SIROK KÖZSÉG KÜLSŐ VÉDELMI TERVE. A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIROK KÖZSÉG KÜLSŐ VÉDELMI TERVE. A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére"

Átírás

1 SIROK KÖZSÉG Melléklet Sirok község Veszély-elhárítási tervéhez POLGÁRMESTERI HIVATALA Nyt.szám: /2014. J óváhagyom! Eger, n E gyetér tek! Pétervására, n.. SERES TIBOR mk. tű. alezredes Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezető... DR. NAGY TIBOR JÁNOS Pétervásárai Járás Helyi Védelmi Bizottság elnök SIROK KÖZSÉG KÜLSŐ VÉDELMI TERVE A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. veszélyeztető hatásainak kezelésére Készítette: Sirok, n... LAKATOS ISTVÁN Sirok település polgármester Készítette: Eger, n ZELEI LÁSZLÓ tű. százados Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelő

2 2 ALÁÍRÓLAP A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 23. (2) alapján a külső védelmi terv elkészítésében a mentőszolgálat, a rendőrség, a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség és az üzemeltető részt vesz és véleményt nyilvánít. A tervet áttanulmányoztam, a szervezetemre vonatkozó feladatokat megismertem, azzal egyetértek: Pádár István OMSZ Észak-magyarországi Régió Heves Megyei Kirendeltség Vezető Mentőtiszt Bognár József r. alezredes Egri Rendőrkapitányság Vezető Dr. ifj. Wernigg Róbert Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Megyei Tisztifőorvos Bese Barnabás Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség m.b. Igazgató. Károly György RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. Vezérigazgató.. Dr. Csapó Zoltán Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság Vezető

3 3 TARTALOMJEGYZÉK ALÁÍRÓLAP 2 Tartalomjegyzék 3 I. Bevezetés 5 1. A Külső Védelmi Terv fogalma 5 2. A Külső Védelmi Terv célja 5 3. Fogalom - meghatározások és rövidítések 5 4. Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre 7 5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak 7 6. A Külső Védelmi Terv felülvizsgálata 8 II. Veszélyeztetettség,riasztási és védekezési feladatok 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari baleset elleni védekezés és káros hatásainak csökkentésére irányuló tevékenység leírása 8 1/a. A veszélyes üzem környezetének bemutatása 8 1/b. A vállalat fő tevékenysége és egységei 8 1/c. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következtében kialakuló helyzetek leírásai A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok 13 2/a. A védekezésben résztvevő erők, eszközök 13 2/b. Lakosság riasztása, tájékoztatása, elzárkóztatása, kimenekítése 16 2/c. A védekezés irányítóinak riasztása, irányítótörzs megszervezése 18 2/d. A védekezésben résztvevők felvonulási útvonalának meghatározása 19 2/e. A kárelhárítási feladatok végzése 20 2/f. Utómunkálatok elvégzése 20 2/g. A lakosság visszatelepítése 20 2/h. Helyreállítás, újjáépítés 20 2/i. Környezet rehabilitációja A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok 23

4 4 5. A lakosság és az anyagi javak védelme érdekében hozott intézkedések 24 5/a. Vezetési és együttműködési feladatok 24 5/b. Riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás 24 5/c. Kitelepítés, kimenekítés és elhelyezés 24 5/d. Az elzárkóztatás 25 5/e. A lakosság egyéni védelmi és kimenekítő eszközökkel való ellátása 25 5/f. Létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme 25 5/g. A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme 25 5/h. A polgári védelmi szervek és szervezetek készenlétbe helyezése 25 5/i. A vegyi mentesítés 25 5/j. Az ideiglenes helyreállítás 26 5/k. A tűzoltás- műszaki mentés 26 5/l. A híradás 26 5/m. Az áldozatokkal kapcsolatos tevékenység III. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés irányítása 26 1.Veszélyhelyzeti irányítás és együttműködés Súlyos balesetek elleni védekezéshez történő külső segítségkérés Védekezés irányítóinak riasztása Az irányításhoz döntéshez szükséges infrastruktúra 27 IV. A lakosság tájékoztatásának feladatai A lakosság tájékoztatásának feladatai súlyos ipari baleset bekövetkezése után Különböző veszélyhelyzetekben a tájékoztatási stratégia főbb elemei A hatóság tájékoztatásának feladatai 28 V. A költségek viselésének rendje 29 VI. A Külső Védelmi Terv mellékletei 29 Pontosítások 30 Lapcserék 31

5 5 I. Bevezetés Jelen külső védelmi terv, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló, 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) foglaltak alapján készült. (A kapcsolódó jogszabályok jegyzékét az 1.sz. melléklet tartalmazza.) A terv készítése során figyelembe lettek véve a települési veszély-elhárítási tervhez kapcsolódóan rögzített feladatok, a RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. mint felső küszöbértékű veszélyes üzem által készített biztonsági jelentésében foglaltak, valamint a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint I. fokú hatóság /2012. számú határozata által a településre meghatározott biztonsági előírások. 1. A Külső Védelmi Terv fogalma: A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. (székhelye: 3332 Sirok, Belső gyártelep 1002/35 hrsz.) (továbbiakban: Vállalat) területén esetlegesen bekövetkezett súlyos ipari baleset következtében veszélyeztetett lakosság mentése, az anyagi javakban, a környezetben okozott károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv, amely a külön jogszabályban előírt települési veszély-elhárítási terv része. 2. A Külső Védelmi Terv célja: Azon intézkedések, módszerek, erők, eszközök meghatározása, melyek Sirok település lakosságának és környezetének, valamint az üzem által veszélyeztetett területen egyéb okból tartózkodónak a Vállalat üzemében keletkező súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez szükségesek. 3. Fogalom - meghatározások és rövidítések: A védelmi tervben szereplő fogalmak, meghatározások (Kat. és R. alapján): Belső védelmi terv: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának megelőzését, a balesetek elhárítását, következményeinek mérséklését szolgáló intézkedések megtételét, az értesítési, riasztási, felkészítési feladatok veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemen, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményen belüli végrehajtásának rendjét, feltételeit szabályozó üzemeltetői okmány. Dominóhatás: a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben bekövetkező olyan baleset, amely a közelben lévő más, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre átterjedve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek valószínűségét és lehetőségét megnöveli vagy a bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következményeit súlyosbítja. Hatóság: hivatásos katasztrófavédelmi szerv.

6 6 Katasztrófa károsító hatása által érintett terület: az a terület, ahol a természeti vagy civilizációs katasztrófa következményeinek elhárítása (helyreállítás) érdekében kormányzati intézkedés szükséges. Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ezáltal veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. Kockázat: egy adott területen adott időtartamon belül vagy meghatározott körülmények között jelentkező egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínűsége. Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján az e törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset: olyan mértékű veszélyes anyag kibocsátásával, tűzzel vagy robbanással járó, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működése során befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe, és amely az üzemen belül vagy azon kívül közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az emberi egészséget, illetve a környezetet. Veszélyes tevékenység: olyan ipari, biológiai (mezőgazdasági), kémiai eljárások felhasználásával végzett tevékenység, amely ellenőrizhetetlenné válása esetén tömeges méretekben veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. Veszélyességi övezet: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset lehetséges következményeinek csökkentése érdekében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetében a hatóság által kijelölt, az egyéni sérülés kockázatához igazodó terület. Veszélyeztetett terület: ahol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem tevékenysége során bekövetkező veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek, üzemzavarok által okozott mérgező, hősugárzási, ökotoxikus vagy túlnyomási hatások az emberi egészséget, a környezetet vagy a természeti értékeket károsíthatják. A védelmi tervben szereplő rövidítések: - BM: Belügyminisztérium; - OKF: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - MVB: Megyei Védelmi Bizottság; - MKI: Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; - HVB: Helyi Védelmi Bizottság; - KvK: Katasztrófavédelmi Kirendeltség;

7 - HTP: Hivatásos Tűzoltóparancsnokság; - KvŐ: Katasztrófavédelmi Őrs; - FRH: Felső Robbanási Határérték; - ARH: Alsó Robbanási Határérték; - MT: Műveletirányítási Terv; - TMMT: Tűzoltási Műszaki Mentési Terv; - ÖTE: Önkéntes Tűzoltó Egyesület; - KMSZ: Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat; - KML: Katasztrófavédelmi Mobil Labor Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre: A Heves MKI /2012. számú határozata alapján a veszélyességi övezetek az alábbiak szerint lettek kijelölve: - A zóna kijelölésének vonatkoztatási pontja (a zónák határát jelölő körívek középpontja) a 8-as számú lőpor tároló épület középpontja. - A belső zóna határa a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2000 m-es sugarú kör. - A középső zóna határa a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2100 m-es sugarú kör. - A külső zóna határát a 8-as számú lőpor tároló épület középpontjától mért 2200 m-es sugarú kör. A veszélyességi övezetek kijelölése alapján a külső zóna határa Sirok, Sirok-Kőkútpuszta, és Tarnaszentmária község belterületét nem érinti. A Külső Védelmi Tervben meghatározottak vonatkoznak a kijelölt veszélyességi övezeten belül tartózkodókra, a biztonsági jelentésben feltárt lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által közvetlenül veszélyeztetett területen (hatások által érintett terület) belül tartózkodókra illetve a védekezésben résztvevőkre: - a veszélyességi övezetben tartózkodó magánszemélyekre; - a veszélyességi övezetben levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, ezek hiányában a viszonosság irányadó; - a védekezésben közreműködők kötelezettsége, hogy feladataikat a külső védelmi tervben meghatározottak szerint valósítsák meg. 5. A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak: Az R. 24. (1) alapján a hatóság az illetékes polgármesterrel együttműködve - a külső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi. Ennek érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely részét, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét gyakoroltatja. Az R. 24. (2) alapján a hatóság a súlyos baleset, vagy a rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a külső védelmi tervben foglalt intézkedéseket azonnal foganatosítja.

8 8 A Heves MKI Igazgatója: Csontos Ambrus tűzoltó mk. dandártábornok A Heves MKI Igazgató-helyettese: Plachi Péter mk. tűzoltó alezredes Az Egri KvK Kirendeltség-vezetője: Seres Tibor mk. tűzoltó alezredes 6. A Külső Védelmi terv felülvizsgálata: A külső védelmi tervezés alapja a felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem által készített, és a hatóság által elfogadott biztonsági jelentés. Az R. 23. (8) bekezdése alapján a külső védelmi tervet legalább háromévente vagy az új, vagy a módosított biztonsági jelentés, hatóság által történő elfogadását követően felül kell vizsgálni és szükséges szerint módosítani kell. II. VESZÉLYEZTETETTSÉG, RIASZTÁSI ÉS VÉDEKEZÉSI FELADATOK: 1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari baleset elleni védekezés és káros hatásainak csökkentésére irányuló tevékenység leírása: A Heves MKI által jóváhagyott biztonsági jelentésben feltárt eseménysorok, melyek hatásai a veszélyes üzem határain belülre terjednek. A község belterületét nem érintik (érinthetik), de közvetlen hatással lehetnek Sirok, Sirok-Kőkútpuszta számú Kútvölgyi bekötő úton közlekedőkre, és a Vállalat mellett lévő ipari létesítményekben (Mátrametál Kft., LHF Fémmegmunkáló Kft.,TOFÉM Bt.) tartózkodókra. A Vállalat által felhasznált alapanyagokat és az előállított késztermékeket a szállító cégek Sirok és Sirok-Kőkútpuszta irányából egyaránt szállítják. A szállítás során a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi CX törvény (ADR) előírásait kell betartani. Az ADR alapján a szállított veszélyes anyagok az 1. osztályba tartoznak és fő veszélyük a robbanás, ezért a szállító járművek közúti balesete is kockázati eseményként jelentkezik. A külső védelmi tervet a szállító jármű balesetekor nem szükséges életbe léptetni, csak ha ez az üzemi területen belül következik be, vagy esetleg dominóhatást válthat ki. A baleset helyszíni kezelésekor a szükséges tűzoltói beavatkozásokat és lakosságvédelmi intézkedéseket meg kell tenni, melyről a kárhelyparancsnok intézkedik. 1/a A veszélyes üzem környezetének bemutatása: A felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem Sirok település közelében található Liszkó völgy természetes fekvésének felső végében helyezkedik el, mellette közvetlenül nincs lakott település. A vállalathoz legközelebb található lakott területek: Sirok 3200, Kőkútpuszta 2200, Halászó tanyák 2000 méter távolságra vannak. Sirok település 2010 fő lakosú, nem sűrűn lakott, jól áttekinthető, hegyvidéki területen fekvő község. Középpontja, illetve közintézményei légvonalban is több mint 3000 m-re esnek az üzemtől. A Vállalat Sirok és Kőkútpuszta felől közelíthető meg közúton. A legközelebbi fő közlekedési út a Sirok településen áthaladó 24. számú főút. A vállalat területe kb m2, a beépített terület kb m2. A körülötte lévő terep völgyekkel szabdalt, vízmosásokkal tarkított, erdős, bokros terület. A vállalat területén a kerítés nem kiépített, összefüggő kerítés vonal csak a főkapu mentén van kb 200 m hosszon. Az uralkodó szélirány ÉNY-É-i irányú.

9 A Vállalat alapadatai: Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve: RUAG Ammotec Magyarországi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzemeltető neve: RUAG Ammotec Magyarországi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzemeltető székhelye (egyben telephelye): 3332 Sirok, Belső Gyártelep 1002/35. hrsz. Az üzem tevékenységi köre, rendeltetése: Alkatrészgyártás, lőszer összeszerelés Az üzem levelezési címe: 3332 Sirok Pf.9 Telefon munkaidőben (központ, titkárság, ügyelet): (36) Fax (központi): (36) Vezető neve, beosztása: Károly György vezérigazgató Vezető levelezési címe: 3332 Sirok Pf.9 Vezető címe: 1/b. A fő tevékenység és a Vállalat egységei 9 A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. saját tulajdonú területen álló épületekben végzi tevékenységét. A vállalat fő profilja a különböző kaliberű katonai és polgári lőszerek és lőszer alkatrészek gyártása, raktározása, szállítása, forgalmazása, valamint szerszámgyártás és hidegalakítás. A vállalat hadiipari kapacitás fenntartására kötelezett. E tevékenység során robbanóanyagnak minősülő lőport, robbanóanyagot tartalmazó terméket, csappantyút használnak, melyből új robbanóanyagot tartalmazó termék a lőszer, a csappantyúzott hüvely jön létre, melyek a vállalat fő termék profilját képezik. A tárolt anyagok tűzés robbanásveszély kialakulására adnak lehetőséget. A tárolt anyagok kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Raktárhelyek Sorsz. Tárhelyek Tárhely típus I. 8.raktár Raktár II. 8/A raktár Raktár III. 13 épület Tároló IV. 12 raktár Raktár V. Rotor csarnok Tároló VI. VII üzem Tároló VII. 28 épület Raktár VIII. 28/A raktár Raktár IX. Lőtér Tároló X. 12/A Vészélyes hulladék tároló Tároló XI. TMK Tároló

10 10 A tevékenység technológiai folyamatainak, és veszélyeztető hatásinak bemutatása A ROTOR csarnok a lőszer alkatrészgyártó üzem. A lőszer alkatrészgyártás két részből áll hüvely gyártásból és a lövedék gyártásból. A két technológia műveletei egy adott feldolgozásig azonosak. A gyártás alapanyaga a rézsáv és az ólom. A megmunkálás hidegalakítással célgépeken történik. A hidegalakítás után a megmunkált anyagban feszültség keletkezik, amelynek megszüntetésére lágyításnak vetik alá, 250 ºC on. A lőszer alkatrészeket méretre vágják, előfejelik, fejelik, lyukasztják, esztergálják, majd gépi válogatásnak vetik alá, végül manuálisan válogatják. A lövedékeknél az ólmot levágják és sajtolják, más gépen a csészét formázzák, egyesítik az ólommal, és peremezik. Az esztétikai tisztítását lúgos savas és tiszta vizes mosással, öblítéssel végzik, és végül szárítják. A lövedékek koptatással nyerik el esztétikai megjelenésüket. A koptatást rázó asztalon végzik, kukorica torzsa granulátum, keményfa fűrészpor és fakocka hozzáadásával. A munkatérben lévő galéria emeletén vannak a művezetői és anyag diszpécser irodák. A galéria földszintjén a szerszámraktár, lépcső, tároló - műhely, olaj és kenőanyag tároló helyezkedik el. A épület fejépületének emeletén az üzemvezetés és a technológia műszaki fejlesztés, gyártmány ellenőrzés irodája, valamint az irattárak helyezkednek el. A csarnok szintjén a manuális válogató, a mosdók a lépcsőház az étkező és a labor. A földszinten a technológiai kiszolgáló rendszerek helyiségei vannak, mint a meleg vizes kazán, a vízkezelő, a kompresszor, és az elektromos kapcsoló és betápláló tér. A VII-es szerelde üzem épületben különböző kaliberű lőszerek szerelése folyik. A használt technológia zárt rendszerű, baleset, tűz vagy robbanás esetén a várható hatások elsősorban az adott helyiségen belül maradnak. A technológiai folyamat: csappantyúzás, hermetizálás (igény szerint), a lőpor betöltése és a lövedék beszerelése, a csappantyú lakkozása, válogatás, csomagolás, sorozat összeállítás és kiszállítás. Egyéb kiegészítő tevékenységek: anyagmozgatás (hüvely lövedék, lőpor feltöltés, csappantyú kiszállítás - feltöltés, tárolás (lőpor, csappantyú, ipari lakkok és oldószerek, csomagoló anyagok, lakk és bitumen paszta kikeverése, csomagolás, sorozat összeállítás, zsugorfóliázás, karbantartás, termelésirányítás. A tevékenység fokozottan tűz és robbanásveszélyes, ezért ennek megfelelően az ott működő gépek szikramentes, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelemmel vannak ellátva. A biztonsági előírásokat szigorúan betartjuk. Az üzemben több tűzszakasz van kialakítva, ahol a veszélyes technológiai folyamatok pl (töltés, csappantyúzás) egymástól el vannak választva. A kész lőszert csomagolás, és a raklapon történő fóliázás után egy másik épületbe szállítják készáru raktárba. Az épületben külön kamra lett kialakítva a felhasznált festékek, lakkok, hígítók tárolására. A keletkezett veszélyes hulladékokat rendszeresen a központi veszélyes hulladék gyűjtőhelyre szállítják a veszély kockázatának a csökkentése érdekében. Az épületbe 1 db kazán kürtő, és a szerves oldószerek, lakkmaradványok elszívását biztosító 3db légszennyező pontforrás van telepítve. A kürtők kibocsájtása megfelel az előírt határértékeknek. Az 28/A raktár (fedett tároló) építményben különböző anyagok tárolása folyik. Az építmény a RUAG tulajdonában van, de a helyiségeket több vállalkozás is használja. Az 1 sz. helyiség drótfonattal körülkerített. A Mátrametál Kft Gépellátási üzeme tárol ott különféle acél anyagokat és egy lemezhajlító gépet. A 2. sz. helyiségben a RUAG tárolja a targonca gázpalackokat. A helyiség 20 cm es falazó blokkal határolt. A bejárati ajtó tele lemezes acélajtó. A helyiség hátsó homlokzati részén egy 40 x60 cm szellőző nyílással. Az 12/A veszélyes hulladéktároló építményben a gyártás és tevékenység során keletkezett különféle veszélyes hulladékok, anyagok tárolása történik. A tárolási mennyiségek általában egy szállítmánynak megfelelő mennyiségek. a tároláson kívül a hulladékok szállításra előkészítése történik. A kiszállítások általában egy hónapos ismétlődéssel történnek. A tároló teljes feltöltése a szállítás előtt 1-2 nappal történik meg. A koptató anyagokat ömlesztve, a

11 11 textíliákat PE zsákban, a folyadékokat 20 és 50 literes kereskedelmi forgalmú edényben lezárva tárolják. Az elhelyezett anyagokkal a tároló helyen semmilyen manipulációt nem végeznek. A 6/B raktár közepén fallal van elválasztva, melyen egy 3,5 x 3 m- es átjáró van nyitva. A belső tér egy légtér. Tárolt anyagok: Első helyiség réz sáv alapanyagokat fa alátéten, ólom huzalt dobra csévélve, Második helyiség karton doboz palástokat raklapon bálázva, lőszer alkatrészeket faládában rakatokba rendezve, gyártásközi fém hulladék raffia zsákokban, és egyéb fémhulladék faládában és kiskonténerben, koptatáshoz kukorica granulátumot, zsákban, Fűrészelt fa árút (raklap, bála tető, tetőléc, egyéb fűrészárú) állványon Az anyagmozgatást PB gázpalackról üzemelő targonca végzi. Az anyagokat szállítási állapotban raktározzák. A raktárban a villamos áram be van vezetve, föld kábelen keresztül. Fűtés, sűrített levegőellátás a raktárban nincs. Állandó jelleggel a raktárban nem tartózkodnak. A tevékenység a - Mérsékelten tűzveszélyes - D tűzveszélyességi osztályba tartozik. Az R II-es gépraktárban elfekvő, használaton kívüli gépeket, gépalkatrészeket, berendezéseket tárolnak elsősorban. Itt tárolják még az AC készletekhez tartozó lövedékeket, valamint lejárt szavatosságú Polgárvédelmi anyagokat. A gépalkatrészek jelentős részét a terem középső vonalában lévő polcokon, a többi anyagot a jobb hajóban csoportosítva tárolják. Az 55 sz. krómozó helyiségben a szerszámgyártási folyamatnak az olyan szerszámok készítése folyik, amelyek kopásálló, kis súrlódási tényezőjű és kis tapadó képességű felülettel rendelkeznek. Ezen előnyös tulajdonságokat kemény krómozással tudjuk biztosítani, melynek során a szerszám felületére galvanikus úton 0, 005 0, 01 mm vastagságú krómréteget viszünk fel. Az épületben a krómozáshoz szükséges technológia és anyagok vannak. A krómozó, és külső területei tűzveszélyességi osztályba sorolása - Mérsékelten tűzveszélyes - D Az 13-as prés üzemben hidegalakítással különféle préselt termékeket gyártanak és csomagolnak. Az 1. helyiségben koptatási segédanyagot, felülettisztító folyadékot és fagyveszélyes lakkot és hígítót tárolnak. A 2. helyiségben villanymotorokat, hajtóműveket és raklapon a vállalat veinek a gumiabroncsait tárolják.

12 1/c. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet következtében kialakuló helyzetek: 12 Sirok település lakosságát a nyilvános biztonsági jelentés alapján közvetlenül nem veszélyezteti az üzemben bekövetkező meghibásodásból, vagy egyéb eredetű okból, természeti katasztrófákból fakadóan az ott tárolt anyagok kiszabadulása tekintettel az üzem és a település távolságára. A Biztonsági Jelentésben megtalálható a kialakult esemény mérete. A veszélyeztető hatások elsősorban a Liszkó-völgyi ipari parkban dolgozókat és a környező utakon és tanyákon tartózkodókat érinti. Minden súlyos baleset olyan meghibásodásokhoz, balesethez kapcsolható hozzá, melyek veszélyes anyag kibocsátásához vezetnek és általánosságban a következő képen osztályozhatók: a. Anyag kibocsátás berendezés vagy csővezeték meghibásodás miatt (tócsa, jet kialakulása, mérgező felhő kialakulása) b. Robbanás, (robbanóanyag gyártás és tárolás során történő robbanása, tartályrobbanás, kialakult robbanóképes elegy robbanása); c. Nagy tüzek (raktár tüzek, gőztüzek, tócsatüzek, jettüzek); d. Vészhelyzetben hozott intézkedések (a tüzet tovább hagyják égni, rendellenes kiömlés a környezetbe stb.;) e. Más típusú súlyos balesetek vagy rendellenes veszélyes anyag kibocsátás esetei. M eghibásodás, ember i mulasztás k övetk eztében előfor duló lehetséges k övetk ezmények : A kialakult esemény létrejöttének körülményeitől függően, a Vállalat, és az Liszkó völgyi ipartelepen lévő üzemek területén: haláleset, személyi sérülések, építmény károk, infrastruktúra sérülése. A védek ezés str atégiáj át meghatár ozó tényezők : Az anyagkilépést fázistól függetlenül szóródási, párolgási, felhígulási folyamat követ, mely során a kijutott anyag környezeti hőmérséklet és a koncentrációja függvényében időben és térben változik; Gyújtóforrás jelenlétében az FRH felett gőztűz az FRH és az ARH között visszalobbanás (flash), illetve a zártság függvényében térrobbanás következik be, az ARH alatti felhő nem gyullad meg; Az anyagfelszabadulás a kiáramló anyag koncentrációtól függően mérgező, vagy nem mérgező; Fő veszélyeztető hatások: robbanás, repeszhatás,

13 13 az esetlegesen kialakuló tűzből keletkező nehéz és neutrális gázok terjedése (nitrózus gázok). A terjedésszámítás és kockázatelemzés eredményeként kiderült, hogy a lehetséges baleseti eseményekből származó kockázati görbe nem érinti a Sirok község belterületének határait. Az egyes balesetek során kikerült veszélyes anyagok mérgező hatásaiból, tűzhatásaiból illetve robbanásából adódó halálozási valószínűségeket összegezve, és az előforduló időjárási viszonyokra átlagolva, valamint ebből a baleseti kikerülések frekvenciáinak és a lakosságnak a figyelembevételével került meghatározásra az egyéni és társadalmi kockázat. A Vállalat Siroki telephelyére elvégzett mennyiségi kockázatelemzés alapján megállapítható, hogy a társadalmi kockázat a feltétel nélkül elfogadható tartományban van. 2. A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok 2/a. V édekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a kijutott anyagfajtáról: A Vállalat vezetője, vagy az észlelő jelzi az esetet, illetve automatikus riasztás érkezik a MKI főügyeletére. A tűzjelzés, a kárjelzés többek között tartalmazza a szabadba jutható veszélyes anyagot, annak tárolt mennyiségét, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, emberélet veszélyben van-e. Ezt követően végrehajtásra kerül a tűzoltóságok MT és a TMMT szerinti riasztása, illetőleg egyéb, az esemény felszámolásához elsődlegesen szükséges szervek (városi rendőrkapitányság, mentőszolgálat, Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Intézet és Sirok Község Polgármestere) értesítése, akik döntenek a további mentőerők (polgári védelmi szervezetek, közmű vállalatok, és egyéb, a későbbiekben együttműködőként riasztásra tervezett szervezet) riasztásáról. Résztvevők feladatai: Sirok település polgármestere: 1) Riasztást kap az eseményről, visszaigazolás; 2) A hatóság döntése alapján életbe lépteti a külső védelmi tervet; 3) Aktivizálja a település polgári védelmi parancsnokságát, valamint a szükséges megalakított települési pv. szervezeteket és meghatározza azok működési helyét; 4) Intézkedik az Operatív Törzs felállításról, eseménynapló vezetéséről, és kijelöli a sajtóreferenst; 5) Intézkedik az üzem, és a mellette lévő ipari létesítményekből kimenekültek elhelyezéséről, ellátásáról; meghatározza a kimenekítés irányát; 6) A mentésvezetőtől kapott információ alapján kijelöli az elzárkóztatásra kerülő településrészt, legeltetési tilalmat rendel el az érintett részeken; 7) Az aktuális meteorológiai viszonyoknak megfelelően, intézkedik az esetlegesen érintett település részen élők elzárkóztatására; 8) Folyamatosan kapcsolatot tart az üzem mentésvezetőjével, a kárhely-parancsnokkal, és a mentésben résztvevő szervekkel; 9) A HVB és MVB elnökét folyamatosan tájékoztatja az eseményről és a megtett intézkedésekről; 10) Szükség esetén katasztrófavédelmi riadót rendel a település veszélyeztetett közigazgatási területén sziréna, hangosbemondó segítségével (rendőrség, polgárőrség); 11) Tájékoztatja a lakosságot, meghatározza a magatartási szabályokat;

14 14 12) Dönt a vezetési pont esetleges áthelyezéséről; 13) Intézkedik az elrendelt lakosságvédelmi intézkedések feloldásáról; 14) A veszélyhelyzet elmúltával a kárhely-parancsnok tájékoztatása alapján intézkedik a település területén visszamaradt szennyeződések és a keletkezett károk felméréséről. A lakosság védelme érdekében hozott intézkedésért a település polgármestere a felelős. MVB elnökének feladatai: 1) a kialakult helyzet alapján dönt a MVB összehívásáról, 2) elrendeli az MVB Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának a működtetését, 3) intézkedik a szükséges erők-eszközök igénybevételéről, 4) magához vonhatja a védekezés irányítását, ha értékelése szerint ez szükségessé válik, 5) kezdeményezi a védekezéssel kapcsolatos költségek megtérítését. HVB feladatai: 1) dönt a veszélyhelyzet kihirdetésére vonatkozó javaslatról, 2) dönt a mentésben résztvevők köréről, 3) tagjain keresztül biztosítja az operatív irányítás keretében az együttműködés feltételeit, 4) dönteni a kárfelmérésről, ideiglenes helyreállításról. HM-i Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Intézet: 1) Riasztás vétele, visszaigazolás; 2) Elsősegélynyújtó hely egészségügyi személyzetének biztosítása, megerősítése; 3) Veszélyhelyzet elmúltával áttekinti közegészségügyi szempontból a területet, megteszi a szükséges intézkedéseket; Heves MKI Főügyelet: 1.) Riasztást vétele, visszaigazolás; 2.) Riasztás értékelése, riasztási fokozat meghatározása TMMT életbe léptetése; 3.) Riasztja a TMMT alapján bevethető egységeket 4.) Jelenti a megyei igazgatónak az eseményt; 5.) A megyei igazgató utasítása alapján riasztja a KML-t; 6.) Intézkedik az ügyelet megerősítésére (Igazgató utasítása szerint); 7.) Sirok település polgármesterének tájékoztatása; 8.) Eger Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének riasztása; 9.) HKVI igazgató által kijelölt állományának riasztása; 10.) HVB elnökének értesítése;

15 15 11.) MVB elnökének értesítése; 12.) OKF Főügyeletnek jelenti az eseményt 13.) Folyamatosan teljesíti jelentési, koordináló tevékenységét. Országos Mentőszolgálat: 1) Riasztás vétele, visszaigazolás; 2) Sérültek ellátása, elszállítása; 3) Betegszállítás. Rendőrség: 1) A riasztás vétele, visszaigazolás; 2) A kárhely-parancsnok által meghatározott területet lezárja; 3) Felkészül a kimenekítési, felvonulási útvonalak biztosítására; 4) Részt vesz a lakosság tájékoztatásában, riasztásában; 5) Csapaterő bevetésére történő intézkedés; 6) A lezárt terület vagyon és érték megőrzésének biztosítása. Kárhelyparancsnok (Tűzoltásvezető /Mentésvezető), KMSZ: 1) Riasztás vétele, visszaigazolás; 2) Javaslat főügyelet felé társszervek riasztásáról; 3) Vonulás (állomány felkészítése, biztonsági intézkedések megtétele); 4) Kárhelyre érkezés, kapcsolat felvétele az üzemi mentésirányító szakemberrel; 5) Felderítés (a biztonságos kommunikáció kiépítése, megszervezése); 6) Az üzemi mentésvezető által meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzése; 7) Az életmentés - üzemi kárhely PK javaslata alapján végrehajtása; 8) Zónahatárok kijelölése, terület lezárása a monitoring rendszer mérési adatai alapján; 9) Szerek felállítási helyének kijelölése; 10) Eligazító kijelölése; 11) Javaslat tétel a települési operatív törzs illetve a helyi védelmi bizottság felállítására; 12) Hírkapcsolat kiépítése a települési operatív törzs, helyi védelmi bizottság és a kárhely között; 13) Javaslat tétel lakosságvédelmi intézkedések bevezetésére; 14) Javaslat tétel a zónahatáron kívüli elsősegélyhely kijelölésére, intézkedés a sérültek kijelölt elsősegélyhelyre szállításáról; 15) Irányítási pont kijelölése; 16) A helyszínre érkező egységek és szervezetek vezetőinek bevonása az irányításba (a biztonságos kommunikáció kiépítése); 17) Felállítási hely, feladat meghatározás a helyszínre érkező egységeknek, társszerveknek; 18) KML mérési adatai alapján veszélyeztetett terület elzárkóztatására javaslattétel az operatív törzs felé;

16 16 19) A sérült épületek, üzemegységek, járművek átvizsgálása; 20) Veszélyforrások felszámolása; 21) Terület zárlat feloldására javaslat tétel; 22) Javaslat a riasztási fokozat visszaminősítésére; 23) Bevonulás megkezdése. Üzem dolgozói: Az üzem dolgozói az üzemi mentésirányító szakember utasítása valamint a belső védelmi tervben foglaltak alapján végzik feladataikat. Végrehajtják a Heves MKI főügyeletének és az üzem melletti ipari létesítményeknek az azonnali riasztását. KML: 1) Riasztás vétele, visszaigazolás; 2) Vonulás; 3) Kárhelyre érkezés, jelentkezés a tűzoltásvezetőnél; 4) KML gjm; felállítási helyének kijelölése; 5) Meteorológiai adatok mérése; 6) Javaslat tétel a zónahatárok kijelölésére, módosítására; 7) Folyamatos tájékoztatás a kialakult, veszélyes anyagot tartalmazó felhő mozgásáról; 8) A kialakult felhő várható terjedési irányának, méret változásának modellezése; 9) Lakosságra, anyagi javakra és környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez szükséges adatok biztosítása folyamatos méréssel. 2/b. L ak osság r iasztása, táj ék oztatása, elzár k óztatása, esetleges k imenek ítése: Riasztás A lakosság riasztását és tájékoztatását a Kat ában és 42. -ában meghatározott bejelentések értékelése után és katasztrófaveszély esetében a felkészülés során, valamint veszélyhelyzet esetében, az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak mentése érdekében a rendelkezésre álló riasztó-, illetve tájékoztatórendszerek alkalmazásával kell végrehajtani. Ez történhet: szöveges közléssel, illetve szirénajelekkel jelezni kell az esemény valószínű bekövetkezését vagy annak elmúlását (a továbbiakban együtt: katasztrófariasztás), illetve haladéktalanul közölni kell a lakossággal a követendő magatartási szabályokat. A lakosság riasztására, tájékoztatására Sirok község területén telepített 3 db riasztó-tájékoztató végponton keresztül, illetve a illetve a mentő szervek mobil, kihangosítóval felszerelt járműveinek felhasználásával van lehetőség. A szirénák kapcsolószekrényének a kulcsai a település polgármesteri hivatalában találhatóak. A lakossági riasztó tájékoztató végpontok telepítési helye és teljesítménye:

17 17 Sirok, Borics P. út 6. (1 kw) Sirok-Kőkútpuszta, Verpeléti út 16. (3,5 kw) Sirok, Liszkó völgy Mátrametál Kft. (4,5 kw) (A riasztási jeleket a 3. sz. melléklet tartalmazza) Tájékoztatás A lakosság azonnali tájékoztatása az előre kidolgozott normaszöveg alapján (5. sz. melléklet) történik. A lakosság tájékoztatását a település polgármestere hajtja végre, de a tájékoztatásban szereplő információkat előre egyezteti a katasztrófavédelem sajtószóvivőjével. A lakosság tájékoztatásában a Diórádió és az Eger Rádió és a HEOL is bevonható. Kitelepítés, kimenekítés és elhelyezés Biztonsági Jelentés alapján nem indokolt a település vonatkozásában csak az üzemi területről és a Vállalat szomszédságában lévő ipari létesítményekről és a Vállalathoz vezető úton rekedtekről. A kimenekítéséről és elhelyezésről a kárhelyparancsnok javaslata alapján a polgármester intézkedik. A rendőrség lezárja a Vállalat felé vezető utakat és ellenőrző-áteresztő pontot állít fel. A kimenekítetteket a meghatározott útvonalon a kijelölt befogadóhelyre kell szállítani. A településen kijelölt befogadóhelyek: Fsz. Település Objektum megnevezése Elhelyezhető Komfortfokozat Elérhetőség Megjegyzés megnevezése (utca, házszám) létszám (fő) 1. Sirok Sportcsarnok, Borics Pál út összkomfortos Gál Zoltán (vezető) Összesen 300 Az elzárkóztatás Az üzem területéről kiáramló mérgező gázfelhő keletkezése esetén a Biztonsági Jelentés alapján az érintett területen élőket és az ipari létesítmények területén tartózkodó személyek felé intézkedni kell, hogy saját ingatlanjaikban, az üzem területén található létesítményekben zárkózzanak el. Az üzem területén bekövetkezett robbanás következtében az üzem területén lévő épületekben bekövetkezett tetőszerkezet rongálódás, egyéb kismértékű nyílászáró szerkezetekben történt rongálódások miatt az érintett lakosság kimenekítése, kitelepítése az érintett területről Országh Kristóf Általános Iskola 3332 Sirok, Borics Pál út 2. száma alatti épületében kerül elhelyezésre. A veszélyeztetett területen a szabadban tartózkodás csak a közlekedési eszközökön tartózkodók körében fordul elő. Feladatok: - Lakosság részére a műszaki feltételek előírása, megvalósítása: Lakosok védett épületbe történő bevonulása, az épületek nyílászáróinak bezárása, tömítése, klímaberendezések leállítása. - Elzárkóztatás végrehajtására kijelölt területek meghatározása: Kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén, számításba kell venni a település egészének vagy egyes részének elzárkóztatását

18 18 - Elzárkóztatási információ eljuttatása a lakosokhoz: hangosbemondón, illtetve a rendőrség és a katasztrófavédelem kihangosítóval felszerelt járműveivel. 2/c. A védekezés irányítóinak riasztása, az irányító törzs megszervezése: A mentés helyszíni vezetője (kárhelyparancsnok) a kiérkező hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltás-vezetője. A tűzoltásvezető javaslata alapján a település polgármestere elrendeli az operatív törzs felállítását. A települési operatív törzs megalakítási helye Sirok Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Az alábbi feladatokra Sirok polgármestere munkacsoportot hoz létre: - Irányító törzs vezetője: Lakatos István polgármester Intézkedik a lakosság riasztásáról. Kapcsolatot tart a Vállalattal, beavatkozókkal. A lakosság védelme érdekében meghozza a szükséges intézkedéseket. Gondoskodik a lakosság és a média tájékoztatásáról. A bekövetkezett eseményről, a következményekről és a megtett intézkedésekről tájékoztatja a HVB elnökét. - Katasztrófavédelmi feladatokért felelős: Marton Szabolcs tű.zls. katasztrófavédelmi megbízott Feladata: Kapcsolattartás a mentésben részt vevő társszervekkel. A polgármester részére szakmai segítséget nyújt. - Riasztási, logisztikai felelős: Tarjányi Lászlóné jegyző Feladata: a lakosság riasztásának, tájékoztatásának biztosítása. A mentéshez, a mentés irányításához szükséges anyagok, eszközök biztosítása - Egészségügyi felelős: Dr. Kristofori György háziorvos Feladata: Gondoskodni az elsősegélynyújtó hely berendezéséről és a sérültek elsősegélyben való részesítéséről, valamint elhelyezéséről. Kapcsolatot tart az OMSZ-al és a körzeti orvosokkal. - Műszaki mentő, kárfelszámolási felelős: Darnóvári Sándorné közbiztonsági referens Feladata: A lakosságtól érkező kárbejelentések fogadása, nyilvántartása, felülvizsgálata. Megszervezi a szükséges mentéseket. Kapcsolatot tart társszervek kárelhárító csoportjaival. Kitelepítési és befogadási feladatok, gyülekezési helyek és befogadóhelyek koordinálása. - Rendvédelemért felelős: Bognár József r. alez. Eger Város Rendőrkapitány Feladata: Rendvédelem, terület lezárása és közlekedés koordinálása. A polgármester részére szakmai segítséget nyújt. - Az üzem képviselője : Kobolák Sándor Feladata: A baleset jellegéről, várható következményekről, a megtett intézkedésekről tájékoztatást ad az Irányító Törzs részére. A polgármester részére szakmai segítséget nyújt.

19 19 A havária helyzet eszkalálódása esetén külön intézkedésre az irányítás magasabb szintű esetei (HVB, MVB) lépnek életbe. 2/d. V édek ezésben r észvevők felvonulási útvonalának meghatár ozása: A vállalat két útvonalon Sirok és Sirok-Kőkútpuszta felől közelíthető meg. A védekezésben résztvevő egységek ezen a két úton közlekedhetnek, attól függően, hogy a kialakult káresemény veszélyezteti e valamelyiket. A sérültek elszállítása az üzem területéről szintén ezen a két útvonalon lehetséges. A távolabbról érkező beavatkozó erők felvonulási útvonala: Eger-Egerbakta-Sirok, Mezőkövesd-Kápolna-(vasúti átjáró)verpelét-sirok, Gyöngyös-Parádsasvár-Recsk-Sirok, Salgótarján-Nádujfalu-Pétervására-Sirok, Ózd-Borsodnádasd-Pétervására-Terpes-Sirok, Heves-Kápolna-Verpelét-Tarnaszentmária(vasúti átjáró)-sirok, Hatvan-Hort-Gyöngyös-Parádsasvár-Recsk-Sirok, Tiszafüred-Kerecsend-Kápolna-Verpelét-Sirok, Füzesabony-Kerecsend-Eger-Egerbakta-Sirok. 2/e. K ár elhár ítási feladatok végzése (ter ület zár ása, felder ítés, tűzoltás, sér ültek mentése): kijelölt erők riasztása, kárelhárításba résztvevő csoportok megalakítása, forgalom szabályozás megszervezése, utak zárása, útba indítás a védekezés helyszínére, felderítési (mérési) adatok alapján a védelem szintjének meghatározása, romosodott, elzáródott útszakaszok akadálymentesítése, biztonságossá tétele, sérültek mentése (sérültgyűjtő hely, regisztrációs állomás kijelölése, szétszóródott személyes tárgyak összegyűjtése), romok, roncsok alatt rekedtek megkeresése, kiszabadítása, anyagi biztosítás, ellátás (étkezés, pihentetés, ruházat), megerősítők fogadása, őrzés-védelem megszervezése.

20 20 Forgalomszabályozás: A terület forgalomszabályozása a rendőrség feladata. A veszélyeztetett terület lezárásához ellenőrző-áteresztő, forgalom-terelő pontokat kell felállítani. A veszélyeztetett területekre csak a mentésre hivatott személyek és járművek mehetnek be, a zárást csak a veszély elmúlta után a műszeres ellenőrzését követően lehet feloldani. 2/f. Utómunk álatok elvégzése (infr astr uktúra helyreállítása, eltűntek felkutatása, romeltakarítás): Az esemény következtében a hatásterületen található ipari létesítmények építményei sérülhetnek. A szabadba került környezetszennyező anyagok összegyűjtése, semlegesítése. A sérült terület felszámolására a települési polgári védelmi szervezet egységeinek szükség szerinti közreműködésével kerülhet sor. Romosodott épületek, sérült járművek, roncsok elszállítása. Az elpusztult erdei vadállomány összegyűjtése, elszállítása. Az ellátott sérültek, elhunytak azonosítása, akinek a személyazonossága nem állapítható meg a Központi Adatnyilvántartó segítségét kell igénybe venni. Indokolt esetben az MVB elnökének javaslatot tenni speciális mentőcsoportok (MÁTRA, TARNA) alkalmazásának elrendelésére. 2/g. L ak osság visszatelepítése: A kitelepített/kimenekített lakosság, csak a veszély elmúltával és az épületekben keletkezett károk felmérését követően költözhet vissza ingatlanába. A bekövetkezett esemény kapcsán, a mentés végrehajtásának időszakára, a könnyű sérülést szenvedett, illetve sértetlen utasok elhelyezésére a kijelölt befogadóhelyeket lehet felhasználni. 2/h. H elyr eállítás, új j áépítés: A lakóingatlanokban, ipari létesítményekben keletkezett károk fedezetéül a vagyonbiztosítások, illetve az önkormányzat és a Kormány eseti döntésének megfelelő segély nyújthat fedezetet. A károk felmérését és összesítését a lehető leghamarabb meg kell kezdeni és a védelmi bizottság valamint a katasztrófavédelem felé jelenteni. 2/i. Környezet rehabilitációja: A lakosság veszélyeztetettségének megszűnését és az alapvető lakhatási feltételek biztosítását követően kerülhet sor a környezeti károk felmérésére, a környezet rehabilitációjára

21 21 3. A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök: Megyei Védelmi Bizottság Operatív Törzse A Védelmi Bizottság: elnöke: Horváth László Elérhetősége: Fax: elnökhelyettese: Csontos Ambrus tü. ddtbk. Elérhetősége: Fax: titkára: Bozsákovics László alez. Elérhetősége: Fax: Az MVB munkacsoportok vezetői: Heves MKI igazgató: Csontos Ambrus tü. ddtbk. Elérhetősége: Fax: Hm-i Védemi Iroda ügyintézője: Kovács Sándor tű. szds. Elérhetősége: Fax: Hm-i Kormányhivatal Hivatal Kormány megbízotti kabinet: Elérhetősége: Fax: Helyi Védelmi Bizottság és munkaszervei HVB elnöke: Dr. Nagy Tibor János Elérhetősége: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és szervei: Heves MKI főügyelet: , 112 Heves MKI Egri Kat.véd kir: Seres Tibor tű. alez. Elérhetősége: Tel/Fax Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 105 Elérhetősége: Egri Rendőrkapitányság: 107 Elérhetősége: Orvosi rendelő Sirok: Humán Praxis Bt. Dr.Kristofori György Elérhetősége: OMSZ 104 Egri Megyei Irányítócsoport: Elérhetősége: Sirok Község Polgármesteri Hivatala: Polgármester: Lakatos István Elérhetősége: Sirok település Jegyzője: Tarjányi Lászlóné Elérhetősége: Sirok település közbiztonsági referense: Darnóvári Sándorné Elérhetősége: Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Miskolc Elérhetősége: Fax: HM.-i kormányhivatal Népegészségügyi Szakig Szerve: Megyei Tisztifőorvos: Dr. ifj. Wernigg Róbert ; Fax:

22 22 HM.-i kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Intézet: Tisztifőorvos: Dr. Egeressi Zsuzsanna Elérhetősége: ; Készenléti telefonszám: RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. részéről Vezérigazgató Károly György Elérhetősége: Termelési Igazgató: Ózsvári Olivér Elérhetősége: Minőségirányítási és beruházási Igazgató Kobolák Sándor Elérhetősége: Biztonsági vezető: Vezér István Elérhetősége: Bányakapitányság Miskolc Elérhetősége: Fax: Magyar Energia Hivatal Elérhetősége: Fax: Észak- magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Elérhetősége: / Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légiközlekedési Igazgatósága Polgári Légiközlekedési Igazgatóság Elérhetősége: Fax: HM.-i Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Elérhetősége: Tel Fax: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság Elérhetősége: AGRIAVOLÁN VOLÁN Zrt. Uti Csaba Elérhetősége: Fax: TIGÁZ Zrt. Eger Elérhetősége: ÉMÁSZ Nyrt. Eger Elérhetősége: Vöröskereszt Eger: Elérhetősége: Máltai Szeretet Szolgálat Eger: Vezető Kékesi Györgyné Elérhetősége: Máltai Szeretet Szolgálat Mátrafüred: Vezető Kovács Győző Elérhetősége: Katolikus Karitász Eger: Elérhetősége: Dió Rádió Gyöngyös: Elérhetőség: /

23 23 Rádió Eger: Elérhetősége / / Heves Megyei Online Mazurka Zita 06/ Helyi polgári védelmi erők Elérhetősége: Sirok község polgármesterén keresztül. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Elérhetősége / Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság / Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Elérhetősége / Mátrametál Kft. Elérhetőség: LHF Fémmegmunkáló Kft. Elérhetőség: Telepvezető: TOFÉM 2000 Bt Elérhetőség: Telepvezető Tóbik Csaba: Védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok: Infrastruktúra: Berendezések: - A település részéről igénybe vehető veket a település veszélyelhárítási terve tartalmazza. - A Vállalatnál rendszeresített szaktechnikai eszközök: Ellátás eszközei: - egészségügyi ellátás: Humán PraxisBt. Sirok, Petőfi út 6. Dr. Kristofori György 36/ Az akkut ellátásra kijelölt fekvőbeteg gyógyintézetek: 1. Eger, Markhot Ferenc Kórház 2. Gyöngyös, Bugát Pál Kórház 3. Hatvan, Albert Schweitzer Kórház - kereskedelemi egységek a lakosság ellátás szempontjából: - Coop ABC Sirok, Nyírjes út 1.

24 24 5. A lakosság és az anyagi javak védelme érdekében hozott intézkedések: 5/a. Vezetési és együttműködési feladatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza 5/b. Riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás A riasztási, tájékoztatási feladatokat a II. fejezet 2/b. pontja tartalmazza. 5/c. Kitelepítés, kimenekítés és elhelyezés A lakosság kimenekítésére, kitelepítésére vonatkozó feladatokat a II. fejezet 2/b. pontja tartalmazza. Kimenekítéssel, kitelepítéssel érintett létszám (átlagos munkaidőben): Mátrametál Kft. LHF Fémmegmunkáló Kft. TOFÉM 2002 Bt. RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. összesen 150 fő 10 fő 6 fő 150 fő 316 fő Az egyes létesítményekben a jelenlévő alkalmazottak és külső személyek nyilvántartásáról az érintett cégek vezetője intézkedik. Az érintett veszélyességi övezeten belül nagyüzemi állattartás nem folyik, egyéni állattartás elenyésző. Az esetlegesen elpusztult állatok összegyűjtését, a helyi állatorvos ellenőrzése mellett - az ATEV bevonásával - elföldelését az Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Intézet irányításával kell megszervezni. Szállító eszközök számbavétele: - A veszélyeztetett övezetből a lakosokat, az utasokat a Agria Volán Közlekedési Zrt. által biztosított, valamint a Sirok község állandó lakos egyéni vállalkozó autóbuszaival lehet elszállítani. A személyszállításra a településen rendelkezésre álló járművek kimutatását a település veszélyelhárítási terve tartalmazza. - A sérülteket, mozgásképteleneket, közösségi elhelyezésre alkalmatlan személyeket az OMSZ (Országos Mentőszolgálat) járművei szállítják el. 5/d. Az elzárkóztatás A lakosság elzárkóztatására vonatkozó feladatokat a II. fejezet 2/b. pontja tartalmazza.

25 25 5/e. A lakosság egyéni védelmi és kimenekítő eszközökkel való ellátása Biztonsági Jelentés alapján nem indokolt. Veszélyeztetés típusára vonatkozóan, amennyiben a lakosság kimenekítése válik szükségessé, a meneküléshez használható egyéni védő eszközöket (légzésvédő eszközök, menekülő kámzsa) a katasztrófavédelem biztosítja megyei készletéből. 5/f. Létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme A veszélyeztetett területen a lakosság létfenntartásához szükséges anyagok javak nem találhatóak. A közműszolgáltatás (víz, villany, gáz) vezetékes hálózaton keresztül biztosított. Szükség esetén a háziállatok védelmére vonatkozó szabályok elrendelése, legeltetés megtiltása. 5/g. A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme Biztonsági Jelentés alapján nem indokolt. A veszélyeztetett területen kulturális szempontból nyilvántartott vagyontárgyak nincsenek. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt létesítmények az érintett területen található gazdálkodó szervezetek, üzemek infrastruktúrája. 5/h. A polgári védelmi szervek és szervezetek készenlétbe helyezése A polgári védelmi szervek készenlétbe helyezése a 18/2011. számú BM OKF főigazgatói intézkedésben foglaltak, valamint a település POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEINEK MOZGÓSÍTÁSI TERV -e alapján történik. A mozgósítási terv a települési veszélyelhárítási tervének melléklete. A mentésre tervezett polgári védelmi egységek: Települési polgári védelmi parancsnokság 5 fő Infokommunikációs egység 5 fő Lakosságvédelmi egység 10 fő Egészségügyi egység 11 fő Műszaki egység 20 fő Összesen: 101 fő 5/i. A vegyi mentesítés A biztonsági jelentés alapján nem indokolt. 5/j. Az ideiglenes helyreállítás A beavatkozó tűzoltó erők, speciális mentőcsoportok és alkalmazott polgári védelmi szervezetek végzik a veszélyeztetett területen (Liszkó völgy ipari létesítmények) az élet- és balesetveszély elmúltáig. 5/k. A tűzoltás- műszaki mentés A hivatásos tűzoltóságokat az MT és a TMMT alapján riasztja a Heves MKI főügyelete.

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom,

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-3300 Eger, Klapka György u. 11. : 3301 Eger, Pf.: 253 Tel: (36-36) 510-230 Fax: (36-36) 312-015 e-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 1898-22/2012. Tárgy:

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Juhász

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos 1 Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? DUNAALMÁS IDEIGLENES LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SIROK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, - a veszélyes

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Dr. Faragó

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes OKTATÁSI NAP TÉMAKÖREI: III. Oktatási nap: II/3. Lakosságfelkészítés, riasztás, veszélyhelyzeti kommunikáció III/3. Lakosságvédelmi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SOLT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos BUDAPEST III. KERÜLET LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? HORT KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NYERGESÚJFALU LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

BEFOGADÁSA, VISSZATELEPÍTÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA FELKÉSZÍTÉSE A BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOKRA

BEFOGADÁSA, VISSZATELEPÍTÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA FELKÉSZÍTÉSE A BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOKRA III/3. LAKOSSÁGVÉDELMI ISMERETEK Egyéni és kollektív védelem elemei, lehetőségei. Helyi-és távolságvédelem módjai. A kitelepítés és befogadás helyi sajátosságai. Veszélyhelyzetben foganatosítható rendkívüli

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? LAKITELEK LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS Építési engedélyezési dokumentáció Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonat 1. kiadás Tiszaújváros, 2014. május

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJUS Opten Kft. 1 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 2014.2.15. óta hatályos szöveg A Kormány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? OSZLÁR LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? GÓGÁNFA TELEPÜLÉS LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése október

Polgári védelmi szervezetek alapképzése október Polgári védelmi szervezetek alapképzése 2012 október Pv. alapképzés A közbiztonság mindenki számára fontos, A közbiztonság tág fogalom, melynek része a katasztrófák elleni védekezés rendszere, 2011. évi

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? NAGYRÉDE KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? T i s z a b e z d é d Község LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemekről, - a

Részletesebben