Iskolák. a világért! A globális nevelés beillesztése az iskolai tantervbe MITI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolák. a világért! A globális nevelés beillesztése az iskolai tantervbe MITI"

Átírás

1 Iskolák a világért! A globális nevelés beillesztése az iskolai tantervbe MITI

2 Megjelent az Európai Unió támogatásával. A tartalomért felel a Welthaus Diözese Graz-Seckau, a Welthaus Diözese Gurk-Klagenfurt, a Welthaus Katholische Aktion Wien, a MiTi Alapítvány, az Artemisszió Alapítvány és a Humanitas. A tartalom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Impresszum: MITI Artemisszió Alapítvány Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 10. Iroda: 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 11. Humanitas Resljeva ulica Ljubljana Szlovénia MiTi Alapítvány Katrinas dambis 20/1-54 Riga, LV-1045 Latvia Welthaus Diözese Graz-Seckau Grabenstraße Graz Ausztria Welthaus Klagenfurt Tarviser Straße Klagenfurt Ausztria Welthaus Linz Kapuzinerstr Linz Ausztria Koordináció: Koppány Judit, Artemisszió Alapítvány, Thomas Maier, Welthaus Klagenfurt, Rene Suša, Humanitas, Alexandra Wieser, Welthaus Graz, Szerzôk: Gunta Bērzin a Andra Damberga Waltraud Hamah-Said Nagy Gabriella Silvia Richtarz Sašo Kronegger Rainer Tüchlberger Design: Kiss Maja Kiadó: Artemisszió Alapítvány ISBN Nyomdai munkálatok: Szó-Kép Kft., Budapest Welthaus Katholische Aktion Wien Alserstraße Wien Auszria

3 Tartalom BEVEZETÉS Elôszó Hogyan használjuk ezt a füzetet? Iskolák a világért! a projekt leírása HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK A NEMZETKÖZI MEZÔGAZDASÁGI KERESKEDELEMRÔL Mezôgazdasági kereskedelem és fejlesztés Észak és Dél mélyülô szakadék A multinacionális vállalatok hatalma A világkereskedelem és annak visszásságai A jelenlegi kereskedelmi rendszer alternatívái: a méltányos kereskedelem és az élelmiszer-önrendelkezés PÉLDÁK A JÓL BEVÁLT GYAKORLATOKRA Welthaus Graz: A növényfajták sokszínûsége a veteményeskertben Artemisszió Alapítvány: Pedagógiai eszközkészlet tanároknak Welthaus Linz: Tanárképzés a pedagógiai egyetemen Humanitas: A pamutról szóló képzés Welthaus Wien: A rizsrôl szóló képzés MiTi Alapítvány: Kapcsolatteremtés a szervezetek között a világjáték bemutatásával Welthaus Klagenfurt: Egy sikeres képzési koncepció Projekt a méltányos kereskedelemrôl Ptujban, Szlovéniában PEDAGÓGIAI ANYAGOK Mire figyeljünk, amikor képzést tartunk? Honlapajánló: Fair play játék (melléklettel) Az agroüzemanyagról szóló képzés A világ egy alma ZÁRÓ SZIMPÓZIUM Háttér-információk Ute Straub elôadása: Az EcoFair kereskedelmi párbeszéd- a mezôgazdasági piacok fenntarthatósága érdekében létrehozott sokoldalú keretrendszer A világkereskedelemrôl szóló mûhely Marluce Melo elôadása: A globális kereskedelem hatása a Brazília észak-keleti területén élô népességre A Brazíliáról szóló mûhely Alexandra Wieser és Dietmar Schreiner elôadása: Az oktatás elôtt álló kihívások a globalizált világ korában A globális nevelésrôl szóló mûhely Módszertani mûhely A résztvevôk észrevételei AJÁNLOTT WEBOLDALAK 44 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 45

4 Bevezetés Globális tanulás Ausztriában ismerjük meg a világot! A globális nevelés szükségessége Szlovéniában Az egyre inkább globalizált világban végbemenô gyors változások számos kérdést vetnek fel, amelyekkel az iskolában is foglalkoznunk kell. Biztosítanunk kell, hogy az olyan témák, mint a társadalmi igazságosság, a javak globális elosztása, a béke és a konfliktus-megelôzés, a globális éghajlatváltozás, a természethez való viszonyunk, mi több, a kulturális és egyéni identitás kérdései megkülönböztetett figyelmet kapjanak az iskolában. A globális nevelés koncepciója az ilyen összetett, az egész világot érintô témákra és feladatokra ad pedagógiai választ. Ahhoz, hogy eligazodjunk a globális társadalomban és megértsük annak összetett kölcsönhatásait, el kell sajátítanunk a kritikus szemlélôdés képességét, és változatos kompetenciákra kell szert tennünk. Ezek lehetôséget nyújtanak a párbeszédre és a döntéshozatalban való részvételre. A tanulók aktív részvételén és a kreatív módszertanon alapuló nevelés támogatja ezt a folyamatot. A dogmatikus és a normákon nyugvó elveknek, valamint a szûklátókörûségnek nincs helye ebben a megközelítésben. Ha teret adunk a tanulók és tanárok társadalmi világához illeszkedô tapasztalati tanulásnak, amely emellett lehetôvé teszi a társadalmi és kulturális sokszínûség megismerését, a globális tanulás még nem látott távlatokat nyit meg elôttünk. A globális dimenzióval kibôvített tanulási folyamatok módot adnak arra, hogy megtapasztaljuk a globalitásban való részvételünket. Az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat, valamint az egyén saját véleményének és érzelmeinek kifejezése sokszor eddig fel nem fedezett lehetôségeket rejt magában. A globális tanulás új távlatokat nyit meg a tanulók és a tanárok elôtt, és így elôkészíti a terepet az új felismerésekhez és a különbözô nézôpontok tiszteletben tartásához. A globális tanulásban rejlô különleges erô akkor bontakozik ki, ha a tanulók motivációt éreznek a fejlesztéspolitikai kérdések kritikus vizsgálatára és arra, hogy kivegyék a részüket a világ alakításában. A globális nevelésre nemcsak szükségünk van, hanem akarjuk is azt! A formális oktatás szolgáltatója, az állam, nem érzi szükségét annak, hogy gondolkodó polgárokat neveljen, akik esetleg ellene fordulhatnak, de legalábbis kritikusak lehetnek és meggyengíthetik pozícióját. Ezért tehát nem szükségünk van a globális nevelésre, passzívan várakozva arra, hogy az állam biztosítsa azt, hanem akarjuk a globális nevelést, ami egy olyan aktív érzés, amely összehozza a gondolkodó embereket. A globális nevelés képessé tesz minket arra, hogy gyakoroljuk saját jogainkat, amelyek oly sokszor maradtak üres szavak egy darab papíron. Reményt ad egy olyan demokráciára, amely nem csupán formalitás. Nem véletlen, hogy a globális nevelés legnagyobb szószólói a civil társadalmi csoportok és szervezetek. Rá kell kényszerítenünk az államot, amelyre munkánk eredményét és pénzünket bíztuk, hogy azt olyan oktatásra fordítsa, amelyet mi szükségesnek vélünk. Globális nevelést akarunk, mert ez ad választ azokra a globális problémákra és kérdésekre, amelyek mindannyiunkat érintenek, mert a globális igazságosságról szól és megoldások után kutat, mert megkérdôjelezi az egyoldalú információkat és a sztereotípiákat, mert befogadó és részvétel-központú, és mert megerôsíti a civil társadalmat, valamint kritikus, vizsgálódó és felelôsségteljes világpolgárokat nevel. Eva Marn SLOGA (Szlovén Civil Fejlesztési Szervezetek Platformja a Fejlesztési Együttmûködésért és a Humanitárius Segélyért), Szlovénia A nemzetközi találkozások és az oktatás hagyományos határain túlmutató párbeszéd révén az Iskolák a világért! elnevezésû projekt keretet biztosít ahhoz, hogy átgondoljuk a globális fejleményeket, és lépéseket tegyünk a fenntartható együttcselekvés felé. Helmuth Hartmeyer ADA (Ausztriai Fejlesztési Ügynökség), Ausztria 2

5 Bevezetés Globális nevelés Magyarországon Miért van szükség globális nevelésre Lettországban? Minden nép törekszik saját értékeinek, kultúrájának fenntartására. Ezt egyre kevésbé tudják megtenni egymás ellenében. Az fejlôdik, aki együttmûködik, aki elzárkózik, az lemarad. A világ klímája változik, már a mi életünkben is drasztikus változásoknak vagyunk tanúi az idôjárásban, a folyók vízjárásában, a föld jégtakarójában, a fajok kipusztulásában - ezer és ezer növény és állatfaj hagy el minket örökre. Hogyan birkózhatna meg ezzel egyetlen ország? Nagyon rövid idô alatt meg kell tanulnunk nagyon hatékonyan együttmûködni. A globális felelôsségvállalásra nevelés célja a magyar stratégiai alapvetésben megfogalmazottak szerint - a polgárok felkészítése arra, hogy képesek legyenek megbirkózni a kölcsönös függôségeket teremtô világ kihívásaival, és hogy kiálljanak a globális szolidaritás, a társadalmi igazságosság, és a környezet védelmének eszméje mellett. Arra ösztönzi az embereket, hogy vegyenek részt a folyamatokban, a körülöttük lévô világ alakításában, és abban, hogy a szolidaritás számára teret nyissanak a gondolkodásban és a cselekvésben. Magyarországon a fenntarthatóságot szolgáló nevelés többi területéhez környezeti nevelés, egészségnevelés, aktív állampolgárságra nevelés - hasonlóan a globális nevelés céljai is megjelennek az oktatáspolitikai dokumentumokban, de a társadalom ma még kicsit szûkkeblû szemléletével megegyezôen az oktatási gyakorlatban nem kapnak kellô hangsúlyt. Pedig a globális nevelés a jövôért való tanulás segítése is egyben. Ha felismerjük a társadalmi a környezeti és a gazdasági rendszerek összefüggéseit helyi és bolygószinten egyaránt; ha felismerjük, hogy egy közösség minden egyes tagja felelôs a közösség egészének életéért; ha felelôsséget érzünk és vállalunk másokért kicsiben és nagyban egyaránt; ha rájövünk arra, hogy befolyásolni tudjuk a jelen és ezáltal a jövô történéseit, és annak szellemében élünk és cselekszünk, akkor neveltetésünk, de leginkább a tanulásunk hozzájárul egy a jelenleginél igazságosabb, élhetôbb, biztonságosabb világ építéséhez. Ez mindannyiunk folyamatos tanulási feladata. Az iskolában pedig nem új tantárgyak kellenek, hanem a gyakorló és leendô pedagógusok kulcsszerepének felismerése és a pedagógiai munka támogatása abban, hogy a most felnövekvô generációkat felkészítse a jövô generációk számára élhetô jövôért való cselekvésre. Fülöp Sándor a jövô nemzedékek országgyûlési biztosa, Magyarország A Lett Köztársaság oktatási törvényei szerint az oktatás célja Lettországban az egyéni fejlôdés, az önmegvalósítás, valamint az állam és az egyén jólétének elômozdítása. Amellett, hogy a tantervben természettudományi és humán tárgyak szerepelnek, az iskolák az elôírtaknak megfelelôen gondoskodnak a haza iránti lojalitásról és annak tiszteletérôl is. Viszont a globális felelôsségvállalásról egy szó sem esik. Sajnálatos módon a Lettországban nevelkedett fiatalok hazaszeretetét próbára teszik a gazdasági körülmények. A válság miatt sokan elhagyják az országot. Mindezért a politikusokat és a világméretû csapásokat okolják. Csupán nagyon kevesen vannak tisztában saját felelôsségükkel és keresik konstruktív módon a jelenlegi helyzet megoldásait. Az iskolában megszerzett elméleti tudás többé már nem segít. A minket körülvevô társadalom gyors ütemben változik. Elméletben talán elfogadjuk, hogy az ökológiai, gazdasági, kulturális és társadalmi változások egyik pillanatról a másikra történnek, a gyakorlatban azonban erre nem vagyunk felkészülve. Itt az ideje, hogy felismerjük, mennyire is globalizált az a világ, amelyben élünk akár beismerjük, akár nem. Itt az idô, hogy nyomatékosítsuk, a globalizált jelzô túlmutat az Európai Unió, Oroszország és Amerika hatáskörén. Meg kell értenünk, hogy a nyugati országok szövetségéhez történô csatlakozásunk nem jelenti azt, hogy egyre több jogot nyerünk a fogyasztásra. Felelôsséget kell vállalnunk azokért a következményekért is, amelyeket a túlfogyasztás és az olcsón megvásárolható iparcikkek iránti igény okoz az EU-n és a NATO-n kívüli országokban. A globális nevelés lehetôvé teszi az emberek számára, hogy lássák a helyi, a regionális és a globális tényezôk közötti összefüggéseket. A mezôgazdasági világpiac, az Iskolák a világért! projekt fô témája lényeges pontja a vita kezdeményezésének és annak, hogy megoldásokat találjunk a mostani gazdasági válság kezelésére, illetve olyan lépéseket mutassunk be, amelyeket hazánkban, a saját világunkban mindnyájan megtehetünk a válság leküzdése érdekében. Gunta Berzina és Andra Damberga MiTi Alapítvány, Lettország 3

6 Bevezetés Hogyan használjuk ezt a füzetet? Kedves Olvasó! A füzet, amelyet a kezében tart az Iskolák a világért! elnevezésû, három évig tartó nemzetközi projekt dokumentációja. Ez a projekt elsôsorban a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelem példáján keresztül foglalkozott a globális nevelés témájával, és azzal, hogy hogyan vezethetô be a globális nevelés az iskolában. E dokumentáció célja, hogy összefoglalja a projekt tartalmát és azokat a konkrét lépéseket, amelyekre sor került, és több, korábban még nem közzétett oktatási anyagot bocsásson rendelkezésre, hogy a jövôben motiválja és segítse Önt a tárgyban végzett munkájában. A Bevezetés fejezetben találja a projekt leírását, amelyet a globalizált világunk komplex összefüggéseit szemléltetô nemzetközi mezôgazdasági kereskedelemmel kapcsolatos Háttér-információk követnek. A projekt egyik célkitûzése az volt, hogy gyarapítsa a trénereknek, tanároknak, diákoknak a mezôgazdasági termékek világkereskedelmével kapcsolatos ismereteit Ausztriában, Magyarországon, Lettországban és Szlovéniában. Így megközelítôleg 50 pedagógiai anyagot dolgoztunk ki, fordítottunk le az adott ország nyelvére, amelyeket több tanárképzésen és iskolai foglalkozáson használtunk fel. Annak érdekében, hogy képet kapjon arról, hogy hogyan használhatók ezek az anyagok, mindegyik partnerszervezettôl, illetve egy szlovéniai iskolából mellékeltünk példákat a jól bevált gyakorlatokra, amelyek segítségével bemutatjuk ezen anyagok sikeres alkalmazását. Reméljük, hogy ezekbôl inspiráló ötleteket merít arra vonatkozóan, hogy hogyan hasznosíthatja Ön is ezeket az anyagokat. Kívánunk Önnek információkban gazdag, élvezetes és inspiráló idôtöltést e füzet olvasása közben. Reméljük, e füzet segítséget nyújt majd Önnek a globális neveléssel kapcsolatos munkájában, kerüljön arra sor intézményében, iskolájában, munkahelyén, családja körében, baráti körben vagy akár tágabb környezetében. Sok szerencsét az igazságosabb jövô felé vezetô úton! Welthaus Graz - Linz - Wien Klagenfurt Ausztria Artemisszió Alapítvány Magyarország Humanitas Szlovénia MiTi Alapítvány Lettország A Pedagógiai anyagok fejezetben néhány újabb, korábban még nem közzétett anyagot talál. A valamennyi anyagot magában foglaló gyûjtemény a projekt honlapján érhetô el: A füzet jelentôs részét a Záró szimpózium öleli fel. Ez volt a projekt fontos záró mozzanata 2009 októberében, amikor is tanárok, civilszervezetek munkatársai és Brazíliából érkezô meghívott vendégek gyûltek egybe egy háromnapos rendezvényen Schlierbachban (Ausztria), hogy megünnepeljék a projektet és annak eredményeit, megvitassák a nemzetközi kereskedelem és a globális nevelés kérdéseit, és további erôt és inspirációt adjanak egymásnak az igazságosabb világért vívott közös küzdelemhez. A füzet végén néhány, a projekt témáihoz kapcsolódó weboldalakra mutató link található, melyek reményeink szerint megkönnyítik a globális tanulás témájával kapcsolatos munkáját. Végül szeretnénk köszönetet mondani azoknak az embereknek és szervezeteknek, akik és amelyek támogattak minket e projekt során. Kép: Flávio Takemoto 4

7 Bevezetés Iskolák a világért! a projekt leírása Az Iskolák a világért! (Schools act globally!) projekt egy olyan oktatási projekt, amely négy ország (Ausztria, Magyarország, Lettország és Szlovénia) civil partnerszervezeteit egyesítette egy hároméves ( ) program erejéig, hogy új módszereket, anyagokat és képzéseket dolgozzanak ki a globális nevelésre vonatkozóan. A globális nevelés az olyan különbözô témákkal kapcsolatos oktatás átfogó megnevezése, mint az éghajlatváltozás, a fejlesztés és a kereskedelem kérdései, a kultúrák közötti párbeszéd, a béke és a konfliktusrendezés. Ezek a témák mind egy közös alapon nyugszanak mindegyik egy, az emberiség elôtt álló közös kihívást testesít meg; mindegyik egy globális kihívás. kérdések az iskolai környezetben is terítékre kerüljenek. A globális összefüggések összetettségének tudatában új pedagógiai anyagokat fejlesztettünk ki a projektpartnerek nyelvein, hogy segítsük az iskolákat és oktatókat ezek közös feltárásában. Különbözô típusú anyagokat dolgoztunk ki élénkítô gyakorlatok, szerepjátékok és szimulációs játékok, elôadások, audiovizuális anyagok és összeállítottunk egy linkekbôl és egyéb külsô forrásokból, többek között könyvekbôl, újságcikkekbôl és filmekbôl álló adatbázist. Ezek díjmentesen hozzáférhetôk az alábbi internetes oldalon: A projekt során több száz képzést tartottunk különbözô célcsoportok: diákok, tanárok és más érdeklôdôk számára. Fotó: Fred Meyer A három év folyamán képzéseket szerveztünk 1300 tanár részére, foglalkozásokat tartottunk 2300 tanuló számára, 50 különbözô pedagógiai anyagot fejlesztettünk ki, amelyek középpontjában más-más mezôgazdasági termékek álltak (rizs, cukor, banán, agroüzemanyag). Projektünk középpontjában a mezôgazdasági termékek tisztességtelen nemzetközi kereskedelme állt. Habár úgy tûnhet, hogy ez a kiemelt téma túlzottan leszûkített, valójában számos egymással összefüggô kérdés például a fentebb felsoroltak keresztmetszetében áll. A mezôgazdaság és a kereskedelem a fenntartható globális fejlesztési partnerségek létrehozásának két létfontosságú kérdése. Emellett az éhezés és a szegénység elleni küzdelem legfontosabb eszközei, és jelentôs hatást gyakorolnak a környezetre. Az élelmiszer-önrendelkezés és az élelmezésbiztonság kérdései a konfliktus-megelôzés mellett szorosan kapcsolódnak ahhoz a joghoz is, hogy kulturálisan elfogadható, egészséges és tápláló élelem álljon mindenki rendelkezésére. Elsôsorban azért választottuk az iskolákat elsôdleges célközönségünknek, mert az iskolai tantervekbôl és az oktatási folyamatból általában hiányoznak a globális témák. Míg munkánk zöme elsôsorban az általános és középiskolai tanulók számára tartott képzésekre és az új anyagok elkészítésére összpontosult, tanárképzéseinket tekintjük a leghatékonyabb eszköznek ahhoz, hogy biztosítsuk a globális nevelés folyamatának töretlenségét és fenntarthatóságát. Fotó: Rene Suša Fotó: Keith Weller Akár fogyasztóként, akár termelôként, mindannyian részesei vagyunk a világkereskedelemnek, és a forgalmazott termékek eladásakor, megvásárlásakor vagy felhasználásakor hozott döntéseink globális következményekkel járnak. Az Iskolák a világért! projekt fô törekvése az volt, hogy a négy partnerországban ezek a Mivel a globális nevelés arra irányul, hogy a kritikus gondolkodás, az önvizsgálat és az aktív részvétel folyamatai révén megváltoztassa magatartásunkat és szemléletünket, természeténél fogva egy hosszú távú vállalkozás ezért tartozott elsôdleges célkitûzéseink közé, hogy az iskolákkal tartós partnerségeket alakítsunk ki és tantervi reformok segítségével intézményi szintû változásokat szorgalmazzunk. A globális nevelés nem csak témáit tekintve tér el a klasszikus oktatástól, hanem abban is, ahogyan azokkal foglalkozik. Mi olyan következetes módszertan kialakítását szorgalmaztuk, amely lehetôvé teszi a résztvevôk számára, hogy passzív befogadók helyett aktív alakítói legyenek a tanulási folyamatnak, mivel úgy hisszük, hogy csak a tájékozott és aktív egyének és közösségek képesek elôidézni az igazságosabb, megértôbb és kiegyenlítettebb globális közösség létrehozásához szükséges változásokat. 5

8 Háttér-információk a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelemrôl Mezôgazdasági kereskedelem és fejlesztés A magyar lakosság mindennapi tápláléka a világ különbözô tájairól származó összetevôkbôl áll: spanyol paradicsom, kávé Ugandából, ecuadori banán, marhaszelet Argentínából, chilei bor Magyarország egy világméretû kereskedelmi rendszer része: a fejlôdô országokban emberek milliói takarítják be és dolgozzák fel az olyan terméseket, mint a kávé, a szója, a banán és a cukor, amelyeket Európában fogyasztunk el. Cserébe az európai vállalatok az egész világ területére exportálják termékeiket és szolgáltatásaikat. De ki húz hasznot a mezôgazdasági termékek nemzetközi kereskedelmébôl? Elôsegítik-e vagy gátolják az agrárkereskedelem jelenlegi struktúrái a szegénység és az éhezés elleni küzdelmet? A mezôgazdaság jelentôsége A mezôgazdaságnak igen meghatározó gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti vonatkozásai vannak. A fejlôdô országokban a mezôgazdaság jelenti a foglalkoztatás legfontosabb forrását. Az indusztriális gazdaságokkal szemben a fejlôdô országokban a mezôgazdasági termékek többségét családi kisgazdaságok termesztik, állítják elô és forgalmazzák. A mezôgazdasági termékek nem csupán túlélésünk alapját jelentik, hanem világszerte nyersanyagot is szolgáltatnak a feldolgozóipar számára. A gazdasági funkciók mellett a mezôgazdaság szorosan kapcsolódik a helyi kultúrához: egy hagyományokban és szokásokban gazdag életmódot testesít meg. Végül, de nem utolsósorban annak, ahogy élelmünket elôállítjuk, jelentôs ökológiai következményei vannak. A mezôgazdaság és a környezet szoros összefüggésben állnak egymással. Szegénység és éhezés Tudta-e, hogy: a világ népességének majdnem a fele (körülbelül 3 milliárd ember) a mezôgazdaságból él? 1,4 milliárd ember él kevesebb, mint napi 1,25 dollárból (kb. 240 Ft) és közülük 900 millió ember vidéken él? a fejlôdô országokban 987 millió ember éhezik, és az éhezôk több, mint háromnegyede vidéken él? a mai tényleges mezôgazdasági termelés mindenkinek elegendô élelmet biztosíthatna? A szegénység és az éhezés tehát elsôsorban a vidéki területekre jellemzô, és az egyenlôtlen elosztás következménye. A vidékfejlesztés így a szegénység elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze. A globalizáció és a mezôgazdasági export volumenének növekedése mellett a vidékfejlesztés és a nemzetközi kereskedelem kérdései elválaszthatatlanok egymástól ben a mezôgazdasági világkereskedelem 852 milliárd USAdollárnak, azaz a teljes világkereskedelem 8,4 százalékának felelt meg. Az agrárkereskedelem aránya a világkereskedelemben folyamatosan csökken. A mezôgazdasági világkereskedelem szerepe mindazonáltal jelentôs, mivel számos fejlôdô ország bevétele elsôsorban a mezôgazdasági termékek exportértékétôl függ. A mezôgazdasági világkereskedelem jelenlegi formájának hatásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az a fejlôdô országok kisgazdálkodóit és családjait döntôen kedvezôtlenül befolyásolja. 6

9 Háttér-információk a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelemrôl Észak és Dél: mélyülô szakadék A probléma részben abból ered, hogy a kereskedelem ritkán zajlik egyenlô feltételek mellett. A kereskedelem nemcsak eszköz, fegyverré is válhat. Jelenleg az agrárkereskedelem struktúrája felerôsíti az Észak és Dél közötti globális egyenlôtlenségeket. A fejlett országok (Észak) arra használják a vámtarifákat és szubvenciókat, hogy viszonylagos elônyüket megtartsák a fejlôdô országokkal (Dél) szemben, és megszilárdítsák, sôt, akár fokozzák a meglévô egyenlôtlenségeket. Egyrészt a fejlett országok korlátozásokat, például vámtarifákat léptetnek érvénybe a más országokból származó termékekre. Ily módon a fejlôdô országokból érkezô áruk drágábbá válnak, és kevésbé lesznek versenyképesek a fejlett országokból származó árukhoz képest. Így akadályozzák meg azt, hogy a fejlôdô országok belépjenek a világpiacra. Másrészt a fejlett országok támogatást is nyújtanak a hazai termelésnek. Ez azt jelenti, hogy a kormányok pénzt vagy más formában támogatást adnak a helyi vállalkozásoknak, hogy azok biztosan olcsóbbak legyenek az importált termékeknél és szolgáltatásoknál. A támogatás ezen formájával általában a nagyüzemi termelôket részesítik elônyben. Míg ezek a vállalkozások továbbra is növekednek, a kisebb termelôk mind a fejlett, mind a fejlôdô országokban tönkremennek. A fejlett országok által alkalmazott támogatások ezenfelül dömpinghez is vezetnek. A dömping úgy határozható meg, mint méltányos áron aluli értékesítés. A támogatások felhasználásával a fejlett országok termelôi a fejlôdô országok piacán termékeiket még az elôállítási költségüknél is olcsóbban értékesítik. A fejlôdô országok helyi piacait elárasztják a világpiac észak-amerikai és európai termelésbôl származó élelmiszertermékei. A helyi termelôk többé nem tudják termékeiket elfogadható áron értékesíteni. Ez a politika sokszor vezet adóssághoz, csôdhöz és vagyonuk elvesztéséhez. A megoldást mindazonáltal nem a vámtarifák és szubvenciók eltörlése jelenti, hiszen ezzel az Észak és Dél közötti jelenlegi kiegyensúlyozatlan hatalmi viszony problémája nem oldódna meg. A szabad kereskedelem az egyébként is gazdag országoknak kedvez, ugyanis technológiai elônyükbôl adódóan alacsonyabb költségek mellett tudnak termelni. A megoldást az jelentené, ha a vámtarifákat és támogatásokat a fejlôdô országok számára is kedvezô módon alkalmaznák. Egyrészt a fejlôdô országoknak biztosítani kell a jogot arra, hogy meghatározhassák mezôgazdasági és kereskedelmi politikájukat, ideértve a fejlesztési szükségleteikhez igazított védôvámok és támogatások alkalmazását. Másrészt a fejlett országok esetében korlátozni kell a vámtarifák és támogatások ragadozó módon történô használatát, illetve meg kell nyitniuk piacaikat a fejlôdô országok elôtt. Más szóval, az exportra szánt termelés csak abban az esetben lehet a fejlôdés eszköze, ha a jelenlegi nemzetközi kereskedelmi rendszer reformjára sor kerül. Sok gazdag európai ország, valamint az USA és Japán is arra használja ezeket a taktikákat, hogy saját nemzeti gazdaságát támogassa, így lehetetlenné válik a kevésbé fejlett országok számára, hogy megvessék lábukat a világpiacon. Saját piacaik védelmezésével és elzárásával ugyanezen országok közül sokan kettôs mércét állítanak fel, mivel más (többnyire fejlôdô) országokat arra kényszerítenek, hogy nyissák meg piacaikat. 7

10 Háttér-információk a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelemrôl A multinacionális vállalatok hatalma A világkereskedelem és annak visszásságai A mostani kereskedelmi rendszer egy másik meghatározó sajátossága a multinacionális cégek egyre növekvô szerepe. Napjaink mezôgazdasági termelését multinacionális vállalatok irányítják. A 100 legnagyobb élelmiszer-ipari vállalat a világ élelmiszer- és italértékesítésének 2/3-át tudhatja magáénak. Közülük csupán 4 származik fejlôdô országból (Dél-Afrika, Brazília, Mexikó, Panama). A 10 legnagyobb a következô: Nestlé, ADM, Altria Group, PepsiCo, Unilever, Tyson Foods, Cargill, Coca-Cola, Mars, Danone. Ôk az elôrecsomagolt élelmiszerek 1250 milliárd dollárosra becsült világpiacának 24%-át tartják a kezükben. A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható mezôgazdaság jövôje ezért egyre inkább a vállalatok, mintsem az államok kezében van. A kisgazdálkodók bevétele nemcsak a vámtarifákon és támogatásokon múlik, hanem a nagyvállalatok árpolitikáján is. A játékszabályokat viszont nem azok a kistermelôk határozzák meg, akik a legjobban függnek a mezôgazdaságtól. Többnyire a multinacionális vállalatok azok, amelyek a legtöbb hasznot húzzák a szabad kereskedelembôl és a liberalizációból. A kistermelôk családjainak érdekei sérülnek, és az olyan kérdéseket, mint a méltányos árak, a dolgozók jogai és a környezetvédelmi elôírások, figyelmen kívül hagyják. A gazdasági növekedés és a növekvô export nem vezet feltétlenül a népesség nagyobb jólétéhez és emberi fejlôdéséhez. A multinacionális cégek kezében koncentrálódó hatalom növekedésével a kistermelôk egyre inkább sérülékennyé válnak. Mindent összevetve, a kereskedelem liberalizációja nem hozott mindenki számára gazdagságot. A jelenlegi politikák legitimizálták a fejlett ipari országok által alkalmazott szubvenciók és vámtarifák politikáját, és csökkentették a nem iparosodott országok lehetôségeit az egyre inkább globalizálódó piacon. Gyengült az élelmezésbiztonság és a mezôgazdaságban rejlô azon potenciál, amely azt a fejlôdô országok gazdasági növekedésének hajtóerejévé tehetné. A globális élelmiszerlánc pedig a globálisan fellépni képes, nagy mezôgazdasági vállalatcsoportok és a termelôk, illetve fogyasztók közötti egyenlôtlen hatalommegoszlás miatt egyre nagyobb torzulásokat mutat. A világ legelismertebb közgazdászai közül többen (köztük a Nobeldíjas Joseph Stieglitz és Amartya Sen) egyetértenek azzal, hogy a jelenlegi kereskedelmi rendszer fenntarthatatlan és valójában gátolja a fejlôdést azokban az országokban, amelyeknek még le kell küzdeniük a világkereskedelmi rendszerbe történô belépés elsô akadályait. Kutatások szerint egy olyan kereskedelmi rendszer, amely a fejlôdést ténylegesen elômozdítja, csak akkor járhat sikerrel, ha figyelembe veszi az egyes országok sajátos szükségleteit. Ezért olyan társadalmi irányító rendszereket kell újraalkotni, amelyek a gazdasági érdekekkel egyetemben garantálják a társadalmi, környezeti és emberi jogi dimenziók azonos súlyú figyelembevételét. A tisztességes és fenntartható kereskedelmi szabályok elengedhetetlenek a szegénység felszámolásához. A méltányos kereskedelem (Fair Trade mozgalom) csupán csepp a nemzetközi kereskedelem tengerében. Hozzájárulása egy kiegyensúlyozottabb és méltányosabb kereskedelmi rendszerhez jelentôs, a tartós hatás elôidézéséhez szükséges intézményi változásokat amelyek valóban globális méreteket ölthetnének azonban nem tudja biztosítani. Az EU nyilatkozat szintjén már kinyilvánította, hogy támogatja a méltányos kereskedelmet, eddig azonban vajmi keveset tett annak érdekében, hogy jogszabályi támogatást nyújtson egy fenntarthatóbb nemzetközi kereskedelmi rendszerhez. Mi ezért egy olyan világméretû mezôgazdasági kereskedelmi rendszert szorgalmazunk, amely a társadalmi igazságosságon és a környezeti fenntarthatóságon alapszik. 1. A termelôk és a kereskedelmi alkalmazottak méltányos bért kapnak. 2. A mezôgazdaság, a szállítás és a kereskedelem óvja a környezetet. 3. Minden emberi lény számára elegendô élelem áll rendelkezésre, amely tápláló, biztonságos és kulturálisan elfogadható. A nemzetközi és a nemzeti jog segítségével a politikai döntéshozók alakítsák ki egy olyan mezôgazdasági kereskedelmi rendszer általános kereteit, amelynek jellemzôi a mindenki számára biztosított méltányos bérek, a környezeti fenntarthatóság és az élelmezésbiztonság. 8

11 Háttér-információk a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelemrôl A jelenlegi kereskedelmi rendszer alternatívái: a méltányos kereskedelem és az élelmiszerönrendelkezés A méltányos kereskedelem egy bôvülô nemzetközi mozgalom, amely biztosítja, hogy a szegény országok termelôi tisztességes üzletet köthessenek. Ez azt jelenti, hogy a termelôk méltányos árat kapnak termékeikért, olyat, amely fedezi az elôállítás költségeit és megélhetést biztosító jövedelmet garantál; hosszú távú szerzôdést köthetnek, ami valódi biztonságot nyújt; támogatást kapnak azon ismeretek és készségek elsajátításához, amelyek vállalkozásuk fejlesztéséhez és eladásaik növeléséhez szükségesek. A méltányos kereskedelem mozgalma az egyik leghatékonyabb válasz a termelôk elôtt álló problémákra. A fogyasztóknak lehetôséget nyújt arra, hogy vásárlóerejüket arra használják, hogy a mérleget a szegények javára billentsék. Az elmúlt évtizedben a méltányos kereskedelem mozgalma igazán szárnyra kapott, mivel a fogyasztókban mindinkább tudatosult, és felháborodást keltett, ahogy a szegény országokban a termelôkkel bánnak. Egyre több kiskereskedô szerez be a méltányos kereskedelem logójával ellátott árut, a kereslet növekedésével pedig tovább növekszik a kínált termékek száma, és ennek a szegényebb közösségek is érzik a jótékony hatását. A méltányos kereskedelem azonban önmagában nem képes megbirkózni azon kistermelôk és kisgazdálkodók millióit érintô válsággal, akiknek megélhetését veszélyeztetik a külföldrôl behozott alacsony áron kínált termékek és a gazdag országok részérôl folytatott tisztességtelen kereskedelem. Ez csak a világkereskedelem igazságtalan szabályainak megváltoztatása révén kezelhetô. Az élelmiszer-önrendelkezés az alábbiakat feltételezi: elônyben részesítjük a helyi mezôgazdasági termelést az exporttal szemben; az emberek élelemhez való jogát a multinacionális vállalatok profitmaximalizálásánál elôbbrevalónak tekintjük; a helyi piaci termelés ellenôrzésével és az olcsó behozatal megadóztatásával méltányos árakat biztosítunk; a földet, a vizet és más erôforrásokat igazságosan osztjuk el. A fogyasztók a fenti elveket egy egyszerû szabály betartásával érvényesíthetik: mindannyian fogyasszunk regionális vagy méltányos kereskedelembôl származó szezonális termékeket! A fentieknek megfelelôen a fejlôdô országok termelôi megfogalmazták az élelmiszer-önrendelkezés iránti igényüket, amelynek elsôként a Via Campesina gazdamozgalom adott hangot. A Via Campesina meghatározása szerint az élelmiszer-önrendelkezés az emberek, országok és az államszövetségek JOGA arra, hogy meghatározzák mezôgazdasági és élelmiszer-politikájukat anélkül, hogy az harmadik országokkal szemben dömpinghez vezetne (www.viacampesina.org). 9

12 Példák a jól bevált gyakorlatokra Welthaus Graz: A növényfajták sokszínûsége a veteményeskertben Fotó: Gabi Gauper Az Iskolák a világért! projekt célja, hogy növelje a mezôgazdasági szektor globális összefüggéseivel kapcsolatos ismereteket az iskolában. Egy pöllaui (Ausztria) középiskola két tanára és 52 tizenhárom éves tanulója a géntechnológia, a biológiai sokféleség és a fenntartható mezôgazdaság kérdéseit vette szemügyre globális nézôpontból. A kérdésekkel különbözô iskolai tantárgyak (angol, földrajz, háztartási ismeretek) keretében foglalkoztak. Az iskola két tanára részt vett a Welthaus tanárképzésén, így a Welthausnak a témához kötôdô anyagait használták, illetve a projektben a Welthaus alkalmazottai is közremûködtek. A következô célkitûzés az ismeretek elmélyítése volt. A tanulók és a tanárok egy éven át folytattak kutatásokat a biológiai sokféleségrôl és a fenntartható mezôgazdaságról a saját régiójukban. Elsôként az üzletek kínálatát és a ház körüli kertekben termesztett növények választékát tanulmányozták. Egy röpke pillantás elég volt ahhoz, hogy felismerjék, a kiskereskedelmi üzletek csak néhány fajtát árultak, és ijesztô módon csökkent a növényfajták kínálata. Az iskola egy géntechnológiáról szóló rendezvényt szervezett a régióban, amelyen hét szakértô vett részt és a régió polgármesterei hivatalos meghívó kiküldésével népszerûsítették az eseményt. A tapasztalatok eredményeként született meg a A növényfajták sokszínûsége a veteményeskertben elnevezésû iskolai projekt. Az iskola kertjében salátafélék, paprika és más zöldségfélék különbözô fajtáit ültették el. A tanulók és a tanárok a magokat közösen választották ki egy katalógusból. A magok biogazdálkodásból származtak, nem voltak genetikailag módosítottak vagy hibrid fajták. A zöldségfélék közül néhányat még a nyári szünidô elôtt betakarítottak és felhasználták azokat az iskola konyháján. A paprikák palántáit a tanulók a szünidôre és ôszre hazavitték. A legnagyobb terméseket díjjal jutalmazták. Mindegyik tanuló naplót vezetett az általa gondozott növényekrôl. A diákok a betakarított magokat szétosztották az érdeklôdôk között a régióban. Pöllau polgármestere annyira lelkesedett a projektért, hogy önkormányzati támogatást biztosított az iskola zöldségágyásainak kialakításához. Így az iskolakert immár az iskola mindennapjainak részévé válik és a jövôben is tanúskodni fog a növényfajták sokféleségérôl. Fotó: Gabi Gauper Fotó: Gabi Gauper Ez a projekt többek között azért aratott ekkora sikert, mert egy nagy horderejû globális kérdés megértése konkrét tevékenységekhez vezetett a régióban, ahol maguk az érintettek is élnek. 10

13 Példák a jól bevált gyakorlatokra Artemisszió Alapítvány: Pedagógiai eszközkészlet tanároknak Mivel a globális nevelés területe viszonylag új Magyarországon, meglehetôsen kevés a tanárok rendelkezésére álló pedagógiai anyag. A tanárok számára kidolgozott eszközkészletünk egy, a különbözô képzéseket bemutató füzetet, több, a játékhoz szükséges színes kártyákból álló készletet és egy, a globalizáció különbözô vetületeinek háttér-információit tartalmazó elméleti kézikönyvet foglal magában. Ez a komplex pedagógiai anyag választ ad a Magyarországon tapasztalható egyre nagyobb igényre, és támogatást nyújt a tanároknak a globalizáció témájának tantermi vizsgálatához. Az eszközkészlet egy használatkész és praktikus anyag a tanárok számára. Egy textilzsákban megtalálható minden, amire az alábbi öt különbözô képzés lebonyolításához szükség van: Mi közöd hozzá?, A világ a bevásárlókosarunkban, Tényleg fekete- fehér a világ?, Gyarmatosítók nyomában és Vándorok a nagyvilágban. Ezek a tematikus képzések feltárják a globalizáció különbözô aspektusait, legyen szó akár a globális egyenlôtlenségekrôl, a nemzetközi kereskedelem hatásairól vagy az egyre nagyobb méreteket öltô nemzetközi migrációról. A képzéseket gondosan úgy tervezték, hogy azok eltérô korú célcsoportokhoz igazodjanak (10+, 12+, 14+). Mindegyik tevékenységnél részletesen bemutatásra kerül a cél, a rendelkezésre álló idô, a szükséges eszközök, a tevékenységek pontos végrehajtása és a szükséges háttérismeretek (megoldások, adatok és a tanulók által esetlegesen feltett kérdésekre adott válaszok feltüntetésével). A készlethez tartoznak még az egyes játékokhoz szükséges szerepkártyák, képek, térképek és ábrák. A kiegészítô elméleti kézikönyv nyolc fejezetbôl áll és olyan központi témák köré szervezôdik, mint a globalizáció, a fejlôdés, a mezôgazdasági termelés, a világkereskedelem, a migráció és a társadalmi mozgalmak. A cikkek betekintést nyújtanak a fôbb fogalmakba, és a tipikus magyar jelenségeknek a világszintû folyamatokhoz történô kötésével azt kívánják megmutatni, hogy hogyan kapcsolódnak össze a globális és a helyi tényezôk. Végül, de nem utolsósorban, a kézikönyv a jól bevált gyakorlatok és a fenntartható életmód néhány példáját veszi számba és szemügyre. Fotó: Artemisszió Alapítvány Fotó: Artemisszió Alapítvány Olvasóink egyike az alábbi észrevételt tette: Szeretnék gratulálni a kiadványukhoz, ehhez a nagyon alapos, komplett és átfogó könyvhöz. Minden egyértelmû és érthetô, a meglehetôsen összetett társadalmi és gazdasági problémákat pedig jól elmagyarázza konkrét példák segítségével. Lindner Zsuzsa, tanár Úgy hisszük, hogy az Iskolák a világért! projekt segítségével a globális nevelés egy idôtálló eszközét sikerült megalkotnunk a tanárok számára. Pedagógusaink immár a kezükben tarthatják ezt az eszközt, és remélhetôleg rajtuk keresztül az elkövetkezô években egyre több tanulóhoz is eljut! 11

14 Példák a jól bevált gyakorlatokra Welthaus Linz: Tanárképzés a pedagógiai egyetemen A Welthaus Linz a Linzi Egyházmegyei Pedagógiai Egyetem Képzôintézetének közremûködésével január 16-án tanárképzést szervezett Linzben. A képzésen résztvevô tanárokat arra kívántuk ösztönözni, hogy óráikon foglalkozzanak a világkereskedelem kérdéseivel. Egy strukturálisabb, szervezettebb szinten szerettük volna szorosabbra fûzni az együttmûködést a Linzi Egyházmegyei Pedagógiai Egyetem Képzôintézete és a Welthaus Linz között. Josef Hoppichler, a mezôgazdasági világkereskedelem és az életszabadalmak szakértôje a világgazdaság, a zöld forradalom, a géntechnológia és a szabadalmi politika összefüggéseirôl beszélt. Az elôadáson az alábbi fôbb kérdések merültek fel: Mi a biológiai sokféleség? Ki rendelkezik felette? Mi a biokalózkodás? Milyen hatást gyakorolnak az agroüzemanyagok az élelmezésbiztonságra? Ha az éhség üzlet, kik annak a nyertesei? És kik a vesztesei? Az elôadás után a résztvevôk megvitatták a lehetséges alternatívákat: az élelmezésbiztonság fejlesztése, a helyi és biogazdálkodás támogatása, a helyi és regionális gazdaság megerôsítése. Egy biogazdálkodásból és méltányos kereskedelembôl származó ételeket tartalmazó ebéd után bemutattuk a tanároknak a tanulók számára kidolgozott új anyagainkat és képzéseinket. Ezután felkértük ôket, hogy adjanak hosszabb értékelést kínálatunkról és jelezzék, milyen támogatásra van valójában szükségük ahhoz, hogy elômozdítsák a mezôgazdasági termékek világkereskedelmével kapcsolatos témák megvitatását az iskolában. Az egynapos képzésen 26 tanár vett részt. Értékelésük alapján kiderült, hogy elégedettek voltak azokkal a gyakorlati anyagokkal, amelyeket az iskolai munkájukhoz ajánlottunk. A tanárok az órákon használható gyakorlati anyagokat jelölték meg munkánk középpontjaként, így a projekt során tartott tanárképzéseinken ezt használtuk iránymutatásként. Az értékelések kedvezô eredményei nyomán a Linzi Egyházmegyei Pedagógiai Egyetem Képzôintézete úgy döntött, hogy elmélyíti az együttmûködést a Welthaus Linz szervezetével januárja óta további három tanárképzést szerveztünk közösen. A Welthaus Linz számára ez pozitív fejlemény, mivel azáltal, hogy hozzáférünk az intézet képzési portfóliójához, kínálatunk Felsô-Ausztria valamennyi tanárához eljuthat. A részt vevô tanárok számára az intézettel közösen szervezett képzéseket szakmai továbbképzésként akkreditálják, így azokon munkaidôben vehetnek részt. Fotó: Welthaus Linz 12

15 Példák a jól bevált gyakorlatokra Humanitas: A pamutról szóló képzés A képzés leírása A pamuttal kapcsolatos képzés változatos korcsoporttal alkalmazható, minden 12 év feletti résztvevô számára megfelelô. A képzés három részbôl áll: videovetítés, kerekasztal-beszélgetés és a tanultak megosztása. A videoanyag (100% cotton), amely 30 percig tart, a pamutruhák termelési láncát mutatja be az indiai gyapotmezôktôl kezdve az európai szupermarketekig. Igencsak tanulságos és feltár néhány megdöbbentô tényt a gyapottermelésrôl és annak környezeti és társadalmi következményeirôl. A vetítést egy kerekasztal-beszélgetés követi, amely egy olyan televíziós mûsor mintájára zajlik, ahol a résztvevôk a dokumentumfilmben szereplôk különbözô csoportjait alakítják: pl. termelôk, kereskedôk, orvosok, civilszervezetek, multinacionális cégek, szupermarketek és fogyasztók. A megbeszélés témája a gyapottermelés következményei és az, hogy miként javíthatók a munkakörülmények, illetve hogyan mérsékelhetô a negatív környezeti hatás a fogyasztók közremûködésével. A megbeszélést követôen a résztvevôk posztereket és egyéb tájékoztató anyagokat készítenek, amelyeket bemutathatnak iskolatársaiknak, kollegáiknak, szüleiknek. A képzés teljes leírása elérhetô a projekt weboldalán: A képzés céljai: megismertetni a célközönséget ruháink hátterével, megvizsgálni a termelôk és a természet kizsákmányolásával szembeni fellépés lehetôségeit, együttmûködni a résztvevôkkel az információ továbbadásában. Mikor és miért mûködik jól? A képzés sikere alapvetôen egy fontos tényezôtôl függ: az ütemezéstôl. Mivel ez egy idôigényes képzés (3 tanóra), kevés lehetôség nyílik a teljes képzés megtartására. Az utolsó szakasz, ahol cselekvésre és információterjesztésre kerül sor, idôhiány miatt gyakran elmarad, pedig ez az egész képzés legfontosabb része. Ha nincs módunk a képzést egyvégtében megtartani, az információterjesztésre utólagos tevékenységként egy késôbbi idôpontban is sor kerülhet, ez a megközelítés azonban kevésbé lesz eredményes. Sokkal eredményesebbé és hatékonyabbá teszi a képzést, ha a résztvevôk következtetéseiket egy nagyobb közönség elé tárhatják esetleg valamilyen különleges nap alkalmával, például a Föld napján. Jó példa erre az, ahogy a képzést Vransko városában, egy szlovéniai általános iskolában tartották. A kerek három órán át tartó képzést a résztvevôk által rendezett kiállítás követte, amelyet néhány nappal késôbb mutattak be a diákok az iskolatársaiknak és szüleiknek. Az alsóbb osztályok kisiskolásai csatlakoztak a résztvevôkhöz a rajzok és a pamutruhákból elôállított termékek elkészítésénél. A résztvevôk az iskola újságjába egy cikket is írtak a képzésrôl. A képek és a nyilatkozatok ebbôl a cikkbôl származnak. Nyilatkozatok a résztvevôktôl A pólók, amelyeket minden nap viselünk elsô látásra talán egészségesnek, kényelmesnek, divatosnak és csinosnak tûnnek, de megdöbbentünk, amikor megtudtuk, hogy milyen nagy mennyiségben tartalmaznak olyan mérgeket, amelyeket a gyapotültetvényekre permeteznek, hogy megvédjék a növényt a kártevôkkel szemben. Elszomorított minket, amikor megtudtuk, hogy Indiában sokan megbetegednek vagy akár meg is halnak e mérgek miatt, és a környezetük is szennyezôdik. (Maruša Pečovnik, 9.a) Tartottunk egy kerekasztal-beszélgetést, ahol a moderátor kérdéseket tett fel nekünk. Mi a vegyipart képviseltük; voltak még kereskedôk, vállalatok, termelôk, fogyasztók és orvosok. Megvitattuk, hogy hogyan lehetne csökkenteni a halálesetek számát az indiai termelôk között, és hogyan mérsékelhetnénk a növényvédô szerek és a veszélyes mérgek használatát. (Špela Uranjek és Irena Marko, 7.b) A végén posztereket készítettünk a pamutról szóló filmhez (100% cotton) kapcsolódóan, és ezeket a posztereket bemutattuk az iskolatársainknak. (Karin Pungartnik és Gašper Drolc, 8.c) Fotó: Zlatka Avžner Fotó: Zlatka Avžner 13

16 Példák a jól bevált gyakorlatokra Welthaus Wien: A rizsrôl szóló képzés A képzés céljai: A résztvevôk elsôdlegesen a rizs példáján keresztül kapnak tájékoztatást a világkereskedelemrôl és a mezôgazdasági termékekkel kapcsolatos összetett problémákról. Megismerkednek a kereskedelem alternatív lehetôségeivel, például a méltányos kereskedelemmel. A résztvevôkben tudatosul, hogy a biológiai sokféleség elengedhetetlen az élethez, mivel élelmet biztosít és gondoskodik a jövedelemrôl. Idôtartam: legalább 100 perc (az egyes gyakorlatokat külön-külön is felhasználhatjuk) Fotó: Welthaus Wien Tevékenységek: Személyes asszociációk (10 perc) Tudnivalók a rizsrôl (10 perc) Rizsteszt (30 perc) Rizsmemória A rizs termelési lánca (15-30 perc) Sokféleség az egyféle helyett! (20 perc) Monokultúrák és polikultúrák (10 perc) A rizskereskedelem összefüggései: középpontban a méltányos kereskedelem (25 perc) Film: Rizs, az arany gabona; eredeti cím: Reis, das goldene Korn (30 perc) A tevékenységek leírásával együtt részletes információk a weboldalon a letölthetô anyagok alatt érhetôk el. A weboldal a tanárok és trénerek számára is számos háttér-információt kínál. Visszajelzések a tanulóktól: Nagyon érdekes volt számomra a különbözô rizsfajtákkal feltöltött üveg. Nem is tudtam, hogy ilyen sok fajta létezik több mint 3000 fajta! Az is újdonság volt számomra, hogy Ausztriában ilyen sok almafajta található. Visszajelzések a tanároktól: Ezek a módszerek, például a világjáték, a rizsmemória és a film nagyon hasznosak lesznek az óráimon. A fülöp-szigeteki vendégek beszámolóját én és diákjaim is nagyon érdekesnek találtuk. Tetszettek a globális tanulással kapcsolatos játékok is. 14

17 Példák a jól bevált gyakorlatokra MiTi Alapítvány: Kapcsolatteremtés a szervezetek között a világjáték bemutatásával A Miti Alapítvány annak évi alapításától fogva tagja a Lett Civil Fejlesztési Szervezetek Platformjának (LAPAS). A platform csupán 27 tagot számlál a nem kormányzati szervezetek közül, a globális nevelés területén tevékenykedô szervezetek pedig még ennél is kevesebben vannak. Magától értetôdô volt, hogy az Iskolák a világért! projekt célkitûzéseinek megvalósításához a LAPAS tagszervezeteivel kell partnerségeket kialakítani. Ezen célkitûzések a következôk: a globális összefüggésekre vonatkozó ismeretek bôvítése, elmélyítése, valamint egy olyan iskolai és tanulási kultúra létrehozása, amelyben a tanárok és a tanulók aktívan együttmûködnek a fenntartható fejlôdés érdekében. Fotó: Gunta Be rzin a, Miti Foundation Az Iskolák a világért! projekt során kidolgozott oktatási anyagok révén a MiTi Alapítvány szerves részévé vált a Lett Felnôttképzési Szövetség által irányított Európai Ifjúsági Fórum Millenniumi fejlesztési célok programjának. A LAPAS által 2007 és 2008 folyamán több lett városban megrendezett tájékoztató eseményen világnapokon került sor a világjáték bemutatására. A legsikeresebb együttmûködés azonban a Lett Oktatási Együttmûködési Egyesülettel (LACE) jött létre. A konferenciát követôen szoros partnerség alakult ki a MiTi Alapítvány és a Daugavpilsi Egyetem, a Liepajai Egyetem és a Lett Egyetem között. A világjátékot a Lett Testnevelési Egyetemen, a Rezeknei Felsôoktatási Intézményben, a Lett Rendôrakadémián, a Lett Mezôgazdasági Egyetemen és a Rigai Tanárképzô és Oktatásirányítási Egyetemen is bemutatták. Fotó: Gunta Be rzin a, Miti Foundation A MiTi Alapítvány a LACE tagjaival közösen jelenleg azon dolgozik, hogy a globális nevelést bevezessék a lett pedagógai egyetemek tantervébe. A LACE-val együttmûködve a MiTi Alapítvány képzôi lehetôséget nyújtanak a gyakorló tanárok számára akik egyben mester- és doktori képzésben részt vevô hallgatók hogy saját bôrükön tapasztalják meg az új tanítási és tanulási módszereket, hogy megosszák tapasztalataikat az új tanítási anyagokról, és, hogy tájékoztatást kapjanak a globális neveléssel kapcsolatos ismeretek bôvítésének további lehetôségeirôl. A LACE-nek köszönhetôen további gyümölcsözô együttmûködésnek nézünk elébe a Fenntartható Oktatás Intézetével és a lett Daugavpilsi Egyetem Oktatási és Irányítási Karának egyik szervezeti egységével. A MiTi Alapítvány a április én, Együttmûködés a fenntartható oktatásért: irányítás, kutatás, gyakorlat és elmélet címmel megrendezett nemzetközi konferencián mutatta be a globális neveléssel kapcsolatos anyagokat és a világjátékot. Az eseményen az Olaszországból, az Egyesült Királyságból, az USA-ból és Izraelbôl érkezô partnerek mellett valamennyi lett pedagógiai felsôoktatási intézmény képviseltette magát. A globális nevelés kérdéseit és a fenntartható fejlôdést szolgáló oktatással kapcsolatos lett politikát nagy érdeklôdés övezte és számos megbeszélés tárgya volt. 15

18 Példák a jól bevált gyakorlatokra Welthaus Klagenfurt: Egy sikeres képzési koncepció ÉSZAK (Mezôgazdasági világpiac) DÉL Kép: Gerhard Mester Az Iskolák a világért! projekt folyamán a Welthaus Klagenfurt kidolgozott és továbbfejlesztett egy képzési koncepciót, amelynek sajátossága a különbözô pedagógiai megközelítések ötvözésében rejlik: audiovizuális anyagok (film, elôadás), megbeszélés, interaktív játék (világjáték), szerepjáték (Banana Split) és jutalom (csokoládékóstolás). A Welthaus Klagenfurt egy másik projektjének (Méltányos kereskedelembôl származó bioreggeli és tízórai) keretében a képzést nagy sikerrel alkalmazták nagyban különbözô korösszetételû csoportokban: az iskolai tanulóktól kezdve (10 18 év) idôsebb résztvevôkig (60 év felettiek). A résztvevôk optimális száma fô. Célkitûzések: A résztvevôk figyelmének felkeltése a népesség és a vagyon tisztességtelen globális megoszlására Háttér-információk nyújtása a banántermesztésrôl és annak az ültetvénytôl a szupermarketekig vezetô útjáról A résztvevôk ösztönzése fogyasztási szokásaik átgondolására és megváltoztatására Idôkeret: legalább 100 perc A képzés háttere: Napjainkban elég élelmiszert termelünk ahhoz, hogy a Föld jelenlegi lakosságának körülbelül a kétszeresét ellássuk vele. Mindezek ellenére majdnem egymilliárd ember folyamatosan alultáplált. Ennek az áruk tisztességtelen globális elosztása az oka. Az úgynevezett gazdag Észak sokat tehet a helyzet megváltoztatása érdekében. Az egyik kulcsfontosságú lépés az, hogy odafigyelünk fogyasztási szokásainkra és méltányos kereskedelembôl származó, illetve helyi biogazdálkodásból származó termékeket vásárolunk. Célok: A résztvevôk fogyasztási szokásaikat illetôen kritikus szemléletmódot alakítanak ki magukban. Képesek átgondolni és megváltoztatni szokásaikat egy igazságosabb világ érdekében, és új felismeréseiket megosztják a környezetükben élôkkel (barátok, szülôk stb.). Munkafolyamat: 1. Film: Mi etetjük a világot (eredeti cím: We feed the world ) 1. fejezet 2. A méltányosság fogalmának megvitatása karikatúrák segítségével 3. Világjáték 4. Elôadás a banántermesztésrôl 5. Banana Split játék 6. Elôadás a méltányos kereskedelemrôl 7. A banán: méltányos kontra hagyományos kereskedelem 8. Csoportfeladat: értékelô kérdôív 9. Jutalom: méltányos kereskedelembôl származó csokoládék kóstolása 10 perc 5 perc 25 perc 10 perc 25 perc 10 perc 5 perc 5 perc 5 perc Eszközök és anyagok: 1 DVD: We feed the world, 8 10 fôs csoportonként 1 világjáték, 1 Banana Split játék (flipchart táblával a szemléltetéshez), 5 méltányos kereskedelembôl származó banán, valamint tányérok és kések, 1 tábla/flipchart tábla az eredmények szemléltetéséhez, 1 Powerpoint prezentáció karikatúrákkal és banánt ábrázoló képekkel, méltányos kereskedelembôl származó csokoládé, 1 értékelô kérdôív résztvevônként. Fotó: Eva Haupt 16

Mi közöd hozzá? Fiatalnak lenni a globalizált világban. Oktatási segédanyag fiatalok iskolai és iskolán kívüli foglalkozásaihoz

Mi közöd hozzá? Fiatalnak lenni a globalizált világban. Oktatási segédanyag fiatalok iskolai és iskolán kívüli foglalkozásaihoz Mi közöd hozzá? Fiatalnak lenni a globalizált világban Oktatási segédanyag fiatalok iskolai és iskolán kívüli foglalkozásaihoz 2008 Elôszó Készítették: Koppány Judit, Nagy Gabriella, Papp Kriszta, Szántó

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4.

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4. Munkahelyi egészségfejlesztés a CSR tükrében Fenntarthatósági Füzetek 4. Az adatgyűjtést és elemzést Horváth-Szalai Zsófia készítette, a 4. Fenntarthatósági Füzet szakdolgozatának feldolgozásával készült.

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási és

Részletesebben

VAJON A KERESKEDELEM ÉHEZÉST OKOZ?

VAJON A KERESKEDELEM ÉHEZÉST OKOZ? 1 ISKOLÁK A VILÁGÉRT! A GLOBÁLIS NEVELÉS BEILLESZTÉSE A KÖZOKTATÁSBA VAJON A KERESKEDELEM ÉHEZÉST OKOZ? Dokumentáció 2 TARTALOM ÉS A CUKORRÓL 10 ELŐSZÓ 3 VAJON A KERESKEDELEM ÉHEZÉST OKOZ? BEVEZETŐ 4 A

Részletesebben

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN Riótól Johannesburgig:

Részletesebben

Dr. Svéhlik Csaba Ph.D. ügyvezető igazgató KHEOPS Automobil-Kutató Intézet

Dr. Svéhlik Csaba Ph.D. ügyvezető igazgató KHEOPS Automobil-Kutató Intézet Dr. Svéhlik Csaba Ph.D. ügyvezető igazgató KHEOPS Automobil-Kutató Intézet Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, mint a 21. század kihívásaival szembeni szemléletváltás, a nemzetközi autóipar példáján

Részletesebben

Hálózatépítés Európában Önkormányzatok a millenniumi fejlesztési célok eléréséért

Hálózatépítés Európában Önkormányzatok a millenniumi fejlesztési célok eléréséért Hálózatépítés Európában Önkormányzatok a millenniumi fejlesztési célok eléréséért A résztvevő partnervárosok Bonn, Oxford, Potsdam, Nagykanizsa és Villach tevékenységének áttekintése A projekt az Európai

Részletesebben

FOOTBALL A FEJL DÉSÉRT:

FOOTBALL A FEJL DÉSÉRT: FOOTBALL A FEJL DÉSÉRT: Gyakorlati kézikönyv Tanárok - és fiatalokkal foglalkozók részére Fejlesztéssel kapcsolatos oktatás a futball segítségével Gyakorlati órák fiataloknak 12-19 éves Kiadókról Közreműködők:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI MOTIVÁCIÓK AZ ÉLETHOSSZIGTARTÓ TANULÁS KÉSZÍTETTE: GANGEL ERIKA

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

EURÓPA FIATALOK RÉSZVÉTEL. Szöveggyűjtemény az ifjúsági terület európai megközelítéseiről és irányelveiről

EURÓPA FIATALOK RÉSZVÉTEL. Szöveggyűjtemény az ifjúsági terület európai megközelítéseiről és irányelveiről 5 EURÓPA FIATALOK RÉSZVÉTEL Szöveggyűjtemény az ifjúsági terület európai megközelítéseiről és irányelveiről EURÓPA - FIATALOK RÉSZVÉTEL Az itt szereplő uniós dokumentumok az Európai Közösségek Hivatalos

Részletesebben

Európa zöld gazdasági jövőképe

Európa zöld gazdasági jövőképe Európa zöld gazdasági jövőképe Helyzetkép A Zöldek gazdasági jövőképe Az Európai Zöldek úgy vélik, hogy az emberi tevékenységnek figyelembe kellene vennie, hogy egy gazdag, ám véges, kölcsönös függőségekre

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Készítette:

Részletesebben

Együtt a vadvilág jövõjéért

Együtt a vadvilág jövõjéért Együtt a vadvilág jövõjéért Állatkertek és Akváriumok Világszövetsége WAZA Az állatkertek és akváriumok természetmegõrzési világstratégiája Együtt a vadvilág jövõjéért Az állatkertek és akváriumok természetmegõrzési

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Ifjúságügy a XXI. század elején

Ifjúságügy a XXI. század elején Módszertan Nemzetközi ifjúsági világ Módszertan Ifjúságügy a XXI. század elején A nemzetközi kapcsolatrendszer leírásához három geopolitikai területet határozunk meg: globális, európai és nemzetközi.

Részletesebben

Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért

Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Imprint Útikalauz iskolák és közösségek együttműködéséhez a fenntartható fejlődésért Eredeti cím: TRAVELLING GUIDE. Practitioners

Részletesebben

Diákvállalkozás. útmutató a Junior Achievement Magyarország Diákvállalkozási program bevezetéséhez

Diákvállalkozás. útmutató a Junior Achievement Magyarország Diákvállalkozási program bevezetéséhez Vannak, akik elindítják a történéseket, vannak, akik figyelik, és vannak, akik azt kérdezik: Mi történt? ismeretlen szerző Diákvállalkozás Székhely: 6722 Szeged, Eszperantó u. 5. Levelezési cím: 6724 Szeged,

Részletesebben

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához WWW.KULTURPONT.HU A KULTÚRA HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁHOZ Válogatás a konferencia anyagából 3 BEMUTATKOZÁS A kultúra

Részletesebben

inklúziós index Fenntartható bolygó Befogadó értékek a gyakorlatban Egészséges életmód Tantervek átalakítása Tapasztalatı tanulás

inklúziós index Fenntartható bolygó Befogadó értékek a gyakorlatban Egészséges életmód Tantervek átalakítása Tapasztalatı tanulás Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás inklúziós index a tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Az Index áttekintése Tony Booth és Mel Ainscow Egészséges életmód Fenntartható bolygó Tantervek átalakítása

Részletesebben

Roma Integráció Évtizede 2005-2015. Kutatási Jelentés - Decade Intelligence

Roma Integráció Évtizede 2005-2015. Kutatási Jelentés - Decade Intelligence Roma Integráció Évtizede 2005-2015 Kutatási Jelentés - Decade Intelligence A romák társadalmi befogadását előmozdító projektek sikerességét vagy kudarcát befolyásoló tényezőkről 2014. május Kiadta: Roma

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u.

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. Szerkesztették Cím: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép Magyarországon 2004 Kiadta: LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. 29 Kapcsolattartó: Kenyeres Annamária e-mail:

Részletesebben

Számadó Róza. Inkluzív önkormányzat

Számadó Róza. Inkluzív önkormányzat Számadó Róza Inkluzív önkormányzat Számadó Róza Inkluzív önkormányzat Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, 2015 Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁROP 2.2.22. Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok

Részletesebben

Profitszerzés természetesen. Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez

Profitszerzés természetesen. Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez : Útmutató a Visegrádi országok vállalatai és civil szervezetei közötti együttműködéshez Szöveg Kiss Veronika Közreműködők

Részletesebben

Útmutató-sorozat. A kkv-politika támogatása a strukturális alapokból. A vállalkozói szemlélet és készségek fejlesztése az Európai Unióban

Útmutató-sorozat. A kkv-politika támogatása a strukturális alapokból. A vállalkozói szemlélet és készségek fejlesztése az Európai Unióban Útmutató-sorozat A kkv-politika támogatása a strukturális alapokból A vállalkozói szemlélet és készségek fejlesztése az Európai Unióban Vállalkozáspolitika és ipar 1 3 Útmutató-sorozat A kkv-politika támogatása

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

World Science Forum Budapest, 2005

World Science Forum Budapest, 2005 bev_4_wsf.qxd 2006.05.25. 17:24 Page 23 Tudomány Kommunikáció Társadalom Második alkalommal rendezte meg a Magyar Tudományos Akadémia a UNESCO-val és az ICSU-val együttmûködve 2005. november 10 12-én tanácskozását

Részletesebben