JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete október 30-án tartott képviselő- testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. október 30-án tartott képviselő- testületi üléséről"

Átírás

1 Iktatószám: /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete október 30-án tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme Jelen vannak: 1. Csutiné Turi Ibolya polgármester, 2. Egyed Tihamérné alpolgármester, 3. Kovács Györgyné, 4. Kröszl-Keszthelyi Szabolcs képviselő, 5. László Istvánné képviselő, 6. Nagy Lajos képviselő Távol levő képviselő: Fekete Zsolt Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné Balogh Bernadette jegyző Halász Zoltánné gazdasági vezető Jegyzőkönyvvezető: Bognár Erika titkársági ügyintéző Csutiné Turi Ibolya polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van, Fekete Zsolt képviselő előzetesen nem jelezte távolmaradását az ülésről. A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra. A képviselők a közölt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértettek. Napirendi pontok: 1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester 1

2 2.) Beszámoló az önkormányzat adóztatási tevékenységéről Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző Gőbölös Zoltán adóügyi főmunkatárs 3.) A belső ellenőri jelentés megtárgyalása az adóhatóság tevékenységének, az adóhátralékok behajtására tett intézkedések ellenőrzéséről Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző 4.) Beszámoló a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvodájának éves munkájáról Előadó: Rudniczai Rudolfné megbízott tagóvoda vezető 5.) Bejelentések, egyebek 1.) Jelentés a két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Csutiné Turi Ibolya polgármester Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az elmúlt ülésen elfogadtuk az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. A KIKE futballcsapatnak megállapított egyszeri támogatást már át is adtuk számukra. Az önkormányzat dolgozói létszámát 6 főről 7 főre emeltük, valamint az óvodai csoportok létszámtúllépését is engedélyeztük. A védőnői pályázatot sikeresen feltettük a Közigállás honlapjára, reméljük lesz jelentkező. Csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, a felsőoktatásban tanuló fiatalokat továbbra is támogatjuk. A vezető óvónő csoportban eltöltött heti óraszámát csökkentettük, mert erre lehetőségünk volt, továbbá a vezető óvónő vezetői pótlékának növeléséről is döntöttünk. Az utolsó határozattal csatlakoztunk a szociális célú tűzifa pályázathoz, 100 m 3 fát rendeltünk, ennek az önrésze ,- Ft. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést egyhangúlag elfogadta. 2.) Beszámoló az önkormányzat adóztatási tevékenységéről Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző Gőbölös Zoltán adóügyi főmunkatárs Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Az adózással foglalkozó kolléga elkészítette a testület által kért beszámolót. A beszámolót előzetesen mindenki megkapta írásban, én egy pár dolgot szeretnék kiemelni ben a helyi adóbevételre ,- Ft-ot terveztünk és ,- Ft folyt be évvégére ra ,- Ft-ot terveztünk, és október közepéig ,- Ft-ot fizettek be eddig. A gépjárművekkel kapcsolatosan a kolléga elindította a 2

3 behajtási eljárást, tehát kezdeményezte az okmányirodánál a forgalomból történő kivonást. Ennek hatására nagyon sokan bejöttek a hivatalba, és rendezték a tartozásukat. Ennyit szerettem volna elmondani, itt van az adós kolléga, ha van kérdése a testületnek, akkor nyugodtan tegye fel. Nagy Lajos képviselő: Ez nagyon szép dolog, de mindezt már előbb meg kellett volna tenni, mert akkor lehet, hogy több kintlévőséget be lehetett volna hajtani, és nem évül el. Gőbölös Zoltán adóügyi főmunkatárs: Eddig 150 autó forgalomból történő kivonását kezdeményeztem, akik közüll 32-en jártak bent a hivatalban, ha ezt nem lépjük meg akkor is ez lett volna az arány. Egyed Tihamérné alpolgármester: Azért ezt nem így kell felfogni. Nagy Lajos képviselő: én úgy gondolom, ha azok az emberek akiknek kintlévősége van, folyamatosan meg lettek volna szólítva, akkor lehet, hogy befizették volna a tartozást, és nem évültek volna el. Egyed Tihamérné alpolgármester: A jövőben erre nagyon oda kell figyelni, hogy a felszólítások időben érkezzenek. Gőbölös Zoltán adóügyi főmunkatárs: Minden évben kétszer megy ki az érintetteknek felszólítás, február végén és augusztus végén. A törvény előírása szerint egyszer kellene minden év október 31-ig, én kétszer küldök. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Véleményem szerint is ne a múltba tekintsünk, hanem ezen a megkezdett ösvényen haladjunk tovább. Egyed Tihamérné alpolgármester: Azt elismerjük, hogy nehéz feladat ez. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja az adózásról szóló beszámolót, az emelje fel a kezét. 95/2013. (X.30.) számú képviselő testületi Az adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az adóztatási tevékenységről szóló beszámolót, az abban foglaltak szerint elfogadja. 3

4 A testület felhívja a jegyzőt, hogy az adóügyi ügyintézőn keresztül intézkedjen az önkormányzat kintlévőségeinek hatékony behajtása iránt. 3.) A belső ellenőri jelentés megtárgyalása az adóhatóság tevékenységének, az adóhátralékok behajtására tett intézkedések ellenőrzéséről Előadó: Szabóné Balogh Bernadette jegyző Szabóné Balogh Bernadette jegyző: A belső ellenőr is azokat állapította meg amik itt az előbbiekben elhangzottak. Tehát, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a végrehajtási cselekményekre. A belső ellenőri jelentés végén vannak a javaslatai, és megállapításai. László Istvánné képviselő: A behajtásokról miért nem vezetett nyilvántartást az adóhatósági ügyintéző? Szabóné Balogh Bernadette jegyző: Mert nem volt behajtás. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Javaslom, hogy aki az önkormányzatnak tartozik, és rendelkezik munkabérrel, akkor tiltsuk le a béréből a tartozást. Egyed Tihamérné alpolgármester: Akiknek nincs engedélye és mégis folytatnak valamilyen tevékenységet, azoknak utána kellene nézni. Gőbölös Zoltán adóügyi főmunkatárs: Az iparűzési adó önkéntes bevalláson alapul, és ha bejelentkezett az illető utána ellenőrizhetem, ha nem jelentkezik be nem ellenőrizhetem. Egyed Tihamérné alpolgármester: A sok munka miatt javasolnám, hogy adjunk segítséget az adóügyes kollégának. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, aki elfogadja a belső ellenőri jelentést az adóhatóság tevékenységéről, az emelje fel a kezét. 96/2013. (X.30.) számú képviselő testületi Az adóhatóság tevékenységéről szóló belső ellenőri jelentés elfogadásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az adóhatóság tevékenységéről szóló belső ellenőri jelentést, az abban foglaltak szerint elfogadja. 4

5 4.) Beszámoló a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvodájának éves munkájáról Előadó: Rudniczai Rudolfné megbízott tagóvoda vezető Rudniczai Rudolfné megbízott tagóvoda vezető: A as tanévünk első félévében még az IPR programunk bevétele is kiegészítette bevételeinket május 2-án és 3-án költöztünk ki az óvodából az építkezés miatt. Előtte megtörtént az óvodai ballagás, a nagycsoportosoknak lezártuk az évet. A konyha június 18-án költözött ki, és július elejéig a kálozi óvodával oldottuk meg a gyermekek étkeztetését szeptember 2-tól pedig egy sárbogárdi általános iskola konyhájáról biztosítjuk a gyermekek számára az ételt az iskolának és az óvodának is. Személyi változások is történtek az év végén, két dajkánk a 40 éves szolgálat után nyugdíjba ment, Sáriné Szabó Gizella óvodavezetővel együtt. Egy óvodapedagógus távozott tőlünk, a helyére új embert vettünk fel, illetve a pályázat kapcsán is fel kellett venni még egyet. Sajnos helyi óvodapedagógust nem tudtuk felvenni, mind a négyen sárbogárdiak. Egy dajkát kellett még alkalmaznunk az óvodabővítés kapcsán, ő helyi lakos, szakképzett. A gyermeklétszám jelenleg 173 fő. Egyed Tihamérné alpolgármester: A főzéssel kapcsolatban, remélhetőleg majd tudunk emelni a színvonalon. Szülőtől hallottam, hogy a sárbogárdi étel nagyon jó. Rudniczai Rudolfné megbízott tagóvoda vezető: Ez így van. De ők nagyjából 500 Ft-ból gazdálkodnak egy főre, míg mi Ft,- ból kell, hogy megoldjuk az étkezést. Ha lesz lehetőségünk, akkor szeretnénk élelmezési programot vásárolni, természetesen ha a testület jóváhagyja, és lesz elegendő pénz rá a költségvetésben. Ez egy nagyon hasznos rendszer, kiszámolja, mennyi nyersanyagot kell felhasználni a főzés során. A konyhára is ráférne a fejlesztés, mert gázzsámolyon főzünk, egy villanysütőnk van. Szeretném még elmondani, hogy az óvoda-felújítás kapcsán a Fő utcai épületben vagyunk, túlzsúfoltság van, pedagógusoknak, gyermekeknek, szülőknek is nagyon nehéz. Ha visszaköltözünk a felújított épületbe délutánonként különböző foglalkozásokat fogunk szervezni a gyerekeknek, mint például kézműves foglalkozás, drámaszakkör, sportszakkör, táncszakkör. Heti két alkalommal van hitoktatás az óvodában, amit nagyon szeretnek a gyerekek szeptember 1-jével elindult a pedagógus életpálya modell bevezetése. Az első mérföldkő a bérek emelése volt. Mi is belekerülünk a minősítési rendszerbe, össze kell állítanunk a pedagógus portfóliónkat, ami által indul majd a minősítő eljárás. Ezek az adatok nyilvánosak lesznek, igyekezni fogunk méltón képviselni községünket. Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, aki elfogadja a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvodájának as évről szóló beszámolóját, az emelje fel a kezét. 5

6 97/2013. (X.30.) számú képviselő testületi A Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvodájának as évről szóló beszámolója elfogadásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Sárkeresztúri Napraforgó Tagóvodájának as nevelési évről szóló beszámolóját, az abban foglaltak szerint elfogadja. 5.) Bejelentések, egyebek Nagy Lajos képviselő: A kérdésem, hogy az óvoda a vállalt határidőre nem készült el, nem lehetne kötbérezni a vállalkozót? Csutiné Turi Ibolya polgármester: A szerződésben december 31. a határidő. Kovács Györgyné képviselő: Arról volt szó, hogy szeptember 1-jére elkészül. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az csak szóbeli megállapodás volt. Nagy Lajos képviselő: Mivel az alapkőletételnél úgy beszéltük meg, hogy augusztus 30-án találkozunk az átadásnál. Csutiné Turi Ibolya polgármester: A szerződésbe már nem került bele a szeptember 30-i időpont sem. Nagy Lajos képviselő: Akkor mi félre lettünk tájékoztatva. Egyed Tihamérné alpolgármester: Az étkeztetés megoldása kapcsán is sok többletkiadásunk keletkezett. Csutiné Turi Ibolya polgármester: A vállalkozó felé ezt jelezni fogjuk. Egyed Tihamérné alpolgármester: Remélhetőleg plusz költség sem merül fel. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Mi nem kértünk plusz dolgokat. Egyed Tihamérné alpolgármester: Ki az alvállalkozó? Csutiné Turi Ibolya polgármester: A Mava Plan cég, velencei székhelyű. Nagy Lajos képviselő: A rendőrőrs mikor kezdi meg a működését? Csutiné Turi Ibolya polgármester: Hivatalosan október 1-től vannak itt. A sárbogárdi rendőrkapitány úron múlik most már, hogy mikor nevezi ki az őrsparancsnokot. A héten már 6

7 többször is beszéltünk, többek között ma is. A mai napon szétválasztottuk a riasztórendszert. Az iroda is be van bútorozva. Nagy Lajos képviselő: Az abai járóbeteg-ellátó intézet mikor kerül átadásra. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Erről nincs információm. A kistérség eladta a szélessávú internethálózatot. A Tarr Kft. vette meg, ő egy magyar szolgáltató. Jó árajánlataik vannak az üzemeltetésre. Letelt az ötéves fenntartási idő, a kistérség megszűnt, mi szolgáltatni nem tudunk, ezért döntött a tanács az eladás mellett. A Transelko Kft. szolgáltat a településen kábel tévét, és internetet és mellette van még az adonyi internet is. A Transelko Kft. holnap éjszaka leköti az internet szolgáltatást. Ha a testület is beleegyezik, a Tarr Kft. veszi át nálunk is a szolgáltatást, tud internetet, telefont, és tévét is biztosítani. Ezt kombinálni is tudja. Azt elmondtam a Transelko Kft. tulajdonosának, hogy a nagyon kevés előfizető érthető, hiszen az évek során semmit sem fejlesztettek, és nagyon sokszor nem volt nézhető több csatorna sem, a jel minősége nem volt megfelelő ,- Ft a nettó ára a hálózatnak. Az osztozkodás a következők szerint alakul: 50% lakosságarányos leosztás, 50% pedig az előfizetők arányában. Az alap megállapodásban lakosságszám arányosan volt megállapítva. Sárkeresztúrnak így ,- Ft jut az eladás kapcsán. A tanács elnökének az a javaslata, hogy vannak tartozásai a településeknek a kistérségben ellátott települési hozzájárulási díjakból, nekünk a 2013-as év második félévére van ,- Ft-os tagdíj befizetési hátralékunk. Továbbá a 2012-es évre egy ,- Ftos tartozás a nevelési tanácsadónak, amit erősen kétségbe von mindenki, mi ezt, a többi település pedig a rájuk eső összeget. Az intézményekkel le kell igazoltatnunk, 250 gyermeket valóban ellát-e a nevelési tanácsadó, gyermekenként 6.500,- Ft-ért. A Tarr Kft ajánlata a két település Sárszentágota és Sárkeresztúr vonatkozásában a hálózatért, az ,- Ft. Ezt a pénzt lakosságarányosan osztjuk szét, és így mi kicsit több mint ,- Ft-ot fogunk kapni. Olyan ajánlatot tett a Tarr Kft. hogy ahány személy a 2014-es évben szerződést köt velük, annyiszor 5.000,- Ft-tal támogatják az önkormányzatot december 15-tel vennék át a rendszert. Véleményem szerint ez a rendszer nem fog többet érni. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem, aki elfogadja, hogy a Tarr Kft. ajánlatát, az emelje fel a kezét. 7

8 98/2013. (X.30.) számú képviselő testületi A kábeltelevíziós hálózat eladásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy értékesíti a 40%-os mértékben tulajdonában lévő kábeltelevíziós hálózatot, a hozzátartozó távközlő és egyéb eszközöket, valamint vagyoni értékű jogokat az ajánlatot tevő TARR Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság( cégjegyzék száma: Cg , székhelye: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18. képviselője: Tarr János ügyvezető) vevő részére. A Képviselő-testület az adás-vétel tárgyát képező hálózat vételárát mindösszesen ,- Ft+áfa azaz ötmillió- egyszázkilencvenhatezer- hétszáznyolcvanhét forint+áfa összegben fogadja el. A képviselő-testület az adás-vétel tárgyát képező hálózat vételárát Sárkeresztúr Község Önkormányzatát megillető tulajdonrész arányában összesen ,- Ft+áfa azaz kettőmillió-hetvennyolcezer- hétszáztizenöt forint + áfa összegben fogadja el, mely összeget vevő egy összegben az adásvételi szerződés aláírását követő 5 banki munkanapon belül átutal az önkormányzat pénzügyi számlájára. A Képviselőtestület felhatalmazza Csutiné Turi Ibolya polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére ás aláírására. Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester Határidő: november 15. Csutiné Turi Ibolya polgármester: A könyvtárszolgáltatásra kaptunk egy kedvező ajánlatot a Vörösmarty Mihály Könyvtártól, a könyvtár vezetővel ezt már meg is beszéltem. Egy EMMI rendelet alapján az fő lakosságszám alatti települések önkormányzatai csatlakozhatnak a Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszerhez, ez azt jelenti, hogy egy évben nagyságrendileg ,- Ft-os támogatást adnak könyvekre. Ennek az a feltétele, hogy a nyilvános könyvtárak jegyzékéből levegyük a könyvtárat, de ebből semmilyen hátrányunk nem fog származni. Kérem aki ezzel egyetért, az emelje fel a kezét. 99/2013. (X.30.) számú képviselő testületi Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet alapján csatlakozik a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. 8

9 Sárkeresztúr Község Önkormányzata vállalja, hogy a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéből töröltetni fogja a községi könyvtárat a Könyvtári Intézetnél. Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester Határidő: október 31. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Ismét a testület támogatását kérem egy TÁMOP-os pályázathoz, ez hungarikumok népszerűsítéséről szól, mi a táncház módszerrel szeretnénk pályázni, amelyben a néptánc csoport lesz nagy segítségünkre. A pályázat 100%-os állami támogatású. Kérem aki ezzel egyetért, az emelje fel a kezét. 100/2013. (X.30.) számú képviselő testületi A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat benyújtásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium: A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. A pályázat kódja: HUNG október 31. A pályázat 100%-os állami támogatású, az önkormányzat részéről önrészt nem igényel. Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester Határidő: október 31. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az idei év elején azt beszéltük meg, hogy szűkös a költségvetésünk, és nem tudunk megbízási díjat adni, aztán a sikeres néptáncos pályázat kapcsán sikerült a néptánc csoport vezetőnek félévre biztosítani ezt az összeget. Kérem, hogy az ő megbízási díját továbbra is biztosítsuk az év végéig, ez havi ,- Ft-ot jelent. Kérem, aki egyetért, hogy Csapó Tímea a néptánccsoport vezetője ,- Ft-os megbízási díjban részesüljön, az emelje fel a kezét. 9

10 101/2013. (X.30.) számú képviselő testületi Csapó Tímea megbízási díjáról Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a helyi kamara kórus vezetésével megbízott Csapó Tímea részére havi bruttó ,- Ft-os megbízási díj fedezetét biztosítja az önkormányzat évi költségvetése tartalékalapja terhére. Csutiné Turi Ibolya polgármester: A kórusvezetőnek egész évben nem adtunk megbízási díjat, felmerül a kérdés, hogy neki is adni kellene. Kovács Györgyné képviselő: Ő is megérdemli, hiszen hetente két órát foglalkozik a kórussal. Egyed Tihamérné alpolgármester: Szerintem adjunk neki. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Kérem aki elfogadja, hogy a kórusvezető Zékány Erika ,- Ft-os megbízási díjban részesüljön, az emelje fel a kezét. 102/2013. (X.30.) számú képviselő testületi Zékány Erika megbízási díjáról Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a helyi kamara kórus vezetésével megbízott Zékány Erika részére havi bruttó ,- Ft-os megbízási díj fedezetét biztosítja az önkormányzat évi költségvetése tartalékalapja terhére. Csutiné Turi Ibolya polgármester: A Gőbölös Zoltánnak volt még a tavalyi évben egy megbízása a szennyvízcsatornás adminisztrációval kapcsolatban, ez mostanra lecsökkent. Neki havi ,- Ft-os megbízási díjat javasolnék. Aki ezzel egyetért, az emelje fel a kezét. 10

11 103/2013. (X.30.) számú képviselő testületi Gőbölös Zoltán megbízási díjáról Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, hogy a Sárkeresztúri Víziközmű Társulat adminisztrátori feladatainak ellátásával Gőbölös Zoltán köztisztviselő legyen megbízva 2013.január 1. napjától december 31. napjáig ,-Ft/hó megbízási díjért, melynek fedezetét az önkormányzat évi költségvetése tartalékalapja terhére biztosítja. Csutiné Turi Ibolya polgármester: Az élelmiszerbank felajánlása szerint lehetőség lesz élelmiszerosztásra: liszt, tészta, készlevesek, háztartási keksz, és vitaminkészítmények. Ez majdnem 4 tonna élelmiszert jelent, szinte mind a 700 háztartás fog kapni a faluban. A fuvart nekünk kell vállalni Budapestről. Kérem, hogy személyiségi jogokat érintő kérdés miatt rendeljünk el zárt ülést. Aki ezzel egyet ért, az emelje fel a kezét. 104/2013. (X.30.) számú képviselő testületi Zárt ülés tartásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy személyiségi jogokat érintő kérdés megtárgyalása miatt zárt ülés tartását rendeli el. Több kérdés, hozzászólás nem volt, Csutiné Turi Ibolya polgármester a képviselő-testületi ülésen való megjelenést megköszönve bezárta az ülést. Csutiné Turi Ibolya polgármester Jegyzőkönyv hitelesítők: Kmft. Szabóné Balogh Bernadette jegyző Egyed Tihamérné alpolgármester László Istvánné képviselő 11

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Iktatószám: 550-8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. augusztus 29-én tartott képviselő- testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete 2013. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete 2013. november 28-án tartott üléséről. Iktatószám: 550-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárkeresztúr Község Önkormányzatának képviselő testülete 2013. november 28-án tartott üléséről. Az ülés helye: Bella István Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

26. sz. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2012. december 20-án megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

26. sz. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2012. december 20-án megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 26. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A tiszagyendai Képviselő-testület 2012. december 20-án megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 177/2012.(XII. 20.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető

Részletesebben

37. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 21-én összehívott rendkívüli üléséről.

37. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-37/2011. 37. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. november 28- án tartott közmeghallgatásáról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. november 28- án tartott közmeghallgatásáról. Iktatószám: 550-12/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2013. november 28- án tartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Bella István Művelődési Ház és

Részletesebben

3./ Óvodai nevelési év indításával kapcsolatos döntések meghozatala

3./ Óvodai nevelési év indításával kapcsolatos döntések meghozatala 6/2013.(VII.29.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július hó 29. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. december 9-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. december 9-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 9-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, Rendeletek: 6, Elkészült: 2010. december 20.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gárgyán István jegyző

Gárgyán István jegyző 7/2013.(IX.17.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 17. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló az önkormányzat I. féléves

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-2/2013. M. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 20-án MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 6/2013.(II. 20.) C 5 7/2013.(II.

Részletesebben

2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 1/2011.(I.27.) sz. Ök. rendelet 1./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2011. február 14-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2011. február 14-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Rendeletek: 2, 3, Elkészült: 2011. február 28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. szeptember 10.-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak : Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

1-18/2007. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november 27.-én 17 órakor tartott rendes üléséről

1-18/2007. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november 27.-én 17 órakor tartott rendes üléséről 1-18/2007. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november 27.-én 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 01. 30. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-5/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. május 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2010. május 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Elkészült: 2010. május 18. Tartalomjegyzék Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. június 17-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt alpolgármester Juhász János képviselő Nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. január 29- én 18,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt üléséről.

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

73-10/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2012. április 26-án 17 órakor kezdődött együttes üléséről.

73-10/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2012. április 26-án 17 órakor kezdődött együttes üléséről. 73-10/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2012. április 26-án 17 órakor kezdődött együttes üléséről. Határozat száma: 4/2012.(IV.26.) 5/2012.(IV.26.) 6/2012.(IV.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 5/2013.(III.22.) Határozatok: 48/2013. (III. 21.) 49/2013. (III. 21.) 50/2013.

Részletesebben

1-18/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 19.-én 17 órakor tartott rendes üléséről

1-18/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 19.-én 17 órakor tartott rendes üléséről 1-18/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 19.-én 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. december 12. napján tartott testületi üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

Önkormányzati Képviselő-testület 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-1/2013. J e g y z ő k ö n y v

Önkormányzati Képviselő-testület 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 8-án (pénteken) 18.00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 16. (szerda) napján 18.00 órakor megtartott nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 16. (szerda) napján 18.00 órakor megtartott nyilvános ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 16. (szerda) napján 18.00 órakor megtartott nyilvános ülésén Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2010. január 26-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár olvasóterme Jelen vannak: Chrompota Attila Csepreghiné Nyitrai

Részletesebben