Juhász Gyula: BETLEHEMI ÜZENET A VAKOKNAK. József Attila: A SZÁMOKRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Juhász Gyula: BETLEHEMI ÜZENET A VAKOKNAK. József Attila: A SZÁMOKRÓL"

Átírás

1 ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XI. évf. 2. sz., 2009 december Juhász Gyula: BETLEHEMI ÜZENET A VAKOKNAK Testvéreim, itt mind vak, aki balgán Tűnő örömben üdvöket kutat, Ki istent vár a múló gyönyör arcán: Mind vak szegény, ki nem talál utat. És nem vak az és ő meg fogja látni Istent magát mind, kinek lelke fény, Minden világi pompák csillogási Kialszanak, ha Isten fénye kél. Szeressetek: ezt mondja az Apostol S ennél különbet nem mond senkise. A betlehemi békés csillagokból Üzeni ezt ma a Szívek szíve! József Attila: A SZÁMOKRÓL Tanultátok-e a számokat? Bizony számok az emberek is, Mintha sok 1-es volna az irkában. Hanem ezek maguk számolódnak És csudálkozik módfölött az irka, Hogy mindegyik csak magára gondol, Különb akar lenni a többinél S oktalanul külön hatványozódik, Pedig csinálhatja a végtelenségig, Az 1 ilyformán mindig 1 marad És nem szoroz az 1 és nem is oszt. Vegyetek erőt magatokon És legelőször is A legegyszerűbb dologhoz lássatok Adódjatok össze, Hogy roppant módon felnövekedvén, Az Istent is, aki végtelenség, Valahogyan megközelítsétek.

2 Kőlap XI. évf. 2. sz., 2009 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja: A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet A szerkesztőség címe: Tîrgu Mureş str. Suceava nr. 41 Tel: A szerkesztőség: Főszerkesztő Grosz Imola Szerkesztő Lőrincz János A képekről gondoskodott Orbán Tibor Tördelés Szilágyi András Ki lehet boldog? Lassan lejár életünkből még egy esztendő, és ezt jelzi az a tény is, hogy kezünkben tartjuk a Kőlap karácsonyi számát. Az első Zsoltár néhány során gondolkozzunk el együtt. "*Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére*". Az elkövetkező napokban egyre gyakrabban fogjuk mondani ezt a szót, hogy boldog. Hol a közelgő Karácsonyra való tekintettel fogunk egymásnak boldog ünnepet kivánni, hol pedig az Új esztendőre nézve köszöntjük így egymást. Szeretnénk mindannyian, hogy az ünnepünk és az új esztendőnk is boldog legyen. Sőt, ha visszatekintünk mindarra ami mögöttünk van, arra is igaz, hogy kerestük a boldogságot, kerestük a boldogulást, kerestük ennek a forrását. Belekezdtünk ebbe is, meg abba is, reméltük ettől is, meg attól is a boldogságot. De kicsit mi felnőttek is hasonlítunk a gyerkekhez, akiknek minden nap új játék kell. A gyerekekkel gyakran megesik, hogy miután kikövetelték és megkapják az új játékszert, két nap múlva már el is hajítják a sarokba és kérik a következőt. Sokan azt gondolják, hogy attól lesznek boldogok, ha megszereznek valamit, amit nagyon akarnak és amikor megvan kiderül, hogy ez sem garantálja a boldogságot. A boldogság, ha azt nem Isten szerint keressük, hasonlít a délibábhoz: amikor úgy tűnik, hogy közeledsz hozzá, máris eltünt. Mivel sok ember nem találja a boldogságot az élet teherré, nyüggé válik és olyan keserű minden. Mások úgy gondolják, hogy az élet élvezete adja a boldogságot, ez a "bűnösök tanácsa", megenni, meginni amit csak lehet, megszerezni férfit és nőt ahányat lehet. Élvezni az életet, minden áron elérni a szakmai és anyagi sikert, mert az boldoggá tesz. A boldogságot sokféleképpen és sok helyen lehet keresni, de Isten nélkül megtalálni lehetetlen. Az igazi boldogság az független a külső körülményeinktől, az a szív, a megelégedettség boldogsága. Ezt pedig csak Jézus Krisztus tudja nekünk megadni. Ezzel a boldogsággal csak az találkozik, aki Vele találkozik. Ő tud a békétlenség helyébe békét adni, ő tudja a szomorúságunkat örömre változtatni. 2 Kőlap 2009 december

3 Boldog emberek akkor lehetünk, ha Isten törvénye szerint élünk, ha nem ülünk be a csúfolódók székébe. A boldogság elválaszthatatlan a hittől, az élő Istennel való kapcsolattól. Az első Zsoltárból tanuljuk meg, hogy azt tegyük, ami Isten előtt kedves és akkor boldog emberekké válunk. Ne járjunk a hitetlenek, a bűnösök tanácsa szerint. Ki tanácsol, ki befolyásol bennünket? Aki nem Istentől kér tanácsot, az csak veszíthet. Az Ő tanácsaira volt valójában szükségünk a múltban és a mi Urunk szavaira lesz igazán szükségünk a jövendőben is. Hadd kapcsolódjon tehát össze az életünk egyre jobban Jézus Krisztussal és keressük a gyülekezet közösségével is a kapcsolatot. Szeressük a mi Teremtő és Megváltó Istenünket, igyekezzünk Őt megismerni, mert akkor találkozunk egymással is mint testvérekkel és így válhatunk boldog emberekké. Ezt a boldogságot kívánom a Kövesdombi gyülekezet minden tagjának, sok szeretettel: Lőrincz János lelkipásztor A kálvinista ember A kálvinista kifejezés ellen talán maga Kálvin János tiltakozna a leghevesebben, mégis annyira meghonosodott népünk között, hogy mind a mai napig használatos. Azért van létjogosultsága, mert a református hitünk, úgy ahogy azt valljuk és megéljük, elszakíthatatlan a nagy reformátor, Kálvin János munkájától. Köztudott, hogy Kálvin prédikációival hatni akart az emberekre, formálni akarta a hallgatókat. És ez sikerült is neki, sőt az Ő tanítása egy embertípust formált ki, a kálvinista emberét. Mivel pedig az idén ünnepeltük reformátorunk születésének 500-ik évfordulóját, hadd emlékezzünk Rá úgy, hogy megvizsgáljuk mi is jellemzi a kálvinista embert. 1. puritán egyszerűség Ez az élet minden területén megmutatkozik: az istentiszteletben, az étkezésben, a ruházkodásban, de a beszédben is. De ez mégsem egy primitív, hanem egy méltóságteljes egyszerűség, ami tartást ad. A kálvinista ember ugyanakkor elutasít minden felesleges költekezést, luxust, túlzott szórakozást. 2. elhívás és küldetéstudat. A kálvinista ember tudja, hogy ő csak teremtmény, önmagában semmi, de mégis óriási méltósága van azáltal, hogy Isten elhívta és küldetéssel ajándékozta meg. Hitében óriási szerepet játszik az is, hogy ő Isten szövetségéhez tartozik, részt vesz Isten teremtő és szabadító munkájában. A kálvinista ember nem értékeli túl önmagát, sohasem kerül a középpontba, sőt épp ennek az ellenkezője lesz az igaz: Isten van mindennek a középpontjában. Életében semmi helye sincs a gőgnek és elbizakodottságnak. Tudatában van kicsinységének és méltatlanságának, de azt is tudja, hogy őt a hatalmas Isten méltatlan volta ellenére Krisztusért elfogadja, szövetségesévé teszi és küldetéssel bízza meg. 3. szakember egy területen, mert Kálvin sajátos tanítása az is, hogy minden ember egyetlen területen kell nagyot alkosson. A reformátor elutasította a humanizmusnak azt a gondolatát, hogy az ember mindenhez kell értsen, mindent 3 Kőlap 2009 december

4 kell tudjon. Meggyőződése, hogy minden embernek csak egy mestersége legyen, de azt csinálja tökéletesen. 4. idegen e világban azaz a kálvinista ember nem tud tökéletesen beilleszkedni azok közé, akik között él, mindig érzi kisebbségi sorsát és életének átmeneti állapotát. Ő mindig egy kicsit idegen és vándor ebben a világban. Ebben az is benne van, hogy szent vágy hajtja, hogy megváltoztassa, formálja azt a világot, környezetet, amiben él és dolgozik. 5. nem fél a haláltól, mivel tudja, hogy az üdvösség nem az ő teljesítményétől függ, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Így megszabadul a halálfélelemtől, sőt üdvbizonyossága teljes tudatában teljes erővel tudja belevetni magát a földi élet alakításába. Számára ez a világ nem csak a siralom völgye, hanem az eljövendő mennyei világnak a földi, idői része. Felelősséggel tartozik e világ iránt, építi, gyarapítja, gazdagítja azt, amit rábíztak sőt igyekszik, hogy amennyiben lehet, jobb állapotban adhassa azt tovább a következő nemzedéknek, mint ahogy ő azt kapta. Neki pontosan meghatározott feladata, küldetése van a földi életben is, egyfajta optimizmussal tekint a jövendőbe, szentül hisz a haladásban, fejlődésben. Nem az egyéni boldogság és boldogulás a célja, hanem arra törekszik, hogy azt a világot, amiben él, amit hite szerint Istentől ajándékba kapott, egyre tökéletesebbé tegye kemény munkával, ha kell áldozatot is vállalva. 6. harcol a szenvedélyek ellen, amelyek állati sorba taszítják az embert. Kálvin nem volt ellene a mértékletes alkoholfogyasztásnak, de a részegséget a legkeményebb szavakkal ostorozza, mondván hogy az letörli az emberről az Isten képét és az embert a disznóhoz teszi hasonlóvá. 7. a munkát szereti, mert az embert nemesíti, jobbítja, emberibb emberré teszi. Hiszi azt, hogy Isten mindenkinek adott egy tálentumot és kijelölt egy munkahelyet. A hivatások között nem tesz különbséget, hanem vallja, hogy egyformán Isten dicsőségére lehet végezni az utcaseprést és a prédikálást vagy bármilyen más munkát is. Minden munka hivatás valamint küldetés és Isten az embereket, éppúgy mint az angyalokat, szolgálatuk alapján értékeli. Ha valaki kedves akar lenni az Isten előtt, annak dolgoznia kell, legyen király vagy egyszerű ember. Munkája gyümölcsében, eredményességében a kálvinista ember Isten jótetszését, áldását látja. 8. a szegényekről gondoskodik, tervszerűen próbál törődni a kisemberek sorsával. Tudja, hogy a szegénység problémáját nem lehet egy csapásra megoldani, de mégis tesz a szegényekért. (A kálvinisták annak idején felszólították a gazdagokat, hogy a feleslegüket ne a mértéktelenségre vagy a fényűzésre használják, hanem igyekezzenek a szegények szükségeit enyhíteni.) 9. Isten előtti és Isten dicsőségére való életet igyekszik élni, ugyanakkor hisz Isten szuveranitásában és az eleve elrendelésben, sőt ezt meg is vallja. Ebből következik az, hogy tudja: mindig Istennel van dolga és neki Isten színe előtt kell élnie. Vallja és hiszi, amit reformátorunk is hitt, vallott és élt, hogy ez az egész világ az Isten dicsőségének színterévé kell váljon. 4 Kőlap 2009 december

5 10. harcol a bálványimádás ellen, mert a kálvinizmust az Isten dicsőségének hangsúlyozása mellett a pogányság minden fajtája elleni harc jellemzi. Ellenáll és tiltakozik minden kísérlet ellen, amely Istent az ember ellenőrzése alá akarja vonni. Istent nem lehet a saját elképzeléseinkhez idomítani, nem lehet Őt a saját képünkre és hasonlatosságunkra formálni. A kálvinista ember nem hajlandó mástól függni, hanem csak egyedül Istentől, mi több irtózik az embernek és teljesítményeinek dicsőítésétől. 11. hiszi, hogy Isten a történelem Ura, azaz a világot Isten teremtette, az Ő gondviselése tartja azt fenn és Isten a maga terveit valósítja meg a történelemben. Népeket és embereket egyaránt arra hív el, hogy eszközei legyenek a történelem alakításában, az Ő tervei véghezvitelében. Ezért a mindenkori kálvinista ember hihetetlen felelősséget vállal a világért, a társadalom és a kultúra alakításáért. 12. szent életre törekszik, hiszen Kálvin nem győzte eleget hangsúlyozni, hogy a keresztyének az ő igaz hitüket szent életben járással kell megbizonyítsák. Ezért nagyon fontos számára a Tízparancsolat ismerete és annak megtartása. A szent élet ugyanis nem más, mint az Isten akaratával egyező élet, és így a keresztyén ember erkölcsileg és etikailag elkötelezett személy. 13. értelmes hitben szolgálja az Urat. Kálvin nagyra értékelte az értelmet. Nagyon ritkán próbált hatni az érzelmekre, annál gyakrabban az értelemre. Ezért rendkívüli módon hangsúlyozta az iskolák, a tanítás szükségességét. Ahol a reformáció nyomában gyülekezet szerveződött, ott mindenütt iskolát is alapítottak. A tanulást, az ismeretben való előhaladást a kálvinista ember alapvető feladatának tekinti. A kálvinista igehirdetésben együtt van jelen az értelem gyakorlása, a lelki fegyelmezés és az élet különböző kérdéseiben való eligazítás. 14. az igehirdetést megbecsüli és óriási jelentőséget tulajdonít neki. Kálvin maga is az igehirdetés embere volt, az igehirdetést az igaz egyház egyik ismertető jegyévé tette. A kálvinista ember nem tudja elképzelni az életét igehirdetés és ezért nyilván templom nélkül. Amikor valaki Kálvinnak azt mondta, hogy otthon is tud imádkozni, vagy igét olvasni azt mondta: ne kísértsük Istent és ne akarjunk szárnyak nélkül repülni. A templomkerülést Kálvin ördögi arroganciának tartja. Nem szabad az otthoni bibliatanulmányozást se elhanyagolni, de Kálvin az igehirdetést ennek fölébe helyezi. Az ige nem pottyan le az égből, hanem emberi közvetítéssel érkezik hozzánk. Aki a gyülekezet összejövetelét megveti, az eretnekségbe és gyalázatos tévelygésekbe esik, tanítja. Aki nem jön a templomba, az elveti Istent és az Ő Fiát. Aki kerüli a templomot, az halálos ellensége az Isten népének, felforgatja az Isten rendjét, kiírtja az igazságot, megoltja a Lelket, levágja magát a Krisztus testéről. Egyház és igehirdetés nélkül az emberek olyanok lesznek, mint a vadállatok, kóborolnak a hegyeken és erdőkön. Az igehirdetés által az Úr biztos karámjába visz, kiterjeszti szárnyait reánk, az Ő királyi oltalma alatt élhetünk. Az igehirdetésen kívül nincs más, mint romlás. Aki megveti az igehirdetést, azt teljességgel az ördög uralja, ezzel szemben azt, aki templomba jár még az Isten angyalai is Isten gyermekének ismerik el. Az igehirdetés az egyház lelke, az Isten által rendelt út az üdvösség elnyerésére. Kálvin odáig megy, hogy azt mondja, hogy mi boldogabbak vagyunk a halottaknál, akik már nem mehetnek 5 Kőlap 2009 december

6 templomba és nem hallgathatnak igehirdetést. Az igehirdetésnek nem az a célja, hogy érdekes, lebilincselő legyen, hanem hogy a bűnös embert megszólítsa, és annak életét átformálva az alkalmas legyen az Istent dicsőítő, szolgáló életre. 15. fegyelmezett életet él. A kálvinista ember fegyelmezett élete a következő elemeket tartalmazza: a pénz okos beosztása, ésszerű gazdálkodás, mértékletesség, takarékosság, erkölcsi tisztaság. Vallja: az emberi erőket, képességeket, anyagi javakat okosan, ésszerűen kell beosztani, meg kell tanulni a pillanatnyi vágyak kielégítéséről a későbbi és értékesebb jókért lemondani. A mennyeiek a földiekkel szemben mindig elsőbbséget élveznek. Ez a gyakorlatban soha nem jelent zsarnokoskodást, hanem azt, hogy a gyülekezetben a tagok vigyáznak egymás üdvösségére, a szent életben való járásra, hogy Isten dicsősége semmiben ne szenvedjen csorbát. A kálvinista ember a fegyelmet soha nem érzi tehernek, sokkal inkább örömmel és önként veszi azt magára, tudván hogy ezzel is az Isten dicsőségét és országa előmenetelét szolgálhatja. 16. rendszeres, állhatatos imaélete van, a megváltás teljességgel Isten munkája, de hogy ez megvalósuljon bennünk, állhatatosan segítségért kell kiáltanunk Hozzá. A kálvinista ember megvallja teljes tehetetlenségét, de ugyanakkor kéri, hogy Isten végezze el benne azt, amire ő teljességgel képtelen. Nem csak azt kéri, hogy juthasson hitre, hanem azt is, hogy állhatatosan maradjon meg abban. 17. a kálvinista ember bibliás ember, minden nap olvassa a Szentírást, mert ez a hívő élet zsinórmértéke. A Biblia körül ülő család, a Bibliát olvasó édesapa valóságos szimbóluma lett a kálvinista közösségeknek. 18. A zsoltárok szerelmese, ezek éneklése elengedhetetlen része kegyességének. Az éneklésben a bibliaolvasással szemben mindig a feleségek, édesanyák a fő letéteményesek. A kálvinista ember szereti a zsoltárokat, a mezőn, munka közben is énekli azokat. 19. Családi áhítatot szervez, ez a Szentírás olvasásából, zsoltáréneklésből és egy olvasott, vagy szabadon elmondott imádságból áll. Így minden család egy kis gyülekezet is lehet. (Régen a mi népünknél is így volt ez, minden családban ott volt a Biblia, a zsoltároskönyv és az öreg Szikszai imádságos könyv és olvasták is azt naponta. Ne engedjük elveszni ezt a drága örökségünket sem.) 20. Küzd a káromkodás ellen. A kálvinista ember a Tízparancsolat minden rendelkezését komolyan veszi, de különösen erős küzdelmet folytat az Úr nevének hiába való felvétele ellen. Mindezeket olvasva az a gondolatunk: de hát ki ütheti meg ezt a mértéket, ki az akiben ezek a jellemvonások mind megtalálhatóak lennének? Nyilván, hogy ilyen ember nem született erre a világra Kálvin óta, vagy még az is lehet, hogy benne se volt mindez így teljesen meg. De nem is ez a döntő kérdés. A fontos az, hogy lássuk azt, hogy milyen gazdag örökségnek a birtokában vagyunk, és milyen embert akar Isten Lelke bennünk kimunkálni. Egész életünk programját pedig így fogalmazhatnánk meg: légy egy igazi kálvinista ember! Lőrincz István református lp. 6 Kőlap 2009 december

7 Eseménynaptár Április 14-én megtartottuk tíz évvel ezelőtt konfirmáltak találkozóját; Április Pro Christ műholdas evangélizáció; Május 9-én Kiskonfirmáció; Május 21-én Áldozócsütörtökön szeretetvendégséget szerveztünk az idős testvéreink számára; Május Kóruscsendesnap a Bucsinon; Julius 6-12 Vallásórás gyerekek tábora a Bucsinon; Julis 18 és 19-én Presbiteri csendesnap a Bucsinon; Augusztus 16-án Szabó Attila és Csilla ünnepélyes kibocsátója Nepálba külmissziói szolgálatra; Augusztus Családos Tábor Vármezőn 12 család részvételével, előadónk Dr. Tolnai Lajos főorvos Budapestről; Szeptember 7-11 Vakációs Bibliahét vallásórás gyerekeknek amelyen több mint 120 gyerek fordult meg; Szeptember Nőszövetség kirándulása a Csángóföldre; Október Reformációi nagyhéten Kálvin János reformátorunk 500 éves évfordulójáról emlékeztünk; Október 20-án Esperesi vizitáció volt gyülekezetünkben; November 5-11 között meglátogattuk a Seelbach-i testvérgyülekezetünktet egy presbiteri csoporttal ahol résztvettünk a nyugdíjba vonuló lelkész kibúcsúzóján; November 29-én családos istentiszteletet tartottunk, amelyen különleges vendégeink az 5 évet töltött gyerekek és családjaik voltak; Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! Egységessé válik a Magyar Református Egyház Május 22-én Debrecenben a Kárpát-medencei magyar református egyházak közös alkotmány elfogadásával fejezték ki egységüket, és adták hírül a világnak az egységes Magyar Református Egyház megalakulását. Az egész napos eseményre, melynek Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! volt a jelszava, a világ minden tájáról érkeztek a református gyülekezetek képviselői, hívek és lelkészek, hogy együtt adjanak hálát és részesüljenek az úrvacsorai közösségben. Becslések szerint évente kerül sor ilyen horderejű eseményre valamely egyház életében. Ahhoz, hogy megértsük a Magyar Református Egyház Alkotmánya létrejöttének jelentőségét, fel kell elevenítenünk kissé a történelmet ben az Osztrák-Magyar Monarchia területén létrejött az egységes Magyar Református Egyház, öt egyházkerülettel: Dunántúl, Dunamellék, Tiszáninnen, Tiszántúl és Erdély. Az1918 utáni változások következtében bizonyos részek más államokhoz 7 Kőlap 2009 december

8 kerültek, így jött létre a felvidéki részen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Ukrajnában a Kárpátaljai Református Egyház. Erdélyben megmaradt az Erdélyi Református Egyházkerület, majd a Romániához csatolt határmenti rész, amely azelőtt a Tiszántúlhoz tartozott, önállósult, később megkapta a Szilágyságot is, így jött létre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület után fogalmazódott meg annak az igénye, hogy létre kell hozni a világ református magyarságának valamilyen szintű közösségét. Akkor két ilyen jellegű szervezet jött létre: a Magyar Református Világszövetség és a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata, mindkettőt bejegyezték jogi személyként, Budapesten. A Tanácskozó Zsinat valamikor azzal a céllal indult, hogy ebben a szervezetben a magyar református egyházak széles e világon egy közösségben találkozzanak, megbeszéljék közös dolgaikat egy-egy zsinat, nagygyűlés formájában, és bizottságokban is dolgozzanak. Egységesítési törekvései ennek ellenére kevéssé voltak sikeresek: sem az általa kiadott nagyon jó minőségű énekeskönyvet nem sikerült bevezetni a Kárpát-medencei és az azon kívüli református egyházban, csak az Erdélyi Református Egyházkerületben, sem az új rendtartást nem vezették be Magyarországon és a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben, csak az Erdélyi Református Egyházkerületben. Ezek tehát, bármennyire jó szándékú próbálkozások voltak is, nem oldották meg azt a kérdést, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az egyháztestek, függetlenül attól, hogy a Kárpát-medence mely részén élnek. Az igény azonban újra és újra megfogalmazódott: meg kellene találni azt a formát, amely lehetővé teszi az egyházak közötti együttműködést. A Kárpátmedencében hivatalban lévő egyházi vezetők és esperesek létrehozták a Generális Konventet. Ezt a testületet azzal bízták meg, hogy készítse elő azt az alapdokumentumot, amit alkotmánynak nevezünk (bár jogi értelemben nem tekinthető annak), amely kijelöli az együttműködés hosszú távú útját a különböző országokban élő magyar református egyháztestek között. Mintegy öt évvel ezelőtt kezdett el dolgozni a Generális Konvent és három bizottsága: a Közös Képviselet (ezt a püspökök és főgondnokok alkotják), az Egyházalkotmányi Bizottság, amely összehasonlította az egyháztestek jogszabályait és megkereste a közös pontokat, valamint a Liturgiai Bizottság, amely az egységre törekvő liturgiai kérdések megoldását tűzte ki célul. A munkafolyamat során évente egyszer találkoztak a 64 református egyházmegye hivatalban lévő esperesei, püspökei és főgondnokai. A Kárpát-medencében élő magyar református egyházak tehát (a négy magyarországi és a két romániai egyházkerület, valamint a szlovákiai, az ukrajnai és a szerbiai egyházak) létrehozták, megfogalmazták ezt az alkotmányt. A dokumentumot azonban a Generális Konvent nem hagyhatja jóvá, hanem minden egyháztestnek ratifikálnia kell azt, és be kell építenie az ebben szereplő alapelveket a maga - állam által is elismert - jogrendszerébe. Május 22-én minden egyház zsinata elküldte a maga képviselőit egy úgynevezett közös Alkotmányozó Zsinatra 8 Kőlap 2009 december

9 Debrecenbe, ahol mindenki ünnepélyesen elfogadta az alkotmányt. A történelmi jelentőségű első lépés tehát megtörtént. Ám a nagyobb, jogi egyeztető munka ezután kezdődik. Ennek folyamán mindenki úgy próbálja majd alakítani a belső jogrendjét és a működési szabályzatát, hogy valamilyen formában közeledjünk egymáshoz. És akkor közelebb kerül majd egymáshoz az istentiszteleti rendtartás, vagyis Marosvásárhelyen is ugyanolyan formában fogják tartani az istentiszteletet, mint a Dunántúlon, Kassán, Beregszászon vagy Temesváron. Reménység szerint egységessé válik a lelkészképzés is. Jelenleg a Kárpát-medencében hat teológián képezik a magyar református lelkipásztorokat, ezeknek az intézményeknek a tanrendje azonban nem ugyanaz. Ezt is harmonizálni lehetne és a képzést egy általános lelkészképesítői vizsga zárná, amely feljogosítja majd a végzetteket arra, hogy a Kárpát-medence bármely egyházkerületében szolgálatot vállaljanak, ha arra az illető egyházi vezetés lehetőséget biztosít. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy különféle nemzetközi konferenciákon, szövetségekben, testületekben sokkal hatékonyabban képviseltethetjük majd magunkat. Ebben a folyamatban mi, egyháztagok is aktívan részt vehetünk. Imádkozzunk a saját elöljáróinkért és a Kárpát medencei református egyházainak vezetőiért, hogy a Szentlélek által vezettetve valósítsák meg ezt a nemes feladatot. Deé Lukács Éva gyülekezeti tag A TITOK NYOMÁBAN -Az első Kövesdombi Családos Tábor margójára- Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, Szép mint a fény és oly szép, mint az árnyék, Kihez vakon, némán is eltalálnék. (Radnóti: Levél a hitveshez) A házasság, a férfi útja az asszonnyal bölcs Salamon számára érthetetlen, Pál apostol szerint felette nagy titok. Ha nem is megfejteni, de megsejteni valamit ebből a titokból, erre vágytunk ebben a táborban aug között Vármezőn. Meghívott előadónk Tolnay Lajos, szülész- nőgyógyász, a budapesti Fasori gyülekezetből, valamint felesége, Márta. Két nagyobb gyerekük már a fészekelhagyás korában, de a kapcsolatukat átható szeretet, gyöngédség és felelősségvállalás - az első szerelem ízét, illatát árasztva ma is - dacol az idő vasfogával. Ahogy ezt Tolnay Lajos fogalmazta szépen: szerelmünk nem kopik meg, csak fájdalmak közepette átalakul. Gyöngyszemmé, amelyért a bibliai kereskedő mindenét odaadta, beérhetjük-e mi ennél kevesebbel? És a kapcsolat, amit előadónk és felesége elénk éltek, amiképpen Lajos nemcsak feje, de látása tudott lennie szembeteg feleségének a szó fizikai értelmében is, az pecsételte meg a szavak hitelességét. Lehetne-e különben ezt az isteni titkot boncolgatni? 9 Kőlap 2009 december

10 Előadónk szerint a mai világban a házastársi szerepek összemosódtak, túl sok a férfiatlan férfi és a férfias nő (még hívő körökben is), holott az Ige szerint a nő másodrendű szerepe nem megalázott helyzetet jelöl, hanem a segítőtárs szerepét, aki bátorít, aki vigasztal, aki által válhat a férfi azzá, akivé Isten hívta el: vezetővé, védelmezővé, a felelősség hordozójává. Felül kell bírálnunk nemi szerepeinket, mert akkor lesz boldog a család, ha a férj feje Krisztus, a feleségé a férj, vallotta a Tolnay házaspár. És ez ellen berzenkedhet az emancipáció, vagy akár mi is, hívő asszonyok, ahogy azt meg is tettük az előadások kiscsoportos átbeszélései alkalmával (a kiscsoportok vezetésében Literáti Zoltán és Tünde segítették az előadót, ők is a Fasori gyülekezetből), a Tolnay Mártából sugárzó teljesség rácáfolt arra, hogy ez bármilyen értékvesztéssel járna, sőt Párjával való szellemi egysége lépten- nyomon megnyilvánult, nemcsak ahogy egymás gondolatait kiegészítették, de Márta folyton jelen volt a férje által felhozott példákban, sőt a szavak mögött is, mint Istentől kapott minden a mindenben Ez a fajta házastársi egység csak akkor tapasztalható meg, ha fontos nekünk, ha teszünk érte. Az egymás elfogadása nemcsak a másik hibáinak, de az intéseinek az elfogadását is jelenti. A kommunikációra időt kell elkülöníteni, merni kell kimondani az érzelmeinket, de beszélni kell egymással a szexualitásról, mert az is közös tanulási folyamat, és csak így válhat igazi ajándékká. Egymás testéért is felelősek vagyunk, fejtette ki az előadó a fogamzásgátlás kapcsán, a gyerekvállalás határainak felismerése a pár közös feladata. A gyereknevelésben legfontosabbnak tartotta előadónk: megértetni gyermekeinkkel, hogy Istennek célja van az életükkel, valamint igyekezni helyes önismeretre nevelni őket. A szülőpár kapcsolata a legértékesebb támpont a gyermek számára: szeretni, megbocsájtani, bocsánatot kérni, sőt a tekintélyt tisztelni is elsősorban a családban tanulja meg. A gyermek nem a mi tulajdonunk, se nem a folytatásunk, mi csak mintát nyújthatunk számára, hogy egyszer majd képes legyen saját maga jó döntéseket hozni. A gyereknevelés szépségeit, buktatóit, valamint a konfliktuskezelés módozatait is a saját családi életükből felhozott számtalan színes példával illusztrálta az előadó. Párkapcsolati gyakorlatok révén segített házastársunk jobb megismerésében, megértésében, konfliktusaink hatékonyabb kezelésében, a humor fejlesztésében. Előadónk nemcsak a fegyelemben, de ebben is példát mutatott. A humor pedig kellett is nagyon, lévén szó sebtében összeütött, félig szervezett táborról, meg ami 11 párral, 15 kisgyerekkel jár: hiba, félreértés, bosszankodás, stb. De ahogy a párokat is a nehézségek csiszolják egyre jobban össze, úgy erősítettek a próbák meg közösségileg is. Nem váltunk titkok tudóivá, de alkalmat teremtett az Úr igazi találkozásokra. A tanultakat ha el is felejtjük, ez megmarad. Dr. Kovács Ágnes gyülekezeti tag 10 Kőlap 2009 december

11 TESTVÉRLÁTOGATÓBAN november 6-9 között gyülekezetünk egy kis csapata a németországi Seelbach testvérgyülekezet vendége lehetett, ahol együtt ünnepelhettük Martin Schaal lelkész nyugdíjbavonulását. A seelbachi gyülekezetben Martin Schaal 32 évig szolgált és hírdette Isten igéjét. Ők támogatták jelentős mértékben annak idején a templomunk építését. Nagy szeretettel és odafigyeléssel vettek körül az ott levő gyülekezeti tagok, érkezésünk utáni nap kirándulást szerveztek a közeli Strassburgba, ahol gyönyörködhettünk Európa 3. legnagyobb katedrálisában. Betekintést nyerhettünk egy elzászi kisváros (Obernai) sajátos hangulatába majd a Vogesen hegyekben csodálhattuk a kilátást a Rajna völgyére. Vasárnap délelőtt a közeli kisvárosba Lahrba utaztunk, ahol a híres, minden évben megrendezett krizantém virágkiállítás színpompás kompozícióit láthattuk. Délután az ünnepi istentiszteleten vettünk részt, ahol az egyházi vezetők mellett a helyi közösség világi tisztségviselői is képviseltették magukat. A gyülekezet kórusa és a helyi fúvószenekar szolgálata tették széppé, ünnepélyessé a hangulatot. A kiköszönő lelkészt felmentették adminisztrációs kötelezettségei alól, de megáldották élete hátralevő éveire, melyekben, mint Isten szolgája és elhívottja, tovább szolgálhat az Ő Úrának, nyugalomban levő lelkészként is. Martin Schaal életére mi is Isten áldását és további vezetését kívánjuk. A német gyülekezettel együtt vehettünk úrvacsorát és az egy kenyérből és italból való részesedés eltörölte a nyelvi korlátokat és határokat. Ezen a nyelven mind értettük egymást és örülhettünk Isten jelenvaló kegyelmének. Mint marosvásárhelyi gyülekezet imádkozzunk a seelbachi testvérgyülekezetért, hogy Isten munkálkodjon az ottani barátaink, testvéreink életében, áldja meg a gyülekezetet és a majd megválasztandó lelkész munkáját, hogy minél többen ragaszkodjanak Istenhez és az Ő gyülekezetéhez. Jövőre, templomunk fennállásának 10. évfordulóján szívesen látjuk vendégül testvérgyülekezetünk képviselőit. Péterfi Enikő gyülekezeti tag MI A CURSILLO? Mutasd meg nekem a Te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem Nevedet. Zsolt 86:11 Szeptember első napjaiban 26-od magammal részt vettem a IX. Erdélyi Református Cursillon, melynek célja a hit alapigazságainak megismerése, valamint a Biblia alapján tanít arra, hogy mit jelent közösségben élni Istennel a mai világban. 11 Kőlap 2009 december

12 A Cursillo szó spanyol eredetű szó, magyar megfelelője a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelenti, melynek megszervezésére először Spanyolországban került sor még a Franco diktatúra idején. Akkor, a társadalom megosztottságát látva, a katolikus emberek úgy gondolták, hogy csak a hit tudja egyesíteni a spanyol népet és egy nagy nemzeti zarándoklat szervezésébe kezdtek. Erre a zarándoklatra egy tanfolyam (Cursillo) keretében készítették fel az embereket azért, hogy tanítsák a tömegeket a hitigazságokra. A '40-es években azt tapasztalták, hogy nagyon sok embernek lelki megújulást hozott ez a tanfolyam,és így elkezdték rendszeresen szervezni ezeket. Az 1990-es években kanadai katolikusok által került át Magyarországra is a Cursillo. Ezeken a tanfolyamokon elég sok protestáns (evangélikus, református) is részt vett elején a résztvevő reformátusok, tapasztalva, hogy életükre milyen mély hatást gyakorolnak ezek az alkalmak, kidolgozták a tanfolyam református változatát ben volt az első református Cursillo Magyarországon. Az egyiken részt vett Kelemen János szovátai családapa és mivel úgy érezte, hogy olyan sok lelki jót kapott a tanfolyamon Istentől, ben hazahozta Erdélybe a megtapasztaltakat. Még ebben az évben barátjával együtt megkereste Lőrincz János lelkipásztort, majd más lelkészekkel is felvették a kapcsolatot február-márciusában Szovátán megszervezték az I. Erdélyi Cursillot, itt még magyarországi atyafiak vezették az alkalmakat. Azóta több helyszín is volt, így Szászrégen, Mákófalva, Gyalu és 2009 november végén volt immár a tizedik alkalom Szovátán. Ferenci István fizióterápiás asszisztens szerint, aki már majdnem két éve szolgál az erdélyi református Cursilloban, az emberek amikor meghallják ezt az idegen szót, azt hiszik, hogy valami új vallási irányzatról beszélünk, de erről szó sincs. A Cursillo nem valami újat akar, csupán szeretne rávilagítani arra, hogy mi is az igazi keresztény élet, segít megélni azt, amit az őskeresztények is megéltek. Nem kiszakítani akarja a híveket az egyházból, hanem ébreszteni próbál. Demeter J. régeni lp. szerint nagy feladatot tölt be a tanfolyam, ugyanis igyekszik segíteni abban, hogy a gyülekezeti tagok (azaz nem hivatásos lelkészek) olyan munkát végezzenek, mint bibliamagyarázat, előadások tartása, diakóniai szolgálat, gyermekekkel való foglalkozás, egyházi rendezvények szervezése. A három nap alatt a résztvevők útmutatást kapnak, hogy mi az, amiben segíthetnek és cselekvően résztvehetnek a gyülekezet életében, kortól, nemtől, és társadalmi hovatartozástól függetlenül. Aktiválja az embereket, hogy mindenki megtalálhassa a maga helyét és tevékenységi területét az egyházban. A három napos együttlét idején, elvonulva a hétköznapi munka és gondok elől, alkalom van sokkal inkább odafigyelni a lelki dolgokra - ahogy Lőrincz János lp. is mondja. Ugyanakkor szinte mindenki él a lehetőséggel, hogy az őszinte beszélgetések során, bár kezdetben kissé vonakodva, feltárja legbelsőbb problémáit, sebeit. Így kiderül, hogy kapcsolatainkban a legtöbb seb, fájdalom a szülőkkel, házastársakkal, gyermekekkel, vagy a tágabb családi körhöz 12 Kőlap 2009 december

13 tartozókkal való viszonyok megromlásából fakad, és sajnos sok helyen tapasztalható a szeretet hiánya és a közömbösség. Köszönöm Lőrincz János lp.-nak az ösztönzést, hogy részt vegyek a Cursillo-n, hálás szívvel gondolok a munkatársakra, akiken keresztül olyan dolgokat érthettem meg, amik eddig homályosak voltak, köszönöm, hogy a közös és csoportos beszélgetések alatt tudatossá vált bennem, hogy Isten rám is számít és nem hagy a bűn hatalmában, hanem megajándékoz az ő ingyen kegyelmével. Kozma Ildikó gyülekezeti tag Nepáli misszionáriusaink Gyülekezetünk számos tagja volt jelen nepáli misszionáriusaink, Szabó Attila és Szabó Csilla, kibocsátó istentiszteletén augusztus 16-án, a 11 órás istentiszteleten. Büszkén vehettük tudomásul, hogy e pillanatban ők Erdély reformátusságának egyetlen külmissziós házaspára és őket pont a Kövesdombi Gyülekezet bocsátotta ki. Különleges liturgiájú istentiszteleten vehettünk részt, amiből nem hiányzott a házaspár hűség-fogadalma, úrvacsora vétele, megáldása, köszöntése és megajándékozása. Augusztus utolsó két hetét Hollandiában töltötték egy világszintű külmissziós konferencián. Innen kapták az utolsó fontosabb eligazításokat, figyelmeztetéseket missziós munkájukkal, levelek küldésével kapcsolatban. Aug. 31-én indultak el a frankfurti repülőtérről és 13 órás repülés, 18 órás utazás után érkeztek meg Kathmanduba, Nepál fővárosába. Megkapták a vizumot és egy amerikai házaspár fogadta őket. Azóta is Kathmandu a fő tartózkodási helyük. Albérletben laknak és egy több nemzetiségű missziós csapatban dolgoznak. Hétköznapi, mindennapos tevékenységük a nepáli nyelv tanulása, tanárral. Attila Kórházakban látogat betegeket, Csilla egy tibeti-menekültekből álló gyülekezet gyerekeivel vallásórát tart. Egy iskolában is voltak novemberben, ahol bemutatták a magyar kultúrát és az írásossal varrt könyvjelző segítségével megosztották a gyerekkel és felnőttekkel a Ján. 3,16-ot. Meglátogatták Kathmandu nyomornegyedét, ahol az emberek az utcán alszanak, drogot szívnak, mindenfajta betegséggel küszködnek, éheznek, nehezen beszélnek. Íme egy részlet Attila megfigyeléseiből: Szemükben látható volt a kiégett életük, reménytelen a helyzetük. Mégis elszántság van bennük, minden nap a hindu templomba járnak. Ők a legalacsonyabb kaszthoz tartoznak, rajtuk nem segít senki. A szemetet vagy a hindu templomokban megmaradt 13 Kőlap 2009 december

14 ételmaradékot a földről összeszedik és ezt eszik. Őket emberi módon nem érínti meg senki, de ha szükséges beléjük rúgnak, mint a kóbor kutyába. Ételt vittünk a számukra és nepáli teát, cchia -t. Reméljük a jövőben majd, hogy annyira fogjuk tudni beszélni a nepáli nyelvet, hogy beszélhetünk majd arról a Valakiről, aki megérinti őket, aki megérínti a szívüket is. Különleges alkalmak és nepáli életük leglényegesebb része a tracking, azaz a Kathmandun kívül történő misszionálás. Két-három fős csoportban indulnak a több száz kilométeres útra, férfiak a férfiakkal, nők a nőkkel. Hátukon több kiló evangéliumos iratot visznek és azokat minimális áron adják el a falvakban. Az ország kultúrája nem engedi meg, hogy valaki ajándékba fogadjon el valamit. Közben az evangéliumról beszélnek. Attila is, Csilla is részt vett egy-egy ilyen úton, mindketten szerencsésen visszaérkeztek Kathmanduba. Attila így ír az egyik napról: Miközben lassan haladtunk előre a hegyi erdőben a bambuszok és magas növényzet között, a vállaim égtek és a lábizmaim néha görcsbe rándultak az fáradságtól. Egy emberrel beszéltem és tea mellett megkérdezte, hogy miért halt meg az Isten Fia. Elég nehéz volt elmagyarázni neki, az én nepáli nyelvtudásom kevés volt ehhez. Ma 25 km-t tettünk meg reggel 7:30-tól este 17:30-ig, nagyon nehéz terepen - de az emberek szíve sokkal nehezebb terep. Nem tudom eldönteni, hogy lefele vagy fölfele könnyebb menni a meredek hegyen. Láttam a Makkau 5500 m magas hegycsúcsait, rásütött a nap és gyönyörűek voltak. Ma az utcán a szüleimért, otthoniakért és a gyülekezetekért imádkoztam. Bárcsak eljönne a Te országod. Nepálba is, a nepáli hegyek közé. Fáradt a kezem és remegve írom e sorokat, de értem... Értem, hogy a misszionárius térdei erősek kell legyenek amikor gyalogol vagy amikor imádkozik, de a szíve puha és nyitott mások szenvedéseinek enyhítésére. A misszionárius hordozható gyógyszeres láda kell legyen Isten kezében. Az apró megpróbáltatások sem kerülik el őket. Így például sokszor volt már erős hasmenésük a fertőzött víz és a szokatlan ételek miatt. Biciklibalesetük is volt, mivel Kathmanduban elkerülhetetlenek a balesetek, mert nincsenek következetesen betartott közlekedési szabályok. A bicikli tönkrement fényképezőgépükkel együtt, de Attila megúszta néhány zúzódással. Nehezebb volt elviselni viszont, amikor 10 napra elszakadtak egymástól, Csilla missziós útra ment és a fővárosban kitört egy kisebb polgárháború. A várost lezárták és Csilla Attilától távol rekedt. Később megoldódott a helyzet, ma együtt vannak és készülnek a következő útra. Minden hónap első szerdáján, délután 6 órától, a Kövesdombi Gyülekezet ifjúsági termében tartjuk külmissziós imaóráinkat, ahol mindig beszámolunk a Szabó házaspárról, hónapról hónapra. Képeket lehet megtekinteni róluk és támogatni őket aktuális imakéréseikben ben leghamarabb január 6-án, majd feb. 3-án, márc. 3-án, ápr. 7-én, május 5-én, június 2-án várjuk mindazokat, akik részt szeretnének venni ezeken az alkalmakon. Póra Annamária, kapcsolattartó személy 14 Kőlap 2009 december

15 KERESZTELÉS IV XI. 7. között: Nagy Adrien Ercse Tamás Szövérfi Ákos Nagy Brigitta Ferencz Mohai Szilárd Szövérfi Áron Anderka Farkas Kamilla Magyar Tamás Klára Dávid Botond Deák Zalán Kún Szilveszter Zsombor Deé Csenge Kanyaró Norbert Szabó Máté Gál Előd György Dániel Balázs Jázmin Babota Roland Angyal Nimród Dániel Kelp Alfréd Codoi Zoltán József Kelemen Nándor Takács Erik Márk Mátyás Dávid Krisztián Hatházi Nikoletta Laura TEMETÉS III XI. 12. között: Szatmári Józsefné sz. Turcu Ilona 71 éves Nemes Istvánné sz. Lukács Ilona 87 éves Sándor Lászlóné sz. Antal Edit 54 éves Böjthe Ferenc 63 éves Szász Róza 92 éves Gombos Róbert 43 éves Vajda Ferenc 49 éves Sebesi Mihály 60 éves Pataki András 60 éves Kerestély Attila 38 éves Magyar János 77 éves Fogarasi Elekné sz. Veress Ilona 86 éves Palacean Endréné sz. Fülöp Olga 59 éves Kolumban Lajos 77 éves Paniti Árpád 72 éves Szakácsné sz. Szabó Irén 64 éves Egyed Miklós 46 éves Barabási István 64 éves Galamb Mihályné sz. Bakos Zsuzsanna 81 éves Deé György 87 éves ESKETÉS I IX. 27. között: Ungureanu Gheorghe és Szász Éva Takács István és Fazakas Erika Renáta Szász László és Pálosi Tünde Erika Szász Sándor és Molnár Edit Emese Kovács József Zsolt és Dósa Erzsébet Smits Martin Leo és Bândean Gizella Bokos Loránt és Nyulas Tünde Halmen Tünde István András és Máthé Emese Mezei Zsolt Tamás és Moldovan Gyöngyi Bardóczi István és Boldi Andrea KONFIRMANDUSOK 2009: Antal Dániel Henter Győző Zorán Orbán Arnold Antal Roland Horváth Boglárka Páll Orsolya Bakk Noémi Keszegh Noémi Simon Lóránd Bartha Richárd Lőrincz János Jonatán Szász Bernadett Brigitta Demeter Botond Magyari Zsolt Levente Szekeres Ugron Zétény Demeter Eszter Márton Beáta Vass Izabella Leilla Dósa Ildikó Máté Péter Zelkó Attila Harangus Dániel Moldován Norbert Csaba Moldovan Katalin felnőtt Horváth Noémi Henrietta Nagy Izabella Magyar Klára felnőtt 15 Kőlap 2009 december

16 Sík Sándor: TEDD A JÓT! Tekintet nélkül arra, hogy Másoknak tetszik Vagy nem, Tekintet nélkül arra, hogy Látják-e vagy nem, Tedd a jót! Tégy minden jót, amit Megtehetsz, Ott, ahol vagy, Úgy, ahogy teheted, Akkorát, amekkorát tehetsz, De mindig, szüntelen ez legyen A programod! Ma a legnagyobb bűn az emberek elvont szeretete, a személytelen szeretet azok iránt, akik valahol a távolban vannak Olyan könnyű azokat az embereket szeretni, akiket nem ismerünk, akikkel sohasem találkozunk! Hisz akkor nincs szükségünk áldozathozatalra, s emellett oly elégedettek vagyunk önmagunkkal! Így csaljuk meg a lelkiismeretet. Nem, azt a felebarátodat szeresd, akivel együtt élsz, s aki terhedre van! Lev Tolsztoj Köszonjük az eddigi egyházfenntartói járulékokat valamint az adójuk 2%-nak átutalását a Kövesdombi Református Egyház javára. A Kőlap továbbra is adományokból tartja fenn magát 16 Kőlap 2009 december

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Lőrincz István. Kálvin és a kálvinista ember

Lőrincz István. Kálvin és a kálvinista ember Lőrincz István Kálvin és a kálvinista ember Ez a kifejezés sok vitát keltett az idők folyamán. A kálvinista kifejezés ellen maga Kálvin tiltakozna talán a leghevesebben, mégis annyira meghonosodott népünk

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma

Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Tóth-Simon Károly Az egyedülállóság, a párválasztás és a házasság misztériuma Bevezetés Különböző hivatalos nyomtatványokon rendszeresen rákérdeznek a családi állapotunkra. Az önéletrajzunkban is hivatkozunk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G 8,30-10 ANTAL S DÁNIEL BODO J HELGA-HANNELORA COZMA I IOAN-ALEX CSÉCS S ATTILA-ZOLTÁN DEMZSE D NIMROD GAGYI T ZALÁN RÓBERT 10-11 GÁL A ATTILA GRITTÓ A ÁRPÁD GYŐRGY-NOVÁK

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET Az Erdélyi Református Egyházkerület 2006. december 8 án, Kolozsváron tartott Tisztújító Közgyűlésének eredményei Pap Géza 118 Molnár János 5 Kiss Jenő 1 Kató Béla 1 PÜSPÖK

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Pedagógusoktól érkezett

Pedagógusoktól érkezett Kedves Kolléga! Olyan sokszor halljuk: a karácsony a szeretet ünnepe. Igen! valóban az. De vajon ezen a bizonyos szeretet ünnepén van időnk megpihenni? Van időnk letenni az óvodai, iskolai munka terheit?

Részletesebben

Pétfürdő-Öskü félmaraton eredmények futónaptár.hu 21 km Befutó sorrendek

Pétfürdő-Öskü félmaraton eredmények futónaptár.hu 21 km Befutó sorrendek Pétfürdő-Öskü félmaraton eredmények 2016.07.10 futónaptár.hu 21 km Befutó sorrendek 21 km Befutó Férfiak Bef.sorrend Rajtszám Név Idő 1. 399 Kovács Balázs 1:33:10 2. 438 Oberling Ákos 1:35:19 3. 372 Szabó

Részletesebben