Suhai György 1. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Suhai György 1. oldal 2014.05.17."

Átírás

1 Suhai György 1. oldal Gen. 1:1-23: A világ teremtése Miért kell ismernünk a kezdeteket? Hogy tudjuk, honnan származunk, hogy ennek fényében helyesen értelmezhessük a jelen világot, a saját életünket, annak célját, küldetését, a szerepünket, helyünket a világban és Isten tervében. Az élethez való viszonyulásunkat alapjaiban határozza meg az, hogy hogyan gondolkodunk az élet, a világ keletkezéséről. Hogyan jutott el hozzánk ez a beszámoló? Ki volt ott a világ keletkezésekor? Egyedül és kizárólag a Szentháromság Isten! Az egyetlen hiteles teremtési beszámoló a szemtanúktól származó tudósítás. Ezt tartjuk a kezünkben, amikor a Biblia első fejezeteit olvassuk. Ez a leírás ugyanolyan példátlanul egyedülálló tudósítás, mint pl. az ÚSZ-ben Jézus böjtje és megkísértése a pusztában, ahol csak Jézus volt jelen, senki más rajta kívül (meg az ördög). Bizonyára onnan tudhatunk: Jézus megkísértéséről, hogy később elmondta azt a tanítványainak. Hogyan juthatott el hozzánk a teremtési beszámoló? Úgy, hogy Isten elmondta azt az embernek. Minden bizonnyal Isten fontosnak tartotta beavatni Ádámot abba a titokba, hogy hogyan lett ő és ez az egész világ, amelyben élhet, hogy így tisztában legyen azzal, hogy hogyan kell viszonyulnia ehhez a világhoz, a benne levő teremtményekhez és az őt megteremtő Istenhez. Tehát Ádámnak bizonyára első kézből származó információi voltak a világ teremtéséről. Aztán Ádám nyilván továbbadta ezeket az információkat az ő utódainak és így, szájhagyomány útján, őrződött meg hosszú évezredeken át ez a felbecsülhetetlen értékű tudósítás mindaddig, amíg a már írni is tudó Mózes papírra nem vetette mindezt. Fontos leszögeznünk mindjárt az elején, hogy a bibliai teremtéstörténet nem mítosz, nem legenda, hanem történelmi dokumentum. Nincsenek benne mitikus elemek, irodalmi túlzások! Más népek mondáival összehasonlítva egyedül itt van szó a mindenható, teremtő Istenről! 1. vers: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet Volt olyan, hogy kezdet és lesz az időknek vége is: "Idő többé nem lészen. "(Jel. 10:6) Isten itt "beindítja" a világtörténelmet, amely egyszer majd lezárul. A teremtett látható világ az idő folyásának van alárendelve, Isten azonban az idő felett áll. A teremtéskor Isten megteremti az időt, ekkortól van értelme időszámításról beszélni. A semmiből teremtett. Ezt nem tudjuk elképzelni. A zsidóknak nem volt olyan szavuk, hogy univerzum vagy világmindenség. Ehelyett használták az "ég és föld" kifejezést. Ebbe a látható és láthatatlan világ is beletartozik. 2. vers: "A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és Isten Lelke lebegett vala a vizek felett" A beszámoló a 2. verstől a földi történésekre irányítja figyelmünket. Isten nem mond többet a mennyei (láthatatlan) világról. Ugyanis nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, hanem az Istenbe vetett hitünket akarja megerősíteni! A föld kietlen és puszta volt: nem volt még rend. pl.: megvan már az építőanyag a ház felépítéséhez, de még nincs felépítve, nincs berendezve a ház. Alaktalan, élettelen massza. (Nem

2 Suhai György 2. oldal csak a Földbolygónak, hanem az univerzum összes égitestének az anyagát kell ezen értenünk.) Sötétség volt. Isten Lelke lebegett a vizek felett ( Puszta földön találta vala őt, zordon, sivatag vadonban, körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét" (V. Móz. 32:10)). Olyan ez, mint mikor a kőműves felméri a munkát és nemsokára nekikezd az építkezésnek. A víz teljesen elborította a földet. 3.vers: "És mondá Isten: legyen világosság és lőn világosság Isten az Ö szavával teremtett, ilyen hatalma van Isten szavának. Az emberi szónak nincs ilyen hatalma. (Nem véletlenül nevezik Igének). A mindenható Isten valamit kigondol, az meglesz. Egy kőműves hiába mondja az építőanyagnak, hogy épüljön fel házzá. Isten mindenható! Erre szokták azt kérdezni, hogy tud-e Isten olyan követ teremteni, amit nem tud felemelni? Az Ige szavaival válaszolok:,'pedig a mi Istenünk az égben van és amit akar azt mind megcselekszi" (Zsolt 115:3) - vagyis Isten mindenhatósága azt jelenti, hogy amit ő kigondol magában, azt mind meg is tudja tenni, nem pedig azt, hogy minden emberi butaságot képes megvalósítani. Isten megteremti a fényt, mely szintén egyfajta anyag, fotonokból áll. Ez a természettudomány által is elfogadott tény. Mi volt a kezdeti fényforrás? Maga Isten! A Jel 22:5-ben olvassuk, hogy ugyanez a kezdeti állapot fog helyreáll ni a világvége után, maga Isten lesz a fényforrás: "És ott éjszaka nem lesz, nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké". 4. vers: és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől Isten mindig elválaszt és soha nem összekever: ég-föld, látható-láthatatlan, vizek elválasztása stb. "és látá Isten, hogy jó a világosság' - vagyis tökéletes, nem szorul javításra. 5. vers: "Nevezé Isten a világosságot nappalnak a setétséget éjszakának Isten definiálja a napszakokat, és tudtunkra adja, mit ért Ő 1 nap alatt. Figyelem, nem a Nap megléte határozza meg az egy napnyi időtartamot, hanem a föld forgása (ekkor még nem is létezett a Nap)! Mennyi idő alatt teremtette Isten a világot? 6 nap alatt. Nem hat időszak, nem 6 korszak, nem is hatszor ezer év, hanem 6 db 24 órás nap! Ezt alátámasztó igék: Tízparancsolat - II. Móz. 20:9: " hat napon át munkálkodjál végezd minden dolgodat";31,17:,legyen közöttem és Izrael fiai között örök jel ez, mert hat napon teremtette az Úr az mennyet és a földet, hetednapon pedig megszűnt és megnyugodott - a zsidó nép számára sem fogalmaz később máshogy Isten, nem használ más időfogalmat, mint a teremtéskor. Nem azt mondja, hogy hat időszak stb. (ld. Még II. Móz.31:17) Jézus hivatkozása a 10 parancsolatra ugyanezt támasztja alá, Ö is napot mond (...)

3 Suhai György 3. oldal éves vándorlás (nem indokolja semmi, hogy ne 40 évet értsünk alatta) 40 napos böjt (senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy 40 mai értelemben vett napig böjtölt Jézus) Talán az 1000 éves birodalom 1 napig fog tartani? Hiszen meg van írva: Egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő és ezer esztendő mint egy nap (2 Péter 3,8) Fontos a szövegösszefüggés és a leírás műfajának helyes meghatározása! (ld. próféciák, Dániel, Jelenések, melyek tele vannak szimbólumokkal, jelképekkel, hasonlatokkal stb., mely a teremtési leírásról nem mondható el) Nem ember az Isten, hogy hazudjon: " Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond Ő valamit amit meg nem tenne? Ígér valamit, hogy azt ne teljesítené?" (IV. Móz. 23:19) - Ha Istennek évmilliárdokra lett volna szüksége a teremtéshez, miért mondaná nekünk azt, hogy néhány nap alatt vitte véghez? Istennek nem lett volna elég 1 pillanat? Miért éppen 6 nap alatt teremtette a világot? Nem tudjuk. Mert így tetszett neki, így látta jónak. Zsolt. 33:9 : "Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállt" Jézus csodái is azt bizonyítják, hogy Istennek nincs szüksége hosszú időre ahhoz, hogy valamit teremtsen (a többségük pillanat alatt ment végbe): a víz borrá változtatása a kánai menyegzőn, hal és kenyér szaporítása stb. " lőn este és lőn reggel, első nap" - Tehát már forgott a Föld. (Ennek a kérdésnek részletesebb kifejtését megtalálod az angol nyelvű "The Days of Creation" c. tanulmányban, vers: És monda Isten: legyen mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizeket a vizektől - a mennyezet megteremtése és a vizek szétválasztása. 8. vers: "És nevezé Isten a mennyezetet égnek. " - a mennyezet nem más, mint az atmoszféra. A mennyezet feletti vizek valamilyen formában (talán gőzpára formájában?) voltak jelen a Föld körül. Óriási víztömeg lehetett, mely már nincs ott. A mennyezet alatti vizek a tengerekben gyűltek össze. Tehát az özönvízig egyfajta üvegház hatás volt érezhető a Földön: állandó klíma, semmi szélsőséges időjárási hatás. Isten tehát megalkotta a légkört, a madarak élet- és mozgásterét vers: És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És nevezé Isten a szárazat földnek, az egybegyűlt vizeket pedig tengernek. És látá Isten, hogy jó. - A vizek egy helyre gyűjtése (tenger) és a szárazföld előbukkanása. ll-l3. vers: hajtson a föld füvet, maghozó növényeket, gyümölcsfát az ő nemük szerint. Eredetileg is különböző fajokat teremtett Isten! Teljesnek, tökéletesnek, kifejlettnek véglegesnek teremtette az egyes fajokat. Nem egymásból alakultak ki! Isten felöltözteti a Földet (mint ahogy a kőműves kicsempézi a konyhát, kitapétázza a szobát, parketta, padlószőnyeg stb.) és látta Isten, hogy jó...tökéletes. A DNS-ben vannak eltárolva az öröklési tulajdonságok, információk. Mitől változna meg az információ annyira, hogy egy idő után pl. kopoltyú helyett tüdő fejlődik egy állatban (ezt igen nehéz lenne lassú átmenetként elképzelni)? Ehhez valakinek időközben át kellett volna

4 Suhai György 4. oldal programoznia az élőlények DNS-ét az átmeneteknél. Entrópia törvényszerűsége ellene mond az evolúciónak: alacsonyabb energiaszint felé törekszik minden ebben a világban, ha nem nyúlunk hozzá. Tehát kifejlett egyedeket teremtett Isten. Beindította a termési, szaporodási folyamatokat a teremtéskor. A 4. nap vers: És monda Isten: legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek, és legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre. És úgy lőn. Teremté tehát Isten a két nagy világítótestet: a nagyobbik világítótestet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbiket, hogy uralkodjék éjjel, és a csillagokat. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a Földre. És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látá Isten, hogy jó. És lőn este és reggel negyedik nap. A Nap, Hold, csillagok az idő, időszakok, ünnepek jelzésére szolgálnak. Tehát Isten első nap megteremti a világosságot, majd a negyedik nap rendel külön a Föld számára két világító testet. (Azt nem írja le az Ige, hogy honnan nyerik a fényüket, csupán úgy ír róluk, ahogyan mi, emberek látjuk azokat innen a Földről. Az az Isten kegyelme, hogy azóta már azt is tudhatjuk, hogy a Nap a fényforrás, a Hold pedig tőle nyeri a fényét és ezért képes éjszaka világítani.) Mi a különbség a csillag és a bolygó között? Egy csillagnak saját fénye van. Itt teszi az ember számára is érthetővé Isten, hogy mit ért Ő 1 nap alatt. Isten szerint annyira fontos, hogy világosan értsük ezt, hogy 6 verset szán ennek elmagyarázására! Ha évmilliók teltek volna el a növények és a Nap megteremtése között, ma nem lenne növényzet! Ld. Fotoszintézis! Mi következik ebből? Az égitestek, Nap, Hold, Föld stb. mind egyidősek. (Holdkomp megtervezése körüli vita: Amikor a NASA kifejlesztette a holdkompot, több tudós véleményét is kikérték. Az evolucionisták azt állították, hogy mivel a világegyetem több milliárd éves, ezért a Holdon óriási mennyiségű, meteoritokból származó kozmikus por rakódhatott le, s így kb. 3 m vastag porrétegre kell számítani és ennek megfelelően kell megtervezni a holdkomp kerekeit is. A teremtésben hívő természettudósok a Szentírás alapján azt állították, hogy a világegyetem max. néhány tízezer éves, ezért a Holdon levő porréteg nem lehet több néhány cm-nél. Ma már tudjuk, hogy az utóbbi csoportnak volt igaza. Mennyi pénzt megspórolhatott volna a NASA, ha a hívő tudósokra hallgat...). Az égitesteknek tehát a Föld, vagyis az ember lakóhelye szempontjából van kitüntetett szerepük, semmi több. Ez hihetetlen, de így van! El vagyunk kényeztetve, hogy ilyen csodálatos világegyetemben élhetünk. (Esetleg az ufókról és az ufó hitről néhány szó: Isten tehát nem azért teremtette a bolygókat és csillagokat, hogy azokra idegen, felsőbb rendű élőlényeket telepítsen, hanem az emberre való tekintettel,

5 Suhai György 5. oldal hogy ezekben is Isten dicsőségét szemlélhessük! Továbbá, a Biblia angyalokról, démonokról beszél az emberen kívül, de sehol nem olvasunk "UFÓ" -król. Meggyőződésem szerint, ha valaki találkozik is ilyen "űrbeli lényekkel", akkor valójában démoni szemfényvesztés áldozatává lesz. Érdekes, hogy akik különösen nyitottak az ilyen fantasztikus földöntúli, misztikus dolgok iránt, főleg azokkal esnek meg ezek a rejtélyes találkozások. Ugyanez a helyzet az ún. Mária jelenésekkel is...) Tehát nem azért teremtette Isten a bolygókat és csillagokat, hogy arra más élőlényeket tegyen, az angyalok nem a bolygókon laknak. Nem is azért, hogy odaköltözzön az ember, csupán világítótestekül, mintegy díszletként a világtörténelem vagy még inkább az üdvtörténet színpadához. Az 5. nap vers: És monda Isten: pezsdüljenek a vizek a élő állatok nyüzsgésétől, és a madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vízben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő nemük szerint. És látá Isten, hogy jó És megáldá azokat Isten, mondván: szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a tenger vizeit, a madár is sokasodjon a földön. És lőn este és reggel, ötödik nap. A vízi állatok, égi madarak teremtése. Itt is az ő nemük (fajtájik) szerint teremti Isten a különböző állatokat. Hemzsegjenek a vizek és a levegő különböző állatoktól. Érdekes, hogy míg Isten rengeteg egyedet teremt az egyes állatfajokból, addig az emberből csupán egyetlen párt teremt. Nem szórja tele emberrel a Földet az Úr! Itt olvassuk először, hogy megáldá Isten azokat: szaporodjatok és sokasodjatok. Áldás = szaporodási, gyarapodási, épülési erő, készség, pl. gyerekáldás. Ha megáldja az Úr a földet, akkor van termés, ha nem, akkor nincs. Gyakorlati alkalmazás: Mindent Isten teremtett, engem is. Nem véletlenül vagyok ezen a világon, nagyon drága vagyok Istennek. Isten mindenható, Ő szól és meglesz! Van-e valami lehetetlen az Ö számára az én életemben? Hiszek -e az Ó szavának erejében? Hány éves a Földünk? (ld.: Forbidden archeology c. könyv, mely az eddig elhallgatott, az evolúciós időszámításnak ellentmondó megdöbbentő leletek egész tárházát sorolja fel. Sajnos erősen hindu nézeteket valló tudósok állították össze ezt a könyvet, s így ők a saját, a Föld és a világ keletkezésévei kapcsolatos nézeteiket látják igazolni a leletekből, ti. azt, hogy a Föld még annál is régebbi, mint ahogy azt mi gondoljuk. Pl. találtak egy olyan leletet, mely egy ember ill. egy dinoszaurusz lábnyomot tartalmaz. A lelet ugyanabból a korból származik, így arra a következtetésre jutottak, hogy akkor ember is olyan régóta van a Földön, mint a dinoszauruszok, tehát több millió éves, ahelyett, hogy azt a következtetést vonták volna le, hogy a dinók is olyan fiatalok, mint az ember.) Isten elválaszt! A sötétséget a világosságtól, a nappalt az éjszakától és ugyanígy különíti el Isten a tisztát a tisztátalantól vagy másképpen az övéit az istentelenektől: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek

6 Suhai György 6. oldal hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mon4ja az Úr, és tisztátalant ne illesse tek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr (II. Kor. 6:14-18). Isten szava igaz, megbízható, minden körülmények között támaszkodhatok rá. Csak olyan tudományt, tanítást fogadjak el, ami nem mond ellent az Igének, és akkor biztos alapra fog épülni a tudásom is. Ha valamit helyesen akarok érteni a Bibliából, pl. a napok kérdése, akkor mind a szövegkörnyezetet, mind más, ide vonatkozó igehelyeket is meg kell néznem. Nem szabad önkényesen (a szűkebb ill. tágabb szövegkörnyezetéből kiragadva) magyarázni az Igét. További elgondolkodtató esetek: A St. Helen hegy egy vulkán Washington államban, amely május 18-án óriási robajjal kitört. A kitörés során és az azt követő hónapok alatt olyan geológiai változások zajlottak le, amelyek az evolúció hívők szerint csak évezredek ill. évmilliók alatt játszódhattak volna le! Szó szerint kirobbanó sikere volt ennek a páratlan az evolucionista elméletet porrá zúzó eseménynek a teremtésben hívő természettudósok körében, legalább is azok körében, akik elől nem sikerült eltitkolni ezt az eseményt. Minderről bővebben pl. a Internet oldalon olvashatsz (angolul) vagy ide klikkelve: Találtak olyan fatörzseket, melyek több (az evolucionista kutatók szerint különböző földtörténeti korokban keletkezett) rétegen is átfúródtak. Ez a fosszília a rétegek gyors keletkezésére enged következtetni, melyet a fenti vulkánkitörés is megerősít. Az ún. Cl4-es kormeghatározó eljárás az egyik legismertebb módszer (lényege, hogy az élete során minden élőlény egy bizonyos mennyiségű CI 4-et halmoz fel a szervezetében, mely a halála pillanatától számítva folyamatosan bomlik. Minél idősebb egy szerves anyag, annál kevesebb Cl4-et tartalmaz). Ezzel az eljárással csupán az a gond, hogy nem tudjuk, hogy kezdetben (az elpusztulás pillanatában) mekkora volt az adott fosszília Cl4 tartalma és azt sem tudjuk bizonyítani, hogy mindig ugyanakkora sebességgel folyt-e a Cl4 radioaktív bomlása (laboratóriumban pl. sikerült megváltoztatni ezt a sebességet és arra a következtetésre jutottak, hogy pl. egy heves vihar hatására is megváltozhat a bomlási sebesség)! Mindkét információ elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy helyes eredményt kapjunk a féld korával kapcsolatban! További érdekességek, a Föld és az Univerzum keletkezésének bibliai értelmezését alátámasztó leletek, tanulmányok és publikációk tömkelege található az Interneten, néhány fontosabb cím: (Kreácionista gyűjtemény) (Kreácionista múzeum) (A Föld keletkezését érintő kérdések tárgyalása) (Biblical Creation Society)

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ ÚJ REMÉNY BAPTISTA GYÜLEKEZET MÁSODIK ALKALOM A TEREMTÉS ÉS A TEREMTŐ NAGYSZERŰSÉGE TARTALOMJEGYZÉK Bev: A teremtés nagyszerűsége Zsolt 8 Milyen nagyszerű a világ I, Isten

Részletesebben

Akezdetektõl napjainkig

Akezdetektõl napjainkig BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/1. Akezdetektõl napjainkig ISTEN EREDETI TERVE ÉS AZ EMBERISÉGNEK ADOTT AJÁNDÉKAI BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/1. Akezdetektõl napjainkig ISTEN EREDETI TERVE ÉS AZ EMBERISÉGNEK ADOTT

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ 2. www.ujteremtes.hu A világ teremtése 2. rész És mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élõ állatok nyüzsgésétõl, és madarak repdessenek a föld felett, az ég

Részletesebben

A teremtés munkája elkészült

A teremtés munkája elkészült 3. tanulmány január 12 18. A teremtés munkája elkészült SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1; 2:1-3; 3Mózes 11:14-22; Zsoltár 8:4; Márk 2:28; Róma 8:19-22 Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon

Részletesebben

Fő kérdés: Mi a célja a második leírásnak? Mi a célja Istennek azzal, hogy leírta ezt az un. második teremtéstörténetet?

Fő kérdés: Mi a célja a második leírásnak? Mi a célja Istennek azzal, hogy leírta ezt az un. második teremtéstörténetet? Suhai György 1. oldal 2000.12.08. Gen. 2: 4-18: Kétféle teremtéstörténet létezik? Fő kérdés: Mi a célja a második leírásnak? Mi a célja Istennek azzal, hogy leírta ezt az un. második teremtéstörténetet?

Részletesebben

Magától? A Föld története a Biblia és a tudomány szerint. Viczián István

Magától? A Föld története a Biblia és a tudomány szerint. Viczián István Magától? A Föld története a Biblia és a tudomány szerint Viczián István Mint geológus és mint a Szentírást élete alapjának tekintő hívő ember lépten-nyomon belebotlom az egyházi sajtóban mostanában mind

Részletesebben

Így értsd az Ószövetséget!

Így értsd az Ószövetséget! PPEK 444 Solt Jenő: Így értsd az Ószövetséget! Solt Jenő Így értsd az Ószövetséget! mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Teremtés és megváltás Mózes első könyve

Teremtés és megváltás Mózes első könyve Bibliatanulmányok Teremtés és megváltás Mózes első könyve Írta: Arthur J. Ferch 2006. október, november, december Copyright Arthur J. Ferch, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 Felelõs kiadó:

Részletesebben

S árospataki F üzetek

S árospataki F üzetek Sárospataki Füzetek A KIADVÁNY SZERZŐI/AUTHORS: Bajusz Ferenc (1919-2005) Enghy Sándor Sárospataki Református Teológiai Akadémia Fodor Ferenc Sárospataki Református Teológiai Akadémia KIADJA: A Sárospataki

Részletesebben

SZOMBAT TÖRTÉNETE ÍRTA: J. N. ANDREWS HARMADIK ÁTDOLGOZOTT KIADÁS

SZOMBAT TÖRTÉNETE ÍRTA: J. N. ANDREWS HARMADIK ÁTDOLGOZOTT KIADÁS A SZOMBAT TÖRTÉNETE ÍRTA: J. N. ANDREWS HARMADIK ÁTDOLGOZOTT KIADÁS BATTLE CREEK, MICH.: REWIEV & HERALD PUBLISHING ASSOCIATION OAKLAND, CAL.. PACIFIC PRESS 1887. ELŐSZÓ A szombat története egy hatezer

Részletesebben

1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása

1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása 1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket,

Részletesebben

Hol van valójában Isten?

Hol van valójában Isten? Hol van valójában Isten? Mi, akik a világi valóságban élünk, csak a való világban kereshetjük Istent. Annak történéseit értelmezve, rejtett titkait kibontva juthatunk olyan felismerésekhez, amelyek esetleg

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

2012. október, november, december

2012. október, november, december Írta: Kwabena Donkor 2012. október, november, december Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2012 Copyright Kwabena Donkor, 2012 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista

Részletesebben

LÉO TAXIL A SZÓRAKOZTATÓ BIBLIA

LÉO TAXIL A SZÓRAKOZTATÓ BIBLIA LÉO TAXIL A SZÓRAKOZTATÓ BIBLIA A francia eredeti címe: Léo Taxil La Bible Amusante Paris, 1897 Előszó Taxil Léo (1854-1907) marseille-i francia író, újságíró, a régi francia ateista hagyományok, a nagy

Részletesebben

Eredetek: sátán és királysága

Eredetek: sátán és királysága KENNETH E. HAGIN GYŐZEDELMES GYÜLEKEZET Kiadta: Krisztus Szeretete Gyülekezet 1997. Tartalomjegyzék 1. Eredetek: sátán királysága 2. Az ember helyes felosztása Szellem lélek és test 3. Ördög vagy test

Részletesebben

Amit a Biblia tanít - William MacDonald

Amit a Biblia tanít - William MacDonald Amit a Biblia tanít - William MacDonald Elöljáróban néhány fontos megjegyzés J. Kepler, a híres csillagász mondta egykor, miután elvégzett egy tizennyolc kísérletből álló sorozatot, amely a csillagászat

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. Az evolucionista tanítás szerint: A modern biológia sokszorosan igazolta azt a tényt, hogy az ember is az állat-

Biblia és Gyülekezet. Az evolucionista tanítás szerint: A modern biológia sokszorosan igazolta azt a tényt, hogy az ember is az állat- Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Teremtés vagy evolúció? 2005. évi III. számhoz TEREMTÉS VAGY BIOLÓGIAI EVOLÚCIÓ? Anyu, tényleg 70 millió évvel

Részletesebben

A Biblia üzenete a ma emberének

A Biblia üzenete a ma emberének A Biblia üzenete a ma emberének Írta: Jonathan Oey Kuntaraf Kathleen Kiem Hoa Oey Kuntaraf 2007. április, május, június Copyright Jonathan Oey Kuntaraf, Kathleen Kiem Hoa Oey Kuntaraf, 2007 Copyright Hetednapi

Részletesebben

VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA HITTAN 7 JEGYZET

VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA HITTAN 7 JEGYZET VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA HITTAN 7 JEGYZET VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA Hittan 7 Jegyzet Készült a hetedik évfolyam és a négy osztályos középiskolák kilencedik évfolyama számára

Részletesebben

2010/1. március. Tartalomjeg yzék

2010/1. március. Tartalomjeg yzék 2010/1. március Tartalomjeg yzék 1 Hajnalcsillag Még ezután kell jelentős igazságoknak melyek pünkösd időszaka óta elkerülték a figyelmet és rejtve maradtak, a maguk isteni tisztaságában előragyogniuk

Részletesebben

A hívõ ember életét a Biblia több helyen is épület vagy ház építéséhez hasonlítja. Júdás levelének 20. versében például azt olvassuk:

A hívõ ember életét a Biblia több helyen is épület vagy ház építéséhez hasonlítja. Júdás levelének 20. versében például azt olvassuk: A könyvben szereplõ bibliai idézetek magyar fordításának alapjául a Károli Gáspár-féle, revideált változat szolgált. Mivel a szerzõ a King Jamesféle angol (King James Version néven ismert) bibliafordításból

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. Lectori salutem! Üdvözlet az olvasónak!

Biblia és Gyülekezet. Lectori salutem! Üdvözlet az olvasónak! Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Az özönvízrõl JÉZUS A MI BÁRKÁNK 1 2007. évi III. számhoz A történelem kezdetén Isten ítélete szakadt az ellene

Részletesebben

Amikor minden újjá lesz

Amikor minden újjá lesz 13. tanulmány december 22 28. Amikor minden újjá lesz SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:20-22; 1Korinthus 4:5; 1Thesszalonika 4:16-18; Jelenések 20; 21:3; 21:11-22:5 És az Isten eltöröl minden

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

Házasság és család. A házasság. A házasság célja, családalapítás, felemás iga, a házasság nélküli élet, özvegység

Házasság és család. A házasság. A házasság célja, családalapítás, felemás iga, a házasság nélküli élet, özvegység Házasság és család A házasság A házasság célja, családalapítás, felemás iga, a házasság nélküli élet, özvegység És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá

Részletesebben

Jeremiás 2,19: Tudd meg, és lásd meg: milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az URat, és hogy nem félsz engem!

Jeremiás 2,19: Tudd meg, és lásd meg: milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az URat, és hogy nem félsz engem! 2010. júl.1. csütörtök Tihamér Ézsaiás 48,17: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Egy prédikációban hallottam egyszer, és megjegyeztem

Részletesebben

A NYOLC BIBLIAI SZÖVETSÉG

A NYOLC BIBLIAI SZÖVETSÉG ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A NYOLC BIBLIAI SZÖVETSÉG Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETŐ A. A szövetségek fajtái 1. Feltételes

Részletesebben

Tükör által, homályosan

Tükör által, homályosan 7. tanulmány február 9 15. Tükör által, homályosan SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:17; Jób 12:10; János 12:31; 1Korinthus 1:18-21; 6:19-20 Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt.

Részletesebben