Fülöpné Erdő Mária ISTEN SZAVA. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 2. osztálya számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fülöpné Erdő Mária ISTEN SZAVA. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 2. osztálya számára"

Átírás

1 Fülöpné Erdő Mária ISTEN SZAVA Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 2. osztálya számára Isten szava 2 osztaly.indd :42:05

2 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ ERDŐ MÁRIA Isten szava 2 osztaly.indd :42:07

3 FÜLÖPNÉ ERDŐ MÁRIA ISTEN SZAVA A BIBLIAISMERET ALAPJAI Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 2. osztálya számára SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2010 Isten szava 2 osztaly.indd :42:07

4 Egyházi jóváhagyás és engedély Nihil obstat Dr. Attila Puskás Budapestini, die 6 mensis Iulii anni 2010 censor deputatus Nro /2010 Imprimatur Budapestini, die 25 mensis Augusti anni 2010 Péter Card. Erdő Archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinensis Fülöpné Erdő Mária (szöveg), 2010 Stift Z. Angelico (illusztrációk), 2010 Szent István Társulat (sorozat), 2010 Illusztrálta: Stift Z. Angelico Munkatárs: Sebesi Zsuzsanna Borítóterv, tipográfia: Gregor László ISSN ISBN Szent István Társulat 1053 Budapest, Veres Pálné utca 24. Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Készült a Szekszárdi Nyomdában Felelős vezető: Vadász József ügyvezető igazgató Isten szava 2 osztaly.indd :42:07

5 I. TÖRTÉNETEK AZ ÓSZÖVETSÉGBŐL Isten szava 2 osztaly.indd :42:07

6 1. A BIBLIA ÓSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS A Biblia szó jelentése: könyvek. A régi korokban a Bibliát így nevezték: a Könyvek. A Biblia különbözik minden más könyvtől, mert Isten embereknek szóló üzenetét tartalmazza, ezért a hívők számára szent, és Szentírásnak is nevezzük. A Biblia szent könyvek gyűjteménye. A bibliai történeteket emberek írták le, akiket Isten Szentlelke irányított, így Isten embereknek szóló tanítását közvetítették. Isten szava minden kor emberének szól. A Biblia két fő részből áll, az Ószövetség és az Újszövetség könyveiből. Az Ószövetség könyvei a világ teremtésének történetétől egészen a Megváltó születését megelőző időkig tartalmazzák Isten üzenetét. Ezt az üzenetet nem csak ismerni, megérteni kell, hanem e szerint kell élni, így lesz Isten Szentírásban leírt szava élő szó a hívők életében. Mit jelent eredetileg a Biblia szó? Hogy nevezzük más szóval a Bibliát? Miben különbözik minden más könyvtől? Miért szentek a hívők számára a Szentírás könyvei? Milyen két fő részből áll a Szentírás? Meddig tartalmazzák az Ószövetség könyvei Isten üzenetét? Hogyan lesz Isten szava élő szó a hívők életében? 6 Isten szava 2 osztaly.indd :42:08

7 A Biblia Ószövetségi Szentírás JÓ, HA TUDOD: A Szentírásban Isten önmagáról, akaratáról sok mindent elmond az embereknek. Istennek ezt a bemutatkozását, tanítását kinyilatkoztatásnak nevezzük. Isten azt akarja, hogy mindenki boldog legyen, hogy az általa jónak és szépnek alkotott világban békesség, szeretet és rend uralkodjon, ezért tanítást, törvényeket, parancsokat adott, ezek megtartása vezeti el az embereket a boldogságra. Minden évben Szentírás vasárnapján megemlékezünk a templomokban szentmiséken a Bibliáról, ezt a napot a Biblia ünnepének is nevezhetnénk. JEGYEZD MEG! Isten kiválasztott magának egy népet, az izraelitákat, hogy az ő népe legyenek. Először velük közölte akaratát, tanítását. Az izraelitákat ezért választott népnek is szokták nevezni. Az Ószövetségi Szentírásban sokat olvashatunk arról, hogyan vezette Isten az ő népét, milyen eseményeken keresztül irányította életüket. Szintén az Ószövetség könyveiből ismerhetünk meg királyokat, hősöket, prófétákat, akik tetteiből, életéből tanulhatunk. Az ő sorsukon, szavaikon keresztül Isten fontos dolgokra tanít mindannyiunkat. ÉRDEKESSÉG: Az Ószövetség 46 könyvből áll. Minden Biblia elején megtalálható a könyvek felsorolása. Ma már az interneten is megtalálhatod a Biblia teljes szövegét többféle fordításban és sok nyelven. Kapható hangos Biblia is, amelyen felolvassák a Biblia teljes szövegét de hozzájuthatsz a Szentíráshoz CD formájában is. Ma is ez a legelterjedtebb könyv a világon. ÉRDEKLŐDJ! Van-e otthon Bibliátok? IMÁDKOZZ! Az Ószövetségi Szentírásban sok szép imádság, úgynevezett zsoltár található. Válassz ki egyet, imádkozd el, mondd el! 7 Isten szava 2 osztaly.indd :42:09

8 Feladatok 1. Közös megbeszélés után válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Keressétek ki a tankönyv szövegéből a választ és húzzátok alá különféle színekkel! Kik írták le a bibliai történeteket?... Ki irányította őket?... Miért mondjuk, hogy Isten szava élő szó?... Milyen két fő részből áll a Szentírás?... Kik voltak Isten választott népe?... Mikor ünnepeljük a Bibliát a szentmisén? Rajzold ide a Bibliát! 8 Isten szava 2 osztaly.indd :42:10

9 3. Kérdezd meg a szüleidet, hogy számukra miért értékes a Szentírás! Néhány rövid mondatban írd ide válaszukat! 4. Közös megbeszélés után egészítsétek ki a mondatokat a tankönyv szövege alapján a hiányzó szavak beírásával! A Szentírásban Isten önmagáról sok mindent elmond, ezt a bemutatkozást nak nevezzük. Isten törvényeinek, parancsainak vezeti el az embereket a... Az Ószövetség... könyvből áll. A zsoltár... 9 Isten szava 2 osztaly.indd :42:10

10 2. A VILÁG TEREMTÉSE (Ter 1,1 31; 2,1 4a) Isten, aki öröktől fogva van, szeretetből megteremtette a világot és az embert. Az embert saját képmására alkotta meg, férfinak és nőnek teremtette. Megáldotta őket, hogy szaporodjanak és rájuk bízta a földet, hogy használják annak javait. Isten látta, hogy mindaz, amit alkotott jó. A teremtés művét befejezte, megáldott mindent, amit alkotott, és a hetedik napon megpihent. Ki teremtette a világot? Miért teremtette Isten a világot? Hány nap alatt történt a teremtés? Melyik teremtményt alkotta Isten a saját képére és hasonlatosságára? Kire bízta Isten a földet? Mit tett Isten a hetedik napon? 10 Isten szava 2 osztaly.indd :42:10

11 A világ teremtése Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: Legyen világosság!, és világos lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel: az első nap. Isten újra szólt: A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között. Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. Erre este lett és reggel: a második nap. Isten ismét szólt: Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz! Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Isten látta, hogy ez jó. Akkor megint szólt Isten: Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön! Úgy is lett. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a harmadik nap. Akkor megint szólt Isten: Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától! Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet! Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat is. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földnek, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a negyedik nap. Isten szólt: A vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak! Úgy is történt. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Isten megáldotta őket és így szólt: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön! Este lett és reggel: az ötödik nap. Aztán szólt Isten: Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint! Úgy is történt. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá! Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog! Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására 11 Isten szava 2 osztaly.indd :42:11

12 teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog! Azután ezt mondta Isten: Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen! A mező vadjainak, az ég madarainak és mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok. Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap. ( ) Így készült el a föld és az ég minden bennelevővel együtt. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után. Ez a története az ég és a föld teremtésének, ahogy az lefolyt. IMÁDKOZZ! Köszönd meg Istennek, a Teremtőnek, hogy ilyen csodálatos és gyönyörű világot alkotott! Feladatok 1. A Biblia sokszor sajátos szavakat használ. Beszéljétek meg közösen és írjátok le, mit jelentenek ezek! Boltozat:... Száraz:... Világító testek:... Nagyobbik világító:... Kisebbik világító: Isten szava 2 osztaly.indd :42:11

13 2. Írd a mondatok elé, hogy a teremtés hányadik napján történt! Tanári irányítással, közösen dolgozzatok! Használjátok a tankönyvet vagy a Szentírást!... Isten megteremtette az eget és a földet, és elválasztotta a világosságot a sötétségtől.... Isten szétválasztotta a tengert és a szárazföldet, zöldellő növényeket teremtett.... Isten szilárd boltozatot alkotott, elválasztotta az égboltot a földtől.... Isten megteremtette a vízi élőlényeket és a madarakat.... Isten megalkotta a világítókat és a csillagokat.... Isten megteremtette a szárazföldi állatokat.... Isten megteremtette az embert.... Isten befejezte művét és megpihent. 3. Tanuld meg a Biblia szavait! Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után (Ter 2,3). 4. Szülői, tanári segítséggel fogalmazd meg, esetleg röviden írd le, hogy ti hogyan szentelitek meg a vasárnapot a családban! 5. Keressetek képeket, amelyek a teremtett világ szépségeit ábrázolják! Ragasszátok őket rajzlapra, és díszítsétek vele a termet! 13 Isten szava 2 osztaly.indd :42:11

14 3. AZ ELSŐ EMBEREK: ÁDÁM ÉS ÉVA (Ter 2,4b 25; 3,1 19) Az első emberek Ádám és Éva voltak. Isten az Édenkertbe, vagy más néven a paradicsomba helyezte őket, ahol mindenük megvolt. Isten a kert minden fájának gyümölcsét nekik adta eledelül, csak a jó és gonosz tudásának fájáról nem ehettek. A kísértő rávette Évát, hogy egyen a fáról. Éva adott Ádámnak is a gyümölcsből. Az ember ezzel bűnt követett el, amit eredeti bűnnek, vagy ősbűnnek nevezünk. Isten megbüntette az embert, és kiűzte a paradicsomból. Kik voltak az első emberek? Hogy nevezték azt a helyet, ahol éltek? Mit tiltott meg nekik Isten? Ki vezette félre őket? Mit nevezünk ősbűnnek? Milyen büntetést kaptak Istentől? 14 Isten szava 2 osztaly.indd :42:12

15 Ádám és Éva története Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. ( ) A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról? Az asszony így válaszolt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok! Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat. Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefaleveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá: Hol vagy? Ő így válaszolt: Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejtőztem. De ő így szólt: Ki adta tudtodra, hogy meztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt: Az asszony adott a fáról, akit mellém rendeltél, azért ettem. Az Úristen megkérdezte az asszonyt: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó vezetett félre, azért ettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz: Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba. Az asszonyhoz pedig így szólt: Megsokasítom terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. Az embernek ezt mondta: Mivel hallgattál az asszony szavára és ettél a fáról, jóllehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra. A mező füvét kell enned. Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza. 15 Isten szava 2 osztaly.indd :42:13

16 Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Az Úristen pedig bőrből ruhát készített az embernek és feleségének, s felöltöztette őket. Azután így szólt az Úristen: Lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk, ismer jót és rosszat. De nem fogja kinyújtani kezét, hogy az élet fájáról is vegyen, egyék és örökké éljen! Ezért az Úristen eltávolította az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből lett. Amikor az embert elűzte, az Éden kertjétől keletre odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. JÓ, HA TUDOD: Isten mindent jónak teremtett, és az embert életre, boldogságra hívta. A világban megtalálható rossz, a bűn következménye. A bűn elkövetése után az ember napjait a fárasztó munka, a küzdelem, a kísértés, szenvedés, a betegség és végül a halál teszik nehézzé. JEGYEZD MEG! A kerub angyal, Isten teremtménye, szellemi lény, vagyis nincs teste. Feladatok 1. Közös megbeszélés után írjátok be a szövegbe a hiányzó szavakat! Ha szükséges, használjátok a tankönyvet! Az első emberek... és... voltak. Isten az Édenkertbe vagy más néven a... helyezte őket, ahol mindenük megvolt. Isten a kert minden fájának gyümölcsét nekik adta eledelül, csak a jó és rossz tudásának fájáról... ehettek. A... rávette Évát, hogy egyen a fáról. Éva adott... is a gyümölcsből. Az ember ezzel... követett el, amit eredeti bűnnek, vagy... nevezünk. Isten megbüntette az embert, és kiűzte a paradicsomból. 16 Isten szava 2 osztaly.indd :42:13

17 2. Olvassátok el, beszéljétek meg közösen a történetet és válaszoljatok szóban, esetleg írásban a kérdésekre! Miki és Cili arról beszélgettek, hogy milyen jó lenne, ha mi, mai emberek is az Édenkertben élhetnénk, nem lenne a világban semmi rossz. Azt találták ki, hogy ők megpróbálják maguk körül jobbá, szebbé tenni az emberek életét. Először a családban és az osztályban kezdik majd el. Mit tehet Miki és Cili, hogy örömet szerezzen szüleinek?... Mivel segíthetnek osztálytársaiknak?... Te milyen jót szeretnél tenni a következő héten otthon és az iskolában? Tanuld meg a Biblia szavait! Beszéljétek meg, mit jelent az idézet! Isten nagyon jelentős ígéretet tesz az embernek ezekben a sorokban! Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba (Ter 3,15). 4. Rajzold le a füzetedbe, milyennek képzeled az Édenkertet! 17 Isten szava 2 osztaly.indd :42:13

18 4. KÁIN ÉS ÁBEL TÖRTÉNETE (Ter 4,1 16) Ádámnak és Évának gyermekei születtek. Az idősebb, Káin földműves, a fiatalabb, Ábel pedig juhpásztor lett. Mindketten áldozatot mutattak be Istennek. Ábel áldozata tetszett Istennek, Káin áldozata nem volt kedves előtte. Káin ezért megharagudott öccsére és megölte őt a mezőn. Isten megbüntette Káint, aki elbujdosott más vidékre. Hogy hívták Ádám és Éva első két fiát? Mi volt a foglalkozása Káinnak? Ábelnek? Miért haragudott meg Káin Ábelre? Mit tett irigységében, haragjában Káin? Milyen büntetést kapott Istentől? 18 Isten szava 2 osztaly.indd :42:13

19 Káin és Ábel Az ember megismerte feleségét, Évát, ez fogant, megszülte Káint, és így szólt: Isten segítségével embert hoztam a világra. Aztán újra szült: Ábelt, a testvérét. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földműves. Bizonyos idő elteltével történt, hogy Káin a föld terméséből áldozatot mutatott be az Úrnak. Ábel is áldozatot mutatott be, nyája zsenge bárányaiból, azok zsírjából. Az Úr kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára, Káinra és áldozatára azonban nem tekintett. Ezért Káin nagyon haragos lett és lehorgasztotta fejét. Az Úr szólt Káinhoz: Miért vagy haragos és miért horgasztod le a fejed? Ha helyesen teszel, miért nem emeled fel a fejed? Káin közben így szólt testvéréhez, Ábelhez: Menjünk a mezőre! Amikor pedig a mezőn voltak, Káin rátámadt testvérére, Ábelre, és agyonütötte. Ekkor az Úr megkérdezte Káint: Hol van a testvéred, Ábel? Ő így válaszolt: Nem tudom; talán őrzője vagyok testvéremnek? Erre ő ezt mondta: Mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földről. Ezért átkozott leszel, bujdosni fogsz a földön. Ha műveled a földet, nem ad neked termést. Hontalan és bujdosó leszel a földön. Káin így szólt az Úrhoz: Túl nagy a büntetésem ahhoz, hogy el tudjam viselni. Lám, ma elűztél a föld színéről és el kell rejtőznöm előled, hontalan és bujdosó leszek a földön, s bárki, aki rámtalál, megölhet. Az Úr azt válaszolta: Semmi esetre. Aki Káint megöli, annak hétszeresen kell lakolnia. Az Úr jelet tett Káinra, hogy senki, aki találkozik vele, meg ne ölje. Káin azonban elbujdosott az Úr színe elől, és Nod földjén, Édentől keletre telepedett le. GONDOLKODJ! Haragudtál már valakire annyira, hogy haragból valami rosszat tettél neki? Szoktál-e irigyelni valakitől valamit? Tennél-e ilyenkor szívesen valami rosszat a másiknak? IMÁDKOZZ! Mondj el egy imádságot azokért, akikre haragszol, vagy akiket irigyelsz! Tegyél nekik valami jót! 19 Isten szava 2 osztaly.indd :42:15

20 Feladatok 1. Közös megbeszélés után válaszoljatok a kérdésekre! Keressétek ki a tankönyv szövegéből a választ és húzzátok alá különféle színekkel! Kinek a gyermeke volt Káin és Ábel?... Mi volt Káin foglalkozása?... Mivel foglalkozott Ábel?... Miért haragudott meg Káin Ábelre?... Mit tett haragjában Káin? Közös megbeszélés után fogalmazzátok meg szóban vagy írásban, milyen volt Káin! 3. Beszéljétek meg az órán vagy otthon, vajon miért Ábel áldozatát fogadta el az Úr? Írjátok le röviden! 20 Isten szava 2 osztaly.indd :42:15

21 4. Közös megbeszélés után írjatok az igaz állítások elé I, a hamis állítások elé H betűt!... Káin irigyelte Ábelt.... Az ősbűnt Ádám és Éva követte el.... A világ magától jött létre.... Ábel haragjában meggyilkolta Káint.... Isten megbüntette Káint.... A Biblia másik elnevezése Szentírás.... Az Ószövetség nem része a Bibliának.... Az ember Isten teremtménye.... Az első embereket Isten kiűzte az Édenkertből.... Isten a világ teremtése után megpihent. 5. Rajzold le a füzetedbe vagy egy rajzlapra, milyennek képzeled Káint és Ábelt! 21 Isten szava 2 osztaly.indd :42:15

22 5. A VÍZÖZÖN (Ter 6,5 22; 7,1 24) Az emberek elszaporodtak a földön, és gonoszak lettek. Isten elhatározta, hogy vízözönt bocsát a földre. Megparancsolta Noénak, aki igaz ember volt, hogy építsen hatalmas bárkát. Vigyen a bárkába mindenfajta állatból egy-egy párt, és elegendő eleséget, majd családjával szálljon be a bárkába. Noé engedelmeskedett Istennek. Negyven napig esett szakadatlanul az eső, minden élőlény elpusztult, ami nem volt a bárkában. Amikor elállt az eső és leapadt a víz, Noé, és akik vele voltak elhagyták a bárkát. Isten megígérte, hogy nem lesz többé vízözön, ezt a szövetséget jelzi a szivárvány az égbolton. Miért akarta Isten elpusztítani az embereket? Mit parancsolt Isten Noénak? Mennyi ideig esett az eső? Kik élték túl a vízözönt? Mit jelent a szivárvány az égbolton? 22 Isten szava 2 osztaly.indd :42:15

23 A vízözön Isten így szólt Noéhoz: Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal. Ezért eltörlöm őket a föld színéről. Építs magadnak bárkát fenyőfából és nádfonatból, kívül és belül kend be szurokkal! Ugyanis vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljek minden testet, amely az ég alatt létezik. El fog pusztulni minden, ami a földön van. Veled azonban szövetséget kötök. Te beszállsz a bárkába, te és veled együtt fiaid, a feleséged és fiaid feleségei. Minden élőlényből, minden testből vigyél kettőt a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, egy hímet és egy nőstényt. A madarak minden fajtájából, az állatok minden fajtájából kettőt-kettőt vigyél be, hogy életben maradjanak! Vigyél magaddal mindenféle ételt is, ami táplálékul szolgál, halmozz fel készletet, hogy nekik és neked eledelül szolgáljon! Noé úgy is tett, pontosan úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta neki. Az Úr így szólt Noéhoz: Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben! Még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esőt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színéről minden lényt, amit alkottam. Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki. Hét nap elteltével a vízözön rátört a földre. Ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai és megeredtek az ég csatornái. Az eső negyven nap és negyven éjjel zuhogott a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. Az ár elhatalmasodott, és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. Így minden élőlény elpusztult, amely a földön mozgott: madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult. Így törölt el minden élőlényt a földön: az embertől az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz százötven napig áradt a földön. Ekkor Isten megemlékezett Noéról és minden vadállatról, minden háziállatról, ami vele volt a bárkában. Isten szelet támasztott a föld felett, mire a víz apadni kezdett. Negyven nap elteltével Noé kinyitotta a bárka ablakát, s kiengedett egy hollót, az ide-oda röpdösött. Azután kiengedett egy galambot, de a galamb nem talált helyet, ezért visszatért a bárkába. Még várt további hét napot, és újra kiengedett egy galambot. A galamb este visszatért hozzá, és íme, friss olajágat tartott a csőrében. Ebből megtudta Noé, hogy a víz eltűnt 23 Isten szava 2 osztaly.indd :42:16

24 a földről. Újabb hét napig várt, és ismét kiengedett egy galambot, de ez már nem tért vissza hozzá. Felszáradt a víz a föld színén. Ekkor Isten szólt Noéhoz: Szállj ki a bárkából: te, a feleséged, a fiaid és fiaidnak feleségei. Minden élőlény, amely veled van, a madarak, az állatok, a földi csúszómászók menjenek ki, nyüzsögjenek a földön, legyenek termékenyek és szaporodjanak el a földön. Noé oltárt épített az Úrnak. Égőáldozatot mutatott be az oltáron. Az Úr megérezte a jó illatot, így szólt magában: Az ember miatt nem átkozom meg többé a földet. Nem törlök el még egyszer minden élőlényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet. Aztán így szólt Isten: Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre: szivárványt helyezek a felhőkbe, ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. GONDOLKODJ! Láttál-e már szivárványt az égen? Eszedbe jutott-e róla Isten? Miért? Feladatok 1. Közös megbeszélés után pótoljátok a hiányzó szavakat a szövegben! Segít a tankönyv. Az emberek... a földön, és gonoszak lettek. Isten elhatározta, hogy... bocsát a földre. Megparancsolta..., aki igaz ember volt, hogy építsen hatalmas... Vigyen a bárkába mindenfajta állatból egy-egy párt, és elegendő..., majd családjával szálljon be a bárkába. Noé... Istennek napig esett szakadatlanul az eső, minden élőlény..., ami nem volt a bárkában. Amikor elállt az eső és leapadt a víz, Noé, és akik vele voltak 24 Isten szava 2 osztaly.indd :42:16

25 ... a bárkát. Isten megígérte, hogy... vízözön, ezt a szövetséget jelzi a... az égbolton. 2. Beszéljétek meg, miért örülünk a szivárványnak? Adjatok hálát érte egy rövid fohászban! A közösen megfogalmazott imát leírhatjátok ide. 3. Válaszoljatok a kérdésekre közös megbeszélés után szóban vagy írásban! Mit mondott Isten Noénak?... Miért büntette Isten vízözönnel a földön élőket?... Milyen ember volt Noé?... Hány napig tartott az eső?... Kik élték túl a vízözönt?... Mit jelent az égen a szivárvány? Rajzold le egy külön lapra Noé bárkáját az állatokkal! Rajzaitokkal díszítsétek az osztálytermet! 25 Isten szava 2 osztaly.indd :42:16

Új kiadás. Magyar Bibliatársulat

Új kiadás. Magyar Bibliatársulat Új kiadás Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának első próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-ban kezdett

Részletesebben

Így értsd az Ószövetséget!

Így értsd az Ószövetséget! PPEK 444 Solt Jenő: Így értsd az Ószövetséget! Solt Jenő Így értsd az Ószövetséget! mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Székely János A KÖNYVEK KÖNYVE. Hittankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára

Székely János A KÖNYVEK KÖNYVE. Hittankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára Székely János A KÖNYVEK KÖNYVE Hittankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára Konyvek 5 osztaly.indd 1 2010.10.01. 9:25:18 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ ERDŐ MÁRIA

Részletesebben

VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA HITTAN 7 JEGYZET

VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA HITTAN 7 JEGYZET VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA HITTAN 7 JEGYZET VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA Hittan 7 Jegyzet Készült a hetedik évfolyam és a négy osztályos középiskolák kilencedik évfolyama számára

Részletesebben

Mózes öt könyve. Dr. Bernstein Béla fordításában. www.zsido.com

Mózes öt könyve. Dr. Bernstein Béla fordításában. www.zsido.com Mózes öt könyve Dr. Bernstein Béla fordításában www.zsido.com Mózes első könyve Dr. Bernstein Béla fordítása Brésit (1Mózes 1:1 6:8.) 1. fejezet A világegyetem keletkezése és az emberi nem eredete A világ

Részletesebben

A MENNYEI ATYA GYERMEKEI

A MENNYEI ATYA GYERMEKEI Fülöpné Erdő Mária A MENNYEI ATYA GYERMEKEI Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 3. osztálya számára Mennyei Atya 3 osztaly OK.indd 1 2010.08.30. 12:55:53 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató. Alternatív fejezet

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató. Alternatív fejezet SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanári útmutató 6 Alternatív fejezet A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanulói munkatankönyv SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanulói munkatankönyv 3 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

MÓZES ÖT KÖNYVE ÉS A HAFTÁRÁK

MÓZES ÖT KÖNYVE ÉS A HAFTÁRÁK MÓZES ÖT KÖNYVE ÉS A HAFTÁRÁK Szerkesztette: DR. HERTZ J. H. A BRIT BIRODALOM FŐRABBIJA MÓZES ÖT KÖNYVE MÓZES ELSŐ KÖNYVE GENEZIS Mózes első könyvének héber neve: Berésith. Eredetileg Széfer máászéh berésith-nek

Részletesebben

Bibliai történetek és tanulságok. Bálint Pál

Bibliai történetek és tanulságok. Bálint Pál 1 Bibliai történetek és tanulságok Bálint Pál 2 3 ELŐSZÓ Kedves Olvasó! Mindannyian jól tudjuk, hogy Isten hozzánk, mai emberekhez is szól a Szentírás által. A Szentírás Isten szava, az Ő igéje, amit a

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Teremtés és megváltás Mózes első könyvében

Teremtés és megváltás Mózes első könyvében Teremtés és megváltás Mózes első könyvében Biblia-tanulmányok 2006. IV. negyedév TEREMTÉS ÉS MEGVÁLTÁS MÓZES ELSŐ KÖNYVÉBEN BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2006 A tanulmányokat összeállították: Szabó

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

A NYOLC BIBLIAI SZÖVETSÉG

A NYOLC BIBLIAI SZÖVETSÉG ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A NYOLC BIBLIAI SZÖVETSÉG Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETŐ A. A szövetségek fajtái 1. Feltételes

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

JOSEPHUS FLAVIUS A ZSIDÓK TÖRTÉNETE VÁLOGATTA ÉS AZ UTÓSZÓT ÍRTA HAHN ISTVÁN

JOSEPHUS FLAVIUS A ZSIDÓK TÖRTÉNETE VÁLOGATTA ÉS AZ UTÓSZÓT ÍRTA HAHN ISTVÁN JOSEPHUS FLAVIUS A ZSIDÓK TÖRTÉNETE VÁLOGATTA ÉS AZ UTÓSZÓT ÍRTA HAHN ISTVÁN A SZÖVEGET AZ EREDETIVEL EGYBEVETETTE ÉS A JEGYZETEKET ÖSSZEÁLLÍTOTTA KARSAI GYÖRGY Fordította: Révay József EURÓPA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Biblia és tudomány: a Teremtés könyve és az evolúció

Biblia és tudomány: a Teremtés könyve és az evolúció Biblia és tudomány: a Teremtés könyve és az evolúció Náray-Szabó Gábor Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1050 Budapest, Arany János u. 1. Cikk a Biblia és Tudomány c. kötethez (Szent István Társulat,

Részletesebben

Ezt tudniillik tudni illik! Katekizmuskereső felnőtteknek

Ezt tudniillik tudni illik! Katekizmuskereső felnőtteknek PPEK 507 Ezt tudniillik tudni illik! Katekizmuskereső felnőtteknek Ezt tudniillik tudni illik! Katekizmuskereső felnőtteknek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása

1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása 1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket,

Részletesebben

ISTEN BÁRÁNYA GOTTES LAMM. Bibellesezettel für das 2. Vierteljahr 1984. Diakonissenmutterhaus Aidlingen S. 57-61

ISTEN BÁRÁNYA GOTTES LAMM. Bibellesezettel für das 2. Vierteljahr 1984. Diakonissenmutterhaus Aidlingen S. 57-61 ISTEN BÁRÁNYA GOTTES LAMM Bibellesezettel für das 2. Vierteljahr 1984 Diakonissenmutterhaus Aidlingen S. 57-61 A kiadó engedélyével fordította és közrebocsátja szabad terjesztésre: Dr. Pótor Imre potorimre@ent.hu

Részletesebben

f i n t a k a t a Napvilág DIGIKÖNYV sorozat 2006.

f i n t a k a t a Napvilág DIGIKÖNYV sorozat 2006. ádám ébredése f i n t a k a t a Napvilág DIGIKÖNYV sorozat 2006. www.digikonyv.hu IMPRESSZUM Finta Kata: Ádám ébredése - Ószövetség-fantázia - Megjelent a Digikönyv Sorozat keretén belül a Napvilág Íróklub

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK A VILÁG TEREMTÉSE 2 RÉSZ 2. www.ujteremtes.hu A világ teremtése 2. rész És mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élõ állatok nyüzsgésétõl, és madarak repdessenek a föld felett, az ég

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Eletunk Krisztus 8 osztaly.indd 1 2010.07.15. 16:39:13 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL 2. www.ujteremtes.hu Káin és Ábel Azután ismerte Ádám az õ feleségét, Évát, aki fogant méhében, és szülte Káint, és mondta: Nyertem férfit az Úrtól. Majd szülte

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ

TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ TANULMÁNYOK BIBLIAI KURZUSHOZ ÚJ REMÉNY BAPTISTA GYÜLEKEZET MÁSODIK ALKALOM A TEREMTÉS ÉS A TEREMTŐ NAGYSZERŰSÉGE TARTALOMJEGYZÉK Bev: A teremtés nagyszerűsége Zsolt 8 Milyen nagyszerű a világ I, Isten

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben