A fenntarthato fejlo dés o sszefu ggései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenntarthato fejlo dés o sszefu ggései"

Átírás

1 A Coloroid színrendszer, a komplex színharmónia-elmélet és az UNESCO Nagoya-i «The Global Action Programme» (Globális cselekvési terv GAP) a Pa pai Esterházy kastély május 19 És Új utakon a holisztikus gondolkozástól a hiperkomplex gondolkozás filozófiája Az Elviselhető Humanista Fejlődés felé. Veszprémi MTESZ székház május 20

2 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A fenntarthato fejlo dés o sszefu ggései Térben Globális Kontinentális Nemzeti Regionális Lokális Időben Dinamikus Fenntartható Visszafordítható Visszacsatolható Hiperkomplex Sajátosságai Rendszer: Több kritérium Dinamikus Egyetemes Többféle Térben Globális Kontinentális Nemzeti Regionális Lokális Térben Globális Kontinentális Nemzeti Regionális Lokális A rendszer határa

3 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19

4 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN bevezetés Az elemző gondolkodási modell

5 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A mai ta rsadalom, vagy a va gyak o rdo gi ko re

6 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN, múltja ro l és jo vo jéro l Ivan ILLICH néhány gondolata a fenntartható fejlődésről: a sebesség idővesztéshez vezet, az egyének, akik lemondtak jogaikról áldozatai lesznek a mega-gépezeteknek, amelyek meghatározzák helyettük mire vágynak és mire van szükségük, a kritikus gondolkozás az egyetlen ami kivezethet a társadalom mai abszurd helyzetéből, egy konviviális (szívélyes) társadalom nem egy szakosodott szervezet, hanem a egyén szolgálatában áll, egy konviviális társadalomban az eszköz van az emberért és nem fordítva, ahogy kialakulnak a szakmák, orvoslás, iskola, stb, párhuzamosan elvesznek a népi és tradicionális ismeretek, Végül Ivan Illich megkérdőjelezi a nyugati civilizációt és annak elsőbbségét a más helyi civilizációkkal és kultúrákkal szemben után azt gondolhattuk, hogy a diáklázadások a társadalmi fejlődés és célok teljes átgondolásához fognak vezetni.

7 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN, múltja ro l és jo vo jéro l. Sajnos a 70-es években éppen az ellenkezőjét tapasztalhattuk. Az ultra liberalizmus vette át a főszerepet. Melynek fő célja nem volt más, mint a növekedés és a velejáró fogyasztás egyesek hasznára. A gazdaság főszerepe még az államhatalom elosztó és szolgáltató szerepét is kezdte csökkenteni, mi több az Európai Unió létrehozásával eltűnt a Közöséggel együtt a federalista gondolatnak még a csírája is A Jean-Claude Juncker által fémjelzett európai bizottság,ha szóban nem is, de a realitások terén teljes mértékben a fogyasztói társadalom szolgálatában áll. Pan Csia-hua, a Kínai Tudományos Akadémia fenntartható növekedéssel foglalkozó intézet igazgatója szerint Kormányunk nem mondhat le arról, hogy 1,3 milliárd kínai életmódját az európai szinthez közelítse Ha lenne több földünk talán kísérletezhetnénk és megkockáztathatnánk, hogy nem fordítunk százmilliárdokat a felmelegedés megfékezésére, hátha nincs rá szükség. Ha néhány évtized múlva mégis kiderülne, hogy a Föld lakhatatlanná vált, akkor legfeljebb átköltöznénk egy másikra (Joseph Stiglitz).

8 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN, múltja ro l és jo vo jéro l A fenntarthato fejlo dés fogalma nak fejlo dése-út egy oximoron felé? «Club of Sustainable Development» A fenntartható fejlődés: mítosz vagy valóság? Turchany Guy, Beranek László, Füleky György, Magyari-Beck István, Turcsányi Károly = Valóság Római Club célja a globális problémák - politikai, társadalmi és kulturális, környezetvédelmi, technológiai,... - átfogó, multidiszciplináris és hosszú távon elemzése. Lehetőségek és veszélyek. «A növekedés határai» Alapítók: Aurelio Peccei és Alexander King Stockholmi konferencia és nyilatkozat Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága (CMED) Brundtland bizottság 1988 ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága. (CMED-Brundtland jelentés, Közös jövőnk (Our common future)» és a «fenntartható fejlődés» egy homályos megfogalmazás, melyet mindenki úgy értelmez, ahogy azt érdekei megkívánják. A Bizottság egy olyan, sok mindent magába foglaló, diplomatikus definíciót dolgozott ki, amely nem szolgál pontos információkkal a gyakorlati megvalósítást illetően.

9 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN, múltja ro l és jo vo jéro l. A fenntartható fejlődés fogalmának értelmezései.»ez kicsit azt az érzést is keltheti bennünk, mintha Brundtland asszony és a bizottsági tagok egy olyan varázsszóra találtak volna, amely képes összehozni a lelkes, harcias környezetvédőket és a harmadik világ problémáira érzékenyeket azokkal a kormányzati bürokratákkal és vállalkozókkal, akik mindnyájan támogatják a másik fél növekedését «(Vaillancourt 1990: 21). A terminust időnként össze-vissza használják, rengeteg szakterület megalkotta saját fenntarthatóság-definícióját. A fenntarthato fejlo dés napjainkban nem azt az uralkodo szerepet ja tssza, amelyet a l UICN, du PNUE et de la CMED Vila g Stratégia i sza ntak neki, mi to bb soha nem integra lo dott egy holisztikus, komplex, vagy hiperkomplex megko zelítésbe. Miközben a gazdagok és szegények között tátongó szakadék egyre csak mélyül, a kormányok egyre nagyobb összegeket áldoznak katonai célokra, és a neoliberális felhangú gazdasági növekedés gyakran sodorja veszélybe a biodiverzitást és az emberiséget.»szavaink így deformálódnak a kezeink között, a problémáinkat nehezen tudjuk definiálni, mindenki úgy játssza a játszmát, ahogy tudja, fittyet hányva a közös szabályokra.«d. de Rougemont

10 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 A Fenntarthato fejlo dés és az UNESCO-UNITWIN, múltja ro l és jo vo jéro l. Néhány gondolat a Riói nyilatkozat hivatalos változatához. A nyilatkozat angol változatában nehezen érthető és nehezen definiálható a «fejlődés» szó. Vajon mit érthettek a nyilatkozat szerzői fejlődés alatt? «Fejlo dés vagy no vekedés: ez itt a kérdés.» Megállapíthatjuk, hogy a «fejlődés/ development» kifejezés jelentése általában a vele együtt járó melléknévtől vagy a kontextustól függ: De lehetett volna «elviselhetőnek» is fordítani. A fenntartható fejlődés definíciói Öko-fejlődés («Environmentally sound development») Maurice Strong és Ignacy Sachs fogalma. egy rügy kibontakozik a kereskedelem és az ipar növekedése (fejlődése?) Másfajta fejlődés, avagy környezettudatos társadalom: A Dag Hammarskjöld, Kimon Valaskis, Edward Goldsmith

11 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 Fenntarthato fejlo dés alapfogalma újragondola sa nak ido szerűsége, az eddigi to rekvések kritika ja Fenntartható fejlődés a természetvédő tengely UICN, PNUE, FMN (WWF), FAO, UNESCO, Természetvédelmi világstratégia (SMC). A bioszférát és az emberi, anyagi, élő, és nem élő erőforrásokat úgy alakítjuk, hogy azzal megfeleljünk az emberiség igényeinek, és javítsuk életminőségüket. Fenntartható fejlődés CMED Környezet és Fejlődés Világbizottság (CMED),«a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". Fenntartható fejlődés A bolygó megmentése UICN, PNUE, FMN (WWF), A bolygó megmentése: Olyan fejlődés, amely úgy javítja az emberi közösségek életfeltételeinek körülményeit, hogy közben figyelembe veszi és tiszteletben tartja az ökoszisztémák teherbíró képességeit. A fenntartható fejlődés megvalósításának feltételei Young szerint, lásd Sustainable Investment and Resources Use. Parthenon-UNESCO és Turchany G ORL Institute of the Federal Polytechnic, Zurich, Resource Management and Crises.

12 Pa pai Esterha zy kastély ma jus 19 Fenntarthato fejlo dés alapfogalma újragondola sa nak ido szerűsége. Út a fenntartható fejlődés csődjétől az «Elviselhető Humanista Fejlődés» értékrendje felé. Hogy világosabbá tegye a terminus sokféle értelmezését, Villeneuve (1998) azt állítja, hogy a fenntartható fejlődés...egy olyan fejlődés, amely egyaránt fenntartható, elviselhető és élhető az egyének, a közösségek, és az ökoszisztémák számára, hiszen hosszútávon önfenntartó. A fenntartható fejlődés tudatában van a jelenlegi növekedés és fejlődés korlátainak...» (Villeneuve 1998).

13 Fenntarthato fejlo dés alapfogalma, az eddigi to rekvések kritika ja és újragondola sa nak ido szerűsége A fenntartható fejlődésnek különböző érvényben lévő értelmezései vannak, de léteznek mindegyikre jellemző, közös alapértékek, Ennek értelmében ajánlott Egy olyan hozzáállás elsajátítása, amely egy humanistább, kulturáltabb, élhetőbb fejlődésre való törekvést fejezne ki, amely bizonyosság helyett inkább egy törekvést és egy célt fogalmazna meg. Olyan tudományos-filozófiai álláspont megtalálása, amely jobban képes igen összetett problémák kezelésére-megoldására, például a hiperkomplex gondolkozás meghonosítása révén. Annak az új iránynak a kijelölése, amelyik a «tartós fejlődést» az «elviselhető humanista fejlődéssé» alakítja, amely az univerzális ökoszisztéma elviselhető keretein belül, elsősorban az emberi fejlődést (biztonságot, jólétet, boldogságot) helyezi törekvései középpontjába. Egy térségi, regionális platform kidolgozása olyan felelős, pro-aktív stratégiával, amely a következők alapján célozta meg az élhetőség kérdéskörét: - a környezeti megállapítások integrálása a gazdasági politikák kidolgozásába - gazdasági fejlődés nem elhanyagolható feladata a társadalmi igazságosság - a fejlődés a mennyiségi gyarapodás mellett egy minőségi fejlődést is magában foglal tehát nem egyenlő a növekedéssel.

14 Fenntarthato fejlo dés alapfogalma, az eddigi to rekvések kritika ja és újragondola sa nak ido szerűsége A gyakorlati megvalósítás stratégiájába olyan mutatókat és követési rendszereket kell belevenni, amelyek segítségével az elviselhető humanista fejlődést megcélzó lépések eredményeit vizsgálni tudjuk Megfogalmazni az elviselhető humanista fejlődés definícióját, amely összhangban van a megvalósítási stratégiával, figyelembe véve ennek a fajta fejlődésnek az alapértékeit, továbbá lehetővé tenni, hogy a helyi és térségi kezdeményezések ezt a fejlődési modellt kövessék. Társulni kell olyan, a társadalmi és gazdasági szektorban tevékenykedő párhuzamos csoportokkal, akik olyan célokat és olyan kezdeményezéseket támogatnak, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon rokonságban állnak az elviselhető humanista fejlődéssel. (például a fokozatos csökkenés, társadalom- gazdaság- és környezet, gazdaságtan, a zöld iskolák, stb. területein) Az elviselhető humanista fejlődés fogalmának terjesztése, népszerűsítése, különös tekintettel megvalósításának konkrét alapelveire, sikeres vagy kudarcot vallott tapasztalatok keretein belül. Az elviselhető humanista fejlődésre fókuszáló környezetre nevelés elősegítése, gyermekek, vagy bármely más közönség részére. Annak kimutatása, hogy szükséges változtatni a társadalom értékrendjén és viselkedésén, aminek beláthatóan pozitív hatásai lesznek. Az előbbiekben taglalt felvetések megvalósítására egy világosabb és egyhangúbb fogalmat kezdtünk bevezetni : az «elviselhető humanista fejlődés»fogalmát.

15 Ka rpa tmedencei UNESCO-UNITWIN ha lo zat tervezete, elo nyo k és kocka zatok La définition et le contenu du développement humaniste supportable. Un projet de développement humaniste supportable selon Sachs (initiateur du concept d éco-développemen

16 Ka rpa tmedencei UNESCO-UNITWIN ha lo zat tervezete, elo nyo k és kocka zatok A loka lis cselekvés elso bbsége. Megvalósításának alapvető támpontja az AGENDA 21 című dokumentum a Riói Konferencia (1992) egyik legfontosabb konkrét eredménye. Azokat a lényeges világproblémákat tárgyalja, amelyekkel az emberiség a 21. században szembe kell nézzen. Ugyanakkor tartalmazza azokat a szempontokat is, amelyek figyelembe vételével megvalósíthatók a szociálisan, gazdaságilag és környezetileg fenntartható (elviselhető humanista) fejlődést biztosító intézkedések is. A Local AGENDA 21 (Helyi cselekvési terv a XXI. századra) 28. fejezete : egy kezdeményezés a helyi hatóságok támogatásáról az AGENDA 21 megvalósításában. Hatáskörei : 28.1 Az Agenda 21-ben megfogalmazott problémák megvalósításához a helyi társadalmak és hatóságok mozgástere olyannyira szétágazó, hogy nélkülük a cselekvési terv megvalósíthatatlan. Ők azok, akik a legközelebb állnak a lakóssághoz és azok problémáihoz A megjelölt célok a következők : mindegyik szerződő fél vállalja, hogy 1996-ig a legtöbb önkormányzat ismerteti és létrehoz Helyi Agenda 21 cselekvési terveket,

17 Ka rpa tmedencei UNESCO-UNITWIN ha lo zat tervezete, elo nyo k és kocka zatok A loka lis cselekvés elso bbsége Helyi csekvési tervek a 21. sza zadra (Local Agenda 21) Az Agenda 21 megvalósításában a regionális és önkormányzati szervek központi szerepet kapnak, mert: 1. A helyi közösségekhez közelebb vannak, könnyebben elérhetőek, mint a központi kormányzat 2. Szabadabbak a gazdasági döntések meghozatalában. 3. Egy régió, vagy település saját elhatározásból bevezetheti a helyileg megfelelő környezeti normát, új megoldást alkalmazhat vagy nevelési programokat indíthat. 4. Hivatalos és strukturált kapcsolatot teremtenek a helyi közösség és a központi kormányzat, azaz más települések lakossága között. 5. Az adminisztrációnak azon a szintjén helyezkednek el, ahol a dolgok valójában megtörténnek.

18 Helyi csekvési tervek a 21. sza zadra (Local Agenda 21) eszközrendszere

19 Új utakon a holisztikus gondolkoza sto l a hiperkomplex gondolkoza s filozo fia ja felé

20 Veszprém, 2015 ma jus 20 A holisztikus gondolkoza s

21 A holisztikus gondolkoza s

22 Új utakon a holisztikus gondolkoza sto l a hiperkomplex gondolkoza s filozo fia ja felé Komplex rendszerek Egyszerű rendszerek

23 Hiperkomplex gondolkoza s filozo fia ja

24 Hiperkomplex gondolkoza s / példa Ta rsadalom

25 UNESCO-UNITWIN Frankofo n ha lo zata Újabb kihívás az UNESCO fenntartható fejlődés oktatásának évtizede után The Global Action Programme (GAP) A Nagoya-i»World Conference on Education for Sustainable Development«elfogadta a FF oktatási program új keretek között való folytatását. A konferencia referense, Michel Ricard professzor Úr a Bordeaux-i egyetem volt rektora és a francia nemzeti fenntartható fejlődés létrehozója, megkezdte a GAP oktatása egyetemi hálózatának szervezését, új céllal és formában. Ricard professzor Úr mint az európai régió felelőse, az új kihívásnak eleget teendő, új hálózatot tervez létrehozni. A Digitális Egyetem Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődés kara keretében az "Oktatás, képzés és kutatás a fenntartható fejlődésért" tanszékén. A hálózatban való magyar részvétel egyetemi és oktatási struktúrájának egyik alapja kellene, hogy legyen, ami egybecseng a «MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSE» irányába tett erőfeszítésekkel.

26 UNESCO-UNITWIN Frankofo n ha lo zata The Global Action Programme (GAP) Globa lis cselekvési program Egy jobb jövő ma kezdődik! Ezt hirdeti a politikai és gazdasági elit - a római klubtól a klímakonferenciákon át - lassan több mint 40 éve! Sem a politikai szólamok, vagy megállapodások, sem a pézügyi ösztönzők, sem a technológiai áttörések nem válaszoltak megfelelő hatékonysággal az elöttünk álló társadalmi, demográfiai, vagy éppen klimatikai kihívásokra. Teljes mértékben felül kell vizsgálni a gondolkodásmódunkat és újragondolni humán értékrendünket, kapcsolat rendszereinket és az ökoszisztémával való gazdálkodásunkat. Egy igazságos, békés és az ökológiai rendszer által elviselhető társadalmat kell kiépítenünk, melyben a gazdaság az ember szolgálatában erősíti a társadalmi egyenlőséget és az egyéni kibontakozás lehetőségét, ahogy a maják mondták»a jó élet«alapjait kell leraknunk. Az idevezető út már az óvodában kezdődik, ahol nem az egymás közötti konkurenciára és teljesítményre, hanem az egymás közötti együttműködésre, szolidaritásra és az ökoszisztéma szolgáltatásainak tiszteletben tartására nevelik a jövő társadalmát.

27 UNESCO-UNITWIN Frankofo n ha lo zata Globa lis cselekvési program Új megko zelítés Az oktatásnak kulcsszerepe kell legyen az új, emberközpontú társadalom kialakításában és egy mindenki számára jobb jövő építésében. A folyamat már ma kezdődhet, ha képesek leszünk - már az óvodától az egész életen át való tanulásig - felcserélni oktatási módszertanainkat és a karteziánus megközelítéstől elindulunk egy holisztikus, majd komplex gondolkodás felé. Az új megközelítés alapja az UNESCO által meghonosított»a hét megalapozó ismeret az oktatás jövőjére«edgar Morin filozófus műve, melyet az alábbiakban lehet összefoglalni, 1. A tudás hiányosságai és Achilles-sarkai: pontatlanságok és illúziók. Mentális, intellektuális, érvelési és paradigmatikus vakságok és hibák. Imprinting és szabványosítás, a tudomány és tudás bizonytalanságai, az embereket jobban foglalkoztatja a birtoklás, mint a létezés. A véletlen és végül a tudás bizonytalansága. 2.Az alapelvek a releváns ismeretek. A tudás jelentősége (pertinenciája) különböző kontextusban, valamint globalitásában, többdimenziósságában, kontextusában. Antinómiájában. Az alapvető kérdések, diszjunkciók és zárt specializációk szétválasztásának csökkentése. A téves racionalitások elkerülése

28 UNESCO-UNITWIN Frankofo n ha lo zata Globa lis cselekvési program 3. Az emberi sors oktatása. Az emberi gyökerek és azok elvesztése. Kozmikus, fizikai, földi, humán feltételek az életképességhez. Egység-kettősség. A visszacsatolások agy-elme-kultúra, értelem-érzelem-indulat végül egyén-társadalom-faj, ciklusában. Emberi egység és sokféleség. Az egyéni és a szociális területek. A kulturális sokszínűség és az egyének pluralizmusa. Épelméjű és tébolyult. Homo komplex. 4. A Föld identitása. A globális korszak. A XX. század öröksége. A halottaink öröksége. Az atomfegyverek. Új veszélyek, biológiai, informatikai... A modern korszak halála. A remény. A politikai és más ellen-áramlatok hozzájárulása a közjóhoz. 5. Szembenézni a bizonytalanságokkal. Történelmi bizonytalanságok. Kreatív és romboló bizonytalanságok. Szembenézni a reális, tudásbeli, ökológiai és cselekvési bizonytalanságokkal. Kockázat elővigyázat ciklusok. 6. A fenomének megértésének oktatása. A dolgok összefüggéseinek értelmezése. Oktatás az értelmezést meggátló akadályok elkerülésére. Az egocentrizmus értelmezése. Ethnocentrizmus és socio-centrismus. Redukáló szellemiség. A megértés etikája. A jóhiszeműség. 7. Az emberiség etikája. Az egyén és társadalom ciklus. Demokrácia és komplexitás. A demokrácia jövője. Az egyén és a faj. A földi állampolgárságra való oktatás. Az emberiség, mint egy bolygó sorsának alanya azaz elszenvedője.

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Pódiumviták előkészítése

Pódiumviták előkészítése MPNSZ 2013-as Konferencia «A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» címmel. Az előkészítő egyeztetés helye és ideje: Pódiumviták előkészítése Budapesti Gazdasági Főiskola H 1055

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Pódiumviták előkészitése

Pódiumviták előkészitése MPNSZ 2013-as konferencia «A fenntartható fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése» Pódiumviták előkészitése Az előkészítő egyeztetés helye és ideje : 2013. február 18 14 óra Pódiumvita 1 2013.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete Varga Attila varga.attila@ofi.hu Fenntartható Fejlődési Célok Az ENSZ 193 tagállama 2015. augusztus 2-án megállapodott a Fenntartható Fejlődési Célokban.

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

A helyi cselekvési tervek a 21. Századra (Local Agenda 21) Rio 1992 és Rio+20 után?

A helyi cselekvési tervek a 21. Századra (Local Agenda 21) Rio 1992 és Rio+20 után? A helyi cselekvési tervek a 21. Századra (Local Agenda 21) Rio 1992 és Rio+20 után? FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HOLISZTIKUS ÉRTELMEZÉSE. Ivan ILLICH filozófiájának a fenntartható fejlődés szempontjából, néhány

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Idegenforgalmi ismeretek

Idegenforgalmi ismeretek 4. Idegenforgalmi ismeretek Turizmusformák Előadók: Dr. habil Kocsondi József egyetemi tanár, tanszékvezető Tóth Éva tanársegéd A fenntartható fejlődés fogalma Fenntartható turizmus Készítette: Tóth Éva,

Részletesebben

BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em

BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em Dr. Szlávik János Környezetgazdaságtan BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em. www.kornygazd.bme.hu 2008. Ember alkotta tõke A tõke típusai Humántõke (emberi tudás, tapasztalat) Társadalmi, szervezeti

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai. Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai. Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai Szekér Klára Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok Főosztálya Fenntartható fejlődés definíció Az erőforrások tartamos - a bolygó eltartóképességének

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

A fenntartható fejlődés fogalmának története

A fenntartható fejlődés fogalmának története 2. FENNTARTHATÓSÁG, FENNTARTHATÓ TURIZMUS A föld egy bizonyos mértékig, valóban úgy viselkedik, mintha anyánk lenne. Bármit teszünk vele, elnézi nekünk. Ám újabban olyan rendkívüli pusztítást végzünk a

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Az Index üzenete. A magyar változat előzményei és az Index felhasználási lehetőségei. Csefkó Monika, Csepregi András

Az Index üzenete. A magyar változat előzményei és az Index felhasználási lehetőségei. Csefkó Monika, Csepregi András Az Index üzenete A magyar változat előzményei és az Index felhasználási lehetőségei Csefkó Monika, Csepregi András 2015. 01. 09. Előzmények 2005 tanulmányút: - University of the West of England - Centre

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság?

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? Koncepció: Galambos Sándor Szerkesztő: Zomborszky József Fenntarthatóság, fenntartható

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Vegyél elő papírt és tollat!

Vegyél elő papírt és tollat! Vegyél elő papírt és tollat! Válaszolj írásban! 1.Mi a globalizáció? 2.Mi a fogyasztói társadalom? 3.Mi a fenntartható fejlődés? 12. Napjaink globális problémái Témakör Leginkább ennek nézz utána! A globalizálódó

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés elméletének alkalmazása a településfejlesztésben

A fenntartható fejlődés elméletének alkalmazása a településfejlesztésben Településökológia A fenntartható fejlődés elméletének alkalmazása a településfejlesztésben 1.1. A fenntartható fejlődés és a települések kapcsolata ''A város legfontosabb funkciója, hogy a hatalmat formává,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Tony Booth, Mel Ainscow: Inklúziós index A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Csepregi András Velence, 2015. 05. 14. A magyar változat Tény: az Educatio

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában

Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában Varga Ágnes ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék doktorandusz A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS A lokalitás értelmezése és a helyi fejlesztést életre hívó folyamatok Prof.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Sölétormos Jenő (Gaura Sakti das) Krisna-völgy elnöke Definíciók A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás; VI. Szekció Fenntartható halgazdálkodás FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Dr.

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Környezetgazdálkodás 1. előadás A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Ajánlott irodalom Sántha Attila: Környezetgazdálkodás Akadémia Kiadó Bp. Fodor István:

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés a felsőoktatásban

A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés a felsőoktatásban 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért 2016. április 21-22. A Magyar Képesítési Keretrendszer és a tanulási eredmény alapú

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

A PPP-alapú turisztikai desztináció menedzsment rendszerek a nemzetközi és hazai turisztikai piacon. Semsei Sándor Chrome Kreatív Munkák Kft

A PPP-alapú turisztikai desztináció menedzsment rendszerek a nemzetközi és hazai turisztikai piacon. Semsei Sándor Chrome Kreatív Munkák Kft A PPP-alapú turisztikai desztináció menedzsment rendszerek a nemzetközi és hazai turisztikai piacon Semsei Sándor Chrome Kreatív Munkák Kft A desztináció-menedzsment fogalma európai turisztikai piacon

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ATOMENERGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ATOMENERGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ATOMENERGIA 2. előadás A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 2012/2013. tanévőszi félév Dr. Csom Gyula professor emeritus TARTALOM 1. A technikai fejlődés kétarcúsága és annak

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

A fenntartható fejlődés felé való átmenet és klímaváltozás. Tatabánya, december 11.

A fenntartható fejlődés felé való átmenet és klímaváltozás. Tatabánya, december 11. A fenntartható fejlődés felé való átmenet és klímaváltozás Tatabánya, 2015. december 11. Klímaváltozás, alkalmazkodás, fenntartható fejlődés kapcsolata Fenntartható fejlődés fogalma Nemzeti Fenntartható

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében Kaleta Jánosné Címválasztás oka Aktualitása Internet A területfejlesztés nélkül elképzelhetetlen a jövő fejlesztés, eddigi gyakorlat

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Az IKT-platformok együttműködése és szerepvállalása. Pataricza András(BME MIT),

Az IKT-platformok együttműködése és szerepvállalása. Pataricza András(BME MIT), Az IKT-platformok együttműködése és szerepvállalása a gazdaság fejlesztésében Pataricza András(BME MIT), az ARTEMIS-HU Platform elnöke System architecture Emergency application Central database (Database

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI KÉRDŐIV

NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA TÁRSADALMI EGYEZTETÉSI KÉRDŐIV 1. Adatlap 1. Véleményező szervezet neve MPV - Club of Sustainable Development 2. Hivatalos képviselő neve Prof. Dr. Guy Turchany 3. Kapcsolattartó neve Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár 4. Szervezet

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben