Kapcsolat idegsejtek között: a szinapszis

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapcsolat idegsejtek között: a szinapszis"

Átírás

1 Moó: Legjobban úgy érjük meg - folyaja a Sruccmadár ha azonnal hozzákezdünk Lewis Carroll, 1865 Kapcsola idegsejek közö: a szinapszis ELTE, nov. 10. Az előadás felhasználja Lengyel Máé és Kiss Tamás korábbi fóliái

2 Szinapszis modellek 1. preszinapikus akciós poenciál 2. Ca 2+ influx 3. ranszmier ürülés a vezikulákból szinapszis modellek célja: a preszinapikus sej üzelései alapján kiszámíani a poszszinapikus poenciálválozás 4. ranszmier-recepor köés 5.poszszinapukus kondukancia ("PSG"), áram (PSC) és poenciálválaozás (PSP) Modellek az idegrendszer-kuaásban - ELTE TTK, 2002 avaszi félév hp://www.rmki.kfki.hu/~lmae/kurz/ Lengyel Máé: Egysej modellek II / 1

3 Részlees kineikai szinapszis modellek: a preszinapikus oldal (1-3.) kineikai séma (példa) d Ca 2+ d I Ca Ca 2+ Ca V pre β I Ca Ca 2+ τ Ca 4k b Ca 2+ X 4k u X * Emlékezeõ: I Ca 4Ca 2+ +X ds d k b g Ca s s V pre E Ca X* X*+W k 1 k W* 3 nt k c k 2 k u Ca 2+ inracelluláris kálcium X,X* fehérje, akivál fehérje W,W* vezikula, akivál vezikula T ranszmier s V pre V pre s dx d dx * d dw d dw * d d T d k b Ca 2+ X k b Ca 2+ X k 1 X * k 1 X * k 1 X * k 3 n W * W W W k u X * k u X * k 2 W * k 2 W * k 2 W * k c T k 3 W * [Ca 2+ ] X*, W* [T] Modellek az idegrendszer-kuaásban - ELTE TTK, 2002 avaszi félév hp://www.rmki.kfki.hu/~lmae/kurz/ Lengyel Máé: Egysej modellek II / 2

4 Részlees kineikai szinapszis modellek: a poszszinapikus oldal (4-5.) C m V posz g sziv E sziv... g syn E syn T C 0 r b [T] r u1 kineikai séma (példa) r b [T] r o C 1 C 2 O (q) r u2 r c r d r r r d r r Emlékezeõ: I syn g syn q E syn V posz T C D O D 1 D 2 ranszmier zár recepor deszenziizál recepor nyio recepor preszinapikus oldal Egyszerûsíe kineikai szinapszis modellek poszszinapikus oldal T V pre 1 e T max V pre K V dq d C (1-q) T 1 α [T] β q O (q) q Modellek az idegrendszer-kuaásban - ELTE TTK, 2002 avaszi félév hp://www.rmki.kfki.hu/~lmae/kurz/ Lengyel Máé: Egysej modellek II / 3

5 " $ %! # ' & * * *,, ) + -.,, Fenomenológikus szinapszis modellek egyelen preszinapikus akciós poenciál álal okozo poszszinapikus kondukancia válozás V posz I syn g syn E syn # V posz 0 V pre 0 # V q 0 d 0 az egyedi poszszinapikus kondukancia válozások lineáris összegzése (konvolúció Dirac-delával) C m g sziv E sziv... g syn E syn 1 alfa-függvény q ( p e 1 p 1 dupla exponenciális-függvény τ 1 =10, τ 2 =200 q de A 1, 2 e 2 e p =50 idõ [msec] p =100 p = τ 1 =10, τ 2 = idõ [msec] τ 1 =50, τ 2 = Modellek az idegrendszer-kuaásban - ELTE TTK, 2002 avaszi félév hp://www.rmki.kfki.hu/~lmae/kurz/ Lengyel Máé: Egysej modellek II / 4

6 Szinapszis modellek: összefoglaló kineikai modellek részlees egyszerûsíe fenomenológikus modellek válozók száma preszinapikus >=5 0 reprodukál jelenségek poszszinapikus ~5 1 szenziizáció igen nem nem deszenziizáció igen nem nem elíõdés (PSG, PSC) igen nem nem elíõdés (PSP) igen igen nem 0 Serkenés vagy gálás? serkenés V küszöb sönölõ gálás! V nyug E syn addiív haás divizív haás V pre /mv [T]/mM q V posz /mv V posz /mv q α gálás szubrakív haás [msec] [msec] Modellek az idegrendszer-kuaásban - ELTE TTK, 2003 avaszi félév hp://www.rmki.kfki.hu/~lmae/kurz/ Lengyel Máé: Egysej modellek III / 14

7 Tanulás

8 Hálózaok álalános leírása készinű dinamika Álalánosságban valamely neuronhálózao irányío, színeze és cimkéze gráffal reprezenálhaunk. A neuronhálóza működésé készinű dinamikával szokás jellemezni: da() = f(a, S, ) a sejek akiviására (a = akiviás vekor) d ds() = F (a, S) a szinapszisok haékonyságára (S = szinapikus haékonyság márix) d

9 Tanulási paradigmák Munkahipoézis : a anulás agyi folyamaának alapja a szinapszisok időbeli módosulása Felügyele nélküli anulás (unsupervised learning) Nem ismerjuk a bemenő jeleke, a hálózaól az várjuk, hogy sruurálja azoka. Példák: Hebb-szabály, módosío Hebb-szabályok, kovariancia szabály, BCM szabály, szinapikus plasziciás, LTP/LTD Felügyel anulás (supervised learning) A hálózao úgy anjuk, hogy ismerjük a bemenő jeleke és elvárjuk a megfelelő válasz. A hálózanak minden lépésben megmondjuk a hibá. A anulási szabály explicie aralmazza a hibá, ami minden lépésben a aníó ad meg. Megerősíéses anulás (reinforcemen learning) A hálózao úgy aníjuk, hogy ismerjük a bemenő jeleke, és elvárjuk a jó válasz, azonban a hálózanak csak az mondjuk meg, a válasza helyes vol, vagy sem.

10 LTP Long Term Poeniaion Az LTP (a szinapszisok hosszú ávú erősődése) a szinapikus plasziciás egyik fajája Az LTP indukció egy fajájának vázlaa: A, konroll állapoban az impulzus álal kiválo válasz. B, erős ingerlés haására posz-szinapikus üzelés alakul ki. C, a később alkalmazo esz impulzussal erősebb válasz mérheő Az ábrák mos és a kövekező oldalakon Gersner és Kisler Spiking Neuron Models. Single Neurons, Populaions, Plasiciy (Cambridge Universiy Press, 2002) c. könyvéből származnak. Online: hp://diwww.epfl.ch/~gersner/spnm/

11 A Hebb szabály I. When an axon of cell A is near enough o excie cell B, and repeaedly or consisenly akes par in firing i, some growh process or meabolic change akes par in one or boh cells such ha A s efficiency, as one of cell firing B, is increased (Donald O. Hebb, The Organizaion of Behavior, Wiley, New York, 1949) Ha egy A sej axonja elég közel van ahhoz, hogy egy B seje serkensen, és isméelen vagy kövekezeesen rész vesz a B sej kisüésében, akkor valamilyen növekedési folyama vagy meaboropikus válozás kövekezében a jövbően az A sej haékonyabban fogja kisüni a B-seje.

12 A Hebb szabály II. A Hebb-ípusú szinapszis haékonysága lokális, inerakív és időzíe folyama során növekszik. Ez részleesebben az jeleni, hogy a szinapszis módosulásában csak a pre és a poszszinapikus sej akiviása jászik szerepe, a szinapikus válozáshoz csak ez a ké sej szükséges, és a ké sej akiviásának időben összehangolnak kell lennie.

13 A Hebb szabály III. A szabály maemaikai megfogalmazása v j... w ij v i w ik v k Az álalános formula a lokaliás és az inerakiviás alapján ilyen alakú: F (w ij (), v i (), v j ()) (ez még NEM a Hebb-szabály!) dw ij () d = (foly. köv...)

14 A Hebb szabály IV. Felhasználhajuk az időzíesége is, vagyis az, hogy a ké sejnek szimulán kell üzelni. Ez egyfaja ÉS kapcsola a sejek közö. Ha F ( ) egy jól viselkedő függvény, akkor Taylor sorba fejheő a v i = v j = 0 érékek körül. Ekkor a korbbi képle: dw ij = c 0 (w ij ) + c pos 1 (w ij )v i + c pre 1 d (w ij)v j + +c pos 2 (w ij )vi 2 + c pre 2 (w ij)vj 2 + c corr 2 (w ij )v i v j + O(v 3 ) A ké sej akiviásának kapcsolaá a c corr 2 (w ij )- aralmazó ag írja le. Ha ez az együhaó poziív konsansnak válaszjuk, a Hebb szabály kapjuk: dw ij () d = Cv i ()v j (), C > 0 Ani-Hebb ípusúnak nevezzük azoka a szabályoka, ahol C < 0.

15 A Hebb szabály V. Variációk a Hebb szabályra Az eredei Hebb szabály szerin a szinapszisok erősödhenek a végelenségig. Ez kiküszöbölendő válaszhaó: c corr 2 (w ij ) = γ 2 (1 w ij ). A szinapszisok gyengülésé (felejés?) előálĺıhajuk, ha c 0 (w ij ) = γ 0 w ij. Ezzel a kövekező szabály kaphajuk: dw ij d = γ 2 (1 w ij )v i v j γ 0 w ij Az olyan szabályoka, melyek nem esznek elege valamely hebbi feléelnek (pl. a feni) nem- Hebb ípusú szabálynak nevezzük. Egyes szinapikus súlyok csökkenheőek úgy is, ha versengés vezeünk be az egyes szinapszisok közö, pl. a szinapszisok összegének normálásával. Egy ilyen szabály a lokaliás séri.

16 A Hebb szabály VI. Újabb variációk a Hebb szabályra Posz-szinapikus gaing: dw ij d = γv i (v j v Θ (w ij )) A posz-szinapikus neuron üzelése: homoszinapikus LTP-hez, azaz az akív pályák erősödéséhez és ugyanekkor heeroszinapikus LTD-hez, azaz az inakív szinapszisok gyengüléséhez veze. Spec. ese: dw ij d = v i (v j w ij ). Ilyenkor a pre-szinapikus üzelésmináza a szinapikus súlyokban árolódik. (Sac. eseben dw ij d = 0) Pre-szinapikus gaing: dw ij d = γ(v i v Θ (w ij ))v j Ha γ < 0 és v j -k konsansok a v i posz-szinapikus üzelési ráa sacionárius eseben a v Θ referencia érékhez konvergál.

17 A Hebb szabály VII. Még újabb variációk a Hebb szabályra Oja szabály: dw ij d = γ(v i v j w ij v 2 i ) A szinapikus súlyok aszimpoikusan konvergálnak a j w ij = 1 normálási feléelhez. Ez versengés jelen az ado posz-szinapikus sejekre érkező szinapszisok közö anélkül, hogy ez explicien benne lenne a szabályban. Kovariancia szabály: dw ij d = γ(v i v i )(v j v j ) Bienensock-Cooper-Munroe (BCM) szabály: dw ij d Φ 0 v 0 LTD v θ LTP v i = ηφ(v i v i )v j γw ij Ez a szabály egy fajája a pre-szinapikus gaingnek. LTP- és LTD- (Long Term Depression = a szinapszisok hosszú ávú gyengülése) is ud. (Ha v i helye v Θ van, az insabil fixpon.)

18 Modellek az idegrendszer-kuaásban - ELTE TTK, 2003 avaszi félév hp://www.rmki.kfki.hu/~lmae/kurz/ Lengyel Máé: Szinapszis-Plasziciás / 9

19 Modellek az idegrendszer-kuaásban - ELTE TTK, 2003 avaszi félév hp://www.rmki.kfki.hu/~lmae/kurz/ Lengyel Máé: Szinapszis-Plasziciás / 10

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1.

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. 6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom Bevezetés CF nyelv példák Nyelvek és nyelvtanok egy- és többértelműsége Bal- és jobboldali levezetések Levezetési fák A

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x

1. feladatsor, megoldások. y y = 0. y h = C e x 1. feladatsor, megoldások 1. Ez egy elsőrendű diffegyenlet, először a homogén egyenlet megoldását keressük meg, majd partikuláris megoldást keresünk: y y = 0 Ez pl. egy szétválasztható egyenlet, melynek

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben

Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben KOZÁK Tamás Budapesti Gazdasági Főiskola KVIK Kereskedelem és Marketing Intézet Kereskedelmi Intézeti Tanszék, Budapest kozak.tamas@kvifk.bgf.hu A multiplikátor-hatás

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Mai és régi idők tenisze

Mai és régi idők tenisze Mai és régi idők tenisze A nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok egy alkalmazása Temesi József, Csató László, Bozóki Sándor Kivonat A többtényezős döntési módszertan egyik fontos eszköze

Részletesebben

Depresszió és Szezonális Affektív Zavarok Kérdőív (SAD)

Depresszió és Szezonális Affektív Zavarok Kérdőív (SAD) Depresszió és Szezonális Affektív Zavarok Kérdőív (SAD) Önkitöltős forma Ez a kérdőív segíthet Önnek eldönteni, hogy a depressziója miatt felkeressen-e egy szakembert, hogy vajon Szezonális Affektív Zavar

Részletesebben

Dobozos vagy egyedi szoftver

Dobozos vagy egyedi szoftver Konstantinusz Kft. 2011 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Mit értünk dobozos vagy egyedi rendszeren... 4 3.1 Dobozos rendszer:... 4 3.2 Egyedi rendszer:... 4 4 A megrendelő szempontjából...

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Adat, információ, tudás. Három lépték

Adat, információ, tudás. Három lépték VILÁGOSSÁG 2003/9 10. World Science Forum Budapest 2003 Knowledge and Society Bedő Viktor Adat, információ, tudás. Három lépték Az információs és kommunikációs technológiák megjelenése nyomán újabb szempont

Részletesebben

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás

Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Jelek és rendszerek - 1-2.előadás Bevezetés, rendszeranaĺızis az időtartományban Mérnök informatika BSc (lev.) Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE Budapesti CORVINUS Egyetem A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE PH.D. ÉRTEKEZÉS Kopányi Szabolcs András Budapest, 2009 Kopányi Szabolcs András A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE BEFEKTETÉSEK ÉS VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április

Dr. Tóth László Hány osztója van egy adott számnak? 2008. április Hány osztója van egy adott számnak? Hány osztója van egy adott számnak? Dr. Tóth László http://www.ttk.pte.hu/matek/ltoth előadásanyag, Pécsi Tudományegyetem, TTK 2008. április. Bevezetés Lehetséges válaszok:

Részletesebben

Frege és Russell tárgyelméletérôl

Frege és Russell tárgyelméletérôl Világosság 2005/12. Russell kontra Frege Farkas János László Frege és Russell tárgyelméletérôl Russell, amint azt On Denoting című dolgozatának elején bejelenti, gondolatmenetét négy szakaszra tagolja:

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ)

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) 1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) 17 illetve előzetes elvárásunk, szükségleteink és addigi tapasztalataink. Ha nehezen felismerhető, kétértelmű ingerekkel találkozunk, akkor azokat rejtett elvárásainknak megfelelően

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Vzdelávanie, výskum a metodológia, ISBN 978-80-971251-1-0. Arról, ami kell

Vzdelávanie, výskum a metodológia, ISBN 978-80-971251-1-0. Arról, ami kell Arról, ami kell ANDRÁS Ferenc Pannon Egyetem, Antropológia és Etika Tanszék, Veszprém andrasf2011@gmail.com Hármas felosztás A legyen igét nehezen nélkülözheti bármely etikával vagy morállal foglalkozó

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben