Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a"

Átírás

1 Üzenetek Jézus Krisztustól a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésül. A alapján. Jelen dokumentum november január 31.-ig tartalmazza az üzenetek fordítását. Az üzenetek megtalálhatóak a oldalon is. 1

2 Bevezetés Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek május 25., csütörtök, 16:00 Most azért jövök, hogy bátorítsam mindazokat a követőimet, akik felismerték valódi Hangomat és nagylelkűségük által, óriási munkájukkal válaszoltak. Mindazoknak köszönetet mondok, akik önszántukból időt szánnak üzeneteimre, elősegítik és terjesztik azokat. Ti, értékes gyermekeim, ezekben az időkben, nagy örömmel töltitek el bánatos Szívemet. Ti, gyermekeim, merészek és bátrak vagytok és el vagytok telve a Szentlélek ajándékával. Jóhiszeműségetek és időtök ajándéka. Számomra és hűséges szeretetek az Igazság iránt, az Ùj Paradicsomban, amelyet megígértem gyermekeimnek, sok kegyelmet fog teremni. Kezeteket fogom vezetni, ezalatt a Szent Munka alatt és érezni fogjátok szeretetemet. Sohase féljetek hirdetni Igéimet, mert azoknak, akik ezeket az üzeneteket terjesztik minden kis erőfeszítése meg lesz jutalmazva. Menjetek most, értékes, jóhiszemű követőim. Terjesszétek Szent Igéimet és segítsétek azokat a testvéreiteket, akiknek vezetésre van szükségük. A ti szerető Megváltótok, Jézus Krisztus A profetikus szövegekkel kapcsolatos tudnivalók VI. Pál pápa október 14-én megerősítette a Szent Kongregációnak a hit védelmében kibocsátott dekrétumát, így az egyházi hatóságok engedélye nélkül is lehetővé vált a természetfeletti megjelenésével kapcsolatos írások publikálása, hatályon kívül került a régi Kánonjogi Kódex 1399,5 és 2138 kánonja, A hit doktrínája kongregációjának dekrétuma, Acta Apostolicae Sedis, szeptember o. A személyes kinyilatkoztatások terjesztése nem akarja elhárítani magától az Anyaszentegyháznak, Krisztus Dicsőséges Jegyesének ítéletét. Ezért javasolható a jóakaratú embereknek. A személyes kinyilatkoztatásokat illetően a II. Vatikáni Zsinat (az Egyház 12. dogmatikus konstitúciója) leszögezi:... Ezek a kegyelemteljes adományok, melyek a fény kivételes erejével bírnak, vagy egyszerűek és mindenkihez szólnak, vagy általánosak, legyenek elismerve és megerősítve, amennyiben az Egyház érdekeivel találkoznak, és azoknak különösképpen megfelelnek... A valódiságukról szóló ítélet azokat illeti, akiknek az Egyház vezetése a feladata, és leginkább azokat, kiknek az a kötelessége, hogy ne oltsák ki a lelket, hanem mindent vizsgáljanak meg, és tartsák meg azt, ami jó" (v.ö. I Ts 5, ) XIV. Benedek pápa az Indexet (tiltott könyvek jegyzéke, melyet VI. Pál 1966-ban eltörölt) létrehozó konstitúcióban ezt írta: Emlékeztetünk rá, hogy nem lehet abban a valódi értelemben ítéletet hozni, ahogyan azt a szerző akarta, hacsak könyve minden része nem kerül elolvasásra, és a benne található dolgok nem kerülnek egymással összevetésre és a szerző szándéka és célja nem kerül minden részletében megvizsgálásra. A szerzőt nem lehet megítélni a szövegkörnyezetből kiragadott, vagy a könyvben található más mondatoktól elszakított mondatok alapján. Mert gyakran megtörténik, hogy az, amit a szerző művének egyik részében nem teljességgel és homályosan fejez ki, a mű egy másik részében teljes egészében világos kifejtésre kerül, így az a homály, mely úgy tűnt, hibát rejtett magában, teljesen eloszlik, és a mondat már hibáktól mentesnek tűnik." Jelen üzenetek mindenben megfelelnek a Szentírás Tanításainak. Jogi nyilatkozat: Jelen könyv nem emberi indíttatásból elkezdett fordítást tartalmaz. A könyvben szereplő próféciákat mindenki csak saját felelősségére olvassa! A fordításra, értelmezésre hivatkozva, jelen nyomtatással kapcsolatban semmilyen közvetlen vagy közvetett anyagi vagy nem anyagi kárért, eseményért felelősséget nem vállalunk. A könyv olvasása ennek egyértelmű tudomásul vételét, elfogadását jelenti. A fordítás hiteles, de nem hivatalos. A fordítás 2011 szeptemberétől papi felügyelet alatt áll. 2

3 2011. márc. 1 Európában egy újabb látnoknő állítja, hogy 2010 novemberétől Isteni üzeneteket kap, úgy a Szűzanyától, mint szeretett Fiától, Jézus Krisztustól. Ezek az üzenetek megtalálhatók angolul, a forrásként használt weboldalon. Az üzenetek, próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak, hogy Jézus második eljövetelére felkészítsék az emberiséget. Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre vonatkoznak, Isten nagy Irgalmasságára, amely a látnoknő szerint nemsokára beteljesedik, de a pontos dátum nem ismert előtte. A világon mindenki, aki hét évnél idősebb, látni fogja bűneit, hogy mélyen megbánhassa azokat, és hogy megtérhessen még az utolsó Ítélet előtti napon. A látnoknő szerint nagyon fontos, hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól felkészüljön, mert az esemény egyesekre olyan sokkoló hatással lesz, hogy ezt nem tudják majd elviselni, ezért halálos bűnben meghalhatnak. A fiatal látnoknő, feleség és édesanya, azért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni, hogy óvja a családját. Azt állítja, hogy Urunk, az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogy ezeket interneten kell, közé tegye. Néhányan segítettek ebben neki. A hölgy, aki a katolikus hitet éli, rendszeresen vett részt Szentmisén, de állítása szerint, hite nem volt elég erős. Azonban az üzenetek által hite különlegesen megerősödött. Nyomatékosan állítja, hogy sem a Mária jelenésekről, sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszen nagyon gyengének minősítette lelki életét. Amikor Urunk megmondta a könyv (első fejezet) címét, (amelyet közé kell tegyen): A Nagyfigyelmeztetés, azt hitte, hogy a könyv Urunk második eljöveteléről fog szólni. A garabandáli üzenetek által szerzett csak tudomást arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés megelőzi Urunk eljövetelét. Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket? Az üzeneteket belső hang által kapja, de többször is volt része, általában imádkozás közben a Szűzanya és az Úr Jézus jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta, olyanokét, akiket azelőtt nem ismert pl. Szent Fausztináét, Szent Ágostonét, Szent Benedekét, Avilai Szent Terézét és II János Pál Pápáét, akit a Szűzanya a Szent szóval illetett. Az egyes előrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére, az Antikrisztusra, aki nemsokára kinyilatkoztatja magát, és a három vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak, akiket rövidesen meg fognak ölni. Ugyanakkor a látnoknőnek felfedték a politikai összeomlás részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatos szakadásokat is. A közzé tett üzenetek megerősítik a katolikus tanítást, növelik a hitet és azért adattak, hogy az emberiséget újra evangelizálják, hogy felkészülhessenek Jézus második eljövetelére, és hogy az Utolsó Ítéletkor megmenekülhessenek. A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének az üzenetek valóságát illetően. Abban az esetben, ha próféciáról van szó, a pápa az egyedüli bíró. X. Leo Pápa (1513.) Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll. Arra ösztönzi a világ keresztényeit, hogy sokat imádkozzanak azokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni és azokért, akik minden cselekedetükben arra fognak törekednek, hogy ennek a nagy eseménynek hatásait meggyengítsék, hiszen ők az Antikrisztus uralmát akarják. A látnoknővel időközben készült riportok magyar nyelvű fordítását elolvashatják a weboldalon. Akik érdeklődnek az elmúlt évtizedek alatti Jézus és Mária üzenetek tematikus feldolgozása iránt, a Jézus és Mária sír könyvet ajánljuk. Elérhető még a nyomdában. 3

4 Tartalom A Mennyei Atya és az Úr Jézus által kért imák gyűjteménye az üzenetekből - kivonat: A Szűzanya első üzenete Jézus Krisztustól kapott első üzenet Az emberiség a végleges tisztulás előtt áll Szűz Mária második üzenete A bűnök miatt meghasad a Szívem Ez a könyv lelkeket fog megmenteni Figyelmeztetés: a pokol elkerülése és a paradicsom ígérete A pokol kínjaitól akarom őket megmenteni Hogyan hagynak üresen benneteket a világ dolgaira való törekvések Ne utasítsatok vissza Engem A sátán valóságos Felszakadnak a sebek és gennyesednek Üzenet a gazdagoknak Egy üzenet azoknak, akik a felvilágosultakat követik Mindenkinek megbocsátok, akik meggyónnak Ígéretek, amelyeket a Paradicsom kínál fel A pokol valósága A legnagyobb kárhozat, amikor már tudjátok, hogy sohasem láthatjátok Isten arcát A sátán hazugságai Az idők végének jelei de a dicsőség visszatér majd a földre Akik eladják lelküket a sátánnak Senki sem fogja tudni második visszajövetelem időpontját A második eljövetel Ti és családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek Velem együtt A világhatalom, az Antikrisztus és az állat jele Az állat jele Az Antikrisztus Figyelmeztetés a klérus (egyházi rend) számára Ima a Megmenekülésért Óvakodjatok a hamis prófétáktól Üzenet a püspököknek Üzenet a bíborosoknak Felkérem mindannyiatokat, hogy imádkozzatok az én bátor pápámért, az utolsó igaz pápáért Tegyetek félre minden kétséget A szeretet üzenete az ateisták részére Az ateistáknak a következőket mondom: Sátánista csoportok felemelkedése és a világ ellenőrzése A kígyó MOST ugrásra készen áll! Nem összeesküvés-elméletek Sátánista ereklyék Keressetek óvóhelyeket A megtérés Sohase szégyelljétek kereszteteket Sohase tagadjátok meg gyermekeitektől a keresztség szentségét Felszólítás minden Egyházhoz és Felekezethez, hogy egyesüljenek a Gonosz ellen Mánia a prominens személyek körül A Nagyfigyelmeztetés - az Irgalmasság ajándéka Irgalmasságom senkit sem fog elutasítani... 41

5 Engedjétek, hogy a Paradicsomba vezesselek benneteket Harcolni fogok, hogy mindnyájatokat visszanyerjelek Figyelmeztetés az atomháborúra A háború terve folytatódik Három év van addig, mielőtt még a terv kibontakozna A lelki tökéletességhez vezető lépcső A hívők felhívása az elveszett lelkek megtérítésére Imáitok által megmenthetitek lelkeiket Globális terv a világnépesség csökkentésére és a világ vezetőinek megbuktatására A jel Terv egy háború szervezésére Terv Benedek pápa megdöntésére Titkos találkozók Figyelmeztetés a globális oltások ellen Az élelmiszerek elraktározása A világ egyes vezetőinek megöletése Az Egyházakat betiltják A langyos lelkekről Jelenések könyve Imádkozzatok, hogy Oroszország fel legyen ajánlva Áldott Édesanyámnak Az igaz látnokok üldözése A gazdagság hajhászása Tanításaimat nem lehet felhígítani Az elkövetkezendő élet A semmibe vezető üres ösvény Szenvedésem a Getszemáni kertben Felhívás a gyilkosság és az abortusz megállítására Figyelmeztetés az emberiség számára, az igazság megértésére Az Igazság Könyve Kiket támad a sátán A megjövendölt próféciák most lesznek kinyilvánítva Sohasem fogom kinyilvánítani második visszajövetelem dátumát Édesanyám az Én nevemben tevékenykedik Isten ajándékait természetesnek tartják Az intelligencia ajándéka A tolerancia, mint a gonosz maszkja Az emberek nem képesek kiállni a Kereszténységért Szűz Mária harmadik üzenete A Nagy Szorongattatás Isten nem fog megengedni egy olyan tervet, amelyik a világ lakosságának megtizedeléséhez vezetne A hívőknek nem kell félniük Globális katasztrófák fognak bekövetkezni Felhívás minden vallás részére, hogy egyesüljenek János könyvének próféciái most kerülnek a világosságra Fájdalmam és szenvedésem ma Miért lettem emberré Hamis tanítók és tanítások Tanításaim sohasem változtak meg Hamis Messiások A keresztények felszólítása A Karácsony megünneplése

6 A Nagyfigyelmeztetés időpontja el van döntve Figyelmeztetés a híveknek, hogy ne utasítsák vissza az igaz prófétákat Látnokaim értékelése Ítélkezni az emberek fölött Ne hallgassatok hitetekről Igaz prófétáimat gyűlölni fogják A média cenzúrázása, készülőben levő cenzúrák Az Istenanya szerepe Jézus második eljövetelében A Fatimai titok és a jövő kapcsolata A média cenzúrázása A kommunikáció titkos útja Őrizkedjetek a diktatúrától A Jelenések könyve Sátán sohasem fog győzni Hogyan lesz a Nagyfigyelmeztetés ajándék az emberiség számára? Miért félelemkeltőek ezek az üzenetek? A földi örömet nem lehet a Mennyország örömével összehasonlítani A Nagyfigyelmeztetés nem más, mint ajándék A világ megtisztulása folytatódik Földrengések és más globális katasztrófák Hogyan működik a sátán az emberek által Hogyan éri el a sátán azt, hogy üresnek érezzétek magatokat Üzenet a jómódúaknak A megtisztulás éve A megtisztulás az én második eljövetelem előtt lesz Elérkezett az idő a pecsét felbontására Miért bűntettek engem a szeretetlenséggel? A papok ignorálják tanításomat A jövendölések irgalmasságból adattak A pokol létezése A Figyelmeztetés Jézus második eljövetele közel van alkalom lelketek megmentésére A hitetleneknek nehezükre esik A túlvilági lelkek vágyakoznak mindazokért, akik elhagyták hitüket Ez nem az Ítélet lesz, csak ízelítő abból, ami körülbelül történi fog A földi élet csak az idő átutazása Hogyan lehet a Mennyországba jutni a szenvedés szerepe Az alázat fontossága Amikor a hiteteket véditek meg, ne veszítsétek el a türelmeteket A bánat Isten ajándéka Hordozzátok keresztemet Most kezdődik az egész világon a lelki megújulás A sátán napjai meg vannak számlálva Az élet szenvedéseinek értelme Éljetek egyszerű életet Milyen könnyű vétkezni A bűn következtében érzett bűntudat Készüljetek a Figyelmeztetésre A lélek megvilágosítása Misztikus élményben lesz részük mindazoknak, akik 7 évnél idősebbek Mindenkire az Én szemeimmel nézzetek Imádkozzátok az Isteni Irgalmasság imáit A szeretet a megváltáshoz vezető út Készülőben vannak a globális megtérések

7 Hirdessétek üzeneteimet az egész világon A Szentlélek üzenete Az arab világ felkelése három vezető politikust megölnek Utolsó üzenet a Nagyfigyelmeztetés könyvébe Eltűnik a demokrácia a papokat kínozni fogják A papok szenvedni fognak Az üldöztetés nem fog sokáig tartani A nem keresztény nemzeteket ellenőrizni fogják Új diktátorok fellépése Könyörögjetek Hozzám segítségért Itt az ideje, hogy felkészítésetek lelketeket Minden keresztény engeszteljen, imádkozzatok a pápáért A hamis próféta kiemelkedése Vigasztaló szavak azokhoz, kik kételkednek ezekben az üzenetekben ** Az ember büntetve lesz a megtisztulás ezen évében ** Földrengés Európában és világháború Világháború Ezen események súlyosságát az ima enyhítheti A szenvedés alázatot szül- az alázat pedig lelkeket ment Üzeneteimben való kétkedés Add át magad nekem Oltalmazd ezeket az üzeneteket Fontos, hogy a kegyelem állapotában maradjunk Imádkozzatok azokért, akik fájdalmat okoznak nektek ** Az ima jelentősége és ereje Az üzenetek egyszerűen Isten létezésére akarnak figyelmeztetni Az Isteni Szeretet Békét hoz A sátán megtévesztésből font hálója félelmet kelt Ébredjetek - nyissátok meg bezárt szíveteket Az Én Örök Atyám keze most fog lesújtani erre a hálátlan, vak világra ** Soha ne ítéljetek el más vallásúakat, más hitűeket vagy szexuálisan más beállítottságúakat Az emberek összezavarodtak a tanításaimat illetően A világon egyetlen egy lelket sem zárok ki Figyelmeztetés azoknak a híveimnek, akik lenézik a más hitűeket Soha ne mondjátok a más vallásúakra vagy szexuálisan más beállítottságúakra, hogy elkárhoztak Egyikőtök sem méltó arra, hogy másokat elítéljen Nem akarok kizárni ezekből az üzenetekből egyetlen egy vallást sem Lelkek milliói fognak megmenekülni ezen üzenetek által ** Fájdalmam ma még nagyobb, mint keresztre feszítésemkor ** Különleges kegyelmek ígérete, ha csak egy napra is meghívjuk Jézust ** Én jelen vagyok az Oltáriszentségben, annak ellenére, hogy igéretemet félreértelmezik Hogyan tudjátok biztosítani, hogy családotok és barátaitok beléphessenek a Mennyországba Ébredjetek rá az Igazságra, mielőtt túl késő Mit fogtok tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt és ima az azonnali megbocsátásért A fiatalokat feszélyezi az imádkozás Ima mások megtérítéséért Még a kis Isteni Irgalmasság imacsoportok is milliókat menthetnek meg Az Új Világrend Pénzetek és élelmiszereitek ellenőrzésének terve Isten haragja lesújt az Új Világrendre A szexuális erkölcstelenség a pokolba fog vezetni benneteket

8 Állj ellen a sátán támadásainak Ajánljátok fel hűségeteket Isteni Irgalmasságom iránt A Nagyfigyelmeztetést imának kell kísérnie Minden lehetőséget ragadjatok meg mások megtérítésére Az arab felkelés világméretű nyugtalanságot kelt Olaszország összeomlást fog előidézni Az alázatosság nagyon fontos, hogy bejuthassunk a Mennyországba Figyelmeztetés a kiválasztott lelkek számára A világ minden emberének hasonló jellemvonásaik vannak (hasonló a karakterük) Oroszország és Kína szakadást okoznak Most készüljetek fel arra, hogy elkerülhessétek az állat bélyegének felvételét Oroszország és Kína szakadást okoznak Sátán káoszt okoz és pusztításokat végez az egész világban, de napjai már nagyon-nagyon rövidek Keresztfeszítésem borzalmait nem úgy nyilatkoztatják ki az embereknek, ahogyan azt kellene Halljátok meg: Én vagyok az Igazság. Én vagyok a megmentésetek kulcsa A Szentlélek most már az egész világra kiáradt Halljátok meg imámat, amely most nektek bátorítást ad, mert szükségetek van rá Földrengés volt ma Európában, amint azt előre megmondtam A Szűzanya üzenete a szentek általi védelemről Miért küld Isten, az örök Atya, új prófétákat a világba? Gondoljatok az Én korlátlan szeretetemre és együttérzésemre A Rózsafüzér és az Irgalmasság Rózsafüzérének fontossága Az üldöztetés a vörös sárkány által és azok által, akik nem Istentől valók Utasítsátok el a New Age spirituális munkáját Kerüljetek minden spirituális praktikát, beleértve a tarot kártyát is Figyelmeztetés a kimagasló mesterektől A Szentírás figyelmeztet a mágia veszélyeire Figyelmeztetés az angyalok iránti fanatikus rajongásért A böjt és az önmegtartóztatás értelme Tiszteljétek Atyámat Itt az ideje, hogy az emberek becsületesen átgondolják életüket Mutassatok tiszteletet Atyám iránt Imádkozzatok Atyámhoz, hogy elhárítsa a globális katasztrófákat A szülők felelőssége a mai világban A szülők felelőssége Összezavarodottság visszajövetelem valódi értelmével kapcsolatban A Földi új Paradicsomról Egy pillantás arra, ami az ítéletkor történni fog Sátán más emberek által fog cselekedni, hogy elriasszon titeket évig fogok uralkodni a Földön A megbocsátás a szabadsághoz vezető ösvény Újabb jövendölés: A nyár folyamán árvíz lesz Franciaországban Árvíz Franciaországban és kánikula Törökországban Miért ilyen úton szólok a világhoz? Szeretetem üzenete A Nagyfigyelmeztetés közben az ég megnyílik A Nagyfigyelmeztetés dramatikus esemény lesz Ha az imádkozás nehezetekre esik Imádkozni nem egyszerű Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek Figyelmeztető üzenet a világ vezetőinek

9 Isten, az Atya nem fogja tovább bűnös tetteiteket eltűrni Olyan klímakatasztrófák, aminek Noé napjai óta, senki sem volt még tanúja Felkészülni a pénz hiányára A bűn mindig bűn lesz, nem számít, hogyan igazoljátok Gyermekeim szerencsések, mert megbocsájtom vétkeiket A tolerancia divatos napjainkban Az Irgalmasság és az együttérzés Királya Figyelmeztetés mindazoknak, akik sátáni kultuszba bonyolódtak Mondd meg nekik, hogy szeretem őket, azt szeretném, hogy szóljanak Hozzám Kérlek, mondd meg nekik, hogy szeretem őket Most válik valóra a Garabandáli jövendölés A büntetés sok embert el fog pusztítani Benedek pápa napjai meg vannak számlálva Sohase bonyolódj más látnokok üzeneteibe. Ez nagyon fontos, különben ártana a munkádnak Sátán a popkultúra által toborozza a fiatalokat A zene-iparban dolgozókhoz intézett figyelmeztetés Tápláljátok lelkeiteket. Ez az egyetlen, amit magatokkal vihettek a következő életbe Milliók sodródnak naponta gyorsan a pokol kapuihoz Összeütközik két üstökös, a vörös égbolton megjelenik Keresztem Látni fogjátok, hogy milyen halálos bűnben meghalni Most Róma kulcsai, Istennek, az Örök Atyának lesznek visszaadva Híveim, ne féljetek Róma kulcsai Istennek, a Mindenható Atyának lesznek most visszaadva Szűz Mária elveszett gyermekeire vonatkozó üzenete Üzenet a papoknak, püspököknek és a kardinálisoknak (bíborosoknak) a hamis prófétákról Készítsétek fel családjaitokat, hogy az égen megjelenő Keresztemnek tanúi lehessenek A Nagyfigyelmeztetés után terjesszétek Igéimet A szeretet üzenete minden hívem számára A sátán nem győzhet, mert az lehetetlen Lelki vezetésem blokkolni fogja a sátán romboló akcióit A Közel Kelet felszabadítói a zsidókat akarják ellenőrizni A Szentségimádáskor kiáradó bőséges szeretetem megerősít és megnyugtat benneteket jún. 12., szombat; A jutalmak minden aggodalomtól megszabadítanak benneteket Adjátok át nekem nehézségeiteket és Én megkönnyítem terheiteket Követőimnek bátorságot kell mutatniuk, hogy másokat felkészíthessenek a Nagyfigyelmeztetésre Megbánt Engem az intellektuális előkelők vallásos imádata Kommunikáció egy fiatal, materialista és ingatag társadalommal Hogyan kell szenvedni az Én Nevemben Kommunikáció egy fiatal, materialista és ingatag társadalommal Nem a világ vége Az egyszerűség és az Igazság legyenek azok a fegyverek, amelyeket kiválasztotok A modern kommunikáció segítségével terjesszétek Igéimet A Nagyfigyelmeztetés alatt az Én gyermekeim, látni fogják Arcomat Nagy Irgalmasságom csodálatos üzentet hoz A nagy büntetés Szűz Mária üzenete a fiatalokkal való kommunikálásról A Nagyfigyelmeztetés be fogja bizonyítani, hogy Isten létezik A Nagyfigyelmeztetés után ne térjetek vissza a régi útjaitokra A Nagyfigyelmeztetés utáni periódus döntő tényező lesz a világ békéjében és megváltásotokban is

10 A rendes és a jó emberek hátat fordítanak Nekem Hogyan lehet az elveszett lelkeket felismerni? Az első üzenet az Isteni Atyától: eljött Számomra az az idő, amikor visszakövetelem dicsőséges Királyságomat az Új Paradicsom 1000 évig fog tartani Egy család, ami szorosan összetartozik majd, a szeretet erős köteléke által Az emberek nem tudják, hogy mi is a lelkük valójában erre egyszerű a válasz Mi is a lelketek valójában? A Szűzanya: Sátán elveszíti hatalmát, amikor a Rózsafüzért imádkozzák A Nagyfigyelmeztetés Irgalmasságom megnyilvánulása lesz, amint az már át volt adva Szent Fausztina nővérnek is Folytasd Igéim terjesztését sok önkéntest küldök neked Gyónjátok meg bűneiteket most ne féljetek Ne hagyjátok, hogy Egyházam emberi gyengeségei miatt elfordítson benneteket Tőlem Azoknak, akik az Egyház bűnei miatt elfordulnak Tőlem A világban történő nézeteltéréseket az ima tudja elhárítani Megerősödik az a csata, amelyet a sátán rendez, hogy kétségbe vonhassa ezeket az üzeneteket Az ateisták és a tudósok azt fogják mondani, hogy a Nagyfigyelmeztetés egy illúzió volt Azoknak a követőimnek, akik üzeneteimet elítélik A Szentségek fontossága a házasság és a szent Elsőáldozás A Szent Eucharisztiát a nyelven kell fogadni A Szent Elsőáldozás A nárcizmus, a mai világ gonosz járványa Az Örök Atya meg fogja akadályozni az Új Világhatalmat gyermekei végső üldöztetésében Az új Világpénznem egy hitetlen világot fog jelképezni Már most gondoskodjatok élelmiszer tartalékaitokról A sátán kegyencei olyanok, mint a hangyák, ezrével szaporodnak Tanács az Egyház szolgáinak Tudasd felszentelt szolgáimmal ennek a tartalmát - így felkészíthetik nyájaikat Ne féljetek, mert a megtérés a szeretet és a béke nagy érzését fogja kiváltani Szólítsd fel a prominens személyeket Szavaim hirdetésére Üzeneteim a megtérés könnyeit fogják hozni A kivégzések, az eutanázia, a terhesség-megszakítás és az öngyilkosság Isten, az Örök Atya, mindörökké irgalmas Egyesítsétek családjaitokat, hogy élvezhessétek a földi Új Paradicsomot Minden ember, aki azt állítja, hogy ő, ÉN vagyok, az hazug; mert Én sohasem fogok egy ember által sem megmutatkozni A ti választott fegyveretek nem más, mint az Irántam való szeretetetek Ti most a megpróbáltatások közepén vagytok a második fele 2012 végétől kezdődik Egy ember sem lesz, aki ne hallaná meg Fiam szavát, mielőtt még eljönne visszatérésének ideje - Isten, az Atya második üzenete Augusztus - a lelkek megmentésének hónapja Isten, az Atya lerombolja a pénznemek megdöntésére irányuló összeesküvést! A sátán tehetetlen hűséges követőimmel szemben Felhívás a Római Katolikus Egyház papjai és apácái részére Szűz Mária üzenete: Engesztelő lélek Imádkozzatok azokért a kárhozattal szembenéző lelkekért, akik nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést Ti nem a sátánhoz tartoztok, hanem Hozzám és az Örök Atyához Legyetek felkészültek minden időben Kérdések Jézushoz Isten, az Atya egy nagyon fontos üzenet az emberiség számára Szűz Mária üzenete Én már csak néhány alkalommal fogok megjelenni a világban Az Én születésnapom, egy egészen különleges ünnepnap

11 A várakozás ideje mondjátok el a többieknek, hogy megtudják, mire számíthatnak Mindaddig, ameddig gyermekeim magukhoz ölelik a Nagyfigyelmeztetés ajándékát, nincs mitől félniük Isten, az Atya A szenvedés szerepe ** Gyermekeim, ne kedvetlenedjetek el a kétségbeejtő meséktől, melyekkel az emberiség szembesül Nyugtalanság a világban, ezt pedig az Irántam való szeretet hiánya okozza A Nagyfigyelmeztetéstől való félelem nem az, amelyre Én benneteket bátorítalak Imádkozzatok mindazokért, akik nem látnak mást az anyagi nyereségen kívül Követőim most kapták meg a közbenjárás ajándékát Isten teremtette a világot semmilyen más bolygó nem lehet ember által lakott Élvezzétek a dicsőséges életet, amely 1000 évre vár rátok Segítsetek Nekem minden Fiatal megmentésében társadalmatokban ők a legveszélyeztetettebbek Fogjátok meg egymás kezét, világosság gyermekei Ne legyetek erőszakosak azokkal szemben, akik nem hisznek Istenben Hogyan kérjetek Engem, hogy segítsek nektek megoldani gondjaitokat A Nagy Szorongattatás enyhülni fog az imák hatására A vallási szakértők olyan gőgöt mutatnak, amelyet Én visszataszítónak találok Szavamat (Üzenetemet) Felszentelt Szolgáim elutasítják Mi készteti a fiatalokat arra, hogy ennyire szégyelljenek Engem? A pénz, és ha túl sok van belőle, megrontja a lelket A gonosz jónak van beállítva, míg a jó gonosznak Egyetlen bűn sem olyan súlyos, hogy ne lehetne megbocsátani A próféciák, melyek ezen prófétámon keresztül adattak, most beteljesednek Klimatikus káosz lesz tapasztalható most számos országban. Az Én Atyám haragos Üzenet az Egyháznak (Klérusnak) ne engedjétek, hogy a világi társadalmak megfélemlítsenek benneteket A pornográfia bűne miatt sok lélek a Pokolban végzi Nevetségessé teszik mindazokat, akik látnokaimon keresztül igaz Szavamat hirdetik Isten, az Atya: Erővel fog kezem lesújtani azokra a nemzetekre, akik legalizálják az abortuszt Válasszatok ki általatok ismert embereket, és járuljatok Atyám trónja elé, hogy megmentsétek őket Az Én hadseregem, több mint 20 milliós főből álló csoportra fog növekedni Milyen nehéz a Paradicsomhoz vezető lépcsőkön felmenni Szűz Mária üzenete az engesztelő lélek elhagyatottsága Felebarátaitokat úgy szeretni, mint önmagatokat sokkal nehezebb, mint gondolnátok Most tartsatok Isteni Irgalmasság vigíliákat (virrasztás) a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik Szűz Mária: mindig a szívedre hallgass Amint követőim hite egyre erősödik, úgy növekednek az őket ért támadások is Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok Sohase fenyegessétek egymást az Én Nevemben Nem számít, hogy milyen vallásúak vagytok, mert csak egyetlen egy Isten van A megpróbáltatások az imák hatására enyhülhetnek Az Egyházban változásokat fognak bevezetni, amelyek Isten szavának ellent fognak mondani Kérjétek a szenvedés ajándékát Az Igazságot általában fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik A béke és a dicsőség időszaka majdnem elérkezett Tipikus hiba, amikor csak az anyagi javak megléte után közeledtek Hozzám A legfontosabb esemény feltámadásom óta A kétségek megerősítik a szereteteteket Irántam A jövendőmondás nem Tőlem származik Szomorkodom elveszett gyermekeimért, akik nem akarnak hallani Rólam

12 Isten az Atya: az Antikrisztus és egy új világ pénznem Magyarázzátok el a pokol borzalmát azoknak, akik vakok a sátán létezésével szemben Elküldtem most prófétáimat a világba Bepillantás Keresztrefeszítésem történetébe Isten, az Atya: A sátán napjai nemsokára véget érnek a földön A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai A megkeményedett lelkek nem fogják a Nagyfigyelmeztetést könnyűnek találni Szűz Mária: A csaló is készül a Nagyfigyelmeztetésre Örvendjetek, amikor úgy tűnik, hogy az ég robban, mert tudni fogjátok, hogy Én jövök Sohasem foglak elhagyni benneteket, gyermekeim. Ezért jövök (ismét) hozzátok A béke korszaka már nincs messze A globális csoportosulások az Antikrisztus fennhatósága alatt állnak A bankok összeomlását az Antikrisztus irányította A Tisztítótűz nem egy olyan hely, ahova, ha bementek, elégedettek kell, hogy legyetek Szűz Mária: A közömbösség bűne Fiam iránt féktelen A hamis próféták sokaságának időszaka, akiket a sátán küldött Isten, az Atya: Vegyétek figyelembe az emberiségnek adott utolsó felhívásomat Üzenet Amerikának: szeressétek (öleljétek át) minden felekezetű testvéreteket Szűz Mária: Alapos vizsgálatnak és támadásnak leszel kitéve Sohase védj meg Engem akkor, amikor az nem szükséges Nem kényszeríthetem az embereket arra, hogy megtérjenek vagy, hogy visszatérjenek Hozzám A ti időtök a földön egy kritikus ponthoz ért Visszatérésemet megmentésetekre a föld minden sarkában érezni fogják Isten az Atya: készítsd fel a világot szeretett Fiam, Jézus Krisztus megérkezésére Fiam, Muammar Gaddafi halála A Nagyfigyelmeztetés egyfajta globális (világméretű) gyónás Egy imacsoportokból álló hadsereget szeretnék létrehozni Érkezésem hamarabb lesz, mint várnátok Isten, az Atya: Vissza kell utasítanotok a sötétséget és át kell ölelnetek a világosságot Várjátok most dicsőséges egyesülésünket A hamis próféták megpróbálják félremagyarázni Szent Szavaimat Ti, gyermekeim, áldottak vagytok, ha az Én nevemben szenvedtek Az Egyházamat érő legnagyobb támadás Kereszthalálom óta Szűz Mária: nyissátok meg szíveteket az igazság előtt Azok hitetlensége sebez meg Engem a legjobban, akik azt vallják, ismernek Engem Szűz Mária: Itt az ideje, hogy Fiam átadja Isteni Irgalmasságának ajándékát Az időjárás különös jeleket fog mutatni Az Én hírnökeim veletek vannak, hogy felkészíthessétek lelketeket A Globális Csoport, mely a bankrendszereteket lerombolta, szét fog hullani Isten, az Atya: Utolsó felhívás az ateisták számára A démoni megszállottság és a gyűlölet bűne Téged sok helyen gyűlölni fognak, máshol pedig félni fognak tőled Sokan bűnhődésként fogják a tisztítótűz kínjait elszenvedni Két tolvaj a kereszten Először jelek fognak megjelenni az égen a nap forogni fog Dicsőségetek pillanata Szemeim előtt megmentésetek pillanata Imádkozzatok, lazítsatok és örvendjetek, mert ezekre már rövid az idő Szavamat nem a félelem miatt utasítják vissza, hanem a büszkeség bűne miatt

13 Isten, az Atya arra kéri gyermekeit, hogy az imában egyesüljenek Szűz Mária: Imádkozzatok Benedek pápáért Az előkészületek most már teljesen lezárultak Keresztes Imahadjárat (1) - Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért Keresztes Imahadjárat (2) - Ima a globális uralkodókért Keresztes Imahadjárat (3) - Szabadítsátok meg a világot a félelemtől Keresztes Imahadjárat (4) - Egyesítsetek minden családot Keresztes Imahadjárat (5) - Dicsőség a Legmagasságosabb Istennek Keresztes Imahadjárat (6) - Ima az Antikrisztus megállítására Keresztes Imahadjárat (7) - Ima azokért, akik elutasítják az Irgalmasságot Keresztes Imahadjárat (8) - A gyónás A világ örökre meg fog változni Én dátumokat nem nyilvánítok ki Mellettem haladtok és ezért le fognak köpni benneteket Keresztes Imahadjárat (9) - A szenvedés felajánlása, mint ajándék Szűz Mária: ajándékom a sátán legyőzésére és megsemmisítésére Meg foglak védeni benneteket világotok borzalmaitól Egy szörnyű háború előidézése van folyamatban Szűz Mária: A büntetés be fog következni Irgalmasságom beborít minden fajtájú, bőrszínű, vallású embert Próféták a Második Eljövetelemre való felkészítéshez Második Eljövetelem ideje szinte elérkezett Felhívás a hitetlenek megtérésére Szűz Mária: Én ugyanazt a szenvedést éltem át Próbálkozások egy világpénznem európai bevezetésére Az Új Paradicsomba való átmenet gyors és szenvedésmentes lesz Isten, az Atya: A védettség ígérete azok számára, akik Jézust elutasítják A lelki féltékenység borzasztó dolog Nem tudom elviselni annak a gondolatát, amikor azokra a lelkekre gondolok, akiket a Sátán a Pokolba vonszol Második Eljövetelem rövidesen a Nagyfigyelmeztetés után következik be A megtisztulás ezen évében, gyermekeim meg lettek fosztva az anyagi jólét kényelmétől Szűz Mária: A végidők prófétáját a Mennyország vezeti Szűz Mária: A reményt sohasem szabad feladni a félelem miatt Úgy imádkozzatok, mint eddig még sohasem Köszönet az Isteni Irgalmasság ajándékáért Azok a bűnösök, akik visszafordulnak Hozzám, azonnali kegyelemben részesülnek Még a gyilkosság bűnét is meg lehet bocsátani Szűz Mária: Az emberiség megszabadítására irányuló terv elkészült, így a Második Eljövetel elő van készítve Mennyei Atya: Azért lesz Fiam ismét elküldve, hogy visszakövetelje jogos trónját Tiszteljétek a Család fontosságát Földi vándorlásom idején eretnekséggel és istenkáromlással vádoltak Szűz Mária: A szülési fájdalmak elkezdődtek Mennyei Atya: Fogadjátok el ezt az utolsó lehetőséget, különben egy szörnyű büntetéssel kell számolnotok Szűz Mária: Rózsafüzérem nemzeteket menthet meg Mindenfajta Irgalomban fognak részesülni azok, akik nem szeretik Mennyei Atyámat Az Irgalmasság cselekedete nélkül a nemzetek tönkretennék egymást Szűz Mária: A világban ideiglenesen béke lesz, ha a sötét lelkek megtérnek Egyetlen egy igazság létezik. Egyetlen világosság. Minden más hazugság

14 Szűz Mária: Szeplőtelen Szívem győzelmének ideje már nincs messze A Mennyei Atya: Ezen üzenetek eredményeként két milliárd lélek fog megtérni Hamarosan megismertetem Magamat a világgal Kísérletek egy nukleáris háborúra Keleten Ha ítélkeztek egymás fölött és átkozzátok egymást, akkor Arcul köptök Engem A Mennyei Atya: Gyermekeim, egy dicsőséges jövő áll előttetek Jézus az egész világ gyermekeihez szól A Globális Gyónás után előkészítem Második Eljövetelemet Szűz Mária: Nagyon sok lélek dönt úgy, hogy figyelmen kívül hagyja az Általam adott jeleket A legutálatosabb összeesküvés készül a zsidók ellen a Holokauszt óta Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik nem kapnak lehetőséget megváltásuk keresésére Szűz Mária: A Keresztes Imahadjárat (19.) imája: ima a fiatalokért Szűz Mária: Gyermekem, hamarosan béke fog uralkodni a Földön A tudósok nyilvánosan tagadni fogják, hogy ez a csoda valóban megtörtént A Mennyei Atya: A Második Eljövetel meghirdetésének utolsó hírnöke Szent Szolgáim, benneteket a Hamis Próféta felé fognak vezetni Szűz Mária: Gonosz terv a Vatikánon belül a Katolikus Egyház elpusztítására Az Antikrisztus, aki a színfalak mögött rejtőzködik, hamarosan nyilvánosság elé lép a világban Az Igazság lepecsételt könyve Második Eljövetelem előkészítése során lesz felnyitva A hamis prófétát élő szentként fogják kezelni, de azt, aki neki ellenáll, eretneknek tekintik majd Hallgassátok meg sürgős kérésemet, imádkozzatok az ateisták lelkéért Egy jó hír: Isten, az Én Örök Atyám jóváhagyta az emberiség nagy részének megmentését A Szűzanya: Egy nukleáris háború van tervben Irán bevonásával Az utolsó Fatimai titok feltárja az igazságot a sátán gonosz szektájának Vatikánba való beáramlásáról Felhívás a Klérushoz: Készítsétek fel nyájamat a Földre való Második Eljövetelemre, melyre már oly régóta vár Szűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Benedek pápáért Az Én Isteni Irgalmasságom úgy fog megvalósulni, ahogyan azt Fausztina nővérnek is kinyilatkoztattam Szűz Mária felhívása egy ima- és böjti napra; felkészülésül a Nagyfigyelmeztetésre Jézus a teljes bűnbocsánatért, Teljes Búcsút nyilvánít ki Szűz Mária: Senki sem fogja megakadályozni azt, hogy az Igazság Könyve a világ számára kinyilatkoztatásra kerüljön Azt gondoltátok, hogy Én, az Utolsó Ítélet napjáig tudomást sem vettem volna rólatok? Szűz Mária: A gyűlölet, gyűlölet marad. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma Háborúk Irán, Izrael, Egyiptom és Szíria bevonásával, láncszerűen kapcsolódva egymáshoz Az Atyaisten: A világ egy büntetés alá esik Beavatkozásomra szükség van Szűz Mária: Ha a Rózsafüzért imádkozzátok, segíthettek saját nemzetetek megmentésében Imádkozzatok, hogy egy nukleáris háború, amely az emberiség egy harmadát megsemmisítené, elhárításra kerüljön Misztériumok, melyek oly sokáig rejtve voltak az Isteni Birodalom archívumában Szűz Mária: A Gonosz addig nem fog nyugodni, amíg a Katolikus Egyházat a földre nem tiporta Hamarosan jönni fog egy ember, aki azt vallja majd, hogy Én vagyok A paráznaság, a pornográfia és a prostitúció mind halálos bűn Az Atyaisten: A Nagyfigyelmeztetés előtt földrengések lesznek észlelhetők, egy kisebb büntetés részeként Az Én szegény Szent Helytartómat, XVI. Benedek Pápát, el fogják űzni Róma Szentszékéből Angliát más országok is követni fogják a nyilvános imádság betiltásában A Szent Biblia nem lesz félretolva ezen üzenetek miatt A Sátán utolsó napjai: Akárcsak a darázs, fullánkja haldoklása közben lesz a legfájdalmasabb Az Atyaisten: A Vörös Sárkánynak Európa lesz az elsődleges célpontja, azt követően pedig az Egyesült Államok A gonosz csoport a legnagyobb hazugságot követi el annak érdekében, hogy kézbe vegye az országok ellenőrzését Szűz Mária: Ha bevezetésre kerül az abortusz Írországban, elvágjátok a köteléket Szívemhez

15 Az európai országok a diktatúra áldozatai lesznek, mely rosszabb lesz, mint Hitler idejében volt A tízszarvú vadállat maga az Európai Unió Az Atyaisten: Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten pecsétjét Isten, az Atya: Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tietek Miért utasítjátok el a Második Eljövetelem felkészülésére vonatkozó figyelmeztetéseimet? A böjtölés fontos a lelketeknek Szűz Mária: Imádkozzatok, hogy Iránban a nukleáris háború elhárításra kerüljön Isten, az Atya: Felhívás a Katolikus Egyházhoz, hogy fogadja el a Béke Új korszakát a Földön Az Új Paradicsomban nem lesz többé halál, sem betegség, sem bűn Ne utasítsátok el soha az Úr prófétáit Isten, az Atya: A balzsam, amelyre nektek kétségbeejtően szükségetek van, hogy megnyugtassa a lelketeket A világ hamarosan alá lesz vetve a megtisztulás következő szakaszának Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud és nem is akar belépni a megkeményedett szívűek lelkébe? Egyesüljetek, miközben együtt belépünk az Új Paradicsom kapuján Isten, az Atya: Figyelmeztetés a sátáni kultuszokra és a New Age tanaira vonatkozólag Szűz Mária: Ébredjetek fel, gyermekeim. Nektek az igazságot kell átölelnetek A Katolikus Egyházat és Izrael Házát üldözni fogják Az Igazság Könyve most kerül kinyilvánításra számodra, a végidők hetedik hírnöke számára Figyeljétek meg, ahogyan a béke embere bemutatja magát a világnak Az első pecsét: a hitehagyás Második Eljövetelemet nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani Védelmem pecsétje meg volt jövendölve, amint a második pecsét feltörettetik Szűz Mária: Mostantól kezdve Húsvétvasárnapig minden nemzet imádkozza a Rózsafüzért Itt az ideje a második pecsét felnyitásának, mivel a háborúk egyre csak fokozódnak Szűz Mária: Soha ezelőtt nem volt még ennyi ellenállás az Isteni kinyilatkoztatásokkal szemben Egyházamnak egy bizonyos töredéke most közös erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elhallgattasson téged A szeretet sokkal erősebb, mint a gyűlölet Azonos neműek házassága súlyos bűn A felhőkön fogok eljönni, körülvéve a Mennyország minden angyalával és szentjével Imádkozzatok Benedek Pápáért, akit a Rómából való száműzetés veszélye fenyeget A szakadás ideje szinte már elérkezett az Egyházban, és nektek most készenlétben kell állnotok Mondd el az emberiségnek, hogy most minden az Én legszentebb Kezeimben van Az ellenállás Második Eljövetelemmel szemben heves lesz Nincs már sok időtök, amíg eljövök ítélni Még a Nagyfigyelmeztetés sem fog minden hitetlent megtéríteni Szűz Mária: Kérd meg gyermekeimet, hogy Nagypénteken tartsanak böjti napot, hogy megakadályozzák az egy világpénznem bevezetését Jézus keresztre feszítésének részleteit tárja fel Könyörgök hozzátok: ne feszítsetek újra keresztre Engem! Szűz Mária: Én vagyok a közbenjáró. Imáitok Általam kerülnek Drága Fiam elé Az Én új csodáim be lesznek mutatva a világnak Nekik imádkozniuk kell a tisztánlátás kegyelméért Egyedül csak a közbenjáró imák által menthetők meg a sötétségben lévő lelkek Kérlek benneteket, imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét, és Nagypénteken kezdjétek el kilencedemet Azt óhajtom, hogy a Nagypéntek, különösen az idei, az a nap legyen, amelyről a valódi jelentésének megfelelően emlékezzenek meg267 A Húsvét egy olyan időszak, amikor kereszthalálomról a helyes módon elmélkednek Én vagyok az Egyház. Az Egyházat Én alapítottam, amely nem semmisülhet meg soha Az ég és a föld eggyé válik. Az egyik nem létezhet a másik nélkül

16 Szűz Mária: A Béke Korszaka, amelyről Fatimában beszéltem, feledésbe merült Szűz Mária: Egyre közeledik az idő számomra, hogy a kígyót eltiporjam A gyűlölet növekedni fog ellened. Azt fogják neked mondani, hogy ez a munka a sátántól van A következő pápa, még ha a Katolikus Egyház belső tagjai is választják meg, ő a Hamis Próféta lesz Oly sok hazugság, amellyel a Pokol létezését tagadják, a Kereszténység veszte lesz Az Én maradék Egyházam az a két tanú, akikre a Jelenések Könyve utal Én, a ti szeretett Jézusotok soha nem tudnám aláásni saját Egyházamat Üzeneteim minden valláshoz és felekezethez szólnak, beleértve azokat is, akik nem hisznek Soha ne használjatok ki másokat tisztességtelenül az üzleti életben, sem a politikában, vagy bármilyen más élethelyzetben Isten, az Atya, még azokat is szereti, akik rettenetes bűnt követnek el Nem milliók, hanem lelkek milliárdjai fognak megtérni Szűz Mária: Amikor úgy tűnik, gyerekek, hogy az idők nehezek és fájdalmasak számotokra, mindig hívjatok Engem Segítsetek Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre Több nemzet egyesül, és Isten gyermekeit Egy Szervezet fogja uralni Szent Szolgáimnak a következőket mondom: Ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem Az emberiségnek szabad akarata lesz mindaddig, amíg nem fog egyesülni az Atya Isteni Akaratával Mindazok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül jutnak majd az Új Ég és Föld Birodalmába Isten, az Atya: mint az egész emberiség Atyja, készen állok arra, hogy elküldjem Fiamat jogos Trónjának visszakövetelésére Szűz Mária: Gyermekem, akik Fiamat szeretik, azok számára nem lesz halál A Jelenések Könyvének első titka felfedi a Szabadkőművesek csoportjainak az Egyház elleni tervét Hívom mindazokat, akik nem ismernek Engem Halljátok meg hívásomat, és készüljetek Szentlelkem kiáradására Ezen a vasárnapon a Szentlélek le fog szállni. A Szentlélek erejének második kiáradása Isten, az Atya: Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával A jelenkorban élő tanítványaimnak óriási küldetés adatott Súlyos fájdalmat és üldöztetést okoznak nekem azok a szekták, amelyek titokban azon munkálkodnak, hogy megdöntsék a Szentszéket A Pápák közül többen a Szentszék foglyaként éltek, szabadkőműves csoportoktól körülvéve Szűz Mária: A Legmagasságosabb Isten meg tudja változtatni a világ sorsát Maradék Egyházamat Hénok Próféta fogja ihletni, és ez gyűlöletet fog kelteni mindenütt, ahol Szent Igémet meghallják A szabadkőműves csoportok munkálkodásai máris meggyengültek a világotokban Szűz Mária: A szomorúság könnyeit sírom a Katolikus Egyház azon papjaiért, akik rettenetesen szenvednek ebben az időben A Második Eljövetelemre való előkészületek már nagyon előrehaladottak Szűz Mária: Menjetek és nyissátok ki a szemeteket, gyermekek, halljatok, kérdezzetek és elmélkedjetek mindazon, amit Isten nevében mutatnak be nektek Az Én Új Királyságomban nagy bőséggel lesztek elhalmozva, és nem szenvedtek hiányt semmiben Imakérések: Most menj és hallasd ezt a kérést: Hívásom Jézushoz A Második Pecsét: a Harmadik Világháború Szűz Mária: Látnokaim a világon azt az utasítást fogják kapni, hogy imádkozzanak egy világháborúval kapcsolatos veszély elhárításáért Hozzatok létre imacsoportokat, amelyeket Jézus az emberiségért névre szenteltek Szűz Mária: Ez a pecsét meg volt jövendölve János Könyvében Az Egy maradék Egyház legyőzhetetlen, amely fennmarad az Új Jeruzsálem felemelkedéséig Isten, az Atya: Ne az Én kezemtől féljetek, hanem azokétól, akik a ti ellenségeitek Szűz Mária: A gonosz azokat támadja a legjobban, akik szeretik Istent Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat azoktól, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek Közeledik az idő a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésére

17 Az Én Könyvem, az Igazság könyve, mint egy láng, gyorsan fog elterjedni az egész világon Isten, az Atya: A szenvedés a világban egyesült Fiam, Jézus jelenlegi szenvedésével Mindazok, akik megmentették magukat Szememben, a Nagyfigyelmeztetés alatt nem fogják elszenvedni a Tisztítótűz fájdalmait Nekik az a szándékuk, hogy XVI. Benedek Pápát fondorlatos módon eltávolítsák Péter Székéből A sátán meg fog győzni titeket arról, hogy üzeneteim tőle származnak Tudnotok kell, hogy az 1000 év, amelyre a Jelenések Könyve utal, pontosan azt jelenti Az imák el tudják hárítani azokat a rémtetteket, amelyeket az atombombák sürgős bevetésére terveznek A Getszemáni Kert gyötrelmeit újból átélem, és a szenvedés fájdalma megduplázódott Számomra Szűz Mária: Június a megtérés Keresztes Hadjáratának a hónapja A os szám, mint rejtett szám lesz egy chipbe beágyazva, amelyet majd rátok kényszerítenek, hogy elfogadjátok, mint bármilyen más védőoltást Szűz Mária: Én ezeket a rémtetteket már felfedtem La Salette- ben a két kisgyermeknek: Melániának és Maximinak Jézus: Sohase inogjatok meg. Sohase kételkedjetek Védelmező Kezemben Töltsétek a júniusi hónapot csendes elmélkedésben, szeretett Édesanyám utasítása szerint Ahogyan elutasítottak Engem az első alkalommal, úgy másodszor is el fognak utasítani A Sátánnak szándékában áll megmérgezni néhány Általam kiválasztott lélek elméjét ezzel a Küldetéssel szemben Szűz Mária: Gyermekek, amikor ebben az életben szenvedtek, közelebb kerültök Fiamhoz Tavaly hatszázezer bukott angyal szabadult ki a Pokol mélységeiből. Most újabb ötmillió szabadult ki A szabad akaratot nem lehet elvenni tőletek. Én nem követelhetem meg, hogy kövessetek Engem Isten az Atya: Meg fogom vívni az Armageddon csatáját a Mennyei Hierarchiával együtt A Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház vezetését veszi át, hanem ő fog irányítani minden Keresztény Egyházat is Az Üdvösség Anyja: Imádkozzatok a Keresztény Egyházakért, hogy megkapják a kegyelmeket hitük megvédésére Ne feledjétek, hogy ez egy olyan háború, amelyet Maradék Egyházam fog megnyerni a földön Egy próféta hitelessége a nekik adott imák által ellenőrizhető, amelyeket ők az emberiség számára kaptak A hűség fogadalma Isten, az Atya Isteni Akaratának Bár a Nagyfigyelmeztetéstől nem kell félnetek, mégis szenvedést fog okozni azok számára, akik nem lesznek a kegyelem állapotában323 Az égbolt majd visszahúzódik, mintha megnyílt volna egy tető Gonosz tervük az új globális védőoltást is magába foglalja, amely világszerte betegséget fog okozni Egyetlen próféta sem kapott ilyen nagy mennyiségben üzeneteket szeretett Édesanyámtól, vagy a Szentháromságtól Szűz Mária: Én a Fiammal együtt olyan kegyelmeket adhatok nektek, és a védelem gyűrűjét, amelyen egyetlen bukott angyal sem képes áthatolni Gyertek Hozzám mindnyájan, akik méltatlannak érzitek magatokat. Várok rátok Az ember nem az állatokból fejlődött ki, de azok, akik nem hisznek Istenben, ezt szeretnék elhitetni veletek Szűz Mária: A világot a pogányság fejre állította Amikor az égből küldött prófétákról gyűlöletet terjesztetek, akkor olyan bűnt követtek el, amelynek iszonyú következményei lesznek Én ismerem az Enyéimet, és Enyéim ismernek Engem Az Új Paradicsom: tiszta testté lesztek alakítva, ellenállóképesek lesztek, mentesek a betegségtől, a fizikai haláltól és az öregedéstől 331 Isten az Atya: Feltárom jövőbeli terveimet az Új Égről és az Új Földről Egyházamnak bíznia kell Bennem. El kell távolítaniuk a félelem és a kétség bilincseit, és meg kell engedniük Nekem, hogy megismertessem Magamat Szűz Mária: Az emberiség képzelete oly sok vallást és hamis elméletet hozott létre, melyek most elárasztják a Földet Meg kell őrizni a Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eukarisztia Szentségeit Az Én Szavam valóban az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kőbe van vésve Minden szenvedés közül a legrosszabb a lelki üresség, amikor egy szikra szeretetet sem éreztek Irántam, Jézusotok iránt Szűz Mária: Bármi is történik a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy az a Legmagasságosabb Isten parancsára van Isten az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan teremtettem a világot vagy az emberiséget, nem számít, mennyire igyekeznek, mert az lehetetlen A Föld egyharmada el fog pusztulni, mivel az angyalok a Mennyország négy sarkából tüzet öntenek le

Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek

Köszönetet mondok mindazoknak, akik Szent Igéim terjesztésében segítenek VI. Pál pápa 1966. október 14. én megerősítette a Szent Kongregációnak a hit védelmében kibocsátott dekrétumát, így az egyházi hatóságok engedélye nélkül is lehetővé vált a természetfeletti megjelenésével

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. május

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. május A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. május Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 március. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 március Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 május Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május Admin, admin. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, admin Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 május 1 Oroszország és Kína szakadást okoznak 1 A sátán káoszt okoz és pusztításokat végez az egész világban, de

Részletesebben

2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 2011 MÁJUS ÉS JÚNIUS 4. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 május és június Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Oroszország és

Részletesebben

5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 2011 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 5. RÉSZ NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok ISTEN MEGBOCSÁJT??? Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek engem

Részletesebben

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ

2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ 3. RÉSZ 2011 MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 március és április Maria Divine Mercy által kapott üzenetek Eltûnik

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április Admin, A Nagyfigyelmeztetés. Creative Commons - BY -- 2014

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április Admin, A Nagyfigyelmeztetés. Creative Commons - BY -- 2014 Admin, A Nagyfigyelmeztetés Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április 1 Az Én Örök Atyám keze most fog lesújtani erre a hálátlan, vak világra 1 Soha ne ítéljetek

Részletesebben

Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni

Az Igazság Könyve. Az Igazság Könyve. Tartalom. Némán is lehet sok mindent közölni Az Igazság Könyve Az Igazság Könyve Tartalom Némán is lehet sok mindent közölni Dániel könyve János látomása a tekercsel-könyvel kapcsolatban Egy mai próféta és próféciái Válogatás (kivonatok) a 2011 évi

Részletesebben

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ 2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA.

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. A TISZTELET HIÁNYA, AMELYET IRÁNTAM, ÉS AZ ÖRÖK ATYA IRÁNT TANUSÍTANAK EZEN ÚJ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE Szen t Jakab (fiatalabb) Szent Ja kab ( fiatalabb) ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 április Maria Divine Mercy által kapott

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB

NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 FEBRUÁR NAGYOBBIK JAKAB ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2014 február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek 1037 SOK MINDEN, AMIT

Részletesebben

AZ ANTIKRISZTUS. Tartalom. 1/ AZ ANTIKRISZTUS (Írta Dr. Erdõs Mátyás, Esztergomban, 2000. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján)

AZ ANTIKRISZTUS. Tartalom. 1/ AZ ANTIKRISZTUS (Írta Dr. Erdõs Mátyás, Esztergomban, 2000. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján) ANTIKRISZTUS AZ ANTIKRISZTUS Tartalom 1/ Az Antikrisztus - Dr. Erdõs Mátyás atya írása 2/ Egyházi atyák az elsõ négy évszázadból 3/ A Tesszanoliaknak írt második levélbõl 4/ Gobbi atya által adott üzenetek

Részletesebben

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT.

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT. az élet minösége EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. AHOGY AZ EMBERI FALY TEHETETLENÜL, ÖSSZEZAVARODVA TÉVELYEG, AHOL SEMMI SEM KIELÉGÍTÕ, BELEKAPASZKODNAK MAJD MINDENBE, AMIRÕL ÚGY VÉLIK, HOGY KITÖLTI

Részletesebben

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat SZERDA FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA: Legyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya. Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok! Utasítások az

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú Az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával készített második interjú A kérdéseket Selymes József atya állította össze 2011. november Lilla: Szeretettel köszöntelek, kedves Mária a magam és Selymes József

Részletesebben

INTERJÚ MARIA DIVINE MERCY-VEL AZ ISTENI IRGALMASSÁG MÁRIÁJÁNAK NEVEZETT

INTERJÚ MARIA DIVINE MERCY-VEL AZ ISTENI IRGALMASSÁG MÁRIÁJÁNAK NEVEZETT INTERJÚ MARIA DIVINE MERCY-VEL AZ ISTENI IRGALMASSÁG MÁRIÁJÁNAK NEVEZETT EURÓPAI LÁTNOKNŐVEL Az alábbi interjút 2011. október 11-én készítette a WTMR Radio Camden/Philadelphia Maria Divine Mercy-vel (az

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

a nagy szenvedés ideje a nagy tisztulás ideje a nagy megpróbáltatás ideje MÁRIA ÜZENETEK 1. RÉSZ

a nagy szenvedés ideje a nagy tisztulás ideje a nagy megpróbáltatás ideje MÁRIA ÜZENETEK 1. RÉSZ A NAGY SZORONGATTATÁS IDEJE a nagy szenvedés ideje a nagy tisztulás ideje a nagy megpróbáltatás ideje MÁRIA ÜZENETEK DON GOBBI - OLASZ PAPON KERESZTÜL 1. RÉSZ APOKALIPTIKUS ÜZENETEK AZ IDÕK VÉGÉHEZ VÁLOGATOTT

Részletesebben

MÁSODIK KÖTET BESZÉLGETÉS JÉZUS EUCHARISZTIKUS SZÍVÉVEL. Annának, a világi apostolnak adott. útmutatás korunk embere számára

MÁSODIK KÖTET BESZÉLGETÉS JÉZUS EUCHARISZTIKUS SZÍVÉVEL. Annának, a világi apostolnak adott. útmutatás korunk embere számára MÁSODIK KÖTET BESZÉLGETÉS JÉZUS EUCHARISZTIKUS SZÍVÉVEL Annának, a világi apostolnak adott útmutatás korunk embere számára i MÁSODIK KÖTET Anne-nek, a laikus apostolnak adott útmutatás korunk embere számára

Részletesebben

Szőkefalvi engesztelő imádságok

Szőkefalvi engesztelő imádságok Szőkefalvi engesztelő imádságok Ez az imagyűjtemény az évek során kialakult gyakorlat alapján készült összeállítás, az egységesebb folytatás támogatására. Az imafüzet változatai közül javasoljuk az adott

Részletesebben

Tartalom. 1 A szándékról röviden

Tartalom. 1 A szándékról röviden IGAZÁN LÉTEZIK POKOL A POKOL NEM CSAK IJESZTGETÉS Tartalom 1 A szándékról röviden 2 Elmélkedés több oldalról 3 A pokol létezése (üzenet - 2011.1.11.) 4 Felvilágosítás a pokolról a Katolikus Egyház Katekizmusa

Részletesebben

2009. December Nr. 31

2009. December Nr. 31 2009. December Nr. 31 A Szűzanya 2009. november 25 -i üzenete Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy újítsátok meg családi imáitokat. Örömmel készüljetek Jézus eljövetelére.

Részletesebben

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút 90.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám Csobánka Szentkút A Lélek-áradásban Jöjj, Szentlélek Istenünk, tûznek tiszta Lángja, gyújts világot bennünk! Emelj

Részletesebben

Rózsafüzér-imakönyv. 2. javított, bővített kiadás. Szerkesztette: Jánossy Gábor. Stella Maris Alapítvány Budapest, 2006.

Rózsafüzér-imakönyv. 2. javított, bővített kiadás. Szerkesztette: Jánossy Gábor. Stella Maris Alapítvány Budapest, 2006. Rózsafüzér-imakönyv 2. javított, bővített kiadás Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2006. Felhasznált irodalom: Albert J.M. Shamon: The Power of the Rosary (A rózsafüzér ereje),

Részletesebben