NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az A1 alkategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az A1 alkategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára"

Átírás

1 NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az A1 alkategóriás járművezető-képző tanflyamk számára 2013

2 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (tvábbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Krm. rendelet 8. (1) bekezdés ha), hb), hd) és hh) pntjaiban kaptt felhatalmazás alapján az A1 alkategóriás tanflyam tantervét és vizsgakövetelményeit az alábbiakban határzm meg. Jelen dkumentum az A1 alkategóriás képzésekre vnatkzó kerettanterv. 2. váltzat Készítette: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Fősztály Jóváhagyta: A Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke Kiadja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Hatálys: szeptember 1-től 2

3 I. Tartalmjegyzék I. Tartalmjegyzék... 3 II. A képzés célja, feladata, követelményrendszere... 4 A képzéssel kapcslats adatk... 5 III. Óraterv... 6 A. A1 alkategóriás képzés... 6 IV. Általáns módszertani útmutató a képzéshez... 7 V. Tantárgyak tantervi és módszertani útmutatója... 8 A. Közlekedési alapismeretek... 8 B. A járművezetés elmélete C. Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek D. Vezetési gyakrlat - alapktatás E. Frgalmi vezetés - főktatás VI. Vizsgakövetelmények A. Az A1 alkategóriás képzés vizsgatárgyai VII. Vizsgatárgyak vizsgakövetelményei A. Közlekedési alapismeretek B. Járműkezelési vizsga C. Frgalmi vezetés

4 II. A képzés célja, feladata, követelményrendszere A képzés célja Az A1 alkategóriás tanflyamra jelentkezőket lyan járművezetőkké képezni, akik képesek önállóan, biztnságsan, kulturáltan, a szabálykat betartva, a környezetet kímélve közlekedni, és a megszerzett vezetői engedély birtkában járművezetőként szerzett tapasztalataikat felhasználva tvábbfejlődni. A képzés feladata, követelményrendszere A felkészítés keretében mindazn ismeretek, jártasságk és készségek elsajátításának lehetőségét biztsítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ide értve: a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jgszabályk helyes alkalmazásának az elsajátítását, a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését, a jármű feletti uralm birtkában a flyamats és biztnságs közúti közlekedést és az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre a megfelelő módn való reagálást, a közlekedési partnerek különösen a fkzttan veszélyeztettek biztnságának szem előtt tartását, a jármű külön jgszabályban előírt ellenőrzését, a közlekedésbiztnságt veszélyeztető műszaki hiba felismerését és a tvábbhaladás lehetőségéről való helyes döntést. 4

5 A képzéssel kapcslats adatk 1. A képzés megnevezése: A1 alkategóriás képzés 2. A képzést előíró jgszabályk 2.1. A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 2.2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általáns szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Krm. rendelet 2.3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. A képzés minimális időtartama Srszám A tanflyam megnevezése Minimálisan kötelező óraszám 1. A1 alkategóriás tanflyam 38 óra* *Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanflyamra értendő. Az e- learning rendszerű ktatás keretében szervezett tanflyamkn a hallgatók egyéni haladási időigénye határzza meg az egyes tantárgyakra frdítandó időt. 5

6 III. Óraterv A. A1 alkategóriás képzés Tantárgy típusa Elmélet Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám Közlekedési alapismeretek 1) 10 Járművezetés elmélete 1) 4 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 1) 4 Gyakrlat Vezetési gyakrlat alapktatás 6 Vezetési gyakrlat főktatás 2) 10 1) A Közlekedési alapismeretek, a Járművezetés elmélete és a Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tantárgyak összes (együttes) óraszáma minimálisan 22 óra, a Minimálisan kötelező óraszám az egyes tantárgyakra minimálisan frdítandó óraszámkat jelölik. A tantárgyak tényleges óraszámait a képző szerv határzza meg az adtt tanulói igények alapján úgy, hgy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vnatkzó előírásk is teljesüljenek. 2) A főktatásra minimálisan előírt óraszámkat az alábbi frgalmi körülmények között kell teljesíteni: minimálisan 8 óra vársi frgalmban, minimálisan 2 óra rszágúti frgalmban. 6

7 IV. Általáns módszertani útmutató a képzéshez Az igények figyelembevételével a tantervben megjelöltnél nagybb óraszámban is ktathatók az egyes témakörök, az itt szereplő óraszámkat kötelezően előírt minimumnak kell tekinteni. A tanflyam srán figyelembe kell venni az utóbbi évek közlekedési gyakrlatát, a pzitív és negatív jelenségeket, a jellemző közlekedési balesetek kait, a bíróságk állásfglalásait. Törekedni kell, hgy a képzés az értelemre és az érzelemre egyaránt hassn, igazlja, hgy a jgkövető viselkedésnek előfeltétele a szabályk ismerete és annak belátása, hgy ezek a szabályk jók és hasznsak. Az elméleti tantárgyak eredményes ktatásáhz nélkülözhetetlen a váltzats módszerekkel végzett szemléltetés. A videprgramk, falitábla-srzatk, írásvetítő fólia készletek mellett javasljuk egyéb eszközök: mdellek, makettek, metszetek, valós szerkezetek, számítógépes animációk stb. felhasználását. A tanflyamt meghirdető képzőszervek nyújtsanak segítséget az egyéni tanuláshz, adjanak írásbeli tájékztatást a felkészüléshez, amely tartalmazza: az önálló tanulás ajánltt ütemtervét, a tananyag feldlgzásának elősegítését szlgáló tanulás-módszertani tanácskat, a tanuláshz felhasználható segédanyagk (könyv, jegyzet, ellenőrző kérdések) beszerzésének helyeit. 7

8 V. Tantárgyak tantervi és módszertani útmutatója A tantárgyak felsrlása A. Közlekedési alapismeretek Módszertani útmutató A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet (KRESZ) szabályzza a közlekedési partnerek közötti együttműködést, valamint a tanúsítandó fntsabb magatartási szabálykat. A szabályismeret tanításának feladata, hgy a tanulók jól érthető ismereteket kapjanak a frgalmban résztvevők jgairól és kötelezettségeiről. A közlekedési szabályk időközben módsulhatnak, illetve ismételten értelmezésre szrulhatnak, ezért fel kell kelteni a hallgatókban az igényt a flyamats önképzésre is. A tananyag megértéséhez nélkülözhetetlen a szemléltetés. A pnts és világs képzetek kialakítása, az utasításk és tilalmak megértése annál mélyebb és maradandóbb, minél több érzékszervet mzgósítunk ennek érdekében. A tantárgy tanításának célja, hgy a tanulók a tanflyam elvégzése után minden helyzetben tudják, hgy a közútn milyen kötelezettségeik vannak és ezek alapján helyesen döntsenek a tvábbi teendőikről. Az egyes fgalmakat, jelzéseket, szabálykat a közlekedés flyamata szerint felépített rendszerben, akkr és tt kell ismertetni, ahl, és amikr arra először szükség van, s mindig csak annyit kell mndani róluk, amennyi az adtt részhez kapcslódik. Így a jgszabály valamely adtt paragrafusában található szabály együttes akár részenként különböző fejezeteknél tárgyalandó, s egy-egy fejezetben a jgszabály különböző paragrafusaiba fglalt szabályk jelenhetnek meg. Tárgyi feltételek Tantermi ktatás esetén a tanflyam létszámának megfelelő tanterem, fali tablók, multimédiás ktatástechnlógiai eszköz vagy vide lejátszó és televíziókészülék vagy számítógéppel és prjektrral (kivetítő berendezés). E-learning rendszerű ktatás esetén a képzésnek megfelelő, tanúsíttt és minősített e- learning keretrendszer és tananyag. Személyi feltételek A tantárgy ktatásáhz szükséges képesítés, végzettség: Közlekedési ismeretek szakn szerzett közúti járművezető szakktatói klevél. Részletes tanterv Az ktatás srán az alább felsrlt ismeretanyagt kell bemutatni. Ismeretanyag Bevezető a közúti közlekedés szabályzásának és a szabályk ismeretének szükségessége, fgalmak, a mtrkerékpár fgalmkörébe tartzó járművek. A közlekedőkre vnatkzó általáns rendelkezések alapelvek; a bizalmi elv, szabálykövetés, viselkedés, a hatósághz való viszny, 8

9 a legsérülékenyebb közlekedők (gyermekek, kerékpársk, mzgássérültek) biztnságának védelme, a közútnak és környezetének a védelme, a járművezetés személyi feltételei, vezetői engedély, eltiltás, alkhl, kábítószer, a zavarás (a hangjelzés általáns tilalma is) az akadályzás és a veszélyeztetés, valamint ennek elhárítására való törekvés kötelezettsége, mbiltelefn használata, a járművezetés személyi feltételei, a vezetői engedély, a biztnságs vezetésre képes állapt, a járművezetés átengedése, a frgalm irányítására, ellenőrzésére jgsult személyek, a járművek közlekedésben való részvételének feltételei, frgalmi engedély, rendszám, biztsítás, a jármű ellenőrzése, az üzembentartó felelőssége, személy- és teherszállítás, rakmány (csmag) elhelyezése, szállítása. Frgalmirányító fényjelző készülékek, közúti jelzőtáblák, útburklati jelek frgalmirányító fényjelző készülékek fajtái, működésük, a jelzőtáblákra vnatkzó közös rendelkezések, útvnaltípust jelzőtáblák, elsőbbséget szabályzó jelzőtáblák, utasítást adó jelzőtáblák, tilalmi jelzőtáblák, veszélyt jelzőtáblák, tájékztatást adó jelzőtáblák, útburklati jelek. Közlekedés mtrkerékpárral mtrs öltözék, kötelező tartzékk, az egyenesen haladó frgalm védelme, a megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó járművek elsőbbsége, óvatsság a figyelmeztető jelzést használó járművekkel szemben, elindulás, a mtrkerékpár kivilágítása, irányjelzés, elsőbbségadás, haladás az útn, jbbra tartási kötelezettség, sebesség (abszlút-, relatív sebességhatárk), várható akadályk és az azkra figyelmeztető jelzések, sebesség megválasztását meghatárzó tvábbi tényezők, célszerű sebesség, követési távlság, kitérés, előzés (feltételei, iránya, tilalmak), kikerülés, haladás párhuzams közlekedésre alkalmas úttesten, közlekedés buszsávval elláttt úttesten, közlekedés villams pályával elláttt úttesten, mtrkerékpárkra vnatkzó tilalmak, álló járműsrk közti előrehúzódás a fényjelző készülék tils jelzésénél. Keresztező frgalm gyalgsk, kerékpársk, vasúti átjáró, az átjárót előjelző táblák, útburklati jelek, biztsító berendezések, megközelítése és az áthaladás, a tvábbhaladást tiltó jelzések, tilalmak, a keresztező villams pálya. Útkereszteződés 9

10 az útkereszteződéshez kapcslható jelzőtáblák, útburklati jelek, elsőbbség az útkereszteződésben, elsőbbségadás a közlekedés más résztvevői részére, bekanyardás, besrlás az útkereszteződés előtt, jbbra és balra történő bekanyardás, a manőver elsőbbségi szabályai, körfrgalm jelzése, megközelítése, be és kilépés, frgalmirányítás, a frgalmirányító fényjelző készülék, rendőri frgalmirányítás, összefglaló áttekintés az útkereszteződésre vnatkzó előzési és elsőbbségi szabálykról. Megfrdulás a manőver végrehajtásának feltétele, tilalmak. Megállás, várakzás a mtrkerékpár leállítása az úttesten és a járdán, a vnatkzó táblák és útburklati jelek, tilalmak, a mzgáskrlátzttakra vnatkzó szabályk, a szabálytalan elhelyezés miatti elszállítás esetei. Közlekedés laktt területen kívül összefglaló áttekintés az eltérésekről a laktt területen való közlekedéshez képest, autópálya, autóút jelzése, ráhajtás, sebesség, frgalmi rend, magatartás a megkülönböztető jelzéseket használó járművel történő találkzás esetén. A közlekedés különleges helyzetei közlekedés éjszaka és krlátztt látási visznyk között, az álló járművek kivilágítása, műszaki hiba, közúti baleset, a fényvisszaverő mellény használata, a jármű eltávlítása. Másként közlekedve lassú járművel, kerékpárral, segédmtrs kerékpárral, állati erővel vnt járművel, kézikcsival, állatk hajtása, gyalgsan, a fényvisszaverő mellény használata, a járművek utasaira vnatkzó szabályk. 10

11 B. A járművezetés elmélete Módszertani útmutató A tantárgy tanításának célja egyrészt a járművezetési gyakrlat közvetlen megalapzása a technikai kezelés, a vezetéstechnika és a közlekedési taktika tárgyköreinek tanításával, másrészt a jelöltek felkészítése lyan helyzetekre, melyeket a járművezetési gyakrlatk srán nem, vagy csak nagyn esetlegesen, véletlenszerűen ismerhetnek meg (például közlekedés különleges körülmények között, veszélyhelyzetek stb.). Mindezekhez megfelelő elméleti alapzás is szükséges, de a fő hangsúlyt a gyakrlatban közvetlenül alkalmazható ismeretekre kell helyezni. Igen lényeges a tantárgy szemléletfrmáló szerepe is. Olyan vnzó közlekedési magatartásmódkat kell megismertetni a tanulókkal, melyek érzelmi alapú elfgadása hsszú távn biztsítja a közlekedési flyamatba való knfliktusmentes beilleszkedését. Tárgyi feltételek Tantermi ktatás esetén a tanflyam létszámának megfelelő tanterem, fali tablók, multimédiás ktatástechnlógiai eszköz vagy vide lejátszó és televíziókészülék vagy számítógéppel és prjektrral (kivetítő berendezés). E-learning rendszerű ktatás esetén a képzésnek megfelelő, tanúsíttt és minősített e- learning keretrendszer és tananyag. Személyi feltételek A tantárgy ktatásáhz szükséges képesítés, végzettség: Közlekedési ismeretek szakn szerzett közúti járművezető szakktatói képesítés, vagy Műszaki ismeretek szakn szerzett közúti járművezető szakktatói képesítés vagy annak megfelelő végzettség, vagy Járművezetési gyakrlat szakn szerzett közúti járművezető szakktatói képesítés. Részletes tanterv Az ktatás srán az alább felsrlt ismeretanyagt kell bemutatni. Ismeretanyag A járművezetés emberi tényezői a lelki jelenségek, az életmód szerepe a közlekedésben, az érzékelés, a láthatóság, a szem alkalmazkdása a megvilágítás erősségéhez, látás, látótér, hltterek, az éleslátás mezeje és a perifériás látómező, a távlságk és a sebességek észlelése, hallás, szaglás, tapintás, az egyensúly, a testhelyzet és a testmzgás érzékelése, hideg- és meleg érzékelés, egyéb belső érzékelések. a figyelem fajtái, megsztása, szerepe a közlekedésben, a mérlegelési és döntési flyamat, a reakcióidő, az érzelmek fajtái, szerepük az infrmáció-felvételben, a mérlegelési és döntési flyamatban, az alkalmazkdás, az alkalmazkdás tanulási flyamata, a technikai kezelés és a közlekedési érzék, az alkalmazkdás napi prblémái, elfáradás, alkhl, kábítószer, betegségek, gyógyszerek, dhányzás, az emberi kapcslatk, az együttműködő viselkedésmód, 11

12 a versengő viselkedésmód, a büntető-megtrló viselkedésmód, a félénk-bizalmatlan viselkedésmód, belátás, segítés, együttműködés, önfegyelem. Az egy nymn haladó járművek vezetésének sajátsságai egy nymn haladó járművek vezetőinek védtelensége, sérülések mtrs védőruházat, szerepük A jármű és az út kapcslata járműfizikai alapfgalmak a kerék és a talaj kapcslata a tapadás, a kúszás, víz az útn, vízen futás, szennyeződések az útn, a gumiabrncs típusa és állapta, a kerék terhelése, a tapadóerő felhasználása, a megcsúszás. a gyrsítás a vnóerő és a tapadási erő. lassítás, fékezés a lassítás, fékezés eszközei, a fékezés flyamata, erővisznyk a fékező járműnél, a tengelyterhelés váltzása, a menetstabilitás alakulása, a kerekek megcsúszása, a féktávlság és a követési távlság. ütközés az ütközéskr keletkező erő, bukósisak, teendők ütközéskr. kanyardás, ldalszél, brulás ldalerők, kúszás, csúszás, a kanyarvétel módja, nymvnala, sebessége, fékezés kanyarban, megcsúszás, brulás, magatartás megcsúszáskr, bruláskr. emelkedő, lejtő, bukkanó az erők alakulása, veszélyek. A jármű vezetése elindulás előtti tennivalók ruházat (ruha, cipő, kesztyű), bukósisak, szemüveg, a jármű ellenőrzése (világító- és jelzőberendezés, krmány, gumiabrncs, visszapillantó tükör, fék, elsősegélynyújtó felszerelés). a járművezetés alapjainak elsajátítása a jármű mzgatása, középső támaszra emelése, ldaltámaszra döntése, helyes ülési helyzet megkeresése, a mtr beindítása (hideg és meleg mtrnál), elindulás, megállás, elindulás emelkedőn, 12

13 sebességváltás, fékezés, kikerülés, mtrzás könnyű terepen, földútn, szükségindítás (betlással és lejtőn való legurulással). A frgalmban a közlekedési partnerek kapcslat a közlekedési partnerekkel, a gyakribb közlekedési partnerek jellemzői. a frgalmi rend a frgalmi rend elemei, a tájékzódást nehezítő körülmények, szempntk és alapelvek. frgalmi műveletek áthaladás útkereszteződésen, áthaladás kijelölt gyalgs-átkelőhelyen, kanyardásk, sávváltztatás, előzés. közlekedés különleges körülmények között éjszaka és rssz látási visznyk között, télen és rssz útvisznyk között. adalékk az önálló közlekedéshez váratlan akadály, lemndás az elsőbbségről, közlekedés emlékezetből, tájékzódás térképről, csmópntk, nymvnalak, útvnaltervezés. Veszélyhelyzetek a veszélyhelyzet fgalma és kai külső és belső kk, szabályszegés és baleset. a veszély felismerése a dynmen, veszély és infrmáció. a veszély elhárítása a megelőzés, a menekülés, a kisebbik rssz választása. váratlan események fékhiba, gumidefekt, padkára futás. balesetek és tanulságaik közlekedési balesetek elemzése. Üzemanyag-takaréksság műszaki tényezők a mtr és tartzékainak állapta. környezeti tényezők terhelés, útburklat, dmbrzat, légellenállás, időjárás, frgalm. vezetéstechnikai tényezők hidegindítás, gyrsítás, sebességváltás, hegymenet, lejtmenet, megállás. A környezetvédelem alapjai a környezetkársító hatásk elkerülhetetlen, 13

14 elkerülhető (sár felhrdás, szemetelés); környezetkársítás menet közben kipufgógázk, zaj, rádiófrekvenciás sugarak, pr; környezetkársítás elkerülésének lehetőségei karbantartáskr tanklás, lajcsere, járműmsás, akkumulátr csere, hűtőflyadék csere, gumicsere. 14

15 C. Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Módszertani útmutató A tantárgy tanításával egyrészt el kell érni, hgy a leendő mtrkerékpár-vezető képes legyen mtrkerékpárját biztnságsan üzemeltetni, felismerni a mtrkerékpár - különösen a közlekedésbiztnságt veszélyeztető - meghibásdását, másrészt elő kell segíteni a mtrkerékpár technikai kezelésének későbbi hatékny elsajátítását. Ennek érdekében világs ismereteket kell adni a mtrkerékpárk szerkezetéről és működéséről. Az elméleti tananyagnak a gyakrlatra kell irányulnia, az üzemeltetési tudnivalóknak kiemelt jelentőséget kell biztsítani. A tantárgy eredményes ktatásáhz nélkülözhetetlen a váltzats módszerekkel végzett szemléltetés. A tankönyvön kívül természetesen javasljuk egyéb eszközök: mdellek, makettek, metszetek, valós szerkezetek, üzemképes mtrkerékpár, stb. felhasználását is. A környezet védelmével kapcslats feladatkra valamennyi téma kapcsán ki kell térni, a környezetvédő szemléletmódjának a teljes tantárgy tanítását át kell hatnia. Tárgyi feltételek Tantermi ktatás esetén a tanflyam létszámának megfelelő tanterem, fali tablók, multimédiás ktatástechnlógiai eszköz vagy vide lejátszó és televíziókészülék vagy számítógéppel és prjektrral (kivetítő berendezés). E-learning rendszerű ktatás esetén a képzésnek megfelelő, tanúsíttt és minősített e-learning keretrendszer és tananyag. Személyi feltételek A tantárgy ktatásáhz szükséges képesítés, végzettség: Műszaki ismeretek szakn szerzett közúti járművezető szakktatói képesítés vagy annak megfelelő végzettség. Részletes tanterv Az ktatás srán az alább felsrlt ismeretanyagt kell bemutatni. Ismeretanyag A mtrkerékpár felépítése, a futómű és a krmányszerkezet a mtrkerékpár felépítése, főbb szerkezeti egységek a futómű a vázszerkezetek, az első és a hátsó kerék felfüggesztése, a rugózás, a lengéscsillapító, a kerekek és a gumiabrncsk, a futómű ellenőrzése és karbantartása, a környezetvédelmi szempntk. a krmányszerkezet felépítése és ellenőrzése. A fékberendezések feladata, hatósági előírásk, a kerékfékszerkezetek (db- és tárcsafék), a mechanikus és hidraulikus üzemi fékberendezések felépítése és működési elve, az ldalkcsi fékezése, 15

16 a fékberendezések ellenőrzése és karbantartása. A mtrk és segédberendezéseik a mtrk felépítése és működése a mtrk szerkezete, az Ottó-mtrk működési elve, többhengeres mtrk. a mtr kenése a mtrlajk tulajdnságai, keveréklajzás, szivattyús lajzás, az lajzási rendszerek ellenőrzése és karbantartása, környezetvédelmi szempntk. a hűtés a vízhűtés és karbantartása, a léghűtés és karbantartása. a mtr üzemanyag-ellátása ejtő tartálys-, injektrs-, elektrms benzinszállítás, benzinszűrő, a keverékképzés, a karburátr működési elve (üresjárati, indító-berendezés), a karburátr ellenőrzése és karbantartása, légszűrő, kipufgó-berendezés, környezetvédelmi szempntk. Az erőátviteli berendezés feladata, a tengelykapcsló működése, a sebességváltómű, a kerék meghajtása (lánc, kardán, brdásszíj), az erőátviteli berendezések ellenőrzése és karbantartása. A villams berendezések az akkumulátr szerkezete, ellenőrzése és karbantartása, az áramfejlesztők feladata, a villams gyújtóberendezések (akkumulátrs, mágneses) működése, karbantartása és beszabályzása, a vezetékhálózat (vezetékek, kapcslók, biztsítók), a világítóberendezés működése (távlsági és tmpíttt fényszórók, helyzetjelző lámpák, rendszámtáblát megvilágító lámpa, ködlámpa), a jelzőberendezések működése, előírásk (féklámpa, irányjelző és hangjelző berendezések), környezetvédelmi szempntk. 16

17 D. Vezetési gyakrlat - alapktatás Módszertani útmutató A mtrkerékpár vezető-képzés legfntsabb s egyben leginkább balesetveszélyes része a gyakrlati képzés. A képzés srán ügyelni kell arra, hgy a jármű feletti uralmat, a biztnságs és balesetmentes közlekedést a tanulók a lehető legkisebb veszélyeztetettség mellett sajátítsák el. Az alapktatás srán a tanulók a jármű biztnsági ellenőrzését, technikai kezelését, a jármű feletti uralmat sajátítják el. A biztnsági ellenőrzés elsajátításáhz szükséges segédlet a jármű kezelési útmutatója, melynek használatában a tanulóknak jártasságt kell szerezniük. Öltözék a vezetési gyakrlat ktatása srán: szakktató (amennyiben a szakktató mtrkerékpárral mutatja be a feladatkat): bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), prtektrs hsszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprtektrral) és prtektrs dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprtektrral), prtektrs kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, tanuló: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), prtektrs hsszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprtektrral) és prtektrs dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprtektrral), prtektrs kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, elől-hátul T" betűvel elláttt számztt, vagy tanulóként eltérő színű tanulómellény. Az alapktatás srán a szakktató egyidejűleg maximum 3 fő tanulót ktathat. A tanulócsprtk megtervezése srán ügyeljenek arra, hgy a közel azns képességű tanulók kerüljenek közös csprtba. A gyakrlati képzés megkezdése előtt célszerű meggyőződni a jelölt kerékpárzási tudásáról. A képzésnek személyre szabttnak kell lennie, a tantervben felsrlt feladatk mellett a legváltzatsabb rávezető gyakrlatk alkalmazása is szükségessé válhat. Minden fglalkzásn, a technikai kezelési és manőverezési feladatk gyakrlásának megkezdése előtt, a szakktató felügyelete mellett minden tanuló ellenőrizze a mtrkerékpár biztnsági berendezéseit. Szakktató a feladatkat mutassa be, és csak ezután gyakrltassa a tanulóval. A tanulók csak az egyes feladatk helyes, pnts végrehajtása után léphetnek tvább és kaphatják meg a következő feladatt. Tárgyi feltételek érvényes frgalmi engedéllyel és érvényes felelősségbiztsítással rendelkező kétkerekű mtrkerékpár, amely az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: a) legfeljebb 125 cm 3 -t hengerűrtartalm, b) legfeljebb 11 kw teljesítmény, c) legfeljebb 0,1 kw/kg teljesítmény/tömeg arány, a feladatk végrehajtására alkalmas méretű (min. 7 x 100 m-es) és kialakítású gyakrlópálya az alábbi jellemzőkkel: frgalm elől elzárt terület, szilárd burklat (aszfalt, betn), mely időjárástól függetlenül, a burklat defrmációja nélkül alkalmas a feladatk gyakrlására, az adtt feladatk kijelöléséhez szükséges darabszámú kúppal, ill. pallóval, legyen alkalmas a gyakrlást egyidejűleg végzők számának figyelembevételével az előírt feladatk biztnságs végrehajtására, 17

18 kulturált WC és kézmsási lehetőség. Személyi feltételek A tantárgy ktatásáhz szükséges képesítés, végzettség: Járművezetési gyakrlat szakn szerzett közúti járművezető szakktatói képesítés és érvényes A kategóriás vezetői engedély (a december 1. napját megelőzően szerzett Járművezetési gyakrlat szaks képesítéssel rendelkező személynek legalább két éve érvényes, kezdőnek nem minősülő A kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkeznie). Részletes tanterv Ismeretanyag Biztnsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek A jármű biztnsági berendezéseinek elindulás előtti kötelező ellenőrzése A kötelezően előírt ellenőrzések (gumiabrncsk, krmányberendezés, világító- és fényjelző berendezések, fékberendezések, fékhatás ellenőrzése a jármű megtlásával és megállításával is) ismertetése és elvégzése A mtr és segédberendezéseinek ismertetése, mtrlaj ellenőrzése A mtr, a hűtőberendezés, a kipufgórendszer ismertetése, az lajszint, lajnymás ellenőrzése, az laj utántöltésének ismertetése, kétütemű mtr esetén a helyes üzemanyag-kenőanyag arány ismertetése Sebességváltó ismertetése, ellenőrzése Sebességváltók ismertetése, a sebességváltóban lévő lajszint ellenőrzése, utántöltésének ismertetése. Tengelykapcsló kar ellenőrzése A tengelykapcslókar hltjátékának ellenőrzése, beállításának ismertetése. Autmata váltóval felszerelt vizsgajármű esetén ismertesse a mechanikus váltónál alkalmaztt tengelykapcslókar hltjátékának ellenőrzését. Erőátviteli rendszer ismertetése, meghajtás ellenőrzése Az erőátviteli szerkezetek és azk kapcslódásainak ismertetése, a mtrkerékpár függvényében a meghajtólánc (brdásszíj) állaptának, feszességének ellenőrzése, állításának módja, lehetősége, kardánhajtás esetén a karbantartás ismertetése Futómű, krmányszerkezet, kerékfelfüggesztés ismertetése, ellenőrzése A kerekek és azk rögzítésének ismertetése, a kerekek felfüggesztése, a rugók és a lengéscsillapítók ismertetése, az első rugóstagk és a hátsó lengővilla ellenőrzése, a gumiabrncsk és a jelöléseik, a gumiabrncsk megfelelősége, rendellenes kpásk, a gumiabrncs légnymásának ellenőrzése szemrevételezéssel vagy mérőműszerrel, a gumiabrncs szerkezeti egységének és kpttságának ellenőrzése szemrevételezéssel, a krmányszerkezet ellenőrzése. Fékberendezés ismertetése Az első és a hátsó fékberendezés, a fékbetét vastagságának ellenőrzése, a mechanikus, illetve hidraulikus hátsó fékberendezés üzemképességének (tömítettségének) ellenőrzése (a fékpedáln/fékkarn érzékelve), a mechanikus, illetve hidraulikus első fékberendezése üzemképességének ellenőrzése, a fékflyadék szintjének ellenőrzése. Üzemanyag ellátó rendszer ellenőrzése 18

19 A benzincsap állásainak ismertetése, az üzemanyagszűrő feladata, az üzemanyag fajtájának ismertetése. Villams berendezések ismertetése Az akkumulátr, az indítómtr helyes működtetése, biztsíték cseréjének ismertetése, a világító és jelzőberendezések működtetése, a vészvillgó működtetése (ha van). Elsősegélynyújtó csmag ellenőrzése A járműben tárlt elsősegélynyújtó csmag elérhetőségének ismertetése. A járműkezelési vizsgafeladatk gyakrlása, megfelelő és biztnságs végrehajtásukhz szükséges rávezető gyakrlatk Elindulás előtti teendők, a jármű mzgatása a mtrkerékpár mzgatása váltzats nymvnaln (szlalm, nylcas, stb.), a mtrkerékpár felállítása középső, illetve ldalsó kitámasztóra (amelyek lehetségesek), a mtr kezelő-berendezései működtetésének gyakrlása álló mtrú, kitámaszttt járművön, elhelyezkedés a mtrkerékpárn, helyes üléspzíció kiválasztása, viszszapillantó tükrök beállítása. Mtr beindítása előkészületek a mtr beindításáhz, a mtr beindítása, leállítása, a mtr kezelő-berendezései működtetésének gyakrlása álló mtrú, középtámaszra felállíttt járművön. Elindulás és megállás együtt járás a mtrkerékpárral, (lassú menet csúsztattt kuplunggal), az üres sebességi fkzat megkeresése alapjáratn működő álló mtr mellett, a mtr beindítása, I. sebességi fkzat kapcslása, elindulás, haladás egyenesen I. sebességi fkzatban, megállás finm fékezéssel, elindulás, haladás, sebesség- és iránytartás a II. sebességi fkzatban, megállás finmfékezéssel, mtr leállítása. Járdaszegély felhajtás 90 -s szögben 5-10 cm magas járdára, gerendára vagy ékre. Lassú menet keskeny flysóban lassú menet 1 m széles flysóban, vagy 30 cm széles pallón (maximális sebesség 1 m/s). A mtr irányítása 19

20 kanyardás, megfrdulás, haladás előre kijelölt nymvnaln a tanpálya adttságainak figyelembevételével (ajánltt nymvnalak: kör, nylcas, szlalm). Sebességváltás felkapcslás, visszakapcslás mtrfékkel, fékkel, fékkel és fkzatkihagyással. Fékezési gyakrlatk fékezés hátsó fékkel, fékezés első fékkel, fékezés mindkét fékkel, megállás adtt pntnál. Irányjelzés iránytartás gyakrlása két kézzel, egy kézzel (bal, illetve jbb kézzel), irányjelzés kézzel vagy irányjelzővel, Kanyardás kanyardás a mtrkerékpár megdöntésével. Összetett fékezési feladatk szakaszs fékezés, pillanat megállás, intenzív fékezés (száraz útn km/h, nedves útn km/h sebességről fékezve a fékút nem lehet több, mint 12 m), Féktávlságn belül lévő akadály kikerülése, 20

21 Elindulás emelkedőn, lejtőn Önálló menetek szabálys elindulás, megállás irányjelzéssel, kanyardás jbbra kis és balra nagy sugarú íven. Frgalmi képzést elősegítő manőverek gyakrlása előzés, sávváltás, útkereszteződés megközelítése (pillanatnyi megállás a láb letétele nélkül), lassítósáv, gyrsítósáv. Intenzív fékezés gyakrlása Intenzív fékezés km/h sebességről (fékút nem lehet több 24 m-nél). 21

22 E. Frgalmi vezetés - főktatás Módszertani útmutató A főktatás egységébe a frgalmi vezetés feladatai tartznak. A feladatk ez esetben is egymásra épülnek, de a feladatk srrendjét itt skkal inkább beflyáslják a tanulók képességei és a helyi frgalmi sajátsságk, mint az alapktatásnál. Öltözék a vezetési gyakrlat ktatása srán: szakktató (amennyiben a szakktató mtrkerékpárral kíséri a tanulót): bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), prtektrs hsszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprtektrral) és prtektrs dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprtektrral), prtektrs kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, láthatósági mellény, tanuló: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), prtektrs hsszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprtektrral) és prtektrs dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprtektrral), prtektrs kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, elől-hátul T" betűvel elláttt számztt, vagy tanulóként eltérő színű tanulómellény. A főktatás srán egy szakktató egyidejűleg a tanulókat mtrkerékpárral, vagy gépkcsival kísérve maximum 2 fő tanulót ktathat. A gépkcsival történő kísérés esetén, a gépkcsin a mtrs ktatásra utaló jelzést el kell helyezni. Mtrkerékpárral való kísérés esetén a szakktató először a tanulók előtt haladva mutassa be egy-egy frgalmi helyzet helyes megldását. Majd a tanulók egymást váltva vezetik a csprtt és így gyakrlják a frgalmi feladatkat. A vezetési gyakrlat főktatási részét a szakktató a tanuló részére akkr taníthatja, ha meggyőződött arról, hgy a tanuló rendelkezik a mtrkerékpár kezelésének a közúti frgalmban történő részvételhez szükséges magabiztssággal. Tárgyi feltételek érvényes frgalmi engedéllyel és érvényes felelősségbiztsítással rendelkező kétkerekű mtrkerékpár, amely az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: a) legfeljebb 125 cm 3 -t hengerűrtartalm, b) legfeljebb 11 kw teljesítmény, c) legfeljebb 0,1 kw/kg teljesítmény/tömeg arány, a feladatk végrehajtására alkalmas közúti környezet. Személyi feltételek A tantárgy ktatásáhz szükséges képesítés, végzettség: Járművezetési gyakrlat szakn szerzett közúti járművezető szakktatói képesítés és érvényes A kategóriás vezetői engedély (a december 1. napját megelőzően szerzett Járművezetési gyakrlat szaks képesítéssel rendelkező személynek legalább két éve érvényes, kezdőnek nem minősülő A kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkeznie). Részletes tanterv Ismeretanyag Haladás, flyamats vezetés gyakrlása gyér frgalmú védett útvnaln 22

23 sebességváltásk, a sebességfkzatk megválasztása, visszakapcslás fkzatkihagyással, iránytartás, sebességtartás magasabb sebességnél, a tekintet irányítása, a jelzőtáblák, útburklati jelek figyelése, a közlekedési partnerekhez való alkalmazkdás, a jó együttműködés kialakítása. Haladás gyér frgalmú mellékútvnaln, áthaladás egyenrangú útkereszteződéseken egyenesen, jbbra, balra, elsőbbségadásk, különös tekintettel a gyalgskra. Haladás különböző útvnalakn, közepes frgalmban ráhajtás főútvnalra, védett útra, jbbra, balra, lehajtás főútvnalról, védett útról jbbra, balra, gyalgs-átkelőhely megközelítése, áthajtás. Haladás különböző útvnalakn haladás frgalmirányító fényjelző készülékkel szabályztt útkereszteződéseken, közlekedés vasúti átjáróban. Haladás közepes frgalmú útn, manőverezési feladatk valós helyzetben történő gyakrlása megállás a járdaszegély mellett, beállás járművek közé, a mtrkerékpár letámasztása vagy középtámaszra állítása, megfrdulásk. Haladás frgalmas fő- és mellékútvnalakn kikerülés, előzés, áthaladás gyalgs-átkelőhelyen, ráhajtás védett útvnalra. Haladás villams pályával elláttt útn besrlás, keresztezés, ldaltávlság. Haladás frgalmas útvnaln besrlás, sávváltás, követési távlság, kanyardásk, buszsáv használata, kikerülés, előzés, várakzás. Haladás menetrend szerint közlekedő autóbuszk és trlibuszk által is használt sűrű, nagy frgalmú útvnalakn autóbusz, trlibusz követése, megközelítése a megállóban és kikerülése, kanyardás autóbuszsávról, megelőzése, elindulásának segítése. Haladás párhuzams közlekedésre alkalmas úttesten jelölt és jelöletlen sávk esetén sávtartás, sávváltás, gyalgs-átkelőhely, megközelítése, áthajtás. Haladás hegyvidéki utakn (lejtőn, emelkedőn) 23

24 elindulás, megállás, a sebesség megválasztása és tartása. Haladás rszágútn, autóútn, autópályán ráhajtás, lehajtás, sebesség- és iránytartás, kikerülés, előzés, együttműködés a partnerekkel, fékezés nagy sebességről, padkára futás. Haladás frgalmas útvnalakn az eddigi feladatk összetett gyakrlása szakktatói instrukciók és infrmációk fkzats csökkentésével, fkzódó tanulói önállósággal. Haladás csúcsfrgalmban önálló vezetés sűrű frgalmban, a közlekedési előrelátás, a partnerismeret és a defenzív taktika fejlesztése. Haladás frgalmirányító jelzőlámpákkal elláttt útvnaln zöldhullám, frgalmi kból megállás, előrelátó sávválasztás. 24

25 VI. Vizsgakövetelmények A. Az A1 alkategóriás képzés vizsgatárgyai Vizsgatárgy típusa Elmélet Gyakrlat Vizsgatárgyak Közlekedési alapismeretek Járműkezelési vizsga Frgalmi vezetés Vizsgatárgy fajtája Számítógépes elméleti vizsga Gyakrlati vizsga Gyakrlati vizsga 25

26 VII. Vizsgatárgyak vizsgakövetelményei A vizsgatárgyak felsrlása A. Közlekedési alapismeretek A vizsga követelményei A vizsga teljesítéséhez egy 55 kérdésből álló számítógépes, feleletválasztós tesztet kell sikeresen megldani. A vizsga időtartama 55 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pntszám 75 pnt, melyből a sikeres vizsgáhz legalább 65 pntt kell elérni. A vizsga ismeretanyaga A vizsga ismeretanyag megegyezik az A1 alkategóriás tanflyam Közlekedési alapismeretek, a Járművezetés elmélete és a Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek című tantárgyainak ismeretanyagával. A vizsgáztatás személyi feltételei Közúti járművezetői vizsgabiztsi képesítés. A vizsgáztatás tárgyi feltételei A vizsgát az NKH elnöke által előzetesen jóváhagytt számítógépes elméleti vizsgateremben lehet lebnylítani. A vizsgáztatás egyéb feltételei A vizsgára bcsátás feltétele az A1 alkategóriás tanflyam sikeres és igazlt elvégzése. 26

27 B. Járműkezelési vizsga A vizsga követelményei A járműkezelési vizsga célja annak megállapítása, hgy a vizsgázó az alapktatás eredményeként rendelkezik-e a mtrkerékpár biztnságs közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel, tvábbá a mtrkerékpár technikai kezelésében és a manőverezési feladatk végrehajtásában eljuttt-e a jártasság szintjére. Öltözék a járműkezelés vizsgán: vizsgázó: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), prtektrs hszszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprtektrral) és prtektrs dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprtektrral), prtektrs kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, elől-hátul T" betűvel elláttt számztt, vagy tanulóként eltérő színű tanulómellény. A vizsgázónak a közúti közlekedés szabályaiban előírt elindulás előtti ellenőrzéseket végre kell tudni hajtania a mtrkerékpárn, annak szerkezeti felépítését a feladatk megldásáhz szükséges mértékig ismernie kell. A vizsgázónak a mtrkerékpárral való elindulás előtt fel kell ismernie a közlekedésbiztnsággal összefüggő meghibásdáskat. A vizsgázónak rendelkeznie kell a frgalmi ktatás megkezdéséhez szükséges jármű feletti uralmmal. A vizsgabizts a feladatk végrehajtási módjából állapítja meg, hgy a vizsgázó eljuttt-e a jártasság szintjére. A vizsgabizts a feladatk végrehajtását tárgyilagsan, azn a szinten értékeli, ami a vizsgázótól az alapktatást követően elvárható. A feladatk végrehajtása srán kitámasztó lábnak el kell fgadni a gyárilag szerelt ldaltámaszt, függetlenül attól, hgy a mtrkerékpárn középtámasz is van. A vizsga időtartama 20 perc, melyből 15 perc a feladatk végrehajtására biztsíttt idő. A járműkezelési vizsga srán a vizsgázónak el kell végeznie a jgszabályban kötelezően előírt, a járművön végrehajtandó ellenőrzéseket, elindulás előtti teendőket (Biztnsági ellenőrzési feladatk), melynek srán kötelezően végre kell hajtania a jelen vizsgakövetelményben meghatárztt E1 feladatt, valamint a jelen vizsgakövetelményben meghatárztt 7 tvábbi ellenőrzési feladat közül (E2-E8) a vizsgabizts által a Minősítő lapn előzetesen kijelölt 1 feladatt sikeresen végre kell hajtania, majd sikeresen végre kell hajtania a jelen vizsgakövetelményekben meghatárztt technikai kezelési és manőverezési feladatkat (M1-M3) a vizsgapályán (Technikai kezelési és manőverezési feladatk). A feladatk srrendje nem cserélhető fel. Mzgáskrlátztt személynek a technikai kezelési és manőverezési feladatk közül csak a Kis sebességű manőverezés és irányítás feladatt kell végrehajtania. Sikeres vizsgáhz a vizsgázónak a biztnsági ellenőrzési, a technikai kezelési és manőverezési feladatkat a rendelkezésre álló időn belül úgy kell végrehajtani, hgy közben sikertelenséget kzó hibát nem követett el. 27

28 Sikertelen a vizsga és Nem felelt meg minősítést kell adni a vizsgázónak, ha a) a biztnsági ellenőrzési feladatk vnatkzásában: a feladatk elvégzéséhez nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal, a feladatkat nem hajtja végre, figyelmetlenségből vagy hzzá nem értésből kárt kzna, balesetveszélyes helyzetet teremt, megszegi a munkavédelmi rendelkezéseket; b) a technikai kezelési feladatk vnatkzásában: bármelyik technikai kezelési és manőverezési feladat végrehajtásakr sikertelenséget kzó hibát követett el, a meghatárztt idő alatt a feladatkat képtelen végrehajtani, függetlenül attól, hgy a már teljesített feladatk végrehajtásakr sikertelenséget kzó hibát nem követett el. A vizsga ismeretanyaga Biztnsági ellenőrzési feladatk E1 A jármű biztnsági berendezéseinek elindulás előtti kötelező ellenőrzése Követelmény A vizsgázó a vizsga technikai és manőverezési feladatainak végrehajtása előtt végezze el a kötelezően előírt ellenőrzéseket (gumiabrncsk, krmányberendezés, világító- és fényjelző berendezések, fékberendezések, fékhatás ellenőrzése a jármű megtlásával és megállításával is). E2 Mtrlaj ellenőrzése Követelmény A vizsgázó négyütemű mtr esetén mutassa meg az lajnymás ellenőrzését, az laj utántöltésének helyét, ellenőrizze le az lajszintet. Kétütemű mtr esetén ismertesse a helyes üzemanyag-kenőanyag keverési arányt. E3 Sebességváltó ellenőrzése Követelmény A vizsgázó mutassa meg a sebességváltóban lévő lajszint ellenőrzésének módját! Mutassa meg, hl tölthető be a kenőlaj a sebességváltóba. E4 Tengelykapcsló kar ellenőrzése Követelmény A vizsgázó végezze el a tengelykapcslókar hltjátékának ellenőrzését, ismertesse beállítását. Autmata váltóval felszerelt vizsgajármű esetén ismertesse a mechanikus váltónál alkalmaztt tengelykapcslókar hltjátékának ellenőrzését. E5 Meghajtás ellenőrzése Követelmény A vizsgázó a vizsgán használatban lévő mtrkerékpár függvényében ismertesse a meghajtólánc (brdásszíj) feszességének ellenőrzését, állításának lehetőségét (kardánhajtás esetén ismertesse a meghajtás karbantartását). E6 Kerékfelfüggesztés ellenőrzése Követelmény A vizsgázó végezze el az első rugóstagk és a hátsó lengővilla ellenőrzését. E7 Üzemanyag ellátó rendszer ellenőrzése 28

29 Követelmény A vizsgázó ismertesse a benzincsap állásait, mutassa meg az üzemanyagszűrőt, ismertesse a vizsgajárműben lévő üzemanyag fajtáját. E8 Elsősegélynyújtó csmag ellenőrzése Követelmény Mutassa meg a járműben tárlt elsősegélynyújtó csmagt. Technikai kezelési és manőverezési feladatk A technikai kezelési és manőverezési feladatkat az alábbi elrendezésű pályákn lehet végrehajtani. A kúpk közötti távlságkat a jármű szélessége + 0,5 m szerint kell meghatárzni. M1 Kis sebességű manőverezés és iránytartás Követelmény Elindulás előtt a vizsgázó vegye fel a bukósisakt és csatlja be. A mtrkerékpárt emelje le a kitámasztó lábról, és álljn az indulás helyét jelző vnalhz. A vizsgabizts jelzésére a vizsgázó indítsa be a mtrt, majd a megfelelő üléshelyzet elfglalása, irányjelzés (karral vagy irányjelzővel), az indító fkzat kapcslása és kellő körültekintés után induljn el. Egyenletes, lassú tempóval haladjn a mtrkerékpárral a kijelölt nymvnaln (a kúpk között, illetve azk kerülésével) a kúpk érintése nélkül. A pálya végén frduljn meg egy ívben, és egészen lassú menetben (maximum 1m/s) haladjn át az 1 m széles és 8 m hsszú flysón. A flysóból kiérve növelje a mtrkerékpár sebességét, a fkzat nélküli váltóval szerelt mtrkerékpár kivételével kapcslja a másdik sebességi fkzatt, majd fékezzen, és álljn meg az úttest szélén úgy, hgy az első kerék a négy kúppal kijelölt területen belül, a megállás helyét jelző vnal előtt legyen. Kapcslja a 0 üres sebességi fkzatt. A feladat végrehajtása srán minden irányváltztatási szándékt jelezni kell, és az irányváltztatás végrehajtásának veszélytelenségéről kellő körültekintéssel kell meggyőződni. Sikertelenséget kzó hibát vét a vizsgázó, ha a pálya területét elhagyja; a mtrkerékpárral felbrul; útvnalat téveszt (kúpt kihagy); kúpnak ütközik; 29

30 menet közben leteszi a lábát; 1 m/s sebességnél gyrsabban halad át a flysón; a meghatárztt helyen nem áll meg; ha kétszer sebességi fkzatba kapcslt mtrt akar beindítani; ha kétszer technikai kezelési hiba vagy elzárt benzincsap miatt a feladat végrehajtása közben a mtr leáll; ha kétszer irányjelzést vagy körültekintést elmulaszt. M2 Gyrs manőverezés Követelmény A vizsgázó becsatlt bukósisakban a mtrkerékpárn ülve, járó mtrral az indulási vnalnál várja a vizsgabizts indító jelzését. A vizsgabizts jelzésére a vizsgázó az irányjelzést követően, az indító fkzat kapcslása és kellő körültekintés után induljn el a mtrkerékpárral. Gyrsítsn fel száraz útn km/h, nedves útn km/h sebességre és az úttest felezővnalában elhelyezett kúpk (7db) között a mtrkerékpár döntögetésével szlalmzva haladjn a pálya végéig, majd a 6. és 7. kúpk körül két nylcas -t írjn le, és a krábbi útvnalát keresztezve szlalmzva haladjn visszafelé. Fékezzen, és a mtrkerékpárral úgy álljn meg, hgy az első kerék a négy kúppal kijelölt területen belül, a megállás helyét jelző vnal előtt legyen. Kapcslja a 0 üres sebességi fkzatt. A feladat végrehajtása srán irányjelzést csak elinduláshz kell adni. Sikertelenséget kzó hibát vét a vizsgázó, ha a pálya területét elhagyja; a mtrkerékpárral felbrul; útvnalat téveszt (kúpt kihagy); kúpnak ütközik; menet közben leteszi a lábát; nem gyrsít fel az előírt sebességre; a meghatárztt helyen nem áll meg. M3 Gyrs manőver - Akadály kikerülése - Intenzív fékezés Követelmény A vizsgázó becsatlt bukósisakban a mtrkerékpárn ülve, járó mtrral az indulási vnalnál várja a vizsgabizts indító jelzését. A vizsgabizts jelzésére a vizsgázó, az indító fkzat kapcslása után induljn el a mtrkerékpárral. Gyrsítsn fel a mtrkerékpárral a kijelölt nymvnaln a kúpk között haladva, száraz útn 30 km/h, nedves útn km/h sebességre, 30

31 majd csökkentse a mtrkerékpár sebességét, kerülje ki az akadályt, és a pálya végénél frduljn meg egy ívben. Gyrsítsn fel mtrkerékpárral száraz útn 50 km/h, nedves útn km/h sebességre, kerülje ki az akadályt (bójasrt) és az adtt sebességről az úttest szélénél lévő jelzőkúptól és a fékezés kezdetét jelző vnaltól kezdve intenzív fékezéssel, mindkét fék egyidejű használatával álljn meg 24 m-en belül, a megállási helyét jelző vnal előtt. Kapcslja a 0 üres sebességi fkzatt. A feladat végrehajtása srán irányjelzést csak elinduláskr kell adni. Sikertelenséget kzó hibát vét a vizsgázó, ha a pálya területét elhagyja; a mtrkerékpárral felbrul; útvnalat téveszt (kúpt kihagy); kúpnak ütközik; menet közben leteszi a lábát, nem gyrsít fel az előírt sebességre; a fékezés kezdetét jelző kúp és vnal előtt a mtrkerékpár hsszánál távlabbról kezdi meg a fékezést; az előírt fékútn nem tud megállni; nem az első és hátsó fék együttes használatával lassít és áll meg. A vizsgáztatás személyi feltételei A vizsgatárgy vizsgáztatásáhz szükséges képesítés, végzettség: közúti járművezetői vizsgabiztsi képesítés GY szakra érvényes A kategóriás vezetői engedéllyel. A vizsgáztatás tárgyi feltételei érvényes frgalmi engedéllyel és érvényes felelősségbiztsítással rendelkező kétkerekű mtrkerékpár, amely az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: a) legfeljebb 125 cm 3 -t hengerűrtartalm, b) legfeljebb 11 kw teljesítmény, c) legfeljebb 0,1 kw/kg teljesítmény/tömeg arány, a közlekedési hatóság által előzetesen kijelölt vizsgapálya, amely az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: a vizsgafeladatk végrehajtásáhz szükséges méretű, szilárd burklatú, frgalm elől elzárt terület, vizsgabiztsi szba, váróhelyiség (szakktatók és a vizsgázók részére), fűtés, világítás, WC, kézmsási lehetőség, a feladatk végrehajtásáhz szükséges műanyag kúpk. A vizsgáztatás egyéb feltételei A vizsgára bcsátás feltétele az A1 alkategóriás tanflyam elméleti vizsgatárgyának sikeres és igazlt elvégzése. 31

32 C. Frgalmi vezetés A vizsga követelményei A frgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása, hgy a vizsgázó rendelkezik-e a mtrkerékpár biztnságs közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel, a mtrkerékpár technikai kezelésében és a manőverezési feladatk végrehajtásában eljuttt-e az önálló, biztnságs és környezetkímélő közlekedéshez szükséges jártasság szintjére, gyakrlttsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége megfelel-e a közúti frgalmban történő önálló, biztnságs és környezetkímélő közlekedés követelményeinek. A vizsgázónak rendelkeznie kell az önálló közúti közlekedéshez szükséges jármű feletti uralmmal. A vizsgabizts a frgalmi vizsgán a különböző frgalmi helyzetekben a vizsgázó jármű feletti uralmát, járművezetői teljesítményét azn a szinten értékeli, ami a kezdő járművezetőtől a saját és a közlekedés többi résztvevőjének biztnsága érdekében elvárható. Elindulás előtt a vizsgázó a KRESZ szerinti kötelező ellenőrzést végezze el. A járdaszegély (úttest széle) mellől, vagy frgalmi k miatti megállás után határzttan, biztsan, egyenletesen, a kezelő-berendezéseket, szükség esetén a világítást, a jelzéseket használva, körültekintően induljn el. Indulás előtt győződjön meg a jármű mögötti és melletti frgalmról. Mindig az ktató által megjelölt irányba haladjn. Iránymutatás hiányában kövesse az út vnalvezetését, illetve tegyen eleget a közúti jelzések kötelezéseinek. Öltözék a frgalmi vezetés vizsga srán: vizsgázó: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), prtektrs hszszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprtektrral) és prtektrs dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprtektrral), prtektrs kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, elől-hátul T" betűvel elláttt számztt, vagy tanulóként eltérő színű tanulómellény. A frgalmi vezetés vizsga srán egyidejűleg maximum 2 fő vizsgázó vizsgáztatható, mely vizsga alatt a vizsgázókat gépkcsival kell kísérni és a gépkcsin a mtrs ktatásra utaló jelzést kell elhelyezni. A frgalmi vezetés vizsga időtartama 50 perc, melyből a vizsgázónak a közúti frgalmban járművet vezetnie 40 percen keresztül. A frgalmi vezetés vizsga srán a vizsgázónak a vizsga elején el kell végeznie a jgszabályban kötelezően előírt, a járművön végrehajtandó ellenőrzéseket, napi első elindulás előtti teendőket (Elindulás előtti teendők), a szakktató tájékztatása, útirány meghatárzás alapján a frgalmi szabályk betartása mellett önállóan kell a közúti frgalmban járművet vezetnie 40 percen keresztül (Frgalmi vezetés a közúti frgalmban), melynek srán a teljes vizsgaidő alatt a jelen vizsgakövetelményekben meghatárztt manőverezési feladatt sikeresen végre kell hajtania (Manőverezési feladat): megfrdulás egy ívben, megállás párhuzamsan a járdaszegéllyel vagy parklóhelyen elindulás. 32

33 A vizsgabizts a vizsgázó teljesítményének értékelését és minősítését a Minősítő lapn végzi. A vizsgabizts hibavnallal jelöli az aznnali sikertelenséget nem kzó hibásan végrehajttt manővereket. A vizsgabizts a vizsga eredményeként Megfelelt vagy Nem felelt meg minősítést ad. Sikertelenséget kzó hibát vét a vizsgázó, ha a) a vizsgázó az alábbi hibák valamelyikét elköveti közlekedési szabályt sért; a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni; veszélyhelyzetet teremt vagy balesetet kz; meghatárztt feladatt másdik javítás után sem képes a megfelelő módn végrehajtani az üzemi fék ellenőrzését elmulasztja; sebességi fkzatban lévő mtrkerékpárt akar indítani; a mtrkerékpárral felbrul; a körültekintést vagy az irányjelzést elmulasztja; figyelmét a technikai kezelés elvnja a frgalmtól; a sebességváltásk közben elrántja a krmányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a mtrkerékpárt (nem képes megtartani); nem képes felvenni a frgalm ritmusát, akadályzza a frgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnymórészt indklatlanul lassan halad; rendszeresen kis követési távlságt tartva, zavarja az előtte haladót; az útkereszteződést lyan sebességgel közelíti meg a mtrkerékpárral, hgy képtelen annak frgalmi rendjét felmérni, illetve sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében; egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hgy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni; durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalgsk előtt, azkat megijeszti; gyrshajtást vagy relatív gyrshajtást követ el (nem marad ura a járművének); elveszti a jármű feletti uralmát; a mtrkerékpárral felhajt a járdára; a mtrkerékpárral nem biztnságsan kanyardik; a mtrkerékpárral indklatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal ldalt; a besrlást, sávváltztatást szabálytalanul hajtja végre; az útkereszteződésben nem követi a frgalmi sávját; nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik; nem megfelelően reagál a gyalgsk viselkedésére; a frgalmi helyzetekről nem tájékzódik, figyelmetlen; rendszeresen akadályzza a frgalmat; megtévesztő irányjelzést ad; a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál; rendszeresen hirtelen, blkklva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen az egyenletes lassításra, későn fékez, a mtrkerékpár hátsó kereke ldalra megcsúszik; fékezéskr a lábát az úttesten csúsztatja; b) az a) pntban nem említett egyéb hibából amelyeket a vizsgabizts egyenként hibavnallal jelöl tíznél többet követ el. 33

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az A kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az A kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az A kategóriás járművezető-képző tanflyamk számára 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (tvábbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Krm.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az AM kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az AM kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az AM kategóriás járművezető-képző tanflyamk számára 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (tvábbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Krm.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az A2 kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára A kategória megszerzését

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. Az A2 kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára A kategória megszerzését NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az A2 kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára A kategória megszerzését követően 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező személyek részére szervezett A1 alkategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2012

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG. TANTERV ÉS ÚTMUTATÓ a járművezető-képző tanfolyamok számára. A1 alkategória A korl. és A kategória

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG. TANTERV ÉS ÚTMUTATÓ a járművezető-képző tanfolyamok számára. A1 alkategória A korl. és A kategória NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERV ÉS ÚTMUTATÓ a járművezető-képző tanfolyamok számára A1 alkategória A korl. és A kategória 2007 2 Készült a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A B kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2012 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG. TANTERV ÉS ÚTMUTATÓ a járművezető-képző tanfolyamok számára. B kategória

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG. TANTERV ÉS ÚTMUTATÓ a járművezető-képző tanfolyamok számára. B kategória NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERV ÉS ÚTMUTATÓ a járművezető-képző tanfolyamok számára B kategória 2007 2 Készült a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának

Részletesebben

2/2007. Elnöki Szabályzat 2. számú Függeléke. Az A1, Akorl, A és az M kategóriás járműkezelési és forgalmi vizsgák rendjéről

2/2007. Elnöki Szabályzat 2. számú Függeléke. Az A1, Akorl, A és az M kategóriás járműkezelési és forgalmi vizsgák rendjéről 2/2007. Elnöki Szabályzat 2. számú Függeléke Készítette: Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. február 1. változat - 2007 - TARTALOMJEGYZÉK I. A JÁRMŰKEZELÉSI VIZSGA

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. B kategóriás járművezető-tanfolyamok számára. Kivonat 28-44 oldal

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. B kategóriás járművezető-tanfolyamok számára. Kivonat 28-44 oldal NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG VIZSGAKÖVETELMÉNYEK B kategóriás járművezető-tanfolyamok számára Kivonat 28-44 oldal 2012 B. Forgalmi vezetés A vizsga követelményei A forgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása,

Részletesebben

Forgalmi gyakorlati vizsga

Forgalmi gyakorlati vizsga Forgalmi gyakorlati vizsga A forgalmi vizsga általános elõírásai A forgalmi vizsgán jelen van a vizsgázó, a szakoktató és a vizsgabiztos(ok), valamint jelen lehet(nek) a vizsgáztatás ellenõrzésére jogosult,

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára 2014 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006.

Részletesebben

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató K.O. Autós- Mtrs Iskla Íráss tájékztató A képző szerv: megnevezése: K.O. AUTÓS- MOTOROS ISKOLA SZOLGÁLATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cég rövidített elnevezése: K.O. Autós- Mtrs Iskla

Részletesebben

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben.

A kerékpározás létesítményei és azok használatához kapcsolódó ismeretek Hegyeshalom községben. A kerékpárzás létesítményei és azk használatáhz kapcslódó ismeretek Hegyeshalm községben. A közúti közlekedés biztnsága és zavartalansága fnts társadalmi érdek. A biztnságs és zavartalan közlekedés alapvető

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Tiszteld a motorodat!

Tiszteld a motorodat! VARGA ZSOLT Tiszteld a motorodat! Segédmotoros kerékpárok és motorkerékpárok vezetőinek Járműkezelési vizsgájáról A közlekedési Főfelügyelet által 1768/1999. sorszámon jóváhagyott tansegédlet alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

2/2007. Elnöki Szabályzat 10. számú Függeléke. a B, C1, C, D1, D kategóriás, továbbá valamennyi kombinált kategóriás forgalmi vizsga feladatai

2/2007. Elnöki Szabályzat 10. számú Függeléke. a B, C1, C, D1, D kategóriás, továbbá valamennyi kombinált kategóriás forgalmi vizsga feladatai 2/2007. Elnöki Szabályzat 10. számú Függeléke valamennyi kombinált kategóriás forgalmi vizsga feladatai Készítette: Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. február 1.

Részletesebben

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet Hatályos: 2012.01.02 - Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

Különleges kiadványt olvastok, egy olyan MUNKAFÜZET-et, amely úttörőnek nevezhető a kereskedelmi ágazatban. Örömünkre szolgál, hogy ezt a kiadványt a

Különleges kiadványt olvastok, egy olyan MUNKAFÜZET-et, amely úttörőnek nevezhető a kereskedelmi ágazatban. Örömünkre szolgál, hogy ezt a kiadványt a Bevezető Kedves Kllégák! Különleges kiadványt lvastk, egy lyan MUNKAFÜZET-et, amely úttörőnek nevezhető a kereskedelmi ágazatban. Örömünkre szlgál, hgy ezt a kiadványt a Kereskedelmi Alkalmazttak Szakszervezete

Részletesebben

(OMFF) a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására kiírt pályázat

(OMFF) a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására kiírt pályázat Bevezető Kedves Kllégák! Különleges kiadványt lvastk, egy lyan MUNKAFÜZET-et, amely úttörőnek nevezhető a kereskedelmi ágazatban. Örömünkre szlgál, hgy ezt a kiadványt a Kereskedelmi Alkalmazttak Szakszervezete

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA A kézi hegesztés ergonómiája

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hegesztés HELYES GYAKORLATA A kézi hegesztés ergonómiája Az egészséget nem veszélyeztető és biztnságs hegesztés HELYES GYAKORLATA A kézi hegesztés ergnómiája A helyes gyakrlat útmutató célja a hegesztés és rkn eljárásai veszélyeinek és ártalmainak megelőzését

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói továbbképzési szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A szakoktatói továbbképzési szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szakoktatói továbbképzési szaktanfolyamok számára 2011 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben