Fény és Színek. avagy miért kék az ég és miért zöld a fő? Készítette: Szabó Péter

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fény és Színek. avagy miért kék az ég és miért zöld a fő? Készítette: Szabó Péter"

Átírás

1 Fény és Színek avagy miért kék az ég és miért zöld a fő? Készítette: Szabó Péter

2 I. Színek születése Elıbb egy kis bevezetı tisztázzuk az alapfogalmakat

3 A fény, mint elektromágneses hullám De mi az elektromágneses hullám? Gyorsuló töltés által keletkezik, pl.: megváltozik a vezetıben folyó áramerısség (antenna sugároz, villámlás rádió), röntgen sugárzás egyik fajtája (miért ne viseljünk ólommellényt) Kvantummechanikai effektusok révén is keletkezhet Hullámként terjed, azonban az energiáját adagokban adja le/át, ezen energiaadagokat (kvantumokat) hívjuk fotonoknak

4 Az elektromágneses sugárzás spektruma hullámhossz(λ) µm-ben radioaktivitás atommag gerjesztés Ionizáció belsı e - vegyérték e - gerjesztés molekula rezgések molekula forgás magspin gerjesztés kozmikus gamma röntgen UV infra mikrohullám rádió hullám ,4 0, energia növekedésének iránya Vízbontás? látható fény 360 nm 780 nm

5 A fény kölcsönhatása az anyaggal reflexió /tükrözıdés/ (I < I 0 és λ = λ 0 ) fényforrás (I 0 egyféleλ 0 ) fotolumineszcencia /foszforeszcencia minta fluoreszcencia/ ( λ > λ 0 ) fényszórás (λ = λ 0 ) abszorpció /fényelnyelés/ (I < I 0 és λ = λ 0 ) transzmisszó /átengedés/ E Hogyan születnek a színek? ha alapból egyszínő a fényforrás? (reflexió és szórás) ha nem egyszínő (fıleg fehér)? (szórás és abszorpció) J. W. Goethe

6 Miért kék az ég? Kolloid rendszerek Mire emlékszünk? fehér fény Tyndall Minél kisebb a fény hullámhossza, annál jobban szóródik. Tehát milyen színő fény szóródik a legjobban? Mi van a lézerfénnyel? Láthatjuk egyáltalán? Fıd A fénysugarak egyenes vonalban terjednek Milyen színt látunk, ha szembenézünk a nappal? Mit látunk, ha nem a napba nézünk? Naplementekor is a napba nézünk de mégse..

7 és miért zöld a fő? A maradék, el nem nyelt komponensek hozzák létre a színt! Komplementer színek!!! Akkor miért is zöld a fő?

8 A válogatós fényelnyelés Miért csak adott hullámhosszú komponenseket nyelnek el az anyagok a fehér fénybıl? E = adott hullámhosszú fény energiájával azonos E-nek nem árt a látható fény tartományába esni E fény = hv = hc/λ E E Mit okoz a fényelnyelés? A fény energiát hordoz, ha elnyelıdik alapállapot fény gerjesztés gerjesztett állapot

9 Mitıl függ E? Általában a pi kötések (konjugált) csökkentik E t, így a szerves molekulák nagy része könnyen gerjeszthetı már a látható fény tartományában is, így színesek. Likopin F 2, Cl 2, Br 2, I 2 Égésnél Végtelen győrő tag számnál? Egyre sötétebb

10 Színek és reaktivitás Zöld növények és száradt, halott növények KMnO 4 és K 2 MnO 4 A reakciók sokszor a gerjesztett állapotból mennek végbe De ez csak fényelnyelésre igaz szóval vigyázni mert a színek máshogy is keletkezhetnek! Napszemüveg ırület??? Mibıl is vannak a mőanyagok?

11 fénybıl Nem külsı fény forrás hatására születı színek A lényeg, valahogy létrehozzuk a gerjesztett állapotot. (más) fény Sajátfény kisugárzás lumineszcenciák fény elektromosság mechanikai energia hı kémiai reakció radioaktivitás (???) foszforeszcencia fluoreszcencia különbség? E E alapállapot energia gerjesztés Általában hı formájában adja le a többlet energiát! gerjesztett állapot kisugárzott fény alapállapot Spontán és kényszerített emisszió lézer

12 II. Biolumineszcencia a környezetünkben

13 Fény az éjszakában Arisztotelész: világító gombák hideg tőz Plinius: olívaültetvényen világító fa Reneszánsz filozófusok: tüzes gombák, melyek csillagként kékes fénnyel ragyognak Többnyire babonás félelmek társultak a fényjelenségekhez: tündéri fény-ragyogás korhadó fákban, ahol a tündérek éjszakai dáridókat tartanak lidércfény, szellemek, lelkek megjelenése bőnös lélek jelenléte, aki képtelen elszakadni a testétıl Egyéb esetek: Világító, rothadó halak Kanadai farmer: a felaprított tőzifa világít az udvaron Kislány, akinek a szoknyája világított, miután hazatért az erdıben való játék után. Itthonról: foszforeszkáló csirke farhát

14 Robert Boyle Fénylı fák tanulmányozása: (csak holdfény mentes éjszakán érzékelhetı) Részletes kísérleti leírást ad. A levegı szükséges a fényjelenséghez A levegı nem a fény közvetítéséhez kell, mert az izzó vas a vákuumban is tovább izzik Csak akkor bocsát ki fényt a korhadó fa, ha nedves (Francis Bacon) 1850-es években igazolták, hogy a fénykibocsátás gombáktól származik. A XX. században pedig rámutattak, hogy a rothadó halak esetében baktériumok okozzák a lumineszkálást. A jelenséget biolumineszcenciának hívjuk.

15 Biolumineszcencia I. Fotolumineszcenciánál tulajdonképp csak fényátalakítás történik fizikai folyamatok révén. Biolumineszcencia esetén az élı szervezetek kémia reakcióinak mellékterméke a fény. Szinte 100% hatásfokkal mőködik! A fotoszintézis fordítottjának tekinthetı! Elterjedt jelenség az élıvilágban: baktériumok, algák, gombák, mohák, gerinctelen állatok, halak, rovarok. Világító gombák 1652-bıl egy svéd történész írja: Skandinávia távoli északi részein az emberek, amikor bemerészkednek az erdıbe, korhadó tölgyfakérgeket helyeznek el bizonyos távolságokban, ily módon a fényt követve visszatalálnak a kiindulási helyükre.

16 A második világháborúban a Csendes óceáni szigetek trópusi ıserdeiben az amerikai katonák állítólag világító gombákat tőztek a fegyvereikre és sisakjaikra, hogy elkerüljék az egymással való ütközést az éjszakai sötétségben. Egy Új Guineában tevékenykedı amerikai haditudósító feleségének írt levelét azzal kezdte, drágám ma éjjel öt gomba fényénél írok neked.

17 Kb. 60 féle lumineszkáló gomba ismeretes eddig. Hazánkban: világító tölcsérgomba (kis fény intenzitás) A gombák is, mint minden lumineszkáló életforma kémia energiából állítja elı a fényt. Ehhez egy úgynevezett lucifer típusú molekulára és luciferáz enzimre van szükség. Különbözı fajok különbözı színő fényt bocsátanak ki. 30 C felett nem tapasztalható fény, azonban 0 C körül igen intenzíven világít (O 2 jobban oldódik hidegvízben, enzim mőködés, sugárzás mentes folyamatok!)

18 Raphael Dubois baktériumai és a luciferin Kezdetben kagylókkal kísérletezett (világító kivonat) Érdekesnek találta, hogy csak hideg vízben mutatott fényjelenséget A világító anyagot elnevezte luciferinnek (Lucifer = fényhozó/hordozó) Késıbb kiderült, hogy O 2, ATP, Mg 2+ és Ca 2+ -ra is szükség van a mőködéshez. Leírta, hogy a folyamat során a luciferin gerjesztıdik, majd a többlet energiát fény formájában adja le. A folyamat pedig csaknem 100%- os. Hidegfény! Világító baktériumok Új energiaforrásként szerette volna alkalmazni ıket, ezért tenyésztésükbe kezdett (1910-es évek). a tamarisi tengeri biológiai laboratórium egy nagy termét tudtam megvilágítani; a jelenlevı személyek távolról megismerhették egymást és az arcjátékot is észrevehették. (folyékony holdfény)

19 A tengerben nagy rajokban élnek. Szaporodás idején 1ml vízben 10 8 darab sejt található. Nagy hasonlóság a kolera baktériumhoz. Az egyetlen tengeri baktériumok, amelyek megbetegedést okozhatnak. Fénylenek még 7 C-ig, de a megfagyott kocsonya v ilágító jéggé válik, amely néhány óra múlva kialszik, újra felolvasztva megint világít. Békába a hátán lévı bır alá fecskendezve ıket, a béka teljesen világítóvá válik 3-4 napon át, különösen ha 8 C h ımérsékleten tartják. Milky sea

20 Valószínőleg a fénytermelés az ısi légkör következménye. Az oxigén egyenesen mérgezı volt a számukra. Az életfolyamataik során keletkezı oxigént úgy tették ártalmatlanná, hogy vízzé alakították; ez a folyamat azonban nagy energia felszabadulással jár. Az energia pedig fény formájában kevésbé káros, mint a hı. A mélytengeri halak és fejlábúak nem a saját szervezetük erıforrásaival világítanak, hanem olyan szerveik alakultak ki, amelyekben együtt élı világító baktériumok találhatók.

21 Lidércfény Vizenyıs rétek, temetık tüneménye: bolygótőz, lidércfény. Régebben lángnak hitték, meggyulladt mocsárgáznak (metán) Azonban nem gyújtja meg a környezetében lévı anyagokat, sıt nem is meleg (belenyúltak néhányan). Nem hıtermelı égés, hanem fényjelenség Vízzel telített talajból távozó gáz levegı oxigénjével reakcióba lépve világít Szerves bomló anyagot is tartalmaznia kell a talajnak (temetık, harcmezık, tömegsírok felett népi hiedelmek) felszín hν + HPO 3 [HPO 3 ]* O 2 talaj Szerves foszfor vegyületek feltáródik H 3 PO 4 baktériumok PH 3 /P 2 H 4

22 A sarki fény Északon: aurora borealis/ délen: aurora australis Zöldes, pirosas (esetleg kékes vagy rózsaszínő) fényjelenség a sarkok közelében A napkitörésbıl származó töltött részecskék(elektronok, protonok, egyéb ionok) gerjesztik a légkörben található atomokat/molekulákat A gerjesztett állapot megszőnésekor fénykibocsátás történik

23 Sarki fény Magyarország felett

24 Miért csak a sarkok közelében észlelhetı? napszél töltött részecskék A Föld mágneses tere eltéríti a töltéssel rendelkezı részecskéket. A pólusoknál azonban kicsi a mágneses tér, így ott bejuthatnak Az ionoszférában akár elektromos vihart okozhatnak

25 Az oxigén atom elektronszerkezete [He]: 2s 2 2p S (gerjesztett állapot) Energia D (gerjesztett állapot) 3 P (alapállapot) A termek energiasorrendje a Hund szabályok értelmében: 1. Adott spinmultiplicitású (2S+1) állapotok közül a legtöbb párosítatlan elektronnal rendelkezı a legkisebb energiájú. 2. Azonos spinmultiplicittású állapotok közül annak a kisebb az energiája, ahol L értéke nagyobb 3.

26 S (gerjesztett állapot) Energia nm 1 D (gerjesztett állapot) O 2, és N 2 koncentrációjának magasság függése (keletkezés, gerjesztıdés, kioltás) megfelelı magasságban atomizáció és gerjesztıdés nm 3 P (alapállapot) csak 100 km felett keletkezik zöld fény! csak 150 km felett keletkezik vörös fény! O( 1 D)* + N 2 O( 3 P) + N 2 +kt

27 zöld fény: O atom 1 S 1 D átmenet piros fény: O atom 1 D 3 P átmenet kék fény: N atom 2 D 4 S átmenet rózsaszín fény: N 2 molekula IR, UV, sıt röntgen sugárzás is, de ezeket csak az őrbıl lehet meg- figyelni Amikor a nagy energiájú részecskék alacsonyabbra is eljutnak, akkor keletkezik a kék, ibolya és rózsaszín fény, ugyanis alacsonyabban a N 2 molekulák koncentrációja a nagyobb Néha megfigyelhetı, mintha a zöld fény üldözné a rózsaszínt, ennek oka, hogy a gerjesztett N 2 molekulák azonnal dezaktiválódnak, míg az O atomok gerjesztett állapota stabilabb

28 2OH - + Cl 2 OCl - + H 2 O + Cl - H 2 O 2 + OCl - H 2 O + Cl - + O 2 + hν O 2 * O 2 + hν 762 nm O 2 Kemilumineszcencia A reakciók általában azért játszódnak le, hogy stabilabb (kisebb energiájú) termék képzıdjön. Az energia nem vész el, így valamilyen formában le kell adni a felesleges energiát A megoldás általában a hı 1 Σ g + (gerjesztett állapot) 1270 nm 1 g (gerjesztett állapot) 3 Σ g - (alapállapot) Szingulett oxigén és az ezotéria!!!

29 Közvetett lumineszcencia, fotoérzékenyítés A + [érzékenyítı]* A* +[érzékenyítı] A* A + hv A közvetlenül nem tud gerjesztıdni, de az érzékenyítı igen, és áttudja adni A-nak az energiáját Fotodinamikus terápia Metilénkék Porfíria (felfedezésének története)sárgarépa Vámpírok Molekulák kemilumineszcenciája dioxetán szerkezet + hν

30 Luminol kemilumineszcenciája

31 Luminol kemilumineszcenciája keto enol

32 Biolumineszcencia II. Biológia rendszerekben lejátszódó kémia reakciók fénytermelése A biológiai fénylı molekulákat győjtınéven luciferinnek hívjuk Lucifer = fényhozó/hordozó Enzim katalizált reakció A reakcióhoz szükséges enzimek csoportját luciferázoknak hívjuk A luciferáz típusú enzimek fehérjék A reakcióhoz oxigénre van szükség Luciferin + O 2 luciferáz Oxoluciferin

33 Szentjános bogár Mintegy 2000 féle fajuk ismeretes. Hazánkban három fajuk él A fényszennyezés miatt a nagy szentjános bogár majdnem kihalt hazánkban (lámpák és velük párzani akaró hímek) Pete formában, lárvaként, kifejlett rovarként és még haláluk után is képesek világítani Kifejlett rovarként kevés ideig élnek és ezalatt szinte nem táplálkoznak, azonban lárvaként vérszomjas ragadozók (csigák)

34 Szentjános bogár világító szervei A fénysejtek egy fényszóró rétegben helyezkednek el Húgysav és guanin kristályok töltik be a fényszóró szerepét A fénysejtekben egy speciális vegyület, a luciferin, valamint annak specifikus enzime, a luciferáz együttmőködése hozza létre a fényjelenséget. A kisugárzott energia mintegy 98%-a fény! hidegfény λ kisugárzott = 518,0 és 656,0 nm Színe (fajtól függıen) a sárgászöldtıl a narancsvörösig terjedhet A nálunk elıforduló három faj sárgászöld fényt bocsát ki magából, azonban a legtöbb faj a trópusokon él, azok fénye leginkább narancsvörös.

35 A fénykibocsátás folyamata A luciferin királis vegyület, természetben csak az R-formája található meg (fehérjéhez való kötıdés kéz/kesztyő) A fény kibocsátás idegi úton szabályozott. A kapcsoló a nitrogén-monoxid Nyugalmi állapotban a fénysejtek mitokondriumai (sejtlégzést lebonyolító szervecskéi) veszik fel oxigént, így az nem jut el a luciferin/luciferáz rendszerhez nincs fény A NO aktiválás követıen az idegsejtek acetilkolint juttatnak a fénysejtekbe, aminek hatására felszabadul a luciferin, majd reakcióba lép oxigénnel mitokondrium NO 2 NO oxipamin ingerület luciferin O 2 acetilkolin fénysejt

36 Enzimhez kötve A luciferin reakciójának mechanizmusa

37 GFP Green Fluorescent Protein-zöld fluoreszkáló fehérje (218 aminosav) 2008-ban kémiai Nobel-díj. Medúzából izolálták (1960) Három egymást követı aminosav Ser-65, Tyr-66, Gly-67 alkotja a fluorofor részét. A középen található fluorofor részt kromofor fehérje veszi körül, aminek köszönhetıen ellenálló a drasztikusabb környezeti hatásokkal szemben is Kék (475 nm) és UV (396 nm) fénnyel gerjeszthetı, 508 nm-es zöld fényt bocsát ki Jelzıanyagként alkalmazható: láthatóvá teszi a sejtek növekedését

38

39 Konec

40

41 Keress anyagot a szingulett oxigénes Airenergyrıl A szerves három könyvben van ilyen az észterek reakicóinál/ Claisen féle..meg hasonlóak

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalay Péter (ELTE, Kémia Intézet) Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Budapest, 2011. október 27. www.meetthescientist.hu

Részletesebben

1/ Mi a fluoreszcencia http://www.laskay.hu/fluorhandout2008.html

1/ Mi a fluoreszcencia http://www.laskay.hu/fluorhandout2008.html 1 of 5 09/19/2011 10:37 AM 1/ Mi a fluoreszcencia? Mint jelenség: egy anyag gerjesztés hatására bekövetkező fénykibocsátása. Mint módszer: a gerjesztés hatására kibocsátott fény tulajdonságainak (intenzitás,

Részletesebben

Mészáros Lívia. Lézerek alkalmazása a nanotechnológiában Egyetemi jegyzet

Mészáros Lívia. Lézerek alkalmazása a nanotechnológiában Egyetemi jegyzet Mészáros Lívia Lézerek alkalmazása a nanotechnológiában Egyetemi jegyzet 2014 1 ТARTALOM Bevezetés... 4 1. FEJEZET: NANORÉSZECSKÉK ÉS NANOSTRUKTÚRÁK...5 1.1. Történelmi áttekintés...5 1.2. A nanorészecskék

Részletesebben

Természetes radioaktivitás és radonenamáció vizsgálata szilváskıi talajokban és forrásvizekben

Természetes radioaktivitás és radonenamáció vizsgálata szilváskıi talajokban és forrásvizekben Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar Környezettudományi Centrum Természetes radioaktivitás és radonenamáció vizsgálata szilváskıi talajokban és forrásvizekben SZAKDOLGOZAT Készítette: Világosi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...2

Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...2 2. Történelmi áttekintés...4 3. Polimerek és szerves félvezetı anyagok mőködési mechanizmusa...6 3.1 Vezetés elve...6 3.2 A fénykibocsátás mechanizmusa...10 3.3 Kis molekulájú

Részletesebben

A napsugárzás spektrális eloszlása és az ózonkoncentráció közötti kapcsolat elemzése a Kárpát-medence térségére

A napsugárzás spektrális eloszlása és az ózonkoncentráció közötti kapcsolat elemzése a Kárpát-medence térségére Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék A napsugárzás spektrális eloszlása és az ózonkoncentráció közötti kapcsolat elemzése a Kárpát-medence térségére DIPLOMAMUNKA

Részletesebben

Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél,

Föld mágneses tere . ionoszférában magnetoszférának (napszél A Napból érkező részecskesugárzás napszél, A Föld mágneses tere A földi mágneses tér eredetét a magas vas és nikkel tartalmú, olvadt külső földmagnak a szilárd Földhöz viszonyított forgásában kereshetjük. A mag áramlásai révén örvényáramok keletkeznek,

Részletesebben

Készítette: Bagosi Róbert

Készítette: Bagosi Róbert BIOFIZIKA JEGYZET Készítette: Bagosi Róbert 2009.10.06 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A BIOFIZIKA TÁRGYA... 4 ALAPFOGALMAK... 5 A nemzetközi mértékegységrendszer (SI) alapegységei... 5 Mértékegységek

Részletesebben

Szakdolgozat. Fókuszált napenergia és annak hasznosítási lehetıségei

Szakdolgozat. Fókuszált napenergia és annak hasznosítási lehetıségei Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Szakdolgozat Fókuszált napenergia és annak hasznosítási lehetıségei Készítette: Milus Bálint biológia-környezettan tanár

Részletesebben

A FÉNY. A fény terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre, légüres téren keresztül is eljut a Földre.

A FÉNY. A fény terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre, légüres téren keresztül is eljut a Földre. A ÉNY A fény elektromágneses hullám, a teljes elektromágneses spektrum látható része. Atomok, vagy atomokat alkotó részecskék bocsátják ki. Látható fény: frekvenciája (ν):4 0 4 Hz 8 0 4 Hz hullámhossza

Részletesebben

A MESZEZÉS HATÁSA A TERMÉS, ILLETVE A TALAJ MINİSÉGÉRE ÉS ENNEK VIZSGÁLATA ICP-VEL. Lırincz Attila. Bevezetés

A MESZEZÉS HATÁSA A TERMÉS, ILLETVE A TALAJ MINİSÉGÉRE ÉS ENNEK VIZSGÁLATA ICP-VEL. Lırincz Attila. Bevezetés A MESZEZÉS HATÁSA A TERMÉS, ILLETVE A TALAJ MINİSÉGÉRE ÉS ENNEK VIZSGÁLATA ICP-VEL Bevezetés Lırincz Attila A mezıgazdasági termékek mennyisége iránti igény az utóbb évtizedekben megtöbbszörözıdött. A

Részletesebben

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 -

I.3 Az ózonpajzs...- 13 - I.3.1 Az ozonoszféra és az ózonciklus...- 13 - A halogénezett szénhidrogének alkalmazása a hőtés-, valamint az oltástechnikában, környezetkárosító hatásuk, törekvések a káros hatások megszüntetésére A gödöllıi Szent István Egyetem Környezetvédelmi

Részletesebben

Bevezetés a csillagászatba 1. cg1n1bc1. Forgácsné Dr. Dajka Emese. Dr. Petrovay Kristóf

Bevezetés a csillagászatba 1. cg1n1bc1. Forgácsné Dr. Dajka Emese. Dr. Petrovay Kristóf Bevezetés a csillagászatba 1. cg1n1bc1 Forgácsné Dr. Dajka Emese Dr. Petrovay Kristóf 1 Helyünk a Világegyetemben A Föld alakja, mérete és forgása A fölénk boruló égbolt gömb alakúnak látszik, ezért éggömbnek

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

(etén!); CH (benzol); H 2

(etén!); CH (benzol); H 2 2. előadás A képlet A kémiában a képlet a vegyületek rövid kémiai jelölésére szolgál, ilyen módon a vegyjelhez hasonlóan jelenti az adott vegyület 1 molekuláját, illetve a szóban forgó vegyület 1 mol-nyi

Részletesebben

Lézeres mérési- és megmunkálási eljárások a gépészetben

Lézeres mérési- és megmunkálási eljárások a gépészetben Lézeres mérési- és megmunkálási eljárások a gépészetben Szerzık: Prof. Dr. Paripás Béla Prof. Dr. Szabó Szilárd Kocsisné Dr. Baán Mária Dr. Tolvaj Béláné Bencs Péter Lektor: Lektor: Dr. Nagy Attila Tibor,

Részletesebben

Elméleti kérdések és válaszok

Elméleti kérdések és válaszok Elméleti kérdések és válaszok 11. évfolyam Tartalomjegyzék 1. Mikor beszélünk rezgőmozgásról?... 4 2. Milyen fajtái vannak a rezgőmozgásnak?... 4 3. Mikor beszélünk harmonikus rezgőmozgásról?... 4 4. Mit

Részletesebben

ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁSOK BIOFIZIKÁJA I.

ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁSOK BIOFIZIKÁJA I. ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁSOK BIOFIZIKÁJA I. Rádióhullámok, mikrohullámok jellemzése, egészségügyi jelentségük (Dr. Voszka István, Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet) A 0 300 GHz frekvenciájú

Részletesebben

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3

Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 2 Dr. Héjjas István ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE 3 ESÉLYEINK A TÚLÉLÉSRE Dr. Héjjas István, 2008 ISBN 978 963 375 582 2 ANNO Kiadó, MMVIII 4 TARTALOM Előszó 7 Az emberiség kockázatai 8 Amit a Földről tudni érdemes

Részletesebben

Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonságai. Ph.D. értekezés.

Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonságai. Ph.D. értekezés. Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonságai Ph.D. értekezés Kunné Pál Edit okleveles vegyész Témavezetı: Dr. Dékány Imre Tanszékvezetı egyetemi

Részletesebben

BALOGH BÉLA A VÉGSİ VALÓSÁG FÜLSZÖVEG A végsı valóság talán az elsı olyan mő, ami áthidalja a materialista, az idealista és az ezoterikus világnézet

BALOGH BÉLA A VÉGSİ VALÓSÁG FÜLSZÖVEG A végsı valóság talán az elsı olyan mő, ami áthidalja a materialista, az idealista és az ezoterikus világnézet BALOGH BÉLA A VÉGSİ VALÓSÁG FÜLSZÖVEG A végsı valóság talán az elsı olyan mő, ami áthidalja a materialista, az idealista és az ezoterikus világnézet közötti szakadékot. Tudományos eredményeink felülvizsgálata

Részletesebben

Magyar Képzımővészeti Egyetem Doktori Iskola. Színelképzelések. DLA értekezés Kis Sándor Lajos. 2009. szeptember

Magyar Képzımővészeti Egyetem Doktori Iskola. Színelképzelések. DLA értekezés Kis Sándor Lajos. 2009. szeptember Magyar Képzımővészeti Egyetem Doktori Iskola Színelképzelések DLA értekezés Kis Sándor Lajos 2009. szeptember Témavezetı: Dr. habil, DLA Szabados Árpád egyetemi tanár 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II.

Részletesebben

PR/B04SzCs0101D0015FNI001. Diplomaterv. Készítette: Szekrényesi Csaba. Konzulensek: dr. Szacsky Mihály dr. Sükösd Csaba dr.

PR/B04SzCs0101D0015FNI001. Diplomaterv. Készítette: Szekrényesi Csaba. Konzulensek: dr. Szacsky Mihály dr. Sükösd Csaba dr. PR/B04SzCs0101D0015FNI001 Diplomaterv Készítette: Szekrényesi Csaba Konzulensek: dr. Szacsky Mihály dr. Sükösd Csaba dr. Környei József Diplomaterv feladatkiírás Elektromágneses sugárzáson alapuló képalkotó

Részletesebben

Nukleáris fizika I. rész

Nukleáris fizika I. rész Fizikai Tanszék Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika I. rész Miskolc, 2015 Tartalomjegyzék 1. radioaktivitás felfedezése, fajtái... 3 2. z α-, β-, γ-sugárzás és bomlás, a β-bomlás három formája... 3 3. z

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Kísérleti Fizikai Tanszék SZAKDOLGOZAT Orvos terápiai és diagnosztikai eszközök fizikai alapjainak tanítása középiskolában Sáli Ágnes V. matematika-fizika

Részletesebben

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése

ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés. 2) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése ATOMFIZIKA (vázlat) 1) Bevezetés ) Az atomfogalom kialakulásának történeti áttekintése 3) Az elektron felfedezése a) Elektrolízis b) Millikan-kísérlet c) Hidegemisszió d) Richardson-hatás e) Izzóelektromos

Részletesebben

3. Egymással meghatározott viszonyban lévı elemek egységes egészet képezı halmaza.

3. Egymással meghatározott viszonyban lévı elemek egységes egészet képezı halmaza. KÖRNYEZETI FIZIKA Dr. Ujfaludi László ELİLJÁRÓBAN Napjaink globális környezeti problémái mindenki számára ismeretesek. Az üvegházhatás, az ózonréteg elvékonyodása, egyes fajok kihalása, az erdıirtások

Részletesebben

9.. osztályos tanuló KÉMIAKÖNYVE. Írta, rajzolta, szerkesztette: Lobmayer Imre. második kiadás

9.. osztályos tanuló KÉMIAKÖNYVE. Írta, rajzolta, szerkesztette: Lobmayer Imre. második kiadás .. 9.. osztályos tanuló KÉMIAKÖNYVE Írta, rajzolta, szerkesztette: Lobmayer Imre második kiadás 2013 BEVEZETÉS Felszerelés az órákra: -dáknaptár -zsebkendı (hogy ne kelljen mástól kérni) -tolltartó (toll,

Részletesebben

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Magsugárzások Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Az Orvosbiologia Mérnökképzés "Radiológiai Technikák" cimű tantárgyának egy részlete. A további részeket : Dr. Makó Ernő (SOTE), Dr. Sükösd Csaba,

Részletesebben

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM Dr. Buzás Kálmán Dr. Budai Péter Horváth Adrienn BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék 2012 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A városi környezet jellemzıi, a város okozta környezeti

Részletesebben