Iskolák. a világért! A globális nevelés beillesztése az iskolai tantervbe MITI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolák. a világért! A globális nevelés beillesztése az iskolai tantervbe MITI"

Átírás

1 Iskolák a világért! A globális nevelés beillesztése az iskolai tantervbe MITI

2 Megjelent az Európai Unió támogatásával. A tartalomért felel a Welthaus Diözese Graz-Seckau, a Welthaus Diözese Gurk-Klagenfurt, a Welthaus Katholische Aktion Wien, a MiTi Alapítvány, az Artemisszió Alapítvány és a Humanitas. A tartalom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Impresszum: MITI Artemisszió Alapítvány Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 10. Iroda: 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 11. Humanitas Resljeva ulica Ljubljana Szlovénia MiTi Alapítvány Katrinas dambis 20/1-54 Riga, LV-1045 Latvia Welthaus Diözese Graz-Seckau Grabenstraße Graz Ausztria Welthaus Klagenfurt Tarviser Straße Klagenfurt Ausztria Welthaus Linz Kapuzinerstr Linz Ausztria Koordináció: Koppány Judit, Artemisszió Alapítvány, Thomas Maier, Welthaus Klagenfurt, Rene Suša, Humanitas, Alexandra Wieser, Welthaus Graz, Szerzôk: Gunta Bērzin a Andra Damberga Waltraud Hamah-Said Nagy Gabriella Silvia Richtarz Sašo Kronegger Rainer Tüchlberger Design: Kiss Maja Kiadó: Artemisszió Alapítvány ISBN Nyomdai munkálatok: Szó-Kép Kft., Budapest Welthaus Katholische Aktion Wien Alserstraße Wien Auszria

3 Tartalom BEVEZETÉS Elôszó Hogyan használjuk ezt a füzetet? Iskolák a világért! a projekt leírása HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK A NEMZETKÖZI MEZÔGAZDASÁGI KERESKEDELEMRÔL Mezôgazdasági kereskedelem és fejlesztés Észak és Dél mélyülô szakadék A multinacionális vállalatok hatalma A világkereskedelem és annak visszásságai A jelenlegi kereskedelmi rendszer alternatívái: a méltányos kereskedelem és az élelmiszer-önrendelkezés PÉLDÁK A JÓL BEVÁLT GYAKORLATOKRA Welthaus Graz: A növényfajták sokszínûsége a veteményeskertben Artemisszió Alapítvány: Pedagógiai eszközkészlet tanároknak Welthaus Linz: Tanárképzés a pedagógiai egyetemen Humanitas: A pamutról szóló képzés Welthaus Wien: A rizsrôl szóló képzés MiTi Alapítvány: Kapcsolatteremtés a szervezetek között a világjáték bemutatásával Welthaus Klagenfurt: Egy sikeres képzési koncepció Projekt a méltányos kereskedelemrôl Ptujban, Szlovéniában PEDAGÓGIAI ANYAGOK Mire figyeljünk, amikor képzést tartunk? Honlapajánló: Fair play játék (melléklettel) Az agroüzemanyagról szóló képzés A világ egy alma ZÁRÓ SZIMPÓZIUM Háttér-információk Ute Straub elôadása: Az EcoFair kereskedelmi párbeszéd- a mezôgazdasági piacok fenntarthatósága érdekében létrehozott sokoldalú keretrendszer A világkereskedelemrôl szóló mûhely Marluce Melo elôadása: A globális kereskedelem hatása a Brazília észak-keleti területén élô népességre A Brazíliáról szóló mûhely Alexandra Wieser és Dietmar Schreiner elôadása: Az oktatás elôtt álló kihívások a globalizált világ korában A globális nevelésrôl szóló mûhely Módszertani mûhely A résztvevôk észrevételei AJÁNLOTT WEBOLDALAK 44 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 45

4 Bevezetés Globális tanulás Ausztriában ismerjük meg a világot! A globális nevelés szükségessége Szlovéniában Az egyre inkább globalizált világban végbemenô gyors változások számos kérdést vetnek fel, amelyekkel az iskolában is foglalkoznunk kell. Biztosítanunk kell, hogy az olyan témák, mint a társadalmi igazságosság, a javak globális elosztása, a béke és a konfliktus-megelôzés, a globális éghajlatváltozás, a természethez való viszonyunk, mi több, a kulturális és egyéni identitás kérdései megkülönböztetett figyelmet kapjanak az iskolában. A globális nevelés koncepciója az ilyen összetett, az egész világot érintô témákra és feladatokra ad pedagógiai választ. Ahhoz, hogy eligazodjunk a globális társadalomban és megértsük annak összetett kölcsönhatásait, el kell sajátítanunk a kritikus szemlélôdés képességét, és változatos kompetenciákra kell szert tennünk. Ezek lehetôséget nyújtanak a párbeszédre és a döntéshozatalban való részvételre. A tanulók aktív részvételén és a kreatív módszertanon alapuló nevelés támogatja ezt a folyamatot. A dogmatikus és a normákon nyugvó elveknek, valamint a szûklátókörûségnek nincs helye ebben a megközelítésben. Ha teret adunk a tanulók és tanárok társadalmi világához illeszkedô tapasztalati tanulásnak, amely emellett lehetôvé teszi a társadalmi és kulturális sokszínûség megismerését, a globális tanulás még nem látott távlatokat nyit meg elôttünk. A globális dimenzióval kibôvített tanulási folyamatok módot adnak arra, hogy megtapasztaljuk a globalitásban való részvételünket. Az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat, valamint az egyén saját véleményének és érzelmeinek kifejezése sokszor eddig fel nem fedezett lehetôségeket rejt magában. A globális tanulás új távlatokat nyit meg a tanulók és a tanárok elôtt, és így elôkészíti a terepet az új felismerésekhez és a különbözô nézôpontok tiszteletben tartásához. A globális tanulásban rejlô különleges erô akkor bontakozik ki, ha a tanulók motivációt éreznek a fejlesztéspolitikai kérdések kritikus vizsgálatára és arra, hogy kivegyék a részüket a világ alakításában. A globális nevelésre nemcsak szükségünk van, hanem akarjuk is azt! A formális oktatás szolgáltatója, az állam, nem érzi szükségét annak, hogy gondolkodó polgárokat neveljen, akik esetleg ellene fordulhatnak, de legalábbis kritikusak lehetnek és meggyengíthetik pozícióját. Ezért tehát nem szükségünk van a globális nevelésre, passzívan várakozva arra, hogy az állam biztosítsa azt, hanem akarjuk a globális nevelést, ami egy olyan aktív érzés, amely összehozza a gondolkodó embereket. A globális nevelés képessé tesz minket arra, hogy gyakoroljuk saját jogainkat, amelyek oly sokszor maradtak üres szavak egy darab papíron. Reményt ad egy olyan demokráciára, amely nem csupán formalitás. Nem véletlen, hogy a globális nevelés legnagyobb szószólói a civil társadalmi csoportok és szervezetek. Rá kell kényszerítenünk az államot, amelyre munkánk eredményét és pénzünket bíztuk, hogy azt olyan oktatásra fordítsa, amelyet mi szükségesnek vélünk. Globális nevelést akarunk, mert ez ad választ azokra a globális problémákra és kérdésekre, amelyek mindannyiunkat érintenek, mert a globális igazságosságról szól és megoldások után kutat, mert megkérdôjelezi az egyoldalú információkat és a sztereotípiákat, mert befogadó és részvétel-központú, és mert megerôsíti a civil társadalmat, valamint kritikus, vizsgálódó és felelôsségteljes világpolgárokat nevel. Eva Marn SLOGA (Szlovén Civil Fejlesztési Szervezetek Platformja a Fejlesztési Együttmûködésért és a Humanitárius Segélyért), Szlovénia A nemzetközi találkozások és az oktatás hagyományos határain túlmutató párbeszéd révén az Iskolák a világért! elnevezésû projekt keretet biztosít ahhoz, hogy átgondoljuk a globális fejleményeket, és lépéseket tegyünk a fenntartható együttcselekvés felé. Helmuth Hartmeyer ADA (Ausztriai Fejlesztési Ügynökség), Ausztria 2

5 Bevezetés Globális nevelés Magyarországon Miért van szükség globális nevelésre Lettországban? Minden nép törekszik saját értékeinek, kultúrájának fenntartására. Ezt egyre kevésbé tudják megtenni egymás ellenében. Az fejlôdik, aki együttmûködik, aki elzárkózik, az lemarad. A világ klímája változik, már a mi életünkben is drasztikus változásoknak vagyunk tanúi az idôjárásban, a folyók vízjárásában, a föld jégtakarójában, a fajok kipusztulásában - ezer és ezer növény és állatfaj hagy el minket örökre. Hogyan birkózhatna meg ezzel egyetlen ország? Nagyon rövid idô alatt meg kell tanulnunk nagyon hatékonyan együttmûködni. A globális felelôsségvállalásra nevelés célja a magyar stratégiai alapvetésben megfogalmazottak szerint - a polgárok felkészítése arra, hogy képesek legyenek megbirkózni a kölcsönös függôségeket teremtô világ kihívásaival, és hogy kiálljanak a globális szolidaritás, a társadalmi igazságosság, és a környezet védelmének eszméje mellett. Arra ösztönzi az embereket, hogy vegyenek részt a folyamatokban, a körülöttük lévô világ alakításában, és abban, hogy a szolidaritás számára teret nyissanak a gondolkodásban és a cselekvésben. Magyarországon a fenntarthatóságot szolgáló nevelés többi területéhez környezeti nevelés, egészségnevelés, aktív állampolgárságra nevelés - hasonlóan a globális nevelés céljai is megjelennek az oktatáspolitikai dokumentumokban, de a társadalom ma még kicsit szûkkeblû szemléletével megegyezôen az oktatási gyakorlatban nem kapnak kellô hangsúlyt. Pedig a globális nevelés a jövôért való tanulás segítése is egyben. Ha felismerjük a társadalmi a környezeti és a gazdasági rendszerek összefüggéseit helyi és bolygószinten egyaránt; ha felismerjük, hogy egy közösség minden egyes tagja felelôs a közösség egészének életéért; ha felelôsséget érzünk és vállalunk másokért kicsiben és nagyban egyaránt; ha rájövünk arra, hogy befolyásolni tudjuk a jelen és ezáltal a jövô történéseit, és annak szellemében élünk és cselekszünk, akkor neveltetésünk, de leginkább a tanulásunk hozzájárul egy a jelenleginél igazságosabb, élhetôbb, biztonságosabb világ építéséhez. Ez mindannyiunk folyamatos tanulási feladata. Az iskolában pedig nem új tantárgyak kellenek, hanem a gyakorló és leendô pedagógusok kulcsszerepének felismerése és a pedagógiai munka támogatása abban, hogy a most felnövekvô generációkat felkészítse a jövô generációk számára élhetô jövôért való cselekvésre. Fülöp Sándor a jövô nemzedékek országgyûlési biztosa, Magyarország A Lett Köztársaság oktatási törvényei szerint az oktatás célja Lettországban az egyéni fejlôdés, az önmegvalósítás, valamint az állam és az egyén jólétének elômozdítása. Amellett, hogy a tantervben természettudományi és humán tárgyak szerepelnek, az iskolák az elôírtaknak megfelelôen gondoskodnak a haza iránti lojalitásról és annak tiszteletérôl is. Viszont a globális felelôsségvállalásról egy szó sem esik. Sajnálatos módon a Lettországban nevelkedett fiatalok hazaszeretetét próbára teszik a gazdasági körülmények. A válság miatt sokan elhagyják az országot. Mindezért a politikusokat és a világméretû csapásokat okolják. Csupán nagyon kevesen vannak tisztában saját felelôsségükkel és keresik konstruktív módon a jelenlegi helyzet megoldásait. Az iskolában megszerzett elméleti tudás többé már nem segít. A minket körülvevô társadalom gyors ütemben változik. Elméletben talán elfogadjuk, hogy az ökológiai, gazdasági, kulturális és társadalmi változások egyik pillanatról a másikra történnek, a gyakorlatban azonban erre nem vagyunk felkészülve. Itt az ideje, hogy felismerjük, mennyire is globalizált az a világ, amelyben élünk akár beismerjük, akár nem. Itt az idô, hogy nyomatékosítsuk, a globalizált jelzô túlmutat az Európai Unió, Oroszország és Amerika hatáskörén. Meg kell értenünk, hogy a nyugati országok szövetségéhez történô csatlakozásunk nem jelenti azt, hogy egyre több jogot nyerünk a fogyasztásra. Felelôsséget kell vállalnunk azokért a következményekért is, amelyeket a túlfogyasztás és az olcsón megvásárolható iparcikkek iránti igény okoz az EU-n és a NATO-n kívüli országokban. A globális nevelés lehetôvé teszi az emberek számára, hogy lássák a helyi, a regionális és a globális tényezôk közötti összefüggéseket. A mezôgazdasági világpiac, az Iskolák a világért! projekt fô témája lényeges pontja a vita kezdeményezésének és annak, hogy megoldásokat találjunk a mostani gazdasági válság kezelésére, illetve olyan lépéseket mutassunk be, amelyeket hazánkban, a saját világunkban mindnyájan megtehetünk a válság leküzdése érdekében. Gunta Berzina és Andra Damberga MiTi Alapítvány, Lettország 3

6 Bevezetés Hogyan használjuk ezt a füzetet? Kedves Olvasó! A füzet, amelyet a kezében tart az Iskolák a világért! elnevezésû, három évig tartó nemzetközi projekt dokumentációja. Ez a projekt elsôsorban a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelem példáján keresztül foglalkozott a globális nevelés témájával, és azzal, hogy hogyan vezethetô be a globális nevelés az iskolában. E dokumentáció célja, hogy összefoglalja a projekt tartalmát és azokat a konkrét lépéseket, amelyekre sor került, és több, korábban még nem közzétett oktatási anyagot bocsásson rendelkezésre, hogy a jövôben motiválja és segítse Önt a tárgyban végzett munkájában. A Bevezetés fejezetben találja a projekt leírását, amelyet a globalizált világunk komplex összefüggéseit szemléltetô nemzetközi mezôgazdasági kereskedelemmel kapcsolatos Háttér-információk követnek. A projekt egyik célkitûzése az volt, hogy gyarapítsa a trénereknek, tanároknak, diákoknak a mezôgazdasági termékek világkereskedelmével kapcsolatos ismereteit Ausztriában, Magyarországon, Lettországban és Szlovéniában. Így megközelítôleg 50 pedagógiai anyagot dolgoztunk ki, fordítottunk le az adott ország nyelvére, amelyeket több tanárképzésen és iskolai foglalkozáson használtunk fel. Annak érdekében, hogy képet kapjon arról, hogy hogyan használhatók ezek az anyagok, mindegyik partnerszervezettôl, illetve egy szlovéniai iskolából mellékeltünk példákat a jól bevált gyakorlatokra, amelyek segítségével bemutatjuk ezen anyagok sikeres alkalmazását. Reméljük, hogy ezekbôl inspiráló ötleteket merít arra vonatkozóan, hogy hogyan hasznosíthatja Ön is ezeket az anyagokat. Kívánunk Önnek információkban gazdag, élvezetes és inspiráló idôtöltést e füzet olvasása közben. Reméljük, e füzet segítséget nyújt majd Önnek a globális neveléssel kapcsolatos munkájában, kerüljön arra sor intézményében, iskolájában, munkahelyén, családja körében, baráti körben vagy akár tágabb környezetében. Sok szerencsét az igazságosabb jövô felé vezetô úton! Welthaus Graz - Linz - Wien Klagenfurt Ausztria Artemisszió Alapítvány Magyarország Humanitas Szlovénia MiTi Alapítvány Lettország A Pedagógiai anyagok fejezetben néhány újabb, korábban még nem közzétett anyagot talál. A valamennyi anyagot magában foglaló gyûjtemény a projekt honlapján érhetô el: A füzet jelentôs részét a Záró szimpózium öleli fel. Ez volt a projekt fontos záró mozzanata 2009 októberében, amikor is tanárok, civilszervezetek munkatársai és Brazíliából érkezô meghívott vendégek gyûltek egybe egy háromnapos rendezvényen Schlierbachban (Ausztria), hogy megünnepeljék a projektet és annak eredményeit, megvitassák a nemzetközi kereskedelem és a globális nevelés kérdéseit, és további erôt és inspirációt adjanak egymásnak az igazságosabb világért vívott közös küzdelemhez. A füzet végén néhány, a projekt témáihoz kapcsolódó weboldalakra mutató link található, melyek reményeink szerint megkönnyítik a globális tanulás témájával kapcsolatos munkáját. Végül szeretnénk köszönetet mondani azoknak az embereknek és szervezeteknek, akik és amelyek támogattak minket e projekt során. Kép: Flávio Takemoto 4

7 Bevezetés Iskolák a világért! a projekt leírása Az Iskolák a világért! (Schools act globally!) projekt egy olyan oktatási projekt, amely négy ország (Ausztria, Magyarország, Lettország és Szlovénia) civil partnerszervezeteit egyesítette egy hároméves ( ) program erejéig, hogy új módszereket, anyagokat és képzéseket dolgozzanak ki a globális nevelésre vonatkozóan. A globális nevelés az olyan különbözô témákkal kapcsolatos oktatás átfogó megnevezése, mint az éghajlatváltozás, a fejlesztés és a kereskedelem kérdései, a kultúrák közötti párbeszéd, a béke és a konfliktusrendezés. Ezek a témák mind egy közös alapon nyugszanak mindegyik egy, az emberiség elôtt álló közös kihívást testesít meg; mindegyik egy globális kihívás. kérdések az iskolai környezetben is terítékre kerüljenek. A globális összefüggések összetettségének tudatában új pedagógiai anyagokat fejlesztettünk ki a projektpartnerek nyelvein, hogy segítsük az iskolákat és oktatókat ezek közös feltárásában. Különbözô típusú anyagokat dolgoztunk ki élénkítô gyakorlatok, szerepjátékok és szimulációs játékok, elôadások, audiovizuális anyagok és összeállítottunk egy linkekbôl és egyéb külsô forrásokból, többek között könyvekbôl, újságcikkekbôl és filmekbôl álló adatbázist. Ezek díjmentesen hozzáférhetôk az alábbi internetes oldalon: A projekt során több száz képzést tartottunk különbözô célcsoportok: diákok, tanárok és más érdeklôdôk számára. Fotó: Fred Meyer A három év folyamán képzéseket szerveztünk 1300 tanár részére, foglalkozásokat tartottunk 2300 tanuló számára, 50 különbözô pedagógiai anyagot fejlesztettünk ki, amelyek középpontjában más-más mezôgazdasági termékek álltak (rizs, cukor, banán, agroüzemanyag). Projektünk középpontjában a mezôgazdasági termékek tisztességtelen nemzetközi kereskedelme állt. Habár úgy tûnhet, hogy ez a kiemelt téma túlzottan leszûkített, valójában számos egymással összefüggô kérdés például a fentebb felsoroltak keresztmetszetében áll. A mezôgazdaság és a kereskedelem a fenntartható globális fejlesztési partnerségek létrehozásának két létfontosságú kérdése. Emellett az éhezés és a szegénység elleni küzdelem legfontosabb eszközei, és jelentôs hatást gyakorolnak a környezetre. Az élelmiszer-önrendelkezés és az élelmezésbiztonság kérdései a konfliktus-megelôzés mellett szorosan kapcsolódnak ahhoz a joghoz is, hogy kulturálisan elfogadható, egészséges és tápláló élelem álljon mindenki rendelkezésére. Elsôsorban azért választottuk az iskolákat elsôdleges célközönségünknek, mert az iskolai tantervekbôl és az oktatási folyamatból általában hiányoznak a globális témák. Míg munkánk zöme elsôsorban az általános és középiskolai tanulók számára tartott képzésekre és az új anyagok elkészítésére összpontosult, tanárképzéseinket tekintjük a leghatékonyabb eszköznek ahhoz, hogy biztosítsuk a globális nevelés folyamatának töretlenségét és fenntarthatóságát. Fotó: Rene Suša Fotó: Keith Weller Akár fogyasztóként, akár termelôként, mindannyian részesei vagyunk a világkereskedelemnek, és a forgalmazott termékek eladásakor, megvásárlásakor vagy felhasználásakor hozott döntéseink globális következményekkel járnak. Az Iskolák a világért! projekt fô törekvése az volt, hogy a négy partnerországban ezek a Mivel a globális nevelés arra irányul, hogy a kritikus gondolkodás, az önvizsgálat és az aktív részvétel folyamatai révén megváltoztassa magatartásunkat és szemléletünket, természeténél fogva egy hosszú távú vállalkozás ezért tartozott elsôdleges célkitûzéseink közé, hogy az iskolákkal tartós partnerségeket alakítsunk ki és tantervi reformok segítségével intézményi szintû változásokat szorgalmazzunk. A globális nevelés nem csak témáit tekintve tér el a klasszikus oktatástól, hanem abban is, ahogyan azokkal foglalkozik. Mi olyan következetes módszertan kialakítását szorgalmaztuk, amely lehetôvé teszi a résztvevôk számára, hogy passzív befogadók helyett aktív alakítói legyenek a tanulási folyamatnak, mivel úgy hisszük, hogy csak a tájékozott és aktív egyének és közösségek képesek elôidézni az igazságosabb, megértôbb és kiegyenlítettebb globális közösség létrehozásához szükséges változásokat. 5

8 Háttér-információk a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelemrôl Mezôgazdasági kereskedelem és fejlesztés A magyar lakosság mindennapi tápláléka a világ különbözô tájairól származó összetevôkbôl áll: spanyol paradicsom, kávé Ugandából, ecuadori banán, marhaszelet Argentínából, chilei bor Magyarország egy világméretû kereskedelmi rendszer része: a fejlôdô országokban emberek milliói takarítják be és dolgozzák fel az olyan terméseket, mint a kávé, a szója, a banán és a cukor, amelyeket Európában fogyasztunk el. Cserébe az európai vállalatok az egész világ területére exportálják termékeiket és szolgáltatásaikat. De ki húz hasznot a mezôgazdasági termékek nemzetközi kereskedelmébôl? Elôsegítik-e vagy gátolják az agrárkereskedelem jelenlegi struktúrái a szegénység és az éhezés elleni küzdelmet? A mezôgazdaság jelentôsége A mezôgazdaságnak igen meghatározó gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti vonatkozásai vannak. A fejlôdô országokban a mezôgazdaság jelenti a foglalkoztatás legfontosabb forrását. Az indusztriális gazdaságokkal szemben a fejlôdô országokban a mezôgazdasági termékek többségét családi kisgazdaságok termesztik, állítják elô és forgalmazzák. A mezôgazdasági termékek nem csupán túlélésünk alapját jelentik, hanem világszerte nyersanyagot is szolgáltatnak a feldolgozóipar számára. A gazdasági funkciók mellett a mezôgazdaság szorosan kapcsolódik a helyi kultúrához: egy hagyományokban és szokásokban gazdag életmódot testesít meg. Végül, de nem utolsósorban annak, ahogy élelmünket elôállítjuk, jelentôs ökológiai következményei vannak. A mezôgazdaság és a környezet szoros összefüggésben állnak egymással. Szegénység és éhezés Tudta-e, hogy: a világ népességének majdnem a fele (körülbelül 3 milliárd ember) a mezôgazdaságból él? 1,4 milliárd ember él kevesebb, mint napi 1,25 dollárból (kb. 240 Ft) és közülük 900 millió ember vidéken él? a fejlôdô országokban 987 millió ember éhezik, és az éhezôk több, mint háromnegyede vidéken él? a mai tényleges mezôgazdasági termelés mindenkinek elegendô élelmet biztosíthatna? A szegénység és az éhezés tehát elsôsorban a vidéki területekre jellemzô, és az egyenlôtlen elosztás következménye. A vidékfejlesztés így a szegénység elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze. A globalizáció és a mezôgazdasági export volumenének növekedése mellett a vidékfejlesztés és a nemzetközi kereskedelem kérdései elválaszthatatlanok egymástól ben a mezôgazdasági világkereskedelem 852 milliárd USAdollárnak, azaz a teljes világkereskedelem 8,4 százalékának felelt meg. Az agrárkereskedelem aránya a világkereskedelemben folyamatosan csökken. A mezôgazdasági világkereskedelem szerepe mindazonáltal jelentôs, mivel számos fejlôdô ország bevétele elsôsorban a mezôgazdasági termékek exportértékétôl függ. A mezôgazdasági világkereskedelem jelenlegi formájának hatásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az a fejlôdô országok kisgazdálkodóit és családjait döntôen kedvezôtlenül befolyásolja. 6

9 Háttér-információk a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelemrôl Észak és Dél: mélyülô szakadék A probléma részben abból ered, hogy a kereskedelem ritkán zajlik egyenlô feltételek mellett. A kereskedelem nemcsak eszköz, fegyverré is válhat. Jelenleg az agrárkereskedelem struktúrája felerôsíti az Észak és Dél közötti globális egyenlôtlenségeket. A fejlett országok (Észak) arra használják a vámtarifákat és szubvenciókat, hogy viszonylagos elônyüket megtartsák a fejlôdô országokkal (Dél) szemben, és megszilárdítsák, sôt, akár fokozzák a meglévô egyenlôtlenségeket. Egyrészt a fejlett országok korlátozásokat, például vámtarifákat léptetnek érvénybe a más országokból származó termékekre. Ily módon a fejlôdô országokból érkezô áruk drágábbá válnak, és kevésbé lesznek versenyképesek a fejlett országokból származó árukhoz képest. Így akadályozzák meg azt, hogy a fejlôdô országok belépjenek a világpiacra. Másrészt a fejlett országok támogatást is nyújtanak a hazai termelésnek. Ez azt jelenti, hogy a kormányok pénzt vagy más formában támogatást adnak a helyi vállalkozásoknak, hogy azok biztosan olcsóbbak legyenek az importált termékeknél és szolgáltatásoknál. A támogatás ezen formájával általában a nagyüzemi termelôket részesítik elônyben. Míg ezek a vállalkozások továbbra is növekednek, a kisebb termelôk mind a fejlett, mind a fejlôdô országokban tönkremennek. A fejlett országok által alkalmazott támogatások ezenfelül dömpinghez is vezetnek. A dömping úgy határozható meg, mint méltányos áron aluli értékesítés. A támogatások felhasználásával a fejlett országok termelôi a fejlôdô országok piacán termékeiket még az elôállítási költségüknél is olcsóbban értékesítik. A fejlôdô országok helyi piacait elárasztják a világpiac észak-amerikai és európai termelésbôl származó élelmiszertermékei. A helyi termelôk többé nem tudják termékeiket elfogadható áron értékesíteni. Ez a politika sokszor vezet adóssághoz, csôdhöz és vagyonuk elvesztéséhez. A megoldást mindazonáltal nem a vámtarifák és szubvenciók eltörlése jelenti, hiszen ezzel az Észak és Dél közötti jelenlegi kiegyensúlyozatlan hatalmi viszony problémája nem oldódna meg. A szabad kereskedelem az egyébként is gazdag országoknak kedvez, ugyanis technológiai elônyükbôl adódóan alacsonyabb költségek mellett tudnak termelni. A megoldást az jelentené, ha a vámtarifákat és támogatásokat a fejlôdô országok számára is kedvezô módon alkalmaznák. Egyrészt a fejlôdô országoknak biztosítani kell a jogot arra, hogy meghatározhassák mezôgazdasági és kereskedelmi politikájukat, ideértve a fejlesztési szükségleteikhez igazított védôvámok és támogatások alkalmazását. Másrészt a fejlett országok esetében korlátozni kell a vámtarifák és támogatások ragadozó módon történô használatát, illetve meg kell nyitniuk piacaikat a fejlôdô országok elôtt. Más szóval, az exportra szánt termelés csak abban az esetben lehet a fejlôdés eszköze, ha a jelenlegi nemzetközi kereskedelmi rendszer reformjára sor kerül. Sok gazdag európai ország, valamint az USA és Japán is arra használja ezeket a taktikákat, hogy saját nemzeti gazdaságát támogassa, így lehetetlenné válik a kevésbé fejlett országok számára, hogy megvessék lábukat a világpiacon. Saját piacaik védelmezésével és elzárásával ugyanezen országok közül sokan kettôs mércét állítanak fel, mivel más (többnyire fejlôdô) országokat arra kényszerítenek, hogy nyissák meg piacaikat. 7

10 Háttér-információk a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelemrôl A multinacionális vállalatok hatalma A világkereskedelem és annak visszásságai A mostani kereskedelmi rendszer egy másik meghatározó sajátossága a multinacionális cégek egyre növekvô szerepe. Napjaink mezôgazdasági termelését multinacionális vállalatok irányítják. A 100 legnagyobb élelmiszer-ipari vállalat a világ élelmiszer- és italértékesítésének 2/3-át tudhatja magáénak. Közülük csupán 4 származik fejlôdô országból (Dél-Afrika, Brazília, Mexikó, Panama). A 10 legnagyobb a következô: Nestlé, ADM, Altria Group, PepsiCo, Unilever, Tyson Foods, Cargill, Coca-Cola, Mars, Danone. Ôk az elôrecsomagolt élelmiszerek 1250 milliárd dollárosra becsült világpiacának 24%-át tartják a kezükben. A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható mezôgazdaság jövôje ezért egyre inkább a vállalatok, mintsem az államok kezében van. A kisgazdálkodók bevétele nemcsak a vámtarifákon és támogatásokon múlik, hanem a nagyvállalatok árpolitikáján is. A játékszabályokat viszont nem azok a kistermelôk határozzák meg, akik a legjobban függnek a mezôgazdaságtól. Többnyire a multinacionális vállalatok azok, amelyek a legtöbb hasznot húzzák a szabad kereskedelembôl és a liberalizációból. A kistermelôk családjainak érdekei sérülnek, és az olyan kérdéseket, mint a méltányos árak, a dolgozók jogai és a környezetvédelmi elôírások, figyelmen kívül hagyják. A gazdasági növekedés és a növekvô export nem vezet feltétlenül a népesség nagyobb jólétéhez és emberi fejlôdéséhez. A multinacionális cégek kezében koncentrálódó hatalom növekedésével a kistermelôk egyre inkább sérülékennyé válnak. Mindent összevetve, a kereskedelem liberalizációja nem hozott mindenki számára gazdagságot. A jelenlegi politikák legitimizálták a fejlett ipari országok által alkalmazott szubvenciók és vámtarifák politikáját, és csökkentették a nem iparosodott országok lehetôségeit az egyre inkább globalizálódó piacon. Gyengült az élelmezésbiztonság és a mezôgazdaságban rejlô azon potenciál, amely azt a fejlôdô országok gazdasági növekedésének hajtóerejévé tehetné. A globális élelmiszerlánc pedig a globálisan fellépni képes, nagy mezôgazdasági vállalatcsoportok és a termelôk, illetve fogyasztók közötti egyenlôtlen hatalommegoszlás miatt egyre nagyobb torzulásokat mutat. A világ legelismertebb közgazdászai közül többen (köztük a Nobeldíjas Joseph Stieglitz és Amartya Sen) egyetértenek azzal, hogy a jelenlegi kereskedelmi rendszer fenntarthatatlan és valójában gátolja a fejlôdést azokban az országokban, amelyeknek még le kell küzdeniük a világkereskedelmi rendszerbe történô belépés elsô akadályait. Kutatások szerint egy olyan kereskedelmi rendszer, amely a fejlôdést ténylegesen elômozdítja, csak akkor járhat sikerrel, ha figyelembe veszi az egyes országok sajátos szükségleteit. Ezért olyan társadalmi irányító rendszereket kell újraalkotni, amelyek a gazdasági érdekekkel egyetemben garantálják a társadalmi, környezeti és emberi jogi dimenziók azonos súlyú figyelembevételét. A tisztességes és fenntartható kereskedelmi szabályok elengedhetetlenek a szegénység felszámolásához. A méltányos kereskedelem (Fair Trade mozgalom) csupán csepp a nemzetközi kereskedelem tengerében. Hozzájárulása egy kiegyensúlyozottabb és méltányosabb kereskedelmi rendszerhez jelentôs, a tartós hatás elôidézéséhez szükséges intézményi változásokat amelyek valóban globális méreteket ölthetnének azonban nem tudja biztosítani. Az EU nyilatkozat szintjén már kinyilvánította, hogy támogatja a méltányos kereskedelmet, eddig azonban vajmi keveset tett annak érdekében, hogy jogszabályi támogatást nyújtson egy fenntarthatóbb nemzetközi kereskedelmi rendszerhez. Mi ezért egy olyan világméretû mezôgazdasági kereskedelmi rendszert szorgalmazunk, amely a társadalmi igazságosságon és a környezeti fenntarthatóságon alapszik. 1. A termelôk és a kereskedelmi alkalmazottak méltányos bért kapnak. 2. A mezôgazdaság, a szállítás és a kereskedelem óvja a környezetet. 3. Minden emberi lény számára elegendô élelem áll rendelkezésre, amely tápláló, biztonságos és kulturálisan elfogadható. A nemzetközi és a nemzeti jog segítségével a politikai döntéshozók alakítsák ki egy olyan mezôgazdasági kereskedelmi rendszer általános kereteit, amelynek jellemzôi a mindenki számára biztosított méltányos bérek, a környezeti fenntarthatóság és az élelmezésbiztonság. 8

11 Háttér-információk a nemzetközi mezôgazdasági kereskedelemrôl A jelenlegi kereskedelmi rendszer alternatívái: a méltányos kereskedelem és az élelmiszerönrendelkezés A méltányos kereskedelem egy bôvülô nemzetközi mozgalom, amely biztosítja, hogy a szegény országok termelôi tisztességes üzletet köthessenek. Ez azt jelenti, hogy a termelôk méltányos árat kapnak termékeikért, olyat, amely fedezi az elôállítás költségeit és megélhetést biztosító jövedelmet garantál; hosszú távú szerzôdést köthetnek, ami valódi biztonságot nyújt; támogatást kapnak azon ismeretek és készségek elsajátításához, amelyek vállalkozásuk fejlesztéséhez és eladásaik növeléséhez szükségesek. A méltányos kereskedelem mozgalma az egyik leghatékonyabb válasz a termelôk elôtt álló problémákra. A fogyasztóknak lehetôséget nyújt arra, hogy vásárlóerejüket arra használják, hogy a mérleget a szegények javára billentsék. Az elmúlt évtizedben a méltányos kereskedelem mozgalma igazán szárnyra kapott, mivel a fogyasztókban mindinkább tudatosult, és felháborodást keltett, ahogy a szegény országokban a termelôkkel bánnak. Egyre több kiskereskedô szerez be a méltányos kereskedelem logójával ellátott árut, a kereslet növekedésével pedig tovább növekszik a kínált termékek száma, és ennek a szegényebb közösségek is érzik a jótékony hatását. A méltányos kereskedelem azonban önmagában nem képes megbirkózni azon kistermelôk és kisgazdálkodók millióit érintô válsággal, akiknek megélhetését veszélyeztetik a külföldrôl behozott alacsony áron kínált termékek és a gazdag országok részérôl folytatott tisztességtelen kereskedelem. Ez csak a világkereskedelem igazságtalan szabályainak megváltoztatása révén kezelhetô. Az élelmiszer-önrendelkezés az alábbiakat feltételezi: elônyben részesítjük a helyi mezôgazdasági termelést az exporttal szemben; az emberek élelemhez való jogát a multinacionális vállalatok profitmaximalizálásánál elôbbrevalónak tekintjük; a helyi piaci termelés ellenôrzésével és az olcsó behozatal megadóztatásával méltányos árakat biztosítunk; a földet, a vizet és más erôforrásokat igazságosan osztjuk el. A fogyasztók a fenti elveket egy egyszerû szabály betartásával érvényesíthetik: mindannyian fogyasszunk regionális vagy méltányos kereskedelembôl származó szezonális termékeket! A fentieknek megfelelôen a fejlôdô országok termelôi megfogalmazták az élelmiszer-önrendelkezés iránti igényüket, amelynek elsôként a Via Campesina gazdamozgalom adott hangot. A Via Campesina meghatározása szerint az élelmiszer-önrendelkezés az emberek, országok és az államszövetségek JOGA arra, hogy meghatározzák mezôgazdasági és élelmiszer-politikájukat anélkül, hogy az harmadik országokkal szemben dömpinghez vezetne (www.viacampesina.org). 9

12 Példák a jól bevált gyakorlatokra Welthaus Graz: A növényfajták sokszínûsége a veteményeskertben Fotó: Gabi Gauper Az Iskolák a világért! projekt célja, hogy növelje a mezôgazdasági szektor globális összefüggéseivel kapcsolatos ismereteket az iskolában. Egy pöllaui (Ausztria) középiskola két tanára és 52 tizenhárom éves tanulója a géntechnológia, a biológiai sokféleség és a fenntartható mezôgazdaság kérdéseit vette szemügyre globális nézôpontból. A kérdésekkel különbözô iskolai tantárgyak (angol, földrajz, háztartási ismeretek) keretében foglalkoztak. Az iskola két tanára részt vett a Welthaus tanárképzésén, így a Welthausnak a témához kötôdô anyagait használták, illetve a projektben a Welthaus alkalmazottai is közremûködtek. A következô célkitûzés az ismeretek elmélyítése volt. A tanulók és a tanárok egy éven át folytattak kutatásokat a biológiai sokféleségrôl és a fenntartható mezôgazdaságról a saját régiójukban. Elsôként az üzletek kínálatát és a ház körüli kertekben termesztett növények választékát tanulmányozták. Egy röpke pillantás elég volt ahhoz, hogy felismerjék, a kiskereskedelmi üzletek csak néhány fajtát árultak, és ijesztô módon csökkent a növényfajták kínálata. Az iskola egy géntechnológiáról szóló rendezvényt szervezett a régióban, amelyen hét szakértô vett részt és a régió polgármesterei hivatalos meghívó kiküldésével népszerûsítették az eseményt. A tapasztalatok eredményeként született meg a A növényfajták sokszínûsége a veteményeskertben elnevezésû iskolai projekt. Az iskola kertjében salátafélék, paprika és más zöldségfélék különbözô fajtáit ültették el. A tanulók és a tanárok a magokat közösen választották ki egy katalógusból. A magok biogazdálkodásból származtak, nem voltak genetikailag módosítottak vagy hibrid fajták. A zöldségfélék közül néhányat még a nyári szünidô elôtt betakarítottak és felhasználták azokat az iskola konyháján. A paprikák palántáit a tanulók a szünidôre és ôszre hazavitték. A legnagyobb terméseket díjjal jutalmazták. Mindegyik tanuló naplót vezetett az általa gondozott növényekrôl. A diákok a betakarított magokat szétosztották az érdeklôdôk között a régióban. Pöllau polgármestere annyira lelkesedett a projektért, hogy önkormányzati támogatást biztosított az iskola zöldségágyásainak kialakításához. Így az iskolakert immár az iskola mindennapjainak részévé válik és a jövôben is tanúskodni fog a növényfajták sokféleségérôl. Fotó: Gabi Gauper Fotó: Gabi Gauper Ez a projekt többek között azért aratott ekkora sikert, mert egy nagy horderejû globális kérdés megértése konkrét tevékenységekhez vezetett a régióban, ahol maguk az érintettek is élnek. 10

13 Példák a jól bevált gyakorlatokra Artemisszió Alapítvány: Pedagógiai eszközkészlet tanároknak Mivel a globális nevelés területe viszonylag új Magyarországon, meglehetôsen kevés a tanárok rendelkezésére álló pedagógiai anyag. A tanárok számára kidolgozott eszközkészletünk egy, a különbözô képzéseket bemutató füzetet, több, a játékhoz szükséges színes kártyákból álló készletet és egy, a globalizáció különbözô vetületeinek háttér-információit tartalmazó elméleti kézikönyvet foglal magában. Ez a komplex pedagógiai anyag választ ad a Magyarországon tapasztalható egyre nagyobb igényre, és támogatást nyújt a tanároknak a globalizáció témájának tantermi vizsgálatához. Az eszközkészlet egy használatkész és praktikus anyag a tanárok számára. Egy textilzsákban megtalálható minden, amire az alábbi öt különbözô képzés lebonyolításához szükség van: Mi közöd hozzá?, A világ a bevásárlókosarunkban, Tényleg fekete- fehér a világ?, Gyarmatosítók nyomában és Vándorok a nagyvilágban. Ezek a tematikus képzések feltárják a globalizáció különbözô aspektusait, legyen szó akár a globális egyenlôtlenségekrôl, a nemzetközi kereskedelem hatásairól vagy az egyre nagyobb méreteket öltô nemzetközi migrációról. A képzéseket gondosan úgy tervezték, hogy azok eltérô korú célcsoportokhoz igazodjanak (10+, 12+, 14+). Mindegyik tevékenységnél részletesen bemutatásra kerül a cél, a rendelkezésre álló idô, a szükséges eszközök, a tevékenységek pontos végrehajtása és a szükséges háttérismeretek (megoldások, adatok és a tanulók által esetlegesen feltett kérdésekre adott válaszok feltüntetésével). A készlethez tartoznak még az egyes játékokhoz szükséges szerepkártyák, képek, térképek és ábrák. A kiegészítô elméleti kézikönyv nyolc fejezetbôl áll és olyan központi témák köré szervezôdik, mint a globalizáció, a fejlôdés, a mezôgazdasági termelés, a világkereskedelem, a migráció és a társadalmi mozgalmak. A cikkek betekintést nyújtanak a fôbb fogalmakba, és a tipikus magyar jelenségeknek a világszintû folyamatokhoz történô kötésével azt kívánják megmutatni, hogy hogyan kapcsolódnak össze a globális és a helyi tényezôk. Végül, de nem utolsósorban, a kézikönyv a jól bevált gyakorlatok és a fenntartható életmód néhány példáját veszi számba és szemügyre. Fotó: Artemisszió Alapítvány Fotó: Artemisszió Alapítvány Olvasóink egyike az alábbi észrevételt tette: Szeretnék gratulálni a kiadványukhoz, ehhez a nagyon alapos, komplett és átfogó könyvhöz. Minden egyértelmû és érthetô, a meglehetôsen összetett társadalmi és gazdasági problémákat pedig jól elmagyarázza konkrét példák segítségével. Lindner Zsuzsa, tanár Úgy hisszük, hogy az Iskolák a világért! projekt segítségével a globális nevelés egy idôtálló eszközét sikerült megalkotnunk a tanárok számára. Pedagógusaink immár a kezükben tarthatják ezt az eszközt, és remélhetôleg rajtuk keresztül az elkövetkezô években egyre több tanulóhoz is eljut! 11

14 Példák a jól bevált gyakorlatokra Welthaus Linz: Tanárképzés a pedagógiai egyetemen A Welthaus Linz a Linzi Egyházmegyei Pedagógiai Egyetem Képzôintézetének közremûködésével január 16-án tanárképzést szervezett Linzben. A képzésen résztvevô tanárokat arra kívántuk ösztönözni, hogy óráikon foglalkozzanak a világkereskedelem kérdéseivel. Egy strukturálisabb, szervezettebb szinten szerettük volna szorosabbra fûzni az együttmûködést a Linzi Egyházmegyei Pedagógiai Egyetem Képzôintézete és a Welthaus Linz között. Josef Hoppichler, a mezôgazdasági világkereskedelem és az életszabadalmak szakértôje a világgazdaság, a zöld forradalom, a géntechnológia és a szabadalmi politika összefüggéseirôl beszélt. Az elôadáson az alábbi fôbb kérdések merültek fel: Mi a biológiai sokféleség? Ki rendelkezik felette? Mi a biokalózkodás? Milyen hatást gyakorolnak az agroüzemanyagok az élelmezésbiztonságra? Ha az éhség üzlet, kik annak a nyertesei? És kik a vesztesei? Az elôadás után a résztvevôk megvitatták a lehetséges alternatívákat: az élelmezésbiztonság fejlesztése, a helyi és biogazdálkodás támogatása, a helyi és regionális gazdaság megerôsítése. Egy biogazdálkodásból és méltányos kereskedelembôl származó ételeket tartalmazó ebéd után bemutattuk a tanároknak a tanulók számára kidolgozott új anyagainkat és képzéseinket. Ezután felkértük ôket, hogy adjanak hosszabb értékelést kínálatunkról és jelezzék, milyen támogatásra van valójában szükségük ahhoz, hogy elômozdítsák a mezôgazdasági termékek világkereskedelmével kapcsolatos témák megvitatását az iskolában. Az egynapos képzésen 26 tanár vett részt. Értékelésük alapján kiderült, hogy elégedettek voltak azokkal a gyakorlati anyagokkal, amelyeket az iskolai munkájukhoz ajánlottunk. A tanárok az órákon használható gyakorlati anyagokat jelölték meg munkánk középpontjaként, így a projekt során tartott tanárképzéseinken ezt használtuk iránymutatásként. Az értékelések kedvezô eredményei nyomán a Linzi Egyházmegyei Pedagógiai Egyetem Képzôintézete úgy döntött, hogy elmélyíti az együttmûködést a Welthaus Linz szervezetével januárja óta további három tanárképzést szerveztünk közösen. A Welthaus Linz számára ez pozitív fejlemény, mivel azáltal, hogy hozzáférünk az intézet képzési portfóliójához, kínálatunk Felsô-Ausztria valamennyi tanárához eljuthat. A részt vevô tanárok számára az intézettel közösen szervezett képzéseket szakmai továbbképzésként akkreditálják, így azokon munkaidôben vehetnek részt. Fotó: Welthaus Linz 12

15 Példák a jól bevált gyakorlatokra Humanitas: A pamutról szóló képzés A képzés leírása A pamuttal kapcsolatos képzés változatos korcsoporttal alkalmazható, minden 12 év feletti résztvevô számára megfelelô. A képzés három részbôl áll: videovetítés, kerekasztal-beszélgetés és a tanultak megosztása. A videoanyag (100% cotton), amely 30 percig tart, a pamutruhák termelési láncát mutatja be az indiai gyapotmezôktôl kezdve az európai szupermarketekig. Igencsak tanulságos és feltár néhány megdöbbentô tényt a gyapottermelésrôl és annak környezeti és társadalmi következményeirôl. A vetítést egy kerekasztal-beszélgetés követi, amely egy olyan televíziós mûsor mintájára zajlik, ahol a résztvevôk a dokumentumfilmben szereplôk különbözô csoportjait alakítják: pl. termelôk, kereskedôk, orvosok, civilszervezetek, multinacionális cégek, szupermarketek és fogyasztók. A megbeszélés témája a gyapottermelés következményei és az, hogy miként javíthatók a munkakörülmények, illetve hogyan mérsékelhetô a negatív környezeti hatás a fogyasztók közremûködésével. A megbeszélést követôen a résztvevôk posztereket és egyéb tájékoztató anyagokat készítenek, amelyeket bemutathatnak iskolatársaiknak, kollegáiknak, szüleiknek. A képzés teljes leírása elérhetô a projekt weboldalán: A képzés céljai: megismertetni a célközönséget ruháink hátterével, megvizsgálni a termelôk és a természet kizsákmányolásával szembeni fellépés lehetôségeit, együttmûködni a résztvevôkkel az információ továbbadásában. Mikor és miért mûködik jól? A képzés sikere alapvetôen egy fontos tényezôtôl függ: az ütemezéstôl. Mivel ez egy idôigényes képzés (3 tanóra), kevés lehetôség nyílik a teljes képzés megtartására. Az utolsó szakasz, ahol cselekvésre és információterjesztésre kerül sor, idôhiány miatt gyakran elmarad, pedig ez az egész képzés legfontosabb része. Ha nincs módunk a képzést egyvégtében megtartani, az információterjesztésre utólagos tevékenységként egy késôbbi idôpontban is sor kerülhet, ez a megközelítés azonban kevésbé lesz eredményes. Sokkal eredményesebbé és hatékonyabbá teszi a képzést, ha a résztvevôk következtetéseiket egy nagyobb közönség elé tárhatják esetleg valamilyen különleges nap alkalmával, például a Föld napján. Jó példa erre az, ahogy a képzést Vransko városában, egy szlovéniai általános iskolában tartották. A kerek három órán át tartó képzést a résztvevôk által rendezett kiállítás követte, amelyet néhány nappal késôbb mutattak be a diákok az iskolatársaiknak és szüleiknek. Az alsóbb osztályok kisiskolásai csatlakoztak a résztvevôkhöz a rajzok és a pamutruhákból elôállított termékek elkészítésénél. A résztvevôk az iskola újságjába egy cikket is írtak a képzésrôl. A képek és a nyilatkozatok ebbôl a cikkbôl származnak. Nyilatkozatok a résztvevôktôl A pólók, amelyeket minden nap viselünk elsô látásra talán egészségesnek, kényelmesnek, divatosnak és csinosnak tûnnek, de megdöbbentünk, amikor megtudtuk, hogy milyen nagy mennyiségben tartalmaznak olyan mérgeket, amelyeket a gyapotültetvényekre permeteznek, hogy megvédjék a növényt a kártevôkkel szemben. Elszomorított minket, amikor megtudtuk, hogy Indiában sokan megbetegednek vagy akár meg is halnak e mérgek miatt, és a környezetük is szennyezôdik. (Maruša Pečovnik, 9.a) Tartottunk egy kerekasztal-beszélgetést, ahol a moderátor kérdéseket tett fel nekünk. Mi a vegyipart képviseltük; voltak még kereskedôk, vállalatok, termelôk, fogyasztók és orvosok. Megvitattuk, hogy hogyan lehetne csökkenteni a halálesetek számát az indiai termelôk között, és hogyan mérsékelhetnénk a növényvédô szerek és a veszélyes mérgek használatát. (Špela Uranjek és Irena Marko, 7.b) A végén posztereket készítettünk a pamutról szóló filmhez (100% cotton) kapcsolódóan, és ezeket a posztereket bemutattuk az iskolatársainknak. (Karin Pungartnik és Gašper Drolc, 8.c) Fotó: Zlatka Avžner Fotó: Zlatka Avžner 13

16 Példák a jól bevált gyakorlatokra Welthaus Wien: A rizsrôl szóló képzés A képzés céljai: A résztvevôk elsôdlegesen a rizs példáján keresztül kapnak tájékoztatást a világkereskedelemrôl és a mezôgazdasági termékekkel kapcsolatos összetett problémákról. Megismerkednek a kereskedelem alternatív lehetôségeivel, például a méltányos kereskedelemmel. A résztvevôkben tudatosul, hogy a biológiai sokféleség elengedhetetlen az élethez, mivel élelmet biztosít és gondoskodik a jövedelemrôl. Idôtartam: legalább 100 perc (az egyes gyakorlatokat külön-külön is felhasználhatjuk) Fotó: Welthaus Wien Tevékenységek: Személyes asszociációk (10 perc) Tudnivalók a rizsrôl (10 perc) Rizsteszt (30 perc) Rizsmemória A rizs termelési lánca (15-30 perc) Sokféleség az egyféle helyett! (20 perc) Monokultúrák és polikultúrák (10 perc) A rizskereskedelem összefüggései: középpontban a méltányos kereskedelem (25 perc) Film: Rizs, az arany gabona; eredeti cím: Reis, das goldene Korn (30 perc) A tevékenységek leírásával együtt részletes információk a weboldalon a letölthetô anyagok alatt érhetôk el. A weboldal a tanárok és trénerek számára is számos háttér-információt kínál. Visszajelzések a tanulóktól: Nagyon érdekes volt számomra a különbözô rizsfajtákkal feltöltött üveg. Nem is tudtam, hogy ilyen sok fajta létezik több mint 3000 fajta! Az is újdonság volt számomra, hogy Ausztriában ilyen sok almafajta található. Visszajelzések a tanároktól: Ezek a módszerek, például a világjáték, a rizsmemória és a film nagyon hasznosak lesznek az óráimon. A fülöp-szigeteki vendégek beszámolóját én és diákjaim is nagyon érdekesnek találtuk. Tetszettek a globális tanulással kapcsolatos játékok is. 14

17 Példák a jól bevált gyakorlatokra MiTi Alapítvány: Kapcsolatteremtés a szervezetek között a világjáték bemutatásával A Miti Alapítvány annak évi alapításától fogva tagja a Lett Civil Fejlesztési Szervezetek Platformjának (LAPAS). A platform csupán 27 tagot számlál a nem kormányzati szervezetek közül, a globális nevelés területén tevékenykedô szervezetek pedig még ennél is kevesebben vannak. Magától értetôdô volt, hogy az Iskolák a világért! projekt célkitûzéseinek megvalósításához a LAPAS tagszervezeteivel kell partnerségeket kialakítani. Ezen célkitûzések a következôk: a globális összefüggésekre vonatkozó ismeretek bôvítése, elmélyítése, valamint egy olyan iskolai és tanulási kultúra létrehozása, amelyben a tanárok és a tanulók aktívan együttmûködnek a fenntartható fejlôdés érdekében. Fotó: Gunta Be rzin a, Miti Foundation Az Iskolák a világért! projekt során kidolgozott oktatási anyagok révén a MiTi Alapítvány szerves részévé vált a Lett Felnôttképzési Szövetség által irányított Európai Ifjúsági Fórum Millenniumi fejlesztési célok programjának. A LAPAS által 2007 és 2008 folyamán több lett városban megrendezett tájékoztató eseményen világnapokon került sor a világjáték bemutatására. A legsikeresebb együttmûködés azonban a Lett Oktatási Együttmûködési Egyesülettel (LACE) jött létre. A konferenciát követôen szoros partnerség alakult ki a MiTi Alapítvány és a Daugavpilsi Egyetem, a Liepajai Egyetem és a Lett Egyetem között. A világjátékot a Lett Testnevelési Egyetemen, a Rezeknei Felsôoktatási Intézményben, a Lett Rendôrakadémián, a Lett Mezôgazdasági Egyetemen és a Rigai Tanárképzô és Oktatásirányítási Egyetemen is bemutatták. Fotó: Gunta Be rzin a, Miti Foundation A MiTi Alapítvány a LACE tagjaival közösen jelenleg azon dolgozik, hogy a globális nevelést bevezessék a lett pedagógai egyetemek tantervébe. A LACE-val együttmûködve a MiTi Alapítvány képzôi lehetôséget nyújtanak a gyakorló tanárok számára akik egyben mester- és doktori képzésben részt vevô hallgatók hogy saját bôrükön tapasztalják meg az új tanítási és tanulási módszereket, hogy megosszák tapasztalataikat az új tanítási anyagokról, és, hogy tájékoztatást kapjanak a globális neveléssel kapcsolatos ismeretek bôvítésének további lehetôségeirôl. A LACE-nek köszönhetôen további gyümölcsözô együttmûködésnek nézünk elébe a Fenntartható Oktatás Intézetével és a lett Daugavpilsi Egyetem Oktatási és Irányítási Karának egyik szervezeti egységével. A MiTi Alapítvány a április én, Együttmûködés a fenntartható oktatásért: irányítás, kutatás, gyakorlat és elmélet címmel megrendezett nemzetközi konferencián mutatta be a globális neveléssel kapcsolatos anyagokat és a világjátékot. Az eseményen az Olaszországból, az Egyesült Királyságból, az USA-ból és Izraelbôl érkezô partnerek mellett valamennyi lett pedagógiai felsôoktatási intézmény képviseltette magát. A globális nevelés kérdéseit és a fenntartható fejlôdést szolgáló oktatással kapcsolatos lett politikát nagy érdeklôdés övezte és számos megbeszélés tárgya volt. 15

18 Példák a jól bevált gyakorlatokra Welthaus Klagenfurt: Egy sikeres képzési koncepció ÉSZAK (Mezôgazdasági világpiac) DÉL Kép: Gerhard Mester Az Iskolák a világért! projekt folyamán a Welthaus Klagenfurt kidolgozott és továbbfejlesztett egy képzési koncepciót, amelynek sajátossága a különbözô pedagógiai megközelítések ötvözésében rejlik: audiovizuális anyagok (film, elôadás), megbeszélés, interaktív játék (világjáték), szerepjáték (Banana Split) és jutalom (csokoládékóstolás). A Welthaus Klagenfurt egy másik projektjének (Méltányos kereskedelembôl származó bioreggeli és tízórai) keretében a képzést nagy sikerrel alkalmazták nagyban különbözô korösszetételû csoportokban: az iskolai tanulóktól kezdve (10 18 év) idôsebb résztvevôkig (60 év felettiek). A résztvevôk optimális száma fô. Célkitûzések: A résztvevôk figyelmének felkeltése a népesség és a vagyon tisztességtelen globális megoszlására Háttér-információk nyújtása a banántermesztésrôl és annak az ültetvénytôl a szupermarketekig vezetô útjáról A résztvevôk ösztönzése fogyasztási szokásaik átgondolására és megváltoztatására Idôkeret: legalább 100 perc A képzés háttere: Napjainkban elég élelmiszert termelünk ahhoz, hogy a Föld jelenlegi lakosságának körülbelül a kétszeresét ellássuk vele. Mindezek ellenére majdnem egymilliárd ember folyamatosan alultáplált. Ennek az áruk tisztességtelen globális elosztása az oka. Az úgynevezett gazdag Észak sokat tehet a helyzet megváltoztatása érdekében. Az egyik kulcsfontosságú lépés az, hogy odafigyelünk fogyasztási szokásainkra és méltányos kereskedelembôl származó, illetve helyi biogazdálkodásból származó termékeket vásárolunk. Célok: A résztvevôk fogyasztási szokásaikat illetôen kritikus szemléletmódot alakítanak ki magukban. Képesek átgondolni és megváltoztatni szokásaikat egy igazságosabb világ érdekében, és új felismeréseiket megosztják a környezetükben élôkkel (barátok, szülôk stb.). Munkafolyamat: 1. Film: Mi etetjük a világot (eredeti cím: We feed the world ) 1. fejezet 2. A méltányosság fogalmának megvitatása karikatúrák segítségével 3. Világjáték 4. Elôadás a banántermesztésrôl 5. Banana Split játék 6. Elôadás a méltányos kereskedelemrôl 7. A banán: méltányos kontra hagyományos kereskedelem 8. Csoportfeladat: értékelô kérdôív 9. Jutalom: méltányos kereskedelembôl származó csokoládék kóstolása 10 perc 5 perc 25 perc 10 perc 25 perc 10 perc 5 perc 5 perc 5 perc Eszközök és anyagok: 1 DVD: We feed the world, 8 10 fôs csoportonként 1 világjáték, 1 Banana Split játék (flipchart táblával a szemléltetéshez), 5 méltányos kereskedelembôl származó banán, valamint tányérok és kések, 1 tábla/flipchart tábla az eredmények szemléltetéséhez, 1 Powerpoint prezentáció karikatúrákkal és banánt ábrázoló képekkel, méltányos kereskedelembôl származó csokoládé, 1 értékelô kérdôív résztvevônként. Fotó: Eva Haupt 16

19 Példák a jól bevált gyakorlatokra Projekt a méltányos kereskedelemrôl Ptujban, Szlovéniában Iskola: Šolski Center Ptuj, Ekonomska Šola, Szlovénia, tanárok: Sonja Mlinarič, Manja Fras A szlovén diákok számos módon kapcsolatban állnak a világ különbözô tájain élô emberekkel: az általuk viselt ruháktól kezdve a kávéig, amit megisznak. Világpolgárokként a diákoktól elvárjuk, hogy tisztában legyenek a világ többi részéhez fûzôdô kapcsolataikkal, és felelôsséget vállaljanak azokért a következményekért, amelyekkel cselekedeteik járnak az emberi közösségekre és a környezetre nézve. A diákok a termelési lánc más és más szerepét játsszák el. Feladatuk, hogy tisztességes részt alkudjanak ki maguknak a haszonból. Kinek mi jut a banánból? Középpontban a méltányos kereskedelemrôl szóló tanterv Az igazságosság, nem pedig a jótékonyság az, amibôl többre van szüksége a világnak! (Mary Wollstonecraft) A tanterv olyan tevékenységeket foglal magában, amelyek segítenek a diákoknak abban, hogy át tudják érezni a világ gazdálkodóinak kemény munkáját, és felkeltik érdeklôdésüket az iránt, hogy többet tudjanak meg arról, honnan származnak ételeik. A diákok megtanulják felismerni és értékelni az olyan érdekérvényesítô fogyasztói választásokat, mint például a méltányos kereskedelem, amelyek valóban befolyásolják a világ más részén élô emberek helyzetét. Iskolánkban különbözô munkamódszereket vezettünk be. A legérdekesebb közülük a Banana Split játék, ahol a diákok csapatmunka keretében ismerkednek meg a banántermesztési lánc különbözô résztvevôinek szerepével az ültetvénytôl kezdve a szupermarketekig: az ültetvényen dolgozók, az ültetvényesek, a nagykereskedôk, az importôrök, az üzletek és a szupermarketek. Ezt követôen feltárják a valódi helyzetet, megvitatják az igazságosság és a méltányosság fogalmát, és egy méltányosabb kereskedelmi rendszerhez vezetô alternatívákat keresnek. Egyéb iskolai tevékenységek: Figyelemmel kísérjük a globális folyamatokhoz kötôdô különbözô nemzetközi napokat is, mint például a Világélelmezési Nap, a Környezetvédelmi Világnap vagy a Szegénységelleni Világnap. Az órán bemutatjuk a diákoknak a problémát, majd megvitatjuk azt. A diákok ezután különbözô feladatokat kapnak, tudásukról pedig esszében, posztereken vagy kiállításokon adnak számot. Ezekkel a különbözô módszerekkel tudatosítani akarjuk a diákokban azokat a problémákat, amelyek még ma is fennállnak jóléti világunkban. Fotó: Sonja Mlinarič 17

20 Pedagógiai anyagok Mire figyeljünk, amikor képzést tartunk? Írta: Sašo Kronegger Elôre készüljünk fel és a képzés alatt rugalmasan alkalmazkodjunk az elvárásokhoz! A globális neveléssel kapcsolatos képzések során rendkívül bonyolult témákról kell igen különbözô hallgatóságnak beszélni. Annak érdekében, hogy ezt a leghatékonyabban tudjuk megvalósítani, a képzéssel összefüggô munkát az adott helyzethez kell igazítani. Az elôzetes készülés szükségességét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Bár számos olyan szabványanyag létezik, amelyet a képzést vezetôk felhasználhatnak (ezek közül néhányat a jelen projekt keretében fejlesztettünk ki), ezen anyagok megfelelôsége és használata mindig az adott helyzet függvénye. Lehetetlen tökéletes képzést tervezni, amelyet bárki, bármilyen helyzetben meg tud valósítani. Mindenesetre fontos, hogy a képzés megkezdése elôtt világos célokat tûzzünk ki, és az is, hogy ezeket rugalmas megvalósítás útján érjük el. A képzés megkezdése elôtt lényeges, hogy a célcsoportról minél több információval rendelkezzünk. Kik ezek az emberek? Milyen háttérrel jönnek? Milyen céljaik és elvárásaik vannak a képzéssel kapcsolatban? Egy tanárnak, aki ismeri az általa tanított osztályt, ez nem jelent problémát, de az órára látogató kívülálló számára nagyon is fontos, hogy a csoporttal kapcsolatos leglényegesebb információk birtokában legyen. Az is elengedhetetlen, hogy információkkal rendelkezzünk arról, hogy a képzést hol és mikor kell majd megtartani, hogy milyen segédanyagok állnak rendelkezésre, lehetséges-e csoportmunkában dolgozni stb. Egy nagyon szûk helyen tartandó, 50 fôs képzésre teljesen máshogy kell készülni, mint egy olyanra, ahol 15 diákkal dolgozunk egy nagy osztályteremben. A téma hiába ugyanaz, az alkalmazott módszerek nagymértékben el fognak térni egymástól. Számos elônye lehet annak, ha az embereket nemcsak értelmileg és érzelmileg, hanem fizikálisan is bevonjuk a feladatba, hiszen jobban emlékszünk azokra a dolgokra, amelyekben aktívan és nem csak gondolatban vettünk részt. Az is elmondható azonban, hogy nem minden képzési helyzet alkalmas erre. Az ember-folyamat-eredmény hármasa - a 3P modell Az itt bemutatott 3P modell ötletét a szoftverfejlesztésbôl vettük át, ám más területeken és fôként a globális nevelés területén is kiválóan használható. Általánosságban elmondható, hogy az emberek (people) egy folyamat (process) részesei, amely révén valamilyen eredmény (product) jön létre. Ha azt akarjuk, hogy az eredmény a legjobb minôségû legyen, akkor az embereket támogatnunk kell, készségeiket fejlesztenünk kell, és információkat kell számukra nyújtanunk. Azt is biztosítanunk kell, hogy azon folyamatok, amelyekben emberek vesznek részt, hatékonyak legyenek, és lehetôséget nyújtsanak arra, hogy az emberektôl érkezô visszacsatolás és értékelés rendelkezésünkre álljon. Így biztosíthatjuk azt, hogy a legjobb eredményt érjük el. A 3P modell alkotóelemei kölcsönösen függnek egymástól. Hiába építjük fel jól a folyamatot, ha az emberek nem tudják, hogy mit csinálnak, akkor az eredmény kedvezôtlen lesz. Ha valakinek nagyon sok tudás és információ áll rendelkezésére, de nincs módja arra, hogy ezt a tudást és információt az eredmény létrehozásakor (a folyamat alatt) hasznosítsa, akkor az eredmény nem lesz olyan jó, mint amilyen lehetne. A jó eredmény hatása, hogy az emberek még jobban akarnak majd dolgozni (a büszke alkalmazottak mindig jobban dolgoznak, mint azok, akik nem tudnak a munkahelyüknek nevezett céggel azonosulni). Elôfordul, hogy egyes helyeken azzal gátolják a dolgozókban rejlô lehetôségek megvalósulását, hogy bonyolult folyamatokat alakítanak ki. A globális neveléssel kapcsolatos képzések esetében fontos, hogy a folyamatok mindenki számára világosak legyenek, és mindenki szívesen vegyen részt a tevékenységekben, valamint el is mondhassa a véleményét (akár negatív véleményét) a tanulási folyamatról. Jelen esetben az eredmény az emberek szemléletének megváltozása. Ezt számos módon érhetjük el. Az alábbiakban alaposabban szemügyre veszünk néhány általunk tervezett és megvalósított folyamatot (képzések) és a hozzájuk kapcsolódó embereket (a képzések megvalósítóit). Az oktatási munkában emberek hoznak létre olyan folyamatokat, amelyek révén más emberek tanulhatnak (eredmény). 18

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben Újszászi Györgyi Védegylet Mi a méltányos kereskedelem, vagyis a FAIR

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete Varga Attila varga.attila@ofi.hu Fenntartható Fejlődési Célok Az ENSZ 193 tagállama 2015. augusztus 2-án megállapodott a Fenntartható Fejlődési Célokban.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

INEXTEX. textilhagyományainak és örökségének felhasználásával.

INEXTEX. textilhagyományainak és örökségének felhasználásával. A projekt célja új tanulási módszerek kidolgozása, felhasználva a saját és más kultúrák összegyűjtött textilörökségét az inspirációhoz és napjaink társadalmára való alakításához. A projekt új, innovatív

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére. Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért

A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére. Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért A.M.A.P Egyesület a Kistermelői Gazdálkodás Megőrzésére Fogyasztók / termelő együttesen egy új szolidáris gazdaságért p1 Történet - Japán: 1965 /1970 - Európa: 1970-től Svájcban - USA : CSA-k 1986 óta

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv

Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv I. Rész (30 perc) 1. Bemutatkozás 2. A power-point alapján a JAM= Junior Achivement szervezet és

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során a tanterv részeként

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás?

Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Globális folyamatok, helyi hatások van-e igazi megoldás? Kálmán Zoltán mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata Magyarország állandó képviselője az ENSZ római székhelyű mezőgazdasági és élelmezési

Részletesebben

A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai. Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016

A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai. Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016 A finn iskolarendszer felépítése és tantervi reformjai Pekka Iivonen Oktatási Bizottság 2016 For learning and competence Oktatási rendszer Finnországban Age 16 Age 7-15 Age 6 KORAI OKTATÁS ÉS GONDOZÁS

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

A KRITéR projekt nyitórendezvénye

A KRITéR projekt nyitórendezvénye A KRITéR projekt nyitórendezvénye Tove Skarstein A Norvég Királyság budapesti nagykövete 2015. június 1. Tisztelettel köszöntöm a Projektpartnereket, a REC munkatársait és a kedves vendégeket! Nagy öröm

Részletesebben

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről

Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Tájékoztató a Motiváció Oktatási Egyesület képzéseiről Képzés címe Olvasáskultúra- és szövegértés-fejlesztés Társadalmi integráció és méltányos oktatás az együttnevelés támogatásának lehetőségei Olvasáskultúra-

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet Közösség által támogatott mezőgazdaság Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet A közösség által támogatott mezőgazdaság egy olyan mezőgazdasági kezdeményezés, melyben a közösség átvállalja a gazdálkodótól a gazdálkodással

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ FOGALMA

GLOBALIZÁCIÓ FOGALMA GLOBALIZÁCIÓ GLOBALIZÁCIÓ FOGALMA Azoknak a bonyolult folyamatoknak az összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy, a politika és a kultúra területén az egész Földre kiterjedő új rendszereket

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

Közösségi pedagógiai gyakorlat

Közösségi pedagógiai gyakorlat Czető Krisztina, czeto.krisztina@ppk.elte.hu Dr. Mészáros György, meszaros.gyorgy@ppk.elte.hu Közösségi pedagógiai gyakorlat 2014. OKTÓBER 1. /2012. (.).EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

KAP-reform. AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet

KAP-reform. AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet KAP-reform AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, 2011.02.25. Papp Gergely papp.gergely@aki.gov.hu Agrárgazdasági Kutató Intézet www.aki.gov.hu Mi a Közös Agrárpolitika (KAP)? A KAP olyan működő közösségi politika,

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig Rodics Katalin Globális helyzetkép az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlanságáról MEZŐGAZDASÁG, TERMÉSZET KAPCSOLATA A mezőgazdaság erősen

Részletesebben

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4.

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4. Szerepünk a szociális gazdaságban Kisbér, 2015. március 4. Az OFA szerepe a foglalkoztatás elősegítésében 1. 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása (Telepes, Lakmusz, Tranzit, Újra Dolgozom,

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben