III. Debrceni Nemzetközi Művésztelep. III. Debrecen International Colony of artists

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Debrceni Nemzetközi Művésztelep. III. Debrecen International Colony of artists"

Átírás

1 III. Debrceni Nemzetközi Művésztelep III. Debrecen International Colony of artists

2 előszó foreword Dnm 2008 A 2008-ban immár harmadik alkalommal megrendezett Debreceni Nemzetközi Művésztelep a grafika műfajára fókuszált. A művészeti ág Debrecenben komoly hagyományokra tekint vissza a könyvkészítés, könyvillusztrálás és a nyomdaipar helyi kezdetei és felvirágoztatása az 1538-ban alapított Református Kollégiumhoz kapcsolódott. A 18. század közepén induló debreceni rézmetsző diákok munkásságát az Ady Társaság, a Debreceni Grafikai Műhely, a Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesülete, Ajtósi Dürer Céh és napjainkban, a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete folytatta. E hagyományok tisztelete és továbbvitelének szándéka hívta életre a Medgyessy Ferenc Gimnázium nemrég átadott jól felszerelt grafikai műhelyét, s nem utolsósorban az ennek lehetőségeit is kihasználó idei művésztelepet. A grafika kitüntetett szerepének felvállalása tette lehetővé, hogy a III. DNM kapcsolódhatott a Strasbourgi Iparművészeti Főiskola és a Strasbourgi Városi Könyvtár által kezdeményezett Animaliter európai kulturális programhoz. Így lett a cím Beszélő állatok, a művésztelep ez évi küldetése pedig az illusztráció és a grafika jelenkori helyzetének, a kortárs művészethez való viszonyának feltérképezése már amennyire ez a háromhetes rezidens program, valamint a társult programok során lehetségessé vált. A hat országból származó, különböző korú, többféle műfajban, eltérő attitűddel dolgozó művészekből álló kolónia változatos válaszokat adott a témával kapcsolatban felmerülő kérdésekre. A létrejött művek az illusztrációktól melyek többé-kevésbé szoros kapcsolatot tartanak a kiindulásként használt szöveggel a mindennemű szövegtől szinte teljesen független alkotásokig tartó igen széles skálán mozognak. Hogy a feltett kérdések és az arra adott válaszok világosak maradhassanak, a kiállítás rendezésében és ahhoz nagyjából igazodva a katalógusban is bizonyos, az anyagból adódó irányvonalakat jelöltünk ki. Ilyen módon négy műcsoportra osztottuk az alkotásokat szigorúan mindig az The International Artists Colony, organised in 2008 for the third time, focused on the genre of graphic art, which looks back on a long history in Debrecen, since the beginnings and the subsequent flourishing of bookmaking, book illustrations and printing industry is closely associated with the Reformed College, founded in The work of copperplate engraving students in the 18th century was subsequently continued by the Ady Society, the Debrecen Workshop of Graphic Arts, the Hungarian Association of Ex Libris Collectors and Graphics Lovers and the Ajtósi Dürer Guild. It was the respect for these traditions and the intention to carry them further that brought to life the well-equipped graphic art workshop of Medgyessy Ferenc Grammar School, inaugurated recently, and also, it should be mentioned, the artists colony using the facilities it has to offer this year. The special emphasis given to graphic arts this year enabled the 3rd IAC to join the Animaliter European cultural programme, initiated by the Strasbourg College of Applied Arts and the Municipal Library of Strasbourg. The title thus chosen was Talking Animals, and the mission of the artists colony this year was the mapping of the current status of illustrations and graphics, including their relationship to contemporary art, to the extent this is possible in the framework of a three-week artists-in-residence and associated programmes. The colony consisting of artists of different ages coming from six countries, working in a diversity of genres and with various approaches provided varied responses to the issues arising in connection with the above theme. It was to be expected that the works created also varied on a scale from illustrations which are works maintaining a more or less close relationship with the text used as their starting point to works of art totally independent of any kind of text. In order to ensure that the questions raised and the answers provided in response can remain lucid, we identified certain guidelines in the exhibition and accordingly also in this catalogue that naturally presented themselves

3 adott műből kiindulva, így előfordult, hogy némelyik művésznek két külön csoportban is szerepeltek munkái. A szöveg + kép szekcióba kerültek azok a művek, amelyeket hagyományosan leginkább az illusztráció kategóriájába sorolunk, mert valamilyen módon szövegből indulnak ki, amely lehet egy történet, de akár egy talált szövegtöredék is, csakúgy mint személyes narratíva. A kép+szöveg csoportot olyan művek alkotják, amelyekben a szöveg a képi információt egészíti ki, úgy, hogy azt további jelentéstartalommal gazdagítja kontextualizáló vagy dekontextualizáló módon. A kép + jelzésű műcsoport alapvetően vizuálisan kíván hatni, nem tart igényt a szöveg nyújtotta mankókra, így a korlátokra sem. A kép + fény az egyetlen műfaji meghatározottságú szegmense a kiállításnak, ebbe a kategóriába olyan művek kerültek, amelyek fotó- és/vagy videoalapúak. Amellett, hogy e csoportot eredetileg a kiállítótér fényviszonyainak praktikus dimenziója határozta meg, megfigyelhető tematikai egyezés is az itt szereplő művek között: majd mindegyikük az állati viselkedés vagy kommunikáció valamilyen létező vagy fiktív formáját tárja elénk, méghozzá valamilyen akció, illetve annak dokumentációja formájában. based on the materials at hand. Thus, the works of art were divided into four categories, strictly considering the given work of art only, which sometimes even resulted in certain artists having works in two separate categories. The text + image section includes works that we traditionally consider as belonging to the category of illustrations, because in one way or another they are based on a text, which can be a story, or just a fragment of a text found, or a personal narrative. In the section called image + text we find works in which the text supplements the visual information in such a way that it enriches its meaning by way of contextualising or de-contextualising it. The section called image + primarily aims to exercise its effect visually, meaning that it does not rely on any help provided by text, and is thus also free of the restrictions it may impose. The works in the image + light section were the only pieces that are defined along the lines of genre, as this category includes works that use photographic of video-based techniques. In addition to this group originally being defined by the practical dimensions of the lighting conditions of the exhibition area, we can also observe a thematic similarity among the works included in this section: almost all of them expose to us some existing or fictive form of animal behaviour or communication, particularly by way of some action or the documentation thereof. Hegedüs Orsolya Kónya Ábel Süli-Zakar Szabolcs Orsolya Hegedüs Ábel Kónya Szabolcs Süli-Zakar

4 HegeDüs orsolya: lelet orsolya HegeDüs: findings Dnm ben a Föld lakóinak hirtelen el kell hagyniuk szülőbolygójukat egy közeledő katasztrófa miatt. Az evakuálásra mindössze 2 hetük marad. Hogy a földi művészet történetének arra érdemes darabjait az új élőhelyen a HD2458-as naprendszer Arythmia nevű bolygóján (későbbi nevén Stillife) is megcsodálhassa az utókor, egy neves művészettörténészekből álló kuratórium áll össze, hogy a rendelkezésre álló 200 konténert megtöltse. Szerencsétlen véletlenek sorozata folytán úgy adódik, hogy a team reneszánsz utáni korokkal foglalkozó tudósai közül csak egy tud részt venni a válogatásban, őt azonban rendre leszavazzák kollégái, akik szerint a művészet története 1500 körül véget ér. A kétségbeesett kortárs kurátor ugyan összegyűjt egy jelentős dokumentációt az 1500 utáni művészet emlékeiről a későbbi rekonstruálhatóság reményében, de az személyes poggyászával együtt egy olyan űrhajóban végzi, amelyet egy eltévedt meteorraj egyszerűen eléget. Eme balszerencse-sorozat vezet oda, hogy a Stillife bolygón megalapított kolónia kezdetleges körülményei között szükségképpen létrejött új társadalmi berendezkedés révén az ideiglenesen háttérbe szorult művészettel kapcsolatos emlékek fokozatosan kikopnak, elenyésznek, feledésbe merülnek. Az évszázadok során az új társadalom megszilárdulása ismét megteremti az igényt a művészetre, de az egyelőre nem jut el odáig, hogy autonómmá váljon, sőt, az erre irányuló törekvések is igen ritkák, általában még a hatalom közbelépése előtt kifulladnak. Még 2081-ben a Föld elhagyása előtt az akkor 75. jubileumát ünneplő debreceni Kölcsey Központ egyik lelkes dolgozója, aki a debreceni művésztelepről származó műalkotások őrzője, a korábban elhunyt felesége számára véletlenül kiutalt személyi konténert megtölti a számára egyedül hozzáférhető képzőművészeti anyaggal, a III. Debreceni Nemzetközi Művésztelep kiállításának műveivel. A titánötvözetből készült konténer a röviddel a kilövés után leszakadó In 2081, human beings living on planet Earth suddenly have to leave their native planet due to an impending disaster. There is only 2 weeks left for the evacuation. In order to ensure that posterity can also admire the worthy pieces of art history on humankind s new habitat (the planet Arythmia later renamed Stillife in solar system HD2458), a board of trustees consisting of renowned art historians is formed to decide what the 200 containers available for the purpose should be filled with. Due to a series of unfortunate events it so happens that only one scholar specialised in the period after the Renaissance is able to participate in the selection process; however, he is constantly voted down by his colleagues who are of the opinion that art history ended around The desperate curator, in the hopes of later reconstructability, puts together a significant documentation of works of art after 1500; however, this documentation ends up being destroyed, together with his personal belongings, on a spaceship that collides with meteorites. This series of bad luck finally leads to the point that, due to the new social arrangements created out of necessity in the primitive conditions of the colony founded on planet Stillife, memories of art, first only temporarily pushed into the background, gradually fade, become lost and forgotten. Over the course of the centuries, the stabilisation of the new social order creates a need for arts; however, it still does not reach the point of becoming autonomous; in fact, efforts in this direction are also quite rare, and usually lose impetus even before stifled by the authority. Back in 2081, before the evacuation of the Earth, an enthusiastic employee of Kölcsey Center, then celebrating its 75th anniversary, decides to fill the container accidentally assigned to his recently deceased wife with works of art he has access to: the material of the 3rd International Artists Colony of Debrecen. This container, made of titanium alloy, together with the rest of the cargo on board the spaceship, gets loose shortly after the launch, and after travelling several centuries in space, it is mysteriously found in 2998 in a forest on the southern hemisphere

5 csomagtér többi tartalmával együtt elszabadul az űrben, ott évszázadokig kering, majd titokzatos körülmények között 2998-ban felbukkan a Stillife déli féltekéjén húzódó erdőségben. Az emberiségbiztonsági hivatal munkatársaival együtt érkezik a helyszínre dr. Sejn Tenk professzor, állami művészeti szakértő, a csak egyszerűen elveszett kor -nak hívott 16. és 21. század közötti művészet kutatója. Az ő első rövid, meglepett, helyenként majdnem személyes hangvételű beszámolójában, amit a mentálhigiéniai és közművelődési miniszter számára írt, olvashatók az alábbiak: A 18 művész alkotásait tartalmazó anyag feltehetően egy gyűjtemény részét képezte, mely állatokkal kapcsolatos művekből állt. Ezért a most talált anyag kitűnően alkalmas arra, hogy az állatok 2457-es biztonsági kiirtásakor megsemmisített képi és írásos emlékek egy részét pótolja, ezáltal is lehetővé téve, hogy betekintést nyerjünk abba, hogy eme a modern ember számára a szintetikus fehérje feltalálását megelőzően elsősorban táplálékul szolgáló lények milyen szerepet töltöttek be őseink kultúrájában. Emellett műfaji és megközelítésbeli változatosságával támpontokat adhat arra nézve is, hogy az elveszett kor művészetét megismerhessük és megérthessük. A fellelt anyagban első pillanatban szembetűnő modorbeli különbségek miatt persze arra a következtetésre is juthatnánk, hogy a művek különböző időszakokból származnak, ám az a pecsét, melyet az összes képkeret hátulján megtalálunk, és a keretezés helyét jelöli, azt mutatja, hogy mégis egykorú alkotásokról lehet szó a pecsét tipográfiai jegyei alapján a század fordulója környékéről. Az ezelőtt rendelkezésünkre álló szegényes forrásanyag alapján ekkoriban már túl volt a művészet története azokon a lázadó korszakokon, melyek az ábrázolás- és kifejezésmód addigi hagyományait felszámolták. Ez számos furcsaságot megmagyaráz a lelet egyes tételeit illetően, melyek fotográfiáit mellékeltem. Eddigi feltételezéseinkkel ellentétben a mai korban szokásos és elfogadott tanítva szórakoztatás szándéka csak nyomokban fedezhető fel a művekben. Ezzel ellentétben az úgynevezett humorosság, illetve of Stillife. Arriving on the scene together with the staff members of the Bureau of Human Safety is Professor Sejn Tenk, art expert of the state and a foremost scholar of the art of the 16th to 21st centuries, which is simply referred to as the lost age. In his first brief, surprised and occasionally almost subjective report prepared for the minister of mental hygiene and public education, we can read the following: The material containing the works of 18 artists is believed to have been part of a collection consisting of works related to animals. For this reason, the material is very suitable for supplementing some of the visual and written artefacts destroyed in 2457, at the time of the annihilation of all animals for safety reasons, thereby also allowing an insight into the role that these creatures may have played in the culture of our ancestors, which primarily served for modern human beings as a source of nutrition before the invention of synthetic proteins. In addition, given the variety of genres and approaches used, it can also provide some pointers that may help us become familiar with and understand the art of the lost age. The stylistic differences in the collection, which is apparent at first sight, may lead us to the conclusion that these works survived from different time periods; however, the stamps found on the back of all frames, indicating the place of the framing, suggest that they are all works from the same time period, which on the basis of the typographical signs on the stamp appears to be the turn of the 20th and 21st centuries. On the basis of the rather scarce source materials at our disposal before, this was already the time in art history after the periods of rebellion which almost entirely eliminated the earlier traditions in modes of depiction and expression. This fact explains many peculiar features in connection with the individual items of the collection, photographs of which are also enclosed with this report. Contradicting our earlier assumption, even though it is customary and accepted today, only some traces of the intention to entertain while educating can be found in these works. By contrast, the so-called humorousness and another phenomenon called poetic quality which was common with our ancestors, but the meaning of which is highly

6 Dnm 2008 a szintén őseinknél előforduló, bár a kutatók által vitatott jelentésű költőiség (lásd 2974-ben megjelent tanulmányomat) több műben is kimutatható. Bizonyos művek alaposabb vizsgálatot igényelnek, mint például azok, amelyek csak jelzésszerű utalásokat tartalmaznak a valóságra vonatkozóan (lásd 14. és 16. kép*) ezeknek a létét korábban is feltételezték egyesek, de eddig soha semmilyen emlék vagy forrás nem támasztotta alá egyértelműen létezésüket. Ezenfelül említhetném azokat az alkotásokat, melyek esetében nem tudjuk, hogy a valóságot tükrözik, és akkor állatkutatóinkra fognak revelatív erővel hatni, vagy a művészi szabadság (vagy szabadosság?) termékei, mely esetben a század fordulóján élt emberiség mentális és szellemi állapotához szolgálnak adalékul, mint a lila bikák (18-as kép) és a kétnyelvű tehén (3-as kép). Ahogy már említettem, a humorosság jelensége, amit régóta sejtettünk, hogy esetleg jelen volt eleink művészetében, több mű esetében is felmerül. Biztosat persze nem mondhatok, főleg az olyan művek esetében, mint amilyen pl. a 7-es jelzetű rajz, mely egy emberi ruhába öltöztetett, feltehetően éneklést imitáló állatfaj két egyedét ábrázolja, akik hasonlítanak ahhoz az állathoz, amelyet korábban kutyának gondoltunk. Lehet azonban, hogy ez a mű paradigmaváltást fog hozni az ember állítólagos legjobb barátjáról alkotott eddigi elképzelésünkben. Vallási szimbólumokat vélünk felfedezni egy olyan alkotásban, amelyhez külön lejátszószerkezetet kellett összeraknia mérnökeinknek, hogy megvizsgálhassuk tartalmát. A 15-ös illusztráció tartalmazza azt a képet részlet a videóból, amelyen az állati totemek az étkezési célokat szolgáló fehér folyadék körül lejtenek rituális táncot. Ezen a korábbi egyistenhithez képest visszaesést jelentő primitív vallási szertartást bemutató ismeretterjesztő anyagon kívül a mozgóképet, melynek korunkban egyetlen kívánatos módja az oktatás és a propaganda területe, mindenféle öncélú képi effektek és értelmezhetetlen történések bemutatásának terepéül használták alkotóik (lásd például 6-os kép). Szembetűnő a grafikának nevezett műfaj viszonylagos felülreprezentáltsága. Korábban azt gondoltuk (lásd Mahmood 2886.), hogy a rajzok debated by scholars today (cf. my study published in 2974) can be identified in several works. Some of the works also require more thorough analysis, for example those that only contain indicative references to reality (cf., for example, images 14 and 16*) the existence of these was hypothesised by researchers before, but no artefacts or sources had proved it before. In addition, we should also mention those works of art in case of which we do not know whether they reflect reality (in which case they will have the force of revelation on our zoologists) or they are products of an artistic freedom (or licentiousness), in which latter case they serve as evidence for researchers of the mental and intellectual condition of humankind at the turn of the 20th and 21st centuries cf., for example the purple bulls and the two-tongued cow in images no. 18 and 3, respectively. As mentioned above, the phenomenon called humorousness, which had long before been suspected to be present in the art of our ancestors, was identified in case of several pieces. Of course we cannot say anything for certain, especially in case of works such as drawing no. 7, which depicts two of the animals belonging to the species earlier believed to be the one called dogs, but dressed up in human clothes and apparently imitating singing. It is quite possible, however, that this work will bring about a paradigm shift in our earlier concepts of what was supposed and called man s best friend. We assume that certain religious symbols can be identified in the work of art for which our engineers had to construct a specially designed playing apparatus so that we could examine its content. Illustration no. 15, which is a freeze-frame from the video, shows the image of animal totems engaged in a ritual dance around a white-coloured liquid used for the purposes of alimentation. Apart from this material of popular science depicting a primitive religious ritual that is clearly a step back from the earlier monotheism, moving pictures for which the only desirable fields of application today are education and propaganda were apparently used by our ancestors as the medium of presenting all kinds of autotelic visual effects and meaningless events (cf., for example, image no. 6). The relative over-representation of the genre called graphic arts

7 és a manuális sokszorosító eljárások kora letűnt a 20. század végére, nem utolsósorban a jó minőségű reprodukciók és a kínai, futószalagon, géppel festett olajképek (melyekből viszonylag gazdag leletanyag került elő 3 éve a Tetris bolygó sztratoszférájának peremén) tömeges elterjedésének következtében, ám ez most megdőlni látszik. Úgy tűnik, hogy a grafika még egy ideig tartotta magát, hogy pontosan meddig, azt ezek fényében és az esetleges jövőbeli archaikus művészeti feltárások segítségével kell újragondolnunk. Vannak a viszonylagos épségben megmaradt képcédulák között c-print jelzésűek. Ezek színes, zömmel fotóalapú nyomatok, melyek megnevezése arra enged következtetni, hogy létezett az a- és a b-print is, és még ki tudja meddig mentek el őseink az abc-ben... Hogy ezek vajon tartalmi vagy műfaji alapon osztályozódtak, arra további kutatásokat javaslok. A mostani lelet összességében felbecsülhetetlen jelentőségű számos tudományterület számára, kérem a további vizsgálatok elrendelését, ugyanakkor javaslom, hogy néhány részét titkosítsuk a nagyközönség számára, mindaddig, míg ki nem derül, hogy a bennük rejlő művészi megfontolások hogyan viszonyulnak az össztársadalmi akarathoz. is also apparent. Earlier it was believed cf. Mahmood s article from 2886 that the age of drawings and processes of manual image multiplication was over by the end of the 20th century, mainly as a result of high-quality reproductions as well as machine-made oil paintings mass produced in China (a huge repository of which was identified 3 years ago on the edge of the stratosphere of planet Tetris). However, this theory seems to be refuted now. It appears that graphic arts did survive for longer than earlier believed, but how much longer exactly will have to reconsidered in the light of the present and the possible future findings of archaic works of art. The labels preserved in relatively good condition include quite a few indicated as c-prints. These are colourful prints, mainly based on photographic methods, the designation of which seems to suggest that there were also a-prints and b-prints, and who knows how far beyond the letter c our ancestors went in the alphabet. I propose that further research should be conducted to determine whether these were classified in a content or genre-based method. In conclusion, this finding is of incalculable value for several disciplines. I request that further studies of this material should be ordered, and also recommend at the same time that certain parts of it should be classified and access to it by the general public be restricted until it is determined how the artistic considerations in them can be reconciled with the overall aims of our society. Őszinte Tisztelettel: Sejn Tenk Yours sincerely, Sejn Tenk Elhangzott augusztus 8-án, a kiállítás megnyitóján. Delivered on 8 August 2008, at the closing exhibition of the Colony of Artists * Az említett képek és az azokhoz tartozó számozás NEM követik a katalógusban megjelenteket. * This numbering of the images is NOT the same as the one used in this catalogue.

8 résztvevõk / participants Dnm 2008 burai István /Hungary/ csontó lajos /Hungary/ felugossy lászló /Hungary/ ferguson, jesseca /usa/ fleiss, DorotHea /germany/ HegeDüs orsolya /Hungary/ lászló jános /Hungary/ lukács zsolt /slovakia/ MaDácsy István /Hungary/ pelc, anna /poland/ pevsner, MarK /usa/ potyók tamás /Hungary/ rácmolnár sándor /Hungary/ roskó gábor /Hungary/ torrent, DanIel /spain/ vaitovič, boris /slovakia/ varga józsef /Hungary/ vincze ottó /Hungary/ MűvészetI vezetők / artistic DIrectors Kónya ábel /Hungary/ süli-zakar szabolcs /Hungary/

9 szöveg + kép text + picture

10 ferguson, jesseca jesseca ferguson MFA diploma, Tufts Egyetem BFA diploma, Massachusetts Állami Művészeti Főiskola AB diploma, Harvard Egyetem Ferguson 1991 óta készít lyukkamera fényképeket. Jelenleg 19. századi fotográfiai eljárásokkal és kollázstechnikával dolgozik. MFA Tufts University, BFA from Massachusetts College of Art AB Harvard University Ferguson has been making pinhole photographs since Currently working in 19th century photographic processes and collage. USA egyesült államok Régi könyvek és megsárgult képeslapok, poros fényképek, üres dobozok ezek az elfelejtett tárgyak talán szótlannak tűnnek, ám mindenképpen van mondanivalójuk, ha nyitott szemmel tekintjük őket és meghallgatjuk történetüket. Debreceni munkám során elsősorban Magyarországon talált anyagokkal nyomatkészítési és kollázstechnikákat alkalmazva helyeztem ezeket az elemeket egy vizuális párbeszédbe, ezáltal lehetővé téve, hogy újra megszólaljanak, valamely újszerű módon. Old books and faded postcards, dusty photographs, empty boxes - these forgotten objects may appear silent but they definitely have stories to tell us if we will only look and listen. Working here in Debrecen, mostly with materials I found in Hungary, I have used printmaking and collage to put these elements in visual dialogue, allowing them to speak again, in a new way.

11 Nő / ábécé Woman / alphabet papír litográfia, kollázs, papír, 25 x 35 cm paper lithography, collage, paper, 25 x 35 cm

12 lászló jános jános lászló Magyarország Hungary 1968 Debrecen 2008 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Budapest 1993 Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger 1989 Debreceni Tanítóképző Főiskola 2004 Magyar Grafikusművészek Szövetsége 2000 Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 1998 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 2006 Inter-Grabado st International Small Size Engraving Salon, nemzetközi nívódíj 2005 Debreceni Tavaszi Tárlat, MAOE Díj 2004 Ezüst Szamár Díj 2003 Hajdú-Bihar megyei Grafikai Művésztelep, Móré Mihály-díj Kacsa csokoládéöntettel: Tisztítsd meg a kacsát, és szurkáld meg villával! Tűzálló tálban finoman pirítsd meg a hagymát és a sárgarépát olívaolajban, majd tedd félre! Helyezd a kacsát az edénybe, önts hozzá az olajból és egyenletesen pirítsd barnára! Tedd félre! Tölts ecetet a tálba és forrald addig, míg majdnem elpárolog. Add hozzá a bort, a hagymát, a répát, a bukétányi fűszert és tedd bele a kacsát! Párold, míg megpuhul! Vedd ki a kacsát vágd szét, és a zsiradékot keverd össze a csokoládéval és a citromlével! Vajban pirított zöldségekkel és a mártással tálald a kacsát! (Afrodiziákum.) 1968 Debrecen 2008 Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest 1993 Károly Eszterházy Teacher Training College, Eger 1989 Teacher Training College of Debrecen 2004 Association of Hungarian Graphic Artists 2000 Ajtósi Dürer Association of Graphic Artists Debrecen 1998 Association of Hungarian Creative Artists 2006 Inter-Grabado st International Small Size Engraving Salon, International Prize of Excellence 2005 Debrecen Spring Exhibition, MAOE Prize 2004 Silver Donkey Award 2003 Graphic Artists Colony in Hajdú-Bihar County, Mihály Móré Prize Duck with chocolate sauce: Clean the duck and prick it with a fork. In an ovenproof bowl, sauté the onions and the carrots in olive oil, then set them aside. Place the duck in the bowl, pour some olive oil on it, then roast it in the oven until evenly brown. Set it aside. Pour vinegar in the bowl and boil until it almost totally evaporates. Add the wine, the onion and the carrots, the bouquet of herbs and finally place the duck in the bowl. Braise until soft. Remove and cut up the duck, then mix the fats with the chocolate and the lemon juice. Serve the duck with vegetables sautéed in butter and with the sauce. (Works as an aphrodisiac.)

13 tisztítsd meg a kacsát! clean the duck szita, 70 x 100 cm screen print, 70 x 100 cm

14 pelc, anna anna pelc MA diploma grafikai tervezés szakon, Szépművészeti Egyetem, Varsó 2008 MA diploma újságírás és média szakon, Varsói Egyetem 2003 Miguel de Cervantes Gimnázium, Varsó, művészeti tagozatos osztály 2008 A Lengyel Posztermúzeum különdíjának nyertese, Wilanów 2007 Nyertes pályamű a Varsói Önkormányzat pályázatán: egy örökbefogadást népszerűsítő naptárterv 2005 MA Graphic Design, Academy of Fine Arts, Warsaw 2008 MA Journalism and Media, University of Warsaw 2003 Miguel de Cervantes 34 High School, Warsaw, Art Profiled Class 2008 Winner of a favouritism In Polish Poster Museum, Wilanów 2007 Winner, A Calendar Promoting Adoption, Warsaw City Council Poland lengyelország Sorozatom ihletője egy Farkasasszonyról szóló ősi szláv legenda. Az illusztrációk melyek eleinte figuratív jellegűek, majd a munka során egyre inkább elvonttá válnak annak a szükségletnek adnak hangot, hogy meghatározzuk egy alapvető női jellegzetesség jelét és szimbólumát. Egy domináns szín, a fekete ad útbaigazítást a tudatosság fokozatai közötti helyhez. Egy legenda azt az ígéretet hordozza, hogy az igazság megtalálása nem más, mint egy belső dal felszabadítása. My series was inspired by an old Slavic legend about a Wolf - Woman. Illustrations, figurative at the beginning, becoming more and more abstract during the work, express a need to define a sign and a symbol of a fundamental female quality. A dominant colour - black - is a guide to a place between stages of consciousness. A legend promises that finding a truth is a matter of releasing an inner song...

15 Jel 1-9 sign 1-9 vegyes technika, papír, 9 x 15 x 21 cm mixed technique on paper, 9 x 15 x 21 cm

16 potyók tamás tamás potyók Debrecen Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör, Debrecen 1995 Képzőművészeti Főiskola, Budapest 1997 Mesterkurzus, Képzőművészeti Főiskola, Budapest Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Magyar Festők Társasága 1993 Őszi Tárlat, Debrecen, nívódíj 1995 Őszi Tárlat, Debrecen, nívódíj 1996 Országos Millecentenáriumi Nyári Tárlat, nívódíj 1997 Tavaszi Tárlat, Debrecen, nívódíj 2005 Tavaszi Tárlat, Debrecen, nívódíj 1971 Debrecen Ferenc Medgyessy Art Group, Debrecen 1995 College of Fine Arts, Budapest 1997 Master course at College of Fine Arts, Budapest Association of Hungarian Creative Artists Society of Hungarian Painters 1993 Debrecen Autumn Exhibition, Prize of Excellence 1995 Debrecen Autumn Exhibition, Prize of Excellence 1996 National Summer Exhibition, Prize of Excellence 1997 Debrecen Spring Exhibition, Prize of Excellence 2005 Debrecen Spring Exhibition, Prize of Excellence Magyarország Hungary agyarország Hungary A magyar szürkemarhák számomra fenséges állatok. Temperamentumuk, tömbszerűségük ősiséget, erőt képvisel. Képeimen a szín ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a forma. Festményeimet igyekszem világosan megfogalmazni, és ezt a kézműves műgondjával kivitelezni. I find Hungarian grey cattle magnificent animals. Their temperament and block-shaped bodies represent an ancient quality and strength. In my pastel paintings, colours have the same significance as forms. I strive to compose my paintings clearly and execute them with the great care of an artisan.

17 Mendegélők AMblers pasztell, papír, 65 x 100 cm pastel on paper, 65 x 100 cm

18 torrent, DanIel DanIel torrent Spain spanyolország 1974 Barcelona Llotja Művészeti Iskola (Barcelona), illusztráció szak 2006 Ph.D. program, Barcelonai Egyetem, Képzőművészeti Kar BA diploma művészettörténetből, Barcelonai Egyetem 1997 Középiskolai tanári képesítés, Barcelonai Egyetem 8. Nemetközi Jerez de la Frontera Festészeti és Szobrászati Kurzus Filmrendezési tanulmányok, Katalóniai Filmművészeti Tanulmányok Központja, Barcelona Festészeti és szobrászati tanulmányok, Leonardo da Vinci Művészeti Akadémia 2007 Második díj a Zabrzei Nemzetközi Rajzversenyen (Lengyelország) 2005 Fiatal alkotóművészek versenyének győztese, Fundació Fita, Girona A Barcelonai Egyetem által meghirdetett Egyetem és sport című pályázatának győztese festészet kategóriában Azért dolgoztam molyokkal, mert úgy néznek ki, mint a lepkék, de éjszaka aktívak és sötét színűek. Az állatoknak általában szimbolikus jelentésük van a tündérmesékben, és ha a lepkék a lélek védelmezői, akkor a molyok az éjszaka titkainak őrzői, amely titkok a halálról és az alvilágról szólnak Barcelona Programme in illustration, La Llotja of Barcelona 2006 Ph.D, Faculty of Fine Art, University of Barcelona 1997 BA, Art History, University of Barcelona 1997 University of Barcelona, Teacher Certification Course Eighth International Jerez de la Frontera Painting and Sculpture Course Studies in film direction, Center for Cinematographic Studies of Catalonia, Barcelona Studies in painting and sculpture, Leonardo da Vinci Fine Arts Academy nd prize in the International Drawing Contest, Zabreze, Poland 2005 Winner of the young creators contest, Fundació Fita, Girona Prize for painting in the University of Barcelona s University and Sports competition I ve worked with moths because they look like butterflies but they live by night and they are dark. Animals usually have a symbolic role in fairytales, and if butterflies are the protectors of the soul, then moths are the keepers of secrets of the night, which are secrets about death and the underworld.

19 MOLYLEPKÉK moths tus, akvarell, papír, 100 x 70 cm ink, aquarelle on paper, 100 x 70 cm

20 Dnm 2008

21 kép + szöveg image + text

22 felugossy lászló lászló felugossy Kecskemét 1972 Vajda Lajos Stúdió 1982 Művészeti Alap 1989 Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 1990 Munkácsy-díj 1991 Neufeld Anna Alapítvány Hincz Gyula-díj 1947 Kecskemét 1972 Lajos Vajda Studio 1982 Artistic Fund 1989 Association of Hungarian Fine and Applied Artists 1990 Munkácsy Prize 1991 Anna Neufeld Foundation, Gyula Hincz Prize Magyarország Hungary agyarország Hungary Az állatok természetességét és az emberi mesterkéltséget, képzettársításokra alapozva próbáltam megfogalmazni helyzeteket, viszonyokat. I attempted to formulate situations and relationships based on associations with the naturalness of animals and the artificiality of humans.

23 Tipikus mintha szlogenek 2008 Typical Almost Slogans 2008 c-print, (3 db) 70 x 50 cm c-print, (3 pieces) 70 x 50 cm

24 MaDácsy István István MaDácsy Magyarország Hungary 1965 Nyíregyháza 1990 BGYTKF rajz-biológia szak 1996 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képgrafika szak 1998 Posztgraduális művészképzés, MKE 1997 Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, Rolf-Gunter Dienst osztály 2007 Doktori Iskola, Magyar Képzőművészeti Egyetem Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 1996 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1998 Magyar Grafikusművészek Szövetsége 2006 Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 1994 Szőnyi István grafikai pályázat I. díj, Barcsay Alapítvány díja 1995 Kondor Béla-díj; A Walz Alapítvány díja XVIII. Országos Grafikai Biennálé, Miskolc - Kondor Béla emlékérem 2000 IV. Országos Pasztell Biennálé, Esztergom X. Országos Rajzbiennálé, Salgótarján, Az év grafikája díj, Magyar Grafikáért Alapítvány 2002 XXI. Nemzeti és Nemzetközi Grafikai Biennálé, Miskolc 2004 XXII. Miskolci Grafikai Biennálé XIX. Országos Akvarell Biennálé, Eger, Magyar Vízfestők Társasága díja XVIII. Miskolci Téli Tárlat, Miskolc M.J. Város Önkormányzata díja 2006 XXIII. Miskolci Grafikai Biennálé, nagydíj V. Nemzetközi Rajzbiennálé, Pilsen, nagydíj 1965 Nyíregyháza, Hungary 1990 Teacher s Training College, Nyíregyháza 1996 Hungarian University of Fine Arts, Graphic Art Department 1997 Academy of Fine Arts, Nuremberg Rolf-Gunter Diensts class 1998 Postgraduate studies, Hungarian University of Fine Arts 2007 Doctoral School of Fine Arts, Budapest Studio of Young Artists Association 1996 Association of Hungarian Creative Artists 1998 Federation of Hungarian Graphic Artists 2006 Federation of Hungarian Fine and Applied Artists 1994 Szõnyi Graphic Competition, 1st Prize; Award of Barcsay Foundation 1995 Béla Kondor Prize; Prize of Walz Foundation 18th Graphic Arts Biennial, Miskolc, Béla Kondor Medal th National Pastel Biennial, Esztergom 10th National Drawing Biennial, Salgótarján, Graphic of the Year Prize, Foundation for the Hungarian Graphic Arts st National and International Graphic Arts Biennial, Miskolc nd Graphic Arts Biennial, Miskolc 19th National Aquarelle Biennial, Eger, Prize of Society of Hungarian Aquarellists 18th Winter Exhibition of Miskolc, Prize of Miskolc City Council rd Graphic Arts Biennial of Miskolc, Grand Prix 5th International Biennial of Drawing, Pilsen, Grand Prix Mint mindannyian jól tudjuk, az állatok is kommunikálnak, saját nyelvük As we all know, animals can also communicate: they have their own language, van, és néha még beszélnek is hozzánk. Csak a legtöbb esetben nem értjük. Emiatt valójában szinte semmit nem tudunk a belső világukról. Ez az them. For this reason, we know next to nothing about their internal world. and sometimes even talk to us. Except, in most cases we do not understand ismeretterjesztő tabló rendkívül sokat segíthet nekünk abban, hogy végre This educational tableau can be extremely useful in finally getting more thoroughly acquainted with the domestic animals around living around alaposabban megismerhessük a körülöttünk élő haszonállatokat. us.

25 vágómarha SLAUGHTER cattle grafitceruza, papír, 70 x 100 cm graphite pencil on paper, 70 x 100 cm

26 rácmolnár sándor rácmolnár sándor Miskolc Magyar Képzômûvészeti Fôiskola, sokszorosító grafika szak 1984 Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete 1991 Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetsége Fiatal Képzômûvészek Stúdiója Egyesület Derkovits-ösztöndíj 2003 Munkácsy Mihály-díj 1960 Miskolc reproduction graphics major, Hungarian College of Fine Arts 1984 Association of Hungarian Creative Artists 1991 Association of Hungarian Fine and Applied Artists Studio of Young Artists Association Derkovits Fellowship of the Ministry of Culture 2003 Mihály Munkácsy Prize Magyarország Hungary Love is just a feeling Lauryn Hill: The Miseducation Of Lauryn Hill Love is just a feeling Lauryn Hill: The Miseducation Of Lauryn Hill

27 Love love vegyes technika, papír, 42 x 60 cm mixed technique on paper, 42 x 60 cm

28 roskó gábor gábor roskó Magyarország Hungary 1958 Budapest 1980 Magyar Képzőművészeti Főiskola, sokszorosító grafika szak 1981 Magyar Képzőművészeti Főiskola, posztgraduális képzés, murális szak 1985 Smohay-ösztöndíj Derkovits-ösztöndíj 1992 Római Magyar Akadémia 1995 Munkácsy-díj 1996 Eötvös-ösztöndíj 1997 Mikszáth Emlékbizottság díja 1958 Budapest 1980 reproduction graphics major, Hungarian College of Fine Arts 1981 Postgraduate studies, Hungarian Collage of Fine Arts 1985 Smohay Grant Derkovits Fellowship 1992 Grant of Hungarian Academy in Rome 1995 Munkácsy Prize 1996 Eötvös Grant 1997 Prize of the Mikszáth Memorial Committee

29 hiszen annyi a kísértés Because there are so many temptations tus, papír, 21 x 29,7 cm ink on paper, 21 x 29,7 cm

30 varga józsef józsef varga Ura 1982 Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 2003 Tavaszi Tárlat nívódíj 2004 Csokonai a képzőművészetbe pályázat nívódíj 2005 Móré Mihály-díj 2006 Őszi Tárlat nívódíj 2007 Tavaszi Tárlat nívódíj 1956 Ura 1982 György Bessenyei Teacher Training College Association of Hungarian Creative Artists Ajtósi Dürer Association of Graphic Artists 2003 Spring Exhibition, Prize of Excellence 2004 Csokonai in Fine Arts Competition, Prize of Excellence 2005 Mihály Móré Prize 2006 Autumn Exhibition, Prize of Excellence 2007 Spring Exhibition, Prize of Excellence Magyarország Hungary agyarország Hungary EMBER ÁLLAT. EMBERÁLLAT, ÁLLATEMBER. Kik vagyunk? Hol a határ? Az ember és állat viszonyát mi emberek hajlamosak vagyunk a gőg magabiztosságával kezelni. Felruházunk és kölcsönveszünk, élünk és viszszaélünk az állatok hibáival, erényeivel. Álarcot viselünk. Az állatok identitástudata jobb. Teszik a dolguk. Teszem én is, készítek grafikákat. Hát nem állati? HuMan animal. HuMananIMal, animalhuman. who are we? where is the boundary? we, humans tend to treat the relationship of humans and animals with arrogant self-confidence. we personify and borrow from animals, use and abuse their good and bad qualities. we wear masks. animals have a better sense of identity. they do what they have to do. I also do what I have to do: making graphics. Isn t that beastly?

31 IgeNem yesno installation installáció

32 vincze ottó ottó vincze Magyarország Hungary 1964 Kisvárda 2009 Cité intervationale des Arts ösztöndíja, Párizs 2008 XXIV. Miskolci Grafikai Triennálé, Magyar Grafikáért Alapítvány díja 2005 Munkácsy-díj Hungart ösztöndíj 2003 Kunstsiftung ösztöndíja, Stuttgart 1999 DAAD ösztöndíj Künstlerhauser Worpswede, Németország 1999 Schleswig-Holsteinische Künstlerhaus ösztöndíja, Eckernförde 1998 Soros Alapítvány ösztöndíja, Magyar Intézet, Párizs 1997 ösztöndíj Schloss Plüschow, Mecklenburgische Künstlerhaus Künstlerdorf Schöppingen ösztöndíja, Németország 1996 Fővárosi Önkormányzat ösztöndíja, Fankfurt am Main 1996 Közoktatási és Művelődési Minisztérium díja, Stúdió 96, Budapest 1995 Magyar Narancs-díj Derkovits ösztöndíj 1992 Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítványának ösztöndíja 1991 Barcsay-díj A könnyű szerkezetű, kézi erővel is hordozható objektum hosszabb, rövidebb időszakú kitelepítése, egyik helyszínről a másikra juttatása éppúgy lehetséges, mint praktikus otthoni elhelyezése. Helyigénye nem eltúlzott, megjelenését tekintve diszkrét. Forgatható, időtálló, feliratos lapjának köszönhetően két alapfunkciót is kínálva szolgálja tartósan igényeinket. Mind köznapi, mind pedig alkalmi használatra, esetenkénti magasabb igények kielégítése céljából egyaránt javasolt Kisvárda 2009 Cité intervationale des Arts, Fellowship, Paris th Miskolc Triennale of Graphic Arts, Prize of Exellence 2005 Munkácsy-Prize Hungart Fellowship 2003 Art Felloship, Stuttgart 1999 DAAD Fellowship Künstlerhauser Worpswede, Germany 1999 Fellowship of Schleswig-Holsteinische Künstlerhaus, Eckernförde 1998 Fellowship of the Soros Foundation, Hungarian Institute, Paris 1997 Fellowship of Schloss Plüschow, Mecklenburgische Künstlerhaus Fellowship of Künstlerdorf Schöppingen, Germany 1996 Fellowship of the Municipal Government of Budapest, Fankfurt am Main 1996 Prize of the Ministry of Public Education and Culture Studio 96, Budapest, Vigadó Gallery 1995 Magyar Narancs Prize Derkovits Fellowship 1992 Fellowship of the Artistic Foundation of the Hungarian Credit Bank 1991 Barcsay Prize You can set up this manually portable, lightweight structure for a longer or shorter period of time and move it between locations, but it is equally possible to conveniently install it in your home. It does not require excessively large space, and has a discreet appearance. Thanks to its swivelling, durable, inscribed surface, it serves your needs in the long run, while offering two basic functions. It is recommended for both everyday use and special occasions, as well as for satisfying higher demands from time to time.

33 Könnyített emlékmű nehéz emlékekhez c-print, 80 x 54 cm (fotó: Jámbor Zsófia) Lightened monument for heavy memories c-print, 80 x 54 cm (photography by Zsófia Jámbor)

34 Dnm 2008

35 kép + image +

36 burai István István burai Magyarország Hungary 1951 Debrecen Építőipari Technikum Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Magyar Festők Társasága Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 1997 Debrecen Kultúrájáért Díj 1988, 1992, 1994 Művészeti Ösztöndíj 1992, 1998 Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, nívódíj 1991, 1994, 2000 Debreceni Tavaszi Tárlat, nívódíj Nemzetközi Festészeti Biennálé, Ezüst Négyszög, Przemysl, Lengyelország, Regionális díj 2000, 2002 Országos Nyári Tárlat, Debrecen, nívódíj 2001 Liberális Városért Alapítvány Díja, Debrecen 2004 Boromissza Tibor-emlékérem 2006 Csokonai-díj, Debrecen 2006 Holló László-díj, Kiskunfélegyháza Állat és ember beszéd nélküli egymás iránti tisztelete egyidős együttlétezésükkel. Köztük, ha megértik egymást, szükségtelen a szó. A műalkotás sem igényel semmiféle kiegészítést, ha ott történik valami. Talán szóban sem Debrecen Secondary School of Architecture Association of Hungarian Creative Artists Association of Hungarian Fine and Applied Artists Hungarian Society of Painters Ajtósi Dürer Association of Graphic Artists 1997 For the Culture of Debrecen Award 1988, 1992, 1994 Scholarships in Arts 1992, 1998 Hajdúság International Artists Colony, Prize of Excellence 1991, 1994, 2000 Debrecen Spring Exhibition, Prize of Excellence 1998 The 3rd International Painting Biennial, Silver Quadrangle, Przhemysl, Poland, Regional Prize 2000, 2002 National Summer Exhibition, Debrecen, Prize of Excellence 2001 Prize of the For a Liberal City Foundation, Debrecen 2004 Tibor Boromissza Memorial Plaque 2006 Csokonai Prize, Debrecen 2006 Holló Prize, Kiskunfélegyháza The speechless, mutual respect between animals and humans is as old as their co-existence. Between them, if they understand each other, no words are necessary. Likewise, works of art need no supplementation if something is happening there. Maybe not in words either.

37 Beszélő állatok Talking Animals akril, vászon, 120 x 300 cm acryl on canvas, 120 x 300 cm

38 lukács zsolt zsolt lukács Slovakia szlovákia 1972 Kassa 1993 Pavol Jozef Šafarik Egyetem, Kassa, Szlovákia 1998 Akademia Sztuk Pienknych, Poznan, Lengyelország 1998 Főiskolai végzettség, BA 2000 Képzőművészeti Egyetem, Pozsony, Szlovákia 2000 Egyetemi végzettség, MA Pécsi Tudományegyetem, Képzőművészeti Mesteriskola, DLA program, témavezető: Tolvaly Ernő MIT MONDOTT A GYÍK...? Pl. azt, hogy ez végre talán hattyúdal. Ha az ok-okozatiságot tekintjük, ennek a képnek nem kellett volna létrejönni, hiszen szerző az alkotófolyamatok affektív-metafizikus kutatása során olyan vizekre evezett nevezzük a folyamatot belső kalózkodásnak, hogy jelenlegi koncepciója szerint szinte kizárólagosan a formai megnyilvánulások nélküli tudatműködésre fókuszál. Csakhogy ezen a szinten már nem működnek az oksági viszonyok. Ebben a perspektívában (pontosabban perspektíva-nélküliségben) nem cél, és nem médium a mű. A mindent feldúló mélylélektani kísérletezésnek mindössze perifériás melléktermékeként tekinthető a formai megnyilvánulás. Többek között ez a festmény is. A legkifejezőbb, ha a vízesésből fölszálló vízpermethez hasonlítjuk Košice 1993 University of Pavol Jozef Šafarik, Košice, Slovakia 1998 Akademia Sztuk Pienknych, Poznan, Poland 1998 College Degree, BA 2000 Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia Studio of Free Graphic Art and Book Creation 2000 University degree, MA 2004 DLA programme, University of Pécs, supervisor: Ernő Tolvaly WHAT DID THE LIZARD SAY? E.g. that this is finally, maybe, a swan song. If we consider cause and effect relationships, this painting was not supposed to have been created, since the artist, in the course of the affective-metaphysical research of the creative processes, ventured into such realms let us call this process an inward buccaneering - that, according to his present concepts, he focuses almost exclusively on the operations of the mind without formal manifestations. However, on this level, causality no longer works. In this perspective (or rather, in this lack of perspective), the work is neither the aim nor the medium. Formal manifestation can only be regarded as a peripheral by-product of the depth-psychological experimentation that turns everything upside down. Such as, for example, this painting. It is most expressive if compared to the mist arising from a waterfall.

39 Mit mondott a gyík...? What did the lizard say? olaj, vászon, 150 x 300 cm oil on canvas, 150 x 300 cm

40 vaitovič, boris boris vaitovič Kassa 2005 MA diploma, Kassai Műszaki Egyetem, Művészeti Kar 2005 Kortárs Festők Stúdiója 2003 BA diploma, Kassai Műszaki Egyetem, Művészeti Kar (Prágai Művészeti Akadémia) 2002 Pedagógia Doktora fokozat, Konstantin Egyetem, Nyitra 1999 Magiszteri fokozat, Konstantin Egyetem, Nyitra (Etika-Filozófia Kar, Képzőművészeti Pedagógiai Kar) 1994 Képzőművészeti Szakközépiskola grafika szak 1976 Košice 2005 MA Technical University in Košice, Faculty of Art 2005 Studio of Contemporary Painting 2003 BA Technical University in Košice, Faculty of Art (Academy of art in Prague) 2002 Paed Dr. University of Constantin the Philosopher in Nitra 1999 MA University of Constantin the Philosopher in Nitra (Ethic - Philosophical faculty, Fine art Pedagogical faculty) 1994 Secondary school of fine Art graphic atelier Slovakia szlovákia Biztos vagyok benne, hogy az állatok beszélgetnek egymással, s nem csak saját fajukkal, hanem amennyiben erre lehetőséget ad a térbeli egybeesés és a méretarány az egész állatvilággal. Az állatok bizonyosan többnyelvűek. I am quite certain that animals speak with each others, and not only within their own species, but when a coincidence in space and compatibility in scales of size allows with the entire animal kingdom. The animals are surely polyglots.

41 kétnyelvű tehén BILINGUAL COW pigment print, 70 x 100 cm pigment print, 70 x 100 cm

42 Dnm 2008

43 kép + fény image + light

44 csontó lajos lajos csontó Magyarország Hungary 1964 Budapest Magyar Képzőművészeti Főiskola sokszorosító grafika szak Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterképző 1992 Derkovits ösztöndíj Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar Képzőművészek Szövetsége, Vajda Lajos Stúdió 2007 Munkácsy-díj XXII. Országos Grafikai Biennálé, Miskolc, nívódíj 2000 Neufeld Anna Alapítvány, Hincz Gyula Emlékdíj, Vác Derkovits Gyula Képzőművészeti ösztöndíj 1993 Kisgrafika, Újpest Galéria, Budapest, nívódíj Nagykőrösi Grafikai Tárlat (Fiatal Képzőművészek Stúdiójának díja) 1992 VIII. Esztergomi Fotóbiennálé, nívódíj 1991 Országos Fotóbiennálé, Legújabbkori Múzeum nívódíj XVI. Országos Grafikai Biennálé, Miskolc, nívódíj Hogy beszélnek-e az állatok, nem tudom, de hogy sokat jelentenek nekünk, az biztos, szerethetjük őket valamiért, vagy éppen ellenkezőleg utálattal nézhetünk rájuk, netán csodálhatjuk, vagy lenézhetjük valamilyen képességükért vagy tulajdonságukért őket. De jó szolgálatot tesznek nekünk mindenképp, hiszen megszemélyesítve alakjukat, rájuk aggathatunk vélt vagy valós tulajdonságokat s így bátrabban beszélhetünk magunkról általuk Budapest 1990 Hungarian College of Fine Arts, reproduction graphics major Hungarian College of Fine Arts, master s programme 1992 Derkovits Fellowship Studio of Young Artists Association Studio of Young Photographers Association of Hungarian Creative Artists Association of Hungarian Photographers Association of Hungarian Fine and Applied Artists Lajos Vajda Studio 2007 Munkácsy Prize 22nd National Biennale of Graphic Arts, Miskolc, Prize of Excellence 2000 Anna Neufeld Foundation, Gyula Hincz Memorial Prize, Vác Gyula Derkovits Fellowship in Fine Arts 1993 Small graphic art, Újpest Gallery, Budapest, Prize of Excellence Nagykőrös Exhibition of Graphic Arts, Prize of Studio of Young Artists th Photography Biennale of Esztergom, Prize of Excellence 1991 National Photography Biennale, Modern Historical Museum, Prize 16th National Biennale of Graphic Arts, Miskolc, Prize of Excellence I do not know whether animals can talk or not, but they certainly mean a lot to us. We may love or loath them, admire or even disdain them for certain of their abilities or qualities. The fact remains that they do us good service, because by anthropomorphizing them we can assign supposed or real properties to them, and can thus talk about ourselves, through them, more bravely.

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Borító: Nyál / Drool, 2005 olaj, akril, vászon 140x200 J. jobbra lent G. M.

Borító: Nyál / Drool, 2005 olaj, akril, vászon 140x200 J. jobbra lent G. M. Giricz Máté olajjal vászonra precízen megfestett kompozíciói egy koncepciózusan kidolgozott, tudatosan vállalt program szellemében születtek meg, a festôi kifejezések erejének töretlen alkotói reményében.

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Registered Trademark of Hemos Group Austria

Registered Trademark of Hemos Group Austria Registered Trademark of Hemos Group Austria Tisztelt Hölgyem, Uram! Nagy öröel nyújtjuk át katalógusunkat, amelyben a PAX márkanév alatt újonnan forgalomba hozott termékeinket mutatjuk be Önnek. Büszkén

Részletesebben

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások:

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások: Szakmai életrajz Durucskó Zsolt a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán végzett 2003-ban. Elsősorban grafikával és festészettel foglalkozik. Szakmai tanulmányai során végighaladt az akadémikus

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Jelentkezés Ajánlólevél / Referencialevél

Jelentkezés Ajánlólevél / Referencialevél - Nyitás Dear Sir, Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Dear Madam, Hivatalos, női címzett, ismeretlen név Dear Sir / Madam, Hivatalos, címzett neme és neve ismeretlen Dear Sirs, Hivatalos, több címzett

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Computer Architecture

Computer Architecture Computer Architecture Locality-aware programming 2016. április 27. Budapest Gábor Horváth associate professor BUTE Department of Telecommunications ghorvath@hit.bme.hu Számítógép Architektúrák Horváth

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library The Hungarian National Bibliography Peter Dippold National Széchényi Library Historical overview 1711 David Czvittinger: Specimen Hungariae literatae 1803 István Sándor: Magyar Könyvesház = Hungarian Bibliography

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

http://youtu.be/qnwuckcx76i

http://youtu.be/qnwuckcx76i KERKLECZ MÉDEA SÜMEGI ÉVA COSOVAN TAMÁS FENYVESI BORI HOSSZÚ GERGELY NAGY RICHÁRD KAVALECZ ESZTER WWW.... a nyitottság az emberi szabadság záloga, a szabadság pedig az együttműködés alapja. cosovan attila

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul

LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul 1 LAKATOS PATRIK Első évem a Csányi Alapítványban 2010/2011 magyarul és angolul Patrik Lakatos My first year at Csányi Foundation 2010/2011 In Hungarian and in English 2 Nagyon örültem, mikor megtudtam,

Részletesebben

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell

Üzleti élet Nyitás. Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell - Nyitás angol magyar Dear Mr. President, Tisztelt Elnök Úr! Nagyon hivatalos, a címzettnek meghatározott rangja van, aminek szerepelnie kell Dear Sir, Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Dear Madam,

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben