Kockázatelemzés és lean elvek alkalmazása egy élelmiszeripari vállalkozás önellenőrzési rendszerében április 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatelemzés és lean elvek alkalmazása egy élelmiszeripari vállalkozás önellenőrzési rendszerében. 2013. április 16."

Átírás

1 Kockázatelemzés és lean elvek alkalmazása egy élelmiszeripari vállalkozás önellenőrzési rendszerében április 16.

2 TARTALOM Környezet Lehetőségek Megoldások Cégbemutatkozás Üzleti környezet Kihívások Kockázattok értelmezései Lean elvek értelmezése Önellenőrzési rendszer szerepe az ellátási láncban Önellenőrzési rendszer fejlődése történetiség hol tartunk? fejlesztési irányok Pozitív / negatív motiváló rendszer Minőségirányítás és a termelés kapcsolata üzemi minőségellenőrök minőségügyi auditorok Auditok fajtái, módszertana 1

3 A BONAFARM CSOPORT BEMUTATÁSA A három élelmiszer feldolgozó vállalkozás a Pick Szeged Zrt., a Sole-Mizo Zrt. és a Csányi Pincészet Zrt. A szükséges alapanyagok előállításáról a négy mezőgazdasági cég, a Bóly Zrt., a Dalmand Zrt., a Bonafarm- Bábolna Takarmány Kft. és a Fiorács Kft. gondoskodik A csoportszintű stratégia kialakítása és az együttműködés összehangolása a Bonafarm Zrt. feladata A Csoport éves árbevétele meghaladja az 550 millió Eurót A Cégcsoporthoz tartozó vállalatok több mint 5500 főt foglalkoztatnak Cél, hogy a Cégcsoport a középkelet-európai régió egyik meghatározó élelmiszertermelőjévé váljon 2

4 A VÁLLALAT CSOPORT TELEPHELYEINEK ELHELYEZKEDÉSE 3

5 A PICK SZEGED ZRT. BEMUTATÁSA Közel 30%-os piaci részesedés a hazai húsiparban Tevékenységi köre az élőállat-vágástól a hús, húskészítmény nagy- és kiskereskedelemig terjed Évente közel 400 ezer sertés feldolgozása Évente 3 millió rúd Téliszalámi értékesítése Évi több mint 40 ezer tonna késztermék előállítása A cégnek Szegeden, Baján, Alsómocsoládon és Pécsett is vannak üzemei Négy jól ismert márka: Pick, Herz, Délhús, Ringa A cég éves árbevétele 60 Mrd Ft körül alakul, aminek kb. egyharmada exportból származik 4

6 VEZETŐ MÁRKATERMÉK A TÉLISZALÁMI 5

7 A PORTFOLIÓBAN SOK MÁS TERMÉK IS MEGTALÁLHATÓ Brands: 6

8 TÖBB MINT 30 ORSZÁGBA EXPORTÁLUNK Termékeink több mint 200 kereskedelmi láncban vannak jelen szerte a világon 7

9 ÜZLETI KÖRNYEZET Stratégiánkat és folyamataink kialakítását (átalakítását) befolyásoló sok esetben egymásnak ellentmondó - környezeti tényezők és azok hatása: Kedvezőtlen globális folyamatok Növekvő népességszám, mezőgazdasági termékek alternatív felhasználása, emelkedő takarmányárak, klímaváltozás, etnikai változások, számos országban költségvetési problémák, szűkülő energiaforrások, stb. Növekedés régiói a távol keletre helyeződtek át Szűkülő támogatási lehetőségek Nemzeti piacvédelem, mely beszivárog a magánszektorba is Élelmiszer-jogszabályok eltérő alkalmazása az egyes országokban Szomszédos országokban eltérő adózás, ebből eredően lényeges különbségek a fogyasztói árakban A KKV-k támogatás EU stratégia, ami nem kedvez az exportnak Környezetvédelemmel, fenntarthatósággal szembeni elvárások folyamatosan nőnek, ami pénzt és erőforrásokat von el más fejlesztési céloktól (így a minőségfejlesztésétől is) 8

10 ÜZLETI KÖRNYEZET Fogyasztó szokások és fogyasztó magatartás változása Alacsonyabb jövedelem, ár-érzékenység növekedése, márkahűség csökkenése, ezzel egy időben erősödő igény a jó minőségű egészséges élelmiszerek iránt A fogyasztó (és a vevő) egyre jobb minőséget vár el, egyre olcsóbb áron, egyre kisebb mennyiségben, egyre gyakoribb szállítással A hatékonyság növelése (költségcsökkentés) piaci kényszer, aminek negatív hatása van a termékek minőségére Több évtizedes elmaradt beruházások Európai szinten versenyképtelen magyar sertéságazat Csökkenő haza sertésszám, emelkedő import, biztos hazai alapanyag állátás hiánya 9

11 ÜZLETI KÖRNYEZET Változások a világkereskedelemben A szabad kereskedelem terjedésével szemben folyamatosan erősödik a protekcionizmus A kereskedelem koncentráltsága folyamatosan nő (pl. visszafelé integrálódás) A globális verseny csak tovább fokozódik Sok vállalkozás olyan lépésre kényszerül, amellyel maga sem ért egyet Sok vállalat mások felelőtlenségének lesz az áldozata (pl. dioxinos olaj a takarmányban, lóhús, színezett hús) A kereskedelmi láncok alkupozíciója nagyon megerősödött, az elvár szállítókészség, rugalmasság, ár már-már nincs összhangban a termékek gyárthatóságával A piaci szereplők viselkedése megváltozott A szereplők bizonytalanok, óvatosak, agresszívek és kiszámíthatatlanok (láncok, beszállítók, hatóságok, szolgáltatók, kormányzatok, média, stb.) Spekuláció Instabil piaci mechanizmusok, rövidtávon is kiszámíthatatlan piaci reakciók Unfair kereskedelem, együttműködő stratégiai kapcsolatok alacsony aránya 10

12 ÜZLETI KÖRNYEZET Költségcsökkentési kényszer Csökkenő emberi motiváció, így minőségi munkaerő megteremtése sokkal nehézkesebb és költségesebb Új és kreatív perspektívák, valamint új menedzsment módszerek szükségesek a váltások kezelésére Nincs egyéb lehetőségünk, mint: alkalmazkodni a globális folyamatokhoz, ugyanakkor minden erőnkkel keresni kell a kitörési lehetőségeket 11

13 KIHÍVÁSOK Hatékonyság folyamatos fejlesztése Termékfejlesztés és innováció a megkülönböztetés érdekében A minőség és vevőkiszolgálás folyamatos javítása Minél nagyobb hozzáadott érték elérése Beruházás oda, ahol várhatóan lesz nemzeti szinergia és összefogás (aktív részvétel az ágazat fellendítésében, sertés ágazat integráció) A célpiacok igényeihez alkalmazkodó ellátási rendszerek kialakítása (egymástól nagyon eltérő, esetileg speciális nemzetközi piacok igényeinek való megfelelés) Stratégiai kapcsolatok kialakítása a hasonló értékrendet képviselő partnerekkel Egy időben kell sok rendkívül komplex menedzsment feladatot megoldani LEAN KOCKÁZAT MENEDZSMENT 12

14 LEAN Mi az a Lean? Cégkultúra Üzletfilozófia Gondolkodásmód Életmód A Lean egy cégkultúra, melyben hangsúlyos: Folyamatos fejlesztés Nyitott gondolkodásmód A kialakult normák megkérdőjelezése A Lean több mint gyártás 13

15 LEAN A lean gondolkodás alapvetései A tökéletesség folyamatos kutatása Amit és amikor a vásárló rendel, kedvező áron minimális veszteséggel Az érték vásárló szempontjából történő meghatározása Mi az amit termékeinkben értékel? Pull amit a vásárló igényel A vásárlói igények ésszerű kiszolgálása Folyamatos érték áramlás biztosítása Anyagok és információk megállás nélkül mozgásban Az értéklánc meghatározása az alapanyagtól a fogyasztóig, egy új ötlettől a termékbevezetésig 14

16 KOCKÁZAT ELEMZÉS A kockázat definíciója: Egy a vállalatot érintő esemény általában negatív irányú hatásának értékelése az esemény valószínűségével kombinálva. Nemkívánatos események várható (negatív) hasznosságát jelenti Egy olyan esemény vagy cselekvés, amely egy adott szervezetet megakadályozhat céljainak elérésben. Ezen definíciók alapján a kockázat a bizonytalanság és a veszély szinonimái A bizonytalanságok rendelkezhetnek pozitív, illetve negatív kimenettel is, tehát a kockázatot nem értelmezhetjük kizárólag negatív kimenetelű eseményként. Kockázatkezelés menete: 1. Veszélyek felismerése: (több szinten bevethető módszerek a veszély azonosítására) brainstorming, SWOT analízis, forgatókönyv-elemzés, esemény-adatbázisok, interjúk, önértékelés, workshopok, kérdőíves információszerzés, egyéb technológiák (értéklánc-elemzés, külső tanácsadók, benchmarking) 2. Veszélyek csoportosítása eredetük szerint: pü-i, stratégiai, termelési, vállalat kompetenciáján kívül eső természetüknél fogva: a kockázat ismertsége, ismeretlensége, kontrollálhatósága, kontrollálhatatlansága 3. Kockázatok értékelési technikák (kvantitatív, kvalitatív) sorrendbe állítás kockázati térképek: nem csak az esemény hatásait, hanem a valószínűségét is figyelembe veszi nyereségi/veszteségi görbék: kimutatják, a veszély vállalásának hatását Ezek a módszerek: csak a folyamatosan jelen lévő kockázati tényezőket képesek ábrázolni, a kockázatok között korrelációkat nem. 15

17 KOCKÁZAT ELEMZÉS Kockázatok kezelése 1. Kockázatok elkerülése 2. Kockázatok csökkentése 3. Kockázatok áthárítása, megosztása NAGY korrigáld előzd meg előzd meg KÖZEPES figyeld korrigáld előzd meg KICSI ne figyeld figyeld korrigáld KICSI KÖZEPES NAGY Hatás, jelentőség, horderő 16

18 AZ ÖNELLENŐRZÉS SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN bonyolult folyamatok gyorsan változó környezet gyorsan változó belső felépítés Mindig tudnunk kell, hol tartunk! az ellátási lánc minden szereplőjének alkalmasnak kell lenni arra, hogy eldöntse, helyesen járt-e el az önellenőrzés egyben adatgyűjtés is, ebből indulhat ki a fejlesztés 17

19 AZ ÖNELLENŐRZÉSI RENDSZER FEJLŐDÉSE I. MEO modell: a gyártás csak az elkészítés információival rendelkezik nem tudják a pontos követelményrendszert a késztermékre nem tudnak döntéseket hozni a visszajelzés akadozik és nem teljes körű merev rendszer alkalmatlan a fejlődésre Ez a legdrágább modell Ennek megszüntetése átmenetileg mindig minőségromlással jár A MEO döntései nem mindig szolgálják a vállalat érdekeit Vállalat a vállalatban Túlságosan elméletivé válik, nem érzékeny a megvalósíthatóságra 18

20 AZ ÖNELLENŐRZÉSI RENDSZER FEJLŐDÉSE II. Átmeneti rendszer: eltűnik a klasszikus értelemben vett MEO az olcsósítás folyamata során a minőségbiztosítási létszám hamar áldozatul esik a képességek az ellátási lánc szereplőiben még nem alakulnak ki hiányos rendszer sok hibázási lehetőséggel senki nem tud semmit sem kaotikus viselkedés személyi képességek felértékelődése kiesik egy fontos láncszem és összeomlik a folyamat Rendszerváltás tipikus jelensége Tűzoltásba megy át a tevékenység A rendszer felépítése nem a vállalat érdekeit szolgálja, hanem a vevőjét Nem hatékony, sok kis darabból összerakott rendszerek Az ellátási rendszer elemei nem egy irányba mennek 19

21 AZ ÖNELLENŐRZÉSI RENDSZER FEJLŐDÉSE III. Modern önellenőrzési rendszer: az ellátási lánc szereplői magasabb színvonalon látják el munkájukat sok oktatás és fejlesztés előzi meg az átmenet időszakában erős túlterheltség érzés minőségirányítás szerepe átértékelődik nehéz a folyamatos változás a napi rutin részévé tenni Legtöbb vállalatnál még útkeresési fázisban van Azt tudjuk, hova akarunk eljutni, de az utat még nem feltétlenül Az útkeresésnél tartózkodni kell a szélsőségektől pl. túlságosan hatékonyság-centrikus, minőség minden áron, stb. 20

22 POZITÍV / NEGATÍV MOTIVÁLÓ RENDSZER Az önellenőrzési képességek kialakításához motiváló rendszert kell kialakítani! Milyen legyen a motiváló rendszer? Negatív: közvetlen irányító szerepe van hatékony bizonytalanságot szül a kreativitást, kezdeményező erőt nem támogatja Pozitív: nehezebben indul, lassabban tud eredményt felmutatni sok oktatást, bizalmat és sok pozitív visszajelzést igényel a kommunikáció jelentősége felértékelődik segíti a kreatív munkakörnyezetet, inspirál Minden fejlődési szakasznak meg vannak a megfelelő eszközei, csak tudni kell mikor melyiket alkalmazzuk! 21

23 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS A TERMELÉS KAPCSOLATA ÜZEMI MINŐSÉGELLENŐRÖK Előfeltételek: A minőségellenőrzési (önellenőrzési) lépések a termelési folyamat részei A minőségellenőrzési pontokon dolgozók rendelkeznek a szükséges képességekkel A minőségellenőrzési pontok hatásai ismeretesek, elfogadottak A minőségirányítás átalakítása megtörtént, képes audit rendszeren keresztül irányítani Üzemi minőségellenőrök: Egyszerre két lovon ülnek Kiemelt termelési dolgozók (sokszor volt minőségellenőrök) Rendelkeznek egy, vagy több munkaleírással, ami a minőségellenőri funkciókat és hatásköröket szabályozza Hogyan oldható fel a termelékenység, gazdaságosság és a minőség látszólagos ellentéte? A minőség felelősége a termelésnél kell legyen! 22

24 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS A TERMELÉS KAPCSOLATA MINŐSÉGÜGYI AUDITOROK Minőségirányítás: Elvégzi a folyamatok szabályozását (team munkában) A dokumentációs, és törvényi hátteret adja Rendszeres oktatásokat tart Felülvizsgálja a rendszer működését, rendszeres validálásokkal ellenőrzi a hatékonyságot Minőségirányítási auditorok: Független szervként igazolja a folyamatok helyes és hatékony, hatásos működését Azonnali visszajelzés az ellátási lánc szereplőinek Feladatuk a szükséges változások elindítása, annak hatékonyságának felmérése Működtetik a pozitív / negatív motivációs rendszert Elsősorban dokumentálnak, szakmai támogatást adnak, harmadsorban hibákat keresnek Szakmai támogatás, nem rendőrség! 23

25 AUDITOK FAJTÁI, MÓDSZERTANA Az auditok jellemzői: tervezettek dokumentáltak az adott állapotot rögzítik strukturáltak az eredmény az adott terület vezetőjével azonnal egyeztetve a hiányosságokból MINDEN esetben NMF (nem megfelelőség) készül Minőségügyi a termékek minőségellenőrzési lépéseit tekinti át pl.: végcsomag ellenőrzés Higiéniai és általános rend higiéniával határos terület, de annál több is lehet pl.: üzem közbeni takarítások, személyi higiénia, stb. Technológiai annak megerősítése, hogy a gyártások a műveleti utasításoknak megfelelően történik-e? 24

26 ÖSSZEFOGLALÁS Folyamatosan változó, rengeteg kihívást magával hozó környezet A globális piac sokszínűsége komoly szintézisekre kényszeríti a vállalatokat Ha nincs hatásos válasz a körülöttünk zajló folyamatokra, hamar őskövületekké válunk Az ellátási láncot erőssé, rugalmassá és gyors fejlődésre alkalmassá kell tenni Az önellenőrzési rendszert a történések szintjére kell levinni Ezt a területet kell maximálisan támogatni, a változásokra alkalmassá tenni Minőség nélkül lehet, de nem érdemes gyártani! 25

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 26

ISO 9001:2008 Alkalmazási útmutató

ISO 9001:2008 Alkalmazási útmutató 2 ISO 9001:2008 Alkalmazási útmutató 1. FEJEZET Bevezetés...5 1.1. Összefüggések...5 2. FEJEZET Általános...7 2.1. A minőség jelentése...7 2.2. A minőség fejlődési fázisai: kultúra, alapelvek és módszerek...7

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

Készítette: WEBLIB Informatikai Kft. 2010.

Készítette: WEBLIB Informatikai Kft. 2010. AZ AGRÁR-ÉLELMISZER LÁNC ÉS ÉLELMISZERIPAR KUTATÁS- FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HELYZETÉNEK GAZDASÁGI ÉS HUMÁNERŐFORRÁS SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA A DÉL- DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Készítette: WEBLIB Informatikai Kft.

Részletesebben

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA Fő fejezetek: Vezetői összefoglaló A magyar textil- és ruhaipar kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája Stratégiai

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv 2010. május 21. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. Bevezetés... 11 Az

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA A HAZAI BAROMFI-FELDOLGOZÓ

Részletesebben

A magyarországi élelmiszeripar középtávú stratégiájának alapjai

A magyarországi élelmiszeripar középtávú stratégiájának alapjai A magyarországi élelmiszeripar középtávú stratégiájának alapjai Készült: az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége és az Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából A dokumentum 69 oldalt

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Az élelmiszer az életért elnevezésű Európai Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terve

Az élelmiszer az életért elnevezésű Európai Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terve Az élelmiszer az életért elnevezésű Európai Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terve Kivonat Készült az NKTH támogatásával 1. Élelmiszer az életért Európai Technológiai Platform Az Európai Élelmiszer-

Részletesebben

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Vállalkozás Sportvállalkozás Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus A gazdaság fogalma: A termeléssel az anyagi javak termelésével, forgalmával, fogyasztásával összefüggő folyamatok és a közöttük kialakuló

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS KISÁRUTERMELÔK, A TÉSZ-EK ÉS A NAGY KERESKEDELMI LÁNCOK KAPCSOLATAI

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS KISÁRUTERMELÔK, A TÉSZ-EK ÉS A NAGY KERESKEDELMI LÁNCOK KAPCSOLATAI Seres Antal Felföldi János Juhász Anikó Kozak Anita Szabó Márton A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS KISÁRUTERMELÔK, A TÉSZ-EK ÉS A NAGY KERESKEDELMI LÁNCOK KAPCSOLATAI Dr. Seres Antal tudományos fômunkatárs, MTA KRTK

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2009 2024) A 2009. évi felülvizsgált változat 2009. május 10.

Részletesebben

PhD értekezés. Antoni Alfonz

PhD értekezés. Antoni Alfonz PhD értekezés A szervezeti és informatikai rendszer kialakításának hatása a logisztikai tevékenység minőségére Antoni Alfonz okl. közlekedésmérnök, MBA Témavezető: Dr. Tóth Lajos Budapest 2001 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Eredmények és célkitûzések A 2007. évi teljesítményünk áttekintése A 2007. évi célok megvalósulása Díjaink A jövô kihívásai

Tartalomjegyzék. Eredmények és célkitûzések A 2007. évi teljesítményünk áttekintése A 2007. évi célok megvalósulása Díjaink A jövô kihívásai TVK Fenntarthatósági Jelentés 2007 TVK Fenntarthatósági Jelentés 2007 6 8 8 11 14 18 26 Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A TVK Céljaink megvalósítása Vállalatirányítási rendszerek Menedzsment rendszerek

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2013. IGAZGATÓI LEVÉL... 4 BEVEZETŐ... 7 A JELENTÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 7 A JELENTÉS HATÁLYA... 7 AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSA... 8 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Szakács Attila

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Szakács Attila SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI ÉRTEKEZÉS TERMÉKFELELŐSSÉG ÉS BIZTOSÍTÁSA Szakács Attila Gödöllő 2003 1 SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI ÉRTEKEZÉS TERMÉKFELELŐSSÉG ÉS BIZTOSÍTÁSA Szakács Attila Gödöllő 2003 2

Részletesebben

FREE From Research to Enterprise. Tanulmány. a golyósorsó új felhasználási területének feltárására. Termékfejlesztési javaslat

FREE From Research to Enterprise. Tanulmány. a golyósorsó új felhasználási területének feltárására. Termékfejlesztési javaslat This projekt is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by FREE From Research to Enterprise Tanulmány a golyósorsó új felhasználási területének feltárására Termékfejlesztési javaslat

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 3. oldal 1. A STRATÉGIA - ALKOTÁS JELENTŐSÉGE 5. oldal 2. A CONTACT NKFT STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT 7. oldal MEGELŐZŐ LÉPÉSEK 2.1. A STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK LÉPÉSEI 7. oldal

Részletesebben

Marketingstratégia vállalati versenyképességhez való hozzájárulása Marketingstratégiai javaslatok szekunder és primer piackutatás alapján

Marketingstratégia vállalati versenyképességhez való hozzájárulása Marketingstratégiai javaslatok szekunder és primer piackutatás alapján Dr. Parragh B. Marketingstratégia vállalati versenyképességhez való hozzájárulása Marketingstratégiai javaslatok szekunder és primer piackutatás alapján Marketingstratégia vállalati versenyképességhez

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben