Tudjátok-e,hogy hívták Tatrang biróját kit a románok elhurcoltak és agyonverték? Igaz, a dátum más január 8. A nagyenyedi magyarság népirtása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudjátok-e,hogy hívták Tatrang biróját kit a románok elhurcoltak és agyonverték? Igaz, a dátum más. 1849. január 8. A nagyenyedi magyarság népirtása"

Átírás

1 Tudjátok-e,hogy hívták Tatrang biróját kit a románok elhurcoltak és agyonverték? Igaz, a dátum más január 8. A nagyenyedi magyarság népirtása / Ami a történelem könyvekből kimarad!/ Nagyenyed legnagyobb pusztulása a magyar szabadságharc idején, január 8-án volt, amikor a város leégett, több mint 800 ember halt meg, amikor román népfelkelők lerohanták a várost. Mai napig kérdés, hogy az 1848 márciusában békésen kezdődött forradalom hogyan alakult át véres, pusztító polgárháborúvá. Miként az közismert, az évi VII. törvény kimondta Magyarország és Erdély unióját. A problémát az jelentette, hogy az május között tartott balázsfalvi gyűlésükön a románok is megfogalmazták saját igényeiket, így önálló nemzeti parlamentet követeltek és létrehozták a Román Nemzeti Bizottságot, melyet afféle erdélyi román kormánynak tekintettek. Az erdélyi románok szövetkeztek az ellenséges osztrák erőkkel és fegyverkezni kezdtek a magyarok ellen. Ennek hírére Alsó-Fehér vármegye számos településéről megindult a magyarok áradata Nagyenyed felé, a város megtelt menekülőkkel, összesen mintegy 4000 fő, értelemszerűen főként nők, öregek, gyermekek, betegek zsúfolódtak össze Enyeden, hiszen az egészséges férfiak a honvédség kötelékében harcoltak. Így érkezett el január 8-ának gyászos éjszakája. Az Enyedtől mintegy 5 km-nyi távolságra fekvő Csombordon táborozó Axente Sever és Prodan Simion pópa feleskette gyülevész haramiahadát, majd megindultak a város felé. Szilágyi Farkas majdani református lelkész, aki gyermekként élte meg a szörnyűségeket, utóbb így emlékezett vissza az enyedi Szent Bertalan éjszakára: amint a román csőcselék betört a városba és felgyújtotta az első épületeket, "kezdetét vette a lövöldözés, az ablakok és kapuk betörése, a rablás és ordítozás, a megtámadottak rémes sikoltozásai és jajveszékelései, olyan pokoli lárma, melynek hallatára az ember testében a vér megfagyott". Jellemző, hogy az iszonyat kiáltásai és a dúlás eszeveszett alvilági hangjai még a Nagyenyedtől 22 km-re fekvő Mihálcfalván is hallhatóak voltak Akit nem vertek agyon saját házában vagy nem szenvedett ott azonnal tűzhalált, rémülten rohant hiányos öltözetben az utcára a mintegy mínusz 20 fokos hidegben, és kétségbeeséssel próbált üldözői elől menekülni.

2 A fosztogatás és vérontás látványától megrészegülő oláh csőcselék kit doronggal vert agyon, kit lándzsával szúrt keresztül, kit eltaposott, kit agyonlőtt - a gyilkolás módszerei nagyon változatosak voltak. A lakóházak kifosztásán és felgyújtásán túl nem kímélték a szent helyeket, a templomokat sem. A híres református templomban összetörték az úrasztalát, az orgonát, a padokat, a karzatot - egyszóval mindent, sőt, belovagoltak a templom épületébe. A fosztogató söpredék elpusztította a Bethlen Gábor által 1622-ben alapított református kollégium épületét annak híres könyvtárával együtt, valamint elhamvasztotta az erdélyi református egyház püspöki levéltárát is. Számos felbecsülhetetlen értékű ősnyomtatvány lett semmivé. Nem járt jobban a katolikus minorita templom és rendház épülete sem. Ugyanazt az őrült pusztítást vitték végbe a mócok, mint a református egyház épületében. Az a szörnyűség pedig, amelyet a minorita házfőnök, Viskóczi Henrik elszenvedett, még a legképtelenebb horror regényeket kieszelő szerzők fantáziáját is bőségesen felülmúlja. S az egészben az a leghihetetlenebb, hogy e borzalmakat a házfőnök túlélte. Ő maga később így emlékezik vissza kálváriájára: " Magam valék első áldozata a gyilkosoknak, kik is fejemen öt halálos sebet ejtvén, két ujjamat levágva és két szuronyszúrással az oldalamat majd' halálosan kilyukasztva, félholtan a földre hirtelen leterítettek, és minden ruhától levetkőztetve, hét lövéssel idvezlettek". Papjai vitték a derék atyát vissza a rendházba. Azonban a felfegyverzett csőcselék oda is betört, további tortúra várt még Viskóczi atyára: újból ütlegelni kezdték a haldokló embert, majd a "biztonság kedvéért" még egy újabb, nyolcadik golyót is beléeresztettek. Csodával határos módon a rendházfőnök mégis életben maradt, Tordára menekítették és később felépült sebeiből. A nagyenyedi szörnyű események január 8-ának éjszakáján kezdődtek, általánossá másnap, január 9-én váltak, tetőpontjukat pedig január 10-én érték el, de a fosztogatás és gyilkosságsorozat csak 17-én fejeződött be. A magyarirtásnak mintegy főnyi halálos áldozata volt, ám legalább ugyanennyien fagytak halálra a kegyetlenül hideg téli időben. Az agyonvertek, meggyilkoltak, kibelezettek földi maradványait a várfal előtti sáncokba hányták, illetve a korábban mészégetőgént használt gödrökbe kerültek. Egyidejűleg a szomszédos Alsó-Fehér és Torda megyei településeken is folyt a magyarság kiirtása, ennek következtében végleg megváltoztak e térségben az etnikai arányok a románok javára. Román részről a mai napig nem kértek bocsánatot az általuk ekövetett szörnyűségekért, Silviu Dragomir történész később elismerte a barbárság tényét ban pedig a főkolomposnak, Axente Severnek a bűntett színhelyén, Nagyenyeden szobrot állítottak. Talán ehhez a tényhez már nem is szükséges semmiféle kommentár.

3 Emlékezzünk a 160 éve meggyilkolt 800 nagyenyedi magyarra szeptember 29-én, a pákozdi győztes csatával világossá vált a bécsi kormányzat számára, hogy nem számolhat a magyar szabadságharc azonnali elfojtásával. Az osztrák kormányzat a szerbek és románok fellázításával próbálta a magyarokat többfrontos háborúra kényszeríteni. Egy erdélyi román ügyvéd, Avram Lancu vezetésével 1848 októberében megfélemlítő hadjárat indult az Erdélyi-szigethegység környékén található magyar települések ellen. Az egyik legvéresebb román akció a zalatnai mészárlás volt, ahol 700 fegyvertelen magyart mészároltak le október 24-én. A férfiak a magyar szabadságharc seregében szolgáltak, így nem harc volt ez, hanem közönséges, aljas mészárlás. A vérengzések 1849 tavaszáig folytatódtak, a gyilkosságokat rendkívül kegyetlenül hajtották végre: nem volt ritkaság a végtagok lefűrészelése, elevenen megégetés, földbe ásás, eke elé fogás, megvakítás, karóba húzás, nők, lányok megerőszakolása és halálra kínzása. Bem erdélyi hadjáratát követően, miután sikerült 1849 márciusára a császáriak csapatait Erdélyből kiűzni, a magyar hadvezetés viszonylag kis létszámú haderő átcsoportosításával a románok vérengzéseinek gátat tudott szabni. A vérengzések egyik különösen borzalmas csúcspontja az január 8-i nagyenyedi népirtás volt. A várost az Axente Sever és Prodan Simion muzsnaházi pópák vezette román felkelők támadták meg. Az ortodox karácsony másnapján, éjszaka elszabadult a pokol védtelen embert mészároltak le helyben, nem kímélve csecsemőt, nőt, aggastyánt sem. Közel ugyanennyien, akik mezítláb a környező hegyekbe menekültek, megfagytak a huszonnégy fokos dermesztő hidegben. A Kollégium évszázados szellemi értékei a sárban végezték, a haramiák által többre becsült holmik kocsiszámra a támadókat gazdagították. A halottak egy részét a vársáncba, másik felét az addig mészoltónak használt, a vár sáncai melletti gödörbe temették, ahol, bokroktól takarva, csak a dátumra és az áldozatok számára emlékeztető tábla áll. A borzalmas halálnemek kiagyalóinak nem büntetés járt, hanem Erdély-szerte szobrok és utcanevek hirdetik "dicső tetteiket". További vérengzések Az első mészárlásra 1848 október 19-én került sor, Kisenyeden. Ezt a

4 települést a magyarok annyira biztonságosnak gondolták, hogy még a szomszédos településekről is ide jöttek védelmet keresni. A románok ostromolni kezdték a falut, de a magyarok több napig kitartottak. Végül aztán letették a fegyvert, mire a románok 140 embert - férfit, nőt, gyermeket - lemészároltak. Pár nappal később Székelykocsárdot pusztította el egy felkelő csapat, itt összesen 60 magyart végeztek ki, állítólag olyan kegyetlenséggel, hogy a falu három lakosa, aki elbújt a románok elől, látva a borzalmakat felakasztotta magát. Gerendkeresztúron 200 magyart gyilkoltak meg. Zalatna és Abrudbánya bányavárosokat felgyújtották, a menekülő lakosságot Ompolygyepü határában lemészárolták magyar esett itt áldozatul. Október 23.-án Boroskrakkó és a környező települések magyarjait végezték ki. A lemészároltak száma 200. Október 28.-ról 29.-re virradó éjszaka Borosbenedek 400 magyar lakosát végezték ki. Október 29.-én Magyarigen 200 magyar lakosát ölték meg. Borosbocsárdon megközelítőleg 40 magyart végeztek ki. Marosújvárra a környékről 90 magyar nemest toboroztak össze, akiket Balázsfalvára akartak hurcolni. Azonban alig hogy elindultak Marosújvárról, a csoportot egy román pap megimádkoztatta, majd mindannyiukat legyilkolták, holttesteiket a Marosba dobva. A székely lakosságú Felvincet a személyesen Avram Iancu által vezetett sereg dúlta fel, itt 30 magyart öltek meg, az elmenekült lakosságból további 170 halt éhen vagy fagyott meg a téli hidegben. Következzen egy lista az ben a román felkelők által erdélyi magyar falvakban elkövetett vérengzésekről: Dátum - Település - Magyar áldozatok száma október 12. Kisenyed (Sangatin) október Magyarigen (Ighiu) 176 család október Asszonynépe (Asinip)?

5 1848. október Boklya (Bochia) október Borosbocsárd (Bucerdea Vinoasa) október Bugyfalva (Budesti)? október Csáklya (Cetea)? október Forrószeg (Forosig)? október Mikeszásza (Micasasa)?szinte mind október Zám (Zam)? október 20. körül Balázsfalva (Blaj) térsége október Alvinc (Vintu de Jos) 2 békeküldött október Sárd (Sard) környéke október Algyógy (Geoagiu) október 24. Ompolygyepüi (Presaca Ampoiului) vasúti megállóhely zalatnai magyar november 13. Felvinc (Unirea) január 8. Nagyenyed (Aiud) január 18. Marosnagylak (Noslac), Hari (Heria), Marosdécse (Decea), Inakfalva (Inoc), Felvinc (Unirea) (100?) január Marosújvár (Ocna Mures) december 9. Köpec december 14. Kővárhosszúfalu (Satulung), Bácsfalva (Bacea), Türkös (?), Alsócsernáton (Cernat)?, Tatrang (Tarlungeni), Zajzon (Zizin), Pürkerec (Purcareni)? Gerendkeresztúr (Grindeni) október 28. Borosbenedek (Benic) a teljes falu október Székelykocsárd (Lunca Muresului) 60

6 1848. Gyulafehérvár (Alba Iulia)? október Naszód (Nasaud)? október Borbánd (Baraban?)? október 25. Kőrösbánya (Baia de Cris) és Cebe (Tebea) között a teljes Brády-család október Radnót (Iernut) környéke majdnem teljes falvak lakossága május Abrudbánya (Abrud) május Bucsesd (Buces) 200 Forrás: Nagyenyed történelme magyartudat.com

Délvidéki Magyar Golgota 1944-45

Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 K~~K~HYÚTOH IOU. 15. - Szerkesztés Cseresnyésné Kiss Magdolna Szabó Pál Csaba Borító, műszaki terv Szécsényi Márta Tördelés Huszár Erna Fényképek Bank Barbara, Baranyi

Részletesebben

Süli Attila. Bevezetés

Süli Attila. Bevezetés Süli Attila EGY LITOGRÁFIA ÉS HÁTTERE: ZALATNA, 1848. OKTÓBER 23-24. Bevezetés A Hadtörténeti Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye egy figyelemre méltó litográfia másolatot őriz: Zalatnai menekültek legyilkolása

Részletesebben

A nagyenyedi vártemplom

A nagyenyedi vártemplom Nagyenyedi mementó Nem könnyû feladat 2006-ban, jó másfél évszázaddal, egész pontosan 157 évvel, az események után Enyed pusztulásáról megemlékezni. 1849. január 8-a és ezt követôen 9 11-e Enyed gyásznapjai,

Részletesebben

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének

A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének ERDÉLYI HISTÓRIÁK Magyar Sándor MAGYARBARÁT ROMÁNOK 1848 1849-BEN A nnak ellenére, hogy az 1848 49-es polgári forradalmak a népek egyenlõségének és szabadságának kivívását tûzték zászlóikra, Magyarország

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 3. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. Böjtmás hava. 30, Sk 210, Ft 1,

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 3. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. Böjtmás hava. 30, Sk 210, Ft 1, NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 3. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. Böjtmás hava 30, Sk 210, Ft 1, Képek az 1848-49-es szabadságharc csatáiból. Fent: Than Mór A budai vár visszavétele, lent: Than Mór A tápióbicskei ütközet

Részletesebben

Apárizsi forradalom hírére 1848. március 3-án. márciusa. OKTATÁSI KIADVÁNY diákoknak és érdeklõdõknek. 2013. március. www.nyugatijelen.

Apárizsi forradalom hírére 1848. március 3-án. márciusa. OKTATÁSI KIADVÁNY diákoknak és érdeklõdõknek. 2013. március. www.nyugatijelen. 2013. március 2013. március Ingyenesen terjesztett 1 www.nyugatijelen.com OKTATÁSI KIADVÁNY diákoknak és érdeklõdõknek 1848 márciusa Thorma János: Talpra magyar! Apárizsi forradalom hírére 1848. március

Részletesebben

2008. március Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

2008. március Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja Vagyunk... 65 2008. március Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja A tartalomból Hírek............................ 2-3. Csapó Endre: Nemzeti

Részletesebben

Három az egyben: hősi halott, áldozat, felelős

Három az egyben: hősi halott, áldozat, felelős Hindu istenek, sziámi tigrisek Balogh András 70 éves. ELTE, Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2014. Gerő András Három az egyben: hősi halott, áldozat, felelős aki kész a hős-halálra,

Részletesebben

SZÁZADOK. www.szazadok.hu

SZÁZADOK. www.szazadok.hu SZÁZADOK www.szazadok.hu A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT FOLYÓIRATA SZERKESZTÕSÉG: H-1014 BUDAPEST, I. ÚRI U. 53. TELEFON/FAX: (36 1) 355 77 72 147. ÉVFOLYAM 2013. 3. SZÁM A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867

Részletesebben

Délvidéki hungarocídium

Délvidéki hungarocídium Barkóczi Csaba Délvidéki hungarocídium Szakdolgozat Témavezető: dr. Schmidt Andrea Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Miképp

Részletesebben

Bleiburg egy ausztriai kisváros,

Bleiburg egy ausztriai kisváros, Bleiburg, a horvát Katiny Független Horvát Állam (FHÁ), amelyhez hozzátartozott Bosznia és Hercegovina is, csak nevében volt független. Területén német és olasz csapatok tartózkodtak, létrejöttét a tengelyhatalmaknak

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 CIVIL FÓRUM 4 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATENYÉSZTÉS 7 EGYHÁZI ÉLET 8 FALUTÖRTÉNET 9 ÓVODA, ISKOLA 15 KERESZTREJTVÉNY 21

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 CIVIL FÓRUM 4 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATENYÉSZTÉS 7 EGYHÁZI ÉLET 8 FALUTÖRTÉNET 9 ÓVODA, ISKOLA 15 KERESZTREJTVÉNY 21 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 CIVIL FÓRUM 4 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATENYÉSZTÉS 7 EGYHÁZI ÉLET 8 FALUTÖRTÉNET 9 ÓVODA, ISKOLA 15 KERESZTREJTVÉNY 21 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 22 SZILVESZTER 24 2 ÖNKORMÁNYZAT Arccal a Nemzet

Részletesebben

Cigányok viharban Biharban Elfeledett tömeggyilkosságok nyomában

Cigányok viharban Biharban Elfeledett tömeggyilkosságok nyomában Dr. Bársony János Cigányok viharban Biharban Elfeledett tömeggyilkosságok nyomában A második bécsi döntéssel, Észak-Erdély visszacsatolásával a magyar közigazgatás új feladatokkal szembesült. Nagyszalontán

Részletesebben

ELLENFORRDDIILMI ERŐK II MAGYAR

ELLENFORRDDIILMI ERŐK II MAGYAR ELLENFORRDDIILMI ERŐK II MAGYAR OKTÓBERI ESEMÉNYEK 1 EN s. KIADJA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA TÁJÉKOZTATÁSI HIVATALA WIIFORIIHtMI fiők A MÍSTIR OTÖBERI ESEMÉJITEKIIEI KIADJA A MAGYAR NÉPKOZTÁRSASÁG

Részletesebben

A szabadságharc hősi halottja: zabolai gróf Mikes Kelemen ezredes (1820 1849)

A szabadságharc hősi halottja: zabolai gróf Mikes Kelemen ezredes (1820 1849) Acta Siculica 2011, 267 282 A szabadságharc hősi halottja: zabolai gróf Mikes Kelemen ezredes (1820 1849) A székely eredetű Mikes család vagyonát és hírnevét az Erdélyi Fejedelemség időszakában alapozta

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE

DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A vetítőképes előadás elhangzott a XIX. Partiumi Honismereti Konferencián, Nagykárolyban, 2013. szeptember 7-én és a Falumúzeumban, Isaszegen, 2014. május 16-án. DÓZSA GYÖRGY ISASZEGI EMLÉKEZETE A magyar

Részletesebben

Az 1849-1850. évi kivégzések 248

Az 1849-1850. évi kivégzések 248 Hermann Róbert Az 1849-1850. évi kivégzések 248 Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc történetének megírása lényegében már 1849 szeptemberében megkezdődött. Akkor, amikor Kossuth Vidinben megírta

Részletesebben

Egy árulás története: Balázs Manó honvédőrnagy életútja 1

Egy árulás története: Balázs Manó honvédőrnagy életútja 1 SÜLI ATTILA Egy árulás története: Balázs Manó honvédőrnagy életútja 1 Bevezetés Háromszék törvényhatósága az 1848. november 28-án tartott nemzeti gyűlésén mondta ki az önvédelmi harc vállalását. Ezt megelőzően

Részletesebben

HÍRLEVELE 2015. Húsvét

HÍRLEVELE 2015. Húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2015. Húsvét Pozitron A pozitron az elektron anti részecskéje. Elégedjünk meg ennyivel. A lényeg az, hogy ez biztosítja a CT vizsgálat részletes, nagyfelbontású

Részletesebben

Bem József. Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó)

Bem József. Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó) Bem József Józef Zachariasz Bem (Bem József, Bem apó) (Tarnów (Galícia), 1794. március 14.-Aleppó (Szíria), 1850. december 10.) lengyel katonatiszt, az 1848-49-as magyar szabadságharc honvéd altábornagya.

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli."

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat IX. évfolyam 4. szám, 2014. április "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Bocsi Éva népviseleti babakészítõ

Részletesebben

Áldozatok, elhurcoltak, menekülők, jogfosztottak. A magyar kisebbségek veszteségei (1944 1948)

Áldozatok, elhurcoltak, menekülők, jogfosztottak. A magyar kisebbségek veszteségei (1944 1948) FORRÁSOK A csehszlovák földművelésügyi miniszter nyilatkozata a magyarok csehországi áttelepítésével kapcsolatban, 1946. november 15. A kormány épp ezekben a napokban tárgyal arról, hogy véglegesen megoldjuk

Részletesebben

Túl jón s rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése

Túl jón s rosszon. Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése Túl jón s rosszon Halper Nándor Ferdinánd visszaemlékezése A 99 éves Halper Nándor Ferdinándot 2006. február 4-én kerestem fel kassai otthonában. Interjút készítettem vele, majd Salamon Pál kassai történész-levéltároson

Részletesebben

Cseres Tibor. Vérbosszú Bácskában

Cseres Tibor. Vérbosszú Bácskában Cseres Tibor Vérbosszú Bácskában TARTALOM ELŐSZÓ HELYETT AZ ÖRÖK BÉKE HÍVEI ELŐZMÉNYEK ÉS BAJCSY-ZSILINSZKY KÖZÖS MÚLT BEVÁNDORLÁSOK SZABADSÁGHARC, EGYMÁS ELLEN IS MONARCHIÁBÓL AZ SHS-KIRÁLYSÁGBA A BÁCSKAI

Részletesebben

2. HADÁSZATI EMLÉKEK

2. HADÁSZATI EMLÉKEK BEVEZETŐ Ezer év az Úr kezében annyi, mint egy pillanat, és mégis ebben az egy pillanatban mennyi minden történik. Mennyi öröm, bánat, mennyi tudatos, manipulált, ösztönös küzdelem, igyekezet önmagunk,

Részletesebben

A vértanúk Aulich Lajos tábornok (1792 1849): Damjanich János tábornok (1804 1849) Dessewffy Arisztid tábornok (1802 1849)

A vértanúk Aulich Lajos tábornok (1792 1849): Damjanich János tábornok (1804 1849) Dessewffy Arisztid tábornok (1802 1849) A vértanúk Aulich Lajos tábornok (1792 1849): Pozsonyi német polgári családból származott. Katonai pályafutását a császári seregben kezdte fiatalon. Ismerősei világéletében kemény, szófukar emberként jellemezték,

Részletesebben

egyházközséget... Miután 1944 őszén az előrenyomuló szovjet hadsereg a visszafoglalt Délvidékről kiszorította a magyar honvédséget, ütött a bosszú

egyházközséget... Miután 1944 őszén az előrenyomuló szovjet hadsereg a visszafoglalt Délvidékről kiszorította a magyar honvédséget, ütött a bosszú Keresztény martírók A kommunizmus idején mártírhalált szenvedett kalocsa-bácsi főegyházmegyei katolikus papok Hetényi Varga Károly Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában című könyve alapján

Részletesebben

Magyar Irodalmi Hírlevél

Magyar Irodalmi Hírlevél Magyar Irodalmi Hírlevél MAGYAR TITKOK:Dalárda Vajta Dénes: Miért van szükség egy civil mozgalomra, amely a magyar nyelv természetéről feltárt felismeréseket terjeszti? MADÁCH IMRE :(1823-1864) Siklósi

Részletesebben

KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON

KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON KITELEPÍTÉSEK MAGYARORSZÁGON Az 1945 utáni kommunista diktatúra sok-sok törvénytelensége között kiemelt helyet foglal el az un. kitelepítettek ügye. Ezek két csoportját jelentik a magyar állampolgároknak:

Részletesebben

Konrad Sutarski. Katyń. világot felháborító szovjet bűntény

Konrad Sutarski. Katyń. világot felháborító szovjet bűntény Konrad Sutarski Katyń világot felháborító szovjet bűntény A Szovjetunió Kommunista Pártjának legfelső vezetése által a II. világháború elején hozott döntés értelmében lemészárolták szinte az összes olyan

Részletesebben