Suhai György 1. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Suhai György 1. oldal 2014.05.17."

Átírás

1 Suhai György 1. oldal Gen. 1:1-23: A világ teremtése Miért kell ismernünk a kezdeteket? Hogy tudjuk, honnan származunk, hogy ennek fényében helyesen értelmezhessük a jelen világot, a saját életünket, annak célját, küldetését, a szerepünket, helyünket a világban és Isten tervében. Az élethez való viszonyulásunkat alapjaiban határozza meg az, hogy hogyan gondolkodunk az élet, a világ keletkezéséről. Hogyan jutott el hozzánk ez a beszámoló? Ki volt ott a világ keletkezésekor? Egyedül és kizárólag a Szentháromság Isten! Az egyetlen hiteles teremtési beszámoló a szemtanúktól származó tudósítás. Ezt tartjuk a kezünkben, amikor a Biblia első fejezeteit olvassuk. Ez a leírás ugyanolyan példátlanul egyedülálló tudósítás, mint pl. az ÚSZ-ben Jézus böjtje és megkísértése a pusztában, ahol csak Jézus volt jelen, senki más rajta kívül (meg az ördög). Bizonyára onnan tudhatunk: Jézus megkísértéséről, hogy később elmondta azt a tanítványainak. Hogyan juthatott el hozzánk a teremtési beszámoló? Úgy, hogy Isten elmondta azt az embernek. Minden bizonnyal Isten fontosnak tartotta beavatni Ádámot abba a titokba, hogy hogyan lett ő és ez az egész világ, amelyben élhet, hogy így tisztában legyen azzal, hogy hogyan kell viszonyulnia ehhez a világhoz, a benne levő teremtményekhez és az őt megteremtő Istenhez. Tehát Ádámnak bizonyára első kézből származó információi voltak a világ teremtéséről. Aztán Ádám nyilván továbbadta ezeket az információkat az ő utódainak és így, szájhagyomány útján, őrződött meg hosszú évezredeken át ez a felbecsülhetetlen értékű tudósítás mindaddig, amíg a már írni is tudó Mózes papírra nem vetette mindezt. Fontos leszögeznünk mindjárt az elején, hogy a bibliai teremtéstörténet nem mítosz, nem legenda, hanem történelmi dokumentum. Nincsenek benne mitikus elemek, irodalmi túlzások! Más népek mondáival összehasonlítva egyedül itt van szó a mindenható, teremtő Istenről! 1. vers: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet Volt olyan, hogy kezdet és lesz az időknek vége is: "Idő többé nem lészen. "(Jel. 10:6) Isten itt "beindítja" a világtörténelmet, amely egyszer majd lezárul. A teremtett látható világ az idő folyásának van alárendelve, Isten azonban az idő felett áll. A teremtéskor Isten megteremti az időt, ekkortól van értelme időszámításról beszélni. A semmiből teremtett. Ezt nem tudjuk elképzelni. A zsidóknak nem volt olyan szavuk, hogy univerzum vagy világmindenség. Ehelyett használták az "ég és föld" kifejezést. Ebbe a látható és láthatatlan világ is beletartozik. 2. vers: "A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és Isten Lelke lebegett vala a vizek felett" A beszámoló a 2. verstől a földi történésekre irányítja figyelmünket. Isten nem mond többet a mennyei (láthatatlan) világról. Ugyanis nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, hanem az Istenbe vetett hitünket akarja megerősíteni! A föld kietlen és puszta volt: nem volt még rend. pl.: megvan már az építőanyag a ház felépítéséhez, de még nincs felépítve, nincs berendezve a ház. Alaktalan, élettelen massza. (Nem

2 Suhai György 2. oldal csak a Földbolygónak, hanem az univerzum összes égitestének az anyagát kell ezen értenünk.) Sötétség volt. Isten Lelke lebegett a vizek felett ( Puszta földön találta vala őt, zordon, sivatag vadonban, körülvette őt, gondja volt rá, őrizte, mint a szeme fényét" (V. Móz. 32:10)). Olyan ez, mint mikor a kőműves felméri a munkát és nemsokára nekikezd az építkezésnek. A víz teljesen elborította a földet. 3.vers: "És mondá Isten: legyen világosság és lőn világosság Isten az Ö szavával teremtett, ilyen hatalma van Isten szavának. Az emberi szónak nincs ilyen hatalma. (Nem véletlenül nevezik Igének). A mindenható Isten valamit kigondol, az meglesz. Egy kőműves hiába mondja az építőanyagnak, hogy épüljön fel házzá. Isten mindenható! Erre szokták azt kérdezni, hogy tud-e Isten olyan követ teremteni, amit nem tud felemelni? Az Ige szavaival válaszolok:,'pedig a mi Istenünk az égben van és amit akar azt mind megcselekszi" (Zsolt 115:3) - vagyis Isten mindenhatósága azt jelenti, hogy amit ő kigondol magában, azt mind meg is tudja tenni, nem pedig azt, hogy minden emberi butaságot képes megvalósítani. Isten megteremti a fényt, mely szintén egyfajta anyag, fotonokból áll. Ez a természettudomány által is elfogadott tény. Mi volt a kezdeti fényforrás? Maga Isten! A Jel 22:5-ben olvassuk, hogy ugyanez a kezdeti állapot fog helyreáll ni a világvége után, maga Isten lesz a fényforrás: "És ott éjszaka nem lesz, nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké". 4. vers: és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől Isten mindig elválaszt és soha nem összekever: ég-föld, látható-láthatatlan, vizek elválasztása stb. "és látá Isten, hogy jó a világosság' - vagyis tökéletes, nem szorul javításra. 5. vers: "Nevezé Isten a világosságot nappalnak a setétséget éjszakának Isten definiálja a napszakokat, és tudtunkra adja, mit ért Ő 1 nap alatt. Figyelem, nem a Nap megléte határozza meg az egy napnyi időtartamot, hanem a föld forgása (ekkor még nem is létezett a Nap)! Mennyi idő alatt teremtette Isten a világot? 6 nap alatt. Nem hat időszak, nem 6 korszak, nem is hatszor ezer év, hanem 6 db 24 órás nap! Ezt alátámasztó igék: Tízparancsolat - II. Móz. 20:9: " hat napon át munkálkodjál végezd minden dolgodat";31,17:,legyen közöttem és Izrael fiai között örök jel ez, mert hat napon teremtette az Úr az mennyet és a földet, hetednapon pedig megszűnt és megnyugodott - a zsidó nép számára sem fogalmaz később máshogy Isten, nem használ más időfogalmat, mint a teremtéskor. Nem azt mondja, hogy hat időszak stb. (ld. Még II. Móz.31:17) Jézus hivatkozása a 10 parancsolatra ugyanezt támasztja alá, Ö is napot mond (...)

3 Suhai György 3. oldal éves vándorlás (nem indokolja semmi, hogy ne 40 évet értsünk alatta) 40 napos böjt (senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy 40 mai értelemben vett napig böjtölt Jézus) Talán az 1000 éves birodalom 1 napig fog tartani? Hiszen meg van írva: Egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő és ezer esztendő mint egy nap (2 Péter 3,8) Fontos a szövegösszefüggés és a leírás műfajának helyes meghatározása! (ld. próféciák, Dániel, Jelenések, melyek tele vannak szimbólumokkal, jelképekkel, hasonlatokkal stb., mely a teremtési leírásról nem mondható el) Nem ember az Isten, hogy hazudjon: " Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond Ő valamit amit meg nem tenne? Ígér valamit, hogy azt ne teljesítené?" (IV. Móz. 23:19) - Ha Istennek évmilliárdokra lett volna szüksége a teremtéshez, miért mondaná nekünk azt, hogy néhány nap alatt vitte véghez? Istennek nem lett volna elég 1 pillanat? Miért éppen 6 nap alatt teremtette a világot? Nem tudjuk. Mert így tetszett neki, így látta jónak. Zsolt. 33:9 : "Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállt" Jézus csodái is azt bizonyítják, hogy Istennek nincs szüksége hosszú időre ahhoz, hogy valamit teremtsen (a többségük pillanat alatt ment végbe): a víz borrá változtatása a kánai menyegzőn, hal és kenyér szaporítása stb. " lőn este és lőn reggel, első nap" - Tehát már forgott a Föld. (Ennek a kérdésnek részletesebb kifejtését megtalálod az angol nyelvű "The Days of Creation" c. tanulmányban, vers: És monda Isten: legyen mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizeket a vizektől - a mennyezet megteremtése és a vizek szétválasztása. 8. vers: "És nevezé Isten a mennyezetet égnek. " - a mennyezet nem más, mint az atmoszféra. A mennyezet feletti vizek valamilyen formában (talán gőzpára formájában?) voltak jelen a Föld körül. Óriási víztömeg lehetett, mely már nincs ott. A mennyezet alatti vizek a tengerekben gyűltek össze. Tehát az özönvízig egyfajta üvegház hatás volt érezhető a Földön: állandó klíma, semmi szélsőséges időjárási hatás. Isten tehát megalkotta a légkört, a madarak élet- és mozgásterét vers: És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És nevezé Isten a szárazat földnek, az egybegyűlt vizeket pedig tengernek. És látá Isten, hogy jó. - A vizek egy helyre gyűjtése (tenger) és a szárazföld előbukkanása. ll-l3. vers: hajtson a föld füvet, maghozó növényeket, gyümölcsfát az ő nemük szerint. Eredetileg is különböző fajokat teremtett Isten! Teljesnek, tökéletesnek, kifejlettnek véglegesnek teremtette az egyes fajokat. Nem egymásból alakultak ki! Isten felöltözteti a Földet (mint ahogy a kőműves kicsempézi a konyhát, kitapétázza a szobát, parketta, padlószőnyeg stb.) és látta Isten, hogy jó...tökéletes. A DNS-ben vannak eltárolva az öröklési tulajdonságok, információk. Mitől változna meg az információ annyira, hogy egy idő után pl. kopoltyú helyett tüdő fejlődik egy állatban (ezt igen nehéz lenne lassú átmenetként elképzelni)? Ehhez valakinek időközben át kellett volna

4 Suhai György 4. oldal programoznia az élőlények DNS-ét az átmeneteknél. Entrópia törvényszerűsége ellene mond az evolúciónak: alacsonyabb energiaszint felé törekszik minden ebben a világban, ha nem nyúlunk hozzá. Tehát kifejlett egyedeket teremtett Isten. Beindította a termési, szaporodási folyamatokat a teremtéskor. A 4. nap vers: És monda Isten: legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek, és legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre. És úgy lőn. Teremté tehát Isten a két nagy világítótestet: a nagyobbik világítótestet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbiket, hogy uralkodjék éjjel, és a csillagokat. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a Földre. És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látá Isten, hogy jó. És lőn este és reggel negyedik nap. A Nap, Hold, csillagok az idő, időszakok, ünnepek jelzésére szolgálnak. Tehát Isten első nap megteremti a világosságot, majd a negyedik nap rendel külön a Föld számára két világító testet. (Azt nem írja le az Ige, hogy honnan nyerik a fényüket, csupán úgy ír róluk, ahogyan mi, emberek látjuk azokat innen a Földről. Az az Isten kegyelme, hogy azóta már azt is tudhatjuk, hogy a Nap a fényforrás, a Hold pedig tőle nyeri a fényét és ezért képes éjszaka világítani.) Mi a különbség a csillag és a bolygó között? Egy csillagnak saját fénye van. Itt teszi az ember számára is érthetővé Isten, hogy mit ért Ő 1 nap alatt. Isten szerint annyira fontos, hogy világosan értsük ezt, hogy 6 verset szán ennek elmagyarázására! Ha évmilliók teltek volna el a növények és a Nap megteremtése között, ma nem lenne növényzet! Ld. Fotoszintézis! Mi következik ebből? Az égitestek, Nap, Hold, Föld stb. mind egyidősek. (Holdkomp megtervezése körüli vita: Amikor a NASA kifejlesztette a holdkompot, több tudós véleményét is kikérték. Az evolucionisták azt állították, hogy mivel a világegyetem több milliárd éves, ezért a Holdon óriási mennyiségű, meteoritokból származó kozmikus por rakódhatott le, s így kb. 3 m vastag porrétegre kell számítani és ennek megfelelően kell megtervezni a holdkomp kerekeit is. A teremtésben hívő természettudósok a Szentírás alapján azt állították, hogy a világegyetem max. néhány tízezer éves, ezért a Holdon levő porréteg nem lehet több néhány cm-nél. Ma már tudjuk, hogy az utóbbi csoportnak volt igaza. Mennyi pénzt megspórolhatott volna a NASA, ha a hívő tudósokra hallgat...). Az égitesteknek tehát a Föld, vagyis az ember lakóhelye szempontjából van kitüntetett szerepük, semmi több. Ez hihetetlen, de így van! El vagyunk kényeztetve, hogy ilyen csodálatos világegyetemben élhetünk. (Esetleg az ufókról és az ufó hitről néhány szó: Isten tehát nem azért teremtette a bolygókat és csillagokat, hogy azokra idegen, felsőbb rendű élőlényeket telepítsen, hanem az emberre való tekintettel,

5 Suhai György 5. oldal hogy ezekben is Isten dicsőségét szemlélhessük! Továbbá, a Biblia angyalokról, démonokról beszél az emberen kívül, de sehol nem olvasunk "UFÓ" -król. Meggyőződésem szerint, ha valaki találkozik is ilyen "űrbeli lényekkel", akkor valójában démoni szemfényvesztés áldozatává lesz. Érdekes, hogy akik különösen nyitottak az ilyen fantasztikus földöntúli, misztikus dolgok iránt, főleg azokkal esnek meg ezek a rejtélyes találkozások. Ugyanez a helyzet az ún. Mária jelenésekkel is...) Tehát nem azért teremtette Isten a bolygókat és csillagokat, hogy arra más élőlényeket tegyen, az angyalok nem a bolygókon laknak. Nem is azért, hogy odaköltözzön az ember, csupán világítótestekül, mintegy díszletként a világtörténelem vagy még inkább az üdvtörténet színpadához. Az 5. nap vers: És monda Isten: pezsdüljenek a vizek a élő állatok nyüzsgésétől, és a madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vízben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő nemük szerint. És látá Isten, hogy jó És megáldá azokat Isten, mondván: szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a tenger vizeit, a madár is sokasodjon a földön. És lőn este és reggel, ötödik nap. A vízi állatok, égi madarak teremtése. Itt is az ő nemük (fajtájik) szerint teremti Isten a különböző állatokat. Hemzsegjenek a vizek és a levegő különböző állatoktól. Érdekes, hogy míg Isten rengeteg egyedet teremt az egyes állatfajokból, addig az emberből csupán egyetlen párt teremt. Nem szórja tele emberrel a Földet az Úr! Itt olvassuk először, hogy megáldá Isten azokat: szaporodjatok és sokasodjatok. Áldás = szaporodási, gyarapodási, épülési erő, készség, pl. gyerekáldás. Ha megáldja az Úr a földet, akkor van termés, ha nem, akkor nincs. Gyakorlati alkalmazás: Mindent Isten teremtett, engem is. Nem véletlenül vagyok ezen a világon, nagyon drága vagyok Istennek. Isten mindenható, Ő szól és meglesz! Van-e valami lehetetlen az Ö számára az én életemben? Hiszek -e az Ó szavának erejében? Hány éves a Földünk? (ld.: Forbidden archeology c. könyv, mely az eddig elhallgatott, az evolúciós időszámításnak ellentmondó megdöbbentő leletek egész tárházát sorolja fel. Sajnos erősen hindu nézeteket valló tudósok állították össze ezt a könyvet, s így ők a saját, a Föld és a világ keletkezésévei kapcsolatos nézeteiket látják igazolni a leletekből, ti. azt, hogy a Föld még annál is régebbi, mint ahogy azt mi gondoljuk. Pl. találtak egy olyan leletet, mely egy ember ill. egy dinoszaurusz lábnyomot tartalmaz. A lelet ugyanabból a korból származik, így arra a következtetésre jutottak, hogy akkor ember is olyan régóta van a Földön, mint a dinoszauruszok, tehát több millió éves, ahelyett, hogy azt a következtetést vonták volna le, hogy a dinók is olyan fiatalok, mint az ember.) Isten elválaszt! A sötétséget a világosságtól, a nappalt az éjszakától és ugyanígy különíti el Isten a tisztát a tisztátalantól vagy másképpen az övéit az istentelenektől: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek

6 Suhai György 6. oldal hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mon4ja az Úr, és tisztátalant ne illesse tek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr (II. Kor. 6:14-18). Isten szava igaz, megbízható, minden körülmények között támaszkodhatok rá. Csak olyan tudományt, tanítást fogadjak el, ami nem mond ellent az Igének, és akkor biztos alapra fog épülni a tudásom is. Ha valamit helyesen akarok érteni a Bibliából, pl. a napok kérdése, akkor mind a szövegkörnyezetet, mind más, ide vonatkozó igehelyeket is meg kell néznem. Nem szabad önkényesen (a szűkebb ill. tágabb szövegkörnyezetéből kiragadva) magyarázni az Igét. További elgondolkodtató esetek: A St. Helen hegy egy vulkán Washington államban, amely május 18-án óriási robajjal kitört. A kitörés során és az azt követő hónapok alatt olyan geológiai változások zajlottak le, amelyek az evolúció hívők szerint csak évezredek ill. évmilliók alatt játszódhattak volna le! Szó szerint kirobbanó sikere volt ennek a páratlan az evolucionista elméletet porrá zúzó eseménynek a teremtésben hívő természettudósok körében, legalább is azok körében, akik elől nem sikerült eltitkolni ezt az eseményt. Minderről bővebben pl. a Internet oldalon olvashatsz (angolul) vagy ide klikkelve: Találtak olyan fatörzseket, melyek több (az evolucionista kutatók szerint különböző földtörténeti korokban keletkezett) rétegen is átfúródtak. Ez a fosszília a rétegek gyors keletkezésére enged következtetni, melyet a fenti vulkánkitörés is megerősít. Az ún. Cl4-es kormeghatározó eljárás az egyik legismertebb módszer (lényege, hogy az élete során minden élőlény egy bizonyos mennyiségű CI 4-et halmoz fel a szervezetében, mely a halála pillanatától számítva folyamatosan bomlik. Minél idősebb egy szerves anyag, annál kevesebb Cl4-et tartalmaz). Ezzel az eljárással csupán az a gond, hogy nem tudjuk, hogy kezdetben (az elpusztulás pillanatában) mekkora volt az adott fosszília Cl4 tartalma és azt sem tudjuk bizonyítani, hogy mindig ugyanakkora sebességgel folyt-e a Cl4 radioaktív bomlása (laboratóriumban pl. sikerült megváltoztatni ezt a sebességet és arra a következtetésre jutottak, hogy pl. egy heves vihar hatására is megváltozhat a bomlási sebesség)! Mindkét információ elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy helyes eredményt kapjunk a féld korával kapcsolatban! További érdekességek, a Föld és az Univerzum keletkezésének bibliai értelmezését alátámasztó leletek, tanulmányok és publikációk tömkelege található az Interneten, néhány fontosabb cím: (Kreácionista gyűjtemény) (Kreácionista múzeum) (A Föld keletkezését érintő kérdések tárgyalása) (Biblical Creation Society)

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

Gondolkozz szabadon! copyright jozsef.vegh@nyolclepes.hu

Gondolkozz szabadon! copyright jozsef.vegh@nyolclepes.hu Gondolkozz szabadon! Az özönvíz története mítosz vagy valóság A Biblia első mondata: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet Mózes első könyve, 1:1. A teremtéstörténet egyedülálló ismertetőjegyei

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

SZKA_210_01. Tudomány csecsemôkorban

SZKA_210_01. Tudomány csecsemôkorban SZKA_210_01 Tudomány csecsemôkorban TANULÓI TUDOMÁNY CSECSEMÔKORBAN 10. ÉVFOLYAM 5 1/1 KÖZJÓ ÉS KÖZBIRTOKOSSÁG SZÖVEGKÁRTYÁK Régi közbirtokosság Mü, Árkosfalvának mostani lakosai fontolóra vévén azt,

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ 2. www.ujteremtes.hu A világ teremtése 2. rész És mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élõ állatok nyüzsgésétõl, és madarak repdessenek a föld felett, az ég

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Szalay Gábor ISTENI MELANKÓLIA

Szalay Gábor ISTENI MELANKÓLIA Szalay Gábor ISTENI MELANKÓLIA Budapest, 2015 I. VILÁGOSSÁG ÉS SÖTÉTSÉG, ÉLET ÉS LÉT Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. 2. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és

Részletesebben

Drága Gyülekezet! április 26. Nyíregyháza Családi Istentisztelet. 1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

Drága Gyülekezet! április 26. Nyíregyháza Családi Istentisztelet. 1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 2015. április 26. Nyíregyháza Családi Istentisztelet 1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 1 RÉSZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 1 RÉSZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 1 RÉSZ 2. www.ujteremtes.hu A világ teremtése A földön sötétség és kietlen pusztaság, valamint mindenütt víz volt. Isten hatalmas Szelleme lebegett felette, védelmet

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

bibliai felfedező 1 történet: Isten megteremti a világot Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, 1 Mózes 1:1 Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1 történet: Isten megteremti a világot Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, 1 Mózes 1:1 Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1 történet: Isten megteremti a világot Szeretsz különféle

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

CHARLES DARWIN, »IS T E N megteremtette az embert, saját képmására «

CHARLES DARWIN, »IS T E N megteremtette az embert, saját képmására « 146 I S M E RE T LEN F É N Y K É P É S Z CHARLES DARWIN, 1875»IS T E N megteremtette az embert, saját képmására « MÓZES ELSÔ KÖNYVE Genezis 1 [T E RE M T É S KÖNY VE] KEZDETKOR teremtette Isten az eget

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

A világ megalkotása. 2. tanulmány. január 5 11.

A világ megalkotása. 2. tanulmány. január 5 11. 2. tanulmány A világ megalkotása január 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1-13; Jób 38:4-7; Ézsaiás 45:18; 2Korinthus 4:6; 2Péter 3:5; 1János 1:5; Jelenések 22:5 Mert így szól az Úr,

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava A Bölcsesség szava Mivel a fizikai állapotunk lelkileg is hat ránk, ezért Mennyei Atyánk olyan parancsolatokat is adott nekünk, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák a fizikai és a lelki egészségünket.

Részletesebben

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés I. Tudnivalók a szakról: Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke:

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Az A e z gek hirdeti t k

Az A e z gek hirdeti t k Az egek hirdetik ABORTUSZ SZÉTESŐ CSALÁDOK EUTHANÁZIA PORNOGRÁFIA The Problem A PROBLEMATIKA HOMOSZEXU- ALITÁS FAJGYŰ- LÖLET Zsoltárok 11,3 EVOLÚCIÓ EMBER DÖNT AZ IGAZSÁGRÓL TEREMTÉS ISTEN IGÉJE AZ IGAZSÁG

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Kántor alapképzés. alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180 kredit

Kántor alapképzés. alapképzés / 6 félév / megszerzendő kreditek száma: 180 kredit I. Tudnivalók a szakról: Kántor alapképzés Szaknév: Szint/ Képzési idő/ kreditek: Megszerezhető szakképzettség: Tagozat: A képzés célja: Finanszírozási forma: Önköltség mértéke: Kántor alapképzés / 6 félév

Részletesebben

hl'y>l"+ ar"q"å %v,xoßl;w> ~Ayë raal' Ÿ~yhiÛl{a/ ar" q.yiw: Genesis 1:5 p `dx'(a, ~Ayð rq,boß-yhiy>w:) br<[<ï-yhiy>w:)

hl'y>l+ arqå %v,xoßl;w> ~Ayë raal' Ÿ~yhiÛl{a/ ar q.yiw: Genesis 1:5 p `dx'(a, ~Ayð rq,boß-yhiy>w:) br<[<ï-yhiy>w:) A nap szó jelentése Mózes 1. könyvében 2010.04.16. Suhai György Milyen időszámítást használt Mózes? Mennyi ideig tartott a világ megteremtése? Hogyan értelmezzük a teremtés napjait? 24 órás napokról van

Részletesebben

Hogyan kaptuk meg Isten törvényét? Isten teremtett mindenkit. Így minden ember az Ő irányítása alatt áll. Én is. Te is. Mindenki, mert Ő alkotott.

Hogyan kaptuk meg Isten törvényét? Isten teremtett mindenkit. Így minden ember az Ő irányítása alatt áll. Én is. Te is. Mindenki, mert Ő alkotott. V. évfolyam, 12. szám, 2013. augusztus Hogyan kaptuk meg Isten törvényét? Isten teremtett mindenkit. Így minden ember az Ő irányítása alatt áll. Én is. Te is. Mindenki, mert Ő alkotott. Mivel Ő hozzá tartozunk,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis)

A Mese és a Dal. Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) (Zsoltárok 19,1-2, parafrázis) A Mese és a Dal Bevezetés (Zsolt. 19 és a Zsidó levél 1 alapján) A Menny arról énekel, hogy milyen nagy az Isten, és az egek azt kiáltják: nézzétek, mit teremtett! Minden nap és minden éjjel errõl beszélnek.

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18

SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL. Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) Horváth Géza. Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5. Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Pasarét, 2015. november 29. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza SEGÍTSÉG AZ ÚRTÓL Énekek: 151; 307,1-3; 461,2-3; 307,4; 344,1. 4-5 Lekció: Lukács 3,2-11; 15-18 Alapige: Zsoltárok

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

LECKE: DÁNIEL AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskola óraszáma: 1.

LECKE: DÁNIEL AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskola óraszáma: 1. LECKE: DÁNIEL AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskola óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: J. Alberto Soggin: Bevezetés az Ószövetségbe, Kálvin Kiadó, 1999; Rózsa

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben