Egy naskalati juhesztena eszköztárának változásvizsgálata május 23. Borospatak, Gyimesközéplok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy naskalati juhesztena eszköztárának változásvizsgálata. 2013. május 23. Borospatak, Gyimesközéplok"

Átírás

1 Egy naskalati juhesztena eszköztárának változásvizsgálata május 23. Borospatak, Gyimesközéplok

2 egy csíkmadarasi bács tulajdonában lévő juhesztena tárgypopulációját vizsgálom Csíkmadaras: székelyföldi (felcsíki) település, lakossága: 2190 fő (2174 magyar, 10 román, 4 roma nemzetiségű) mezőgazdasági területek: 3342 ha (771 hektár szántóföld, 1052 hektár legelő és 1519 hektár kaszáló), 3080 ha erdő Naskalati hegység (Csíki-havasok): legmagasabb pontja a Naskalat-tető (1550 m) bács: juhászattal foglalkozó egyén, akinek a fő feladata a tejtermékek elosztása Váncsa Imre, bács: több mint 100 gazda birkájáért vállal felelősséget, esztena: hegyi pásztorszállás (juhászok és birkák szálláshelye), a legeltető juhászat teljes épületegyüttese és legelőterület a téma relevanciája: Csíkban a mai juhászat eszköztárára nézve nem végeztek olyan változásvizsgálatot, amely egy családhoz kötötten láttatta az eszközállományt juhászati eszközök elemzése cél: a vizsgált személyek életmódbeli sajátosságaira világítani rá

3 az esztena eszközeinek számbavétele: 1) 2011 szeptemberében végzett terepmunka fotódokumentáció készítése minden egyes eszközről (elősegítette a tárgyak kategorizációját és a tárgyakra való utólagos rákérdezést) 2) január interjú készítése a tárgyak használóival otthonukban gyűjtés sikere: a megkérdezett személyek egyidőben osztották meg tárgyakkal kapcsolatos élményeiket tárgyak elsődleges és másodlagos funkciói naskalati terepmunka: eszköztár sokszínűsége esztena tárgyi felszereltsége: tanúskodik a juhpásztorok tevékenységéről és megvilágítja azt, hogy fogyasztói társadalmunkban egy állattartással foglalkozó réteg eszköztára milyen változásokat mutat tárgy és egyén kapcsolata: a tárgyakra irányuló személyes elbeszelések vizsgálata által

4 összehasonlító vizsgálat: szemlélteti, hogy a 20. század elejétől napjainkig eszköztár tekintetében milyen lényeges változások következtek be forrásanyagok: es terepkutatásaim interjúrészletei, a néprajzi szakirodalom erdélyi vonatkozású publikált és kéziratos formában fennmaradt írásai

5 A juhtartáshoz kapcsolódó főbb események Tavaszi kihajtás Szent György napján (április 24.) szedték össze a juhokat, a falu határában felállított karámba terelték azokat kiszállás a havasi legelőre, esztenára: május (legkésőbb), május elseje után tiltott volt a réteken való legeltetés Csíkmadaras számos legelővel rendelkezett: Naskalat, Háromkút, Kicsikút, Bustuhán, Disznórió, Királykút, Karmatura, Zaszó, Pávás, Borkáé, Szentes a mai havasi legelők korábban kaszálók voltak; ma már nincsen igény rá, hogy kaszálják ezeket a területeket

6 Őszi juhelhányás Szent Mihály napján hajtották le a juhokat az esztenáról kollektivizálás idején: augusztus közepéig tartózkodtak az esztenán, utána a tarlóra hajtották a nyájat 3-4 nap a juhok a gazdáknál voltak nem fejték őket meddővé váltak újra összeszedték, majd őszölőbe hajtották a sereget

7 A naskalati esztena tárgycsoportjai esztena eszköztára: változatos képet mutat hagyományos eszközök és ipari cikkek a tárgyállomány a juhászok mindennapi életéhez és a juhtej feldolgozásához kötődik a tárgyak és építmények száma összesen több mint 200 a 21. század emberének kevésnek tűnhet a csekély tárgypopuláció a juhászok számára elégségesnek bizonyul minimalizált komfortigények az esztena tárgyakkal való berendezése: Váncsa Imre, bács gondoskodik az eszközök beszerzéséről és a juhászok élelmezéséről

8 Az esztena tárgyainak kategóriái: a)építmények b)tejfeldolgozás eszközei c)főzés, takarítás és tisztálkodás eszközei d)világítóeszközök e)elektromos eszközök f)bútordarabok g)öltözetdarabok és lakástextíliák h) szállítás eszközei i) állattartás eszközei

9 Az esztena építményei esztena részei: kosár (karám), kaliba (pásztorkunyhó), esztenaépület, disznópajta ezek közül a legjelentősebb az esztenaépület: szálláshely (bácsé) és a tejfeldolgozás helyszíne esztenaépület 3 x 4 méter alapterületű, ablak nélküli, egyajtós egyszerű faházikó; az épületet minden évben vízközelben, széltől védett és állati táplálékban gazdag helyen állítják fel

10 napjainkban Csíkmadarason két típusú esztenaépület ismert: egy modernebb, kerekeken álló és egy hagyományosabb, helyhez kötött esztena Modern esztenaépület

11 Hagyományos esztenaépület

12 a 20. század közepéig csak a bács aludhatott az esztenaépületben a fejőpásztorok éjszaka a verebesben (kalibában) őrködtek korábban: sátorszerűen kialakított épületek, ma: négyszögletű építmények (háromszéki román juhászok honosították meg)

13 kosár: lészákkal (deszkakerítéssel) elkerített akol körülbelül 50 kerítésdarabból tevődik össze funkciója: 1) juhok egy helyben való tartása 2) a fejő-és meddőjuhok elkülönítése

14 Eszterunga (fejőlyuk) funkciója: fejéskor a kosárból ezen hajtják át a juhokat a juhok napi háromszori fejésekor veszik igénybe 1960-as évek 2011

15 Az esztena berendezési tárgyai Vámszer Géza 1940-ben, Csíkban végzett kutatása: az esztenaépületek egy helyiségből álltak és csak a legszükségesebb eszközöknek adtak helyet napjainkra az életmód megváltozásával számos eszköz kiszorul a használatból, mások átalakulva tovább funkcionálnak Egy csíki esztena alaprajza (Vámszer, 1940)

16 Sótartó Tejverő

17 Fejőcsésze Ordaszűrő

18 az eszközök számbavétele: 1)az eszközök megnevezéseinek rögzítése 2)a funkció meghatározása 3)a tárgy alapanyagának megnevezése 4)az eszköz története 5)a készítés helyének és idejének, illetve a beszerzés helyének behatárolása 6)a használati időintervallum 7)az eszközök készítőjének neve Az adatbázis fejléce Megnevezés Funkció Anyag Történet Készítés ideje Készítés helye Használati idő Készítő neve

19 tárgyak élettörténetének felidézése fényképek alapján cél: tárgyak humanizálása

20 az eszközök nagy része az utóbbi 1-2 évben került a pásztorszállásra többnyire vásárlás útján kerülnek az esztenára a tárgyak az eszközöket a bács, Váncsa Imre és felesége szerzi be családi háztartásból kikerülő tárgyak is helyet kaptak az esztenán a manuálisan megmunkált használati tárgyakat (ágy, fejőszékek, háztartási eszközök) a báccsal gazdasági kapcsolatban álló személyek készítik az esztenán kevés a funkción kívüli eszköz az elsődleges funkció > másodlagos funkció

21 A tejfeldolgozás eszközei a tárgyak között találunk kézműves tárgyként és gyári termékként jelen lévő eszközöket praktikus okok: dongaedényben jobb íze van a tejterméknek; a műanyag edénynek könnyebb a tisztítása; a tejhozam mennyiségének függvényében használják Tejoltó kád

22 a fából készült eszközök nagy részének szerepét azoknak műanyag változataik veszik át kivételek: sajt készítésére használt kelenta, esztike, sajtvágó kés kelenta: továbbra is fából készítik különbség: korábban egydarab kemény fából, vájt technikával készült, napjainkban fenyőfából (asztalosmunka) készítik Kelenta Sajtvágó kés Esztike

23 Világítóeszközök a juhászok a világítást áram hiányában petróleumlámpával és gyertyával biztosítják számukra ez elégséges fényforrást jelent a korai (hajnali) felkelés miatt a napszakhoz igazodva pihennek le

24 Elektromos eszközök elektromos háztartási gépet nem találunk az esztenán (áramellátás hiánya) a szerény körülmények között élő pásztorok életmódja nem is követeli meg azoknak a jelenlétét saját otthonaikban megtalálhatóak mindezek az eszközök mobiltelefon a családtagokkal és a báccsal való kapcsolattartásra használják a fejőpásztorok (3 személy) az akkumulátorok cseréjéről a bács gondoskodik rádió az egyetlen szórakozást szolgáló elektronikai eszköz (hír- és zeneműsorok hallgatása)

25 Bútordarabok csakis a legszükségesebb bútorok kapnak helyet az esztenán: ágy, asztal, padok, fejőszékek csíkmadarasi lakosok vagy a pásztorok készítik el mindezeket a bútordarabokat

26 Lakástextíliák és öltözetdarabok díszítő céllal az esztenán nem használnak lakástextíliát a pásztorkunyhó árnyékolására sötétítő vásznat, takarózásra csergét (gyapjúszőttes) használnak a juhászok több rend ruhával rendelkeznek egész nyáron át a hegyi szálláson tartózkodnak a ruheneműt a bács felesége többnyire second hand üzletből szerzi be az öltözeti darabokat az ágy fölött található polcon tárolják a rendszerváltást megelőzően a juhászok bére ruhapénzt is tartalmazott, csupán 1-2 rend ruheneművel rendelkeztek napjainkban ruhatáruk sokkal gazdagabb

27 A szállítás eszközei a szekeret vízhordásra, illetve az eszköztár tavaszi és őszi szállítására használják korábban szekérrel szállították a tejtermékeket a településre (több órát vett igénybe) az esztenabíró feladata volt ma: a juhosgazdákat megillető és az eladásra szánt sajtot és ordát a bács autóval szállítja a faluba költöztetéskor az eszközök egy részét az autóval szállítják a legelőre

28 Az állattartás eszközei évtizedekkel korábban a pásztortárgyak nagy részét a juhászok készítették napjainkban alig találunk saját készítésű eszközt egyik kivétel: a faragott pásztorbot (a juhászok státusszimbóluma); a juhászok maguk szerzik be a bothoz szükséges mogyorófát és ők is díszítik ki a botok felületét korábban hosszabb idejű használatra, ma rövid távra készülnek gyakran másodlagos funkcióban élnek tovább: állatok ételének összekavarására, vagy tűzifának használják fel

29 Összegzés az eszköztár változásvizsgálata a juhászok életmódbeli változásaira hívta fel a figyelmet a csíkmadarasi juhászok esztenáján a kézműves technikákkal készült tárgyak és az ipari termékek is előfordulnak nagyobb arányban a tömegtermelés árucikkeivel találkozunk - mindezek könnyen és olcsón beszerezhetőek hagyományos technikákkal megmunkált eszközök éveken át funkcionáltak < > az ipari cikkeket újabbnál újabbak váltják fel nagyobb élményanyag, több személyes történet kapcsolódik az előbbiekhez a juhászok jobban is ragaszkodnak azokhoz funkcióváltások is megfigyelhetők, egy-egy tárgy másodlagos vagy harmadlagos szerepben is továbbél

30 Köszönöm a figyelmet!

Egy naskalati juhesztena eszköztárának változásvizsgálata

Egy naskalati juhesztena eszköztárának változásvizsgálata Salló Szilárd gy naskalati juhesztena eszköztárának változásvizsgálata Bevezetés Tanulmányomban Váncsa Imre, a csíkmadarasi bács tulajdonában lévő juhesztena eszköztárának tárgypopulációját vizsgálom.

Részletesebben

Bódán Zsolt: Néprajzi jegyzetek egy gyimesi kalibáról

Bódán Zsolt: Néprajzi jegyzetek egy gyimesi kalibáról Bódán Zsolt: Néprajzi jegyzetek egy gyimesi kalibáról A gyimesi csángókkal foglalkozó írások jelentős részében találhatunk adatokat az állattartás sajátos, helyi változatára a kalibázásra 1, sőt Tankó

Részletesebben

KECSKETARTÁS AZ AGGTELEKI-KARSZTON

KECSKETARTÁS AZ AGGTELEKI-KARSZTON V KECSKETARTÁS AZ AGGTELEKI-KARSZTON VIGA GYULA A magyar paraszti állattartás kutatói meglehetősen kevés figyelmet szenteltek egyes állatfajoknak, amelyeket a szarvasmarhához, lóhoz, sertéshez és juhhoz

Részletesebben

JUHÁSZAT HOMORÓDALMÁSON

JUHÁSZAT HOMORÓDALMÁSON 14-todor_01-HAZEMBER 23.qxd 2013.07.12. 12:09 Page 231 Tódor Enikõ JUHÁSZAT HOMORÓDALMÁSON A juhot valamikor 10 11 ezer éve a muflonból házasíthatták Délnyugat-Ázsiában, ahol hét-nyolc ezer évvel ezelõtt

Részletesebben

Törő Balázs: A balatonakali szőlőhegyek tüzelőberendezéseinek sokféleségéről, avagy a zöldmázas kályhától a napkollektorig.

Törő Balázs: A balatonakali szőlőhegyek tüzelőberendezéseinek sokféleségéről, avagy a zöldmázas kályhától a napkollektorig. Problémafelvetés Kúpok fénylő orommal, szőlőhegyek zölden ragyogva, erdők fekete foltjai, zöld mezők, arany vetések, száz falu, ezer hegyi hajlék 1 írja Eötvös Károly Balatoni utazás című művében, a györöki

Részletesebben

LAKÁSKULTÚRA-VÁLTÁS A SÓVIDÉKI KORONDON

LAKÁSKULTÚRA-VÁLTÁS A SÓVIDÉKI KORONDON ACTA SICULICA 2007, 657 676 LAKÁSKULTÚRA-VÁLTÁS A SÓVIDÉKI KORONDON A korondi lakásbelsők történeti fejlődése 1. Bevezető A saját otthon építésének gyakorlata nem egyszerűsíthető le csupán egy fizikai

Részletesebben

50. Országos néprajzi gyûjtõpályázatot M ÚZEUM N ÉPRAJZI 2008. SZEPTEMBER 22. meghirdeti

50. Országos néprajzi gyûjtõpályázatot M ÚZEUM N ÉPRAJZI 2008. SZEPTEMBER 22. meghirdeti A N ÉPRAJZI M ÚZEUM meghirdeti az ELTE BTK Folklore Tanszéke, a Magyar Néprajzi Társaság, az MTA Néprajzi Kutatóintézete és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásával az 50. Országos néprajzi gyûjtõpályázatot

Részletesebben

az 51. Országos néprajzi gyűjtőpályázatot

az 51. Országos néprajzi gyűjtőpályázatot A Néprajzi Múzeum meghirdeti az ELTE BTK Néprajzi Intézete, a Magyar Néprajzi Társaság, az MTA Néprajzi Kutatóintézete és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásával az 51. Országos néprajzi gyűjtőpályázatot

Részletesebben

A térbeli aktivitás történeti vizsgálata a táj antropogén morfológiai elemeinek segítségével, Kárász példáján 1. BEVEZETÉS

A térbeli aktivitás történeti vizsgálata a táj antropogén morfológiai elemeinek segítségével, Kárász példáján 1. BEVEZETÉS A térbeli aktivitás történeti vizsgálata a táj antropogén morfológiai elemeinek segítségével, Kárász példáján 1. BEVEZETÉS Mendöl Tibor megfogalmazása szerint a település létének három elengedhetetlenül

Részletesebben

Agglegénykonyha. - Vázlat Újvárosi Sándor konyhájának tárgyairól

Agglegénykonyha. - Vázlat Újvárosi Sándor konyhájának tárgyairól Agglegénykonyha - Vázlat Újvárosi Sándor konyhájának tárgyairól 2008 júliusában, a néprajz szakos egyetemi hallgatók számára kötelezően előírt nyári múzeumi gyakorlat keretében két hetet töltöttünk néhány

Részletesebben

A Pogány-havas Kistérségi Társulás turizmusfejlesztési stratégiája és programja

A Pogány-havas Kistérségi Társulás turizmusfejlesztési stratégiája és programja A Pogány-havas Kistérségi Társulás turizmusfejlesztési stratégiája és programja 2008. június Készítették: Probáld Katalin turizmusfejlesztési tanácsadó Kelemen Zoltán ökoturisztikai szakértő Németh Péter

Részletesebben

A kászoni lakásberendezéssel vagy akár annak egyes tárgyaival mindeddig nem foglalkoztak. Mi több, más székely vidékek lakásberendezéséről, lakásáról

A kászoni lakásberendezéssel vagy akár annak egyes tárgyaival mindeddig nem foglalkoztak. Mi több, más székely vidékek lakásberendezéséről, lakásáról LAKÁSBELSŐ A kászoni lakásberendezéssel vagy akár annak egyes tárgyaival mindeddig nem foglalkoztak. Mi több, más székely vidékek lakásberendezéséről, lakásáról sincs még összefoglalás. A magyar parasztbútorokról

Részletesebben

Falurész, falurész-tudat, falurész-autonómia

Falurész, falurész-tudat, falurész-autonómia Bereznai Zsuzsanna Falurész, falurész-tudat, falurész-autonómia Bárth János: Az eleven székely tizes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tizesek működése a XVII XX. században Bárth János lejött a hegyről

Részletesebben

A HÉTFALUSI TELEK A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ERDÉLYI ÉPÜLETEGYÜTTESÉBEN

A HÉTFALUSI TELEK A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ERDÉLYI ÉPÜLETEGYÜTTESÉBEN 12-kemecsi_01-HAZEMBER 23.qxd 2013.07.12. 12:06 Page 195 Kemecsi Lajos A HÉTFALUSI TELEK A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ERDÉLYI ÉPÜLETEGYÜTTESÉBEN A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fejlesztési programjának részeként

Részletesebben

Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban

Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban 0. Gazdaasszonyok és farmerfeleségek Családi gazdálkodás, munkamegosztás és döntések a mezőgazdasági vállalkozók családjaiban Készítette: Csurgó Bernadett Minden jog fenntartva a Rubeus Egyesületnek és

Részletesebben

A kutatás kiindulópontjai

A kutatás kiindulópontjai A részletes kutatási beszámoló indoklása A 2005. szeptemberében megkezdett kutatás kezdeti eredményeit négy konferencia előadáson és egy poszterben ismertettük. A kutatás mindössze két éves időtartama

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ NYISZTOR TINKA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ NYISZTOR TINKA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ NYISZTOR TINKA HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPNAPOK. A MOLDVAI MAGYAROK TÁPLÁLKOZÁSÁNAK ETNOGRÁFIÁJA Európai Etnológia Doktori Iskola, Prof.

Részletesebben

VARGYAS MÉSZÉGETŐI MÚLTJA ÉS JELENE I.

VARGYAS MÉSZÉGETŐI MÚLTJA ÉS JELENE I. ACTA SICULICA 2007, 579 595 VARGYAS MÉSZÉGETŐI MÚLTJA ÉS JELENE I. Mészégető katlanok a Vargyas- és a Hagymás-patak völgyében, és a Kövesútfeje (Puszta) határrészben 1. Bevezető Az 1820-as udvarhelyszéki

Részletesebben

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDA

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDA SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDA Alsósófalva Társadalomtörténet dolgozat Csíkszerda - 2009 május Készítette: Farkas Attila 1. Bevezetés...3 1.1 Földrajzi elhelyezkedés...3 1.2 Keletkezéstörténet...3

Részletesebben

Jelölés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére

Jelölés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére Jelölés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére A. Az elem neve A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya FEDŐLAP B. Az érintett közösség(ek), csoport(ok) vagy egyén(ek) megnevezése 1. Karcagi

Részletesebben

NT-80326/NAT Útmutató a Hon- és népismeret atlasz használatához. Készítette: Dr. Baksa Brigitta

NT-80326/NAT Útmutató a Hon- és népismeret atlasz használatához. Készítette: Dr. Baksa Brigitta NT-80326/NAT Útmutató a Hon- és népismeret atlasz használatához Készítette: Dr. Baksa Brigitta 1 Kedves Kollégák! Nagy örömmel nyújtjuk át Önöknek a Hon- és népismeret tankönyvcsalád legújabb tagját. A

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ CSONKA-TAKÁCS ESZTER

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ CSONKA-TAKÁCS ESZTER Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ CSONKA-TAKÁCS ESZTER A születési rítusok és hiedelmek szerepe a közösség kapcsolatrendszerében Gyimesközéplokon Néprajztudományi

Részletesebben

Szakmai felelős: Nagyné dr. Batári Zsuzsanna. Szakmai beszámoló

Szakmai felelős: Nagyné dr. Batári Zsuzsanna. Szakmai beszámoló Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szikvízüzem berendezésének vásárlására a Szabadtéri Néprajzi Múzeum számára Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma Pályázati azonosító: 3509/01175 Szakmai felelős:

Részletesebben

Örökített székelykapu Környezet, örökség, örökségesítés egy székelyföldi faluban az ezredfordulón

Örökített székelykapu Környezet, örökség, örökségesítés egy székelyföldi faluban az ezredfordulón Gagyi József Örökített székelykapu Környezet, örökség, örökségesítés egy székelyföldi faluban az ezredfordulón Tartalom Előszó Első rész. Örökségesíthető környezetek Bevezető I. Környezetek a településen

Részletesebben

Webáruházak ügyfélkezelési szokásai kutatás

Webáruházak ügyfélkezelési szokásai kutatás Webáruházak ügyfélkezelési szokásai kutatás Készítette: Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Összefoglalást készítette: Patai Edina Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 6723 Szeged József Attila

Részletesebben

Európa mezôgazdasága T E L L U S. 1. füzet 2. füzet 3. füzet 4. füzet 5. füzet 6. füzet. Az Európai Bizottság támogatásával

Európa mezôgazdasága T E L L U S. 1. füzet 2. füzet 3. füzet 4. füzet 5. füzet 6. füzet. Az Európai Bizottság támogatásával 1. füzet 2. füzet 3. füzet 4. füzet 5. füzet 6. füzet T E L L U S Európa mezôgazdasága Készítette a Fiatal Gazdák Európai Szövetsége z Európai Bizottság támogatásával magyar nyelvû változat az Európai

Részletesebben

Dr. Füzes Endre Örökségvédelmi ismeretek II. Tárgyak a tájházban

Dr. Füzes Endre Örökségvédelmi ismeretek II. Tárgyak a tájházban Dr. Füzes Endre Örökségvédelmi ismeretek II. Tárgyak a tájházban Mi a tárgy? Az embereket sok ezer éve tárgyak sokasága veszi körül, melyek az életet sok vonatkozásban könnyítették, elviselhetővé tették.

Részletesebben

Készítette: dr inż. Wolański Paweł. Rzeszów, 2013. április. This Project is implemented through CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1

Készítette: dr inż. Wolański Paweł. Rzeszów, 2013. április. This Project is implemented through CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 1 A lengyelországi, magyarországi, szlovéniai és csehországi célrégiókban található, különböző társadalmi csoportok által irányított és a tradicionális vadon termő növények gyógyszer- és élelmiszerforrásként

Részletesebben

Kultúra és természet. Kutatókként változik, hogy mely területek jelentőségét emelték ki az adaptációs folyamatban.

Kultúra és természet. Kutatókként változik, hogy mely területek jelentőségét emelték ki az adaptációs folyamatban. Klímaváltozás antropológiai szemszögből Örökké fagyott talaj és nagyjószág-tartás Jakutiában Kultúra és természet A társadalomtudományban a modernizmus sugallta világkép egyik lényeges eleme volt a természet

Részletesebben

ÉLŐK, HOLTAK ÉS ADÓSSÁGOK A halottak a hidegségi társadalomban

ÉLŐK, HOLTAK ÉS ADÓSSÁGOK A halottak a hidegségi társadalomban ÉLŐK, HOLTAK ÉS ADÓSSÁGOK A halottak a hidegségi társadalomban Hesz Ágnes konzulens: Pócs Éva, Dsc professzor emeritus Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Részletesebben