III. Debrceni Nemzetközi Művésztelep. III. Debrecen International Colony of artists

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Debrceni Nemzetközi Művésztelep. III. Debrecen International Colony of artists"

Átírás

1 III. Debrceni Nemzetközi Művésztelep III. Debrecen International Colony of artists

2 előszó foreword Dnm 2008 A 2008-ban immár harmadik alkalommal megrendezett Debreceni Nemzetközi Művésztelep a grafika műfajára fókuszált. A művészeti ág Debrecenben komoly hagyományokra tekint vissza a könyvkészítés, könyvillusztrálás és a nyomdaipar helyi kezdetei és felvirágoztatása az 1538-ban alapított Református Kollégiumhoz kapcsolódott. A 18. század közepén induló debreceni rézmetsző diákok munkásságát az Ady Társaság, a Debreceni Grafikai Műhely, a Magyar Exlibrisgyűjtők és Grafikabarátok Egyesülete, Ajtósi Dürer Céh és napjainkban, a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete folytatta. E hagyományok tisztelete és továbbvitelének szándéka hívta életre a Medgyessy Ferenc Gimnázium nemrég átadott jól felszerelt grafikai műhelyét, s nem utolsósorban az ennek lehetőségeit is kihasználó idei művésztelepet. A grafika kitüntetett szerepének felvállalása tette lehetővé, hogy a III. DNM kapcsolódhatott a Strasbourgi Iparművészeti Főiskola és a Strasbourgi Városi Könyvtár által kezdeményezett Animaliter európai kulturális programhoz. Így lett a cím Beszélő állatok, a művésztelep ez évi küldetése pedig az illusztráció és a grafika jelenkori helyzetének, a kortárs művészethez való viszonyának feltérképezése már amennyire ez a háromhetes rezidens program, valamint a társult programok során lehetségessé vált. A hat országból származó, különböző korú, többféle műfajban, eltérő attitűddel dolgozó művészekből álló kolónia változatos válaszokat adott a témával kapcsolatban felmerülő kérdésekre. A létrejött művek az illusztrációktól melyek többé-kevésbé szoros kapcsolatot tartanak a kiindulásként használt szöveggel a mindennemű szövegtől szinte teljesen független alkotásokig tartó igen széles skálán mozognak. Hogy a feltett kérdések és az arra adott válaszok világosak maradhassanak, a kiállítás rendezésében és ahhoz nagyjából igazodva a katalógusban is bizonyos, az anyagból adódó irányvonalakat jelöltünk ki. Ilyen módon négy műcsoportra osztottuk az alkotásokat szigorúan mindig az The International Artists Colony, organised in 2008 for the third time, focused on the genre of graphic art, which looks back on a long history in Debrecen, since the beginnings and the subsequent flourishing of bookmaking, book illustrations and printing industry is closely associated with the Reformed College, founded in The work of copperplate engraving students in the 18th century was subsequently continued by the Ady Society, the Debrecen Workshop of Graphic Arts, the Hungarian Association of Ex Libris Collectors and Graphics Lovers and the Ajtósi Dürer Guild. It was the respect for these traditions and the intention to carry them further that brought to life the well-equipped graphic art workshop of Medgyessy Ferenc Grammar School, inaugurated recently, and also, it should be mentioned, the artists colony using the facilities it has to offer this year. The special emphasis given to graphic arts this year enabled the 3rd IAC to join the Animaliter European cultural programme, initiated by the Strasbourg College of Applied Arts and the Municipal Library of Strasbourg. The title thus chosen was Talking Animals, and the mission of the artists colony this year was the mapping of the current status of illustrations and graphics, including their relationship to contemporary art, to the extent this is possible in the framework of a three-week artists-in-residence and associated programmes. The colony consisting of artists of different ages coming from six countries, working in a diversity of genres and with various approaches provided varied responses to the issues arising in connection with the above theme. It was to be expected that the works created also varied on a scale from illustrations which are works maintaining a more or less close relationship with the text used as their starting point to works of art totally independent of any kind of text. In order to ensure that the questions raised and the answers provided in response can remain lucid, we identified certain guidelines in the exhibition and accordingly also in this catalogue that naturally presented themselves

3 adott műből kiindulva, így előfordult, hogy némelyik művésznek két külön csoportban is szerepeltek munkái. A szöveg + kép szekcióba kerültek azok a művek, amelyeket hagyományosan leginkább az illusztráció kategóriájába sorolunk, mert valamilyen módon szövegből indulnak ki, amely lehet egy történet, de akár egy talált szövegtöredék is, csakúgy mint személyes narratíva. A kép+szöveg csoportot olyan művek alkotják, amelyekben a szöveg a képi információt egészíti ki, úgy, hogy azt további jelentéstartalommal gazdagítja kontextualizáló vagy dekontextualizáló módon. A kép + jelzésű műcsoport alapvetően vizuálisan kíván hatni, nem tart igényt a szöveg nyújtotta mankókra, így a korlátokra sem. A kép + fény az egyetlen műfaji meghatározottságú szegmense a kiállításnak, ebbe a kategóriába olyan művek kerültek, amelyek fotó- és/vagy videoalapúak. Amellett, hogy e csoportot eredetileg a kiállítótér fényviszonyainak praktikus dimenziója határozta meg, megfigyelhető tematikai egyezés is az itt szereplő művek között: majd mindegyikük az állati viselkedés vagy kommunikáció valamilyen létező vagy fiktív formáját tárja elénk, méghozzá valamilyen akció, illetve annak dokumentációja formájában. based on the materials at hand. Thus, the works of art were divided into four categories, strictly considering the given work of art only, which sometimes even resulted in certain artists having works in two separate categories. The text + image section includes works that we traditionally consider as belonging to the category of illustrations, because in one way or another they are based on a text, which can be a story, or just a fragment of a text found, or a personal narrative. In the section called image + text we find works in which the text supplements the visual information in such a way that it enriches its meaning by way of contextualising or de-contextualising it. The section called image + primarily aims to exercise its effect visually, meaning that it does not rely on any help provided by text, and is thus also free of the restrictions it may impose. The works in the image + light section were the only pieces that are defined along the lines of genre, as this category includes works that use photographic of video-based techniques. In addition to this group originally being defined by the practical dimensions of the lighting conditions of the exhibition area, we can also observe a thematic similarity among the works included in this section: almost all of them expose to us some existing or fictive form of animal behaviour or communication, particularly by way of some action or the documentation thereof. Hegedüs Orsolya Kónya Ábel Süli-Zakar Szabolcs Orsolya Hegedüs Ábel Kónya Szabolcs Süli-Zakar

4 HegeDüs orsolya: lelet orsolya HegeDüs: findings Dnm ben a Föld lakóinak hirtelen el kell hagyniuk szülőbolygójukat egy közeledő katasztrófa miatt. Az evakuálásra mindössze 2 hetük marad. Hogy a földi művészet történetének arra érdemes darabjait az új élőhelyen a HD2458-as naprendszer Arythmia nevű bolygóján (későbbi nevén Stillife) is megcsodálhassa az utókor, egy neves művészettörténészekből álló kuratórium áll össze, hogy a rendelkezésre álló 200 konténert megtöltse. Szerencsétlen véletlenek sorozata folytán úgy adódik, hogy a team reneszánsz utáni korokkal foglalkozó tudósai közül csak egy tud részt venni a válogatásban, őt azonban rendre leszavazzák kollégái, akik szerint a művészet története 1500 körül véget ér. A kétségbeesett kortárs kurátor ugyan összegyűjt egy jelentős dokumentációt az 1500 utáni művészet emlékeiről a későbbi rekonstruálhatóság reményében, de az személyes poggyászával együtt egy olyan űrhajóban végzi, amelyet egy eltévedt meteorraj egyszerűen eléget. Eme balszerencse-sorozat vezet oda, hogy a Stillife bolygón megalapított kolónia kezdetleges körülményei között szükségképpen létrejött új társadalmi berendezkedés révén az ideiglenesen háttérbe szorult művészettel kapcsolatos emlékek fokozatosan kikopnak, elenyésznek, feledésbe merülnek. Az évszázadok során az új társadalom megszilárdulása ismét megteremti az igényt a művészetre, de az egyelőre nem jut el odáig, hogy autonómmá váljon, sőt, az erre irányuló törekvések is igen ritkák, általában még a hatalom közbelépése előtt kifulladnak. Még 2081-ben a Föld elhagyása előtt az akkor 75. jubileumát ünneplő debreceni Kölcsey Központ egyik lelkes dolgozója, aki a debreceni művésztelepről származó műalkotások őrzője, a korábban elhunyt felesége számára véletlenül kiutalt személyi konténert megtölti a számára egyedül hozzáférhető képzőművészeti anyaggal, a III. Debreceni Nemzetközi Művésztelep kiállításának műveivel. A titánötvözetből készült konténer a röviddel a kilövés után leszakadó In 2081, human beings living on planet Earth suddenly have to leave their native planet due to an impending disaster. There is only 2 weeks left for the evacuation. In order to ensure that posterity can also admire the worthy pieces of art history on humankind s new habitat (the planet Arythmia later renamed Stillife in solar system HD2458), a board of trustees consisting of renowned art historians is formed to decide what the 200 containers available for the purpose should be filled with. Due to a series of unfortunate events it so happens that only one scholar specialised in the period after the Renaissance is able to participate in the selection process; however, he is constantly voted down by his colleagues who are of the opinion that art history ended around The desperate curator, in the hopes of later reconstructability, puts together a significant documentation of works of art after 1500; however, this documentation ends up being destroyed, together with his personal belongings, on a spaceship that collides with meteorites. This series of bad luck finally leads to the point that, due to the new social arrangements created out of necessity in the primitive conditions of the colony founded on planet Stillife, memories of art, first only temporarily pushed into the background, gradually fade, become lost and forgotten. Over the course of the centuries, the stabilisation of the new social order creates a need for arts; however, it still does not reach the point of becoming autonomous; in fact, efforts in this direction are also quite rare, and usually lose impetus even before stifled by the authority. Back in 2081, before the evacuation of the Earth, an enthusiastic employee of Kölcsey Center, then celebrating its 75th anniversary, decides to fill the container accidentally assigned to his recently deceased wife with works of art he has access to: the material of the 3rd International Artists Colony of Debrecen. This container, made of titanium alloy, together with the rest of the cargo on board the spaceship, gets loose shortly after the launch, and after travelling several centuries in space, it is mysteriously found in 2998 in a forest on the southern hemisphere

5 csomagtér többi tartalmával együtt elszabadul az űrben, ott évszázadokig kering, majd titokzatos körülmények között 2998-ban felbukkan a Stillife déli féltekéjén húzódó erdőségben. Az emberiségbiztonsági hivatal munkatársaival együtt érkezik a helyszínre dr. Sejn Tenk professzor, állami művészeti szakértő, a csak egyszerűen elveszett kor -nak hívott 16. és 21. század közötti művészet kutatója. Az ő első rövid, meglepett, helyenként majdnem személyes hangvételű beszámolójában, amit a mentálhigiéniai és közművelődési miniszter számára írt, olvashatók az alábbiak: A 18 művész alkotásait tartalmazó anyag feltehetően egy gyűjtemény részét képezte, mely állatokkal kapcsolatos művekből állt. Ezért a most talált anyag kitűnően alkalmas arra, hogy az állatok 2457-es biztonsági kiirtásakor megsemmisített képi és írásos emlékek egy részét pótolja, ezáltal is lehetővé téve, hogy betekintést nyerjünk abba, hogy eme a modern ember számára a szintetikus fehérje feltalálását megelőzően elsősorban táplálékul szolgáló lények milyen szerepet töltöttek be őseink kultúrájában. Emellett műfaji és megközelítésbeli változatosságával támpontokat adhat arra nézve is, hogy az elveszett kor művészetét megismerhessük és megérthessük. A fellelt anyagban első pillanatban szembetűnő modorbeli különbségek miatt persze arra a következtetésre is juthatnánk, hogy a művek különböző időszakokból származnak, ám az a pecsét, melyet az összes képkeret hátulján megtalálunk, és a keretezés helyét jelöli, azt mutatja, hogy mégis egykorú alkotásokról lehet szó a pecsét tipográfiai jegyei alapján a század fordulója környékéről. Az ezelőtt rendelkezésünkre álló szegényes forrásanyag alapján ekkoriban már túl volt a művészet története azokon a lázadó korszakokon, melyek az ábrázolás- és kifejezésmód addigi hagyományait felszámolták. Ez számos furcsaságot megmagyaráz a lelet egyes tételeit illetően, melyek fotográfiáit mellékeltem. Eddigi feltételezéseinkkel ellentétben a mai korban szokásos és elfogadott tanítva szórakoztatás szándéka csak nyomokban fedezhető fel a művekben. Ezzel ellentétben az úgynevezett humorosság, illetve of Stillife. Arriving on the scene together with the staff members of the Bureau of Human Safety is Professor Sejn Tenk, art expert of the state and a foremost scholar of the art of the 16th to 21st centuries, which is simply referred to as the lost age. In his first brief, surprised and occasionally almost subjective report prepared for the minister of mental hygiene and public education, we can read the following: The material containing the works of 18 artists is believed to have been part of a collection consisting of works related to animals. For this reason, the material is very suitable for supplementing some of the visual and written artefacts destroyed in 2457, at the time of the annihilation of all animals for safety reasons, thereby also allowing an insight into the role that these creatures may have played in the culture of our ancestors, which primarily served for modern human beings as a source of nutrition before the invention of synthetic proteins. In addition, given the variety of genres and approaches used, it can also provide some pointers that may help us become familiar with and understand the art of the lost age. The stylistic differences in the collection, which is apparent at first sight, may lead us to the conclusion that these works survived from different time periods; however, the stamps found on the back of all frames, indicating the place of the framing, suggest that they are all works from the same time period, which on the basis of the typographical signs on the stamp appears to be the turn of the 20th and 21st centuries. On the basis of the rather scarce source materials at our disposal before, this was already the time in art history after the periods of rebellion which almost entirely eliminated the earlier traditions in modes of depiction and expression. This fact explains many peculiar features in connection with the individual items of the collection, photographs of which are also enclosed with this report. Contradicting our earlier assumption, even though it is customary and accepted today, only some traces of the intention to entertain while educating can be found in these works. By contrast, the so-called humorousness and another phenomenon called poetic quality which was common with our ancestors, but the meaning of which is highly

6 Dnm 2008 a szintén őseinknél előforduló, bár a kutatók által vitatott jelentésű költőiség (lásd 2974-ben megjelent tanulmányomat) több műben is kimutatható. Bizonyos művek alaposabb vizsgálatot igényelnek, mint például azok, amelyek csak jelzésszerű utalásokat tartalmaznak a valóságra vonatkozóan (lásd 14. és 16. kép*) ezeknek a létét korábban is feltételezték egyesek, de eddig soha semmilyen emlék vagy forrás nem támasztotta alá egyértelműen létezésüket. Ezenfelül említhetném azokat az alkotásokat, melyek esetében nem tudjuk, hogy a valóságot tükrözik, és akkor állatkutatóinkra fognak revelatív erővel hatni, vagy a művészi szabadság (vagy szabadosság?) termékei, mely esetben a század fordulóján élt emberiség mentális és szellemi állapotához szolgálnak adalékul, mint a lila bikák (18-as kép) és a kétnyelvű tehén (3-as kép). Ahogy már említettem, a humorosság jelensége, amit régóta sejtettünk, hogy esetleg jelen volt eleink művészetében, több mű esetében is felmerül. Biztosat persze nem mondhatok, főleg az olyan művek esetében, mint amilyen pl. a 7-es jelzetű rajz, mely egy emberi ruhába öltöztetett, feltehetően éneklést imitáló állatfaj két egyedét ábrázolja, akik hasonlítanak ahhoz az állathoz, amelyet korábban kutyának gondoltunk. Lehet azonban, hogy ez a mű paradigmaváltást fog hozni az ember állítólagos legjobb barátjáról alkotott eddigi elképzelésünkben. Vallási szimbólumokat vélünk felfedezni egy olyan alkotásban, amelyhez külön lejátszószerkezetet kellett összeraknia mérnökeinknek, hogy megvizsgálhassuk tartalmát. A 15-ös illusztráció tartalmazza azt a képet részlet a videóból, amelyen az állati totemek az étkezési célokat szolgáló fehér folyadék körül lejtenek rituális táncot. Ezen a korábbi egyistenhithez képest visszaesést jelentő primitív vallási szertartást bemutató ismeretterjesztő anyagon kívül a mozgóképet, melynek korunkban egyetlen kívánatos módja az oktatás és a propaganda területe, mindenféle öncélú képi effektek és értelmezhetetlen történések bemutatásának terepéül használták alkotóik (lásd például 6-os kép). Szembetűnő a grafikának nevezett műfaj viszonylagos felülreprezentáltsága. Korábban azt gondoltuk (lásd Mahmood 2886.), hogy a rajzok debated by scholars today (cf. my study published in 2974) can be identified in several works. Some of the works also require more thorough analysis, for example those that only contain indicative references to reality (cf., for example, images 14 and 16*) the existence of these was hypothesised by researchers before, but no artefacts or sources had proved it before. In addition, we should also mention those works of art in case of which we do not know whether they reflect reality (in which case they will have the force of revelation on our zoologists) or they are products of an artistic freedom (or licentiousness), in which latter case they serve as evidence for researchers of the mental and intellectual condition of humankind at the turn of the 20th and 21st centuries cf., for example the purple bulls and the two-tongued cow in images no. 18 and 3, respectively. As mentioned above, the phenomenon called humorousness, which had long before been suspected to be present in the art of our ancestors, was identified in case of several pieces. Of course we cannot say anything for certain, especially in case of works such as drawing no. 7, which depicts two of the animals belonging to the species earlier believed to be the one called dogs, but dressed up in human clothes and apparently imitating singing. It is quite possible, however, that this work will bring about a paradigm shift in our earlier concepts of what was supposed and called man s best friend. We assume that certain religious symbols can be identified in the work of art for which our engineers had to construct a specially designed playing apparatus so that we could examine its content. Illustration no. 15, which is a freeze-frame from the video, shows the image of animal totems engaged in a ritual dance around a white-coloured liquid used for the purposes of alimentation. Apart from this material of popular science depicting a primitive religious ritual that is clearly a step back from the earlier monotheism, moving pictures for which the only desirable fields of application today are education and propaganda were apparently used by our ancestors as the medium of presenting all kinds of autotelic visual effects and meaningless events (cf., for example, image no. 6). The relative over-representation of the genre called graphic arts

7 és a manuális sokszorosító eljárások kora letűnt a 20. század végére, nem utolsósorban a jó minőségű reprodukciók és a kínai, futószalagon, géppel festett olajképek (melyekből viszonylag gazdag leletanyag került elő 3 éve a Tetris bolygó sztratoszférájának peremén) tömeges elterjedésének következtében, ám ez most megdőlni látszik. Úgy tűnik, hogy a grafika még egy ideig tartotta magát, hogy pontosan meddig, azt ezek fényében és az esetleges jövőbeli archaikus művészeti feltárások segítségével kell újragondolnunk. Vannak a viszonylagos épségben megmaradt képcédulák között c-print jelzésűek. Ezek színes, zömmel fotóalapú nyomatok, melyek megnevezése arra enged következtetni, hogy létezett az a- és a b-print is, és még ki tudja meddig mentek el őseink az abc-ben... Hogy ezek vajon tartalmi vagy műfaji alapon osztályozódtak, arra további kutatásokat javaslok. A mostani lelet összességében felbecsülhetetlen jelentőségű számos tudományterület számára, kérem a további vizsgálatok elrendelését, ugyanakkor javaslom, hogy néhány részét titkosítsuk a nagyközönség számára, mindaddig, míg ki nem derül, hogy a bennük rejlő művészi megfontolások hogyan viszonyulnak az össztársadalmi akarathoz. is also apparent. Earlier it was believed cf. Mahmood s article from 2886 that the age of drawings and processes of manual image multiplication was over by the end of the 20th century, mainly as a result of high-quality reproductions as well as machine-made oil paintings mass produced in China (a huge repository of which was identified 3 years ago on the edge of the stratosphere of planet Tetris). However, this theory seems to be refuted now. It appears that graphic arts did survive for longer than earlier believed, but how much longer exactly will have to reconsidered in the light of the present and the possible future findings of archaic works of art. The labels preserved in relatively good condition include quite a few indicated as c-prints. These are colourful prints, mainly based on photographic methods, the designation of which seems to suggest that there were also a-prints and b-prints, and who knows how far beyond the letter c our ancestors went in the alphabet. I propose that further research should be conducted to determine whether these were classified in a content or genre-based method. In conclusion, this finding is of incalculable value for several disciplines. I request that further studies of this material should be ordered, and also recommend at the same time that certain parts of it should be classified and access to it by the general public be restricted until it is determined how the artistic considerations in them can be reconciled with the overall aims of our society. Őszinte Tisztelettel: Sejn Tenk Yours sincerely, Sejn Tenk Elhangzott augusztus 8-án, a kiállítás megnyitóján. Delivered on 8 August 2008, at the closing exhibition of the Colony of Artists * Az említett képek és az azokhoz tartozó számozás NEM követik a katalógusban megjelenteket. * This numbering of the images is NOT the same as the one used in this catalogue.

8 résztvevõk / participants Dnm 2008 burai István /Hungary/ csontó lajos /Hungary/ felugossy lászló /Hungary/ ferguson, jesseca /usa/ fleiss, DorotHea /germany/ HegeDüs orsolya /Hungary/ lászló jános /Hungary/ lukács zsolt /slovakia/ MaDácsy István /Hungary/ pelc, anna /poland/ pevsner, MarK /usa/ potyók tamás /Hungary/ rácmolnár sándor /Hungary/ roskó gábor /Hungary/ torrent, DanIel /spain/ vaitovič, boris /slovakia/ varga józsef /Hungary/ vincze ottó /Hungary/ MűvészetI vezetők / artistic DIrectors Kónya ábel /Hungary/ süli-zakar szabolcs /Hungary/

9 szöveg + kép text + picture

10 ferguson, jesseca jesseca ferguson MFA diploma, Tufts Egyetem BFA diploma, Massachusetts Állami Művészeti Főiskola AB diploma, Harvard Egyetem Ferguson 1991 óta készít lyukkamera fényképeket. Jelenleg 19. századi fotográfiai eljárásokkal és kollázstechnikával dolgozik. MFA Tufts University, BFA from Massachusetts College of Art AB Harvard University Ferguson has been making pinhole photographs since Currently working in 19th century photographic processes and collage. USA egyesült államok Régi könyvek és megsárgult képeslapok, poros fényképek, üres dobozok ezek az elfelejtett tárgyak talán szótlannak tűnnek, ám mindenképpen van mondanivalójuk, ha nyitott szemmel tekintjük őket és meghallgatjuk történetüket. Debreceni munkám során elsősorban Magyarországon talált anyagokkal nyomatkészítési és kollázstechnikákat alkalmazva helyeztem ezeket az elemeket egy vizuális párbeszédbe, ezáltal lehetővé téve, hogy újra megszólaljanak, valamely újszerű módon. Old books and faded postcards, dusty photographs, empty boxes - these forgotten objects may appear silent but they definitely have stories to tell us if we will only look and listen. Working here in Debrecen, mostly with materials I found in Hungary, I have used printmaking and collage to put these elements in visual dialogue, allowing them to speak again, in a new way.

11 Nő / ábécé Woman / alphabet papír litográfia, kollázs, papír, 25 x 35 cm paper lithography, collage, paper, 25 x 35 cm

12 lászló jános jános lászló Magyarország Hungary 1968 Debrecen 2008 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Budapest 1993 Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger 1989 Debreceni Tanítóképző Főiskola 2004 Magyar Grafikusművészek Szövetsége 2000 Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 1998 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 2006 Inter-Grabado st International Small Size Engraving Salon, nemzetközi nívódíj 2005 Debreceni Tavaszi Tárlat, MAOE Díj 2004 Ezüst Szamár Díj 2003 Hajdú-Bihar megyei Grafikai Művésztelep, Móré Mihály-díj Kacsa csokoládéöntettel: Tisztítsd meg a kacsát, és szurkáld meg villával! Tűzálló tálban finoman pirítsd meg a hagymát és a sárgarépát olívaolajban, majd tedd félre! Helyezd a kacsát az edénybe, önts hozzá az olajból és egyenletesen pirítsd barnára! Tedd félre! Tölts ecetet a tálba és forrald addig, míg majdnem elpárolog. Add hozzá a bort, a hagymát, a répát, a bukétányi fűszert és tedd bele a kacsát! Párold, míg megpuhul! Vedd ki a kacsát vágd szét, és a zsiradékot keverd össze a csokoládéval és a citromlével! Vajban pirított zöldségekkel és a mártással tálald a kacsát! (Afrodiziákum.) 1968 Debrecen 2008 Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest 1993 Károly Eszterházy Teacher Training College, Eger 1989 Teacher Training College of Debrecen 2004 Association of Hungarian Graphic Artists 2000 Ajtósi Dürer Association of Graphic Artists Debrecen 1998 Association of Hungarian Creative Artists 2006 Inter-Grabado st International Small Size Engraving Salon, International Prize of Excellence 2005 Debrecen Spring Exhibition, MAOE Prize 2004 Silver Donkey Award 2003 Graphic Artists Colony in Hajdú-Bihar County, Mihály Móré Prize Duck with chocolate sauce: Clean the duck and prick it with a fork. In an ovenproof bowl, sauté the onions and the carrots in olive oil, then set them aside. Place the duck in the bowl, pour some olive oil on it, then roast it in the oven until evenly brown. Set it aside. Pour vinegar in the bowl and boil until it almost totally evaporates. Add the wine, the onion and the carrots, the bouquet of herbs and finally place the duck in the bowl. Braise until soft. Remove and cut up the duck, then mix the fats with the chocolate and the lemon juice. Serve the duck with vegetables sautéed in butter and with the sauce. (Works as an aphrodisiac.)

13 tisztítsd meg a kacsát! clean the duck szita, 70 x 100 cm screen print, 70 x 100 cm

14 pelc, anna anna pelc MA diploma grafikai tervezés szakon, Szépművészeti Egyetem, Varsó 2008 MA diploma újságírás és média szakon, Varsói Egyetem 2003 Miguel de Cervantes Gimnázium, Varsó, művészeti tagozatos osztály 2008 A Lengyel Posztermúzeum különdíjának nyertese, Wilanów 2007 Nyertes pályamű a Varsói Önkormányzat pályázatán: egy örökbefogadást népszerűsítő naptárterv 2005 MA Graphic Design, Academy of Fine Arts, Warsaw 2008 MA Journalism and Media, University of Warsaw 2003 Miguel de Cervantes 34 High School, Warsaw, Art Profiled Class 2008 Winner of a favouritism In Polish Poster Museum, Wilanów 2007 Winner, A Calendar Promoting Adoption, Warsaw City Council Poland lengyelország Sorozatom ihletője egy Farkasasszonyról szóló ősi szláv legenda. Az illusztrációk melyek eleinte figuratív jellegűek, majd a munka során egyre inkább elvonttá válnak annak a szükségletnek adnak hangot, hogy meghatározzuk egy alapvető női jellegzetesség jelét és szimbólumát. Egy domináns szín, a fekete ad útbaigazítást a tudatosság fokozatai közötti helyhez. Egy legenda azt az ígéretet hordozza, hogy az igazság megtalálása nem más, mint egy belső dal felszabadítása. My series was inspired by an old Slavic legend about a Wolf - Woman. Illustrations, figurative at the beginning, becoming more and more abstract during the work, express a need to define a sign and a symbol of a fundamental female quality. A dominant colour - black - is a guide to a place between stages of consciousness. A legend promises that finding a truth is a matter of releasing an inner song...

15 Jel 1-9 sign 1-9 vegyes technika, papír, 9 x 15 x 21 cm mixed technique on paper, 9 x 15 x 21 cm

16 potyók tamás tamás potyók Debrecen Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Kör, Debrecen 1995 Képzőművészeti Főiskola, Budapest 1997 Mesterkurzus, Képzőművészeti Főiskola, Budapest Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Magyar Festők Társasága 1993 Őszi Tárlat, Debrecen, nívódíj 1995 Őszi Tárlat, Debrecen, nívódíj 1996 Országos Millecentenáriumi Nyári Tárlat, nívódíj 1997 Tavaszi Tárlat, Debrecen, nívódíj 2005 Tavaszi Tárlat, Debrecen, nívódíj 1971 Debrecen Ferenc Medgyessy Art Group, Debrecen 1995 College of Fine Arts, Budapest 1997 Master course at College of Fine Arts, Budapest Association of Hungarian Creative Artists Society of Hungarian Painters 1993 Debrecen Autumn Exhibition, Prize of Excellence 1995 Debrecen Autumn Exhibition, Prize of Excellence 1996 National Summer Exhibition, Prize of Excellence 1997 Debrecen Spring Exhibition, Prize of Excellence 2005 Debrecen Spring Exhibition, Prize of Excellence Magyarország Hungary agyarország Hungary A magyar szürkemarhák számomra fenséges állatok. Temperamentumuk, tömbszerűségük ősiséget, erőt képvisel. Képeimen a szín ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a forma. Festményeimet igyekszem világosan megfogalmazni, és ezt a kézműves műgondjával kivitelezni. I find Hungarian grey cattle magnificent animals. Their temperament and block-shaped bodies represent an ancient quality and strength. In my pastel paintings, colours have the same significance as forms. I strive to compose my paintings clearly and execute them with the great care of an artisan.

17 Mendegélők AMblers pasztell, papír, 65 x 100 cm pastel on paper, 65 x 100 cm

18 torrent, DanIel DanIel torrent Spain spanyolország 1974 Barcelona Llotja Művészeti Iskola (Barcelona), illusztráció szak 2006 Ph.D. program, Barcelonai Egyetem, Képzőművészeti Kar BA diploma művészettörténetből, Barcelonai Egyetem 1997 Középiskolai tanári képesítés, Barcelonai Egyetem 8. Nemetközi Jerez de la Frontera Festészeti és Szobrászati Kurzus Filmrendezési tanulmányok, Katalóniai Filmművészeti Tanulmányok Központja, Barcelona Festészeti és szobrászati tanulmányok, Leonardo da Vinci Művészeti Akadémia 2007 Második díj a Zabrzei Nemzetközi Rajzversenyen (Lengyelország) 2005 Fiatal alkotóművészek versenyének győztese, Fundació Fita, Girona A Barcelonai Egyetem által meghirdetett Egyetem és sport című pályázatának győztese festészet kategóriában Azért dolgoztam molyokkal, mert úgy néznek ki, mint a lepkék, de éjszaka aktívak és sötét színűek. Az állatoknak általában szimbolikus jelentésük van a tündérmesékben, és ha a lepkék a lélek védelmezői, akkor a molyok az éjszaka titkainak őrzői, amely titkok a halálról és az alvilágról szólnak Barcelona Programme in illustration, La Llotja of Barcelona 2006 Ph.D, Faculty of Fine Art, University of Barcelona 1997 BA, Art History, University of Barcelona 1997 University of Barcelona, Teacher Certification Course Eighth International Jerez de la Frontera Painting and Sculpture Course Studies in film direction, Center for Cinematographic Studies of Catalonia, Barcelona Studies in painting and sculpture, Leonardo da Vinci Fine Arts Academy nd prize in the International Drawing Contest, Zabreze, Poland 2005 Winner of the young creators contest, Fundació Fita, Girona Prize for painting in the University of Barcelona s University and Sports competition I ve worked with moths because they look like butterflies but they live by night and they are dark. Animals usually have a symbolic role in fairytales, and if butterflies are the protectors of the soul, then moths are the keepers of secrets of the night, which are secrets about death and the underworld.

19 MOLYLEPKÉK moths tus, akvarell, papír, 100 x 70 cm ink, aquarelle on paper, 100 x 70 cm

20 Dnm 2008

21 kép + szöveg image + text

22 felugossy lászló lászló felugossy Kecskemét 1972 Vajda Lajos Stúdió 1982 Művészeti Alap 1989 Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 1990 Munkácsy-díj 1991 Neufeld Anna Alapítvány Hincz Gyula-díj 1947 Kecskemét 1972 Lajos Vajda Studio 1982 Artistic Fund 1989 Association of Hungarian Fine and Applied Artists 1990 Munkácsy Prize 1991 Anna Neufeld Foundation, Gyula Hincz Prize Magyarország Hungary agyarország Hungary Az állatok természetességét és az emberi mesterkéltséget, képzettársításokra alapozva próbáltam megfogalmazni helyzeteket, viszonyokat. I attempted to formulate situations and relationships based on associations with the naturalness of animals and the artificiality of humans.

23 Tipikus mintha szlogenek 2008 Typical Almost Slogans 2008 c-print, (3 db) 70 x 50 cm c-print, (3 pieces) 70 x 50 cm

24 MaDácsy István István MaDácsy Magyarország Hungary 1965 Nyíregyháza 1990 BGYTKF rajz-biológia szak 1996 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képgrafika szak 1998 Posztgraduális művészképzés, MKE 1997 Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, Rolf-Gunter Dienst osztály 2007 Doktori Iskola, Magyar Képzőművészeti Egyetem Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 1996 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1998 Magyar Grafikusművészek Szövetsége 2006 Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 1994 Szőnyi István grafikai pályázat I. díj, Barcsay Alapítvány díja 1995 Kondor Béla-díj; A Walz Alapítvány díja XVIII. Országos Grafikai Biennálé, Miskolc - Kondor Béla emlékérem 2000 IV. Országos Pasztell Biennálé, Esztergom X. Országos Rajzbiennálé, Salgótarján, Az év grafikája díj, Magyar Grafikáért Alapítvány 2002 XXI. Nemzeti és Nemzetközi Grafikai Biennálé, Miskolc 2004 XXII. Miskolci Grafikai Biennálé XIX. Országos Akvarell Biennálé, Eger, Magyar Vízfestők Társasága díja XVIII. Miskolci Téli Tárlat, Miskolc M.J. Város Önkormányzata díja 2006 XXIII. Miskolci Grafikai Biennálé, nagydíj V. Nemzetközi Rajzbiennálé, Pilsen, nagydíj 1965 Nyíregyháza, Hungary 1990 Teacher s Training College, Nyíregyháza 1996 Hungarian University of Fine Arts, Graphic Art Department 1997 Academy of Fine Arts, Nuremberg Rolf-Gunter Diensts class 1998 Postgraduate studies, Hungarian University of Fine Arts 2007 Doctoral School of Fine Arts, Budapest Studio of Young Artists Association 1996 Association of Hungarian Creative Artists 1998 Federation of Hungarian Graphic Artists 2006 Federation of Hungarian Fine and Applied Artists 1994 Szõnyi Graphic Competition, 1st Prize; Award of Barcsay Foundation 1995 Béla Kondor Prize; Prize of Walz Foundation 18th Graphic Arts Biennial, Miskolc, Béla Kondor Medal th National Pastel Biennial, Esztergom 10th National Drawing Biennial, Salgótarján, Graphic of the Year Prize, Foundation for the Hungarian Graphic Arts st National and International Graphic Arts Biennial, Miskolc nd Graphic Arts Biennial, Miskolc 19th National Aquarelle Biennial, Eger, Prize of Society of Hungarian Aquarellists 18th Winter Exhibition of Miskolc, Prize of Miskolc City Council rd Graphic Arts Biennial of Miskolc, Grand Prix 5th International Biennial of Drawing, Pilsen, Grand Prix Mint mindannyian jól tudjuk, az állatok is kommunikálnak, saját nyelvük As we all know, animals can also communicate: they have their own language, van, és néha még beszélnek is hozzánk. Csak a legtöbb esetben nem értjük. Emiatt valójában szinte semmit nem tudunk a belső világukról. Ez az them. For this reason, we know next to nothing about their internal world. and sometimes even talk to us. Except, in most cases we do not understand ismeretterjesztő tabló rendkívül sokat segíthet nekünk abban, hogy végre This educational tableau can be extremely useful in finally getting more thoroughly acquainted with the domestic animals around living around alaposabban megismerhessük a körülöttünk élő haszonállatokat. us.

25 vágómarha SLAUGHTER cattle grafitceruza, papír, 70 x 100 cm graphite pencil on paper, 70 x 100 cm

26 rácmolnár sándor rácmolnár sándor Miskolc Magyar Képzômûvészeti Fôiskola, sokszorosító grafika szak 1984 Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete 1991 Magyar Képzô- és Iparmûvészek Szövetsége Fiatal Képzômûvészek Stúdiója Egyesület Derkovits-ösztöndíj 2003 Munkácsy Mihály-díj 1960 Miskolc reproduction graphics major, Hungarian College of Fine Arts 1984 Association of Hungarian Creative Artists 1991 Association of Hungarian Fine and Applied Artists Studio of Young Artists Association Derkovits Fellowship of the Ministry of Culture 2003 Mihály Munkácsy Prize Magyarország Hungary Love is just a feeling Lauryn Hill: The Miseducation Of Lauryn Hill Love is just a feeling Lauryn Hill: The Miseducation Of Lauryn Hill

27 Love love vegyes technika, papír, 42 x 60 cm mixed technique on paper, 42 x 60 cm

28 roskó gábor gábor roskó Magyarország Hungary 1958 Budapest 1980 Magyar Képzőművészeti Főiskola, sokszorosító grafika szak 1981 Magyar Képzőművészeti Főiskola, posztgraduális képzés, murális szak 1985 Smohay-ösztöndíj Derkovits-ösztöndíj 1992 Római Magyar Akadémia 1995 Munkácsy-díj 1996 Eötvös-ösztöndíj 1997 Mikszáth Emlékbizottság díja 1958 Budapest 1980 reproduction graphics major, Hungarian College of Fine Arts 1981 Postgraduate studies, Hungarian Collage of Fine Arts 1985 Smohay Grant Derkovits Fellowship 1992 Grant of Hungarian Academy in Rome 1995 Munkácsy Prize 1996 Eötvös Grant 1997 Prize of the Mikszáth Memorial Committee

29 hiszen annyi a kísértés Because there are so many temptations tus, papír, 21 x 29,7 cm ink on paper, 21 x 29,7 cm

30 varga józsef józsef varga Ura 1982 Bessenyei György Tanárképző Főiskola Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 2003 Tavaszi Tárlat nívódíj 2004 Csokonai a képzőművészetbe pályázat nívódíj 2005 Móré Mihály-díj 2006 Őszi Tárlat nívódíj 2007 Tavaszi Tárlat nívódíj 1956 Ura 1982 György Bessenyei Teacher Training College Association of Hungarian Creative Artists Ajtósi Dürer Association of Graphic Artists 2003 Spring Exhibition, Prize of Excellence 2004 Csokonai in Fine Arts Competition, Prize of Excellence 2005 Mihály Móré Prize 2006 Autumn Exhibition, Prize of Excellence 2007 Spring Exhibition, Prize of Excellence Magyarország Hungary agyarország Hungary EMBER ÁLLAT. EMBERÁLLAT, ÁLLATEMBER. Kik vagyunk? Hol a határ? Az ember és állat viszonyát mi emberek hajlamosak vagyunk a gőg magabiztosságával kezelni. Felruházunk és kölcsönveszünk, élünk és viszszaélünk az állatok hibáival, erényeivel. Álarcot viselünk. Az állatok identitástudata jobb. Teszik a dolguk. Teszem én is, készítek grafikákat. Hát nem állati? HuMan animal. HuMananIMal, animalhuman. who are we? where is the boundary? we, humans tend to treat the relationship of humans and animals with arrogant self-confidence. we personify and borrow from animals, use and abuse their good and bad qualities. we wear masks. animals have a better sense of identity. they do what they have to do. I also do what I have to do: making graphics. Isn t that beastly?

31 IgeNem yesno installation installáció

32 vincze ottó ottó vincze Magyarország Hungary 1964 Kisvárda 2009 Cité intervationale des Arts ösztöndíja, Párizs 2008 XXIV. Miskolci Grafikai Triennálé, Magyar Grafikáért Alapítvány díja 2005 Munkácsy-díj Hungart ösztöndíj 2003 Kunstsiftung ösztöndíja, Stuttgart 1999 DAAD ösztöndíj Künstlerhauser Worpswede, Németország 1999 Schleswig-Holsteinische Künstlerhaus ösztöndíja, Eckernförde 1998 Soros Alapítvány ösztöndíja, Magyar Intézet, Párizs 1997 ösztöndíj Schloss Plüschow, Mecklenburgische Künstlerhaus Künstlerdorf Schöppingen ösztöndíja, Németország 1996 Fővárosi Önkormányzat ösztöndíja, Fankfurt am Main 1996 Közoktatási és Művelődési Minisztérium díja, Stúdió 96, Budapest 1995 Magyar Narancs-díj Derkovits ösztöndíj 1992 Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítványának ösztöndíja 1991 Barcsay-díj A könnyű szerkezetű, kézi erővel is hordozható objektum hosszabb, rövidebb időszakú kitelepítése, egyik helyszínről a másikra juttatása éppúgy lehetséges, mint praktikus otthoni elhelyezése. Helyigénye nem eltúlzott, megjelenését tekintve diszkrét. Forgatható, időtálló, feliratos lapjának köszönhetően két alapfunkciót is kínálva szolgálja tartósan igényeinket. Mind köznapi, mind pedig alkalmi használatra, esetenkénti magasabb igények kielégítése céljából egyaránt javasolt Kisvárda 2009 Cité intervationale des Arts, Fellowship, Paris th Miskolc Triennale of Graphic Arts, Prize of Exellence 2005 Munkácsy-Prize Hungart Fellowship 2003 Art Felloship, Stuttgart 1999 DAAD Fellowship Künstlerhauser Worpswede, Germany 1999 Fellowship of Schleswig-Holsteinische Künstlerhaus, Eckernförde 1998 Fellowship of the Soros Foundation, Hungarian Institute, Paris 1997 Fellowship of Schloss Plüschow, Mecklenburgische Künstlerhaus Fellowship of Künstlerdorf Schöppingen, Germany 1996 Fellowship of the Municipal Government of Budapest, Fankfurt am Main 1996 Prize of the Ministry of Public Education and Culture Studio 96, Budapest, Vigadó Gallery 1995 Magyar Narancs Prize Derkovits Fellowship 1992 Fellowship of the Artistic Foundation of the Hungarian Credit Bank 1991 Barcsay Prize You can set up this manually portable, lightweight structure for a longer or shorter period of time and move it between locations, but it is equally possible to conveniently install it in your home. It does not require excessively large space, and has a discreet appearance. Thanks to its swivelling, durable, inscribed surface, it serves your needs in the long run, while offering two basic functions. It is recommended for both everyday use and special occasions, as well as for satisfying higher demands from time to time.

33 Könnyített emlékmű nehéz emlékekhez c-print, 80 x 54 cm (fotó: Jámbor Zsófia) Lightened monument for heavy memories c-print, 80 x 54 cm (photography by Zsófia Jámbor)

34 Dnm 2008

35 kép + image +

36 burai István István burai Magyarország Hungary 1951 Debrecen Építőipari Technikum Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Magyar Festők Társasága Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 1997 Debrecen Kultúrájáért Díj 1988, 1992, 1994 Művészeti Ösztöndíj 1992, 1998 Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep, nívódíj 1991, 1994, 2000 Debreceni Tavaszi Tárlat, nívódíj Nemzetközi Festészeti Biennálé, Ezüst Négyszög, Przemysl, Lengyelország, Regionális díj 2000, 2002 Országos Nyári Tárlat, Debrecen, nívódíj 2001 Liberális Városért Alapítvány Díja, Debrecen 2004 Boromissza Tibor-emlékérem 2006 Csokonai-díj, Debrecen 2006 Holló László-díj, Kiskunfélegyháza Állat és ember beszéd nélküli egymás iránti tisztelete egyidős együttlétezésükkel. Köztük, ha megértik egymást, szükségtelen a szó. A műalkotás sem igényel semmiféle kiegészítést, ha ott történik valami. Talán szóban sem Debrecen Secondary School of Architecture Association of Hungarian Creative Artists Association of Hungarian Fine and Applied Artists Hungarian Society of Painters Ajtósi Dürer Association of Graphic Artists 1997 For the Culture of Debrecen Award 1988, 1992, 1994 Scholarships in Arts 1992, 1998 Hajdúság International Artists Colony, Prize of Excellence 1991, 1994, 2000 Debrecen Spring Exhibition, Prize of Excellence 1998 The 3rd International Painting Biennial, Silver Quadrangle, Przhemysl, Poland, Regional Prize 2000, 2002 National Summer Exhibition, Debrecen, Prize of Excellence 2001 Prize of the For a Liberal City Foundation, Debrecen 2004 Tibor Boromissza Memorial Plaque 2006 Csokonai Prize, Debrecen 2006 Holló Prize, Kiskunfélegyháza The speechless, mutual respect between animals and humans is as old as their co-existence. Between them, if they understand each other, no words are necessary. Likewise, works of art need no supplementation if something is happening there. Maybe not in words either.

37 Beszélő állatok Talking Animals akril, vászon, 120 x 300 cm acryl on canvas, 120 x 300 cm

38 lukács zsolt zsolt lukács Slovakia szlovákia 1972 Kassa 1993 Pavol Jozef Šafarik Egyetem, Kassa, Szlovákia 1998 Akademia Sztuk Pienknych, Poznan, Lengyelország 1998 Főiskolai végzettség, BA 2000 Képzőművészeti Egyetem, Pozsony, Szlovákia 2000 Egyetemi végzettség, MA Pécsi Tudományegyetem, Képzőművészeti Mesteriskola, DLA program, témavezető: Tolvaly Ernő MIT MONDOTT A GYÍK...? Pl. azt, hogy ez végre talán hattyúdal. Ha az ok-okozatiságot tekintjük, ennek a képnek nem kellett volna létrejönni, hiszen szerző az alkotófolyamatok affektív-metafizikus kutatása során olyan vizekre evezett nevezzük a folyamatot belső kalózkodásnak, hogy jelenlegi koncepciója szerint szinte kizárólagosan a formai megnyilvánulások nélküli tudatműködésre fókuszál. Csakhogy ezen a szinten már nem működnek az oksági viszonyok. Ebben a perspektívában (pontosabban perspektíva-nélküliségben) nem cél, és nem médium a mű. A mindent feldúló mélylélektani kísérletezésnek mindössze perifériás melléktermékeként tekinthető a formai megnyilvánulás. Többek között ez a festmény is. A legkifejezőbb, ha a vízesésből fölszálló vízpermethez hasonlítjuk Košice 1993 University of Pavol Jozef Šafarik, Košice, Slovakia 1998 Akademia Sztuk Pienknych, Poznan, Poland 1998 College Degree, BA 2000 Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia Studio of Free Graphic Art and Book Creation 2000 University degree, MA 2004 DLA programme, University of Pécs, supervisor: Ernő Tolvaly WHAT DID THE LIZARD SAY? E.g. that this is finally, maybe, a swan song. If we consider cause and effect relationships, this painting was not supposed to have been created, since the artist, in the course of the affective-metaphysical research of the creative processes, ventured into such realms let us call this process an inward buccaneering - that, according to his present concepts, he focuses almost exclusively on the operations of the mind without formal manifestations. However, on this level, causality no longer works. In this perspective (or rather, in this lack of perspective), the work is neither the aim nor the medium. Formal manifestation can only be regarded as a peripheral by-product of the depth-psychological experimentation that turns everything upside down. Such as, for example, this painting. It is most expressive if compared to the mist arising from a waterfall.

39 Mit mondott a gyík...? What did the lizard say? olaj, vászon, 150 x 300 cm oil on canvas, 150 x 300 cm

40 vaitovič, boris boris vaitovič Kassa 2005 MA diploma, Kassai Műszaki Egyetem, Művészeti Kar 2005 Kortárs Festők Stúdiója 2003 BA diploma, Kassai Műszaki Egyetem, Művészeti Kar (Prágai Művészeti Akadémia) 2002 Pedagógia Doktora fokozat, Konstantin Egyetem, Nyitra 1999 Magiszteri fokozat, Konstantin Egyetem, Nyitra (Etika-Filozófia Kar, Képzőművészeti Pedagógiai Kar) 1994 Képzőművészeti Szakközépiskola grafika szak 1976 Košice 2005 MA Technical University in Košice, Faculty of Art 2005 Studio of Contemporary Painting 2003 BA Technical University in Košice, Faculty of Art (Academy of art in Prague) 2002 Paed Dr. University of Constantin the Philosopher in Nitra 1999 MA University of Constantin the Philosopher in Nitra (Ethic - Philosophical faculty, Fine art Pedagogical faculty) 1994 Secondary school of fine Art graphic atelier Slovakia szlovákia Biztos vagyok benne, hogy az állatok beszélgetnek egymással, s nem csak saját fajukkal, hanem amennyiben erre lehetőséget ad a térbeli egybeesés és a méretarány az egész állatvilággal. Az állatok bizonyosan többnyelvűek. I am quite certain that animals speak with each others, and not only within their own species, but when a coincidence in space and compatibility in scales of size allows with the entire animal kingdom. The animals are surely polyglots.

41 kétnyelvű tehén BILINGUAL COW pigment print, 70 x 100 cm pigment print, 70 x 100 cm

42 Dnm 2008

43 kép + fény image + light

44 csontó lajos lajos csontó Magyarország Hungary 1964 Budapest Magyar Képzőművészeti Főiskola sokszorosító grafika szak Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterképző 1992 Derkovits ösztöndíj Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar Képzőművészek Szövetsége, Vajda Lajos Stúdió 2007 Munkácsy-díj XXII. Országos Grafikai Biennálé, Miskolc, nívódíj 2000 Neufeld Anna Alapítvány, Hincz Gyula Emlékdíj, Vác Derkovits Gyula Képzőművészeti ösztöndíj 1993 Kisgrafika, Újpest Galéria, Budapest, nívódíj Nagykőrösi Grafikai Tárlat (Fiatal Képzőművészek Stúdiójának díja) 1992 VIII. Esztergomi Fotóbiennálé, nívódíj 1991 Országos Fotóbiennálé, Legújabbkori Múzeum nívódíj XVI. Országos Grafikai Biennálé, Miskolc, nívódíj Hogy beszélnek-e az állatok, nem tudom, de hogy sokat jelentenek nekünk, az biztos, szerethetjük őket valamiért, vagy éppen ellenkezőleg utálattal nézhetünk rájuk, netán csodálhatjuk, vagy lenézhetjük valamilyen képességükért vagy tulajdonságukért őket. De jó szolgálatot tesznek nekünk mindenképp, hiszen megszemélyesítve alakjukat, rájuk aggathatunk vélt vagy valós tulajdonságokat s így bátrabban beszélhetünk magunkról általuk Budapest 1990 Hungarian College of Fine Arts, reproduction graphics major Hungarian College of Fine Arts, master s programme 1992 Derkovits Fellowship Studio of Young Artists Association Studio of Young Photographers Association of Hungarian Creative Artists Association of Hungarian Photographers Association of Hungarian Fine and Applied Artists Lajos Vajda Studio 2007 Munkácsy Prize 22nd National Biennale of Graphic Arts, Miskolc, Prize of Excellence 2000 Anna Neufeld Foundation, Gyula Hincz Memorial Prize, Vác Gyula Derkovits Fellowship in Fine Arts 1993 Small graphic art, Újpest Gallery, Budapest, Prize of Excellence Nagykőrös Exhibition of Graphic Arts, Prize of Studio of Young Artists th Photography Biennale of Esztergom, Prize of Excellence 1991 National Photography Biennale, Modern Historical Museum, Prize 16th National Biennale of Graphic Arts, Miskolc, Prize of Excellence I do not know whether animals can talk or not, but they certainly mean a lot to us. We may love or loath them, admire or even disdain them for certain of their abilities or qualities. The fact remains that they do us good service, because by anthropomorphizing them we can assign supposed or real properties to them, and can thus talk about ourselves, through them, more bravely.

DOBRÁNYI ILDIKÓ MINDÖRÖKKÉ FOREVER

DOBRÁNYI ILDIKÓ MINDÖRÖKKÉ FOREVER 1 2 DOBRÁNYI ILDIKÓ MINDÖRÖKKÉ FOREVER 4 DOBRÁNYI ILDIKÓ (1948-2007) EMLÉKKIÁLLÍTÁSA ESZTERGOMI KERESZTÉNY MÚZEUM 2008 SZEPTEMBER 7 - OKTÓBER 30 MEMORIAL EXHIBITION FOR ILDIKÓ DOBRÁNYI (1948 2007) CHRISTIAN

Részletesebben

CURATORS NETWORK 03 BUDAPEST

CURATORS NETWORK 03 BUDAPEST CURATORS NETWORK 03 BUDAPEST CRITICAL TINKERING www.curators-network.eu/budapest CURATORS NETWORK BUDAPEST CRITICAL TINKERING 2 CURATORS NETWORK BUDAPEST Csapat / Staff: Szalai Borbála Szalipszki Judit

Részletesebben

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23.

Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Szenteleki Gábor Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23. Nekünk, nyugatiaknak, igazabb, ami rejtve van, mint ami látszik. (Roland Barthes) For us in the west, it is more truthful what is hidden

Részletesebben

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban CSOSZÓ Gabriella 1969-ben született Marcaliban TANULMÁNYOK 1994 95 Posztgraduális képzés a JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskolában 1995 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Fotó szak, vendéghallgató 1989 94 Janus

Részletesebben

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

Teaching. the Teachers. Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról. Budapest 2010 04 12 21.

Teaching. the Teachers. Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról. Budapest 2010 04 12 21. Teaching the Teachers Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról Documentation of a methodological seminar for dance-teachers and dancers Budapest 2010 04 12 21. Teaching

Részletesebben

Hungarian University of. Magyar Képzomuvészeti Egyetem MKE / HUFA

Hungarian University of. Magyar Képzomuvészeti Egyetem MKE / HUFA Hungarian University of Fine Arts Magyar Képzomuvészeti Egyetem 2 MKE / HUFA Tartalomjegyzék Bevezető 10 A Magyar Képzőművészeti Egyetem története 26 Szakok és Tanszékek 30 Festő szak 32 Szobrász szak

Részletesebben

bauhaus lab I budapest film workshop

bauhaus lab I budapest film workshop http://www.c3.hu/ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány Center for Culture & Communication Foundation bauhaus lab I budapest film workshop ISBN 978-963-88792-0-2 bauhaus lab I budapest film workshop

Részletesebben

B A R A N YAY A N D R Á S

B A R A N YAY A N D R Á S B A R A N YAY A N D R Á S BARANYAY ANDRÁS M I S K O L C I G A L É R I A M I S K O L C M U S E U M O F A R T 2 0 1 0 V I N T A G E G A L É R I A B U D A P E S T 2 0 1 0 Bán András: Fôút és mellékutak 1978-ban

Részletesebben

MF D F O R M A T E R V E Z É S I D Í J F O R M A T E R V E Z É S I D Í J. Magyar Formatervezési Díj Hungarian Design Award

MF D F O R M A T E R V E Z É S I D Í J F O R M A T E R V E Z É S I D Í J. Magyar Formatervezési Díj Hungarian Design Award MF D 2015 F O R F O R T E R M A T E R Z É S I M A V E Z É S I D Í J Magyar Formatervezési Díj Hungarian Design Award V E D Í J B MF Tartalom Content 04 Bevezető Varga Mihály A jövő formái 06 Előszó Dr.

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

INTRODUCTION. Rael Artel

INTRODUCTION. Rael Artel 1 INTRODUCTION In the 20th century, nationalism has been called both as a modern disease and a religion for modern society. Mixing the darker characteristics of these metaphors, one could call it also

Részletesebben

Cigányok/ Roma/ Gypsies. Filmek a roma kultúráról / Films about Roma culture

Cigányok/ Roma/ Gypsies. Filmek a roma kultúráról / Films about Roma culture Cigányok/ Roma/ Gypsies Filmek a roma kultúráról / Films about Roma culture Az előzmények The past A Néprajzi Múzeum már az 1950 1960-as években élénk érdeklődést mutatott a magyarországi cigányság népi

Részletesebben

Periods, Masters, Styles, Themes...: 19th-Century Painting in the National Gallery

Periods, Masters, Styles, Themes...: 19th-Century Painting in the National Gallery ANNA SZINYEI MERSE Periods, Masters, Styles, Themes...: 19th-Century Painting in the National Gallery Slowly recovering, reviving from the catastrophic consequences of the Second World War, it was only

Részletesebben

Sarkvidéki hisztéria Arctic Hysteria Kortárs finn mûvészet New Art from Finland

Sarkvidéki hisztéria Arctic Hysteria Kortárs finn mûvészet New Art from Finland Sarkvidéki hisztéria Arctic Hysteria Kortárs finn mûvészet New Art from Finland 2009. február 6 április 12. February 6 April 12, 2009 Ludwig Múzeum Kortárs Mú vészeti Múzeum Ludwig Museum Museum of Contemporary

Részletesebben

Kisméretu Elektrográfiák

Kisméretu Elektrográfiák Kisméretu Elektrográfiák Nemzetközi Kiállításai International Electrographic Art Exhibitions of Small Forms V. Kisméretu Elektrográfiák Nemzetközi Kiállításai International Electrographic Art Exhibitions

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2015. április NR 21 A p r i l 2 0 1 5 A Magyar

Részletesebben

V Á R N A I G Y U L A

V Á R N A I G Y U L A V Á R N A I G Y U L A VÁRNAI GYULA V Á R N A I G Y U L A Műcsarnok kiadó 2010 Tartalomjegyzék / ContentS E m p á t i a / E m p a t h y Andr ási Gábor: Álomajtó / Dreamdoor A u r a / A u r a H á r m a

Részletesebben

Látás mozgásban. Vision in Motion. 25 éves a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 25th Anniversary of the László Moholy-Nagy Design Grant

Látás mozgásban. Vision in Motion. 25 éves a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 25th Anniversary of the László Moholy-Nagy Design Grant Látás mozgásban Vision in Motion 25 éves a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 25th Anniversary of the László Moholy-Nagy Design Grant Látás mozgásban Vision in Motion Moholy-Nagy László 25 éves

Részletesebben

2010. 10. 20 2010. 12. 02. Centrális Galéria, OSA Archivum

2010. 10. 20 2010. 12. 02. Centrális Galéria, OSA Archivum 1 2010. 10. 20 2010. 12. 02. Centrális Galéria, OSA Archivum impresszum imprint 2 Szubjektív Budapest Tér-képek 2010. 10. 20 2010. 12. 02., Centrális Galéria, OSA Archivum Kiállító művészek: Barcsay Gergely

Részletesebben

Magyar Formatervezési Díj. Hungarian Design Award

Magyar Formatervezési Díj. Hungarian Design Award 2012 Magyar Formatervezési Díj Hungarian Design Award 10 díj 18 díjazott alkotó 67 kiállított alkotás 83 alkotó 10 bíráló Magyar Formatervezési Díj Hungarian Design Award 2012 2 Magyarország jövője az

Részletesebben

FORDULÓPONTOK A huszadik század 1914, 1939, 1989 és 2004 tükrében. TURNING POINTS The twentieth century through 1914, 1939, 1989 and 2004

FORDULÓPONTOK A huszadik század 1914, 1939, 1989 és 2004 tükrében. TURNING POINTS The twentieth century through 1914, 1939, 1989 and 2004 1 FORDULÓPONTOK A huszadik század 1914, 1939, 1989 és 2004 tükrében TURNING POINTS The twentieth century through 1914, 1939, 1989 and 2004 MAGYAR NEMZETI GALÉRIA NETWORK OF EUROPEAN UNION NATIONAL INSTITUTES

Részletesebben

Kőnig Frigyes Frigyes Kőnig

Kőnig Frigyes Frigyes Kőnig Kőnig Frigyes Frigyes Kőnig Időugrás Time Jump 2002-2008 2008. november 13. - december 15. Minden olyan mint korábban, minden időmonumentum létezik egymás mellett a történés még meg sem történt, hanem

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2014. április NR 17 A p r i l 2 0 1 4 A Magyar

Részletesebben

GERBER PÁL. LUDWIG MÚZEUM Kortárs Mûvészeti Múzeum Museum of Contemporary Art 2010.06.17. 08.15. RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA A RETROSPECTIVE EXHIBITION

GERBER PÁL. LUDWIG MÚZEUM Kortárs Mûvészeti Múzeum Museum of Contemporary Art 2010.06.17. 08.15. RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA A RETROSPECTIVE EXHIBITION GERBER PÁL RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA A RETROSPECTIVE EXHIBITION.06.17. 08.15. LUDWIG MÚZEUM Kortárs Mûvészeti Múzeum Museum of Contemporary Art 1 EGY ÉNEKKART KERESEK, AHOL MÉG ÉNEKELNEK ÉS EGY MOSODÁT,

Részletesebben

T Ö R T É N E T I É S K O R T Á R S K Á R P I T O K M A G Y A R O R S Z Á G O N

T Ö R T É N E T I É S K O R T Á R S K Á R P I T O K M A G Y A R O R S Z Á G O N Történeti és kortárs kárpitok Magyarországon I Historical and Contemporary Tapestries in Hungary T Ö R T É N E T I É S K O R T Á R S K Á R P I T O K M A G Y A R O R S Z Á G O N H I S T O R I C A L A N

Részletesebben

http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre

http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre 4 5 Második alkalommal szerveztük meg a Fiatal Kortárs Állásfoglalások

Részletesebben

Ipartanszék füzetek No.3

Ipartanszék füzetek No.3 Ipartanszék füzetek No.3 Budapest, 2015 Kiadó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.251

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben