A templom elõtt áll Kalotai K. Ottó I. Világháborús Hõsi E m l é k m û v e. A h a j d ú történelmet szimbolizáló két

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A templom elõtt áll Kalotai K. Ottó I. Világháborús Hõsi E m l é k m û v e. A h a j d ú történelmet szimbolizáló két"

Átírás

1 Látnivalók 2013.

2 1

3 Kiadványunkkal olyan városnézõ sétára invitáljuk, mely során megismerheti városunk jelenét, ízelítõt kaphat a város múltjáról, építészeti örökségérõl. A Hajdúság Észak-keleti kapujában fekszik Hajdúnánás, e közel lakosú város. A település magja a szabályos utcahálózat mértani közepén elhelyezkedõ fõtér. Innen indulnak a sugarasan kifutó utak, a tölcséresen táguló utcák. Így Ön bármelyik irányból a város fõterére érkezik. Ez városunk központja, amely az egykori Bocskai- majd Piactér volt. Ma már gondozott, pihenésre invitáló park. A téren és a sétálóutcán több szökõkút, árnyékos pad teszi kellemessé a pihenést, nézelõdést. A park fái között meghúzódó szobrok, a köré fölépült épületek harmonikus együttese érdekes látnivalót kínál a nézelõdõnek. 1 A hadak viharában többször újjáépült Református Templom karcsú, sudár tornya 62 méterével emelkedik ki az alföldi síkságból. Az 1792-ben épült templom több átépítésen ment keresztül, s a XIX. század végén kapta mai formáját. Ebben az idõben épült híres fakazettás mennyezete és megyeszerte híres orgonája is a város országos hírû zenepedagógusa, Makláry Lajos tervei alapján. A fából készült emeleti részt és az orgonát 12 oszlop támasztja alá. Szentéllyel nem rendelkezik, a szószék a déli falon helyezkedik el. 1 A templomot a múlt század végéig egy várfalszerû, lõrésekkel ellátott téglaerõdítmény vette körül sarokbástya erõdítésekkel. Ennek néhány méternyi falszakasz rekonstrukciója a II. világháború polgári áldozatainak és hõsi halált halt katonáinak emlékét õrzi. 2

4 1 A templom elõtt áll Kalotai K. Ottó I. Világháborús Hõsi E m l é k m û v e. A h a j d ú történelmet szimbolizáló két a l a ko s b ro n z ko m p oz í c i ó, feliratokkal, hõsi névsorral, az ország és a hajdúk címerével ellátott talapzaton áll végére megvalósult a mûalkotás teljes restaurálása tól egyben II. Világháborús Hõsi Emlékmû is. A református templomtól néhány percnyi sétával jutunk el a Hunyadi u. 21. sz. alatt álló Hajdú Ház és Kovácsmûhelyhez. A Hajdúnánáson felkutatott tárgyakkal berendezett tájház tipikus alföldi ház: náddal fedett, három osztatú pitvar, nagyház, kisház -, egyenes épület, hosszában tornác vonul végig. A falak vályogból készültek, fehérre meszeltek, lábazatuk fekete. Az udvaron gémeskút, góré, nyitott szín, lovasszán és régi lõcsösszekér is található. Hátul található az egykori istállóból átalakított hagyományos kovácsmûhely, melynek falain a különbözõ kéziszerszámok mellett kész kovácsolt termékeket is láthatunk. E parasztházat 1980-ban nyilvánították mûemlékházzá, és 1984 óta látogatható. 2 A templom nyugati oldalán egy régi, ben épült, ma református általános iskolaként mûködõ intézmény fogadja az arra sétálót. 3

5 A templom szomszédságában, a Kossuth utcán áll egy érdekes, félgömb kupolájú épület, a Bocskai Filmszínház, mely napjainkban is moziként és ifjúsági- és teleházként üzemel. A tér keleti oldalán járókövezett, padokkal kialakított kis pihenõhelyet fedezhetünk fel, ahol egy Ivókútnál szomjunkat is olthatjuk. Alkotója Hondromatisz Rigasz, görög származású szobrászmûvész. Az õ munkáját dicséri az Or vosi Rendelõ elõtt álló Várandós nõ c. kompozíció is A tér legimpozánsabb épülete a századfordulón épült Városháza,mely eklektikus stílusával sajátos hangulatot kölcsönöz a térnek. Az emeleti vitrinben idõszaki kiállítások tekinthetõk meg. A tágas emeleti díszterem 110 fõ befogadására alkalmas. Falait Kovács János arcképfestõ alkotásai - Kossuth Lajost és Bocskai Istvánt ábrázoló teljes alakos festményei - díszítik. 6 A Városháza nagykapuján kilépve városunk elsõ díszpolgárának, Kossuth Lajosnak egész alakos bronz szobrát láthatjuk. Horvai János alkotását 1904-ben avatták, melyen Kossuth fia, Ferenc is részt vett. A mûalkotás restaurálása 2012-ben történt. 6 4

6 A szobor elõtt elhaladó sétányon találkozhatunk Bocskai István egész alakos szobrával is. Gyõrfi Lajos szobrászmûvész alkotása december 11-én, a korponai kiváltságlevél kiadásának 400. évfordulóján került méltó helyére. 7 A s é t á ny vé g é n a s z a b a d téri színpadhoz jutunk, mely a nyári esték rendezvényeinek hangulatos helyszínéül szolgál. A színpad mellett december 12- én avatták fel a testvérvárosi címerfalat, amelyen a lengyel Ustron, a felvidéki Pöstyén és az erdélyi Érmihályfalva városainak címerei láthatók. A falra merõlegesen állított Hajdúnánás címer a kapcsolatok erõsségének és az összetartozásnak a szimbóluma. A falon az ötödik hely még szabad, várva egy új testvérvárosi kapcsolat kialakítására. A címereket Laborcz Flóra ötvös-szobrászmûvész készítette. 7 A színpad mögött az eklektikus stílusú egykori Járásbíróság és Fogház épületéhez érkezünk. Az 1872-ben megalakult Járásbíróság 1909-ben kapott önálló épületet. A hivatali helyiségek az emeleten, míg a börtönõr lakása és a cellák az alsó szinten kaptak helyet ben a Járásbíróság megszûnt. 7 5

7 A Köztársaság tér nyugati oldalán egy igen szép épület hívja fel magára a figyelmet, ez a Kéky L ajos Városi Mûvelõdési Központ. A patinás homlokzatú é p ü l e t b e n B o c s k a i Vendéglõnek épült Berger Jenõ ter vei alapján. A szálloda, vendéglõ és bálterem 1930-ig látta el funkcióját, ezután átalakították mozivá, majd a II. világháború után a kultúra házává vált, és ma is a mûvelõdést 9 8 szolgálja ban, egy modern 380 férõhelyes színházteremmel bõvült az épület. A mûvelõdési ház elõtti hársfa sor árnya alatt pihenve, a padokon üldögélve szemügyre vehetjük a falon elhelyezett A hajdúk letelepedése c. dombormûvet, mely Gyurcsek Ferenc alkotása. A fõtér egyik szögletében húzódik meg a kicsiny Római Katolikus Templom. A város kevés számú katolikus hívõje Samassa József egri érsek 1895-ös rendeletének köszönheti templomát, mely hazánk 1000 éves fennállásának tiszteletére épült. A t e m p l o m t ó l é s z a k r a á l l ó emlékoszlop az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak állít emléket. A templomtól mintegy 200 méterre, a Bocskai úton egy sárga homlokzatú, 1895-ben emelt épület áll, ablakai fölött gipszstukkó méhecskékkel. Egykor a bal szárnyában a Hajdúnánási Takarékpénztár, jobbra Úri Kaszinó mûködött. A II. világháborút követõen pártház lett, majd 1984-ben a Városi Könyvtárat alakították ki benne tól a Helytörténeti Gyûjtemény állandó és idõszaki kiállításainak ad otthont. 10 6

8 11 12 Szemben egészen más, bauhaus stílusú, több emeletes épület áll. Jelenleg itt mûködik a Móricz P á l n e v é t v i s e l õ v á r o s i könyvtár, melynek több mint kötetes gyûjteménye van. Az épület elõtt Petõfi Sándor mellszobra található. Az ban alkotott mûvet Laborcz Ferenc, Munkácsy díjas mûvész készítette. A könyvtártól már látszik a Tûzoltóság épülete elõtt álló régi tûzoltó locsolókocsi és Szent Flórián szobor. A sarkon ártézi kút vize csordogál, ahol néha bizony sorba kell állni a gyógyhatású vízért. Vele szemben találjuk a Kõrösi Csoma Sándor Gimnázium épületét. A mai épület 1906-ra épült fel eklektikus stílusban, Orth Ambrus tervezésével és Weil Rezsõ, valamint Szilárd Lajos építészek vezetésével. A z intézmény fõépületének állaga erõsen megromlott, de 2006-tól már ismét nemes pompájában tekinthetjük meg. 13 A gimnáziummal szembeni kis ház falán emléktáblát találunk:,,ebben a gyógyszertárban kezdte meg pályafutását és világraszóló jelentõségû kutató munkáját Kabay János gyógyszerész ( ) a hazai morfingyártás megalapítója. 14 A gyógyszertár mellett a Rendõrség épületét láthatjuk. Az 1900-as évek elején alakult ki a mai rendõrség elõdje. A II. világháború után költözött ebbe az épületbe. 7

9 15 Folytassuk sétánkat a gimnázium másik oldalán, a Jókai utcán. A szépen faragott székelykapun belépve találhatjuk az Aranyszalma Alkotóház és Galériát, ahol Reszeginé Nagy Mária népi iparmûvész segítségével a hagyományos szalmafonás rejtelmeivel ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. Az épületben a szalmamúlttal, a szalma feldolgozással kapcsolatos emlékek láthatóak, valamint szomszédságában találunk egy korhûen berendezett parasztházat. A fõépület alkalmas alkotótáborok, kézmûves bemutatók megtartására is. Az Alkotóház melletti ház falán lévõ tábla emlékeztet minket a város tragikus sorsú költõjének, Maghy Zoltánnak szülõházára. A város mûemlékké nyilvánított háza a Zrínyi utcán található Csohány kúria. A felújított épület a város nagy polgármesterének, Csohány Lászlónak szülõháza. Az õ munkássága alatt építették a gimnáziumot, a Kaszinó, a Járásbíróság és a Bocskai Vendéglõ épületét, ekkor állították fel a Kossuth szobrot, befutott az elsõ vonat, megalakult az Önkéntes Tûzoltó Egylet, a városban téglajárdákat raktak le, kutakat fúrtak és számos, a várost szolgáló intézkedés kötõdik nevéhez. Ma magánlakás, így nem is látogatható. 16 8

10

11

12 17 A Jókai úton a Gyógyfürdõ elõtt elhaladva a Keleti-fõcsatornán kiépített Vízi túra fogadóállomáshoz érkezünk. A Fürdõ út, valamint a Keletifõcsatorna közelében több horgásztavat is találunk A stranddal szembeni bekötõúton juthatunk el az ország elsõ strucctenyésztõ farmjára. Az érdekes látnivalót kínáló tenyészet az 1993-as megalapítás óta nyitott a látogatók elõtt. A fõleg gazdasági állattartás bemutatása különleges idegenforgalmi attrakciót rejt magában, de a tulajdonosok nem szeretnék hangsúlyossá tenni, mint turisztikai látványosságot. Nevezetesek, a Csepûs szõlõben található, az 1870-es évekbõl való csõszkunyhók, melyek közül hármat az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelõség mûemlék jellegû építménnyé nyilvánított az évi helyreállításukat követõen

13 A város több pontjáról, sõt már a városba érkezve is messzirõl láthatjuk a Csiha Malom 54 m magas épülettömbjét, melyet Hajdúnánás hozományaként is megjelöltek az EU csatlakozás kapcsán. 21 A malommal szemközti, elhagyott gyártelep mellett vezet egy kis ösvény a drótkerítéssel elzárt zsidó temetõhöz. Tedej, Hajdúnánás városrésze számos lehetõséget kínál az aktív turizmus kedvelõinek. Vadászhat, horgászhat vagy a lovas sport szépségének hódolhat e hatalmas, érintetlen pusztai tájon

14 23 Hajdúnánási Gyógyfürdõ A régió egyik legkedveltebb fürdõje a Hajdúnánási Gyógyfürdõ, amely különbözõ hõfokú és vízösszetételû medencéivel egyaránt kellemes pihenést, szórakozást, gyógyulást nyújt a strandkedvelõknek és a gyógyulni vágyóknak is. Hajdúnánás felbecsülhetetlen természeti kincse a 67 C fokos gyógyvíz, mely elsõsorban ízületi, mozgásszervi és nõgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. A strandfürdõ 14 hektáros területen fekszik, mely parkosított zöld területeivel, úszó-, gyógy- és pancsoló medencéivel, élménymedencéjével, csúszdáival a legjelentõsebb turisztikai attrakció városunkban. A szaunázás szerelmesei számára komplex szauna-park létesült, melyben gõzfürdõ, két finn szauna várja az ellazulni és felfrissülni vágyókat. A fürdõ területén és a város magánszálláshelyein mindenki megtalálhatja a számára megfelelõ szálláslehetõséget is. 13

15 Falusi turizmus Városunk határából ered a Hortobágy-folyó, ez a vízfolyás kapcsolja össze városunk határát a Hortobággyal. A történelmi Hortobágy részeként Hajdúnánáson ma is élõ pásztorkultúra õrzi a tradícionális állattartást és növénytermesztést. Kendereskert VÁROSUNK BÜSZKESÉGE, HAGYOMÁNYAINK ÕRZÕJE v A kertészetben tájegységünkre jellemzõ mezõgazdasági növényeket gondoznak a közmunka program dolgozói, szakember irányítása alatt. Az állatgondozóban hazai õshonos állatfajták - mangalica sertés, magyar racka juh, kecske, szürke szamár, szarvasmarha, ló illetve tanyasi tyúk is megtekinthetõk. A m e z õ g a zd a s á g i p ro g r a m p ro j e k t j e i megtekinthetõk a Fürdõ utcán a Gyógyfürdõt elhagyva a Keleti fõcsatorna irányába haladva Reményeink szerint idén nyártól új turisztikai látványosságként várja vendégeit a Kendereskert, amely egy élõ pásztormúzeum, ahol a hagyományos háztáji gazdálkodást, pásztorkodást kívánjuk szemléltetni a tájegységünkre jellemzõ mezõgazdasági növények, dísznövények termelésével valamint állatok tenyésztésével. Hajdúnánáson mindig is nagy hagyománya volt a minõségi és mennyiségi állattartásnak - az 1935-ös adatok szerint akkor még 4000 szürkemarhát tartottak, többet mint a hajdúvárosokban összesen. A szarvasmarha valósággal családtagnak számított ebben az idõben. 14

16 XX. század elején érezhetik magukat azok, akik a város természet adta látnivalóit lovas szekéren szeretnék megtekinteni. Részesei lehetnek igazi betyáros lovasbemutatónak. A pusztán, korhû ruhába öltözött helyi fiatalemberek bográcsban fõzik e táj jellegzetes pásztor ételét az öhönt. A bemutatók alkalmával lehetõség van egyéb pásztorételek megkóstolására is, pl. gulyásleves, marha- vagy kecskepörkölt. Továbbá lehetõség van pálinkakóstolásra, tájjellegû boraink kóstolására, melyhez friss, kemencében sült pogácsát kínálunk. A természetben eltöltött napon hagyományõrzõ folklór mûsorokkal is bemutatjuk e táj jellegzetességeit: viselet bemutatása, néptáncbemutató, táncház, citerazenekar bemutatói. 15

17 A kérészek nászrepülése, avagy a Tiszavirágzás Június végén a Tisza-és mellékfolyóin,mint ahogy Hajdúnánás határában a Keleti-fõcsatornán a kérészek násztánca ejti ámulatba a folyóparton sétálókat. A rajzás kb. 18 órától 21 óráig tart, tömeges rajzásra napos, csendes idõben jobban számíthatunk. E rövid életû, csodálatos rovarok vízparti szerelme egyedülálló természeti jelenségként lenyûgözõ látványt nyújt! Darvak vonulása Az õszi daruvonulás azért különleges jelenség, mert ezek a nagy testû madarak nemcsak átrepülnek az országon, hanem pár hónapig itt is maradnak. Eközben a több ezernyi madár naponta kétszer rendkívül látványos keretek között szárnyra kel, hajnalban a táplálkozó területeket elhagyják a tavi éjszakázóhelyeket, este pedig visszatérnek oda. Ilyenkor úton-útfélen találkozhatunk velük Hajdúnánás határában is. 16

18 Turisztikailag jelentõs rendezvények NaNá Színház: Hajdú rege Március 27. (szerda) 19 óra A zenés történelmi játék a hajdú õsök letelepedésérõl ma is elgondolkodtat, nevettet és megríkat bennünket. Mert ugye hazavágyunk mindannyian?.. De mit is jelent az a szerelmes vágyódásunk az otthon és egy másik ember után? NaNá Színház: Kukás guru vígjáték Április 18. (csütörtök) 19 óra Guru érkezik Indiából Kócsi úrékhoz. No, de mit szól ehhez a ház ura? Szerelmi három szög, egy zambiai, a zabigyerekek, és a Sára kikapós karmája mindez jól összekeverve egy kisvárosban lakó vállalkozó nappalijában! De majd mindent megold a postás és a Gödény Dezsõ a kukás! Vagy mégse? Majális Május 1. (szerda) Zenés reggeli ébresztõ a város utcáin. Szórakoztató programok a fõtéren és Szabó Leslie valamint Tóth Gabi koncertjei. VII. Öhönfõzõ verseny és Kárpát-medencei Ifjúsági Néptánc Együttesek Találkozója Június 15. (szombat) Szeretettel várjuk a város hagyományának számító öhönfõzõ fesztiválján, ahol megkóstolhatja e tájegység jellegzetes hajdúsági ételét vagy részt vehet a versengésben és megmutathatja, hogyan is készül az igazi, hamisítatlan öhön. Hagyományos Aratók Találkozója Július 6. (szombat) A hagyományos kézi aratás bemutatása és versenye valamint népmûvészeti csoportok elõadásai. 17

19 Moto-Rock Fesztivál Motoros találkozó és Rock Fesztivál Július (csütörtök vasárnap) Többek között: Viharmadarak, Depresszió, Ossian, Ismerõs arcok, Blues Company koncertek és egész napos szórakoztató rendezvények. Nánási Vigasságok Július (szombat vasárnap) Tervezett programok között szerepel koktélbemutató, kertrendezési bemutató, kabaré és operett est, Hajdúknak szépsége szépségverseny, testvérvárosi és helyi csoportok fellépése, pásztorételek fõzõversenye és Népmûvészeti Vásár, valamint több könnyûzenei zenekar koncertje. Szent István Napi programok Augusztus (hétfõ-kedd) Ünnepi istentisztelet, kenyérszentelés, Hazaváró ünnep, Janicsák Veca mûsora, szabadtéri családi- és szórakoztató mûsorok, tûzijáték valamint utcabál. Szüreti Sokadalom Szeptember 14. (szombat) A hagyományos szüreti sokadalom alkalmából szebbnél szebb feldíszített lovak, lovasok, kocsik és szekerek vonulnak fel a város fõutcáin. A fõtéren közös nótázás, egyedülálló csergetõverseny, kulturális mûsorok és esti bál színesítik a szüreti ünnepet. Premier Színjátszó Találkozó November 18. hetében Amatõr színjátszó csoportok bemutatkozása és versenye. Pontosabb és bõvebb tájékoztatás a Kéky Lajos Városi Mûvelõdési Központ munkatársaitól kérhetõ. A programváltozás jogát a szervezõk fenntartják! 18

20 Sport- és szabadidõs tevékenységek Az aktív pihenésre vágyók számos sportolási lehetõséget is találnak a város területén. 1. Városi Gyógyfürdõben található sport és szabadidõs tevékenységek: 1.1 Úszás, strandröplabdapálya, futballpálya, masszázs, szauna stb. A fürdõ területén két strandröplabdapálya és egy strandfocipálya található. A pénztárnál megváltott belépõjegy ingyenes használatra jogosít fel. Sport-, frissítõ- talp- és hagyományos thaimasszázst is igénybe vehetnek a vendégek (külön díj ellenében). 1.2 Teniszpálya Nyitva tartás: május 1. - október óra A fürdõ területén három teniszpálya található. (Pályadíj van.) 1.3 Csónakázás, vizibicikli kölcsönzés A gyógyfürdõ területén található csónakázótavon vizisportokra is lehetõség van. 2. Lovaglás 2.1 Martinek Lovasudvar Cím: 4080 Hajdúnánás, Petõfi utca 76/c Tel.: 30/ ; 30/ Honlap: 2.2 Arany Zabla Lovas Egyesület Cím: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u C lh. 1/4 Tel.: 20/ ; 20/ Honlap: 2.3 Tedeji Lovarda Cím: 4085 Hajdúnánás-Tedej Fõ út 9. Tel.: 52/ , 30/ Honlap: 3. Bocskai kajak-kenu sportkör Tel.:20/ (Tóth Imre) 19

21 4. Mozi vetítés, kézmûves foglalkozások és asztaliteniszezési lehetõség Okkal Más Okkal Ifjúsági Egyesület Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. Tel.: 52/ ; 20/ Honlap: 5. Edzõtermek 5.1 Active Fitness Cím: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. Tel.: 30/ (Csiha Sándor) Nyitva tartás: hétfõ - szombat: óra vasárnap: óra 5.2 Freya Minisportcentrum Cím: 4080 Hajdúnánás, Attila u. 91. Tel.: 52/ ; 20/ (Simon István) Honlap: freyasport.hupont.hu Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: óra szombat-vasárnap: elõzetes egyeztetés után 5.3 Hajdúnánási Spartacus Súlyemelõ és Body Klub Cím: 4080 Hajdúnánás, Hõsök Ligete A klub elérhetõségeit a Tourinform Irodában kérheti! 6. Íjásztatás, íjászoktatás, 3D-s állat célokra versenylövés Cím: 4080 Hajdúnánás, Hõforrás u. 2/a. Tel.: 20/ (Nagy Imre) Honlap: 7. Gyöngyszem Sport-és Szabadidõközpont Cím: 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 14. Tel.: 52/ (információ és pályafoglalás a bowling-hoz és a fallabdához) 8. Vízitúra Fogadóállomás (vízi sporteszközök kölcsönzése) Cím: 4080 Hajdúnánás, Keleti-fõcsatorna (Fürdõ u. végén) Tel.: 30/ (Nagy Gábor) Pontosabb és bõvebb tájékoztatást a szolgáltatók elérhetõségein kérhetnek. Elõzetes egyeztetés ajánlott. 20

22 Városunk értéke, közösségünk ereje! Bocskai Korona Hajdúnánás helyi pénze A Bocskai Korona egy olyan utalvány, fizetõeszköz, amelyet Hajdúnánáson, az elfogadóhelyeken lehet felhasználni. Fizetések sorozatát lehet lebonyolítani vele az étkezési és más áruvásárlási utalványoktól eltérõen -, ettõl válik helyi pénz -zé. A helyi pénz mûködésének egyik alapeleme a bizalom, a kölcsönös együttmûködés és az összefogás. A kezdeményezés célja és szerepe, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi termeléssel, szolgáltatással. Kibocsátója a Hajdúnánási Holding Zrt. A Bocskai Korona - a Hajdúságra jellemzõ motívumokkal - 500, 1000, 2000, 5000, és Korona címletben jelenik meg. Egy kiemelt, zárt rendszerû, biztonsági technológiával rendelkezõ, értékpapírok, utalványok gyártására specializálódott nyomda állítja elõ, így a címletek a forinthoz hasonló, nagyon magas színvonalú biztonsági elemekkel rendelkeznek. 21

23 Kézzelfogható kedvezmény Miért jó...? A Bocskai Korona hasonlóan, más étkezési vagy vásárlási utalványhoz készpénzt helyettesítõ fizetõeszköz, amely vásárlások, igénybe vett szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használható. A vállalkozások a Bocskai Koronával fizetõk számára kedvezményt biztosítanak, melyet az elfogadóhelyi hálózathoz való csatlakozásukkor vállalnak. A kedvezmény mértéke, és az, hogy ez milyen árucikkre és szolgáltatásra terjed ki, a szerzõdött partner vállalásától függ. Hogyan? A Bocskai Koronához bárki hozzájuthat akár forint átváltásával, akár a munkáltatója által biztosított bizonyos juttatás által. Bocskai Korona vásárolható a HÉPSZOLG Kft. pénztárában (Hn. Kossuth u. 22.), a Hajdúnánás Városi Önkormányzat pénztárában (Hn. Köztársaság tér 1.) valamint a Tourinform Irodában (Hn. Köztársaság tér 6.). A Bocskai Korona 500-nál kisebb címleteinek váltópénze a forint. A megvásárolt Bocskai Koronát elköltheti a szerzõdött elfogadóhelyeken, visszaváltásra nincs lehetõség! Hol? Városunkban 60 partnerünk közel 90 elfogadóhelye várja a Bocskai Koronával fizetõket. Elfogadóhelyeink között megtalálhatóak szálláshelyek, élelmiszer- és egyéb boltok, éttermek, cukrászda, színház, valamint a 20% kedvezményt biztosító Hajdúnánási Gyógyfürdõ. A Bocskai Koronával rendelkezõ vásárló felkeresve azokat az üzleteket, amelyek a Bocskai Koronát elfogadják, a vásárlása során érvényesíti az õt megilletõ kedvezményt. A Bocskai Korona Elfogadóhely matricával rendelkezõ vállalkozások aktuális listája megtalálható az Információs Pontokon és a honlapon. Elérhetõségek: Honlap: Tel.: 0670/

24 Közérdekû információk Városháza 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Tel.: 52/ ; Fax: 52/ Kéky Lajos Városi Mûvelõdési Központ 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. Tel./Fax: 52/ ; 70/ Hajdúnánási Gyógyfürdõ 4080 Hajdúnánás, Fürdõ u. 7. Tel.: 52/ , Fax: 52/ Tourinform Iroda Szezonban: (jún.1 - szept. 14) 4080 Hajdúnánás, Fürdõ u. 7. Szezonon kívül: (szept. 15 máj. 31) 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. Tel./Fax: 52/ Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12. Tel.: 52/ Orvosi Rendelõ 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10, Tel.: 52/ Gyógyszertárak 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. Tel./Fax: 52/ Köztársaság tér 5. Tel.: 52/ Dorogi u. 10. Tel./Fax: 52/ Bocskai utca 22. Általános segélyhívó: 112 Mentõk: 104, 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11. Tûzoltóság: 105, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 27. Rendõrség: 107, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u Felelõs kiadó: Bíró István

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. Gyógyfürdõ 2013. Köszöntõ Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Tavasz Jeles Kaposvár Festők Városa Hangulatfesztivál. A program siketek és hallássérültek számára ajánlott.

Tavasz Jeles Kaposvár Festők Városa Hangulatfesztivál. A program siketek és hallássérültek számára ajánlott. Kiváló Európai Desztináció European Destinations of Excellence Könnyű elérni nehéz elhagyni! Fókuszban az akadálymentes turizmus 1 A pályázati anyag tartalma a 2012 évben, Kaposváron, a ténylegesen megvalósult

Részletesebben

Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház. Kelemenné Boross Zsuzsa

Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház. Kelemenné Boross Zsuzsa Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház Kelemenné Boross Zsuzsa Miért szeretne intézményünk turisztikai irodát nyitni?! Mert Veresegyház meglévő kulturális és turisztikai értékeit szeretnénk

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI SZÁLLÁSHELYEK

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI SZÁLLÁSHELYEK HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI SZÁLLÁSHELYEK Castrum Termál kemping**** és Apartman*** Bodai Pihenőház Fürdőkert Ifjúsági Szálló www.szallas.hbholding.hu Köszöntöm Önt kedves érdeklődő! Kiadó: Hajdúböszörményi Vagyonkezelő

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Kiváló Európai Desztináció European Destinations of Excellence Könnyű elérni nehéz elhagyni! Fókuszban az akadálymentes turizmus 1 A pályázati anyag tartalma a 2012 évben, Kaposváron, a ténylegesen megvalósult

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában

Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában Szoborséta Berekfürdőn - Győrfi Lajos, Magyar Örökség-díjas szobrászművész műveinek nyomában 1. Kiindulópont Tourinform Iroda Berekfürdő, Fürdő utca 2. A Berekfürdői Nemzetközi Nagykun Művésztelep alkotóinak

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

2013. évi támogatások

2013. évi támogatások 2013. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Sportklub 1 820 000 Ft 2013. évi sporttámogatás 2.

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kollégiumi szálláslehetőség Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (volt főiskola kollégiuma) tel: 06-56-551-000 Szobák és árak: Földszint: 2 db 4 fős szoba (külön

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Állandó programok Zalakaroson és környékén

Állandó programok Zalakaroson és környékén Állandó programok Zalakaroson és környékén A programok május 1-től szeptember 30-ig kerülnek megrendezésre. A programokra a jelentkezés a programot megelőző napig lehetséges. Időpont Nap Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat?

Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat? Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat? Ha már tudja, hogy melyik időpont megfelelő Önnek 1. Hívjon minket telefonon a hét minden napján a 06-95-520-630-as számon, ahol munkatársaink várják hívását

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag HAJDÚSZOBOSZLÓ. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag HAJDÚSZOBOSZLÓ. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag HAJDÚSZOBOSZLÓ Ahol magad is legendára találsz Hajdúszoboszló, mint Legendás Helyszín bemutatása: Hajdúszoboszló az Alföld északkeleti részén, a Tiszántúlon fekvő

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Túraútvonal leírás 0 km. Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. A túra kiindulási pontja a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum. Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Programajánló. Eperfesztivál és Tahitótfalui vágta. Meggyfesztivál. XII. Cseresznye Fesztivál Debreceni Pulykanapok Szigligeti Várjátékok

Programajánló. Eperfesztivál és Tahitótfalui vágta. Meggyfesztivál. XII. Cseresznye Fesztivál Debreceni Pulykanapok Szigligeti Várjátékok Eperfesztivál és Tahitótfalui vágta Meggyfesztivál XII. Cseresznye Fesztivál Debreceni Pulykanapok Szigligeti Várjátékok Mezőhegyesi Kanca-és Ménverseny Debreceni Simonyi Napok Eperfesztivál és Tahitótfalui

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

Tisztelt Szakszervezeti Tag!

Tisztelt Szakszervezeti Tag! Tisztelt Szakszervezeti Tag! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. A családias hangulat, munkatársaink vendégszeretete, a kellemes környezet és

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról1 A magyar nép történetéből ismert,

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu Balatontourist Platán Panzió Balaton 2013 H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. H Balatontourist Platán Panzió H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. Foglalás: Tel.: (36) 84/314-388, (36) 30/758-4575 (36) 30/742-2107

Részletesebben

2015. ÉVI PROGRAMOK ÉS ESEMÉNYEK

2015. ÉVI PROGRAMOK ÉS ESEMÉNYEK G ö r ö g D e m e t e r M ű v e l ő d é s i H á z 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 5. Tel.:+36(30)237-7360 Telephelyei Gyűjtemény Tájház Mozi 4087 Hajdúdorog Jaczkovics u. 5. Rózsa u. 18. Böszörményi út

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

TURISZTIKAI HÍRLEVÉL. www.videkjaro.hu. 2014. április 15. BEVEZET VIDÉKJÁRÓ HÚSVÉTI SAJTNAPOK SZERTE AZ ORSZÁGBAN

TURISZTIKAI HÍRLEVÉL. www.videkjaro.hu. 2014. április 15. BEVEZET VIDÉKJÁRÓ HÚSVÉTI SAJTNAPOK SZERTE AZ ORSZÁGBAN TURISZTIKAI HÍRLEVÉL www.videkjaro.hu 2014. április 15. BEVEZET VIDÉKJÁRÓ HÚSVÉTI SAJTNAPOK SZERTE AZ ORSZÁGBAN A rendezvény célja, hogy minél szélesebb körben megismertessük a magyar kézm ves sajtokat

Részletesebben

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1. PROJEKT ADATLAP

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete Hajdúböszörmény Bocskai István tér 1. PROJEKT ADATLAP PROJEKT ADATLAP A LEADER Helyi Akciócsoporthoz (HACS) a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Képviseletre jogosult

Részletesebben

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület Újkígyósi Turisztikai Egyesület 1 2 Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntöm Önt, és kérem, legyen vendégünk egy újkígyósi barangoláson! Újkígyósi Turisztikai Egyesület 2013-ban alakult. Egyesületünk célja,

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

VI. Cseresznyefesztivál - Szomolya

VI. Cseresznyefesztivál - Szomolya VI. Cseresznyefesztivál - Szomolya {picshadow}{/picshadow} Hagyományõrzõ Cseresznyefesztivál - 2007. június 9-10., Szomolya Noszvajtól nem messze található Szomolya, ahol idén 6. alkalommal kerül megrendezésre

Részletesebben

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósításra pályázati azonosító: 3507/00082 elnyert támogatás összege:150 000 Ft A nyári napfordulóhoz kapcsolódó múzeumi ünnep, a Múzeumok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS

TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS III. rész TURISZTIKAI VONZERÕ-FEJLESZTÉS A turisztikai vonzerő-fejlesztésbe azon tevékenységeket soroljuk, amelyek a város idegenforgalmát növelik. A turisztikai vonzerő-fejlesztésnek vagy más szóval turisztikai

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Crux-Ker Kereskedelmi Bt. Pályázó címe: 3060 Pásztó, Csohány Kálmán utca 12. Ügyfél-azonosító: 1004811576 Támogatási

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA

A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 1. évfolyam 9. szám A VÁLLALKOZÓK KLUBJÁNAK FELHÍVÁSA PROGRAMAJÁNLÓ: MAGYAR ÍZEK - MAGYAR SZÍNEK 6. GASZTRONÓMIAI ÉS GYÜMÖLCSFESZTIVÁL,

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly.

Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly. Siófok bemutatása Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly. A Magyar Turizmus Zrt. nemrégiben tette közzé a leglátogatottabb magyar városok előzetes top 10-es listáját, ahol

Részletesebben

Bogácsi programok 2014

Bogácsi programok 2014 Bogácsi programok 2014 III. Falusi Kamra Mustra és IV. Bogácsi Kocsonyafőző Verseny 2014. február 01. Közösségi Ház A III. alkalommal megrendezésre kerülő Falusi Kamra Mustra vendégei több település éléskamrájába

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK:

Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK: Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK: Szálláshelyek: Aquaticum Debrecen Termál és Wellness Hotel**** Nagyerdei park 1. Tel.: 52/514-111, 52/514-183 Cívis Grand Hotel Aranybika**** 4025 Debrecen,

Részletesebben

Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly.

Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly. Siófok bemutatása Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly. A Magyar Turizmus Zrt. nemrégiben tette közzé a leglátogatottabb magyar városok előzetes top 10-es listáját, ahol

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

Helyi kultúra, lokális identitás és vidéki közösség, avagy lehet-e a kultúra és a helyi örökség a vidék fejlődésének és megtartó erejének kulcsa?

Helyi kultúra, lokális identitás és vidéki közösség, avagy lehet-e a kultúra és a helyi örökség a vidék fejlődésének és megtartó erejének kulcsa? Helyi kultúra, lokális identitás és vidéki közösség, avagy lehet-e a kultúra és a helyi örökség a vidék fejlődésének és megtartó erejének kulcsa? CSURGÓ BERNADETT MTA TK SZOCIOLÓGIAI INTÉZET Trendek a

Részletesebben

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet.

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. SZIGLIGET Bővebb információ: www.szigliget.hu Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. A szervezők a programok változtatási jogát fenntartják! Március 15-16. Tavaszváró Március

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag KISÚJSZÁLLÁS. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag KISÚJSZÁLLÁS. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag KISÚJSZÁLLÁS Ahol magad is legendára találsz Kisújszállás, mint Legendás Helyszín bemutatása: Kisújszállás az Alföld szívében Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik leghagyománytisztelőbb

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben