Munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatási és tájékoztató dokumentumok az I. évfolyam hallgatói számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatási és tájékoztató dokumentumok az I. évfolyam hallgatói számára"

Átírás

1 Munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatási és tájékoztató dokumentumok az I. évfolyam hallgatói számára tanév Összeállította: GOMBOS TAMÁS műszaki ügyvivő Előadó: GAÁL LÁSZLÓ munkabiztonsági szakértő, tűzvédelmi előadó BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) Fax: (+36-92)

2 Hallgatók munkavédelmi feladatai A hallgatók a) vegyenek részt a munkavédelmi oktatáson, b) a BGF területén bekövetkezett minden rosszullétet, a legkisebb sérülést is haladéktalanul jelentsék a tanulmányi és oktatásszervezési hivatalban, c) gyakorlati foglalkozásokon viseljék az előírt egyéni védőfelszereléseket, d) a testnevelési foglalkozásokon fordítsanak különös figyelmet a balesetek elkerülésére, a tornaeszköz biztonságosságáról használata előtt győződjenek meg, ha nem biztonságos, ne használják, jelezzék az oktató felé, e) az udvaron, lépcsőházakban, folyosókon való közlekedésnél, a felfonók használatánál ügyeljenek saját maguk és mások biztonságára, lépcsőn nem szégyen fogódzkodni, f) a régi, rossz állapotú épületekbe semmiképp, de az épületek körüli kerítéssel, korláttal vagy jelzőszalaggal lezárt területre se lépjenek be az omlásveszély miatt, g) annak az épületnek (kollégium mögötti épület) a közelébe se menjenek, amelynek tetejére a napelemek fel vannak szerelve, a nagy feszültség (500V!) miatt a tetőre vezető létrára sem szabad felmászniuk, h) ne menjenek be a csapadék újrahasznosító és egyéb kiszolgáló építményekbe, helyiségekbe (kazánházak, stb.) a fokozott balesetveszély miatt, i) a rókák és egyéb állatok etetésétől, így a kampusz területére szoktatásától tartózkodjanak, mert az állatok súlyos betegségeket terjeszthetnek, fertőzést okozhatnak, j) a kollégiumba csak beépített billenő kapcsolós, sérülésmentes hosszabbítót, elosztót és egyéb elektromos berendezést vihetnek be a házirendben meghatározott módon, k) ne piszkálják a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, amelyek azért vannak, hogy tűz esetén azonnal működtethetők legyenek, eléjük semmi olyant ne rakjanak le, ami a szabad hozzáférést bármilyen módon korlátozza, az azok helyét jelző táblákat se vegyék le a helyükről, l) kulturáltan viselkedjenek, a rendet, a fegyelmet, a tisztaságot tartsák meg, m) HÖK-ös rendezvényeken, bárhol is legyen annak helyszíne, emberhez méltó, kulturált viselkedést tanúsítsanak, a biztonságra mindig ügyeljenek, ha baleset történt, az elsősegélynyújtást azonnal kezdjék meg, ha veszély fenyeget, a rendezvény szervezőjét azonnal értesítsék, n) maradéktalanul tartsák be a kollégiumi házirend előírásait.

3 Tűzvédelmi oktatási tematika I. évfolyamos hallgatók, beköltöző kollégisták részére Jelen oktatási anyag célja: A hallgató, a kollégista és vendégei (a továbbiakban: hallgató) a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat és a tűzvédelmi berendezések használatát megismerje. A hallgatók tűzvédelmi feladatai A tűzvédelmi előírásokat megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni. Csak a kijelölt dohányzóhelyeken dohányozni. A berendezéseket, egyéb eszközöket a kezelési utasításnak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni. Szobájában a rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat. A tűz- vagy robbanásveszélyt megszüntetni és a gondnoknak vagy a portaszolgálatnak azonnal jelenteni. A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket rendeltetésszerűen használni. A tűzvédelmi oktatásokon, tűzriadó próbán részt venni. A Tűzriadó Terv tartalmát megismerni, szükség esetén alkalmazni. A tűzgátló ajtót a használatot követően állandóan csukva tartani. Az égés feltételei, tűzoltási módok, tűzvédelmi berendezések használata Égés fogalma és feltételei: Az égés bonyolult fizikai és kémiai folyamatok összessége, hétköznapi szóhasználattal az égés tűz, amely füstöléssel, lánggal, hő- és fénysugárzással jár. Az égés feltételei: éghető anyag, levegő oxigénje, gyulladási hőmérséklet, és e három feltétel egy időben, egy helyen való együttléte. Az égés feltételeinek megszüntetése az éghető anyag eltávolítása, elvonása, az oxigén elvonása, az éghető anyag hőmérsékletének csökkentése.

4 2 A rendszeresített kézi tűzoltó készülékek használata A tűzoltó készülék olyan eszköz, amelyből az üzembe helyezéskor felszabadított vagy fejlesztett gáz (egyéb hajtóanyag) nyomása az oltóanyagot irányíthatóan lövelli ki. A tűzoltó készülékek a töltetük (oltóanyaguk) szerint lehetnek vízzel-, habbal-, porral- és szén-dioxiddal oltó készülékek. Az intézményben porral és szén-dioxiddal oltó készülékek vannak rendszeresítve. Az MSZ 1040 szerint gyártott porral oltó készülék működtetése: A készüléket a helyéről való levétele után néhányszor meg kell forgatni, hogy a leülepedett por fellazuljon. A beütőfej alatt levő biztosítóvillát a rajta levő karika segítségével ki kell rántani. A zárt helyzetben lévő oltópisztolyt egyik kézzel a tűzre kell irányítani, a másikkal erőteljesen a beütőfejre kell ütni. Az ütés következtében a szúrótű átszakítja a palackot záró lemezt, ezzel utat enged a hajtógáznak a levezetőcsövön át a tartályba. Az oltópisztolyt 3-5 másodperc elteltével célszerű kinyitni és a porsugarat a tűzre irányítani úgy, hogy a lángot az oltóanyag levágja az égő felületről. Az EN 3 szabvány szerint gyártott tűzoltó készülék működtetése: A készüléket le kell emelni a helyéről. A biztosítószeget a rajta levő karika segítségével ki kell rántani. A tömlőt egyik kézzel a tűzre kell irányítani, a másikkal össze kell nyomni a működtető kart. A sugarat a tűzre kell irányítani úgy, hogy a lángot az oltóanyag levágja az égő felületről. A fali tűzcsapok működtetése: A tűzcsap használata előtt a tűzvédelmi főkapcsolóval áramtalanítani kell az egész épületet. A tűzcsapszekrény ajtaját ki kell nyitni, a csapra felszerelt tömlőt a sugárcsőnél megfogva csavarodás-mentesen ki kell húzni a tűz irányába. Meg kell nyitni a szekrényben levő csapot. A sugárcső megnyitásával, a vízsugár beállításával meg kell kezdeni a tűz oltását.

5 A helyiségekre vonatkozó megelőző tűzvédelmi előírások Iroda jellegű helyiségek, tanulószobák, tárgyalók Ezen helyiségek a D - mérsékelten tűzveszélyes - tűzveszélyességi osztályba tartoznak. 3 A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tárolni. Folyosókat és a helyiségek bejáratait iratokkal, bútorokkal, egyéb berendezési tárgyakkal eltorlaszolni, vagy leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. Ezen helyiségekben hőtermelő készülékeket (villamos főzőlapot, hősugárzót, vasalót, kenyérpirítót, stb.) üzemeltetni tilos! A helyiségekben üzemeltetett villamos berendezést (TV, számítógép, stb.), valamint a helyiségek világítását a tevékenység végeztével le kell kapcsolni, a villamos berendezéseket a konnektorból való kihúzással le kell választani a hálózatról. A tevékenység befejezése után a helyiség használói, illetve a helyiséget utoljára elhagyó személy köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszűntetni vagy a porta felé jelezni, ami tüzet okozhat. A helyiségek kulcsát a hovatartozását jelölő címkével ellátva a portán kell elhelyezni. A tevékenység alatt keletkezett éghető anyagú hulladékot folyamatosan, de legalább a tevékenység végeztével el kell távolítani. A helyiségekben dohányozni és nyílt lángot használni tilos. A világítótestekre éghető anyagból készült dekoráció nem szerelhető fel. Fénymásolók Ezen helyiségek a C tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartoznak. A helyiségekben nyílt lángot használni és dohányozni tilos! Papírt, iratokat csak szekrényben, állványon, vagy polcon lehet tárolni. Állványos raktározás esetén a raktározási magasságtól függetlenül a főközlekedési út legalább 1,2 m, a közlekedési út pedig 0,8 m legyen. A helyiségekben a papírárun, fénymásolókon kívül más anyagot, berendezést tárolni, a fénymásoláson kívül más tevékenységet végezni még átmenetileg sem szabad. A helyiségek bejáratánál TŰZVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS! feliratú táblát kell elhelyezni.

6 4 Kollégium lakószobái Ezen helyiségek a D - mérsékelten tűzveszélyes - tűzveszélyességi osztályba tartoznak. Villamos főzőlapot, hősugárzót, vasalót, kenyérpirítót és egyéb hőfejlesztő készüléket, berendezést a szobákban nem szabad használni. Vasalni a kijelölt vasalószobában, főzni, sütni a közös konyhahelyiségben szabad. A világítótestekre éghető anyagból készült dekoráció nem helyezhető. Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata, éghető folyadék tárolása! Saját tulajdonú informatikai, híradástechnikai és egyéb elektromos berendezéseket csak a kollégiumi gondnok írásos engedélyével lehet a szobába bevinni, üzemeltetni. Távozás esetén a szobákban a világítást és egyéb villamos berendezést (TV, rádió, hajszárító) le kell kapcsolni és ki kell húzni a konnektorból. Számítógéptermek Ezen helyiségek a D - mérsékelten tűzveszélyes - tűzveszélyességi osztályba tartoznak. A gépeket úgy kell elhelyezni, hogy azok jól megközelíthetőek legyenek. Gázzal oltó tűzoltó készülékek elhelyezése kötelező. A világítótestekre éghető anyagból készült dekoráció nem helyezhető. Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata! Távozás után a helyiségben levő a számítógépeket leválasztó - központi főkapcsolót, a világítást és egyéb villamos berendezéseket ki kell kapcsolni. Ez utóbbiakat ki kell húzni a konnektorból. Közlekedők, folyosók, menekülési útvonalak, bejárati kapuk Ezen helyiségek a D - mérsékelten tűzveszélyes - tűzveszélyességi osztályba tartoznak. Ezeket a területeket raktározás, tárolás céljára igénybe venni tilos. A menekülés céljára szolgáló területeket állandóan szabadon kell hagyni, leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. A kijárati, vészkijárati ajtókat, menekülési útvonalakat világító vagy utánvilágító biztonsági jelzéssel kell megjelölni az OTSZ előírásai szerint. Tűz esetén ezeket figyelve kell elhagyni az épületet.

7 Hallgatóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai Tűzjelzés 5 Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt késedelme nélkül a tűzoltóságnak bejelenteni. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság hívószáma: 105 A tűzjelzésnek mindenkor tartalmaznia kell: a tűz pontos helyét (helység, utca, házszám, szintszám, stb.), emberélet veszélyben van-e, mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen terjedelmű a tűz, ki jelezte a tüzet és milyen telefonszámról. Teendők tűz esetén Mindenkire vonatkozó általános előírások Minden hallgató köteles a tőle elvárható mértékben a tűzesetek megelőzésében közreműködni, a tüzek oltásában részt venni, valamint a tűzoltás vezető intézkedéseit végrehajtani. Tűz esetén az oltást megelőzően meg kell győződni arról, hogy a tűz által veszélyeztetett területen tartózkodnak-e emberek. Az első feladat minden esetben a személyek mentése és a balesetek megelőzése. A tűz oltását csak akkor szabad elkezdeni, ha az oltást végző személy egészségére, testi épségére közvetlen veszélyt nem jelent. A tűz oltását a helyszínen készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel és felszerelésekkel kell elkezdeni és a tűz eloltásáig, illetve a tűzoltóság kiérkezéséig kell folytatni. A tűzoltóság kiérkezéséig a Tűzriadó Terv előírásait kell alkalmazni. A tűzoltóság kiérkezését követően a tűz oltásának irányítását a tűzoltás vezető veszi át, aki kizárólagosan jogosult a tűz helyszínén kárelhárítással és a tűz oltásával kapcsolatos intézkedések megtételére. A tüzet észlelők, és a veszélyeztetett helyiségben, tűzszakaszban tartózkodók teendői: Haladéktalanul értesíteni a tűzoltás és a kiürítés megkezdése érdekében a közvetlen környezetben lévő hallgatókat, munkavállalókat, a portaszolgálatot vagy közvetlenül a tűzoltóságot. Ennek érdekében hangos TŰZ VAN! TŰZ VAN! kiabálással tűzi lármát kell csapni, és a tűzjelző berendezés kézi jelzésadóját be kell nyomni. A helyszínre érkező felelős személyek segítségével, és a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel a tűz oltását megkezdeni, valamint lehetőség szerint az anyagi javakat menteni. A tűz oltásához a szükségletnek megfelelően a közelben lévő összes tűzoltó készüléket, és ha nem elektromos berendezés tüzét kell oltani a legközelebbi tűzcsapról a vízsugarat is használni kell. A mentési munkálatok során megmentett javakat (berendezési tárgyakat, anyagokat) tűzbiztos távolságba kell hordani.

8 A kiürítés szabályai: 6 A mozgásban bármely fizikai, egészségügyi okokból korlátozott személyeket az épületből ki kell vezetni, illetve szállítani biztonságos területre. A kiürítést végzők a tűz helyétől függően a menekülőket irányítsák a veszélytelen menekülési irányba. Az emeletekről a kiürítést a földszint irányába kell végezni, a lépcső jobb oldalán haladva. A bal oldali részt lehetőség szerint szabadon kell hagyni a gyorsabb haladásra képes személyek, és a mentésben résztvevő tűzoltók zavartalan közlekedése érdekében. A lépcsőház elhagyását követően a fentről jövők haladjanak az épület kijárata felé, majd onnan siessenek az épülettől olyan távolságra, hogy ne akadályozzák a tűzoltók munkáját, és az esetleges robbanás vagy egyéb káreset ne okozzon személyi sérülést. Lényeges szempont, hogy a levonulás csendesen, fegyelmezetten történjen. Amennyiben valamelyik helyiségben fennmaradtak, a levonulás közben erről tájékoztatni kell a kiürítésért felelős személyt, és a kiérkezéskor a tűzoltóság vezetőjét is. Az épületbe visszamenni, az emeletre felmenni, csak a mentésben vagy a tűzoltásban résztvevő személyeknek szabad! Ebben az esetben is csak kettő vagy annál több személy végezheti a mentést! Tűzesetek vizsgálata A tűzoltóság a tűzesetek okának megállapítása céljából minden tudomására jutott tűz esetében tűzvizsgálatot tart. Az érintett kollégistáknak biztosítaniuk kell a tűzoltóság eredményes tevékenységét a tűzvizsgálat lefolytatásában. Ennek érdekében a tűzeset helyszínét az oltást követő állapotban változatlanul kell hagyni, onnan tárgyakat elmozdítani, elszállítani a tűzvizsgálat befejezéséig tilos. A vizsgálat eredményéről a tűzoltóság kérelemre - hatósági bizonyítványt állít ki. Belső vizsgálatról az intézet igazgató dönt, melynek lefolytatásáról, eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni. Melléklet: Tűzriadó Terv

9 TŰZRIADÓ TERV BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a.

10 T Ű Z R I A D Ó T E R V A létesítmény adatai: a. Megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg b. Címe: Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a. c. Tűzveszélyességi osztálya: D - mérsékelten tűzveszélyes A létesítmény tűzvédelmi vezetőinek neve, telefonszáma: 1. Dr. Halász Imre PhD dékán - Telefon: Gombos Tamás műszaki ügyvivő - Telefon: vagy 947 mellék a belső telefonról - Mobil: 30/ Ferenczi Edéné kollégiumigazgató - Telefon: / Gaál László tűzvédelmi megbízott - Mobil: 30/

11 Tűzjelzés módja: A tűzről a tüzet észlelő személy a 105 hívószámra tűzjelzést ad a tűzoltóság felé. A tűzjelzésnek tartalmazni kell: - A tűzeset pontos helyét, címét (Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a. épület neve, szintszám) - Mi ég, mi van veszélyeztetve a tűz környékén? - Emberélet van-e veszélyben? - A tűzesetet jelző személy nevét, a jelzésre használt telefon számát. A tűzoltóság értesítését követően a biztonsági szolgálatot kell értesíteni az , vagy telephelyen belül a 901-es mellék telefonszámon, kollégiumban a portaszolgálatot (908 mellékszám). A szolgálatot teljesítő biztonsági őr/portás feladata a tűzvédelmi vezetők értesítése. A keletkezett tűzesetet a tűzoltóság értesítése után jelenteni kell az alábbi személyeknek: - Dékán, - Műszaki ügyvivő (947 mellékszám), - Tűzvédelmi megbízott, - Kollégiumi igazgató (kollégiumot érintő esetben) Feszültségmentesítés elvégzése: Tűz esetén az érintett épület áramtalanítása munkaidőben a karbantartó (845 mellékszám) feladata. A karbantartó távollétében a feszültségmentesítés végrehajtása a tűzjelzést követően a szolgálatban lévő biztonsági őr/portás feladata. Gázfőcsap elzárása: Tűz esetén az érintett épület gáz főcsaját munkaidőben a kazánkezelőkarbantartó, távollétében a szolgálatban lévő biztonsági őr/portás köteles elzárni. 2 3

12 Belső riasztás, mentés végrehajtása: Az Intézmény területén tartózkodó tüzet észlelő személy a tűzesetet távbeszélőn, személyesen vagy más személy által köteles a biztonsági szolgálat (901) kollégiumban a portaszolgálat (908) tudomására hozni, illetve az érintett épületben tartózkodókat hangos TŰZ VAN! TŰZ VAN! kiabálással a kollégiumban hangosbeszélőn riasztani. Az infocentrumban és a kollégiumban a kézi tűzjelzőket is működtetni kell. A belső riasztásra az épületben tartózkodó személyek a kiürítési útvonalon kötelesek elhagyni az épületet. Gyülekező hely a volt alakuló tér. A kiürítésre igénybe vett ajtók mindkét szárnyának nyitása a karbantartók vagy az elsőként kifutó személy kötelessége. Tűzoltás megkezdése: Tűz észlelése esetén a rendelkezésre álló oltóeszközök igénybevételével a karbantartók kötelesek a keletkezett tűz oltását megkezdeni és továbbterjedését megakadályozni. Távollétükben a tűz oltása a szolgálatban lévő biztonsági őr/portás feladata. Tűz oltását munkaidőben a tűzoltóság megérkezéséig a műszaki ügyvivő irányítja. Távollétében és munkaidőn kívül a szolgálatban lévő biztonsági őr/portás feladata az oltás irányítása. A tűzoltóság megérkezésekor az oltást irányító köteles tájékoztatni a tűzoltás vezetőt a keletkezett tűzesetről, és az addig megtett intézkedésről. A tűzoltást továbbiakban a helyszínre érkező tűzoltás vezető irányítja. Utasításait mindenki köteles maradéktalanul végrehajtani. A TŰZRIADÓ TERV-et oktatás keretében ismertetni kell minden munkavállalóval és az I. évfolyamos hallgatókkal, illetve minden kollégiumi szoba részére 1-1 pld-t át kell adni. A kellő ismeret elsajátítását, illetve az átvételt az érintettek aláírásával ellátottan dokumentálni kell. A tűzriadó terv 1-1 példányát a biztonsági szolgálat és a kollégium portája részére át kell adni, valamint a kollégiumi házirendhez is csatolni kell és a szokásos helyre ki kell függeszteni, hogy a látogatók is megismerhessék szükség esetén. A Tűzriadó Tervet évente gyakoroltatni kell, melynek megszervezése és annak időpontjáról a tűzvédelmi megbízott értesítése a műszaki ügyvivő, kollégium esetében a kollégiumi igazgató a felelős. A próbáról feljegyzést kell készíteni.

13 Tűzvédelem GAÁL LÁSZLÓ munkabiztonsági szakértő, tűzvédelmi előadó Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok: évi XXXI. törvény tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 28/2011. (IX. 6) BM rendelet, a Tűzvédelmi szabályzatról (OTSZ) 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a... tűzvédelmi bírságról és... 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgáról

14 TŰZOLTÁS FEJLŐDÉSE KÉPEKBEN

15

16 Az első csoda: gőzmeghajtású tűzoltó autó Angliából

17

18 Korszerű egyenruha és londoni parancsnoki sisak a XIX. sz. végéből (Anglia)

19 Ezredforduló tűzoltói

20 Korszerű tűzoltó autó és híradó ügyelet

21 Magyarország - Első szervezett tűzoltóság: Debreceni Református Kollégium diáktűzoltósága (gerundium, város polgáraira vonatkozó kötelező és szigorú tűzvédelmi szabályok)

22 Tűzoltóság feladatai Beavatkozás baleseteknél TŰZOLTÁS Ipari balesetek + állatmentés + vízszivatás + magasból mentés + útakadályok megszüntetése + vízi mentés + felvilágosítás + stb., stb., stb.,

23 Tűzoltó felszerelések Tűzcsapok Föld feletti (föld alatti) tűzcsapok Fali tűzcsapok Kézi tűzoltó készülékek Gázzal oltó Porral oltó Habbal oltó Egyéb eszközök Csáklya Vizes ponyva, takaró Lapát, ásó, balta, stb.

24 Tűzoltó készülék típusok, használatuk - Gázzal oltó (CO2) - Porral oltó (A-B-C) - Habbal oltó Intézményünkben zömében porral oltó, kisebb részben gázzal oltó készülékek találhatóak

25 Tűzoltó készülék taktika ROSSZ JÓ A tüzet szélirányból kell oltani!felületi tüzeket tőlünk elhajtva kell oltani!

26 Rossz Jó Felületi tüzeket tőlünk elhajtva kell oltani! Csepegő, vagy folyó anyag tüzét felülről lefelé kell oltani!

27 Rossz Jó A tűzoltáshoz szükséges készülékeket egyidejűleg kell bevetni. (nem egymás után) Ügyelni kell a visszagyulladásra! Ügyelni kell a visszagyulladásra!

28 Rossz Jó A használt tűzoltókészülékeket nem szabad visszaakasztani! Gondoskodni kell az újratöltésről!

29 TŰZJELZÉS TELEFONSZÁMA: 105 (112) TŰZJELZÉS TARTALMA 1. Tűzeset pontos helye (helység, utca, házszám, emelet, stb.) 2. Mi ég? (szilárd, folyékony, gáz, elektromos) 3. Mi van veszélyeztetve a tűz környezetében? 4. Emberélet veszélyben van-e? (kiürítés megtörtént-e) 5. Tüzet jelző személy adatai (név, telefonszám)

30 Köszönöm a figyelmet!

31 VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK Előadó: Gaál László Munkabiztonsági szakértő Mobil: 30/

32 Veszélyszimbólumok és jelek E O F+ F C robbanásveszélyes égést tápláló, oxidáló fokozottan tűzveszélyes tűzveszélyes maró T+ T Xn Xi N nagyon mérgező mérgező ártalmas irritatív környezeti veszély

33 Méregerősség szerinti osztályozás Kategória orális LD50, ALD patkány mg/kg dermalis LD50, ALD patkány vagy nyúl mg/kg inhalációs LC50, ALC patkány mg/liter/4 óra Nagyon mérgező <25 <50 <0,25 Mérgező ,25-1 Ártalmas > > >1-5 Különösen veszélyes anyagok: rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító, teratogén, embriótoxikus anyagok.

34 R- és S- számok és mondatok Veszélyre utaló R-mondatok: R1-R19: tűz- és robbanásveszély R20-R49: toxicitás R50-59: környezeti veszély R59- vegyes S-mondatok: S 1: Elzárva tartandó S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

35 Biztonsági adatlap n Veszélyes anyag jellemzőinek bemutatása 16 pontban (a vegyi anyag személyazonosságija) n gyártó vagy importáló (forgalmazó) biztosítja n tartalma: az anyag vagy készítmény azonosítása, CAS szám, EINECS vagy ELINCS szám, összetétel, veszélyek azonosítása, veszélyjelek, R és S mondatok, elsősegélynyújtás, tűzveszélyesség, óvintézkedés baleset esetén, kezelés és tárolás, személyi védelem, fizikai-kémiai tulajdonságok, stabilitás, toxikológiai információk, ökológiai információk, ártalmatlanítás,, szállítási előírások (ADR, IATA, IMDG), címkézés jogszabályok, stb.)

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET Gaál László

37 Robbanóanyag, tűz, robbanás veszély Tűzveszélyes Oxidáló Gázok

38 Maró anyagok Toxikus

39 Irritáló / toxikus Egészségre veszélyes Környezetre veszélyes

40 H-mondatok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 21-ik cikke alapján a CLP osztályozásban figyelmeztető mondatokat kell használni. A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok egyedi, egy betűből és három számjegyből álló alfanumerikus kódokkal rendelkeznek a következők szerint: H betű (a figyelmeztető mondatra) vagy P betű (az óvintézkedésre vonatkozó mondatra). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DSD-ből és a DPD-ből átvett, de a GHS-ben még nem szereplő figyelmeztető mondatok kódja EUH ; egy, a veszély típusát jelző számjegy, pl. 2 a fizikai veszélyekre; és két, a veszélyek sorszámozásával megegyező szám, úgy mint robbanóképesség (200- tól 210-ig tartó kódok), tűzveszélyesség (220-tól 230-ig tartó kódok), stb. Címkéinek tartalmazniuk kell az anyaga vagy keveréke veszélyeinek természetét és súlyosságát leíró, megfelelő figyelmeztető mondatokat is (a CLP 21. cikke). Az egyes különleges veszélyességi osztályozásokra vonatkozó figyelmeztető mondatokat a CLP I. mellékletének 2-5. részében szereplő táblázatok határozzák meg. Ha az anyagosztályozás harmonizált és szerepel a CLP VI. mellékletének 3. részében, az adott osztályozásra vonatkozó, megfelelő figyelmeztető mondatot kell használni a címkén, bármely más, nem harmonizált osztályozásra vonatkozó figyelmeztető mondattal együtt. A CLP III. melléklete sorolja fel a figyelmeztető mondatok szabatos megfogalmazását, ahogy meg kell jelenniük a címkéken. A címkén egy adott nyelv figyelmeztető mondatait csoportba kell foglalni az ugyanazon nyelvű óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal. H200 Instabil robbanóanyagok. H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye. H202 Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye. H203 Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye. H204 Tűz vagy kivetés veszélye. H205 Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat. H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H221 Tűzveszélyes gáz. H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H223 Tűzveszélyes aeroszol. H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H228 Tűzveszélyes szilárd anyag. H240 Hő hatására robbanhat. H241 Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat. H242 Hő hatására meggyulladhat.

41 H250 Levegővel érintkezve önmagától meggyullad. H251 Önmelegedő: meggyulladhat. H252 Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat. H260 Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki. H261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki. H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású. H271 Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. H281 Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H300 Lenyelve halálos. H301 Lenyelve mérgező. H302 Lenyelve ártalmas. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H310 Bőrrel érintkezve halálos. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H330 Belélegezve halálos. H331 Belélegezve mérgező. H332 Belélegezve ártalmas. H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H335 Légúti irritációt okozhat. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H340 Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja. H370 Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

42 H371 Károsíthatja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. EUH 001 Száraz állapotban robbanásveszélyes. EUH 006 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes. EUH 014 Vízzel hevesen reagál. EUH 018 A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet. EUH 019 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. EUH 044 Zárt térben hő hatására robbanhat. EUH 029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH 032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH 070 Szembe kerülve mérgező. EUH 071 Maró hatású a légutakra. EUH 059 Veszélyes az ózonrétegre. EUH 201 Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek. EUH 201A Figyelem! Ólmot tartalmaz. EUH 202 Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó. EUH 203 Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. EUH 204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. EUH 205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. EUH 206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. EUH 207 Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat. EUH 208 -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. EUH 209 A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat. EUH 209A A használat során tűzveszélyessé válhat. EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható. EUH 401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

43 P-mondatok AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 22-ik cikke alapján a CLP osztályozásban a következő óvintézkedésre vonatkozó mondatokat kell használni: A figyelmeztető és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok egyedi, egy betűből és három számjegyből álló alfanumerikus kódokkal rendelkeznek a következők szerint: H betű (a figyelmeztető mondatra) vagy P betű (az óvintézkedésre vonatkozó mondatra). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a DSD-ből és a DPD-ből átvett, de a GHS-ben még nem szereplő figyelmeztető mondatok kódja EUH ; egy, a veszély típusát jelző számjegy, pl. 2 a fizikai veszélyekre; és két, a veszélyek sorszámozásával megegyező szám, úgy mint robbanóképesség (200- tól 210-ig tartó kódok), tűzveszélyesség (220-tól 230-ig tartó kódok), stb. Címkéinek tartalmazniuk kell a megfelelő, óvintézkedésre vonatkozó mondatokat is (a CLP 22. cikke), amelyek tanácsot adnak az anyaga vagy a keveréke veszélyeiből eredő, az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt káros hatásokat megelőző vagy a lehető legkisebbre csökkentő intézkedések tekintetében. Az egyes különleges veszélyességi osztályozásokhoz tartozó óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes felsorolása a CLP I. mellékletének 2-5. részében levő minden egyes veszélyességi osztály esetében a címkeelemeket jelző táblázatokban szerepel. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok megválasztása a CLP 28. cikkével és IV. mellékletének 1. részével összhangban történik. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a használt figyelmeztető mondatokat és az anyag vagy keverék tervezett vagy ismert felhasználását vagy felhasználásait. Egy címkén általában nem szerepelhet hatnál több óvintézkedésre vonatkozó mondat, kivéve, ha a veszélyek jellegének és súlyosságának kifejezése érdekében szükséges. A legmegfelelőbb óvintézkedésre vonatkozó mondatok megválasztásának segítéséhez a megfelelő pontokon további iránymutatásokat nyújtunk majd. A CLP IV. mellékletének 2. része sorolja fel az óvintézkedésre vonatkozó mondatok szabatos megfogalmazását, ahogy meg kell jelenniük a címkéken. A címkén egy adott nyelv óvintézkedésre vonatkozó mondatait csoportba kell foglalni az ugyanazon nyelvű figyelmeztető mondatokkal. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ /forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P220 Ruhától/ /éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.

44 P222 Nem érintkezhet levegővel. P223 Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő. P230 -val/-vel nedvesítve tartandó. P231 nert gázban használandó. P232 Nedvességtől védendő. P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. P234 Az eredeti edényben tartandó. P235 Hűvös helyen tartandó. P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/ /berendezés használandó. P242 Szikramentes eszközök használandók. P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P244 A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani. P250 Tilos csiszolásnak/ütésnek/ /súrlódásnak kitenni. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést. P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. P282 Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező. P283 Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező. P284 Légzésvédelem használata kötelező. P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. P231 + P232 Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő. P235 + P410 Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő. P301 LENYELÉS ESETÉN: P302 HA BŐRRE KERÜL: P303 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: P304 BELÉLEGZÉS ESETÉN: P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: P306 HA RUHÁRA KERÜL: P307 Expozíció esetén: P308 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: P309 Expozíció vagy rosszullét esetén: P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P311 Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P313 Orvosi ellátást kell kérni. P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni. P320 Sürgős szakellátás szükséges (lásd a címkén). P321 Szakellátás (lásd a címkén).

45 P322 Különleges intézkedések (lásd a címkén). P330 A szájat ki kell öblíteni. P331 TILOS hánytatni. P332 Bőrirritáció esetén: P333 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: P334 Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni. P335 A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. P336 A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése. P337 Ha a szemirritáció nem múlik el: P338 Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P340 Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P341 Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P342 Légzési problémák esetén: P350 Óvatos lemosás bő szappanos vízzel. P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. P352 Lemosás bő szappanos vízzel. P353 A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P360 A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni. P361 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P370 Tűz esetén: P371 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: P372 Tűz esetén robbanásveszély. P373 TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt. P374 Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával. P375 A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. P376 Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. P377 Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. P378 Az oltáshoz használandó. P380 A területet ki kell üríteni. P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P302 + P334 HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni. P302 + P350 HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

46 P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P304 + P341 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P306 + P360 HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni. P307 + P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P335 + P334 A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni. P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P342 + P311 Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P370 + P376 Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. P370 + P378 Tűz esetén: az oltáshoz használandó. P370 + P380 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. P370 + P380 + P375 Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. P371 + P380 + P375 Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. P401 Tárolás:. P402 Száraz helyen tárolandó. P403 Jól szellőző helyen tárolandó. P404 Zárt edényben tárolandó. P405 Elzárva tárolandó. P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó. P407 A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni. P410 Napfénytől védendő. P411 A tárolási hőmérséklet legfeljebb oc/ of lehet. P412 Nem érheti 50 oc/122of hőmérsékletet meghaladó hő. P413 A kg/ lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb oc/ of lehet. P420 Más anyagoktól távol tárolandó. P422 Tartalma -ban/-ben tárolandó. P402 + P404 Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó. P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P410 + P403 Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oc/122of hőmérsékletet meghaladó hő. P411 + P235 A tárolási hőmérséklet legfeljebb oc/ of lehet. Hűvös helyen tartandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:

47 R-mondatok R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes. R 10 Kis mértékben tűzveszélyes. R 11 Tűzveszélyes. R 12 Fokozottan tűzveszélyes. R 14 Vízzel hevesen reagál. R 14/15 Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek R 15 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek. R 15/29 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek R 16 Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes. R 17 Levegőn öngyulladó. R 18 A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet. R 19 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat. R 20 Belélegezve ártalmas. R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas R 21 Bőrrel érintkezve ártalmas. R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas R 22 Lenyelve ártalmas. R 23 Belélegezve mérgező (toxikus). R 23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező R 23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező R 23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező R 24 Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus). R 24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező R 25 Lenyelve mérgező (toxikus). R 26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). R 26/27 Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező R 26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező R 26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező R 27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus). R 45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). R 46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet). R 48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat. R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/20/21 Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 7 Tüzet okozhat. R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. R 27/28 Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező R 28 Lenyelve nagyon mérgező (toxikus). R 29 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek. R 3 Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt. R 30 A használat során tűzveszélyessé válik. R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R 32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. R 33 A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes. R 34 Égési sérülést okoz. R 35 Súlyos égési sérülést okoz. R 36 Szemizgató hatású. R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású R 37 Izgatja a légutakat. R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 38 Bőrizgató hatású. R 39 Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat. R 39/23 Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. R 39/23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/24 Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/25 Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/26 Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/26/27 Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 39/27/28 Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

48 R 39/28 Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat R 4 Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez. R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R 42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R 42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R 44 Zárt térben hő hatására robbanhat. R 48/20/21/22 Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/20/22 Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/21 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/21/22 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/23 Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/23/24 Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/23/24/25 Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/23/25 Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/24 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/24/25 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 48/25 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat R 49 Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). R 5 Hő hatására robbanhat. R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R 51 Mérgező a vízi szervezetekre. R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre. R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R 53 A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R 54 Mérgező a növényekre. R 55 Mérgező az állatokra. R 56 Mérgező a talaj szervezeteire. R 57 Mérgező a méhekre. R 58 A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R 59 Veszélyes az ózonrétegre. R 6 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes. R 60 A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja. R 61 A születendő gyermekre ártalmas lehet. R 62 A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet. R 63 A születendő gyermeket károsíthatja. R 64 A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja R 67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat R 68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. R 68/20 Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/21 Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 68/22 Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat R 9 Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes. S-mondatok: S 1 Elzárva tartandó S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó S 12 Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg) S 15 Hőhatástól távol tartandó S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S 17 Éghető anyagoktól távol tartandó S 18 Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 20 Használat közben enni, inni nem szabad S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad

49 S 21 Használat közben tilos a dohányzás S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg) S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást S 25 Kerülni kell a szembe jutást S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni S 27/28 Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű...- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) S 28 Ha az anyag a bőrre kerül,... -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg) S 29 Csatornába engedni nem szabad S 29/35 Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell S 3/14 Hűvös helyen,...-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg) S 3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó S 3 Hűvös helyen tartandó S 3/9/14 Hűvös, jól szellőztetett helyen,...-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg) S 3/9/14/49 Hűvös, jól szellőztetett helyen,...-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg) S 3/9/49 Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható S 30 Soha nem szabad vizet hozzáadni S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell S 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 36/39 Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni S 39 Szem-/arcvédőt kell viselni S 4 Lakóterülettől távol tartandó S 40 A padlót és a beszennyeződött tárgyakat... -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg) S 41 Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni S 42 Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg) S 43 Tűz esetén... -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a ťvíz használata tilos.ť mondattal is ki kell egészíteni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg) S 47/49 Legfeljebb... C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg) S val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg) S 49 Csak az eredeti edényzetben tárolható S 5... alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg) S 50...val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg) S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható S 52 Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható S 53 Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást S 56 Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék- gyűjtő helyre kell vinni S 57 A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni S 59 A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni S 6... alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg) S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét S 63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levego re kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat S 64 Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen) S 7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó S 7/8 Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó S 7/9 Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó S 8 Az edényzet szárazon tartandó S 9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó S 29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

Az 1272/2008/EK rendelet Figyelmeztető mondatok felsorolása, kiegészítő veszélyességi információ és kiegészítő címkeelemek

Az 1272/2008/EK rendelet Figyelmeztető mondatok felsorolása, kiegészítő veszélyességi információ és kiegészítő címkeelemek Az 1272/2008/EK rendelet Figyelmeztető mondatok felsorolása, kiegészítő veszélyességi információ és kiegészítő címkeelemek H mondatok Fizikai veszélyt jelző figyelmeztető mondatok H200 Instabil robbanóanyagok.

Részletesebben

CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai szabályozás.

CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai szabályozás. GHS / CLP CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló új európai szabályozás. A jogszabály a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének új rendszerét vezeti

Részletesebben

2010 október. GHS/CLP veszélypiktogrammok, H és P mondatok. ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8.

2010 október. GHS/CLP veszélypiktogrammok, H és P mondatok. ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság. 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. GHS/CLP veszélypiktogrammok, H és P mondatok 2010 október ToxInfo Tanácsadó Betéti Társaság 1143 Budapest, Eleonóra utca 8. GHS/CLP veszélypiktogrammok: A veszélyt jelző piktogram egy konkrét veszély képi

Részletesebben

Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok. Függelék. ELTE Kémiai Intézet

Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok. Függelék. ELTE Kémiai Intézet Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok Függelék ELTE Kémiai Intézet 1999-2009 107 Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok MÉREGKATEGÓRIÁK M-I Erős méreg M-II Méreg M-III Gyenge méreg

Részletesebben

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - R mondatok

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - R mondatok Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - R mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes 10 Kismértékben tûzveszélyes. 11 Tûzveszélyes. 12 Fokozottan

Részletesebben

H - mondatok (Figyelmeztető mondat)

H - mondatok (Figyelmeztető mondat) H - mondatok (Figyelmeztető mondat) H200 Instabil robbanóanyagok. H201 Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye. H202 Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye. H203 Robbanóanyag; tűz, robbanás

Részletesebben

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes 10 Kismértékben tűzveszélyes. 11 Tűzveszélyes. 12 Fokozottan tűzveszélyes. 13 14 Vízzel hevesen reagál.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Veszélyes vegyi anyagok és keverékek

Veszélyes vegyi anyagok és keverékek Veszélyes vegyi anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK Tanácsi rendelet (CLP) végrehajtásával kapcsolatos feladatok. Dr. Hudák Aranka OTH Munkahigiénés

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. Tel/fax: 36-66/371-168 E-mail cím: info@metatox.hu BIZTONSÁGI ADATLAP NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP LANIRAT rágcsálóirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: rágcsálóirtó csalétek A készítmény megnevezése: LANIRAT rágcsálóirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Belső motortisztító

BIZTONSÁGI ADATLAP. Belső motortisztító 1. TERMÉK ILL. GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP Belső motortisztító TERMÉK MEGNEVEZÉSE: AZONOSÍTÓ ILL. TERMÉKKÓD: KISZERELÉS: FELHASZNÁLÁS: Nitrox Engine Flush Nitrox Belső motortisztító NPF500 500

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: (06 1) 476 6464, 06 80 201 199. 1.

Biztonsági adatlap. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: (06 1) 476 6464, 06 80 201 199. 1. Biztonsági adatlap Kiállítás kelte: 2004.12.12. 1. Vegyi anyag neve: Az anyag azonosítása: Kálium-nitrát Az anyag felhasználása: Vegyipari alapanyag Magyar azonosítási szám: B-000611 CAS szám: 7757-79-1

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK (PROTECT elektromos párologtató készülékhez) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B

BIZTONSÁGI ADATLAP PESGUARD-B BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártó és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Színpolírozó folyadék

BIZTONSÁGI ADATLAP. Színpolírozó folyadék 1. TERMÉK ILL. GYÁRTÓ AZONOSÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP Színpolírozó folyadék TERMÉK MEGNEVEZÉSE: AZONOSÍTÓ ILL. TERMÉKKÓD: KISZERELÉS: FELHASZNÁLÁS: T-Cut Colour Fast T-Cut Színpolírozó folyadék CMW001-014,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH CITROM ILLATÚ WC-gél 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: WC-gél A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089040320 MSDS-Identcode : 10014748 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Satina Gold Kozmetikai Kft.

Satina Gold Kozmetikai Kft. 1. Termék neve Oldal:1/5 Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Blue stone illatosított pissoir szagtalanító tabletta Satina Gold Kozmetikai Kft., +36/62-241-239

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Dátum: 2010. 07. 01. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény neve: DERO mosogatógép tabletták Származási hely: Forgalmazó: A termék rendeltetetése: Sürgősségi telefon: E.U.

Részletesebben

TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL

TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP TERMÉK NEVE VIX TŰZHELY- ÉS GRILLTISZTÍTÓ AEROSZOL 1. 1.1 Az anyag /készítmény azonosítása: VIX tűzhely- és grilltisztító aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0890100054 MSDS-Identcode : 10014812 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon BIZTONSÁGI ADATLAP 1. KÉSZÍTMÉNY NEVE ÉS A VÁLLALAT ADATAI Termék neve: Emblaze Légfrissítő utántöltő Aeroszolos légfrissítő Gyártó cég neve: Cím: Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM

BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN-BH 10 EC ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ROVARNÖVEKEDÉS-GÁTLÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/200/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoMan Soft higiénés kézfertőtlenítő szer higiénés kézfertőtlenítő szer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Club WC olaj WC illatosító Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt. 6725 Szeged

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon:

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: MONOLIT TRADE KFT. H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Tel/Fax:(62)241-139, (62)242-238 Mobil: 06-70-315-97-85 HU11089359 e-mail: monolittrade@freemail.hu B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 3. verzió

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Bradolin alkoholos felületfertőtlenítő szer felületfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1 Az anyag /készítmény azonosítása: 1. 2. Az anyag/készítmény felhasználása

Részletesebben

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT. Kiállítás kelte: 2007-06-06 Módosítás kelte: 2008-05-30 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása A készítmény felhasználása: ragasztó és simítótapasz Gyártó

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

PESTSTOP-B FÜSTKÉPZŐ TABLETTA

PESTSTOP-B FÜSTKÉPZŐ TABLETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: cipermetrines füsttabletta A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Forgalmazó: Felelős személy: SANA lábápoló spray láb ápolása, frissítése Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

az.1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 2. verzió

az.1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 2. verzió 1 1. Termék neve 1.1. Kereskedelmi név: Perlasol kézfertőtlenítő folyékony szappan 1.2. Felhasználási terület Fertőtlenítő kézmosásra 1.3.Gyártó és forgalmazó: Satina Gold Kft.Cím: 6800 Hódmezővéásárhely

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap oldal 1 / 6 Törpilla parfüm 50ml (LR 1153)

Biztonságtechnikai adatlap oldal 1 / 6 Törpilla parfüm 50ml (LR 1153) Biztonságtechnikai adatlap oldal 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a gyártó/forgalmazó azonosítása A termék neve: Törpilla parfüm (Törpilla kozmetikai szettben) A termék kódja: LR 1153 Gyártó: Forgalmazó:

Részletesebben

PROTECT Háztartási rovarirtó permet

PROTECT Háztartási rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtó permetezőszer A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Felhasználás : Növényvédöszer Társaság : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz Telefon: +43/732/6918-4010

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Bradosept alkoholos felületfertőtlenítő szer aldehidmentes alkoholos felületfertőtlenítő

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítva: 2004. november Módosítva: 2005 június 2006 augusztus 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: UNITOX légy- és szúnyogirtó aerosol légy- és szúnyogirtó aerosol Florin Vegyipari

Részletesebben

BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL

BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN CSÓTÁNYIRTÓ GÉL Készítés dátuma: 2015.06.24. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása Az anyag vagy

Részletesebben

PESTSTOP-B FÜSTKÉPZŐ TABLETTA

PESTSTOP-B FÜSTKÉPZŐ TABLETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: cipermetrines füsttabletta A készítmény megnevezése:

Részletesebben

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA

PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP ( 91/155-93/EEC ) PROTECT FIÓKOS MOLYIRTÓ KAZETTA 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid

Részletesebben

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2014. 01.05 1. A készítmény neve SILKY Univerzális tisztítószer Forgalmazó: Satin Silk Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u. 13/b. TEL/FAX.: 96/447-808 Email Cím: iroda@satin-silk.hu

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011. augusztus 9. 1. A készítmény neve ONE WORLD Mosógél Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Sportsmaster 16+6+26. Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. Felülvizsgálási szám: 2***

Sportsmaster 16+6+26. Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. Felülvizsgálási szám: 2*** Nyomtatás Dátuma: 09/15/2011*** Biztonsági Adatlap Az 1907/2006/EK rendelet alapján Felülvizsgálási szám: 2*** 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Az anyag/készítmény azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítás kelte: 2002.április 1. A készítmény neve BREF WC-tisztító Tropic-mint Gyártó Forgalmazó Henkel Magyarország Körösladányi Gyára Vásártér 2 H-5516

Részletesebben

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER

RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B RÁGCSÁLÓIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer

BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER. folyadék. A készítmény megnevezése: MOSQUITOX 1 ULV szúnyogirtó szer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP MOSQUITOX 1 ULV SZÚNYOGIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarirtószer. Ultra

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma antibakteriális Verzió 4.

1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma antibakteriális Verzió 4. 1 1. Termék neve Kereskedelmi név: Készült: 2011.03.16. Felhasználás: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax: Fertőtlenítő hatású antibakteriális tisztítószer Fürdőszobai, konyhai berendezések, csempék,

Részletesebben

(2-methoxymethylethoxy)-propanol Figyelem 2.6/4 1-methoxypropan-2-ol R 10 Figyelem! 2.6/3 Azin-festékanyag keverék

(2-methoxymethylethoxy)-propanol Figyelem 2.6/4 1-methoxypropan-2-ol R 10 Figyelem! 2.6/3 Azin-festékanyag keverék 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA Megnevezés: N 191 fekete bélyegzőfesték Felhasználás: bélyegzőpárna festék Gyártó: Noris-Color GmbH Ziegelhüttener Str. 1. 95326 Kulmbach /Németország/ Tel.:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.02.13. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LEFOLYÓTISZTÍTÓ 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

: FROSCH CITRUS DISH LOTION 750ML SO1

: FROSCH CITRUS DISH LOTION 750ML SO1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61716 Az anyag/készítmény felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:

BIZTONSÁGI ADATLAP. MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: BIZTONSÁGI ADATLAP MUSKILL kenhető légyirtószer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: A készítmény típusa: légyirtószer A készítmény megnevezése: MUSKILL kenhető légyirtószer Gyártó és forgalmazó: METATOX Peszticid Gyártó

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P ANETTI textilöblítők Készült /2006 EK rendelet /REACH/ szerint

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P ANETTI textilöblítők Készült /2006 EK rendelet /REACH/ szerint 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító ANETTI textilöblítő 1.2. Felhasználás: Textilanyag lágyítása, antisztatizálása 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Luptovics Anett E.V.,H-5931 Nagyszénás,Honvéd u.5. Web: www.anetticlean.eu,info@anetticlean.eu

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 2001/58/EK EU irányelv alapján készült. Kibocsátás dátuma: 2009. március 30. Érvényes: visszavonásig. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény neve: Ariel folttisztító

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben