabb ellátása, a szakmai továbbfejlődés igénye érdekében, minden program működésének alapja a művelt óvodapedagógus személye. Évek óta fontosnak tartjuk az önképzést és a továbbképzést. Szakmai munkaközösségeink irányultságát a partneri igényekre és elvárásokra alapozottan évente határozza meg nevelőtestületünk. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint általában három szakmai munkaközösségben bővítik ismereteiket óvónőink, feldolgozva a legkorszerűbb háttér ismereteket, valamint a gyakorlat nyújtotta problémákat és feladatokat. 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Gyermekképünk Az Alapprogrammal összhangban fogalmazódott meg, a gyermeki személyiségből indul ki: a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre. Világunkban történő rohamos változások teszik szükségessé a modern életre való sürgető felkészítést, megőrizve a gyermekkor nyugalmát, derűjét! A gyermekek biztonságérzetét vidám, szeretetteljes óvodai légkör kialakításával erősítjük. Gyermekeinkkel való kapcsolatunkban alapvető minden gyermek elfogadása, a türelem a tolerancia. Segítjük a gyermekek fejlődését, a gyermek, fejlődő személyiség, felszínre hozva önmaga értékeit, képességeit, megtanítjuk elfogadni önmagát és másokat! A gyermekek életkoronkénti, egyénenként változó testi-lelki szükségleteit figyelembe vesszük Bátorítjuk gyermekeinket az új tevékenységek kipróbálására, folyamatos gyakorlásokkal sikerélményekhez juttatjuk őket. Személyiségüket körülvevő személyi, tárgyi környezet mindenkor fejlődést segítő meghatározó Gyermekközpontú, befogadó, inkluzív- integrált-, a migráns gyermekek nevelését támogató szemlélet a közoktatási rendszer kihívásaival összhangban fogalmazódott meg A migráns gyerekek önazonosságának megőrzésére törekszünk Megtanítjuk őket, arra, hogy tudjanak különbséget tenni jó és a rossz, a helyes és a helytelen szép és a csúnya között. 14

15 Gyermekeink megbecsülését a gyermeki tevékenységek alkotások dicséretével a gyermekközösség általi elfogadásával kívánjuk elérni. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik harmonikus mozgással, fejlett kommunikációs készséggel, beszédkultúrával rendelkeznek. Legyenek boldogok, és kiegyensúlyozott viselkedésük igazodjon az emberi együttélés szabályaihoz! Legyenek büszkék magyarságukra, ismerjék meg a magyar kultúrát, és a hagyományokat tiszteljék. Örömre és szeretetre nyitott, érzelem gazdag egyéniségek legyenek. Biztosítjuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, az egyenlő hozzáférést Tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítjük a nemek társadalmi egyenlőségének támogatását Óvodaképünk A Szivárvány Óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézményeként a családi nevelés kiegészítője, a gyermekek 2,5 éves korától az iskolába lépésig. Biztosítjuk a gyermekek fejlődésének, nevelésének optimális feltételeit. Óvó-védő funkció mellett, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciót látunk el. Az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését segítjük. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere, tárgyi környezete elősegíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Alapelvünk: a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze a gyermek személyiségfejlődése mellett a gyermek egyéni készségeinek, képességeinek kibontakoztatása óvodánkban alkalmazott pedagógiai intézkedések mindenkor a gyermek személyiségéhez igazodnak Alapelveink megvalósítása érdekében gondoskodunk a gyermeki szükséglet kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, lelki, a szociális, az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységről játékról egyéni képességekhez igazodó megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről Jövőképünk Óvodánk olyan intézménnyé szeretne válni, ahol magas szinten megvalósul: A gyermekek környezeti nevelése, magatartásukat, környezethez való viszonyukat ez döntően befolyásolja. Tisztelik az életet, a természetet óvják, ápolják, a környezet védelméhez megóvásához a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokásokat. 15

16 A gyermekek közvetlen környezetében megteremtődnek azok a lehetőségek, amelyek gazdagítják az élményeiket, tapasztalataikat, formálják képességeiket. Minden gyermeknek szülőnek óvodapedagógusnak, technikai alkalmazottnak fontos az emberi erkölcsi, értékek kialakítása, megerősítése és megtartása. Ahol a munkatársak elkötelezettjei a minőségi munkavégzésnek. Migráns gyermekek nevelését támogató szemlélet jellemzi a pedagógusokat. A munkatársak érdekeltek az értékelési, innovációs folyamatokban, a fejlesztések, folyamatába közvetlen és közvetett partnereiket is bevonják. Óvodánk a jövőben is megőrzi kivívott jó hírnevét, népszerűségét. Törekszünk arra, hogy csoportjaink létszáma ne haladja meg a 25 főt, mert szakmai hatékonyságunkat, és a személyes törődésre ez jelent garanciát. Olyan jól körülhatárolt mérési-értékelési rendszert készítünk, amely mindenki által elfogadott, megbízható. Munkatársainktól elvárjuk, hogy a társadalmi, környezeti tényezők változásaihoz rugalmasan alkalmazkodjanak; jellemző legyen rájuk az igényesség, a szakmai hozzáértés, a fejlődés iránti elkötelezettség, maguk is számos eszközzel gyarapítsák módszertani kultúrájukat. Munkatársaink számára továbbképzésen való részvétellel lehetővé tesszük egyéni, szakmai fejlődésüket. Óvodánkban dolgozók számára az egészséges munkakörülmények megteremtése érdekében, minden tőlünk elvárható feltételt biztosítani kívánunk. Hiszünk abban, hogy a gyermekek személyiségfejlődésének elősegítésébe partnereink is részt vesznek (szülők, pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus); Óvodánkban érvényesül, működik a partnerközpontúság. Esélyegyenlőségre törekszünk hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd alkalmazásával. Nemek közötti társadalmi egyenlőség kialakítását szem előtt tartjuk Inkluzív, integrált nevelés minden óvodapedagógus szemléletét tükrözi 3. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATAI A személyiség külső hatásokra kialakult belső feltételeknek, valamint öröklött adottságoknak, lehetőségeknek az egyénen belül kialakult olyan egyedi, egyszeri és megismételhetetlen integrációja, amely meghatározza a viszonyulást, alkalmazkodást a környezethez. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk: A (tanult) motívumok kialakításának, mivel a motívumok segítik az embert döntései meghozatalában. A képességek fejlesztésének, mert a képességektől függ a döntések kivitelezésének eredményessége. Nevelőmunkánk során olyan motívumokat és képességeket kell fejlesztenünk, melyek eredményeként gyermekeink döntései megalapozottak lesznek, s döntéseik kivitelezésében pedig eredményesek. Célunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztése, mely magában foglalja az értelmi képességek fejlesztése mellett a gyermek önmagához, és a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is. 16

17 3. 1. Az értelem fejlesztése Célunk a tanulási motívumok fejlesztése: Az érdeklődés felkeltése, a természetes kíváncsiság, vágy táplálása, új iránti fogékonyság kialakítása. A felfedezési (aha élményének átélésére) vágy felkeltésére, melynek alapja a felfedeztető tanulás, a problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata. Fejlesztő játékok megtanulása / megtanítása, biztosítja, a játék, a játékosság kapcsán a szimuláció, szituációk gazdag eszköztára pedig támogatja az egyes témák feldolgozását, a játékszeretet továbbfejlesztését. Következetes és reális értékeléssel a szélsőségektől mentes, optimális teljesítmény vágy kialakítása. A tanulás értelmének megmutatása, mikor a gyermekek megtapasztalhatják tudásuk gyakorlati hasznát, érzékelve saját változásukat és fejlődésüket. Célunk az értelmi képességek fejlesztése: A megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás képessége, a kísérletezés, elemzés és érvelés. A beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a kivitelező tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata. A gondolkodás bonyolult képességrendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, az általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás. A tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a tapasztalati és értelmező, valamint az önálló és szociális tanulás során Szocialitás, szociális fejlesztés Óvodásaink különböző családi háttérrel különböző közösségekben élnek. Szüleik által vallási szokásokat tiszteletben tartva vesznek részt rendezvényeinken. A későbbiek során személyes kapcsolataik egyre inkább át meg átszövik egész életüket. Ahhoz, hogy képesek legyenek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba és közösségekbe, és ezekben megtalálják helyüket, fejleszteni szükséges képességeiket és szociális motívumaikat. Célunk a szociális képességek fejlesztése: Szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a kommunikáló felek aktivitásának: azaz érzelmi állapotának, magatartásának és viselkedésének aktuális befolyásolási képességének fejlesztése. A kötődés képességének fejlesztése, melynek gazdagsága, ereje és minősége meghatározza a szociális életminőséget, a szociális viselkedést, és a személyiség szociális fejlődését. Csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség megalapozása és fejlesztése a gyermekeink életkorához illeszkedő ünnepeink megünneplése, az óvodai életre jellemző helyzetek során. Az együttműködés, a vezetés képességeinek megalapozása és fejlesztése a segítő együttműködés rendszeres alkalmazásával, a segítő nevelői magatartás megtapasztalásával, valamint a mozgásos és a különböző versenyjátékok gyakorlása során. 17

18 3. 3. Az egészséges életmódra nevelés, személyes fejlesztése Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileglelkileg egészséges legyen: meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, stabilizálni, védeni tudja önmagát: optimális legyen személyiségének működése, fejlődése. E funkció, e célok eredményes és hatékony szolgálata azt feltételezi, hogy képes lesz a személyes érdekeket szolgáló döntéseket meghozni, azokat végrehajtani és megvalósítani. Az önállóságra nevelés, az egyéniségfejlesztése és az én, a személyes tudat kialakulásának, fejlődésének segítése. Óvodai nevelésünk célja, e képességek megalapozása. Célunk az egészséges életmódra nevelés, a személyiség fejlesztése érdekében személyes motívumok kialakítása: Az önkiszolgálási motívumok közé tartozó biológiai szükségletek, a komfortszükséglet a mozgás és élményszükséglet. Önvédelmi motívumok fejlesztése az egészséges életmódra nevelés, a konfliktusok kezelésére történő nevelés kapcsán. A szuverenitás motívumainak kialakítása, mint az önállósulási és öntevékenységi vágy. A reális, a képességeket is figyelembe vevő teljesítményértékelés eredményeként az önértékelési motívumok fejlesztése, mint az önbizalom és az önbecsülés Személyes képességek fejlesztése Az önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, és a környezet adta munkatevékenységek kapcsán. Testi képességek fejlesztése: állóképesség, koordinációs képességek. Az önvédelmi képesség, mint egészségvédő és identitásvédő képességek fejlesztése. Az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az önfejlesztés képességeinek megalapozása. 18

19 Speciális kompetenciák fejlesztése Valamennyi speciális kompetencia alapja az alkotó képesség, és a megfelelő tehetség. Ahányféle speciális kompetencia, annyiféle tehetség is létezik. Célunk az általános alapok fejlesztése, a tehetséges gyermekek felismerése, fejlődésük elősegítése és támogatása. o Óvodánkban a tehetséges gyermekek fejlesztését a gyermekek közötti különbségeket figyelembe vevő differenciált foglalkoztatással, egyéni fejlesztéssel tudjuk megvalósítani. Célunk: a játékon (a gyermekek alaptevékenységén keresztül) keresztül tudományosan és sokoldalúan közvetíteni az ismereteket. hogy a nevelés és fejlesztés a gyermekek és felnőttek számára egyaránt nyugodt légkörben, és megfelelő feltételek mellett történjen. a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, különös tekintettel a veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre. hogy az óvodapedagógusok és a munkájukat segítő technikai alkalmazottak, tudásuk legjavát adva, ismereteik folyamatosan bővítésével neveljék és fejlesszék a ránk bízott gyermekeket. a szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvoda fejlesztési folyamatában. hogy partnereink elégedettségére, velük együttműködve végezzük munkánkat. Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához, melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre. 4. NEVELÉSI ELVEINK, A FEJLESZTÉS IRÁNYA Pedagógiai munkánkat meghatározó elveink: Az óvónő személyisége és példaadása meghatározó. Biztonságot sugárzó felnőtt gyermek, gyermek gyermek kapcsolat, melyet pozitív megerősítés kísér. A gyermeki autonómia tiszteletben tartása. A gyermekek fejlődésének segítése az esélyegyenlőség biztosításával, önállóságra nevelés. Az együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra épülő nevelés. A gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vétele, időt hagyva és adva mindenkinek a folyamatban történő fejlődéshez. A gyermeki önérvényesítő törekvések mellett a gyermeki önkifejezésnek teret adó szemlélet előtérbe helyezése. Gyermeki személyiségfejlődésben szokás, normarendszer megalapozására kiemelt hangsúly fektetése. Szülőföldhöz való kötődést segítő pedagógusi attitűd erősítése. Az óvodapedagógus modell értékű kommunikációja, bánásmódja, viselkedése példaértékű mindenkor. Bizalom, segítőkészség, együttérzés a gyermekekkel és egymással szemben. A szülőkkel együttműködő segítő partnerkapcsolat kialakítása az óvoda teljes dolgozói körének részvételével. 19

20 Egymás munkájának megismerése és megbecsülése, kölcsönös segítségnyújtásra való törekvés. Óvodánk az élmények és a változatos tapasztalatok színtere legyen. Az alkotás, a közvetlen tapasztalás feltételeinek megteremtése és biztosítása. Közös tevékenységek során a gyermekek érzelmi, értelmi és testi nevelése. A gyermekek a mindennapi tapasztalatszerzéseik során tanulják meg és gyakorolják a közösség szabályait, a másokkal való együttműködés kívánatos magatartásformáit. Az óvodapedagógus az intézmény céljaival azonosulva érdeklődési körének és tehetségének megfelelően képezze tovább magát Fejlesztő munkánk irányai Nevelő és fejlesztő munkánk során segítünk a gyermekeknek feldolgozni és megérteni: A tárgyi világot a gyermekekhez közel álló tevékenységeken keresztül. Az emberi környezet nyújtotta információt a játékokban, mesékben, szerepekben és közösségi eseményekben való részvételen keresztül. A logika és matematika világát játékos szituációkban mérésen, összehasonlításon, számoláson, sorba rakáson válogatáson és csoportosításon keresztül. A kimondott szót rajzoláson, dramatizáláson, szöveghallgatáson és a kifejező készség gyakoroltatásán keresztül. Személyiségfejlődés valamennyi területét átfogva fejlesztjük a gyermekeket: A testi fejlődést nagy és kismozgásokon keresztül. A társas és érzelmi fejlődést viták és ellentétek elsimításán, az impulzusok ellenőrzésén, egymás támogatásán és tiszteletén, kezdeményezésen és elfogadáson, megegyezésen, az anyagok megbecsülésén és a közös munkán keresztül. A kognitív fejlődést problémamegoldó helyzeteken, logikai feladatokon, a gondolkodás megszervezésén és a véleménymondás bátorításán keresztül. Óvodásaink pszichikai fejlesztését a gyermekek érési folyamatához igazítjuk. Életkori sajátosságaiknak megfelelő eszközökkel kívánunk segítséget nyújtani az épp fejlődő pszichikus funkciók kibontakoztatásához és begyakoroltatásához. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek: Elég időt kapjanak környezetük felfedezésére. Lehetőséget kapjanak egy-egy téma sokoldalú megközelítésére és megismerésére. Biztonságos környezetben fedezhessék fel saját érzéseiket, követhessenek el hibákat és oldjanak meg konfliktusokat. Lehetőséget kapjanak a választásra a párhuzamosan tervezett tevékenységek kiválasztásában 20

21 5. AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI Elsődleges feladatunk az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése: az egészséges életmód alakítása, egészségmegőrzés igényének, szokásainak kialakítása az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása: o az óvodai életet átfogó gyermek-dajka közötti kapcsolat jelentőségének kiemelése o a gyermeki önérvényesítő törekvések mellett a gyermeki önkifejezésnek teret adó attitűd o szokás-normarendszer megalapozása o szülőföld fogalmának, jelentőségének megalapozása o óvodapedagógus modell értékű kommunikációja, egyéni bánásmód, viselkedés a feladatellátásban résztvevők között az anyanyelvi, értelmi nevelés megvalósítása 21

22 6. A PROGRAM FEJLESZTÉSI RENDSZERE Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának kiteljesedését. A program fejlesztési rendszere CÉL ÉS FELADAT ANYANYELVI NEVELÉS TEVÉKENYSÉGI FORMÁK játék, munka, tanulás TARTALOM A világ tevékeny megismerése, a környezet matematikája, esztétikai nevelés, testi nevelés, mozgás, zenei nevelés, vizuális nevelés KERET e Egészséges életmódra nevelés-gondozás Érzelmi nevelés szocializáció Anyanyelvi, értelmi nevelés KAPCSOLATOK Fenntartó Család Iskola Bölcsőde Közművelődési intézmény, tájház EREDMÉNY A rendszer elemeire vonatkozó rendezési elv alapvető szempontja, hogy meleg, elfogadó, az autonómiát biztosító tág keretek legyenek. Az óvoda nyitva tartása alatt az étkezések és a kötött keretű foglalkozások időtartamán kívül minden tevékenység kötetlen keretekben, beszélő környezetben, párhuzamosan tervezett tevékenységek között zajlik. Az óvodai nevelés feladata a gyermeki tevékenységre az óvodapedagógus eljárásainak elvi megalapozottságára bontható. 22

23 6. 1. A program nevelési feladatrendszere Az egészséges életmód alakítása Átalakuló társadalmunkban megváltoztak a gazdasági-társadalmi viszonyok. Térségünkben is olyan betegségek jelennek meg, amelyek közvetlenül a helytelen emberi magatartásból fakadnak. A megbetegedést döntően befolyásoló kockázati tényezők között a mozgásszegény életmód, az egészségtelen táplálkozás, a káros függőségekhez vezető szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer élvezet, testi épséget veszélyeztető balesetveszélyes magatartás) állnak az első helyen. Az egészség megvédése társadalmi és egyéni feladat. A kisgyermek egészségéért a család mellett óvodánk is felelősséggel tartozik. Ahhoz, hogy jól átgondolt, jól megszervezett és eredményes egészségnevelő munkát tudjunk végezni, elsősorban a felnőttek óvodapedagógusok és segítőik egészségtudományi, egészségvédelmi szemléletének fejlesztésére volt, és van szükség, másodsorban pedig megfelelő motívumok fejlesztésével a korszerű megelőzés, a prevenció a feladatunk: Az egészséget károsító magatartások megelőzése, illetve visszaszorítása. Az élet alternatívái közül az egészséget választó képességek kialakítása és fejlesztése. Az ember nem csak biológiai, hanem bioszociális lény is, akinek létszükséglete a pszichikus és szociális szükségletek kielégítése is. A létezés mellé így csatlakozik az egészség, mint az emberi lét alapvető szükséglete, értéke: Az egyén kapcsolatát önmagával, környezetével, kortársaival, embertársaival Testi-lelki szociális jólét, melyet erőteljesen befolyásolnak az életkörülmények, valamint a környezet kultúrája Az óvodai egészségnevelés háttere a család. A gyermekek számára a szülők, valamint a közvetlen környezet jelenti a modellt. Tapasztalataink szerint a szülők számos esetben igénylik segítségünket a gyermekek egészséges szokásrendszerének, optimális magatartásának kialakításához. Ezért is nagyon fontos a családokkal történő együttműködés, a családok szemléletváltásának segítése, az egészséges és természetes életmód szokásalakításának terén. A követendő minta szempontjából kiemelten fontos óvodánk, mint nevelési intézmény, óvodapedagógusaink és az itt folyó egészségnevelő munka, benne az egészségügyi szűrővizsgálatokkal, mint a gerinc, lúdtalp, hallás és látás vizsgálat, valamint a fogászati szűrés. Az óvodapedagógus feladatai: Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés céljainak feladatokba ágyazása kapcsán: Az egészséges életmód alakítása. A testi-lelki egészség védelme. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. Az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása. Együttműködés a családokkal, különös tekintettel a sajátos nevelést igénylő gyermekek vonatkozásában. Segítségnyújtás az olykor felkészületlen és tanácstalan szülők számára. Fontos, hogy: a kialakítandó szokások megfeleljenek a gyermek korának, testi, szellemi és lelki sajátosságaiknak. 23

24 ne kívánjuk a gyermekektől azt, melynek teljesítésére még éretlenek. a felállított szabályok érthetők és teljesíthetők legyenek, megismerésük és megtanulásuk fokozatosan történjen. a szokások kialakításában a rögzítésben- biztosítsuk az ismétlési lehetőségeket. fejlesszük az elsajátításhoz szükséges készségeket. a gyermekek számára folyamatos legyen a kontroll, szükség szerint pedig a korrekció. rögzítsük a helyes viselkedést, biztosítva a pozitív visszacsatolást. keltsük fel az érdeklődést a szokás cselekedetek elvégzésére. legyen jelen a követendő, pozitív modell / gyermek, felnőtt, szülő /, legyen jó kapcsolat a modell és a gyermekek között. a szokás kialakításához társuljon pozitív érzelem, s ez fokozatosan terelődjön át az eredményekre. a gyermekek a fejlesztés során jussanak siker élményekhez. A gyermeknek joga van az életre és a lehető legjobb egészségi állapotra. Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek testi szükségleteinek kielégítése, az egészséges életvitel igényének alakítása az egészséges testi fejlődés érdekében. Ezt segíti a hetirend a kötelező és szabadon választható tevékenységek meghatározott ritmusával. A napirend, mely rugalmasan kezelt keretén belül az étkezések, a pihenés, a játék, a mozgás és egyéb tevékenységek valósulnak meg. Hetirend és napirend kialakításának elvei: A gyermeki szükségletek kielégítésének biztosítása rugalmassággal. A gyermek érzelmi biztonságának kialakítása a visszatérő tevékenységek keret jellegével. Az egyén érési ütemének tiszteletben tartásával, kötetlenség biztosítása. A játék dominanciájának megőrzése folyamatossággal. A tevékenységek egymásra épülő folyamatának biztosítása a rugalmas hetirendekkel, napirendekkel. Óvodánkra jellemző a nyitottság, a nyilvánosság a család és az óvoda együttműködése, amely a kölcsönös bizalomra, segítségnyújtásra az egyén védelmét szolgáló titoktartásra és korrekt partneri viszonyra épül. Hetirend Kötelező tevékenység Tevékenység Tevékenység ideje megnevezése A hét meghatározott napján Azokon a napokon, amikor nincs testnevelés foglalkozás. Testnevelés Mindennapos testnevelés Szabadon választható tevékenység Tevékenység ideje Tevékenység megnevezése Játék, munkajellegű tev., esztétikai nevelés, mesevers, A hét minden napján ének-zene, énekes játékok, rajzolás-festés, mintázás, kézimunka Nincs meghatározott Külső világ tevékeny napja. megismerése A gyermekek spontán A környezeti matematikai érdeklődése alapján. (tér forma - mennyiség) A gyermek vagy Természeti-társadalmi óvodapedagógus környezet kezdeményezésére. Környezetvédelem 24

25 A hetirendben a napirendhez hasonlóan vannak stabil, a rendszerességet, a szokásokat alapozó tevékenységek, ugyanakkor lehetőség van az óvodapedagógus döntése alapján rugalmasságra. A hetirendnek életkortól függően naponta biztosítani kell a tervezett, és rendszeres mozgásfejlesztést. A keret és az időtartam változó. Szervezhető kezdeményezett vagy kötött formában. Heti egy alkalommal, minden korosztály számára kötelező a testnevelés foglalkozás. A 3-4 évesek számára novembertől vezethető be - a gyermekek eltérő fejlettségét tolerálva - a kötelezettség. Más napokon az óvodapedagógus felajánlja a mozgásfejlesztő szabályjátékot a résztvevők részképességeinek fejlesztésére törekedve. A vegyes összetételű csoportokban havonta egy alkalommal célszerű a nagyoknak, saját korosztályával (más csoportbeliekkel) közös kötelező testnevelés és ének-zenei tevékenységet szervezni. A felajánlott, választható műveltségtartalmat integráló tevékenységet célszerű úgy alakítani, hogy naponta folyamatosan legyen lehetőség a művészeti tevékenységekre, amelyek a szabad játék keretén belül szervezhetők. A kis, középső csoportokban felajánlott tevékenységek választhatók, nagyoknak a vegyes illetve osztott csoportokban kötelezően választható lehetőséget jelentenek. Ugyanakkor az óvodapedagógus döntésétől, és a tevékenységek jellegétől függően (pl. művészeti tevékenységek) a nagyok számára választható, felajánlott tevékenység is lehet domináns. A napirend keretei között a gyermeki szükségletek / testi, lelki / kielégítése történik. Segíti a gyermekek napi életritmusának kialakulását. A napirend három fő részből áll. Délelőtt: az óvoda nyitásával kezdődik, közös teremben gyülekező, kötetlenebb szervezéssel játék, más csoportok szokásaival, gyermekeivel. A délelőtti időszakban kerülnek megszervezésre a választható párhuzamosan tervezett tevékenységek és a tízórai, játék szabad levegőn. Dél: korcsoportonkénti ebéd idő, kötöttebb az ebéd és a csoportok zökkenőmentes működése miatt / mosdó /, ekkor történik az étkezés és a délutáni pihenés előkészülete. Délután: a délutáni tevékenységek szervezése kötetlenebb. A délutáni pihenéssel kezdődik, és tartalmazza az uzsonnázást, majd játék. Az óvoda zárásával fejeződik be. A napi tevékenységeket úgy szervezzük, hogy a gyermekek minél több időt tölthessenek a szabadban. A napirend 11 órás óvodai nyitva tartás esetén: Játék és szabadidős tevékenység Kezdeményezés, komplex foglalkozás Étkezés, pihenés Öltözködés, tisztálkodás 5.5 óra 1 óra 3 óra 1.5 óra 25

26 Szomatikus nevelés Személyi higiénés nevelés Egészséges táplálkozás kultúrált étkezésre nevelés Testnevelés mozgáskultúra Rendellenességek - Környezeti higiénére nevelés - Balesetek megelőzésére nevelés MINDENNAPOS NEVELŐMUNKA A szomatikus nevelés összefoglalása: Módszertani alapelvek: Az óvodapedagógus: Törekedjen a család és az óvoda gondozási szokásainak összehangolására, erősítse a helyes egészséges életmód szokásainak kialakulását. Törekedjen személyes példamutatással a helyes testápolás, étkezés, öltözködés, mozgás elsajátítására. Tudatosan irányítsa a gyermek mozgástevékenységét a csoportban és szabadban egyaránt, testi fejlesztése, megfelelő terhelése érdekében. Kapcsolata más nevelési területekkel: A testi neveléssel, mert biztosítja egész nap folyamén a mozgásigény kielégítését, segíti izomrendszere erősítését, mozgásformái begyakorlását. A szabad levegőn tartózkodással edzi a gyermek szervezetét; Az érzelmi neveléssel, mert bensőséges kapcsolat kialakításával segíthetjük a testápolási, gondozási műveletek végzését. A személyes példamutatás, a szeretett személy utánzása érzelmi telítettségű, melynek hatására óvodáskor végére természetes a személyi higiéné szokásainak elsajátítása; A környezeti neveléssel, mert séták, kirándulások alkalmat adnak a tapasztalatszerzésre, légfürdőzésre, napfürdőzésre. Személyük, érzékszerveik, testük, környezetük tisztántartása, ápolása mindennapi teendő; Az anyanyelvi neveléssel, mert a különböző tevékenységek során bővül szókincsük; Az esztétikai neveléssel, mert a terítés és a csoport rendbetétele fejleszti esztétikai fogékonyságát. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Önállóan mosakodik, törülközik, kezet mos, amikor szükséges. Ruhája ujját feltűri, fogat mos és a fogápoló szereket tisztán tartja. Haját rendben tartja. Helyesen fújja az orrát. Tüsszentéskor a szája elé tartja a zsebkendőt. Az önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként látja el. Segítséget nyújt társainak és a felnőtteknek. 26

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Jó itt gyereknek lenni!

Jó itt gyereknek lenni! Jó itt gyereknek lenni! A Montessori pedagógia alapelveinek és a kompetencia alapú óvodai nevelés eszközeinek alkalmazásával történő készség-, képességfejlesztés 2013. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Jó itt gyereknek lenni!

Jó itt gyereknek lenni! Jó itt gyereknek lenni! A Montessori pedagógia alapelveinek és a kompetencia alapú óvodai nevelés eszközeinek alkalmazásával történő készség-, képességfejlesztés 2013. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1895 évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Polgári

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben