Szakdolgozati témák a 2011/2012-es tanévre Vendéglátó Szálloda szakirány távoktatásos hallgatók számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakdolgozati témák a 2011/2012-es tanévre Vendéglátó Szálloda szakirány távoktatásos hallgatók számára"

Átírás

1 1 Ssz. I. csoport: Élelmezéstudomány - Táplálkozástan Higiéné #1 1 A gyorsétkeztetés ételeinek táplálkozás-élettani megítélése 2 A gyorsfagyasztott termékek felhasználásának aránya és felhasználási lehetıségének növelése a vendéglátásban 3 A hőtılánc szerepe a készételek forgalmazásában Cím 4 A különbözı teafajták kémiai, fizikai és organoleptikus tulajdonságainak összehasonlító elemzése 5 A magyar kávépiac szereplıinek összehasonlító elemzése 6 A nemzetközi étteremláncok higiénés elıírásai és a magyar elıírások 7 A rejtett zsiradékfogyasztás problémája, a csökkentés lehetıségei 8 A táplálék-kiegészítık szerepe és jelentısége, helyük a táplálkozásban 9 A vegetáriánus életmód, a felhasznált alapanyagok élettani szerepe, jelentısége 10 A vendéglátásban felhasznált csokoládék kémiai, fizikai és organoleptikus tulajdonságainak összehasonlító elemzése 11 Ásványvizeink 12 Az intézményi vendéglátás jelenlegi problémái (pénzkeret, szolgáltatás, táplálkozás-élettani kívánalmak, stb.) 13 Az újszerő táplálkozási ajánlások táplálkozásélettani megítélése. 14 Biológiailag aktív (ható)anyagokat tartalmazó zöldségfélék és felhasználásuk a vendéglátásban. 15 Déligyümölcsök összetétele, táplálkozási jelentısége - felhasználásuk a vendéglátásban 16 Élelmiszerek minıségi követelményeinek változása élelmiszerbiztonság. 17 Friss és tartósított gyümölcsfélék helye és szerepe a korszerő táplálkozásban (Felhasználásuk az elmúlt években) 18 Gabonák és/vagy zöldségek és/vagy gombák és/vagy állati eredető élelmiszerek az emberi táplálkozásban. 19 GMO élelmiszerek és felhasználásuk. 20 Gyorsfagyasztott termékek felhasználásának lehetıségei 21 Higiéné management a fogyasztótérben. 22 Komplett higiénés rendszerek alkalmazásának lehetıségei a vendéglátásban (szálloda, étterem, uszoda, stb.) 23 Félkész és kényelmi termékek felhasználási arányai vendéglátó egységekben. 24 Magyarország valamely tájegységének vagy közigazgatási egységének területén bekövetkezett ételártalmak elemzése 25 Nemzeti jellegő éttermek (kínai, török, stb) sajátos higiénés vonatkozásai, beillesztésük a hazai viszonyok közé 26 Rendezvények (pl. Forma 1, majális, fogadások, stb) speciális higiéné menedzsmentje 27 Rendezvényszervezı cégek vizsgálata higiénés szempontok alapján. 28 Speciális étrend-összeállítás (meghatározott témakörben) 29 Tápérték-számító programok felhasználási lehetıségei egy adott vendéglátó egységben. 30 Táplálkozási ajánlások összehasonlítása 31 Valamely - Magyarországon jelentıs - kórokozó elıidézte ételfertızés elemzése (egy magyarországi megyében vagy az elmúlt 10 évben) 32 Divatos/ trendi étrendek táplálkozás élettani és gasztronómiai megítélése. 33 Energiaitalok összehasonlító elemzése 34 Testépítık táplálkozása 35 A konzerv és gyorsfagyasztott termékek felhasználásának összehasonlítása a vendéglátásban 36 Táplálkozással összefüggı betegségek 37 A tejtermékek táplálkozástani szerepe, értékelése 38 A gabonafélék- és feldolgozási termékeinek táplálkozás élettani szerepe 39 Az elhízás okai, diétája 40 Nemzetek konyháinak táplálkozástani megítélése

2 2 Ssz. 35II. csoport: Vendéglátás - Szálloda menedzsment #1 41 szálloda gazdálkodásának elemzése 42 szálloda marketing tevékenységének bemutatása 37Cím 43.szálloda(lánc) átalakulásának szervezési és gazdálkodási tapasztalatai 44.. szálloda animációs tevékenységének bemutatása, javaslatok az esetleges fejlesztésre 45 kastélyszálloda elemzı bemutatása (gazdálkodás, üzemeltetés, szolgáltatások, stb.) 46 szállodában üzemelı vendéglátó egység gazdálkodásának elemzése 47 A biztonság szerepének átértékelése a szállodaiparban 48 A budapesti kávéházak története 49 A budapesti pubok marketing szemlélető vizsgálata 50 A CI / szállodai arculat szerepének és jelentıségének vizsgálata egy vagy több szálloda példáján keresztül 51 A cukrászipar kialakulása, a termékek és a technológiák változása a kezdetektıl napjainkig 52 A diabetikus cukrászat jellegzetességei napjaink vendéglátásában 53 A falusi turizmus és a vendéglátás kapcsolata egy konkrét példán keresztül bemutatva 54 A fogyasztói magatartás sajátosságai a vendéglátásban / szállodaiparban - primer kutatás alapján 55 A Front Office tevékenység bemutatása/elemzése/értékelése/összehasonlítása egy vagy több szálloda esetében 56 A frontvonal-menedzsment szerepe, jelentısége a vendéglátásban / szállodaiparban 57 A globalizáció hatása a vendéglátásra / szállodaiparra 58 A HACCP-elıírások betartásának mőszaki feltételei 59 A hatékony marketing-mix kialakítása szállodában / vendéglátó üzletben 60 A hazai szálláshely-struktúra változása 61 A Housekeeping tevékenység jelentısége/bemutatása/összehasonlítása/értékelése egy vagy több szálloda esetében 62 A humán menedzsment szerepe és felelıssége a változási folyamatokban 63 A kapcsolatmarketing szerepe a vendéglátásban és a szállodaiparban 64 A költséggazdálkodás szerepe a(z) üzlet gazdálkodásában 65 A létszám és bérgazdálkodás vizsgálata a(z) üzletben 66 A márkák és a márkamenedzsment szerepe a vendéglátásban és a szállodaiparban 67 A mőemlékvédelem jelentıségének bemutatása valamelyik kastélyszálló példáján keresztül 68 A party-service szolgáltatás bemutatása, elemzése egy választott cég példáján keresztül 69 A piacszegmentáció és a pozicionálás sajátosságai a vendéglátásban / szállodaiparban 70 A protokoll szerepe a rendezvényszervezésben 71 A PR-tevékenység szerepe a vendéglátásban és a szállodaiparban 72 A reklámeszközök és a reklám alkalmazási lehetıségei a vendéglátásban / szállodaiparban 73 A rendezvényszervezés (Banqueting) szerepének, jelentıségének és új tendenciáinak bemutatása egy vagy több szálloda példáján keresztül 74 A szakmai továbbképzések és tréningek szerepe, gyakorlata a hazai vendéglátó- és szállodaiparban, konkrét példákon (személyes tapasztalaton) keresztül bemutatva 75 A szálláshely-szolgáltatás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 76 A szállodai animáció szerepe 77 A szállodai minıségmérés módszerei, nemzetközi gyakorlata 78 A számítástechnika alkalmazásának lehetıségei és gyakorlata a szállodák esetében 79 A szezonális üzemeltetés szervezési és gazdálkodási sajátosságai meghatározott üzletek tevékenységének összehasonlító elemzésén keresztül 80 A szolgáltatásmarketing szerepe, sajátosságai a vendéglátásban / szállodaiparban 81 A telephely-kutatás, telephely-választás jelentısége a vendéglátásban / szállodaiparban 82 A Uniform System of Accounts rendszerének alkalmazási lehetıségei a szállodaiparban

3 3 83 A választék kialakításának követelményei és következményei a(z) üzletben 84 A vendégelégedettség mérése és jelentısége a szállodákban 85 A vendégelégedettség vizsgálatának lehetıségei valamely vendéglátó vállalkozásban 86 A vendéglátás aktuális etikai problémái 87 A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 88 A vendéglátásban foglalkoztatott személyekkel szemben támasztott követelmények 89 A vendéglátó bevétel elırejelzési eszközei 90 A vendéglátó üzlet létesítésének és üzemeltetésének jogi szabályozása, szakmai követelményei 91 A XXI. századi vendéglátás fejlıdési irányának megfelelı üzlet létesítési és üzemeltetési sajátosságai 92 A(z) üzlet jövedelmezıségének átfogó vizsgálata 93 A(z) franchise lánc bemutatása, a(z) üzlet(ek) üzemeltetésének sajátosságai és gazdálkodásának eredményei alapján 94 Aktuális konyhatechnológiai irányzatok 95 Arculatfejlesztési terv kidolgozása egy létezı vagy fiktív vállalkozásnál 96 Árképzési sajátosságok a vendéglátásban - konkrét üzlet példáján keresztül 97 Az animáció elmélete és gyakorlata 98 A Yield Management (Revenue Management) 99 Az ergonómia szerepe a vendéglátásban 100 Az ergonómia jelentısége és megvalósulása a szállodaiparban 101 Az esküvıszervezés, mint vállalkozási tevékenység 102 Az idegenforgalomban tapasztalható tendenciák változása és ezek hatása a szállodaiparra, vendéglátásra 103 Az Internet szerepe a vendéglátásban / szállodaiparban 104 Az intézményi vendéglátás helye, szerepe a vendéglátóiparban, mőködtetési sajátosságai, jövedelmezıségének bemutatása konkrét példán keresztül 105 Az outsourcing gyakorlata a szállodákban 106 Az ösztönzésmenedzsment alkalmazási lehetıségei a vendéglátásban és a szállodaiparban 107 Bevásárlóközpontban mőködı konkrét vendéglátó üzlet marketing- és gazdálkodási szempontú bemutatása 108 Borutak és borturizmus a hallgató által választott régióban 109 Catering vállalkozások helye, szerepe a vendéglátóipari piacon konkrét példa bemutatásával 110 Corporate Identity a vendéglátásban / szállodaiparban 111 Egy konkrét vagy fiktív szálloda megvalósíthatósági tanulmánya 112 Egy választott szálloda rekonstrukciójának bemutatása, gazdasági elemzése 113 Éttermi és rendezvényszolgáltatások a falusi turizmusban 114 Éttermi szolgáltatások jellemzése a gyógyturizmusban, szállodákban 115 EU-hoz tartozó más országban található szálloda vagy étterem piaci pozíciójának összehasonlító elemzése hasonló színvonalú magyar egységgel 116 Extrém szállodák a XXI. században 117 Gyógy- és konferencia-turizmus Magyarországon a vendéglátás tükrében 118 Hálózatépítés - a kapcsolatok szerepe 119 Hazánk vendéglátásának 1000 éve - egy választott korszak elemzı bemutatása 120 Kávéházak üzemeltetése, gazdálkodása 121 Konferencia turizmus az éttermi vendéglátás szemszögébıl egy választott szállodán belül 122 Konfliktushelyzetek és konfliktuskezelés a vendéglátásban és a szállodaiparban 123 Kongresszus-szervezés a.szállodában 124 Környezetvédelem a szállodaiparban 125 Különbözı szolgáltatási színvonalú éttermek, vendéglık ételválasztékának összehasonlító elemzése 126 Különleges ünnepi rendezvények szervezése és lebonyolítása konkrét szállodai / vendéglátó üzlet esetében (ahol a hallgató dolgozik, dolgozott, ismeri a helyet) 127 Exkluzív közlekedési eszközökön (luxus hajókon, repülıgépen, vonaton) történı vendéglátó tevékenység

4 4 128 Fiktív vagy valós vállalkozásnak a marketingterv kidolgozása 129 Mikroökonómiai számítások a vendéglátó vállalkozás mőködtetésében 130 Minıségmenedzsment a szállodaiparban 131 Minıség-elégedettség-lojalitás összefüggései a vendéglátásban / szállodaiparban 132 Munkakörök kialakítása, munkakör-értékelés a vendéglátásban és a szállodaiparban 133 Nagy nemzetközi sportesemények F&B szolgáltatásainak megszervezése 134 Szállodák tőzvédelmének jellegzetességei egy konkrét példa alapján 135 Szervezeti struktúrák fajtái, megnyilvánulása, strukturális problémák a vendéglátásban és szállodaiparban 136 Szezonális üzletek szervezési problémái melegkonyhás üzletek esetében 137 Új tendenciák a gyógyturizmusban, wellness a szállodákban, a medical wellness 138 Vadász éttermek, vadászházak szolgáltatásai, éttermi specialitásai a hallgató által választott régióban 139 Vendégelégedettség vizsgálata a szállodai szolgáltatások területén 140 Vendéglátóipari rendezvények szervezése és lebonyolítása, a tevékenység elemzése konkrét példák bemutatásával 141 Vendéglátóipari szolgáltatások bemutatása, azok hatása az üzemeltetési színvonalra és a jövedelmezıségre 142 Versenyanalízis a vendéglátásban / szállodaiparban 143 Wellness szállodák kialakulása és mőködése Magyarországon - Wellness programok, rendezvények és azok F&B lehetıségei 144 A válság hatása a szállodák/vendéglátó üzletek mőködésére 145 A szállodai minısítések hazai és nemzetközi gyakorlatának elemzése 146 A szállodai vendégelvárásokat befolyásoló tényezık vizsgálata 147 Bónuszvilág, törzskártyák, kedvezmények 148 A jövı elkezdıdött! Technikai fejlesztések a vendéglátó és szállodaiparban 149 A minıségmenedzsment elmélete és gyakorlata a vendéglátó és szállodaiparban 150 Érzékszervi marketing a szállodai gyakorlatban 151 A design szerepe/értéke a szállodai6vendéglátó termékben 152 Vendéglátóipari szaklapok elemzése 153 A web2 alkalmazása a szállodaiparban6vendéglátásban 154 Marketingkommunikáció a.szállodában/szállodaláncban

5 5 Ssz borvidék borturizmusa és borgasztronómiája 156.tájegység vadgasztronómiájának bemutatása III. csoport: Gasztronómia #1 Cím 157 tájegység menyegzıjének szokásai, hagyományai a gasztronómia tükrében 158 A "sokszínő" mártás - avagy a mártások eredete, felhasználása régen és ma Magyarországon 159 A csokoládé megjelenése, felhasználási lehetıségei a hazai cukrászdákban 160 A cukrászipar fejlıdésének bemutatása magyarországi példákon keresztül 161 A Kárpát-medence tájjellegő konyhái 162 Választott nemzet konyhamővészetének az elemzı bemutatása 163 A mediterrán konyha jellemzıi, étkezési szokások és azok megjelenése a hazai vendéglátásban 164 A naturkonyha főszerhasználata 165 A sajt szerepe a világ gasztronómiájában és hazánkban 166 A vendég elıtt készíthetı ételek-italok napjaink vendéglátásában 167 Aktuális étkezési trendek 168 Egészséges étkezés lehetıségei a vendéglátásban 169 Egy tetszés szerint választott bortermelı ország borászatának bemutatása 170 Élelmiszer Hungarikumok bemutatása és felhasználási lehetıségei a vendéglátásban 171 Élménygasztronómia 172 Exkluzív éttermek ételkínálatának összehasonlító elemzése 173 Forró kevert báritalok készítése, felhasználása 174 Különleges likırök és ezekbıl készített kevert báritalok 175 Friss főszernövények és virágok felhasználási lehetıségei a vendéglátásban 176 Gasztronómiai szokások vizsgálata különbözı vallási kultúrákban 177 Gyümölcs és zöldség alapú alkoholmentes kevert báritalok készítése és felhasználása 178 Hal és más "hidegvérő" állatok húsának felhasználásának alakulása napjainkban 179 Hazai készítéső pálinkák készítése, és felhasználásuk a vendéglátásban 180 Híres módozatok eredete, megjelenésük a mai magyar vendéglátásban 181 Hosszú kevert báritalok (sangaree, sling, smash, soda) készítése és felhasználása 182 Keserő italok (Cynar, Fernet-Branca, Punte Més, Branca Menta, Becherovka, Underberg, stb) és azok felhasználása 183 Koktélok és kevert italok 184 Levesek eredete, jelentısége és sokszínősége a magyarországi tájegységeken, illetve megjelenésük a hazai éttermek kínálatában 185 Magyar pezsgık és pezsgı alapú kevert báritalok 186 Magyarország tájegységének tradicionális gasztrokultúrája és ezek megırzése a mai vendéglátásban 187 Magyarország. tájegységének vendéglátása a XX. században 188 Nemzeti konyhák, étkezési szokások vizsgálata 189 Ökotermelés, biotáplálkozás, biotermékek és ezek megjelenése a hazai vendéglátásban 190 Sajtok és felhasználási lehetıségük az ételkészítésben, a mai magyar vendéglátásban 191 Száraztészták bemutatása, táplálkozásbiológiai megítélése és felhasználásuk a vendéglátásban 192 Szárnyashúsok felhasználása és felhasználási lehetıségei a...vendéglátó egységben 193 Szomszédos országok vendéglátásának hatása a hazai vendéglátásra 194 Távol-keleti konyhák, jellemzı étkezési szokások és azok megjelenése a hazai vendéglátásban 195 Tej- és tejkészítmények, mint ételkészítési alapanyagok a.vendéglátó egység konyháján 196 Tej- és tejtermék alapú alkoholmentes kevert báritalok készítése és felhasználása

6 6 197 Tenger gyümölcsei felhasználása és felhasználási lehetıségei a vendéglátásban 198 Tetszés szerint választott bortermelı, és borainak bemutatása 199 Tetszés szerinti étterem italválasztékának felmérése és elemzése 200 Vadon termı és termesztett gombák felhasználása, felhasználási lehetıségei a vendéglátásban 201 Vegetárius ételek a hazai vendéglátásban 202 A magyar méz felhasználása a vendéglátásban 203 Sous Vide konyhatechnológia Kérjük a kiválasztott témákat a kért elbírálási sorrendnek megfelelıen a következı lapon elhelyezett témaválasztási formanyomtatványon szíveskedjenek jelezni! Budapest, március hó Prof. Dr. Gundel János Vendéglátás Intézeti Tanszékvezetı

7 VENDÉGLÁTÓ-SZÁLLODA SZAKIRÁNY, VÉGZİS HALLGATÓK SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁSI FORMANYOMTATVÁNYA A VENDÉGLÁTÁS INTÉZETI TANSZÉK RÉSZÉRE Név: (nyomtatott betővel):... Szakirány: Képzés nyelve: A Tanszék által meghirdetett témákból minden hallgatónak 3 konkrét címet kell megjelölnie, amely elfogadásáról a hallgató által kért sorrendiséget lehetıségekhez mérten figyelembe véve a Tanszék dönt. Élelmezéstudomány - táplálkozástan higiéné A téma sorszáma : címe:... Vendéglátás szálloda menedzsment A téma sorszáma : címe:... Gasztronómia A téma sorszáma : címe:... Egyéni téma Konzulens tanár:... A téma címe:... A konzulens tanár aláírása:... A hallgató által választott egyéni téma esetén a szaktanárral akit a hallgató konzulenséül szeretne felkérni elızetes egyeztetés szükséges! Amennyiben a szaktanár az adott témát elfogadja, a hallgató azt a konzulens tanár aláírásával ezen a formanyomtatványon jelzi. Ebben az esetben a többi témacsoport megjelölése nem szükséges. a témák elképzelt sorrendjét jelöljék meg! Átvétel ideje: Budapest, 201 hó... nap... óra... perc (a nyomtatványt átvevı tölti k!) átvevı aláírása hallgató aláírása feltétlenül kitöltendı!

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK Vendéglátó Szálloda szakos végzıs hallgatók számára

SZAKDOLGOZATI TÉMÁK Vendéglátó Szálloda szakos végzıs hallgatók számára 1 I. csoport: Élelmezéstudomány - Táplálkozástan Higiéné #1 1 A diétás étkeztetés megvalósításának lehetıségei a kereskedelmi vendéglátásban A gyermekétkeztetés lehetıségei a vendéglátásban, szem elıtt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vendéglátó és szálloda szakirány. Fontosabb időpontok a záródolgozattal és a záróvizsgával kapcsolatban

HIRDETMÉNY. Vendéglátó és szálloda szakirány. Fontosabb időpontok a záródolgozattal és a záróvizsgával kapcsolatban HIRDETMÉNY TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS szak Vendéglátó és szálloda szakirány Távoktatás tagozatos hallgatók számára, akik 2015. májusában tervezik záróvizsgájukat Fontosabb időpontok a záródolgozattal és a záróvizsgával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve ismeretkörök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak, illetve ismeretkörök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek Turizmus-vendéglátás alapképzési szak Záróvizsga A tételek 1. A turizmus fogalma. A turizmus rendszere, a kereslet, kínálat elemei. A turizmus csoportosítása. A turizmus előzményei és fejlődése. A turizmus

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

b.) Ismertesse az idegenforgalom és a szálláshely szolgáltatás területén működő vállalkozási formákat!

b.) Ismertesse az idegenforgalom és a szálláshely szolgáltatás területén működő vállalkozási formákat! 1.) Vendégfogadós szakmai ismeretek 1.) a.) Beszéljen a nemzetközi és magyar szállodaipar történetéről! Milyen jelentőségük van a kereskedelmi szálláshelyeknek a turizmus lebonyolításában! b.) Ismertesse

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

26. Önkiszolgáló éttermek piaci pozíciója, tervezésük és üzemeltetésük feltétel rendszere, jövedelmezőségük. 27. A vendéglátóipar piaci pozíciója, a

26. Önkiszolgáló éttermek piaci pozíciója, tervezésük és üzemeltetésük feltétel rendszere, jövedelmezőségük. 27. A vendéglátóipar piaci pozíciója, a Szakdolgozati témajavaslatok a 2018. januári és júniusi záróvizsgákhoz Turizmus-vendéglátás szak, vendéglátó és szálloda szakirány Vendéglátás Intézeti Tanszék Balog-Siposné Szőcze Anikó 1. A mediterrán

Részletesebben

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén 9. i, c Termelés elmélet 1. Vendéglátás feladatai 2. Vendéglátás jelentősége 3. A vendéglátás tevékenységi körei: főfolyamatok: árubeszerzés, áruszállítás 4. Főfolyamatok: áruátvétel, raktározás 5. Főfolyamatok:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

1. Vendéglátó gazdálkodási ismeretek tantárgy szóbeli vizsgatételei

1. Vendéglátó gazdálkodási ismeretek tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. Vendéglátó gazdálkodási ismeretek tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a/ Ismertesse a vendéglátó vállalkozások gazdálkodási tevékenységének lényegét, a gazdálkodás alapelveit! b/ Határozza meg a hitelek

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS. érvényes a. Szolnok 2013.

ZÁRÓVIZSGA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA. 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS. érvényes a. Szolnok 2013. SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Vendéglátó szakirány Szolnok 2013. 1. Szakdolgozat A szakdolgozatok

Részletesebben

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy 1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához Név Végzettség Név Tantárgy 1. 2. 3. 4. matematika, fizika, számítástechnika, történelem, orosz nyelv, német

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F 8LBTUVB SGIQCF

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F                8LBTUVB SGIQCF Szakkód Neptun kód Tantárgyi kód Tantárgy neve 8LBTUVB A5H25F 3.félév Szab.vál 3.félév Társ.tud.köt.vál. 4.félév Társ.tud.köt.vál. 5. félév Szaki választható KJBLKT015B Adózási ismeretek KJBLKT016B Emberi

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás, részszakképesítés,

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6.

SzálooodasASDsd. 3. Minıségbiztosítás a szállodákban. 1. Minıség elméleti megfogalmazása. 4. Minıség a jövı szállodáiban. 6. 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség 2. Vendégelvárások Vendégigények 3. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıségbiztosítás 4. Minıség a jövı

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELİÍRÁSAI, HATÁRIDİK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony mőködtetése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátásszervező-vendéglős szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 11 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK

VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK (Összevont dokumentumok a BGF GKZ VSZM hallgatói számára) TARTALOM: 2413-06/1 A vendéglátó áruforgalmi és szolgáltató tevékenység egyes részleteinek elemző bemutatása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2413-06/1 vendéglátó áruforgalmi és szolgáltató tevékenység egyes részleteinek elemzı bemutatása Szóbeli

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015-

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015- AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK 2015- H-5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Tel.: (56)511-758 Fax: +36 (56) 512-496 www.szolf.hu romanek@szolf.hu Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 627511/1 A vendéglátáshoz kötıdı szakmai szöveg fordítása és értelmezése, minimum 500 maximum 1000 karakter

Részletesebben

Érettségi témakörök Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához

Érettségi témakörök Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához Érettségi témakörök Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához Tantárgy megnevezése: Turisztikai ismeretek- ágazati szakmai tantárgy Osztály megnevezése: 12.AB Tanév: 2016/2017 TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI

Részletesebben

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Élelmiszerek csoportjai tantárgy

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Élelmiszerek csoportjai tantárgy A 10044-12 azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Élelmiszerek csoportjai tantárgy 1 1. A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű

Részletesebben

Borturisztikai szolgáltat

Borturisztikai szolgáltat Borturisztikai szolgáltat ltatások minısítési si rendszere Mi a borút? Összetett turisztikai termék: Sajátos, egyedi kínálattal rendelkezik Szervezett egységben (hálózatban) mőködik Piacra jutását közösségi

Részletesebben

Üzemi gyakorlathoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés gyakorlata

Üzemi gyakorlathoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés gyakorlata Üzemi hoz ajánlott tematika 2/14.E Vendéglátásszervező-vendéglős Értékesítés a 2016/2017. tanév Zalaegerszeg, 2016. szeptember 1. Készítette:. szaktanár 0 Tankönyv: Dr. Dunszt Károly, Oriskó Ferenc, Ónódi

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként:

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Ételkészítési ismeretek A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A turisztika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei a XXVIII.

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

Vendéglátás albérletben, avagy amiért hiszünk az F&B Outsourcing-jában. Nagy Gábor alapító tulajdonos, Eventrend Holding

Vendéglátás albérletben, avagy amiért hiszünk az F&B Outsourcing-jában. Nagy Gábor alapító tulajdonos, Eventrend Holding Vendéglátás albérletben, avagy amiért hiszünk az F&B Outsourcing-jában Nagy Gábor alapító tulajdonos, Eventrend Holding Amiben hiszünk: A hosszú távon sikeres vállalkozáshoz 3 érdekelt félnek kell megvalósuljanak

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

Szállodai - tematizáció

Szállodai - tematizáció Szállodai - tematizáció https://www.google.hu/maps/place/the+venetian/@ 2016.05.30. 14:10 30. Minőségbiztosítás a szállodákban 2 1. Minőség elméleti megfogalmazása 2. Vendégelvárások 3. Minőségbiztosítás

Részletesebben

Tisztelt Hallgatók! Dr. Darabos Ferenc

Tisztelt Hallgatók! Dr. Darabos Ferenc Tisztelt Hallgatók! Az alábbiakban olvashatók a Turizmus Intézet által meghirdetett szakdolgozati témakörök, oktatók szerint csoportosítva. A témák elsősorban tájékoztató jellegűek, így egyeztetés alapján

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 0. Piaci-gazdálkodás tevékenységei 6. Szálláshely

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 196-06/3 Komplex ismeretek számonkérése központi tételek alapján (HCCP, higiénia, értékesítı tevékenység,

Részletesebben

15. Szállodák bevétel-gazdálkodásának elmélete. 1. Marketing terv és bevételtervezés Bevétel elmélete

15. Szállodák bevétel-gazdálkodásának elmélete. 1. Marketing terv és bevételtervezés Bevétel elmélete 15. Szállodák bevétel-gazdálkodásának elmélete 1 1. Marketing terv és bevételtervezés Bevétel elmélete 2. Bevételének növelési lehetőségei Bevétel növelése 3. Szálláshelyek piacvesztésének okai Keresletcsökkenés

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA FAO / IAEA KUTATÁSI PROGRAM Lőrinczné Táborfi Julianna, Dr. Kovács Viktória Anna Budapest, 20. VI. 2. VÁZLAT A vizsgálat célja A legyengült immunrendszerű betegek

Részletesebben

J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Szóbeli 1428-06/1. Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Szóbeli 1464-06/2. Előkészítés Szóbeli

J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Szóbeli 1428-06/1. Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Szóbeli 1464-06/2. Előkészítés Szóbeli J-SZP/10 szakács Írásbeli: 1429-06/1. Ügyviteli tevékenységek végzése Szóbeli 1428-06/1. Biztonságvédelmi és minőség-biztosítási feladatok végzése Szóbeli 1464-06/1. Előkészítés Gazdálkodási számítások,

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Bevétel és összetétele

Bevétel és összetétele Bevétel és összetétele TÉMAKÖR TARTALMA - Bevétel és forrásai - Bevétel szerkezete - Nettó és bruttó - ÁFA, ÁFA befizetési kötelezettség - Elábé és árrés - Színvonalmutatók BEVÉTEL A az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 06 1.2. Szakképesítés megnevezése: Fogadós 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

DR. GÁL LAJOS. 1. A világ és Magyarország szőlőtermesztésének és borászatának trendjei, aktuális kérdései.

DR. GÁL LAJOS. 1. A világ és Magyarország szőlőtermesztésének és borászatának trendjei, aktuális kérdései. DR. GÁL LAJOS terrior kutatás borok összetétele borvidékek bor és gasztronómia 1. A világ és Magyarország szőlőtermesztésének és borászatának trendjei, aktuális kérdései. 2. Borfogyasztói szokások vizsgálata.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Étkezőhelyi vendéglátás áfa szabályai január 1-től

Étkezőhelyi vendéglátás áfa szabályai január 1-től Étkezőhelyi vendéglátás áfa szabályai 2017. január 1-től Jogszabályi háttér 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 2006/112/EK irányelv 282/2011/EU végrehajtási rendelet (Áfa vhr.) Áfa kulcs változása Étkezőhelyi

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 2 Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. Ismertesse a fogyasztói döntés tényezőit, a szükségletek szerepét! Jellemezze a háztartások és a vállalkozások gazdasági kapcsolatát! Ismertesse a kereskedelem

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet Ételkészítési gyakorlatok A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

1470-06/2 A VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETÉSÉNEK ISMERTETÉSE, A VENDÉGLÁTÁS SPECIÁLIS TEENDŐINEK ISMERTETÉSE

1470-06/2 A VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETÉSÉNEK ISMERTETÉSE, A VENDÉGLÁTÁS SPECIÁLIS TEENDŐINEK ISMERTETÉSE 1470-06 VENDÉGLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSA 1470-06/2 A VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETÉSÉNEK ISMERTETÉSE, A VENDÉGLÁTÁS SPECIÁLIS TEENDŐINEK ISMERTETÉSE A szóbeli feladatokat a szaktanárok által összeállított

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat)

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) 0 Tantárgyi tematika (nappali tagozat) A tantárgy adatai: A tantárgy megnevezése (tantárgyból): Revenue menedzsment Oktatás nyelve (mintaegységből): magyar A tantárgy angol megnevezése (mintaegységből):

Részletesebben

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga Témakörök Alapfok, általános témakörök találkozás, család, lakóhely munka, tanulás étkezés, vásárlás, szolgáltatások utazás városi tömegközlekedési eszközökön

Részletesebben

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás 1 2.7. Piaci gazdálkodás tevékenységei a szálláshely szolgáltatásban Piaci gazdálkodás 1. Marketingterv célja Piaci célok 2. Marketingterv felépítése Marketingterv 3. Szálláshelyek értékesítése Értékesítés

Részletesebben

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez BGF - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar, Turizmus Vendéglátás Intézet Turizmus Intézeti tanszék Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez Turizmus-Vendéglátás alapszak Idegenforgalom

Részletesebben

http://www.hotel2022.hu/hotel_2022_media/files/credo-dr.-juhasz-laszlo-phd-hotel-2022.pdf 1 Hotel 2022 - Dr. Juhász László PhD Hotel Expert Credo Szállodaüzemeltetési ismeretek kiterjesztése minél többen

Részletesebben

GASZTRONÓMIAI, ÉTTERMI TRENDEK

GASZTRONÓMIAI, ÉTTERMI TRENDEK GASZTRONÓMIAI, ÉTTERMI TRENDEK CSÍKI SÁNDOR Budapest, 2015. szeptember 16. AZ IPARI KORSZAKOT MEGELŐZŐEN A korábbi évszázadokat Európában is a hiányos táplálkozás, a nehezen emészthető, íztelen, sok rostot

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Szakács szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Szállodavezetés I Szállodaüzemeltetés alapjai II Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban III Bevétel-gazdálkodás a szállodákban

Szállodavezetés I Szállodaüzemeltetés alapjai II Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban III Bevétel-gazdálkodás a szállodákban Szállodaüzemeltetés 1 Szállodavezetés I Szállodaüzemeltetés alapjai II Piaci-gazdálkodás a szálláshely szolgáltatásban III Bevétel-gazdálkodás a szállodákban Szállodagazdálkodás IV Erőforrások a turizmusban

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN TURISZTIKA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A turisztika ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Enneagram karakterek emberi kapcsolatok

Enneagram karakterek emberi kapcsolatok Enneagram karakterek emberi kapcsolatok 1 Maximalista igazam van Gondoskodó - segítek Menő sikeres vagyok Melankolikus más vagyok Megfigyelő - átlátom Kétkedő kétségeim vannak Ötletzsák boldog vagyok Főnök

Részletesebben

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés

4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog. 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Tulajdonjog 1 1. Szállodák fejlődési szakaszai Szerves fejlődés 2. Szállodaipar döntés hozó szereplői Szállodaipar szereplői 3. Szállodák tulajdon és használati

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület kérdőíve a helyi termékek felhasználásáról VENDÉGLÁTÁS kérdőív

Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület kérdőíve a helyi termékek felhasználásáról VENDÉGLÁTÁS kérdőív Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület kérdőíve a helyi termékek felhasználásáról VENDÉGLÁTÁS kérdőív A Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2014 májusában kapcsolódott be egy franciaországi

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN Képzések a termálturizmus területén szakirányok, vállalkozók képzése, mesteriskolák, konferenciák Dr. Várhelyi Tamás, PhD. CMC Fıiskolai

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba DR SZALÓK CSILLA TDM Konferencia I 2015. december 3-4. I Gyula A falusi turizmus helyzete Falusi szálláshelyek

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 016. OKTÓBER VENDÉGLÁTÓIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 016. OKTÓBER 1. tétel A feladat Témakör: Állati eredetű élelmiszerek A tej, a tejkészítmények és a tejtermékek

Részletesebben

25. Szállodák eredménygazdálkodása. 1. Eredménygazdálkodás elmélete. 2. Eredménygazdálkodás. 3. Költségcsökkentés vezetői döntései

25. Szállodák eredménygazdálkodása. 1. Eredménygazdálkodás elmélete. 2. Eredménygazdálkodás. 3. Költségcsökkentés vezetői döntései 25. Szállodák eredménygazdálkodása 1 1. Eredménygazdálkodás elmélete 2. Eredménygazdálkodás 3. Költségcsökkentés vezetői döntései 4. Költséggazdálkodás prioritása 5. Szakmai számítások 6. Inspiráció 7.

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök a Vendéglátó és Szálloda szakos nappali, levelező, távoktatásos hallgatók számára 2008.

Szakdolgozati témakörök a Vendéglátó és Szálloda szakos nappali, levelező, távoktatásos hallgatók számára 2008. Szakdolgozati témakörök a Vendéglátó és Szálloda szakos nappali, levelező, távoktatásos hallgatók számára 2008. A témakör választásánál vegyék figyelembe, hogy az illeszkedjen a szakjukhoz, szakirányukhoz,

Részletesebben

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4.

Hotel Fagus. Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve. Kovács Miklós, executive director of sales & marketing, 2013. április 4. Hotel Fagus Rögös úton: a Hotel Fagus rövidtávú értékesítési terve 1. Helyzetértékelés - Hozott örökség Út a kitűnő ár/érték arányú termék ár/érték arányának devalválódásához A szálloda átvétele előtti

Részletesebben

A szálloda. Kulcsár Noémi

A szálloda. Kulcsár Noémi A szálloda üzemeltetése Kulcsár Noémi A tartalomból Szállodaüzemeltetési formák Tulajdonosi üzemeltetés Üzemeltetésre bérbe adás Franchise-szerzıdéses üzemeltetés Menedzsment-szerzıdéses üzemeltetés Szállodák

Részletesebben

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár

2013.08.19. 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel. 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate. 3. Keresleti szobaár Átlagár 1 2.6. Szállodák szobaár Szállodai szobaárak Bevétel 1.Kínálati szobaár Kínálati szobaár 2. Kínálati ár meghatározásának folyamata Rack Rate 3. Keresleti szobaár Átlagár 4. Szállodai szobaárak Ártípusok

Részletesebben

1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK

1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK 1495-06 MARKETING ÉS PR ISMERET 1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK A marketing és PR alapismeretek alkalmazása vizsgafeladat jellemzője:

Részletesebben