A MAGYAR DISZNÓVÁGÁS MINT HUNGARIKUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR DISZNÓVÁGÁS MINT HUNGARIKUM"

Átírás

1 A MAGYAR DISZNÓVÁGÁS MINT HUNGARIKUM PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY A tanulmány a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült. Szekszárd, 2014.

2 A magyar disznóvágás, mint hungarikum Projektgazda: Vidéki ÉLMÉNY Alapítvány 7100 Szekszárd, Obsitos utca 2. Projektfelelős: Bruckner Éva kuratóriumi elnök A kutatást készítette: Dr. Nagy Janka Teodóra etnográfus Az összefoglaló tanulmányt készítette: Dr. Ganczer Tamás A tanulmány a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával készült. 2

3 A hungarikumok szabályozása A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 1.. (1) bek. g.) pontja értelmében a hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, ga) amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon, vagy gb) amely védett természeti értékek, vagy gc) amely kiváló nemzeti termék, vagy gd) amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) hungarikummá minősít, vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül; A törvény értelmében a nemzeti érték, azon belül pedig a hungarikum megőrzendő és egyedülálló érték, és mint ilyen ápolandó, védelmezendő és támogatandó, mert a magyarság öröksége, a magyar kultúra évezredes értékeinek védelme, illetve a védelem szükségességének tudatosítása hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához, széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése kiemelkedő jelentőségű és hozzájárul az országmárka erősítéséhez. 3

4 A projekt célja A projekt célja volt hogy: bemutassa egy évszázados közösségi tevékenység, egy magyar társas munkaszokás, a disznóvágás megőrzött hagyományait; rámutasson arra, hogy a sertéshús feldolgozásának a paraszti közösségekben kialakult gazdasági és közösségi hagyományai (ideértve a disznótor szokásrendjét is) speciálisan magyar értéknek tekinthetőek, és felvethetik a hungarikummá nyilvánítás lehetőségét; felhívja a figyelmet arra, hogy a disznóvágás, mint folyamat, mint tevékenység megvalósulása közvetlenül vagy közvetve, de érintkezik jónéhány ma már hungarikumnak nyilvánított nemzeti értékkel Pálinka Törkölypálinka Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény Pick téliszalámi HERZ Classic téliszalámi Makói hagyma 4

5 A projekt tevékenységeinek értékelése A projekt során a módosított költségvetésnek és ütemtervnek megfelelően valamennyi tervezett projekttevékenység maradéktalanul megvalósításra került. A projekt kezdetén szakmai egyeztetést kezdünk a pályázat benyújtáskor már megismert, árajánlatot adó szakértőkkel, vállakozókkal. Az egyeztetések és az aláírt támogatási szerződés alapján meghatároztuk a feladatok időbeli ütemezését, a határidőket és a megvalósítás mérföldköveit. A projekt egyik legjelentősebb eleme a néprajzi kutatás volt, mert ez adta az alapot a hozzá szakmailag szorosan kapcsolódó összefoglaló film készítéséhez. A kutatás elkészítését Dr. Nagy Janka Teodóra etnográfusra a Pécsi Tudományegyetem főiskolai tanárára bíztuk. A kutatás felmérte az egyes tájegységek sajátosságait, jellemzőit. Szakértőnkkel történt megbeszélések alapján utólagosan is igazolódott az a hipotézisünk, hogy a disznóvágás, miont népszokás témaköre, különösen a 20. században csak kis mértékben került feldolgozásra, ezért érdemes lenne akár önálló kutatások formájában is továbbvinni a témát. A néprajzi kutatás megállapításai visszaigazolták a pályázat benyújtásakor még csak felvetésként megfogalmazott elgondolásunkat, mely szerint a disznóvágás oly mélyen gyökerezik a magyar néplélekben, hogy az nemcsak egyes elemeiben, hanem a maga teljességében is alkalmas hungarikummá történő minősítéséhez. Néprajzi szakértőnk a projekt összefoglaló filmben is megismertette a kutatás ereményeit, legfontosabb megállapításait. 5

6 A megvalósítás során több csláadi disznóvágást is felkerestünk - csökkentett támogatási összeg miatt - elsősorban Tolna és Baranya megyében. Ezek során alkalmunk volt közelről tapasztalatot szerezni a magyar szokásokon túlmenően a sváb és a székely szokásokról is. A projekt megvalósítása során vállalkozó bevonásával több helyszínen forgattunk. Videó és fotódokumentáció készült Aparhanton, Bogyiszlón, Sombereken, Kakasdon, Nagydorogon. Ezeken a helyszíneken maga a disznóvágás és a disznóvágás során előállított termékeket egyaránt megörökítésre kerültek. A forgatásokon rögzített és a kötetlen beszélgetések során több helyen is tapasztaltuk azt, hogy a klasszikus diszóvágás már a vidéken élők esetében is egyre ritkább. Háttérbe szorul a közösségi jellege disznóvágásnak: a disznót mind ritkábban saját maguk hízlalják a családok, inkább megveszik. A városra, illetve külföldre került fiatalok számára egyre nehezebb a disznóvágás időpontjának egyeztetése. Nincs idő, úgyhogy szeretnének minél hamarabb túl lenni a munkán, a szórakozás, a közösségi jelleg egyre inkább háttérbe szorul. Ez a tapasztalás is erősítette bennünk azt aszándékot, hogy érdemes ezt a hagyományt ápolni, melyhez a hungarikummá minősítés nagy mértékben hozzájárulhat. A néprajzi kutatás eredményeit felhasználva elkészítettünk egy projektet összefoglaló filmet. A film a feltárt hagyományok, valamint az összegyűjtött forrásanyagok eredményei alapján végigveszi a disznóvágás történetiségét. A téma szakértői segítségével megvizsgálja a hungarikumok körébe való bevonásának lehetőségét. A film összeállítása során a vállalkozó által forgatott anyagokon túlmenően az ismerősöktől, hagyományőrzőktől kapott archív felvételek is felhasználásra kerültek. 6

7 A széleskörű és a mai kor elvárásaihoz illeszkedő megjelenítés érdekében elkészült a projekt eredményeit bemutató, önálló honlap. A honlapon témák szerinti bontásban megtalálható a néprajzi kutatás, a fotódokumentáció és a honlapon keresztül elérhető a projektet összefoglaló film is. A pályázat keretében vállaltuk, hogy a honlapot a projekt megvalósítási idejétől függetlenül még legalább 5 éven keresztül üzemeltetjük, karbantartjuk. A honlap alapja lehet a hungarikummá minősítési eljárásnak is. 7

8 A DISZNÓVÁGÁS mint magyar érték, lehetséges hungarikum NÉPRAJZI KUTATÁS A kutatást készítette: Dr. Nagy Janka Teodóra etnográfus 8

9 A kutatás fejezetei: 1. A sertéstartás szokásrendjének alakulása Magyarországon a honfoglalástól a 20. század végéig 2. A disznóvágás szokása a magyar paraszti kultúrában (19. sz. második felétől a 20. század végéig) 3. A disznóvágással összefüggő népi hiedelmek és szokások (a disznótor és szokásköre) 4. A sertéstartás és a disznóvágás szokásai, funkcióváltozása a modernizáció időszakában 9

10 1. A sertéstartás szokásrendjének alakulása Magyarországon a honfoglalástól a 20. század végéig A disznó domesztikációs centruma Kelet-Ázsia, illetve Európában a Keleti-tenger melléke és az Alpok keleti része. Az ázsiai disznó háziasítására Észak-Irakban az i.e. 7. évezredben, Turkesztánban az i.e. 6. évezredben, Kínában az i.e. 4. évzredben, Egyiptomban i.e körül ismert adat. Európában a sertés háziasításának első jelei a neolitikumig nyúlnak vissza (kb. i.e ig). 1 A disznófélék családjába tartozó sertés (lat. Sus scrofa domestica) végig kísérte a magyarságot történelmének évezredei során. Amint arra Szabadfalvi József felhívja a figyelmet, a régészeti és archeozoologiai, 2 valamint a nyelvtörténeti kutatások szerint a magyarság elődei már a finnugor kortól ismerhették a háziasított sertést, amelynek tenyésztése az ugor korban alakulhatott ki és iráni, továbbá bolgártörök hatásra terjedt el, ahogyan ezt emse, disznó, ártány, serte (sertés), esetleg kan, hízó, malac, túr szavaink is utalnak. 3 A disznó szó, amelyet honfoglalás előtti, csuvasos jellegű ótörök szónak tartanak, először a tihanyi alapítólevélben fordul elő (1055-ben), majd ben már Dysnopaztorwelge helynévként is találkozunk vele. 4 A történeti források pedig arról tanúskodnak, hogy a honfoglalás után a sertés tenyésztése mind nagyobb méreteket öltött és a 14. sz.-ra kialakultak a sertéstenyésztés nagy központjai: a Bakonyban, a 1 MNL Disznó szócikk 2 Régészeti adatok bizonyítják, hogy a még nem háziasított sertést őseink már az uráli és a finnugor korban is ismerték. Az ugorkorból pedig már háziasított sertések továbbtenyésztésére utaló csontanyagok kerültek elő, amelyek száma az i.e. II. évezred végétől megugrik. Az i.e. I. évezredben a sztyeppei vándorlások után az erdőövezet szélén a makkoltatásra is sor kerülhetett, továbbá kapcsolatba kerülhettek sertést tenyésztő iráni és ótörök népekkel is elődeink. Szabadfalvi József Mi most az augsburgi kiadás egyik metszetével szemléltetjük a sertések jelenlétét a magyarság életében. 3 Szabadfalvi József idézi az alábbi nyelvtörténeti hivatkozásokat: Kniezsa István , Mészöly Gedeon , Bárczi Géza A szó elterjedtségére utaló további helyneveink: Disznóól (Arad megye), Disznópataka (Máramaros és Zaránd megye), Disznód (Baranya megye), Disznós (Borsod megye) Idézi: Gombocz Melich J

11 Somogy megyei Zselicségben, Csanád, Bihar és Bereg megyében, valamint Krassó-Szörény megyében. A szakirodalomban a disznók honfoglaló eleink által történt tartása mellett érvelve többen hivatkoznak a Thuróczy-krónika brünni kiadásának a magyarok bejövetelét ábrázoló metszetére, amely egyértelműen az extenzív sertéstartásra utal. 5 Ez a külterjesség jellemző a középkor egészére, amelynek két típusa alakult ki: az erdei és a réti legeltetés. A lombos, főként tölgyes és bükkös erdőségekben a makkoltatás bőséges táplálékot jelentett, ahogyan a mocsarak, lápok, vízjárások és folyóvölgyek mellékén a vízinövények (nád, káka, sás gumós töve, sulyom), a vízi élőlények (béka, kígyó, giliszta, csiga), a madarak tojásai és fiókái. Forrás: Thuróczy János: Chronica Hungarorum (Augsburg, 1488) 9&cntnt01returnid=66 5 Az álláspontot ismerteti Szabadfalvi József

12 A külterjes tartás az ősi sertésfajtáknak kedvezett, amek közül a bakonyi, a szalontai volt a legelterjedtebb, de ismert fajta volt a lengyel vagy hegyidisznó és a tüskésszőrű erédélyi sertés is. A bakonyi disznó (rőtes fekete vagy szürkésfekete színű, mérsékelten göndör szőrzetű, erős csontú, rövid testű, vastag szalonnát adó) már a honfoglalás korában e területen élt, főleg a Balatontól északra tenyésztették. A szalontai disznó (nagy testű, hosszú lábú és törzsű, lelógó fülű, vöröses-barnás színű hússertés) feltehetően a magyarokkal került a Kárpát-medencébe és a Tiszántúlon terjedt el leginkább. 6 Forrás 7 Forrás 8 Az általános természetföldrajzi, gazdasági feltételváltozások a sertéstartásra is befolyással voltak. A 18. század végétől megjelenik az intenzív, vagy belterjes sertéstenyésztés, amely a földművelés, a kapás takarmánynövények (kukorica, burgonya, tök) termesztésének elterjedésével mindinkább meghatározóvá vált. Ezt az átmeneti időszakot a vegyes tartási mód jellemezte. Nyáron még a külterjesség a domináns (illetve egy párhuzamosságot figyelhetünk meg e területen a ridegtartás és a házi sertéstenyésztés között), télen viszont már egyértelműen a belterjes állattartás válik meghatározóvá, megváltoztatva a ház körül tartott sertések esetében a szokásokat: disznóólakban, moslékon hízlalták őket. (A tavasztól őszig egy csapatban a legelőn élő sertésállomány neve 6 MNL Disznó szócikk 7 mangalitza.at 8 mangalitza.at 12

13 konda volt, a naponta kihajtott malac- vagy sertésnyáj neve csürhe volt.) 9 Bihari kanász Forrás: 10 E folyamatban egyrészt a sertésfajta is megváltozik: kedveltebb lesz a mangalica disznó (amellyel való kereszteződés következtében mindkét régi tájfajta, mint önálló fajta kihal a 19. század második felére), mert jobban igazodik a megváltozott igényekhez. Elsősorban zsírsertés volt (zsírja azonban eltérően a később megjelent húsfajtákétól egészséges, telítetlen zsírsavakat tartalmazott), és így elsősorban a szalonna és a sertészsír kielégítette a hirtelen megnövekedett létszámú lakosság, illetve az intenzív sertéstartás lehetővé tette a hazai háztartások hússzükségletének mind nagyobb arányú kielégítését. 9 A sertések elnevezése ivar, kor és funkció szerint változik: malac (kor szerint szopósmalac, választott malac) kb. 4 5 hónapig; süldő 1 éves korig mindkét ivarban; magló bármely korú tenyészsertés; emse fiatal, göbe kifejlett nőivarú; koca hasas, fias; kan hím ivarú; ártány herélt; miskárolt petefészkétől megfosztott disznó. 10 mangalitza.at, MNL Kanász címszó 13

14 A magyar mangalicát az 1830-as évektől a Szerbiából behozott sumadia disznó és a szalontai és a bakonyi disznó keresztezésével tenyésztették ki. Az eredetileg négy színváltozatú (szőke, fekete, fecskehasú, vadas), göndör szőrű, zömök testalkatú zsírsertés igen gyorsan elterjedt és az 1860-as évekre már kiszorította a régi tájfajtákat. 11 A mangalica tündöklése azonban rövid ideig tartott. Már az 1860-as években vannak híradások a Nyugat-Európában kitenyésztett különböző fajtájú hússertések magyarországi megjelenéséről, amelynek aránya gyorsan emelkedik a mangalicához képest a folyamatosan növekvő hazai sertésállományban: 1885-ben 10%, 1895-ben 15%, 1911-ben 20%. 12 A hússzükséglet mind nagyobb arányát a lakosság az alábbiak szerint gyorsan növekvő sertésállományból fedezi: db sertés, db sertés, db sertés. Disznóól Disznóól Disznóól fatörzsből Somogyszentpál Abaújalpár Magyarremete Somogy m. Abaúj m. Bihar m. Hidas (Mozsgó, Baranya m.) Hidas (Tormás, Baranya m.) 11 Szabadfalvi József Dorner Béla 1908, Hankó Béla 1940, Schandl József Horn Artúr Kertész Ferenc 1954, Gaál László Hankó Béla a történeti tájfajtákat az alábbiak szerint különbözteti meg: szalontai (az Alföld keleti részén), tüskésszőrű (Erdélyben) Bakonyi (Bakonyban), Alföldi, azaz magyar disznó (Duna-Tisza köze, Alföld), réti disznó (Tisza, Berettyó, Körösök árterei) Siska (Balatontól délre, Zselicség, Dráva két partja) Túrmezei (Zágráb körül) Hegyi Kárpátok északi íve (Hankó B ). 12 Szabadfalvi József

15 Mint láttuk, az 1900-as évek elején már a hazai intenzív tenyésztés egy ötöde hússertés, a két világháború között tovább nő ez az arány, de ben még a db sertés, azaz a teljes hazai állomány 75,6%-a mangalica és csak ,6% hússertés. 13 A második világháború után azonban robbanásszerű a változás: a nagy szaporulatú, az intenzív tartás mellett gyorsan fejlődő hússertés teljesen kiszorítja a mangalicát és egyeduralkodóvá válik. A tenyésztés, a takarmányozás és az ólas elhelyezés is kedvező körülményeket teremt a fajtaváltáshoz, de ezen túl a vasutak és az új kereskedelmi útvonalak kialakulása is hozzájárul ahhoz, hogy a mangalicának végleg bealkonyul. Az intenzív tenyésztésű, kövérre hízott, gyengébb lábú mangalicát már nem lehet a lábán a piacra hajtani, a rövidebb tenyészidejű hússertések jól megszervezett tartása és kereskedelme gyorsabban megtérülő nagyobb haszonnal kecsegtet. Új, a vasúti szállításra alapozó tenyésztő központok, sertéshízlaldák jönnek létre (pl. Kiskunság, Dunapentele pesti szállítással), az élelmiszer feldolgozó ipar is felfedezi magának a sertéshúst (Szegeden szalámigyárat létesítenek), egyre bővülő piac teremtődik. 14 A 20. század közepére Magyarország számára a sertéstenyésztés több szempontból is meghatározóvá válik. A.) Nemzetközi tekintetben a sertéstartás kialakuló központjai között (USA, Európa, Latin-Amerika, Kelet-Ázsia) kitüntetett szerepet játszik Európa, a kontinensen pedig figyelemre méltó Magyarország szerepe. A világranglista 14. helyén állunk a sertésállomány száma alapján az 1960-as években. Míg 1 db szarvasmarhára világviszonylatban 0,6 db sertés jut, Európában 0,9 db, Magyarországon pedig 3 db! 15 B.) A hazai belső viszonyok szempontjából pedig nem elhanyagolható, hogy a 20. század második felében már a sertéshús lesz a meghatározó a lakossági fogyasztásban. Magyarországon a juh- és szarvasmarhahús fogyasztása csökken, a halhús szerepe minimális, a szárnyashús fogyasztás növekedik számottevő mértékben. 13 Csöppüs István Szabadfalvi József Szabadfalvi József

16 Ennek ellenére a sertéstartást, a sertéshús fogyasztását az 1970-es évekig alig kutatták, s ha mégis, elsősorban az extenzív sertéstartási formákról szóltak (pl. az erdei és az ártéri makkoltatásról, a legelők, lápok sertéstartásáról, illetve az ehhez kötődő szokásokról). Az intenzív sertéstartás kapcsán legfeljebb megemlítették, hogy a házi sertéshízlalás beépült a parasztgazdaságok mindennapjaiba és a családban tanulja meg a gyermek az ezzel kapcsolatos feladatokat. A disznó hizlalása elsősorban az asszonyok feladata, a férfiak inkább csak az ólak építését, javítását, rendbentartását, takarítását végezik. 16 A 20. század végére azonban a helyzet Magyarországon is gyökeresen megváltozik. A nagyüzemi sertéstenyésztés nehezen találja meg a helyét az 1989-et követő gazdasági folyamatokban, volumene jelentősen csökken. A háztáji sertéstartást az élemódváltozás és az urbanizáció nehezíti. A sertések és az otthoni sertésfeldolgozások száma, valamint a sertéshúsfogyasztás aránya is jelentősen visszaesik. 16 Szabadfalvi József

17 Forrás: 17 Érdemes tehát számba venni a magyar sertéstartás történeti, néprajzi emlékeit, visszatekinteni a megtartó hagyományra és nemzeti értékeink között számba venni. 17 https://sertesinfo.aki.gov.hu/publikaciok/publikacio/a:638/az+egy+f%c5%91re+jut%c3%b3+h%c3%bas fogyaszt%c3%a1s+alakul%c3%a1sa+magyarorsz%c3%a1gon 17

18 2. A disznóvágás szokása a magyar paraszti kultúrában (a 19. sz. második felétől a 20. század végéig) A magyar területek már a középkorban kiváltak környezetükből szalonna- és sertészsír fogyasztásukkal: Dél-Európában olívaolajat használtak, Kelet-Európában az ortodox kereszténység a növényi olajat részesítette előnyben, Közép- és Észak-Európában inkább vajat, marhafaggyút használtak. 18 Magyarországon viszont a háztartások tartósított húskészlete évszázadok óta a disznóból került ki: a sertés darabolásának, a húsok és a szalonna tartósításának, töltelékek készítésének rendszere például már a középkor végére kialakul. A ház körüli disznótartás a 19. század második felétől beépül a magyar parasztság gazdasági élet- és szokásrendjébe, a társas munkaszokások egyikévé, a disznótor pedig alakoskodásokkal is megtűzdelt családi, illetve közösségi ünneppé vált. A DISZNÓÖLÉS/DISZNÓVÁGÁS A disznóvágások ideje A háztartás évi hús- és zsiradéktartalékának biztosítására hizlalt sertés levágása és feldolgozása általában a téli hónapokban történt. Disznóölő Szent András napjától (november 30.) farsang végéig, torkos csütörtökig kerülhetett rá sor. Amikor még nem volt hűtő, beosztotta a rokonság a disznóvágást, hogy legyen mindig friss hús. András nap tájékán elkezdték, és február közepéig tartott, a nagy rokonság beosztotta maga között a vágást. 19 A disznóvágások idejét az időjárás is meghatározta, hogy meddig tarthatott. Torkos csütörtökön még előfordultak vágások, de nagyböjt idején már tilos volt. Az utolsó disznóvágások idejét úgy számolták ki, hogy legyen még belőle húsvéti sonka. A húsvét vasárnapot megelőző 6 héttel már nem vágtak: 5 hétig kellett állni a 18 Magyar Néprajz IV. Életmód Deutsch Istvánné közlése (Szekszárd-Alsóváros, 2011.) 18

19 sonkának a sóban, utána még egy hét füstölés következett, szóval el kellett készülni húsvétra vele. 20 Előkészületek Az előzetes időpont egyeztetés családon belül azért is fontos volt, mert legalább 3 férfi és 3 nő munkájára volt szükség a disznóvágáshoz. Ezek elsősorban családtagok voltak (gyermek, szülő, testvér, sógorok, komák), idegeneket ritkán hívtak. Az esti toron csakis azok vesznek részt, akik nappal segítettek. Baskón ezért például sehol sem kérnek más házból segítséget, mert megennék a disznót. 21 A böllér is a családból került ki, régen minden gazda le tudta szúrni a disznót, később, ha szükséges volt, a rokonságból hívtak segítséget, vagy ha nem találtak, akkor kerestek böllért, azaz egy olyan embert, aki a disznóvágásokkal foglalkozott. Ha rokon, vagy barát volt a böllér, akkor egy köszönömöt kapott a kóstoló mellé, ha iparos volt, akkor meg kellett fizetni. A disznóvágás időpontjának előzetes meghatározása tehát az időpontegyeztetések miatt is fontos volt. Később a családtagok egyéni programjainak összehangolása is megkívánta a disznóvágás napjának előzetes megtervezését. Az előkészítés része volt, hogy a szükséges eszközöket előszedték, megfenték a késeket, megvették a fűszereket, megtisztították a vörös- és fokhagymát, ledarálták a kásához szükséges kukoricát. Az előkészületekben a gyermekek is részt vettek, akik nagy izgalommal várták a jeles napot. 22 A disznó leszúrása A disznóvágás napján még alig pirkadt, amikor már ott voltak a rokonok, a segítők. Gyakori volt, hogy a disznó leszúrásához a rokonok mellett a szomszédok, a barátok segítségét is kérték, hiszen a megrémült disznót nem volt egyszerű megfogni, kihúzni az udvarra, egyik lábát kirántani, ledönteni az állatot, rátérdelni és lefogni. A segítőket a gazda házi 20 Deutsch Istvánné közlése (Szekszárd-Alsóváros, 2011.) 21 Szabó László Gelencsér József

20 pálinkával kínálja az izgalmakra felkészülés és a jól végzett munka után a feszültségek oldása miatt. A böllér szakértelmére volt szükség az állat leszúrásához. Hagyományosan leszúrták a disznót, és ha nem volt elég ügyes a böllér, és a disznó magához tért, felugrott és megszökött, hallgathatta a tréfás és csípős megjegyzéseket. A gyerekek megfoghatták az állat farkát, hogy szerencsét hozzon számukra. A disznó leszúrásának fontos része volt a vér felfogása, amelyet megsóztak, folyamatosan kevertek, hogy megakadályozzák annak besűrűsödését. A disznó perzselése/pörkölése A disznó szőrét perzseléssel/pörköléssel távolították el. Ez szalmával történt. Volt, ahol az udvarban, volt ahol az utcán, a kertekben vagy a falun kívül, az úgynevezett pörkölőn került sor erre. A leszúrt állatot saroglyán, talicskán vagy szánkón vitték oda, a szalmát a gyerekek hordták utánuk. A pálinkával kínálás itt is kötelező volt. A gyermekek megkapták a meleg hatására meglazult és lecsavart körmeit az állatnak. Azt a körmükre húzhatták, melegedhettek vele. A pörkölésnél a gyereket vigyázták, hogy ne essen bele a tűzbe. Jó messzire vasvellával vettek ki egy kistüzet. Odaadták a gyereknek a körmöt, a pici tűzre dobott szalma hamar leégett, azt akkor pörkölte a körmöt. És büdös volt, a gyerek azt élvezte. 23 A felnőttek a perzselést/pörkölést addig végezték, amig az álla bőre szép barna nem lett. Akkor hazavitték és a mosás és a bontás már a háznál történt. A disznóvágás tréfára is alkalmat adott, különösen a perzselés/pörkölés során. Tolnában még falucsúfolóként is fennmaradt, hogy a dunaszentgyörgyiek a disznó helyett a talicskát pörkölték meg. Disznóölés volt, talán éppen a Haj Feruséknál. Levágtak 2 3 kövér disznót. 23 Frey Ferenc közlése (Szekszárd-Alsóváros, 2011.) 20

21 Rárakták a szalmát mindegyikre, aztán előrementek valamit falni, meg pálinkázni. Ezalatt a szomszéd a fiával elvitt egy disznói félre, a fészerbe és helyette odatettek egy talicskát. Letakarták szalmával, úgy nézett ki, mintha mi sem történt volna. Jön a böllér, meg a többiek. Meggyújtják a disznókra rakott szalmát, pörkölik őket serényen. Az egyikről nem akar lefogyni a fűz, hanem még jobban ég, mint azelőtt. Volt nagy ijedelem, amikor látták, hogy a talicska ég! Még ma is haragusznak érte, ha valaki emlegeti. 24 A Magyarországgal nyugatról szomszédos területeken a században a disznót forrázták, és függesztve, a hasától kezdve bontották. Magyar területen ezt a 20. században a hentesek terjesztették. A disznó bontása A sertés darabolásának, a húsok és a szalonna tartósításának, a töltelékek készítésének szokásrendszere már a középkor végére kialakult. A hagyományos parasztkultúrában a sertés tisztítása és bontása meglehetősen egységesen történt az egész Kárpát-medencében. Ennek oka, hogy a darabolás szempontjából meghatározó volt az anatómiai adottság. A töltelékek készítésének viszont tájilag sokkal tagoltabb, időben is változóbb változatai és szokásai alakultak ki. 25 A bontásnak a parasztháztartásban máig ismert, a századfordulóig kizárólagos módja volt az ún. órjára bontás. Ez úgy történt, hogy a megtisztított állatot bontóasztalon a hátára fektették és négy lábát kihasították. Ezután hasra fordították, a gerincoszlop két oldalán hosszában átvágták a szalonnát. A nyakszirttől jobbra és balra, a fülek alatt a szájig bemetszették, és többnyire rögtön le is választották a fejet. Ezzel a szalonna a vállnál is meg volt bontva. Ezután lefejtették mindkét oldalon a szalonnát az állat hátáról, oldaláról, egészen a hasig, és jobbrabalra kiterítve hagyták. Fejszével elválasztották a gerincet a bordáktól, és 24 Dömötör Sándor Magyar Néprajz IV. 21

22 az órjának nevezett gerincoszlopot a farokkal együtt kiemelték. 26 Kétfelé terítették az oldalast és kiszedték a belsőségeket előbb a mell-, majd a hasüregből. 27 Az orjadarabot kiiktató ún. karajra bontás (ennél az állatot állványra akasztották, a bontást a hason kezdték, a gerincoszlopot pedig kétfelé hasították) a magyar parasztháztartásokban a sz. fordulójától jelentkezik szórványosan, és máig is csak kisebb térségekben fordul elő. Rendszeres eljárás volt korábban a perzselést helyettesítő forrázással együtt több hazai német lakosságú vidéken. Húsiparunkban a karajra bontás régóta szokásos, míg a forrázást későn és részlegesen, a tekintélyes debreceni hentesiparban pl. csak az 1930-as években, exportigények kapcsán vezették be. 28 A Somogy megyei Zselicben a kanász volt egyben a böllér is. Dolga bőven akadt, mert decemberben csaknem minden házban vágtak egy-két hízót. Itt is pörzsölték a megszúrt állatot. Szél ellenében ráhintik a szalmát, hogy a lángja végigfusson a disznón. Jó perzseléskor szép piros a disznó. Perzselés után sráglán viszik be, majd a bontószéken felbontják a szokás szerint orjára. Ébner Sándor részletesen leírja ennek menetét. Először kikarikítják" mind a négy lábát. A csánkon felül az első forgóig kikanyarított hús a top, ha egyben hagyják az egészet, akkor nevezik sonkának. Lábait kivágva, hasra fordítják s kiveszik az órját és a hátán keresztül veszik ki a belsőrészét, előbb a májat, majd sorjában a tüdőt, beleit, ügyelve, hogy fel ne fakadjon, hájat, zsíros húst, szedett húst, amit a kolbászba tesznek Magyar Néprajz IV. 27 Ecsedi István 1935, Kisbán Eszter Magyar Néprajz IV. 29 Ébner Sándor (A kolbász itt a hurkát jelenti.) 22

23 Disznóvágás Szekszárd-Alsóvárosban (1960-as évek, Böllér: Baka Ferenc) (Fotók: Archív felvételek) A disznó a rénfán Bontásra készülődés 23

24 A disznó fejének leválasztása A rénfán bontott sertés orjacsontjának kiemelése 24

25 Disznóvágás 1993-ban Bölcskén (Fotók: Bereczki Ibolya felvételei) Pörzsölés A rénfa" felemelése 25

26 A belek kivétele A disznó kettéhasítása (karajra bontás) A mellső sonka levágása 26

27 A háj Az állatok testében a beleket fedő laza szerkezetű zsiradék, amelyet a gyomor és a belek eltávolítása után fejtettek le. A korábbi századokban a hájat is gyakran tartósították. Összegöngyölve, hártyába takarva füstölték. A 20. század elején még használták így, és pirított kenyérre kenték, orvosságként is használták, ételkészítésnél is alkalmazták, de a hájas tészta csak a 20. században terjedt el a parasztság körében. A sertésháj felhasználása változatos volt. Zsírrá való kiolvasztása a parasztságnál újabb szokásként jelent meg, a 20. század elejéig országszerte egy darabban tartósították. Ez úgy történt, hogy disznóöléskor a hájat összegöngyölték, hártyájába bevarrták és a hússal, a szalonnával együtt sózták. Az Alföld nagy részén a szalonnával együtt füstöletlen maradt, máshol füstölték. A megavasodott háj szekér-, bunda-, csizmakenésre szolgált. 30 A szalonna Az oldalasokat kiemelve a bontószéken csak a szalonna maradt az állal. A hasaszalonnán, a háj alatti részen fekvő hús volt a disznó nyula, nyúlja. A szalonnának a 18. század végéig kitüntetett értéke volt a zsírfogyasztásban. Később már az összes sertészsír fogyasztásra van adatunk, amely igen beszédes: között a sertészsír fogasztás a teljes zsíradékfogyasztás 76 %-a volt, 1985-ben ez az arány még mindig 67% volt! 31 Ezen belül a szalonna különösen értékes volt, hiszen a késő középkortól a legújabb korig a zsíradékot szalonna formájában tartósították és tárolták. Ha szükséges volt zsíradékra, kiolvasztottak egy kis darab szalonnát, disznóvágáskor a szalonnából nem sütöttek zsírt, a sertés bontásakor az utolsónak a bontószéken maradt egész szalonnát pedig egyetlen nagy darabban hagyták. Így sózták, ahol szokásos volt, füstölték is. Amikor felakasztották, lécekkel feszítették ki, hogy össze ne hajoljon MNL Disznóölés szócikke 31 MNL Szalonna szócikke 32 Magyar Néprajz IV. Életmód

28 A zsírolvasztás bevezetésével fokozatosan megszűnt az egész szalonnák konzerválása. A szalonnát meg kellett osztani a változatlanul fontos és becses szalonna formában, illetve a kiolvasztva zsírként tartalékolandó részre. Ehhez a szalonnát két oldalba, későbben kisebb táblákra vágták. Tájanként eltérően szalonnának a vastag hátaszalonnát vagy a vékony hasaszalonnát részesítették előnyben. Az olvasztandót az oldalszalonnákból vágták le, esetleg a szalonna vastagságából vettek le így bőrtelen réteget. A Magyar Néprajzi Atlasz térképlapjain látható 1900 körüli állapot arra mutat, hogy az átalakulás vidéken nyugatról kelet felé haladt. Akkor ugyanis a Dunántúlon uralkodott a szalonna kisebb táblákban való tartósítása, a középső országrészen a két oldal, Erdélyben változatlanul az egész szalonnák füstölése, hulladékból való zsírolvasztással. 33 A szalonna tartósításának uralkodó eljárása az Alföldön a sózás ( fehér szalonna ) volt, a füstölés ott csak újabban társult hozzá. A sózás más tájakon is előfordult, uralkodó eljárás azonban az Alföldön kívül a sózást követő füstölés volt (MNA VI térkép). 33 Magyar Néprajz IV. Életmód

29 A zsírsütéshez a szalonnát az Alföldön nagy darabokra vágták és a bőrt is rajtahagyták, másutt kisebb darabokból kisebb, bőrtelen töpörtyű készült (MNA VI térkép). A szalonnafőzés neve is eltérő volt az egyes tájegységekben (MNA VI térkép). 29

30 A dunántúli Alpes-alji övezet két különböző szalonnatartósítási rendszer találkozási területe volt: az egyik a magyar területen szokásos szalonna- (később szalonna- és zsír-) tartósítás, a másik pedig a délkeleti Alpok vidékének apró darabokra vágott szalonnát eltartó övezete. Ott az állat teljes szalonnáját ilyen formában tárolták. Hozzá az egész szalonnát egyetlen darabban sózták, füstölés nélkül levegőn szárították, végül az egészet bárddal egészen apró darabokra vágták és favéndelyben tárolták. 34 A zsírolvasztás bevezetése előtt a vágott zsírt/vágott szalonnát itt a főzéshez szánt szalonnából csinálták, az étkezési szalonnát pedig darabokban hagyták és csak akkor olvasztottak fel egy adagot belőle, ha főztek. 35 Egész szalonnák a padláson Oldalszalonnák a padláson Vargyas, v. Udvarhely m. Lajosmizse, Bács-Kiskun m Knézy Judit Kisbán Eszter

31 Szalonnázás (Orosháza, Békés m., 1975) A tartósított húsdarabok A tartósított húsdarabok között volt az orja, a két sonka, két oldalról a medencecsont izomburkolata, a két lapocka (sódar), a lábszárak, a két oldalas, a nyula és a fej. Ezekből hagyhattak ki frissen kocsonyának is. A hús és a szalonna darabolásában, tartósításában táji különbségekből és időbeli változásokból adódó eltérő megoldások szokásosak az utóbbi évszázadban. A húsdarabok tartósításánál alkalmi ingadozás is adódik abból, hogy egyes részeke kolbászba, kocsonyába, disznósajtba, frissen húsoskáposztába vagy nyersen kóstolóba szánnak-e. Általánosan megfigyelhető, hogy korábban többet tartottak meg füstölt húsnak. Sózni-füstölni szokták a fejet, az orját, a két oldalast, az oldalasokról a hátgerinc mellett leválasztott hosszúpecsenyét (fehérpecsenye, 31

32 kanászpecsenye), a nyúlját, két lapockát, két darabban a medencecsont izomburkolatát és a végtagokat. 36 A disznóöléskor készített kolbász mennyisége 1900-tól észrevehetően megnőtt, egyes húsdarabokat teljes egészében arra használtak (pl. medencecsont izomburkolata). Ezeket a húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, majd füstölték. Füstölt hús A sertés végtagjaiból a lapocka vagy a medencecsont izomburkolatával együtt, de a lábtő nélkül levágott húsdarab. Pácolt, füstölt és elsősorban főzve, főként önálló hideg ételnek szánt hús. Ilyen sonka sem formájában, sem elkészítésében, sem felhasználásában nem volt a régi parasztháztartásban, ahol a 20. század elején még az volt az általános, hogy a lapocka és medencecsont izomburkolatát külön darabban, illetve magukat a végtagokat is külön darabban kezelték, tartósították. Így egy állatból 2 lapocka (sódar, top), 2 keresztcsont (hátsó lapocka, csönkő, top, sódar, bogdán) és 4 disznóláb került ki. A füstölt lábakon gyakran rajta volt a lábtő is az ujjakig, csak a körmöt húzták le perzseléskor. Mindezeket a sonka értékű darabokat a többi tartósítandó hússal, szalonnával együtt kezelték, vagyis csak sózták, füstölték, nem pácolták. Ugyanúgy levesbe, főzelékbe főzve használták el, mint az összes többi füstölt húst. Régi kivételt legfeljebb egy darab képezett, ugyanis más társadalmi rétegek példájára a húsvéti szentelt sonkát gyakran a parasztok is hidegen felszeletelve, kenyérrel, kaláccsal tálalták. Nálunk a sonka formája főként a 20. században változott meg. Ma gyakoribb már a lapocka-, medencerésszel egyben hagyott, lábtő nélküli darab. 37 Délnyugat-Dunántúlon a füstöléssel párhuzamosan egy másik hagyományos konzerválási eljárás is szokásos volt. A sózott húst füstöletlenül, saját zsírjában átsütve tartósították, favéndelyben zsírral 36 Magyar Néprajz IV. Életmód Magyar Néprajz IV. Életmód

33 leöntve nyárig eltartották. Az Őrségben ez olyan értékes darabokra is kiterjedt, mint a comb. A lesütve, zsírban való eltartás a nyugatról szomszédos területen Stájerországba nyúlóan az uralkodó paraszti hústartósítási eljárás. Az Alpok alji területtől eltekintve Magyarországon ugyanez helyenként a hús egy részére kiterjedő, a 20. században új megoldás. 38 A vendeknél is miután a szalonnát megkövesztették forró vízben, a bürkétől megfosztva tiszta vályukban összeaprították olyan kicsi darabokra, hogy tészta alakot nyert. Ezt a zsírt olvasztatlanul véndölbe (bödöny) tették, rétegenként azonban húsdarabokat is raktak közé, ahol ezek sokáig megmaradtak, legfeljebb egy kis csipős ízt és szagot nyertek. A sonkát a padlásra rakták, illetve akasztották, ahol a füst jól átjárta. 39 A sózást önállóan alkalmazták az Alföldön a szalonnakészítésnél. A parasztháztartás sózóedénye nagy fateknő volt, amelyben helyezték el disznóöléskor a húst és a szalonnát. A kövesztés, abálás a közép- és Nyugat-dunántúli népnyelvben egy speciális, hosszabb-rövidebb főzési művelet megjelölése. Kövesztik, azaza puhára főzik a töltelékbe szánt húst, belsőséget, kását, a főtt paprikás szalonnának szánt torkaalja darabokat (készen: kövesztett vagy abált szalonna). Kövesztik, azaza rövid időre forró vízbe mártják, nem főzik puhára a zsírolvasztásra szánt szalonnát, esetleg a tartósítandó sonkadarabokat besózás előtt stb. 40 Bölcskén a tokaszalonnát nemcsak frissen sütik, hanem kövesztett szalonnát is szívesen készítenek belőle. Ekkor a hurkábavalókkal együtt megfőzik, kiszedve az abálóvízből melegen sózzák, paprikázzák Magyar Néprajz IV. Életmód Szente Arnold MNL Kövesztés szócikke 41 Bereczki Ibolya

34 TÖLTELÉKEK A töltelékek nagyon változatosak voltak: tájegységenként, kisebbnagyobb csoportonként, gyakran például a fűszerezések családonként eltérőek voltak. A disznóöléskor leggyakrabban készült töltelékek az alábbiak: hurka, kolbász, gömböc és disznósajt. Hurka A hurka sokféle lehetett, de megfigyelhető, hogy bár tájanként különbözött, de egy tájon belül egyféle, kétféle vagy többféle is lehetett. Lehetett kásás, májas, véres vagy húsos. A fehér hurka párja gyakran a fekete, azaz véres hurka volt, azonos töltelék vérrel. A legegyszerűbb hurkatöltelék a kása és a zsiradék volt, több helyen készítettek lisztes és kásás hurkát (MNA VI térkép). 34

35 Ez bővülhetett ki a belsőségekkel. Az alább a véres-kásás hurkák 1900 körül elterjedtségét látjuk. Általánosságban elmondható, hogy kettőnél többféle hurka a belsőségek differenciált felhasználásával jött létre, külön májas, külön tüdős és gyakran külön véres töltelékkel. Voltak liszttel töltött hurkák és voltak olyanok is, amelyekbe hosszú, keskeny húsdarabot húztak (MNA VI térkép). 35

36 A májas hurkák különösen kedveltek voltak, néhol májas, tüdős hurkát külön is készítettek az 1900-as évek elején az alábbi térképek adatainak tanúsága szerint. A Somogy megyei Zselicben régebben kolbászt (értsd hurkát) nem csináltak, sem a tüdőst és májast nem ismerték, hanem csak megfőzték a tüdőt és májat levesnek krumplival és úgy ették. A szalonnát sem olvasztották ki zsírnak, hanem kivágták, beletették a háj közepébe, bevarrták a hájkerítőbe és megfüstölve, a hájtartófába helyezve 36

37 felakasztották a padlásra. A szalonnát még a két világháború között is mielőtt kiolvasztották, kifőzték és a zsíros levében kukoricakását vagy hajdinakását főztek, zsírban pirított hagymával. 42 A hurkakészítés legváltozatosabb formáival az Észak-Tiszántúlon találkozhattunk, ahol tüdős, májas, véres, valamint vér, hús és belsőség nélküli kásás hurkát egyaránt kevertek. A hurka leggyakoribb alapanyaga a kása volt, amelyet nálunk máig csak ritkán váltott fel sült tészta (zsemle, kenyér). Az ÉNy-Dunántúlról és Somogyból ismert lisztes hurka tölteléke zsíros abálólével átitatott vagy kiürült zsírsütő üstben megforgatott, fűszerezett kukorica-, búzaliszt. Kása (zsemle) nélküli húsos hurka nálunk igen ritka, a kenőmájas a parasztságnál egészen új készítmény. Gyakori, hogy a kása alapanyaghoz zsiradék és fűszer járul a fehér, s ugyanehhez még vér a fekete hurkánál. 43 Századunkban jól megfigyelhető a belsőségből készült savanyú ételek visszaszorulása, s ezzel párhuzamosan a belsőséggel készült fehér készítésének kiterjedése. Véres hurkába gyakran kisebb-nagyobb 42 Ébner Sándor Magyar Néprajz IV. Életmód

38 darabokban véres hús kerül a torkaalja részből. A DK-Dunántúl korábban egyetlen hurkafajtája következetesen a hússzeletes hurka. Hasonló előfordul a Felföldön és hájszéles néven gyakori D-Erdélyben is. Ehhez a háj szélénél fekvő hosszúkás húsdarabból vágott, fűszerezett szeleteket húznak bélbe, köréje kása is kerülhet. Önmagában is változatos és tájilag jellegzetes a hurkafélék fűszerezése, amihez són és hagymán kívül többféle bors, majoránna, gyömbér és főleg a keleti népterületen kapormag, csombor, alma és aszalt szilva is járul. A hurkakását többnyire abálólében főzik meg. Régebben mindenütt kézzel töltötték a bélbe, amely hagyományosan női munkának számított a hurkatöltéssel együtt. 44 A lé, amelyben a hurka főtt (fonnyadó, gornyadó, abárlé), tartalmas leves volt a következő napokban. A hurkát nem tartósították, ezt fogyasztották el először, általában megsütötték. Bölcskén a hurka töltelékéül használták a kukoricakását is. A Bölcskén disznóvágáskor készülő töltelékes eledelek között az első helyen szerepel a kolbász és a vastagbélbe töltött, szüretig is elálló szalámi. A hurka többféle ízesítéssel készült: készítettek rizses, véres, májas, húsos hurkát. A kilencvenes években már kiszorulóban volt a májas és húsos hurka külön ízesítése, a hozzávalókat inkább egybegyúrták, a húsos hurkába tették a megabált szívet is Magyar Néprajz IV. Életmód Bereczki Ibolya

39 Az alábbi térkép jól mutatja a hurka töltelékek sokszínűségét (MNA VI térkép). A hurkakása a 19. század végéig köles, árpa, hajdina, kukorica, később az ezeket fokozatosan felváltó rizs voltak. A kása helyébe zsemle vagy házi kelt tészta a hurkába csak későn és szórványosan került, mint például Szekszárd-Alsóvárosban: A szegény ember nem vett rizst, mert nem tudott, és később, amikor volt rizs, akkor nagy ünnep volt. Először kenyérkockát vágtunk, zsemlekockát, és akkor aba lével leforrázták, és azt keverték hozzá a rizshez. Olyan jó gyenge volt a hurka tőle. Akkor szegény világ volt még. Zsemlét kockára összevágták, megpirították. Zsírba megpirították azt a kenyeret picit. 46 KOLBÁSZ A kolbász a disznóöléskor bélbe töltött tartós készítmény, amely nyers színhúsból készült, fokhagymával, sóval, valamint borssal vagy paprikával, helyenként köménymaggal fűszerezve keverték. A máig paprika nélküli erdélyi kolbász barna színű. A kolbászhúst régebben bárddal aprították, ehhez sokfelé a húsdarálók elterjedése után is 46 Deutsch Istvánné közlése (Szekszárd-Alsóváros, 2011) 39

40 ragaszkodnak. Vékonybélbe, szorosan töltik, a töltő korábban marhaszarvból készült. A kolbászt füstöléssel tartósítják. Ahogy már említettük a Zselicség kapcsán, a Nyugat-Dunántúlon a kolbászkészítmény a 19. sz. végéig hiányzott, a kolbász szó hurkát jelentett. A Dél-dunántúli német parasztság főtt krumplival kevert húsból készítettek ún. krumplis kolbászt, amely füstölve ugyancsak eltartható volt nyárig. 47 Bölcskén a füstölt kolbász és a vastagbélbe töltött szalámi igen kedvelt étel az egész év során. Készítése és füstölése nagy gondosságot kíván, hiszen nemes húsrészek kerülnek bele, s hosszú ideig el kell állnia. A jó szalámi megérte avasodás nélkül a szüretet vagy a következő évi disznóvágást is. A kolbászhúst úgy válogatják össze, hogy 10 kilónyi színhúshoz körülbelül három-négy kilónyi szalonna essen. Ízesítése az egyik változat szerint: 10 kilogrammonként 22 deka só, 22 deka paprika, 2,5 deka bors, 5-10 deka fokhagyma. Van azonban, aki 20 deka paprikával és 20 deka sóval keveri. A köménymag ízesítőként az utóbbi évtizedekben, alföldi hatásra kezdett meghonosodni. 48 GÖMBÖC A disznó kásás töltelékkel megtöltött gyomrának vagy vakbelének legelterjedtebb népnyelvi elnevezése. Ha nem töltik meg a disznógyomrot, eldobják vagy hurkatöltelékbe vágják, oltót készítenek vagy savanyú levest főznek belőle. A disznó gyomrába az egész magyar nyelvterületen rendszeresen töltöttek kásás, többnyire véres, olykor fehér tölteléket. Abaúj, Zemplén, Ung egy övezetében a fehér kásatöltelékbe aszalt szilvát is kevertek. A készítményt nem préselték, nem füstölték, hamarosan fogyasztásra került. Neve (gyakran a gyomor helyi nevét követve) gömböc, pucor, pacal, bendő, olykor egyszerűen csak hurka, véres. Hasonló töltelék került gyakran a vakbélbe is, amit ezért 47 MNL Kolbász szócikk 48 Adatközlőim szerint a Dunakömlődről és Hőgyészről Bölcskére nősült, vagy más okból ideköltözött svábok sok újítást terjesztettek el a bölcskei magyarok körében. A magyarok korábban kizárólag pörzsöléssel tisztították a disznót, németes gyakorlatnak számított a forrázás vagy koppasztás. Jelenleg mindkét módot alkalmazzák. A két világháború közötti időszakban még négyféle hurkát is töltöttek, ezek között a véres, rizses hurka egyaránt előfordult. Bereczki Ibolya

41 kisgömböcnek neveztek. A gyomorba töltött tartós készítmény neve volt a disznósajt. 49 Mára a gömböc korábbi jelentése kezd feledésbe merülni, legtöbbször a kitisztított húgyhólyagba töltött szalámifélét értik alatta. DISZNÓSAJT A Kisalföldön, Kelet-Dunántúlon és helyenként az Alföldön is a gömböc elnevezés átkerült a disznó gyomrába töltött újabb készítményre, a disznósajtra (keleten disznófősajt) is. A disznósajt töltelék (főtt fejhús, bőr, kása nélkül, korong alakúra préselve, füstölve) újkori hatás (MNA VI térkép), szélesebb körben először a magyar középosztály háztartásaiban terjedt el az 1870-es évektől. A minta a falusiakhoz több központból is terjedhetett MNL Gömböc szócikk 50 Kisbán Eszter 1994, MNL Disznósajt szócikke 41

42 Bölcskén a disznósajtot az alaposan megtisztított gyomorba és a katakönyökbe töltik. A megabált fejhús, kevés szárazabb hús, nyelv kerül bele. a jelenlegi gyakorlat szerint fele darálva, fele metélve. Kevés pirospaprikával, sóval, apróra vágott fokhagymával, borssal ízesítik. Töltés után kissé megabálják, majd préselik. Füstölés után egy-két héten belül fogyasztható Bereczki Ibolya

43 3. A disznóvágással összefüggő népi hiedelmek és szokások (a disznótor és szokásköre) NÉPI HIEDELMEK A disznóval kapcsolatos hiedelmek és mágikus eljárások egy része magának az állattartásnak a háttérbe szorulásával már csak érdekes, esetleg megmosolyogtató babonának tűnik, másrésze azonban tovább él a magyarság gondolkodásában, a mindennapokban. A hiedelmek és mágikus eljárások elsősorban az állat egészségére, szaporaságára, hasznára vonatkoztak, ugyanakkor az állatok egyes megnyilvánulásaiból az emberi élet fordulóira vagy az időjárásra is jósoltak. A disznó egészségének biztosítására pl. vízkeresztkor a malacnak záptojást adtak, disznóvész és rovarok ellen újtüzet gyújtottak és ezen hajtották át az állatokat, rontás megelőzésére a disznóólra piros szalagot kötöttek. A praktikus gyógyszerek mellett gyógyították a disznót ráolvasással (pl. a nyüvet kiolvasták belőle ) vagy nyálfolyás ellen a kihajtás előtt a disznóólban meghempergették az állatot. Ismert volt, hogy Szent György napja előtt fogott kígyó fejét tették a vályúba, hogy a disznó el ne pusztuljon. A disznó szaporaságának biztosítása egyrészt a pásztorok vesszőhordásával történt (Márton napján vagy a karácsonyi vesszőhordás alkalmával), másrészt pl. nagypénteken hangyatojást adtak az anyadisznónak, illetve az elválasztás időpontját péntekre vagy keddre tették, hogy a göbe hamar begörögjön. A disznó házhoz szoktatása céljából farral vezették az új malacot az ólba, hogy ne akarjon majd kimenni, valamint először kenyeret adtak a disznónak. A disznó hízlalásával kapcsolatban is bizonyos előírásokat kellett betartani, amelyek közül íme néhány: Egyed napján kellett elkezdeni a hízlalást; 43

44 a disznót hátulját hízóba fogáskor üres zsákkal, főzőkanállal kellett megveregetni, hogy ne görögjön; 52 nagypénteken napfelkeltekor húshagyókeddi káposztamaradékot adtak neki, hogy jobban hízzék; a görgés siettetésére egy hónapon át minden nap félmarék rozsot adnak neki. A disznóölés sikerességének biztosítása érdekében is számos hiedelem jellegű előírások és tilalmak volt ismert: tilos volt disznót ölni újholdkor, mert férges lesz a hús; helyenként változóan tilos volt a disznóölés kedden, pénteken, vasárnap, mert pl. megromlik a hús; tilos volt, hogy disznóölés előtt a gazda a feleségével háljon, mert akkor megkukacosodik a hús; tilos sajnálni a disznót ölés közben, mert akkor nehezen döglik meg; a disznó bontását azzal kezdték, hogy a mellső lábai között egy kereszt alakú bevágást csináltak; a disznó felhasításakor kacagni kell, hogy vastag legyen a szalonna; a sózást szótlanul kell végezni, nehogy férges legyen a hús; a hurkát szótlanul kell főzni, nehogy kifakadjon; terhes asszony ne lépjen disznóperzselésbe, mert gyereke szőrös lesz; terhes asszony ne egyék a velőből, mert a gyerek taknyos lesz; asszony ne egye az orrát, mert törni fogja az edényeket; asszony ne egye meg a disznó nyelvét sem, mert akkor majd hosszú nyelve lesz; azt tartották, hogy ha öléskor a Göncölszekér és Kaszáscsillag közel van egymáshoz, több zsír lesz; 52 Mikor hizlalásra fogják be a göbét, üres lisztes zsákkal verik be a hátulját. Ennek okát nem tudták adni; valószínűleg azért teszik ezt, hogy a hízó meg ne görögjön. Ebből a célból különben kámfort is adnak be a hízónak. Ha a hízó mindezek ellenére mégis görögni kezd, megitatják szappanos vízzel. Gönczi Ferenc 44

45 ölés előtt a disznót meg kellett kergetni, hogy porhanyós húsa legyen; a disznó kibontott hasi részéről lefejtett hájból lehett jósolni a családban születendő gyermek nemére. 53 A levágott disznó bizonyos részeit felhasználták gyógyító, ill. mágikus eljárásokra: a Tamás-napon vágott disznóból eltett tamáshájat gyógyszerként használták a levágott nemi szerveket és csecsbimbókat az ólba visszadobva növelte a sertésszaporaságot. 54 Az emberi élet fordulóival kapcsolatban változatos hiedelmeket ismertek. Íme egy rövid válogatás: ha a terhes asszony disznót vakar vagy perzselésbe lép, szőrös, ill. piszkos lesz a gyereke; szerencsét hoz, ha az újszülött első mosdóvizét a disznóval itatják meg; a rosszul alvó gyereknek a disznó alomjából tesznek a bölcsőjébe. ha András napjakor a házasulandók megrúgják a disznóól oldalát és az állat röffent, ez házasságot jelez farsangra; disznóval álmodni halált jelent. Időjárásra vonatkozó előjelek: a levágott disznó lépének a vastagsága megmutatja, hogy a tél melyik fele lesz hidegebb; karácsony és újév reggelén a disznóröfögés terméketlen esztendőt jelent; ha a csorda nyugtalan, esőt jósol Moór Elemér Perzselés után levagdalják a disznó csecsbimbóit és nemiszerveit. Ezeket visszadobálják az ólba, háromszor elmondva: Fele göbe, fele kan! 55 MNL Disznóölés szócikk 45

46 Disznó-betegségek, orvoslások Mivel a disznó állományt gyakran pusztította vész, a pestis és az orbánc. A kettőt nem választják el egymástól, általában az összefoglaló vész névvel jelölik. Sokszor szinte teljes pusztulást okozott. Ügy tartották, hogy a megbetegedett disznó orvossága egyedül a kés, a beteg állat, levágása és felhasználása így a kisebb parasztgazdaságokban a vész következményei kevésbé súlyosak, a levágott disznó húsát egymás közt értékesítették. A megelőző orvosság a kefű, a Hunyor (Helleborus) ága vagy gyökere. A kefű a területen ritka, termőhelyeit a kondások számontartották, szedték ós rendszeresen tartottak belőle. Patikában is árulták Radix Hellebori néven. A kefü-ből a disznó fülén árral szúrt sebbe húztak egy-egy szálat, ettől a fül megdagadt, néha le is rothadt, Tákoson ezt a megelőzés kedvező jelének tartották. Nagyvarsányban azt tartották, hogy abba a nyájba, amelyben kecske van, nem üt bele a vész. A ház körül tartott disznók őszi veszedelme a szilvamag. A felétetett szilva magva nem árt a disznónak, de a lekvárfőzések alkalmával kiöntött szilvamag elfogyasztása elhullást okoz, amelyik disznó többet eszik belőle, elpusztul. Az elhullás váratlan, orvossága nincs. Rosszullét esetén szék-fűteát (kamilla)is szoktak itatni a disznóval, ezt a szájába töltik. A száj és körömfájás orvossága a kékköves tejfel. A rézgálicot porrá törték, a sebes helyet ezzel kenegették. Sebekre használták a patikában árult árnyéka vizet (Tinctura Arnica). Előfordult, hogy a disznó kerengett mint a juh, ezt gyógyítani a köztudat szerint csak egyes tudós kondások tudták. A kis malacokat éppen úgy, mint a kis gyermeket félteni kellett a szemmelveréstől. Azt mondják, hogy a szemmel megvert malac váratlanul megdöglik. Megelőzése, hogy a kis állattól igyekeznek távoltartani azokat, akiknek a szeme árt és attól, aki megnézi a malacokat megvárják, hogy megköpdösse őket. Szemmelverés ellen néha piros szalagot is kötnek a kis malac nyakára. Ugyancsak veszedelmes lehet a malacokra a megkiabálás, megjajjgatás, amikor valaki azt mondja a malacra, hogy jajj de szép! A beregi hit szerint ettől is elpusztulhat a malac, megelőzése ennek is a megköpdösés. A köpés a betegség megelőzésére szolgál Bereg megyében heréléskor is. A herélő kondás a művelet elvégzése után rendszerint beleköp a sebbe. A herélés is okozhat súlyos gyulladásokat. 46

Falusi disznótor Hortobágyon

Falusi disznótor Hortobágyon 2015. február XVIII. év fo lyam 1. szám Falusi disznótor Hortobágyon Szeretettel hívjuk és várjuk a falu apraját és nagyját a 2015. március 7-én, szombaton a hortobágyi hagyományőrző disznótorra. Bölléreink:

Részletesebben

KÚTVÖLGYI MIHÁLY TÓTH PÉTER. Megőrzött ízek. Mangalica. timp KIADÓ 2003

KÚTVÖLGYI MIHÁLY TÓTH PÉTER. Megőrzött ízek. Mangalica. timp KIADÓ 2003 KÚTVÖLGYI MIHÁLY TÓTH PÉTER Megőrzött ízek Mangalica timp KIADÓ 2003 Fő támogató A Vágóállat- és Hús Terméktanács a sertés, vágómarha és vágóló termékpálya érdekegyeztető szervezete. Kiemelt feladata a

Részletesebben

NAGYMAMÁM VILÁGA. Készítette: Winter Viktória 2014.

NAGYMAMÁM VILÁGA. Készítette: Winter Viktória 2014. NAGYMAMÁM VILÁGA A magyar paraszti táplálkozáskultúra. Ételeink, ételkészítési szokásaink és azok változása Zalában és Vasban a 19. század végétől a második világháborúig Készítette: Winter Viktória 2014.

Részletesebben

A magyarországi szlovákok

A magyarországi szlovákok A magyarországi szlovákok... Bölcsőjét a Felvidék regényes hegyei-völgyei ringatták, de ősi hitéhez ragaszkodó lelke búcsút mondott a szülőföld bérceinek, hogy a török dúlás után fűtengerré, nádastengerré

Részletesebben

KECSKETARTÁS AZ AGGTELEKI-KARSZTON

KECSKETARTÁS AZ AGGTELEKI-KARSZTON V KECSKETARTÁS AZ AGGTELEKI-KARSZTON VIGA GYULA A magyar paraszti állattartás kutatói meglehetősen kevés figyelmet szenteltek egyes állatfajoknak, amelyeket a szarvasmarhához, lóhoz, sertéshez és juhhoz

Részletesebben

A DISZNÓTARTÁS ÉS DISZNÓTOR SZEGEDI HAGYOMÁNYAI BÁLINT SÁNDOR

A DISZNÓTARTÁS ÉS DISZNÓTOR SZEGEDI HAGYOMÁNYAI BÁLINT SÁNDOR A Móra Ferenc Múzeum Evkönyve 1972 73 jl A DISZNÓTARTÁS ÉS DISZNÓTOR SZEGEDI HAGYOMÁNYAI BÁLINT SÁNDOR (Szeged) A disznó a kisparaszti, kispolgári háztartásoknak egyik legfontosabb jószága. A disznótartás

Részletesebben

Dedinszky Gyula A CSABAI KOLBÁSZ. Čabianská klbása

Dedinszky Gyula A CSABAI KOLBÁSZ. Čabianská klbása Dedinszky Gyula A CSABAI KOLBÁSZ Čabianská klbása 1 2 Ezt a munkáját Dedinszky Gyula evangélikus lelkész, néprajzkutató 1975-ben írta. Dedinszky Gyula A CSABAI KOLBÁSZ Čabianská klbása TEVAN KIADÓ 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

A TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK TÉRBELI SAJÁTOSSÁGAI VAJDASÁGBAN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI IDŐSZAKBAN

A TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK TÉRBELI SAJÁTOSSÁGAI VAJDASÁGBAN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI IDŐSZAKBAN Papp Árpád A TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK TÉRBELI SAJÁTOSSÁGAI VAJDASÁGBAN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI IDŐSZAKBAN A dolgozat a vizsgált területen belül felfedezhető különbségekre szeretné a figyelmet ráirányítani.

Részletesebben

A magyarországi szerbek

A magyarországi szerbek A magyarországi szerbek Dr. Sarosácz György írja: (1)...a hazánkban élő horvátokra, szerbekre és szlovénekre, a közéletben, még a sajtóban is, a legtöbb esetben, a délszláv megjelölést használják. Ismeretes,

Részletesebben

A tanácskozóterembõl jelentjük

A tanácskozóterembõl jelentjük 12. évfolyam 6. szám 2012. július Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN DEBRECEN, 1993 VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN DEBRECEN, 1993 A kötet lektora:

Részletesebben

2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25.

2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25. 2010. A balkán konyhái és azok hatásai a magyar gasztronómiára, a pannon konyhára, kiemelt figyelemmel a román, az erdélyi, a bolgár, az albán, a szerb, a horvát, a macedón és a görög nemzetek sajátosságaira

Részletesebben

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem A magyarországi horvátok Egy kis történelem A mai Horvátország területén Augustus császár korában pannonok laktak, területüket Galíciából és a Kárpátokból jött szláv törzsek hódították meg Kr. u. 640-ben

Részletesebben

A magyarországi ruszinok és ukránok

A magyarországi ruszinok és ukránok A magyarországi ruszinok és ukránok Történelmi forrásokból egyértelműen megállapítható, hogy az ukránok és a ruszinok, a XIII. századtól kezdve szivárogtak át Galíciából (a mai Nyugat-Ukrajna területéről)

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] DISZNÓÖLÉS MAGYARÓN

[Erdélyi Magyar Adatbank] DISZNÓÖLÉS MAGYARÓN ZSIGMOND JÓZSEF [Erdélyi Magyar Adatbank] DISZNÓÖLÉS MAGYARÓN A magyarói 1 ember háztartásában nélkülözhetetlen háziállat a disznó, talán nem is épp annyira a húsa, mint zsiradéka miatt. Zsír nélkül főzni

Részletesebben

AZ APÁTFALVI NÉP TÁPLÁLKOZÁSA I. SZIGETI GYÖRGY

AZ APÁTFALVI NÉP TÁPLÁLKOZÁSA I. SZIGETI GYÖRGY A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 197111 AZ APÁTFALVI NÉP TÁPLÁLKOZÁSA I. SZIGETI GYÖRGY Apátfalva község Makótól mintegy 10 km-re keletre, teljesen sík területen, a Maros folyó jobb partján fekszik. Nevét

Részletesebben

Adatok Füzesgyarmat népi táplálkozásához. - L. Sinkó Rozália -

Adatok Füzesgyarmat népi táplálkozásához. - L. Sinkó Rozália - BMMK 16 (1996) 267-im. Adatok Füzesgyarmat népi táplálkozásához - L. Sinkó Rozália - Adatközlésemben elsősorban az 1987-1988-ban végzett terepmunka recens adatai alapján jellemzem Füzesgyarmat népi táplálkozásának

Részletesebben

MOZAIKOK SÁRKERESZTES NÉPRAJZÁBÓL

MOZAIKOK SÁRKERESZTES NÉPRAJZÁBÓL MOZAIKOK SÁRKERESZTES NÉPRAJZÁBÓL I.Táj és társadalom Keresztes, későbbi nevén Sárkeresztes legalább az oszmán- török uralom végétől a mai helyén elterülő jobbágyfalu, majd a feudalizmus megszűnésétől,

Részletesebben

A táj néprajza. A táj néprajza 63

A táj néprajza. A táj néprajza 63 63 Az utóbbi években, főleg a Vágsellyei Állami Levéltár és a Galántai Honismereti Múzeum munkájának köszönhetően egyre árnyaltabb képet kapunk régiónk gazdasági és kulturális múltjáról, de mindmáig nem

Részletesebben

Kalandozások a magyar konyhában Jókai listája

Kalandozások a magyar konyhában Jókai listája Kalandozások a magyar konyhában Jókai listája Fehér Béla cikksorozata, Magyar Nemzet 2006. december 30-2007. június 23. 1. Népünk kedvencei Aki szereti Krúdy Gyulát, az tudja, hogy semmi jónak nem volt

Részletesebben

Megemlékezés az I. és II. világháború áldozataira

Megemlékezés az I. és II. világháború áldozataira Jókedvet adj, és semmi mást, Uram! A többivel megbirkózom magam. Akkor a többi nem is érdekel, szerencse, balsors, kudarc vagy siker. Hadd mosolyogjak gondon és bajon, nem kell más, csak ez az egy oltalom.

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BÁNSÁGI MAGYAR NÉPI ÉTKEZÉS A SZÁZADFORDULÓ TÁJÁN

[Erdélyi Magyar Adatbank] BÁNSÁGI MAGYAR NÉPI ÉTKEZÉS A SZÁZADFORDULÓ TÁJÁN RADOVÁN ISTVÁN BÁNSÁGI MAGYAR NÉPI ÉTKEZÉS A SZÁZADFORDULÓ TÁJÁN Tanulmányom témaválasztását 1 egyrészt a bánsági hagyományokra és szokásokra vonatkozó csekély és egyoldalú szakirodalom, illetőleg annak

Részletesebben

SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA IX. Skanzen füzetek

SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA IX. Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA IX. Skanzen füzetek Ételünk - életünk Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK IX. ÉTELÜNK - ÉLETÜNK Szöveg: dr. Bereczki Ibolya Múzeumpedagógia: B. Tódor Enikő,

Részletesebben

RÁLÁTÁS. BŐDI ERZSÉBET Hagyományos élelmiszertartósító eljárások

RÁLÁTÁS. BŐDI ERZSÉBET Hagyományos élelmiszertartósító eljárások RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség. Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ NYISZTOR TINKA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ NYISZTOR TINKA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ NYISZTOR TINKA HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPNAPOK. A MOLDVAI MAGYAROK TÁPLÁLKOZÁSÁNAK ETNOGRÁFIÁJA Európai Etnológia Doktori Iskola, Prof.

Részletesebben

GASZTRONÓMIA. Farkas Attila

GASZTRONÓMIA. Farkas Attila GASZTRONÓMIA Farkas Attila A BORKULTÚRA KÖZPONT KIADVÁNYAI GASZTRONÓMIA Farkas Attila Eger, 2012 Lektorálta: St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Báti Anikó A kenyér és a kelt tészták mai táplálkozásunkban

Báti Anikó A kenyér és a kelt tészták mai táplálkozásunkban 1 Báti Anikó A kenyér és a kelt tészták mai táplálkozásunkban A XXI. századból visszatekintve az elmúlt több mint ötven év gazdasági, társadalmi eseményei már történelemnek számítanak, ezért dokumentálnunk

Részletesebben

Ételek és életek. A volt uradalmi cselédek táplálkozástörténete és a szegénység szubjektív megélése NÉMETH KRISZTINA P Á L Y A M U N K Á K

Ételek és életek. A volt uradalmi cselédek táplálkozástörténete és a szegénység szubjektív megélése NÉMETH KRISZTINA P Á L Y A M U N K Á K P Á L Y A M U N K Á K ÚJ EGYENLÍTÔ 25 Ételek és életek A volt uradalmi cselédek táplálkozástörténete és a szegénység szubjektív megélése NÉMETH KRISZTINA Bevezető gondolatok első látásra talán meglepő

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI JÁTSZÓHÁZ-VEZETŐI TANFOLYAM Jeles napok a görög katolikus egyházban HOMOLYÁNÉ CSETE ZSÓFIA ILDIKÓ BUDAPEST, 2008. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 A magyarországi görög

Részletesebben