A templom elõtt áll Kalotai K. Ottó I. Világháborús Hõsi E m l é k m û v e. A h a j d ú történelmet szimbolizáló két

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A templom elõtt áll Kalotai K. Ottó I. Világháborús Hõsi E m l é k m û v e. A h a j d ú történelmet szimbolizáló két"

Átírás

1 Látnivalók 2013.

2 1

3 Kiadványunkkal olyan városnézõ sétára invitáljuk, mely során megismerheti városunk jelenét, ízelítõt kaphat a város múltjáról, építészeti örökségérõl. A Hajdúság Észak-keleti kapujában fekszik Hajdúnánás, e közel lakosú város. A település magja a szabályos utcahálózat mértani közepén elhelyezkedõ fõtér. Innen indulnak a sugarasan kifutó utak, a tölcséresen táguló utcák. Így Ön bármelyik irányból a város fõterére érkezik. Ez városunk központja, amely az egykori Bocskai- majd Piactér volt. Ma már gondozott, pihenésre invitáló park. A téren és a sétálóutcán több szökõkút, árnyékos pad teszi kellemessé a pihenést, nézelõdést. A park fái között meghúzódó szobrok, a köré fölépült épületek harmonikus együttese érdekes látnivalót kínál a nézelõdõnek. 1 A hadak viharában többször újjáépült Református Templom karcsú, sudár tornya 62 méterével emelkedik ki az alföldi síkságból. Az 1792-ben épült templom több átépítésen ment keresztül, s a XIX. század végén kapta mai formáját. Ebben az idõben épült híres fakazettás mennyezete és megyeszerte híres orgonája is a város országos hírû zenepedagógusa, Makláry Lajos tervei alapján. A fából készült emeleti részt és az orgonát 12 oszlop támasztja alá. Szentéllyel nem rendelkezik, a szószék a déli falon helyezkedik el. 1 A templomot a múlt század végéig egy várfalszerû, lõrésekkel ellátott téglaerõdítmény vette körül sarokbástya erõdítésekkel. Ennek néhány méternyi falszakasz rekonstrukciója a II. világháború polgári áldozatainak és hõsi halált halt katonáinak emlékét õrzi. 2

4 1 A templom elõtt áll Kalotai K. Ottó I. Világháborús Hõsi E m l é k m û v e. A h a j d ú történelmet szimbolizáló két a l a ko s b ro n z ko m p oz í c i ó, feliratokkal, hõsi névsorral, az ország és a hajdúk címerével ellátott talapzaton áll végére megvalósult a mûalkotás teljes restaurálása tól egyben II. Világháborús Hõsi Emlékmû is. A református templomtól néhány percnyi sétával jutunk el a Hunyadi u. 21. sz. alatt álló Hajdú Ház és Kovácsmûhelyhez. A Hajdúnánáson felkutatott tárgyakkal berendezett tájház tipikus alföldi ház: náddal fedett, három osztatú pitvar, nagyház, kisház -, egyenes épület, hosszában tornác vonul végig. A falak vályogból készültek, fehérre meszeltek, lábazatuk fekete. Az udvaron gémeskút, góré, nyitott szín, lovasszán és régi lõcsösszekér is található. Hátul található az egykori istállóból átalakított hagyományos kovácsmûhely, melynek falain a különbözõ kéziszerszámok mellett kész kovácsolt termékeket is láthatunk. E parasztházat 1980-ban nyilvánították mûemlékházzá, és 1984 óta látogatható. 2 A templom nyugati oldalán egy régi, ben épült, ma református általános iskolaként mûködõ intézmény fogadja az arra sétálót. 3

5 A templom szomszédságában, a Kossuth utcán áll egy érdekes, félgömb kupolájú épület, a Bocskai Filmszínház, mely napjainkban is moziként és ifjúsági- és teleházként üzemel. A tér keleti oldalán járókövezett, padokkal kialakított kis pihenõhelyet fedezhetünk fel, ahol egy Ivókútnál szomjunkat is olthatjuk. Alkotója Hondromatisz Rigasz, görög származású szobrászmûvész. Az õ munkáját dicséri az Or vosi Rendelõ elõtt álló Várandós nõ c. kompozíció is A tér legimpozánsabb épülete a századfordulón épült Városháza,mely eklektikus stílusával sajátos hangulatot kölcsönöz a térnek. Az emeleti vitrinben idõszaki kiállítások tekinthetõk meg. A tágas emeleti díszterem 110 fõ befogadására alkalmas. Falait Kovács János arcképfestõ alkotásai - Kossuth Lajost és Bocskai Istvánt ábrázoló teljes alakos festményei - díszítik. 6 A Városháza nagykapuján kilépve városunk elsõ díszpolgárának, Kossuth Lajosnak egész alakos bronz szobrát láthatjuk. Horvai János alkotását 1904-ben avatták, melyen Kossuth fia, Ferenc is részt vett. A mûalkotás restaurálása 2012-ben történt. 6 4

6 A szobor elõtt elhaladó sétányon találkozhatunk Bocskai István egész alakos szobrával is. Gyõrfi Lajos szobrászmûvész alkotása december 11-én, a korponai kiváltságlevél kiadásának 400. évfordulóján került méltó helyére. 7 A s é t á ny vé g é n a s z a b a d téri színpadhoz jutunk, mely a nyári esték rendezvényeinek hangulatos helyszínéül szolgál. A színpad mellett december 12- én avatták fel a testvérvárosi címerfalat, amelyen a lengyel Ustron, a felvidéki Pöstyén és az erdélyi Érmihályfalva városainak címerei láthatók. A falra merõlegesen állított Hajdúnánás címer a kapcsolatok erõsségének és az összetartozásnak a szimbóluma. A falon az ötödik hely még szabad, várva egy új testvérvárosi kapcsolat kialakítására. A címereket Laborcz Flóra ötvös-szobrászmûvész készítette. 7 A színpad mögött az eklektikus stílusú egykori Járásbíróság és Fogház épületéhez érkezünk. Az 1872-ben megalakult Járásbíróság 1909-ben kapott önálló épületet. A hivatali helyiségek az emeleten, míg a börtönõr lakása és a cellák az alsó szinten kaptak helyet ben a Járásbíróság megszûnt. 7 5

7 A Köztársaság tér nyugati oldalán egy igen szép épület hívja fel magára a figyelmet, ez a Kéky L ajos Városi Mûvelõdési Központ. A patinás homlokzatú é p ü l e t b e n B o c s k a i Vendéglõnek épült Berger Jenõ ter vei alapján. A szálloda, vendéglõ és bálterem 1930-ig látta el funkcióját, ezután átalakították mozivá, majd a II. világháború után a kultúra házává vált, és ma is a mûvelõdést 9 8 szolgálja ban, egy modern 380 férõhelyes színházteremmel bõvült az épület. A mûvelõdési ház elõtti hársfa sor árnya alatt pihenve, a padokon üldögélve szemügyre vehetjük a falon elhelyezett A hajdúk letelepedése c. dombormûvet, mely Gyurcsek Ferenc alkotása. A fõtér egyik szögletében húzódik meg a kicsiny Római Katolikus Templom. A város kevés számú katolikus hívõje Samassa József egri érsek 1895-ös rendeletének köszönheti templomát, mely hazánk 1000 éves fennállásának tiszteletére épült. A t e m p l o m t ó l é s z a k r a á l l ó emlékoszlop az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak állít emléket. A templomtól mintegy 200 méterre, a Bocskai úton egy sárga homlokzatú, 1895-ben emelt épület áll, ablakai fölött gipszstukkó méhecskékkel. Egykor a bal szárnyában a Hajdúnánási Takarékpénztár, jobbra Úri Kaszinó mûködött. A II. világháborút követõen pártház lett, majd 1984-ben a Városi Könyvtárat alakították ki benne tól a Helytörténeti Gyûjtemény állandó és idõszaki kiállításainak ad otthont. 10 6

8 11 12 Szemben egészen más, bauhaus stílusú, több emeletes épület áll. Jelenleg itt mûködik a Móricz P á l n e v é t v i s e l õ v á r o s i könyvtár, melynek több mint kötetes gyûjteménye van. Az épület elõtt Petõfi Sándor mellszobra található. Az ban alkotott mûvet Laborcz Ferenc, Munkácsy díjas mûvész készítette. A könyvtártól már látszik a Tûzoltóság épülete elõtt álló régi tûzoltó locsolókocsi és Szent Flórián szobor. A sarkon ártézi kút vize csordogál, ahol néha bizony sorba kell állni a gyógyhatású vízért. Vele szemben találjuk a Kõrösi Csoma Sándor Gimnázium épületét. A mai épület 1906-ra épült fel eklektikus stílusban, Orth Ambrus tervezésével és Weil Rezsõ, valamint Szilárd Lajos építészek vezetésével. A z intézmény fõépületének állaga erõsen megromlott, de 2006-tól már ismét nemes pompájában tekinthetjük meg. 13 A gimnáziummal szembeni kis ház falán emléktáblát találunk:,,ebben a gyógyszertárban kezdte meg pályafutását és világraszóló jelentõségû kutató munkáját Kabay János gyógyszerész ( ) a hazai morfingyártás megalapítója. 14 A gyógyszertár mellett a Rendõrség épületét láthatjuk. Az 1900-as évek elején alakult ki a mai rendõrség elõdje. A II. világháború után költözött ebbe az épületbe. 7

9 15 Folytassuk sétánkat a gimnázium másik oldalán, a Jókai utcán. A szépen faragott székelykapun belépve találhatjuk az Aranyszalma Alkotóház és Galériát, ahol Reszeginé Nagy Mária népi iparmûvész segítségével a hagyományos szalmafonás rejtelmeivel ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. Az épületben a szalmamúlttal, a szalma feldolgozással kapcsolatos emlékek láthatóak, valamint szomszédságában találunk egy korhûen berendezett parasztházat. A fõépület alkalmas alkotótáborok, kézmûves bemutatók megtartására is. Az Alkotóház melletti ház falán lévõ tábla emlékeztet minket a város tragikus sorsú költõjének, Maghy Zoltánnak szülõházára. A város mûemlékké nyilvánított háza a Zrínyi utcán található Csohány kúria. A felújított épület a város nagy polgármesterének, Csohány Lászlónak szülõháza. Az õ munkássága alatt építették a gimnáziumot, a Kaszinó, a Járásbíróság és a Bocskai Vendéglõ épületét, ekkor állították fel a Kossuth szobrot, befutott az elsõ vonat, megalakult az Önkéntes Tûzoltó Egylet, a városban téglajárdákat raktak le, kutakat fúrtak és számos, a várost szolgáló intézkedés kötõdik nevéhez. Ma magánlakás, így nem is látogatható. 16 8

10

11

12 17 A Jókai úton a Gyógyfürdõ elõtt elhaladva a Keleti-fõcsatornán kiépített Vízi túra fogadóállomáshoz érkezünk. A Fürdõ út, valamint a Keletifõcsatorna közelében több horgásztavat is találunk A stranddal szembeni bekötõúton juthatunk el az ország elsõ strucctenyésztõ farmjára. Az érdekes látnivalót kínáló tenyészet az 1993-as megalapítás óta nyitott a látogatók elõtt. A fõleg gazdasági állattartás bemutatása különleges idegenforgalmi attrakciót rejt magában, de a tulajdonosok nem szeretnék hangsúlyossá tenni, mint turisztikai látványosságot. Nevezetesek, a Csepûs szõlõben található, az 1870-es évekbõl való csõszkunyhók, melyek közül hármat az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelõség mûemlék jellegû építménnyé nyilvánított az évi helyreállításukat követõen

13 A város több pontjáról, sõt már a városba érkezve is messzirõl láthatjuk a Csiha Malom 54 m magas épülettömbjét, melyet Hajdúnánás hozományaként is megjelöltek az EU csatlakozás kapcsán. 21 A malommal szemközti, elhagyott gyártelep mellett vezet egy kis ösvény a drótkerítéssel elzárt zsidó temetõhöz. Tedej, Hajdúnánás városrésze számos lehetõséget kínál az aktív turizmus kedvelõinek. Vadászhat, horgászhat vagy a lovas sport szépségének hódolhat e hatalmas, érintetlen pusztai tájon

14 23 Hajdúnánási Gyógyfürdõ A régió egyik legkedveltebb fürdõje a Hajdúnánási Gyógyfürdõ, amely különbözõ hõfokú és vízösszetételû medencéivel egyaránt kellemes pihenést, szórakozást, gyógyulást nyújt a strandkedvelõknek és a gyógyulni vágyóknak is. Hajdúnánás felbecsülhetetlen természeti kincse a 67 C fokos gyógyvíz, mely elsõsorban ízületi, mozgásszervi és nõgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. A strandfürdõ 14 hektáros területen fekszik, mely parkosított zöld területeivel, úszó-, gyógy- és pancsoló medencéivel, élménymedencéjével, csúszdáival a legjelentõsebb turisztikai attrakció városunkban. A szaunázás szerelmesei számára komplex szauna-park létesült, melyben gõzfürdõ, két finn szauna várja az ellazulni és felfrissülni vágyókat. A fürdõ területén és a város magánszálláshelyein mindenki megtalálhatja a számára megfelelõ szálláslehetõséget is. 13

15 Falusi turizmus Városunk határából ered a Hortobágy-folyó, ez a vízfolyás kapcsolja össze városunk határát a Hortobággyal. A történelmi Hortobágy részeként Hajdúnánáson ma is élõ pásztorkultúra õrzi a tradícionális állattartást és növénytermesztést. Kendereskert VÁROSUNK BÜSZKESÉGE, HAGYOMÁNYAINK ÕRZÕJE v A kertészetben tájegységünkre jellemzõ mezõgazdasági növényeket gondoznak a közmunka program dolgozói, szakember irányítása alatt. Az állatgondozóban hazai õshonos állatfajták - mangalica sertés, magyar racka juh, kecske, szürke szamár, szarvasmarha, ló illetve tanyasi tyúk is megtekinthetõk. A m e z õ g a zd a s á g i p ro g r a m p ro j e k t j e i megtekinthetõk a Fürdõ utcán a Gyógyfürdõt elhagyva a Keleti fõcsatorna irányába haladva Reményeink szerint idén nyártól új turisztikai látványosságként várja vendégeit a Kendereskert, amely egy élõ pásztormúzeum, ahol a hagyományos háztáji gazdálkodást, pásztorkodást kívánjuk szemléltetni a tájegységünkre jellemzõ mezõgazdasági növények, dísznövények termelésével valamint állatok tenyésztésével. Hajdúnánáson mindig is nagy hagyománya volt a minõségi és mennyiségi állattartásnak - az 1935-ös adatok szerint akkor még 4000 szürkemarhát tartottak, többet mint a hajdúvárosokban összesen. A szarvasmarha valósággal családtagnak számított ebben az idõben. 14

16 XX. század elején érezhetik magukat azok, akik a város természet adta látnivalóit lovas szekéren szeretnék megtekinteni. Részesei lehetnek igazi betyáros lovasbemutatónak. A pusztán, korhû ruhába öltözött helyi fiatalemberek bográcsban fõzik e táj jellegzetes pásztor ételét az öhönt. A bemutatók alkalmával lehetõség van egyéb pásztorételek megkóstolására is, pl. gulyásleves, marha- vagy kecskepörkölt. Továbbá lehetõség van pálinkakóstolásra, tájjellegû boraink kóstolására, melyhez friss, kemencében sült pogácsát kínálunk. A természetben eltöltött napon hagyományõrzõ folklór mûsorokkal is bemutatjuk e táj jellegzetességeit: viselet bemutatása, néptáncbemutató, táncház, citerazenekar bemutatói. 15

17 A kérészek nászrepülése, avagy a Tiszavirágzás Június végén a Tisza-és mellékfolyóin,mint ahogy Hajdúnánás határában a Keleti-fõcsatornán a kérészek násztánca ejti ámulatba a folyóparton sétálókat. A rajzás kb. 18 órától 21 óráig tart, tömeges rajzásra napos, csendes idõben jobban számíthatunk. E rövid életû, csodálatos rovarok vízparti szerelme egyedülálló természeti jelenségként lenyûgözõ látványt nyújt! Darvak vonulása Az õszi daruvonulás azért különleges jelenség, mert ezek a nagy testû madarak nemcsak átrepülnek az országon, hanem pár hónapig itt is maradnak. Eközben a több ezernyi madár naponta kétszer rendkívül látványos keretek között szárnyra kel, hajnalban a táplálkozó területeket elhagyják a tavi éjszakázóhelyeket, este pedig visszatérnek oda. Ilyenkor úton-útfélen találkozhatunk velük Hajdúnánás határában is. 16

18 Turisztikailag jelentõs rendezvények NaNá Színház: Hajdú rege Március 27. (szerda) 19 óra A zenés történelmi játék a hajdú õsök letelepedésérõl ma is elgondolkodtat, nevettet és megríkat bennünket. Mert ugye hazavágyunk mindannyian?.. De mit is jelent az a szerelmes vágyódásunk az otthon és egy másik ember után? NaNá Színház: Kukás guru vígjáték Április 18. (csütörtök) 19 óra Guru érkezik Indiából Kócsi úrékhoz. No, de mit szól ehhez a ház ura? Szerelmi három szög, egy zambiai, a zabigyerekek, és a Sára kikapós karmája mindez jól összekeverve egy kisvárosban lakó vállalkozó nappalijában! De majd mindent megold a postás és a Gödény Dezsõ a kukás! Vagy mégse? Majális Május 1. (szerda) Zenés reggeli ébresztõ a város utcáin. Szórakoztató programok a fõtéren és Szabó Leslie valamint Tóth Gabi koncertjei. VII. Öhönfõzõ verseny és Kárpát-medencei Ifjúsági Néptánc Együttesek Találkozója Június 15. (szombat) Szeretettel várjuk a város hagyományának számító öhönfõzõ fesztiválján, ahol megkóstolhatja e tájegység jellegzetes hajdúsági ételét vagy részt vehet a versengésben és megmutathatja, hogyan is készül az igazi, hamisítatlan öhön. Hagyományos Aratók Találkozója Július 6. (szombat) A hagyományos kézi aratás bemutatása és versenye valamint népmûvészeti csoportok elõadásai. 17

19 Moto-Rock Fesztivál Motoros találkozó és Rock Fesztivál Július (csütörtök vasárnap) Többek között: Viharmadarak, Depresszió, Ossian, Ismerõs arcok, Blues Company koncertek és egész napos szórakoztató rendezvények. Nánási Vigasságok Július (szombat vasárnap) Tervezett programok között szerepel koktélbemutató, kertrendezési bemutató, kabaré és operett est, Hajdúknak szépsége szépségverseny, testvérvárosi és helyi csoportok fellépése, pásztorételek fõzõversenye és Népmûvészeti Vásár, valamint több könnyûzenei zenekar koncertje. Szent István Napi programok Augusztus (hétfõ-kedd) Ünnepi istentisztelet, kenyérszentelés, Hazaváró ünnep, Janicsák Veca mûsora, szabadtéri családi- és szórakoztató mûsorok, tûzijáték valamint utcabál. Szüreti Sokadalom Szeptember 14. (szombat) A hagyományos szüreti sokadalom alkalmából szebbnél szebb feldíszített lovak, lovasok, kocsik és szekerek vonulnak fel a város fõutcáin. A fõtéren közös nótázás, egyedülálló csergetõverseny, kulturális mûsorok és esti bál színesítik a szüreti ünnepet. Premier Színjátszó Találkozó November 18. hetében Amatõr színjátszó csoportok bemutatkozása és versenye. Pontosabb és bõvebb tájékoztatás a Kéky Lajos Városi Mûvelõdési Központ munkatársaitól kérhetõ. A programváltozás jogát a szervezõk fenntartják! 18

20 Sport- és szabadidõs tevékenységek Az aktív pihenésre vágyók számos sportolási lehetõséget is találnak a város területén. 1. Városi Gyógyfürdõben található sport és szabadidõs tevékenységek: 1.1 Úszás, strandröplabdapálya, futballpálya, masszázs, szauna stb. A fürdõ területén két strandröplabdapálya és egy strandfocipálya található. A pénztárnál megváltott belépõjegy ingyenes használatra jogosít fel. Sport-, frissítõ- talp- és hagyományos thaimasszázst is igénybe vehetnek a vendégek (külön díj ellenében). 1.2 Teniszpálya Nyitva tartás: május 1. - október óra A fürdõ területén három teniszpálya található. (Pályadíj van.) 1.3 Csónakázás, vizibicikli kölcsönzés A gyógyfürdõ területén található csónakázótavon vizisportokra is lehetõség van. 2. Lovaglás 2.1 Martinek Lovasudvar Cím: 4080 Hajdúnánás, Petõfi utca 76/c Tel.: 30/ ; 30/ Honlap: 2.2 Arany Zabla Lovas Egyesület Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u C lh. 1/4 Tel.: 20/ ; 20/ Honlap: 2.3 Tedeji Lovarda Cím: 4085 Hajdúnánás-Tedej Fõ út 9. Tel.: 52/ , 30/ Honlap: 3. Bocskai kajak-kenu sportkör Tel.:20/ (Tóth Imre) 19

21 4. Mozi vetítés, kézmûves foglalkozások és asztaliteniszezési lehetõség Okkal Más Okkal Ifjúsági Egyesület Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. Tel.: 52/ ; 20/ Honlap: 5. Edzõtermek 5.1 Active Fitness Cím: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. Tel.: 30/ (Csiha Sándor) Nyitva tartás: hétfõ - szombat: óra vasárnap: óra 5.2 Freya Minisportcentrum Cím: 4080 Hajdúnánás, Attila u. 91. Tel.: 52/ ; 20/ (Simon István) Honlap: freyasport.hupont.hu Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: óra szombat-vasárnap: elõzetes egyeztetés után 5.3 Hajdúnánási Spartacus Súlyemelõ és Body Klub Cím: 4080 Hajdúnánás, Hõsök Ligete A klub elérhetõségeit a Tourinform Irodában kérheti! 6. Íjásztatás, íjászoktatás, 3D-s állat célokra versenylövés Cím: 4080 Hajdúnánás, Hõforrás u. 2/a. Tel.: 20/ (Nagy Imre) Honlap: 7. Gyöngyszem Sport-és Szabadidõközpont Cím: 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 14. Tel.: 52/ (információ és pályafoglalás a bowling-hoz és a fallabdához) 8. Vízitúra Fogadóállomás (vízi sporteszközök kölcsönzése) Cím: 4080 Hajdúnánás, Keleti-fõcsatorna (Fürdõ u. végén) Tel.: 30/ (Nagy Gábor) Pontosabb és bõvebb tájékoztatást a szolgáltatók elérhetõségein kérhetnek. Elõzetes egyeztetés ajánlott. 20

22 Városunk értéke, közösségünk ereje! Bocskai Korona Hajdúnánás helyi pénze A Bocskai Korona egy olyan utalvány, fizetõeszköz, amelyet Hajdúnánáson, az elfogadóhelyeken lehet felhasználni. Fizetések sorozatát lehet lebonyolítani vele az étkezési és más áruvásárlási utalványoktól eltérõen -, ettõl válik helyi pénz -zé. A helyi pénz mûködésének egyik alapeleme a bizalom, a kölcsönös együttmûködés és az összefogás. A kezdeményezés célja és szerepe, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi termeléssel, szolgáltatással. Kibocsátója a Hajdúnánási Holding Zrt. A Bocskai Korona - a Hajdúságra jellemzõ motívumokkal - 500, 1000, 2000, 5000, és Korona címletben jelenik meg. Egy kiemelt, zárt rendszerû, biztonsági technológiával rendelkezõ, értékpapírok, utalványok gyártására specializálódott nyomda állítja elõ, így a címletek a forinthoz hasonló, nagyon magas színvonalú biztonsági elemekkel rendelkeznek. 21

23 Kézzelfogható kedvezmény Miért jó...? A Bocskai Korona hasonlóan, más étkezési vagy vásárlási utalványhoz készpénzt helyettesítõ fizetõeszköz, amely vásárlások, igénybe vett szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható. A vállalkozások a Bocskai Koronával fizetõk számára kedvezményt biztosítanak, melyet az elfogadóhelyi hálózathoz való csatlakozásukkor vállalnak. A kedvezmény mértéke, és az, hogy ez milyen árucikkre és szolgáltatásra terjed ki, a szerzõdött partner vállalásától függ. Hogyan? A Bocskai Koronához bárki hozzájuthat akár forint átváltásával, akár a munkáltatója által biztosított bizonyos juttatás által. Bocskai Korona vásárolható a HÉPSZOLG Kft. pénztárában (Hn. Kossuth u. 22.), a Hajdúnánás Városi Önkormányzat pénztárában (Hn. Köztársaság tér 1.) valamint a Tourinform Irodában (Hn. Köztársaság tér 6.). A Bocskai Korona 500-nál kisebb címleteinek váltópénze a forint. A megvásárolt Bocskai Koronát elköltheti a szerzõdött elfogadóhelyeken, visszaváltásra nincs lehetõség! Hol? Városunkban 60 partnerünk közel 90 elfogadóhelye várja a Bocskai Koronával fizetõket. Elfogadóhelyeink között megtalálhatóak szálláshelyek, élelmiszer- és egyéb boltok, éttermek, cukrászda, színház, valamint a 20% kedvezményt biztosító Hajdúnánási Gyógyfürdõ. A Bocskai Koronával rendelkezõ vásárló felkeresve azokat az üzleteket, amelyek a Bocskai Koronát elfogadják, a vásárlása során érvényesíti az õt megilletõ kedvezményt. A Bocskai Korona Elfogadóhely matricával rendelkezõ vállalkozások aktuális listája megtalálható az Információs Pontokon és a honlapon. Elérhetõségek: Honlap: Tel.: 0670/

24 Közérdekû információk Városháza 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Tel.: 52/ ; Fax: 52/ Kéky Lajos Városi Mûvelõdési Központ 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. Tel./Fax: 52/ ; 70/ Hajdúnánási Gyógyfürdõ 4080 Hajdúnánás, Fürdõ u. 7. Tel.: 52/ , Fax: 52/ Tourinform Iroda Szezonban: (jún.1 - szept. 14) 4080 Hajdúnánás, Fürdõ u. 7. Szezonon kívül: (szept. 15 máj. 31) 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. Tel./Fax: 52/ Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12. Tel.: 52/ Orvosi Rendelõ 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10, Tel.: 52/ Gyógyszertárak 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. Tel./Fax: 52/ Köztársaság tér 5. Tel.: 52/ Dorogi u. 10. Tel./Fax: 52/ Bocskai utca 22. Általános segélyhívó: 112 Mentõk: 104, 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11. Tûzoltóság: 105, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 27. Rendõrség: 107, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u Felelõs kiadó: Bíró István

Mezôtúr köszönti Önt! Legyen Ön is MEZŐTÚRista!

Mezôtúr köszönti Önt! Legyen Ön is MEZŐTÚRista! Mezôtúr köszönti Önt! Mezőtúr az Alföld közepén, a Nagykunságban, Budapesttől 150 km-re, a 46-os főút mentén helyezkedik el. A Hortobágy-Berettyó-főcsatorna két partján fekvő város a Budapest-Szolnok-Békéscsaba

Részletesebben

Kossuth Lajos Tudomány Egyetem

Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Debrecen, Magyarország második legnagyobb városa, a keleti országrész tudományos és kulturális központja, fesztiválváros. A protestantizmus egyik fellegvára, amiért gyakran

Részletesebben

Kedves Vendégünk! kulturális programok, rendezvények. szálláshely. aktív turizmus, túra. gasztronómia, étterem. fürdő, medence. kerékpáros turizmus

Kedves Vendégünk! kulturális programok, rendezvények. szálláshely. aktív turizmus, túra. gasztronómia, étterem. fürdő, medence. kerékpáros turizmus kulturális programok, rendezvények Kedves Vendégünk! szálláshely aktív turizmus, túra gasztronómia, étterem fürdő, medence kerékpáros turizmus lovassport horgászat hagyományőrzés természetismeret helyi

Részletesebben

Mezôtúr köszönti Önt! Legyen Ön is MEZŐTÚRista!

Mezôtúr köszönti Önt! Legyen Ön is MEZŐTÚRista! Mezôtúr köszönti Önt! Mezőtúr az Alföld közepén, a Nagykunságban, Budapesttől 150 km-re, a 46-os főút mentén helyezkedik el. A Hortobágy-Berettyó-főcsatorna két partján fekvő város a Budapest-Szolnok-Békéscsaba

Részletesebben

Vendégváró Tápió-vidék

Vendégváró Tápió-vidék ELÕSZÓ A Budapesttõl alig 40 km-re fekvõ Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, de ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik. A fõ közlekedési útvonalakból kiesve a Gödöllõi-dombság

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Múlt és ma... pannonhalma. 7. OLDAL látnivalók a városban

Múlt és ma... pannonhalma. 7. OLDAL látnivalók a városban Múlt és ma... pannonhalma 7. OLDAL látnivalók a városban Cím: Múlt és ma... Pannonhalma Felelős kiadó: Pannonhalma Város Önkormányzata, 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. 10. Tel.: (+36) 96 554 210, titkarsag@pannonhalma.hu,

Részletesebben

El szó. További információkért, programajánlatokért keresse fel honlapunkat. www.alfoldipuszta.hu. vagy az illetékes Tourinform Irodákat.

El szó. További információkért, programajánlatokért keresse fel honlapunkat. www.alfoldipuszta.hu. vagy az illetékes Tourinform Irodákat. El szó A Dél-Alföldön élők szellemi és a tárgyiasult kulturális öröksége sokat köszönhet, ugyanakkor kiszolgáltatottja is a természeti adottságoknak. Ezen a vidéken hol elnéptelenedésre adott okot a történelem

Részletesebben

Debrecen. kultúra + turizmus + gasztronómia + egészség + sport

Debrecen. kultúra + turizmus + gasztronómia + egészség + sport Debrecen 2008 kultúra + turizmus + gasztronómia + egészség + sport Rendszeres programok Debreceni Maskarádé február DESZKA Kortárs Magyar Drámák Fesztiválja február Debreceni Tavaszi fesztivál március

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve A Nagykun Látogatóközpont a városba érkező vendégek fogadó, információs központja. Attraktív, interaktív, látványos kiállításának alapötletét a kunok kalandos letelepedése ihlette. A karcagi kunkapun belépve

Részletesebben

Délibábok. földjén. Észak-Alföld

Délibábok. földjén. Észak-Alföld Délibábok földjén Észak-Alföld www.itthon.hu Itthon otthon van 1 TARTALOMJEGYZÉK...................................... 1 RABUL EJTŐ SZABADSÁG................................. 1 SOKARCÚ TERMÉSZET....................................

Részletesebben

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNY A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Szentes Város. Idegenforgalmi Koncepciója 2007.

Szentes Város. Idegenforgalmi Koncepciója 2007. Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. Az idegenforgalom trendjei és a fejlesztések irányvonalai... 3 1.1.1. Nemzetközi trendek... 3 1.1.1. A turizmus Magyarországon... 3

Részletesebben

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Arany Diák Alapítvány, 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 10. Arany János Általános Iskola (Nagy Istvánné, Nagy Lajos) Nagykun Kisújszállásért Alapítvány

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK 2012

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK 2012 HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK 2012 Hajdúnánás Város Településrendezési vizsgálatok - 2012 1 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BT. Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca

Részletesebben

Tápió-vidéki programajánló

Tápió-vidéki programajánló 2011 Tápió-vidéki programajánló a Tápió-vidék térképe K u lt u r á l i s f o ly ó i r at a z i n t e r n e t e n. Friss hírek, beharangozók, beszámolók, riportok a Tápió-vidék településeinek eseményeiről,

Részletesebben

Dél-alföldi. Programajánló

Dél-alföldi. Programajánló 2014 Dél-alföldi Programajánló 2 Dél-Alföldi Programajánló 2014 Kedves Utazó! A Dél-Alföld számtalan ismert és kevésbé ismert látnivalója mellett az utazás megtervezésekor érdemes számba venni az utazási

Részletesebben

Kalandozás a királyok városában. Székesfehérvár. Történelem Látnivalók Programok. www.szekesfehervar.hu

Kalandozás a királyok városában. Székesfehérvár. Történelem Látnivalók Programok. www.szekesfehervar.hu Kalandozás a királyok városában Székesfehérvár Történelem Látnivalók Programok KIRÁLYI FOGADTATÁS Álljon meg egy kis időre, foglaljon helyet a történelmi Belváros hangulatos kávézóinak teraszán, és szívja

Részletesebben

Dél-Alföld vizei. Vízben jók vagyunk! Vízben jók vagyunk! www.itthon.hu

Dél-Alföld vizei. Vízben jók vagyunk! Vízben jók vagyunk! www.itthon.hu Dél-Alföld vizei Vízben jók vagyunk! Vízben jók vagyunk! www.itthon.hu Tisztelt Olvasó! A Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyét magába foglaló Dél-alföldi Régióban minden kedves látogató megtalálhatja

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

www.delinapfeny-turizmus.hu Délinapfény turizmus

www.delinapfeny-turizmus.hu Délinapfény turizmus www.delinapfeny-turizmus.hu Délinapfény turizmus Herczeg József polgármester ALGYŐ Kedves Olvasó! Algyő polgármestereként nagy örömömre szolgál, hogy köszönthetem Önt és röviden bemutathatom településünket.

Részletesebben

www.iranydebrecen.hu 1

www.iranydebrecen.hu 1 www.iranydebrecen.hu 1 Az életerős város DEBRECEN SZERETÜNK STÍLUSOSAN ÉLNI VÁRJA ÖNT A RÉGIÓ DIVATKÖZPONTJA Debrecen Magyarország második legnagyobb városa. Az ország északkeleti részében, az Észak-Alföldön

Részletesebben

Kérem az Idegenforgalmi Koncepció megtárgyalását, megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT

Kérem az Idegenforgalmi Koncepció megtárgyalását, megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Domokos Andrea Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén

Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén Turisztikai kalauz a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kalandozás a múltban... 2. Csábító ízek, fenséges falatok... 16. Kulturális és gasztronómiai rendezvényajánló...

TARTALOMJEGYZÉK. Kalandozás a múltban... 2. Csábító ízek, fenséges falatok... 16. Kulturális és gasztronómiai rendezvényajánló... TARTALOMJEGYZÉK Kalandozás a múltban... 2 Hívogató Hortobágy... 3 Kecses templomok, mesebeli kastélyok és várak... 4 Kincses múzeumok, gyűjtemények... 8 Hagyományőrző kézműveseink... 12 Csábító ízek, fenséges

Részletesebben

HAJT-A Csapat Egyesület

HAJT-A Csapat Egyesület HAJT-A Csapat Egyesület Bénye Farmos Gomba Káva Kóka Mende Monor Monorierdô Nagykáta Nyáregyháza Pánd Péteri Pilis Sülysáp Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecsô

Részletesebben