B aromfiipar AZ EURÓPAI UNIÓ BROJLERCSIRKE-TARTÁSRA VONATKOZÓ LEGÚJABB ÁLLATJÓLÉTI IRÁNYELV- TERVEZETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B aromfiipar AZ EURÓPAI UNIÓ BROJLERCSIRKE-TARTÁSRA VONATKOZÓ LEGÚJABB ÁLLATJÓLÉTI IRÁNYELV- TERVEZETE"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ BROJLERCSIRKE-TARTÁSRA VONATKOZÓ LEGÚJABB ÁLLATJÓLÉTI IRÁNYELV- TERVEZETE Magyarország számára az Európai Unióval decemberében aláírt Társulási Megállapodás parlamenti jóváhagyása és ennek következményeként az Európai Unióhoz való csatlakozása számos feladatot rótt mezőgazdaságunkra. Ezzel együtt a baromfitartásban is számos megoldandó feladat adódott és adódik napjainkban. Az állatok számára optimális környezet megteremtésének igénye nem csak jogi és etikai kérdéseket vet fel, hanem ökonómiai vonatkozásokat is. A jó közérzetben tartott állat ugyanis gazdaságosan termel, mivel a környezet kihat egészségügyi állapotára. Ebből adódóan gazdasági haszonállataink nem tekinthetők csupán termelőeszköznek, hanem tudomásul kell vennünk, hogy azok érezni képes élőlények, ezért jó közérzetük biztosítása, tisztelete és védelme emberi kötelezettségünk. Az Európai Unió hosszú várakozás után megfogalmazott egy irányelv javaslatot (2005/0099), amely rögzítette a brojlercsirke-tartás minimális követelményeit. A Közösség javaslata május 30-án látott napvilágot. Az irányelvet az Európai Bizottság Állatjóléti és Állategészségügyi Tudományos Bizottsága (SCAHAW: Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare) ajánlása alapján készítették el. Célja a brojlercsirkék életkörülményeinek javítása. Amennyiben elfogadják, ezzel lefektetik Európában a brojlertartás új alapkövetelményeit. Ahhoz azonban, hogy ez a javaslat jogszabállyá váljék, a Miniszterek Tanácsának is el kell fogadnia, amit viszont még egy sor Európa Parlamenti és a tanácsi munkabizottsági vita és konzultáció előz meg. A javaslat, amennyiben eredeti, vagy módosított formában jogszabállyá válik, az első része lesz annak a jogalkotási folyamatnak, amely a brojlercsirkék állatjó- létének témakörében készül. Az egyetlen, az adott témában már elfogadott jelentős irányelv a Tanács 98/58/EC irányelve A mezőgazdasági célból tartott állatok védelméről, amely az Európa Tanács korábbi, Európai konvenció a mezőgazdasági célból tartott állatok védelméről szóló rendelkezéseit veszi át. Jogforrásként megvizsgálva a Közösség jelenlegi javaslata irányelv. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok részére kötelező érvényű abban a tekintetben, hogy az irányelvben megfogalmazott célok eléréséhez szükséges jogalkotási aktusokat megtegyék. Az irányelv, mint jogforrás viszont a tagállamok számára bizonyos mértékű rugalmasságot tesz lehetővé, amit a rendeleti formában való jogalkotás, annak jellemzői miatt nem tenne lehetővé. Az irányelv alkalmazási körébe azok a brojlercsirkeállományok tartoznak, amelyeket zárt rendszerben nevelnek, és amelyeket emberi fogyasztásra szánnak. Az irányelvben foglaltak ugyanakkor nem terjednek ki a szülőállományként tartott madarakra. Az irányelv-tervezet számos problémára igyekszik megoldást találni. Így például foglalkozik a maximálisan megengedhető ammóniamennyiség korlátozásával, a levegő és az alom minőségi előírásaival. A tervezet három fő területe a genetikai szelekció, az állománysűrűség és a világítás. Az irányelv kialakítása során, 2000 márciusában az Európai Közösség Állategészségügyi és Állatjóléti Tudományos Bizottsága (SCAHAW) elkészítette jelentését A hústermelési céllal tartott csirkék jólétéről címmel, ami a javaslat tudományos alapjául szolgál. Az EU brojleripara Az Európai Unió brojleripara része a teljes baromfi-húsiparnak, ami magába foglalja számos háziasított madár- 32

2 faj, úgymint csirke, pulyka, lúd, kacsa és gyöngytyúk húsát. A fő tenyésztési irány a brojlercsirke-termelés, ez az EU össztermelésének megközelítőleg 70%-át adja. Ezt követi a pulyka, mintegy 20% részesedéssel. Az 1. ábra az egyes EU tagállamok baromfiszektorban betöltött részesedését mutatja be. Bár az Európai Unió teljes területén folyik baromfihús-termelés, ez a tevékenység különösen Lengyelországban, Magyarországon, Csehországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Olaszországban kiemelkedő. A korábbi 15 EU tagország három legnagyobb termelési arányt képviselő országa a teljes termelés háromötödét tette ki, míg az öt fő termelő ország (Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, Spanyolország és Németország) a teljes termelés több mint 80 %-át adta. Az újonnan csatlakozó országok közül a két fő baromfihúst előállító ország (Lengyelország és Magyarország) ezek termelésének 80 %-át állítja elő (Agra CEAS Consulting, 2005). Ha megvizsgáljuk az ágazatot az egyes tagországokban, világossá válik, hogy a baromfitermelés a korábbi 15 tagú Unióban viszonylag alacsony, 4% alatti részarányt képviselt a teljes mezőgazdasági termelésen belül, és csak az Egyesült Királyság, Franciaország és Portugália lépi át jelentősebb mértékben ezt az átlagot. Az újonnan csatlakozott tíz országban a baromfitermelés a teljes mezőgazdasági termelésnek hangsúlyosabb része az EU- 15-ökhöz képest (2. ábra). A baromfihús-termelés kiemelkedő jelentőségű Magyarországon, ahol az összes mezőgazdasági termelésen ez az ágazat megközelítőleg 11%-ot tesz ki. Genetikai szelekció A brojlercsirkék tenyészvonalait a minél gyorsabb növekedésre szelektálják. A végtermék brojlercsibék kikelésétől a bevásárlóközpontok polcain húsárúként való megjelenéséig kevesebb, mint hat hét telik el. A brojlerek testsúlygyarapodása olyan gyors, hogy ebből számos egészségügyi problémájuk adódhat; sántaságban szenvedhetnek vagy szív- és keringési rendellenességek alakulhatnak ki. A robbanásszerű fejlődés és testsúlygyarapodás következtében évente csak az Európai Unió országaiban megközelítőleg csirke pusztul el. Keret!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Az irányelv-javaslat elismeri az állatok egészségi állapotára kiható genetikai szelekció negatív hatásait, azonban annak káros hatásaival bővebben nem foglalkozik. A Bizottság kötelezi magát egy beszámoló elkészítésére, de kijelenti, hogy ez akár öt évig is eltarthat. Az irányelv-tervezethez készített értelmező rendelkezés (Explanatory Memorandum) is elismeri, és a SCAHAW jelentés végkövetkeztetése is az, hogy a brojlercsirkéknél előforduló legtöbb állategészségügyi probléma beleértve a lábproblémákat, a hasvízkórt és a hirtelen halál szindrómát a gyors növekedési erély és a jobb takarmányhasznosulás következménye. A SCAHAW jelentés emellett leszögezte, hogy a csirkehús-előállítás esetében a legtöbb jóléti probléma a gyorsabb és hatékonyabb termelés érdekében történő genetikai szelekció közvetlen 1. ábra Az egyes EU tagállamok baromfitermelésben betöltött részaránya (%) 2002-ben Forrás: Agra CEAS Consulting: Macro-economic structure of the broiler industry (2005) 33

3 2. ábra A baromfitermelés részaránya (%) a teljes mezőgazdasági termelésben, 2002-ben Forrás: Agra CEAS Consulting: Macro-economic structure of the broiler industry (2005) következménye. Emiatt tehát elengedhetetlen, hogy: a Bizottság jelentése foglalkozzon a genetikai szelekció összes egészségre és jólétre gyakorolt hatásával és meghatározzák azt az időpontot, ameddig a Bizottság jelentését el kell fogadni. A Bizottságnak a javaslat szerint két éven belül el kell készítenie egy tudományos jelentést, majd egy jogszabály-tervezetet, amely a brojlervonalak genetikai szelekciójával foglalkozna. Ebben a Bizottságnak kiemelt figyelmet kellene szentelnie a sántaságra, a hasvízkórra, a hirtelen halál szindrómára, és olyan viselkedésformákra, amelyek az ammónia okozta problémák következményei (RSPCA, 2005). Állománysűrűség Keret!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Az irányelv-javaslat harmadik bekezdése kétszintes állománysűrűségi rendszert javasol. Maximumként leszögezi a 30 kg/m 2 -es állománysűrűséget, ami megközelítőleg 15 madarat jelent. Az irányelv értelmében az egyes tagállamok megengedhetnek ennél nagyobb állománysűrűséget is, mégpedig azoknak a termelőknek, akik teljesítik az irányelv-javaslat 2. Függelékében előírt szigorúbb állatjóléti követelményeket. Így számukra megengedett a 38 kg/ m 2 -es állománysűrűség (megközelítőleg 19 madár). Emellett azonban minden termelőnek meg kell felelnie az 1. Függelékben foglalt minimum követelményeknek. Számos ok ismert, amely felelős lehet a brojlerek jólétének alacsony szintjéért, bár ezek nagy része nehezen mérhető, és ezért jogalkotással nehezen szabályozható. Részben emiatt a javaslat úgynevezett anyagi, támogatási típusokat használ (például nagyobb engedélyezett állománysűrűség) a büntető szankciók kilátásba helyezése helyett, hogy megjutalmazza azokat a mezőgazdasági termelőket, akik az alacsonyabb szintű jogi előírások ellenére magasabb jóléti szinten tartják madaraikat. Ez a döntés üdvözlésre talált az érintett szektorban is, ami egy másik ok lehet arra, hogy miért is javasolják ezt a fajta támogatási formát. A Közösség az ilyen jogalkotást nem előíró típusú szabályozásnak nevezte, amely alapelvként nem rossz, bár sajnálatos, hogy a javasolt intézkedések részletei még nem megfelelően kidolgozottak. Az irányelv-javaslatban megfogalmazottak, vagyis a kétszintű megközelítés a svéd modellen alapul. Svédországban azoknak a termelőknek, akik nem elégítik ki a követelményeket, a 20 kg/m 2 telepítési sűrűség a megengedett, és csak azok részére engedélyezett az akár 36 kg/m 2 -es állománysűrűség, akik megfelelnek a már említett magasabb követelményeknek. A SCAHAW jelentés is megerősíti azt, hogy az irányelv-javaslatban előírt állománysűrűséget csökkenteni kell. A SCAHAW jelentés hangsúlyozza, hogy a maximális állománysűrűség 25 kg/ m 2, vagy ennél alacsonyabb kell, hogy legyen ahhoz, hogy még inkább el lehessen kerülni a korábban már jelzett főbb állategészségügyi problémákat. A jelentés azt is tartalmazza, hogy még a nagyon jó környezeti ellenőrző rendszerek mellett is meredek emelkedés figyelhető meg a súlyosabb állategészségügyi problémák előfordulási gyakoriságában az állománysűrűség emelkedésével. A maximálisan megengedett (38 kg/m 2 ) 34

4 állománysűrűség esetén csupán 526 cm 2 terület jut egy körülbelül 2 kg testsúlyú madárra. Összehasonlításképpen, ez kevesebb mint egy A4-es lap felülete (623 cm 2 ), és még kevesebb, mint a törvény által battériás tyúktartás esetében meghatározott terület (550 cm 2 ). Ez a területnagyság tehát nem elegendő ahhoz, hogy a madarak gyakorolhassák a faji sajátosságokból eredő viselkedésformákat. Ilyen körülmények között nehezebb az állatok egészségi állapotának felügyelete, és nehézséget okoz a beteg, vagy elpusztult állatok kiemelése anélkül, hogy pánikot keltenénk az állatok között, vagy hogy további sérüléseket okoznánk (RSPCA, 2005). A magas állománysűrűség elkerülésének fontosságát számos tudományos kutatás is alátámasztja. Ezek rámutatnak arra, hogy magas állatsűrűség mellett nagyobb az esélye krónikus bőrgyulladás és lábrendellenességek kialakulásának, valamint a járóképesség gyengülésének és a fertőző ágensek jelenlétének, mint alacsonyabb állománysűrűség esetében. Leegyszerűsítve, magasabb állatsűrűség mellett a helyváltoztatási szokások, a tollászkodás és egyéb általános cselekvések lecsökkennek, és csökken az állatok pihenési ideje is. A kutatók továbbá arra a következtetésre jutottak, hogy a lábproblémák előfordulása egyenes arányban áll a növekvő állománysűrűséggel. Magas sűrűség mellett a madarak egymáshoz való közelsége gátló hatást (barrier effect) idéz elő, melynek következménye a csökkent mozgás, ez pedig növeli az egyes lábproblémák kialakulásának veszélyét. Gyakorlatilag a legtöbb termelő képes lesz teljesíteni az irányelv-javaslat 1. Függelékében megfogalmazott, nem túlzottan szigorú alapkövetelményeket, és így lehetősége lesz a 38 kg/m2-es állománysűrűség beállítására. Világítás Keret!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Az irányelv-tervezet 1. Függelékében a világításról megfogalmazott intézkedések részben örvendetesek. A minimális fényintenzitás 20 lux a teljes megvilágítási időtartam alatt, a sötét periódusok időtartama összesen legalább 8 óra, amelybe legalább egy 4 órás, megszakítás nélküli sötét periódust kell iktatni. A madarakat úgy lenne célszerű tartani, hogy a sötétség ideje megfeleljen a természetes éj-szakai időtartamnak, amely hat és tizenkét óra közé esik. Egy köztes világítási szintet ugyancsak be kellene iktatni, amely a hajnalt és az esti szürkületet hivatott szimulálni. Az Európai Bizottság Állatjóléti és Állategészségügyi Tudományos Bizottsága arra a következtetésre jutott, hogy az erősebb fény elengedhetet- 3. ábra A három legfontosabb állatjóléti probléma kapcsolata és azok mellékhatásai Forrás: RSPCA (2005) 35

5 len, mivel az az állatokat mozgásra serkenti, és létfontosságú a kikelés utáni első hét túléléséhez. Továbbá egyes kutatások azt a tényt is alátámasztották, hogy a csirkék jólétével kapcsolatos problémák előfordulása 20 lux, vagy annál kisebb fényerősség mellett nő (RSPCA, 2005). A megvilágított időszakban ezért a 100 lux erősségű fény a kívánatos, a fényforrásokat pedig a madarak szemmagasságában, és az istálló egész területén kellene elhelyezni. TÓÁSÓ SZILVIA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR Irodalom Agra CEAS Consulting (2005): Macro-economic structure of the broiler industry: With particular reference to Europe. CIWF (2005): Proposed Broilers Directive Analysis. RSPCA (2005): Paying the price Commission of the European Communities (2005): Proposal for a Council Directive laying down minimum rules for the protection of chickens kept for their meat production- 2005/ 0099, Brussels, Eurogroup(2005): Brief summary of principle Eurogroup demands. 36

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.05.2005 COM(2005) 221 végleges 2005/0099 (CNS) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 2005/1/EK tanácsi rendelet hatásáról

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 2005/1/EK tanácsi rendelet hatásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.10. COM(2011) 700 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 2005/1/EK tanácsi rendelet hatásáról

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BENKE HEDVIG

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BENKE HEDVIG DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BENKE HEDVIG A kiadvány a Talentum - Hallgatói tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. TÁMOP - 4.2.2. B - 10/1-2010 - 0018 számú projekt

Részletesebben

Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl

Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl Válogatás a HealthOnLine cikkeibõl 2013/8 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Rendszerelemzési Fõosztály http://www.eski.hu/hol

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ. A vizsgálat tárgya. Az ágazat felépítése. A mezőgazdaság általában. Baromfi

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ. A vizsgálat tárgya. Az ágazat felépítése. A mezőgazdaság általában. Baromfi TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ A jelen, az intenzív baromfi és sertéstartásban elérhető legjobb technikákra vonatkozó referencia dokumentum (angol rövidítéssel BREF) a Tanács 96/61/EK Irányelve 16. paragrafusának

Részletesebben

A megváltozott munkaképességû és fogyatékos munkavállalók munkaerõ-piaci integrációjáról

A megváltozott munkaképességû és fogyatékos munkavállalók munkaerõ-piaci integrációjáról KOMÁROMI RÓBERT 1 A megváltozott munkaképességû és fogyatékos munkavállalók munkaerõ-piaci integrációjáról Hogyan biztosítható a megváltozott munkaképességû és fogyatékos munkavállalók munkaerõ-piaci integrációja?

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI ELŐÍRÁSAI

EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI ELŐÍRÁSAI EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI ELŐÍRÁSAI FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 1 EU ÁLLATVÉDELMI ELŐ ÍRÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATJÓLÉTI

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság az Európai Unióban

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A munkahelyi egészségvédelem és biztonság az Európai Unióban Budapest 2002 Szerzõk: Dr. PÁVA HANNA és GÁDOR JÁNOS A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN E ENG M IS

Részletesebben

IRÁNYELVEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/63/EU IRÁNYELVE (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről

IRÁNYELVEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/63/EU IRÁNYELVE (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről 2010.10.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 276/33 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/63/EU IRÁNYELVE (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz Iustum Aequum Salutare III. 2007/3. 215 224. Jog és felelõsség szimpózium a PPKE JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájában (2006. november) A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN doktorandusz

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 28.1.2014 2013/0141(COD) VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN:

KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: Sigma Állami és Közigazgatási Fejlesztés Támogatása A Sigma az OECD és az Európai Unió közös kezdeményezése, elsősorban EU finanszírozással KÖZBESZERZÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIBAN: AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 801 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGELEMZÉSI ÉS STATISZTIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola

Részletesebben

A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE

A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE A SCLEROSIS MULTIPLEX-SZEL ÉLŐK JOGAIRA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ HELYES GYAKORLAT KÓDEXE ELŐZMÉNYEK 2003. decemberében az Európai Parlament Louise McVay, sclerosis multiplex-szel élő brit állampolgár

Részletesebben

Természetvédelmi következtetések

Természetvédelmi következtetések 2 3 Bevezetés Bevezetés Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és a hozzá kapcsolódó dokumentumok (ágazati és regionális operatív programok, vidékfejlesztési tervek) fogják meghatározni, hogy az elkövetkező

Részletesebben

STRATÉGIÁK ÉS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ KÉPESSÉG - CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 2007 2013-AS KÖLTSÉGVETÉSE

STRATÉGIÁK ÉS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ KÉPESSÉG - CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 2007 2013-AS KÖLTSÉGVETÉSE MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 180. sz., 2004. december Bakács András Novák Tamás Túry Gábor STRATÉGIÁK ÉS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ KÉPESSÉG - CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 2007

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1. 1. A VÁLASZTOTT TÉMAKÖR JELENTŐSÉGE...3 2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI...5 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...6 3. 1. AGRÁRTERMELÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM...6 3.1.1. Az agrárgazdaság

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK. Nappali tagozat. EU üzleti tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK. Nappali tagozat. EU üzleti tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAINAK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELVÉNEK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.3.2008 COM(2008) 93 végleges 2006/0136 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (előterjesztő:

Részletesebben

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKDIPLOMÁCIA Szakirányú Továbbképzés MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR 2006 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÜZEMGAZDASÁGI INTÉZET Az állati termék előállítás biológiai,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 23.5.2008 COM(2008) 311 végleges 2008/0098 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ HARMONIZÁLT

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM -ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MUNKAJOGI - ÉS AGRÁRJOGI TANSZÉK A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAINAK FEJLŐDÉSI TENDENCIÁI.

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM -ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MUNKAJOGI - ÉS AGRÁRJOGI TANSZÉK A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAINAK FEJLŐDÉSI TENDENCIÁI. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM -ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR MUNKAJOGI - ÉS AGRÁRJOGI TANSZÉK A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAINAK FEJLŐDÉSI TENDENCIÁI (szakdolgozat) Készítette: Farkas Tünde Konzulens: Dr. Tóth Hilda Miskolc,

Részletesebben

ÖKOGAZDASÁGOK IRÁNYÍTÁSA

ÖKOGAZDASÁGOK IRÁNYÍTÁSA ÖKOGAZDASÁGOK IRÁNYÍTÁSA GREENFOOD PROJEKT 2010-1-ES1-LEO05-20948 Tartalom: BEVEZETÉS...3 OKTATÁSI EGYSÉG 2.1. ÁTÁLLÁS KONVENCIONÁLISRÓL ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRA...4 2.1.1. IFOAM elvek és definíció...4

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben