Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 17/2009. (III. 30.) rendelete a helyi állattartás szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 17/2009. (III. 30.) rendelete a helyi állattartás szabályairól"

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalta: Szabó Adrián Egységes szerkezetbe foglalás ideje: február 27. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 17/2009. (III. 30.) rendelete a helyi állattartás szabályairól Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános és értelmező rendelkezések A szabályozás célja 1. (1) A szabályozás célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik az állattartók valamint az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, egyúttal biztosítják, hogy az állattartás mások - szomszédos lakások lakóinak, az ingatlanok használóinak, a közterületen tartózkodó polgároknak - nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. (2) A szabályozás célja, hogy az állat tartója az állat elhelyezése, táplálása, gyógykezelése, tisztán tartása, gondozása, képzése, nevelése és felügyelete, valamint az állat nyugalmának biztosítása során a jó gazda gondosságával járjon el, és az állat tartására vonatkozó, mindenkor hatályban lévő jogszabályi előírásokat és hatósági határozatban foglaltakat betartsa, valamint segítse elő az állattartási kultúra fejlesztését. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott állattartás kivételével - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának közigazgatási területén minden olyan természetes személyre, jogi és nem jogi személyiségű gazdasági társaságra és szervezetre kiterjed, akinek illetve amelynek a tulajdonában (használatában, kezelésében) lévő ingatlanon állattartás folyik. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a cirkuszosok és mutatványosok által tartott állatok tartására, b) az állatkiállításokon és állatkertekben folytatott állattartásra, c) a gyepmesteri telepeken folytatott állattartásra, d) az állatkereskedéssel- és forgalmazással, valamint az állat feldolgozásával foglalkozó magánszemélyek és szervezetek állattartására, e) a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos célból folytatott állattartására, f) a tudományos-kutatási, laboratóriumi vizsgálati célból meghatározott székhelyen, telephelyen folytatott állattartásra. 1/12

2 (3) 1 A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben - a 10. -ban meghatározott hatósági eljárás kivételével - a hatáskörét a jegyzőre ruházza át. (4) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben másodfokon a Képviselő-testület jár el. Értelmező rendelkezések 3. (1) 2 E rendelet alkalmazása szempontjából gazdasági haszonállat alatt érteni kell: a) a nagy testű állatot: lovat, szamarat, öszvért, szarvasmarhát, bivalyt, sertést, struccot, emut, lámát és egyéb nagy testűnek minősülő állatot, b) a közepes testű állatot: juhot, kecskét, c) 3 4 a kistestű állatot, ezen belül a baromfit: tyúkot, gyöngytyúkot, pulykát, vízi szárnyast (ludat, kacsát); a házinyulat, d) 5 az emberi fogyasztásra szánt haszongalambot, e) 6 f) 7 g) 8 h) 9 i) 10 j) 11 k) 12 (2) Állattartó az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli. (3) Állattartás az állat célzatos és tudatos elhelyezése és biológiai igényének folyamatos kielégítése. (4) 13 (5) 14 1 Módosítva a 12/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 1. -a alapján. Hatályos: március 25-2 Módosítva a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése alapján. Hatályos: május 1-3 Módosítva a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. -a alapján. Hatályos: július 1-4 Módosítva a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése alapján. Hatályos: május 1-5 Módosítva a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése alapján. Hatályos: május 1-6 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése alapján május 1-7 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése alapján május 1-8 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése alapján május 1-9 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése alapján május 1-10 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése alapján május 1-11 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése alapján május 1-12 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése alapján május 1-13 Hatályon kívül helyezve a 12/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. -a alapján március 25-2/12

3 (6) Állattartásra szolgáló épületek, építmények az állatok tartására szolgáló istálló, ketrec, pince, padlás, ól, kifutó, kennel, méhkaptár. (7) 15 (8) Bekerítetlen ingatlannak minősül azon önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlan, amelynek egy vagy több oldala a szomszédos ingatlantól kerítéssel nincs elválasztva. (9) 16 (10) 17 (11) 18 (12) 19 (13) Társasház a társasházról szóló hatályos jogszabályban meghatározott tulajdonközösség. (14) 20 Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló hatályos jogszabály alapján közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között- a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.) a közművek elhelyezése. (15) Vásárcsarnok, piac: a vásárokról és piacokról szóló hatályos jogszabály határozza meg. (16) Övezetek: Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Keretterve által megjelölt és körülhatárolt területek, melyek építési szabályait a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat, a Kerületi Városrendezési Szabályzat és a Kerületi Szabályozási Terv állapítja meg. (17) 21 (18) Hatályon kívül helyezve a 12/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. -a alapján március Hatályon kívül helyezve a 12/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. -a alapján március Hatályon kívül helyezve a 12/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. -a alapján március Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése alapján május 1-18 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése alapján május 1-19 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése alapján május 1-20 Módosítva a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. -a alapján. Hatályos: május 1-21 Hatályon kívül helyezve az 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. -a alapján március 2-22 Hatályon kívül helyezve az 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. -a alapján március 2-3/12

4 (19) Zaj olyan hang, mely nem kívánatosnak, szükségtelenül zavarónak, kellemetlennek vagy károsnak minősül. (20) 23 II. Fejezet Az állattartás közös szabályai Belterületen tartható állatok Belterületen nem tartható állatok Külterületen tartható állatok h) Vadon élő állat 27 III. fejezet Az állattartás különös szabályai A zajt keltő baromfi tartás Engedéllyel tartható állatok Az ebek és a macskák tenyésztése Kutyaiskola létesítése és működtetése Hatályon kívül helyezve a 12/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. -a alapján március Hatályon kívül helyezve a 30/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. -a alapján október 1-25 Hatályon kívül helyezve a 30/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 2. -a alapján október 1-26 Hatályon kívül helyezve a 30/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján október 1-27 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdése alapján május 1-28 Módosítva a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5. -a alapján. Hatályos: május 1-29 Hatályon kívül helyezve a 30/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. -a alapján október 1-30 Hatályon kívül helyezve a 30/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 5. -a alapján október 1-31 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 8. -a alapján május 1-4/12

5 (1) 32 A Képviselő-testület a kutyaiskola létesítésével és működésével kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a Városfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Jogi Bizottságra ruházza. (2) 33 (3) 34 A kérelmezőnek a kutyaiskola létesítésének és működésének engedélyezése iránti kérelmet Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtania, a rendelet 4. számú mellékletét képező formanyomtatványon. (4) A kutyaiskola létesítésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell: - nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos írásbeli hozzájárulását, valamint a társbérlő és a bérlőtárs, használó és haszonélvező írásbeli hozzájárulását, - a közvetlen szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát, - közös tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonostárs(ak) hozzájáruló nyilatkozatát, - az intézmény Működési Szabályzatát, - a Működési Szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú végzettségét igazoló okiratot, - a rendszeres orvosi ellátást biztosító állatorvos nevét, címét, - jogi személyiség, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a hatályos társasági szerződést, alapító okiratot, alapszabályt, valamint a társaság cégkivonatát. Az állatok tartásának általános szabályai 11. (1) Az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az az e rendeletben és az egyéb jogszabályokban előírtaknak megfeleljen. (2) 35 (3) 36 (4) 37 (5) 38 (6) 39 (7) Az állatot nem szabad beengedni, bevinni, illetve megtűrni - vakvezető és jelző eb kivételével: - a közintézmények területére (területén) kivéve igény szerint a szociális otthont, - élelmiszert árusító helyiségbe (helyiségben), - vendégforgalmat bonyolító nyilvános helyiségbe (helyiségben), 32 Módosítva az 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. -a alapján. Hatályos: március 2-33 Hatályon kívül helyezve a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 9. -a alapján május 1-34 Módosítva az 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján. Hatályos: március 2-35 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 9. -a alapján május 1-36 Hatályon kívül helyezve a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 10. -a alapján július 1-37 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 9. -a alapján május 1-38 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 9. -a alapján május 1-39 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 9. -a alapján május 1-5/12

6 - uszoda területére (területén), - természetvédelmi területre (területén), - játszótérre, parkba (játszótéren, parkban), ahol ezt tábla tiltja. (8) Az állattartó köteles gondoskodni az állat által a közterületen okozott szilárd valamint a társasházak közös használatú helyiségeiben okozott szilárd és folyékony szennyeződés haladéktalan eltávolításáról. (9) Az állattartó halála esetén az állatok elhelyezéséről a mindenkori örökös köteles gondoskodni. (10) Közterületen és a társasházak közös használatú helyiségeiben idegen vagy gazdátlan állat etetése tilos. (1) 40 Az eb tartásának különös szabályai 12. (2) Harapós vagy támadó természetű eb esetén a kert vagy székhely, telephely bejáratára - szembetűnő helyre - a harapós ebre utaló Vigyázat! A kutya harap! figyelmeztető táblát kell kihelyezni. (3) A vállalatoknál, vállalkozásoknál, intézményeknél tartott őrző-védő ebeket úgy kell tartani, hogy a szolgálatot teljesítő őr az állat mozgását követni tudja, és az állatot meg tudja fékezni. (4) 41 (5) Az ebek közterületen történő szabad mozgásának biztosítására a Képviselő-testület Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási határán belül - kutyafuttatót jelölhet ki. Ezen területek határait táblával, szembetűnő módon meg kell jelölni. Az ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a kijelölt közterület határait ne hagyhassa el, más közterületre történő kiharapását és kijutását megakadályozza. (6) A vakvezető eb illetve jelző eb tartója köteles az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője felszólítására az eb minőségét igazolni (7) (8) 44 (9) Az ebtartó köteles az eb tartási helyén az eb által okozott szilárd szennyeződést napi rendszerességgel összegyűjteni. 40 Hatályon kívül helyezve a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. -a alapján július 1-41 Hatályon kívül helyezve a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. -a alapján július 1-42 Módosítva a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 11. -a alapján. Hatályos: július 1-43 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdése alapján május 1-44 Hatályon kívül helyezve a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. -a alapján július 1-6/12

7 (10) Amennyiben az eb tulajdonosa kiskorú személy, abban az esetben állattartónak a kiskorú törvényes képviselőjét kell tekinteni. (11) 45 Az ebtartó vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni a lakóház közös területein illetve helyiségeiben az eb által okozott szennyeződés (ürülék, hányadék, stb.) haladéktalan eltávolításáról, köteles az ehhez szükséges eszközöket magával tartani. (12) Az ebtartó köteles az eboltási könyvet minden kutyasétáltatás alkalmával magánál tartani, azt a közterület-felügyelő felszólítására bemutatni, kivéve, ha az állat mikrochipes megjelöléssel rendelkezik, mely esetben az ebtartó köteles tűrni a közterület-felügyelő állatot azonosító tevékenységét. E rendelkezés alkalmazása szempontjából eboltási könyvvel egyenértékű okmány az állatorvos által kiállított érvényes, egységes európai állatútlevél. Az ebek nyilvántartása, azonosítása Az állat szállítására vonatkozó szabályok Az állatok elhelyezésére vonatkozó szabályok 15. (1) Az állatok tartására szolgáló épületek, építmények tervezésekor, engedélyezésekor, elhelyezésekor az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárási szabályokat, az országos településrendezési és építési követelményeket, előírásokat alkalmazni kell. (2) Biztosítani kell továbbá az épületekhez, építményekhez tartozó, trágya és trágyalé elhelyezésére szolgáló tároló létesítésére, telepítésére, karbantartására valamint az ételhulladék tárolására az e tárgykörben kiadott építésügyi, közegészségügyi és állategészségügyi jogszabályok alkalmazását. (3) Az állatok zárt elhelyezésekor meg kell szüntetni, illetve tilos kialakítani éles szerkezeti széleket. Az állattal érintkező közvetlen felületeknek tisztíthatóaknak és fertőtleníthetőeknek kell lenniük. (4) Az állatok férőhelyének meg kell felelnie az állat fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának, valamint illeszkednie kell az állat pihenő-etető-itató és trágyázó teréhez. (5) Módosítva a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdése alapján. Hatályos: május 1-46 Hatályon kívül helyezve a 30/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 6. -a alapján október 1-47 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 11. -a alapján május 1-7/12

8 (6) 49 (7) Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az épületekben, építményekben a világítás, hőmérséklet, páratartalom, szellőzés és egyéb környezeti viszonyok megfeleljenek az állattartásra vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. Az állatokat állandó illetve hirtelen zajnak kitenni tilos. (8) Az állatok körül használt műszaki berendezéseknek biztonságosnak kell lenniük. Az állattartónak az állattartás során használt műszaki berendezést naponta legalább egyszer ellenőriznie kell, és minden észlelt hibát a lehető legkisebb késedelemmel el kell hárítania, illetve haladéktalanul meg kell tennie az állatok megóvásához szükséges minden intézkedést. Mesterséges szellőztetésű istállókban olyan megoldást kell kialakítani, amelyek biztosítják az állatok részére az elégséges légcserét akkor is, ha a mesterséges szellőztetési rendszer meghibásodik. (9) 50 (10) Az állattartónak az állatok zárt tartására szolgáló épületeket úgy kell megépítenie és karbantartania, hogy az alkalmazott anyagoknak tűzállónak vagy égéskésleltetővel kezeltnek kell lenniük. (11) Erkélyen, loggián, körfolyóson valamint az épületek közös használatú helyiségeiben állatot tartani tilos. (12) 51 (13) 52 (14) 53 (15) Az állattartónak Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén tilos hígtrágya keletkezésével járó állattartási technológiát alkalmaznia. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén csak almos trágyás technológiák alkalmazása megengedett, ha az almos trágya tárolása és kezelése megegyezik az e tárgykörben kiadott, vonatkozó közegészségügyi és állategészségügyi jogszabályokban foglaltakkal. (16) Az állattartónak a trágya- és trágyalétárolót a tisztítást lehetővé tevő, jól záródó fedéllel ellátott, vízzáró anyagból kialakított, zárt kivitelben kell előkészítenie, a trágyalevet zárt csővezetéken keresztül kell a trágyalétárolóba vezetni. 48 Hatályon kívül helyezve a 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. (1) bekezdése alapján május 1-49 Hatályon kívül helyezve az 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. -a alapján március 2-50 Hatályon kívül helyezve a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 13. -a alapján július 1-51 Hatályon kívül helyezve a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 13. -a alapján július 1-52 Hatályon kívül helyezve a 30/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. -a alapján október 1-53 Hatályon kívül helyezve a 30/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 7. -a alapján október 1-8/12

9 (17) Az állatok tartására szolgáló épületekben, építményekben és ezek környékén az állattartó köteles a kártékony állatokat (különösen a patkányokat, egereket, legyeket) rendszeresen irtani. Felelősségi szabályok Hatósági ellenőrzés Azon személy ellen, aki az e rendeletben foglaltakat nem tartja be, a hatósági ellenőrzésre jogosult szerv hivatalból eljárást kezdeményezhet. (1) E rendelet május 1-jén lép hatályba. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelete és módosító rendeletei: - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 34/2000. (V. 29.) rendelete az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelet módosításáról, - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 40/2000. (VI. 26.) rendelete az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelet módosításáról, - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 37/2001. (V. 23.) rendelete az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelet módosításáról, - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 60/2001. (XI. 29.) rendelete az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelet módosításáról, - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 6/2003. (II. 24.) rendelete az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelet módosításáról, - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 39/2004. (VIII. 31.) rendelete az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelet módosításáról, - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 58/2004. (XI. 30.) rendelete az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelet módosításáról, - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 21/2007. (V. 22.) rendelete az eb tartásáról szóló 21/2000. (IV. 21.) rendelet módosításáról. 54 Hatályon kívül helyezve a 19/2010. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 13. -a alapján május 1-55 Hatályon kívül helyezte Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tiltott, közösségellenes magatartásokat meghatározó rendeleteinek módosításáról szóló 48/2012. (XII.17.) rendelete 4. -a. Hatálytalan: december 18-tól. 56 Módosítva a 12/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján. Hatályos: március 25-9/12

10 (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az egyes állatok tartásáról szóló 64/2001. (XI. 29.) rendelete és módosító rendeletei: - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 24/2002. (IV. 30.) rendelete az egyes állatok tartásáról szóló 64/2001. (XI. 29.) rendelet módosításáról, - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 5/2003. (II. 24.) rendelete az egyes állatok tartásáról szóló 64/2001. (XI. 29.) rendelet módosításáról, - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 35/2004. (VI. 24.) rendelete az egyes állatok tartásáról szóló 64/2001. (XI. 29.) rendelet módosításáról, - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 41/2004. (VIII. 31.) rendelete az egyes állatok tartásáról szóló 64/2001. (XI. 29.) rendelet módosításáról,- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 59/2004. (XI. 30. rendelete az egyes állatok tartásáról szóló 64/2001. (XI. 29.) rendelet módosításáról. (4) E rendelet 4. a), b) és e) - g) pontjaiban, az 5. -ban, a 6. a) - d) és f) - h) pontjaiban és a 7. -ban foglaltak nem alkalmazhatók a rendelet hatályba lépése napján tartott állatok egyedeire és azok tartóira azzal, hogy a rendelet hatályba lépését követően további egyedet csak jelen rendelet szabályai szerint tarthatnak. Budapest, március 19. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve március 30. napján Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző 10/12

11 Kérelem közepes testű állat tartásának engedélyezéséhez 1. számú melléklet 57 Kérelem engedélyköteles állat tartásának engedélyezéséhez 2. számú melléklet számú melléklet Kérelem kutyaiskola létesítésének és működtetésének engedélyezéséhez Alulírott (név)... (születési neve)... születési hely és idő:.anyja neve:.. állandó lakcíme: jogi személyiség, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében a szervezet neve:... a szervezet székhelye:... a cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám:... a képviselő neve:... a képviselő címe:... azzal a kéréssel fordulok Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatához, hogy részemre kutyaiskola létesítését és működtetetését engedélyezni szíveskedjenek. Kijelentem, hogy a kutyaiskola szabályszerű működésének biztosítása céljából az ebek rendszeres orvosi vizsgálaton vesznek részt. A kialakított férőhelyek száma: A tartani, illetve oktatni kívánt ebek várható létszáma (időszak megjelölésével, pl. db/hó): A kutyaiskola létesítésének, működtetésének tervezett helye (pontos cím, hrsz., terület megjelölésével): Hatályon kívül helyezve a 30/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 9. -a alapján október 1-58 Hatályon kívül helyezve a 30/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 9. -a alapján október 1-11/12

12 A kérelemhez mellékelem, illetve bemutatom a rendeletben megjelölt szükséges dokumentumokat. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (9) bekezdése alapján a közigazgatási szerv értesítését (az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőről, az ügyintéző hivatali elérhetőségéről) kérem Budapest,.(év) (hó).(nap) nem kérem kérelmező aláírása 12/12

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

Nyáregyháza község önkormányzatának 1/2008. (II. 12.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól (egységes szerkezetben)

Nyáregyháza község önkormányzatának 1/2008. (II. 12.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól (egységes szerkezetben) Nyáregyháza község önkormányzatának 1/2008. (II. 12.) számú rendelete a helyi állattartás szabályairól (egységes szerkezetben) Nyáregyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról Zsámbék Város Képviselő-testületének 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E az állattartásról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok tartásáról az alábbi rendeletet

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

14/2008.(V.26.) sz. rendelete. az állatok tartásának szabályozásáról

14/2008.(V.26.) sz. rendelete. az állatok tartásának szabályozásáról MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 14/2008.(V.26.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályozásáról Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2000.(II.1.) sz. rendelete. az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /000.(II..) sz. rendelete az állattartás rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület sajátosságait figyelembe

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelete. az állattartás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelete. az állattartás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011.(XII.01.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól A Kengyel Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször

Részletesebben

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

~r~~-t~r~'' -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző :X. kt rü!et Kt'Sbányai ;~i;ilyi:;\'jő-tcstüil't ülése ~r~~-t~r~'' -- f (..,~ 0, r, ~~a,

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete az állattartásról Újrónafő Község Önkormányzata az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének. 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete. Az állattartás rendjéről 46/2005.(XII. 19.) önkormányzati rendelete Az állattartás rendjéről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke, valamint a Jogi Bizottság Elnöke döntését a Képviselő-testületi ülésen ismerteti.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke, valamint a Jogi Bizottság Elnöke döntését a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselőtestület ulcse Budapest, )flfl9uki Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 17/2006.(IX.29.) Ö.K. számú. R E N D E L E T E Az állattartás rendjéről*

Zsámbék Város Képviselő-testületének 17/2006.(IX.29.) Ö.K. számú. R E N D E L E T E Az állattartás rendjéről* Zsámbék Város Képviselő-testületének 17/2006.(IX.29.) Ö.K. számú R E N D E L E T E Az állattartás rendjéről* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településünk helyi sajátosságait figyelembe

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. január 18-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. január 18-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. január 18-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. , 24/2004. (XI.10.), 12/2006. (VI.8.) ÖK. sz. rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva Ceglédbercel Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben