Natura a pannon régióban. Natura 2000 a pannon régióban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Natura 2000. a pannon régióban. Natura 2000 a pannon régióban"

Átírás

1 Natura 2000 a pannon régióban pannon régióban

2 Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóság Szerző: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brüsszel Vezető szerkesztő: Susanne Wegefelt, Európai Bizottság, Nature and Biodiversity Unit B2, 1049 Brüsszel, Belgium Munkatárs: Sándor Judit Köszönetnyilvánítás: Köszönettel tartozunk a Biológiai Sokféleség Európai Témaközpontjának és a Leuveni Katolikus Egyetem kutatás-fejlesztési részlegének a táblázatok és a térképek adataiért. Grafika: NatureBureau International Fotók: Borító: HORTOBÁGYI PANNON SZTYEPPEK Gőri Szilvia; KIS KÉPEK FELÜLRŐL LEFELÉ Kalotás Zsolt, Daniel Dite, Josef Hlasek, Halpern Bálint Hátlap: Jellegzetes pannon tájkép Vajda Zoltán A Natura 2000-ről további információk találhatók a címen. Tartalom A pannon régió hegyekkel övezett síkság o. Natura 2000 fajok a pannon régióban o. A pannon régióban található Natura 2000 területek térképe o. Natura 2000 élőhelytípusok a pannon régióban o. Gazdálkodási kérdések a pannon régióban o. Az Europe Direct szolgáltatás segítségével választ kaphat az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. Új, díjtalanul hívható telefonszámunk (*): (*) Bizonyos mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a kezdetű számokhoz, vagy e hívásokat esetleg kiszámlázzák. Az Európai Unióról további információk találhatók az interneten (http://ec.europa.eu). Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2010 Európai Unió, o. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /15031 A kiadvány a forrás feltüntetésével szabadon másolható. A közzétett fényképek szerzői jogi védelem alatt állnak, a szerzők kifejezett engedélye nélkül tilos azokat más célra felhasználni. Printed in Belgium A kiadvány az EU ökocímkéjével (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel) minősített, újrahasznosított grafikai papír felhasználásával készült. 2 in pannon the Pannonian régióban Region

3 Hegyekkel övezett síkság Pusztai tájkép a Hortobágyon, Magyarország Ronnie Zeiller/4nature A pannon régió hegyekkel övezett síkság A pannon régió képét egy nagy kiterjedésű, sík, folyóközi üledékkel feltöltött medence határozza meg, melyet észak déli irányban két nagy folyó, a Duna és a Tisza szel át. A medencét, mely hajdan ősi beltenger volt, alacsonyan fekvő dombok és hegyek ölelik csaknem teljesen körbe: észak és kelet felől a Kárpátok, nyugat felől az Alpok és dél felől a Dinári-hegység. A pannon régióba tartozik Magyarország teljes területe, valamint az EU-tagállamok közül Szlovákia, a Cseh Köztársaság és Románia, illetve az EU-n kívüli államok közül Szerbia, Horvátország és Ukrajna peremterületei. A hegyekkel körülvett régió védett fekvése jelentős hatással volt a helyi biológiai sokféleségre, és az éghajlatot is befolyásolta. A nyugat felől érkező nedves légtömegeket, valamint a szomszédos Kárpátokból és Alpokból érkező hűvösebb levegőt a mediterráneum felől beáramló száraz, meleg szelek mérséklik. Az összetett időjárási viszonyok eredményeként a pannon régió vegetációjának szerkezete mozaikszerű, a többi biogeográfiai régióban található klasszikusabb, zónás elrendezésű helyett. Az éghajlati hatások összecsapása felelős a heves zivatarokért, melyek az év különböző időszakaiban keletkeznek az alföldi tájon. A medencét valaha nagy kiterjedésű, tölgyfák által uralt, termofil erdők és erdős sztyeppek borították, de az évszázadok során ezeket fokozatosan kiirtották, hogy helyet biztosítsanak a külterjes legelők számára, melyek szétterülnek a sík rónaságon, ameddig csak a szem ellát. Az úgynevezett puszta nemcsak az egyik legősibb ember alkotta európai élőhely, melyet évszázadokon keresztül mérsékelt legeltetéssel és műveléssel tartottak fenn, hanem az egyik legnagyobb megmaradt összefüggő füves terület is Európában. A Nagyalföld teszi ki Magyarország területének háromnegyedét, de hasonlóan jelentős a nyugati, Szlovákia területére átnyúló Kisalföld, és a délen, a horvát határ mentén húzódó Dráva menti síkság is. A pannon régió másik alapvető jellemzője meglepő módon a víz. A környező dombok és hegyek az egyébként száraz terület fontos vízforrásai. A múltban a medence nagy területeit rendszeresen elöntötte a lassú folyású, szövevényes mellékfolyó-hálózattal rendelkező Tisza és Duna. E folyóknak köszönhetően a sík terület nagy részét átjárta a víz, így sekély, tiszavirág-életű lápok és tavak keletkeztek, melyek helyenként nem mélyebbek néhány centiméternél. A víz apadása és áradása következtében hatalmas mennyiségű homokos, iszapos és ásványokban gazdag, löszös üledék rakódott le a területen. Az idők során ezeket a finom részecskéket sokszor messzire sodorták az uralkodó keleti szelek, így különböző élőhelyek szárazföldi futóhomokbuckák, a homokos sztyeppek, a löszös füves vidékek és a tatárjuharos lösztölgyesek bonyolult mozaikja jött létre. A síkságot övező dombok is jelentősen hozzájárulnak az amúgy is összetett biológiai sokféleséghez: döntő hatást gyakorolnak a fajok eloszlására és vándorlására. Közülük sok, az idők folyamán sajátos helyi, csak ebben a régióban előforduló, azaz endemikus fajjá fejlődött. A dombok olyan fontos erdős tájaknak és száraz füves területeknek is otthont nyújtanak még, melyekben az Alföldön található fajoktól jelentősen eltérő fajok köre él. Északon, a Kárpátokba olvadó dombok jellegzetes karsztos tájat alkotnak, melynek kiváló példái Aggtelek, a Szlovákkarszt (Slovenský kras) és a Morva-karszt (Moravský kras). Felszínük alatt nagyszabású barlanglabirintus található, a porózus mészkősziklák között föld alatti folyók és pannon régióban 3

4 Hegyekkel övezett síkság víztartó rétegek húzódnak. A karszt továbbá páratlan vadvilágnak is otthont ad. A sokféle, ellentétes jellegű élőhelyek e gazdagsága fényében nem meglepő, hogy a pannon régióban különlegesen magas a fajdiverzitás szintje, csak erre a területre jellemző, endemikus fajok sokaságával. A régió a madárvilág szempontjából is különös jelentőséggel bír. A sekély vizes élőhelyeken minden évben ludak, kacsák és más gázlómadarak százezrei sereglenek össze. Közöttük ritka fajok is találhatók, mint például a kis lilik (Anser erythropus) vagy a kanalasgém (Platalea leucorodia). A pannon régió arculatát már évezredek óta nagymértékben befolyásolja az ember. Mára a terület mintegy 60%-át termőfölddé alakították. A legeltetés és a földművelés a puszta nagy részén eleinte viszonylag fenntartható módon zajlott. Az utóbbi időben azonban drasztikus változásokra került sor, melyek sok természetes és féltermészetes élőhelyet tönkretettek. A 19. század végén nagyszabású csatornázási és talajjavítási munkálatok kezdődtek, melyek következtében az ártér és a puszta jelentős területeit feldarabolták és lecsapolták, hogy helyet teremtsenek a szántóföldi növények és a gyorsan növő, nem honos fák, mint például a fehér akác (Robinia pseudoacacia) számára. Régió Atlanti Sarki Kontinentális Alpesi Pannon Érintett országok Belgium, Németország, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Írország, Hollandia, Portugália, Egyesült Királyság Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Svédország Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Németország, Dánia, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Lengyelország, Románia, Svédország, Szlovénia Ausztria, Bulgária, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Svédország Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szlovákia Az EU területének %-a 18,4 18,8 29,3 Sztyeppi Románia 0,9 Fekete-tengeri Bulgária, Románia 0,3 Mediterrán Ciprus, Spanyolország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Málta, Portugália 20,6 Makaronéziai Spanyolország, Portugália 0,2 Forrás: Biológiai Sokféleség Európai Témaközpontja (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) október. 8,6 3,0 4 in pannon the Pannonian régióban Region

5 Natura 2000 fajok a pannon régióban Noha a pannon régió az EU területének alig 3%-át fedi, mégis az élőhelyvédelmi irányelvben felsorolt 118 állatés 46 növényfajnak, valamint a madárvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt mintegy 70 madárfajnak ad otthont. Ezek a számok nemcsak e kis régió magas fokú biodiverzitását tükrözik, hanem egyes fajok veszélyeztetettségét és korlátozott elterjedését is jelzik, különösen a csak erre a régióra jellemző fajok esetében. Ezek közé tartoznak például a következő endemikus növények: a homoki kikerics (Colchicum arenarium), a tartós szegfű (Dianthus diutinus), a magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica), a tornai vértő (Onosma tornensis), valamint állatfajok, mint például a rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis), a patakcsiga (Sadleriana pannonica), az aggteleki vakrák (Niphargus aggtelekiensis), amely, mint ahogy a neve is jelzi, csak a Magyarország és Szlovákia határán található Aggtelek és a Szlovák-karszt föld alatti barlangjaiban lelhető fel. A régió különösen gazdag gerinctelenekben (67 faj szerepel az élőhelyvédelmi irányelvben). Ezek nagy része az alacsonyan fekvő dombokat és hegyeket még mindig nagy területen borító erdőkben él. Idetartozik Európa néhány legritkább és legszínesebb bogara, mint a szarvasbogár (Lucanus cervus), a gyászcincér (Morimus funereus) vagy a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus). Jelentős a halfajok (24 faj az élőhelyvédelmi irányelvben) és a denevérfajok (10 faj az élőhelyvédelmi irányelvben) száma is. Utóbbiak szívesen választják a régióra jellemző nagy kiterjedésű föld alatti barlangokat, valamint természetes erdőket búvóhelyül. A régió legfőképpen a madárvilág szempontjából bír különös jelentőséggel. Sok olyan faj költ még itt jelentős számban, amely az EU többi részén már veszélyeztetettnek számít, mint pl. a túzok (Otis tarda), a cigányréce (Aythya nyroca), a parlagi sas (Aquila heliaca) vagy a kerecsensólyom (Falco cherrug). A ragadozó madarak gyakran táplálkoznak a homokos sztyeppés síkságon, a füves területeken és a bozótosokban élő kis testű rágcsálókkal, mint például a közönséges ürge Kék vércse (Falco vespertinus) A kék vércse a sztyeppés és erdős-sztyeppés zónák jellegzetes faja. Viszonylag meleg és nyílt élőhelyeken fordul elő, például a sarjerdővel, szétszórt fákkal és ligeterdőkkel tűzdelt füves területeken és réteken, amelyek fészekrakó helyül szolgálnak számára. Étrendje alapvetően szöcskékből, bogarakból, szitakötőkből, termeszekből és alkalmanként kisemlősökből áll. A madarak nem építenek saját fészket, hanem inkább régi vagy használaton kívüli, varjúfélék által készített fészkeket foglalnak el, főleg varjútanyákon. Mivel társas állatfaj, telepein a párok száma néha eléri a több százat. Az EU-n belül a kék vércse legfontosabb tenyészállománya jelenleg a pannon régióban található, mely a becslések szerint mintegy 2000 párból áll. Itt is, akárcsak másutt, folyamatosan csökken a számuk. Ez valószínűleg a rovarirtó szerek alkalmazása miatt, a rovarok számának csökkenésével, illetve a helyi varjúpopulációk kiirtásának együttes hatásával függ össze. (Spermophilus citellus) és a csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis). Manapság az élőhelyek pusztulása következtében már mindkét faj rendkívül ritka. A sok sekély vizes élőhely és a szikes tó a vízimadarak és a vándormadarak számára valóságos paradicsom. Minden tavasszal és ősszel madarak százezrei érkeznek a régióba, hogy éves vándorlásuk során megpihenjenek és táplálkozzanak. Ezekben az időszakokban csak a Hortobágyon mintegy daru (Grus grus) található, vadludak, kacsák és más gázlómadarak seregének kíséretében. Fotó A Hortobágyi Nemzeti Park archívuma Natura 2000 fajok Fotó Daniel Petrescu Közönséges ürge (Spermophilus citellus) A közönséges ürge Európában honos, földön élő mókusféle. Könnyen felismerhető arról a szokásáról, hogy hátsó lábaira felágaskodva élesen füttyent, amint ragadozót lát, pl. ragadozó madarat, gólyát vagy nagyobb húsevőt. A füves puszták és sztyeppek jellemző faja, mely főleg magokkal, virágokkal, rovarokkal és gyökerekkel táplálkozik. A lágy agyagos és homokos talaj ideális számára föld alatti járatai megépítésére. A faj elterjedési területét a Kárpátok osztja ketté. Az egyik rész a Kárpát-medencéből, a másik rész déli és keleti irányban Dél-Romániából, Bulgáriából, Moldovából és Ukrajnából áll. Az ürgepopuláció a füves puszták termőterületté alakítása, a gépesített mezőgazdaság terjedése és a magas füveket kordában tartó legeltetés megszűnése következtében az utóbbi évtizedekben mindkét régióban komoly mértékben megcsappant. pannon régióban 5

6 Natura 2000 területek A pannon régióban található Natura 2000 területek térképe A pannon régióban található Natura 2000 területek jegyzékét 2007 novemberében fogadták el, majd 2008 decemberében módosították. A pannon régióban összesen 756, az élőhelyvédelmi irányelv szerinti közösségi jelentőségű természeti terület, azaz KJT (Sites of Community Importance, SCI), és 100, a madárvédelmi irányelv szerinti különleges madárvédelmi terület, azaz KMT (Special Protection Areas, SPA) található. Gyakran jelentős átfedések vannak a közösségi jelentőségű természeti területek és a különleges madárvédelmi területek között, ezért a számok nem adódnak össze. A becslések szerint azonban e régió teljes földterületének mintegy 15%-át teszik ki együtt. A hagyományos szürkemarhacsordák segítenek a puszta természetes növényzetének fenntartásában. Fotó Lisztes László Az élőhelytípusok száma az élőhelyvédelmi irányelv I. mellékletében, a fajok és alfajok száma az irányelv II. mellékletében Régió Élőhelytípus Állatfajok Növényfajok Atlanti Sarki Kontinentális Alpesi Pannon Sztyeppi Fekete-tengeri Mediterrán Makaronéziai Forrás: Biológiai Sokféleség Európai Témaközpontja (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) A számok nem adódnak össze, mivel sok élőhely és faj kettő vagy több biogeográfiai régióban is előfordul. A madárvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt madarak nem találhatók a listában, mivel nem sorolták be őket biogeográfiai régiók szerint. Régió KJT-k száma Teljes terület (km²) Szárazföldi terület (km²) A teljes szárazföldi terület %-a KMT-k száma Teljes terület (km²) Szárazföldi terület (km²) A teljes szárazföldi terület %-a Atlanti , ,4 Sarki , ,8 Kontinentális , ,4 Alpesi , ,1 Pannon , ,5 Sztyeppi , * 8 628* 24,4 Fekete-tengeri , ,8 Mediterrán , ,0 Makaronéziai , ,3 ÖSSZESEN , ,5 Forrás: Biológiai Sokféleség Európai Témaközpontja (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) október. A KMT-k és KJT-k száma nem adódik össze, mivel jelentős mértékű átfedés van köztük. Néhány terület két régió határán fekszik. Az adatbázis nem teszi lehetővé a területek régiók közti felosztását, így néhány területet esetleg kétszeresen számítanak. A tengeri területek százalékos aránya nem áll rendelkezésre. A KMT-ket nem a biogeográfiai régiók szerint választották ki. A sztyeppi régió KMT-területét a rendelkezésre álló térinformatikai adatok alapján számították ki. 6 pannon régióban

7 Fotó Daniel Dite Fotó BirdLife Hungary 8 Morva-karszt Fotó Slovenský kras NP 1 Szlovák-karszt Fotó Josef Hlasek Fotó Halpern Bálint Hanság Fotó Halpern Bálint Photo Fotó Mike Read Fotó Photo Josef Hlasek 5 3 Fotó Lisztes László 2 Hortobágy Fotó Molnár László Fotó Duna-Drava NP 5 Duna 6 Bakony Fotó bufo.do.apus.ru Fotó Vajda Zoltán 4 Fotó Daniel Dite Kiskunság Közösségi jelentőségű természeti területek, KJT-k (Sites of Community Importance, SCIs) Különleges madárvédelmi területek, KMT-k (Special Protection Areas, SPAs) Különleges madárvédelmi terület (KMT) és közösségi jelentőségű természeti terület (KJT) Fotó Red Footed Falcon LIFE project 3 Câmpia Careiului Fotó Daniel Petrescu A térkép alapját az Európai Bizottságtól a területekről kapott adatok képezik, melyek a Leuveni Egyetem kutatásfejlesztési részlegétől származnak, október. Natura Natura 2000 in 2000 the a Pannonian pannon régióban Region 7

8 Natura 2000 élőhelytípusok Szikes tavak a Hortobágyi Nemzeti Parkban, kis kép: kanalasgém. Fotók A Hortobágyi Nemzeti Park archívuma Natura 2000 élőhelytípusok a pannon régióban A régió nagy részét eredetileg erdő borította. Nagy kiterjedésű füzes-nyárfás és más folyóparti erdők uralták az árteret, míg a szárazabb dombos területet gyertyánostölgyes erdők és termofil tölgyesek népesítették be. A nedves területeket a félszárazaktól elkülönítő ellentétes éghajlati hatások miatt a pannon régió valójában két jelentős vegetációs zóna, a lombos erdők és az erdős sztyeppek találkozási pontjánál fekszik. A régiónak mára csak körülbelül a hatodát borítja erdő. A megmaradt erdők leginkább a környező hegyek alacsony dombjain és lankáin találhatók. Északkeleten a Bükk és a Zempléni-hegység, nyugaton a Bakony még nagy, összefüggő, több száz kilométerre kiterjedő erdős területnek ad otthont. A pannon erdők, melyek jellegzetes faja a közönséges gyertyán (Carpinus betulus), a kocsánytalan tölgy (Quercus petrea) és a molyhos tölgy (Quercus pubescens), különösen gazdagok vadon élő állatokban. E fák viszonylag nyílt lombozata és alacsony növése miatt az erdő talaján gyakran sokkal többféle faj él, mint a zárt lombozatú erdőkben. Ez életteret biztosít sokféle virágzó növénynek, amelyek viszont rovarok seregét és így a madarak széles körét, köztük pl. az örvös légykapót (Ficedula albicollis) is vonzzák. A vadon élő állatok számára hasonlóan fontosak a jellegzetes pannon erdős sztyeppek és a homoki borókás-nyárasok elszórt borókákkal és ezüstlevelű nyárfákkal. Ezek fontos átmeneti zónát képeznek az erdős vidék és a füves pusztaság között. A kérlelhetetlen síkságon túl kevés a csapadék az erdő fejlődéséhez, ezért egyre több területet hódít meg a helyi körülményektől és a talajtól függően változó füves pusztaság. Fotó Daniel Dite Pannon homoki gyepek A pannon homoki gyepek a pannon régió endemikus élőhelyei. A Duna és a Tisza valaha a síkság nagy területeit árasztotta el. A homoki gyepek az így hátramaradt nagy mennyiségű homokos hordalékon fordulnak elő. Az uralkodó széljárás minden évben egy irányba hordja el a homokot a sík tájon, esetenként nagy homokbuckák alakulnak ki, melyek olykor m magasak is lehetnek. Míg az ideiglenes homokbuckákat általában nem népesíti be növényzet, addig a védett medencékben idővel hajladozó füvek és más, mély gyökérzetű növények telepszenek meg. Ez viszont a növények megtelepedésének különböző stádiumában álló homokos élőhelyek egyedülálló mozaikját hozta létre, mely növényekben és rovarokban rendkívül gazdag. A jellegzetes növényfajok közé tartozik a báránypirosító (Alkanna tinctoria), a homoki kikerics (Colchicum arenarium) és a ritkán előforduló tartós szegfű (Dianthus diutinus). Az élőhely jellegzetes állatfajai a sisakos sáska (Acrida ungarica), a fürge gyík (Lacerta agilis) és a közönséges ürge (Spermophilus citellus). 8 pannon régióban

9 Natura 2000 élőhelytípusok Erdő borította mészköves-karsztos hegy, Szlovák-karszt Fotó Daniel Dite, kis kép: Piros kígyószisz (Echium russicum) Daniel Dite Az élőhelyvédelmi irányelvben felsorolt élőhelytípusok a pannon homoki gyepektől, amelyeken jellegzetes, fűcsomókat képező füvek, mint a magyar csenkesz (Festuca vaginata) és a homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) élnek, a sűrűbb pannon löszös sztyeppekig terjednek, melyek gazdagok a fehéres csűdfűhöz (Astragalus vesicarius) és a rendkívül ritka tátorjánhoz (Crambe tataria) hasonló fajokban. Mivel a síkság egy részének talaja magas sótartalmú, így különösképpen több sótűrő élőhelytípus is jelen van a régióban. Ezek közé tartoznak a szikes sztyeppek és mocsarak, melyek általában inkább a tengerpartok mentén találhatók. A mélyedésekben sekély szikes tavak is kialakultak. A világ legtöbb szikes tavától eltérően a Kárpát-medencében találhatóak erősen lúgosak. A vízimadarak vándorlása és táplálkozása szempontjából a legfontosabb európai tavak közé tartoznak. Az Ausztria és Magyarország határán található hatalmas Fertő-tavi vizesélőhely-komplexum jellegzetes példája a nagy, változó vízszintű, pusztai szikes tónak. A tó a körülbelül évvel ezelőtt a medencét borító Pannon-tenger maradványa. A Duna, a Tisza és számos mellékfolyójuk szintén erősen befolyásolja a pannon régió nagy területeit. A környező hegyekben a folyók meredek esésűek, gyors folyásúak, így ideális élőhelyet biztosítanak ritka édesvízi halak és más vízhez kötött fajok széles köre számára. A síkságot elérve a folyók jelentősen lelassulnak. Ennek eredményeként teljesen különböző vizes élőhelyek sora jött létre. Némelyiket állandóan víz borítja, míg mások inkább ideiglenes jellegűek, amelyeket az éves áradás és a kíméletlenül forró nyári hónapok alatti fokozatos kiszáradás összetett folyamata hozott létre. Noha a századok során mind a Tisza, mind a Duna jelentős folyószabályozási beavatkozásokon esett át, még mindig nagy területű természetes ártéri erdőknek és réteknek adnak otthont, melyek vizes területeken élő fajok egész sorának biztosítanak menedéket és zöld folyosót. Ennek jellegzetes példája a Duna és a Dráva összefolyásának vidéke Dél-Magyarországon, mely Horvátországban és Szerbiában folytatódik, ahol a részben vízzel borított erdők, mocsarak és rejtett tavak hatalmas területét Kopácsi-rét néven ismerik. Pannon szikes sztyeppek és mocsarak A pannon szikes sztyeppek, kis sóstavak, szikes mocsarak és sekély sós tavak közös jellegzetessége, hogy a só az itteni talajban a normál koncentrációnál magasabb mértékben van jelen, noha a pannon régió messze van a tengertől. Ez a szokatlan jelenség a területet övező Tisza áradása, a sík terep és a kontinentális éghajlat egyedi ötvözetének köszönhető. A sík vidéken az árvíz széles területeket önt el, ezáltal több száz kilométerre kiterjedő sekély időszakos vizes élőhelyeket hoz létre, melyek olykor alig pár centiméter mélyek. A nyári hónapokra jellemző hőség miatt a víz gyorsan elpárolog, elősegítve a sókristályok kialakulását. Következésképpen csak sótűrő növények, mint például a sziki üröm (Artemisia santonicum), a magyar sóballa (Suaeda pannonica), a sziksófű (Salicornia prostrata) és a mézpázsitfajok (Puccinellia spp.) képesek itt megtelepedni. Ezek együtt olyan összetett vegetációstruktúrát alkotnak, melyek a mikrodomborzat és a sótartalom fokának hajszálnyi változásai függvényében különböznek. Fotó Daniel Dite pannon régióban 9

10 Gazdálkodási kérdések Gazdálkodási kérdések a pannon régióban A pannon régió természetes vegetációját nagy arányban termékeny mezőgazdasági termelőterületté alakították. Mára a régió majdnem kétharmadán megművelt élőhelyek találhatók. Kezdetben olyan módszerekkel művelték a földet, melyek nagy mértékben összeegyeztethetőek voltak a természetes környezettel. A gazdálkodók e kíméletlen körülmények között úgy tudtak megélni, hogy nagy állatcsordákat legeltettek a kérlelhetetlen pusztaságon. Olyan ősi fajtákat tartottak, mint például a magyar szürke szarvasmarha, a mangalica sertés vagy a racka juh, mert ezek már alkalmazkodtak a pusztai körülményekhez. A pásztorok nagy távolságokat tettek meg csordáikkal, hogy elkerüljék a Duna és a Tisza tavaszi és téli áradásakor keletkezett nagy ártereket, és hogy a hosszú, forró nyarakon megtalálják az értékes, vizet tartalmazó üregeket. Manapság gyakran már csak néhány gémeskút tanúskodik erről az ősi, több ezer éves gazdálkodási hagyományról. Fotó Pannon gyepek LIFE-projekt, BirdLife Hungary A földművelés is elterjedt volt. A löszben gazdag, ám csekély kiterjedésű termőföldek ideális körülményeket kínáltak a gabonatermesztéshez. Ezért, hogy eleget tegyenek a termőföldek iránti növekvő igénynek, a 19. században nagyszabású talajjavítási és folyószabályozási munkálatokba kezdtek, hogy kiszárítsák a nedves területeket, új mezőgazdasági művelésre alkalmas területeket nyerjenek és kordában tartsák az áradásokat. Az alföldet átszelő két nagy folyót tehát az áradások megelőzése céljából erősen szabályozták. Egyedül a Tiszát 134 km-rel rövidítették meg ebben az időszakban. Védőgátak és vízelvezető csatornák sűrű hálózatát építették ki a pusztán, mely a vízutánpótlás nagy részének útját elzárta és a vegetáció drámai átalakulását idézte elő. A becslések szerint ezen tevékenységek következtében Magyarország ártereinek csaknem 93%-a eltűnt az utóbbi 150 évben. A második világháború után további átalakítási munkákat indítottak az Alföldön. A kommunista rendszerben nagy, átlagosan hektár méretű állami gazdaságokat és termelőszövetkezeteket hoztak létre, melyek révén a mezőgazdasági tevékenység új, ipari méretet öltött. A gyenge minőségű és a távol eső területeket is megművelték, mivel a gabonának garantált ára volt. Arra is kísérletet tettek, hogy a gabonatermesztés, sőt a rizsültetvények létrehozása érdekében mesterségesen Fotó A Hortobágyi Nemzeti Park archívuma A vadon élő állatvilágot tiszteletben tartó agrár-környezetvédelmi támogatási programok Magyarországon az európai uniós agrár-környezetvédelmi támogatási programokat az új, közötti vidékfejlesztési program alapján dolgozták ki annak érdekében, hogy megőrizzék a sztyeppei madarak, mint például a túzok vagy a kék vércse számára alkalmas élőhelyeket. Ezek az előre meghatározott, ún. környezeti szempontból érzékeny területekre vagy az egyes fajokra és élőhelytípusokra összpontosítanak. A gazdálkodók például támogatást kapnak túzokbarát gazdálkodási módszerek alkalmazásához, úgymint: 6 méter széles pufferzóna vagy lucernatermesztő sáv meghagyása, június 15-e után történő kaszálás, és vadriasztó láncok alkalmazása a kaszáláskor. Az önkéntes programok éves ellentételezést nyújtanak a gazdálkodóknak a szerződésben foglalt korlátozások miatt elszenvedett hozamveszteség és egyéb jövedelemkiesés miatt. Ezek a programok meglepően népszerűnek bizonyultak. A Kiskunságon például, amely otthont ad néhány, a legnagyobb magyarországi túzokpopulációval rendelkező Natura 2000 területnek, a termőföldek 50%-a tartozik az agrár-környezetvédelmi programba. A közelmúltban indítottak el egy további programot, mely ösztönzi a termőföld füves pusztává alakítását. Ez is segíthet abban, hogy még időben új területeken is elterjedjenek a fajok. 10 pannon régióban

11 Gazdálkodási kérdések Fotó Pannon gyepek LIFE-projekt, BirdLife Hungary öntözzék a pusztát. Mondanunk sem kell, hogy ezek a tervek végül kudarcot vallottak, de még több kárt okoztak a sérülékeny löszös sztyeppek maradványaiban. Végül csak a leggyengébb talajokon található élőhelyek menekültek meg. A kommunista rendszer összeomlását követően a mezőgazdasági termelés eleinte lelassult, amikor a nagy állami gazdaságok felbomlottak és a földeket visszaadták jogos tulajdonosaiknak. A műtrágyahasználat is jelentősen visszaesett. Hamarosan azonban elterjedtek a modern termelési rendszerek től a magyarországi füves puszták még intenzívebb művelését részben sikerült megelőzni, amikor az EU bevezette a környezeti szempontból érzékeny területek (Environmentally Sensitive Areas, ESA) rendszerét. A közös agrárpolitika reformja pedig egyes területalapú támogatásokat függetlenített a termeléstől, ezáltal lehetőséget teremtett az állatvilágot tiszteletben tartó gazdálkodás ösztönzésére az agrár-környezetvédelmi programokon keresztül, melyeket Magyarország jelenleg is alkalmaz. A síkság egyes részein a természetes hidrológia helyreállítására is erőfeszítéseket tesznek több nagyszabású, az EU LIFE programján keresztül társfinanszírozott helyreállítási projekt segítségével. Ezeknek a projekteknek köszönhetően már több ezer hektárnyi sérült pusztai élőhelyet helyreállítottak, és ennek eredményeként sok, ritka sztyeppei növény- és állatfaj lassan újra elterjedhet. A gazdálkodás az utóbbi időben a környező dombos vidéken is jelentős átalakuláson esett át. Ennek hatására a mezőgazdasági kistermelők egy része rendkívül nehezen tud megélni a földjéből és sokuk kényszerül arra, hogy feladja a földjét és inkább máshol vállaljon munkát. Emiatt az értékes, féltermészetes gyep nagy része fokozatosan eltűnik a terjeszkedő cserjék és magas füvek alatt. Végül is ezeket a területeket újra erdő borítja majd, de az a fajok teljesen más körének fog otthont nyújtani, mint amelyek a füves pusztákon találhatóak. állapotban marad, kis mértékű erdőgazdálkodással. Ezzel szemben, a síkságon nagymértékben telepítenek nem honos növényeket kereskedelmi célra. Különösen kockázatos az erősen terjeszkedő fehér akác (Robinia pseudoacacia) ellenőrizetlen terjedése a régió tájain, mely kiszorítja a fennmaradt természetes vagy féltermészetes vegetációt. Végezetül szót kell ejtenünk a pannon régióban található tavakról és folyókról is. A Balaton Közép-Európa egyik legnagyobb sekély tava, de a nagyfokú turizmus, a szennyvíztisztító berendezések hiánya és a környező mezőgazdasági területek erőteljes trágyázása együttesen nagymértékű eutrofizációt okozott. Az invazív idegen halfajok betelepítése is hátrányosan befolyásolja a honos flóra és fauna helyzetét. A Fertő-tóból például sok őshonos halfaj teljesen eltűnt az angolna (Anguilla anguilla) és az amur (Ctenopharyngodon idella) betelepítése után. Azonban e hátrányos tényezők ellenére a pannon régió még mindig jelentős számú, magas biodiverzitású területnek ad otthont, melyeket most a megőrzés szándékával védenek és művelnek. Szalakóta, fotó Josef Hlasek Épp ezért a dombokon valóban megnőtt az évek során az erdős területek aránya, melyek jelentős része természetes pannon régióban 11

12 European Commission E sorozatban megjelent: Natura 2000 in the Atlantic Region Natura 2000 in the Boreal Region Natura 2000 in the Continental Region Natura 2000 in the Alpine Region KH HU-C z atlanti régióban sarki régióban kontinentális régióban z alpesi régióban Natura 2000 in the Black Sea Region Natura 2000 in the Macaronesian Region pannon régióban sztyeppi régióban fekete-tengeri régióban mediterrán régióban makaronéziai régióban Az EU területe 7 biogeográfiai régióra osztható, mindegyiknek sajátos növényzete, éghajlata és földtana van. A közösségi jelentőségű természeti területeket minden régióban az adott régióban található egyes tagállamok által benyújtott nemzeti jegyzékek alapján választják ki. Uniós szinten, a politikai és közigazgatási határoktól függetlenül könnyebb biztosítani az olyan fajok és élőhelyek védelmét, melyekre hasonló természeti feltételek jellemzők, de különböző országokban találhatók. Az egyes biogeográfiai régiókban kijelölt közösségi jelentőségű területek a madárvédelmi irányelv szerinti különleges madárvédelmi területekkel együtt alkotják a Natura 2000 ökológiai hálózatot, mely az EU mind a 27 tagállamát felöleli. Fotó Vajda Zoltan ISBN pannon régióban

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén A LIFE+ program jövője Sashalmi Éva VM Természetmegőrzési Főosztály 2012. május 17. 1. LIFE+ Természet és Biodiverzitás 2. A természetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Természetvédelem. Natura 2000

Természetvédelem. Natura 2000 Természetvédelem Natura 2000 Alapfogalmak Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai területhálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok,

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Természetvédelem 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Amiről a mai előadáson szó lesz: Természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek Fontosabb természetvédelmi egyezmények Madárvédelmi

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság BEVEZETÉS A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván

Részletesebben

Természetvédelem. Natura 2000

Természetvédelem. Natura 2000 Természetvédelem Natura 2000 Alapfogalmak Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai területhálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok,

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ TÚZOK TUSA II. FORDULÓ 1. Képzeljétek el, hogy a cserebökényi pusztán vagytok. Kora tavasz van, a pusztai vízállásoknál madarak tömegei időznek. Van, aki nemrég érkezett haza a telelőterületről, van, aki

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER

BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer 1998-2001 Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal BEVEZETÉS A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban Vizes élőhelyek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban Hortobágy gyi Nemzeti Park 1973 82,000 hektár ~ 24,000 hektár Ramsari Terület Vizes élőhelyek megőrzésének, helyreállításának fontossága Mühlenberg

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM

LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM Duska József Erdőgazdálkodási szakértő Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM NATURA 2000 ERDŐK Az ország teljes területének közel

Részletesebben

"Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében"

Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében "Szikes tavaink, mint különleges vizes élőhelyek jelentősége a biodiverzitás megőrzésében" Dr. Boros Emil vizes élőhelyeinken 2016. május 20. 1 A vizes élőhelyek kritériumai (Dévai, 2000) középvízállás

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

17. melléklet a VM/JF/2070/2011. számú előterjesztéshez A vidékfejlesztési miniszter.../2011. (...) VM rendelete a Tétényi-fennsík természetvédelmi

17. melléklet a VM/JF/2070/2011. számú előterjesztéshez A vidékfejlesztési miniszter.../2011. (...) VM rendelete a Tétényi-fennsík természetvédelmi 17. melléklet a VM/JF/2070/2011. számú előterjesztéshez A vidékfejlesztési miniszter.../2011. (......) VM rendelete a Tétényi-fennsík természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák.

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. 12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. A flóra és fauna szegényedése: világjelenség Mérsékléséhez európai ill. világprogramok szükségesek 1971

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE

KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE KÉSZÜLÉKEK FRISSÍTÉSE Mi is az a MyDrive? A MyDrive Connect egy alkalmazás, amelynek segítségével a navigációs készülékén elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat kezelheti.régen TomTom HOME-nak, és MyTomTom-nak

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II.

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II. A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE II. TÁJRENDEZÉS A XIX. SZÁZADBAN Ipari forradalom hatásai Vasútépítés Vízrendezés Birokrendezés BIRTOKRENDEZÉS Célszerű méretű, nagyságú táblák kialakítása Utak építése Vízrendezés

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

A HUDI20013 Csolnoki löszgyepek

A HUDI20013 Csolnoki löszgyepek A HUDI20013 Csolnoki löszgyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

EURÓPA ÉS TE. Az Európai Unió Tanácsa

EURÓPA ÉS TE. Az Európai Unió Tanácsa EURÓPA ÉS TE Az Európai Unió Tanácsa Megjegyzés Ezt a kiadványt a Tanács Főtitkársága készítette, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ezért a kiadvány nem alapozza meg sem az EU intézményei sem

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai.

Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Natura 2000 fenntartási tervek készítése Honlap: www.bfnp.hu zalanatura2000@gmail.com Natura 2000 fenntartási terv készítés tapasztalatai. Megyer Csaba osztályvezető Natura 2000 kijelölés, felmérések A

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

A magyar közúti árufuvarozás helyzete, kihívásai. Budapest, október 4. Kovács Kornél osztályvezető

A magyar közúti árufuvarozás helyzete, kihívásai. Budapest, október 4. Kovács Kornél osztályvezető A magyar közúti árufuvarozás helyzete, kihívásai Budapest, 2017. október 4. Kovács Kornél osztályvezető 1 Magyarország közúti áruszállítási teljesítményének és volumenének alakulása 2001-2016 45000 40000

Részletesebben

Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra

Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra Rekolonizáció az állatvilágban, különös tekintettel Magyarországra Csurgai Bence (DQBWSB) ELTE TTK Környezettan szak 2014.01.29 Konzulens: Dr. Farkas János Bevezetés Fajok eltűnése/kihalása Miért? Példafajok

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS KERETE Figyelembe véve,

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek Magyarországon 2 Természetvédelmi

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI

30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI 30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI Védett természeti területek kiterjedése 126 438 hektár. Ebből fokozottan védett: 14

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

A magyar tógazdaságok működésének természetvédelmi vonatkozásai

A magyar tógazdaságok működésének természetvédelmi vonatkozásai A magyar tógazdaságok működésének természetvédelmi vonatkozásai Halasi-Kovács Béla Halászati és Öntözési Kutatóintézet A tógazdasági haltermelés jellemző adatai Magyarországon 1. 30 000 Haltermelés adatai

Részletesebben

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza

Az én Európám. Szabó Nikolett Török Pál Református általános iskola 5.o. Készítette: Európa föld és vízrajza Az én Európám Európa föld és vízrajza -Európa - A név eredete, Európa történelme - Európa fekvése - Európa vallási térképe - Európai unió története - Európai unió mai földrajza - Európai unió tagállamai

Részletesebben

Magyarország zonális növényzeti övei

Magyarország zonális növényzeti övei Magyarország zonális növényzeti övei Klímazonális övek: 1. Montán bükkösök (800 m): Kőszeg-Szentgotthárdtól nyugatra, jegenyefenyvesbükkös, Börzsöny, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység. 2. Szubmontán bükkösök

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben