MARANATHA RÓZSAFÜZÉR. Felkészülés a közbenjáró zarándoklatra az emberiség gyógyulásáért. A rózsafüzér 4-szer 5 tizedet, azaz 20 tizedet tartalmaz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARANATHA RÓZSAFÜZÉR. Felkészülés a közbenjáró zarándoklatra az emberiség gyógyulásáért. A rózsafüzér 4-szer 5 tizedet, azaz 20 tizedet tartalmaz."

Átírás

1 MARANATHA RÓZSAFÜZÉR Felkészülés a közbenjáró zarándoklatra az emberiség gyógyulásáért RÓZSAFÜZÉR A rózsafüzér 4-szer 5 tizedet, azaz 20 tizedet tartalmaz. Az Örvendetes, a Világosság, a Fájdalmas, és a Dicsőséges rózsafüzér mind az 5 titkát végig elmélkedjük, a mi Urunk Jézus Krisztus életét szemlélve. Elimádkozunk 1 Miatyánkot, 10 Üdvözlégy Máriát és 1 Dicsőséget. Természetesen elimádkozhatunk egyszerre egy teljes rózsafűzért is, de a nap folyamán részletekben is elmondhatjuk: Örvendetes, Világosság, Fájdalmas, Dicsőséges. Minden rózsafüzért az Apostolok jelképével kezdjük (Hiszekegy), 1 Miatyánk, 3 Üdvözlégy és 1 Dicsőség, majd következik az első tized. Minden tized után elmondhatjuk az imát,amelyet a fatimai gyerekeknek tanított Szűz Mária: Oh, Jézusom bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, melyek legjobban rászorulnak irgalmadra.

2 Örvendetes Rózsafüzér (hétfő, szombat és adventi vasárnapok) Hiszekegy, Miatyánk, 3 Üdvözlégy Mária, Dicsőség az Atyának Első titok Jézus születésének hírüladása (Mt 1,18-25, Lk 1,26-38) Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint! Ebben a súlyos helyzetben, amelyben most az emberiség él, és a nagy kihívások, melyeket Fiad egyházának el kell fogadnia, Téged kérünk Szent Szűz, hogy a te példádat követhessük. Hogy legmélyebb vágyunk az legyen, akárhol is vagyunk, hogy Isten akaratát teljesítsük életünk során. Téged kérünk különösen nagy igyekezettel, mivel Te már a mennyben vagy és meghallgatsz minket. Téged, aki személyedben egyesíted az egész emberiséget és az egész Egyházat. Miatyánk, 10 Üdvözlégy Mária, 1 Dicsőség az Atyának, oh Jézusom bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Második titok Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,39-56) Szűzanyánk, ebben a jelenetben Te és Erzsébet vagytok a központban. De, tulajdonképpen a legfontosabb személyek itt azok, akiket szemünkkel nem láthatunk: Jézus, szűzi méhedben; Keresztelő Szent János, Erzsébet méhében, akit eltölt a szintén láthatatlan Szentlélek. Taníts meg minket tisztelni a kis embriót, a láthatatlan magzatot, amilyenek mi is voltunk születésünk előtt. Hogy minden emberi lénynek az anyaméhben legyen esélye arra, hogy megszülessen e világra! Harmadik titok Jézus születése (Mt 2,1-12; Lk 2,1-20) Szentséges Szűz Mária, benned testesült meg az örök Ige, és hála Neked, erre a világra született. Taníts meg minket reménnyel tekinteni jövőnkbe. Mivel az első Karácsony óta Isten maga is emberré lett mindörökké, segíts nekünk, hogy

3 soha ne kételkedjünk az emberiség jövőjében. Ezentúl minden ember titokzatos módon részese magának Istennek az életében. Ha Isten ezt tette értünk és ennyire velünk van, ki lehet ellenünk? Ki tudja valaha is elválasztani az emberiséget Isten szeretetétől, mely Urunkban, Jézus Krisztusban nyilvánul meg? Negyedik titok Jézus bemutatása a templomban (Lk 2,22 40) Oh, Mária, Fiad ezen a napon vonul be először Atyjának Templomába. De már a Kereszt árnyéka kirajzolódik ezen a fényességes ünnepen. Ellentmondás jelévé válik. És a fájdalom tőre járja át a lelket. Rád bízzuk a bűntől mélyen megsebzett emberiséget, szülési fájdalmában szenvedőn. Könyörületed Jézus szenvedésével egyesülve őrizzen meg minket minden reményvesztéstől. Őrizz meg minket, mindnyájunkat, Jézus Atyjának, és Népének történt bemutatásának örömében. Miatyánk, 10 Üdvözlégy Mária, 1 Dicsőség az Atyának, oh, Jézusom Ötödik titok Jézus megtalálása a templomban (Lk 2,41 52) Istennek Szent Anyja, nehezedre esett elfogadni, hogy Fiad Atyjához, az Istenhez tartozik, anélkül, hogy kiismerhetted volna eredetének titkát. Elviselted válaszát nyugtalan keresésedre, anélkül, hogy megértetted volna: De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem? Nem Józsefében, hanem Istenében, egyedül Istenében. Minket is zavarba ejt gyermekeink viselkedése. Még akkor is, amikor elszöknek tőlünk, őrizz meg minket a reményben és az értük való állhatatos imában.

4 A Világosság Rózsafüzére (csütörtökönként, egész évben) Hiszekegy, Miatyánk, 3 Üdvözlégy Mária, Dicsőség az Atyának Első titok Jézus megkeresztelkedik a Jordánban (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3,15-22; Jn 1,24-34) Uram Jézus, Keresztedet még nem állították fel, ahol két lator közt fogsz függni, olyan bűnösök közé sorolva, mint mi magunk. De már most szolidáris vagy a bűnös emberiséggel. Te, az Ártatlan, az Isten Szentje, megkapod Jánostól a keresztséget, a megtérés jelét. Még ma is, belemerülsz szenvedéseinkbe, hagyod, hogy Téged is elborítson az igazságtalanság, a romlottság, mely fogva tartja az emberiséget. Köszönjük, hogy ennyire lejössz közénk a pokolba azért, hogy semmilyen nyomorúságunk se szökhessen el tudatos alászállásod elől! Második titok Jézus a kánai menyegzőn kinyilvánítja isteni erejét (Jn 2,1-12) Uram Jézus, Kánában, úgy nyilvánultál meg, mint az emberiség igazi Hitvese, és megszentelted a házasságot, mely egyesíti Benned a férfit és a nőt. A menyegzőn jelenlévő Édesanyád közbenjárása által kérünk, segítsd a házaspárokat örömeikben és megpróbáltatásaikban. Könyörülj meg a szétesett családokon, az anyák és az apák között ráncigált gyerekeken. Érintsd meg embertársaink szívét valahányszor megpróbálják kigúnyolni az emberi szeretet, szerelmet, vagy megpróbálják gyengíteni a családot, mely minden társadalom alapvető sejtje. Harmadik titok Jézus meghirdeti Isten országát (Mt 5,3-11; Mk 6,20-22) Uram, Jézus feltámadásod óta, az Isten Országa megkezdte a világ átalakítását. Ígéreted megvalósult. De ezentúl, még nagyobb erővel könyörgünk dicsőséges második eljöveteledért. Mivel az emberiségnek sokkal jobban szüksége van most a megtérésre, mint bármikor ezelőtt. Beteg, sérült és fenyegetések között

5 él. Jöjj el újra közénk! Ragadj magaddal minket! Add, hogy Veled együtt hirdessük minden testvérünknek: Közel van az Isten Országa; térjetek meg és higgyetek az Örömhírben! Miatyánk, 10 Üdvözlégy Mária, 1 Dicsőség az Atyának, oh Jézusom Negyedik titok Jézus a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét (Mt 17,1-9; Mk 9,2-10) Uram, Jézus bátorságot öntöttél a halálhíredtől megrémült apostolaidba. Felfedted nekik közelgő feltámadásod dicsőségét. Egy pillanatra megláthatták dicsőséged ragyogását. Minket is felkavar, amikor az eljövendő évekre gondolunk. Annyi bizonytalanság lebeg világunk jövője felett. Te, aki oly közel vagy hozzánk, Te, aki a világ végezetéig haldokolsz, adj nekünk reményt! Engedd, hogy érezzük feltámadásod hatalmát, és azt az erőt melyet az egész világ átalakításához fogsz kifejteni. Ötödik titok Jézus az Eucharisztiában nekünk adta önmagát (Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,14-20) Uram, Jézus köszönjük, hogy nekünk adtad az Eucharisztiát, melynek köszönhetően velünk vagy a világ végéig. A kereszt lábánál álló Szent Szűz segítsen minket abban, hogy hittel éljük át a szentmiseáldozatot. Hogy soha ne megszokásból áldozzunk, elfeledve, hogy Téged kapunk Jézusunk a szent Ostyában, szereteted egész tüzével! Hogy a Szentlélek élessze fel újra bennünk annak tudatát, hogy minden Eucharisztia, minden áldozás magában rejti azt az energiát, mely Jézust feltámasztotta a halottak közül, és amely egy napon átjárja majd az egész világot.

6 A Fájdalmas Rózsafüzér (kedden, pénteken, Nagyböjtben szerdánként) Hiszekegy, Miatyánk, 3 Üdvözlégy Mária, Dicsőség az Atyának Első titok Aki érettünk vérrel verítékezett (Mt 26,36-56; Mk 14,32-50; Lk 22,39-54; Jn 18,1-12) Uram, Jézus a világ végezetéig haldokolsz. A történelem végéig igaz, hogy mindannyiunkért ontottad vércseppjeidet. Emlékezz a gyötrelemre és a szomorúságra, mellyel beléptél értünk a Szeretet Szenvedésébe. Lásd, hogy az emberiség, annyi sorsfordító győzelem után, az erőszak, a bizonytalanság, a reménytelenség hálójában vergődik, akárcsak a mindenféle túlzásainkból eredő bosszúéban. Vérrel verítékezésed révén jussunk el a megtérésre. Ideje már! Második titok Akit érettünk megostoroztak (Mt 27,11-26; Jn 18,28 és 19,1; Jer 26,11-16) Uram, Jézus megostorozásod időtlen. Még ma is megostoroznak, különösen gyermekeidben. Azokban, akik éhen halnak, vagy betegségben halnak meg, vagy elhagyják őket a szüleik. Azokban, akik kénytelenek éhbérért dolgozni, vagy fegyvert fogni és háborúzni. Azokban, akiket kizsákmányolnak szexuálisan pedofília vagy prostitúció miatt. Azokban, akiket megvernek, kínoznak, megaláznak, beleértve szüleiket, akiknek vigyázni kellene rájuk. Hogy Veled együtt, megcsúfolt Jézusunk, visszaadhassuk nekik méltóságukat. Miatyánk, 10 Üdvözlégy Mária, 1 Dicsőség az Atyának, oh Jézusom Harmadik titok Akit érettünk tövissel megkoronáztak (Mt 27,27-30; Mk 15,16-20; Jn 19,2-3) Uram, Jézus tövissel való megkoronázásod végtelen megaláztatásának ajánljuk a méltóságukban megalázott nőket. Azokat, akik prostituáltak, vagy kénytelenek elszenvedni az abortuszt vagy a sterilizációt. Azokat, akiknek elrabolják a gyermeküket, hogy aztán a szerveiket eladhassák a gazdagoknak alkatrészként. Azokat, akikkel igazságtalanul bánnak anyagilag, társadalmilag

7 pusztán női mivoltuk miatt. Szent töviskoronád által térítsd meg szíveinket, és tégy bennünket a női méltóság kiválóságának apostolaivá. Miatyánk, 10 Üdvözlégy Mária, 1 Dicsőség, oh Jézusom Negyedik titok Aki érettünk a keresztet hordozta (Mt 27,31-34; Mk 15,20-23; Lk 23,24-32; Jn 19,16-17) Uram, Jézus, mindazokért imádkozunk Hozzád, akiknek súlyos terheket kell hordozniuk és már nem bírják tovább. Minden alkalommal, mikor elesnek a betegség, a depresszió vagy a magány súlya alatt, érezhessék, hogy velük vagy a mélyben is. Te fogadd be őket, Jézus, ki olyan mélyre estél minden elesett férfiért és nőért. Különösen Rád bízzuk az alkohol, a drog, a pornográfia és az öngyilkos hajlamok áldozatait. Érezhessék azt, hogy Te hordozod őket, aki mindenkit hordozol és mindent elviselsz! Ötödik titok Akit érettünk keresztre feszítettek (Mt 27,35-56; Mk 15,24-41; Lk 24,33-49; Jn 19,16-37; Zsolt 22[21] ) Uram, Jézus a barátod beteg. Már nem Lázárról van szó, hanem az egész emberiségről. Beteg és vonzódik a halál birodalmához. Ahelyett, hogy védenénk a nőket és a gyermekeket, legalizáltuk az abortuszt, mely megöli kicsinyeinket még anyjuk méhében. Megengedtük, hogy elpusztítsuk ezeket a kis magzatokat, amilyenek mi is voltunk. Ahelyett, hogy még jobban kifejlesztettük volna a fájdalomcsillapítás módszereit, engedélyeztük az eutanáziát, kinyitva így Pandora szelencéjét. Segíts, hogy az életet válasszuk inkább, és ne a halált!

8 Dicsőséges Rózsafüzér (szerdánként és vasárnaponként egész évben) Hiszekegy, Miatyánk, 3 Üdvözlégy Mária, Dicsőség az Atyának Első titok Jézus feltámadása (Mt 27,57-66 / 28,1-8; Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-1; Apcsel 1,3) Mária, a mi Édesanyánk, Te vagy az egyetlen teremtmény, aki mostantól részese vagy Jézus Feltámadásának. Erősíts meg minket abban a hitben, hogy végső sorsunk nem a halál, sem a romlás és a hamu, sem egyszerűen a lélek további élete, hanem a testi feltámadásunk is. Kiábrándult világunknak szüksége van arra, hogy tudja, hogy Isten nem teremtett halált. Tudnunk kell, hogy a világ jelenlegi állapota nem az utolsó szava Isten teremtő és újrateremtő hatalmának. Szilárdíts meg minket abban a hitben, hogy az emberiség jövőjének alapja a Húsvét ragyogó fénye. Második titok Jézus mennybemenetele (Mk 16,19-20; Lk 24,50-53; Apcsel 1,9-12) Szentséges Szűz Mária, nem tudjuk, hogy jelen voltál-e a feltámadt Jézus utolsó megjelenésekor, mikor a mennybe emelkedett. De van okunk arra, hogy ezt gondoljuk, mivel jelen voltál az Utolsó Vacsoránál az apostolokkal. A mennybemenetel napján angyalok mondták, hogy Jézus a feltámadás dicsőségében fog visszatérni. Erősíts meg minket eljövetelének várásában, melyre az idők végezetén kerül sor. Segíts megőrizni a reményt az egyház, a világ és az egész emberiség jövőjéért. Harmadik titok Pünkösd, a Szentlélek eljövetele (Apcsel 1,12-14; / 2,1-47) Édesanyánk, Mária, Te bárki másnál jobban befogadtad életedbe a Szentlelket. Ezekiel próféta egy látomásában, már látta a Lélek életadó hatalmát, még élettelen, száraz csontoknál is. Hogy Veled együtt mi is befogadhassuk Őt, aki

9 ki tud hozni minket a sírból és képes reménységgel eltölteni minket, túl minden elbátortalanodásunkon. Segíts, hogy higgyük, hogy a Lélek, akinek közbenjárásával méhedben megfogant Istenfia, képes arra is, hogy újjáélessze az Egyházat és a mai világot. Tégy fogékonnyá minket a Szentlélek fuvallataira! Negyedik titok Mária mennybemenetele Édesanyánk, Mária, azt a Nőt tiszteljük Benned, akit János látott a Jelenések könyvében: napba öltözött, csillagok a koronája, a hold a lába alatt. A jelenésekben is így vagy látható: fényességes, egy új világ hírnöke, az egyetemes feltámadás záloga. Benned tiszteljük az Új Évát, az Új Emberiséget, a már Isten örök Hajlékává változott Egyházat az emberekkel együtt. Mindig, amikor a reménytelenség les ránk, csak egy Feléd vetett pillantás adja vissza reményünket! Ötödik titok Mária megkoronázása a mennyben és Jézus dicsőséges eljövetele (Jel 12,1-6) Édesanyánk, Mária, dicsőséges megkoronázásoddal Fiad előre megszenteli Benned az emberiséget, melyet meg akar gyógyítani, át akar alakítani és meg akar dicsőíteni. Hála Neked, még ebben a siralomvölgyben is a befejezéshez közelgő emberiség felé tudjuk emelni tekintetünket. A szent Városban, az új Jeruzsálemben, ahol Isten letöröl szemünkről minden könnyet, ahol nem lesz többé sem halál, sem sírás, sem fájdalom, mivel a régi világ véget ér. Miközben törekszünk a jelen világ jobbítására, Veled és a Szentlélekkel együtt fordulunk Jézushoz és könyörgünk: Jöjj! Kérjük az Urat Köszönjük Urunk, hogy megengedted, hogy imádkozzunk az emberiség gyógyulásáért Máriával, alázatos szolgálóddal, minden ember Édesanyjával. Hallgasd meg imáinkat Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik Veled és a Szentlélekistennel együtt mindörökké. Amen.

Imádkozzunk mindannyian az emberiség gyógyulásáért. bevezetés a kilencedhez

Imádkozzunk mindannyian az emberiség gyógyulásáért. bevezetés a kilencedhez Imádkozzunk mindannyian az emberiség gyógyulásáért bevezetés a kilencedhez A történelem minden korszakában az emberiség úgy gondolta, hogy különösen zavaros időket él át. Nem kell tehát túl hamar azt éreznünk,

Részletesebben

Gecemáni Órák Imái. A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák

Gecemáni Órák Imái. A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák Gecemáni Órák Imái A nigériai Nwoye Barnabásnak adott imák NIHIL OBSTAT: Rev. Fr. Stephen Obiuxwu Censor Deputatus Chairman. Doctrine and Faith Committee Archdiocose of Onitsha, Anambra State 430001 NIGERIA

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy. Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy. Ó mennyire szeretném

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Kővári Károly (össz.): Rózsafüzér titkok

Kővári Károly (össz.): Rózsafüzér titkok PPEK 583 Kővári Károly (össz.): Rózsafüzér titkok Kővári Károly (össz.) Rózsafüzér titkok mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

Ima papi-szerzetesi hivatásokért

Ima papi-szerzetesi hivatásokért Ima papi-szerzetesi hivatásokért 1. Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik!

Részletesebben

Charles de Foucauld (1858-1916)

Charles de Foucauld (1858-1916) Charles de Foucauld (1858-1916) Elvesztettem a szívemet azért a názáreti ért, akit 1900 éve keresztre feszítettek és azzal töltöm az életemet, hogy igyekszem követni Őt, amennyire gyengeségem engedi. Líceumi

Részletesebben

Október 1. Október 2.

Október 1. Október 2. Októberi Imádságok Tartalom Október 1.... 2 Október 2.... 2 Október 3.... 2 Október 4.... 2 Október 5.... 2 Október 6.... 2 Október 7.... 3 Október 8.... 3 Október 9.... 3 Október 10.... 3 Október 11....

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Szőkefalvi engesztelő imádságok

Szőkefalvi engesztelő imádságok Szőkefalvi engesztelő imádságok Ez az imagyűjtemény az évek során kialakult gyakorlat alapján készült összeállítás, az egységesebb folytatás támogatására. Az imafüzet változatai közül javasoljuk az adott

Részletesebben

Örvendezzünk. A bérmálkozók imakönyve. www.liturgia.sk

Örvendezzünk. A bérmálkozók imakönyve. www.liturgia.sk Örvendezzünk A bérmálkozók imakönyve Örvendezzünk A bérmálkozók imakönyve www.liturgia.sk Imprimatur: Mons. Joseph Haľko, episcopus auxiliaris bratislaviensis Bratislavae, die 25 Martii 2013, Nr. 1284/2013

Részletesebben

SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA

SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMAÓRA 2010. október 5. Az OLTÁRISZENTSÉG kitétele Ének: Vágyva jöttem színed elé 1. Vágyva jöttem színed elé e szenthelyre, Istenem, Hol az ember búja, gondja szép csendesen elpihen.

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

2009. December Nr. 31

2009. December Nr. 31 2009. December Nr. 31 A Szűzanya 2009. november 25 -i üzenete Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy újítsátok meg családi imáitokat. Örömmel készüljetek Jézus eljövetelére.

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? ( Lásd az kérdések után a fontos imák között )

15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? ( Lásd az kérdések után a fontos imák között ) TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 2014. 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten

Részletesebben

Jöjjetek, hát keresztények...

Jöjjetek, hát keresztények... Jöjjetek, hát keresztények... A szepsi egyházközség hívei és lelkipásztorai tisztelettel értesíti a szűkebb pátria híveit, hogy 2007. augusztus 12-én 11.00-kor ünnepi szentmise kezdődik szent Rókus tiszteletére

Részletesebben

A TEMETÉSI ISTENTISZTELET RENDJE

A TEMETÉSI ISTENTISZTELET RENDJE A TEMETÉSI ISTENTISZTELET RENDJE A) HAGYOMÁNYOS TEMETÉS A RAVATALOZÓNÁL FOHÁSZ 1. A mi segítségünk és egyedüli vigasztalásunk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen (Zsolt 124,8; 2Kor

Részletesebben

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL

EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDÉVEL Készülünk Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJÁRA 2015. 02. 02-re INDÍTÓ GONDOLATOK ÁRPÁD-HÁZI

Részletesebben

Keresztút. Életrajz "Minden hivatás a szeretetben gyökerezik."

Keresztút. Életrajz Minden hivatás a szeretetben gyökerezik. Keresztút Életrajz "Minden hivatás a szeretetben gyökerezik." Zdenka nővér, Cecília Schelingová,1916. december 24-én született Kriván (Krivá) az Alsó-Kubin-i (Dolny Kubín) járásban. Diákéveit 1929-től

Részletesebben

Jean Vanier: Jézushoz megyek

Jean Vanier: Jézushoz megyek PPEK 625 Jean Vanier: Jézushoz megyek Jean Vanier Jézushoz megyek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben