a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának"

Átírás

1 JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében (I. és II. rész egybe szerkesztve) JÚNIUS

2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A. CÉLOK A GKM nyarán kelt felkérése alapján a Magyar Energia Hivatal készítette a jelen javaslatot. A javaslat összeállítása során a Hivatal alapul vette a Barker, Dunn & Rossi Inc. (BDR) írásbeli jelentését, amelyet a MEH-USTDA-USEA-BDR szerződés keretében a Hivatal felkérésére készítettek. A MEH a BDR-ral együttműködésben fejlesztette ki javaslatait egy új piaci és iparági struktúrára, amely eleget tesz a következő általunk megismert kormányzati elvárásoknak a) A hazai jogszabályok teljes megfeleltetése az Európai Unió 2003/54/EK Irányelvének; b) A verseny gazdasági előnyeinek növelése a végfelhasználói oldalon, közben az egyetemes szolgáltatás mértékéig fenntartva a szabályozott árakat a lakossági fogyasztás területén; és c) Az ellátás folyamatosságának és biztonságának fenntartása, az energiatakarékossági és a környezetvédelmi követelmények egyidejű érvényesítése mellett. B. A MODELL ÖSSZEGZÉSE A javasolt új piaci struktúra egy szabadpiaci modell (szabályozottan korlátozott körű hatósági áras, kiskereskedelmi ellátással), szemben a jelenlegi hibrid modellel. A javasolt modell a következő fő elemeket tartalmazza: 1. A jelenlegi közüzemi szolgáltatási rendszer megszűnik. a) A Közüzemi Nagykereskedelmi és Közüzemi Szolgáltatói funkciók megszűnnek, a Közüzemi Nagykereskedő és a Közüzemi Szolgáltatók kereskedelmi engedély birtokában értékesíthetik a rendelkezésükre álló villamos energiát és kapacitást; A meglévő piaci szereplők feladatait tekintve lényegében nem történik jelentős változás: a mai közüzemi nagykereskedő eleinte jelentős piaci erővel rendelkező (JPE) kereskedőként, a mai közüzemi szolgáltatók egyetemes szolgáltatóként (ESZ-ként) végeznék korábbi tevékenységüket. A piaci szereplők egymáshoz viszonyított kapcsolatát tekintve jelentős változás az lenne, hogy a közüzemi szolgáltatók beszerzési lehetőségeinek eddigi kötöttsége -miszerint csak a közüzemi nagykereskedőtől vásárolhatnak- megszűnne. b) A fogyasztók feljogosított és nem feljogosított fogyasztókra tagozódnak, valamint háztartási és nem háztartási fogyasztókra, megszűnik a közüzemi fogyasztó kategóriája; c) A VET-ben meghatározott kapacitás átvételi kötelezés megszűnik (csak a hosszú távú energiavásárlási szerződések (HTM-ek) alapján érvényes kötelezettség marad meg, beleértve azokat a potenciális módosításokat is, amelyek a HTM-ek újratárgyalásából származhatnak); és d) Megszűnik a feljogosított fogyasztók azon joga, hogy visszalépjenek a szabályozott árú szolgáltatásba, és a lehetőség is megszűnik az ipari fogyasztók számára, hogy hatósági áron vásároljanak. 2. Egyetemes Szolgáltató(k) (ESZ) kerül(nek) kiválasztásra nyílt pályázat útján a háztartási fogyasztók és a kisvállalkozásoknak később külön meghatározott köre (a továbbiakban együttesen Háztartási Fogyasztók ) részére egyetemes villamosenergia-szolgáltatás nyújtása JÚNIUS 2

3 céljából. 1 Az ESZ országos hatáskörrel rendelkezik, és hatósági áron nyújt egyetemes villamos energia szolgáltatást a Háztartási Fogyasztók részére. A sikeres pályázat eredményeképpen a Hivatal által kiadásra kerülő egyetemes szolgáltatói működési engedélyek hatályba lépéséig a hat jelenlegi Közüzemi Szolgáltató részére egyetemes szolgáltatási kötelezettséget kell előírni a Háztartási Fogyasztók villamosenergiaellátása céljából, július 1-jéig kizárólagos jelleggel, július 1-je után pedig a szabad piacon történő villamos energia vásárlás alternatívájaként. Ha a fogyasztó ellátása valamelyik ESZ által nem biztosítható (pl. csődbe megy az a kereskedő, amelyik egyetemes szolgáltatás nyújtására kötelezett) végső menedékes szolgáltatót (VMSZ) kell a többi egyetemes szolgáltató vagy (amennyiben egy ESZ kerül kiválasztásra) a kiskereskedelmi tevékenységet is folytató kereskedők közül kijelölni a kieső ESZ fogyasztóinak ellátása céljából. 3. A háztartási fogyasztók kivételével (akik számára ez a lehetőség csak július 1-je után biztosított) mindenki a szabad piacon szerezheti be a villamos energiát. 4. Két piac állna rendelkezésre a villamos energia és kapacitás értékesítésére i) Egy szervezett piacot (SZP) hoz létre az állami tulajdonú piac-üzemeltető (SZPÜ MAVIR leányvállalata ). A szervezett piacon csak óránkénti következő napos kereskedés történne. ii) Rendelkezésre áll majd a kétoldalú szerződések piaca egyrészt a szabad kapacitású erőművek és a feljogosított fogyasztók/kereskedőik közötti ügyleteken keresztül, másrészt a JPE kereskedő előírt aukcióin felszabaduló erőművi kapacitások megvásárlása révén. 5. Az MVM kereskedői engedély alapján jogosult a szabad piacon megvásárolt és a HTM-ekben lekötött kapacitást és villamos energiát értékesíteni a versenypiacon. A HTM-mel rendelkező termelő a HTMben lekötött, de az MVM által át nem vett, valamint a HTM-ben lekötött mennyiséget meghaladó villamos energiát és kapacitást a versenypiacon jogosult értékesíteni. A HTM újratárgyalásokat követően, amennyiben az újratárgyalás következtében a HTM-ek módosított tartalommal (ár, lekötött kapacitás, a szerződés időtartama tekintetében, stb.) ugyan, de fennmaradnak, sem a termelők, sem pedig az MVM értékesítési lehetőségei nem változnak az újratárgyalás előtti lehetőségekhez képest. Az MVM szerepét a HTM-ek tekintetében kiváltaná azonban a termelő, ha a HTM-ek újratárgyalása oly módon történik, amely lehetővé teszi a termelők számára, hogy közvetlenül a versenypiacon kereskedők és/vagy fogyasztók számára értékesítsenek villamos energiát. 2 Ha a HTM-ek az újratárgyalás során a jelenlegi fizikai szállítási kötelezettség helyett pénzügyi kötelezettséggé alakulnak, akkor az MVM elszámoló ház (clearing house) funkciót lát el. Amennyiben a HTM-ek jelenlegi (fizikai szállítási kötelezettség) formájukban maradnak fenn, az MVM-nek számolnia kell a 2010 utáni azon helyzettel, amikor már nem tud a mai értelemben vett átállási költséget érvényesíteni és a saját beszerzési portfoliója árát kell megkísérelnie érvényesíteni az időközben kialakuló regionális piacon, kivéve, ha az EU 1 A Háztartási Fogyasztóknak az egyetemes szolgáltatás keretében hálózathoz való csatlakozási joguk is van a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2003/54/EK Irányelv (a továbbiakban: Irányelv) alapján, amelyet azonban a jelen javaslat a hálózati engedélyesekre való jogszabályban előírt kötelezettség telepítésével tart megvalósíthatónak, függetlenül a villamosenergia-piacon javasolt átstrukturálásoktól. 2 Amennyiben az EU Bizottság Verseny Főigazgatósága által az állami támogatásokat vizsgáló eljárás előkészítő tárgyalása keretében preferált és a többszereplős nagykereskedelmi piac szempontjából előnyös módon a jelenlegi fizikai szállítási szerződéseket (HTM) pénzügyi teljesítési kötelezettséggé alakítják át az erőművek és az MVM között JÚNIUS 3

4 Bizottság Verseny Főigazgatósága ennél hosszabb időtartamra lehetővé tesz átállási költség térítését. A szerződések újratárgyalására vonatkozó államigazgatási elvárások, törekvések mértékének, ütemének, elvárt formájának rögzítését követően az adminisztratív (jogszabályi) előírások és tulajdonosi elvárások mellett ösztönző-, a kompenzációs eljárást is rögzítő szabályozási rendszer kidolgozása szükséges. 6. Az Irányelvnek való megfelelés, valamint az iparág jelenlegi strukturális egyenlőtlenségeinek korrigálása céljából bevezetésre kerül a domináns piaci szereplők speciális szabályozása (Ld. részletesen az V. fejezetet). A koncepció lényege, hogy a kis-, illetőleg a nagykereskedelmi piacon jelentős piaci erővel rendelkező (JPE) engedélyesekre a MEH mint szabályozó hatóság speciális többletkötelezettségeket, illetve esetenként azok egy részét (pl. kapacitásaukció, árkontroll, ESZ-ellátási kötelezettség, stb) állapíthat meg az erőfölénnyel való visszaélés megelőzése, valamint a verseny hatékonyságát elősegítése érdekében. A lehetséges lefolytatott piacelemzés alapján azonosítja a JPE szereplőket és írja elő számukra a piaci helyzetük által indokolt többletkötelezettség(ek)et. A javaslat szerint az MVM jelenleg, piaci helyzetéből következően, nagykereskedelmi JPE engedélyesnek minősül, ezért vele szemben a verseny hatékonyságának növelése céljából többletkötelezettségek megállapítása indokolt már az első piacelemzés elvégzése előtt, az új piaci struktúrát bevezető törvény által, átmeneti rendelkezésként. Az első piacelemzés elvégzését követően e többletkötelezettségeket a piacelemzés eredményétől függően (amelyet nagymértékben befolyásolhat a HTM-ek újratárgyalása eredményeképpen kialakuló piaci helyzet) kell fenntartani, módosítani, illetve eltörölni. C. MÓDOSÍTANDÓ ANYAGOK A fent felsorolt hat tétel a javaslat lényegét csak általánosságban körvonalazza. Az ezt követő részletek tartalmazzák ezek elemző tárgyalását. Sok további részlet kidolgozására van azonban szükség ahhoz, hogy a jelentősebb kérdések megfelelő módon tisztázásra kerüljenek, és hogy védelmet lehessen nyújtani az esetleges visszaélések ellen; (pl. egyetemes szolgáltatási ár esetleges ártámogatási rendszerének kidolgozása). A piaci struktúra változása a meglévő szabályok átfogó módosítását is szükségessé tenné. A működés javasolt változtatásához módosítani kell: a) a évi CX. törvényt villamos energiáról (a továbbiakban: VET); b) a VET szabályozását életbe léptető és kiegészítő legtöbb rendeletet c) a villamos energia iparág vállalatainak együttműködését meghatározó részletes szabályokat tartalmazó Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot; d) az engedélyesek közötti, valamint az engedélyesek és fogyasztók közötti szerződéses feltételeket; és e) a működési engedélyeket. D. A JAVASLAT FELÉPÍTÉSE A magyar villamosenergia-iparág állapotának és aktuális problémáinak összegzését a II. fejezet, a Háttér cím alatt tartalmazza. A III. fejezet a javasolt további reformokat a Célkitűzések cím alatt fogalmazza meg. A piaci modell és ipari struktúra javasolt lehetőségeit két fő részben tárgyaljuk. A kereskedelmi és piaci szabályok javasolt változtatásait a IV. fejezet tartalmazza. Az V. fejezetben kerül sor a jelentős JÚNIUS 4

5 piaci erővel rendelkező piaci szereplők piaci magatartását korlátozó javasolt szabályozás bemutatására. Az iparág szereplőit alkotó jogi személyekhez, valamint feladataikhoz és felelősségeikhez kapcsolódó változások leírását az VI. fejezet foglalja össze. A VI. fejezeten belül a VI. A. pont foglalkozik a TSO lehetőségek leírásával. Ezen lehetőségeket a tanácsadóval (BDR) együtt 2004 év végén tekintettük át részletesen. A jelen összeállítás C mellékletében bemutatjuk azokat az elemzéseket, amelyeket az időközben kialakított kormányzati állásfoglalás ismerete nélkül korábban végeztünk el. A BDR kihangsúlyozta az iparág struktúrájának elsődleges jelentőségét a verseny elterjesztésére irányuló törekvések szempontjából. Tapasztalatuk szerint gyakran merül fel az igény, hogy a kívánt piaci modellek (a kereskedelmi megállapodások) korrigálják az iparág struktúrájából eredő nehézségeket; pl. sűrűn felmerül a kérdés, hogyan lehet hatékony versenypiacot tervezni, ha egy piaci szereplő jelentős erőfölénnyel rendelkezik. Ezt a tapasztalatot is felhasználva tettek javaslatot az új iparági struktúrára vonatkozóan. Az A melléklet tartalmazza a javaslatban használt meghatározások magyarázatát. A B melléklet tartalmazza a javaslatban gyakran használt fogalmak rövidítéseit. A C melléklet a TSO kialakítása kapcsán korábban (2004) vizsgált lehetőségeket és szempontokat mutatja be. A javaslat nem foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyek a jogharmonizáció szempontjából további vizsgálatra szorulnak, de megoldásuk nem függ a piac átstrukturálásának módjától (pl. elosztó hálózati veszteségek beszerzésének módja, az egyetemes villamosenergia-szolgáltatási kötelezettségen túli egyéb közszolgáltatási kötelezettségek (PSO) és azok tartalmának meghatározása, a MEH feladatai a rendszerirányítási díjak meghatározása tekintetében). II. HÁTTÉR A. AZ IPARÁG STRUKTÚRÁJA ÉS A PIAC ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEGZÉSE Magyarországon sikeres volt a verseny megvalósításának kezdete. Számos feljogosított fogyasztó váltott szolgáltatót. Bizonyos problémák azonban továbbra is fennállnak. Ezekre kitértek a MEH értékelései, a BDR előző jelentései, és egyéb tanácsadók jelentései. Az Európai Unió 2003-ban adta ki az Irányelvet, amely a VET létrehozatalának időpontjában fennálló feltételekhez képest további követelményeket teremtett Magyarországgal, mint tagállammal szemben. A jelen tanulmánynak nem áll szándékában az összes említett probléma ismételt megfogalmazása, kizárólag ezek közül a néhány legfontosabbat kívánjuk összegezni a következőképpen: B. NEM MEGFELELŐ VERSENY Mivel a hosszú távú energiavásárlási szerződéseken keresztül az MVM domináns szereplő a nagykereskedelmi piacon, és egyúttal a termelésben is közvetlen tulajdonnal rendelkezik, továbbá mert a határokat keresztező átvitel kapacitás korlátozott (és annak bizonyos hányadát az MVM előzetesen lekötött kapacitásként (AAC) a többi piaci szereplővel szemben ingyen használja); ezért (is) nincs a feljogosított fogyasztóknak megfelelő lehetőségük arra, hogy különböző, egymással versenyző források között válasszanak. A nagykereskedelmi és JÚNIUS 5

6 kiskereskedelmi piacok árai most a legtöbb fogyasztóra vonatkozóan piaci viszonyok által meghatározott árak helyett hatósági árszabályozás hatálya alá esnek. Az MVM tartja kézben jelenleg a közüzemi igény feletti többlettermelési kapacitást, azaz a termelési kapacitásnak azt a részét, amely nem szükséges a Közüzemi Szolgáltatók felé fennálló kötelezettség teljesítéséhez. A fennmaradó szabad piacon kínált többlet termelői kapacitás esetleges, időleges korlátozásának az eredménye, hogy a feljogosított fogyasztók és kereskedőik versenyképes ellátásának lehetősége szenved csorbát. 1) AZ IPARÁGI ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KÉRDÉSE A magyar állam MVM-en keresztül az EU Bizottság Verseny Főigazgatóság előzetes megítélése szerint támogatást nyújt az iparágnak azáltal, hogy az állami tulajdonú MVM a HTM-k szerinti szerződéses feltételeknek tesz eleget, és a piaci árviszonyoktól független árat fizet az erőműveknek. Ez az állami támogatás az EU Verseny Főigazgatósága által végzendő vizsgálat tárgyát képezi. 2) A TSO HIÁNYA Magyarországon sem jogszabályban rögzített kompetenciákat tekintve, sem a gyakorlatban nem létezik olyan átviteli rendszerirányító (TSO), amely eleget tenne az Irányelv követelményeinek. 3) AZ ERŐMŰVI BEFEKTETÉSEK KORLÁTAI A befektetőkben felmerül a kérdés, hogy mi lesz az MVM szerepe Magyarország jövőbeli iparági és piaci struktúrájában. A befektetők bizonytalanok, hogy milyen lépésekre, és mikor kerül sor annak érdekében, hogy a magyar jogi és szabályozói keretrendszer teljes mértékben összhangba kerüljön az EU direktívával (elsősorban annak tisztázására, hogy milyen jogi személy látja el a TSO szerepét és miként biztosítható annak minden szereplő számára elfogadható, piaci érdekektől független döntési mechanizmusa). 4) KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK (MINT FELJOGOSÍTOTT FOGYASZTÓK) SZABAD VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGÉNEK HIÁNYA Az EU Irányelv előírása szerint minden nem-háztartási fogyasztó szabad választási lehetőséggel kell rendelkezzen. Az Irányelv meghatározása szerint a viszonteladók (szolgáltatók) is fogyasztónak minősülnek, és mint ilyenek szabadon kell választhassanak ellátót (a mai VET szerint ez a lehetőségük nincs meg.) 5) MINIMÁLIS TERHELÉS VIZSGÁLATA Jelenleg túl sok a nem irányítható vagy csak korlátozottan terheléskövetésre képes kapacitás a következőkből eredően: (1) feljogosított fogyasztók import vételezésének zsinór jellege; (2) nukleáris termelés és (3) termelés kötelező átvétellel JÚNIUS 6

7 III. CÉLKITŰZÉSEK A. MEGFELELÉS AZ EU IRÁNYELVEKNEK A magyar kormány szándéka, hogy teljes mértékben megfeleljen az Európai Unió 2003/54/EK irányelvének. Egy korábbi jelentésben a BDR olyan kérdéseket azonosított, amelyekkel foglalkozni kell, annak érdekében, hogy Magyarország eleget tegyen az EU Irányelveinek. 3 E jelentésre a továbbiakban Konfliktuselemzés néven hivatkozunk. 1) AZ EU IRÁNYELVÉNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS FŐBB KÖVETELMÉNYEI A Konfliktuselemzés jelentésben bemutatásra került, hogy az Irányelvnek való megfelelés legfontosabb követelményei többek között: 1.1. A feljogosított fogyasztókra vonatkozó jelenlegi jogi szabályozás (pl. az ipari fogyasztók joga a közüzemi szolgáltatáson keresztül történő hatósági végfogyasztói áras ellátásra; az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szabályozások hiánya; a közüzemi szolgáltatók korlátozott beszerzési lehetőségei; azon szabályozások hiánya, amelyek biztosítják a szolgáltató-váltás ingyenes és gyors módját, a fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályok érvényesülését) összhangba hozása az Irányelv követelményeivel A TSO szerepe: olyan TSO-t kell létrehozni, amely döntéshozatali jogkörrel rendelkezik a rendszerirányítás felett; tervezi az átviteli hálózat bővítését; valamint irányítja a hálózat üzemeltetését és karbantartását Az átállási költségek állami tulajdonú MVM által történő visszatérítésének módját oly módon kell megváltoztatni, hogy az eleget tegyen az állami támogatások kapcsán kiadott EU Bizottsági szabályoknak A VET által használt fogalmakat (pl. fogyasztó) összhangba kell hozni az EU irányelvével Jogilag is, vezetői szinten is szét kell választani a Közüzemi Szolgáltatókat és a Közüzemi Nagykereskedőt a hálózati tevékenységektől A Közüzemi Nagykereskedő és a Közüzemi Szolgáltatók piaci szabályozását oly módon kell módosítani, hogy az tükrözze az Irányelv szabadpiacra vonatkozó követelményeit A Magyar Energia Hivatal különböző jogainak és felhatalmazásának módosítására lehet szükség annak érdekében, hogy teljes mértékben eleget tegyen az Irányelv követelményeinek. B. AZ ELLÁTÁS BIZTONSÁGA A magyar kormány általunk értelmezett kiemelt célja, hogy az iparág és a piac új struktúráit oly módon építse fel, hogy az lehetővé tegye a biztonságos ellátást, beleértve a következőket: 1. Magán befektetők bevonása megfelelő időben a termelőkapacitásba, elkerülendő a kapacitás hiányokat; 2. Védelem az alapenergia hordozó-ellátás zavarának kockázata ellen, 3 Lásd Barker, Dunn & Rossi, Inc., Pierce Atwood és Németh Erika, 2004 április 2.-én kiadott anyagát: A hatályos magyar törvények és az Európai Unió villamos energia piacra vonatkozó követelményei közötti potenciális konfliktusok elemzése JÚNIUS 7

8 3. Legalább egy egyetemes szolgáltató kijelölése (kiválasztása), amely egyetemes szolgáltatást nyújt szabályozott végfelhasználói árakon, továbbá lehetőség végső menedékes szolgáltató hatósági kijelölésére az ESZ kiesése esetén; és 4. Végrehajtható kötelezettség megállapítása a következők fejlesztése területén: a. átviteli hálózat b. elosztóhálózat C. A VILLAMOSENERGIA KISKERESKEDELMI ÁRÁNAK CSÖKKENÉSE A magyar kormány általunk értelmezett szándéka, hogy az ipari és piaci struktúrában a következő célokkal változtatásokat kezdeményezzen: 1. A villamos energia végfogyasztói árának lehetséges csökkentése; 2. Az iparágon kívül álló tényezők, pl. energiahordozó-hiányból, növekvő üzemanyagköltségekből származó ár-növekedések minimalizálása; 3. Villamos energia biztosítása a végfelhasználók számára az európai regionális villamosenergia-piacokhoz képest versenyképes áron; és 4. Végfelhasználói kiskereskedelmi árak szabályozása azon erre jogosult fogyasztók számára, akik egyetemes szolgáltatásban részesülhetnek. IV. PIACSZABÁLYOZÁS A. JELENLEGI HIBRID MODELL A jelenlegi hibrid modell 1991 óta fejlődött ki. A termelés, szállítás, és elosztás/szolgáltatás jogi szétválasztása 1992-ben történt meg. A Magyar Energia Hivatalt a célból hozták létre 1994-ben, hogy az iparág működését szabályozza ban a termelői és az elosztói/szolgáltatói tevékenységi körben jelentős magántőke bevonásra került sor. Ezzel a Kormány kinyilvánította, hogy magán befektetőkre bízza a termelést, új kapacitások létesítését és az elosztást/szolgáltatást. A nagykereskedelmi és kiskereskedelmi verseny bevezetése a belső villamosenergia-piac közös szabályaira vonatkozó 96/92/EK irányelvvel történő jogharmonizáció eredményeként történt JÚNIUS 8

9 JELENLEGI KETTŐS (HIBRID) MODELL február 1. Ábra Közüzemi termelők Termelők Import-export * * Közüzemi nagykereskedő * * Szervezett piac (SZP) Hatósági ár * Hatósági ár Közüzemi szolgáltató(k) Közüzemi fogyasztók Villamosenergiakereskedő(k) Feljogosított fogyasztók * A zöld színű nyilak lehetséges, jelenleg azonban nem működő kapcsolatot jeleznek. Bár kidolgozásra került egy olyan Kereskedelmi Szabályzat, amely versenypiacot teremtene a kiegyenlítő energia terén, a Szabályzat ezen része nem valósult meg, a kiegyenlítő energia értékesítése jelenleg szabályozott áron történik. Nem valósult meg a szervezett energia piac sem. A közüzemi nagykereskedő MVM a privatizációval azonos időben letárgyalt hosszú távú energiavásárlási szerződések keretén belül vásárolja meg a közüzemi termelőktől az energiát. Az MVM olyan termelőktől is vásárol, amelyek teljes mértékben az ő tulajdonában vannak, vagy amelyeket magánvállalatokkal közösen birtokol. Az MVM a kapacitást és energiát a Közüzemi Szolgáltatóknak azon villamosenergia-értékesítési megállapodások (VEASZ-ok) keretén belül értékesíti, amelyeket az elosztó/szolgáltató üzlet privatizációjával egy időben tárgyaltak. A közüzemi fogyasztók részére történő értékesítés a miniszter által szabályozott áron történik. Az VET elfogadásával a legnagyobb feljogosított fogyasztók kezdete óta otthagyhatják Közüzemi Szolgáltatójukat, és belföldi vagy külföldi forrásokból vásárolhatnak. B. A JAVASOLT PIACI STRUKTÚRA ÖSSZEGZÉSE A javaslat I. fejezetében található vezetői összegzés röviden összefoglalja a javasolt piaci működést. A továbbiakban ezt az ismertetést bővítjük ki. A javasolt piaci struktúrának a következő engedélyesek, jogok (személyek / funkciók) képezik az alapját: 1. Legalább egy egyetemes szolgáltató biztosítana egyetemes szolgáltatást a háztartási fogyasztóknak, valamint az e szempontból jóváhagyott kisvállalkozási fogyasztóknak. (Lásd 2.,3. ábra, valamint az Irányelv 3(3) bekezdése), amelynek (vagy amelyek közül akár egynek) a szolgáltatásból való kiesése esetén végső menedékes szolgáltató kerülne JÚNIUS 9

10 kijelölésre a többi egyetemes szolgáltató, vagy ezek hiányában a kiskereskedelmi tevékenységet is végző kereskedők közül. 2. A ESZ-ek kétoldalú szerződések keretében a szabad versenypiacról (beleértve az MVM aukcióit is), vagy szervezett piacról (SZP) vásárolhatnák a villamos energiát; vagy az előbbi három alternatív forrás kombinációjával. A nagykereskedelmi piacon meglévő jelentős piaci erőfölény (JPE) esetén a JPE engedélyes számára előírt kötelezettségek alapján a JPE is részt vesz az ESZ-ek ellátásában. Ez a kötelezettség a nagykereskedelmi piac többszereplőssé válásával, illetve a JPE jelleg mértékétől függően lazítható. Ezzel a kötelezettséggel biztosíthatjuk az ESZ-ek ellátási kötelezettségének teljesíthetőségét akkor, ha ők nem tudnak elegendő energiát beszerezni a versenypiacon. 3. A szervezett piac napi előrejelzésű ütem alapján működne, kapacitás (MW) és ár (Ft/MWh) ajánlatait a HTM termelőktől 4, a szabad piac bármely egyéb termelőjétől és a kereskedőktől, fogyasztóktól kapná. (A HTM-ek megszűnése vagy pénzügyi kötelezettséggé való átalakítása esetére lásd 9. ábra) 4. Minden feljogosított fogyasztó szabadon vásárolhatna közvetlen kétoldalú szerződéseken keresztül (kereskedőktől, termelőktől, esetlegesen importból) a szervezett piacon, vagy az MVM vagy más kereskedő aukcióin. A HTM-ek esetleges változatlan tartalmú, kapacitású és időtartamú továbbélése, az MVM aukciós kötelezettségei, és a kétoldalú megállapodások engedélyezése erősen behatárolja a szervezett piac lehetséges méretét, likviditását, ami megkérdőjelezi az itt kialakuló árjelzések megalapozottságát, ezért célszerű a már meglévő régióbeli tőzsdével való szoros együttműködés. 5. A MAVIR lenne az átviteli rendszerirányító (TSO). A szervezettpiac-üzemeltető (SZPÜ) a MAVIR kizárólagos érdekeltségébe tartozó, önálló jogi személy lenne. A MAVIR a TSO funkciók között működteti a rendszerszintű szolgáltatások piacát is, aminek része a kiegyenlítő piac működtetése. A vertikálisan integrált társaság keretébe szervezett MAVIR (TSO) esetében is előnyös, ha a likviditás-növelési szempontok mellett egy már működő transzparens energia-tőzsdei szabályrendszer kerül átvételre, ez erősítheti a szereplők bizalmát. 6. A Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott rendszerszintű szolgáltatások piaca megkezdené többszereplős, valós működését. Ennek biztosítania kell az üzemeltetési tartalékokat, a kiegyenlítő (szabályozási) energiát és az egyéb rendszerszintű szolgáltatásokat, a szervezett piac és az egyéb kétoldalú szerződők felé. A 7. Az egyetemes szolgáltatás részeként a Háztartási Fogyasztók szabályozott vagy ajánlati alapú (piaci viszonyokhoz közelebb álló) árakban részesülnek. 8. A piaci szereplők közötti jelenlegi menetrend-adási, elszámolási és egyéb kereskedelmi kapcsolat-rendszer nem igényel alapvető módosítást. 4 Abban az esetben, ha az MVM és az erőművek közötti szerződések (HTM-ek) újratárgyalása nem eredményezi a fizikai szállítási kötelezettség átalakítását pénzügyi kötelezettséggé, akkor az erőművek helyett az MVM tehet ajánlatot a szervezett piacon a vele szerződésben lévő erőművek nevében a HTM-ben lekötött kapacitások mértékének erejéig. (lásd 7, 8. ábra) JÚNIUS 10

11 JAVASOLT SZABADPIACI MODELL Villamos energia és teljesítmény 2. Ábra Termelők Import-export Szervezett Piac (SZP) Egyetemes szolgáltató(k) Villamosenergiakereskedők Hatósági ár Háztartási fogyasztók és egyetemes szolgáltatásra jogosult kisvállalkozások Feljogosított fogyasztók (Kivéve a háztartási fogyasztókat, július 1-ig ) C. A JAVASOLT PIAC MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐVÉ TÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK 1. Módosítani kell a jelenlegi törvényi hátteret és egyéb érintett jogszabályokat. 2. Az érintett üzleti struktúrákat meg kell változtatni. Az ezekre vonatkozó javaslatokat az VI. fejezet tartalmazza. 3. A HTM-k újratárgyalása kívánatos a következő célból: a) Lehetővé kell tenni a termelők számára, hogy rendszerszintű szolgáltatásokra vonatkozó ajánlataikat közvetlenül a rendszerszintű szolgáltatások piacüzemeltetőjének (TSO) tegyék meg. 5 b) Lehetővé kell tenni a termelők számára, hogy kapacitásukat vagy annak egy részét kétoldalú tranzakciókon keresztül (kereskedőknek, feljogosított fogyasztóknak, ESZeknek, exportra) vagy a szervezett piacon, vagy ezek valamiféle kombinációját felhasználva értékesítsék. (lásd 8, 9. ábra) c) Küszöbár rendszer bevezetése, amely tükrözi a nagykereskedelmi szabad piac árszintjeit. (ezt az EK Bizottság igényli). d) Irreálisan magas nyereségszintek korlátozása. e) A szerződések időtartamának csökkentése, figyelembe véve a pénzügyi kölcsönök időtartamát. f) A szerződések újratárgyalásának lehet egy olyan célja, illetve formája is, amely esetén a mai fizikai szállítást tartalmazó szerződést olyan pénzügyi kötelezettséggé alakítják, 5 A rendszerszintű szolgáltatások fedezetéül olyan mértékig kell kapacitást felszabadítani, hogy kellő mértékű kínálat legyen a tartalékpiacon (ha a felszabadított kapacitásmennyiség megegyezik a rendszerszintű szolgáltatások teljesítéséhez szükséges kapacitás mennyiségével, nem alakulnak ki piaci viszonyok) JÚNIUS 11

12 amely szerint az MVM helytáll az eredeti szerződéses feltételekért, de az erőművek kapacitásukat, energiájukat közvetlenül a szabad piacon értékesítik. Ekkor az MVM a valós, piaci értékesítési ár és a szerződéses ár közötti, esetleges hiányzó árbevételt átállási költség formájában pótolja az erőművi befektetőknek. A szerződések újratárgyalása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy 2010 után az MVM (a jelenleg érvényes jogszabály szerint) már nem érvényesíthet átállási költségeket, kivéve, ha az EU Bizottság Verseny Főigazgatósága ennél hosszabb időtartamra engedélyezi átállási költség térítését. Amennyiben az MVM HTM-es portfoliója az újratárgyalások után is a regionális árak által is befolyásolt hazai nagykereskedelmi piaci áraknál magasabb, akkor a kereskedők, feljogosított fogyasztók egyre kevéssé preferálják majd ezt a beszerzési forrást, ami az állami tulajdonú társaságnak pénzügyi gondokat okozhat. A HTM újratárgyalások eredményétől függően a befektetők kompenzálása különböző mértékű lehet (kockázatvállalási mértéktől függően). 4. Korlátozni kell az MVM és valamennyi jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes (JPE) lehetőségét arra vonatkozóan, hogy tovább növelje piaci dominanciáját. 3. Ábra JAVASOLT SZABADPIACI MODELL Pénzmozgás (teljesítmény és energia ) * Kereskedőkkel bárki köthet villamos energia vásárlási szerződést ** A Háztartási Fogyasztók csak július 1-jétől feljogosítottak Termelők Import és export Egyetemes Szolgáltatók (ESZ) Szervezett Piac- Üzemeltető (SZPÜ) Kereskedői szolgáltatások* Háztartási fogyasztók és egyetemes szolgáltatásra jogosult kisvállalkozások Feljogosított Fogyasztók** D. A JAVASOLT PIACI STRUKTÚRA MŰKÖDTETÉSE Az alábbiakban foglaljuk össze a javasolt piac működtetésének folyamatát. 1) AZ ÁTALAKÍTOTT PIAC STRUKTÚRÁJA 1.1 A jelenlegi közüzemi szolgáltatási rendszer helyett az EU Irányelvekhez jobban illeszkedő egyetemes szolgáltatók ellátási lánca és a versenypiac együttese alakul ki. a) A Közüzemi Nagykereskedelmi és Közüzemi Szolgáltatói funkciók megszűnnek, a Közüzemi Nagykereskedő és a Közüzemi Szolgáltatók kereskedői engedély alapján JÚNIUS 12

13 értékesítik az általuk a szabad piacon beszerzett, vagy a HTM-ekben lekötött kapacitást és energiát; b) A fogyasztók feljogosított és nem feljogosított fogyasztókra tagozódnak, valamint háztartási és nem háztartási fogyasztókra, megszűnik a közüzemi fogyasztó kategóriája; c) A VET-ben meghatározott kapacitás átvételi kötelezés megszűnik (csak a HTM-ek alapján érvényes kötelezettség marad meg, beleértve azokat a potenciális módosításokat is, amelyek a HTM-ek újratárgyalásából származhatnak); és d) Megszűnik a feljogosított fogyasztók azon joga, hogy visszalépjenek a szabályozott árú szolgáltatásba, és a lehetőség is megszűnik az ipari fogyasztók számára, hogy hatósági áron vásároljanak. Bármely visszatérés csak az arra jogosult ( háztartási ) fogyasztók számára lehetséges az ESZ engedéllyel rendelkező kereskedőkhöz. 1.2 Nyílt pályázat kerül kiírásra egy vagy több országos hatáskörrel rendelkező, a Háztartási Fogyasztók részére villamosenergia-szolgáltatást nyújtó ESZ kiválasztása céljából. A pályázaton bármely kereskedő vagy termelő részt vehet. A pályázaton kiválasztásra kerülő ESZ-nak villamosenergia-szolgáltatási kötelezettsége van a Háztartási Fogyasztók részére, hatósági áron. Az egyetemes szolgáltatás árának méltányos szinten tartása nemcsak hatósági árszabályozás útján valósulhat meg, hanem piaci eszközökkel is. Ezért a hatósági ár alternatívája lehet a piaci alapú ár is olymódon, hogy az ESZ kiválasztására kiírt nyílt tender jogszabályban meghatározott feltételei között szerepelne a meghatározott referencia árra (pl. nagykereskedelmi ár) vetítetten megajánlott ár, mint követelmény. A pályázók kiválasztásánál elsődleges szempont a néhány éves (2-3 év) időtartamra előre megajánlott legkedvezőbb ár. Az a jogszabály, amely az ESZ pályáztatást előírja, ideiglenes jelleggel, a sikeres pályázat eredményeképpen a Hivatal által kiadásra kerülő ESZ engedélyek hatályba lépéséig a hat jelenlegi Közüzemi Szolgáltató részére egyetemes szolgáltatási kötelezettséget ír elő a Háztartási Fogyasztók villamosenergia-ellátása céljából, július 1-jéig kizárólagos jelleggel, július 1-je után pedig a szabad piacon történő villamos energia vásárlás alternatívájaként. Hatósági beavatkozás lenne indokolt abban az esetben, ha a fogyasztó ellátása valamelyik ESZ által nem biztosítható (pl. csődbe megy az a kereskedő, amelyik egyetemes szolgáltatás nyújtására kötelezett). Ebben az esetben lépne be a végső menedékes szolgáltató (VMSZ), akit a többi egyetemes szolgáltató közül kell kijelölni a kieső ESZ fogyasztóinak ellátása céljából. Amennyiben az ESZ kiválasztása céljából kiírt tenderen egy egyetemes szolgáltató kerül kiválasztásra, és később ez az egy ESZ kerül olyan helyzetbe, hogy nem tudja ellátni a fogyasztóit (pl. csődbe megy), ebben az esetben a VMSZ-t a kiskereskedelmi tevékenységet folytató kereskedők közül kell kijelölni. 1.3 A háztartási fogyasztók kivételével (akik számára ez a lehetőség csak július 1-je után biztosított) mindenki a szabad piacra áll át. 1.4 Két piac állna rendelkezésre a villamos energia és kapacitás értékesítésére i) Egy szervezett piacot (SZP) hoz létre az állami tulajdonú piac-üzemeltető (SZPÜ MAVIR leányvállalata). A szervezett piacon csak óránkénti következő napos kereskedés történne. ii) Rendelkezésre áll majd a kétoldalú szerződések piaca (aukciókon keresztül) is 6. 6 A kétoldalú szerződések piaca magában foglalja a szabadon kötött kétoldalú megállapodásokat, valamint az éves és havi kapacitás-aukciókat a jelenlegi gyakorlathoz hasonlóan JÚNIUS 13

MVM Trade portfoliója 2009-ben

MVM Trade portfoliója 2009-ben MVM Trade portfoliója 2009-ben Dr. Barócsi Zoltán MVM Trade ZRt. igazgató Nagykereskedelmi Piaci Fórum 2009. február 2. MVM Trade szerződéseinek tartalma 1995-2008 A beszerzési oldali szerződésekkel (HTM)

Részletesebben

Elvárások Valóság Hogyan alakul az új villamos energia törvény?

Elvárások Valóság Hogyan alakul az új villamos energia törvény? Elvárások Valóság Hogyan alakul az új villamos energia törvény? Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2007. március 20. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László

modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László Az alakuló földgázpiaci modell GASCON 2007. február 20. Balázs István László 1 Alapelvek A közüzem mint szabályozott piaci elem megszűnik Minden fogyasztó feljogosított Minden kereskedő feljogosított Kapacitás

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

A Kormány.../2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány.../2006. (..) Korm. rendelete A Kormány../2006. (..) Korm. rendelete az átállási költségek meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 183/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a villamos energiáról

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Kihívások, előttünk álló feladatok a Hivatal szemszögéből

Kihívások, előttünk álló feladatok a Hivatal szemszögéből Kihívások, előttünk álló feladatok a Hivatal szemszögéből 2010. október 8. 110. éves a MEE Budapest, MTA díszterem Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.)

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.) Az energiapiac liberalizálása Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, 1996. jón. 20.) 1997.02.19. Az irányelv életbe lépett 1998.02.19. Harmonizációs feladatok felülvizsgálata

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

MAVIR - ITO Modell szerinti működése. Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr

MAVIR - ITO Modell szerinti működése. Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr MAVIR - ITO Modell szerinti működése Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr Tartalom 1. Bemutatkozás 2. Előzmények 3. ITO Modell 4. Megfelelési Ellenőr 5. Kérdések Előadás célja: fejtágito! 2012. szeptember

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével III. BMF energetikai konferencia 2008. november 25. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2012. június 1. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Tevékenység szerint csoportosítsa a villamosenergia-piac szereplőit! Ahol tud, adjon példát, valamint

Részletesebben

Országgyűiés Hivatala Irományszám : -r Y. Érkezett: 2007 JúN 0 5. módosító javaslatot

Országgyűiés Hivatala Irományszám : -r Y. Érkezett: 2007 JúN 0 5. módosító javaslatot Országgyűiés Hivatala Irományszám : -r Y '81 ` ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2007 JúN 0 5. Módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 94.

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI A KAPCSOLT TERMELŐKNÉL XVII. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA- TERMELÉSI KONFERENCIA KÉSZÍTETTE: LUCZAY PÉTER / PAPP ANDRÁS 2014. MÁRCIUS 18. MIÉRT A SZEKUNDER

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán

A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai. Nagy Péter Pápai Zoltán A jelentős piaci erő (JPE) közgazdasági vonatkozásai Nagy Péter Pápai Zoltán 1 A piaci erő közgazdasági fogalma A kiindulópont a tökéletes versenyhez való viszony Tökéletes verseny esetén egyik szereplőnek

Részletesebben

A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése

A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése Budapest, 26. január 19. A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése A villamos energiáról szóló 21. évi CX. Törvény (VET) és annak végrehajtási rendelete (Vhr) 25. évi módosítása

Részletesebben

Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21.

Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21. Felkészülés a piacnyitásra a tevékenységek szétválasztása Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21. Az előadás célja és tartalma A tevékenység-szétválasztás (unbundling)

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások

IRÁNYMUTATÁS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MINIMUMLISTÁJÁRÓL EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 42. cikkének (14) bekezdése értelmében annak meghatározásáról, hogy az eszközök vagy kötelezettségek rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából Az okos mérés/smart metering rendszer hazai energiapiacon i történő ő bevezetése következtében várható hatások a rendszerirányítás szempontjából Perjési Zsófia ETV-ERŐTERV Zrt. Gombos Géza MAVIR Zrt. Siófok,

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l lren ányszárnj ' 8 "3 Érkezet : 2011 ro ' 0 3.: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáró l 1. A villamos

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

I. Országgyűlés Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

I. Országgyűlés Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal I. Országgyűlés Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) fejezetet irányító szervi

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal jelenlegi és jövőbeni szerepe a magyar közműszolgáltatásban

A Magyar Energia Hivatal jelenlegi és jövőbeni szerepe a magyar közműszolgáltatásban A Magyar Energia Hivatal jelenlegi és jövőbeni szerepe a magyar közműszolgáltatásban MAVÍZ Víziközmű törvény konferencia 2011. február 6. Horváth Péter Magyar Energia Hivatal, elnök Tartalom Az állam szerepe

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének a megállapítása

A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének a megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-448/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7766 TÁRGY: A kötelező átvétel időtartamának és

Részletesebben

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21

Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Hogyan befolyásolja az új gázpiaci modell az árak alakulását? Farkas Zoltánné osztályvezető 2007.02.21 Érintett témák Szabályozott rendszerhasználati tarifák Szállítás Elosztás: időszakos teljesítmény

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

GDF SUEZ MAGYARORSZÁG. Magyar Földgázpiaci Fórum Konzultációs kérdőív válaszok

GDF SUEZ MAGYARORSZÁG. Magyar Földgázpiaci Fórum Konzultációs kérdőív válaszok GDF SUEZ MAGYARORSZÁG Magyar Földgázpiaci Fórum Konzultációs kérdőív válaszok I. Kapcsolattartási adatok Képviselt cég/szervezet neve és címe: GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország

Részletesebben

A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai

A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai A hazai földgázellátás biztonsága, a MEH jogosítványai Siófok 2009. október 29. Balázs István László MEH GEFO osztályvezető 1 A MEH nem rendelkezik forrásokkal, földgáz infrastruktúrával, az ország, illetve

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

BRZÓZKA ÁGNES 1. A magyar villamosenergia-piac és a liberalizációs folyamat anomáliái

BRZÓZKA ÁGNES 1. A magyar villamosenergia-piac és a liberalizációs folyamat anomáliái BRZÓZKA ÁGNES 1 A magyar villamosenergia-piac és a liberalizációs folyamat anomáliái Az utóbbi években egyre többet hallunk a villamos energia liberalizációjáról. Mit is jelent ez? Az Európai Unió még

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3.

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. 6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. Árképzési módszerek költségfedezeti hosszú távú határköltségen alapuló támogatott hatósági ÁR piaci (tőzsdei) 1 Az energiaszolgáltatás természetes monopólium

Részletesebben

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása

A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása 16/2003. számú piac 1 A Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban nagykereskedelmi piacról a 2. piacelemzési körben hozott határozat összefoglalása A határozat száma: DH-9549-54/2006.

Részletesebben

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában Vinkovits András, MAVIR Zrt. 2007. augusztus 22. 1 Tartalom Rendszer szabályozhatósága Nehézségek Megoldási lehetőségek Rendszerszintű szolgáltatások

Részletesebben

EURÓPAI ENERGIAUNIÓ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIA. MESZ XXII. Országos Konferenciája, 2015. április 22-24., Székesfehérvár

EURÓPAI ENERGIAUNIÓ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIA. MESZ XXII. Országos Konferenciája, 2015. április 22-24., Székesfehérvár EURÓPAI ENERGIAUNIÓ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIA 1 Tartalom 0. Piac szabályozás elvi rendszere I.1. Piaci verseny elősegítése I.2. REMIT II.1. Kettős modell: egyetemes szolgáltatás és versenypiac II.2. Végfelhasználói

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29. Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból. Bánhidi Ferenc

Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29. Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból. Bánhidi Ferenc Corvinus - Infrapont Szakmai Műhely Budapest 2009 január 29 Hálózati semlegesség piacszabályozási nézőpontból Bánhidi Ferenc Tartalom 2 A fogalom jogi értelmezése és előélete Kísérlet ex-ante versenyszabályozási

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját

Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját 0 Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját Az MVM Rt. Igazgatósága 60/2005. (VII.13.) számú határozatával, illetve a társaság rendkívüli Közgyűlése 39/2005.

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

Új IFRS standardok a változások kora

Új IFRS standardok a változások kora Új IFRS standardok a változások kora 2012. augusztus Új IFRS standardok - Összefoglaló Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 IFRS 11 Közös szerveződések 2013 IFRS 12 Egyéb befektetések

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

A KÖZVILÁGÍTÁS ENERGETIKÁJA. Előadó: P e l l e E r v i n

A KÖZVILÁGÍTÁS ENERGETIKÁJA. Előadó: P e l l e E r v i n A KÖZVILÁGÍTÁS ENERGETIKÁJA Előadó: P e l l e E r v i n 1 A KÖZVILÁGÍTÁS TÖRTÉNETE X. században Cordobában, Andalúziában kivilágított utcák voltak. 1558-ban Párizsban valósították meg az első, mai értelemben

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga 2 feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga 2 feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2015. június 2. Név: Neptun kód: Vizsga 2 feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Ismertesse a szekunder teljesítménytartalékok elszámolási módját! (10) 2. Ismertesse az A, B és

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

Zuglói Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság. Befektetési irányelvei. Készítette: Istók Ede ügyvezető

Zuglói Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság. Befektetési irányelvei. Készítette: Istók Ede ügyvezető V^JLM^H H^, Zuglói Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Befektetési irányelvei Készítette: Istók Ede ügyvezető Jóváhagyta: dr. Papcsák Ferenc polgármester 2011. január 27. l BEFEKTETÉSI IRÁNYELVEK

Részletesebben

2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 1

2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 1 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 1 1. (1) Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a hulladékról

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04-

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. A villamos energiáról Az energia színe : fekete,

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről A közbeszerzési

Részletesebben

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Az alábbiakban összegyűjtöttük az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomás telepítésének,

Részletesebben

Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése

Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése 3% 1,5 % Győrfi Annamária Zöldgazdaság Fejélesztési Főosztály - főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Az irányelv átültetésének

Részletesebben

Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010

Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010 Az elektronikus hírközlés jogszabályi hátterének átfogó felülvizsgálata 2010 2. Konzultáció Hatékonyan működő versenypiac és a szolgáltatók közti kapcsolatok Konzultáció A konzultációk szerepe Az érintettek

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

polgármester X egyszerű X nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Biz Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása:

polgármester X egyszerű X nyílt ülés X Szociális és Egészségügyi Biz Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: 124/2016. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA a./ Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére. b./ Pilisi Játékország Óvoda Földgáz energia beszerzés szakmai támogatása tárgyú megbízási

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben