EGYETEM LETTÜNK MERRE TOVÁBB? AZ INFORMATIKA OKTATÁS LÉPCSŐI ÉS PROBLÉMÁI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYETEM LETTÜNK MERRE TOVÁBB? AZ INFORMATIKA OKTATÁS LÉPCSŐI ÉS PROBLÉMÁI"

Átírás

1 EGYETEM LETTÜNK MERRE TOVÁBB? AZ INFORMATIKA OKTATÁS LÉPCSŐI ÉS PROBLÉMÁI WE HAVE BECOME A UNIVERSITY WHICH WAY TO GO? THE LEVELS AND PROBLEMS OF TEACHING IT Ambrusné Somogyi Kornélia 1, Pasaréti Otília 2 1 Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet 2 ELTE Informatika Doktori Iskola, Óbudai Egyetem RKK, MKI ÖSSZEFOGLALÁS Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Karán folytatott informatikaoktatást mutatjuk be, egészen a bejövő hallgatóknál tapasztalható szintkülönbségek és gyakran alapszintnek sem mondható informatika tudás problémájától, az informatika képzés felépítésén keresztül, a kimenő hallgatókkal szemben támasztott követelményekig. Ismertetjük mind az alapképzés, mind a szakképzésben szerzett tapasztalatainkat. A kétszintű érettségi 2005-ös bevezetésétől azt vártuk, hogy a helyzet javulni fog, de továbbra is hatalmas hiányosságokat fedezünk fel a bejövő hallgatók informatika területen elsajátított, azaz el nem sajátított ismereteiben. Előadásunkban megmutatjuk az általunk megtapasztalt problémákat többek között a tantervben megadott előadás-laborgyakorlat arányt, valamint megpróbálunk megoldásokat keresni a felvázolt kérdésekre. Most hogy a közoktatásban minden a kompetencia alapú tanításra összpontosít, áttekinthetjük, hogy milyen kompetenciákat fejlesztünk, amik a későbbiekben a kikerülő hallgatókat feladataik elvégzésben segíteni fogják. ABSTRACT The aim of our presentation is to show step-by-step the methods of teaching IT at the Obuda University. Main topics vary from the newcomer students lack of basic knowledge at the beginning of their university studies, to the structure of IT education, until the requirements from those of right before a degree. Concerning the first main issue, the double layered GSCE system was expected to balance the differences, however unfortunately; still major gaps can be found in the IT education of incomer students. In our presentation, we are planning to show the problems we must face during our lectures, i.e. the incorrect lecture-seminar ratio and also the possibilities to solve each one of them. Having focused on competence at public education, the right skills should be carefully chosen in order to help students in their future life.

2 KULCSSZAVAK/KEYWORDS Felsőoktatás, alapképzés, szakképzés Higher education, basic training, vocational training BEVEZETÉS Az Óbudai Egyetem jogelődjén, a Budapesti Műszaki Főiskolán tartott informatikai alapoktatási (BSC) tapasztalatainkról a három évvel ezelőtt tartott konferencián már beszámoltunk. Az akkori eredmények a hallgatók gyenge tudását mutatták. Eredményeik továbbra sem javultak, ezért ezúttal az eredményeken túl, a változásokat, a változtatási ötleteinket is megmutatnánk. Részletesebben a Keleti Károly Gazdasági Kar műszaki menedzser képzését és a Rejtő Sándor Karon folyó alapképzést tekintjük át. Az alapoktatáson kívül a környezetmérnök szakos hallgatóknál elindított környezet-informatika szakirány oktatására is kitérünk. Az egyetemen elindított mesterképzés tanárképzésében is részt veszünk, így az első év tapasztalatait és kérdéseit is felvázoljuk. ALAPOKTATÁS A BSC képzés megindításakor a karok önállóan határozták meg az egyes szakokon az alapinformatika oktatás mennyiségét és minőségét. Így volt olyan szakunk könnyűipari, ahol három féléven keresztül, volt ahol két féléven át műszaki menedzserek, volt ahol egy féléven át környezetmérnökök oktattuk az informatikát. A 2008-ban bevezetett új BSC (Bachelor of Science) tanterv viszont a műszaki szakokon egységesítette az informatikai alapképzést. Az alapképzésben valamennyi szakon az informatika oktatása két félévben valósult meg. Az 1. félévben az Informatika I. c. tárgy, heti két óra előadásként, a 2. félévben az Informatika II. c. tárgy, heti két óra előadás, s ugyanebben a félévben heti két óra gyakorlaton is részt vesznek a hallgatók. Az alapoktatásban szereplő tárgyainkat részletesebben is bemutatjuk a következőkben. Informatika I Az általunk oktatott négy szakon a tematika lényegében egységes, csupán abban tér el egymástól, hogy az oktatók mire fektetnek nagyobb hangsúlyt, illetve a számonkérés formája a létszám függvényében változik. A tananyag számítástechnikai alapismereteket tartalmaz (számítógép felépítés, számábrázolás, logika, szoftver típusok, vírusok, hálózati alapismeretek), majd a gyakorlaton is előkerülő alkalmazói rendszerekbe tekintünk be (szövegszerkesztés, bemutató készítés, táblázatkezelés, Maple matematikai programcsomag). Az előadások látogatása kötelező. Ezt az első évben alkalmanként katalógusokkal ellenőriztük, majd egy zárthelyit írattunk a félév végén az aláírásért. Az aláírás feltétele 30%, a megajánlott vizsgajegy feltétele 50% volt. A TVSZ szerint az aláírás a vizsgaidőszakban egyszer pótolható. Bár a lehetőség megvolt, megajánlott jegyet nagyon kevesen szereztek, (talán a menedzserek kivételével), nagyon sok volt viszont azok száma, akik az aláírást csak a pótalkalommal szerezték meg, s ez után kétszer is eljöttek vizsgázni. Ebben az évben változtattunk a rendszeren. Az előadás látogatása továbbra is kötelező. A közel 300 fős menedzsereknél maradt az eredeti rendszer azzal a módosítással, hogy a zárthelyit már a kilencedik héten megírattuk és az aláírást csak az pótolhatta, akinek a hiányzása nem haladta meg a TVSZ-ben megengedett 30%-ot. A többi szakon viszont nem írattunk rendes zárthelyit, hanem előre nem bejelentett időpontban úgynevezett katalógus zárthelyit tartottunk 4 alkalommal, az előző órai anyagokból, teszt jelleggel. Itt 50%-ot kellett teljesíteni az aláírásért. Aki egy ilyen zárthelyit sem írt meg, azt hiányzás miatt letiltottuk. Úgy érezzük, ez bevált, hiszen ösztönzi a hallgatókat a rendszeres tanulásra, de csak ott alkalmazható, ahol a hallgatói létszám nem túl nagy.

3 A félév folyamán a hallgatóknak egy prezentációt kellett beadandó házi feladatként elkészíteniük, amelyben a középiskolájukat, illetve levelező tagozaton munkahelyüket mutatták be. Az elkészített fájlt megadott néven határidőre kellett feltölteniük az egyetem elearning rendszerébe, a Moodle rendszerbe. Ez ún. kritériumfeladat, határidő után csak külön eljárási díj befizetése mellett pótolható, hiánya pedig letiltással jár. A tárggyal kapcsolatos tapasztataink azt mutatják, hogy ez az előadás nem elegendő a hallgatók ismereteinek bővítésére. Sokkal hatékonyabb lenne, ha az elméletben oktatott ismereteket gyakorlatba is átültethetnénk. Ez nagy probléma, mivel a hallgatók azt érzik, már mindent tudnak az informatika világában azzal, hogy napi szinten használják az internetet. Egyáltalán nem érzik át, hogy bizonyos elméleti ismeretre is szükségük lenne ahhoz, hogy az életben elboldoguljanak, pedig a gyakorlati órák azt mutatják, hogy bizony vannak hiányosságok. Nagyon kevesen érkeznek hozzánk informatikai középszintű érettségi vizsgával, emelt szintűvel pedig egyáltalán nem, az ECDL vizsga viszont elő-elő fordul. Ezt a vizsgát azért emeljük ki, mert a hallgatók gyakran kérdezik, kaphatnak-e felmentést, ha rendelkeznek ECDL vizsgabizonyítvánnyal, vagy középszintű OKJ-s papírral. Az ECDL vizsgaanyag nem fedi le az óráink tartalmát, sem az elméletét, sem pedig a később részletezésre kerülő gyakorlati órákét, még úgy sem, hogy elsősorban nem elméleti, hanem gyakorlati gépkezelési ismeretekről ad bizonyítványt. Követelmény ezeknél a vizsgáknál a megnyitás, mentés, új dokumentum létrehozása, adatbevitel és formázás, táblázatkezelésben alapfüggvények és grafikonok, szövegszerkesztésben tabulátorok használata és körlevél készítése, s a többi modulban is hasonlóan alapműveletekről van szó, mivel ez egy alapfokú ismerethalmaz meglétét bizonyítja. Ebben az évben a műszaki menedzsereknél kísérletképpen bevezettük azt, hogy az ECDL bizonyítvánnyal rendelkezőknek nem kellett a félév közben az aláírásért a zárthelyit megírniuk, illetve a házi feladatot sem kellett beadniuk, csak vizsgáztak. Az eredmények azt mutatják, hogy nincs lényeges különbség az elméleti tudásban azok között, akik rendelkeznek ECDL bizonyítvánnyal és azok között, akik nem. Előfordult olyan eset is, hogy az ECDL vagy egyéb bizonyítvánnyal rendelkezőknek lehetőséget adtunk az előrehozott vizsgára, de gyakorlatilag 100% sikertelenséget tapasztaltunk, mivel az ECDL-en megszerzett tudás közelről sem fedi le a felsőfokú oktatásban lévő informatika tartalmakat. Az Informatika I tárgy eredményei a következők voltak az adatok a 2009/10. tanévre vonatkoznak. Az eredmények összefoglalása (balról jobbra haladva az alábbi szakok szerint: Műszaki menedzser szak, nappali tagozat összes diák, ECDL vizsgával rendelkező diákok; Könnyűipari mérnök szak, nappali tagozat, levelező tagozat; Környezetmérnök szak, nappali tagozat, levelező tagozat 2008/09 2. félév, levelező tagozat 2009/10 2. félév; Ipari termék és formatervező szak, nappali tagozat): Letiltva létszám teljesített teljesített% 65,3% 86,2% 51,9% 60,3% 76,3% 68,3% 62,5% 85,9% letiltottak nélkül% 84,1% 86,2% 63,0% 84,4% 90,0% 75,7% 80,0% 90,2% átlag 2,32 2,50 2,02 2,93 2,94 2,63 2,63 2,75

4 A tapasztalat az, hogy az eredmények gyengék, minden szakon 3,00 alatt maradnak. A letiltások nagy száma abból is adódik, hogy sokan csak beiratkoznak, de vagy órára nem járnak, vagy a kötelező házi feladatot nem teljesítik. Informatika II Mivel második félévben is külön van az előadás és a gyakorlat, ezért itt is úgy kellett a tantárgyprogramot összeállítani, hogy önállóan számon kérhető legyen, lehetőleg a mérnöki gondolkodást, az algoritmikus készséget fejlessze. Ennek megfelelően tanulnak a hallgatók weblapkészítést, web programozást, adatbázis-kezelési alapokat, programozási nyelvek osztályozását, majd Visual Basic programozási alapokat, s végül némi multimédia ismeretet. A félév folyamán kötelezően elkészítendő házi feladat egy weblap. A weblap linkjét tartalmazó Word fájlt a Moodle rendszerbe kell feltölteni. A tárgy a műszaki menedzsereket kivéve vizsgával záródik. Az aláírás feltétele az elfogadott házi feladat és az előadásokon történő részvétel. A menedzsereknél a tárgyat évközi jegy zárja, itt két alkalommal zárthelyit írnak a hallgatók. Az eredmények zömmel lesújtóak, az algoritmikus készség, a gondolkozás, gondolkozni akarás teljes hiánya tapasztalható a hallgatók nagy százalékánál. Amit számon kérünk: alapvető html parancsok, az adatbázis-kezelés elméleti alapfogalmain kívül az SQL alkalmazása, alapvető algoritmusok készítése elsősorban struktogramok, de mást esetleg korábban általuk tanult nyelvet vagy leíró eszközt is elfogadunk. A közzétett minta zárthelyik sokat segítenének a hallgatóknak a felkészülésben, hiszen ahhoz hasonló módon megírható programrészletekkel is találkoznak, de azt tapasztaljuk, hogy ha már más számokkal kell dolgozniuk, akkor szinte meg sem próbálják megoldani a programozási feladatokat. Meg sem próbálják kitalálni a megoldást. Ezen is szeretnék a jövőben javítani, azt tervezzük, hogy a matematikai alapok helyett egy az egyes szakokhoz közelebb álló gondolatmenetbe helyezzük majd bele példáinkat, hogy ezzel is ösztönözzük hallgatóinkat a gondolkodásra. Az eredmények a 2009/10-es tanévre vonatkoznak és önmagukért beszélnek, főként a nappali tagozaton. A hallgatók hozzáállása elkeserítő főként a menedzsereknél, ott, ahol évközi jegyes a tárgy. Az órákra nem járnak be a letiltások magas száma abból is adódott, hogy az első zárthelyit ugyan mindenki megírhatta, de pótot csak az írhatott, akinek a hiányzása nem haladta meg a 30%-ot. A vizsgán az elégséges feltétele 50%, évközi jegyes tárgynál 40%. Az eredmények összefoglalása (balról jobbra haladva az alábbi szakok szerint: Műszaki menedzser szak, nappali tagozat; Könnyűipari mérnök szak, nappali tagozat, levelező tagozat; Környezetmérnök szak, nappali tagozat, levelező tagozat; Ipari termék és formatervező szak, nappali tagozat): Letiltva létszám teljesített teljesített% 54,7% 45,3% 74,0% 66,7% 69,7% 75,0% letiltottak nélkül% 73,5% 53,9% 86,0% 72,3% 74,2% 83,3% átlag 1,96 1,94 2,87 2,52 2,41 2,45

5 Informatika labor Az eddig leírtakból már látható, hogy ez az egyetlen laborgyakorlat áll rendelkezésünkre az alapozó képzésben, hogy felkészítsük hallgatókat további tanulmányaikra, éppen ezért igyekszünk minden olyan ismeretet összezsúfolni, amire a hallgatóknak szüksége lehet. Az elméleti oktatással is tulajdonképpen ezt a gyakorlatot próbáljuk megalapozni, de azt tapasztaljuk, hogy ez az egy gyakorlati tárgy nagyon kevés, sőt arra nem is elég, hogy minden az elméleten megtanult hátteret átültessünk gyakorlatba. Ebben a tárgyban kerül sor a szövegszerkesztési-, a táblázatkezelői- és az adatbázis-kezelői ismeretek áttekintésére. A félév folyamán a hallgatók két zárthelyit írnak, az elsőt szövegszerkesztő és táblázatkezelő használatából, a másodikat pedig adatbázis-kezelésből. Egy beadandó feladatot is készítenek, egy adatbázist, amit dokumentációval együtt kell feltölteniük a Moodle rendszerbe. A zárthelyiknél minden anyagrészből külön-külön 40%-ot kell teljesíteni. A laborok eredményei a vizsgás elméleti tárgyaknál jobbak, de itt is az a tapasztalat, hogy sokan azt hiszik, ismerik a Microsoft Wordot, de sok esetben csak használják, helytelenül a szövegszerkesztés szabályainak ismerete nélkül, az Excelből pedig nagyon gyenge eredmények születnek. A beadandó feladatoknál sokszor előfordul, hogy akár már javítás után az adatbázis megfelel a követelményeknek, de egy elfogadható dokumentációt nem tudnak leadni. Ennek oka, hogy óriási hiányokkal érkeznek hozzánk a hallgatók. Gyakran az alap középiskolai ismereteik is hiányoznak. Az eredmények a környezetmérnök szak nappali és levelező tagozatán 2009/10 tanévre vonatkoznak. A letiltás a hiányzás, illetve a nem megfelelő házi feladat miatt van. Itt a levelezősök nem jobbak, inkább gyengébbek a nappalosoknál. Nekik kevés a gyakorlási lehetőség. Az eredmények összefoglalása (balról jobbra haladva az alábbi szakok szerint: Műszaki menedzser szak, nappali tagozat; Könnyűipari mérnök szak, nappali tagozat, levelező tagozat; Környezetmérnök szak, nappali tagozat, levelező tagozat; Ipari termék és formatervező szak, nappali tagozat): Letiltva létszám teljesített teljesített% 80,1% 66,0% 59,3% 83,0% 84,4% 69,4% letiltottak nélkül% 97,3% 93,9% 97,0% 88,0% 96,4% 87,8% átlag 3,65 3,36 3,39 3,46 3,00 3,00

6 SZAKKÉPZÉS A környezetmérnök szakon a BSC képzésben a hallgatók három különböző szakirány közül választhatnak: könnyűipari, villamosipari és környezetinformatikai. Mi a környezetinformatika szakirány tárgyait gondozzuk. A szakirányos tárgyak az utolsó kéthárom félévben vannak. Sajnos, az ún. BSC3 képzésben itt is csökkentek az óraszámaink, a jelenlegi tanterv a következő tárgyakat tartalmazza: Adatbázis-kezelés: Ez a tárgy az 5. félévben vehető fel, évközi jegyes, s 4 kreditpont szerezhető vele. Az adatbázis-kezelés hátterét, a tervezés lépéseit és eszközeit, majd a Microsoft ACCESS rendszer használatát, s az SQL nyelv alapjait ismerhetik meg a hallgatók. Matematikai programozás I és II: Ez a két tantárgy a 6. és 7. félévben kap helyet, évközi jegyes, 4-4 kreditpont szerezhető vele. Először gráfelméleti alapok, legrövidebb út algoritmusok, hálótervezés szerepel, majd gazdasági folyamatok analitikus és szimulációs modellezése, a klasszikus modell és matematikai megoldása, a megoldás értelmezése, a modell lehetséges módosításai, a modellek leírása mátrixokkal, végül feladatok megoldása számítógépes programok segítségével. A második félévben a termelésprogramozás, a lineáris programozás általános feladatai, szállítási feladat, egész értékű programozási feladatok, játékelmélet következnek. Információs rendszerek I és II: A tárgy célja, átfogó elméleti ismereteket nyújtani a vállalati komplex információrendszerek tervezéséről, felépítéséről, működéséről, bevezetéséről és működtetéséről. A tárgy a 6. és 7. félévben kap helyet, az első félévben évközi jegyes a második félévben pedig vizsga zárja, mindkét tárgy 5-5 kreditpontot ér. Alkalmazói programozás: Ez a tárgy a 7. félévben kap helyet, évközi jegyes és 3 kreditpont szerezhető vele. A tárgy célja az objektum orientált programozás alapjainak elsajátítása az Excel szolgáltatásainak körét bővítő eljárások és függvények készítésének során. Maple: A tantárgy a 6. félévre került, évközi jegyes, s 4 kredit szerezhető vele. A tárgy célja a Maple szimbolikus-algebrai programcsomag használatának megismertetése, valamint ennek segítségével a főiskolán tanult matematika anyag fontosabb részeinek átismétlése. Multimédia alkalmazásai: A tárgy a 6. félévben kerül meghirdetésre, évközi jegyes, s 4 kredit szerezhető vele. A tantárgy elvégzése során a hallgatók megismerkednek a multimédia elemeivel, a képbevitelének és megjelenítésének eszközeivel, szerkesztésével. Környezetvédelmi adatgyűjtő rendszerek: A tárgy a környezetvédelem területén alkalmazott különböző adatgyűjtő, mérő, megfigyelő és monitoring rendszerek megismerését tűzte ki célul. Néhány nagyobb, már működő magyarországi adatgyűjtő és monitorozó rendszer megismerésére is sor kerül. A tantárgy a 7. félévében kerül meghirdetésre, évközi jegyes, 2 kreditpont szerezhető vele. Környezetinformatikai modellek: A tárgy a 6. félévben kerül meghirdetésre, évközi jegyes, s 3 kredit szerezhető vele. A környezeti modellezés és a térinformatika mára egy jól kidolgozott, elfogadott és alkalmazott kutatási és gyakorlati terület, amelynek összekapcsolódása napjainkban kézenfekvő. A legtöbb környezetvédelmi probléma rendelkezik térbeli dimenziókkal. Ezeket a környezeti problémákat a környezeti modellezéssel próbáljuk megérteni és megoldást találni. Adatstruktúrák és algoritmusok: A tárgy a 6. félévben kerül meghirdetésre, évközi jegyes, s 3 kredit szerezhető vele. A tárgy tartalma: Az absztrakt adatszerkezet fogalma, tárolási módjai. A címfüggvény és alkalmazása tömbök és fák esetén. Statikus és dinamikus

7 adattípusok. Szelekciós és konstrukciós műveletek. Nevezetes adattípusok. Vektorok, tömbök, fák, gráfok és halmazok ábrázolása. Rekurzió. Backtrack algoritmusok. Számítógépes szimuláció: A tárgy a 7. félévben kerül meghirdetésre, évközi jegyes, s 2 kredit szerezhető vele. Napjaink egyre nagyobb problémája a lokális és a globális környezet károsodása. Jelentős nemzetközi erőfeszítések történnek a károk enyhítése érdekében. Az energiatermelés és felhasználás minden országban nagymértékben felelős a környezet károsodásáért. Ezért a hosszú távú energetikai tervezésben mind a gazdasági, mind a környezeti szempontokat figyelembe kell venni. A számítógépes modellek segítségével nagy mennyiségű információ dolgozható fel, és ennek alapján kialakíthatók a jövőre vonatkozó lehetséges alternatívák. A tárgy keretében a hallgatók szimulációs módszereket ismerhetnek meg. Hálózatok operációs rendszerei: A tárgy a 7. félévben kerül meghirdetésre, évközi jegyes, s 2 kredit szerezhető vele. A tantárgy oktatásának célja, a számítógépes kommunikáció alapjainak, felépítésének, működésének a megismerése, hatékony és eredményes alkalmazása. MESTERKÉPZÉS Szakcsoportunk a könnyűipari szakos mérnöktanárok képzésében vesz részt. A mérnöktanár MA szakra részben régi főiskolai végzettséggel, részben BSC képzettséggel jelentkeznek a hallgatók. Az Informatika I választható tárgy náluk, az elmúlt félévben nem vették fel, az Informatika II viszont kötelező tárgy. A képzés levelező tagozaton indult, az Informatika II tárgyról tudunk beszámolni. A tárgy megalkotásakor az volt a célunk, hogy a hallgatók elvégzésével képesek legyenek a számítógép készség szintű kezelésére. Nagyon nehéz dolgunk volt, mivel azt már előre láthattuk, hogy a bejövő hallgatók között óriási tudásbeli különbségek alakultak ki. Témáink között szerepel az Office 2007 Word alapfunkcióinak áttekintése, valamint Office 2007 PowerPoint program használata, oktató videó készítéséhez szükséges szoftverek megismerése. Az algoritmikus gondolkodásmód kialakítása, a szaktárgyaikhoz szükséges programozási gyakorlat kifejlesztése is céljaink között szerepelt. Elsajátítják az adatbázis kezelés alapjait Access-ben, táblák tervezését, létrehozását, kapcsolatok beállítását, lekérdezések, jelentések, űrlapok készítését. Beadandóként két feladatot kaptak egy tetszőleges témájú oktató videó elkészítését, valamint az elsajátított ismeretek bizonyítására egy prezentáció elkészítését és bemutatását. A beadandó feladatokat, mind a prezentációt és oktatóvideót a Moodle rendszerbe kell feltölteniük a hallgatóknak, a zárthelyi dolgozatoknál és az órai munkában is ezt a rendszert használjuk, így ezzel is közelebbről megismerkednek. A többi tantárgytól eltérően ebben a tárgyban a hallgatók jó eredményeiről tudunk beszámolni. A hallgatók lelkesek és felkészültek. Úgy érezzük, hogy ez annak köszönhető, hogy sikerült olyan ismeretanyagot felkínálnunk, amely diákjainkat segíti munkájukban és mindennapi életük vezetésében is. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A középiskolából kilépve a diákok elméleti szinten számos informatika által fejleszthető kompetenciát tudhatnak magukénak. Maga a kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. A Pedagógiai lexikon szerint alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők (Báthory Zoltán Falusi Iván, 1997). A kompetencia szó egy összetett rendszert foglal magába. Meghatározása nem könnyű, ha a hazai vagy akár a külföldi értelmezéseket nézzük meg, a szerzők különböző megvilágításba helyezik ezt a fogalmat.

8 Hiszen egy-egy szakmához tartozó kompetencia fogalomkörről beszélve egyértelművé válik, hogy minden szakmához tartozik egy saját (általában nem diszjunkt) kompetencia halmaz, ami megléte szükséges, hogy az adott feladatunkat el tudjuk látni. A laikus közvélemény, a széles nyilvánosság és a döntéshozók egy része a kompetencia fogalmát vélhetően ebben az értelemben használja. (Vass Vilmos, 2007) Ezt az utóbb említett kompetencia típust funkcionális kompetenciaként is említi a szakirodalom. A funkcionális kompetenciák kialakítása alapvetően a szakközépiskolákban és a felsőoktatásban, valamint a nem iskolarendszerű képzések keretei között zajlik. Ezen kompetenciák fejlesztése megköveteli az általános kompetenciák meglétét, melyeket az általános képzés alapoz meg. A kutatók több kompetencia rendszert is megállapítottak, ezek közül a Nemzeti Alaptantervben (NAT, 2007) szereplő megvilágítást emeljük ki. Az OECD INES (Indicators of the Educational System) által indított, a Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal és az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma, illetve az USA Oktatásstatisztikai Központja közreműködésével lebonyolított DeSeCo (Defining and Selecting Key Competencies) program ( ) egyrészt értelmezte a kulcskompetencia fogalmát, másrészt a definiálás mellett felsorolta a legfontosabb területeket is. A DeSeCo program értelmezése szerint a kompetencia képesség a komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására. A fogalom magában foglalja az ismeretek mobilizálását, a kognitív és gyakorlati képességeket, a szociális és magatartási komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket és az értékeket egyaránt. (Mihály Ildikó, 2002.) A DeSeCo-projekt (Definition und Selection of Competencies) és egy Lisszaboni európai csúcsértekezlet együttesen dolgozták ki az állampolgárokkal szembeni elvárásokat. A NAT-ban szereplő kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Az európai csúcsértekezleten megállapított elvárások alapján a NAT-ban szereplő fejlesztendő kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, a hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Természetesen mi a továbbiakban a digitális kompetencia fejlesztését emeljük ki. Digitális kompetenciák A Nemzeti Alaptanterv leírása alapján: A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata. A digitális kompetenciákat legnagyobb arányban fejlesztő informatika műveltségterületen a NAT 8 fejlesztési feladatot határoz meg: Az informatikai eszközök használata, Informatikaalkalmazói ismeretek, Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel), Infokommunikáció, Médiainformatika, Az információs társadalom, Könyvtári informatika, Az elektronikus vásárlás szerepe a XXI. században. A fejlesztési feladatok elosztása az egyes évfolyamokon különböző, mind a tananyag, mint a mélység terén is.

9 A géppel való hosszú távú sikeres együttműködéshez szükségesnek látszik, hogy a működését is ismerjük annyira, hogy elvárásainkat a lehetőségekhez tudjuk igazítani. Fontos tisztában lenni vele, hogy mit várhatunk el egy programtól. Tudnunk kell, hogy nem fog helyettünk gondolkodni, nem lesznek ötletei, csak azt fogja elvégezni, amit mondunk neki. Ha van némi fogalmunk a gép működéséről, akkor könnyebben rá fogunk érezni, hogy hogyan kell a gépet megkérni, hogy azt tegye, amit szeretnénk. Mind a közvetlen navigációs folyamatok előhívása, mind az, hogy milyen parancsokat kezdünk el keresni, milyen beállításokat tartunk természetesnek vagy elképzelhetőnek, mind pedig a számítástechnikai kifejezőkészség (ezek összessége lényegében az informatikai kompetencia) megléte vagy hiánya jól megfigyelhetően megosztja a társadalmat. Rendkívül érdekes, hogy ez a választóvonal nem egyezik meg a számítógépet rendszeresen használók, és nem használók közötti törésvonallal. Ebből két dologra lehet következtetni, egyrészt arra, hogy el lehet valahogy boldogulni a számítógéppel megfelelő kompetencia nélkül is, másrészt arra, hogy nem automatikus a kialakulása. Maga az a tény, hogy a kialakulása nem automatikus, és lényegesen kényelmesebb magas kompetenciaszinttel használni a számítógépeket, nyilvánvalóvá teszi az informatikai kompetencia fejlesztésének igényét. (Hanczár Gergely, 2005) Az informatikaoktatásnál nemcsak arról van szó, hogy olyan tartalmakat közvetítsünk a tanulók felé, amelyeket később fel tudnak használni, hanem egy olyan gondolkodásmód kialakítására kell törekedni, amely időtálló az állandó változásokkal szemben, és amelyet az élet különböző területein hasznosítani tudnak. (Zsakó, Nyakóné, Kátai, 2008) E tantárgy tartalmát tekintve folyamatos megújulásra van szükség a megjelenő alkalmazási és technikai újdonságoknak köszönhetően. Kompetenciák, amelyeket mi fejleszthetünk. A számítógép szeretet kompetencia sok esetben hiányzik a hallgatókból, ez főleg az idősebb generációknál mondható el. Azt gondoljuk, hogy azzal, hogy megmutatjuk, mennyi területen nyújthat segítséget a számítógép (a tanulmányokban, a munkában, az életben) felkeltjük azon hallgatók figyelmét és érdeklődését is, akik ez idáig nem fogadták be ennek az eszköznek a lehetőségeit. A hallgatónak a rengeteg rá zúduló információból ki kell tudnia szűrni a releváns adatokat, ehhez tudnia kell megfelelően keresni az információs rendszerben, ami azt feltételezi, hogy képes a dolgokat rendszerben látni. Ebben biztosan segít az alap adatbázis kezelés elméleti és gyakorlati oktatás, amely nagyobb adathalmaz megalkotására és abból történő információ szűrésére épít. A nagy mennyiségű információból történő szűrés esetén jogi kérdések is felmerülnek, mit lehet, mit nem vagy hogyan felhasználni a közzétett anyagokból. Rá kell világítanunk erre a területre is, hogy a hallgató legyen nyitott a jogi világ irányába is. A nyelvkészséget is fejlesztjük, mivel alapvetően sok az idegen nyelven megjelenő lehetőség. Nem csak a kereséshez szükséges hogy a kikerülő diák rendelkezzen a rendszerben látás kompetenciájával, hanem amikor valamit létre szeretne hozni, akkor is az első lépés a tervezés lépése kell, hogy legyen, alaposan meg kell tervezni például egy adatbázist, egy hálózatot vagy programot is. Ezekkel mind találkozik az informatikai órái során. Természetesen ezekkel a területekkel az algoritmikus és logikus gondolkodást is fejleszthetjük. A mai világban, amikor mindennap új szoftverek jelennek meg elkerülhetetlen, hogy a hallgatónak egy-egy megjelenő alkalmazást a rendelkezésre álló dokumentáció alapján kell tudnia használni. A tanárképzésben már idén is igyekeztünk nagyon sok újdonságot bemutatni, a későbbiekben pedig az alapoktatásban is megismertetnék néhány egyszerű programmal a diákokat ebben az önálló formában. Ezzel egy olyan kompetencia fejlesztését is megcélozzuk, amely nyitottá tesz az újdonságokra, s ezáltal mernek új eszközöket használni.

10 A megjelenés és önkifejezés kompetenciája is fejlődik a szinte minden félévben kiadott beadandó feladatok megoldása folyamán, hiszen segítjük a hallgatót, hogy milyen irányelvek alapján készítsék el weblapjukat, prezentációjukat és dokumentációjukat. Emellett minden munkában tükröződik az egyén maga, tehát az önkifejezés egy eszköze is a házi feladat. Minden beadandó feladatnál elvárunk egy minimális szintet az igényességre vonatkozóan, hogy ezzel az igényesség kompetenciáját is fejlesszük. A tanár szakos hallgatóknál fontos hangsúlyt fektetni arra is, hogy a hallgatók, akik gyakran már oktatók is egyben, fejlesszék az előadói kompetenciájukat. Ennek érdekben a beadandó feladatként elkészített prezentációjukat elő is kell adniuk a csoport előtt, s az előadás után megbeszéljük a hibákat vagy épp ellenkezőleg a jó előadás ismérveit. Több fejlesztési területen is lehetőségeket nyújt az elearning rendszer használata, hiszen meg kell, hogy tanulja használni annak érdekében, hogy rendelkezzen olyan képességekkel, amelyek segítik majd a későbbiekben távmunka elvégzésében. A Moodle rendszert körülbelül másfél éve vezettük be, s egyre nagyobb szerepet kap oktatásunkban. Segítjük vele az órai munkát, a zárthelyik írását, a beadandók feltöltésére is alkalmas, de emellett kommunikációs csatorna megteremtésére is képes. Kell, hogy a tanuló rendelkezzen a kommunikációhoz szükséges kompetenciákkal, akár a barátokkal, akár a tanárokkal történő kommunikációra gondolunk. Azt gondolnánk, hogy a mai világban ez már senkinek sem okoz problémát, viszont a tapasztalat nem ezt mutatja. Gyakran fel kell hívni a hallgatók figyelmét arra, hogy egy köszönéssel kezdődik, elköszönéssel zárul, s a tárgy megadása is hasznos lehet. Minél nagyobb kommunikációs teret nyitunk számukra, - s ezt megtehetjük az elearning rendszereken keresztül is, - annál több gyakorlási lehetőséget biztosítunk, hogy később kikerülve az életbe ezek a mindennapos lépések ne jelentsenek problémát. Biztosan érezzük, hogy a csoportban dolgozás is megkövetel bizonyos kompetenciákat. Sajnos ez idáig erre kevés lehetőségünk volt, de mára már adott a felület, ami a vázát adhatná a csoportmunka bevezetésének. A levelező hallgatókkal a 3 alkalom kevésnek bizonyul erre, de az egyre fejlődő elearning rendszer talán ebben is segítséget nyújthat. Ezzel mindenképpen szeretnénk majd próbálkozni, hiszen a kutatások bizonyították ennek a tanulási formának a hatékonyságát. A fenti felsorolásból látható, hogy a teljesség igénye nélkül milyen hatalmas lehetőség van az informatikai oktatásban. Számos olyan területen fejleszthetjük a hallgatókat, amelyre más tárgy keretében nincs vagy sokkal kisebb mértékben adatik lehetőség. Az informatika tárgyak tehát nagyon fontos fejlesztési lehetőséget biztosítanak, főként azért, mert rengeteg a rendelkezésünkre álló szoftver és hardver lehetővé téve, hogy az egyes kompetenciákat szintről szintre lépve fejleszthessük. Valamint azért, mert a mai élethez szükség van arra, hogy magabiztosságot adjunk az IKT eszközeinek felhasználásához. S nem utolsó sorban azért, mert számos kutatás bizonyította, hogy az informatika motiválttá teszi a hallgatókat. Sok kompetenciát fejleszthetnénk más terület segítségével is, de az IKT eszközeinek alkalmazása olyan egyedi motivációs tényező, melyet kár lenne veszni hagyni. IRODALOMJEGYZÉK Báthory Zoltán Falusi Iván, Pedagógiai lexikon, 1997 II. kötet Hanczár Gergely, Diploma munka, Az informatikai kompetencia, 2005 Kovács Györgyi - Rozgonyi-Borus Ferenc: Az informatika oktatás története Mihály Ildikó: OECD-szakértők a kulcskompetenciákról. Új Pedagógiai Szemle, sz. Nemzeti Alaptanterv, 2007 Vass Vilmos, OKI tanulmánykötet, A kompetencia fogalmának értelmezése, 2007

11 Zsakó László, Nyakóné Juhász Katalin, Kátai Zoltán, Informatika a felsőoktatásban konf., Mivel foglalkozik az informatika szakmódszertan?, 2008 SZERZŐK Ambrusné Somogyi Kornélia főiskolai docens, Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet 1034, Budapest, Doberdó út 6. Pasaréti Otília PhD hallgató, ELTE Informatikai Doktori Iskola, óraadó, ÓE, RKK, MKI

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY)

COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY) COMPETENCE ASSESSMENT STATUS REPORT (NATIONAL SURVEY) HUNGARY AGREEMENT NUMBER AND ACRONYM: 07/0227-L/4007 - FATCAT A KOMPETENCIA KÉRDÉSKÖR JELENTŐSÉGE A MUNKA ÉS AZ OKTATÁS VILÁGÁBAN I. BEVEZETÉS Az Európai

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján

Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján Dr. Vig Zoltán Ph.D Elektronikus tanulási környezet implementációs tapasztalatai empirikus felmérés alapján 2000 körül egyfajta hullámként jelentkeztek a különbözı e-learning megoldások új verziói, rendszerei.

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

Access 2010 Űrlapok és adatelérés

Access 2010 Űrlapok és adatelérés 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar

I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola. A képzésért felelős kar megnevezése: Állam- és Jogtudományi Kar I. A Doktori iskola megnevezése: Politikatudományi Doktori Iskola Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: doktori (PhD) képzés Képzési cél: tudományos fokozat szerzésére felkészítés, felsőoktatási

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

TESZTELJÜK A TESZTEKET - AVAGY AZ INTERAKTÍV ISMERETELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROFESSZIONÁLIS LEHETŐSÉGE AZ E-LEARNINGBEN

TESZTELJÜK A TESZTEKET - AVAGY AZ INTERAKTÍV ISMERETELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROFESSZIONÁLIS LEHETŐSÉGE AZ E-LEARNINGBEN Dr. Seres György dr. Miskolczi Ildikó Tibenszkyné dr. Fórika Krisztina Szegediné Lengyel Piroska Gerő Péter TESZTELJÜK A TESZTEKET - AVAGY AZ INTERAKTÍV ISMERETELLENŐRZÉS NÉHÁNY PROFESSZIONÁLIS LEHETŐSÉGE

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA

PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROG- RAMJA Készült: 2010. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 I. BEVEZETÉS... 6 Az összevont intézmény létrejötte:...

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV a PEDELLUS NOVITAS Kiadó informatikai tankönyvcsaládjához A tankönyvek szerzői: Csontó Béla-Kasza János-Seressné Barta Ibolya- Simon Gyula- Weinémer Sándor,Kiss Albert-Ludányiné

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A fizika tantárgyhoz kapcsolódó természettudományos iskolai projektfeladatok kidolgozása és vizsgálata. Ph.D. értekezés.

A fizika tantárgyhoz kapcsolódó természettudományos iskolai projektfeladatok kidolgozása és vizsgálata. Ph.D. értekezés. A fizika tantárgyhoz kapcsolódó természettudományos iskolai projektfeladatok kidolgozása és vizsgálata Ph.D. értekezés Beke Tamás Témavezető: Dr. Bene Gyula egyetemi docens, a fizikai tudomány kandidátusa

Részletesebben

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl 1. Az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága évente általában kétszer tavasszal és ısszel ülésezik. Tagsága a felsıoktatási

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS HELYE AZ ADATBÁZISKEZELÉS OKTATÁSÁBAN. Kupcsikné Fitus Ilona, Selmeci István SZÁMALK Zrt.

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS HELYE AZ ADATBÁZISKEZELÉS OKTATÁSÁBAN. Kupcsikné Fitus Ilona, Selmeci István SZÁMALK Zrt. A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS HELYE AZ ADATBÁZISKEZELÉS OKTATÁSÁBAN THE POSITION OF PROBLEM-SOLVING THINKING IN THE TEACHING OF DATABASE MANAGEMENT Kupcsikné Fitus Ilona, Selmeci István SZÁMALK Zrt. Összefoglaló

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból

Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból TÁMOP 4.2.2.C -2M 8. sz. munka 2.1.1.8. Személyes interjúkészítés- és elemzés Célcsoport: tanár szakos, tanító MA levelező/ gyakorló tanárok a közoktatásból Készítette: Gulyás Enikő Az interjú alanyai

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

GAZDASÁGINFORMATIKA ALAPJAI...

GAZDASÁGINFORMATIKA ALAPJAI... Tartalom ELŐSZÓ... 7 GAZDASÁGINFORMATIKA ALAPJAI... 9 Bevezetés... 9 INFORMATIKA ALAPJAI... 11 A kezdetek technikai szempontból... 11 A kezdetek elméleti és technológiai szempontból... 14 Az információ...

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Nagy Zsolt. Debrecen

SZAKDOLGOZAT. Nagy Zsolt. Debrecen SZAKDOLGOZAT Nagy Zsolt Debrecen 2011 Debreceni Egyetem Informatika Kar Középiskolai programozásoktatás Témavezető: Dr. Nyakóné Dr. Juhász Katalin tudományos főmunkatárs Készítette: Nagy Zsolt informatikatanár

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE XVI sz melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE A pályázati projektbe bevont feladatellátási helyekre vonatkozó komplex helyzetelemzés és fejlesztési

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben