Gondolatok fiataloknak és családoknak az ÉLET ajándékáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok fiataloknak és családoknak az ÉLET ajándékáról"

Átírás

1 FÉSZEKMELEG Gondolatok fiataloknak és családoknak az ÉLET ajándékáról

2 Készült 2009-ben, dr. Bábel Balázs érsek, metropolita székfoglalásának 10. jubileumi évében, amely ennek nyomán a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye missziós esztendeje. Második, javított és bővített kiadás Szerkesztők: Juhász Péter, Kormos Miklós, Mindszenti István Lektorok: Jenei Gábor, Roska Péter Korrektúra: Halasi Klára, Kozák Andrásné és Patvarosné Szeverényi Klára Tördelő: Papp Zoltán A borító a Néma és a Bornitz-Papp család képeinek felhasználásával készült Grafika: Komáromi János és Simon András A ik oldal képei a házasságig megőrzött szexuális tisztaság magyar védőszentjeit ábrázolják. A füzet megrendelhető: Budapest: Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Tiszántúl: Juhasz Peter, Duna-Tiszaköze: Jobbágy Mihályné, Dunántúl: Kormos Miklós, A missziós füzetet kiadta: a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Élet- és Családvédelmi Központja, egyházmegyei támogatással. Életvédelem: Jobbágy Mihályné védőnő (T.: ), Juhász Péter (T.: ) Kormos Miklós lelkipásztor (T.: ); Családi életre nevelés: Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes (T.: ) 2

3 ELŐSZÓ Szeretettel nyújtjuk át e füzetet a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye missziós évében. Fogyasztói társadalmunkban szomorúan figyeljük ifjúságunk kiszolgáltatottságát abban a média-zuhatagban, amely elárasztja őket bizonyos liberális eszmékkel. A reklámhadjárattal ideálként kikiáltott szabadosság igézetében elérhető pillanatnyi örömök csak rövid távú boldogságot adhatnak. Az egyre több válás következtében széteső és megsebezett családok maguk sem tudják átadni azokat az alapvető értékeket, amelyek nyomán fiataljaink lerakhatják jövendő családi életük alapjait. (Sajnos e válások nagy része maguk is a hiányosan felkészült házasságok következményei. S akkor még nem szóltunk az egyik szülő s így az adott nem példájának hiányában kialakult homoszexualitás lehetőségéről.) Mindezt jól szemlélteti és ki is egészíti a belső borítón közölt két gondolatsor. Elöregedő és egyre fogyó nemzetünkben sokan nincsenek tisztában az Istentől ajándékba kapott élet értékével, felelősségével, az elutasított élet következményeivel, a reánk bízott teremtett világ szépségével, de egyben veszélyeztettségével. A következő oldalakon szeretnénk bemutatni, hogy van alternatíva. Lehet önmagunkat ajándékként megőrizni életünk leendő társának; lehet igent mondani a megfogant életre akkor is, amikor ezt sokan eldobandó tehernek tartják; lehet gyógyulni a visszautasított élet következtében keletkezett sebekből; lehetséges olyan életet élni, amely nem szennyezi tovább környezetünket; lehetséges Isten kegyelmével megélni Isten és az Egyház parancsait és tanításait a mi hosszú távú boldogságunk érdekében. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani e szöveg-gyűjteménnyel, a tanúságtételekkel, elgondolkoztató írásokkal, ötletekkel. E füzet összeállításának kezdetén 40 éves volt a Humanae vitae pápai enciklika, s jelent meg az MKPK felelőségünk a teremtett világért c. körlevele. Idén 10 éves a Boldogabb Családokért püspökkari körlevél. Az igen időszerű Evangelium Vitae pápai enciklikával együtt több pontot is elhelyeztünk ezekből kiadványunkban utalva letölthetőségükre, mivel tapasztalatunk, hogy sajnos nem eléggé ismertek ez egyházi tanítások. Idén ünnepeljük a 800 évvel ezelőtt alapított ferences rendet is. Szent Ferenc a természet, az élet szerelmese volt, aki kutatta a boldogság titkát nem találva azt pénzben, hatalomban, karrierben, múló gyönyörökben és végül az értünk emberré lett Istenben lelt rá. Kérjük közbenjárását, hogy mi és a kedves olvasó is egyre nyitottabb szívvel keresse az igazságot (amely Jézus tanítása szerint szabaddá tesz), s meg is találhassa azt Krisztusban. Kormos Miklós 3

4 I. KÉSZÜLET A CSALÁDI ÉLETRE Szép szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek! Dante találóan írja az emberről: A gyönge lélek összes tudománya, hogy (mint alkotta vidám Alkotója) ami gyönyörre gyújtja, azt kívánja. Kacsint előbb némely kisebbke jóra s megcsalják, és utánuk futna végül, ha bölcs vezér vagy bölcs fék meg nem ója. Ezért kell mindig törvényt tenni fékül. (Purgatórium 16,88-94) A törvény érted van, téged véd Ha egy atomerőműben kikapcsolják a biztonsági berendezést, az óriási károkat okozva felrobban. Ha egy autóban elromlik a fék, lehetetlenné válik a biztonságos közlekedés, az ilyen kocsi ön- és közveszélyessé válik. - Ha az erkölcsi életben függetlenítjük magunkat a törvénytől, hallatlan pusztítás előidézői leszünk. Vidám Alkotónk keze nyomát őrizve mindegyikünkben él a boldogság utáni vágy, s ugyanakkor mennyi csalódás keseríti életünket. Ezek sokszor nem pusztán alkalmi elsötétedések, hanem egész életünkre rátelepednek. Ha egy-egy fájdalmas katasztrófa után átgondoljuk, hol is hibáztunk, legtöbbször megállapíthatjuk, hogy nem rossz irányban kerestük a boldogságot, hanem azzal vétettünk, hogy oktalanul függetlenítettük magunkat a törvénytől, ami a fék, a biztonsági berendezés szerepét töltötte volna be. Kétségtelen, hogy a boldogság-keresésben első helyen személyes kapcsolataink állnak, s épp ezen a területen kapjuk-ejtjük a legnehezebben gyógyuló sebeket. Mindig külön varázsa van egy férfi és egy nő kapcsolatának. Isten egy tökéletes szeretetközösségben él (Szentháromság), és az embert is így alkotta meg, hogy teljessé csak szeretetközösségben váljon. Itt nem kevesebb az igényünk, mint, hogy valaki kizárólagosan és visszavonhatatlanul szeressen. Ez természetesen csak a házasságban valósul meg. Ezért oly fontos az együttjárás, amely előkészítője vagy elrontója az életre szóló szeretetközösségnek. A keresztény erkölcstan szerint az együttjárásban kialakuló szexuális kapcsolat nem előre visz, hanem sok-sok értéket, lehetőséget elpusztít. Paradoxnak tűnik, de így igaz, hogy teljesebb, boldogabb az a házasság, amelyben csak a házasságkötés után lesz teljesen eggyé a férj és a feleség. Harminc éven át több száz fiatal életét láthattam páratlan közelségből. Ezen tapasztalataimat sűrítik a következő sorok. Bár te is megszívlelnéd az itt leírtakat, s így együttjárásod, házasságod valóban boldog lenne. Milyen károkat okoz a házasság előtti szexuális kapcsolat? 1. A pár életéből egy felhőtlen, játékos korszak ( gyermekkor ) egyszer s mindenkorra pótolhatatlanul kimarad. Jól tudjuk, hogy milyen meghatározó egész életünkre gyermekkorunk (játék, bizalom, ráhagyatkozás,...). Életünkben a felnőttség, a felelősség a szexuális éréssel jelenik meg. Ha egy pár a házasságkötésig tartózkodik a szexuális kapcsolattól, hallatlanul szép, játékos, felhőtlen korszakkal alapozza meg jövő életét. Ezt később nem lehet pótolni! 2. A sokszínűség ki sem épül vagy leépül. Két ember között a legkifejezőbb a testi 4

5 kapcsolat. Amíg ez nem jöhet létre, ezer más módon fejezik ki figyelmességüket, ragaszkodásukat. Ha a testi kapcsolat belép, az összes többi kifejezésmód háttérbe szorul. Ha a belépésig már kiépült egy gazdag kapcsolatrendszer, az tovább él. Ha nem, sivár, egyhangú lesz két ember kapcsolata: Az ágy közös. A párna nem. (Pilinszky János: Életfogytiglan) 3. A szexuális kapcsolat a teljes önátadásnak és a teljes elfogadásnak a jele. A teljesség nem lehet egy estére vagy például három hónapra szóló. Amikor tehát eljátsszák a teljes odaadást, holott egészen más a valóság, becsapják egymást, hazudnak egymásnak. A teljes elfogadás azt jelenti, hogy döntésem visszavonhatatlan. Ez csak a házasságban igaz. 4. Egy személy számára a legmegalázóbb, ha tárgyként kezelem. Nem tárgyként, hanem személyként fordulni a másik felé, azt jelenti, hogy páratlan szerepet tölt be az életemben (nem pusztán szexuális ösztönöm tárgya). Az említett páratlanság csak a házasságban realizálódik. 5. A másik teljes elfogadása azt jelenti, hogy titkaival együtt fogadom el. Igazán csak a titok vonzza, bűvöli el az embert. (Gyermekkorunkban miután egy kisautót kibeleztünk, többé már nem volt érdekes számunkra, kidobtuk a szemétre.) Ha kíváncsiságom, erőszakom fölébe keveredik a másik titkai tiszteletének, valójában nem beszélhetek elfogadásról, szeretetről. 6. Századunk betegsége az elidegenedés. Szavaink, kifejezéseink helyi értéküket, tartalmukat elveszítik. Ha a szexuális élet ösztön-kielégítéssé degradálódik, lejáratódik, hogyan fejezzem ki szívem választottjának, hogy egyedül őt szeretem? Amikor azt mondom, hogy egyetlenem, már magam sem hiszem, mert nem az. 7. A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban védtelenné, kiszolgáltatottá válik az ember. (A lágerparancsnokok nagyon tisztában voltak a levetkőztetés megszégyenítő jellegével, éltek is vele.) A szemérmesség védi az értéket, a titkot, a jogtalan szemektől, illetéktelen személyektől. A házasságban ezt az értékvédő szerepet átveszi a bizalom. A házasságon kívüli meztelenségben leomlik az első védőrendszer (szemérmesség), s még nincs meg a második (bizalom), az ember így kiszolgáltatott lesz. 8. A házasságon kívüli szexuális kapcsolatban az egyik legszentebb valósághoz, két ember tökéletes szeretetkapcsolatához félelem, bűntudat kapcsolódik. Nincs mögötte a teljes elköteleződés biztonsága: Te életre-szólóan, visszavonhatatlanul az enyém vagy, és én a tiéd. 9. A test nagyon könnyen válhat a manipulálás eszközévé. Ráhajthatok valakire, testileg enyém lehet, de ezzel egy kegyetlen zsákutcába kerülök: Vajon tényleg szeret? Nemcsak a hálómba került? Őszintén szeret, nemcsak a trükköm köszön vissza? így magányom soha nem oldódik föl, mert nem szabadon fogadtak el. 10. Roppantul megtévesztő, amikor a test túlhangsúlyos lesz a választásban. Természetesen, nagyon fontos tényező a testünk, de egy teljes élet boldogságához még fontosabb a másik figyelmessége, önzetlensége, türelme, áldozatkészsége, megbocsátási készsége... A próbaházasság egysíkú döntést hoz, amióta ez divat, sokkal több a válás, mint azelőtt. 11. Az ember azáltal több az állatnál, hogy nem determinálják ösztönei. A férfiasság nem az ösztönerővel mérhető, hanem épp azzal, hogy valaki mennyire ura ilyen hajlamainak. Az önfegyelem hiánya, föladása a későbbi házasságot is megrontja (erőszakosság, hűtlenség stb.). 12. A házasság előtti szexuális kapcsolat a féltékenység, a gyanakvás és a bizalmatlanság alapjait rakja le. Partnerem ma velem él házasságon kívüli szexuális életet. Holnap házastársam lesz, s mivel nemi élete eddig sem korlátozódott a házas kapcsolatra, bárkivel megcsalhat. A házastársi hűségre a legnagyobb ga- 5

6 rancia: a házasságkötés előtt megtapasztalom, hogy partnerem irányomban mennyire ura ösztöneinek. 13. Egy házasság teherbírása attól függ, hogy mennyire szabadon vállaltam. Krízisekben jó visszagondolni arra, hogy milyen hosszú időn át teljesen függetlenül (szexuális kapcsolat nélkül) éltünk egymás mellett, s így érett meg egy erős, szabad döntés. Mennyire szomorú arra gondolni, hogy belesodródtam egy házasságba: Valójában nem akartam, de pofátlanság lett volna négy év együttélés után otthagyni.,... Jött a gyerek., stb. A sodródás, a kényszer mindig értékpusztító. 14. Ami a testhez kapcsolódik, abban jelen van az elmúlás, a halál, ez igaz a szexualitásra is. Ezt a tényezőt a házasságon belül az életadás lehetősége ellensúlyozza. A házasságon kívül pedig csak a múló gyönyör szolgálata van jelen: Cimborák, a kéj, a tivornya testet gyújt, és lelket aszal. De rút lesz, de fekete, ronda, az ember, amikor belehal! (Francois Villon) 15. A házasság során is van több időszak, amikor nem élhetnek házaséletet a párok (gyermek születése, betegség,... ). Ha a házasságkötés előtti megtartóztatás idején kiépül egy gazdag jelzésrendszer a kölcsönös szeretet kifejezésére, akkor ezen időszakokban is élő marad a kapcsolat. A szeretet jelzésére páratlan lehetőség a testi kötődés, de ez csak akkor hiteles, ha az élet összes területén egyedülállóan fontosnak tartom társamat. 16. Hogyan tekinthet öregkorára az, akinél a szeretet fogalmához szükségszerűen hozzákötődik a szexualitás fogalma? Ezzel a szemlélettel az öregkor üres, kétségbeejtő. Ha viszont van egy szép tavasz, amelyben az illető megtapasztalja, hogy milyen gazdag lehet a kapcsolat testi kötődés nélkül is, akkor az őszre és a télre is reménnyel tud tekinteni. A felsorolt 16 szempont világnézettől függetlenül minden ember számára megszívlelendő. Alapvető emberi tapasztalatokra hivatkoztunk (bizonyára te is sokat átéltél ezekből). A teljesség kedvéért még ide tennénk egy olyan érvet, amely az istenhívőknek jelent sokat: 17. Életünknek és testünknek Isten a gazdája. Sem a saját testem, sem partneremé nem az én tulajdonom. Isten tulajdonjogát sértem a házasságon kívüli kapcsolattal. A házasságban Ő egymásnak ajándékoz bennünket, tehát innen kezdve nem sértés, nem lopás a szexuális kapcsolat, hanem kizárólagosságával, visszavonhatatlanságával épp megsejtet valamit abból, hogy hogyan szeret az Isten. Testünk végtelen értéke Ha a felsorolt 17 szempontot átgondoljuk, be kell látnunk, hogy az Egyház szigorúnak tűnő erkölcsi rendszerével nem eltiltani akar valamitől, hanem egy teljesebb élet, teljesebb boldogság felé szeretne vezetni bennünket. Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a hívő ember szemében minden földi valóság leértékelődik. Az igazság az, hogy a hit minden földi értéket nem leértékel, hanem fölemel. Bármennyire paradoxnak is tűnik, egy hívő ember számára testünk nagyobb érték, mint egy materialista számára. Először is: Isten már a teremtéskor olyan gonddal, szeretettel, annak tudatával tervezte és formálta meg az emberi testet, hogy egykor majd Egyszülött Fia így fog megtestesülni. (Mi ennek alapján megtehetjük azt, amit még az angyalok sem: testvérünknek szólíthatjuk Krisztust.) Másodszor: testünknek örök jövője van, minden testünkhöz kötődő érték örökre megmarad. A hívő ember örömmel, büszkén és felelősséggel tekint a testére. A kereszténység tehát nem a bűn forrásának, nem valamilyen gyanús dolognak tekinti az emberi testet. Mi azt valljuk, hogy értékesebbé lesz egy szeme, ha testet ölt. Örülünk annak, hogy Michelangelo megfestette az Utolsó ítéletet, kifaragta a Pietát, örülünk 6

7 annak, hogy Beethoven lejegyezte a IX. szimfóniát. Amikor két ember szeretete, összetartozása a test által is kifejeződik, ez Isten szándéka szerint több, értékesebb, mint a plátói szerelem. Tehát szó sincs arról, hogy önmagában a szexualitás bűnös dolog lenne. Pusztán arról van szó, hogy az a bűn, ha testével két ember hazudik egymásnak: eljátszik egy kizárólagos, teljes odaadást, holott a valóság egészen más. Felidézhetjük a Legyetek jók, ha tudtok! c. filmet. Csirifizkió szíve minden melegével szereti Leonettát. Ezt a gyönyörű szerelmet tönkre akarja tenni a kislányt megrontó főúr, s ezért odavágja Csirifizkiónak: Leonetta teste őrzi az én öleléseimet. Csirifizkió ezt a galád embert hasba szúrja. Az igazi szerelem nem elégszik meg töredékkel, sértetlenül igényli a másikat. Az Egyház törvényeivel ezt a teljességet szeretné biztosítani a házasoknak. Az életben sokkal jelentéktelenebb esetekben is ragaszkodunk a teljességhez. Az étteremben a pincértől joggal elvárjuk, hogy előttünk bontsa fel a palackozott italt. Ha autót vásárolunk, szerelőt viszünk magunkkal, aki gondosan megvizsgálja a kínált kocsit, hogy nem karambolos-e, nincs-e valamilyen rejtett hibája. Nagyon bánkódunk, ha kiderül, hogy hamisított a hozzánk került pénz. S vajon ezt az igényességünket épp a legszentebb területen adjuk fel? A szexuális szabadosság az élet legszentebb területét leszállítja a próbálgatás, az esetlegesség szintjére. A meggondolatlanság ára Amikor életre szóló sérülésről, pusztításról beszéltünk, ebben semmi túlzás nem volt. Mezei Mária 50 éves érettségi találkozóján könynyek között idézte föl a 18 éves korában elkövetett abortuszát. Figyelmeztetése mindannyiunkhoz szól:... amikor megláttam a vödörben a véres húscsomót, cafattá tépett kis lábakat, s egy csöpp kis kéz utánam nyúlt,... szememből a könny, mellemből a tej megeredt, és elfolyt haszontalanul, mint az életem. Soha többé nem lehetett gyerekem. Vigyázzatok! Mondd meg mindenkinek, kiáltsd mindenkinek: vigyázzatok! Szép szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek! Ne csúnyuljon szabadossággá! A szerelmeskedés szennyes öröm! A kíváncsiság, nyugtalanság, szánalom, ajándékozási vágy nem szerelem! A szerelem egyszeri és szent Titok, lényege a Szeretet. Ha Ő vezet, előbb-utóbb rátalálsz arra, aki keres... Ha pedig már valamit elrontottál volna életedben, nem szabad kétségbeesned! Jézus gyógyító ereje mindennél hatalmasabb. Ő orvosként hozzánk, betegekhez jött, vérének egyetlen cseppje képes a világ összes szennyét, mocskát eltörölni. Őt kérd, hogy teremtsen benned tiszta szívet, és így tudd rád bízott házastársadat páratlan módon szeretni. Gyermekeidet pedig bölcs vezérként, féltő gondossággal vezesd a tökéletes szeretet útján! Mezei Mária figyelmeztetése igaz. Mégsem lehet a pesszimizmusé az utolsó szó. Életünk minden területén megvan a javítás lehetősége. A bűn vagy a helytelen magatartás megváltoztatása, az okozott károk kijavítása a keresztény élet alapvető feladatai közé tartozik. Aki szép szabadságát nem tudta mindig önkéntes fegyelemmel őrizni, az előtt is nyitva áll a harmonikus és boldog házasság lehetősége. Az önmagából kilépő, másikra figyelő szeretet akkor is kiépítheti a házastársak sokszínű kapcsolatát, a szeretetet leleményesen kifejező jelzésrendszerét, ha erre az együtt járás kapcsán nem mindig gondoltak. Lehet, hogy ebben az esetben ez később nehezebb lesz, több odafigyelést igényel majd, de aki Istenben bízik, annak semmi sem lehetetlen. Az utolsó szó legyen Szent Pálé: A szeretet türelmes,...jóságos,...féltékeny,...nem keresi a magáét (1 Kor 13,4-5) Farkas István piarista tanár 7

8 A szexualitás igazságát élni élet-fontosságú (részlet egy előadásból) Az önátadás logikájában azonban természetes, hogy a test és a lélek harmóniája kell, hogy érvényesüljön. Az ember akkor van harmóniában saját magával, ha azt fejezi ki, azt kommunikálja a testével, amit egész emberi valójával, egzisztenciájával állít. Ha úgy egyesül a két test, hogy a két ember egész emberi mivoltával nem akarja magát egymásnak adni, akkor súlyos, életveszélyes hazugságról van szó. A paráználkodó a testével azt hazudja a másiknak, hogy a tiéd vagyok, és a szexualitást, amit a Teremtő az Ő Szeretetének képmásául adott neki, visszaélve a kapott ajándékkal önzésre használja, az egyesülés által fakadt, ajándékba kapott életet pedig általában egyszerűen elpusztítja. A 6. parancsolat semmibevétele tehát magával hozza a 8. parancsolat sérülését, és igen gyakran az 5. parancsolat megsértésével folytatódik. Szent Pál azt állítja, hogy a kicsapongók saját testük ellen vétenek, és ma is megkérdezi: «Hát nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma?» (1Kor 6,18-19) Mit is jelent felelős módon, tisztességesen bánni a testtel, a személyes kapcsolattal, az élettel? Mit jelent áldozatot vállalni a társamért, leendő gyermekeimért, Istenért? A önmegtartóztatás áldozattal jár, amihez szükséges Isten kegyelme. Az a mítosz pedig, hogy káros lenne az emberre nézve, ellenkezik a józan tapasztalattal. Az egészséges, az emberi testnek megfelelő szexualitás elferdülése, a homoszexuális cselekedet szintén visszaélés a szexualitás ajándékával. Aki testének tagjait nem rendeltetésüknek megfelelően használja, az csúfot űz a Teremtőből. (vö. Róm 1,26-27) Az a törvény, mely azt a látszatot kelti, hogy a homoszexuális együttélés egyenlő értékű a heteroszexuálissal, gyalázatos hazugság, azok a törvényhozók pedig, akik megszavazzák, becstelenül visszaélnek a Teremtőtől kapott emberi felelősségükkel. Egy antropológus végigvizsgálta az általunk jelenleg ismert közel 80 emberi kultúrának a történetét, és arra a megállapításra jutott, hogy amikor bekövetkezik, hogy társadalmi szinten felborulnak a szexualitás törvényei, az illető kultúra napjai meg vannak számlálva. A mi civilizálatlanná vált európai civilizációnk demográfiai öngyilkossága is igazolni látszik ezt a megállapítást. Európa Titanicja már nekiütközött a jéghegynek. Ma Magyarországon fizikai és vegyi eszközökkel folyamatosan lényegesen több megfogant életet pusztítanak el, mint amennyit megszületni hagynak, és minden évben egy kisváros lakossága tűnik el a nemzet közösségéből. Az önnön természetével visszaélő hazug szexuális élet mögött a hazugság atyja áll, aki kezdettől fogva gyilkos. A gonosszal szemben a Jóért folytatott szellemi harcnak a középpontjában a férfi és a nő egysége és egyesülése áll. II. János Pál pápa az élet kultúrájának nevezi azt a társadalmat, amely az életet a legnagyobb ajándékként vigyázza, és minden embernek felbecsülhetetlen értéket és méltóságot tulajdonít. A halál kultúrája pedig az a társadalom, amely emberi személyeket eszközként kezel, sőt semmibe vesz és elpusztít. Tartozunk tehát a reánk bízott ifjúságnak, a társadalomnak és Istennek azzal, hogy hitelesen és értelmesen átadjuk számukra az Egyház által őrzött és gondozott tiszta jézusi tanítást. Milyen fontos, hogy atyák, hitoktatók és szülők vegyük komolyan az Egyház tanítását a szexualitás kényes, de életbevágóan fontos területén is. Fontos a sebzett szexualitásból való gyógyulás A test, a psziché emlékezik, őrzi a sebek helyét akkor is, ha a bűnt Isten a bűnösnek, il- 8

9 letve a sebzett személy a sebzőnek már régen megbocsátotta. A gyógyulás néhány helye: Katona István atya, Mary Usha nővér, Margherita nővér lelkigyakorlatai, a Szent Ignác Lelkiségi Iskola gyógyító kurzusai, személyesen vezetett Szent Ignác-i lelkigyakorlat... keresztény pszichológus sőt néha szakorvos is szükséges lehet. Roska Péter (A teljes előadás letölthető az OLI tisztaság oldalán) Az ún. sürgősségi fogamzásgátlás ABORTUSZ is! A fogantatás, a megtermékenyülés, a beágyazódás és az emberi élet fogalmait olykor összezavarják. Az emberi élet biológiai szempontból az első sejtállapotnál kezdődik. A megtermékenyülés, avagy a fogantatás pillanata az ondó és a petesejt egyesülésekor következik be. Ezzel az egyesüléssel kapcsolatban az un. sürgősségi fogamzásgátlás vonatkozásában nagy félreértésről van szó. De mindenek előtt vegyünk sorra néhány igazolt orvosi tényt: a női testbe kerülő ondósejtnek mindössze 30 perc kell, hogy a méhkürtbe jusson. Ha itt vár rá egy petesejt, akkor abban a pillanatban megtörténhet a fogantatás (a megtermékenyülés). A fogantatás (vagy megtermékenyülés) után ez az egyetlen sejt immár egy teljesen új emberi lényt foglal magába. Ettől a pillanattól kezdve egészen a haláláig a tápanyagokon és az oxigénen kívül semmi mást nem kap ez az új ember. A következő 7 nap alatt ez az új emberi lény (magzat) szabadon leúszik a nő méhkürtjébe, és ott beágyazódik a méh tápláló szövetébe. Néhány nap alatt csatlakozik az anya vérkeringéséhez, és kémiai úton hormonális üzeneteket küld a vérén keresztül. Ez aztán az agyalapi mirigyhez jut. E működésével az új utas leállítja az anya menstruációs periódusát. Aznap, amelyen be kellett volna következnie a havi vérzésnek (viszont amely nem jön meg), ez egy hónappal a nő utolsó menstruációja után van, 2 hét telik el a megtermékenyülés és egy hét a beágyazódás után. Amikor az anyának 4-6 napot késik a menstruációja, az új emberi lény, vagyis a magzat szívverése megindul. A fogantatás kifejezést kétféle értelemben használják. A hagyományos értelmezés szerint az ondó és a petesejt egyesülése a megtermékenyülés. E fogalom egy újabb keletű értelmezése szerint fogantatáson a beágyazódás idejét értjük. Ha a beágyazódás fogalmát így használják, akkor ez az un. sürgősségi fogamzásgátlás keretében a fogamzásgátló tabletták és más méhen belüli eszközök alkalmazását teszi lehetővé. Mostanában a másállapot fogalmát is sokan használják új értelemben. Hagyományos értelemben ez a szó a fogantatás (megtermékenyülés) pillanatával kezdődő állapotot szokta jelenteni. Egy újabb értelmezés szerint a másállapot csak akkor kezdődik, amikor a nő testére megtapadásával hatást gyakorol az új jövevény, vagyis a beágyazódáskor. Ha a fogantatás és a másállapot fogalmát ebben az értelemben használja az ember, akkor a tisztesség megkívánná, hogy az illető kimondottan jelezze: ő inkább a beágyazódást érti ezen, mint azt a hagyományos fogalmat, amelyet a társadalom túlnyomó többsége hall ki ebből. A sürgősségi fogamzásgátlás fogalma rendkívül megtévesztő. Mivel 30 percnyi átmeneti idő után, amíg az spermium találkozik a reá váró petesejttel, bekövetkezhet a megtermékenyülés és megkezdődhet az új emberi lény élete, a nő még mielőtt elhagyná az ágyat, más állapotba kerülhet. A órával később alkalmazott tabletták tehát nyilvánvalóan nem az emberi élet kezdetét teszik lehetetlenné. Számos ilyen tabletta hatására azonban a méh nyálkahártyája befogadásra alkalmatlanná válik, így aztán a magzat mivel nem tud beágyazódni meghal. Ez pedig abortusz: a magzati életkorát élő gyermek elpusztítása! Prof. Dr. J.C. Willkie 9

10 Együtt járás szex nélkül? Az égő gyertya finom fényt vetett kettejük szorosan összefonódott kezére. A fiú hüvelykujjával gyengéden simogatta a lány kézfejét, és tekintete szerelmesen mélyedt meleg barna szemébe. Már három hónapja találkoztak rendszeresen. Az egyetemen ismerkedtek meg. Péter fizikát, Andrea angolt és franciát tanult. Kapcsolatunkról akarok ma este beszélni mondta Péter, olyan elutasító voltál... hát nem szeretsz? Dehogynem, Péter, szeretlek! válaszolta Andrea, és gyengéden megszorította a fiú kezét. De hát akkor mi van? Talán félsz a testi kapcsolattól? Nem, nem félek válaszolta Andrea, és lesütötte a tekintetét, de meg vagyok róla győződve, hogy az jobb, ha csak a házasságban kerül sor az intim kapcsolatra. Eközben újból nyíltan, majdnem kihívóan a fiú szemébe nézett. Péternek leesett az álla a meglepetéstől, és ezt hebegte:...ez nem létezik..., ez nem lehet igaz..., te még a középkorban élsz? Péter, kérlek, ne légy udvariatlan. Alapos okaim vannak arra, hogy ez az álláspontom. Ne haragudj, Andrea, de ez számomra teljesen váratlan volt. Tudod, hogy ma mindenki ezt csinálja, és ilyen véleményre nem számít az ember. Először is, Péter, kedvesem, nem igaz, hogy mindenki ezt csinálja vetette ellen Andrea, és másodszor ezzel saját magad ismered el, hogy számodra az a mérce, amit a többség csinál. Ha annyian teszik, csak nem lehet olyan rossz... ezt gondolták emberek ezrei, amikor Heil Hitlert kiáltottak és büszkeségtől dagadó mellel vonultak háborúba. Egyre több ember lop, egyre több az iszákos... azért ez helyes? S a többség viselkedése legyen a mérce? Nem, természetesen nem csendesítette le Péter a lányt, de mi ketten gondolkodó fiatalok vagyunk, nem? Hát vizsgáljuk meg egyszer a dolgot jó alaposan! Az a fiatal, akinek nincs szexuális kapcsolata, prűd lesz, vagy talán mégse?! Egészen biztosan nem! A prüdéria nem a szexuális tevékenység hiánya miatt keletkezik, hanem amiatt, ha valaki a szexualitást szennyesnek tartja vagy elfojtja. De nekem ez nem szándékom, frigid se vagyok, hanem ezt a feszültséget tudatosan vállalni szeretném, és együtt szeretnék élni vele a házasságig. Szóval, Andrea, beismered, hogy benned is van ilyen vágy? Igen, természetesen. Látod, akkor ez úgy van, mint az éhséggel és a szomjúsággal. Aki pedig semmit sem eszik, az éhen hal. Miért ne elégíthetném ki a szexuális kívánságomat, amely mint nekem, mint embernek egyszerűen van? Hogy életben maradj, enned kell, ugyanezt a szexről bizonyíthatóan nem lehet állítani. De fontosabbnak tűnik nekem itt a magatartásod, Péter, a felfogásod saját kielégülésedről. Hiszen egy lány nem egy szelet csokoládé, amelyet elmajszolhatsz, hogy csillapítsd a kívánságodat. Én nem azért vagyok, hogy te kielégíthesd a szexuális vágyaidat. Ezt nem is így gondoltam. Tudod, a szexualitást ajándéknak szeretném tekinteni, amellyel egyszer téged, a szerelmesemet majd boldoggá tehetlek, közben persze tudom, hogy ez nekem magamnak is ajándék lesz. De csak akkor akarom a testi egyesülést, ha meglesz hozzá a megfelelő védőkeret. Ha valamilyen kívánságunk van, az nem jelenti automatikusan azt, hogy annak rögtön teljesülnie kell. Hiszen nem állsz meg a húsbolt előtt sem, ha a szalámi látványától összefut a nyál a szádban, és nem vered be a kirakat üvegét, hogy elvedd azt a szalámit, és csillapítsd az étvágyadat. 10

11 Az ösztönök azért vannak, hogy helyes úton és módon használjuk fel őket. És Péter, a szexuális kapcsolatban szükség van a védelmező keretre, amely a házasság. Ezt te mondod, szívem. De egy dolog világos, azt még is csak ki kell próbálnunk, hogy szexuálisan összeillünk-e. Vagy te nem tartod fontosnak, hogy ezen a területen is minden jól menjen? Nagyon fontosnak tartom. De, ne haragudj az egyenes kérdésért: mi az, ami itt nem illik össze? Meg tudod ezt nekem magyarázni? Péternek lángvörös lett a füle, és zavart grimaszt vágott. Rendben van, kis bestia, anatómiai probléma valószínűleg nem lesz, de nem a nemi szervekről van szó, hanem arról, hogy a partnerek kölcsönösen ki tudják-e elégíteni egymást. És ez mitől függ? Hát, föltételezem, hogy a lelki összhangtól, és attól, hogy a partnerek mennyire figyelnek egymásra. Pontosan. És nézd, ha már most intim kapcsolatba kerülünk, csalódni fogunk, mert mindkettőnknek sokat kell még tanulnunk. Hiszen erről már beszéltünk. Sok időre van szükség ahhoz, hogy tapintatot, gyengédséget, törődést, felelősségvállalást, egyszerűen önzetlen szeretet tanuljunk, nem így van? Kétségtelenül így van. Ebben igazat adok neked, Andrea, mert hiszen logikus, hogy a házasságban is tanulási folyamat lesz, hogy a másikat szexuálisan megismerjük és megtanuljuk kielégíteni. A nővéremnél volt alkalmam megfigyelni a másik lehetőséget is. Elég gyorsan öszszeköltözött a fiújával, és most már szinte semmi mondanivalójuk nincs egymásnak. Mégis hamarosan feleségül fog menni hozzá, amit nem tudok igazán megérteni. Látod, a házasság előtti szexuális kapcsolat gátja a szabadságnak, ahelyett, hogy elősegítené. Azt hiszem, hogy azok tudnak szabadon dönteni egymás, illetve a házasság mellett, akik nem kötik előre magukhoz a másikat főleg szexuális téren nem. Amikor egy nő első alkalommal adja oda magát férfinak, lénye legmélyéig odaajándékozza magát, és ez hozzáköti őt ahhoz a férfihoz. Nem az a jó, ha ez a férfi ugyanakkor a férje is? Ezt viszont a házasság előtti kapcsolatnál nem lehet száz százalékosan biztosítani. Így van, tényleg sok előre nem látható dolog van. De úgy gondolod, hogy a nővéremnél most más lenne a helyzet, ha ő meg a barátja vártak volna? Azt hiszem, igen. Feltéve, hogy meg van bennük az a készség, hogy a másik személyére úgy igazán odafigyeljenek. Hiszen mindenütt látod, hogy az ilyen baráti szexuális kapcsolatok annyira a szexhez kötődnek, hogy az emberi kapcsolat felszínes marad. Azon kívül azt is tudod, úgy válogatja a barátnőit, mint az ingét. Az ilyen egyoldalú szexuális tapasztalatok csak az új, a más, az erősebb ingerek iránti vágyat keltik fel, mert az olyan kapcsolatok, amelyek semmi másból nem állnak, csak szexből, magától értetődően unalmassá válnak. Természetesen, Andrea, de ezt én veled soha nem akarom. Tudod, hogy szeretlek, és ezt akartam testileg is kifejezésre juttatni... Teljesen megértelek, Péter, de nézd, éppen egy nőnél nagyon sok múlik a nemi egyesülés légkörén. Olyankor védettségnek és biztonságnak kell lenni ami a házasságlevéltől függ?... igen, drágám, attól is. A saját lakásunkban vagyunk, elválaszthatatlanul összetartozunk nyilvánosan is, örülhetünk egy gyermek jelentkezésének, nem kell félnünk, hogy rajtakapnak bennünket, férjnek és feleségnek tudjuk magunkat... a jogilag érvényes házasság olyan, mint a 11

12 kertet körülvevő kerítés, védelmezi a szerelem virágágyait. Már nagyon poétikus vagy... Rendben van. Hát maradjunk józanok. De vedd számításba azt is, hogy egy nőhöz az érzései is hozzátartoznak, és az intim kapcsolatban az érzéseknek egyértelműnek kell lenniük, különben sehogy sem jön össze a dolog. Ezt értem. Ez akkor azt jelentené, hogy azok a próbálkozások, amelyek rossz tapasztalatokkal végződnek, még nem mutatják azt, hogy a dolog alapvetően reménytelen. A kísérletezések sohasem adhatnak valóságos képet a szeretetről. Nem lehet próbaképpen élni, sem próbaképpen meghalni. A házaséletet sem lehet kipróbálni. Hiányoznak az előfeltételek, a kísérleti feltételek nem igaziak, félrevezetőek. Ez pontosan olyan, mintha azzal próbálkoznék, hogy megtanuljak úszni a fürdőkádban. Ez lehetetlen. Az igazi úszáshoz megfelelő körülmények kellenek: elég vízre, egy tó tágasságára van szükség. És a házasság olyan, mint ez a tó. Megfordítva ez azt jelentené, hogy egy szexuális próba, amely jól sikerült talán az ösztönök hevessége miatt, még nem bizonyítja azt, hogy a partnerek szexuálisan is tudnak valamit adni egymásnak egy hosszú házasság alatt. Tejesen ez a véleményem, kedvesem. Szeretni pillanatnyilag számomra ezek szerint ezt jelenti: lemondani, elhordozni a szexuális feszültséget... Azt jelenti, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, a lelket juttatjuk szóhoz és nem a nemi szerveket, érlelődünk a tapintatban, egymás megértésében, a gyengédségben, gyakoroljuk a megértést, szabadságot biztosítunk egymásnak a személyes döntéshez, nem válunk áldozatává a többség felfogásának, hanem megteremtjük a házasság alapjait... Jó, jó... már kapizsgálom... de én is akarom ezt?! Ez a döntő kérdés, Péter. Ebből is láthatod, hogy az igazi szeretet nagyobb részben akarati döntés, mint érzelmek dolga. Azt hiszem, igazad van. És meg kell mondanom, hogy számomra ez a szerelem tartósabbnak tűnik... te megérnéd... Ezt meg kell gondolnom. A gyertya sárgásvörös lángja megrebbent, amikor felkeltek, a székeket az asztalhoz tolták, és Péter felsegítette barátnőjére kabátját. (ETHOSZ magazin) Néhány jó képzés családi életre CSÉN (sapientia.hu): családórák tartására képez pedagógusokat, védőnőket. FÉK (fek.hu) - Timóteus Társaság: nemzetközi protestáns képzés nyári, erkölcs + angol táborokkal, és képzést ad. Társ-suli Varga Péter Spielhóznija alapján. Maga a Spielhózni: missziós jellegű vállalkozás az erkölcsi szakadék peremen élők megszólítására is. 12

13 Néhány szó a tisztaságról gondolatok, imák a Beszélgetés a mesterrel c. ifjúsági ima és elmélkedési könyvből (szerkesztette: Hetényi Varga Károly; Szent István Társulat) /interneten is hozzáférhető/ Fejlődésed éveiben nyugtalanító érzések támadnak benned. De ez ne zavarjon meg! Egészen természetes, hogy most új erők ébrednek benned, s szorongatni kezdenek. Ezektől a benned ébredő, fejlődő nemi erőktől egyáltalán nem szabad megrettenned. Inkább tisztelettel közeledj feléjük! Maga Isten plántálta azokat beléd! A félelem csak belső zavarhoz vezet. A tisztelet viszont a szabadsághoz. Lelkület és akarat A táplálkozás ösztönét a mértékletesség irányítja, a nemi ösztönt a tiszta lelkület szabályozza. Ez a szabályozás korántsem merülhet ki abban, hogy távol tartjuk magunkat bizonyos viselkedési formáktól, amelyek csak a házasság szentségén belül megengedettek, hanem fegyelmet követelnek tőlünk fantáziánkban, gondolat- és érzelemvilágunkban egyaránt. A tisztaság tehát lelkületből és akaratból fakad. Lelkületből, amely mély tisztelettel van eltelve az életösztönök jelentősége iránt. Akaratból, amely edzés és önmegtagadás által úgy megacélosodik, hogy mindent képes elkerülni, ami ellene mond Isten elgondolásainak. * Aki a házasságon kívül keres nemi élvezetet akár önmagán, akár máson történő szemérmetlen cselekedet által, az a tisztátalanság vétkét követi el. Vétkezik nemcsak Isten parancsa ellen, de végső soron árthat leendő családjának, házastársának is. Az nem bűn önmagában véve, hogy testi vágyaink vannak. Ezek önmagukban, erkölcsi szempontból nézve nem bűnösek. Így nem bűnös még az a természetes törekvés sem, hogy az ember ösztönösen a maga tetszését és gyönyörét keresi. Ezeknek semmi közük a szabad elhatározáshoz és beleegyezéshez. Amit nem tudva és akarva teszünk, az nem bűn, ha a jelenség úgy játszódik is le, mint egy előzőleg szándékolt bűn. Ami álmodban történik veled, azt szervezeted magától idézheti elő, tehát nem bűn. * Ugyanígy egy általad korábban nem akart és nem könnyelműen előidézett indulat, vágy, ha mégannyira beléd fészkeli is magát, nem számít bűnnek. A tiszta és jó szándékú indítóokból történő nézés, vagy az így létrejött ismeret önmagában nem minősül rossznak. Sőt, az érett ember egyenesen a művészet megélésében juthat el annak megértésére, hogy a szemlélt mű - amelyet nagy mestere az emberi test művészi ábrázolásának céljából alkotott -, mennyire különbözik azoktól a megnyilatkozásoktól, amelyek az ember figyelmét az alsóbbrendű ösztönökre szándékoznak terelni. Kerülj mindent, ami az érzékiséget kívánja fölkorbácsolni! Harc a tisztaságért Ne csodálkozz azon, hogy kísértéseid vannak, s tisztaságodért keményen meg kell harcolnod! A serdülő fiatalnak kemény próbát kell kiállnia. Ennek a harcnak azonban van értelme. A sokszor viharszerűen ébredő erők leküzdésében, nemessé tételében érlelődik férfivá az ifjú. Most kell jól megtanulnia és alaposan begyakorolnia mindazt, amire a későbbiekben oly nagy szüksége lesz: az önuralmat, az önfegyelmet, a lovagiasságot. Az igazi férfi képes uralkodni önmagán. Csak aki birtokában van ennek az önuralomnak, az érett az igazi szerelemre. Szigorúan, keményen 13

14 kell bánni az érzéki vágyak területén önmagával annak, aki másokhoz szívből jó, gyöngéd és kedves akar lenni. Mert, hogy is vállalhatná valaki a felelősséget másokért, elsősorban a családjáért, amikor önmagának sem ura! * A lányoknak éppen ilyen komolyan kell törődniük lelkük tisztaságával. Aki nem hajlandó vállalni ezt a fáradságot, az lassan eljátssza, elpocsékolja azt, ami a szíve mélyén érik. Lelkülete felületessé válik, és lehet, hogy képtelen lesz tartós, mást boldogító szerelemre. Harcod közben ne szűnj meg állandóan ismételni: Csak az tud tiszta lelkű maradni, aki az is akar lenni! S te már most azzal szereted azt a még talán számodra ismeretlen fiút, leányt, jövendőbelidet, hogy megőrzöd számára tisztaságodat. Ha nem is kerülsz ki mindig győztesként a harcból, kelj föl újra meg újra, ha kell, ezerszer, hogy az Úr mindig küzdőnek lásson! * Nagyban segítségedre lehet, ha a nemi problémákról alkotott fogalmaid tiszták, világosak, egyértelműek, s természetesen, ha ismereteiddel mindig velejár a kellő jóakarat is. Fordulj megoldatlan kérdéseiddel olyan felnőtthöz, akit tisztelsz, akihez bizalommal vagy, és aki fölvilágosítást adhat, esetleg megfelelő könyvet ajánlhat! Fejleszd képzeletvilágodat! A kísértést okosan szereld le! Nem elég azonban csupán kerülni mindazt, ami a fantáziát terheli, veszélyezteti, hanem azt gazdagítani kell értékes olvasmányokkal, komoly zenével, művészi értékű színművekkel, tartalmas filmekkel, minden széppel, ami Istennek vagy az embereknek az alkotása. * Tiszteld saját testedet, és embertársaidhoz is mindig ezzel a tisztelettel közeledj! Keresd érett fölfogású, nemes lelkű emberek társaságát, akiktől segítséget kérhetsz! Gyakorold az önmegtagadást! Napirend, pontosság, különösen lefekvés és fölkelés tekintetében, munka, sport, edzés, önfegyelem! Légy vidám! Légy úrrá, tedd magad túl borongós hangulatodon, kellemetlenségeiden, minden sötét képen! Fogadd szívesen gyóntatód, illetve lelki vezetőd hasznos tanácsait! Légy előtte mindig nyílt, egyenes és becsületes! Használd föl a segítséget, amelyet Isten kínál: a gyakori gyónást, szentáldozást és buzgó imádkozást! Kérd kitartóan a Szűzanya oltalmát! Egy-egy sikertelenség után habozás nélkül térj meg Istenhez, bánd meg botlásodat, és harcolj tovább Istenbe vetett bizalommal! * Sose veszítsd el bátorságodat! Ez a legfontosabb. Előfordulhat, hogy egy-egy rossz szokásod ellen akár évekig is küzdened kell. De még emiatt sem szabad elcsüggedned! Minden kísértés, amelyből győztesen kerülsz ki, csak erősebbé tesz téged! Ami elegendő megfontolás és akarati hozzájárulás nélkül történik, az lehet esetleg bocsánatos, de nem halálos bűn! Még éber állapotban is hiányozhat a teljes beleegyezés és szabad akarat. Különösen abból az emberből, aki még rabja bűnös szokásának, de már komolyan le akar róla szokni. Ezek lelkük mélyén egyszer már szakítottak szokásukkal, de a rajtuk elhatalmasodott szenvedély még befolyásolja szabad elhatározásukat, s így természetesen beleegyezésük sem teljes. * Ha bizonytalan vagy abban, hogy bűnöd halálos-e vagy bocsánatos, ne tépelődj tovább rajta, hanem bánd meg, tárd ki nyíltan lelked gyóntatód előtt, s bízd az ítéletet Istenre! Imádkozz a tiszta lelkület erényéért! S azért, aki majd egyszer gyermekeid édesanyja, illetve édesapja lesz. 14

15 Csak egy valamit sose mondj: Mindenki más, akit a környezetemben ismerek, nevet azon, hogy valaki tiszta életű, - miért tegyek én másképp? Kérd Istent, hogy jellemes lehess, ne kövesd a gyönge akaratú társakat, hanem a megismert igazság útján haladj töretlenül tovább. * Uram, Jézus Krisztus, te tudod, mennyire nyugtalan a testem, telve követelőző vágyakkal, kívánságokkal. Nem tudom megakadályozni, hogy az incselkedő, tisztátalan képek meg ne jelenjenek fantáziámban! Megmérgezik gondolataimat, érzéseimet, s hátráltatnak mindennapi kötelességeim teljesítésében. Segíts, hogy fékezni tudjam képzeletemet, hogy szemem és érzékeim ne tapadjanak az izgató dolgokhoz, amelyek naponként csábítanak. Segíts, hogy szabad maradjak! Szenteljen meg engem a te lelked fantáziám legmélyéig! Segítsd kegyelmeddel azt a valakit is, akit talán még nem ismerek, de akivel majd egyszer oltár elé járulok. Add, hogy mindketten tisztán megőrizzük magunkat egymás számára a te tetszésed szerint. * Vágyam: tisztán élni, Biztos úton járni, Jézusomhoz érni, S csak nála megállni! Dr. Vargha Károly fordítása * A LEENDŐ GYERMEKEK KÖSZÖNETE Talán hosszú évek múlnak még el, amíg először találkoztok egymással. De testvéreim és én leendő gyermekeitek, már most köszönjük nektek, hogy szent komolysággal készültök erre a találkozásra. Köszönjük, hogy várni tudtok egymásra, köszönjük egymásért elmondott imáitokat, a tisztaságért vívott kemény harcotokat; hogy nem vagytok önzők, s nem kerestek olyan örömöket, amelyek miatt előttünk szégyenkeznetek kellene; hogy már most vigyáztok egészségünkre, s nem vagytok rabjai sem alkoholnak, sem dohányzásnak, sem más káros szenvedélynek. Köszönjük a kemény kitartással megszerzett önfegyelmet, az edzett akaratot, az önzetlen lemondást, minden megszerzett képességet, a szakmát, amit most tanultok, s az élet dolgaiban való jártasságot. Hiszen ki más venné mindeme gazdagság hasznát, ha nem mi, akiket rátok bíz majd a mennyei Atya? Legfőképpen köszönjük a tisztaságot és érintetlenséget, amellyel megajándékozzátok egymást; hogy hűségesek vagytok egymáshoz már most, amikor még talán nem is ismeritek egymást; hogy a házasságra, a testi-lelki szerelemre mindig tisztelettel mint szentségre gondoltok. Köszönjük neked, édesapánk, hogy a kislányban, akit kiválasztasz, leendő édesanyánkat keresed, aki majd elfogad és szeretettel fölnevel bennünket. Köszönjük neked, édesanyánk, hogy a fiúban, akit szeretni fogsz, leendő édesapánkat látod, akire rábízhatod magad s minket, leendő gyermekeidet. Isten szentelje meg azt a pillanatot, amikor fölébred szívetekben a csodálatos érzés: szeretitek egymást... * RÉSZLET DEÁK FERENC GYÁMLEÁNYÁHOZ, VÖRÖSMARTY ILONÁHOZ ÍRT LEVELÉBŐL. A kötelesség érzetével karöltve jár az önmegtagadás szép erénye. Gyakran le kell mondanunk a vágyainkról, mert azok teljesedése azonnal vagy később sok áldozatba kerülne. 15

16 Legszebb örömeinket kell néha föláldoznunk önjavunkért vagy mások boldogságáért. A sors néha akaratunk ellenére is kényszerít lemondásra, s aki az önmegtagadást nem ismeri, s önként lemondani nem tanult, annak a kényszerű lemondás kétszeresen keserű. De nemcsak vágyainkról kell lemondani tudni, hanem szenvedélyeinket is kell fékeznünk, s a fölhevült indulatot keblünkbe visszafojtanunk, nehogy kitörése által magunknak kárt tegyünk, vagy másokkal méltatlanul bánjunk. Aki önmegtagadással nem bír, az a vágyainak, szenvedélyeinek, s indulatának rabja. Nincs akaratereje, vagy ha van, azt csak mások irányába használja. Önző lesz és zsarnok saját körében, s kik tőle függnek, rettegik, de nem szeretik, mások pedig gyűlölik, vagy kinevetik s megvetik. Minél többek vágyaink s minél kevesebb lelki erővel bírunk azok megfékezésére, boldogságunk annál inkább ki van téve a sors játékának és mások szeszélyeinek. Tanulj tehát lemondani, kedves lányom, még ifjú korodban, s gyakorold magadat az önmegtagadás szép erényében; azon keserűség, melyet az ily önkéntes megtagadás talán okozhat, bőven meg lesz jutalmazva azáltal, hogy lelked erősebb és nemesebb lesz, s boldogságod alapja biztosabb, mert lemondásokhoz szokva könnyebben fogod eltűrni, amin változtatnunk nem lehet. [...] Légy fogékony minden szép és jó iránt. Élvezd azon ártatlan örömöket, melyeket a költészet nyújt a nagy természetnek és a lángelméknek magasztos műveiben. Lelkesülj, de csak méltó tárgyakért, s lelkesedésed silány tárgyakra ne pazarold. Meg fogsz így felelni annak is, amit az élet prózája követel tőled, másrészről meg lesz óva lelked az önző anyagiasság szennyétől. * Az igazi szerelmesek végigjárják a szeretet iskolájának minden osztályát: megtanulnak az édesanya gyöngédségével gondoskodni egymásról, az édesapa biztonságot adó erejével megtartani egymást gyöngeségeikben is ugyanakkor gyermekként megbújni egymást oltalmazó és erőt adó bizalmában. Megtanulják a föltétlen odaadást, az áldozatvállalást és a hűséget: összes, önmaguk előtt is rejtett erőtartalékaik fölszabadulnak a szeretet szolgálatában mégsem teljesítményeikért vonzódnak egymáshoz, hanem egymást semmiféle bajban el nem hagyó föltétlen hűséggel. Megélik a szeretet közelségének minden örömét és a szeretet távolságainak minden fájdalmát, fölfedezik, hogy szeretetük nemcsak a közelségben, hanem a távolságban is egyre nagyobbra nőhet. Megtanulnak élni egymással a teljes fölszabadultság, oldottság kristálytiszta szabadságában, egymás megismerésén és mélységes szeretetén keresztül megtanulnak ismerni, értékelni és szeretni minden embert, a számukra idegeneket is. A szeretet túllépi az emberlét korlátait. Végtelen vágyú szeretetünk Krisztuson keresztül kapcsolódhatott össze Isten végtelen szeretetével. Benne az emberszeretet egyetlen vérkeringésbe olvadt össze: az Atya és a Fiú egymás iránti szeretetével kell szeretnünk egymást s egymásban Krisztust. Ennek a kegyelemmel átjárt szeretetnek elsődleges tűzhelyei közé tartozik a házasság. Lukács László Szent Imre herceg 16

17 A tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem az, ha mindketten ugyanabba az irányba néznek. A. de Saint-Exupéry Lelkiismeretvizsgálat Fiúknak Milyen lelkülettel gondolok a lányokra? Tisztelem-e bennük a leendő édesanyát? Tudtam-e a csábító gondolatnak azonnal ellenállni? Imádkozom-e kísértés idején? Udvariasan, de határozottan visszautasítok-e minden kísérletet, mely tiszta ifjúságomat beszennyezhetné? Kerülöm-e olvasmányaim megválasztásában az olyan könyveket, folyóiratokat, melyek eleve a szabad szerelem szellemét terjesztik? Van-e erőm, hogy ne nézzem meg, vagy ne figyeljek olyan filmre, amelyben az emberi test, a testi szerelem bemutatása öncélúan, méltatlanul történik? Távol tartom-e magam olyan társaságtól, ahol eleve tudom, hogy a nemiségről, szerelemről lealacsonyító módon beszélnek? Van-e bennem bátorság, hogy ilyenkor nem nevetek az ízléstelen vicceken? Vállalom-e mások által lenézett,,maradi'' erkölcseimért az elmarasztalást? Udvarias, előzékeny vagyok-e a lányokkal? Vagy csak azok iránt, akik tetszenek nekem? Társaságban szórakoztatom-e azokat a lányismerőseimet is, akiket a többi fiú tapintatlanul mellőz, figyelmen kívül hagy? Megsejtem-e, hogy egyedül a szépség nem elég a boldog házassághoz? Lányismerőseim bízhatnak-e minden körülmények között figyelmes viselkedésemben? Tudok-e bocsánatot kérni, ha egy lánnyal szemben tapintatlan voltam? Tiszta, nemes elképzelésem, keresztény hitünk szellemével megegyező fölfogásom van-e a házasság szentségéről? Lelkiismeretvizsgálat Lányoknak Öltözködésem Tiszta, rendes vagy elhanyagolt vagyok? Nem veszélyeztetem egészségtelen ruhaviselettel magam és utódaim egészségét? Öltözködésemben a test védelmét és díszítését tartom-e szem előtt, vagy kiszolgáltatom Isten templomát hiú, ártalmas Á. Szent Margit divathóbortnak? Magatartásom a fiúkkal, férfiakkal szemben Könnyelműségemmel nem veszélyeztetem-e egy-egy fiatalembernek más lánnyal tervbe vett házasságát? Könnyelműen nem keresem-e hitünkkel közömbös, a kereszténységet idegenül szemlélő férfi ismeretségét? Esetleges ilyen ismeretség nem fejlődik-e odáig, hogy fölmerüljön, megkísértsen a kizárólag polgári házasság gondolata? Keresem-e, meglátom-e a férfiban a jövendő házastársat, a segítő, megértő élettársat az Istenhez vezető közös úton? Elég komolyan készülök-e erre az életútra? Anyai hivatás Hogyan készülök anyai hivatásomra? Kiveszem-e részemet a munkából otthon, az iskolában és a munkahelyen? Örömet szerez vagy inkább untat a kicsikkel való foglalkozás? Játékszert látok bennük csupán, vagy felelősséget is érzek irántuk? Példaadó-e előttük beszédem, magatartásom? Gondolok-e arra, hogy akár saját gyermekeimnek, akár azoknak a gyermekeknek, akiket rám bíznak ha Isten a szerzetesi hivatásra szólít, csak azt nyújthatom, ami valóban bennem is megvan? 17

18 Ima tisztaságért Szűzanyám, néha úgy érzem, nagy belső nyugtalanság bolygatja meg szívemet. Vannak dolgok, amelyeket látva és hallva meghökkenek, bizonytalanná válok. Lelkem legmélyén elkeseredett harc dúl a bűn csábítása és akaratom között, hogy Isten kegyelmében maradhassak. Tisztaságos Anya, emlékeztess ilyenkor arra, hogy a tisztaság az önfegyelemnek, mértékletességnek erénye, és nem iga, melynek súlya alatt görnyed az ember, hanem szárny, amely tisztultabb magasságokba emel! Ne tűrd, hogy átengedjem magam a kísértésnek, s ezzel egészségemnek, szellemem és akaratom fejlődésének kárt okozzak, szent Fiadat pedig megbántsam! Csöndesítsd le háborgó szívemet, vidámítsd föl, töltse el Jézus Krisztus iránti mély szeretettel, hogy őt a világ minden öröménél többre becsüljem! Leány imádsága lelki tisztaságért Uram, Jézusom! A tied vagyok a te képmásodra teremtve. Lelkemen a te eltörölhetetlen kegyelmi jegyedet hordozom. Ezt véste szívem mélyébe és homlokomra a keresztség és a bérmálás szentsége is. Testet készítettél nekem, nemes feladatot lelkem számára. Te adtad neki az erőt és képességet, hogy virágozzék, érlelődjék. Most sokat kell megőriznem, hogy egyszer sokat ajándékozhassak. Add meg kegyelmedet a teljes kibontakozáshoz anélkül, hogy szívemet megsebezzem, megbolygassam. Tudom, Uram, hogy ezért sokat kell fáradnom, de minden szépet, nemeset csak nehéz, súlyos harc árán lehet megszerezni! Nélküled semmit sem bírok, veled mindent. A csábítás, kísértés mindig a nyomomban van, ezért kérlek: jöjj, segíts kegyelmeddel, hogy ebben a küzdelemben mindig győzni tudjak! Tanúságtételek a tisztaság vállalásáról (Tomka Ferenc plébános és a káposztásmegyeri rk. plébánia családjai, fiataljai) FIATAL HÁZASPÁROK TANÚSÁGTÉTELE A TISZTASÁGRÓL ÉS AZ ÚJRAKEZDÉS LEHETŐ- SÉGÉRŐL a. Ilona: Saját bőrünkön tapasztaltuk, menynyire befolyásol bennünket a mai világ. Ez a negatív hatás jelent meg a kapcsolatunk testi oldalán is. Nem sokkal azután, hogy egymásba szerettünk, elkapott minket a szenvedély, és az eszünk bármennyire is ellenkezett nem tudtunk megálljt parancsolni: megtettük azt, amit csak a nászéjszakán lett volna szabad megtenni. Ebben szerepet játszott a mai világ felfogása, az, hogy nekem az előző kapcsolatomban, egy nemhívő fiúval, ez természetes volt. Lehet, hogy benne volt az is, hogy tudtuk, én nemsokára kimegyek Németországba babysitternek fél évre, és talán féltünk attól, hogy elveszítjük egymást, az egymáshoz való nagyon hamar kialakult nagyon szoros kötődésünket. Utána rögtön borzasztó lelkiismeret-furdalás gyötört mindkettőnket. Én duplán éreztem magam nagyon rosszul. Az előző komoly kapcsolatomban, nagyon fiatalon megtettem ugyanezt, csak azért, hogy velem maradjon a fiú, és mert azt hittem, elvesz majd feleségül. Úgy éreztem, most Ádámot is én csábítottam el, vittem rossz útra. Én úgy éreztem, nekem már mindegy, a múltam miatt úgyis szennyes maradok, hiába gyóntam meg már többször is. A világ azt mondta, ez természetes, ez így van rendjén, de mi mégis nagyon rosszul éreztük magunkat minden alkalom után. Egyszer kezembe került Varga Péter Spielhózni című könyve. Régebben is olvastam, nagyon tetszett. Most egy olyan rész ragadott magával, amire addig nem emlékeztem. Leírja, hogy ami megtörtént, azt nem lehet visszacsinálni, de minden párnak van esélye, hogy ismét tisztává 18

19 váljon. Ha imádkoznak, közösen elhatározzák magukat, és bármennyire nehéz, ellenállnak a kísértésnek, akkor lelki értelemben újra szűzzé válhatnak. Ádámmal sokat beszélgettünk erről, eldöntöttük, hogy meg akarjuk ezt valósítani, és sokat imádkoztunk ezért. Többszöri nekifutásra ugyan, de végig tudtuk csinálni: a házasságkötésünk előtti kb. 1 évben (3 évig jártunk együtt) sikerült uralkodnunk magunkon, és tisztán megélni a kapcsolatunkat. Voltak nagyon nehéz pillanatok, olykor mindketten elbizonytalanodtunk, de mindig bíztattuk, erősítettük egymást, hol egyikünk, hol másikunk. Volt, hogy utolsó pillanatban tért észhez valamelyikünk. Ennek a lemondásnak a hatására éreztük, hogy valóban sikerült lelkileg tisztán lépnünk a házasságba. Máig is úgy gondoljuk mindketten, hogy jól döntöttünk: újra megtalált tisztaságunk kinccsé vált számunkra. Ádám: Egy másik dolog, amiben a mai világ felfogása befolyásolt bennünket, hogy nem mertünk úgy összeházasodni, hogy ne lakjunk együtt legalább egy kis ideig. Ez úgy indult, hogy (ahogy mindenki), sajnos a környezetünkben sok zátonyra futott házasságot láttunk mi is. Mikor megismerkedtünk júniusában, rá 3 hónapra Ilona kiment Németországba dolgozni fél évre. Nehéz volt a 6 hónap egymástól távol, így amikor hazajött, minél többet együtt szerettünk volna lenni. Eleinte egyszer az én szüleimnél, másszor Ilona szüleinél voltunk, de mindig együtt. Végül, szép lassan, Ilona hozzánk vándorolt, és ott ragadt. Lelkiismeret-furdalásunk volt, hogy együtt lakunk házasság előtt, mert éreztük, hogy ez nem helyes. Így aztán szabályokat állítottunk fel egymásnak: ahogy már említettük, próbáltunk tisztán megmaradni a testi kapcsolatunkban, nem akartunk próbaházasságban lenni, nem akartunk élettársak lenni, csak szerettünk volna mindig együtt lenni. Az eljegyzés után a nagypapám nagyon beteg lett. A MÉCS Napok alatt úgy döntöttünk, hogy odaköltözünk hozzá, ezzel tudunk legjobban segíteni neki. Így is lett. Úgy laktunk együtt a nagypapámnál házasság előtt, hogy betartottuk a közösen felállított szabályokat. Viszont egy hónappal az esküvőnk előtt, június elején, mindketten hazaköltöztünk saját szüleinkhez külön-külön, hogy a házasságkötéskor még inkább át tudjuk élni: az igazi közös életünk csak most kezdődik majd. Ilona: Ma már nem értünk egyet azzal, ami a csapból is folyik, hogy az együttélés a legjobb módja, hogy megismerjük egymást. Most, az esküvőnk után érezzük igazán azt is, milyen lehet úgy összeházasodni, hogy előtte együtt él valaki: semmi különbséget nem érez, mert az esküvő után csak visszamegy a megszokott életébe. Nekünk szerencsénk volt annyiban, hogy esküvőnk után pár hónappal lett kész a lakásunk, így igaziból ketten csak ekkortól éltünk együtt. Ha újrakezdhetnénk, ma már nem az együttélést választanánk. Az őszinte közös imák, és a közös cél többet adtak nekünk. Ráadásul az újra megtalált tisztaságunkkal a nászéjszaka varázsa se veszett el. Úgy érezzük, hogy az igazi mézeshetek pár hónapja jöttek el igazán, amikor végre csak ketten lettünk, amit évek óta vártunk. Igaz, mint kiderült, igazán sose voltunk ketten: pár héttel később, hogy beköltöztünk közös otthonunkba, de-cemberben kiderült, hogy már több, mint egy hónapja hárman vagyunk. Most nagy izgalommal és szeretettel várjuk júliusra első gyerme-künk érkezését. b. Panni:... Mivel komolyan gondoltuk kapcsolatunkat, testi kapcsolatot is éltünk. A kér- 19

20 désünkre, hogy miért javasolja az Egyház, hogy tisztán éljünk a házasság előtt igazán egyértelmű választ nem kaptunk. Amikor Feri atyával találkoztunk, neki is feltettük a kérdést. Ő volt az első pap, aki határozottan elmondta, mit javasol az Egyház, és elmondott több logikus érvet, miért fontos ez, mik lehetnek a gyümölcsei, s hogyan lehet elindulni ezen az úton. Béci: Évekig élvonalban kosárlabdáztam. Ez a meghívás nagyon megérintett: igazi célt, kihívást adott, mint egy bajnokság megnyerése. Ugyanakkor az is világos volt, hogy amint a sport területén sem lehet edzés nélkül bajnokságot nyerni, itt is edzeni kell. Mit jelentett ez az edzés? Megértettük: ha a szerelmünket már most folyton beteljesítjük a testi kapcsolattal, akkor nem tudjuk pl. igazán megismerni egymást, hiszen minden örömöt és minden nehézséget, feszültséget ebben próbálunk feloldani. - A testi tartózkodás lehetővé és szükségszerűvé tette számunkra egy izgalmas játékot, hogy felfedezzük belülről is, ki az én Kedvesem. És megtanuljunk beszélgetni lelkünk mélyéről... És tanuljuk kifejezni érzéseinket virággal, szavakkal. Panni: Feri atya meghívott bennünket, hogy legyen valami közös kalandunk, ami összeköt bennünket akkor is, ha távol vagyunk egymástól; amiről beszélgetni tudunk, amikor találkozunk. Meghívott, hogy éljük meg az evangélium néhány sarkos igéjét: Pl. szeressétek ellenségeteket... Egy héten át próbáljunk meg örömet szerezni egy olyan embernek, akit nem szeretünk. Beszéljük meg, hogy sikerült ez. Béci: A tisztaságra való meghíváshoz a két legnagyobb segítség Feri atya, mint lelkivezető és a felebarátok, mint közösség voltak. Belevetettük magunkat a tisztaság kalandjába, de természetesen nem ment elesés nélkül. Emlékszem, amikor 2 héttel a nagy elhatározás után odalépett Feri atya, s igazi lelkivezetőként megkérdezte, sikerült-e élni a tisztaságot. Segített az elesést Jézus irgalmába letenni, s az újrakezdéshez bátorítást adott. A másik segítség a felebaráti közösség volt. A közös kirándulások, együttlétek, ahol tanulhattuk a felebaráti szeretetet, úgy készülhettünk az esküvőre, hogy megtanultunk nyitottak lenni másokra, s nem egymásba zárkóztunk be. Béci: Korábban én a kereszténységről azt gondoltam, hogy formaság, külsőségek sorozata. Most találkoztam azzal, hogy ez egy radikális életforma, amely tele van kihívással, örömmel. Elkezdtem hittanra járni, majd az esküvőnkön lettem élő hittel elsőáldozó. Panni: Nekem is megújította a hitemet. Minden élethelyzetben tanított személyesen Jézussal találkozni. Később, amikor 3,5 év alatt született 3 gyermekünk, s fizikailag nem könnyű napokat éltünk, hiszen harmadik gyermekünk mellet sokat éjszakáztunk, sok időt töltöttünk kórházban, a kapcsolatunk nem krízisbe jutott, hanem megerősödött. Mert közösen megélt hitünkre épült. c. Bandi: Hét év ismeretség, együttjárás és egy év jegyesség után házasodtunk össze. Megértettük és megpróbáltuk élni azt az alapelvet, hogy akkor készülünk jól a házasságra, ha a testi kapcsolat helyett egymás személyes megismerését helyezzük előtérbe, de éreztük hogy ez az a terület, ahol a kereszténységünk radikalitása a legkönnyebben lendületét veszti. Detti: Később, a jegyesi felkészülés alkalmával szakemberek vezetésével, megismerkedtünk a TCST-vel (ld. 68. old.!) is, amely azóta sokunk életét, Isten és egymás iránti szeretetét elősegíti. Közösségi kapcsolatainkat tekintve jegyes korunkban lelkiatyánk a szívünkre tette, hogy próbáljunk úgy építeni kapcsolatunkat egymással, hogy ez ne szakítson el bennünket ifjúsági közösségünk többi tagjaitól. Mint ifi csoportvezetők, kössünk szövetséget arra, hogy például egy ifjúsági ünnepen vagy kiránduláson mindketten 20

Testünk ajándék. Szexualitásunk teológiai jelentőségéről

Testünk ajándék. Szexualitásunk teológiai jelentőségéről Testünk ajándék Szexualitásunk teológiai jelentőségéről Az emberben él egy olthatatlan vágy arra, hogy a legbensőségesebb módon egyesüljön azzal, aki feltétel nélkül szereti őt, és akit gyengéden viszontszerethet.

Részletesebben

8. fejezet. Jegyesség, házasság

8. fejezet. Jegyesség, házasság 8. fejezet Jegyesség, házasság A találkozó elején gondoljuk át, hogyan sikerült a legutóbb tett elhatározást megvalósítani. Sziklára szeretnénk építeni életünket, azzal, hogy életre váltjuk Jézus tanítását;

Részletesebben

A H A N G 4. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 4. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 4. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 251. E L Ő S Z Ó Jézusunk jósága lehetővé

Részletesebben

Hogyan lehet jól készülni a házasságra?

Hogyan lehet jól készülni a házasságra? 3. fejezet Hogyan lehet jól készülni a házasságra? A szerelem lélektana és hormonjai Csoportokban beszéljétek meg (vagy magadban gondold át), hogyan sikerült megvalósítanotok a múlt találkozó elhatározását,

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A szép szeretet Anyja

A szép szeretet Anyja II. János Pál pápa: A szép szeretet Anyja Amikor a férfi és a nõ a házasságban az egy test egységében kölcsönösen ajándékozzák és megkapják egymást, az õszinte ajándékozás logikája belép életükbe. Enélkül

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Katona István Kunszabó Zoltán. Meghívás az életre

Katona István Kunszabó Zoltán. Meghívás az életre Katona István Kunszabó Zoltán Meghívás az életre Aki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szemek kívánsága, és az élet kevélysége, nem az

Részletesebben

P. Beller Tilmann. küldetés és munka

P. Beller Tilmann. küldetés és munka P. Beller Tilmann A CSALÁDI ÉLET: küldetés és munka P. Beller Tilmann A CSALÁDI ÉLET: küldetés és munka Családnapok elõadásai 1983 1990 Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2002 Ez a kiadvány a

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

A H A N G 42. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 42. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 42. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 4515. ELŐSZÓ Drága jó Testvérem! Teljes

Részletesebben

Christine Ponsard. Hit a családban

Christine Ponsard. Hit a családban Christine Ponsard Hit a családban Christine Ponsard Olivérnek (1971-1985) Hit a családban Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Homokkomárom 2007 Előszó E könyv nem jött volna létre a Famille Chrétienne 1

Részletesebben

AKI ALKOTOTT, AZ A FÉRJED

AKI ALKOTOTT, AZ A FÉRJED VISSZHANG válogatás levelekbõl, hozzászólásokból Magamról tudom, ha idõsebb és elesett is az ember, milyen sokat tud táplálkozni a média ajándékaiból, mert én annak tekintem a rádióban, tévében lévõ alkalmakat,

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Húsvétra készülve. A nagyböjt folyamatosan alakult ki az Egyház életében.

Húsvétra készülve. A nagyböjt folyamatosan alakult ki az Egyház életében. Tartalom: Húsvétra készülve Gyónás Püspök atyánknál SZÍV találkozó Szűcs Rózsa néni A KÉSZ elnöke nálunk járt VII. évf. 2002/2.sz. március A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA Húsvétra készülve A

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

Barsi Balázs: Bosco Szent János

Barsi Balázs: Bosco Szent János PPEK 558 Barsi Balázs: Bosco Szent János Barsi Balázs OFM Bosco Szent János mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Bhakti Tirtha Swami: Lelki Harcos II. - A kéjvágy szeretetté változtatásának művészete

Bhakti Tirtha Swami: Lelki Harcos II. - A kéjvágy szeretetté változtatásának művészete Bhakti Tirtha Swami: Lelki Harcos II. - A kéjvágy szeretetté változtatásának művészete 1 Tartalom: - Előszó - Szex és a vezetési válság - Mi a szeretet? - Mi a kéjvágy? - Az érzékkielégítés ereje - Szexualitás

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

JEGYESEKNEK, HÁZASOKNAK

JEGYESEKNEK, HÁZASOKNAK Vértesaljai János JEGYESEKNEK, HÁZASOKNAK CSALÁDAKADÉMIA VÉRTESALJAI JÁNOS JEGYESEKNEK, HÁZASOKNAK Jegyeseknek, házasoknak Jegyesfelkészítőknek és öntudatos jegyespároknak, és azoknak a házaspároknak

Részletesebben

Sík Sándor: A fészekről

Sík Sándor: A fészekről Sík Sándor: A fészekről Te vagy a fészek, Puha vagy, édes és meleg, S én oly keveset gondolok veled, És oly sokszor máshova nézek. És megvetem a régi fészket, A régi meleget És a régi egyformaságot. Szédülő

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Összhangzattan szavaink és tetteink harmóniája

Összhangzattan szavaink és tetteink harmóniája 2008. február uár,, XVIII. évf.. 1. (50.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Fotó: Varga Kata Kopogtató: Amikor futok, érzem, Istennek kedve telik bennem! Értelmes hallgatás mindig jobb a szeretetlen

Részletesebben

Talán nincs még egy olyan terület, ahol az emberek annyi tévedést követnének. hogy a törvény és a kegyelem

Talán nincs még egy olyan terület, ahol az emberek annyi tévedést követnének. hogy a törvény és a kegyelem A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VII. ÉVFOLYAM, 30. SZÁM, 2004. JÚNIUS TÖRVÉNY ÉS KEGYELEM AZ IMÁDKOZÁSRÓL... FELKÉSZÜLÉS A HÁZASSÁGRA (1.) SZABADULÁS A KÁRHOZATBÓL... ÉLETET ÉS KEGYELMET

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2006. Nagyböjt Húsvét. Ima nemzetünk lelki megújulásáért. Nagyböjt Bűnbánat

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2006. Nagyböjt Húsvét. Ima nemzetünk lelki megújulásáért. Nagyböjt Bűnbánat SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2006. Nagyböjt Húsvét LELKISÉG Ima nemzetünk lelki megújulásáért Istenünk eléd borulunk könyörögve hazánk lelki megújulásáért. Tudjuk, hogy

Részletesebben

Kedves Testvérkék! Coffice Diary A soliloquy of a model in her thirties Szenvedés, halál

Kedves Testvérkék! Coffice Diary A soliloquy of a model in her thirties Szenvedés, halál Szenvedés, halál 2 Kedves Testvérkék! Leukémiás kisfiú képe az oszlopon. Nyugdíjas nő a sarkon magot árul. Amott egy férfi vasakkal megrakott szekeret taszít, és magában beszél. Nem messze az átjárónál

Részletesebben

A H A N G 37. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 37. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 37. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 3883. ELŐSZÓ Egy nemrég elhunyt testvérünk

Részletesebben

Liptay György, Kozma György (szerk.): Jöjj, kövess engem!

Liptay György, Kozma György (szerk.): Jöjj, kövess engem! PPEK 599 Liptay György, Kozma György (szerk.): Jöjj, kövess engem! Liptay György, Kozma György (szerk.): Jöjj, kövess engem! mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben