7. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem."

Átírás

1 1. A tevékenység megnevezése Kincskereső tanoda A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 11. Legalább három olyan településen, ahol kiugróan rosszak a kompetencia mérési adatok, a felzárkózást szolgáló (napközi, vagy tanoda jellegű1) és szabadidős szolgáltatások, valamint nyári napközbeni ellátás megszervezése és működtetése. 2. A tevékenység időtartama (hónap) A tevékenység kezdetének időpontja március A tevékenység befejezésének időpontja február A tevékenység helyszíne(i) 2 (település, intézmény, stb.) Mátészalka, Ópályi, Fábiánháza, Hodász 6. A tevékenység gyakorisága 3 A programvezető március 1-től kezdi a szervezési munkát április 1-től kezdődnek a tanodaszerű tevékenységek. heti 12 óra / település, A nyári szünetben nincs foglalkozás: július-augusztus hó, 2014.július augusztus hó 7. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem. A program célja esély biztosítása a készségek-, képességek kibontakozásához, a lehető legkorábbi életkorban, azon gyerekek számára, akik a legnagyobb szegénységben élnek. A feladat olyan gyerek- és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához. A nagy munkanélküliségi rátával küzdő és gettósodó települések felzárkóztatása a térség településeihez. A nevelő-oktató munka kiemelt céljai, feladatai a következők: A mélyszegénységben élő családok és gyermekeik iskolai lemorzsolódásának csökkentése, a továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyeik javítása, a pszeudodebilitás kiküszöbölése a valós értelmi sérülések preventív felmérése, szakszolgálatokhoz való irányítás. Gyógypedagógiai segítségnyújtás biztosításával iskolai sikerességük növelése Képességek kibontakoztatása, képességfejlesztés, tehetséggondozás Pályaválasztásuk segítése, érettségit adó szakközépiskolai és felsőoktatási intézménybe 1 Működő tanodák finanszírozása nem elszámolható 2 Kérjük, valamennyi helyszínt sorolja fel, ahol a tevékenység megvalósul, nevezze meg az érintett település(eke)t, intézményeket! 3 nem folyamatos tevékenységek esetében, pl. hetente, kéthetente, stb. 1

2 továbbtanulásuk segítése. Önbizalmuk erősítése, tehetséggondozás, az előítéletek csökkentése és identitástudatuk erősítése. A családok szociális helyzetének javítása, a szülők, testvérek bevonása a projket tevékenységeibe, a családok információval ellátása mellett direkt és indirekt módon "nevelésük". Közösségalakítás, közösségfejlesztés Az egyéni képességfejlesztés, mely mindig az egyes gyermek aktuális fejlettségéhez igazodik. A mélyszegénységben élő gyerekek differenciált fejlesztésének megvalósítása, az esélyegyenlőség biztosítása. 8. A tevékenység indoklása a szükségletfelmérés alapján: Mátészalka lakosságának száma: fő Óvodás korú: 657 fő Általános iskolás: 1536 fő Középfokú vidékkel együtt: 3616 fő HHH gyerekek száma: 258 fő A lakosságból általános iskolai végzettségű: 22,9 % Felsőfokú végzettségű: 14,7 % Munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (aktív korszakon belül: 50,4 % Munkanélküli regisztrált 6,7 % Segélyezett aktív korú: 350 Fő Rendszeres támogatásban részesülő: 290 fő Általános iskolai végzettségű rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya aktív koron belül: 17,7 % Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 50,4% Cigány etnikum aránya: 8,2 % Ópályi lakosságának száma 3090 fő. A lakosság jelentős része mélyszegénységben élő, a 0-18 év közötti lakosság aránya % (erősen gettósodó település). 2

3 Óvodás korú: 112 fő, ebből HH gyermekek száma: 104 fő (92,9%) Általános iskolás: 258 fő, ebből HH gyermekek száma: 243, (94,2%) Iskolai végzettség nélküliek száma 111 fő (4,2 %), 1-7 osztállyal rendelkezik 834 fő (31,6 %), 8 osztállyal rendelkezik: 756 fő (28,6 %) Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 64,8 % Érettségizett: 287 fő (10,8 %), Főiskolát végzett: 95 fő (3,6 %). Cigány etnikum aránya: 32,8 % Fábiánháza lakosságának száma 1861 fő. A településen a cigány kisebbség aránya: 34,5 % (650 fő), erősen gettósodó település. Óvodás korú: 67 fő, ebből HH gyermekek száma: 52 fő (77,6%) Általános iskolás: 150 fő, ebből HH gyermekek száma: 136 (90,7%) Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 58 % Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 78,2% A munkanélküliek aránya: kb. 40 %. A népesség összetétele fogyó tendenciát mutat, elöregedő település. Hodász lakosságának száma: 3510 fő Cigány etnikum aránya: 1750 fő (51%) Óvodás korú: 123 fő, ebből HH óvodás gyermek: 99 fő (80,5%) Általános iskolás korú gyermekek száma: 279 fő, ebből HH gyermek: 234 (83,9%) Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 63,1 % Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 73,4% 9. A tervezett tevékenységek leírása Tanoda rendszerben működő (csak tanoda jellegű) fejlesztő, felzárkóztató szociális és szabadidős tevékenységek. Rendszeres napi munkarend kialakítása, szülők és gyerekek részére. - Zöldségtermesztés, a főzéshez való alapanyagok megtermelése. (Biotermesztés, környezetbarát eljárások.) (Gyakorlati képzés. Hely: Mátészalka Máltai Szeretetszolgálat telephelyén lévő gyakorlókertünk.) Módszerek: elméleti oktatás, bemutatás, szemléltetés, magyarázat. - Olcsó és egyszerű ételek készítése. Korszerű táplálkozás, egészséges életmódra nevelés. Módszerek: kooperatív módszer, szemléltetés, szituációs gyakorlatok, elmélet és gyakorlati 3

4 képzés. - Pénzgazdálkodás: konyhapénz beosztása. Módszerek: modellezés, szituációs gyakorlatok, gyakorlati képzés. - Étrend megtervezése: napi, heti, havi. Módszer: mentorálás. - Konyhai eszközök rendeltetésszerű használata, tisztítása, karbantartása. Módszer: higiéniai oktatás, gyakorlati oktatás, elméleti felkészítés, mentorálás. - Lakás karbantartása: tisztítószerek helyes használata, környezetbarát tisztítószerek. Módszerek: szemléltetés, bemutatás, magyarázat. - Közvetlen környezet és személyi higiénia megismerése., ismeretek elsajátítása, alkalmazása. Módszerek: beszélgetés, magyarázat, szemléltetés, előadás. - Meglévő ruházat javítási technikái, lakástextíliák varrása (kézi- és gépi varrás alapjai, elsajátítása, helyes alkalmazása). Módszerek: bemutatás, szemléltetés, magyarázat, gyakorlati kivitelezés. - Kisállattartás elméleti alapjai. Módszer: mentorálás. - Önálló életvitel: Tájékozódás hivatalos iratok kitöltésében, a megfelelő ügyintézéshez irányítás, iratok, kérelmek megfogalmazása. Módszerek: tanulmányi séta, bemutatás, szemléltetés, gyakorlat. - Pályaorientáció. Módszer: tanulmányi séta, tréninggyakorlatok. - Családtervezés. Módszer: magyarázat, felvilágosítás. - Mesélés megtanulása. Módszer: bábterápia, oktató filmek, videók, szövegfeldolgozás. Felzárkóztatás, fejlesztés, szociokulturális hátrányok enyhítése. (Gyógypedagógiában alkalmazott speciális módszerek megvalósításával, alkalmazásával történnek a fejlesztések. Ezeket a tevékenységeket a gyógypedagógus szakemberek felváltva végzik a speciális szakiránynak megfelelően. Pl. logopédiai fejlesztés, szurdopedagógiai fejlesztés, értelmi-, érzelmi-, akarati funkciók fejlesztése.) - Szűrővizsgálatok előkészítése. Valós- és vélt fogyatékosságok kiszűrése, szakszolgálatokhoz irányítás elősegítése. - Logopédiai fejlesztés. - Konstruktív és manipulatív játékra nevelés. - Dráma- és szerepjáték, beszédfejlesztés. - Grafomotoros és finommotorikus képességek fejlesztése. - Egyéni- és társas viselkedési formák, szabályok megismertetése, elsajátítása, gyakorlati alkalmazása. - Sport- és szabadidős tevékenységek megismerése. - Korosztálynak megfelelő irodalmi, képzőművészeti alkotások megszerettetése. - Esztétikai és erkölcsi nevelés. - Általános tájékozottság fejlesztése az életkori sajátosságoknak megfelelően. - Népi hagyományápolás. - Mozgáskultúra fejlesztése: nagymozgások, tánc. A pedagógusok munkabeosztása 16 főre: Nap A hét Fábiánháza Mátészalka Ópályi Hodász I. alkalom 1. 2 óra 7. 2 óra óra 3. 2 óra 2. 2 óra 8. 2 óra óra 4. 2 óra 4

5 II. alkalom 3. 2 óra 9. 2 óra óra 5. 2 óra 4. 2 óra óra óra 6. 2 óra III. alkalom 5. 2 óra óra 1. 2 óra 7. 2 óra 6. 2 óra óra 2. 2 óra 8. 2 óra Nap B hét Fábiánháza Mátészalka Ópályi Hodász I. alkalom 1. 2 óra 7. 2 óra óra óra 2. 2 óra 8. 2 óra óra óra II. alkalom 3. 2 óra 9. 2 óra óra óra 4. 2 óra óra óra óra III. alkalom 5. 2 óra óra 9. 2 óra óra 6. 2 óra óra óra óra Az sorszámig a mentorokat jelzi. Településenként heti 3 alkalommal tervezzük a foglalkozásokat, napi 2-2 órában (1 helyszínen 6 óra/hét foglalkozás). 10. A tevékenységgel érintett célcsoport bemutatása I. Szöveges bemutatás 4 A Mátészalkai Kistérségben élő, 100 fő, elsősorban mélyszegénységben élő családok és gyermekeik, halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, akik igénylik és önként vállalják az együttműködést, a szerződés szerint vállaltak teljesítését. A Kincskereső Tanoda alaptevékenysége: egyénre szabott fejlesztése, mentori segítségnyújtás biztosítása, iskolai sikeresség növelése, tantárgyi felzárkóztatás, kézműves foglalkozások, szabadidős, szocializációs programok.. Helyzetkép: A térségben számos család iskolázottsága alacsony, a gyerekek számára így nem biztosítottak azok a pozitív minták, támogató környezet, amely segítené a tanulók iskolai sikerességét. A családi környezet az előítéletek miatt nem erősíti a gyermekekben az identitástudatukat, hiszen ők is számos alkalommal találták szembe magukat diszkriminációval, esetlegesen szegregációval. A családok egyetlen szempontja a megélhetés biztosítása. A többségénél mindkét szülő munkanélküli, segélyekből, alkalmi - és idénymunkából tartja fenn családját. Sok a szenvedélybeteg, főként alkoholisták, a feketemunka 4 Demográfiai, szociokulturális jellemzők, stb. 5

6 miatt állandó fenyegetettség a jellemző. A család nem nyújt követendő életvezetési modelleket a gyermekek számára. Egyre gyakoribb a családokban a válás. Azért nem alakulhatott ki ezekben a családokban a tanulás, a tudás megbecsülése, mert a szülők és gyermekeik jövőképében nincs meg a felemelkedés lehetősége, nem tapasztalták meg, hogy a felsőfokú végzettséggel és érettségivel rendelkező álláskeresők sikeresebben jutnak munkához. Sok család az iskolakezdéskor szükséges alapfelszerelés megvásárlását sem tudja biztosítani. A gyermekeket az iskolában már a korai szakaszban kudarc, megkülönböztetés éri, önbecsülésük nap, mint nap újabb csorbát szenved. Felső tagozatos korukra a részképesség hiányok a minőségileg és mennyiségileg megnövekedett tananyag miatt és az otthoni tárgyi (könyvek, PC) és személyi (segítő szülők) feltételek hiányában halmozódnak, olyan mértékű lemaradást okoznak, hogy annak pótlása már nem, vagy nagyon nehezen lehetséges. Az általános iskolából kilépő gyerekek nagy része ipari iskolába jut be, gyenge tanulmányi eredménye miatt, annak sikeres elvégzése is kis arányú. A Mátészalkai Kistérség négy településének jellemzői: Település Lakónépesség száma Legfeljebb ált. iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúak (15-59 évesek) belül Alacsony státuszú lakosok aránya (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemm el nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) Fábiánháza ,0 % 78,2 % 52,2 % Mátészalka ,9 % 50,4 % 17,7 % Ópályi ,8 % 64,8 % 39,1 % Hodász % 73,4 % 53,2 % A szegregátummal rendelkező településeken szegregáltan élők száma és aránya: Település Összlakosság Szegregáltan élők száma Szegregáltan élő aránya Fábiánháza Mátészalka fő 5 % Ópályi fő 25 % Hodász % 6

7 A mátészalkai kistérség demográfiai adatai korosztályi lakosságszám szerinti bontásban: 0-5 év 6-18 év év év 56-tól Összesen Település fő arán y fő arán y fő arán y fő arán y fő arán y fő Fábiánháza 131 6, , , , , Mátészalka 871 4, , , , , Ópályi 228 7, , , , , Hodász , , , , A lakónépesség korcsoportok szerint, valamint a romák becsült aránya a településeken, 2008 Lakónépesség 18 év alatti éves 60 év feletti Romák aránya %-ban fő % fő % fő % Fábiánháza , , ,7 30 Mátészalka , , ,8 5 Ópályi , , ,8 25 Hodász , , ,4 50 Óvodai ellátás a Mátészalkai kistérségben, 2009 Település Gyermeklétszám Gyerek HH HH % HHH HHH % SNI létszám 7

8 Fábiánháza , ,5 0 Mátészalka ,6 54 9,0 4 Ópályi , ,2 5 Hodász , A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma és aránya a 7 éves és idősebb lakónépességhez viszonyítva, 2001 Település 7 éves és idősebb lakosság száma (fő) Legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezők Száma (fő) Aránya (%) Fábiánháza ,95 % Mátészalka ,66 % Ópályi ,46 % Hodász ,78 % Mátészalka Kistérség Általános Iskolai adatok Település es tanévben létszám HH HH %-ban HHH HHH %-ban Fábiánháza % 89 58,94 % Mátészalka ,45 % ,08 % Ópályi , ,13 % Hodász , ,6 % 8

9 A mélyszegénységben élő 6-18 éves populációra vonatkoztatott intézményi adatok településenként Település Hiányzások aránya %-ban Bukások aránya %-ban Továbbtanulási mutatók %-ban Lemorzsolódás a továbbtanulók %-ban Kompetenciamérések teljesítménye %-ban Fábiánháza 81 % 86 % 94 % 68 % 38 % Mátészalka 79 % 78 % 100 % 58 % 39 % Ópályi 80 % 95 % 50 % 50 % 20 % Hodász 73 % 84 % 86 % 57 % 31 % II. Összefoglaló tábla 5 A sorok száma bővíthető! A tevékenységgel érinett célcsoport Soszám a Megnevezse Létszáma összesen a három településen (fő) Aránya a kistérségben (%) 6 hátrányos helyzetűek aránya a célcsoportban (%) 7 I. Közvetlen célcsoport éves gyermekek 100 2, II. Közvetett célcsoport 5 A sorok száma szükség szerint bővíthető 6 A tevékenységgel érintett egyes célcsoport(ok) létszáma a célcsoport(ok) kistérségi létszámához viszonyítva. 7 Amennyiben releváns. 9

10 1. programban résztvevő gyermekek családjai 75 2, A tevékenység célcsoportja hány százalékát éri el? 8 A kistérségi központban 6-06 évesek Mátészalkán 25 % A kistérségi központon kívüli településeken Mutassa be, hogyan vonja be a célcsoportba a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekeket és/vagy családjaikat. - Meghívó, kiértesítő, ajánlatkérés a Családsegítő Szolgálattól, szülői fórum. - Adatkérés a érintett iskoláktól, településektől a halmozottan hátrányos helyzetűekről. - Meghívók kiküldése a tanulási, fejlődési szándék visszajelzése érdekében (a diák részéről). - Kiértesítés, szülői fórum szervezése szülői támogatás, részvétel érdekében. 13. Résztevékenységek felsorolása és leírása (A résztevékenységek felsorolásának és részletes tartalmi ismertetésének a költségtervezéshez is elegendő információt kell szolgálnia) A sorok száma bővíthető! A résztevékenységek Sorszáma Megnevezése Leírása 1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés Olvasási - szövegértési - szövegalkotási gyakorlatok Számítógépes ismeretek bővítése, internethasználat Kognitív képességeket erősítő feladatok Anyanyelvi, motoros, orientációs, kreatív, szociális, képességek erősítése, szakszerű fejlesztése 8 Az útmutató C1 pontjában foglaltak szerint A kötelezően választható tevékenységeknek ki kell terjednie a kistérségi központon kívül a települések, azok lakóinak, illetve érintett korosztályainak legalább 30, az ózdi kistérség esetében legalább 10 százalékára. 10

11 2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programok Pályaorientáció, pályaválasztás segítése rendezvényeken való részvétellel információval, tanácsadás, nyílt napon való részvétel Nyelvi-kommunikációs nevelés, logopédiai fejlesztés Logikus gondolkodásra nevelés Önálló életvitelre nevelés 3. Szociális és életpálya kompetenciák erősítése. Kommunikációs, empatikus, manuális, kooperációs, logikai, adaptációs, informatikai készségek fejlesztése csoportfoglalkozáson Mutassa be, milyen módszerekkel kívánja a tervezett tevékenységeket megvalósítani! A sorok száma bővíthető! A résztevékenységek Sorszáma Megnevezése Alkalmazott módszer 1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés Olvasási - szövegértési - szövegalkotási gyakorlatok Számítógépes ismeretek bővítése, internethasználat Kognitív képességeket erősítő feladatok Anyanyelvi, motoros, orientációs, kreatív, szociális, képességek erősítése, szakszerű fejlesztése 2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programok Pályaorientáció, pályaválasztás segítése rendezvényeken való részvétellel információval, tanácsadás, nyílt napon való részvétel Nyelvi-kommunikációs nevelés, logopédiai fejlesztés Logikus gondolkodásra nevelés Önálló életvitelre nevelés 11

12 3. Szociális és életpálya kompetenciák erősítése. Kommunikációs, empatikus, manuális, kooperációs, logikai, adaptációs, informatikai készségek fejlesztése csoportfoglalkozáson A tevékenység eredményei és számszerűsíthető indikátorai Kérjük, adja meg a tevékenység kimeneti- és eredményindikátorait, valamint ezek forrásait! A sorok száma bővíthető! Az indikátorok Megnevezése Sorszáma Mértékegység e Mennyisége Forrásai I. Kimeneti indikátorok 1. A szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma 2. A szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő gyermekek közül hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (HH és HHH) gyerekek száma Fő 100 egyéni fejlesztési napló Fő 100 önkormányzati nyilvántartás 3. II. Eredményindikátorok 1. Lemorzsolódás csökken % 10 Kompetenciamérés, Differenciálást jelent minden településen az eddigi adatokhoz képest való %-os fejlődést. Lásd (a települések jellemzőiről szóló táblázatsor) 2. Kompetenciamérés % 2 Kompetenciamérés, Differenciálást jelent minden településen az eddigi adatokhoz képest való %-os fejlődést. Lásd (a települések jellemzőiről szóló táblázatsor) 3. 12

13 16. A megvalósításban részt vevő személyek (a sorok száma bővíthető) Funkció (pl. projektvezető, pénzügyi szakértő stb.) Fő Megbízás időtartama (tólig év, hó és havi óraszám) Feladat 1.Tanodavezető havi 40 óra Vezeti, irányítja a Tanoda program lebonyolítását és felel a Tanoda finanszírozással, pénzügyi menedzsmentjével, elszámolással kapcsolatos ügyeiért 2. Mentorok (10 fő gyógypedagógus + 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai hallgató + 1 fő életvitel szakos nevelő), pszichológusok 16 fő február 28. havi 16 óra A Tanodában végzett közvetlen nevelési, oktatási munka. 17. A megvalósításban részt vevő partnerek (a sorok száma bővíthető) A partner Feladata megnevezése 1. Mátészalka, Fábiánháza, Ópályi és Hodász iskolái Hány fővel vesz részt? Az együttműködés időtartama (tól-ig év, hó és havi óraszám) havi 4 óra Kapcsolódás más tevékenységekhez kapcsolattartás Az Okos konyha egészséges életmódra nevelő tevékenysége kapcsolódik a tanoda jellegű tevékenységekhez, mivel itt is megjelenik résztevékenységként a korszerű táplálkozás, egészséges életmódra nevelés programelem. A térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat bevonása a kiválasztásba, feladatok kidolgozásába. 19. Mutassa be, hogyan vonja be a területileg illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot a tevékenység megvalósításába! Segítségükkel a mélyszegénységben élő családok reprezentatív felmérése. A családok ösztönzése a tanoda aktív látogatására, a programban való részvétel. Kooperatív módon a család felnőtt 13

14 tagjainak segítése a továbbtanulás elősegítésére, az esetleges munkalehetőségek kiaknázására. A szocializációs társadalmi beilleszkedést segítő, és a társadalmi beillesztés feltételeinek megteremtése érdekében naprakész információáramlás a mentorok segítségével. Ösztönző magatartás, ösztönző feladatok kidolgozása a projektvezetővel. 14

15 15

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Nagyecseden. Nagyecsed

Nagyecseden. Nagyecsed 1. A tevékenység megnevezése Settlement típusú közösségi és szolgáltatóház kialakítása Nagyecseden A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 12 Settlement típusú

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Fábiánháza. Géberjén. Fülpösdaróc. Ököritófülpös

Fábiánháza. Géberjén. Fülpösdaróc. Ököritófülpös 1. A tevékenység megnevezése Esélyegyenlőség a gyermekorvosi alapellátás terén A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

5. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem.

5. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem. 1. A tevékenység megnevezése Gyerekház Nyírcsaholy A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 13.a. Biztos Kezdet Gyerekház és/vagy szolgáltatás 2. A tevékenység

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 7 melléklet a 532016 (XII 29) EMMI rendelethez 1 melléklet a 152013 (II 26) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: irsz

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS 2014.12.03 "Akárhova fordulunk, azt látjuk, hogy óriási túltermelésünk van művelt emberekben. Ha azonban egy szakmára embert keresünk, ilyen felett nem rendelkezünk. Tagadhatatlanul

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Deszegregáció,egységes közoktatás

Deszegregáció,egységes közoktatás Deszegregáció,egységes közoktatás Tárgyalandó témakörök A probléma társadalmi gyökerei A közoktatási rendszer tehetetlensége, az eredménytelenség jelzőszámai Az eredménytelenséget befolyásoló tényezők

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában.

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Második esély típusú programok támogatása

Részletesebben

Köszönjük, hogy értékes válaszaival hozzájárult a fejlődéshez!

Köszönjük, hogy értékes válaszaival hozzájárult a fejlődéshez! Kedves Kollégánk! A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a Tokaji Kistérség referenciaintézménye, TÁMOP-3-1-7-11/2-2011-0508 pályázatának megvalósításában kérjük segítségét! A projektünk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA

SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA MUNKATERV Készítette: A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK SZOCIÁLIS CSOPORTJA KABA Helyzetelemzés A Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

TANULÁSI MAGATARTÁSKULT SKULTÚRA. - 2010. január

TANULÁSI MAGATARTÁSKULT SKULTÚRA. - 2010. január TANULÁSI SI-, MAGATARTÁSKULT SKULTÚRA ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS 2008. június j - 2010. január Foglalkoztatási ráták r k a kiemelt korcsoportokban 2008. III. negyedévben Foglalkoztatási ráta % 15-64 évesek 15-24

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Innovációk a szabályozásban - innovációk a szolgáltatásokban

Innovációk a szabályozásban - innovációk a szolgáltatásokban Innovációk a szabályozásban - innovációk a szolgáltatásokban (20 éves a Gyermekvédelmi törvény) Országos Konferencia 2017. október 11-13. Előadás tartalma Stratégiai keretek Biztos Kezdet Gyerekház Tanoda

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Esélyegyenlőségdeszegregáció

Esélyegyenlőségdeszegregáció Esélyegyenlőségdeszegregáció Mélyszegénység Nagyon alacsony iskolázottság Nagyon alacsony foglalkoztatási ráta Erős települési, lakóövezeti, térségi koncentráció és szegregáció A fentiekből következő súlyos

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben