J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-6/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Sándorné, Dr. Erdélyi Béla, Király Bertalan, Pappné Kórik Judit, Tölgyesi Attiláné, Tomán Ferenc, Fedor László képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Igazoltan távolmaradt: Dr. Krámor Katalin, Bényei Péterné, Fercsákné Tomán Ildikó Igazolatlanul távolmaradt: Benkő Zoltán Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, a 14 fő képviselőből 10 fő jelen van. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi pontok módosítására. A meghívóban kiküldött napirendi pontok mellé harmadik napirendként javaslom felvenni a Tiszalöki Református Egyház és Tiszalök Város Önkormányzata által közösen beadható pályázat véleményezése tárgyú napirendet. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, további napirendi pont javaslat? Kérdés, javaslat nem hangzott el. Aki a napirendi pontok módosításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok módosítását, és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2008.(III.07.) számú határozata Napirend módosításáról A március 7-i ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 1. Az önkormányzat hitelfelvételével kapcsolatos előterjesztés véleményezése. 2. Zrinszki István alpolgármester ajánlata tiszteletdíjának csökkentésére. 1

2 3. A Tiszalöki Református Egyház és Tiszalök Város Önkormányzata által közösen beadható pályázat véleményezése. Tárgy: (1.tsp.) Az önkormányzat hitelfelvételével kapcsolatos előterjesztés véleményezése. Gömze Sándor: A Pénzügyi Bizottság véleményezte a napirendet, az ülésén kellően kielemeztük a témát. A korábban említett összegek nem reálisak, és az ÖNHIKI pályázat lehetőségeit is ki kell használnunk, ezért 60 millió Ft összeget érdemes az önkormányzatnak felvennie. Svájci frank alapú hitel felvételét javaslom, a Pénzügyi Bizottság emlékeztetőjében leírtak szerint. Átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. Bede-Tóth Attila: Az emlékeztetőben minden lényeges dolog részletesen benne van. Szükség van a hitel felvételére. A Pénzügyi Bizottság 60 millió Ft svájci frank (CHF) alapú hitel felvételét javasolja, 10 év futamidőre, 2 év türelmi idővel. A PREKUB ügyvédi irodát javasoljuk megbízni a közbeszerzési eljárás lebonyolításával az ajánlatában szereplő Ft-ért, amit csak akkor kell kifizetnünk, ha a hitelfelvétel sikeres. Előre semmit nem kell fizetnünk. Az emlékeztetőben javasoltunk és feltüntettük a bírálati szempontokat, amelyek alapján döntsön a testület, ezek: a kamat mértéke, a banki kezelési, folyósítási jutalék mértéke, a szerződésbe kerüljön bele az előtörlesztés lehetősége, a hitelfedezet kerüljön pontosításra (bevétel engedményezés, vagy ingatlan fedezet) konvertálhatóság lehetősége (Ft/CHF az euro esetleges bevezetése miatt) A Pénzügyi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja a 60 millió Ft-os hitel felvételét a képviselő-testület felé elfogadásra. Gömze Sándor: Javaslom, hogy mivel az Erste Bank képviselője megkeresett minket, hogy őket is érdekelné a hitelfelvételünk, őket is hívjuk meg a közbeszerzési eljárásba, és ajánlották még a Volks Bankot is, hogy ne hagyjuk ki őket sem. Még ezt a két pénzintézetet is keressük meg. Bede-Tóth Attila: Rendben van, nagyobb a verseny, ha több a résztvevő. Nagyobb kedvezményeket érhetünk el ilyen formán. Mező József: Akkor az említett két bankot is belevesszük a határozatba, összesen hat bankot kérünk fel ajánlattételre. Fedor László: Szerintem az elhangzott feltételekkel rendben van, egyetértek vele. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Névszerinti szavazást kell tartanunk hitelfelvételnél, ezért aki egyetért a hitel felvételével az elhangzott feltételek mellett, kérem, jelezze. Mező József jegyző lebonyolította a névszerinti szavazást, melynek íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2

3 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 39/2008. (III.07.) számú h a t á r o z a t a hosszúlejáratú hitel felvételéről, valamint közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízás adásáról A képviselő-testület Jelen határozatában ,- Ft összegű CHF alapú hitel felvételéről döntött. A felvenni kívánt hitel törlesztésének futamideje 10 év. A türelmi idő: tőketartozás törlesztésénél: 2 év Az esedékes kamatok és a tőketörlesztés fizetése: minden év március 31. és szeptember 30. napján két egyenlő részletben A közbeszerzési törvény szabályai szerint közvetlenül az ajánlattevőknek kell megküldeni az ajánlattételi felhívást. Az ajánlattal megkeresni javasolt pénzintézetek: - OTP Bank Nyrt Észak-alföldi Régió Nyíregyházi Fiókja - K&H Bank Zrt. - Raiffeisen Bank Zrt. - Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet - ERSTE Bank - Volks Bank A közbeszerzési eljárás során a bírálatnál figyelembe veendő szempontok: - az ajánlott kamat legalacsonyabb értéke - a banki kezelési, folyósítási költség legalacsonyabb összege - a szerződésben szerepeljen az előtörlesztés lehetősége - az ajánlattevő jelölje meg a hitelfedezet biztosítékát (bevétel, engedményezés, vagy ingatlan fedezet) - konvertálhatóság lehetősége (CHF/Ft/EURÓ az EURÓ bevezetése esetén) - a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Prekub Ügyvédi Irodát (Nyíregyháza, Bercsényi út 4. ) bízza meg az ajánlatában szereplő bruttó ,- Ft megbízási díj ellenében. Felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. Gömze Sándor: Még ehhez a napirendhez tartozik a folyószámla hitelkeret összegének megemelése is, amiről szintén döntenünk kell. Készenléti 20 millió Ft többletről lenne itt szó, amit csak végszükség esetén használnánk fel. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a hitelkeret megemelését, azzal a kikötéssel, hogy a 30 millió Ft feletti összegből csak indokolt esetben lehet felhasználni, a Pénzügyi Bizottság előzetes hozzájárulásával. Gömze Sándor: Szintén névszerinti szavazást kell tartanunk. Aki egyetért a folyószámla hitelkeret megemelésével, a Pénzügyi Bizottság kikötésével, kérem, jelezze. Szintén névszerinti szavazást kell tartanunk. Mező József jegyző lebonyolította a névszerinti szavazást, melynek íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3

4 A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2008.(III.07.) számú határozata Folyószámla hitelkeret összegének megemeléséről az OTP Bank Rt. Észak-alföldi Régió Nyíregyházi Igazgatóságánál jelenleg fennálló 30 millió Ft-os folyószámla hitelkeretének 50 millió Ft-ra való emeléséről valamint a szerződés határidejének május 31-ről, december 31-re történő meghosszabbításáról dönt, és a folyósító pénzintézettől ennek engedélyezését kéri. Azzal a megkötéssel, hogy a jelenlegi 30 millió Ft-os összeg csak rendkívüli esetben a Pénzügyi Bizottság előzetes jóváhagyását követően a konkrét cél megjelölésével és a képviselő-testület soron következő ülésén történő tájékoztatásával léphető túl. A szerződés aláírásával felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert. Felelős: Mező József jegyző Hagymási József pénzügyi irodavezető Határidő: a szerződés előkészítésére március 14. Cserés Sándorné: Igennel szavaztam mindkét döntésnél, de mégis lenne egy kérdésem. A Prekub Ügyvédi Iroda árajánlatában a hitelfelvételnél ott van egy mondat, ami számomra nem világos: A közbeszerzés becsült értéke, mivel a futamidő 4 évnél hosszabb, a közbeszerzési törvény szerint az egyhavi ellenszolgáltatás 48-szorosa, Ft. Ez mit jelent? Mező József: Ez arról szól, hogy a hitelnek van egy kamat és egy kezelési költség része. Ezt elosztják a teljes futamidőre, és annak a 48-ad részét kell visszaszámolni a Közbeszerzési Törvény alapján. Ennek a szolgáltatásnak az értéke a 48 hónapra eső rész meghaladja a 8 millió Ft-ot, akkor nem az egyszerűsített meghívásos közbeszerzéssel, hanem akkor ki kell írni, meg kell jelentetni, de mivel CHF alapú és 48 havi ellenszolgáltatás alatta van a 8 millió Ft-nak,ezért az egyszerűsített, meghívásos eljárást alkalmazzuk. Az ő ajánlata forint alapú, azért szerepel a 14 millió Ft. Ránk nem vonatkozik ez a része. Tárgy: (2.tsp.) Zrinszki István alpolgármester ajánlata tiszteletdíjának csökkentésére. Gömze Sándor: Átadom a szót Zrinszki István alpolgármesternek. Zrinszki István: Az elmúlt ülésen kellemetlenül érintett, hogy kimaradtam a tiszteletdíjas döntésből. A becsület azt kívánja, hogy Én is hozzájáruljak a felajánláshoz. A tiszteletdíjamból havi forintot felajánlok a város javára, és kérem, hogy a tiszteletdíjamat ennyivel csökkentse a testület. Ebből a Ft-ból, szeretném, ha minden hónapban a bölcsőde és az óvoda részére vegyenek 2 db új feketetőt, hogy legyen célja a felajánlásomnak. 4

5 Király Bertalan: Abba, hogy mennyit ajánl fel Alpolgármester Úr, nem kívánok beleszólni, ő tudja, szerintem megfelelő az ajánlata. A célirányosság nem tetszik nekem, hiszen mikor a képviselők lemondtak a tiszteletdíjról, senki nem kívánta meghatározni, hogy mire fordítsák azt az összeget. Ha most mindenki egyenként kitűzne egy célt, hogy mire használja fel a hivatal a személyenkénti részt, akkor nem a költségvetés javítását szolgálná. Fedor László: Ez akkor úgy zajlana, hogy felveszi a teljes összeget, és abból 40 ezer Ft-ot a fektetőkre költene? Mert úgy nem lenne jó, hiszen a járulékokat ugyanúgy ki kellene fizetni a teljes összeg után. Zrinszki István: Csökkenne a tiszteletdíjam, a járulékai is, de a pénzből fektetőt vehetnénk az óvodának. Dr. Erdélyi Béla: Egyetértek Király Bertalan képviselő társammal, hiszen a költségvetési hiány csökkentése volt a cél. Ne Alpolgármester Úr szabja meg, hogy mire legyen felhasználva, majd a testület eldönti, hogy mire kell költenünk. Pappné Kórik Judit: Én is Dr. Erdélyi Bélával és Király Bertalannal értek egyet. Az biztos, hogy a fektetőkre is szükség van, de egyszerre kell megvenni azokat, hiszen akkor jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni, és ezt a részét alapítványi pénzből is meglehet oldani. Javaslom, hogy mondjon le az összegről, és ne határozza meg a célját. Fedor László: Általánosságban egyetértek Király Bertalannal és Dr. Erdélyi Bélával. Nem elvethető propaganda értékű, ha néhány dolgot a képviselők tiszteletdíjából valósítunk meg, és azt a lakosság tudomására is hozzuk. Zrinszki István: Visszavonom a kérésem, hogy az általam felajánlott összegnek meghatározzam a célját, de remélem, hogy a fektetők így is meglesznek az oviban és a bölcsődében. Gömze Sándor: Van egy beadott óvoda pályázatunk, és ha nyer a pályázat, ez a probléma is megoldódik. Király Bertalan: Az Óvodás Gyermekekért Közalapítvány nevében mondom, hogy az alapítvány kuratóriuma a 30%-os önerőt tudja biztosítani a pályázathoz. Zrinszki István: Nekem Szabó Veronika mondta el az óvoda pályázattal kapcsolatban, hogy szerinte több mint egy év is elmúlik, mire lesz belőle valami, és a gyerekeknek most van szükségük a feketetőkre, ezért vetődött fel bennem ez az ötlet. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a határozat-tervezet tartalmával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal és egy tartózkodással, az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 41/2008.(III.07.) számú határozata 5

6 Az alpolgármester tiszteletdíjának csökkentéséről A képviselő-testület Zrinszki István alpolgármester tiszteletdíját március 1-től Ft/hó összegben állapítja meg. Egyúttal hatályon kívül helyezi a 199/2007.(XII.21.) számú határozatát. Tárgy: (3.tsp.) A Tiszalöki Református Egyház és Tiszalök Város Önkormányzata által közösen beadott pályázat véleményezése. Gömze Sándor: Drótos Vince Lelkész Úr keresett meg minket levélben, ami arról szól, hogy az Észak-alföldi Operatív Programban kiírt pályázatok közül a Református Egyházzal közösen pályázva az EAOP D és az EAOP E program keretében pályázhatunk. A Tiszalöki Református Egyház a Damjanich utcán megvett egy épületet, azt szeretné közösségi házzá alakítani, illetve a templom külső felújítása lenne a célja. A kiírás templom, egyházi tulajdonú közösségi épület külső felújítására vonatkozik. A ránk eső önerő részét a Református Egyház biztosítaná. A temető, ravatalozó felújítása érintene minket, 5 millió Ft-tal, és az önkormányzati pályázati rész 19 millió Ft értékben, összesen 50 millió Ft-ra lehet pályázni, 10% önerő szükséges. A mi pályázatunk Kegyeleti helyek infrastruktúrájának támogatása, kapcsolódó indokolt eszközbeszerzés. Ez csak akkor valósítható meg, ha a támogatott tevékenységek köréből választunk. Ami bennünket érinthet: parkok, települési zöld felületek kialakítása és felújítása, közigazgatási funkciót ellátó épületek, önkormányzati hivatalok, okmányiroda külső felújítása de előbb ezeket belülről kellene rendbe tenni és utána kívülről, forgalomcsillapító övezetek, zónák, parkolóhelyek kialakítása, járdák, belterületi kiszolgáló és lakó utak kialakítása, és ami még érdekes lehet, önkormányzati tulajdonú, gazdasági társaság tulajdonában lévő piacterek és piac csarnokok felújítása. A járdák, parkok felújítása, rendbetétele kellőképpen indokolt, így rendbe lehetne tenni a szökőkút környékét, átalakíthatnánk, az utakat rendbe tehetnénk a temető útjait. A pályázat beadási határideje március 28. Az egyházra vonatkozó két rész papírmunkáit, terveit, költségvetését ők elkészítik, rendezik, nekünk a ravatalozó felújításához kell tervet és költségvetést készíteni, illetve a benti parkok és a temető útjainak rendbetételét kell lepapírozni. Elméletileg nekünk ez ingyen lenne, 24 millió Ft, és nem kell megbízni a pályázatkészítéssel senkit, itt helyben elkészíthetjük. Ha behatároljuk, hogy mit szeretnénk, tudunk határozatot hozni ezzel kapcsolatban. Bede-Tóth Attila: Ez jó lehetőség, és ha valóban nem kell pénz hozzá a részünkről, akkor bele kell vágni. Kérem, hogy a határozatban szerepeljen, hogy a Református Egyház biztosítja az anyagi hátteret. Dr. Erdélyi Béla: Legyen garancia arra, hogy az Egyház vállalja a költségeket. Mező József: Közben megfogalmaztam egy határozat-tervezetet: A képviselő-testület a Református Egyház ajánlatát elfogadja az EAOP D és E részére, közös pályázat benyújtására. Ezen pályázat keretében önkormányzati közterületeket, járdákat, valamint a köztemető teljes infrastruktúráját (út, világítás) és a ravatalozó felújítását, ezen kívül a Damjanich utcai egyházi közösségi ház és a Református Templom külső felújítását jelöli meg pályázati célként. 6

7 A pályázathoz szükséges önerőt teljes mértékben a Református Egyház magára vállalja, amelyről szóló nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a Jegyző Úr által felolvasott határozat-tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 42/2008.(III.07.) számú határozata A Református Egyházzal közösen beadandó pályázatról a Református Egyház ajánlatát elfogadja az EAOP D és E részére, közös pályázat benyújtására. Ezen pályázat keretében önkormányzati közterületeket, járdákat, valamint a köztemető teljes infrastruktúráját (út, világítás) és a ravatalozó felújítását, ezen kívül a Damjanich utcai egyházi közösségi ház és a Református Templom külső felújítását jelöli meg pályázati célként. A pályázathoz szükséges önerőt teljes mértékben a Református Egyház magára vállalja, amelyről szóló nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell. Kérdések, bejelentések Bede-Tóth Attila: Azt szeretném megkérdezni, hogy a napközi bérbeadásával kapcsolatban van-e valamilyen eredmény? Gömze Sándor: Hétfőre várjuk a hivatalos reakciót. Visszajelzést kaptunk, úgy tűnik nem lesz akadálya. Cserés Sándorné: Az általános és a középiskola taneszköz fejlesztési pályázattal kapcsolatban az a kérdésem, hogy a teljesítés határideje március 31. és ez 1,5 millió Ft-ot jelent nekünk? Mező József: Hétfőre kérem a listát, hogy mire pályáztak és az alapján megrendeljük a szükséges eszközöket. A 3 millió Ft-ot el kell költeni, és 1,5 millió Ft-ot visszakapunk belőle. Gömze Sándor: Tájékoztatni szeretném a testületet az Adeptus Zrt. anyagáról, ami kiküldésre került. Kaptunk egy anyagot, amiben elég amatőr tervek szerepelnek. Tájékoztatott róla, hogy hamarosan elkezdi az Alfi-ker és az OTP építését és a lakásokat 4 tömbönként. Levélben tájékoztattam róla, hogy ha nem lesz használható ajánlata, érvényesítjük a kötbérkövetelésünket. Bizottságok fogják először megtárgyalni, és utána hozzuk a testület elé. Tegnap tárgyaltam Janzsó Tamással, az IPD Európa Befektetési Tanácsadó cég elnökével ipari park építésével kapcsolatban. 7

8 Mata Elek világosított fel, hogy ez a cég már korábban is jelentkezett nálunk, de az akkori polgármester közölte, hogy már megvan az ipari terület építésének kivitelezője. Ez a cég már 210 millió USA dollárt fektet be több településen. Abban maradtunk, hogy ha van ilyen szándékunk, meg kell keresni a lehetőségeket, és területet kell biztosítani a pályázathoz. Jó befektetésnek tűnik az elmondottak alapján. A kötvénykibocsátást pedig minél hamarabb meg kell tenni, mert hamarosan nem lesz rá lehetőség. Bede-Tóth Attila: Érdekes és tanulságos volt ez a megbeszélés, amin volt szerencsém nekem is részt venni pár képviselő társammal együtt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt a lehetőséget. A kötvénykibocsátást minél hamarabb a képviselő-testület elé kell hozni, hogy ne fussunk ki az időből. Zsula Róbert ajánlatával kapcsolatban: javaslom, hogy ne hagyjuk el ezt a szokást, szükség van a városi rendezvények megörökítésére. Korábban úgy oldottuk meg a finanszírozást, hogy 50%-át a polgármesteri keretből, 50%-át pedig a Tiszalökért Közalapítvány fizette. Összesen Ft. Meg kell kötni a szerződést, hogy már a március 15-i ünnepség is meg legyen örökítve. Fedor László: Két sürgős dolgunk van az ipari parkkal kapcsolatban: területet kell keresni és meg kell ejteni a kötvénykibocsátást minél hamarabb Lehetne tartani egy ötletbörzét, hogy ki mit hozna ebbe a parkba, és a használható ötleteket meg lehet valósítani. Már most el kell kezdeni gyűjteni az ötleteket. Gömze Sándor: A földek utáni utánjárást és a kötvénykibocsátást párhuzamosan kell intézni. Már hétfőtől lépni kell, elő kell készíteni a terepet. Tomán Ferenc: Az ipari park területével mi van, kinek a tulajdona? Gömze Sándor: A Tiszapark Kft-é a terület, és úgy néz ki, hogy lehet velük kooperálni. Dr. Erdélyi Béla: Ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni, az ipari parkot meg kell valósítani. Az Adeptus terveiről pedig csak annyit, hogy ilyen házat nem engedek építeni a városomban. Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gömze Sándor polgármester az ülést 10:00-kor bezárta. k.m.f. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 8

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 1 10-4/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 1 10-27/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-15/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-20/2009. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 7-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-2/2013. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. január 17-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-26/2009. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 9-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-25/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-19/2009. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 04-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 04-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. június 04-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2015. (VI.04.) számú határozata- Hantos

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 02-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 60-61. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-7/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-17/2010. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 22-én tartott ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 30-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. május 28-án 16.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános üléséről.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 1 10-28/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Fátyolné Ménesi Ildikó

Jegyzőkönyv. Fátyolné Ménesi Ildikó Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2015. július 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. július 16-án 15,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2012. július 17-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2012. július 17-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2012. július 17-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2012. július 17., 18.00. órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 19/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 13-án 14:20 órai kezdettel tartott rendkívüli Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-24/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 27-én, 18.00 órakor megtartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 27-én, 18.00 órakor megtartott ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 27-én, 18.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Közösségi Ház hivatalos helyisége (Halásztelek,

Részletesebben

Önkormányzati Képviselő-testület 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-1/2013. J e g y z ő k ö n y v

Önkormányzati Képviselő-testület 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 8-án (pénteken) 18.00 órai

Részletesebben

17/2008. számú 2008. július 16-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

17/2008. számú 2008. július 16-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 17/2008. számú 2008. július 16-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (156-173/2008. (VII.16.) sz. Kth.) 16/2008. (VII.17.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-22/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt

Részletesebben

13. számú JEGYZŐKÖNYV

13. számú JEGYZŐKÖNYV 13. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. június 01-én szerdán 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Girasek Károly képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 27/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-én

Részletesebben