L1LTkiJIUJ. Márton napi lampionos felvonulás Mezőberényben. 12. flov( melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L1LTkiJIUJ. Márton napi lampionos felvonulás Mezőberényben. 12. flov(111. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez."

Átírás

1 ltelepülési/táje2vsé2ijmeveijküihoni magyarsági értéktárba történő felvételéhez Márton napi lampionos felvonulás Mezőberényben 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Készítette: Mezőberény, november 14. Hanó Krisztina 12. flov(111 L1LTkiJIUJ hagy omán őrző proglamj ukra a Ont és kedves ismerőseit tisztelettel meghívják a i\iezábcinvi K IClLLU \liilno kkoia. a OIii Pc1iic Sonii Kiill ii!i Kipon i Nnt N 7ctiul ()nkin invzit MczbL 1n\. i Nnc I lin\ EuLüIct. A kiichoi h ini!\u Nm Niuitiw Óvodt, Javaslat a

2 2. A javaslatot henyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda A JAVASLATTEVŐ ADATAI I. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szcrvezet/vállalkozás) neve: x települési x tójegységi x megyei o külhoni magyarság 4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik Mezőberény 3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye [itermészeti környezet o turizmus o agrár- ás élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet o ipari és műszaki megoldások.- örökség sport 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása Márton napi lampionos felvonulás Mezőberényben 1. A nemzeti érték megnevezése A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI II. cím: hu Telefonszám: 66/ Levelezési cím: 5650 Mezőberény Luther utca 9. Név: FreíZita I.

3 371-ben püspökké szentelték, és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a szülei nem támogatták döntésében. 371-ben Tours püspökévé akarták Innen származik a naphoz kötődó libakultusz. próbált elrejtőzni, de a ludak gágogásukkal elárulták, (gy mégis rátaláltak. választani,. mely ellen szerényen tiltakozott. A legenda szerint egy liba ólban született a 4. században. A kereszténységet már 12 évesen felvette, pedi 9 Márton, az egykori Római Birodalom területén, Savariában (ma Szombathely) 2002-ben megrendezésre is került Mezóberényben az első ilyen rendezvény. óvodapedagógusai: Ramosné Botyánszki Edit, Píkóné Kovács Ilona, Braun kapcsolódó lampionos felvonulást. kevés Jellegzetes német hagyomány él, ezért városunkban is fele/e venítik és megszervezik a német nyeivterületeken is közkedvelt, Márton napjához Mihólyné és Hoffmann Szilvia Úgy gondolták, hogy mivel Mezőberényben igen Márton napi felvonulás hagyományával. Ők, és az óvoda akkori Frei Zíta és Balázs Mihá/yné, egy továbbképzés során, 6yulán találkoztak a 2001-ben, az akkori Luther utcai német óvoda nemzetiségi óvónői: A mezőberényi, Márton napí lampionos felvonulás rövid története: Mártont e/áruló libák sültje és az újbor sem. korábban a karácsonyt megelőző böjti időszak előnapja volt, a Márton napi megkóstolták az újbort, fáklyás felvonulásokat szerveztek és Mártontüzeket gyújtottak, hosszú estéjén pedig, egyes területeken először az cselekedeteket Jelképezi,. mindenkihez eljuthasson. Mivel a Márton nap évben, meggyújtották a lámpákat. A lampionos felvonulósokat a XIX. század után ís csak egyre nőtt és gyorsan terjedt. tours-i Szent Márton-bazilikában és egy kisebb koponyacsont ereklyeként tisztelik ma ís. Az ereklyék a 5aint-atien katedrálisban, a Sírja felett 476 -ban bazílikát építettek, holttestének maradványait Szent Mártonról már életében is legendák keringtek, tisztelete halála Szent Márton halálának emléknapja; november 11 -e, jeles nap volt a régi egyre fokozódott, népszerűvé vált az emberek körében az egész világon. elején egyházi rendeletre vezették be, hogy a fény, mely a jó Halála után, a tours-i zsínat 461-ben ünnepet rendelt számára. Tisztelete Magyarországon, a szombathelyi székesegyházban található. sok helyen táncos mulatságot csaptak, ahol az asztalról nem híányozhatott a Fontos hittérítő munkát végzett, éle tét csodák, gyógyulások kísérték. megemlékezés után, -hogy a bójt előtt még egyszer Jót egyenek, igyanak-, rászorulókat. ember életében. Libát sütöttek ekkor, jósoltak annak csontjából, 5. A nemzeti érték rövid. szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

4 menethez, és együtt énekelték az óvodásokkal a német dalokat. A következő évben már a német nemzetiségi osztályok ig csatlakoztak a vonultak a három nemzetíséget jelképező szoborhoz. szülők felaján/ásával mézes süteményt, teát és forralt bort kóstolhattak, megismerhették Szent Márton legendáját ás a naphoz fűződő szokásokat, a majd világító lámpásokkal, a gyermekek, a szülők és a pedagógusok együtt Őszi dekorációkkal díszítették fel. A felvonulás kezdetén a résztvevők cselekedeteivel. Az érdeklődés egyre nőtt a rendezvény iránt. a művelődési központ a szökőkútnál felállított színpaddal, tábortűzzel, német zenével segítette fokozní a hangulatot. Ekkor már hosszabb útvonalon haladt a lampionos menet, melyet a német önkormányzatnak ás az egyesületnek Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület ás a Mezőberényi Német odaérkezők az iskolások előkészületeit ís. Egyesület ás az Orlaí Petrics Soma Kulturális Központ(2008 Művészeti Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat néven működött.) a Mezőberényi Általános Iskola, az Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgólat, Iskola, Alapfokú A4űvészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. - g Petőfi Sándor dalok. Az uticél a piactér volt, ahol újra műsor fogadta a felvonulókat ás a keresztül ismerkedhettek az ide látogatók Márton püspök szent 2005-ben bekapcsolódott a szervezésbe az iskola, a művelődési központ a osztottak ben a felvonulás az esős idő miatt elmaradt, talán ennek köszönhetően tizenkettedík alkalom, hogy Mezőberényben, a Katícabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda, (2011 előtt Széchenyi.Tstvón Német Nemzetiségi Óvoda, 2005 Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Mezőberényi Német Hagyományápoló előtt Luther úti óvoda) a Mezőberényi Általános Iskola, (2005. augusztus 31-vel jött létre a 44ezőberény - Bé/megyer Község Önkormányzata. Ettől kezdve az intézmény neve Mezőberényi Kistérségi A ltalános Január 1-től augusztus 3l- g az intézmény 4 1ezőberényi Általános Iskola, Alapfokú jogutódjaként szeptember 1-jével az intézményfenntartó társuláshoz csatlakozott Murony az Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Iskola, valamint a bélmegyeri A ltalános Iskola Kistérségi A ltalónos Iskola, Alapfokú Zene- és 1 lűvészetoktatósi Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat, a mezőberényi 1. Sz. Azóta évrói évre megrendezésre kerül, 2014 novemberében lesz a Harmadík alkalommal már a Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Önkormányzat is. Az iskola néhány tanulója műsort adott az érdeklődőknek, köszönhetően egy autó kísért, ahonnan kihangosítva szóltak a Márton napí nézelődőket, újdonságként pedig a sátrakban líbazsíros kenyeret ás teát 2008-ban, minden korábbinál nagyobb számú érdeklődő volt jelen. Abban az Egyházközség templomában, Lázárné, Skorka Katalin lelkésznő szavain évben a lietig vonult a tömeg, ahol egy kívetítőn megtekinthették az készítettek, az épületet -az eseménynek megfelelően- libákkal, lámpósokkal, Az óvodában az óvónők, a gyermekekkel és a szülőkkel együtt lómpásokat

5 Az anyukák és nagymamák űz alkalomra liba formájú mézes süteményeket a szülők ás a gyermekek közös munkájával elkészülnek a lampionok, ás űz eseményre érkezők is hoznak magukkal általában Saját készítésű lámpásokat. A felvonulás előttí napokban munkálkodás folyik. Az óvodában űz óvó nénik, tér - Fő út - Szent István utca; cél pedig 2009 óta, a Piac tár. Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda. Az útvonal: L.uther utca - Kossuth A Márton napi menet gyülekező helye minden alkalommal a Katicabogár Megőrzendő értékünk. felnőttek, családok, barátok, de sok a járdákon nézgelődó űz utcákon német nemzetíségi hagyományok ápolására is. Ők űz ötletadók, a érkeznek p1. Békésrói, Almóskamarósról, Biharból; nem csak azért, hogy szórakozási lehetőséget nyújt. tiszteletére, annak megőrzésére nevel, közösséget épít és formái, kulturált Kellemes időtöltést jelent valamennyi korosztály számára, a hagyományok hogy ott is ünnepeljék. Márton napi hagyományokat saját városukban felélesszék, továbbvigyék, velünk ünnepeljenek, hanem azért is, hogy tapasztalatot gyútsenek, hogy a egész várost érintő esemény, több száz vonuló vesz rajta részt, gyerekek, az eseményre nem csak a szomszédos településekről, de távolabbról is sétáló kíváncsiskodó ís. Az elmúlt évek alatt túlnőtte magát hiezőberényen, bekapcsolódó intézmény szívúgye ís lett. A Márton napi lampionos felvonulás kezdeményezők, de az esemény mára mór a többi, a szervezésbe óvodapedagógusai, a német nyelv megismertetése mellett törekednek a A Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda 6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett Közszolgáltató Intézmény. Mezőberényi Rendőrőrs, a Mezőberény Vadásztársaság, és a Városi DEMÁSZ, a Polgárőrség, a Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs, a Az esemény vidáman, Jó hangulatban telik, síkeréhez évről évre hozzájárul a táncház is kapcsolódik űz eseményhez, a rendezők teával, forralt borral, zsíros kenyérrel várják a Piac térre érkezőket. Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak köszönhetően táncos előadás, vagy szent cselekede teirói, csodatételeírói, életéről. gyakran a Leg a láb műsora mellett, megismerkedhetünk Szent Márton legendáival, hallhatunk minden alkalommal műsor fogadja a felvonulókat. Az ovisok vagy iskolások készítenek, kínálják űz indulókat. Zeneszóra, színes, világító lampionokkal indul el a menet. A Piac téren felvonulásra. Művelődési Központ) közös szervezésében sor kerül a Márton napi lampionos

6 pjlw ww.rnezobereny.hu/ajf!kozerdcku/hirmondo pdf pdf mezobereny. huladattar!hirmondo/hirmondo pdf rnezobereny. l!!o7[iirmondo pdf httpj/www. mciobcrcny. hutsiindcx 8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: bttp:mwww.mezobeiyjwadattar!hiumondo!hirmondo2008 I 2.pdf I 2.pdf bonlapok, mult iméd iás források) 7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia.

7 ciok LImentációja 1. Az értéktárba fe1vételrejavasoh nemzeti érték fnyképe vagy audiovizuá1is M ELLÉKLETEK III. Mag L Y0 20i1. zőbeji Q0t% 1

8 Jö 4e9e Tóoii CVc.déő Q Mezőbj ki1sii Átaos Isoa, ,00 óca.it Mzőbe 9i JAJ$,i Ooíizw fdc.je 9- Mo Ák: t wz. W Ojz o asoö pcies Pó s z JkaO c) fópo v cjkci.9(ő rdc.jc. 20:1. obc c) %\QO - Mezob 9 Qa4jű wáqiozui Sle4d ISt1k (L - Piac. Lwie u. kossuir téj. - kfwt )zsé Óod kfieaboój Ewéu í Oz 0iai Peic.s Sowo KutuŐis zpoidbgi. Jtöbi ú űbm Qz SotOÓ1kŐL a Meöbeji tisbi 4tWoS [s)coa )Ii Qo9poó Eskt3e1. JJéwct Jfezc.tisri 000d.óbak, O koicoboó Qiis Qzö, be4öje sóo.rcktó olewbti 7-g 20z1. RoUbu óa Ei őtöv (ÖRc. Ít9 Ozk3 DWbO 20,00 Yac.so,a M1ox katic.abogái Euéis féwzt Jséi Ouodo QpoLkoS MÓMoL botjóia ŰkefJéI S ŐtQdÓQ iq,0 MÓ.toto Szöté Miito ttqp OP.OM t. 4zj tatazza c3 kít R oiö2ö pkoqoj(ko. zetie Rijó. Ot s edes iszösei Zc. kc.p c.s PÓ s zc.c.qko Oz OAQ IkiCS Soíso kiiqiuóqis Közpo Moiwe..se- MÓi.tot Ö1dRö o )J aq9oójópoó EsiQ,ei, MzetiSéi 0.Yodi2, A KwicLiboQá Eobs Jei MÓiito vuqtsó

9 I312IYn12VLr Kossuth NAPJA MEZŐBERÉNYQ A Mzbréni Nut ksihsc Onkrmn\ zat. i Nic, berv I lmyc kkk ti io 1skI3, 3 /UhL fl\ i ktin Ntm. L Ni.ikéi T3vod. a Ninct Hagyon nvapth FgycüIet a Peif ánjor \IúveIodéi Kzpni. D tkiteleitcl rnehí\ják Ont és kedv. s ismerőseit két liag\omán\ző programjukrt MÁRTON NA Pl LÁM PION OS FELVONULÁS november I 0 én I 7 órától (;\üiekeiő: Széchen)i István Német Ncmzelkégi Igó\Oda [tvoni: Luther LItcLl Puskin utca Tér Fő Út - Szent István utca - Piac tér \1 uior: szent Márton Iegendáának bemuiatási MARTONNAPII\IULATSAG november ii én I 9 órától a Mezőberény - Béimegyer Kistérségi Ahalános Iskola Petőf Uti Tagintézniényéhen Fővédnök: Szahados Márton A zenét a Karcri,anka Zenekar (Mo/?es) szolgáltatja Belépő: 2.000,-Ft, mely tartalmazza a vacsorát (vuotot1 ]jbfktio Marton 1ár hiknozva. dt szeft Program: \ csora Múrtonok k izütnése: T\ úrton hotink 1nnpIves átadúa Bi ény svabok rnúsora rúi 4övei n h..1;c ggeii,i.., J :Ln ÍQJ flk)/q 1siaItohi1ís. I)ckf)űj i vgísárolha!o nove,llhcr J i: a NéIL[ 1 13g\onlún\ Oi3 Et\ L SL,bfl. Fetöfl Súndc i N 1iőd. Közpnnibin. a 1Cfl\ IS\ i \érn1 NCmZ t.123 T3LVOd1bafl és a N zot, r2nv kré AhaInos Iskoli 1 cofl i. Tagi 1znén\ crk k ski Lkúrúnál. Reméljük. köszönthetjük ()nöket rendezvénveinken!

10 - Fi - kos jh-iivnsukisual Hír v- LEOENOA Ittigj /tt\ i.ii (úk 1 pl édbká( i(l ment Íé, e/.ii t \lárton jiiispiik I intetésíl I Is-s ugat UI O gúgtigó óstágokat A lúdsütés mellett még az újbor születésére is emlékeznek Szent Márton - Szerkesztette: Hoffmann Szilvia (38 old.) Mellék/e tek: Ajánló levél - Wagner Márton napját Ott előkkel «r.z- vs-r:-a proi - amján. Javaslom. aki teheti, id- ore uts:z: r cl Me:öberérv.Dv., és ünnepolje Márton. zlrta-i kellemes elmeny volt vaekurik, hajdu.bihariakriak, hcg rés:ts ehettünk a m--:sv település ha-uát:i. ezt a szép, nztya á--vbrzb p.-ogramot. Azt s -iegt öhst hogy a e -cezvéry este több embeit. nczgat német nyelven egy mesét. Á!is -tzr-- npi 6 la-c-ra.- e zc-nu,ást Lihs:r: -os kenyér ós forró te-a közös te meszeteser tánc Ck2 5C. mulatságról bzs:elge ttek, aminek helyszíne a Beré:y fzó-.ló. itt adják át Marton bcias, van m :cs:rr: :E 5, és Nemzetiségi Taaós oda épülete előtt, Gyerekek, felnőttek egyaránt. Szinte mindenki hozott valamilyen lampiont. Volt, aki sajátkészítésűt, mások borból vásároltat. Természetesen mi is ámes k. Innen arab s Márton-raphoz aspmn.a:u öbakutusz. Az óvodások után az iskolások adtak eb sas e.r. A legenda szer nt i:-cn áss: sznz:ii. hírére a [ibnówan bajt eb de a sző- - vasas gőg-agasukkal óvoöászk előadták zcnt.v-t.c - törté eta t. aki a I. zj:adban funtos hitte.-ié munkát vég:ett, ős sokakon.e. A híre - é tulnőtt NezrsIJeie IL s-iíh, Igy ulracob ls 01 l uztck mos telepüc sc-kről. A bevezető után az ös etr:s :- a : ts K::p:t es a ar emiitett német :em:et ség. fagóvoda évrdl evre niegrenclez:k Ónkornsányzat, a W-ezőberér-7se egyel iösté:ségi Aöaiaros Iskola, a Nemet Hagyományápoló Egyes,let az zietes tuával ós nor.-avt barral inálták a gyülekezőket. Aztán elinduk a törne-g. Nem mindennapi Ci, ahol negtucirattuk a ience:cé:y múltját. Többek között azt, begy 2002 óta a Mezőberényi iémet alkaiomhoz ihóen vo;t díszítve: libakka, [ők:éi-pásokl-al A rendezők iba alakú mézeskalácsckkal, utcákon. A -e- y ek ős az éttazék s csoclálattal nézték a lampionos felvonulást. A piaccsamok volt. a vittünk magunkkal, hogy részt tudjunk venni a felvonuláson. Az óvoda ablaka, kerítése látvány volt, ami-t töuiiszaz, vagy talan ezer ember vonult lampionnal a kézben a mezőherényi November 13-án, pénteken, sok-sok embe gyü:ake:etr a mezóberényi Széchenyi István í-jén ret kisvárosba. 5vc-zé E-. tőle tudtam az eseményről. Az idén időben üzent, és családommal együtt elmentünk a békési felvonulásról, a libazsíros kenvérről, és a német énekekről. Egy volt gimnáziumi osztálytá se n ól ott, Evek óta hallottam a hangulatos beszámolót a rnezöberényi Márton-napi ünnepségről. A lampionos Ciisilék: Blog, Már lun-ilápi esidtisir 1, airlpiori, Mezőbereny, s-enriees49. ivaricci: luvliyck Utolsó insdcisítvin :32 Nyomtatás - NAPLÓ A MINDENNAPOKRÓL - Márton-napi webcime: ar lap.hu/hir/l 749 lampionos felvonulás Forrás: E. Kiss Aisdi est Ni hitlap.liu I ír riossalása is vi tvii vi üvls hu hiatyomtatas.php?hid 1749 dara t,itliivii isis, ii-l l-iii sek, ii\ -v,i fl Mu.in.il,,i:ávtö t, 1 liii, II. a lelik halila sis * siivivil. \lark.,i iwtil.it..iki lvii ik. 4s,*n-oi.5 ri-.i ;.ki. hets Máiuw 1. lviii,iv ik,,, I iiilv Cliii viii.ivi jlii,svil lvsussayvsqáhan. liii iili,,iii A lvsvi;sli ;is,iii,in ci iii till isa I- ját, 5 v irt lvzi ihiiik vvisv l l szel isis Ilisliik Irárliksiin I.izti vv ast VstrkA; rrieg a p iliit isis. lii viilsiisis vivlsi rsgtir. siici stis Is 5sv irt di issaisir, ni_vi hites i rsvs_is-, k kiírt, v e--. viii l ns vl,vk 15,1 ii(i/iiilii li,tttiiisiinvai 5,a, fll5t iiiiii ill.,. ivi-sezt-i, ses, vii. vi lv.i ivii. iii tsr, lvi.. I.-. Ii s,,s.it, iv 1j, i viseli 5,5,1 S,v vvl lsisivvsvi 3ijj t.siriil evvili ív Il 55 riirnsvi thi,i,,jil;i 5k iii i vi i i.i -Ó 1,1,11 _i liic al-l ik viii viii *.s,-ii ivavillik káli tik v J irv.ülvk avla iiiuiviil,i,_,in Liii\ Tl7.i iiivii iv%,v i hii ahll ki lnr v, ivv,-%ii 5 wl, tiavipitt I s: ii ilvv.gev ii 5 Ii. cviii I* 41 *?tisl,is ris7.i vii -es. -itt-iii Itt..I 51:,. us,i,l liii k tv-l lista ii i, lwkű*i _ li[it v vvjvhvitivv 5n5,-, 5 státw,i itapi tőrtetvetvikkel Is sacutil. krr-a,otit v-,u, til,-,vl,,,vv,vv lvi. Ii., Ivarnák vs.s ját- is-i es. r:t. si liur, ivvvi lvi.htsc l,vlhi_uji.s,s liii, v,,-v,hti,vtsivi 115 Is-lI. lb_is,,r hit i,s rjiti-r 1, IIi.-,. tflp,,-irv s-l. his,s-.i is-i. s,,-. azt I jisvil- vti-n,ssvl khshv ir 6s stak, vsa.,k.s-,v,k,,i ii i 11105T.iIli%. (151v mm, snv a lkiisi lb.i só i es, j,ir,stiv liv,; i klilviri liii: nis-te I i,ivss,ij.njá,v, kj,zs-jvt,,sj í «,tibi k, v I lsv l:iv -.,vl, uh, Lv, _ Hn ttiárton flvi,lihi5i, Su,á ssáb S. i sdvsegtt rtvndelks,ii, kssitus, a kezdeir-kisti ILus-ti c ui t lakrsts u les. -sió» isis volt ni li,r rt, edit jelentős iii vi-ik peldánt Grula 6* iii i s ri ttiogemhs4scznek is vlsi \e v,ettaftivl ctsuda iv-iii. v--c--v-i már. lv,,u, III %1,ii - i-napot i sl tartják liv I I sdne ls,ii, II Ai ititéi mvnr stsart,,,, ccliv inni 1*5 ti ttiialvval ilvilsr az tttds kiisdb ket. 17,,vlvi -iil tssm1,kttii.e. lvii tss s fels-otstilácsaf, * tlmifli s-,rr*eaóri,5 s. Szent józsi 1- lv sv1ii irnlvan ánnepi Ii.:vviui-I.,:i, I a, uh kiliti T. n-vti esa os Kir 5 s:iasa zárta, ahol sz -smevósua találkozhattí-k, heszélgethettek. Többen is a másnapi Márton napi lqp9ikti,,vcauek vtyiks,, ir.i vur fssijrvd_ Itá,-a a-dn - Muktsagotszerwzteli$ezoberenyben Ici, i mr,, i-ii sv--ck lvi- i-ii, ii.viívi sv,is-- 5 ni v,li,,vl, l tv ké,imam.y- Isir, ik vlv-l b,-vs nt lvi nwo.s-i, elli - : svv,vlv,k ivuslvvv k, li_s,le,v: liv Is 4 tudja Jégbe SI iicivv.isavvv ivó tvviisjii:vt, a lv ilritórel: li koi ib-,srilvsvr kt Il 11 usssl,ht,,,,vi. itt, alkot J,is evvtitk a, - - *55,1cm iici,,ii 1.11 ui,, oto 1111 Ijez iiu-jeviss.eu kikjavies mviő- dvi által vtvvl:ll-tt kumplrirns I ti I Ivtlsiv istjz es ns siutcysc k ti stíárto,m- - bsleslllek sitbrit. vi niissi kikirisvssi napit -nvikzt6n)rk. tkssz A raes Szi a:vsatójáaábsti L v iró ik -.- lvi Sz rirná hlhve lv iv-i ls5i,-.,v:svi Ii-ii -c rttakatwjmp,1a sskotrbqai. -I 555 kkitss; (,711 W,róse,iti.k_ iimr.. iv flhi,fli,-flllvlt lv - v wmuk 21) nií.alhvess, -a,,, i IIiiíui * lillájkoti i az szz, I eti, ki csili S *tvlká s,vi.sat S Sav 101v- di. si,,vi em2uv ai lujza- ii iivsviik nis a slz,s-ievu, \lart i,i is.4i s5k*iapvmfiwtőaimat*ai ilvulni: a1i 5sikökiniealt c,l. -vá*-e esik egy 1l támogató és ajánló levelek 2. A Hiv. 1. (1) bekezdés j) pontjának való rneglelelésl valószínűsítő dokumentumok,

11 hagyományának megőrzését és a rendezvény Helyi Ertéktárba való felvételét. Óvoda óvodapedagógusai által 2002-ben kezdeményezett Márton napi lampionos felvonulás Egyesület elnöke támogatásra javaslom a Katicabogar Evangehkus Nemet Nernzetisegi a Mezőberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Mezőberényi Német Hagyományápoló Atulírott Wagner Márton (Lakcím: 5650 Mezőberény,Báthory utca 88/A, Tel: Tárgy: Márton-napi lainpionos felvonulás helyi értéktárba történő felvétele ajánló Waer Márton Tisztelettel: y, 7 Mezőberény, november 11. ezért isjavaslom, hogy bekerüljön városunk értéktárába. is alkalmat ad. A német nemzetiség hagyományának ápolása mellett ebben látom értéket, Városunkban a nemzetiségek összetartanak, az emberi kapcsolatok ápolásához e rendezvény is élményt nyújt, a résztvevők között minden korosztályt megtalálunk. Hangulatos a hosszan sok embert vonz, a résztvevők száma évről-évre növekszik. A legkisebb gyermekek számára megsokszorozta a szervezési és lebonyolítási feladatokat, ezért a helyi német szervezetek, az hűvösebb évszakban is adódik alkalom a városban arra, hogy a lakosság kimczduljon általános iskola és a művelődési központ is minden évben segíti a rendezvény sikerét. Mellette több támogató is részt vesz a lebonyolításban. Fontosnak érzem továbbvinni a kígyózó, világító lámpások sorát látni, és a Piac-téren elfogyasztott libazsíros kenyér is sokaknak jól esik. Úgy érzem, hogy a rendezvény összehozza az embereket, érdemes találkozására, ahol felelevenítik Márton legendáját, ezzel felhívják az emberek figyelmét az rendezvény fennmaradjon és színesítse a város életét. A felvonulás jó alkalom az emberek egymás iránti szeretetre, az elesettek, rászonilók segítésére. Jó dolognak tartom, hogy a otthonából, találkozzon, jól érezze magát. A résztvevők egyre növekvő száma szervezők összefogását, együttmunkálkodását a rendezvény sikeréért. A lampionos felvonulás továbbvinni a hagyományt. A helyi németségriek igen kevés hagyománya él, ezért fontosnak tartom, hogy a Márton napi Indoklás: Ajánlás

12 Szent Márton élete, legendája Sze,kes:íeiíe. Hof/imíiz,z S:ili ja 2008 ci n1c(/x rei1 I Lc.IieJili J,/ ii \ cinei Veiii:eiíscgt 1 ug() vocia A e e/őkö:ö.scge.1 gűjieiik/flí ö.sea1iíioiia LJ J.tI ) Márton-napi misztériumjáték Szent Márton nevéhez fűződő népszokások, hagyományok Márton-napi dalok Márton-napi mondókák Lampiorikészités Mandalák Receptek Szent Márton

13 palástodat - könyörögj érettünk! Ezt imádkozzuk a Szent Márton-litániában. Mártont a továbbiakban a litánia úgy említi, mint a valódi tökéletesség mintáját, a igaz katolikus hit terjesztőjét. katonák dicsőségét, a szerzetesek példaképét, a bálványok bátor lerombolóját, az Szent Márton Savaria dicső szülöttje, ki a Szegény koldussal megosztottad 2 Másnap álmában Krisztust látta abban a köpenydarabban, amelyet a fázó szóló feljegyzések megemlítik szerénységét és szolgálatkészségét. Mint katona gyakorló lovascsapathoz került, mivel nagyon fiatal volt. 19 éves korában lett egy katekumenhez. Mindig talált lehetőséget erények gyakorlására. Katonaéveiről Galliában, sokan meghaltak a nagy hidegtől. Márton minden ruháját Köpenyét kardjával kettéhasította és az egyik felét a koldus vállára borította. Márton 15 éves korában apja kívánságára jelentkezett katonai szolgálatra. Egy előtt történt, minden életrajzírója megemlékezik. Különösen kemény tél volt Egy napon késő este, járőrszolgálatból hazatérőben didergő koldussal találkozott. elajándékozta a szegényeknek, Csupán a rajtalévő ruhadarabok maradtak meg. kivívta társai megbecsülését. Az Amiensben töltött évek egyik eseményéről, amely még megkeresztelkedése Légióját Galliába, Franciaországba küldték, ahol Amiensben teljesített szolgálatot. ténylegesen katona. Szolgálatának éveiben magatartása példamutató volt, méltó Márton a katonaságná kellett lépniük a légióba és ott meghatározott ideig szolgálatot teljesítettek, vagy pogányok voltak. Apja a római légió tisztjeként szolgált. A források tanúsága szerint édesapja és édesanyja valószínűleg szláv eredetű volt, bár egyes történetírók kelta származásukat is lehetségesnek tartják. pogány szülők nem nézték jó szemmel, hogy gyermekük az Új vallást követi, Gyermekkorát Márton Ticinum (Pavia) városában töltötte. Alig 12 éves, amikor azzal a gondolattal foglalkozik, hogy keresztény lesz és remeteként éli le életét. igyekeztek ettől eltéríteni. Egy római rendelet értelmében a katonák fiainak be Márton Kr. u. 316-ban vagy 317-ben született Savariában. Szülei jómódban élő Szülei akarata ellenére, azok beleegyezése nélkül kérte felvételét a keresztények közé. A püspök kézrátétele a 12 éves Mártont hittanulóvá, katekumenné avatta. A valamilyen hivatalt kellett vállalniuk. Márton apja jutalmul Itáliában földbirtokot kapott, így a család Itáliába költözött. Márton gyermek és itjúkora Települések neve őrzi emlékét, városok választják védőszentjükké. Franciaország pártfogóját tiszteli benne. ismertetik csodás cselekedeteit. Tiszteletére kápolnák, templomok épülnek. Erényei között szerepel mélységes alázata. Olyan ember volt, aki hitből élt. Eletéről krónikák, legendák, himnuszok emlékeznek meg, hirdetik munkásságát, Szent Márton élete

14 Constans koldusra terített. Krisztus így szólt a fiatal katonához: Márton, a hittanuló öltöztetett engem ebbe a köpenybe. 339-ben, 22 éves korában keresztelkedett meg, szolgálati helyén, Amiensben. A kereszténnyé lett fiatal katona parancsnoka kérésére még két évig szolgált a légió kötelékében. A hadseregből való távozása előtt, 341-ben barbárok támadtak Galliára. A császár - - az ütközet előtt személyesen buzditotta katonáit. Név szerint szólította őket és ajándékot adott át nekik. Márton nem akarta az ajándékot elfogadni és ennek okát közölte is az uralkodóval: a császárt szolgálta eddig, ezután Istent kívánja szolgálni. O viszont a csatától való félelemmel vádolta meg Mártont és ezzel magyarázta a seregből való kilépésének okát is. Márton a méltatlan vádat visszautasította és a császárnak azt válaszolta, hogy másnap a hadi felszerelés nélkül, Isten nevével az ajkán és a kereszt jelének a védelme alatt megy majd a csatába. Az ütközetre azonban nem került sor, mert a barbár frank sereg követeket küldött a császárhoz és békét kért. Az ellenség kérése, békeajánlata a császárnak is meglepetést okozott. A csodának is nevezhető fordulat egy súlyos veszteséggel járó csatát akadályozott meg. Márton miután elhagyta a katonaságot, felkereste a szentéletű poitiers-i püspököt Hiláriust és felajánlotta neki szolgálatát. Hilárius kitűnő segítséget kapott Márton személyében, akit hamarosan diakónussá akart szentelni. Márton azonban alázatosságból méltatlannak tartotta magát erre a tisztségre. Az egyházi rangfokozatok legalsó lépcsőjén kezdte szolgálatát és csak később vette fel a diakonátust a poitiers-i püspök kezéből. Márton hazatérése Pannóniába Márton nem töltött hosszabb időt Poitiersben. Álmában utasítást kapott, hogy térjen vissza szülőföldjére, Pannóniába és ott hirdesse Krisztus igazságát. Szülei Itáliából már korábban visszatértek Savariába. A fiatal diakónus 355-ben hagyta el Poitierst. Utközben hirdette az evangéliumot, térítette a pogányokat. Pannóniába történő útja során számos viszontagság érte. Egy alkalommal rablók támadták meg, de látva bátorságát, nem bántották, sőt egyik támadóját meg is térítette. Eletrajzírói másik eseményt is feljegyeztek, amely útja során történt vele. Utközben Mártonnak többször megjelent egy alak, aki újból és újból közölte vele, hogy bármerre megy, bármit cselekszik is, az ördög mindenütt ott lesz, kíséri mindenhová. Hazatérése után Savariában megkezdte térítő munkáját. Edesanyját is a keresztény hitre vezette és megkeresztelte. A hagyomány szerint az egykor a szombathelyi Domonkos templom előtt álló kút vizével keresztelte meg. A kút helyén ma Rumi Rajki István szép Szent Márton szobra áll. Apja továbbra is a pogány hit követője maradt. Missziós munkája szülőföldjén nem volt zavartalan. A 4. században erősen fellángolt az eretnek ariánus mozgalom. Az ariánusok a keresztény hitet bátran hirdető Márton ellen támadtak. Elfogták, megvesszőzték és elkergették Saváriából. 3

15 maradt, ahol térítő munkáját folytatta. Milánóban is az ariánusok akarata Gallinariának, Tyúk-szigetnek nevezték azt a kietlen, kopár földdarabot, ahol Milánóból történt elűzése után magányba vonult. Egy szigetre ment. Insula Márton már kora gyermekkorában foglalkozott a gondolattal, hogy remete lesz. érvényesült, kikergették a városból, mint lázítót. értesült róla, hogy az ariánusok Hiláriust is elűzték Galliából. Márton Milánóban Útját Itália felé vette, hogy onnét Poitiersbe menjen Hilárius püspökhöz. Útközben feljegyezték a krónikák. Lupicinusnak - másodmagával - gyökeret evett és halálosan megbetegedett tőle. Nagy fájdalmában Isten segitségét kérte és Elelmüket nagyrészt a szigeten található növények biztosították. Márton egy alkalommal - mivel nem ismerte jól a növényeket - egy buzgó pap társával - bűnbánó, mérges egy Életét csodák kísérték. Isten így nyilvánította ki, hogy Márton az Ő kiválasztottja. jómódú polgárnak - fiatal 4 támasztotta fel imájával. rabszolgáját feltámasztott egy meg nem keresztelt hittanuíót. Másik halott feltámasztását is Első csodája Galliában a ligugéi kolostorban történt, ahol buzgó imával Márton csodái felvette a szerpapi rendet, mert az egyház megkövetelte, hogy egy közösség elküldte tanítványait, hogy folytassák a keresztény hit megszilárdítását. létesített, amelyek később vallási központokká váltak. A megtérített vidékekre Sokan csatlakoztak hozzá és követőivel hamar benépesült a domboldal. Márton két kilométernyire fekvő kis település, Ligugé környékén remeteségbe vonult. uralkodó. Az eredményes térítőmunkához segítőtársakat keresett. Poitierstől alig hittérítő munkára a szeminárium lakóit. Márton élete legfőbb céljának a keresztény hit terjesztését tartotta. Sokat utazott, A ligugéi szerzetesi közösség szemináriumnak tekinthető, itt készítették elő a városokban vert gyökeret, a falvakban továbbra is a pogány hit maradt az vezetője diakónus vagy áldozópap legyen. Ligugében kialakult egy szerzetesi térítette a pogányokat, megszervezte a h itközségeket. Egyházközségeket összefogta, szervezte a remeték életét. Naponta közös imára gyűltek össze. Remetetársait és a keresztény hitre készülőket nap mint nap oktatta. Egy idő után személyes tulajdonnal nem rendelkeztek. Imával és munkával teltek napjaik. közösség, amely pontos szabályok szerint működött. Ruházatuk egyszerű volt, Visszatérése után azt tapasztalta, hogy a kereszténység Galliában csak a Remeteélet Galliában segítségére legyen. Császár megszüntette, így a püspök visszatérhetett székvárosába, Poitiersbe. Szigeti magányában értesült arról, hogy Hilárius száműzetését Constantius Márton 360-ban útra kelt, hogy Galliába menjen és Hiláriusnak térítő munkájában betegségéből csodával határos módon felépült. szemlélődő életet kezdett. Az Itáliában töltött évek

16 S tisztelték. Hilárius püspök, akit az egyház később szentté avatott, 368-ban meghalt. Utódául a poitiers-i püspöki székbe Pascentius került. Három év múlva, élére. Püspökként is egyszerű életmódot folytatott. 371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg. A püspöki hivatalt Apostoli buzgósága, példamutató alázata révén Gallia-szerte ismerték és Tours városának püspöke tiszteletnek örvendtek az egyház püspökei, híveik atyjuknak tekintették őket. lakosság az Egyházban látta megmentőjét, tőle várta sorsának jobbulását. Nagy életmódot kívánta folytatni. Eredménytelenül. Ezért elhagyta székvárosát és helység viseli nevét. Járt Normandiában, Picardiában és Flandriában is. Az írott források megtörtént tényként említik, hogy térítő útja során Chartres környékén szimbóluma megsemmisüljön. Kérése meghallgatásra talált, a vihar reggelre ledöntötte a templomot. Máskor egy pogány isten szobra dőlt le közbenjárására. különös tiszteletnek örvendett. Az Új toursi püspök székhelyén Is a régi csendes alázatossággal viselte, bár megválasztása ellen tiltakozott. Csellel hívták el szerzetesi közösségéből és szinte az egész Tours óhajára került a püspökség Márton szerénysége, egyszerűsége és az általa véghezvitt csodák következtében Marmoutierben telepedett le, ahová csakhamar több fiatal szerzetes követte. támadások ellen már nem tudott kellő védelmet biztosítani. Belső ellentmondások A 4. század végén a Római Birodalom hatalma meggyengült és az erős barbár Márton új helyén folytatta hittérítő munkáját, járta a falvakat, lerombolta a pogány Hittérítő tevékenysége Is gyengítették a birodalom erejét. A félelemtől rettegő és megélhetéséért küzdő felkeresték és megtérítették őket. Az Isteni Gondviselés csodák tételével segítette apostoli munka eredményeként Márton püspök elérte, hogy a toursi bálványokat, helyükön templomot épített. Sorra alapította a kolostorokat, amelyeknek tagjai szintén a kereszténység terjesztésén munkálkodtak. A kitartó őt munkájában. Ilyen volt az amboisei pogány templom lerombolása. A kőből egyházmegye területén egyetlen pogány falu sem akadt. Az egyes falvak lakóit A pogány szentélyek helyén emelt a templomokat egy-egy keresztény szent épített templom lerombolását az ezzel megbízott pap nem tudta végrehajtani. Márton püspök egész éjszaka imádkozott, hogy a pogányságnak ez a jégesőt. Látogatásánakegyik vidéke Burgundia volt. pártfogása alá helyezte, akiknek tiszteletét meghonosította és elterjesztette. Igy az angersi és lemansi egyházmegyékben Is. Emlékét a mai napig őrzik. Számos lett Márton püspök Gallia apostola. zsinaton és Vienneben is időzött. itt gyógyította meg Paulinusnak, a későbbi nolai ölelésével egy bélpoklost tisztított meg. Sens vidékén pedig imájával elhárította a Lelkipásztori munkája nem szorítkozott csupán egyházmegyéje területére. Térített meggyógyított egy 12 éves néma leányt. Trierben is járt, átutazott Párizson, ahol püspöknek a Szemét. Dél-Galliában kevesebb helyen járt, de ismert, hogy részt vett a bordeauxi

17 Imájával meggyógyította Lycontius birodalmi helytartó ragályos betegségben szenvedő családtagjait. A helytartó hálából felajánlott adományát sem saját céljára, sem kolostora részére nem fogadta el. Erre Lycontius az összeget rabok kiváltására utalta. Rabokat engedett el Márton imájára Avitianus, az egyik galliai provincia zsarnok helytartója is. Istentől álmában kapott intésre kegyelmezett meg a halálra ítélt foglyoknak. A püspök eljutott a császár udvarába is. I. Valentinianus nem akarta fogadni, megtiltotta, hogy színe elé bocsássák. Márton a tilalom ellenére is bejutott a palotába. A Császár trónjából lángok csaptak ki, mire az uralkodó felugrott, a főpap elé sietett és kérését teljesítette. Szent Márton halála és temetése Csodák sora kísérte Márton püspök működését: betegek gyógyítása, halottak feltámasztása, ördögtől megszállottak megszabadítása volt a bizonyítéka az ő isteni kiválasztottságának. Fáradhatatlanul dolgozott a hit terjesztésén még idős korában is. Nyolcvan éves elmúlt, de még járta a vidéket, látogatta az egyházközségeket. Munkája mellett készült a nagy útra, várta halála közeledését. Nem a kedves marmoutieri kolostorában érte a halál, hanem vidéki munkája során Candesben, ahová az egyházközségben jelentkező viták elsimítására utazott. Visszatérése előtt gyengének érezte magát, tudta, hogy el kell hagynia szerzetestársait. Több napig magas lázzal feküdt hamuból készített fekhelyén. Nem engedte, hogy szalmából vessenek ágyat számára. Szép imával búcsúzott el az őt körülállóktól. Halála óráján így imádkozott Istenhez: - Uram, ha népednek még szüksége van rám, nem vonakodom a munkától. Az Úr azonban szólította és magához hívta egy vasárnapi napon, 397. november 8-án. Halálhíre futótűzként terjedt el, Gallia-szerte hatalmas részvétet váitva ki. Néhány nap alatt nagy tömeg gyűlt össze Candesban. Holttestét több város is magának követelte. Poitiers és Tours egyaránt azon volt, hogy náluk helyezzék nyugalomra a püspököt. A holttestet vigyázva őrizték. A toursiak az őröket kijátszották, és az ablakon kiemelték Márton földi maradványait. A Loire folyón csónakban vitték székvárosába, Toursba. A város előtti keresztény temetőben temették el november lién. Temetésére közel 2000 szerzetes érkezett Toursba és hatalmas tömeg vett búcsút püspökétől, akit évtizedek alatt szívébe zárt. Sírja fölé tanítványa, Brictius kápolnát emeltetett. 6

18 - Segítsetek, Szent Márton legendája Szent Márton a kora középkor egyik legnépszerűbb szentje volt. 15 éves volt, amikor a császár rendeletére apja helyett kellett lovagi szolgálatba lépnie. Lovag korában történt, hogy Amiens városába kellett lovagolni kis csapatával. Hideg tél volt, a sűrű hóhullásban késő este érkeztek a város falaihoz. (Megzörgették a kaput) - Engedjetek be Fontos levelet hoztunk. Márton nyöszörgésre lett figyelmes. A kapuban egy koldus didergett. vitéz urak. Éhes vagyok, napok óta koplalok, a hidegben majd meg fagyok. Szánjátok meg a nyomorult koldust. A lovagtársak csúfolódni kezdtek: - Majd bizony a palástunkat adjuk oda! - Mi is éheztünk, fáztunk, ne állj az utunkba! - Hallgassatok! Bizonyosan azért került ez a szerencsétlen a mi utunkba, mert Isten nekünk rendelte, hogy segítsünk rajta. - Hogy akarsz segíteni, hisz a mi élelmünk is elfogyott! - Valóban, szegény ember, kenyerem nekem sincs, de a köpenyem megosztom veled, legalább a hidegtől védve légy! - Ostoba vagy! Hosszú még a tél, most Te fogsz megfagyni fél köpenyben. - Nem, barátaim, a jótett melege átjárja a szívet. Aki másokon Segít, meg nem rövid ülhet. Azon az éjszakán Márton különös álmot látott. Ott állt az Úr trónusánál, körül a fényes angyali sereg. Az Ur vállán Márton megpillantotta azt a fél köpenyt, amelyet az este adott a szegény koldusnak. Az Ur pedig így szólt: - Tudd meg, Márton, ha bármi jót teszel a legkisebb testvéreddel is, azt mindig velem teszed. Mikor Márton reggel felébredt, szilárd elhatározás született szívében: - Nem akarok katona lenni, Jézus barátja vagyok. Nem kell a kard, a páncél, ami eddig védett. Nincs rá szükségem, mert tudom, hogy engem Jézus segít és erősít. Elmegyek és a szegényeket, árvákat, gyengéket fogom védeni. Isten kegyelmet adott szolgájának, védte a gyengéket, szegényeket, sok barátot szerzett magának, mindenki szerette. Vándorlásai során Toursba érkezett. A városban akkor halt meg a püspök. A nép Mártont kérte: 7

19 - Nem - Meg kell találnunk! Végtelen szeretete, jósága áldást hoz városunkra! rang, méltóság! püspökünk! - Ő a szegények gyámolítója, egyszerű, igazságos pap. Ő legyen a mi ház liba-óljába. A városlakók egész nap keresték, nagy szomorúsággal kutatták. Nagyon megijedt Márton és elmenekült a város szélére, Ott bebújt a legkisebb akarok püspök lenni. Én az Úr alázatos szolgája vagyok, nekem nem kefl 8 mércéjévé! belső szorongatásban is a testvéri szeretetet tette meg Isten szeretetének A történelem lapjai úgy emlékeznek meg róla, mint aki a legnagyobb külső és emlékeztet. ludakkal történő ábrázolás a püspökség elől bujkáló szerzetes árulóira és szerette. A Márton-napi lovaglás a köpenyét megosztó katonát idézi, a Ettől kezdve Márton a nép szeretett és hűséges pásztora lett. Mindenki tisztelte - Látom, nem bújhatok el a püspöksé elől, a feladatot vállalom, ha egyszerű őrzöm a hit tisztaságát. remete életemmel együtt elfogadtok. Igérem, az Ur hűséges pásztora leszek, - Ide bújt a ludak közé, de azok elárulták rejtekhelyét. - Figyeljetek! Ott, a ludak óljában éktelen gágogás van, nézzük meg! - Keressük! Meg kell találnunk! - Igazságos, megvédi az ártatlanul üldözötteket. - Légy a püspökünk! Légy a mi vezetőnk!

20 9 Ilyen sok jósolták be a jószágot az istállóba, ekkor számoltak el a pásztorok, s Márton Répce vidéken végigjárták amely napkor kérdezte meg a gazda a pásztort, hogy marad-e jövőre Is? Az ünnepe. szempontból Is jeles nap - ii e, Szent Márton november Népszokások Szent Márton a néphagyornányban Szent Mártont már a középkorban Is a jószág védőszentjeként tisztelték. A jószág s ruha helyett az állat bőrét teríthetik ki. Göcsej, Baranya és a Mura-vidék lakói szerint ezen a napon nem szabad mosni, teregetni, libatojást ültetni, mert odasiet a dög és elpusztul a Márton napja gonoszjáró, időjós negyvenes nap, rámutató és tiltó-nap is ben Nádasdy Ferenc utasítja pásztorait egy Vas megyei pásztor-céh a Márton-napi. S mivel ez a nap többnyire ködös, azt mondták: Eljött időből. Baranyában azt tartották, hogy márciusban olyan lesz az idő, mint Ha jókedvű Márton, kemény tél lesz, borús Márton, borongós tél. Márton napi esőre fagy, szárazság következik Sok helyen a gazdasági év fontos állomása volt ez a nap. Ekkor hajtották Márton szürke lovon, ha havazott, Márton fehér lovon nyargalt. nyírfaágat adott neki a püspök, hogy azzal vesszőzze meg az állatokat, s népszokásnak. A pásztorok frissen vágott, zöld ággal elszámoláskor leadott járandóságot néhol Márton adójaként emlegették. A pásztoroknak Rábagyarmaton minden háztól Márton-rétes járt, amelynek A hosszúperesztegi gazdaasszony azonban azért sütött rétest Márton A magyar nép hitvilága, népszokásai, nagyrészt jeles napokhoz kötődnek. megtartsák... egy böcsületes személyt magok között bíróvá tenni és meggyógyulnak. Ez az eredete a vesszőzésnek nevezett, különösen Szombathelyre jött Márton hoz segítséget kérni. Almában egy fehér A vesszőzés végén a gazdának adták az ágat, s ezzel hajtották ki a napkor, hogy Szent Márton köpenyét kinyújtsa, s így a család ne nyugati megyékben (Vas megyében: Acsádon és Vépen) ismert szabályzatban, hogy Szent Márton napján a régi szokásokat gonoszűző eszköz élő hagyomány szerint disznóvész idején egy pásztor következő tavasszal a jószágot először a legelőre. A szokást nem mi kezdtük, s nem mi végezzük, nélkülözzön és másokon is segíteni tudjon. Elhoztam Szent Márton püspök vesszejét, Allataiknak annyi szaporodása legyen, Ahány ága-boga van a vesszőnek. összeszedése újévig Is eltartott. megesküdtetni kötelesek. a falut, köszöntőt mondva: meg a Márton-napi archaikus

21 céhek A bánátiak szerint 40 napig olyan idő lesz, mint ezen a napon, viszont a téli időjárás az ellentéte lesz. Ugyanitt a szép, napos Márton-napot és az előtte vagy utána következő meleg napokat Márton nyarának emlegetik. A karácsonyi időre is következtettek az e napi időből, mert ha Mártonnapján a lúd jégre áll, karácsonykor sárban jár. Ilyenkor előkerül Márton madara, a holló is, amelyik eddig az erdőben lakozott, most már mindenfelé lehet látni a mezőkön. Márton-napkor libát illik enni, mert aki ludat nem eszik, egész évben éhezik, vagy ahogyan Zalalövőn mondják: aki Márton napján ludat nem eszik, ehetik az bármit, mégis éhezik. A Márton-napi lúd fogyasztásának az eredete egy legenda. Márton, amikor megtudta, hogy püspökké akarják választani, a ludak óljában bújt el, de az állatok gágogása elárulta. Ekkor az emberek kérésére elvállalta a püspökséget. Az elfogyasztott liba mellcsontja megmutatta, hogy milyen lesz a tél. Azt tartották, hogy a fehér mellcsont havat, esőt jósol, ha vörösesbarna, akkor kemény hideget. A Márton-napi lúdból illett küldeni a papnak is. De ha már kellett, akkor a legkevesebb húsú hátsórészt küldték. Innen ered a püspökfalat szavunk. A 18. században a lúd hátulját gyertyapecsenyének is nevezték, mivel falun, tanyán Márton-napján gyújtották meg először este a világosságot adó gyertyát, lámpát, pilácsot. A libapecsenyét az e napra már kiforrott újborral megtöltött Márton poharával öblítették le, megkóstolva, hogy milyen is lett a termés, mert a bornak Márton a bírája. A középkorban az ekkor fogyasztott bort gyógyító hatású szentelménynek tartották Magyarországon. Márton napkor, ahol a templomnak ő a védőszentje, - de máshol is sok helyen búcsút, bált tartanak. - Közmondások is őrzik Márton püspök emlékét. Sok Márton lúdja telt már el azóta mondják, ha azt akarják kifejezni, hogy bizony régen történt az eset. A kövér ember olyan kövér, mint Szent Márton lúdja. Ha egy dolognak többen is hasznát veszik, többek hasznára van, közjóra világol, mint Márton grammatikája a közmondás szerint. Nevét falvak, városok neve is őrzi, templomok védőszentje. Kádár, csapó, takács patrónusa. Keresztnévként is szívesen adták nevét, különösen Kalotaszeg környékén. Márton-napkor aztán az alábbi köszöntő rigmussal kopogtattak be az ünnepelthez: Derő dicső estére Sok Szent Márton nevére. Mi is tehát tisztelni, Jöttünk téged áldani. Csillagod tündököljön, Míg végórája eljön. Végre fuss a mennyekbe, Szentek seregébe. 10

22 11 ;sha ott, lng T. tivinn lesz a Népi ünnepeinknek, hagyományainknak se szeri, se száma. Szent Márton Es minden magzatoddal. Sokszor érd nevednapját, Mely életed vidítja, Sok számas esztendőket. Kívánunk Szép időket, Köztünk tovább újítja. Elhesd boldog óráját, Te szép úri házaddal meg, hogy milyen lesz a (éj. Fia fehér szakállt lenget a szél, A néphit szerint Márton napján, november l1-éii mutatkozik hosszú lesz és kemény a tél Másképpen mondva:,, Márton-napi havazás karácsony és nem más. ELlI ternió viilekckc ii iiiar rcgen napkin ihltcnek első ízben az ali Szent Mártoa és i libák, kolostorok szerzees kikói. A néphit szerint összefüggés k árinra óritették poharu kit a togva, hagy e napon Szent itephagveinány is. hogy rtovcm étkezik. Ep(E azonban még szokás maradi a középkori ni Is tagaráák. hegy Márton napa ugan(.53k savanykás orral SIIIIS flh ít az Igazi bukéia, S nem borrá érerr. Azt azért elismeri a ber 11 -re a bornak tn. távolról vnecike,rii, iiiiijei ijiust iiiai ót orhúl niivel azt tartia a nénh r. hogy :niie T.1 toii MAJNA-FRNKFUFiT tartja Márton napjára kiforrt az Új bor, ekkor már le lehetett zárni a hordókat amint 3 kracsonviinncpek emlékét úgy is őrízzük, ha vigyázunk arra, hogy jeles napjához fűződő, az emberek iránta érzett szeretetét és tiszteletét kifejező szokások, A bor, u lúd, az LdŐjúni és rnds népszokások Márton-napi jóslatok hagyományok ne vesszenek feledésbe. a német paraszti naptár. idoiaiasa küziátt.. Ha Marton akkei kji,isűi :kor hí vast hang i lihak kírcsúl\ aziiak. iii,ok iflofld,is. fehér barnás színű, akkor nagyobb kevés havat ígér, Ha ellenben O I1L F, migv t?. keiuoii\ telet. és lesz a hó, mini a hideg a télen clciéig meteorológus: mell nagvar idötárás, azt csak a ludak tidják )3 ilgyarus kiváló időlós. I Es a LIOE[. hogy aztán mit Hoz a a Mátoii-napi liba a

23 12 és bízott sütbető állapotúvá az idei, tehát fiatal liba. Csakhogy az emberiség istenadta ínyes A valószínű és kissé prózainak tűnő ok, hogy a régi paraszti gazdaságokban ekkorra nőtt meg Európában elterjedt népszokás Szent Márton napján, november 11 -én libát sütni. Szent Márton-napi lúd királynő éppen sült libát evett, amikor jelentették a.z örömhírt. A királynőnek már ekkorra is volt hízott libája, és mi mást tehet egy trónusához bű nép: maga is ilyenkor eszi meg a ludat. nem sütnek benne. A fránya angolok, akik mindent másként csinálnak, mint a kontinens lakói, megvan, de egy nyelvi félreértés következtében ina már Medve utcának nevezik, de medvét spanyol hadiflotta, a rettenthetetlen ármádia fölött, éppen Mihály napja volt, és Erzsébet érzéke mindig kitalált valami nemesebb indokot arra. hogy a lehetőséget szokássá, a szokást pedig Ünnepélyes eseménnyé léptesse elő. Igy választották ki Szent Márton napját, s így került Szent Mihály napján sütik a libát, állítólag azért, mert amikor nagy győzelmet arattak a lesz a tél. Ha a mellcsont fehér: kemény, havas tél várható. Ha szürkés, akkor latyakos, enyhe télre kell számítani. Meg kelt jegyeznem, hogy Zalában magam is részt vettem egy Ilyen pedig az következett, hogy a tél egy része keménynek és havasnak, más része latyakosnak és enyhének ígérkezett. Ugyancsak mint általában. Igy aztán elmondhatjuk, hogy hajó a lúd és szertartáson, és a mellcsont helyenként fehér volt, helyenként szürke. Mint általában. Ebből meleg a kemence, akkorjó lesz a libapecsenye, és sikerül megjósolni egészen pontosan azt is, hogy milyen lesz a tél... ludakkal. A legenda szerint, amikor püspökké akarták szentelni, a szerény természetű férfiú konyhai felhasználásra és paplanfeltöltésre, de házőrzésre is alkalmas.) Ez a népszokás a kapcsolatba a Pannónia területén született és Franciaországban püspökké lett Márton a elrejtőzött rajongói elől, és hollétét a gágogó libák árulták cl. (Köztudott, hogy a lúd nemcsak franciáknál régóta elteijedt, olyannyira, hogy Párizsban például a Saint-Martin-des-Champs apátság közelében egy egész utcát elfoglaltak a libasütők, akiknél készen vehették meg a csemegét a lusta vagy sütőkemencével nem rendelkező háziasszonyok. Az utca most is kultúra minden áldása, a Márton-napi lúdsütés Magyarországon is elteijedt, de valószínűleg pogány beütéssel. A fiatal libát megtisztítják, kibelezik, besózzák és meghintik friss A mellcsont megcsontosodott hagyománya De térjünk át szép hazánkra! Mint a keresztény lakomá.ztak már libát a pogány időkben is, némi majorannával, kívül-belül. Befűtik a kemencét, rongyseprűvel kihúzzák a faszenet). és lehetőleg nagy cserép- vagy öntöttvas tepsiben betolják a majd amikor már forró, kicsuniiszolják (nedves libát. Szép pirosra, ropogósra sütik. Amikor a húst (úgy át kell sülriie az állarnak, hogy ez elkészült, kiszedik, fatáblára fektetik és könnyen elvégezhető legyen), és szemügyre veszik feldarabolják. A melle csontjáról óvatosan lefejtik a mellcsontot, hogy rnegjósolják belőle, milyen ]S

24 13 alkalmas.) Szent Márton ás a liba ól November i. jeles dátum a népi kalendáriumnkban: ekkora bíznak meg a tatai libák, Lúd, bor, időjárás, álmok - Márton-napi hiedelmek Szent elrejtözott rajongói elől egy libaólba. ám hollétét a gágogó tbák elárulták. (Köztudott, hegy a lud nemcsak konyhai felhasználásra ás paplanfeltőltésre. de házörzésre Is vagy sutőkemencévet nem rendelkező háziasszonyok. Az utca most is megvan de egy nyelvi félreértés következtében ina már Medve utcának nevezrk, de medvét nem sütnek benne. Szerit Márton ládja Ennél emelkedettebb magyarázat Szent Márton tisztelete. A legenda szerint, amikor Szent Mártunt Tours püspökévé akarták szenfelní, a szerény termós7etű ÍÚI1iII Szent Márton hoz kapcsolják a ludat? Elterjedt népszokás Szent Márton napján. november ii-én libát sötni. De miért pont Ke7dödhetetett a vigasság, a püspöktalatröl azonban nem llett elfeledkezni! énk meg az ubor, ez az utolsó vásán nap. ás ekkor jártak le a munkaszerzfldések. A Épszoks Franciaország egyes régióiban is Ismert, Párizsban például s Saint Martin dos Clramps apátság közelében egy egész utcát elfoglattak a libasútök, akiknél készen vehették meg a csemegét a lusta A lúdsufést az angolok ismerik. ám ök mindent másként csinálnak, mint a kontinens lakói: ök Szent Mihály napján sütik a libát, volt, ás Erzsébet királynő éppen üit flbát evett. auákor jelentették az örömhirl. napján libát nem eszik, egész éven át éhezik. Hogy Márton napra Igencsak meghlznak a hidak jól jelzi sz elhízott emberekre használt hasonlat: ofyan kövér, mint hizott siithető állapotúvá az idei, a fiatal liba. A közmondás Úgy tartja, aki Márton A kissé prózrvnak túnő ok, hogy a régi paraszti gazdaságokban ekkorra nőtt meg és éliltólag azért, mert amikor nagy győzelmet arattak a spanyol hadiflotta, a rettenthetetlen ármádia fölött, éppen Mihály napja A Márton-napi lúdsütés Magyarországon Is elterjedt. A hagyomány szerint a tiatal libát megtisztítják, kihelezik, besózzák ás veszik a meflcsorilot, hogy inegjósolják belőle, ríllyen lesz a tél. Ha a mellcsont fehér; kemény, havas tél várható. Ha szürkés, A melle csontjáról óvatosan lefejk a höst (úgy át kell sülnie sz állatnak, hogy ez könnyen elvégezhető legyen), ás szemügyre meghintik friss majorannával, kívül-belül. Befútik a kemencét, ás lehetőleg nagy cserép. vagy öntöttvas tepsiben betollák a libát, Szép pirosra, ropogósra sütik. Amikor elkészült, kiszedik, faláblára fektetik és feldarabolják. akkor latyakos, enyhe télre kell számitani, Ha Márton napján havazik, gyakran elhangzott: Eljött Márton szürke lovon. Ha Márton fehér lovon jön. enyhe tél, ha barnán. kemény tél vártiató. Sokfelé azt tartják a Márton napi idő a márciusi időt mutatja. Márton az új bor birája ís, ilyenkor ugyanis már ható sz új bor. A Márton napi lúdpecsenyés vacsora végén már kiforrott újborral szokás koccintani, ezt hivják Márton poliarának. Márton napján rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Dologtittó nap volt. Tilos volt mosni, leregetni, mert a jószág szútnak, ekkor hajtják be a jószágot, ős ekkor számolnak el a pásztorok. Az utolsó piaci nap is ekkor varr az évben. pusztulását okozta volna. A néphit szerint Márton napján kelt lezárni a gazdasági évet. A munkaszerződések eddig a napig A liba húsábril szokás volt küldeni a papnak is, mégpeclg az állat hátsó észéból, Innen ered püspbkfalat szavunk is. Magyar hiedelem, hogy aki Márton éjszakáján álmodik, boldog lesz. Aki sprcces lesz a bortól Márton-napján. az a következő évben megmenekül a gyomorfáástól ás a fejfálastól. Aki Márton napján csak repát eszik ágyba vizelő lesz. A püspökfalat és a Márton-napi álmok Szent Márton, az idöjós Szent Márton, a borász

Márton Kr. u. 316-ban vagy 317-ben született Savariában. Szülei jómódban élő pogányok voltak. Apja a

Márton Kr. u. 316-ban vagy 317-ben született Savariában. Szülei jómódban élő pogányok voltak. Apja a Szent Márton élete Márton gyermek és ifjúkora Márton Kr. u. 316-ban vagy 317-ben született Savariában. Szülei jómódban élő pogányok voltak. Apja a római légió tisztjeként szolgált. A források tanúsága

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba

Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 6. -a rendelkezik a nemzeti értékek települési, tájegységi,

Részletesebben

MÁRTON NAP 2012. november 9.

MÁRTON NAP 2012. november 9. MÁRTON NAP 2012. november 9. A könyvtár kapcsolódott a napközis munkaközösség Márton napi csoportközi foglalkozásához. A 3-4. évfolyamos csapatoknak csoportmunkában kellett különböző feladatokat megoldaniuk.

Részletesebben

Javaslat a [Boldizsár Lovastanya című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Boldizsár Lovastanya című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Boldizsár Lovastanya című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette Fridelné Boldizsár Anikó(név).....(aláírás) Cserépfalu,2015 szept...(település,dátum)

Részletesebben

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton 5 Tiszták, hősök, szentek Tours-i szent márton 2013 Mártonnak egy idős, keresztény szolgáló mesélt Istenről ( 2 ) Márton gyermekkora Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen

Részletesebben

Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Varga János Tűzoltószertár a tűzoltóautókkal települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P.

Részletesebben

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Barátság Duatlon települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádám László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. március 14. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI

JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI APPONYI KISKASTÉLY ÉS KISBOLDOGASSZONY KÁPOLNA TELEPÜLÉSI/TÁJEGYSÉGI ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉHEZ Készítette: Sió-menti Értéktár Bizottság dr. Baranyai Eszter Medina,2014.04.16

Részletesebben

Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szabolcs Kupa települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Zserdin Balázs (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 25. (település, dátum) (P. H.) 1 2 I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Javaslat a Vasútállomás, vasutas épületek települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Vasútállomás, vasutas épületek települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Vasútállomás, vasutas épületek települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Fülöp Magdolna (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 20. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Polgármesteri Hivatal épülete települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Vezér Ákos (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 16. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva Mészáros János megyei főépítész Megyei Értéktár Bizottság titkárság Mi indokolja azt, hogy erről beszéljünk? A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárhoz

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Ki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik

Ki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik Márton és a liba Nyáron ették a bőven termő gyümölcsöket, zöldségeket, télen azt, amit elvermeltek. A húsfogyasztást is az évszakok határozták meg, így a nyári legelőkön hízott liba vagy lúd ősz végén,

Részletesebben

Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szabolcspusztai kastély települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Csányi Kálmán (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 20. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 99-100 határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Gólya Villaparkot A döntés az alábbi javaslat

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

MÁRTON LÚDJA TÉMAHÉT

MÁRTON LÚDJA TÉMAHÉT SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye MÁRTON LÚDJA TÉMAHÉT 2010. november 8.-12. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Nagyboldogasszony Székesegyház

Nagyboldogasszony Székesegyház Hetedikesek élménybeszámolója Királyok és fejedelmek útján Erdély szívében A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola 7-es évfolyama, 45 tanulóval és 4 kísérő tanárral a Határtalanul pályázat keretében

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

2012. január XXII. évfolyam 1.szám JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. 1 Bajóti Kisbíró. Január 6. Vízkereszt

2012. január XXII. évfolyam 1.szám JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. 1 Bajóti Kisbíró. Január 6. Vízkereszt 1 Bajóti Kisbíró JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2012. január XXII. évfolyam 1.szám Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. Az egyik legrégibb

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben