Szakdolgozati témák a 2011/2012-es tanévre Vendéglátó Szálloda szakirány távoktatásos hallgatók számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakdolgozati témák a 2011/2012-es tanévre Vendéglátó Szálloda szakirány távoktatásos hallgatók számára"

Átírás

1 1 Ssz. I. csoport: Élelmezéstudomány - Táplálkozástan Higiéné #1 1 A gyorsétkeztetés ételeinek táplálkozás-élettani megítélése 2 A gyorsfagyasztott termékek felhasználásának aránya és felhasználási lehetıségének növelése a vendéglátásban 3 A hőtılánc szerepe a készételek forgalmazásában Cím 4 A különbözı teafajták kémiai, fizikai és organoleptikus tulajdonságainak összehasonlító elemzése 5 A magyar kávépiac szereplıinek összehasonlító elemzése 6 A nemzetközi étteremláncok higiénés elıírásai és a magyar elıírások 7 A rejtett zsiradékfogyasztás problémája, a csökkentés lehetıségei 8 A táplálék-kiegészítık szerepe és jelentısége, helyük a táplálkozásban 9 A vegetáriánus életmód, a felhasznált alapanyagok élettani szerepe, jelentısége 10 A vendéglátásban felhasznált csokoládék kémiai, fizikai és organoleptikus tulajdonságainak összehasonlító elemzése 11 Ásványvizeink 12 Az intézményi vendéglátás jelenlegi problémái (pénzkeret, szolgáltatás, táplálkozás-élettani kívánalmak, stb.) 13 Az újszerő táplálkozási ajánlások táplálkozásélettani megítélése. 14 Biológiailag aktív (ható)anyagokat tartalmazó zöldségfélék és felhasználásuk a vendéglátásban. 15 Déligyümölcsök összetétele, táplálkozási jelentısége - felhasználásuk a vendéglátásban 16 Élelmiszerek minıségi követelményeinek változása élelmiszerbiztonság. 17 Friss és tartósított gyümölcsfélék helye és szerepe a korszerő táplálkozásban (Felhasználásuk az elmúlt években) 18 Gabonák és/vagy zöldségek és/vagy gombák és/vagy állati eredető élelmiszerek az emberi táplálkozásban. 19 GMO élelmiszerek és felhasználásuk. 20 Gyorsfagyasztott termékek felhasználásának lehetıségei 21 Higiéné management a fogyasztótérben. 22 Komplett higiénés rendszerek alkalmazásának lehetıségei a vendéglátásban (szálloda, étterem, uszoda, stb.) 23 Félkész és kényelmi termékek felhasználási arányai vendéglátó egységekben. 24 Magyarország valamely tájegységének vagy közigazgatási egységének területén bekövetkezett ételártalmak elemzése 25 Nemzeti jellegő éttermek (kínai, török, stb) sajátos higiénés vonatkozásai, beillesztésük a hazai viszonyok közé 26 Rendezvények (pl. Forma 1, majális, fogadások, stb) speciális higiéné menedzsmentje 27 Rendezvényszervezı cégek vizsgálata higiénés szempontok alapján. 28 Speciális étrend-összeállítás (meghatározott témakörben) 29 Tápérték-számító programok felhasználási lehetıségei egy adott vendéglátó egységben. 30 Táplálkozási ajánlások összehasonlítása 31 Valamely - Magyarországon jelentıs - kórokozó elıidézte ételfertızés elemzése (egy magyarországi megyében vagy az elmúlt 10 évben) 32 Divatos/ trendi étrendek táplálkozás élettani és gasztronómiai megítélése. 33 Energiaitalok összehasonlító elemzése 34 Testépítık táplálkozása 35 A konzerv és gyorsfagyasztott termékek felhasználásának összehasonlítása a vendéglátásban 36 Táplálkozással összefüggı betegségek 37 A tejtermékek táplálkozástani szerepe, értékelése 38 A gabonafélék- és feldolgozási termékeinek táplálkozás élettani szerepe 39 Az elhízás okai, diétája 40 Nemzetek konyháinak táplálkozástani megítélése

2 2 Ssz. 35II. csoport: Vendéglátás - Szálloda menedzsment #1 41 szálloda gazdálkodásának elemzése 42 szálloda marketing tevékenységének bemutatása 37Cím 43.szálloda(lánc) átalakulásának szervezési és gazdálkodási tapasztalatai 44.. szálloda animációs tevékenységének bemutatása, javaslatok az esetleges fejlesztésre 45 kastélyszálloda elemzı bemutatása (gazdálkodás, üzemeltetés, szolgáltatások, stb.) 46 szállodában üzemelı vendéglátó egység gazdálkodásának elemzése 47 A biztonság szerepének átértékelése a szállodaiparban 48 A budapesti kávéházak története 49 A budapesti pubok marketing szemlélető vizsgálata 50 A CI / szállodai arculat szerepének és jelentıségének vizsgálata egy vagy több szálloda példáján keresztül 51 A cukrászipar kialakulása, a termékek és a technológiák változása a kezdetektıl napjainkig 52 A diabetikus cukrászat jellegzetességei napjaink vendéglátásában 53 A falusi turizmus és a vendéglátás kapcsolata egy konkrét példán keresztül bemutatva 54 A fogyasztói magatartás sajátosságai a vendéglátásban / szállodaiparban - primer kutatás alapján 55 A Front Office tevékenység bemutatása/elemzése/értékelése/összehasonlítása egy vagy több szálloda esetében 56 A frontvonal-menedzsment szerepe, jelentısége a vendéglátásban / szállodaiparban 57 A globalizáció hatása a vendéglátásra / szállodaiparra 58 A HACCP-elıírások betartásának mőszaki feltételei 59 A hatékony marketing-mix kialakítása szállodában / vendéglátó üzletben 60 A hazai szálláshely-struktúra változása 61 A Housekeeping tevékenység jelentısége/bemutatása/összehasonlítása/értékelése egy vagy több szálloda esetében 62 A humán menedzsment szerepe és felelıssége a változási folyamatokban 63 A kapcsolatmarketing szerepe a vendéglátásban és a szállodaiparban 64 A költséggazdálkodás szerepe a(z) üzlet gazdálkodásában 65 A létszám és bérgazdálkodás vizsgálata a(z) üzletben 66 A márkák és a márkamenedzsment szerepe a vendéglátásban és a szállodaiparban 67 A mőemlékvédelem jelentıségének bemutatása valamelyik kastélyszálló példáján keresztül 68 A party-service szolgáltatás bemutatása, elemzése egy választott cég példáján keresztül 69 A piacszegmentáció és a pozicionálás sajátosságai a vendéglátásban / szállodaiparban 70 A protokoll szerepe a rendezvényszervezésben 71 A PR-tevékenység szerepe a vendéglátásban és a szállodaiparban 72 A reklámeszközök és a reklám alkalmazási lehetıségei a vendéglátásban / szállodaiparban 73 A rendezvényszervezés (Banqueting) szerepének, jelentıségének és új tendenciáinak bemutatása egy vagy több szálloda példáján keresztül 74 A szakmai továbbképzések és tréningek szerepe, gyakorlata a hazai vendéglátó- és szállodaiparban, konkrét példákon (személyes tapasztalaton) keresztül bemutatva 75 A szálláshely-szolgáltatás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 76 A szállodai animáció szerepe 77 A szállodai minıségmérés módszerei, nemzetközi gyakorlata 78 A számítástechnika alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szállodák esetében 79 A szezonális üzemeltetés szervezési és gazdálkodási sajátosságai meghatározott üzletek tevékenységének összehasonlító elemzésén keresztül 80 A szolgáltatásmarketing szerepe, sajátosságai a vendéglátásban / szállodaiparban 81 A telephely-kutatás, telephely-választás jelentısége a vendéglátásban / szállodaiparban 82 A Uniform System of Accounts rendszerének alkalmazási lehetıségei a szállodaiparban

3 3 83 A választék kialakításának követelményei és következményei a(z) üzletben 84 A vendégelégedettség mérése és jelentısége a szállodákban 85 A vendégelégedettség vizsgálatának lehetıségei valamely vendéglátó vállalkozásban 86 A vendéglátás aktuális etikai problémái 87 A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 88 A vendéglátásban foglalkoztatott személyekkel szemben támasztott követelmények 89 A vendéglátó bevétel elırejelzési eszközei 90 A vendéglátó üzlet létesítésének és üzemeltetésének jogi szabályozása, szakmai követelményei 91 A XXI. századi vendéglátás fejlıdési irányának megfelelı üzlet létesítési és üzemeltetési sajátosságai 92 A(z) üzlet jövedelmezıségének átfogó vizsgálata 93 A(z) franchise lánc bemutatása, a(z) üzlet(ek) üzemeltetésének sajátosságai és gazdálkodásának eredményei alapján 94 Aktuális konyhatechnológiai irányzatok 95 Arculatfejlesztési terv kidolgozása egy létezı vagy fiktív vállalkozásnál 96 Árképzési sajátosságok a vendéglátásban - konkrét üzlet példáján keresztül 97 Az animáció elmélete és gyakorlata 98 A Yield Management (Revenue Management) 99 Az ergonómia szerepe a vendéglátásban 100 Az ergonómia jelentısége és megvalósulása a szállodaiparban 101 Az esküvıszervezés, mint vállalkozási tevékenység 102 Az idegenforgalomban tapasztalható tendenciák változása és ezek hatása a szállodaiparra, vendéglátásra 103 Az Internet szerepe a vendéglátásban / szállodaiparban 104 Az intézményi vendéglátás helye, szerepe a vendéglátóiparban, mőködtetési sajátosságai, jövedelmezıségének bemutatása konkrét példán keresztül 105 Az outsourcing gyakorlata a szállodákban 106 Az ösztönzésmenedzsment alkalmazási lehetıségei a vendéglátásban és a szállodaiparban 107 Bevásárlóközpontban mőködı konkrét vendéglátó üzlet marketing- és gazdálkodási szempontú bemutatása 108 Borutak és borturizmus a hallgató által választott régióban 109 Catering vállalkozások helye, szerepe a vendéglátóipari piacon konkrét példa bemutatásával 110 Corporate Identity a vendéglátásban / szállodaiparban 111 Egy konkrét vagy fiktív szálloda megvalósíthatósági tanulmánya 112 Egy választott szálloda rekonstrukciójának bemutatása, gazdasági elemzése 113 Éttermi és rendezvényszolgáltatások a falusi turizmusban 114 Éttermi szolgáltatások jellemzése a gyógyturizmusban, szállodákban 115 EU-hoz tartozó más országban található szálloda vagy étterem piaci pozíciójának összehasonlító elemzése hasonló színvonalú magyar egységgel 116 Extrém szállodák a XXI. században 117 Gyógy- és konferencia-turizmus Magyarországon a vendéglátás tükrében 118 Hálózatépítés - a kapcsolatok szerepe 119 Hazánk vendéglátásának 1000 éve - egy választott korszak elemzı bemutatása 120 Kávéházak üzemeltetése, gazdálkodása 121 Konferencia turizmus az éttermi vendéglátás szemszögébıl egy választott szállodán belül 122 Konfliktushelyzetek és konfliktuskezelés a vendéglátásban és a szállodaiparban 123 Kongresszus-szervezés a.szállodában 124 Környezetvédelem a szállodaiparban 125 Különbözı szolgáltatási színvonalú éttermek, vendéglık ételválasztékának összehasonlító elemzése 126 Különleges ünnepi rendezvények szervezése és lebonyolítása konkrét szállodai / vendéglátó üzlet esetében (ahol a hallgató dolgozik, dolgozott, ismeri a helyet) 127 Exkluzív közlekedési eszközökön (luxus hajókon, repülıgépen, vonaton) történı vendéglátó tevékenység

4 4 128 Fiktív vagy valós vállalkozásnak a marketingterv kidolgozása 129 Mikroökonómiai számítások a vendéglátó vállalkozás mőködtetésében 130 Minıségmenedzsment a szállodaiparban 131 Minıség-elégedettség-lojalitás összefüggései a vendéglátásban / szállodaiparban 132 Munkakörök kialakítása, munkakör-értékelés a vendéglátásban és a szállodaiparban 133 Nagy nemzetközi sportesemények F&B szolgáltatásainak megszervezése 134 Szállodák tőzvédelmének jellegzetességei egy konkrét példa alapján 135 Szervezeti struktúrák fajtái, megnyilvánulása, strukturális problémák a vendéglátásban és szállodaiparban 136 Szezonális üzletek szervezési problémái melegkonyhás üzletek esetében 137 Új tendenciák a gyógyturizmusban, wellness a szállodákban, a medical wellness 138 Vadász éttermek, vadászházak szolgáltatásai, éttermi specialitásai a hallgató által választott régióban 139 Vendégelégedettség vizsgálata a szállodai szolgáltatások területén 140 Vendéglátóipari rendezvények szervezése és lebonyolítása, a tevékenység elemzése konkrét példák bemutatásával 141 Vendéglátóipari szolgáltatások bemutatása, azok hatása az üzemeltetési színvonalra és a jövedelmezıségre 142 Versenyanalízis a vendéglátásban / szállodaiparban 143 Wellness szállodák kialakulása és mőködése Magyarországon - Wellness programok, rendezvények és azok F&B lehetıségei 144 A válság hatása a szállodák/vendéglátó üzletek mőködésére 145 A szállodai minısítések hazai és nemzetközi gyakorlatának elemzése 146 A szállodai vendégelvárásokat befolyásoló tényezık vizsgálata 147 Bónuszvilág, törzskártyák, kedvezmények 148 A jövı elkezdıdött! Technikai fejlesztések a vendéglátó és szállodaiparban 149 A minıségmenedzsment elmélete és gyakorlata a vendéglátó és szállodaiparban 150 Érzékszervi marketing a szállodai gyakorlatban 151 A design szerepe/értéke a szállodai6vendéglátó termékben 152 Vendéglátóipari szaklapok elemzése 153 A web2 alkalmazása a szállodaiparban6vendéglátásban 154 Marketingkommunikáció a.szállodában/szállodaláncban

5 5 Ssz borvidék borturizmusa és borgasztronómiája 156.tájegység vadgasztronómiájának bemutatása III. csoport: Gasztronómia #1 Cím 157 tájegység menyegzıjének szokásai, hagyományai a gasztronómia tükrében 158 A "sokszínő" mártás - avagy a mártások eredete, felhasználása régen és ma Magyarországon 159 A csokoládé megjelenése, felhasználási lehetıségei a hazai cukrászdákban 160 A cukrászipar fejlıdésének bemutatása magyarországi példákon keresztül 161 A Kárpát-medence tájjellegő konyhái 162 Választott nemzet konyhamővészetének az elemzı bemutatása 163 A mediterrán konyha jellemzıi, étkezési szokások és azok megjelenése a hazai vendéglátásban 164 A naturkonyha főszerhasználata 165 A sajt szerepe a világ gasztronómiájában és hazánkban 166 A vendég elıtt készíthetı ételek-italok napjaink vendéglátásában 167 Aktuális étkezési trendek 168 Egészséges étkezés lehetıségei a vendéglátásban 169 Egy tetszés szerint választott bortermelı ország borászatának bemutatása 170 Élelmiszer Hungarikumok bemutatása és felhasználási lehetıségei a vendéglátásban 171 Élménygasztronómia 172 Exkluzív éttermek ételkínálatának összehasonlító elemzése 173 Forró kevert báritalok készítése, felhasználása 174 Különleges likırök és ezekbıl készített kevert báritalok 175 Friss főszernövények és virágok felhasználási lehetıségei a vendéglátásban 176 Gasztronómiai szokások vizsgálata különbözı vallási kultúrákban 177 Gyümölcs és zöldség alapú alkoholmentes kevert báritalok készítése és felhasználása 178 Hal és más "hidegvérő" állatok húsának felhasználásának alakulása napjainkban 179 Hazai készítéső pálinkák készítése, és felhasználásuk a vendéglátásban 180 Híres módozatok eredete, megjelenésük a mai magyar vendéglátásban 181 Hosszú kevert báritalok (sangaree, sling, smash, soda) készítése és felhasználása 182 Keserő italok (Cynar, Fernet-Branca, Punte Més, Branca Menta, Becherovka, Underberg, stb) és azok felhasználása 183 Koktélok és kevert italok 184 Levesek eredete, jelentısége és sokszínősége a magyarországi tájegységeken, illetve megjelenésük a hazai éttermek kínálatában 185 Magyar pezsgık és pezsgı alapú kevert báritalok 186 Magyarország tájegységének tradicionális gasztrokultúrája és ezek megırzése a mai vendéglátásban 187 Magyarország. tájegységének vendéglátása a XX. században 188 Nemzeti konyhák, étkezési szokások vizsgálata 189 Ökotermelés, biotáplálkozás, biotermékek és ezek megjelenése a hazai vendéglátásban 190 Sajtok és felhasználási lehetıségük az ételkészítésben, a mai magyar vendéglátásban 191 Száraztészták bemutatása, táplálkozásbiológiai megítélése és felhasználásuk a vendéglátásban 192 Szárnyashúsok felhasználása és felhasználási lehetıségei a...vendéglátó egységben 193 Szomszédos országok vendéglátásának hatása a hazai vendéglátásra 194 Távol-keleti konyhák, jellemzı étkezési szokások és azok megjelenése a hazai vendéglátásban 195 Tej- és tejkészítmények, mint ételkészítési alapanyagok a.vendéglátó egység konyháján 196 Tej- és tejtermék alapú alkoholmentes kevert báritalok készítése és felhasználása

6 6 197 Tenger gyümölcsei felhasználása és felhasználási lehetıségei a vendéglátásban 198 Tetszés szerint választott bortermelı, és borainak bemutatása 199 Tetszés szerinti étterem italválasztékának felmérése és elemzése 200 Vadon termı és termesztett gombák felhasználása, felhasználási lehetıségei a vendéglátásban 201 Vegetárius ételek a hazai vendéglátásban 202 A magyar méz felhasználása a vendéglátásban 203 Sous Vide konyhatechnológia Kérjük a kiválasztott témákat a kért elbírálási sorrendnek megfelelıen a következı lapon elhelyezett témaválasztási formanyomtatványon szíveskedjenek jelezni! Budapest, március hó Prof. Dr. Gundel János Vendéglátás Intézeti Tanszékvezetı

7 VENDÉGLÁTÓ-SZÁLLODA SZAKIRÁNY, VÉGZİS HALLGATÓK SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁSI FORMANYOMTATVÁNYA A VENDÉGLÁTÁS INTÉZETI TANSZÉK RÉSZÉRE Név: (nyomtatott betővel):... Szakirány: Képzés nyelve: A Tanszék által meghirdetett témákból minden hallgatónak 3 konkrét címet kell megjelölnie, amely elfogadásáról a hallgató által kért sorrendiséget lehetıségekhez mérten figyelembe véve a Tanszék dönt. Élelmezéstudomány - táplálkozástan higiéné A téma sorszáma : címe:... Vendéglátás szálloda menedzsment A téma sorszáma : címe:... Gasztronómia A téma sorszáma : címe:... Egyéni téma Konzulens tanár:... A téma címe:... A konzulens tanár aláírása:... A hallgató által választott egyéni téma esetén a szaktanárral akit a hallgató konzulenséül szeretne felkérni elızetes egyeztetés szükséges! Amennyiben a szaktanár az adott témát elfogadja, a hallgató azt a konzulens tanár aláírásával ezen a formanyomtatványon jelzi. Ebben az esetben a többi témacsoport megjelölése nem szükséges. a témák elképzelt sorrendjét jelöljék meg! Átvétel ideje: Budapest, 201 hó... nap... óra... perc (a nyomtatványt átvevı tölti k!) átvevı aláírása hallgató aláírása feltétlenül kitöltendı!

Szakdolgozati témakörök a Vendéglátó és Szálloda szakos nappali, levelező, távoktatásos hallgatók számára 2008.

Szakdolgozati témakörök a Vendéglátó és Szálloda szakos nappali, levelező, távoktatásos hallgatók számára 2008. Szakdolgozati témakörök a Vendéglátó és Szálloda szakos nappali, levelező, távoktatásos hallgatók számára 2008. A témakör választásánál vegyék figyelembe, hogy az illeszkedjen a szakjukhoz, szakirányukhoz,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS. érvényes a. Szolnok 2013.

ZÁRÓVIZSGA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS. érvényes a. Szolnok 2013. SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Vendéglátó szakirány Szolnok 2013. 1. Szakdolgozat A szakdolgozatok

Részletesebben

Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről

Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről A Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszéke figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait a felsőfokú szakképesítés megszerzéséhez

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA. Szóbeli vizsgatevékenység

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA. Szóbeli vizsgatevékenység KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2414-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni!

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni! H I R D E T M É N Y A VENDÉGLÁTÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, MODULKÉPZÉSBEN AKTÍVAN TANULÓ II. ÉVES HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2011/2012-es tanévre Záródolgozati

Részletesebben

Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó

Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október hó BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS INTÉZET Turizmus menedzsment mesterképzés (MA) JAVASOLT ZÁRÓDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2013. október

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2414-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 812 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez BGF - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar, Turizmus Vendéglátás Intézet Turizmus Intézeti tanszék Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez Turizmus-Vendéglátás alapszak Idegenforgalom

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGLMI SZKMENEDZSER SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 812 01 2. szakképesítés megnevezése: Vendéglátó

Részletesebben

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA. Szóbeli vizsgatevékenység

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA. Szóbeli vizsgatevékenység KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése 2359-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben

Tantárgy Heti óraszám Követelmény Kredit. 14/félév lev-táv. 10/félév lev-táv. 10/félév lev-táv. 14/félév lev-táv. 14/félév lev-táv.

Tantárgy Heti óraszám Követelmény Kredit. 14/félév lev-táv. 10/félév lev-táv. 10/félév lev-táv. 14/félév lev-táv. 14/félév lev-táv. 1. Vendéglátás szervezése szakirány A szakirány célja, olyan speciális ismeretek nyújtása, amely az éttermekben, vendéglőkben és más vendéglátó egységekben, catering, party service és rendezvényszervező

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A gasztronómia szerepe Magyarország idegenforgalmi földrajzában. Sándor Dénes

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A gasztronómia szerepe Magyarország idegenforgalmi földrajzában. Sándor Dénes PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola A gasztronómia szerepe Magyarország idegenforgalmi földrajzában PhD értekezés Sándor Dénes Témavezetı: Dr. habil Aubert Antal PhD PÉCS, 2012 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A következı tanévben szakdolgozat készítésére készülı, vagy a tudományos diákköri tevékenységbe önálló kutatómunkával (mely dolgozatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 196-06/3 Komplex ismeretek számonkérése központi tételek alapján (HCCP, higiénia, értékesítı tevékenység,

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER TÁJÉKOZATÓ A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Követelmény, hogy a téma kapcsolódjon a kereskedelmi menedzser munkájához, értékeléséhez és a fejlesztési

Részletesebben

A szakdolgozat készítés eljárásrendje. IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam. 2011/2012. tanév I-II. félév

A szakdolgozat készítés eljárásrendje. IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam. 2011/2012. tanév I-II. félév A szakdolgozat készítés eljárásrendje IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam 2011/2012. tanév I-II. félév A szakdolgozattal kapcsolatos feladatok és azok időbeli ütemezése (határidők): Szakdolgozati

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar

A Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. A Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser Felsőfokú szakképzés NYÍREGYHÁZA 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Adatlap...3

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. Elmélet és gyakorlat SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 812 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser

18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet. melléklete. Vendéglátó szakmenedzser 18/1995 (VI. 6.) IKM rendelet melléklete Vendéglátó szakmenedzser OKJ adatok Szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser Szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 55782201 Hozzárendelt FEOR 1415, Vendéglátó

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben