- Forrástájékoztatás - S z e mi n á r i u mi d o l g o z a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Forrástájékoztatás - S z e mi n á r i u mi d o l g o z a t"

Átírás

1 H O R T O B Á G Y - Forrástájékoztatás - S z e mi n á r i u mi d o l g o z a t K É S Z Í T E T T E : Sándor Judit DE-TTK Informatikus könyvtáros szak II. évfolyam - 2. félév június 07.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK TÉMA FORRÁSHELYEK ÉS TALÁLATOK INTERNETES CÉLPONTOK HORTOBÁGY ÉS KÖRNYÉKÉNEK TÉRKÉPEI - VÁLOGATÁS FONTOSABB INTÉZMÉNYEK ÉS ELÉRHETİSÉGÜK (CÍM, TELEFON, WEB) SZÁLLÁSHELYEK, ÉTTERMEK ÉS FOGADÓK (NÉV, CÍM, TELEFON) KIÁLLÍTÓHELYEK ÉS LÁTNIVALÓK

3 1. Téma: A téma kiválasztásnál nem volt nehéz dolgom, ugyanis tapasztalatból tudom, hogy sokan érdeklıdnek Hortobágy iránt, ezért ehhez győjtöttem össze forrásokat. A Hortobágy név jelenti a tájat, a pusztát, a folyót, a nemzeti parkot, az önálló községet és sokaknak a csikósokat, a délibábot is. Az itt közölt összeállítás ezek mindegyikét érinti, ezeket a szempontokat vettem alapul, amikor elkészítettem a forrásanyagot. Haszonnal forgathatják ezt az összeállítás mindazok, akik Hortobágyra és a környékére terveznek kirándulást, vagy akiket a puszta, az ottani élet, illetve szokások érdekelnek. A győjtemény a hagyományos források mellett Interneten elérhetı információkhoz tartalmaz linkeket, olyanokat, ahol részletesebben foglalkoznak a Hortobággyal. A kereséseket június között végeztem, ebben az idıben a közölt találati számokat kaptam. Ezidıben a megadott Internetes linkek mindegyike mőködött és az intézmények elérhetıek voltak a megadott címen és telefonszámon. 2. Forráshelyek és találatok: A továbbiakban közlöm azokat a helyeket, ahol kereséseket végeztem, majd megadom az ott használt keresési szempontokat és az azokhoz tartozó találatokat, azaz az adott helyen fellelhetı Hortobágyról szóló és vele kapcsolatos dokumentumok számát. A keresési mőveletek eredményeként kapott Hortobágyról szóló dokumentumok részletes adatai megtekinthetık az egyes adatbázisokban, melyek címét itt közlöm, illetve a konkrét dokumentumok hozzáférhetıek a megadott könyvtárakban, melyek címe szintén itt olvasható: A keresésekhez használt adatbázisok, katalógusok címe és a célintézmények elérhetıségei: - OSZK - Országos Széchenyi Könyvtár: Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota Nektár adatbázis: Országos Széchényi Könyvtár NEmzeti KönyvTári Átfogó Információs Rendszere, a nemzeti könyvtár számítógépes szolgáltatásainak összessége, az AMICUS integrált könyvtári rendszer adatbázisai - MOKKA adatbázis: Magyar Országos Közös Katalógus, elérhetı az Országos Széchényi Könyvtár postacímén - ODR Lelıhely-adatbázisa: Országos Dokumentum-ellátási Rendszer Lelıhely-adatbázisa, adott dokumentumok lelıhelyeinek felkutatásához ajánlatos és jól használható könyvtárközi kölcsönzéseknél - DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár: Egyetemi Könyvtár, 4032 Debrecen Egyetem tér Debreceni Megyei Könyvtár: Mélius Juhász Péter Megyei Könyvtár, 4026 Debrecen Piac u. 8., Hajdúszoboszlói Városi Könyvtár: Kovács Máté Városi Könyvtár, 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Balmazújvárosi Városi Könyvtár: Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u Tiszafüredi Városi Könyvtár: Tiszafüredi Városi Könyvtár, 5350 Tiszafüred, Petıfi u. 15.,

4 Az egyes helyeken végzett keresések jellemzıi és a kapott eredmények: - Nektár adatbázis, itt az Összes Amicus integrált könyvtári rendszer katalógusait tartalmazó adatbázisban kerestem: Hortobágy kifejezésre kerestem, mint Osztályozás: Tárgyi kulcsszó, ekkor 59 találatot kaptam (a Nektár rendszerben csak a január 1. után beérkezett dokumentumok rendelkeznek tárgyszóval, ezt figyelembe kell venni az eredménynél!). Hortobágy cím kulcsszó esetén, amikor a katalógusban lévı tételek összes címtípusára és jellemzı szavaira keres a rendszer, akkor 201 találatot kaptam. - MOKKA adatbázis: Hortobágy cím vagy Hortobágy tárgyszó keresıkérdés mellett 219 találatot kaptam - ODR Lelıhely-adatbázisa: Hortobágy tárgyszóra végzett keresés esetén 205 találatot kaptam Hortobágy címre keresve 295 volt a találatok száma - Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár on-line katalógusa: Hortobágy tárgyszó estén 46 a találatok száma Hortobágy cím esetén 80 - Mélius Juhász Péter Megyei Könyvtár on-line katalógusa: Hortobágy tárgyszó estén a találatok: 16 könyv, 1 térkép, 2060 újságcikk Hortobágy cím esetén: 175, ebbıl 3 térkép, a többi könyv Hortobágy ETO szám esetén a keresés eredménye: 17 könyv - Hajdúszoboszlói Városi Könyvtár SR-LIB könyvtári katalógusa: Hortobágy cím - vagy a cím egy része, erre a keresésre 10 találatot kaptam, ezek a dokumentumok elérhetıek a könyvtár olvasótermében, nagyrészt a Helytörténeti győjtemény részét képezik, vannak köztük kézikönyvek, tájékoztató jellegő kiadványok, térképek és szépirodalom is. Hortobágy tárgyszóra való keresésnél 31 találatot kaptam. - Balmazújvárosi Városi Könyvtár könyvtári rendszere: Hortobágy cím kulcsszóra keresve 26 találat érkezett Hortobágy tárgyszóra való keresésnél 2 találatot kaptam, de figyelembe kell venni, hogy a könyvtár nemrégiben szerezte be rendszerükhöz a tárgyszó modult és a már feldolgozott állomány nagy része nincs ellátva tárgyszavakkal. Hortobágyon jelenleg nincs könyvtár, a régi szakszervezeti könyvtárat felszámolták, az állomány egy része az iskolai könyvtárba került. Mostanában szervezik egy új községi könyvtár létesítését a balmazújvárosi könyvtár fiókkönyvtáraként. - Tiszafüredi Városi Könyvtár on-line katalógusa: Hortobágy cím esetén 39 találat, melyek cikkek és könyvek Hortobágy témára keresve pedig 121 a találatok száma Hortobágy tárgyszóra való keresésnél 3 találatot kaptam 3

5 3. Internetes célpontok: A Hortobágyról szóló weboldalak: - Linkgyőjtemény Hortobágyról: Témák szerinti csoportosításban kapunk további oldalakra vezetı linkeket, ahol Hortobággyal kapcsolatos információk érhetık el. A lap magyar nyelvő, de számos idegennyelvő információhoz juthatunk el a linkek segítségével. - Hortobágy község hivatalos honlapja: Rövid ismertetést kapunk a településrıl, infrastruktúrális jellemzıirıl, természeti adottságairól, a megrendezésre kerülı programokról, szálláslehetıségekrıl. Mindezek mellett megtalálható a megtekintésre ajánlott helyszínek listája és találunk egy térképet is. A lap magyar nyelvő. - Hortobágyi Nemzeti Park: Megtalálhatók itt a szervezet alap adatai, elérhetıségük, feladataik, a terület jellemzıi. Ezek mellett hírek, látogatással kapcsolatos információk, oktatási lehetıségek, illetve képgaléria és programajánló várja a látogatókat. A lap magyar, angol és német nyelvő. - Hortobágy Természetvédelmi Egyesület: Megtaláljuk itt az egyesület jellemzıit, fıbb tevékenységeiket és programjaikat. Külön foglalkoznak a vizes élıhelyek kialakításával, védelmével és kezelésével, emellett fontos tevékenységük a madárvédelem és a madármonitoring a Hortobágyon. Részletesen olvashatunk a vizes és pusztai élıhely-rehabilitáció programról és megrendelhetjük kiadványaikat is. A lap magyar és angol nyelvő. - Világörökség: Az UNESCO Világörökség Bizottsága 1999-ben felvette a Hortobágyi Nemzeti Parkot a Világörökségi Listára. A Hortobágy egy kultúrtáj, mely az ember és a természet kétezer éves együttmőködésének kiemelkedı példája. Európa legnagyobb összefüggı, természetes füves pusztája, mely emberi tevékenység révén alakult ki és képes volt megırizni biológiai sokféleségét. A magyar puszta ezért nyerhette el a Világörökség címet, errıl olvashatunk bıvebben a fenti címeken. A lap magyar és angol nyelven érhetı el. - Hortobágy adatbázis: nda.sztaki.hu/kereso/index.php?a=archive&id=16&sa=items Különbözı Hortobággyal összefüggı vagy vele kapcsolatba hozható anyagokat találunk itt, folyamatosan bıvülı adatbázis, jelenleg 169 cikk található. Lehet kereséseket is végezni. A lap magyar nyelvő. - Térképek: - Hortobágy település - Hortobágy település - Hortobágy és környéke - Hortobágy és környéke - Rövid összefoglalók: Hortobágy és térsége - programok az Interneten: - Programok: - Hortobágyi - Tisza-menti lovas túra: - Kerékpártúrák a térségben: - Vízitúrák: - Epona lovasklub: 4

6 Hortobágyi intézmények, múzeumok, látnivalók az Interneten: - Hortobágyi templom: - Múzeumok, tájházak a régióban: - Múzeumok: Hortobágyi Pásztormúzeum: Hortobágyi Galéria: Hortobágyi Körszín: Nemzeti Park Halastói İrháza: - Balmazújvárosi Helytörténeti Múzeum - Semsey Andor Múzeum: Ember és környezete a Hortobágy mellékén - Kapcsolódó Vendégváró oldalak: Hortobágy és környékének térképei - válogatás: - Hortobágy (1:150000) - Hortobágy településtérképével Kiadó: Zéta Sport Bt., Nyír-Karta Bt., Hortobágyi Nemzeti Park - Térképszerő, sok állat- és növény rajzával. Kiadó: Kartográfiai Vállalat, 1992 ISBN CM - Hortobágyi Nemzeti Park (1:90000) - Térképszerő, sok állat- és növény rajzával., 2., javított kiadás Kiadó: Paulus, 2001 ISBN CM 5. Fontosabb intézmények és elérhetıségük (cím, telefon, web): - Hortobágy Község Önkormányzata Hortobágy, Czinege J. u. 1., Hortobágyi Tourinform Iroda 4071 Hortobágy, Pásztormúzeum Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 4024 Debrecen, Sumen u. 2., Ügyfélfogadás: csütörtök 8-12 óra és óra 6. Szálláshelyek, éttermek és fogadók (név, cím, telefon): - Hortobágy Club Hotel, 4071 Hortobágy, Máta Hortobágy Hotel és Camping, 4071 Hortobágy, Borsós Öregtói Vendégház, 4071 Hortobágy, Halastó Hortobágy Fogadó, 4071 Hortobágy, Kossuth u Pásztortanya Vendégfogadó, 4071 Hortobágy, Halastó Puszta Kemping, 4071 Hortobágy, Víziszínpad mögött Hortobágyi Csárda, 4071 Hortobágy, Petõfi tér Falugondnokság Kollégium, 4071 Hortobágy, József A. u Nyerges Presszó, 4071 Hortobágy, Máta

7 7. Kiállítóhelyek és látnivalók: - Hortobágyi Pásztormúzeum: A hortobágyi pásztorélet emlékei címő kiállítás 4071 Hortobágy, Petıfi tér 1., Nyitvatartás: III-IV. hó: óra V-IX. hó: 9-16 óra X-II. hó: bejelentkezéssel. - Hortobágy Galéria: Alföld- és pusztaábrázolások a magyar képzımővészetben 4071 Hortobágy, Petıfi tér 2., Nyitvatartás:: IV-X. hó: 9-17 óra XI-III. hó: óra szünnap: hétfı - Millecentenáriumi Kiállítás a Polgármesteri Hivatalban: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., - Hortobágyi Faluház: 4071 Hortobágy Kossuth L. u Hortobágyi Nemzeti Park Halastói İrháza: 4071 Hortobágy, helyrajzi szám Motorcsónakázás a Hortobágy folyón: 4071 Hortobágy, a Kilenclyukú híd lábánál Sárkány pásztor-kunyhó: Hortobágy-Máta - Nyugati Fogadóház: Hortobágy múltja és jelene címő kiállítás Nyitvatartás: elızetes bejelentéssel egész évben Pusztai Állatpark: Régi magyar háziállataink bemutatója (Hortobágy - Tornyidomb) Nyitvatartás: III-IV. hó: óra V-VI. hó: óra VII-IX. hó: 9-18 óra X-II. hó: bejelentkezéssel Körszín: Kunkovács László etnofotográfus kiállítása Nyitvatartás: IV-IX. hó: 9-16 óra X-XI. hó: óra XII-III. hó: bejelentkezéssel - Nagyiváni Tájház: Néprajzi kiállítás Nyitvatartás: 9-16 óra között elızetes bejelentéssel egész évben Meggyes Csárdamúzeum: Néprajzi kiállítás - megközelítés: a 33-as út mentén a 60. km-nél Nyitvatartás: elızetes bejelentéssel egész évben Darassai Orház: Ragadozómadár kiállítás - megközelítése a Balmazújváros - Tiszacsege úton Nyitvatartás: elızetes bejelentéssel egész évben Balmazújvárosi Helytörténeti Múzeum- Semsey Andor Múzeum: Az ember és környezete a Hortobágy mellyékén címő kiállítás 4060 Balmazújváros, Debreceni u Nyitvatartás: óráig, szünnap: hétfı - Karcagi Szélmalmi Fogadóház: Vágóhíd u Karcag és környéke természeti értékei Nyitvatartás: V-IX. hó: óra máskor bejelentkezéssel

Könyvek, folyóiratok, adatbázisok

Könyvek, folyóiratok, adatbázisok Könyvek, folyóiratok, adatbázisok A könyvtárunkban elérhetı elektronikus segédeszközök irodalomkutatáshoz, irodalomfigyeléshez 2010. szeptember Összeállította: Vizvári Dóra Elérhetıségeink: Telefonszámok:

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírle

Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírle Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírle rlevél KÖH V. évfolyam, 2. szám MISKOLC Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai Könyvtár a Berzsenyiben Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai könyvtár a berzsenyiben 2. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai A kötet megjelenését az Új Széchenyi

Részletesebben

1. tétel: A KÖNYVTÁRTAN FOGALMA ÉS ÉRTELMEZÉSEI MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG

1. tétel: A KÖNYVTÁRTAN FOGALMA ÉS ÉRTELMEZÉSEI MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG Könyvtártan I. évfolyam, 1. félév (2003) 1/48 1. tétel: A KÖNYVTÁRTAN FOGALMA ÉS ÉRTELMEZÉSEI MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG Könyvtártan: Könyvtártan fogalma: tág értelemben minden könyvtárral

Részletesebben

Nemzetközi könyvtári weblapok összehasonlító elemzése

Nemzetközi könyvtári weblapok összehasonlító elemzése DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR Komputergrafikai és könyvtárinformatikai tanszék Nemzetközi könyvtári weblapok összehasonlító elemzése Szakdolgozat Konzulens: Iszály György Barna Fıiskolai adjunktus

Részletesebben

Könyvtári keresési szokások vizsgálata az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pedagógus és pedagógusjelölt hallgatói körében

Könyvtári keresési szokások vizsgálata az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pedagógus és pedagógusjelölt hallgatói körében Könyvtári keresési szokások vizsgálata az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pedagógus és pedagógusjelölt hallgatói körében A felméréseket Szél Orsolya, a Pécsi Tudományegyetem informatikakönyvtár

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Budapesti Corvinus Egyetem Margó esettanulmányi verseny A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Erıs Tamara Meleg Viktória Szegedi Balázs II. évfolyam Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki Bsc Budapest,

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÍROTTKİ NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET Székhely: 9730 Kıszeg, Rajnis u.7. Telephely:9730 Kıszeg, Várkör 54. Adószám: 18886779-1-18 Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 64/1997

Részletesebben

Formában maradni" Barátunk a könyv 30 éve. Europeana rekord letöltés és magyarul is használható keresőfelület

Formában maradni Barátunk a könyv 30 éve. Europeana rekord letöltés és magyarul is használható keresőfelület H í r l e v é l Hajdú-Bihar megye önkormányzati könyvtárainak Debrecen, 2009. április 04. 3. szám 5/2009. (III. 4.) SZMM rendelete a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT LENTE TAMÁS DEBRECEN 2008.

SZAKDOLGOZAT LENTE TAMÁS DEBRECEN 2008. SZAKDOLGOZAT LENTE TAMÁS DEBRECEN 2008. Debreceni Egyetem Informatikai Kar DEBRECENI VIRTUÁLIS SZOBORPARK Témavezetı: Dr. habil. Boda István egyetemi docens Készítette: Lente Tamás informatika tanár Debrecen

Részletesebben

Tiszafüredi és Hevesi kistérség

Tiszafüredi és Hevesi kistérség Tiszafüredi és Hevesi kistérség Régió: Észak-Alföldi Megye: Jász-Nagykun-Szolnok, és Heves megye Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás http://www.tiszafuredikisterseg.hu/index.php Heves Kistérség Többcélú

Részletesebben

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN 2009. március II. évf. 3. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN Az információs társadalom és a demokratikus

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0

Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0 Erıforrástérkép felhasználói kézikönyv 1.0 Budapest, 2009. szeptember 27. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet alapvetı feladata közgazdasági alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó alkalmazott kutatások

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2005. 2. füzet Jósvafı, 2005. július III. évfolyam 2. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 2. füzet Jósvafı, 2006. június

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2006. 2. füzet Jósvafı, 2006. június Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2006. 2. füzet Jósvafı, 2006. június IV. évfolyam 2. szám 2006. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

S Z Á M Í T Ó G É P E K

S Z Á M Í T Ó G É P E K S Z Á M Í T Ó G É P E K I R O D A I A L K A L M A Z Á S A - Bibliográfia - S z e mi n á r i u mi d o l g o z a t K É S Z Í T E T T E : Sándor Judit DE-TTK Informatikus-könyvtáros szak II. évfolyam - 2.

Részletesebben

Kristóf Ibolya. Könyvtárpedagógia a felsıoktatásban. Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére beadott pályázat 2010.

Kristóf Ibolya. Könyvtárpedagógia a felsıoktatásban. Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére beadott pályázat 2010. Kristóf Ibolya Könyvtárpedagógia a felsıoktatásban Az év fiatal könyvtárosa díj elnyerésére beadott pályázat 2010. 1 Bevezetés... 3 1. Könyvtárpedagógia a közoktatásban... 4 2. Könyvtárpedagógia a felsıoktatásban...

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére. Mővelıdési és Oktatási Bizottság.

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére. Mővelıdési és Oktatási Bizottság. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2008. évrıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 2. füzet Jósvafı, 2009. május

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2009. 2. füzet Jósvafı, 2009. május Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2009. 2. füzet Jósvafı, 2009. május VII. évfolyam 2. szám 2009. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató

Részletesebben

Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia.

Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia. A bibliográfia fogalma és típusai Bármilyen korszer is legyen egy katalógus, csak azt tudjuk meg bel le, hogy egy konkrét dokumentum a könyvtárban megvan-e, vagy valamilyen témáról találunk-e könyveket?

Részletesebben

Javaslat a könyvtári feladatok más formában történı ellátásáról

Javaslat a könyvtári feladatok más formában történı ellátásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 32047/2009. Javaslat a könyvtári feladatok

Részletesebben

4. A TÁJÉKOZÓDÁS ÉS ESZKÖZEI

4. A TÁJÉKOZÓDÁS ÉS ESZKÖZEI 4. A TÁJÉKOZÓDÁS ÉS ESZKÖZEI Ebben a fejezetben az alábbi témákról lesz szó: 4.1. A tájékozódás nehézségei 4.2. Közvetlen tájékoztató eszközök 4.3. Közvetett tájékoztató eszközök 4.3.1. Bibliográfiák,

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Városi Könyvtár Barcs

STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Városi Könyvtár Barcs STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Városi Könyvtár Barcs A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, a könyvtári terület 2008-2013 közötti idıszakra megfogalmazott

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére. aljegyzı. Bizottsága

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére. aljegyzı. Bizottsága 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2012. évi tevékenységérıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban. Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred

Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban. Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban 1. A projekt-ötlet születése Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred 2007 márciusában egy csehországi

Részletesebben