Református Diákotthon Alapítvány Hálaadás a 20 évért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Református Diákotthon Alapítvány Hálaadás a 20 évért"

Átírás

1 Református Diákotthon Alapítvány Hálaadás a 20 évért Székelyudvarhely, szeptember 17.

2 TARTALOMJEGYZÉK Elmélkedés 3 A legfőbb pártfogónk Dr. Kálmán Attila üdvözlete 5 A keresztyén diákotthon-hálózat szükségessége 6 Emlék-foszlányok 8 Életünk a Diákotthonban! 14 INDULÁS 16 A saját otthon létrejötte 18 Óvoda 20 Óvónők névjegyzéke 21 Óvodások névsora 22 Óvodaépítés 22 KARITATÍV MUNKA 23 IFJÚSÁGI MUNKA 24 Táborozásaink táblázata Táborhelyeink 29 DIÁKJAINK ÉLETE A DIÁKOTTHONBAN 31 CSENDESNAPok táblázata 31 PERSELYPÉNZEK táblázata Diákjaink VALLÁS szerinti megoszlása 37 Diákjaink LAKHELYEI térkép 38 Diákjaink LAKHELYEI Kiegészítő oktatás 41 Diákjaink NÉVSORA Diákjaink ISKOLÁK szerinti megoszlása Diákjaink ÉVFOLYAMOK szerinti megoszlása Költségek és térítések Bevételek és kiadások megoszlása 51 PÁLYÁZATOK PÉNZADOMÁNYOK EGYÉB ADOMÁNYOK MUNKATÁRSAINK ALAPÍTVÁNYUNK JOGI FELÉPÍTÉSE 72 DIÁKOTTHONUNK JOGI FELÉPÍTÉSE 72 *Ez emlékfüzetbe 20 éves visszatekintésünknek, számadásunknak csak kis része fért, és ez sem tökéletes. Amint láthatják, előfordul, hogy egyes táblázatokban az adat helyén n.a. (nincs adat) szerepel. Nos, a 20 év alatt meglehetősen gyanús körülmények között 3 alkalommal tűnt el minden adat a számítógépes nyilvántartásunkból, és a betörő furcsa mód elsősorban az irattári anyagunkat vitte magával. Elfogtuk, a rendőrség egyes tárgyainkat meg is találta nála, de a papírok??? Tehát, megértésüket kérjük. Bővebb adatokat találnak a honlapunkon. 2

3 Elmélkedés 20 év?! Egy patinás iskola életében szinte semmi A történelem lapjain szinte észrevétlenül átugorható időszak Egy gyermek életében azonban nemcsak a nagykorúság, hanem az önállósulás elérésének az időtartama is. A felnőttnél? Mindenképpen állapotváltozásnyi idő. Alapítványunk életében? Nehéz megfogalmazni, hiszen az első 20 év. Vajon jön még utána több is? Vagy marad a húsz év, az álmok, a küzdelmek, a kifáradás, a kiöregedés 20 esztendeje? Ha csak magunkra, az indító csapatra tekintünk, vitathatatlanul ránk illenek a kiöregedés és (sajnos) a kifáradás szavak is. De éppen ezért kell nemcsak összegzést végeznünk, hanem ünnepélyt is rendeznünk a 20 éves évfordulón, hogy lássuk na, nem a nevelésünk eredményét, ahhoz ez az időszak túl rövid a munkánk iránti érdeklődést, megbecsülést, melyet elsősorban az ünnepélyen megjelentek igazolnak. Az a tény, hogy a megjelentek (főleg a volt diákok) az egymással való találkozás céljából jönnek el, nem cáfolja, hanem megerősíti fentebbi állításomat, mert mi elsősorban azért munkálkodunk, hogy közösségek, lehetőleg keresztyén közösségek jöjjenek létre, amelyeknek tagjai találkozni akarnak egymással, akik tudni akarnak egymásról, akiknek fontos az a másik ember is, akivel együtt élték át a diákotthon sok-sok viszontagságát, élményét. Ugyan már! Az autóbuszon is együtt éled át a többi utassal azokkal, akiket nem is ismersz és nem is akarod megismerni őket a defektet. Ez az élmény is közös, miért van jelentősége? Azért, mert az utasokkal ellentétben, akik eljöttek ünnepélyünkre, korábban meg akarták ismerni, és tovább is ismerni akarják egymást. Létrejött és megmaradt a közösség. És ez eredmény. Számunkra nagy eredmény. Erőt adó eredmény. Vezetőként visszatekintve, csak azt látom: akikhez hivatalból tartoztunk, akiknek a szokásos elvárások szerint segíteniük kellett volna, azok jó esetben csak távol húzódtak tőlünk, de többségükben inkább gátoltak, akadályoztak minket. Miért? Rossz ügyért küzdünk? Az nem lehet, mert Krisztus ügye nem lehet rossz ügy, és akármilyen szigorúan boncolgatjuk múltunkat, nem lehet még ránk fogni sem, hogy nem a Krisztus ügye volt a mi ügyünk. Rosszul csináltuk? Vitathatatlan, hogy voltak hibáink, de ameddig a magunk által önmagunkról összeállított hibalistánk jóval hosszabb, mint az ellenségeink által lobogtatott, és ameddig az ellenségeink csak lobogtatni tudják és bár szeretnék, de másra felhasználni nem tudják a rólunk összeállított hibalistájukat, addig ez sem állítható rólunk. 3

4 Rossz társaságba keveredve munkálkodunk? Hát éppen az a leggyakrabban fejünkre olvasott hibánk, hogy elszigetelődve, különvonulva élünk és dolgozunk. Ezért sem támadhatnak, ítélhetnek el minket. Mi hát a baj? Hogy nem álltunk be egyetlen világi, vagy egyházi pártba, csoportosulásba sem? Hogy hiába dörögnek egyszer így, másszor úgy a hatalmasok, az bennünket nem befolyásol? Hogy míg mások csak kapkodják fejüket a sok utasítás hallatán, mi meg sem halljuk azokat? Keserves az az igazság, hogy magad uram, ha szolgád nincsen, de igaz, mint ahogy az is, hogy az a legnagyobb úr, aki nem szorul másra, és mi bár sokszor rászorultunk, úgysem kaptunk támaszt megtanultunk a saját lábunkon megállni. És bár keserves magunkban állni, még mindig jobb, mint szolgának lenni. Azaz mégsem magunkban állunk, mint ahogy szolgálni is szolgálunk. Csak nem emberi intézmények, potentátok állnak mellettünk, hanem a gondviselő Istenünk, akit mi örömmel és hálával szolgálunk. És ez a titka annak, hogy elindulni tudtunk, küzdelmeinkben ha botladozva is, de helytállottunk, végigküzdöttük a 20 évet, és igenis reménységgel nézünk a további 20 évek elé. Reménységgel és hálával. Székelyudvarhely, szeptember 3. Dobai László, az alapítvány elnöke 4

5 Németh László szerint a kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem valami életet szabályozó elv, amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója. A bennünket ma elárasztó rengeteg hatás közül ebben az értelemben kultúrának kettőt neveznék: a keresztyén kultúrát és a nemzeti kultúrát. A keresztyén kultúrában a belső mágnes egyetlen élő személy: Jézus Krisztus. A nemzeti kultúra belső összetartó ereje pedig csodálatosan gazdag anyanyelvünk és hagyományrendszerünk. A keresztyén kultúrában naponkénti bibliaolvasással, imádkozással közvetlen, személyes kapcsolatba kerülhetek az élő Istennel, aki előtt felelős vagyok minden gondolatomért, szavamért, cselekedetemért és mulasztásomért. A nemzeti kultúra pedig miközben összegyűjtöm, ápolom és átörökítem mindazt az értéket, amelyet elődeink ránk hagytak gazdagabbá tesz, örömöt okoz és segít eligazodni ebben az összekuszálódott értékrendű világban. Meggyőződésem, hogy a székelyudvarhelyi Református Diákotthon Alapítvány is ennek a két legfontosabb kultúrának a terjesztését tekinti fő feladatának. 25 évvel ezelőtt még álmodni sem mertünk róla. SOLI DEO GLÓRIA! Azaz ezért is egyedül Istené a dicsőség. De köszönet illeti mindazokat is, akik imádságukkal, munkájukkal, adományaikkal és bizalmukkal segítették létrejöttét, támogatták megerősödését. Az a jutalmunk, hogy megtehettük. Áldást kérve életükre, nemes szolgálatukra, Szeretteikre, testvéri szeretettel küldöm üdvözletemet Mindnyájuknak: Tata, augusztus 23. Dr. Kálmán Attila, egyházkerületi főgondnok, v. államtitkár 5

6 A keresztyén diákotthon-hálózat szükségessége A kommunista rendszerek látványos összeomlása mindenki előtt nyilvánvalóvá tette korunk ideológiai válságát. Ennek következtében nagy tömegek kezdtek el érdeklődni a különböző eszmerendszerek iránt, s ezen belül a keresztyénség iránt is. A kínálat óriási. A keleti filozófiáktól a legszélsőségesebb keresztyén és nem keresztyén szektákig a különböző eszmék követői többnyire tömör és népszerű formában (fekete-fehér leegyszerűsítésben, a tömegek igényének megfelelően) hirdetik tanaikat, sajnos nem kis eredménnyel. Mindezek a történelmi keresztyén egyházakat is magával sodorták. A legszigorúbb, legkeményebb keresztyén erkölcsöt és etikát prédikáljuk, ami önmagában nem lenne baj, ha nem lennénk ugyanakkor súlyos rendszer- és gazdasági válságban, ami a korakapitalizmus farkastörvényeit teszi mindennapossá a kisemberek mindennapi életében. Ennek következtében az történik, hogy a templomban vagy a vallásórán hallott szigorú keresztyén tanoknak épp az ellenkezőjébe botlik az onnan kilépő, és bekövetkezik az a jelenség, amelyet engedelmükkel a következő példával érzékeltetnék. Van olyan úszómester, aki az úszni még nem tudóknak a parton elmagyarázza, hogyan kell úszni, és azután bedobja őket a mély vízbe. A vízbedobottak többsége éktelen ijedelemmel kapálózni kezd és jó, ha egy-kettő átússza a medencét. A többi egész életére megutálja az úszást és a vizet. (Engem így tanítottak úszni, de én átúsztam. Igaz, úszásomnak semmi köze nem volt a parton magyarázottakhoz.) A másik módszer szerint a tanuló úszómozdulatok begyakorlásával, úszódeszkával, kis vízzel, mellette úszómesterrel, fokozatosan jut el a mély vízig és a tulajdonképpeni úszásig. Eddig a példa. Egyházunk jelenleg a nagyon megszaporodott érdeklődőket ( úszni tanulókat ) többnyire csak mély vízbe tudja dobni, mert hiányoznak azok az intézmények, melyek a másik módszert lehetővé tennék. Pedig a keresztyénség tulajdonképpen közösség és a hit a Biblia szerint hitből-hitbe terjed, melyhez feltétlen szükség van a keresztyén közösség egymást nevelő hatására. Biztosítani kell tehát ilyenek létét. És a közösség szükségességét még egy szempontból indoklom: A mai, főleg a kelet-európai népeknek nem annyira a tudásszintje, mint inkább a neveltségi szintje a kétségbeejtően alacsony. Tárgyi tudást kommunista iskolákban is, autodidakta módon is, el lehetett sajátítani, ha valaki nagyon 6

7 akarta. De nevelni és nevelődni csak közösségben lehet, és ez korábban nem volt biztosítva. Így fordul elő nagyon gyakran, hogy a valóban európai szintű szakember otthonába lépve, egy falusi szabó, vagy földműves életvitelét találjuk, mert családjában nem volt alkalma mást megismerni, begyakorolni. És ha ő otthon azt tapasztalta, hogy konfliktus-helyzetben a földhöz kell vágnia a tányért, vagy le kell innia magát, azonos módon jár el, mert nem ismer más megoldást. Az a néhány film hisz többnyire csak erre korlátozódott a többség ilyen irányú ismeretszerzési lehetősége csak arra volt jó, hogy nagyon exponált helyzetben, minden mozdulatára vigyázva, viselkedni tudjon, de nem alakította át érzésvilágát, ösztönös cselekedeteit. Ehhez idő és élő közösségi gyakorlat kellett volna. De egyelőre ilyen még nincs. Ezért is kell átszerveznünk az ifjak nevelését, főleg a keresztyén nevelést, s ehhez legjobb megoldásnak a KERESZTYÉN DIÁKOTTHON-HÁLÓZAT létrehozását, kiépítését látom. Ez biztosítaná a keresztyén közösséget, melyben nemcsak megismerheti, hanem próbálgathatja, begyakorolhatja az ifjú a keresztyén etika első lépéseit védett környezetben, kikacagás, vagy a becsapódás veszélye nélkül. Így mindenütt létrejöhet egy kis mag, mely köré csoportosulhat a keresztyén ifjúság, s melyen keresztül irányítani is, de minden szempontból szociális szempontból is segíteni lehet az ifjúságot. A hálózat előnye az is, hogy elsősorban a leghátrányosabb helyzetűeken segít, azokon a vidéki fiatalokon, akik az iskoláktól távol lakván, már nagyon korán kénytelenek elszakadni a szülői háztól, annak nevelő hatásától is. Ifjaink bekerültek egy városi tömegszállásra, hol nevelésükkel érdemben senki sem foglalkozott, sőt gyakran félrenevelték őket és ők egymást. Mindezek ellenére, ott kellett (kell) a vidéki gyermeknek az iskolában eltöltött 5-6 óra után tartózkodnia a napból még megmaradó órán át. Nem csoda, hogy aki csak tehette, még ha óriási áldozatok árán is, de megkímélte gyermekét ettől. Helyébe viszont mit adhatott? Egy-egy magányos szobát a város különböző pontjain, ahol tanulni ugyan tanulhatott, de közössége nem volt, nevelésről nem is beszélve. Ennek helyébe javasoltam és javasoljuk minden lehetséges fórumon az EGYHÁZI (KERESZTYÉN) DIÁKOTTHONOK létesítését. Az otthonból arra az 5-6 órára a város bármely iskolájába bejárhat a gyermek, de oda visszatérve, keresztyén közösséget, krisztusi családot talál, mely törődik vele, számon kéri és számít rá, melyben nevelik és melyben ő is nevelhet és hitbőlhitben erősödhet. Ráadásul mindezt keresztyén kultúrájú, civilizált körülmények között. Ezt meg kell, és meg is lehet valósítani a legkisebb városban is. Dobai László 7

8 Emlék-foszlányok A sok számadat, grafikon mellet úgy gondoltam nem árt, ha egy kicsit mesének tűnő módon is visszatekintünk az elmúlt húsz esztendőre. Hisz nem mindenki ismeri ennek az alapítványnak a történetét. Diákként mindenki úgy képzeli, hogy ő lesz az, aki majd a világot megváltja. Így van ez minden újrakezdéssel is februárjában költöztünk Udvarhelyre, hogy régi álmunkat megvalósíthassuk, végre az ifjúsággal foglalkozhassunk. Jól fogott az útravaló, amit kedves gyülekezetünk csomagolt, és amit új otthonunkban a fűtetlen, világítás és víz nélküli lakásban első esténken, a dobozok tetejéről fogyasztottunk el kisgyermekeinkkel együtt. Kint mínusz húsz fok, bennünk a kérdés: vajon így kezdődik a világ megváltása? Nemigen vártak bennünket. Mihez is kezdjünk? Ha ifjúsági munka, akkor szervezzük meg a vallásórákat. Akkor még nem volt az állam által órarendbe foglalva a vallásos nevelés. Harc: engedjék meg, hogy vallásórák legyenek. Heti negyven óra. Sebaj. Jön a nyár. Nem lehet csak úgy tétlenül ülni. Irány a Lonka völgye. Sátortábor 52 résztvevővel. Felejthetetlen élmények. Jön a zápor. Mentjük kisebb-nagyobb sikerrel a folyóból az elsodort élelmiszert, edényt. Magyarázat nem kell: a lekváros kenyeret megnyalni, hogy kiderüljön, melyik fajta tetszik. Tülekedni se kell, mert mindenkinek jut. A felnőttek majd a végén esznek. Aztán jött a magyar reformátusok találkozója. Ott fogalmazta meg László, mennyire fontos az ifjúság nevelése, és azt, hogy ez diákotthonokban megvalósítható. Mindenki lelkesen fogadja. Milyen nagyszerű gondolatok! Valósítsd meg! mondják. Mi majd segítünk. Kezdődik az iskola. Segítség semmi. Ott az öreg Dáciánk. Úgy sincs időnk utazni. Annak az árából futja egy ideig az állami bentlakás bérleti díjára. Beköltöznek az első diákok. Vajon meddig lesz elég az, amink van? Lesz-e segítség? Vigasztalás: ne aggodalmaskodjak! Ha Isten fontosnak látja azt, amit teszünk, kirendeli majd mindazt, amire szükségünk van. De sokszor hangzott el az elmúlt húsz esztendőben ez a mondat! Megérkeznek holland barátaink. Lelkesen mutogatjuk a lerobbant épületet, és kézzel-lábbal magyarázzuk: ebből valahogy otthont kéne varázsolni. No, meg azt, hogy fogytán a pénzünk. És megjön az első segítség. Januárban néhány doboz jó minőségű ruhát kapunk, amiből a négyszobás panellakásunkban rendezünk jótékonysági vásárt. Nagyszerű! Csak éppen enni nincs hol, a három gyermekünknek, viszont van pénz pár hónapig a diákotthon fenntartására. Megérkezik az anyag és a berendezés a felújításhoz. Le kell a 8

9 teherautóról rakni. Ki segítsen? Ott vannak a bentlakók, mi, meg természetesen a saját gyermekeink. Ennek a nyárnak is megvan a nagy élménye, ezúttal már itt, a közelben, Szencseden táborozunk az udvarhelyi gyermekekkel. Segítségeink: önkéntesek, tanítványok. Már két csoport gyermeket vihetünk, tíztíz napra. Hiába tettük rendbe úgy, ahogy az épület általunk elfoglalt részét, a diákotthonnal költöznünk kell. Közben alkudozunk a volt börtön romos épületére, de sajnos, nem sikerül megvásárolnunk. A cérnagyár melletti egyik garzonban kapunk meg két emeletet, siralmas állapotban. Újabb magyarázkodás holland testvéreinknek, hogy most már ezt az épületet kell felújítanunk. És segítenek. Most már van használt holmi, segély bőven, csak győzzük eladni. A két emeletet lakhatóvá tesszük. Megérkeznek az első számítógépek. Nagy örömmel fogadják diákjaink, mert más intézményekben csak elvétve találni ilyesmit. A várostól megkapunk a Cserháton egy kéthektáros területet. Utazás Budapestre, hogy készítsenek tervet. Ebédszünet a hivatalokban. Lászlónak otthonról csomagolt szendvics valamelyik Duna-parti padon. Legalább a kilátás gyönyörű. Jaj, de hányszor megismétlődő jelenet ez: az első éjszaka ki-, következő éjjel hazautazással egybekötve. Álomba illő szép terv készül. Álom is marad, mert az egyházi felső vezetés nem bólint rá, annak ellenére, hogy a segélyszervezet elkülönítené a megvalósításhoz szükséges összeget. Újabb nyár. Tábor sok csoporttal, most már Varságon, a sólyomkői iskolában. A régi gyülekezetünkből is jönnek. Van utcagyerek-missziós csoport is. Hogy senki önérzetét ne sértsük, megnövekszik a petróleumfogyasztásunk. (Modern tetűirtóról akkor még nem hallottunk.) Mindenki próbál pénzbeli támogatást is szerezni. Utak Budapestre. Szótározás hogy kellőképpen indokolni tudjuk a hollandoknak, miért is fontos a diákotthon. Végre megmozdul valami. Árverezésre bocsájtják a Rákóczi úton lévő tömbházsor két lépcsőházát. Ígéret van. Segítenek megvásárolni a csak vázaiban álló lépcsőházat. Bárki részt vehet az árverezésen, aki igazolni tudja, hogy bankszámláján rendelkezik a kikiáltási ár összegével. Pillanatnyilag a bankszámlánk üres. Fel kell mutatni az árverező bizottságnak a banki igazolást. Kilincselés több napon keresztül, hiába. Már-már feladjuk az egészet, de az utolsó próbálkozáskor az egyik vállalkozó vállalja a kockázatot, és átutalja egy napra a diákotthon számlájára az igazoláshoz szükséges összeget. Jöhet az árverezés. Ima, hogy ne vigyék fel nagyon a kikiáltási árat, és ne kerüljön senki, aki kedvet kap egy lakás megvásárlására a lakásonként árverezett lépcsőházban. Megússzuk. Senki nem akar egy csapat diákkal közös lépcsőházban lakni. Pár napon belül fizetni kell. Még nincs olyan modern világ, hogy bárki bármilyen pénznemre nyithat bankszámlát. Vajon hogy kerül a pénz Budapestről Udvarhelyre? Ötletekből soha nincs hiány. Szomszédasszonyunk ügyes belső zsebet varr a nadrág szíjtartója alá. Csodálkozás a bankban. Végül átveszik a 9

10 pénzt. Kíséret a banktól a határig. Utána csak fohász, hogy minden baj nélkül hazaérjen. Utolsó vasunk is rámegy a vételárra. Hogyan tovább? Van egy tető nélküli épület-vázunk. Ide kell költözni diákjainknak, amilyen hamar csak lehet. Újabb holland kapcsolat alakul ki. Lelkesen mutogatom az épületet, négykézláb mászva ki velük együtt a tető födémig. Elhangzik a kérdés: miben segíthetnek? A válasz: ebből, amilyen gyorsan csak lehet, otthont kel teremteni. Sajnos nekik pénzük nincs. Írjuk össze, milyen építőanyagra van szükségünk. Készül a lista, szótárral. Bizony hosszúra sikeredik. És még jó pár éven keresztül hosszú listák készülnek. Berendezés, építőanyag egy része ki is kerül. Azt fel lehet használni, de az építő munkást is ki kell fizetni. Újabb utak, pályázatok. Közben ki kell üríteni a bérelt bentlakást. A diákok hazautaztak. Ott a család. Nem kell munkást fizetni. Még az éjjeli őr is a családból kerül ki. Nincs olyan tárgy ebben az épületben, amit saját gyermekeink legalább kétszer át nem raktak volna. Itt a nyár. Tábor Varságon. Hét csoport. Máglyányi tábortüzek. Szabadtéri istentiszteletek vasárnaponként, sok-sok aranymondás. Még több oklevél a táborozóknak. Zuhogó esőben, az udvari asztal alatt elfogyasztott ebéd. Kedvcsinálónak magam mászom át elsőként az akadályon, asztali teniszütőn labdát egyensúlyozva. Anyagi segítség nagyon kevés. Mindent jól be kell osztani. Ha marad a babfőzelékből, abból másnap bableves készül. Kommentálják is. (Szállóigévé vált az egyik diák túrós-gombóc evés közben elhangzott felszólítása: egyétek, mert ha nem, holnap leves lesz belőle.) Egy évig nincs miből kezdeni a munkálatokat. Megint Magyarországról jön a segítség. Persze, nem annyi, amennyi fedezné a munkálatokat. Így csak részleteiben készül az épület. László megjárja Hollandiát. Onnan is jön némi pénzbeli támogatás. Holland barátaink olvassák az ottani alapítványi jelentéseket. Következő útjuk alkalmával érdeklődnek, megkaptuk-e az egyik alapítvány diákotthonunkak ítélt összegét. Hallani sem hallottunk róla. Írásbeli nyilatkozat: nem kaptuk meg. Hazatértük után rövid időn belül, ez az összeg is megérkezik számlánkra. Matrac van bőven, aludni hát lehet az épületben. Minek késő este hazamenni, ha holnap újra jönnek a munkások, és újra ott kell lenni, különben visszafele folyik majd a víz a padló összefolyóból, még több piros jelzésű csapra kötik majd a hideg vizet, esetleg több tükör is a kormos falra kerül. Gáz bekötve. Kinn mínuszt mutat a hőmérő. Villany nincs. Irány a villamossági vállalat. Kioktatás, hogy az bizony nem megy olyan egyszerűen. Felsorolják, milyen iratokra van szükség, és majd valamikor lesz villanyunk is. Ekkor eltörik a mécses (bizony, zokogtam). Másnapra van villanyáram. Működhetnek a kazánok is. A festék nem fogja a plafont, minduntalan foltos marad. Biztosan manók színesítik éjszakánként. Aztán rájövünk, nincs semmi boszorkányság, csak a víz gyűlt meg a födém-kazettákban a nyolc esztendő 10

11 alatt, míg tető nélkül állt az épület. Megfúrtunk minden mennyezetrészt, és hordtuk a bűzös vizet vödörszámra. Ki más, mint a család. Végre elkészül az épület (a harmadik emelet nélkül) annyira elsőnek a tömbház soron, hogy beköltözhetnek a diákok. Márciusban avató ünnepség. Köszöntő beszédek a hátsó bejáratnál, az elegyengetett földön, közönség a törmelék-kupac tetején, diákjaink gitár kíséret mellett lelkesen énekelnek. A táborozások alatt is használt kocsink szinte feladja a szolgálatot. Holland testvéreink újra segítenek. Pénzt hoznak, hogy személyes használatra új autót vásároljunk. Nagy csodálkozásukra lemondunk a vásárról az alapítvány javára, mondván, hogy az alapítványnak nagyobb szüksége van rá, és jó lenne, ha egy kis mikrobuszt vásárolhatnánk, hogy azzal diákjainkat is szállíthassuk. Inkább megtoldjuk a nekünk szánt összeget. Így érkezik meg a piros kisbusz. Első nyár, amikor a Velencei tónál is táborozunk. Itt már csak a diákotthonból, és csak lányok. A szállítást a kisbusszal oldjuk meg. Bonyodalmak az úti csomag körül. Kenyeret kellene vágni, margarint kenni, de hiányoznak a hozzá való eszközök. Gond egy szál se! Van a csomagtartóban egy frissen vásárolt csavarhúzó készlet. (Alkalmas eszközök a hiány pótlására.) A határ innenső oldalán, a mező közepén elfogyasztott uzsonnánál felejthetetlenebbet nem sokat ettünk. Ezen a nyáron a Varsági táborban is sok érdekesség történt. Táborozik a kék kereszt első csoportja. Utcagyerek csoportból most már két korosztály is részt vesz. Segítség is akad bőven. A kellemetlenségek is gyarapodnak. A közegészségügyi hivatal bezáratná a táborunkat, mert szerintük a havason, nyitott ablakok mellett nem elég az egy főre jutó levegő. Kitartó érvelésünk után elmondják: ne őket győzzük meg, hanem a feljelentőt. Az otthon megélhetéséről is gondoskodni kell. Fogadjuk az első turistákat. Persze, még nem vagyunk erre teljesen felkészülve. Így aztán a család végzi az ezzel járó feladatokat. Meg is kérdezik kedves vendégeink: maga itt a takarítónő?. Igen, az is. Magad uram, ha szolgád nincs. Segítség érkezik Németországból. Így be tudjuk építeni a tetőtér egy részét, ahol az áhítatokat tarthatjuk, és a lányok tanulhatnak. Mozgalmas az iskolai év is. Újságot szerkeszt az ifjúság. Részt vesz az IKE munkájában. Ruhasegélyt osztunk a rászorulóknak. Érdekesség, hogy a szépen csoportosított ruhákhoz beengedett támogatottak nem nézték, mit is csomagolnak össze. A közelükben lévő első kupacot gyúrták a táskájukba. Azóta is titok maradt, mit is kezdett egy ember 30 darab, különböző méretű blúzzal. Egy fiatal amerikai tanárnő felkarolta az utcagyerek-munkát. Ezt a munkát támogattuk élelmiszer segéllyel is. Persze, itt is kellett valamilyen trükköt találnunk, mert különben, másnap a piacon láttuk viszont a kiosztott élelmiszereket. Így aztán felbontva kapták a száraz tésztát vagy a rizst. Ezeknek 11

12 a gyermekeknek a fürdést is megengedtük hetente. Közben izgultunk: megismétlődik-e, hogy a velük való foglalkozás közben, a gyerekeik ottléte ürügyén az épületbe bejött szülők kiürítik az intézet ágyneműs szekrényét? Gondoskodni akartunk hosszú távon arról is, hogy a fenntartáshoz szükséges anyagiak meglegyenek. Földterületet vásároltunk Zeteváralján a gyűjtőtó közelében. Üdülő központot álmodtunk ide. Nyáron majd munkatábort szervezünk, és rendbe tesszük a területet. Sajnos, azóta is csak álom az üdülő. Hosszú huzavona után megvásárolhatjuk épületünk földszintjét. Persze, erre sincs meg a kellő összeg. A kerület nem ad kölcsönt. Egy svájci gyülekezet megsajnál, és kisegít bennünket. (Kölcsönnel, amit végül nem kell visszafizetnünk.) A földszintet csak akkor adják át, ha elkészítjük számukra egy másik tömbház földszintjét. Közmunka. Van diák bőven, és a lelkesedés is nagy. Végre üres a földszint. Kezdhetjük az építkezést. Diákjaink, titkárunk, nevelőnk nagyon sokat segítenek. Őszire indulhat az étkezde. Szépen elterveztük, mekkora segítség lesz majd a szülőknek, ha élelmiszerben fizethetnek. Nem kell majd eladásról gondoskodniuk, nekünk pedig nem kell a kereskedőt is megfizetnünk. Milyen naivak is voltunk! Elfelejtettük, hogy az ember esendő. Meg hát jöttek az uniós törvények is, és azok nem az egyén érdekeit tartják szem előtt. Utolsónak a tetőtér elmaradt részét szigeteljük, ahol számítógéptermet rendezünk be a diákoknak. Nyomon követjük a pályázati kiírásokat. Amire csak rá lehet mondani, hogy intézetünk célkitűzése belefér, mindent megpróbálunk. Így tudjuk az épület ablakait kicserélni. Óriási segítség a Valdens egyház ösztöndíj támogatása, amit évek óta megpályázunk. Hála annak, aki éveken keresztül segít a pályázatok elkészítésében és kapcsolattartásban. Azért minden iskolaév elején drukkolunk: vajon kapunk-e, mennyit kapunk? Érdekes módon, mindig akkor jön valami segítség, amikor már úgy gondoljuk, fel kell adni. Végre megvalósulhat nagy álmunk, és diákotthon hálózatunk lesz ettől az iskolai évtől. Marosvásárhelyen örököl a diákotthon egy háromszobás panellakást, ahová érettségi utáni tanulmányaikat a városban folytató diákjaink költözhetnek. Annyira taposómalomnak érezzük néha ezt a munkát sikerélmények nélkül. Ez a hagyaték azért jött, hogy Isten megszégyenítsen. Úgy tűnik, mások is jónak találják ezt a munkát. Most már az örökhagyóért is folytatnunk kell. Nem esett szó az eddigiekben arról, hogy milyen nehéz feladat volt éveken keresztül következetesen tartanunk az alapszabályzatunkban foglaltakat. Mindig abban reménykedtünk, hogy majd a nevelők megoldják a fegyelmezést és büntetést. Sajnos, ez nem így történt, és a nehéz ügyekben mindig nekünk kellett a döntő szót kimondani. Nagyon sokszor a szív mást diktált, mint az ész. De a szabály, az szabály. Barátnőm ügyes, szorgalmas lányát akit mi hoztunk Udvarhelyre csaptuk ki az otthonból, mert az utolsó tanítási napon bement a 12

13 fiúk emeletére. Kamasz, szülei ellen lázadó diákunk, otthonról menekülve itt keresett szállást. Fájt, hogy ki kellet mondanunk: csak turista-áron adunk. Pedig mindig azt hangoztatjuk: ide mindenki mindig hazajöhet. Neki hosszú távon ez használt. Így rendezni kényszerült szüleivel a kapcsolatot, bár akkor még mindenki szemében mi voltunk a rosszak. Hány átvirrasztott éjszakánk volt, amikor egy-egy kényes ügyet a szabályok útvesztőiben, a következetesség sérülése nélkül meg kellett oldani. Hányszor jött a titkárunk elmondani először nekem a kényes ügyeket, hogy aztán közösen találjunk megoldást. De sokszor mondtunk nemet a kérésekre csupán azért, hogy rászoktassuk diákjainkat az érvelésre, jogaik megvédésére. Mert az élet kegyetlen, és harcolni is meg kell tanulni. Évek óta a beiratkozásnál jelentkezési lapokat töltenek ki a diákok. Soha meg nem néztem a szülők foglalkozását. Itt mindenkinek egyforma elbírálás jár. Kitűnni csak azoknak lehet, akik a keresztyén elvek szerint élnek. Számomra mindig fontos volt az őszinteség. Ezért sokszor elmaradt a megrovás, vagy eleget tettünk kéréseiknek, ha az igazat elmondták. Hogy a világ nem ilyen? Nekünk úgy kell élnünk, hogy majd egykor, Isten előtt, nyugodtan megállhassunk. Ha valamit megteszünk, abból látszódjék: EMBER tette azt. Ennyit a világmegváltásról. Vigasztalásul álljon itt: apró csavarnak is kell lenni Magdi néni 13

14 Életünk a Diákotthonban! Sokakban merül fel az a kérdés, hogy hogyan kezdődik el az élet egy bentlakásban. Ezzel az írással szeretnénk bemutatni, miként történik ez nálunk, a székelyudvarhelyi Református Diákotthonban. A kicsik, de a kilencedikesek is, félelemmel bár, de kíváncsian várták az iskolakezdést. Féltek, hogy elkerülnek otthonról, de ugyanakkor örvendtek is mindennek. Kíváncsian várták, hogy milyen az a bentlakás, amelyről az a hír terjeng, hogy olyan, mint egy börtön. Érdeklődve várták, hogy milyenek az itt tartott reggeli és esti áhítatok, hogy milyen lehet 120 diákkal közösségben élni. Mindezt végiggondolva, mégsem tudták felfogni azt, hogy egyedül maradnak szülők, barátok nélkül az idegenben. Ez csak akkor tudatosul bennük, amikor ott állnak a járdán integetve a szülőknek, akik hazafele mennek. Így voltam ezzel én is, és így voltunk mindannyian. Kisírt szemekkel jöttünk fel, jöttek fel az idén is az újak. Szégyellték magukat, hogy sírtak, pedig az nem szégyen, ha valaki szereti a szüleit, az embertársait. Kisírt szemekkel léptek be a hálókba, ahol már szüleikkel együtt berendezték a ruhásszekrényt. De most jött csak az igazi feladat. Megismerni egymást, beszédhelyzetbe kerülni a szobatársakkal. Mindazoknak, akiknek nem volt ismerősük a szobában, ez volt a legnehezebb. Ilyenkor egy diáknak egyszerre több dologra kell figyelnie. Ügyelnie kell, hogy ne mondjon hülyeséget, hogy ne tűnjön beképzeltnek, mivel mindig az első benyomás a legfontosabb. Első este általában senki sem éhes, senki sem vacsorázik, mindenki jóllakott az utazással, az ismerkedéssel. Az első áhítatot nagy feszültséggel várja mindenki. Az újakat az foglalkoztatja, hogy milyen is az első áhítat, hogy mit kell ott tenni, hogyan kell ott viselkedni. A régiek pedig azért várják, mert itt ismernek régi társikra, barátaikra. Itt tudatosul bennük, hogy milyen jó ismerős arcokat látni. Első este mindenki hont foglal. Habár az áhítat este 9-kor kezdődik, mindenki a teremben van már 8,45-kor. A régiek a megszokott helyükre ülnek, és maguk mellé veszik az új szobatársakat is. Az a 15 perc egy nagy hangzavar. A kicsik ámulattal hallgatják az áhítatot. Nem gondolták, hogy ilyen. A legtöbben egy unalmas misének, istentiszteletnek képzelték, és helyette egy hangulatos 20 percet kaptak. Ekkor ismerjük meg a nevelőket. Habár bemutatkoznak, neveiket úgysem jegyezzük meg. A lefekvés 22 órakor van. Ez az első dolog, ami változik az otthonhoz képest. Villanyoltás után minden szobában beszélgetés van, amelyekbe szép lassan bekapcsolódnak az új diákok is. 14

15 Az első iskolai naphoz érkeztünk ezzel. Az ébresztő után minden új diák kipattan az ágyból, mosakszik, és utána nem tudja, mivel töltse az időt. Ekkor tanulják meg az első trükköt a régiektől: elég 8 perccel az áhítat előtt felkelni. Az első iskolai nap után minden új kisírt szemmel ül az ágyán, és panaszkodik, hogy milyen az osztályfőnöke, milyenek az osztálytársak. Ilyenkor egy mosoly, egy vigasztaló szó nagy mértékű változást hoz hangulatukban. Az első hét minden napja szinte egyformán telik, azzal a különbséggel, hogy mindenki napról-napra egyre több barátot szerez. Ezek a barátságok a közös játékok és a szombat délutáni programok során mélyülnek el. Az első hazamenetel után mindenkinek könnyezik a szeme, amikor újra vissza kell jönni, de ez idővel elmarad. Ahogy egy vén diák tanácsolta az újaknak: Ez a hely nem a mennyország és nem a pokol, de te azzá teheted, amivé akarod. Székelyudvarhely, október 19. Diáktanács 15

16 INDULÁS A kommunista uralom alatt levő országokban az intézményes oktatástnevelést is állami monopóliummá tették. Az egyháznak csak szombat délután és vasárnap délelőtt volt szabad az ifjúsággal foglalkoznia, de ezeket a foglalkozásokat is mindenféle módon és eszközzel megpróbálták lehetetlenné, s ha ez nem sikerült, eredménytelenné tenni. Ezzel a történelmi Magyarországon, az 1980-as évek közepére elérték azt, hogy a világi hívek addig viszonylag magas egyházi műveltségét és egyértelmű keresztyén értékrendjét elemista szintre sülyesszék. A hierarchikus és ceremoniális egyházak könnyebben átvészelték ezt, de a protestáns egyházakban ahol a világi hívek aktív részvétele az egyház vezetésében nélkülözhetetlen az egyházi élet elemista szintre züllését kellett megtapasztalnunk. Mi, akik láttuk az eredményt, és ismertük az okát, kerestük a megoldási lehetőségeket, de számottevő eredménnyel biztató megoldásként csak az egyházi oktatás-nevelés visszaállítását láttuk, amire Erdélyben 1990-ig semmi lehetőségünk nem volt. 90-ben, az induló román, soviniszta demokráciában mi láttuk, hogy nem remélhetjük a régi színvonalas egyházi iskolahálózat helyreállítását pedig a több mint 40 éves kiesés következményeit még az sem lenne képes helyrehozni, ezért kidolgoztuk a diákotthon-hálózat tervét. Ennek lényege az, hogy a diákoknak az állami iskolákban eltöltött 5-6 óra utáni idejét használjuk ki arra, hogy keresztyén közösségben, keresztyén nevelést, kiegészítő oktatást és szociális támogatást biztosítsunk a számukra. Egy keresztyén iskola létrehozásához nemcsak állami engedély szükséges, de hívő, és keresztyén szempontból is művelt, teljes? tanári kar, a működtetés óriási anyagi terhéről nem is beszélve. Ezeknek egyikével sem rendelkezünk, de néhány keresztyén nevelőnk van, az ő fizetésüket ki tudjuk izzadni, még az általánosan lerobbant, állami bentlakások szintjén berendezni és fenntartani, működtetni is tudunk épületeket. Ráadásul mindehhez, vagyis a diákotthon létrehozásához, nem kell oktatási-minisztériumi engedély. Mennél több ilyen diákotthont kell létrehozni, lehetőleg minden helységben. Erről a tervről sokkal részletesebben nagy nyilvánosság előtt először 1991-ben, Kecskeméten, a Magyar Reformátusok II. Világtalákozója keretében szervezett Református Iskolák Találkozóján beszéltem. A terv akkor nagyon nagy elismerésben részesült, és rengetegen ígértek óriási támogatást. Hazatérve, felkerestem a Magyar Római Katolikus és az Unitárius Egyház képviselőit, ismertettem velük a diákotthon-hálózat tervét, és próbáltam rábeszélni őket, csatlakozzanak. Minden helységben az az egyház adhatná a működési keretet, a legfelsőbb felügyeletet, amelyik ott többségben van, de ha ez a közösködés nem tetszik, indíthatjuk párhuzamosan a hálózatainkat. A Katolikus Egyház azzal 16

17 utasította el a tervet, hogy neki nincs szüksége ilyen szükségmegoldásra, mert a régi teljes saját iskolahálózatot fogja újraindítani. Az Unitárius Egyház pedig fölöslegesnek látta az egészet, mondván: a meglevő egyházi keretek között is meg tudják oldani ifjaik nevelését. A Kecskeméten ígért támogatásokból szeptemberig (és azóta sem) semmi sem érkezett. Ekkor eladtam a kocsimat, és az árából béreltünk egy állami bentlakás épületében két emeletet, ahol a saját rendszabályzatunk szerint szeptember 15-én, vasárnap, egyszerre az állami bentlakások indulásával, elkezdtük a működésünket. Az elképzelésünk az volt, hogy a Székelyudvarhelyi Belvárosi Református Egyházközség ha már vette a fáradságot, és (felelevenítve a két világháború közötti egyházi rendet) létrehozta az önálló katekéta-lelkipásztori állást, és arra országos pályázathirdetés után engem választott meg a beindított diákotthonnak is működési keretet fog biztosítani (kellő autonómiával), de nagyon hamar kiderült, hogy a parókus lelkész nem így gondolja. Ezért okulva a korábbi gáncsoskodásokból elkezdtük egy alapítvány létrehozását, közvetlenül az Erdélyi Református Egyházkerület felügyelete alatt. Ott sem találtunk meghallgatásra, mindaddig, míg létre nem jött az illyefalvi KIDA alapítvány, amikor mi is lemásolva annak alapszabályzatát kértük elfogadásunkat. Minket elutasítottak, de amikor egymás mellé tettük az általuk már elfogadott és a mienkkel megegyező KIDA-szöveget, végre megkaptuk a beleegyezést (1992. okt.7., az Igazgatótanács II. sz. ügyirata), és október 14-én megtörtént a Református Diákotthon Alapítvány állami bejegyzése is. A Magyarországi Református Egyház Zsinatánál már könnyebb dolgunk volt, 286/1994. számmal jóváhagyták Alapítványunk magyarországi működését, és a Fővárosi Bíróság számmal bejegyezte Alapítványunk anyaországi fiókalapítványát. Sem a jogi helyzetünk tisztázatlansága,?sem egyéb nem akadályozott meg abban, hogy átlag 78 diákkal sikeresen lezárjuk az első tanévet, és már új helyszínen, szintén bérelt helyen, mert az előző évi két emeletet, miután mi feljavítottuk, többé nem adták bérbe elkezdjük az új tanévet, tanéveket. Tapasztalatainkat másokkal is megosztottuk: Még akkor, amikor az első tanév vége felé jártunk, felkeresett egy apáca, aki három napon át velünk lakva, tanulmányozta rendünket-életformánkat. A következő tanév kezdetén, Csíkszeredában, ennek az apácának a vezetésével megindította a Katolikus Egyház a Csángó Diákotthont. Amikor már második éve működtünk, felkeresett minket Böjte Csaba, ferences szerzetes. Egy héten át volt intézetünk vendége, és ez alatt alaposan megtárgyaltuk működésünk-szabályzatunk minden előnyét, hátrányát. Ezek után ment, és indította el a Dévai Gyermekotthont. 17

18 A saját otthon létrejötte Működésünk második iskolaévét, az as tanévet a Cérnagyárral szemben álló, siralmas állapotban levő, gyakorlatilag fűthetetlen garzon-tömbház második és harmadik emeletén kezdtük. Ezt is a Mezőgazdasági Líceumtól béreltük, és rengeteg munkával, nem kis költséggel tettük úgy-ahogy lakhatóvá. Alattunk, a felújított részeken a mezőgazdaságis fiúk, felettünk az egészségügyi technikum leányai laktak. A bérleti szerződést egyetlen iskolai évre voltak hajlandók megkötni, ezért mindent megpróbáltunk, hogy biztosabb otthonhoz jussunk. Ebben az évben hosszadalmas kezdetben nagyon kecsegtető, de végül sikertelen tárgyalássorozatot folytattunk a volt székelyudvarhelyi börtön nagyon lerobbant épületének megvételéről. (Azóta, nagyrészt a mi terveinket felhasználva, román tiszti kaszinóvá alakították az épületet.) A Városi Tanácstól sikerült egy másfélhektáros, nagyszerű telket szereznünk diákotthon ifjúsági központ építése céljára, a megálmodott campus közepén. Erre a telekre Dr. Finta József akadémikus, budapesti építész és munkatársa a Lakóterv cégnél, ingyen megtervezte számunkra az ifjúsági központot, melynek felépítése négymillió DEM-be került volna. A HEKS hajlandó lett volna ezzel az összeggel támogatni minket, ha Csiha Kálmán püspök, írásban igazolja egy ilyen létesítmény szükségességét. Csiha Kálmán először azt kérte, hogy a telket írassuk az Egyházkerület nevére ebbe beleegyeztünk, majd egy évi ígérgetés után megtagadta az igazolás kiállítását. (Lényeges, hogy a mi megsegítésünk nem érintette volna a HEKS más, Erdélynek nyújtott támogatását). Máshonnan nem sikerült ehhez pénzt szereznünk. Mivel három éven belül nem kezdtük el az építkezést, a város visszavette a telket július 20-án hosszas és bonyodalmas szervezőmunka után, nyilvános árverezésen megvásároltunk egy 12 lakásból álló, félig felépített négyemeletes tömbházat, diákotthon céljára. Ezt az épületet jó nevű építésszel diákotthonná átterveztetve január 10-ére annyira befejeztük, hogy diákjaink beköltözhettek három emeletre. Sok közmunkával és a legolcsóbb anyagokat használva márciusra elkészült az épületünk, így március 18-án nagyon szép, népes hálaadó ünnepéllyel felavathattuk saját otthonunkat. A Városi Tanács határozata értelmében, ugyanaz a bizottság, mely az épület lakásrészeinek licitálását végezte, el kellett volna árverezze az épületünk földszintjét is ide a konyha, étkezde stb. van betervezve. Ezt az árverezést azonban évekig halogatták, majd örökre elmaradt. Számítva az árverezésre, mi az épület átépítésekor a földszintbe is jelentős összeget építettünk be, de mikor már használhatóvá vált épületünk, az állami élelmiszerkereskedelmi vállalat beköltözött 18

19 a földszintre, azon a címen, hogy azt a Ceauşescu-rendszer nekik ígérte. Hiába próbáltunk tárgyalni-egyezkedni, perelni voltunk kénytelenek, de mert a Városi Tanács, mint tulajdonos részéről soha senki sem jelent meg a pereken sorra veszítettünk. Mikor a perek már több mint három éve tartottak, és ez alatt a Város nem érvényesítette tulajdonosi jogát, a földszint jogilag is az élelmiszerkereskedelmi vállalat tulajdonává vált. Ekkor, mint tulajdonossal tárgyalhattunk velük, és nagyon drágán, de megvásároltuk tőlük a földszintet. Ez a földszint-vásár egy rövid ideig veszélybe sodorta teljes anyagi biztonságunkat, mert az eladók csak olyan szerződést voltak hajlandók kötni velünk, mely szerint, ha időben nem fizetünk, a meglevő épületrészünket is elveszíthetjük. Mielőtt aláírtam volna ezt a szerződést, megtárgyaltam a kérdést Csiha Kálmán és Tőkés László püspökökkel, valamint Markó Béla RMDSZ elnökkel, hiszen nekünk csak az előleghez volt meg a pénzünk, ezért saját felelősségemre nem vállalhattam ekkora kockázatot. Mindannyian bíztattak, kössem meg a szerződést, mert a kifizetéssel nem lesz gond. A kifizetés közeledtekor hiába emlékeztettem ígéretükre, különféle ürügyekkel mind magunkra hagytak. Az egyházkerület közgyűlése megfogalmazta a határozati javaslatot, hogy gyülekezetenként összeadva a pénzt, kisegítenek, de Csiha Kálmán akkor nem engedte szavazásra a javaslatot, mondván, hogy délután menjek el ismét hozzá, és keresünk más megoldást. Délben a közgyűlés feloszlott. Délután közölte, hogy mégsem talált más megoldást, ezért a következő közgyűlésen (egy év múlva) szavazásra kell bocsátani a javaslatot. De nekem rövidesen fizetnem kell, különben mindent elveszítünk, legalább kölcsön formájában segítsen ki könyörögtem, de hiába. Támogatásért fordultam mindenkihez, nem utolsó sorban Kovács Sándor katolikus főespereshez, és az unitárius espereshez, mondván, hogy nálunk jelentős számú katolikus és unitárius diák is lakik, akik ugyanolyan ösztöndíjban és egyéb előnyökben részesülnek, mint a reformátusok. Történetesen, működésünk óta összegszerűen a katolikusok még több ösztöndíjat vettek át, mint a reformátusok, mert több volt közöttük a jó tanuló. Kovács Sándor támogatást ígért, csak nevekkel, címekkel dokumentáljam a katolikus diákjainkat. Miután a kimutatást megkapta, támogatást nem kaptunk (kölcsön formájában sem), de az átadott listánkon szereplőket dorgálással felkerestette: hogy lakhatnak egy református intézményben!!? Az unitárius esperes ígért egy fél napszámnyi összeget, csak adjak hivatalos nyugtát róla. Mire a nyugtát lerendeztem volna, közölte: csak felét tudja adni, mert most jut eszébe reggel odaadta a másik felét egy koldusnak. A negyed napszámnyi összeget átvettem, a hivatalos nyugtát megkapta. Hogy a vásárlási szerződést teljesíteni tudtuk, azt a Teológiai Intézet rektorának, Geréb Zsoltnak, és Jenei Tamás közvetítésével egy svájci gyülekezetnek köszönhetjük, akik legutolsó percben kölcsönadták a szükséges összeget. Így szeptember 29-én ki tudtuk fizetni a földszintet szeptemberére készült el a saját 19

20 konyhánk és étkezdénk, 2002-ben a fölszinti óvodatermek készültek el, végül 2006 őszére, a tetőtér másik felének szigetelésével, a számítógépterem kialakításával lett teljesen befejezett épületünk. Az jún. 24-i működési engedélyünk épületünkben 120 gyermek elhelyezését engedélyezi. Románia, az uniós csatlakozás ürügyén, betiltotta az emeletes ágyak használatát és a okt. 16-i engedély már csak 57 helyről szól. Óvoda Kodály szerint a zenei nevelést még embriókorban, az édesanya méhében levő magzatnál kell kezdeni. Az igazi keresztyén neveléshez sem lehet túl korán hozzákezdeni. Ezt a következőkkel indoklom: Igaz, hogy nemcsak a filmekben, regényekben, a valóságban is előfordul, hogy valakinek az élete egyik percről a másikra gyökeresen megváltozik. Ezt azonban mindig olyan intenzív élmény (pl. maximális életveszély) váltja ki, mely az illető azelőtti érzésvilágát teljességgel összetöri, és úgy építi fel az újat. Pál apostolnak is a földre kellett esnie és megvakulnia a damaszkuszi úton, hogy azután az Ananiás segítségével új látást nyerjen. Ha van választási lehetőség némely félrevezetett, vagy szélsőségesen romantikus egyént kivéve, senki sem szeretne magának, vagy szeretteinek ilyen élményt. A János megtérése aki fokozatosan nőtt bele és erősödött meg Krisztus-hitében a sokkal inkább vágyott változat. Bár a hitre juttatást sem, és így annak (mikéntjét) módját sem áll módunkban kiválasztani, mégis a János megtérését szem előtt tartva kell a Krisztus missziós parancsát (a minden népek tanítvánnyá tételét) végrehajtanunk már csak azért is, mert ez a Pál-féle megtérés útját is egyengeti. Ennek érdekében szükséges, hogy már az egészen kicsi gyermekkel úgy foglalkozzunk, hogy, ahogy megtanulja családtagjait megnevezni és szeretni, velük együtt ez Istenre is kiterjedjen. Egészen könnyű és természetes ez egy olyan családban, ahol megszokott a közös bibliaolvasás és imádság, de sajnos ma már nagyon kevés az ilyen család. Ha csak egy családtag foglalkozik rendszeresen így a gyermekkel, az is szép eredményt ígér, de nem remélhetjük, hogy ez napjainkban általánossá válik. Nem látok más lehetőséget, mint hogy az óvodának kell betöltenie ezt a szerepet is. Ehhez azonban keresztyén óvoda kell. Az óvodában nem vallásos ismereteket (bibliai történeteket, adatokat, stb.) kell átadni, hanem a keresztyén életmódot (etikát) kell megismertetni, megszoktatni lehetőleg mindennapos gyakorlattal a gyermekkel. Nagyon lényeges ez, hiszen a legtöbb óvodában az a szemlélet, hogy hagyni kell a gyermeket, hogy valósítsa meg önmagát, és tanulja meg kiharcolni azt, amire vágyik. Ez a gyakorlatban azt teszi, hogy a gyermekben amúgy is túltengő 20

21 önzésnek és kegyetlenségnek szabad utat adnak, az együtt érző szeretetről, szeretetközösségről pedig, még csak nem is hallanak. (Ilyen szempontból az egykék még sokkal nagyobb veszélyben vannak.) Alapítványunk május 14-én 20/1999 számú presbiteri határozatban kérte és kapta meg a Székelyudvarhely Belvárosi Református Egyházközség támogatását az óvoda létesítéséhez. Mivel az óvoda megépítési tervei elé folyamatosan akadályokat gördítettek, 2003 szeptemberében, a Diákotthonban a földszinten, az étkezőnk melletti két teremben indítottuk el református napközi otthon programmal az óvodánkat. Ekkorra sikerült megszerezni a Tanfelügyelőség jóváhagyását olyan formában, hogy óvodánk az 1. számú Napsugár Napközi Otthon kihelyezett tagozataként működik. A két intézmény közötti együttműködést részletes szerződésben rögzítettük. Ennek lényege, hogy az állami tantervet mi kiegészítjük a vallásos résszel, az óvónőket mi választjuk ki, de a Tanfelügyelőség fizeti, a kisegítő személyzetet (mint az állami óvodáknál is) a Polgármesteri Hivatal fizeti (ha hajlandó rá), és az összes többi költséget (fűtés, víz, villany, stb.) mint intézményfenntartó mi hordozzuk. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a keresztyén szellemiségű óvónők munkáját a mindenkori segédlelkészeink segítették, napi egy órás foglalkozást tartva. A legutóbbi évig, a szülők kívánságára, német tanárt is alkalmaztunk az óvodások mellé. Reggel háromnegyed hattól délután öt óráig vannak nálunk a gyermekek. Az óvodásaink napi háromszori étkezéséhez jelentős támogatást nyújtunk, és szüleikkel együtt ők is részesülnek a rendszeres ruhaosztásokból. Óvodánk önállósítását (akkreditációját) az akkor még kötelező öt évi működés után elkezdtük, de a beharangozott új tanügyi törvény kedvezőbb ígéreteit hallva, felfüggesztettük. Az Egyházkerület Pedagógiai Intézete ezen a nyáron dolgozza ki az új törvénynek megfelelő önállósítási eljárást, és ígérte a segítségét a mi óvodánk önállósításához is. ÓVÓNŐK Molnár Gabriella Brassai Zsófia Antal Júlia Gál Réka László Mónika Nagy Réka Hodgyai Gabriella Miklós Zsuzsa Jenei Izabella

22 ÓVODÁSOK 1 Albert Péter 31 Fica Ioana 61 Ötvös Bernadette 2 Adorjáni Árpád 32 Gellért Kinga Tímea 62 Ötvös Zsanett 3 Ágoston Lili-Fanni 33 Gergely Mártin 63 Pál Franciska 4 Albert Péter 34 Gidó Szilárd 64 Pálfi Attila Olivér 5 Albert Renáta 35 György Laura Andrea 65 Pálfi Csaba 6 Ambrus Lázár Alex 36 Györicze Adolf 66 Pálfi Hanna 7 Antal Erzsébet 37 Hegedűs Sándor 67 Pálfi Tamás 8 Antal Renáta 38 Incze Barna-Zsolt 68 Paraschiv Stefánia 9 Bak Botond 39 Iszpáisz Mária-Magdolna 69 Péter Andrea 10 Bálint László 40 Karácsony Dániel 70 Péter Szabolcs 11 Bálint Zsolt 41 Karácsony Orsolya 71 Puja Attila Tamás 12 Barabás László Robert 42 Kardos Salome 72 Puju Beáta Noémi 13 Bébi Beáta-Rita 43 Kerekes Eszter 73 Ráduly Gabriella 14 Berei Brigitta 44 Kovács Péter 74 Sándor Boglárka 15 Bíró Dániel Árpád 45 Kurcsi István Tamás 75 Sebesi István 16 Bokor Barbara 46 László Anita 76 Sebesi József 17 Boros Bettina 47 László Dániel 77 Sebők Csongor 18 Boros Borond 48 Lázár Emese 78 Simén Nikolett 19 Boros Viktória 49 Lázár János 79 Simon Imre Hunor 20 Both Anita 50 Lőrincz Adrienn 80 Szabó Nimród 21 Both Gabriella 51 Lőrincz Szabolcs 81 Szaniszló Krisztina 22 Botorok János 52 Majláth Antal 82 Szász Antal Rajmund 23 Buruc Márk 53 Makó Szilárd-István 83 Szegedi Kincső 24 Csegzi Dávid-Szilárd 54 MártonBalázs 84 Tarcsafalvi Szabolcs 25 Demeter Levente 55 Mester István 85 Toásó Brigitta 26 Dobai Ákos 56 Miklós Ráchel 86 Tóti Benedek-Ferenc 27 Dobai Dénes Levente 57 Nagy Kincső 28 Dobai Norbert Zsolt 58 Nagy Nóra 29 Dobai Tamás 59 Olti Erika 30 Farkas Izabella 60 Orbán Zsolt Óvodaépítés Székházunk mellett van egy félbemaradt, széntüzelésű kazánház, mely szemét-, patkány- és bűztelepként kínozta a negyedbelieket, és mint közvetlen szomszédokat, legjobban minket. E miatt odaköltözésünk pillanatától foglalkoztatott, hogy miképpen lehetne felszámolni az áldatlan állapotot, sőt, hasznosítani azt a romot. Beadványainkra azt a választ adta a városvezetőség, hogy a kazánházra szükség van a negyed fűtéséhez. De fokozatosan sikerült ettől eltéríteni és már akkor is gyanús manőverek közepette 1999-ben piaci áron megvenni az épületet, a közvetlen körülötte levő m 2 területet pedig 49 évre koncesszióba vennünk. A közösség érdekeit szolgáló legjobb 22

23 szándékkal álmodtunk oda óvodát, játszóteret, labdázó pályát és mindazt, amire a környéken lakó, elsősorban ifjúságnak szüksége van, de hiába. Minden fennakadt a gátlástalan politikai mocskolódások, a hatalmi arrogancia, a féktelen kapzsiság, önzés, a megtervezetten félrevezető tömegmanipuláció, féltékenység, irigység, bosszúvágy és még hosszan sorolható emberi bűnök és gyarlóságok fonta akadályokon. Hiába öltünk bele 11 éven át rengeteg más fontos helyről elvont pénzt, munkát, törődést, még a megoldás körvonalai sem látszanak. És mindez a legmagyarabb iskolaváros magyar vezetőségei és magyar lakossága között. Hihetetlen, hogy ilyesmik megtörténhettek, jobb is, ha nem tudjuk, nem hisszük el, ezért le sem írom. Beszéld el, ah! hogy... gyalázat reánk! Nem elég, hogy mint tölgy, kivágatánk: A kidült fában őrlő szú lakik... A honfi honfira vádaskodik. Testvért testvér, apát fiú elad... Mégis, ne szóljon erről ajakad, Nehogy ki távol sír e nemzeten: Megutálni is kénytelen legyen! Tompa Mihály: A gólyához KARITATÍV MUNKA Alapítványunk azzal kezdte karitatív munkáját, hogy a KIDA alapítvány által biztosított pénzből napi egy meleg ebédet biztosítottunk a Tanítóképző étkezdéjében azoknak a gyermekeknek, akiknek a napi egyszeri meleg étkezés is problémát jelentett. Első évben 100, második évben 30 gyermeknek biztosították a pénzt, és közben sikerült kijárni, hogy a Polgármesteri Hivatal átvegye ezt a feladatot. A 90-es évek elején, Székelyudvarhelyen, egyedül csak nálunk lehetett a Pályázati Figyelő lapot szabadon tanulmányozni, és egyéb segítséget is nyújtottunk a pályázni akaróknak. Bábáskodtunk az utcagyerekekkel foglalkozó ZSEB-IKE létrehozásánál, és egy éven át ingyen biztosítottuk számukra a körülményeket az utcagyerekek heti fürdetéséhez, és több éven át a nyári táboroztatásukhoz. Ingyenes alapélelmiszer- és ruhaosztásokat rendeztünk. A Nyikó-menti árvíz másnapján saját kocsinkkal a helyszínre szállítva, minden érintett család minden tagjának egy-egy doboz virsli-konzervet ajándékoztunk, és felajánlottuk elszállásolásukat a Diákotthonban. (Senki sem élt a lehetőséggel, mert könnyebb volt a nem érintett házakban levő rokonsághoz, barátokhoz költözniük, mint elhagyniuk a falvaikat, de a 23

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

,,Tele vagyunk fiatallal,,

,,Tele vagyunk fiatallal,, t a v a s z t ó l õ s z i g,,tele vagyunk fiatallal,, Vakáció, szabadidõ: mindannyiunk iskolája! A nyári, a családi, közösségi idõtöltés, a táborok, minden, ami nem az iskolában, nem a televízióban, nem

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián Iktatószám: /2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. szeptember 27-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT

EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi IV. számhoz EZ (IS) 2012-BEN TÖRTÉNT Ifjúsági programok NÉPSZERÛ A VÍZICSATA 10-13 évesek tábora

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Gyerekek és családok. Játszani is engedd

Gyerekek és családok. Játszani is engedd Játszani is engedd Abban az idôben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tôle:»ki a legnagyobb a mennyek országában?«odahívott egy gyereket, közéjük állította, s azt mondta:»bizony

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom.

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom. Tartalom Kamasz vagyok 4 Hát a fiúk? Miért olyanok még mindig, mint a gyerekek? 6 Mi történik a pubertás során? 8 És mik azok a hormonok? 10 Szôr, szôr, és megint csak szôr! 12 Nagy mell, kis mell 14 Egy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

A BÖJT GYÜMÖLCSEI. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6.

A BÖJT GYÜMÖLCSEI. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán A BÖJT GYÜMÖLCSEI Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6. Alapige: János 10,17-18 Azért szeret engem az Atya, mert én

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben