Juhász Gyula: BETLEHEMI ÜZENET A VAKOKNAK. József Attila: A SZÁMOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juhász Gyula: BETLEHEMI ÜZENET A VAKOKNAK. József Attila: A SZÁMOKRÓL"

Átírás

1 ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XI. évf. 2. sz., 2009 december Juhász Gyula: BETLEHEMI ÜZENET A VAKOKNAK Testvéreim, itt mind vak, aki balgán Tűnő örömben üdvöket kutat, Ki istent vár a múló gyönyör arcán: Mind vak szegény, ki nem talál utat. És nem vak az és ő meg fogja látni Istent magát mind, kinek lelke fény, Minden világi pompák csillogási Kialszanak, ha Isten fénye kél. Szeressetek: ezt mondja az Apostol S ennél különbet nem mond senkise. A betlehemi békés csillagokból Üzeni ezt ma a Szívek szíve! József Attila: A SZÁMOKRÓL Tanultátok-e a számokat? Bizony számok az emberek is, Mintha sok 1-es volna az irkában. Hanem ezek maguk számolódnak És csudálkozik módfölött az irka, Hogy mindegyik csak magára gondol, Különb akar lenni a többinél S oktalanul külön hatványozódik, Pedig csinálhatja a végtelenségig, Az 1 ilyformán mindig 1 marad És nem szoroz az 1 és nem is oszt. Vegyetek erőt magatokon És legelőször is A legegyszerűbb dologhoz lássatok Adódjatok össze, Hogy roppant módon felnövekedvén, Az Istent is, aki végtelenség, Valahogyan megközelítsétek.

2 Kőlap XI. évf. 2. sz., 2009 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja: A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet A szerkesztőség címe: Tîrgu Mureş str. Suceava nr. 41 Tel: A szerkesztőség: Főszerkesztő Grosz Imola Szerkesztő Lőrincz János A képekről gondoskodott Orbán Tibor Tördelés Szilágyi András Ki lehet boldog? Lassan lejár életünkből még egy esztendő, és ezt jelzi az a tény is, hogy kezünkben tartjuk a Kőlap karácsonyi számát. Az első Zsoltár néhány során gondolkozzunk el együtt. "*Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére*". Az elkövetkező napokban egyre gyakrabban fogjuk mondani ezt a szót, hogy boldog. Hol a közelgő Karácsonyra való tekintettel fogunk egymásnak boldog ünnepet kivánni, hol pedig az Új esztendőre nézve köszöntjük így egymást. Szeretnénk mindannyian, hogy az ünnepünk és az új esztendőnk is boldog legyen. Sőt, ha visszatekintünk mindarra ami mögöttünk van, arra is igaz, hogy kerestük a boldogságot, kerestük a boldogulást, kerestük ennek a forrását. Belekezdtünk ebbe is, meg abba is, reméltük ettől is, meg attól is a boldogságot. De kicsit mi felnőttek is hasonlítunk a gyerkekhez, akiknek minden nap új játék kell. A gyerekekkel gyakran megesik, hogy miután kikövetelték és megkapják az új játékszert, két nap múlva már el is hajítják a sarokba és kérik a következőt. Sokan azt gondolják, hogy attól lesznek boldogok, ha megszereznek valamit, amit nagyon akarnak és amikor megvan kiderül, hogy ez sem garantálja a boldogságot. A boldogság, ha azt nem Isten szerint keressük, hasonlít a délibábhoz: amikor úgy tűnik, hogy közeledsz hozzá, máris eltünt. Mivel sok ember nem találja a boldogságot az élet teherré, nyüggé válik és olyan keserű minden. Mások úgy gondolják, hogy az élet élvezete adja a boldogságot, ez a "bűnösök tanácsa", megenni, meginni amit csak lehet, megszerezni férfit és nőt ahányat lehet. Élvezni az életet, minden áron elérni a szakmai és anyagi sikert, mert az boldoggá tesz. A boldogságot sokféleképpen és sok helyen lehet keresni, de Isten nélkül megtalálni lehetetlen. Az igazi boldogság az független a külső körülményeinktől, az a szív, a megelégedettség boldogsága. Ezt pedig csak Jézus Krisztus tudja nekünk megadni. Ezzel a boldogsággal csak az találkozik, aki Vele találkozik. Ő tud a békétlenség helyébe békét adni, ő tudja a szomorúságunkat örömre változtatni. 2 Kőlap 2009 december

3 Boldog emberek akkor lehetünk, ha Isten törvénye szerint élünk, ha nem ülünk be a csúfolódók székébe. A boldogság elválaszthatatlan a hittől, az élő Istennel való kapcsolattól. Az első Zsoltárból tanuljuk meg, hogy azt tegyük, ami Isten előtt kedves és akkor boldog emberekké válunk. Ne járjunk a hitetlenek, a bűnösök tanácsa szerint. Ki tanácsol, ki befolyásol bennünket? Aki nem Istentől kér tanácsot, az csak veszíthet. Az Ő tanácsaira volt valójában szükségünk a múltban és a mi Urunk szavaira lesz igazán szükségünk a jövendőben is. Hadd kapcsolódjon tehát össze az életünk egyre jobban Jézus Krisztussal és keressük a gyülekezet közösségével is a kapcsolatot. Szeressük a mi Teremtő és Megváltó Istenünket, igyekezzünk Őt megismerni, mert akkor találkozunk egymással is mint testvérekkel és így válhatunk boldog emberekké. Ezt a boldogságot kívánom a Kövesdombi gyülekezet minden tagjának, sok szeretettel: Lőrincz János lelkipásztor A kálvinista ember A kálvinista kifejezés ellen talán maga Kálvin János tiltakozna a leghevesebben, mégis annyira meghonosodott népünk között, hogy mind a mai napig használatos. Azért van létjogosultsága, mert a református hitünk, úgy ahogy azt valljuk és megéljük, elszakíthatatlan a nagy reformátor, Kálvin János munkájától. Köztudott, hogy Kálvin prédikációival hatni akart az emberekre, formálni akarta a hallgatókat. És ez sikerült is neki, sőt az Ő tanítása egy embertípust formált ki, a kálvinista emberét. Mivel pedig az idén ünnepeltük reformátorunk születésének 500-ik évfordulóját, hadd emlékezzünk Rá úgy, hogy megvizsgáljuk mi is jellemzi a kálvinista embert. 1. puritán egyszerűség Ez az élet minden területén megmutatkozik: az istentiszteletben, az étkezésben, a ruházkodásban, de a beszédben is. De ez mégsem egy primitív, hanem egy méltóságteljes egyszerűség, ami tartást ad. A kálvinista ember ugyanakkor elutasít minden felesleges költekezést, luxust, túlzott szórakozást. 2. elhívás és küldetéstudat. A kálvinista ember tudja, hogy ő csak teremtmény, önmagában semmi, de mégis óriási méltósága van azáltal, hogy Isten elhívta és küldetéssel ajándékozta meg. Hitében óriási szerepet játszik az is, hogy ő Isten szövetségéhez tartozik, részt vesz Isten teremtő és szabadító munkájában. A kálvinista ember nem értékeli túl önmagát, sohasem kerül a középpontba, sőt épp ennek az ellenkezője lesz az igaz: Isten van mindennek a középpontjában. Életében semmi helye sincs a gőgnek és elbizakodottságnak. Tudatában van kicsinységének és méltatlanságának, de azt is tudja, hogy őt a hatalmas Isten méltatlan volta ellenére Krisztusért elfogadja, szövetségesévé teszi és küldetéssel bízza meg. 3. szakember egy területen, mert Kálvin sajátos tanítása az is, hogy minden ember egyetlen területen kell nagyot alkosson. A reformátor elutasította a humanizmusnak azt a gondolatát, hogy az ember mindenhez kell értsen, mindent 3 Kőlap 2009 december

4 kell tudjon. Meggyőződése, hogy minden embernek csak egy mestersége legyen, de azt csinálja tökéletesen. 4. idegen e világban azaz a kálvinista ember nem tud tökéletesen beilleszkedni azok közé, akik között él, mindig érzi kisebbségi sorsát és életének átmeneti állapotát. Ő mindig egy kicsit idegen és vándor ebben a világban. Ebben az is benne van, hogy szent vágy hajtja, hogy megváltoztassa, formálja azt a világot, környezetet, amiben él és dolgozik. 5. nem fél a haláltól, mivel tudja, hogy az üdvösség nem az ő teljesítményétől függ, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Így megszabadul a halálfélelemtől, sőt üdvbizonyossága teljes tudatában teljes erővel tudja belevetni magát a földi élet alakításába. Számára ez a világ nem csak a siralom völgye, hanem az eljövendő mennyei világnak a földi, idői része. Felelősséggel tartozik e világ iránt, építi, gyarapítja, gazdagítja azt, amit rábíztak sőt igyekszik, hogy amennyiben lehet, jobb állapotban adhassa azt tovább a következő nemzedéknek, mint ahogy ő azt kapta. Neki pontosan meghatározott feladata, küldetése van a földi életben is, egyfajta optimizmussal tekint a jövendőbe, szentül hisz a haladásban, fejlődésben. Nem az egyéni boldogság és boldogulás a célja, hanem arra törekszik, hogy azt a világot, amiben él, amit hite szerint Istentől ajándékba kapott, egyre tökéletesebbé tegye kemény munkával, ha kell áldozatot is vállalva. 6. harcol a szenvedélyek ellen, amelyek állati sorba taszítják az embert. Kálvin nem volt ellene a mértékletes alkoholfogyasztásnak, de a részegséget a legkeményebb szavakkal ostorozza, mondván hogy az letörli az emberről az Isten képét és az embert a disznóhoz teszi hasonlóvá. 7. a munkát szereti, mert az embert nemesíti, jobbítja, emberibb emberré teszi. Hiszi azt, hogy Isten mindenkinek adott egy tálentumot és kijelölt egy munkahelyet. A hivatások között nem tesz különbséget, hanem vallja, hogy egyformán Isten dicsőségére lehet végezni az utcaseprést és a prédikálást vagy bármilyen más munkát is. Minden munka hivatás valamint küldetés és Isten az embereket, éppúgy mint az angyalokat, szolgálatuk alapján értékeli. Ha valaki kedves akar lenni az Isten előtt, annak dolgoznia kell, legyen király vagy egyszerű ember. Munkája gyümölcsében, eredményességében a kálvinista ember Isten jótetszését, áldását látja. 8. a szegényekről gondoskodik, tervszerűen próbál törődni a kisemberek sorsával. Tudja, hogy a szegénység problémáját nem lehet egy csapásra megoldani, de mégis tesz a szegényekért. (A kálvinisták annak idején felszólították a gazdagokat, hogy a feleslegüket ne a mértéktelenségre vagy a fényűzésre használják, hanem igyekezzenek a szegények szükségeit enyhíteni.) 9. Isten előtti és Isten dicsőségére való életet igyekszik élni, ugyanakkor hisz Isten szuveranitásában és az eleve elrendelésben, sőt ezt meg is vallja. Ebből következik az, hogy tudja: mindig Istennel van dolga és neki Isten színe előtt kell élnie. Vallja és hiszi, amit reformátorunk is hitt, vallott és élt, hogy ez az egész világ az Isten dicsőségének színterévé kell váljon. 4 Kőlap 2009 december

5 10. harcol a bálványimádás ellen, mert a kálvinizmust az Isten dicsőségének hangsúlyozása mellett a pogányság minden fajtája elleni harc jellemzi. Ellenáll és tiltakozik minden kísérlet ellen, amely Istent az ember ellenőrzése alá akarja vonni. Istent nem lehet a saját elképzeléseinkhez idomítani, nem lehet Őt a saját képünkre és hasonlatosságunkra formálni. A kálvinista ember nem hajlandó mástól függni, hanem csak egyedül Istentől, mi több irtózik az embernek és teljesítményeinek dicsőítésétől. 11. hiszi, hogy Isten a történelem Ura, azaz a világot Isten teremtette, az Ő gondviselése tartja azt fenn és Isten a maga terveit valósítja meg a történelemben. Népeket és embereket egyaránt arra hív el, hogy eszközei legyenek a történelem alakításában, az Ő tervei véghezvitelében. Ezért a mindenkori kálvinista ember hihetetlen felelősséget vállal a világért, a társadalom és a kultúra alakításáért. 12. szent életre törekszik, hiszen Kálvin nem győzte eleget hangsúlyozni, hogy a keresztyének az ő igaz hitüket szent életben járással kell megbizonyítsák. Ezért nagyon fontos számára a Tízparancsolat ismerete és annak megtartása. A szent élet ugyanis nem más, mint az Isten akaratával egyező élet, és így a keresztyén ember erkölcsileg és etikailag elkötelezett személy. 13. értelmes hitben szolgálja az Urat. Kálvin nagyra értékelte az értelmet. Nagyon ritkán próbált hatni az érzelmekre, annál gyakrabban az értelemre. Ezért rendkívüli módon hangsúlyozta az iskolák, a tanítás szükségességét. Ahol a reformáció nyomában gyülekezet szerveződött, ott mindenütt iskolát is alapítottak. A tanulást, az ismeretben való előhaladást a kálvinista ember alapvető feladatának tekinti. A kálvinista igehirdetésben együtt van jelen az értelem gyakorlása, a lelki fegyelmezés és az élet különböző kérdéseiben való eligazítás. 14. az igehirdetést megbecsüli és óriási jelentőséget tulajdonít neki. Kálvin maga is az igehirdetés embere volt, az igehirdetést az igaz egyház egyik ismertető jegyévé tette. A kálvinista ember nem tudja elképzelni az életét igehirdetés és ezért nyilván templom nélkül. Amikor valaki Kálvinnak azt mondta, hogy otthon is tud imádkozni, vagy igét olvasni azt mondta: ne kísértsük Istent és ne akarjunk szárnyak nélkül repülni. A templomkerülést Kálvin ördögi arroganciának tartja. Nem szabad az otthoni bibliatanulmányozást se elhanyagolni, de Kálvin az igehirdetést ennek fölébe helyezi. Az ige nem pottyan le az égből, hanem emberi közvetítéssel érkezik hozzánk. Aki a gyülekezet összejövetelét megveti, az eretnekségbe és gyalázatos tévelygésekbe esik, tanítja. Aki nem jön a templomba, az elveti Istent és az Ő Fiát. Aki kerüli a templomot, az halálos ellensége az Isten népének, felforgatja az Isten rendjét, kiírtja az igazságot, megoltja a Lelket, levágja magát a Krisztus testéről. Egyház és igehirdetés nélkül az emberek olyanok lesznek, mint a vadállatok, kóborolnak a hegyeken és erdőkön. Az igehirdetés által az Úr biztos karámjába visz, kiterjeszti szárnyait reánk, az Ő királyi oltalma alatt élhetünk. Az igehirdetésen kívül nincs más, mint romlás. Aki megveti az igehirdetést, azt teljességgel az ördög uralja, ezzel szemben azt, aki templomba jár még az Isten angyalai is Isten gyermekének ismerik el. Az igehirdetés az egyház lelke, az Isten által rendelt út az üdvösség elnyerésére. Kálvin odáig megy, hogy azt mondja, hogy mi boldogabbak vagyunk a halottaknál, akik már nem mehetnek 5 Kőlap 2009 december

6 templomba és nem hallgathatnak igehirdetést. Az igehirdetésnek nem az a célja, hogy érdekes, lebilincselő legyen, hanem hogy a bűnös embert megszólítsa, és annak életét átformálva az alkalmas legyen az Istent dicsőítő, szolgáló életre. 15. fegyelmezett életet él. A kálvinista ember fegyelmezett élete a következő elemeket tartalmazza: a pénz okos beosztása, ésszerű gazdálkodás, mértékletesség, takarékosság, erkölcsi tisztaság. Vallja: az emberi erőket, képességeket, anyagi javakat okosan, ésszerűen kell beosztani, meg kell tanulni a pillanatnyi vágyak kielégítéséről a későbbi és értékesebb jókért lemondani. A mennyeiek a földiekkel szemben mindig elsőbbséget élveznek. Ez a gyakorlatban soha nem jelent zsarnokoskodást, hanem azt, hogy a gyülekezetben a tagok vigyáznak egymás üdvösségére, a szent életben való járásra, hogy Isten dicsősége semmiben ne szenvedjen csorbát. A kálvinista ember a fegyelmet soha nem érzi tehernek, sokkal inkább örömmel és önként veszi azt magára, tudván hogy ezzel is az Isten dicsőségét és országa előmenetelét szolgálhatja. 16. rendszeres, állhatatos imaélete van, a megváltás teljességgel Isten munkája, de hogy ez megvalósuljon bennünk, állhatatosan segítségért kell kiáltanunk Hozzá. A kálvinista ember megvallja teljes tehetetlenségét, de ugyanakkor kéri, hogy Isten végezze el benne azt, amire ő teljességgel képtelen. Nem csak azt kéri, hogy juthasson hitre, hanem azt is, hogy állhatatosan maradjon meg abban. 17. a kálvinista ember bibliás ember, minden nap olvassa a Szentírást, mert ez a hívő élet zsinórmértéke. A Biblia körül ülő család, a Bibliát olvasó édesapa valóságos szimbóluma lett a kálvinista közösségeknek. 18. A zsoltárok szerelmese, ezek éneklése elengedhetetlen része kegyességének. Az éneklésben a bibliaolvasással szemben mindig a feleségek, édesanyák a fő letéteményesek. A kálvinista ember szereti a zsoltárokat, a mezőn, munka közben is énekli azokat. 19. Családi áhítatot szervez, ez a Szentírás olvasásából, zsoltáréneklésből és egy olvasott, vagy szabadon elmondott imádságból áll. Így minden család egy kis gyülekezet is lehet. (Régen a mi népünknél is így volt ez, minden családban ott volt a Biblia, a zsoltároskönyv és az öreg Szikszai imádságos könyv és olvasták is azt naponta. Ne engedjük elveszni ezt a drága örökségünket sem.) 20. Küzd a káromkodás ellen. A kálvinista ember a Tízparancsolat minden rendelkezését komolyan veszi, de különösen erős küzdelmet folytat az Úr nevének hiába való felvétele ellen. Mindezeket olvasva az a gondolatunk: de hát ki ütheti meg ezt a mértéket, ki az akiben ezek a jellemvonások mind megtalálhatóak lennének? Nyilván, hogy ilyen ember nem született erre a világra Kálvin óta, vagy még az is lehet, hogy benne se volt mindez így teljesen meg. De nem is ez a döntő kérdés. A fontos az, hogy lássuk azt, hogy milyen gazdag örökségnek a birtokában vagyunk, és milyen embert akar Isten Lelke bennünk kimunkálni. Egész életünk programját pedig így fogalmazhatnánk meg: légy egy igazi kálvinista ember! Lőrincz István református lp. 6 Kőlap 2009 december

7 Eseménynaptár Április 14-én megtartottuk tíz évvel ezelőtt konfirmáltak találkozóját; Április Pro Christ műholdas evangélizáció; Május 9-én Kiskonfirmáció; Május 21-én Áldozócsütörtökön szeretetvendégséget szerveztünk az idős testvéreink számára; Május Kóruscsendesnap a Bucsinon; Julius 6-12 Vallásórás gyerekek tábora a Bucsinon; Julis 18 és 19-én Presbiteri csendesnap a Bucsinon; Augusztus 16-án Szabó Attila és Csilla ünnepélyes kibocsátója Nepálba külmissziói szolgálatra; Augusztus Családos Tábor Vármezőn 12 család részvételével, előadónk Dr. Tolnai Lajos főorvos Budapestről; Szeptember 7-11 Vakációs Bibliahét vallásórás gyerekeknek amelyen több mint 120 gyerek fordult meg; Szeptember Nőszövetség kirándulása a Csángóföldre; Október Reformációi nagyhéten Kálvin János reformátorunk 500 éves évfordulójáról emlékeztünk; Október 20-án Esperesi vizitáció volt gyülekezetünkben; November 5-11 között meglátogattuk a Seelbach-i testvérgyülekezetünktet egy presbiteri csoporttal ahol résztvettünk a nyugdíjba vonuló lelkész kibúcsúzóján; November 29-én családos istentiszteletet tartottunk, amelyen különleges vendégeink az 5 évet töltött gyerekek és családjaik voltak; Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! Egységessé válik a Magyar Református Egyház Május 22-én Debrecenben a Kárpát-medencei magyar református egyházak közös alkotmány elfogadásával fejezték ki egységüket, és adták hírül a világnak az egységes Magyar Református Egyház megalakulását. Az egész napos eseményre, melynek Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! volt a jelszava, a világ minden tájáról érkeztek a református gyülekezetek képviselői, hívek és lelkészek, hogy együtt adjanak hálát és részesüljenek az úrvacsorai közösségben. Becslések szerint évente kerül sor ilyen horderejű eseményre valamely egyház életében. Ahhoz, hogy megértsük a Magyar Református Egyház Alkotmánya létrejöttének jelentőségét, fel kell elevenítenünk kissé a történelmet ben az Osztrák-Magyar Monarchia területén létrejött az egységes Magyar Református Egyház, öt egyházkerülettel: Dunántúl, Dunamellék, Tiszáninnen, Tiszántúl és Erdély. Az1918 utáni változások következtében bizonyos részek más államokhoz 7 Kőlap 2009 december

8 kerültek, így jött létre a felvidéki részen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Ukrajnában a Kárpátaljai Református Egyház. Erdélyben megmaradt az Erdélyi Református Egyházkerület, majd a Romániához csatolt határmenti rész, amely azelőtt a Tiszántúlhoz tartozott, önállósult, később megkapta a Szilágyságot is, így jött létre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület után fogalmazódott meg annak az igénye, hogy létre kell hozni a világ református magyarságának valamilyen szintű közösségét. Akkor két ilyen jellegű szervezet jött létre: a Magyar Református Világszövetség és a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata, mindkettőt bejegyezték jogi személyként, Budapesten. A Tanácskozó Zsinat valamikor azzal a céllal indult, hogy ebben a szervezetben a magyar református egyházak széles e világon egy közösségben találkozzanak, megbeszéljék közös dolgaikat egy-egy zsinat, nagygyűlés formájában, és bizottságokban is dolgozzanak. Egységesítési törekvései ennek ellenére kevéssé voltak sikeresek: sem az általa kiadott nagyon jó minőségű énekeskönyvet nem sikerült bevezetni a Kárpát-medencei és az azon kívüli református egyházban, csak az Erdélyi Református Egyházkerületben, sem az új rendtartást nem vezették be Magyarországon és a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben, csak az Erdélyi Református Egyházkerületben. Ezek tehát, bármennyire jó szándékú próbálkozások voltak is, nem oldották meg azt a kérdést, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az egyháztestek, függetlenül attól, hogy a Kárpát-medence mely részén élnek. Az igény azonban újra és újra megfogalmazódott: meg kellene találni azt a formát, amely lehetővé teszi az egyházak közötti együttműködést. A Kárpátmedencében hivatalban lévő egyházi vezetők és esperesek létrehozták a Generális Konventet. Ezt a testületet azzal bízták meg, hogy készítse elő azt az alapdokumentumot, amit alkotmánynak nevezünk (bár jogi értelemben nem tekinthető annak), amely kijelöli az együttműködés hosszú távú útját a különböző országokban élő magyar református egyháztestek között. Mintegy öt évvel ezelőtt kezdett el dolgozni a Generális Konvent és három bizottsága: a Közös Képviselet (ezt a püspökök és főgondnokok alkotják), az Egyházalkotmányi Bizottság, amely összehasonlította az egyháztestek jogszabályait és megkereste a közös pontokat, valamint a Liturgiai Bizottság, amely az egységre törekvő liturgiai kérdések megoldását tűzte ki célul. A munkafolyamat során évente egyszer találkoztak a 64 református egyházmegye hivatalban lévő esperesei, püspökei és főgondnokai. A Kárpát-medencében élő magyar református egyházak tehát (a négy magyarországi és a két romániai egyházkerület, valamint a szlovákiai, az ukrajnai és a szerbiai egyházak) létrehozták, megfogalmazták ezt az alkotmányt. A dokumentumot azonban a Generális Konvent nem hagyhatja jóvá, hanem minden egyháztestnek ratifikálnia kell azt, és be kell építenie az ebben szereplő alapelveket a maga - állam által is elismert - jogrendszerébe. Május 22-én minden egyház zsinata elküldte a maga képviselőit egy úgynevezett közös Alkotmányozó Zsinatra 8 Kőlap 2009 december

9 Debrecenbe, ahol mindenki ünnepélyesen elfogadta az alkotmányt. A történelmi jelentőségű első lépés tehát megtörtént. Ám a nagyobb, jogi egyeztető munka ezután kezdődik. Ennek folyamán mindenki úgy próbálja majd alakítani a belső jogrendjét és a működési szabályzatát, hogy valamilyen formában közeledjünk egymáshoz. És akkor közelebb kerül majd egymáshoz az istentiszteleti rendtartás, vagyis Marosvásárhelyen is ugyanolyan formában fogják tartani az istentiszteletet, mint a Dunántúlon, Kassán, Beregszászon vagy Temesváron. Reménység szerint egységessé válik a lelkészképzés is. Jelenleg a Kárpát-medencében hat teológián képezik a magyar református lelkipásztorokat, ezeknek az intézményeknek a tanrendje azonban nem ugyanaz. Ezt is harmonizálni lehetne és a képzést egy általános lelkészképesítői vizsga zárná, amely feljogosítja majd a végzetteket arra, hogy a Kárpát-medence bármely egyházkerületében szolgálatot vállaljanak, ha arra az illető egyházi vezetés lehetőséget biztosít. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy különféle nemzetközi konferenciákon, szövetségekben, testületekben sokkal hatékonyabban képviseltethetjük majd magunkat. Ebben a folyamatban mi, egyháztagok is aktívan részt vehetünk. Imádkozzunk a saját elöljáróinkért és a Kárpát medencei református egyházainak vezetőiért, hogy a Szentlélek által vezettetve valósítsák meg ezt a nemes feladatot. Deé Lukács Éva gyülekezeti tag A TITOK NYOMÁBAN -Az első Kövesdombi Családos Tábor margójára- Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, Szép mint a fény és oly szép, mint az árnyék, Kihez vakon, némán is eltalálnék. (Radnóti: Levél a hitveshez) A házasság, a férfi útja az asszonnyal bölcs Salamon számára érthetetlen, Pál apostol szerint felette nagy titok. Ha nem is megfejteni, de megsejteni valamit ebből a titokból, erre vágytunk ebben a táborban aug között Vármezőn. Meghívott előadónk Tolnay Lajos, szülész- nőgyógyász, a budapesti Fasori gyülekezetből, valamint felesége, Márta. Két nagyobb gyerekük már a fészekelhagyás korában, de a kapcsolatukat átható szeretet, gyöngédség és felelősségvállalás - az első szerelem ízét, illatát árasztva ma is - dacol az idő vasfogával. Ahogy ezt Tolnay Lajos fogalmazta szépen: szerelmünk nem kopik meg, csak fájdalmak közepette átalakul. Gyöngyszemmé, amelyért a bibliai kereskedő mindenét odaadta, beérhetjük-e mi ennél kevesebbel? És a kapcsolat, amit előadónk és felesége elénk éltek, amiképpen Lajos nemcsak feje, de látása tudott lennie szembeteg feleségének a szó fizikai értelmében is, az pecsételte meg a szavak hitelességét. Lehetne-e különben ezt az isteni titkot boncolgatni? 9 Kőlap 2009 december

10 Előadónk szerint a mai világban a házastársi szerepek összemosódtak, túl sok a férfiatlan férfi és a férfias nő (még hívő körökben is), holott az Ige szerint a nő másodrendű szerepe nem megalázott helyzetet jelöl, hanem a segítőtárs szerepét, aki bátorít, aki vigasztal, aki által válhat a férfi azzá, akivé Isten hívta el: vezetővé, védelmezővé, a felelősség hordozójává. Felül kell bírálnunk nemi szerepeinket, mert akkor lesz boldog a család, ha a férj feje Krisztus, a feleségé a férj, vallotta a Tolnay házaspár. És ez ellen berzenkedhet az emancipáció, vagy akár mi is, hívő asszonyok, ahogy azt meg is tettük az előadások kiscsoportos átbeszélései alkalmával (a kiscsoportok vezetésében Literáti Zoltán és Tünde segítették az előadót, ők is a Fasori gyülekezetből), a Tolnay Mártából sugárzó teljesség rácáfolt arra, hogy ez bármilyen értékvesztéssel járna, sőt Párjával való szellemi egysége lépten- nyomon megnyilvánult, nemcsak ahogy egymás gondolatait kiegészítették, de Márta folyton jelen volt a férje által felhozott példákban, sőt a szavak mögött is, mint Istentől kapott minden a mindenben Ez a fajta házastársi egység csak akkor tapasztalható meg, ha fontos nekünk, ha teszünk érte. Az egymás elfogadása nemcsak a másik hibáinak, de az intéseinek az elfogadását is jelenti. A kommunikációra időt kell elkülöníteni, merni kell kimondani az érzelmeinket, de beszélni kell egymással a szexualitásról, mert az is közös tanulási folyamat, és csak így válhat igazi ajándékká. Egymás testéért is felelősek vagyunk, fejtette ki az előadó a fogamzásgátlás kapcsán, a gyerekvállalás határainak felismerése a pár közös feladata. A gyereknevelésben legfontosabbnak tartotta előadónk: megértetni gyermekeinkkel, hogy Istennek célja van az életükkel, valamint igyekezni helyes önismeretre nevelni őket. A szülőpár kapcsolata a legértékesebb támpont a gyermek számára: szeretni, megbocsájtani, bocsánatot kérni, sőt a tekintélyt tisztelni is elsősorban a családban tanulja meg. A gyermek nem a mi tulajdonunk, se nem a folytatásunk, mi csak mintát nyújthatunk számára, hogy egyszer majd képes legyen saját maga jó döntéseket hozni. A gyereknevelés szépségeit, buktatóit, valamint a konfliktuskezelés módozatait is a saját családi életükből felhozott számtalan színes példával illusztrálta az előadó. Párkapcsolati gyakorlatok révén segített házastársunk jobb megismerésében, megértésében, konfliktusaink hatékonyabb kezelésében, a humor fejlesztésében. Előadónk nemcsak a fegyelemben, de ebben is példát mutatott. A humor pedig kellett is nagyon, lévén szó sebtében összeütött, félig szervezett táborról, meg ami 11 párral, 15 kisgyerekkel jár: hiba, félreértés, bosszankodás, stb. De ahogy a párokat is a nehézségek csiszolják egyre jobban össze, úgy erősítettek a próbák meg közösségileg is. Nem váltunk titkok tudóivá, de alkalmat teremtett az Úr igazi találkozásokra. A tanultakat ha el is felejtjük, ez megmarad. Dr. Kovács Ágnes gyülekezeti tag 10 Kőlap 2009 december

11 TESTVÉRLÁTOGATÓBAN november 6-9 között gyülekezetünk egy kis csapata a németországi Seelbach testvérgyülekezet vendége lehetett, ahol együtt ünnepelhettük Martin Schaal lelkész nyugdíjbavonulását. A seelbachi gyülekezetben Martin Schaal 32 évig szolgált és hírdette Isten igéjét. Ők támogatták jelentős mértékben annak idején a templomunk építését. Nagy szeretettel és odafigyeléssel vettek körül az ott levő gyülekezeti tagok, érkezésünk utáni nap kirándulást szerveztek a közeli Strassburgba, ahol gyönyörködhettünk Európa 3. legnagyobb katedrálisában. Betekintést nyerhettünk egy elzászi kisváros (Obernai) sajátos hangulatába majd a Vogesen hegyekben csodálhattuk a kilátást a Rajna völgyére. Vasárnap délelőtt a közeli kisvárosba Lahrba utaztunk, ahol a híres, minden évben megrendezett krizantém virágkiállítás színpompás kompozícióit láthattuk. Délután az ünnepi istentiszteleten vettünk részt, ahol az egyházi vezetők mellett a helyi közösség világi tisztségviselői is képviseltették magukat. A gyülekezet kórusa és a helyi fúvószenekar szolgálata tették széppé, ünnepélyessé a hangulatot. A kiköszönő lelkészt felmentették adminisztrációs kötelezettségei alól, de megáldották élete hátralevő éveire, melyekben, mint Isten szolgája és elhívottja, tovább szolgálhat az Ő Úrának, nyugalomban levő lelkészként is. Martin Schaal életére mi is Isten áldását és további vezetését kívánjuk. A német gyülekezettel együtt vehettünk úrvacsorát és az egy kenyérből és italból való részesedés eltörölte a nyelvi korlátokat és határokat. Ezen a nyelven mind értettük egymást és örülhettünk Isten jelenvaló kegyelmének. Mint marosvásárhelyi gyülekezet imádkozzunk a seelbachi testvérgyülekezetért, hogy Isten munkálkodjon az ottani barátaink, testvéreink életében, áldja meg a gyülekezetet és a majd megválasztandó lelkész munkáját, hogy minél többen ragaszkodjanak Istenhez és az Ő gyülekezetéhez. Jövőre, templomunk fennállásának 10. évfordulóján szívesen látjuk vendégül testvérgyülekezetünk képviselőit. Péterfi Enikő gyülekezeti tag MI A CURSILLO? Mutasd meg nekem a Te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem Nevedet. Zsolt 86:11 Szeptember első napjaiban 26-od magammal részt vettem a IX. Erdélyi Református Cursillon, melynek célja a hit alapigazságainak megismerése, valamint a Biblia alapján tanít arra, hogy mit jelent közösségben élni Istennel a mai világban. 11 Kőlap 2009 december

12 A Cursillo szó spanyol eredetű szó, magyar megfelelője a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelenti, melynek megszervezésére először Spanyolországban került sor még a Franco diktatúra idején. Akkor, a társadalom megosztottságát látva, a katolikus emberek úgy gondolták, hogy csak a hit tudja egyesíteni a spanyol népet és egy nagy nemzeti zarándoklat szervezésébe kezdtek. Erre a zarándoklatra egy tanfolyam (Cursillo) keretében készítették fel az embereket azért, hogy tanítsák a tömegeket a hitigazságokra. A '40-es években azt tapasztalták, hogy nagyon sok embernek lelki megújulást hozott ez a tanfolyam,és így elkezdték rendszeresen szervezni ezeket. Az 1990-es években kanadai katolikusok által került át Magyarországra is a Cursillo. Ezeken a tanfolyamokon elég sok protestáns (evangélikus, református) is részt vett elején a résztvevő reformátusok, tapasztalva, hogy életükre milyen mély hatást gyakorolnak ezek az alkalmak, kidolgozták a tanfolyam református változatát ben volt az első református Cursillo Magyarországon. Az egyiken részt vett Kelemen János szovátai családapa és mivel úgy érezte, hogy olyan sok lelki jót kapott a tanfolyamon Istentől, ben hazahozta Erdélybe a megtapasztaltakat. Még ebben az évben barátjával együtt megkereste Lőrincz János lelkipásztort, majd más lelkészekkel is felvették a kapcsolatot február-márciusában Szovátán megszervezték az I. Erdélyi Cursillot, itt még magyarországi atyafiak vezették az alkalmakat. Azóta több helyszín is volt, így Szászrégen, Mákófalva, Gyalu és 2009 november végén volt immár a tizedik alkalom Szovátán. Ferenci István fizióterápiás asszisztens szerint, aki már majdnem két éve szolgál az erdélyi református Cursilloban, az emberek amikor meghallják ezt az idegen szót, azt hiszik, hogy valami új vallási irányzatról beszélünk, de erről szó sincs. A Cursillo nem valami újat akar, csupán szeretne rávilagítani arra, hogy mi is az igazi keresztény élet, segít megélni azt, amit az őskeresztények is megéltek. Nem kiszakítani akarja a híveket az egyházból, hanem ébreszteni próbál. Demeter J. régeni lp. szerint nagy feladatot tölt be a tanfolyam, ugyanis igyekszik segíteni abban, hogy a gyülekezeti tagok (azaz nem hivatásos lelkészek) olyan munkát végezzenek, mint bibliamagyarázat, előadások tartása, diakóniai szolgálat, gyermekekkel való foglalkozás, egyházi rendezvények szervezése. A három nap alatt a résztvevők útmutatást kapnak, hogy mi az, amiben segíthetnek és cselekvően résztvehetnek a gyülekezet életében, kortól, nemtől, és társadalmi hovatartozástól függetlenül. Aktiválja az embereket, hogy mindenki megtalálhassa a maga helyét és tevékenységi területét az egyházban. A három napos együttlét idején, elvonulva a hétköznapi munka és gondok elől, alkalom van sokkal inkább odafigyelni a lelki dolgokra - ahogy Lőrincz János lp. is mondja. Ugyanakkor szinte mindenki él a lehetőséggel, hogy az őszinte beszélgetések során, bár kezdetben kissé vonakodva, feltárja legbelsőbb problémáit, sebeit. Így kiderül, hogy kapcsolatainkban a legtöbb seb, fájdalom a szülőkkel, házastársakkal, gyermekekkel, vagy a tágabb családi körhöz 12 Kőlap 2009 december

13 tartozókkal való viszonyok megromlásából fakad, és sajnos sok helyen tapasztalható a szeretet hiánya és a közömbösség. Köszönöm Lőrincz János lp.-nak az ösztönzést, hogy részt vegyek a Cursillo-n, hálás szívvel gondolok a munkatársakra, akiken keresztül olyan dolgokat érthettem meg, amik eddig homályosak voltak, köszönöm, hogy a közös és csoportos beszélgetések alatt tudatossá vált bennem, hogy Isten rám is számít és nem hagy a bűn hatalmában, hanem megajándékoz az ő ingyen kegyelmével. Kozma Ildikó gyülekezeti tag Nepáli misszionáriusaink Gyülekezetünk számos tagja volt jelen nepáli misszionáriusaink, Szabó Attila és Szabó Csilla, kibocsátó istentiszteletén augusztus 16-án, a 11 órás istentiszteleten. Büszkén vehettük tudomásul, hogy e pillanatban ők Erdély reformátusságának egyetlen külmissziós házaspára és őket pont a Kövesdombi Gyülekezet bocsátotta ki. Különleges liturgiájú istentiszteleten vehettünk részt, amiből nem hiányzott a házaspár hűség-fogadalma, úrvacsora vétele, megáldása, köszöntése és megajándékozása. Augusztus utolsó két hetét Hollandiában töltötték egy világszintű külmissziós konferencián. Innen kapták az utolsó fontosabb eligazításokat, figyelmeztetéseket missziós munkájukkal, levelek küldésével kapcsolatban. Aug. 31-én indultak el a frankfurti repülőtérről és 13 órás repülés, 18 órás utazás után érkeztek meg Kathmanduba, Nepál fővárosába. Megkapták a vizumot és egy amerikai házaspár fogadta őket. Azóta is Kathmandu a fő tartózkodási helyük. Albérletben laknak és egy több nemzetiségű missziós csapatban dolgoznak. Hétköznapi, mindennapos tevékenységük a nepáli nyelv tanulása, tanárral. Attila Kórházakban látogat betegeket, Csilla egy tibeti-menekültekből álló gyülekezet gyerekeivel vallásórát tart. Egy iskolában is voltak novemberben, ahol bemutatták a magyar kultúrát és az írásossal varrt könyvjelző segítségével megosztották a gyerekkel és felnőttekkel a Ján. 3,16-ot. Meglátogatták Kathmandu nyomornegyedét, ahol az emberek az utcán alszanak, drogot szívnak, mindenfajta betegséggel küszködnek, éheznek, nehezen beszélnek. Íme egy részlet Attila megfigyeléseiből: Szemükben látható volt a kiégett életük, reménytelen a helyzetük. Mégis elszántság van bennük, minden nap a hindu templomba járnak. Ők a legalacsonyabb kaszthoz tartoznak, rajtuk nem segít senki. A szemetet vagy a hindu templomokban megmaradt 13 Kőlap 2009 december

14 ételmaradékot a földről összeszedik és ezt eszik. Őket emberi módon nem érínti meg senki, de ha szükséges beléjük rúgnak, mint a kóbor kutyába. Ételt vittünk a számukra és nepáli teát, cchia -t. Reméljük a jövőben majd, hogy annyira fogjuk tudni beszélni a nepáli nyelvet, hogy beszélhetünk majd arról a Valakiről, aki megérinti őket, aki megérínti a szívüket is. Különleges alkalmak és nepáli életük leglényegesebb része a tracking, azaz a Kathmandun kívül történő misszionálás. Két-három fős csoportban indulnak a több száz kilométeres útra, férfiak a férfiakkal, nők a nőkkel. Hátukon több kiló evangéliumos iratot visznek és azokat minimális áron adják el a falvakban. Az ország kultúrája nem engedi meg, hogy valaki ajándékba fogadjon el valamit. Közben az evangéliumról beszélnek. Attila is, Csilla is részt vett egy-egy ilyen úton, mindketten szerencsésen visszaérkeztek Kathmanduba. Attila így ír az egyik napról: Miközben lassan haladtunk előre a hegyi erdőben a bambuszok és magas növényzet között, a vállaim égtek és a lábizmaim néha görcsbe rándultak az fáradságtól. Egy emberrel beszéltem és tea mellett megkérdezte, hogy miért halt meg az Isten Fia. Elég nehéz volt elmagyarázni neki, az én nepáli nyelvtudásom kevés volt ehhez. Ma 25 km-t tettünk meg reggel 7:30-tól este 17:30-ig, nagyon nehéz terepen - de az emberek szíve sokkal nehezebb terep. Nem tudom eldönteni, hogy lefele vagy fölfele könnyebb menni a meredek hegyen. Láttam a Makkau 5500 m magas hegycsúcsait, rásütött a nap és gyönyörűek voltak. Ma az utcán a szüleimért, otthoniakért és a gyülekezetekért imádkoztam. Bárcsak eljönne a Te országod. Nepálba is, a nepáli hegyek közé. Fáradt a kezem és remegve írom e sorokat, de értem... Értem, hogy a misszionárius térdei erősek kell legyenek amikor gyalogol vagy amikor imádkozik, de a szíve puha és nyitott mások szenvedéseinek enyhítésére. A misszionárius hordozható gyógyszeres láda kell legyen Isten kezében. Az apró megpróbáltatások sem kerülik el őket. Így például sokszor volt már erős hasmenésük a fertőzött víz és a szokatlan ételek miatt. Biciklibalesetük is volt, mivel Kathmanduban elkerülhetetlenek a balesetek, mert nincsenek következetesen betartott közlekedési szabályok. A bicikli tönkrement fényképezőgépükkel együtt, de Attila megúszta néhány zúzódással. Nehezebb volt elviselni viszont, amikor 10 napra elszakadtak egymástól, Csilla missziós útra ment és a fővárosban kitört egy kisebb polgárháború. A várost lezárták és Csilla Attilától távol rekedt. Később megoldódott a helyzet, ma együtt vannak és készülnek a következő útra. Minden hónap első szerdáján, délután 6 órától, a Kövesdombi Gyülekezet ifjúsági termében tartjuk külmissziós imaóráinkat, ahol mindig beszámolunk a Szabó házaspárról, hónapról hónapra. Képeket lehet megtekinteni róluk és támogatni őket aktuális imakéréseikben ben leghamarabb január 6-án, majd feb. 3-án, márc. 3-án, ápr. 7-én, május 5-én, június 2-án várjuk mindazokat, akik részt szeretnének venni ezeken az alkalmakon. Póra Annamária, kapcsolattartó személy 14 Kőlap 2009 december

15 KERESZTELÉS IV XI. 7. között: Nagy Adrien Ercse Tamás Szövérfi Ákos Nagy Brigitta Ferencz Mohai Szilárd Szövérfi Áron Anderka Farkas Kamilla Magyar Tamás Klára Dávid Botond Deák Zalán Kún Szilveszter Zsombor Deé Csenge Kanyaró Norbert Szabó Máté Gál Előd György Dániel Balázs Jázmin Babota Roland Angyal Nimród Dániel Kelp Alfréd Codoi Zoltán József Kelemen Nándor Takács Erik Márk Mátyás Dávid Krisztián Hatházi Nikoletta Laura TEMETÉS III XI. 12. között: Szatmári Józsefné sz. Turcu Ilona 71 éves Nemes Istvánné sz. Lukács Ilona 87 éves Sándor Lászlóné sz. Antal Edit 54 éves Böjthe Ferenc 63 éves Szász Róza 92 éves Gombos Róbert 43 éves Vajda Ferenc 49 éves Sebesi Mihály 60 éves Pataki András 60 éves Kerestély Attila 38 éves Magyar János 77 éves Fogarasi Elekné sz. Veress Ilona 86 éves Palacean Endréné sz. Fülöp Olga 59 éves Kolumban Lajos 77 éves Paniti Árpád 72 éves Szakácsné sz. Szabó Irén 64 éves Egyed Miklós 46 éves Barabási István 64 éves Galamb Mihályné sz. Bakos Zsuzsanna 81 éves Deé György 87 éves ESKETÉS I IX. 27. között: Ungureanu Gheorghe és Szász Éva Takács István és Fazakas Erika Renáta Szász László és Pálosi Tünde Erika Szász Sándor és Molnár Edit Emese Kovács József Zsolt és Dósa Erzsébet Smits Martin Leo és Bândean Gizella Bokos Loránt és Nyulas Tünde Halmen Tünde István András és Máthé Emese Mezei Zsolt Tamás és Moldovan Gyöngyi Bardóczi István és Boldi Andrea KONFIRMANDUSOK 2009: Antal Dániel Henter Győző Zorán Orbán Arnold Antal Roland Horváth Boglárka Páll Orsolya Bakk Noémi Keszegh Noémi Simon Lóránd Bartha Richárd Lőrincz János Jonatán Szász Bernadett Brigitta Demeter Botond Magyari Zsolt Levente Szekeres Ugron Zétény Demeter Eszter Márton Beáta Vass Izabella Leilla Dósa Ildikó Máté Péter Zelkó Attila Harangus Dániel Moldován Norbert Csaba Moldovan Katalin felnőtt Horváth Noémi Henrietta Nagy Izabella Magyar Klára felnőtt 15 Kőlap 2009 december

16 Sík Sándor: TEDD A JÓT! Tekintet nélkül arra, hogy Másoknak tetszik Vagy nem, Tekintet nélkül arra, hogy Látják-e vagy nem, Tedd a jót! Tégy minden jót, amit Megtehetsz, Ott, ahol vagy, Úgy, ahogy teheted, Akkorát, amekkorát tehetsz, De mindig, szüntelen ez legyen A programod! Ma a legnagyobb bűn az emberek elvont szeretete, a személytelen szeretet azok iránt, akik valahol a távolban vannak Olyan könnyű azokat az embereket szeretni, akiket nem ismerünk, akikkel sohasem találkozunk! Hisz akkor nincs szükségünk áldozathozatalra, s emellett oly elégedettek vagyunk önmagunkkal! Így csaljuk meg a lelkiismeretet. Nem, azt a felebarátodat szeresd, akivel együtt élsz, s aki terhedre van! Lev Tolsztoj Köszonjük az eddigi egyházfenntartói járulékokat valamint az adójuk 2%-nak átutalását a Kövesdombi Református Egyház javára. A Kőlap továbbra is adományokból tartja fenn magát 16 Kőlap 2009 december

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) PREAMBULUM A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1

Szén Sándor. Új bornak új tömlő 1 Szén Sándor Új bornak új tömlő 1 Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort, új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. (Mt

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben