Az EU Erdészeti Akcióterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EU Erdészeti Akcióterve"

Átírás

1 Az EU Erdészeti Akcióterve Előadó: Szép Tibor FAGOSZ konferencia Kecskemét, április 25. 1

2 Az EU erdészeti ágazata sokszínű (erdőtípusok, erdőtakaró, tulajdonszerkezet, társadalmi-gazdasági feltételek) Az EU tagországok erdősűltsége %-ban Ausztria Ausztria Belgium Belgium Dánia Dánia Egyesült Egyesült Kir. Kir. Finnország Franciaország Görögörszág Hollnadia Hollnadia Írország Írország Németország Luxemburg Olaszország Portugália Portugália Spanyolország Svédország Ciprus Ciprus Csehország Észtország Észtország Lengyelország Lettország Lettország Litvánia Litvánia Magyarország Málta Málta Szlovénia Szlovénia Szlovákia Szlovákia 0 2

3 Erdő & egyéb fával borított terület -160 millió ha (35%) 60% magántulajdon-15 millió magánszemély, (13ha/fő) 12% védett 3,5 millió embert foglalkoztat erdő & kapcsolt iparágak Faanyagtermelés cca 400 millió m3 400 milliárd termelési érték 3

4 4 A sokszínűség miatt nehéz az egységes szabályozás politikai szándék a tagállamok nagyfokú önállósága. Nincs közös uniós szintű erdészeti politika lazább Erdészeti Stratégia szabályoz

5 EU erdészeti akcióterv Előzmények: Eu Erdészeti Stratégiája (1998. december 15.) Egyesült Nemzetek évi, a fejlődésről szóló konferenciája (UNCED) Európai erdők védelme Miniszteri konferenciák (MCPFE) 6. Közösségi Környezetvédelmi Cselekvési terv Közös agrárpolitika reformja Éghajlatváltozási keretegyezmény (UNFCCC) kyotoi jegyzőkönyve + több ENSZ szintű megállapodás, egyezmény 5

6 EU Erdészeti Stratégiájának értékelése 2005 dolgozzanak ki egy EU szintű akció tervet. Ebben térjen ki Társadalmi- gazdasági problémák (pl. versenyhelyzet, társadalmi,- környezetvédelmi szolgáltatások értékelése) Fa, mint energiaforrás Környezetvédelmi problémák Kormányzati problémák Horizontális tevékenységek Kommunikáció Koordináció 6

7 7 Fő célok: Az Állandó Erdészeti Bizottság szerepének - mint minden erdészeti vonatkozású terület fókuszpontjának - erősítése Az erdőkről, az erdészetről szóló információcsere és kommunikáció javítása Az EU erdészeti ágazata nemzetközi folyamatokban betöltött szerepének erősítése A jelenlegi közösségi eszközök és gyakorlat áttekintése

8 A EU Erdészeti Akcióterv kidolgozásnak szervezete Tanács felkérése a Bizottságnak(2005) dolgozzon ki Egy Erdészeti Akciótervet az EU számára 2006 június 30-ig Európai Unió Bizottsága felelős 3 munkacsoport (gazdaság, ökológia, 3 C ) Állandó Erdészeti Bizottság (SFC) SFC által delegált szakértők working groupokon keresztül Interservice csoport Európa Tanács Public konzultációk Advisory Grop Forestry & Cork ülések. NGO. 8

9 Az Erdészeti Akcióterv kialakításának menete Az utolsó munkacsoport-értekezlet , Európai Unió Bizottsága első olvasat Erdészet & Parafa tanácsadói csoport ülése SFC Európai Unió Bizottsága inter-service konzultáció Európa Tanács az Európai Unió Bizottságának jelentése (Osztrák elnökség beterjeszti a Tanácshoz) EU-FD/SFC A Tanács ősszel a Finn elnökség alatt tárgyalja Az elfogadás december végére várható 9

10 Alapelvek: A fenntartható erdőgazdálkodás, erdők multifunkcionális szerepe fontos. Az erdők esetében meg kell őrizni a bennük rejlő európára jellemző spirituális és kulturális örökséget. Elismeri: A nemzeti erdészeti tervek megfelelő keretet adnak a nemzetközi vállalásokhoz. Az erdészeti politika vegye számításba a globális és az ágazatokon átnyúló összefüggéseket. Javítani kell a koherencia és az összehangoltság szintjét. Erdészeti ágazat versenyképességének fokozása. Szubszidiaritás. 10

11 11 Akcióterv lényegi elemei 1. A hosszú távú versenyképesség javítása 1/1. Tanulmány készítése a globalizációnak az EU erdészete versenyképességére és gazdasági életképességére gyakorolt hatásáról 1/2. A kutatás és technológiai fejlesztés (A teljes erdészeti-faipari lánc /erdőművelés, kitermelési technikák, logisztika, ökológiai hatékonyság, stb./ versenyképességének fokozását célzó kutatás és technológiai fejlesztés ösztönzése) 1/3. Tapasztalatok értékelése és cseréje, a nem a piac számára nyújtott erdészeti termékek és szolgáltatások értékelési mechanizmusai vonatkozásában (pénzügyi támogatás LIFE+ finanszírozási programból)

12 1. A hosszútávú versenyképesség javítása 1/4. Az erdei biomassza energia célú hasznosításának támogatása (Összhangban kell, hogy legyen az EU Biomassza akciótervvel.) A bruttó növedék és fakitermelés aránya Ausztria Belgium Dánia Egyesült Kir. Finnország Franciaország Görögörszág Hollnadia Írország Németország Luxemburg Olaszország Portugália Spanyolország Svédország Ciprus Csehország Észtország Lengyelország Lettország Litvánia Magyarország Málta Szlovénia Szlovákia 1/5. Együttműködés ösztönzése, oktatás 12

13 2. A környezet javítása és védelme A FAP lehetőséget nyújt, hogy az Eu szembetűnőbb szerepet játsszon a nemzetközi folyamatokban 2/1. Európai Unió megfeleljen a kyoto-i egyezményben foglalt kötelezettségeinek 2/2. A 2010-es biológiai sokszínűségi célkitűzések elérése 2/3. Európai Erdészeti Monitoring Központ 13

14 2. A környezet javítása és védelme 2/4. Az Európai Unió erdővédelme (A fenntartható erdőgazdálkodásnak a természeti veszélyek megelőzésében és a biztonság érdekében betöltött szerepének fenntartása és erősítése, illetve az ezt segítő hálózatok létrehozása) 2/5. Nemzeti erdőtelepítési irányelvek kidolgozása 2/6. Az Európai Uniós részvétel megerősítése a nemzetközi, erdészettel kapcsolatos folyamatokban (A nemzetközi szinten a globális folyamatokban az EU tagállamaival együtt vesz részt) 14

15 3. Az életminőség javítása A társadalmi értékrend változás miatt megnövekedett az igény az erdő nem materiális javainak igénybevételére 3/1. A környezetvédelmi szakképzés és az ismeretterjesztés 15

16 Célja: Koherencia, az ágazatokon átnyúló együttműködés javítása 4. A koordináció és a kommunikáció elősegítése 4/1. Az SFC szerepének erősítése (Európa Tanácsi döntés (89/367/EC, OJ L 165, ) széles illetékességi körrel ruházza fel az információcsere és a tanácsadás vonatkozásában) 4/2. Az Európai Unió Bizottsága és a tagállamok közötti koordináció központjai 4/3. A Koordináció Nyitott Módja (OMC) alkalmazása a Nemzeti Erdészeti Tervek vonatkozásában (Ez az intézkedés fokozatosan, 2007-től kezdődően kerül majd bevezetésre.) 4/4. Európai Uniós Erdészeti Tudományos Fórum létrehozása, lehetőségei a tudománypolitikai határterület megerősítése céljából 4/5. Az erdőkkel kapcsolatos információcsere (Európai Uniós erdészeti kommunikációs stratégia, Unión belüli információcsere és kommunikáció javítása érdekében megteendő fő lépéseket foglalja össze.) 16

17 AZ AKCIÓTERV VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE (VISSZACSATOLÁS) FAP időtartama öt év Közös ellenőrzése két év elteltével történik 2009-ben. Végleges értékelése 2012-ben. Az SFC a legfőbb koordinációs testület a programközi, programvégi értékelésben. A legjobban bevált gyakorlatok beazonosítása és elterjesztése képezze a monitoring és a jelentéstétel szerves részét. 17

18 Végrehajtása: EU közösségi szintű Erdészeti Stratégia végrehajtásának eszköze Vidékfejlesztési Stratégia Közösségi Pénzügyi támogatás összege e területen 4,8 milliárd ( ) Az EU vidékfejleszési politikája alapot teremt az erdészet vidékfejlesztésbe való integrációjához 18

19 Perspektívák előretekintés Finnország elnökségére EU-s Erdészeti Akcióterv A faalapú iparágakat célzó EU-s Akcióterv (EU Action Plan for the timber-based Industrie) Az UNFF7 előkészítése Erdészeti/Faipari Charta 19

20 A COPA ÉS A COGECA, A CEPF, AZ ELO ÉS AZ USSE RÉSZVÉTELE AZ EU ERDÉSZETI AKCIÓTERVÉBEN Az európai erdőgazdálkodás 200 éve keresi a fenntartható erdőgazdálkodás lehetőségét 20

21 Prioritások Versenyképesség 3,5 millió embert foglalkoztat és hozzávetőleg 400 milliárd EUR az éves árbevétele. Az erdészet fontos láncszeme egy hosszú, értéktermelő láncolatnak. Az európai erdők növekményének 60%-a kerül kitermelésre, ösztönözni kell a fa fokozott mobilizálását. Az erdészeti ágazatnak nyújtott támogatásnak ne legyen versenytorzító hatása. 21

22 Versenyképesség Pozitív termékimázs megteremtése. Megújuló nyersanyag, energiaforrás és tartós építőanyag (szabványok harmonizációjának hiánya) A tulajdonjogok védelme a hosszú távú befektetések előfeltétele. Korlátozása csak önkéntesen vállalt szerződéses megállapodáson alapulhat garantálni kell a jövedelem kiesés kompenzációját. A 2158/92 számú, az erdőtűzek elleni védelemről szólórendelet beigazolódott előnyeinek védelme. Szervezetek és társulások alakítása, különösen az új tagállamokban, erdőtulajdonosok saját szövetségei 22

23 2 Az erdők környezetvédelmi szolgáltatásainak fenntarthatósága és védelme Ingyenes vagy csak elméletben kompenzált szolgáltatások ellentételezése Csak életképes erdőgazdálkodás teszi lehetővé a környezeti szolgáltatások és az erdők biodiverzitásának biztosítását, beruházásokat, befektetéseket 23

24 3 Átláthatóság és az érintettek bevonása Az erdőgazdálkodókat olyan helyzetbe kell hozni, hogy jól tájékozott partnerekként vehessenek részt a folyamatokban. A magán- és köztulajdonú erdészet érdekeinek képviselete az Erdészeti Szakbizottság döntéshozatalában. Hatékony együttműködés az SFC azaz a tagállamok, az Erdészeti és Parafa Tanácsadói Csoport (AG), valamint a Miniszterek Tanácsa Erdészeti Munkacsoportja között. 24

25 4 Koordináció és koherencia Európai Uniós közös álláspont kidolgozása a globális erdészeti folyamatokról. 5 Kutatás Munkahelyteremtő és növekedésgerjesztő lehetőségeket felismerő klaszterszintű tanulmányok kell, hogy készüljenek. 25

26 Bioenergia A fára mint energiaforrásra Európának szüksége van. Ösztönözni a fa mobilizációját, az erdőtulajdonosoknak megvan a lehetőségük, hogy ellássák a fa- és parafaipart, valamint a papíripart a szükséges alapanyaggal, és még mindig elegendő kapacitással rendelkeznek majd a bioenergiában rejlő új piaci lehetőségek teljes mértékű kihasználására. A meglévő, ám kihasználatlan erőforrásokat mobilizálni kell. Ismerjük el és értékeljük a fenntartható erdőgazdálkodás szerepét a klimatikus változások elleni harcban. 26

27 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 29 Abkommenstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben

Közösségi programok, támogatások áttekintése

Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. sz. melléklet Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. Európai Területi Együttműködés Fő célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

T/2922. számú. törvényjavaslat

T/2922. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2922. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről Előadó: Szijjártó

Részletesebben

Közösségi programok, támogatások áttekintése

Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. sz. melléklet Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. Európai Területi Együttműködés Fő célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program Kiemelt uniós szakpolitikák: környezetvédelem, klíma Dr. Gellérthegyi István egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 10., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

2005R1698 HU 01.01.2009 003.001 1

2005R1698 HU 01.01.2009 003.001 1 2005R1698 HU 01.01.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE (2005. szeptember 20.)

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP KÉZIKÖNYV

EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP KÉZIKÖNYV EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP KÉZIKÖNYV 1 EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP KÉZIKÖNYV Írta: Dr. Fodor Erika; Rajacic Ágnes; Szilasi Ildikó Hermina Szerkesztette: Szilasi Ildikó Hermina További közreműködők: Boros Annabella

Részletesebben

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKDIPLOMÁCIA Szakirányú Továbbképzés MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG

Részletesebben

NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20.

NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 1/5. VÁLTOZAT BUDAPEST, 2005. DECEMBER 20. Bevezetés A Közösségi Agrárpolitika (KAP) 2003. júniusi és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS) AGRI 185 AGRISTR 31 CADREFIN 148 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum: 2005.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.12. COM(2012) 94 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK a földhasználat, földhasználat-megváltoztatás

Részletesebben

LEADER. Liasion Entre Actions pour le Development de lʹeconomie Rurale Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében

LEADER. Liasion Entre Actions pour le Development de lʹeconomie Rurale Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében LEADER Liasion Entre Actions pour le Development de lʹeconomie Rurale Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Dr. Dankó László tanszékvezető egyetemi docens Zempléni Tájak HVK,

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA A REGIONÁLIS POLITIKA, A RÉGIÓ FOGALMÁNAK TÖBBOLDALÚ MEGKÖZELÍTÉSE *

HUTKAI ZSUZSANNA A REGIONÁLIS POLITIKA, A RÉGIÓ FOGALMÁNAK TÖBBOLDALÚ MEGKÖZELÍTÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA A REGIONÁLIS POLITIKA, A RÉGIÓ FOGALMÁNAK TÖBBOLDALÚ MEGKÖZELÍTÉSE * Bevezetés A regionális politika az Európai

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2005.10.21. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 277/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)

Részletesebben

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása C 188 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.6.28. A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása P7_TA(2011)0065 Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a Duna-régióra

Részletesebben

Az Európai Unió támogatáspolitikája. Veres Tímea

Az Európai Unió támogatáspolitikája. Veres Tímea Az Európai Unió támogatáspolitikája Veres Tímea Az Unió története címszavakban Robert Schuman, francia külügyminiszter 1950-ben javasolta egy szorosabb együttműködési forma létrehozását Az együttműködés

Részletesebben

2005R1698 HU 01.01.2010 004.001 1

2005R1698 HU 01.01.2010 004.001 1 2005R1698 HU 01.01.2010 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE (2005. szeptember 20.)

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1287/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1287/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/33 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1287/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés Prioritás A program megnevezése EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete Európai Duna Régió Stratégia EDRS II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 6. Duna menti zöld gazdaság A globális klímaváltozás és

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A KAP jövője 2020-ig. Politikai megállapodás. Európai Bizottság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés A KAP jövője 2020-ig Politikai megállapodás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Európai Bizottság Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Vázlat 1. A KAP reformjának folyamata 2. Szakpolitikai kihívások

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, ÉS MÁSRÉSZRŐL A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, ÉS MÁSRÉSZRŐL A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 27 Vertragstext ungarisch (Normativer Teil) 1 von 61 KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, ÉS MÁSRÉSZRŐL A KOREAI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT 2

Részletesebben