7. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem."

Átírás

1 1. A tevékenység megnevezése Kincskereső tanoda A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 11. Legalább három olyan településen, ahol kiugróan rosszak a kompetencia mérési adatok, a felzárkózást szolgáló (napközi, vagy tanoda jellegű1) és szabadidős szolgáltatások, valamint nyári napközbeni ellátás megszervezése és működtetése. 2. A tevékenység időtartama (hónap) A tevékenység kezdetének időpontja március A tevékenység befejezésének időpontja február A tevékenység helyszíne(i) 2 (település, intézmény, stb.) Mátészalka, Ópályi, Fábiánháza, Hodász 6. A tevékenység gyakorisága 3 A programvezető március 1-től kezdi a szervezési munkát április 1-től kezdődnek a tanodaszerű tevékenységek. heti 12 óra / település, A nyári szünetben nincs foglalkozás: július-augusztus hó, 2014.július augusztus hó 7. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem. A program célja esély biztosítása a készségek-, képességek kibontakozásához, a lehető legkorábbi életkorban, azon gyerekek számára, akik a legnagyobb szegénységben élnek. A feladat olyan gyerek- és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához. A nagy munkanélküliségi rátával küzdő és gettósodó települések felzárkóztatása a térség településeihez. A nevelő-oktató munka kiemelt céljai, feladatai a következők: A mélyszegénységben élő családok és gyermekeik iskolai lemorzsolódásának csökkentése, a továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyeik javítása, a pszeudodebilitás kiküszöbölése a valós értelmi sérülések preventív felmérése, szakszolgálatokhoz való irányítás. Gyógypedagógiai segítségnyújtás biztosításával iskolai sikerességük növelése Képességek kibontakoztatása, képességfejlesztés, tehetséggondozás Pályaválasztásuk segítése, érettségit adó szakközépiskolai és felsőoktatási intézménybe 1 Működő tanodák finanszírozása nem elszámolható 2 Kérjük, valamennyi helyszínt sorolja fel, ahol a tevékenység megvalósul, nevezze meg az érintett település(eke)t, intézményeket! 3 nem folyamatos tevékenységek esetében, pl. hetente, kéthetente, stb. 1

2 továbbtanulásuk segítése. Önbizalmuk erősítése, tehetséggondozás, az előítéletek csökkentése és identitástudatuk erősítése. A családok szociális helyzetének javítása, a szülők, testvérek bevonása a projket tevékenységeibe, a családok információval ellátása mellett direkt és indirekt módon "nevelésük". Közösségalakítás, közösségfejlesztés Az egyéni képességfejlesztés, mely mindig az egyes gyermek aktuális fejlettségéhez igazodik. A mélyszegénységben élő gyerekek differenciált fejlesztésének megvalósítása, az esélyegyenlőség biztosítása. 8. A tevékenység indoklása a szükségletfelmérés alapján: Mátészalka lakosságának száma: fő Óvodás korú: 657 fő Általános iskolás: 1536 fő Középfokú vidékkel együtt: 3616 fő HHH gyerekek száma: 258 fő A lakosságból általános iskolai végzettségű: 22,9 % Felsőfokú végzettségű: 14,7 % Munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (aktív korszakon belül: 50,4 % Munkanélküli regisztrált 6,7 % Segélyezett aktív korú: 350 Fő Rendszeres támogatásban részesülő: 290 fő Általános iskolai végzettségű rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya aktív koron belül: 17,7 % Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 50,4% Cigány etnikum aránya: 8,2 % Ópályi lakosságának száma 3090 fő. A lakosság jelentős része mélyszegénységben élő, a 0-18 év közötti lakosság aránya % (erősen gettósodó település). 2

3 Óvodás korú: 112 fő, ebből HH gyermekek száma: 104 fő (92,9%) Általános iskolás: 258 fő, ebből HH gyermekek száma: 243, (94,2%) Iskolai végzettség nélküliek száma 111 fő (4,2 %), 1-7 osztállyal rendelkezik 834 fő (31,6 %), 8 osztállyal rendelkezik: 756 fő (28,6 %) Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 64,8 % Érettségizett: 287 fő (10,8 %), Főiskolát végzett: 95 fő (3,6 %). Cigány etnikum aránya: 32,8 % Fábiánháza lakosságának száma 1861 fő. A településen a cigány kisebbség aránya: 34,5 % (650 fő), erősen gettósodó település. Óvodás korú: 67 fő, ebből HH gyermekek száma: 52 fő (77,6%) Általános iskolás: 150 fő, ebből HH gyermekek száma: 136 (90,7%) Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 58 % Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 78,2% A munkanélküliek aránya: kb. 40 %. A népesség összetétele fogyó tendenciát mutat, elöregedő település. Hodász lakosságának száma: 3510 fő Cigány etnikum aránya: 1750 fő (51%) Óvodás korú: 123 fő, ebből HH óvodás gyermek: 99 fő (80,5%) Általános iskolás korú gyermekek száma: 279 fő, ebből HH gyermek: 234 (83,9%) Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 63,1 % Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül: 73,4% 9. A tervezett tevékenységek leírása Tanoda rendszerben működő (csak tanoda jellegű) fejlesztő, felzárkóztató szociális és szabadidős tevékenységek. Rendszeres napi munkarend kialakítása, szülők és gyerekek részére. - Zöldségtermesztés, a főzéshez való alapanyagok megtermelése. (Biotermesztés, környezetbarát eljárások.) (Gyakorlati képzés. Hely: Mátészalka Máltai Szeretetszolgálat telephelyén lévő gyakorlókertünk.) Módszerek: elméleti oktatás, bemutatás, szemléltetés, magyarázat. - Olcsó és egyszerű ételek készítése. Korszerű táplálkozás, egészséges életmódra nevelés. Módszerek: kooperatív módszer, szemléltetés, szituációs gyakorlatok, elmélet és gyakorlati 3

4 képzés. - Pénzgazdálkodás: konyhapénz beosztása. Módszerek: modellezés, szituációs gyakorlatok, gyakorlati képzés. - Étrend megtervezése: napi, heti, havi. Módszer: mentorálás. - Konyhai eszközök rendeltetésszerű használata, tisztítása, karbantartása. Módszer: higiéniai oktatás, gyakorlati oktatás, elméleti felkészítés, mentorálás. - Lakás karbantartása: tisztítószerek helyes használata, környezetbarát tisztítószerek. Módszerek: szemléltetés, bemutatás, magyarázat. - Közvetlen környezet és személyi higiénia megismerése., ismeretek elsajátítása, alkalmazása. Módszerek: beszélgetés, magyarázat, szemléltetés, előadás. - Meglévő ruházat javítási technikái, lakástextíliák varrása (kézi- és gépi varrás alapjai, elsajátítása, helyes alkalmazása). Módszerek: bemutatás, szemléltetés, magyarázat, gyakorlati kivitelezés. - Kisállattartás elméleti alapjai. Módszer: mentorálás. - Önálló életvitel: Tájékozódás hivatalos iratok kitöltésében, a megfelelő ügyintézéshez irányítás, iratok, kérelmek megfogalmazása. Módszerek: tanulmányi séta, bemutatás, szemléltetés, gyakorlat. - Pályaorientáció. Módszer: tanulmányi séta, tréninggyakorlatok. - Családtervezés. Módszer: magyarázat, felvilágosítás. - Mesélés megtanulása. Módszer: bábterápia, oktató filmek, videók, szövegfeldolgozás. Felzárkóztatás, fejlesztés, szociokulturális hátrányok enyhítése. (Gyógypedagógiában alkalmazott speciális módszerek megvalósításával, alkalmazásával történnek a fejlesztések. Ezeket a tevékenységeket a gyógypedagógus szakemberek felváltva végzik a speciális szakiránynak megfelelően. Pl. logopédiai fejlesztés, szurdopedagógiai fejlesztés, értelmi-, érzelmi-, akarati funkciók fejlesztése.) - Szűrővizsgálatok előkészítése. Valós- és vélt fogyatékosságok kiszűrése, szakszolgálatokhoz irányítás elősegítése. - Logopédiai fejlesztés. - Konstruktív és manipulatív játékra nevelés. - Dráma- és szerepjáték, beszédfejlesztés. - Grafomotoros és finommotorikus képességek fejlesztése. - Egyéni- és társas viselkedési formák, szabályok megismertetése, elsajátítása, gyakorlati alkalmazása. - Sport- és szabadidős tevékenységek megismerése. - Korosztálynak megfelelő irodalmi, képzőművészeti alkotások megszerettetése. - Esztétikai és erkölcsi nevelés. - Általános tájékozottság fejlesztése az életkori sajátosságoknak megfelelően. - Népi hagyományápolás. - Mozgáskultúra fejlesztése: nagymozgások, tánc. A pedagógusok munkabeosztása 16 főre: Nap A hét Fábiánháza Mátészalka Ópályi Hodász I. alkalom 1. 2 óra 7. 2 óra óra 3. 2 óra 2. 2 óra 8. 2 óra óra 4. 2 óra 4

5 II. alkalom 3. 2 óra 9. 2 óra óra 5. 2 óra 4. 2 óra óra óra 6. 2 óra III. alkalom 5. 2 óra óra 1. 2 óra 7. 2 óra 6. 2 óra óra 2. 2 óra 8. 2 óra Nap B hét Fábiánháza Mátészalka Ópályi Hodász I. alkalom 1. 2 óra 7. 2 óra óra óra 2. 2 óra 8. 2 óra óra óra II. alkalom 3. 2 óra 9. 2 óra óra óra 4. 2 óra óra óra óra III. alkalom 5. 2 óra óra 9. 2 óra óra 6. 2 óra óra óra óra Az sorszámig a mentorokat jelzi. Településenként heti 3 alkalommal tervezzük a foglalkozásokat, napi 2-2 órában (1 helyszínen 6 óra/hét foglalkozás). 10. A tevékenységgel érintett célcsoport bemutatása I. Szöveges bemutatás 4 A Mátészalkai Kistérségben élő, 100 fő, elsősorban mélyszegénységben élő családok és gyermekeik, halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, akik igénylik és önként vállalják az együttműködést, a szerződés szerint vállaltak teljesítését. A Kincskereső Tanoda alaptevékenysége: egyénre szabott fejlesztése, mentori segítségnyújtás biztosítása, iskolai sikeresség növelése, tantárgyi felzárkóztatás, kézműves foglalkozások, szabadidős, szocializációs programok.. Helyzetkép: A térségben számos család iskolázottsága alacsony, a gyerekek számára így nem biztosítottak azok a pozitív minták, támogató környezet, amely segítené a tanulók iskolai sikerességét. A családi környezet az előítéletek miatt nem erősíti a gyermekekben az identitástudatukat, hiszen ők is számos alkalommal találták szembe magukat diszkriminációval, esetlegesen szegregációval. A családok egyetlen szempontja a megélhetés biztosítása. A többségénél mindkét szülő munkanélküli, segélyekből, alkalmi - és idénymunkából tartja fenn családját. Sok a szenvedélybeteg, főként alkoholisták, a feketemunka 4 Demográfiai, szociokulturális jellemzők, stb. 5

6 miatt állandó fenyegetettség a jellemző. A család nem nyújt követendő életvezetési modelleket a gyermekek számára. Egyre gyakoribb a családokban a válás. Azért nem alakulhatott ki ezekben a családokban a tanulás, a tudás megbecsülése, mert a szülők és gyermekeik jövőképében nincs meg a felemelkedés lehetősége, nem tapasztalták meg, hogy a felsőfokú végzettséggel és érettségivel rendelkező álláskeresők sikeresebben jutnak munkához. Sok család az iskolakezdéskor szükséges alapfelszerelés megvásárlását sem tudja biztosítani. A gyermekeket az iskolában már a korai szakaszban kudarc, megkülönböztetés éri, önbecsülésük nap, mint nap újabb csorbát szenved. Felső tagozatos korukra a részképesség hiányok a minőségileg és mennyiségileg megnövekedett tananyag miatt és az otthoni tárgyi (könyvek, PC) és személyi (segítő szülők) feltételek hiányában halmozódnak, olyan mértékű lemaradást okoznak, hogy annak pótlása már nem, vagy nagyon nehezen lehetséges. Az általános iskolából kilépő gyerekek nagy része ipari iskolába jut be, gyenge tanulmányi eredménye miatt, annak sikeres elvégzése is kis arányú. A Mátészalkai Kistérség négy településének jellemzői: Település Lakónépesség száma Legfeljebb ált. iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúak (15-59 évesek) belül Alacsony státuszú lakosok aránya (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemm el nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) Fábiánháza ,0 % 78,2 % 52,2 % Mátészalka ,9 % 50,4 % 17,7 % Ópályi ,8 % 64,8 % 39,1 % Hodász % 73,4 % 53,2 % A szegregátummal rendelkező településeken szegregáltan élők száma és aránya: Település Összlakosság Szegregáltan élők száma Szegregáltan élő aránya Fábiánháza Mátészalka fő 5 % Ópályi fő 25 % Hodász % 6

7 A mátészalkai kistérség demográfiai adatai korosztályi lakosságszám szerinti bontásban: 0-5 év 6-18 év év év 56-tól Összesen Település fő arán y fő arán y fő arán y fő arán y fő arán y fő Fábiánháza 131 6, , , , , Mátészalka 871 4, , , , , Ópályi 228 7, , , , , Hodász , , , , A lakónépesség korcsoportok szerint, valamint a romák becsült aránya a településeken, 2008 Lakónépesség 18 év alatti éves 60 év feletti Romák aránya %-ban fő % fő % fő % Fábiánháza , , ,7 30 Mátészalka , , ,8 5 Ópályi , , ,8 25 Hodász , , ,4 50 Óvodai ellátás a Mátészalkai kistérségben, 2009 Település Gyermeklétszám Gyerek HH HH % HHH HHH % SNI létszám 7

8 Fábiánháza , ,5 0 Mátészalka ,6 54 9,0 4 Ópályi , ,2 5 Hodász , A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma és aránya a 7 éves és idősebb lakónépességhez viszonyítva, 2001 Település 7 éves és idősebb lakosság száma (fő) Legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezők Száma (fő) Aránya (%) Fábiánháza ,95 % Mátészalka ,66 % Ópályi ,46 % Hodász ,78 % Mátészalka Kistérség Általános Iskolai adatok Település es tanévben létszám HH HH %-ban HHH HHH %-ban Fábiánháza % 89 58,94 % Mátészalka ,45 % ,08 % Ópályi , ,13 % Hodász , ,6 % 8

9 A mélyszegénységben élő 6-18 éves populációra vonatkoztatott intézményi adatok településenként Település Hiányzások aránya %-ban Bukások aránya %-ban Továbbtanulási mutatók %-ban Lemorzsolódás a továbbtanulók %-ban Kompetenciamérések teljesítménye %-ban Fábiánháza 81 % 86 % 94 % 68 % 38 % Mátészalka 79 % 78 % 100 % 58 % 39 % Ópályi 80 % 95 % 50 % 50 % 20 % Hodász 73 % 84 % 86 % 57 % 31 % II. Összefoglaló tábla 5 A sorok száma bővíthető! A tevékenységgel érinett célcsoport Soszám a Megnevezse Létszáma összesen a három településen (fő) Aránya a kistérségben (%) 6 hátrányos helyzetűek aránya a célcsoportban (%) 7 I. Közvetlen célcsoport éves gyermekek 100 2, II. Közvetett célcsoport 5 A sorok száma szükség szerint bővíthető 6 A tevékenységgel érintett egyes célcsoport(ok) létszáma a célcsoport(ok) kistérségi létszámához viszonyítva. 7 Amennyiben releváns. 9

10 1. programban résztvevő gyermekek családjai 75 2, A tevékenység célcsoportja hány százalékát éri el? 8 A kistérségi központban 6-06 évesek Mátészalkán 25 % A kistérségi központon kívüli településeken Mutassa be, hogyan vonja be a célcsoportba a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekeket és/vagy családjaikat. - Meghívó, kiértesítő, ajánlatkérés a Családsegítő Szolgálattól, szülői fórum. - Adatkérés a érintett iskoláktól, településektől a halmozottan hátrányos helyzetűekről. - Meghívók kiküldése a tanulási, fejlődési szándék visszajelzése érdekében (a diák részéről). - Kiértesítés, szülői fórum szervezése szülői támogatás, részvétel érdekében. 13. Résztevékenységek felsorolása és leírása (A résztevékenységek felsorolásának és részletes tartalmi ismertetésének a költségtervezéshez is elegendő információt kell szolgálnia) A sorok száma bővíthető! A résztevékenységek Sorszáma Megnevezése Leírása 1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés Olvasási - szövegértési - szövegalkotási gyakorlatok Számítógépes ismeretek bővítése, internethasználat Kognitív képességeket erősítő feladatok Anyanyelvi, motoros, orientációs, kreatív, szociális, képességek erősítése, szakszerű fejlesztése 8 Az útmutató C1 pontjában foglaltak szerint A kötelezően választható tevékenységeknek ki kell terjednie a kistérségi központon kívül a települések, azok lakóinak, illetve érintett korosztályainak legalább 30, az ózdi kistérség esetében legalább 10 százalékára. 10

11 2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programok Pályaorientáció, pályaválasztás segítése rendezvényeken való részvétellel információval, tanácsadás, nyílt napon való részvétel Nyelvi-kommunikációs nevelés, logopédiai fejlesztés Logikus gondolkodásra nevelés Önálló életvitelre nevelés 3. Szociális és életpálya kompetenciák erősítése. Kommunikációs, empatikus, manuális, kooperációs, logikai, adaptációs, informatikai készségek fejlesztése csoportfoglalkozáson Mutassa be, milyen módszerekkel kívánja a tervezett tevékenységeket megvalósítani! A sorok száma bővíthető! A résztevékenységek Sorszáma Megnevezése Alkalmazott módszer 1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés Olvasási - szövegértési - szövegalkotási gyakorlatok Számítógépes ismeretek bővítése, internethasználat Kognitív képességeket erősítő feladatok Anyanyelvi, motoros, orientációs, kreatív, szociális, képességek erősítése, szakszerű fejlesztése 2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programok Pályaorientáció, pályaválasztás segítése rendezvényeken való részvétellel információval, tanácsadás, nyílt napon való részvétel Nyelvi-kommunikációs nevelés, logopédiai fejlesztés Logikus gondolkodásra nevelés Önálló életvitelre nevelés 11

12 3. Szociális és életpálya kompetenciák erősítése. Kommunikációs, empatikus, manuális, kooperációs, logikai, adaptációs, informatikai készségek fejlesztése csoportfoglalkozáson A tevékenység eredményei és számszerűsíthető indikátorai Kérjük, adja meg a tevékenység kimeneti- és eredményindikátorait, valamint ezek forrásait! A sorok száma bővíthető! Az indikátorok Megnevezése Sorszáma Mértékegység e Mennyisége Forrásai I. Kimeneti indikátorok 1. A szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma 2. A szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő gyermekek közül hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (HH és HHH) gyerekek száma Fő 100 egyéni fejlesztési napló Fő 100 önkormányzati nyilvántartás 3. II. Eredményindikátorok 1. Lemorzsolódás csökken % 10 Kompetenciamérés, Differenciálást jelent minden településen az eddigi adatokhoz képest való %-os fejlődést. Lásd (a települések jellemzőiről szóló táblázatsor) 2. Kompetenciamérés % 2 Kompetenciamérés, Differenciálást jelent minden településen az eddigi adatokhoz képest való %-os fejlődést. Lásd (a települések jellemzőiről szóló táblázatsor) 3. 12

13 16. A megvalósításban részt vevő személyek (a sorok száma bővíthető) Funkció (pl. projektvezető, pénzügyi szakértő stb.) Fő Megbízás időtartama (tólig év, hó és havi óraszám) Feladat 1.Tanodavezető havi 40 óra Vezeti, irányítja a Tanoda program lebonyolítását és felel a Tanoda finanszírozással, pénzügyi menedzsmentjével, elszámolással kapcsolatos ügyeiért 2. Mentorok (10 fő gyógypedagógus + 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai hallgató + 1 fő életvitel szakos nevelő), pszichológusok 16 fő február 28. havi 16 óra A Tanodában végzett közvetlen nevelési, oktatási munka. 17. A megvalósításban részt vevő partnerek (a sorok száma bővíthető) A partner Feladata megnevezése 1. Mátészalka, Fábiánháza, Ópályi és Hodász iskolái Hány fővel vesz részt? Az együttműködés időtartama (tól-ig év, hó és havi óraszám) havi 4 óra Kapcsolódás más tevékenységekhez kapcsolattartás Az Okos konyha egészséges életmódra nevelő tevékenysége kapcsolódik a tanoda jellegű tevékenységekhez, mivel itt is megjelenik résztevékenységként a korszerű táplálkozás, egészséges életmódra nevelés programelem. A térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat bevonása a kiválasztásba, feladatok kidolgozásába. 19. Mutassa be, hogyan vonja be a területileg illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot a tevékenység megvalósításába! Segítségükkel a mélyszegénységben élő családok reprezentatív felmérése. A családok ösztönzése a tanoda aktív látogatására, a programban való részvétel. Kooperatív módon a család felnőtt 13

14 tagjainak segítése a továbbtanulás elősegítésére, az esetleges munkalehetőségek kiaknázására. A szocializációs társadalmi beilleszkedést segítő, és a társadalmi beillesztés feltételeinek megteremtése érdekében naprakész információáramlás a mentorok segítségével. Ösztönző magatartás, ösztönző feladatok kidolgozása a projektvezetővel. 14

15 15

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

Fábiánháza. Géberjén. Fülpösdaróc. Ököritófülpös

Fábiánháza. Géberjén. Fülpösdaróc. Ököritófülpös 1. A tevékenység megnevezése Esélyegyenlőség a gyermekorvosi alapellátás terén A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20

Részletesebben

A tevékenység megnevezése A tevékenység időtartama A tevékenység kezdetének időpontja tevékenység befejezésének időpontja A tevékenység helyszíne(i

A tevékenység megnevezése A tevékenység időtartama A tevékenység kezdetének időpontja tevékenység befejezésének időpontja A tevékenység helyszíne(i 1. A tevékenység megnevezése Közösségi szolgáltató ház Ópályi A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 1. A tevékenység időtartama (hónap) 24 30.b. Settlement

Részletesebben

Szakmai program TÁMOP-5.2.3-A-12/1 Tartalom

Szakmai program TÁMOP-5.2.3-A-12/1 Tartalom Szakmai program TÁMOP-5.2.3-A-12/1 Tartalom 1. Ellenőrző lista (Checklist)... 2 2. Helyzetfelmérés (kistérségi tükör) - a TÁMOP 5.2.1 kiemelt projekt készíti. 8 3. A projekt illeszkedése... 8 4. Módszertani,

Részletesebben

Nagyecseden. Nagyecsed

Nagyecseden. Nagyecsed 1. A tevékenység megnevezése Settlement típusú közösségi és szolgáltatóház kialakítása Nagyecseden A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 12 Settlement típusú

Részletesebben

5. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem.

5. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem. 1. A tevékenység megnevezése Gyerekház Nyírcsaholy A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 13.a. Biztos Kezdet Gyerekház és/vagy szolgáltatás 2. A tevékenység

Részletesebben

Ököritófülpös Rápolt,Vaja, településeken. 1hónap * 4 alkalom/1 hónapig. /16 település

Ököritófülpös Rápolt,Vaja, településeken. 1hónap * 4 alkalom/1 hónapig. /16 település 1. A tevékenység megnevezése Okos- konyha A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 3. A tevékenység kezdetének időpontja

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TÁMOP 5.2.3./A Tartalom

Megvalósíthatósági tanulmány TÁMOP 5.2.3./A Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány TÁMOP 5.2.3./A Tartalom 1. Ellenőrző lista (Checklist)... 2 2. Szükségletfelmérés (kistérségi tükör)... 9 3. A projekt kapcsolódása más programokhoz, projektekhez... 9 4. A

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Szakmai koncepció Szerintem te nagyon értékes vagy! Győrszemerei Tanoda megvalósítása a TÁMOP-3. 3. 9. A-12/2 pályázat keretében

Szakmai koncepció Szerintem te nagyon értékes vagy! Győrszemerei Tanoda megvalósítása a TÁMOP-3. 3. 9. A-12/2 pályázat keretében Szakmai koncepció Szerintem te nagyon értékes vagy! Győrszemerei Tanoda megvalósítása a TÁMOP-3. 3. 9. A-12/2 pályázat keretében Projektgazda: Együtt Győrszemeréért Egyesület 9121 Győrszemere, Fő u. 18

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2.

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Helyzetelemzés. 2.1. Az iskola helye és helyzete a tágabb környezetben:

1. Bevezetés. 2. Helyzetelemzés. 2.1. Az iskola helye és helyzete a tágabb környezetben: 1. Bevezetés A közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, továbbá az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást

Részletesebben

TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0069 Várlak Tanoda Alsónemesapátiban - Esélyt és lehetőséget az apáti diákoknak -

TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0069 Várlak Tanoda Alsónemesapátiban - Esélyt és lehetőséget az apáti diákoknak - TARTALOM: 1. A Várlak Tanoda működésének alapvető céljai...2.o. 2. A Várlak Tanoda vezetése és irányítása 2.1. Stratégiai tervezés, minőségi célok 3.o. 2.2. Vezetői ellenőrzés..5.o. 2.3. A tanoda működésének

Részletesebben

Komplex intézményi és IKT helyzetelemzés

Komplex intézményi és IKT helyzetelemzés Komplex intézményi és IKT helyzetelemzés TÁMOP 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Pályázó: Komplex helyzetelemzési szaktanácsadó: Liptákné Czakó Ildikó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Oklevél érvénytelenítése

Oklevél érvénytelenítése 1250 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám Oklevél érvénytelenítése Pásztor Róbert Krisztián Miskolc, 1978. január 2. Törzskönyvi száma: GL-XVI-172/2001. A gépészmérnök végzettséget tanúsító fõiskolai oklevél, melyet

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programja

Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programja Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programja 2008-2012 Tervezet Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés A minőségirányítás

Részletesebben

Ikt.sz.: 677-2/2014. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi. Intézkedési Terv 2014/2015. Készítette: Kozák Zsolt Gyula intézményvezető

Ikt.sz.: 677-2/2014. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi. Intézkedési Terv 2014/2015. Készítette: Kozák Zsolt Gyula intézményvezető Ikt.sz.: 677-2/2014. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2014/2015. Készítette: Kozák Zsolt Gyula intézményvezető 1 Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1 Bevezető ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM 1 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. - a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére c. pályázati felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére

ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére c. részletes felhívásához (A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ESZTERGOM-KERTVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozta: AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2009. 1 AZ ESZTERGOM-KERTVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési

Részletesebben

Szerződéskötés dátuma: 2010. október 8. A projekt kezdete: 2010. október 1. Tervezett befejezése: 2012. július 31.

Szerződéskötés dátuma: 2010. október 8. A projekt kezdete: 2010. október 1. Tervezett befejezése: 2012. július 31. Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem nem éltem hiába; ha könnyítek egyetlen életen:nem éltem hiába; ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára: nem éltem hiába. (Emily Dickinson) FÉLIDŐS BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 3. oldal 2. Bevezetés 6. oldal 3. Az intézmény bemutatása 7.oldal

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Készítette: Rostáné Baráth Edit munkaközösség-vezető A hátrányos helyzetű tanulók integrációs-

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata. Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 1

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata. Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 1 1 A testület a 128/2008 (VII. 7) számú határozatával fogadta el. 1 Kétegyháza bemutatása Kétegyháza, Békés

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben