Natura a pannon régióban. Natura 2000 a pannon régióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Natura 2000. a pannon régióban. Natura 2000 a pannon régióban"

Átírás

1 Natura 2000 a pannon régióban pannon régióban

2 Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság Szerző: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brüsszel Vezető szerkesztő: Susanne Wegefelt, Európai Bizottság, Nature and Biodiversity Unit B2, 1049 Brüsszel, Belgium Munkatárs: Sándor Judit Köszönetnyilvánítás: Köszönettel tartozunk a Biológiai Sokféleség Európai Témaközpontjának és a Leuveni Katolikus Egyetem kutatás-fejlesztési részlegének a táblázatok és a térképek adataiért. Grafika: NatureBureau International Fotók: Borító: HORTOBÁGYI PANNON SZTYEPPEK Gőri Szilvia; KIS KÉPEK FELÜLRŐL LEFELÉ Kalotás Zsolt, Daniel Dite, Josef Hlasek, Halpern Bálint Hátlap: Jellegzetes pannon tájkép Vajda Zoltán A Natura 2000-ről további információk találhatók a címen. Tartalom A pannon régió hegyekkel övezett síkság o. Natura 2000 fajok a pannon régióban o. A pannon régióban található Natura 2000 területek térképe o. Natura 2000 élőhelytípusok a pannon régióban o. Gazdálkodási kérdések a pannon régióban o. Az Europe Direct szolgáltatás segítségével választ kaphat az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. Új, díjtalanul hívható telefonszámunk (*): (*) Bizonyos mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a kezdetű számokhoz, vagy e hívásokat esetleg kiszámlázzák. Az Európai Unióról további információk találhatók az interneten (http://ec.europa.eu). Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2010 Európai Unió, o. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /15031 A kiadvány a forrás feltüntetésével szabadon másolható. A közzétett fényképek szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzők kifejezett engedélye nélkül tilos azokat más célra felhasználni. Printed in Belgium A kiadvány az EU ökocímkéjével (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel) minősített, újrahasznosított grafikai papír felhasználásával készült. 2 in pannon the Pannonian régióban Region

3 Hegyekkel övezett síkság Pusztai tájkép a Hortobágyon, Magyarország Ronnie Zeiller/4nature A pannon régió hegyekkel övezett síkság A pannon régió képét egy nagy kiterjedésű, sík, folyóközi üledékkel feltöltött medence határozza meg, melyet észak déli irányban két nagy folyó, a Duna és a Tisza szel át. A medencét, mely hajdan ősi beltenger volt, alacsonyan fekvő dombok és hegyek ölelik csaknem teljesen körbe: észak és kelet felől a Kárpátok, nyugat felől az Alpok és dél felől a Dinári-hegység. A pannon régióba tartozik Magyarország teljes területe, valamint az EU-tagállamok közül Szlovákia, a Cseh Köztársaság és Románia, illetve az EU-n kívüli államok közül Szerbia, Horvátország és Ukrajna peremterületei. A hegyekkel körülvett régió védett fekvése jelentős hatással volt a helyi biológiai sokféleségre, és az éghajlatot is befolyásolta. A nyugat felől érkező nedves légtömegeket, valamint a szomszédos Kárpátokból és Alpokból érkező hűvösebb levegőt a mediterráneum felől beáramló száraz, meleg szelek mérséklik. Az összetett időjárási viszonyok eredményeként a pannon régió vegetációjának szerkezete mozaikszerű, a többi biogeográfiai régióban található klasszikusabb, zónás elrendezésű helyett. Az éghajlati hatások összecsapása felelős a heves zivatarokért, melyek az év különböző időszakaiban keletkeznek az alföldi tájon. A medencét valaha nagy kiterjedésű, tölgyfák által uralt, termofil erdők és erdős sztyeppek borították, de az évszázadok során ezeket fokozatosan kiirtották, hogy helyet biztosítsanak a külterjes legelők számára, melyek szétterülnek a sík rónaságon, ameddig csak a szem ellát. Az úgynevezett puszta nemcsak az egyik legősibb ember alkotta európai élőhely, melyet évszázadokon keresztül mérsékelt legeltetéssel és műveléssel tartottak fenn, hanem az egyik legnagyobb megmaradt összefüggő füves terület is Európában. A Nagyalföld teszi ki Magyarország területének háromnegyedét, de hasonlóan jelentős a nyugati, Szlovákia területére átnyúló Kisalföld, és a délen, a horvát határ mentén húzódó Dráva menti síkság is. A pannon régió másik alapvető jellemzője meglepő módon a víz. A környező dombok és hegyek az egyébként száraz terület fontos vízforrásai. A múltban a medence nagy területeit rendszeresen elöntötte a lassú folyású, szövevényes mellékfolyó-hálózattal rendelkező Tisza és Duna. E folyóknak köszönhetően a sík terület nagy részét átjárta a víz, így sekély, tiszavirág-életű lápok és tavak keletkeztek, melyek helyenként nem mélyebbek néhány centiméternél. A víz apadása és áradása következtében hatalmas mennyiségű homokos, iszapos és ásványokban gazdag, löszös üledék rakódott le a területen. Az idők során ezeket a finom részecskéket sokszor messzire sodorták az uralkodó keleti szelek, így különböző élőhelyek szárazföldi futóhomokbuckák, a homokos sztyeppek, a löszös füves vidékek és a tatárjuharos lösztölgyesek bonyolult mozaikja jött létre. A síkságot övező dombok is jelentősen hozzájárulnak az amúgy is összetett biológiai sokféleséghez: döntő hatást gyakorolnak a fajok eloszlására és vándorlására. Közülük sok, az idők folyamán sajátos helyi, csak ebben a régióban előforduló, azaz endemikus fajjá fejlődött. A dombok olyan fontos erdős tájaknak és száraz füves területeknek is otthont nyújtanak még, melyekben az Alföldön található fajoktól jelentősen eltérő fajok köre él. Északon, a Kárpátokba olvadó dombok jellegzetes karsztos tájat alkotnak, melynek kiváló példái Aggtelek, a Szlovákkarszt (Slovenský kras) és a Morva-karszt (Moravský kras). Felszínük alatt nagyszabású barlanglabirintus található, a porózus mészkősziklák között föld alatti folyók és pannon régióban 3

4 Hegyekkel övezett síkság víztartó rétegek húzódnak. A karszt továbbá páratlan vadvilágnak is otthont ad. A sokféle, ellentétes jellegű élőhelyek e gazdagsága fényében nem meglepő, hogy a pannon régióban különlegesen magas a fajdiverzitás szintje, csak erre a területre jellemző, endemikus fajok sokaságával. A régió a madárvilág szempontjából is különös jelentőséggel bír. A sekély vizes élőhelyeken minden évben ludak, kacsák és más gázlómadarak százezrei sereglenek össze. Közöttük ritka fajok is találhatók, mint például a kis lilik (Anser erythropus) vagy a kanalasgém (Platalea leucorodia). A pannon régió arculatát már évezredek óta nagymértékben befolyásolja az ember. Mára a terület mintegy 60%-át termőfölddé alakították. A legeltetés és a földművelés a puszta nagy részén eleinte viszonylag fenntartható módon zajlott. Az utóbbi időben azonban drasztikus változásokra került sor, melyek sok természetes és féltermészetes élőhelyet tönkretettek. A 19. század végén nagyszabású csatornázási és talajjavítási munkálatok kezdődtek, melyek következtében az ártér és a puszta jelentős területeit feldarabolták és lecsapolták, hogy helyet teremtsenek a szántóföldi növények és a gyorsan növő, nem honos fák, mint például a fehér akác (Robinia pseudoacacia) számára. Régió Atlanti Sarki Kontinentális Alpesi Pannon Érintett országok Belgium, Németország, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Írország, Hollandia, Portugália, Egyesült Királyság Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Svédország Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Németország, Dánia, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Lengyelország, Románia, Svédország, Szlovénia Ausztria, Bulgária, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Svédország Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szlovákia Az EU területének %-a 18,4 18,8 29,3 Sztyeppi Románia 0,9 Fekete-tengeri Bulgária, Románia 0,3 Mediterrán Ciprus, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Málta, Portugália 20,6 Makaronéziai Spanyolország, Portugália 0,2 Forrás: Biológiai Sokféleség Európai Témaközpontja (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) október. 8,6 3,0 4 in pannon the Pannonian régióban Region

5 Natura 2000 fajok a pannon régióban Noha a pannon régió az EU területének alig 3%-át fedi, mégis az élőhelyvédelmi irányelvben felsorolt 118 állatés 46 növényfajnak, valamint a madárvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt mintegy 70 madárfajnak ad otthont. Ezek a számok nemcsak e kis régió magas fokú biodiverzitását tükrözik, hanem egyes fajok veszélyeztetettségét és korlátozott elterjedését is jelzik, különösen a csak erre a régióra jellemző fajok esetében. Ezek közé tartoznak például a következő endemikus növények: a homoki kikerics (Colchicum arenarium), a tartós szegfű (Dianthus diutinus), a magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica), a tornai vértő (Onosma tornensis), valamint állatfajok, mint például a rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis), a patakcsiga (Sadleriana pannonica), az aggteleki vakrák (Niphargus aggtelekiensis), amely, mint ahogy a neve is jelzi, csak a Magyarország és Szlovákia határán található Aggtelek és a Szlovák-karszt föld alatti barlangjaiban lelhető fel. A régió különösen gazdag gerinctelenekben (67 faj szerepel az élőhelyvédelmi irányelvben). Ezek nagy része az alacsonyan fekvő dombokat és hegyeket még mindig nagy területen borító erdőkben él. Idetartozik Európa néhány legritkább és legszínesebb bogara, mint a szarvasbogár (Lucanus cervus), a gyászcincér (Morimus funereus) vagy a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). Jelentős a halfajok (24 faj az élőhelyvédelmi irányelvben) és a denevérfajok (10 faj az élőhelyvédelmi irányelvben) száma is. Utóbbiak szívesen választják a régióra jellemző nagy kiterjedésű föld alatti barlangokat, valamint természetes erdőket búvóhelyül. A régió legfőképpen a madárvilág szempontjából bír különös jelentőséggel. Sok olyan faj költ még itt jelentős számban, amely az EU többi részén már veszélyeztetettnek számít, mint pl. a túzok (Otis tarda), a cigányréce (Aythya nyroca), a parlagi sas (Aquila heliaca) vagy a kerecsensólyom (Falco cherrug). A ragadozó madarak gyakran táplálkoznak a homokos sztyeppés síkságon, a füves területeken és a bozótosokban élő kis testű rágcsálókkal, mint például a közönséges ürge Kék vércse (Falco vespertinus) A kék vércse a sztyeppés és erdős-sztyeppés zónák jellegzetes faja. Viszonylag meleg és nyílt élőhelyeken fordul elő, például a sarjerdővel, szétszórt fákkal és ligeterdőkkel tűzdelt füves területeken és réteken, amelyek fészekrakó helyül szolgálnak számára. Étrendje alapvetően szöcskékből, bogarakból, szitakötőkből, termeszekből és alkalmanként kisemlősökből áll. A madarak nem építenek saját fészket, hanem inkább régi vagy használaton kívüli, varjúfélék által készített fészkeket foglalnak el, főleg varjútanyákon. Mivel társas állatfaj, telepein a párok száma néha eléri a több százat. Az EU-n belül a kék vércse legfontosabb tenyészállománya jelenleg a pannon régióban található, mely a becslések szerint mintegy 2000 párból áll. Itt is, akárcsak másutt, folyamatosan csökken a számuk. Ez valószínűleg a rovarirtó szerek alkalmazása miatt, a rovarok számának csökkenésével, illetve a helyi varjúpopulációk kiirtásának együttes hatásával függ össze. (Spermophilus citellus) és a csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis). Manapság az élőhelyek pusztulása következtében már mindkét faj rendkívül ritka. A sok sekély vizes élőhely és a szikes tó a vízimadarak és a vándormadarak számára valóságos paradicsom. Minden tavasszal és ősszel madarak százezrei érkeznek a régióba, hogy éves vándorlásuk során megpihenjenek és táplálkozzanak. Ezekben az időszakokban csak a Hortobágyon mintegy daru (Grus grus) található, vadludak, kacsák és más gázlómadarak seregének kíséretében. Fotó A Hortobágyi Nemzeti Park archívuma Natura 2000 fajok Fotó Daniel Petrescu Közönséges ürge (Spermophilus citellus) A közönséges ürge Európában honos, földön élő mókusféle. Könnyen felismerhető arról a szokásáról, hogy hátsó lábaira felágaskodva élesen füttyent, amint ragadozót lát, pl. ragadozó madarat, gólyát vagy nagyobb húsevőt. A füves puszták és sztyeppek jellemző faja, mely főleg magokkal, virágokkal, rovarokkal és gyökerekkel táplálkozik. A lágy agyagos és homokos talaj ideális számára föld alatti járatai megépítésére. A faj elterjedési területét a Kárpátok osztja ketté. Az egyik rész a Kárpát-medencéből, a másik rész déli és keleti irányban Dél-Romániából, Bulgáriából, Moldovából és Ukrajnából áll. Az ürgepopuláció a füves puszták termőterületté alakítása, a gépesített mezőgazdaság terjedése és a magas füveket kordában tartó legeltetés megszűnése következtében az utóbbi évtizedekben mindkét régióban komoly mértékben megcsappant. pannon régióban 5

6 Natura 2000 területek A pannon régióban található Natura 2000 területek térképe A pannon régióban található Natura 2000 területek jegyzékét 2007 novemberében fogadták el, majd 2008 decemberében módosították. A pannon régióban összesen 756, az élőhelyvédelmi irányelv szerinti közösségi jelentőségű természeti terület, azaz KJT (Sites of Community Importance, SCI), és 100, a madárvédelmi irányelv szerinti különleges madárvédelmi terület, azaz KMT (Special Protection Areas, SPA) található. Gyakran jelentős átfedések vannak a közösségi jelentőségű természeti területek és a különleges madárvédelmi területek között, ezért a számok nem adódnak össze. A becslések szerint azonban e régió teljes földterületének mintegy 15%-át teszik ki együtt. A hagyományos szürkemarhacsordák segítenek a puszta természetes növényzetének fenntartásában. Fotó Lisztes László Az élőhelytípusok száma az élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében, a fajok és alfajok száma az irányelv II. mellékletében Régió Élőhelytípus Állatfajok Növényfajok Atlanti Sarki Kontinentális Alpesi Pannon Sztyeppi Fekete-tengeri Mediterrán Makaronéziai Forrás: Biológiai Sokféleség Európai Témaközpontja (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) A számok nem adódnak össze, mivel sok élőhely és faj kettő vagy több biogeográfiai régióban is előfordul. A madárvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt madarak nem találhatók a listában, mivel nem sorolták be őket biogeográfiai régiók szerint. Régió KJT-k száma Teljes terület (km²) Szárazföldi terület (km²) A teljes szárazföldi terület %-a KMT-k száma Teljes terület (km²) Szárazföldi terület (km²) A teljes szárazföldi terület %-a Atlanti , ,4 Sarki , ,8 Kontinentális , ,4 Alpesi , ,1 Pannon , ,5 Sztyeppi , * 8 628* 24,4 Fekete-tengeri , ,8 Mediterrán , ,0 Makaronéziai , ,3 ÖSSZESEN , ,5 Forrás: Biológiai Sokféleség Európai Témaközpontja (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) október. A KMT-k és KJT-k száma nem adódik össze, mivel jelentős mértékű átfedés van köztük. Néhány terület két régió határán fekszik. Az adatbázis nem teszi lehetővé a területek régiók közti felosztását, így néhány területet esetleg kétszeresen számítanak. A tengeri területek százalékos aránya nem áll rendelkezésre. A KMT-ket nem a biogeográfiai régiók szerint választották ki. A sztyeppi régió KMT-területét a rendelkezésre álló térinformatikai adatok alapján számították ki. 6 pannon régióban

7 Fotó Daniel Dite Fotó BirdLife Hungary 8 Morva-karszt Fotó Slovenský kras NP 1 Szlovák-karszt Fotó Josef Hlasek Fotó Halpern Bálint Hanság Fotó Halpern Bálint Photo Fotó Mike Read Fotó Photo Josef Hlasek 5 3 Fotó Lisztes László 2 Hortobágy Fotó Molnár László Fotó Duna-Drava NP 5 Duna 6 Bakony Fotó bufo.do.apus.ru Fotó Vajda Zoltán 4 Fotó Daniel Dite Kiskunság Közösségi jelentőségű természeti területek, KJT-k (Sites of Community Importance, SCIs) Különleges madárvédelmi területek, KMT-k (Special Protection Areas, SPAs) Különleges madárvédelmi terület (KMT) és közösségi jelentőségű természeti terület (KJT) Fotó Red Footed Falcon LIFE project 3 Câmpia Careiului Fotó Daniel Petrescu A térkép alapját az Európai Bizottságtól a területekről kapott adatok képezik, melyek a Leuveni Egyetem kutatásfejlesztési részlegétől származnak, október. Natura Natura 2000 in 2000 the a Pannonian pannon régióban Region 7

8 Natura 2000 élőhelytípusok Szikes tavak a Hortobágyi Nemzeti Parkban, kis kép: kanalasgém. Fotók A Hortobágyi Nemzeti Park archívuma Natura 2000 élőhelytípusok a pannon régióban A régió nagy részét eredetileg erdő borította. Nagy kiterjedésű füzes-nyárfás és más folyóparti erdők uralták az árteret, míg a szárazabb dombos területet gyertyánostölgyes erdők és termofil tölgyesek népesítették be. A nedves területeket a félszárazaktól elkülönítő ellentétes éghajlati hatások miatt a pannon régió valójában két jelentős vegetációs zóna, a lombos erdők és az erdős sztyeppek találkozási pontjánál fekszik. A régiónak mára csak körülbelül a hatodát borítja erdő. A megmaradt erdők leginkább a környező hegyek alacsony dombjain és lankáin találhatók. Északkeleten a Bükk és a Zempléni-hegység, nyugaton a Bakony még nagy, összefüggő, több száz kilométerre kiterjedő erdős területnek ad otthont. A pannon erdők, melyek jellegzetes faja a közönséges gyertyán (Carpinus betulus), a kocsánytalan tölgy (Quercus petrea) és a molyhos tölgy (Quercus pubescens), különösen gazdagok vadon élő állatokban. E fák viszonylag nyílt lombozata és alacsony növése miatt az erdő talaján gyakran sokkal többféle faj él, mint a zárt lombozatú erdőkben. Ez életteret biztosít sokféle virágzó növénynek, amelyek viszont rovarok seregét és így a madarak széles körét, köztük pl. az örvös légykapót (Ficedula albicollis) is vonzzák. A vadon élő állatok számára hasonlóan fontosak a jellegzetes pannon erdős sztyeppek és a homoki borókás-nyárasok elszórt borókákkal és ezüstlevelű nyárfákkal. Ezek fontos átmeneti zónát képeznek az erdős vidék és a füves pusztaság között. A kérlelhetetlen síkságon túl kevés a csapadék az erdő fejlődéséhez, ezért egyre több területet hódít meg a helyi körülményektől és a talajtól függően változó füves pusztaság. Fotó Daniel Dite Pannon homoki gyepek A pannon homoki gyepek a pannon régió endemikus élőhelyei. A Duna és a Tisza valaha a síkság nagy területeit árasztotta el. A homoki gyepek az így hátramaradt nagy mennyiségű homokos hordalékon fordulnak elő. Az uralkodó széljárás minden évben egy irányba hordja el a homokot a sík tájon, esetenként nagy homokbuckák alakulnak ki, melyek olykor m magasak is lehetnek. Míg az ideiglenes homokbuckákat általában nem népesíti be növényzet, addig a védett medencékben idővel hajladozó füvek és más, mély gyökérzetű növények telepszenek meg. Ez viszont a növények megtelepedésének különböző stádiumában álló homokos élőhelyek egyedülálló mozaikját hozta létre, mely növényekben és rovarokban rendkívül gazdag. A jellegzetes növényfajok közé tartozik a báránypirosító (Alkanna tinctoria), a homoki kikerics (Colchicum arenarium) és a ritkán előforduló tartós szegfű (Dianthus diutinus). Az élőhely jellegzetes állatfajai a sisakos sáska (Acrida ungarica), a fürge gyík (Lacerta agilis) és a közönséges ürge (Spermophilus citellus). 8 pannon régióban

9 Natura 2000 élőhelytípusok Erdő borította mészköves-karsztos hegy, Szlovák-karszt Fotó Daniel Dite, kis kép: Piros kígyószisz (Echium russicum) Daniel Dite Az élőhelyvédelmi irányelvben felsorolt élőhelytípusok a pannon homoki gyepektől, amelyeken jellegzetes, fűcsomókat képező füvek, mint a magyar csenkesz (Festuca vaginata) és a homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) élnek, a sűrűbb pannon löszös sztyeppekig terjednek, melyek gazdagok a fehéres csűdfűhöz (Astragalus vesicarius) és a rendkívül ritka tátorjánhoz (Crambe tataria) hasonló fajokban. Mivel a síkság egy részének talaja magas sótartalmú, így különösképpen több sótűrő élőhelytípus is jelen van a régióban. Ezek közé tartoznak a szikes sztyeppek és mocsarak, melyek általában inkább a tengerpartok mentén találhatók. A mélyedésekben sekély szikes tavak is kialakultak. A világ legtöbb szikes tavától eltérően a Kárpát-medencében találhatóak erősen lúgosak. A vízimadarak vándorlása és táplálkozása szempontjából a legfontosabb európai tavak közé tartoznak. Az Ausztria és Magyarország határán található hatalmas Fertő-tavi vizesélőhely-komplexum jellegzetes példája a nagy, változó vízszintű, pusztai szikes tónak. A tó a körülbelül évvel ezelőtt a medencét borító Pannon-tenger maradványa. A Duna, a Tisza és számos mellékfolyójuk szintén erősen befolyásolja a pannon régió nagy területeit. A környező hegyekben a folyók meredek esésűek, gyors folyásúak, így ideális élőhelyet biztosítanak ritka édesvízi halak és más vízhez kötött fajok széles köre számára. A síkságot elérve a folyók jelentősen lelassulnak. Ennek eredményeként teljesen különböző vizes élőhelyek sora jött létre. Némelyiket állandóan víz borítja, míg mások inkább ideiglenes jellegűek, amelyeket az éves áradás és a kíméletlenül forró nyári hónapok alatti fokozatos kiszáradás összetett folyamata hozott létre. Noha a századok során mind a Tisza, mind a Duna jelentős folyószabályozási beavatkozásokon esett át, még mindig nagy területű természetes ártéri erdőknek és réteknek adnak otthont, melyek vizes területeken élő fajok egész sorának biztosítanak menedéket és zöld folyosót. Ennek jellegzetes példája a Duna és a Dráva összefolyásának vidéke Dél-Magyarországon, mely Horvátországban és Szerbiában folytatódik, ahol a részben vízzel borított erdők, mocsarak és rejtett tavak hatalmas területét Kopácsi-rét néven ismerik. Pannon szikes sztyeppek és mocsarak A pannon szikes sztyeppek, kis sóstavak, szikes mocsarak és sekély sós tavak közös jellegzetessége, hogy a só az itteni talajban a normál koncentrációnál magasabb mértékben van jelen, noha a pannon régió messze van a tengertől. Ez a szokatlan jelenség a területet övező Tisza áradása, a sík terep és a kontinentális éghajlat egyedi ötvözetének köszönhető. A sík vidéken az árvíz széles területeket önt el, ezáltal több száz kilométerre kiterjedő sekély időszakos vizes élőhelyeket hoz létre, melyek olykor alig pár centiméter mélyek. A nyári hónapokra jellemző hőség miatt a víz gyorsan elpárolog, elősegítve a sókristályok kialakulását. Következésképpen csak sótűrő növények, mint például a sziki üröm (Artemisia santonicum), a magyar sóballa (Suaeda pannonica), a sziksófű (Salicornia prostrata) és a mézpázsitfajok (Puccinellia spp.) képesek itt megtelepedni. Ezek együtt olyan összetett vegetációstruktúrát alkotnak, melyek a mikrodomborzat és a sótartalom fokának hajszálnyi változásai függvényében különböznek. Fotó Daniel Dite pannon régióban 9

10 Gazdálkodási kérdések Gazdálkodási kérdések a pannon régióban A pannon régió természetes vegetációját nagy arányban termékeny mezőgazdasági termelőterületté alakították. Mára a régió majdnem kétharmadán megművelt élőhelyek találhatók. Kezdetben olyan módszerekkel művelték a földet, melyek nagy mértékben összeegyeztethetőek voltak a természetes környezettel. A gazdálkodók e kíméletlen körülmények között úgy tudtak megélni, hogy nagy állatcsordákat legeltettek a kérlelhetetlen pusztaságon. Olyan ősi fajtákat tartottak, mint például a magyar szürke szarvasmarha, a mangalica sertés vagy a racka juh, mert ezek már alkalmazkodtak a pusztai körülményekhez. A pásztorok nagy távolságokat tettek meg csordáikkal, hogy elkerüljék a Duna és a Tisza tavaszi és téli áradásakor keletkezett nagy ártereket, és hogy a hosszú, forró nyarakon megtalálják az értékes, vizet tartalmazó üregeket. Manapság gyakran már csak néhány gémeskút tanúskodik erről az ősi, több ezer éves gazdálkodási hagyományról. Fotó Pannon gyepek LIFE-projekt, BirdLife Hungary A földművelés is elterjedt volt. A löszben gazdag, ám csekély kiterjedésű termőföldek ideális körülményeket kínáltak a gabonatermesztéshez. Ezért, hogy eleget tegyenek a termőföldek iránti növekvő igénynek, a 19. században nagyszabású talajjavítási és folyószabályozási munkálatokba kezdtek, hogy kiszárítsák a nedves területeket, új mezőgazdasági művelésre alkalmas területeket nyerjenek és kordában tartsák az áradásokat. Az alföldet átszelő két nagy folyót tehát az áradások megelőzése céljából erősen szabályozták. Egyedül a Tiszát 134 km-rel rövidítették meg ebben az időszakban. Védőgátak és vízelvezető csatornák sűrű hálózatát építették ki a pusztán, mely a vízutánpótlás nagy részének útját elzárta és a vegetáció drámai átalakulását idézte elő. A becslések szerint ezen tevékenységek következtében Magyarország ártereinek csaknem 93%-a eltűnt az utóbbi 150 évben. A második világháború után további átalakítási munkákat indítottak az Alföldön. A kommunista rendszerben nagy, átlagosan hektár méretű állami gazdaságokat és termelőszövetkezeteket hoztak létre, melyek révén a mezőgazdasági tevékenység új, ipari méretet öltött. A gyenge minőségű és a távol eső területeket is megművelték, mivel a gabonának garantált ára volt. Arra is kísérletet tettek, hogy a gabonatermesztés, sőt a rizsültetvények létrehozása érdekében mesterségesen Fotó A Hortobágyi Nemzeti Park archívuma A vadon élő állatvilágot tiszteletben tartó agrár-környezetvédelmi támogatási programok Magyarországon az európai uniós agrár-környezetvédelmi támogatási programokat az új, közötti vidékfejlesztési program alapján dolgozták ki annak érdekében, hogy megőrizzék a sztyeppei madarak, mint például a túzok vagy a kék vércse számára alkalmas élőhelyeket. Ezek az előre meghatározott, ún. környezeti szempontból érzékeny területekre vagy az egyes fajokra és élőhelytípusokra összpontosítanak. A gazdálkodók például támogatást kapnak túzokbarát gazdálkodási módszerek alkalmazásához, úgymint: 6 méter széles pufferzóna vagy lucernatermesztő sáv meghagyása, június 15-e után történő kaszálás, és vadriasztó láncok alkalmazása a kaszáláskor. Az önkéntes programok éves ellentételezést nyújtanak a gazdálkodóknak a szerződésben foglalt korlátozások miatt elszenvedett hozamveszteség és egyéb jövedelemkiesés miatt. Ezek a programok meglepően népszerűnek bizonyultak. A Kiskunságon például, amely otthont ad néhány, a legnagyobb magyarországi túzokpopulációval rendelkező Natura 2000 területnek, a termőföldek 50%-a tartozik az agrár-környezetvédelmi programba. A közelmúltban indítottak el egy további programot, mely ösztönzi a termőföld füves pusztává alakítását. Ez is segíthet abban, hogy még időben új területeken is elterjedjenek a fajok. 10 pannon régióban

11 Gazdálkodási kérdések Fotó Pannon gyepek LIFE-projekt, BirdLife Hungary öntözzék a pusztát. Mondanunk sem kell, hogy ezek a tervek végül kudarcot vallottak, de még több kárt okoztak a sérülékeny löszös sztyeppek maradványaiban. Végül csak a leggyengébb talajokon található élőhelyek menekültek meg. A kommunista rendszer összeomlását követően a mezőgazdasági termelés eleinte lelassult, amikor a nagy állami gazdaságok felbomlottak és a földeket visszaadták jogos tulajdonosaiknak. A műtrágyahasználat is jelentősen visszaesett. Hamarosan azonban elterjedtek a modern termelési rendszerek től a magyarországi füves puszták még intenzívebb művelését részben sikerült megelőzni, amikor az EU bevezette a környezeti szempontból érzékeny területek (Environmentally Sensitive Areas, ESA) rendszerét. A közös agrárpolitika reformja pedig egyes területalapú támogatásokat függetlenített a termeléstől, ezáltal lehetőséget teremtett az állatvilágot tiszteletben tartó gazdálkodás ösztönzésére az agrár-környezetvédelmi programokon keresztül, melyeket Magyarország jelenleg is alkalmaz. A síkság egyes részein a természetes hidrológia helyreállítására is erőfeszítéseket tesznek több nagyszabású, az EU LIFE programján keresztül társfinanszírozott helyreállítási projekt segítségével. Ezeknek a projekteknek köszönhetően már több ezer hektárnyi sérült pusztai élőhelyet helyreállítottak, és ennek eredményeként sok, ritka sztyeppei növény- és állatfaj lassan újra elterjedhet. A gazdálkodás az utóbbi időben a környező dombos vidéken is jelentős átalakuláson esett át. Ennek hatására a mezőgazdasági kistermelők egy része rendkívül nehezen tud megélni a földjéből és sokuk kényszerül arra, hogy feladja a földjét és inkább máshol vállaljon munkát. Emiatt az értékes, féltermészetes gyep nagy része fokozatosan eltűnik a terjeszkedő cserjék és magas füvek alatt. Végül is ezeket a területeket újra erdő borítja majd, de az a fajok teljesen más körének fog otthont nyújtani, mint amelyek a füves pusztákon találhatóak. állapotban marad, kis mértékű erdőgazdálkodással. Ezzel szemben, a síkságon nagymértékben telepítenek nem honos növényeket kereskedelmi célra. Különösen kockázatos az erősen terjeszkedő fehér akác (Robinia pseudoacacia) ellenőrizetlen terjedése a régió tájain, mely kiszorítja a fennmaradt természetes vagy féltermészetes vegetációt. Végezetül szót kell ejtenünk a pannon régióban található tavakról és folyókról is. A Balaton Közép-Európa egyik legnagyobb sekély tava, de a nagyfokú turizmus, a szennyvíztisztító berendezések hiánya és a környező mezőgazdasági területek erőteljes trágyázása együttesen nagymértékű eutrofizációt okozott. Az invazív idegen halfajok betelepítése is hátrányosan befolyásolja a honos flóra és fauna helyzetét. A Fertő-tóból például sok őshonos halfaj teljesen eltűnt az angolna (Anguilla anguilla) és az amur (Ctenopharyngodon idella) betelepítése után. Azonban e hátrányos tényezők ellenére a pannon régió még mindig jelentős számú, magas biodiverzitású területnek ad otthont, melyeket most a megőrzés szándékával védenek és művelnek. Szalakóta, fotó Josef Hlasek Épp ezért a dombokon valóban megnőtt az évek során az erdős területek aránya, melyek jelentős része természetes pannon régióban 11

12 European Commission E sorozatban megjelent: Natura 2000 in the Atlantic Region Natura 2000 in the Boreal Region Natura 2000 in the Continental Region Natura 2000 in the Alpine Region KH HU-C z atlanti régióban sarki régióban kontinentális régióban z alpesi régióban Natura 2000 in the Black Sea Region Natura 2000 in the Macaronesian Region pannon régióban sztyeppi régióban fekete-tengeri régióban mediterrán régióban makaronéziai régióban Az EU területe 7 biogeográfiai régióra osztható, mindegyiknek sajátos növényzete, éghajlata és földtana van. A közösségi jelentőségű természeti területeket minden régióban az adott régióban található egyes tagállamok által benyújtott nemzeti jegyzékek alapján választják ki. Uniós szinten, a politikai és közigazgatási határoktól függetlenül könnyebb biztosítani az olyan fajok és élőhelyek védelmét, melyekre hasonló természeti feltételek jellemzők, de különböző országokban találhatók. Az egyes biogeográfiai régiókban kijelölt közösségi jelentőségű területek a madárvédelmi irányelv szerinti különleges madárvédelmi területekkel együtt alkotják a Natura 2000 ökológiai hálózatot, mely az EU mind a 27 tagállamát felöleli. Fotó Vajda Zoltan ISBN pannon régióban

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6.

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6. Európai Bizottság Tartalomjegyzék Natura 2000 az élő táj része A természeti területek kezelése Mezőgazdaság és Natura 2000 Erdőgazdálkodás és Natura 2000 Szabadidős tevékenységek Natura 2000 területeken

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A természet állapota az Európai Unióban:

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A természet állapota az Európai Unióban: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.20. COM(2015) 219 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A természet állapota az Európai Unióban: Jelentés az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b10 Natura 2000 kifizetések című képzéshez

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b10 Natura 2000 kifizetések című képzéshez 1 KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott b10 Natura 2000 kifizetések című képzéshez A képzési program kódszáma: b10 A képzési program megnevezése: Natura 2000 kifizetések című

Részletesebben

J A V A S L A T a JÁSZSÁG Magas Természeti Értékű Terület (MTÉT) megvalósítására

J A V A S L A T a JÁSZSÁG Magas Természeti Értékű Terület (MTÉT) megvalósítására J A V A S L A T a JÁSZSÁG Magas Természeti Értékű Terület (MTÉT) megvalósítására Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013. Készült a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A nagykőrösi pusztai

A nagykőrösi pusztai MAGAZIN BESZÁMOLÓ EGYÜTT A PUSZTAI TÖLGYESEK VÉDELMÉÉRT Nagykôrös Természetvédelem Biodiverzitás Fenntarthatóság A nagykőrösi pusztai Fotó: Gálhidy László tölgyesek megőrzése Természetvédelem és élőhely-rehabilitáció

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK Kezelési javaslatok a Körös-Maros Nemzeti Park védett természeti területeire Tóthné Hanyecz Katalin Budapest, 2006. 2 A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi

Részletesebben

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ Írták: Nagy Gergő Gábor (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) Déri Eszter (Debreceni

Részletesebben

Magyarország nemzeti parkjai II. Természetvédelmi alapozó ismeretek

Magyarország nemzeti parkjai II. Természetvédelmi alapozó ismeretek Magyarország nemzeti parkjai II. Természetvédelmi alapozó ismeretek Fertő-Hanság Nemzeti Park (1991/1994) Fertő-Hanság Nemzeti Park (1991/1994) Főbb adatok 1991-ben, ötödikként megalakult nemzeti parkunk,

Részletesebben

Gyepterületek rekonstrukciója és mocsarak védelme Egyek Pusztakócson

Gyepterületek rekonstrukciója és mocsarak védelme Egyek Pusztakócson Gyepterületek rekonstrukciója és mocsarak védelme Egyek Pusztakócson Írta: Lengyel Szabolcs, Lontay László, Aradi Csaba, Gőri Szilvia, Kapocsi István és Molnár Attila A térképeket szerkesztette: Lengyel

Részletesebben

NATURA 2000. Készítette: Furka Tünde. IV. biológus ökológus. Szül. idő: 1984. június 13. Készült:

NATURA 2000. Készítette: Furka Tünde. IV. biológus ökológus. Szül. idő: 1984. június 13. Készült: NATURA 2000 Készítette: Furka Tünde IV. biológus ökológus Szül. idő: 1984. június 13. Készült: Szemináriumvezető: Terresztris környezetvédelem I. szeminárium keretében Dr. Tóth János Attila Debrecen, 2007.

Részletesebben

Magyarország az ezredfordulón. Vajnáné Madarassy Anikó Vajna Tamás

Magyarország az ezredfordulón. Vajnáné Madarassy Anikó Vajna Tamás Magyarország az ezredfordulón MTA Stratégiai Kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Vajnáné Madarassy Anikó Vajna Tamás Az EU-csatlakozás várható hatásai a védett természeti

Részletesebben

A Kiskunság száraz homoki növényzete

A Kiskunság száraz homoki növényzete 1 Az alábbi szöveg a könyvben megjelent szöveggel tartalmilag azonos. A képekkel gazdagon illusztrált, színes könyv kapható a TermészetBÚVÁR kiadónál. A könyv pontos címe: Molnár Zs. (szerk. és részben

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK ELEMZÉSE AZ IUCN ÚTMUTATÓ ALAPJÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR K Ö RN Y E Z E T - É S T Á J G A Z D Á L K O D Á S I I NT É Z E T TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJÖKOLÓGIAI TANSZÉK A MAGYARORSZÁGI ÁLLATFAJ- VISSZATELEPÍTÉSEK

Részletesebben

1. A terület azonosítása

1. A terület azonosítása 1. A terület azonosítása a) Ország Magyar Köztársaság b) Állam, Tartomány vagy Régió Hajdú-Bihar, Jász Nagykun-Szolnok, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék c) A terület neve Hortobágyi Nemzeti Park d)

Részletesebben

Viperák Földjén. A Kárpát-medence kincseinek nyomában

Viperák Földjén. A Kárpát-medence kincseinek nyomában Viperák Földjén A Kárpát-medence kincseinek nyomában A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Sir David Attenborough KÖSZÖNTŐ Kedves Támogatónk! Nem csupán a távoli, egzotikus

Részletesebben

Hamvas rétihéja, réti fülesbagoly A hamvas rétihéja jelenlétének megállapítása

Hamvas rétihéja, réti fülesbagoly A hamvas rétihéja jelenlétének megállapítása Hamvas rétihéja, réti fülesbagoly A hamvas rétihéja jelenlétének megállapítása a túzokhoz képest egyszerűbb feladat. A madarak mozgása ugyanis elárulja a fészek helyét. Hazai viszonyok között a legtöbb

Részletesebben

Kezünkben. jövô. Felelôs gondolatok az erdôkrôl, az erdôkért

Kezünkben. jövô. Felelôs gondolatok az erdôkrôl, az erdôkért Kezünkben jövô a Felelôs gondolatok az erdôkrôl, az erdôkért 2 Kiadványunkat Zvekanovics László, a DDC cégcsoport biztonságtechnikai vezetôje emlékének ajánljuk. Kedves Olvasó! Az emberiség sokat köszönhet

Részletesebben

Fertô Hanság Neusiedler See Seewinkel Nemzeti Park

Fertô Hanság Neusiedler See Seewinkel Nemzeti Park Fert -HansÆg monogræfia beliv I-II kotet.qxd 3/11/2013 9:19 AM Page 1 Fertô Hanság Neusiedler See Seewinkel Nemzeti Park Monografikus tanulmányok a Fertô és a Hanság vidékérôl Fert -HansÆg monogræfia beliv

Részletesebben

Az Encsi Kistérség. természeti állapota és programja

Az Encsi Kistérség. természeti állapota és programja Az Encsi Kistérség természeti állapota és programja Zöldike Sordély fészekalja Irta: dr. Farkas József Ez a munka az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából készült E N C S 2 0 0

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ GYEPHASZNOSÍTÁS

TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ GYEPHASZNOSÍTÁS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ GYEPHASZNOSÍTÁS Írta: Bölöni János, Horváth András, Illyés Eszter, Kun András, Molnár Zsolt, Szabó Rebeka, Viszló Levente Az esettanulmányok szerzôi: Csonka Péter, Lengyel Tibor,

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

A Tisza új élete. LIFE-Nature program a Közép-Tiszán

A Tisza új élete. LIFE-Nature program a Közép-Tiszán A Tisza új élete LIFE-Nature program a Közép-Tiszán Fotó: Zsoldos István A Tisza új élete LIFE-Nature program a Közép-Tiszán A Tisza, a szőke Tisza, néha valósággal szőke, olyan, mint a reggeli kávé, ellenben

Részletesebben

I. részfeladat HELYZETÉRTÉKELÉS

I. részfeladat HELYZETÉRTÉKELÉS Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Közhasznú Társaság 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel: 28/410 200, Fax: 28/415 383 email: podma@kgi.gau.hu INTEGRATED (MULTI-LEVEL INUNDATION) WATER MANAGEMENT SYSTEM

Részletesebben

HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE

HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE TERMÉSZETVÉDELMI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS ÉS HOSSZÚTÁVÚ TERMÉSZETVÉDELMI FEJLESZTÉSI TERV DABAS, GYÁL, MONOR STATISZTIKAI KISTÉRSÉGEK TERÜLETÉRE Készítette: Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület 1078 Budapest,

Részletesebben

A kis lilik (Anser erythropus) védelme az európai vonulási útvonalon

A kis lilik (Anser erythropus) védelme az európai vonulási útvonalon A kis lilik (Anser erythropus) védelme az európai vonulási útvonalon A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság LIFE Nature programja a Hortobágyon 2005 2009 Conservation of Anser erythropus on European migration

Részletesebben

Előszó. A kultúrtáj szépsége (J. T.)

Előszó. A kultúrtáj szépsége (J. T.) Előszó Hazánk vidéki tájainak újra felfedezése reneszánszát éli napjainkban. Egyre több a hagyományos és tömegturizmus által korábban nem érintett tájegység mutatja meg magát, értékeit, akár a gasztronómia,

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ 212 A doktori

Részletesebben

A TERMÉSZET SZOLGÁLTATÁSAI

A TERMÉSZET SZOLGÁLTATÁSAI A TERMÉSZET SZOLGÁLTATÁSAI 2 & 3 BEVEZETÉS Napjaink társadalmában a fô hajtóerô a növekvô társadalmi és gazdasági jólét. Ez a javak és szolgáltatások egyre nagyobb mértékû elôállításával és fogyasztásával

Részletesebben

A fehér gólya és védelme. better management of natura 2000 sites

A fehér gólya és védelme. better management of natura 2000 sites A fehér gólya és védelme better management of natura 2000 sites Petőfi Sándor: A gólya / részlet / Nekem valamennyi között legkedvesebb Madaram a gólya, Édes szülőföldem, a drága szép alföld Hűséges lakója.

Részletesebben