TÁTIKA ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA GYÁL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁTIKA ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA GYÁL"

Átírás

1 2010

2 TÁTIKA ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA GYÁL Készítette: Németh Istvánné Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: május 26. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: május 31. Jóváhagyta a Képviselő-testület a sz. KT. határozatával Tervezett felülvizsgálat dátuma:

3 BEVEZETÉS Törvényi háttér, mint programmódosítási szempont 1999-ben az Országgyűlés elfogadta a közoktatásról szóló (1993.évi LXXIX.) törvénymódosítást, mely szabályozza az óvodai nevelési programok tartalmát. A Közoktatási törvény 47. -a konkrét követelményeket fogalmaz meg. Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXI. törvényben módosítva lett újra. A Kormány 255/2009.(XI.20.) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/ (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása értelmében az óvodáknak az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kell felülvizsgálni a nevelési programjukat. Programunk figyelembe veszi: - Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját - A gyermekvédelem törvényi feladatait, a gyermeki jogok és a gyermeki személyiség különleges védelme érvényesülését (11\1994.(Vl.8.)MKM rendelet 6. ), az egyenlő hozzáférés biztosítását. - Pest Megye Önkormányzatának Közoktatás fejlesztési tervét (95/1997. KGYH) - A helyi önkormányzat Oktatási és Közművelődési Bizottságának elvárásait - Az óvoda alapító okiratát - Az óvodás gyermekek szüleinek jogos elvárásait - Társadalmi elvárásokat - A Közoktatási törvénymódosítást, illetve más kapcsolódó törvényeket és jogszabályokat - A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzeti, etnikai kisebbségi nevelést végez - A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is. Programunk épít: - a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, hagyományaira, - a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire - a nemzeti sajátosságokra a néphagyományok és a természetszeretet elemeire. - az óvoda hagyományaira, értékeire, - a nevelőtestület tagjaira, - az óvoda kapcsolataira. A tevékenységközpontú óvodai nevelés a 3-7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermeket. " (Fábián Katalin) E célok figyelembe vételével a nevelőtestület közös munkájának eredménye. Nagyobb hangsúlyt fektetünk az óvoda szociális funkciójára a következő időszakban. A képességek, a tehetség kibontakoztatása érdekében biztosítandó demokratikus esélyegyenlőség a legszorosabb kapcsolatban van a tehetség korai felismerésével, korán elkezdett és folyamatosan, hosszú időn keresztül folytatott céltudatos fejlesztéssel. Így a tehetséggondozás is kiemelt célunk. A tehetség csírájának felismeréséről beszélhetünk óvodáskorban. Csoporton kívüli tevékenységekkel kívánjuk bővíteni a tevékenységi köröket, lehetőségeket mellyel segíteni tudjuk a gyermekek fejlődését, kibontakozását. 3

4 1. ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI Az intézmény Gyál Nagyközségi Közös Tanács által évben létesített intézmény alapító okiratának száma: /2000 a) neve: Tátika Óvoda b) székhelye / címe: 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. Tel/Fax: 29/ Tagóvoda: 2360 Gyál, Bartók B. 52. Az óvoda alaptevékenysége: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás - fejlesztő és felzárkóztató oktatás, - hátrányos helyzetű gyermekek felkészültségét segítő foglalkozások, - integrált nevelés Óvodai intézményi étkeztetés Az óvoda fenntartója: Gyál Város Önkormányzata 2362 Gyál, Kőrösi út 114. A Tátika Óvoda felügyeleti szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Tátika Óvoda vezetője, a módosított program benyújtója: Németh Istvánné 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA - HELYZETKÉP Az óvoda rövid története augusztus 1-vel a gyáli óvodákat 2 szervezeti egységre bontották. A mi óvodánk 2.sz. Napközi otthonos Óvoda elnevezést kapta. Ide tartozott: - az újonnan beinduló Munkácsy utcai 2 csoportos óvoda, - a Kassai utcai 2 csoport, valamint - a Petőfi utcai 1 csoport június 1-től egy újabb óvodai egység épült a Kun Béla utcában, 3 csoporttal. Ettől kezdve ez az épület lett a központi óvoda ben a Kun utcai óvoda 3 csoporttal bővült, és így 6 csoportossá vált szeptemberében a Petőfi utcai óvoda megszűnt az épület állagának megromlása miatt júniusában a Munkácsy utcai épület megszűntetésére került sor, szintén az épület állagromlása miatt szeptemberében egy új, modern épületben működő óvodát adtak át a Bartók Béla utcában, 3 csoporttal áprilisa óta intézményünket Tátika Óvodának nevezik július 1-től megszűnt a Kassai épület. Óvodánk jelenleg 2 épületben 9 csoporttal működik, mind két épülethez tartozik játszókert. Összesen 270 fő a férőhelyek száma a Tátika Óvodában. 4

5 Az óvoda környezeti jellemzői Gyál népessége az ország népességének fogyása ellenére növekszik. Városunk agglomerációs település. Nagyon sok szülő Budapestre jár dolgozni. A munkanélküliség terjedése is fokozza a családok anyagi helyzetének romlását. Sokan laknak albérletben. Nagy számban élnek környezetünkben sokgyermekes családok, kiknek szintén nem könnyű a megélhetésük Sajnos növekszik az egyedülálló szülők száma is. Jelentős azon családok száma, akik rendszeres támogatásból élnek. Óvodánkba járnak Gyál-Némediszőlőből is gyermekek, akiket naponta busz szállít hozzánk. A szülők nagy része, gondjai ellenére, szívesen támogatja óvodánkat. A jelenleg működő óvodák bemutatása Klapka utcai részleg - Óvodánk központi egysége. Három évtizede épült óvodai célokra. Felszereltsége megfelelőnek mondható. Barátságos csoportszobákban, szeretetteljes légkörben töltik mindennapjaikat a gyermekek, sokszínű játéklehetőséggel és változatos tevékenységgel, melyek a fejlődésüket szolgálják. Az udvaron fa játékok, játszóvárak várják a gyermekeket. Alkalmuk nyílik mozgásra, játékra és egyéb tevékenységre. Fenyők, terebélyes fák nyújtanak hűsítő árnyékot. Az elkövetkezendő időben folytatni kívánjuk az udvar biztonságos, egészséges játszótérré alakítását. (öntözés biztosítása, füvesítés, felvezető járda, színpad, esési felület gumitéglával borítása jelenlegi mosott sóder helyet.) Bartók utcai részleg Szép kivitelezésű tágas épület. 3 csoportos óvoda révén kellemes, családias légkör alakult ki. Nagy az összetartás felnőttek és gyermekek között egyaránt, s ez a tény kedvező a gyermekek fejlesztése, fejlődése szempontjából. Az óvoda nagy füves udvarral rendelkezik, környezetbarát játszó-, és tornaeszközökkel felszerelve, lehetőséget nyújtva a mozgásra, játékra és szabadidős tevékenységekre. A szülői támogatás és a dolgozók lelkes többletmunkája meghozza az eredményt - évről, évre látványosan gyarapodnak a fa játékeszközök, játszóvár, és egyéb kedvelt játékok. Óvodánkban kiemelkedő figyelmet fordítunk a szép, esztétikus környezet biztosítására. 2.1 Óvodánk személyi feltételek Gyermekszerető, a szülőket nevelőpartnernek elfogadó, kulturált, önmagukkal és környezetükkel is igényes óvodapedagógusok dolgoznak az óvodánkban. Minden óvónő más-más területen mutat az átlagostól eltérő, magasabb szintű pedagógiai tudást, felkészültséget, rátermettséget. Jellemző, hogy ötletekkel, javaslatokkal segítik egymást és az óvodavezetés munkáját. Óvodánkban a nevelőmunkát 20 pedagógus végzi a Közoktatási Törvénynek megfelelően. óvodavezető óvónő logopédus nevelést segítő szakképzett dajka gazdasági ügyintéző titkárnő kertész-karbantartó Összesen: 1 fő 18 fő 1 fő 14 fő 1 fő 1 fő 2 fő 38 fő 5

6 A nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus. Az óvodapedagógusnak elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát kell jelenteni a gyermekek számára. Az óvodapedagógus egész nevelőmunkáját áthatja a gyermekek egyéni különbségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartás. A következő szakvizsgával rendelkeznek az óvónők: Fejlesztőpedagógia 2 fő óvodavezető 2 fő közoktatás vezető 1 fő tehetséggondozás 1 fő néphagyományőrző 1 fő Nyelv- és beszédfejlesztő 3 fő Összesen: 10 fő A logopédusunk gyógypedagógus valamint szintén szakvizsgával rendelkezik. Egy pedagógusunknak egyetemi végzettsége van pedagógiai szakon. Programunk megvalósításának színvonalát, minőségét, eredményességét a pedagógusok és a többi dolgozó személyisége, a nevelőtestület légköre, valamint a szakmai tudás, innováció dönti el. Az óvónővel kapcsolatban elvárás a nyitottság, a kreativitás, az érzékenység, a szakmai fejlődés, megújulás. Ennek érdekében minden évben, különböző témákban vesznek részt továbbképzéseken és a dajka nénik is. A nevelés szempontjából a barátságos, megengedő, megértő, elfogadó, együtt érző magatartást tartjuk a legkedvezőbbnek. Az óvodai nevelésünkben érvényesülnek a különböző innovatív pedagógusi törekvések. Az Instrukciós Program, a drámapedagógia módszertani megjelenése, a projekt módszer alkalmazása, a kompetencia alapú nevelés lehetőségei a mindennapi munkánkban, a tehetséggondozás kérdései, mind jelen vannak a napi gyakorlat módszertani megújulás kereteiben. A vezető szerepe, hogy teremtsen kedvező légkört az ötletek, a problémák felvetéséhez, serkentse és értékelje a fejlesztő javaslatokat, irányítsa a megoldás közös keresését. Az így kialakult testület képes alkotószellemű munkával újfajta óvodai életet teremteni, az óvoda egyedi arculatát kimunkálni. A munkaközösségeink, segítik a pedagógusokat, az aktuális feladatok megvalósításához szükséges ismeretek elmélyítésében, s azok alkalmazásában a gyakorlati munka során. A mérések teszik egyértelművé, mely területeket kell erősíteni. Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzá járul az óvodai nevelés hatékony működéséhez. Az óvodapedagógus és a dajka együttműködése: A két óvónő mellett a dajka néni szerepe is meghatározó. Szakképzett dajkák segítik az óvónők munkáját és együtt tevékenykednek, az óvónő-dajka, dajka-gyerek kapcsolat pozitív irányba való fejlődéséért. A dajka és az óvodapedagógus munkájának összehangoltnak kell lennie. Programunk megvalósításának színvonalát, minőségét, eredményességét a pedagógusok és a többi dolgozó személyisége, a nevelőtestület légköre, valamint a szakmai tudás, innováció dönti el. Pedagógiai hitvallásunk Napjaink felgyorsult, rohanó életritmusa, társadalmi, környezeti adottságainak figyelembevételével fogalmazódott meg bennünk a harmóniára való törekvés gondolata, mely nemcsak a testi-lelki egészégre nevelést foglalja magában, hanem az ember és a természet megbonthatatlan egységét célozza. Ilyen terület a környezetvédelem és az egészségvédelem. 6

7 Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez és sajátosságihoz. Alaptételként kezeljük minden gyermekről a pozitív tulajdonságok feltételezését és erősítését. A szeretettel, elfogadással, szakértelemmel párosuló nevelői munka meghozza "gyönyörű virágát" a gyermek személyiségének fejlődését, és viszont szeretetét, amely megújulásra ösztönöz, és erőt ad számunkra. A Tátika Óvoda sajátos arculatát társadalmi természeti környezetünk, helyi adottságaink, az ebből fakadó pedagógiai törekvéseink teremtették meg. A nevelőtestületben együtt tevékenykedő pedagógusok alakítják, pedagógiai hitükkel, módszereikkel, közösen vállalt értékeikkel. A Tátika Óvoda pedagógusai rendelkeznek azokkal a pedagógiai képességekkel és készségekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a programunk megvalósításához. Nevelési elveink: A gyermeki személyiség kibontakoztatásának elve: Az óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik. A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Pedagógiai etika elve: Az óvónő biztosítja a szülőt titoktartásáról és tiszteletben tartja a családok belső szokásait, ügyeit. Az óvónői modell fontosságának elve: A 3-7 éves gyermek alapvető szociális tanulási formája az utánzás, ezért az óvónő modell szerepe kiemelkedő jelentőségű. A játék, vezető szerepének elve: Az óvodai nevelés gondoskodik arról, hogy az óvodások fő tevékenységi formája a játék legyen. A másság elfogadásának elve: Az óvónő egész nevelőmunkáját hassa át a gyermekek egyéni különbségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartás, a nagyfokú tolerancia, empátia. A jövő emberképének elve: A jövőbeli ember társadalmi elvárásaként szélesebb körben alakuljon ki emberszeretete, a természet mint esztétikum - védelme iránti fogékonysága, a gyors felismerő képessége, kreativitása. Előítélt mentesség elve Differenciált fejlesztés elve: Egyéni eltéréseket toleráló, arra építő képességfejlesztés, mely segítséget nyújt és alapjául szolgál a gyermek teljes személyiségfejlesztéséhez. Inkluzív nevelés elve: a gyermekek egyéni különbségeit komplexitásában tekintve, maximálisan figyelembe véve, azokból kiindulva azokra építve alakít ki befogadó környezetet Óvodánk tárgyi feltételei Játéktevékenység eszközei: A költségvetésből az alapvető játékeszközöket tudjuk biztosítani. Pótlásra, fejlesztésre kapunk szülői segítséget is. - Alapjátékok: puzzle, kártya, dominó, sakk, társasjátékok, LEGO, DUPLO, gyöngyfűző, konstruáló játékok, autók, kockák, állatfigurák, bábok, bábparaván, babák, babakocsi, babakonyhai felszerelések, szerepjáték eszközei - Óvónők által készített kiegészítők, asztali játékok, képességfejlesztő játékok - Udvari fa, játszóvárak, csúszdák, mászókák, babaházak, mókuskerekek, mérleghinták, homokozók. Az óvodai tanulás eszközei: Szakmai eszköztárunk átlagos. A piacon megjelenő új eszközök, anyagok folyamatos beszerzését igyekszünk biztosítani. 7

8 - Minimat, falu-város foglalkoztató készlet, anyanyelvi készlet, jobbra-balra készlet, dramatizáláshoz fejdíszek, kesztyűbábok, logikai készlet, emberek, növények, állatok, közlekedés világa, diavetítők, TV, videó, magnetofon, CD lejátszók, laptop, notebook, projektor, számítógépek, hangosító felszerelés. - Sporteszközök: Greifswald tornafelszerelés, ovi-kondi sportállvány, ugrószőnyegek, körkötél, labdák, tornakarikák, babzsákok, magasugrókészlet, egyensúlyozó készletek. - Óvónők által készített eszközök. Óvodai mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek, valamint szakkönyv ellátottság: Nagyon kevés könyvet veszünk költségvetésből, többnyire saját könyveinket használjuk. Gyermekkönyvek (leporellók, mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek, barkács könyvek) - Szakkönyvek (pedagógiai, pszichológiai, képességfejlesztő, minőségfejlesztő könyvek, szakmai folyóiratok) Könyvtárunk fejlesztését továbbra is kiemelten szeretnénk kezelni az elkövetkező években. A zenei neveléshez nélkülözhetetlen ritmushangszerek és egyéb kellékek beszerzése is megvalósult, folyamatos felújítása szükséges a fejlesztési feladatok megoldásához. Az ábrázolási technikákhoz biztosított alapvető eszközökön kívül óvónőink sokféle természetes anyagot is felhasználnak napi munkájuk során, valamint a szülői segítség is nagymértékű ezen a területen. Rendelkezésre áll valamennyi eszköz, amire a zavartalan működéshez szükségünk van Óvodakép A gyermekek óvodai életének örömtelivé tételét segíti a Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány is. "Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét, de ez a képesség maga benne rejlik a magban. Csakúgy, mint a magban, a gyerekben is tökéletesen benne rejlik a fejlődés képessége." /Thomas Gordon/ Ezt a hivatást csak a gyermekeket szerető, értő, elfogadó ember végezheti eredményesen. A Tátika Óvoda nevelési céljai o A környezettudatos magatartás megalapozása. o Ökológiai szemlélet megalapozása. o Gyermekeinkben felébreszteni a tudásvágyat, megismertetni a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát. o Környezetével, saját magával szemben igényes, pozitív Én-képű gyermeki személyiség kialakítása. o A testi és lelki egészség igényének megalapozása. o Gyermeki világkép alakítása. o Gyermeki jogok és kötelességek megismertetése. o A művészethez fűződő pozitív érzelmi kapcsolatok megalapozása. o Az előbbiek megvalósításával célunk a gyermekek ÉLET re nevelése. 8

9 A Tátika Óvoda nevelési feladatai o Az ember, a természeti és társadalmi környezetet tisztelő érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi szokásrendszer megalapozása. o A természeti környezetünk (szűkebb és tágabb) élővilágának megismertetése és védelmére nevelése Azt gyűjtjük, amit a természet elenged. o A világ megízlelése, megtapintása. o A játékon keresztül kereső, kutató, felfedező, élményszerző tevékenységek biztosítása. o Nyílt, barátságos, önálló gyermeki személyiség tudatos formálása, önmaga értékeinek és gyengeségeinek megismertetése és elfogadtatása. Biztosítjuk az önazonosság elérést és erősítését. o A gyermekek szemléletének formálásával képessé tesszük őket arra, hogy felnőtt korukban befolyásolni tudják saját testi lelki egészségüket. o Megteremteni azt a légkört, amely lehetővé teszi mások elfogadását, melyben megismertetjük az emberi együttélés szabályait és be is tartatjuk azokat. o Kivételes, meleg, barátságos légkört teremtünk, amelyben a gyermek félelmek és gátlások nélkül vállalni tudja önmagát értékeivel és gyengeségeivel együtt. o A gyermeki jogok és kötelességek megismertetése, amely hozzásegíti a gyermeket ahhoz, hogy megtalálják helyüket és szerepüket először a szűkebb, majd a tágabb környezetükben. o A művészeti tevékenységek során biztosítjuk a rácsodálkozás örömét. Az óvoda szakmailag önálló nevelési intézmény, a családi nevelés kiegészítője, ahol az óvodai nevelés a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig, tart. Kiemelt hangsúlyt kap anyanyelvünk megismertetése, megszerettetése, a gyermekek beszédének fejlesztése, valamint a mozgásfejlesztés. A másokkal szembeni toleranciára nevelés és a különbözőség elfogadásának képességére való törekvés kialakítása a gyermekekben, szükséges követelmény az adott környezetben. Optimális feltétel biztosítása, az óvodás gyermek fejlődéséhez és neveléséhez, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások fejlődéséhez. Környezettudatos magatartás kialakulásának segítése számunkra nem új feladat. Olyan magatartásforma kialakítását folytatjuk, az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segítségével, amely a bioszféra állapotával (föld-víz-levegő) és az emberi környezettel kapcsolatos tájékozottság kialakítására törekszünk, a környezet iránti érzékenységre nevelés a későbbiekben, a tudatos felelősségvállalásban válik valósággá. Törekszünk a migráns gyermekek esetében az interkulturális integráció megvalósítására, mely a mesék, és dalos játékok segítséget nyújtanak. Feladatunk az emberi jogok és alapvető szabadságok védelme, az egyenlő hozzáférés biztosítása. Fontos a szemléletváltás. - Különböző gondolkodásmódok értékként való elfogadása. - Együttműködés szociális kompetenciájának fejlesztése. - Esélyegyenlőség pedagógiájának biztosítása. - Az óvoda, mint befogadó környezet, (az elfogadó, tiszteletet, szeretetet közvetítő személyekkel) lehetővé teszi a csoportbeli befogadás megvalósítását. - Multikulturális nevelés a kisebbségi helyzetben lévő gyermekek integrációját kívánja elérni. Figyelembe veszi a sokszínű, sokféle kulturális háttérrel rendelkező társadalomban megfogalmazódó eltérő igényeket, szükségleteket, a plurális értékeket. - Az inkluzív nevelés elősegít az eredményesség növelését. A folyamatos befogadás, cselekvés, a közösséggel a közösségben a közösségért. 9

10 Minden gyermek más elvének figyelembe vétele, a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez és sajátosságihoz. Az óvoda épít a gyermekek identitására, tapasztalataira, a tudására, és képességeire. A családdal együttműködve a családi nevelést kiegészítve, célunk, hogy a nevelési folyamat eredményeként óvodásaink érjék el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Céljainkat az OKI által minősített Tevékenységközpontú óvodai nevelési program adaptálásával készített helyi programmal kívánjuk elérni Gyermekkép Milyen is a gyermek? A világi okosság, a felnőttek mesterkedései még át nem formálták. Nem tud még semmiről, és semmije sincsen. Hamvas és közvetlen. Védettségben él és mindenestül átadja magát azoknak, akik szeretik. Ámulva néz szét maga körül. Ami rossz, hamar elfelejti, s mindjárt fölfedez mindenben valamit, aminek örülhet. Örökké játszik, nem fárad bele napestig. / Eleanor H. Porter / Az emberi személyiség egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény. Komplex nevelői hatásokkal biztosítjuk, hogy az óvodánkba járó gyermekek öntevékeny, boldog, alkotni tudó személyisége erősödjön. Olyan tulajdonságokkal rendelkeznek gyermekeink, amelyek az eredményes életvezetés szempontjából lényegesek. - Elfogadják a különbözőséget, ismerik és képesek kielégíteni saját szükségleteiket. Nyitottak, eredményesen kommunikálnak, tudnak együttműködni társaikkal. - Testi-lelki harmóniában vannak önmagukkal és környezetükkel. Fejlődésük önmagukhoz mérten folyamatos, amelyben természetes módon megmutatkozhat a kiemelkedő ugrásszerű fejlődés, a stagnálás, vagy esetenkénti visszaesés is. - Tiszta, őszinte megnyilvánulásaiknak utat kell engedni, hogy kifejezhessék vágyaikat, örömüket, fájdalmaikat. Le kell guggolni hozzájuk, és megértetni, érezzék az odafigyelést, a megértést. - Örömmel fogadnak minden újat és nekünk kell megteremtenünk a megfelelő környezetet, mivel a személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. - Kreativitásunkat, empátiánkat, szeretetünket, hitünket kell adni értük, a hátrányokat felismerve egyenlő esélyt teremtve kell szebbé tenni életüket. 3. NEVELLÉSI FELADAT A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS TERÜLETÉN A Tátika Óvoda nevelésének alapvető keretei Az egészséges életmódra nevelés és az egészséges életvitel igényének kialakítása. Helye a nevelés folyamatában: Az egészséges életmód kiemelt szerepet kapott a nevelési programunkban, amely alapvető feltétele a többi nevelési területen folyó munka pozitív érvényesülésének, illetve megvalósulásának. 10

11 Célja: A gyermekek egészséges életvitel iránti igényének alapozása, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, lelki fejlődésük. Testi- lelki fejlődésük elősegítése, A testi szükségletek kielégítésével megalapozzuk a gyermekek jó közérzetét, ami minden egyéb tevékenység végzéséhez szükséges. A fejlesztés tartalma: Egészséges környezet, az egészséges testi fejlődés külső feltételeinek biztosítása. Az óvodai környezet lehetővé teszi gyermekeink egészséges testi fejlődését. Az óvoda udvara a nevelés egyik színtere. Sokféle mozgásos játék található a játszóudvarokon. A mozgás az egészséges életmódra nevelés nélkülözhetetlen eleme. A mozgás fejlesztése fizikailag erősít, segít a figyelem összpontosításában, az önkontroll kialakításában, a már megtanult és befogadott információk újrafelhasználásában, a gondolkodás folyamatában. A mozgás során sokféle lehetőség nyílik a téri tájékozódás fejlesztésére, mennyiségi és formai, vizuális, környezetismereti tapasztalatok szerzésére. Egyik legalapvetőbb célja a mozgásgyakorlatoknak a gyermekekben felgyülemlett feszültségek természetes úton mozgással, játszással való levezetése. A közös mozgás öröme segíti a társas kapcsolatok, az egészséges versenyszellem alakulását. Az óvodapedagógus feladatai a gyermek testi fejlődésének elősegítése érdekében o Mozgásfejlesztő játékok összeállítása; o A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének differenciált kielégítése érdekében; o A gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése; o A gyermek testi képességei fejlődésének segítése; o A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; o Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; o a biztonságos környezet (megfelelő mozgástér, mozgásfejlesztő eszközök használatánál tornaszőnyeg, füves, homokos talaj) biztosítása; o a kialakított szokások, szabályok betartatása. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban. Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. Dobás labdajátékok minél komplexebb alkalmazására képesek. Mozgásuk összerendezettebb, harmonikusabb. Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak. Képesek végrehajtani a verbális utasításokat tornagyakorlatok végzésekor. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció, és a finommotorika. Testük arányosan fejlett, teherbíró. 11

12 A levegőzés naponta az udvaron történik, ahol sokféle mozgáslehetőség kínálkozik a gyermekek számára. A lehetőséghez képest minél többet töltünk a szabad levegőn udvari játék, séta formájában, a mindennapos testnevelés során. A levegőzés tekintetében az alábbi tevékenységek valósulnak meg az óvodánkban: - Különböző korú gyerekek közötti kooperáció és kommunikáció gyakorlása az udvaron. - Teraszon történő étkezés és játék nyári időszakban. - Udvari játékeszközök, tornaeszközök választéka. - Sokoldalú mozgásigény kielégítése. - Télen szánkózás, hógolyózás, hóval valójáték. - Egészséges életmódra nevelés gyakori sétákkal, kirándulásokkal a természetbe, a közeli erdőbe stb.. - A kirándulások időtartamát a gyerekcsoport életkori sajátosságaihoz igazítjuk. A gondozás a gyermek fejlődése során egyre több egészségnevelési elemet tartalmaz. Célunk, hogy a testi szükségletek kielégítésével megalapozzuk a gyermek jó közérzetét, ami minden egyéb tevékenység végzéséhez szükséges. A gondozás alapja a gyermek és a felnőtt közötti megértő kapcsolat. Az óvónő a folyamatosság elvét követve arra törekszik, hogy a gyerekek egyre önállóbbak legyenek. A gyermekek fokozatosan, az egyéni fejlődés ütemének megfelelően jutnak el a személyes gondozottság igényléséig. Testápolás - A rendszeres és szükség szerinti tisztálkodással a tisztálkodás iránti igény kialakítására törekszünk. Fokozatosan alakítjuk ki a gyerekek igényét, hogy önmagukkal, környezetükkel szemben is a rendre, a tisztaságra törekedjenek. Öltözködés - A célszerű ruházatban a gyermek jól érzi magát, szabadon mozoghat. A réteges öltözettel tudnak alkalmazkodni az időjáráshoz, ha melegük van, vagy fáznak, jelzik a felnőttnek. Serkentse a gyereket a feladat elvégzésére a kellemes légkör, az óvó néni elismerő magatartása. Egyéni fejlettségüknek megfelelően az óvónő és a dajka folyamatos magyarázattal kísért segítségével, majd csak szóbeli segítséggel, végül, önállóan végezzek a tennivalókat. Az egyre bővülő feladatokat mind nagyobb önállósággal végezzék az óvónő, a dajka ellenőrzése mellett, esetenkénti segítséggel. Táplálkozás - A táplálkozás jelentősége, hogy a gyermek növekedéséhez, fejlődéséhez szükséges energiát biztosítsa. Szem előtt tartjuk, hogy az étkezések közötti idő óra legyen. A nap bármely szakában ihatnak a gyerekek. A kulturált étkezés szokásait is megalapozzuk a megfelelő szokásrenddel. Figyelembe vesszük az egyéni ízléseket, szokásokat, az életkori sajátosságokat. Ösztönözzük a gyerekeket az új ízek megismerésére. Télen gyakori a délelőtti teázás. Minden csoportban, a szülők segítségével gyakorlattá vált a napi rendszeres gyümölcs és zöldségfogyasztás. Mindig biztosítva van a folyadékpótlás. A nyugodt pihenés feltételeit (csend, jó levegő, biztonságos környezet) biztosítjuk. Elalvás előtt mindennap mesélünk, énekelünk A délutáni pihenésnél gyermekeinket pizsamába öltöztetjük át. Alapvető feladatunk, hogy a szülőkkel együttműködve biztosítsuk a gyermekek számára a kényelmes, réteges időjárásnak megfelelő öltözködést. 12

13 Az óvodapedagógus feladatai: o Elégítse ki a gyermekben jelentkező szükségleteit, o Segítse elő, hogy kulturált, szocializált formában elégítse ki szükségleteit. o A rendszeres szükséglet-kielégítés mentén érje el, hogy a gyermekben az egészséges életmód, szokásai, kialakulhassanak, és értékként beépülhessenek a gyermeki személyiségbe. o Igényes megjelenésével példát mutat a gyermekeknek, a szülőknek, a kollégáknak. o Nevelőtársi kapcsolat kialakítása a család és az óvoda között. o Az egészséges életvitel kialakításához szükséges rugalmas napirend kialakítása. o Az életkorhoz, és az egyéni képességekhez igazodó szokás szabályrendszer kialakítása. o Az egészséges és a biztonságos óvodai környezet megteremtése. Dajka néni feladata: - a mosdóban az eszközök biztosítása, - a terem, folyosó, mosdó tisztán tartása, - elégítse ki a gyermekben jelentkező szükségleteket, - személyiségével segítse elő a gyerek részéről a bizalmat, segítség kérést, - legyen társa a pedagógusoknak a gondozási feladatok megoldásában is. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket önállóan használják. Esztétikusan terítenek, kulturáltan étkeznek. Készségszinten használják a kanalat, villát, kést. Étkezés közben halkan beszélgetnek. Teljesen önállóan öltöznek, a ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. Ügyelnek saját küllemükre, melyben megjelenik a szépre, esztétikumra való törekvés. A rendszeres óvoda szűrések eltörlése miatt az óvoda védőnőjével csak kapcsolattartás van, tisztasági ellenőrzésre jön, valamint a fejtetvesség szűrése történik kérésre. - Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, valamint a fejlesztőpedagógus jár ki az óvodánkba. - logopédusunk, óvodapszichológusunk segíti az óvónők munkáját gyermekek fejlődése érdekében. - Rászoruló gyermekeket a Nevelési Tanácsadó szakembereihez tudjuk küldeni A környezettudatos magatartás és életvitel megalapozása, a Zöld óvoda kritériumainak való megfelelés. Helye a nevelés folyamatában: A környezettudatos magatartás és életvitel megalapozása, az óvodai nevelésünk egész folyamatában jelen van. A Tevékenységközpontú programban, törekszünk az élő és élettelen természeti és mesterséges környezetünkkel való együttélés, környezettudatos életmód, szokás értékrendszer, gondolkodás és viselkedésmód megalapozására. 13

14 Célja: Magalapozni a gyermekben az a mentalitást, hogy az emberiség- és abban ő a gyermek- a természet egy részét képezi, de nem uralkodik rajta. Programunk életmódot, gondolkodást, védelmet, viselkedésmódot, a természet kincseinek okos és mértéktartó felhasználását közvetíti a gyermek számára. Feladata: - A környezetükhöz fűződő pozitív érzelmi viszonyulás meglapozása, melyhez sokoldalú tapasztalatszerzés párosul. - Élő és élettelen környezetünk védelmére irányuló igény felkeltése, értékalapozás. - Céljaink eléréséhez szükséges alapvető képességek és szokások megalapozása. - Tudatformálás - Felelősségtudatos állattartásra nevelés. Fejlesztés tartalma: - A mindennapjainkban törekszünk arra, hogy minél több, pozitív érzelmi hatás érje gyermekeinket, akár tervezett, akár spontán tevékenységek formájában. - Nevelési-gondozási feladataink során minden alkalmat megragadunk az energiatakarékosság lehetőségeire, kihangsúlyozzuk ennek fontosságát. - Egészségnapok szervezésével megalapozzuk az egészséges táplálkozás szabályait. Olyan tevékenységeket biztosítunk, amelyek élő él élettelen környezetünk védelmét szolgálja: Természet jeles napjainak megünneplése. Társadalmi világnapok megünneplése. Szelektív hulladékgyűjtés. Vizsgálódások, kísérletek. Növények rendszeres ápolása, állatgondozás. Kapcsolat a hivatalos környezetvédelmi szervekkel /Zöld Óvodák Hálózata, Magyar Madártani Egyesület, Környezetünkért Óvodai Egyesület, Egészségesebb Óvodákért Egyesület Hálózata/. Előadások szervezése a szülők és óvodapedagógusok számára. Szülői híradó Zöld fal Kirándulások, tapasztalatszerző séták. Terepgyakorlatok. Az óvodapedagógus feladata: Természeti és társadalmi környezet értékeinek megőrzésére és megóvására nevelés. A felnőttek modell értékű viselkedése, a környezetvédelem iránti elkötelezettsége. Önképzés, tanfolyamokon való részvétel. Alapvető természettudományos ismeretek. A Zöld óvoda kritériumrendszerének ismerete és betartása. Kapcsolattartás a hivatalos szervekkel. Szülői szemléletváltás, attitűd befolyásolása. A fejlődés várható jellemzői az óvodás kor végére Környezetét szerető, védő gyermeki személyiség kialakulása. Alapvető, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő természettudományos ismeretek, tapasztalatok szerzése. Játékos, kísérletező, tudásvággyal rendelkező gyermeki személyiség kialakulása Az érzelmi nevelés és a szocializáció felkészítés a közösségi életre. 14

15 A gyermeket születése pillanatától közösség veszi körül. Az óvodáskor elérésekor már megszokta a családon belüli együttélés elemi szabályait. Képes ugyan az együttműködésre, de ez a képesség mégis a közvetlen tanulás útján teljesedik ki, mely a modellkövetésre épül, s ebben az óvodának, a jelenlegi társadalmi körülmények között egyre nagyobb szerepet kell vállalnia. Az óvodás évek gyors lefolyásúak, a gyermek érzelme, annak függvényében fejlődik, hogy milyen mintát lát a családban, tágabb környezetében, és hogy mennyire részesül ő ebből. Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok célja a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességének kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport normái alapján. Helye a nevelés folyamatában: A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért fontos, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, családias, szeretetteli légkör vegye körül. Fejlesztés tartalma: Az érzelmi nevelés és a szocializáció megalapozása. - Barátságos légkör, otthonos, szeretetteljes életkörülmények biztosítása, a gyermekcsoportok élete, derűs, örömteli legyen. - A hosszantartó játékfolyamat zavartalanságának biztosítása a gyermek elemi pszichikus szükséglete kielégülése érdekében. - A csoportszobák berendezése, biztosítja az együtt, és külön-külön történő tevékenységek lehetőségeit. - Felkészítés a közösségi életre. - Erkölcsi normák kialakítása. - Az emberi különbözőségek elfogadására és tiszteletben tartására nevelés. Az erkölcsi normák az emberek viselkedésében és cselekedeteiben valósulhatnak meg. Fontosnak tartjuk a vonzó példát, a szép emberi magatartást. Helyes magatartási formákat erősítünk és azokat automatikus szokás-rendszerré alakítjuk: - Óvodai viselkedés szabályai - Érintkezés szabályai Legfontosabb feladatunk az, hogy az óvodapedagógus és a nevelőtestület többi tagja a maga szeretetével, egyéniségével megszerettesse és vonzóvá tegye az óvodai életet Az új gyermekek fogadása a csoportban. Az újonnan érkező gyermekek beszoktatása a beiratkozással és az azt követő családlátogatással kezdődik. A közös délelőttöt szerveznek az óvónők, amikor minden kisgyermeket elhozhatnak a szülők, akik a csoporthoz fognak tartozni. Ismerkedhetnek egymással, a leendő óvónőkkel, dajka nénivel egymással. A belépéstől kezdve, a gyermeknek kedvező érzelmi ráhatás is tervezett, előkészített, tudatos tevékenység. Beszoktatáskor az anyuka szabadon mozoghat a gyermekekkel, a teremben, az épületben. Az első szülői értekezleten megismertetjük a szülőkkel az óvoda életét, nevelési programunkat, szokásainkat, szabályainkat. A kicsiket fokozatosan szoktatjuk be, alkalmazkodva a gyermek és a szülők igényeihez az anyás beszoktatással. 15

16 A csoport életének vonzóvá tétele, az összetartozás tudatának felébresztése. Az óvodapedagógus gyermek, dajka néni gyermek, gyermek - gyermek, felnőtt- felnőtt kapcsolatát pozitív érzelmi töltés határozza meg. Az alábbi értékeket és normákat tartjuk fontosnak: bizalom, tiszteletadás, egymás megbecsülése, tapintat, figyelmesség, figyelem, segítségnyújtás, tolerancia, önállóság, kitartás, önfegyelem, pozitív érzelmek kialakítása, felelősségérzet, kötelességtudat, szabálytudat, példamutatás, együttérzés, önzetlenség, a humánus magatartás. A szociális kompetencia fejlődése főként gyermekkorban befolyásolható. A társas fejlődés ugyanis olyan kétoldalú folyamat, amellyel a gyerekek egyszerre integrálódnak közösségükbe és differenciálódnak, mint különálló egyének. Az egyik oldala ennek a szocializáció, amelynek során a gyerekek megtanulják a társadalom normáit és értékeit. A másik oldala a személyiség alakulása, amikor a gyerekek eljutnak azokhoz a sajátos érzés- és viselkedésmódokhoz, amelyekkel a változatos körülményekre reagálnak. Arra törekszünk, hogy a gyerekek megerősítést vagy elutasítást kapjanak a feléjük irányuló reakciókból viselkedésükre vonatkozóan. Az óvodapedagógus feladata: o Érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott barátságos légkör, szeretetteljes életkörülmények biztosítása a beszoktatástól az óvodáskor végéig. o Már az első napokban kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. o Az érzelmi zavarok tompítása, leépítése. o Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek pozitív attitűd, érzelmi kapcsolatának kialakítása. o Különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés. o A mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése. o Az élménybefogadás képességének fejlesztése. o Az érzelmi kifejezőképesség fejlesztése. o Az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése. o Az érzelmi zavarok tompítása, leépítése. o A társas kapcsolatok alakítása, az egyéni én-határok érvényesítésének segítése. o A közösségi élet szokásai és a közösségi magatartás kialakítása 3-7 éves korban. o Differenciált fejlesztés, egyéni bánásmód alkalmazása. o Közös élményekre épülő tevékenységek megszervezése, mely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, a szokás- és normarendszerének megalapozását. - Az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése. Hagyományok, ünnepek A szokások, hagyományok, ünnepek biztos szigetként állnak hétköznapjaink sodrásában, melyre szükség van időnként felkapaszkodni, hogy megpihenjünk, kikapcsolódjunk, valami kicsi mássá váljon, mint a megszokott. A folyamatos készülődés, érzelmi ráhangolódás fokozza gyermekeink közösséghez tartozását. A csoportokban is vannak kialakult hagyományok, melyeknek közös tevékenység az alapja. Óvoda szinten is több rendezvény van pl. ünnepek, megemlékezések, kirándulások, természet ünnepei, szülőkkel közös rendezvények. Más intézmények meghívásának eleget téve többször lépünk ki az óvodából csapatként. Készülődés egy-egy rendezvényre. 16

17 Fontos jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a népi kultúrából, a néphagyományokból ismerjenek meg gyermekeink szokásokat, hiszen ilyenkor tiszta forrásból merítünk. Ennek megfelelően történik az adventi készülődés, a farsangi mulatság, a húsvét megünneplése stb. Az óvodapedagógus feladata: o A gyermeket körülvevő valós természeti és társadalmi környezetből megismertetjük mindazt, ami megérthető és hasznosítható az óvodás gyermek számára. o A környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása, o a növény és állatfajok megismerése, tisztelete, megbecsülése, o a szülőföld, a lakóhely, az óvoda, az iskola és a hozzájuk kapcsolódó személyek, az itt élő emberek megismerése, szeretete és tisztelete. o Közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlásának biztosítása, mely a szokás- és normarendszer megalapozását segíti. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. A gyermekeknek igényévé válik a viselkedés és helyes cselekvés szokásainak, szabályainak betartása. Ezek betartására egymást is megkérik.. A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. Konfliktushelyzetben társaikkal egyezkednek. Érdeklődnek társaik, barátaik iránt. A csoportba érkező vendégeket szertetettel fogadják. Óvodán kívül, ha találkoznak, szeretettel köszöntik egymást. Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. Ismerik saját képességeiket, tudatában vannak értékeiknek, de azt is meg tudják fogalmazni, mik a hiányosságaik. Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. Éretté válnak az iskolába lépésre. A pedagógusok szerepe a szociális készségek fejlesztésében A sikeres szociáliskészség-fejlesztésben kiemelt jelentősége van a pedagógus empátiájának, kommunikációs képességének. A pedagógusnak gazdag viselkedésrepertoárra van szüksége, gyors helyzetfelismerés és a konstruktív helyzetalakítás képessége a feltétele annak, hogy a megfelelő viselkedésmódot kiválassza és alkalmazza. Mindig át kell látnia a helyzetet, hogy felismerje a lehetséges választási módokat és ezek következményeit. Igen fontos a szülőkkel, a tanulókkal és a kollégákkal való együttműködés képessége is. Ennek fontos összetevője a mások véleményének elfogadása, a kompromisszumra való hajlandóság Az önismeret, Én realizálás kialakítása. A nehezen szocializálható, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek egyéni fejlesztése. A 3-7 éves kor szenzitív szakasza az Én kialakulásának. Még bizonytalanok az Én határok, a társakkal való megmérettetés a fejlődés velejárója. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy megfelelő mértékben teret adjunk önérvényesítése agressziójának, hogy erősödjön önbizalmuk, serkentsük önmegvalósításukat, képesek legyenek elfogadni saját magukat. 17

18 A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányon helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel. Szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus) segítségével teremtjük meg a feltételeket fejlesztésükhöz, egyéni bánásmód alkalmazásával. Az óvodapedagógus feladata: o Barátságos személyiségével tegye vonzóvá az óvodát. o Legyen birtokában modellértékű kommunikációnak, bánásmódnak, viselkedésnek. o Megmutatni a természet és az emberi környezet szépségét. o Példát mutatni a természet és az emberi környezet védelmében és tiszteletében. o Segíteni a szociális érzékenységük fejlődését, és az Én tudatuk alakulását. o A gyermek személyiségének elfogadása, valamint folyamatos, a fejlődést támogató, átgondolt módszerek alkalmazása. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. A gyermekeknek igényévé válik a viselkedés és helyes cselekvés szokásainak, szabályainak betartása. Ezek betartására egymást is megkérik. A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. Konfliktushelyzetben társaikkal egyezkednek. Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. Ismerik saját képességeiket, tudatában vannak értékeiknek, de azt is meg tudják fogalmazni, mik a hiányosságaik. Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. Éretté válnak az iskolába lépésre. A gyermekek személyiségfejlődésének jellemző jegye az Én tudat hangsúlyozottsága. Kiszélesedik tapasztalati körük. Képesek befogadni a természeti és az emberi környezet szépségét. Erkölcsileg alkalmassá válnak a társadalmi együttlétre. Kialakul: - Feladattudatuk. - Kötelességtudatuk. - Szabálytudatuk. Szociálisan jelentős lépéseket tesz: - Elfogadják a másságot. - Szívesen tevékenykednek társaikkal - Elfogadják és betartják a megkívánt magatartásformákat. - Képesek a magasabb szintű alkalmazkodásra. - Érdeklődnek egymás iránt. A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. - Emberi kapcsolataikat pozitív érzelmi töltés jellemzi. - Szociálisan érzékennyé válnak. - Képesek a humánus magatartásra. 18

19 3.4. Az esztétikai nevelés és ízlésformálás Helye a nevelés folyamatában: Az óvodai esztétikai nevelés szerves része a nevelés megszakíthatatlan folyamatának, a teljes személyiség formálásának. Az esztétikai érzék kialakulása, fejlődése függ az életkörülményektől, a család, a környezet és az óvoda hatásától. Célja: Tegye alkalmassá a gyermeket életkorának megfelelő szinten a környező világ esztétikájának elsajátítására, a gyermek és környező világ közötti kapcsolat létrehozására. A gyermeki személyiség formálása. Eljuttatni a gyermeket az esztétikai alakító képesség megfelelő szintjére. Fejlesztés tartalma: Az esztétikailag megfelelő környezet biztosítása. Az esztétikai érzék kialakulása, fejlődése függ az óvodai hatásoktól, ezért törekedünk arra, hogy már az óvodába belépve kellemes, meleg színek fogadják a gyermekeket, a szülőket és a látogatókat. Igényességre törekszünk az óvoda esztétikus berendezésénél, a tisztaság, a rend megteremtésében. Az óvoda minden helyiségében található zöld növényzet. Díszítések a termekben a folyosókon az aktuális évszak, ünnep jegyében történik. Fontos követelmény, hogy az óvoda dolgozói követésre méltó modellt nyújtsanak megjelenésükkel, ápoltságukkal, viselkedésükkel, beszédükkel Az esztétikai fogékonyság kialakítása, rendszeres élménynyújtás A különféle játékformák gazdag esztétikai élmények forrásai. Mozgásos játékok: ügyesség, mozgásformák koordinálása és szépsége. Énekes népi körjátékok: a közös tevékenység, mozgás örömmel tölti el a gyermeket. Konstruáló játékok: az anyagokkal való megfelelő bánásmód megismerése Szimbolikus szerepjáték: társadalmi szituációkba élik bele magukat a gyerekek. A munka, sokszor forrása mély esztétikai élménynek is, ezért törekszünk arra, hogy megismertessük a munkából fakadó örömet és szépséget. Megízleljük a közösségben végzett munka erkölcsi esztétikai szépségét. Lehetőséget biztosítunk a gyönyörködtetésre, a rácsodálkozásra. Megfigyeltetjük a természet szépségét, minden évszakban. A gyermekek ízlésvilágának formálása érdekében mindennapos tevékenység a zene és a vershallgatás, tiszteljék a könyveket. Az óvodapedagógus feladata: o Az esztétikus környezet kialakítása. o A gyermek ízlésvilágának formálása a mindennapi tevékenységek során. o Megismertetni a gyermekkel a sikeresen elvégzett munka örömét. o Megismertetni és elfogadtatni a gyermekekkel a helyes viselkedés szabályait Illemberke. 19

20 A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: Igénylik az esztétikus környezetet, képesek maguk is létrehozni, alakítani azt. Fogékonnyá válnak a szépre, a természetben, a társadalomban, a művészi alkotásokban. Képesek megfogalmazni esztétikai élményeiket. Igényesek megjelenésükre, ismerik és be is tartják a viselkedés szabályait Az anyanyelvi, az értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása A mai magyar társadalomban a felnőttek jelentős többsége igénytelenül beszél, így kevés azoknak a családoknak a száma, amelyekben példamutató beszédművelés folyik. Helye a nevelés folyamatában: Az anyanyelvi, az értelmi nevelés és fejlesztés a személyiségfejlesztés hatékony eszköze, de az óvónőnek figyelembe kell venniük a 3-7 éves gyermekek fejlődés-lélektani törvényszerűségeit. Az anyanyelvi- értelmi nevelés és fejlesztés az óvodai élet minden mozzanatában kapcsolódik a gyermeki tevékenységekhez. Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek közötti kommunikációnak. A beszéd és a gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll. Az anyanyelvi nevelés feladatait fontosnak tartjuk, mert ha a gyermeket nyelvi fejlesztésben részesítjük, tisztábban és jobban fog beszélni, és a gondolkodása is fejlődik. Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti - a gyermek önbizalmának kifejlődését, - szociális kapcsolatainak kialakítását és - elősegíti a gyermek zökkenőmentes iskolai tanulásának megkezdését. Célja: - A beszédet a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának eszközévé kell tenni. - Képessé kell tenni a gyermekeket az irodalmi élmények befogadására. - A kommunikációs kudarcok megelőzése a társas kapcsolatban. - Tapasztalatokat és élményeket biztosítani a természeti és társadalmi környezetről. Feladata: - Az anyanyelvi nevelés legfontosabb feladata az, hogy a gyermekek megtanulják élményeiknek, mondanivalójuknak verbális kifejezését, érzékennyé váljanak arra, hogy más szavaiból, alkotásaiból megragadják emocionális árnyalatokat. - Az értelmi nevelés és fejlesztés feladata az ismeretek rendszerezése és bővítése. A fejlesztés tartalma: A példamutató óvónői beszéd, fejlett beszédkészség, modell értékű beszédviselkedés. Az óvónő és a gyermek közötti beszéd kialakulásának alapja a közöttük lévő jő kapcsolat, ezért fontosnak tartjuk, hogy már az első naptól olyan biztonságos, derűs közeget alakítsunk ki, melyben megnyílik a gyermek és kialakul a beszédkedve. Az óvónő beszéde minta a gyermek számára, hogy mindig világosan, érthetően közöljük a mondanivalónkat. 20

21 A kommunikációs készségfejlesztés, szókincsbővítés. A nyelvi kommunikáció fejlesztésében nagy segítségünkre vannak a különböző anyanyelvi játékok, amelyeket a nap bármely időszakában használhatunk, de általában a reggeli előbb van a csoportokban anyanyelvi játékok. Az óvodás korosztály nyelvi fejlettsége, kommunikációs színvonala rendkívül eltérő, ezért az óvodának kell, az adott helyzetet figyelembe véve, a beszédfejlesztést felvállalnia. Az intézmény feladata a nevelés-oktatás folyamatában a személyiség olyan szintű kibontakoztatása, hogy a gyermekek beszédprodukciós szintje is megfeleljen az iskolakészültség követelményeinek A beszédtechnika hibák javítása. Igyekszünk minél előbb felfedezni a beszédtechnikai hibákat melyben a logopédusunk sokat segít és ezeket spontán beszédnél, vers és mesemondásnál példamutatással javítjuk. Ez hosszadalmas és nagy tapintatot igénylő munka, amely beépül a mindennapi tevékenységbe. Saját készítésű gyűjtemény áll az óvónők rendelkezésére az anyanyelvi játékok területén. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: Az anyanyelvi nevelés tudatos tervezésével és a differenciált fejlesztéssel elérjük, hogy a gyermekek értelmes, folyamatos beszéddel fejezzék ki gondolatikat. A gyermekek vizuális segítség nélkül is megértik a történeteket. A megértett történeteket képesek visszamondani. Párbeszédes helyzetben együttműködnek a partnerrel. Beszédük jól érthető és megfelelően gazdag szókinccsel rendelkeznek. Kialakul a beszédfegyelmük, akaratlagos figyelmük. Megfelelően használják a névmásokat, a névutókat és az igemódokat. Jól alkalmazzák az alapvető anyanyelvi szabályokat. Tisztán ejtik a hangokat. Értsék és szeressék a humort, alkalmazzák a saját beszédükben Az értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása Célunk a gyermekek képességeinek és készségeinek figyelembe vételével az életkoruknak megfelelő fejlettség elérése. - A gyermekek egyéni fejlettségi ütemének megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása. Tapasztalati lehetőségeket, élményeket, változatos tevékenységeket biztosítunk a gyermekek kíváncsiságára és érdeklődésére építve. - Testi, szellemi egészség egységének fejlesztése, megőrzése. - A gyermek tevékenykedtetésén keresztül ismereteinek gazdagítása, rendszerezése az egyéni sajátosságok figyelembevételével. - A gyermekek kognitív képességeinek fejlesztése (megfigyelés, emlékezet, képzelet, figyelem, gondolkodás,). - Sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása, érdeklődés, kíváncsiság felébresztése az egyes tevékenységek iránt. - Észlelés fejlesztése - vizuális, taktilis, auditív, kinesztétikus tevékenységekbe ágyazottan. - Figyelemkoncentrációs tevékenységek biztosítása. - Önálló gondolkodásra nevelés, problémamegoldó képességek fejlesztése. - Érthető kommunikáció elsajátíttatása. 21

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

A ZÁKÁNYSZÉKI MANÓ-KERT ÓVODA TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A ZÁKÁNYSZÉKI MANÓ-KERT ÓVODA TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A ZÁKÁNYSZÉKI MANÓ-KERT ÓVODA TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosítása 1996-ban kötelezővé tette, hogy az óvodák az Óvodai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 2014. január 01. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető adatok 1. A módosítás törvényi háttere 4. 2. Az intézmény adatai 4. I. Bevezető

Részletesebben

GYÁLI LILOM ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÁLI LILOM ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÁLI LILOM ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy ki a játék. Arra, hogy e világban

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete 1 Tartalom 1.Bevezetés... 4 1/1.Az elmúlt időszak rövid összegzése:... 4 1/2. Helyzetkép

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Nevelőtestülete A D A T L A P Az óvoda neve: Szigligeti

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/

Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg megnövök. Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar /Birtalan Ferenc/ Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése:

Részletesebben

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY i Óvoda DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY 2013. Tartalomjegyzék i Óvoda I. Bevezető.. 4. Az óvodai nevelés alapelvei 5. II. Gyermekkép, óvodakép... 6. Helyzetelemzés az óvodákról...

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

A GYŐRÚJBARÁTI PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 201680

A GYŐRÚJBARÁTI PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 201680 Mottó: A gyermek abból tanul, amit lát. Ha a gyermek együtt él a barátsággal, Megtanulja, hogy a világ olyan hely, Ahol jó élni. (Dorothy L. Nolte) A GYŐRÚJBARÁTI PITYPANG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

Pedagógiai Program. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 0 Pedagógiai Program Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Székhelyintézmény 6800 Hódmezővásárhely Magvető u. 2. Intézmény OM azonosítója: 202284 Intézményvezető:

Részletesebben

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja Készült: Mártély. 2014. I.A Mártélyi Óvoda nevelési programja Törvényi előírások

Részletesebben

Az óvoda OM-azonosítója:028061

Az óvoda OM-azonosítója:028061 A BÉKÉSCSABAI PENZA LAKÓTELEPI ÉS DR. BECSEY OSZKÁR UTCAI ÓVODA (5600 Békéscsaba, Penza Lakótelep 19.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Az óvoda OM-azonosítója:028061 A programot benyújtja: A PENZA Lakótelepi

Részletesebben

Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcs

Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcs Iktatási szám: 1220 /2013. OM azonosító: 033917 Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 SÁGVÁR, Petőfi utca 44. tel: 84/380-048, 20/231-44-46 e-mail: bobitasagvar@freemail.hu Pedagógiai

Részletesebben

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM

VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Vackor Óvoda Kindergarten Vackor Címe: 1188 Budapest, Csolt u. 4. Telefon: 295-50-73 Fax: 297-51-23 Email: csolt@vackorovi18.hu

Részletesebben

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai...

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai... Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 2.1. Gyermekképünk... 2.2. Óvodaképünk... 2.3. Alapelveink... 3. Az óvodai nevelés feladatai... 3.1. Az óvodai nevelés

Részletesebben

Helyi Óvodai Nevelési Program

Helyi Óvodai Nevelési Program Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Helyi Óvodai Nevelési Program 2010. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagóvodák

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, ÉPÍTŐK ÚTJA 2 1 A MUNKA

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1 Napsugár Óvoda Mór TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA 027650 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KÉSZÍTETTE: A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: Játékot, zenét, örömet. De, hogy mit fogad el:

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Lurkóház Óvoda 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. Helyi Nevelési Program Budapest, 2011. A helyi óvodai nevelési program készítésénél és módosításánál az alábbi jogszabályokat és dokumentumokat vettük

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM

CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM CSICSERGŐ ÓVODAI PROGRAM BOLDOG KÖZSÉG ÓVODÁJÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 Az óvoda jellemző adatai...3 A program kiegészítése...4 2. Nevelési célok.... 4 Sajátos értékeink:...5

Részletesebben

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program

Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1.1 Az óvoda bemutatása... 5 Dombóvár... 5 Dalmand... 6 Csikóstöttös... 7 Adatlap... 8 1.2 Tárgyi feltételek... 9 1.3 Alapelveink...

Részletesebben