Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ , fax:33/ ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: jegyzo@sarisap."

Átírás

1 Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ , fax:33/ , Iktatószám: /2013. Tárgy: értéktár bizottság létrehozásával összefüggő előterjesztés Ügyintéző dr. Szax Márta Veronika Hiv. szám: - Ügyintézőjük: - Melléklet: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 16-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztató és javaslat Települési értéktár, Települési Értéktár Bizottság felállítására A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló évi XXX. törvény (a továbbiakban: törvény) és végrehajtására kiadott a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) kötelezettséget rótt az önkormányzatra abban a tekintetben, hogy él-e (amely lehet nemleges is) települési értéktár létrehozásának a lehetőségével. A hivatkozott törvény bevezetője preambulum része összegzi a jogalkotási szükségességet az alábbiak szerint: a) a magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: nemzeti értékek), és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek; b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni kell; c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni; d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához; e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint az országmárka erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja.

2 A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei. A törvény 1. (1) bek. j) pontja szerint: j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk - de legalább egy meghatározott tájegység lakossága - a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez; A törvény végrehajtását szabályozó Kormányrendelet értelmében a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárban, az ágazati értéktárban, külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungaricumok Gyűjteményében a következő szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni: a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvízés fürdőkultúra; c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is - szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények; g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

3 Mindezek alapján Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének az a feladata, hogy döntsön a települési értéktárról (a döntés lehet nemleges is). Amennyiben a települési értéktár létrehozása mellett dönt, úgy TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG-ot kell alakítani. A Képviselő-testület szabadon dönthet a bizottság összetételéről, azonban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ai alapján kell a bizottságot megalakítani és működtetni. Figyelembe véve a helyi adottságokat, sárisápi civilszervezetek tevékenységét, a Szlovák Önkormányzat eddigi hagyományőrző munkáját, az értéktár bizottság létrehozásának két formáját javasolom megvitatni: 1. már meglévő két bizottság (Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság) feladatkörének kibővítése, ez hatáskör átruházást jelent, 2. külön szakmai bizottság alakítása, már létező, helyi értékek gondozását, végző civil szervezet, egyesület bevonásával. Az 1. pontban rögzített javaslat támogatása esetén szükség van a 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendelettel elfogadott, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát tartalmazó normaszöveg módosítására. A települési értéktár bizottságnak legalább 3 tagból kell állni, munkájába indokolt bevonni álláspontom szerint, mindazokat a szervezeteket, és személyeket, amelyek és akik Sárisáp község hagyományainak, kulturális örökségeinek összegyűjtésében, fenntartásában tevékenyek. A helyi értékek sokszínűségét Kormányrendeletben rögzített szempontrendszer figyelembevételével kell kialakítani. Az értéktár bizottság létrehozását követően ki kell alakítani annak működési szabályait is, melyet a Képviselő-testület fogad el. Korábban említettem, hogy lehetőség van nemleges döntésre is, amely azt jelenti, hogy az Önkormányzat egyenlőre nem alakítja ki a helyi értéktárat, ennek a döntésnek a megváltoztatására bármikor mód van. A fentieket összefoglalva az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: A/Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató és javaslat a Települési értéktár, Települési Értéktár Bizottság felállítására tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Sárisáp Község Önkormányzata települési értéktár kialakítását nem határozza el. B/Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató és javaslat a Települési értéktár, Települési Értéktár Bizottság felállítására tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Sárisáp Község Önkormányzata települési értéktár kialakítását határozza el. 2. Sárisáp Község Önkormányzata külön Települési Értéktár Bizottságot nem alakít ki, a bizottsági feladatok ellátásával megbízza a Pénzügyi és Településfejlesztési vagy Oktatási Kulturális és Sport Bizottságot.

4 3. A települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokat a határozat mellékleteként fogadja el. 4. Felkéri a Polgármestert, hogy a települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntésről értesítse a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökét. C/Határozati javaslat: Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató és javaslat a Települési értéktár, Települési Értéktár Bizottság felállítására tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Sárisáp Község Önkormányzata települési értéktár kialakítását határozza el. 2. Sárisáp Község Önkormányzata, figyelembe véve a helyi értékek összefoglalására és gyűjtésére irányuló eddigi kezdeményezéseket Települési Értéktár Bizottságot alakít ki. 3. Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárisápi Települési Értéktár Bizottság tagjai közé a következő tagokat választja: A Sárisápi Települési Értéktár Bizottság megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokat a határozat mellékleteként fogadja el. 5. Felkéri a Polgármestert, hogy a települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntésről értesítse a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökét. Kérem az előterjesztés megvitatását a szükséges döntések meghozatalát. Sárisáp, augusztus 28. dr. Szax Márta Veronika jegyző

5 A Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a Sárisápi Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz) a következők szerint állapítja meg: Általános rendelkezések 1. A Bizottság hivatalos megnevezése: Sárisápi Települési Értéktár Bizottság 2. A Bizottság székhelye: 2523-Sárisáp, Fő utca A Bizottság postacíme: 2523-Sárisáp, Fő utca A Bizottság tagjainak létszáma:. fő 5. A Bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi megbízásként, díjazás nélkül látják el. 6. A Bizottság tagjainak névsorát az SzMSz függeléke tartalmazza. 7. A Bizottság munkájának célja a sárisápi helyi értékek körének a meghatározása, védelme és a megőrzés feltételeinek biztosítása. 8. A Sárisápi Települési Értéktár a Sárisápi Települési Értéktár Bizottság által Sárisáp község szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek nyilvánított javak összesítése. A sárisápi települési értékek körét, fellelhetőségét, bemutatását, egyediségükre vonatkozó jellemzőket, leírással és egyéb dokumentációval együtt az SzMSz 1. melléklete tartalmazza. 9. Sárisápi Települési Értéktár Bizottság munkájába külső szakértőket vonhat be, például a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket. A Bizottság szervezete, működése 1. A Bizottság tagjainak sorából elnököt választ, aki a Bizottságot képviseli külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervezetek előtt. 2. A Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja. 3. A Bizottság évente egy alkalommal beszámol Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4. A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag helyettesíti. 5. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Bizottság ülésére írásbeli meghívó és előterjesztés készül, melyet úgy kell megküldeni, hogy bizottság tagjai és a meghívottak az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal korábban megkapják. 6. A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a a) az ülés időpontját, b) jelenlévők nevét, c) tárgyalt napirendi pontokat, d) tanácskozás lényegét, e) Bizottság döntéseit, f) szavazás számszerű eredményét, g) a Bizottság elnökének és valamely tagjának az aláírását.

6 7. A Bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a Bizottság elnöke állapítja meg. A Bizottság tagjai igennel vagy nemmel szavazhatnak, illetve tartózkodhatnak a szavazástól. A Bizottság határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel) hozza. A Bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza. 8. A Bizottság ülésének megnyitását követően az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a Bizottság határozattal fogad el. 9. A Bizottság elnökének feladata az ülés vezetésével kapcsolatban a) tárgyalásra bocsátja napirendi pontokat, b) minden egyes előterjesztésre külön-külön vitát nyit, c) döntésre alkalmas módon összegzi a vita során elhangzott javaslatokat, d) lezárja a vitát, e) az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja, f) a szavazás eredményének megállapítása után gondoskodik a döntések nyilvántartásáról, közzétételéről. A Bizottság feladata 1. A Bizottság feladat és hatáskörét a magyar nemzeti értékek és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény (a továbbiakban: Törvény), a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint jelen Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 2. A Bizottság feladata különösen a) a sárisápi értékek megőrzése és széles körben történő megismertetés, b) nyilvántartás vezetése a Sárisápi Települési Értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról, c) a Sárisápi Települési Értéktár összeállítása, d) Hungaricumok Gyűjteményébe történő felvételre javaslattétel. Javaslat sárisápi helyi értékké nyilvánításra 1. Sárisápi helyi értékké nyilvánításra bárki javaslatot tehet, melyet a Bizottsághoz címezve írásban kell eljuttatni, lehetőség szerinti indokolással és dokumentációval. 2. A javaslattétel alaki kötöttségére a Korm. rendelet 6. (4) bekezdése, és annak 1. melléklete az irányadó. 3. A beérkezett javaslatokat a Bizottság megvizsgálja és szükség szerint a javaslattevőt hiánypótlásra szólítja fel, és dönt a Bizottság szervezete, működése cím 6. pontjában foglaltak szerint.

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 12. napirend Ügyiratszám: 1/151/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Települési Értéktár Bizottság

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása

ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása 2. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. (továbbiakban: Htv) 3-4. rendelkezései szerint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 29-ei ülésére Ö C S K Ö ZS É G Ö NKORMÁNY ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/2-12/2013. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2013. október 30-ai ülésére H A L I MB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1-14/2013. Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról A Kormány a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi

Részletesebben

Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint

Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint Zobor Enikő szakmai tanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hungarikum Bizottság Titkársága Fogalommagyarázat

Részletesebben

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról OptiJUS Opten Kft. I 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 2014.09.05. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 175/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Döntés települési értéktár és

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1 Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől vezérelve az Országgyűlés megállapítja, hogy a) a magyar

Részletesebben

Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől vezérelve az Országgyűlés megállapítja, hogy

Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől vezérelve az Országgyűlés megállapítja, hogy 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 2014.01.01 2014.03.14 5 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1 Magyarország Alaptörvényének P)

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására

Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására Ikt: 12-2/2015/203 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására A Heves Megyei Önkormányzat Heves megye kiemelkedő természeti értékei,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére

ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére Tárgy: Felhívás közzététele és honlapon történı megjelenés Tisztelt Bizottság! Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységének jelentıs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 23-i nyílt ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi XXX. törvény 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 1 óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Értelmező

Részletesebben

2015. évi LXXX. törvény. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról

2015. évi LXXX. törvény. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról 2015. évi LXXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról 1. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

2012. évi XXX. törvény

2012. évi XXX. törvény 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétől vezérelve az Országgyűlés megállapítja, hogy a) a magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról Az Országgyőlés 2012. április 2-án fogadta el Magyarország Alaptörvényének P) cikke alapján a magyar nemzet egységétıl vezérelve

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI LAP. 2015. május Másokban a szeretet melegét kelteni Közösségépítés 7. szám csak a bennünk lévő szeretet melege által lehet. /C.H.

KÖZÖSSÉGI LAP. 2015. május Másokban a szeretet melegét kelteni Közösségépítés 7. szám csak a bennünk lévő szeretet melege által lehet. /C.H. Felsőnyék hírmondó KÖZÖSSÉGI LAP 2015. május Másokban a szeretet melegét kelteni Közösségépítés 7. szám csak a bennünk lévő szeretet melege által lehet. /C.H.Spurgeon/ Szerkesztők: NMI helyi közösségi

Részletesebben

J/12229. számú. jelentés

J/12229. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/12229. számú jelentés a nemzeti értékek azonosításának és rendszerezésének helyzetéről, a nemzeti értékek fenntarthatóságáról és hasznosításáról, valamint a Hungarikum Bizottság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 16., kedd Tartalomjegyzék 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 49618 15/2013. (IV.

Részletesebben

2011. évi törvény a magyar nemzeti értékekről, a magyar nemzeti kincsekről és a hungarikumokról

2011. évi törvény a magyar nemzeti értékekről, a magyar nemzeti kincsekről és a hungarikumokról 2011. évi törvény a magyar nemzeti értékekről, a magyar nemzeti kincsekről és a hungarikumokról Az Országgyűlés felismerve, hogy a) a nemzeti összetartozás, egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA IV. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. JÚNIUS 1. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról...

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI ÉRTÉKTÁR

KEREKEGYHÁZI ÉRTÉKTÁR Összeállította a Kerekegyházi Értéktár Bizottság a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek gondozásáról alapján (A nemzeti értékek szakterületenkénti besorolása) Beretvás Bor- és Pálinkatörténeti

Részletesebben

T/5539. számú. törvényjavaslat

T/5539. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5539. számú törvényjavaslat a magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról Elıadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2011. december 2 2011. évi törvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázatok véleményezése

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázatok véleményezése ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázatok véleményezése Tisztelt Képviselő- testület! A 2013. május 30-i, Litér és Királyszentistván Községek Képviselő-testületei

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. a települési értéktár létrehozásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

S Z A B Á L Y Z A T. a települési értéktár létrehozásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. sz. melléklet S Z A B Á L Y Z A T a települési értéktár létrehozásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat célja a települési helyi értékek (esetleg a továbbiakban: zalakomárikumok) körének meghatározása,

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben