A fenntarthato fejlo dés o sszefu ggései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenntarthato fejlo dés o sszefu ggései"

Átírás

1 A Coloroid színrendszer, a komplex színharmónia-elmélet és az UNESCO Nagoya-i «The Global Action Programme» (Globális cselekvési terv GAP) a Pa pai Esterházy kastély május 19 És Új utakon a holisztikus gondolkozástól a hiperkomplex gondolkozás filozófiája Az Elviselhető Humanista Fejlődés felé. Veszprémi MTESZ székház május 20

2 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A fenntarthato fejlo dés o sszefu ggései Térben Globális Kontinentális Nemzeti Regionális Lokális Időben Dinamikus Fenntartható Visszafordítható Visszacsatolható Hiperkomplex Sajátosságai Rendszer: Több kritérium Dinamikus Egyetemes Többféle Térben Globális Kontinentális Nemzeti Regionális Lokális Térben Globális Kontinentális Nemzeti Regionális Lokális A rendszer határa

3 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19

4 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN bevezetés Az elemző gondolkodási modell

5 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A mai ta rsadalom, vagy a va gyak o rdo gi ko re

6 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN, múltja ro l és jo vo jéro l Ivan ILLICH néhány gondolata a fenntartható fejlődésről: a sebesség idővesztéshez vezet, az egyének, akik lemondtak jogaikról áldozatai lesznek a mega-gépezeteknek, amelyek meghatározzák helyettük mire vágynak és mire van szükségük, a kritikus gondolkozás az egyetlen ami kivezethet a társadalom mai abszurd helyzetéből, egy konviviális (szívélyes) társadalom nem egy szakosodott szervezet, hanem a egyén szolgálatában áll, egy konviviális társadalomban az eszköz van az emberért és nem fordítva, ahogy kialakulnak a szakmák, orvoslás, iskola, stb, párhuzamosan elvesznek a népi és tradicionális ismeretek, Végül Ivan Illich megkérdőjelezi a nyugati civilizációt és annak elsőbbségét a más helyi civilizációkkal és kultúrákkal szemben után azt gondolhattuk, hogy a diáklázadások a társadalmi fejlődés és célok teljes átgondolásához fognak vezetni.

7 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN, múltja ro l és jo vo jéro l. Sajnos a 70-es években éppen az ellenkezőjét tapasztalhattuk. Az ultra liberalizmus vette át a főszerepet. Melynek fő célja nem volt más, mint a növekedés és a velejáró fogyasztás egyesek hasznára. A gazdaság főszerepe még az államhatalom elosztó és szolgáltató szerepét is kezdte csökkenteni, mi több az Európai Unió létrehozásával eltűnt a Közöséggel együtt a federalista gondolatnak még a csírája is A Jean-Claude Juncker által fémjelzett európai bizottság,ha szóban nem is, de a realitások terén teljes mértékben a fogyasztói társadalom szolgálatában áll. Pan Csia-hua, a Kínai Tudományos Akadémia fenntartható növekedéssel foglalkozó intézet igazgatója szerint Kormányunk nem mondhat le arról, hogy 1,3 milliárd kínai életmódját az európai szinthez közelítse Ha lenne több földünk talán kísérletezhetnénk és megkockáztathatnánk, hogy nem fordítunk százmilliárdokat a felmelegedés megfékezésére, hátha nincs rá szükség. Ha néhány évtized múlva mégis kiderülne, hogy a Föld lakhatatlanná vált, akkor legfeljebb átköltöznénk egy másikra (Joseph Stiglitz).

8 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN, múltja ro l és jo vo jéro l A fenntarthato fejlo dés fogalma nak fejlo dése-út egy oximoron felé? «Club of Sustainable Development» A fenntartható fejlődés: mítosz vagy valóság? Turchany Guy, Beranek László, Füleky György, Magyari-Beck István, Turcsányi Károly = Valóság Római Club célja a globális problémák - politikai, társadalmi és kulturális, környezetvédelmi, technológiai,... - átfogó, multidiszciplináris és hosszú távon elemzése. Lehetőségek és veszélyek. «A növekedés határai» Alapítók: Aurelio Peccei és Alexander King Stockholmi konferencia és nyilatkozat Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága (CMED) Brundtland bizottság 1988 ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága. (CMED-Brundtland jelentés, Közös jövőnk (Our common future)» és a «fenntartható fejlődés» egy homályos megfogalmazás, melyet mindenki úgy értelmez, ahogy azt érdekei megkívánják. A Bizottság egy olyan, sok mindent magába foglaló, diplomatikus definíciót dolgozott ki, amely nem szolgál pontos információkkal a gyakorlati megvalósítást illetően.

9 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN, múltja ro l és jo vo jéro l. A fenntartható fejlődés fogalmának értelmezései.»ez kicsit azt az érzést is keltheti bennünk, mintha Brundtland asszony és a bizottsági tagok egy olyan varázsszóra találtak volna, amely képes összehozni a lelkes, harcias környezetvédőket és a harmadik világ problémáira érzékenyeket azokkal a kormányzati bürokratákkal és vállalkozókkal, akik mindnyájan támogatják a másik fél növekedését «(Vaillancourt 1990: 21). A terminust időnként össze-vissza használják, rengeteg szakterület megalkotta saját fenntarthatóság-definícióját. A fenntarthato fejlo dés napjainkban nem azt az uralkodo szerepet ja tssza, amelyet a l UICN, du PNUE et de la CMED Vila g Stratégia i sza ntak neki, mi to bb soha nem integra lo dott egy holisztikus, komplex, vagy hiperkomplex megko zelítésbe. Miközben a gazdagok és szegények között tátongó szakadék egyre csak mélyül, a kormányok egyre nagyobb összegeket áldoznak katonai célokra, és a neoliberális felhangú gazdasági növekedés gyakran sodorja veszélybe a biodiverzitást és az emberiséget.»szavaink így deformálódnak a kezeink között, a problémáinkat nehezen tudjuk definiálni, mindenki úgy játssza a játszmát, ahogy tudja, fittyet hányva a közös szabályokra.«d. de Rougemont

10 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN, múltja ro l és jo vo jéro l. Néhány gondolat a Riói nyilatkozat hivatalos változatához. A nyilatkozat angol változatában nehezen érthető és nehezen definiálható a «fejlődés» szó. Vajon mit érthettek a nyilatkozat szerzői fejlődés alatt? «Fejlo dés vagy no vekedés: ez itt a kérdés.» Megállapíthatjuk, hogy a «fejlődés/ development» kifejezés jelentése általában a vele együtt járó melléknévtől vagy a kontextustól függ: De lehetett volna «elviselhetőnek» is fordítani. A fenntartható fejlődés definíciói Öko-fejlődés («Environmentally sound development») Maurice Strong és Ignacy Sachs fogalma. egy rügy kibontakozik a kereskedelem és az ipar növekedése (fejlődése?) Másfajta fejlődés, avagy környezettudatos társadalom: A Dag Hammarskjöld, Kimon Valaskis, Edward Goldsmith

11 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 Fenntarthato fejlo dés alapfogalma újragondola sa nak ido szerűsége, az eddigi to rekvések kritika ja Fenntartható fejlődés a természetvédő tengely UICN, PNUE, FMN (WWF), FAO, UNESCO, Természetvédelmi világstratégia (SMC). A bioszférát és az emberi, anyagi, élő, és nem élő erőforrásokat úgy alakítjuk, hogy azzal megfeleljünk az emberiség igényeinek, és javítsuk életminőségüket. Fenntartható fejlődés CMED Környezet és Fejlődés Világbizottság (CMED),«a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". Fenntartható fejlődés A bolygó megmentése UICN, PNUE, FMN (WWF), A bolygó megmentése: Olyan fejlődés, amely úgy javítja az emberi közösségek életfeltételeinek körülményeit, hogy közben figyelembe veszi és tiszteletben tartja az ökoszisztémák teherbíró képességeit. A fenntartható fejlődés megvalósításának feltételei Young szerint, lásd Sustainable Investment and Resources Use. Parthenon-UNESCO és Turchany G ORL Institute of the Federal Polytechnic, Zurich, Resource Management and Crises.

12 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 Fenntarthato fejlo dés alapfogalma újragondola sa nak ido szerűsége. Út a fenntartható fejlődés csődjétől az «Elviselhető Humanista Fejlődés» értékrendje felé. Hogy világosabbá tegye a terminus sokféle értelmezését, Villeneuve (1998) azt állítja, hogy a fenntartható fejlődés...egy olyan fejlődés, amely egyaránt fenntartható, elviselhető és élhető az egyének, a közösségek, és az ökoszisztémák számára, hiszen hosszútávon önfenntartó. A fenntartható fejlődés tudatában van a jelenlegi növekedés és fejlődés korlátainak...» (Villeneuve 1998).

13 Fenntarthato fejlo dés alapfogalma, az eddigi to rekvések kritika ja és újragondola sa nak ido szerűsége A fenntartható fejlődésnek különböző érvényben lévő értelmezései vannak, de léteznek mindegyikre jellemző, közös alapértékek, Ennek értelmében ajánlott Egy olyan hozzáállás elsajátítása, amely egy humanistább, kulturáltabb, élhetőbb fejlődésre való törekvést fejezne ki, amely bizonyosság helyett inkább egy törekvést és egy célt fogalmazna meg. Olyan tudományos-filozófiai álláspont megtalálása, amely jobban képes igen összetett problémák kezelésére-megoldására, például a hiperkomplex gondolkozás meghonosítása révén. Annak az új iránynak a kijelölése, amelyik a «tartós fejlődést» az «elviselhető humanista fejlődéssé» alakítja, amely az univerzális ökoszisztéma elviselhető keretein belül, elsősorban az emberi fejlődést (biztonságot, jólétet, boldogságot) helyezi törekvései középpontjába. Egy térségi, regionális platform kidolgozása olyan felelős, pro-aktív stratégiával, amely a következők alapján célozta meg az élhetőség kérdéskörét: - a környezeti megállapítások integrálása a gazdasági politikák kidolgozásába - gazdasági fejlődés nem elhanyagolható feladata a társadalmi igazságosság - a fejlődés a mennyiségi gyarapodás mellett egy minőségi fejlődést is magában foglal tehát nem egyenlő a növekedéssel.

14 Fenntarthato fejlo dés alapfogalma, az eddigi to rekvések kritika ja és újragondola sa nak ido szerűsége A gyakorlati megvalósítás stratégiájába olyan mutatókat és követési rendszereket kell belevenni, amelyek segítségével az elviselhető humanista fejlődést megcélzó lépések eredményeit vizsgálni tudjuk Megfogalmazni az elviselhető humanista fejlődés definícióját, amely összhangban van a megvalósítási stratégiával, figyelembe véve ennek a fajta fejlődésnek az alapértékeit, továbbá lehetővé tenni, hogy a helyi és térségi kezdeményezések ezt a fejlődési modellt kövessék. Társulni kell olyan, a társadalmi és gazdasági szektorban tevékenykedő párhuzamos csoportokkal, akik olyan célokat és olyan kezdeményezéseket támogatnak, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon rokonságban állnak az elviselhető humanista fejlődéssel. (például a fokozatos csökkenés, társadalom- gazdaság- és környezet, gazdaságtan, a zöld iskolák, stb. területein) Az elviselhető humanista fejlődés fogalmának terjesztése, népszerűsítése, különös tekintettel megvalósításának konkrét alapelveire, sikeres vagy kudarcot vallott tapasztalatok keretein belül. Az elviselhető humanista fejlődésre fókuszáló környezetre nevelés elősegítése, gyermekek, vagy bármely más közönség részére. Annak kimutatása, hogy szükséges változtatni a társadalom értékrendjén és viselkedésén, aminek beláthatóan pozitív hatásai lesznek. Az előbbiekben taglalt felvetések megvalósítására egy világosabb és egyhangúbb fogalmat kezdtünk bevezetni : az «elviselhető humanista fejlődés»fogalmát.

15 Ka rpa tmedencei UNESCO-UNITWIN ha lo zat tervezete, elo nyo k és kocka zatok La définition et le contenu du développement humaniste supportable. Un projet de développement humaniste supportable selon Sachs (initiateur du concept d éco-développemen

16 Ka rpa tmedencei UNESCO-UNITWIN ha lo zat tervezete, elo nyo k és kocka zatok A loka lis cselekvés elso bbsége. Megvalósításának alapvető támpontja az AGENDA 21 című dokumentum a Riói Konferencia (1992) egyik legfontosabb konkrét eredménye. Azokat a lényeges világproblémákat tárgyalja, amelyekkel az emberiség a 21. században szembe kell nézzen. Ugyanakkor tartalmazza azokat a szempontokat is, amelyek figyelembe vételével megvalósíthatók a szociálisan, gazdaságilag és környezetileg fenntartható (elviselhető humanista) fejlődést biztosító intézkedések is. A Local AGENDA 21 (Helyi cselekvési terv a XXI. századra) 28. fejezete : egy kezdeményezés a helyi hatóságok támogatásáról az AGENDA 21 megvalósításában. Hatáskörei : 28.1 Az Agenda 21-ben megfogalmazott problémák megvalósításához a helyi társadalmak és hatóságok mozgástere olyannyira szétágazó, hogy nélkülük a cselekvési terv megvalósíthatatlan. Ők azok, akik a legközelebb állnak a lakóssághoz és azok problémáihoz A megjelölt célok a következők : mindegyik szerződő fél vállalja, hogy 1996-ig a legtöbb önkormányzat ismerteti és létrehoz Helyi Agenda 21 cselekvési terveket,

17 Ka rpa tmedencei UNESCO-UNITWIN ha lo zat tervezete, elo nyo k és kocka zatok A loka lis cselekvés elso bbsége Helyi csekvési tervek a 21. sza zadra (Local Agenda 21) Az Agenda 21 megvalósításában a regionális és önkormányzati szervek központi szerepet kapnak, mert: 1. A helyi közösségekhez közelebb vannak, könnyebben elérhetőek, mint a központi kormányzat 2. Szabadabbak a gazdasági döntések meghozatalában. 3. Egy régió, vagy település saját elhatározásból bevezetheti a helyileg megfelelő környezeti normát, új megoldást alkalmazhat vagy nevelési programokat indíthat. 4. Hivatalos és strukturált kapcsolatot teremtenek a helyi közösség és a központi kormányzat, azaz más települések lakossága között. 5. Az adminisztrációnak azon a szintjén helyezkednek el, ahol a dolgok valójában megtörténnek.

18 Helyi csekvési tervek a 21. sza zadra (Local Agenda 21) eszközrendszere

19 Új utakon a holisztikus gondolkoza sto l a hiperkomplex gondolkoza s filozo fia ja felé

20 Veszprém, 2015 ma jus 20 A holisztikus gondolkoza s

21 A holisztikus gondolkoza s

22 Új utakon a holisztikus gondolkoza sto l a hiperkomplex gondolkoza s filozo fia ja felé Komplex rendszerek Egyszerű rendszerek

23 Hiperkomplex gondolkoza s filozo fia ja

24 Hiperkomplex gondolkoza s / példa Ta rsadalom

25 UNESCO-UNITWIN Frankofo n ha lo zata Újabb kihívás az UNESCO fenntartható fejlődés oktatásának évtizede után The Global Action Programme (GAP) A Nagoya-i»World Conference on Education for Sustainable Development«elfogadta a FF oktatási program új keretek között való folytatását. A konferencia referense, Michel Ricard professzor Úr a Bordeaux-i egyetem volt rektora és a francia nemzeti fenntartható fejlődés létrehozója, megkezdte a GAP oktatása egyetemi hálózatának szervezését, új céllal és formában. Ricard professzor Úr mint az európai régió felelőse, az új kihívásnak eleget teendő, új hálózatot tervez létrehozni. A Digitális Egyetem Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés kara keretében az "Oktatás, képzés és kutatás a fenntartható fejlődésért" tanszékén. A hálózatban való magyar részvétel egyetemi és oktatási struktúrájának egyik alapja kellene, hogy legyen, ami egybecseng a «MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSE» irányába tett erőfeszítésekkel.

26 UNESCO-UNITWIN Frankofo n ha lo zata The Global Action Programme (GAP) Globa lis cselekvési program Egy jobb jövő ma kezdődik! Ezt hirdeti a politikai és gazdasági elit - a római klubtól a klímakonferenciákon át - lassan több mint 40 éve! Sem a politikai szólamok, vagy megállapodások, sem a pézügyi ösztönzők, sem a technológiai áttörések nem válaszoltak megfelelő hatékonysággal az elöttünk álló társadalmi, demográfiai, vagy éppen klimatikai kihívásokra. Teljes mértékben felül kell vizsgálni a gondolkodásmódunkat és újragondolni humán értékrendünket, kapcsolat rendszereinket és az ökoszisztémával való gazdálkodásunkat. Egy igazságos, békés és az ökológiai rendszer által elviselhető társadalmat kell kiépítenünk, melyben a gazdaság az ember szolgálatában erősíti a társadalmi egyenlőséget és az egyéni kibontakozás lehetőségét, ahogy a maják mondták»a jó élet«alapjait kell leraknunk. Az idevezető út már az óvodában kezdődik, ahol nem az egymás közötti konkurenciára és teljesítményre, hanem az egymás közötti együttműködésre, szolidaritásra és az ökoszisztéma szolgáltatásainak tiszteletben tartására nevelik a jövő társadalmát.

27 UNESCO-UNITWIN Frankofo n ha lo zata Globa lis cselekvési program Új megko zelítés Az oktatásnak kulcsszerepe kell legyen az új, emberközpontú társadalom kialakításában és egy mindenki számára jobb jövő építésében. A folyamat már ma kezdődhet, ha képesek leszünk - már az óvodától az egész életen át való tanulásig - felcserélni oktatási módszertanainkat és a karteziánus megközelítéstől elindulunk egy holisztikus, majd komplex gondolkodás felé. Az új megközelítés alapja az UNESCO által meghonosított»a hét megalapozó ismeret az oktatás jövőjére«edgar Morin filozófus műve, melyet az alábbiakban lehet összefoglalni, 1. A tudás hiányosságai és Achilles-sarkai: pontatlanságok és illúziók. Mentális, intellektuális, érvelési és paradigmatikus vakságok és hibák. Imprinting és szabványosítás, a tudomány és tudás bizonytalanságai, az embereket jobban foglalkoztatja a birtoklás, mint a létezés. A véletlen és végül a tudás bizonytalansága. 2.Az alapelvek a releváns ismeretek. A tudás jelentősége (pertinenciája) különböző kontextusban, valamint globalitásában, többdimenziósságában, kontextusában. Antinómiájában. Az alapvető kérdések, diszjunkciók és zárt specializációk szétválasztásának csökkentése. A téves racionalitások elkerülése

28 UNESCO-UNITWIN Frankofo n ha lo zata Globa lis cselekvési program 3. Az emberi sors oktatása. Az emberi gyökerek és azok elvesztése. Kozmikus, fizikai, földi, humán feltételek az életképességhez. Egység-kettősség. A visszacsatolások agy-elme-kultúra, értelem-érzelem-indulat végül egyén-társadalom-faj, ciklusában. Emberi egység és sokféleség. Az egyéni és a szociális területek. A kulturális sokszínűség és az egyének pluralizmusa. Épelméjű és tébolyult. Homo komplex. 4. A Föld identitása. A globális korszak. A XX. század öröksége. A halottaink öröksége. Az atomfegyverek. Új veszélyek, biológiai, informatikai... A modern korszak halála. A remény. A politikai és más ellen-áramlatok hozzájárulása a közjóhoz. 5. Szembenézni a bizonytalanságokkal. Történelmi bizonytalanságok. Kreatív és romboló bizonytalanságok. Szembenézni a reális, tudásbeli, ökológiai és cselekvési bizonytalanságokkal. Kockázat elővigyázat ciklusok. 6. A fenomének megértésének oktatása. A dolgok összefüggéseinek értelmezése. Oktatás az értelmezést meggátló akadályok elkerülésére. Az egocentrizmus értelmezése. Ethnocentrizmus és socio-centrismus. Redukáló szellemiség. A megértés etikája. A jóhiszeműség. 7. Az emberiség etikája. Az egyén és társadalom ciklus. Demokrácia és komplexitás. A demokrácia jövője. Az egyén és a faj. A földi állampolgárságra való oktatás. Az emberiség, mint egy bolygó sorsának alanya azaz elszenvedője.

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI STRATÉGIÁINAK ESÉLYEI MAGYARORSZÁGON

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI STRATÉGIÁINAK ESÉLYEI MAGYARORSZÁGON DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGELMÉLETI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária

Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dr. Csete Mária Kézirat lezárva: 2011. január 31. Készült

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Készítette:

Részletesebben

Környezettan szakmódszertan környezettan szakos tanárjelöltek részére

Környezettan szakmódszertan környezettan szakos tanárjelöltek részére Környezettan szakmódszertan környezettan szakos tanárjelöltek részére Szerkesztette: Schróth Ágnes Írták: Chikán Éva, Fernengel András, Fodor Erika, Kéri András, Schróth Ágnes, Szászné Heszlényi Judit,

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu

Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda 2003. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. Tel.: 251 5647 www.konkomp.hu Fôszerkesztô: Czippán Katalin Szerkesztôk: Juhász Nagy Ágnes, Sapsál Júlia Lektor: Székely Mózes Kiadó: Professzorok Háza Borító terv: RDS Design Nyomda: Eurotronik Tördelés: Eurotronik Környezeti Nevelési

Részletesebben

Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet

Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet 2 Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet Tanári mesterképzési szak Pedagógiatanári szakképzettségi terület A fenntarthatóság pedagógiája a gyakorlatban

Részletesebben

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN Riótól Johannesburgig:

Részletesebben

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben?

Magyar Tudomány, 2001/12. Láng István. Stockholm - Rió - Johannesburg. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Magyar Tudomány, 2001/12 Láng István Stockholm - Rió - Johannesburg Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? Rachel Carson (1907-1964) amerikai írónő 1962-ben publikálta a Néma tavasz című könyvét,

Részletesebben

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Írta: Gyulai Iván Ez a kidvány a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Szakkollégiuma támogatásával készült. Kiadja a Magyar

Részletesebben

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL LOCAL AGENDA 21 (LA 21) FENNTARTHATÓSÁGI TERVE, PROGRAMJA

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL LOCAL AGENDA 21 (LA 21) FENNTARTHATÓSÁGI TERVE, PROGRAMJA TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL LOCAL AGENDA 21 (LA 21) FENNTARTHATÓSÁGI TERVE, PROGRAMJA 2014. évi FELÜLVIZSGÁLAT 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Összegezés 5 1. A Local Agenda

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014)

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában FORRÁSGYŰJTEMÉNY Nevezd meg! Ne

Részletesebben

1. Környezeti nevelés a fenntarthatóságért

1. Környezeti nevelés a fenntarthatóságért 1. Környezeti nevelés a fenntarthatóságért Czippán K. Havas P. Victor A. A Brundtland Bizottság 1987-ben megjelent Közös Jövőnk jelentésében szerepel először a fenntartható fejlődés fogalma: Fenntartható

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST SZOLGÁLÓ SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMOKNÁL TANULMÁNY Budapest, 2010. február Készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

World Science Forum Budapest, 2005

World Science Forum Budapest, 2005 bev_4_wsf.qxd 2006.05.25. 17:24 Page 23 Tudomány Kommunikáció Társadalom Második alkalommal rendezte meg a Magyar Tudományos Akadémia a UNESCO-val és az ICSU-val együttmûködve 2005. november 10 12-én tanácskozását

Részletesebben

Fenntartható Európa A megvalósítható, hosszú távon fenntartható fejlődési stratégiákért

Fenntartható Európa A megvalósítható, hosszú távon fenntartható fejlődési stratégiákért Fenntartható Európa A megvalósítható, hosszú távon fenntartható fejlődési stratégiákért EEAC Európai Környezeti és Fenntartható Fejlődési Tanácsok hálózata nyilatkozata Az EEAC az Európa szerte, döntően

Részletesebben

Közösségi részvétel a helyi egészségfejlesztésben és a fenntartható fejlõdésben. Megközelítések és módszerek L O 1

Közösségi részvétel a helyi egészségfejlesztésben és a fenntartható fejlõdésben. Megközelítések és módszerek L O 1 Közösségi részvétel a helyi egészségfejlesztésben és a fenntartható fejlõdésben Megközelítések és módszerek L O 1 C A L A G E N D A 2 Európai Fenntartható Fejlõdés és Egészség Sorozat: 4 European Sustainable

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában PhD értekezés Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában Dr. Pánovics Attila Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi

Részletesebben

A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai

A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai MTA Doktori Értekezés A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai Dr. Bándi Gyula 2013. február hó Mottó: Gerhard megfigyelése: Fejlődünk! A dolgok már valamivel lassabban rosszabbodnak! *

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben