BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány A KAPCSOLAT-MENEDZSMENT FELFOGÁSA ÉS SZERVEZETI GYAKORLATA (MARKETING-PR ÉS PR SZAKMAI ÉRTÉKELÉS) Készítette: Sipos Adrienn Budapest, 2008.

2 Tartalomjegyzék Ábrák és táblázatok... 4 Bevezetés... 5 I. A public relations A public relations-ről általában A public relations célja és feladata... 9 II. Kapcsolati formák és kialakulásuk okai Mi a szervezet? III. A kapcsolatmenedzsment Kapcsolatok a kapcsolatmenedzsmentben IV. Marketing és Public Relations viszonya V. Stratégia menedzsment és kapcsolatmenedzsment A stratégiai menedzsment Marketing- public relations (MPR) CRM ( Customer Relationship Management) VI. A public relations fontossága a kapcsolatokban A kapcsolatmenedzsment public relations modellje Miben különböznek a public relations kapcsolatok eredményei más nyilvános kapcsolattól? VII. Kapcsolat eredményei a public relations tevékenységében Média kapcsolatok Marketingkommunikáció Kapcsolatok kimeneteleinek felbecsülése VIII. Hogyan működik a kapcsolatmenedzsment a gyakorlatban? A Danone és a Zott Hungária Kft A Danone rövid története A Zott rövid bemutatása Befejezés Irodalom jegyzék

3 Ábrák és táblázatok 1. ábra: A kívülről befelé irányuló gondolkodás ábra: A külső PR részterületei ábra: A corporate-public relations és a marketing-public relations összehasonlítása ábra: Marketing ábra: A public relations ábra: A marketing és public relations ábra: Kotler- modell ábra: A CRM és a kapcsolati marketing ábra: Kapcsolatok elméleti modellje 35 4

4 Bevezetés A következő körülbelül félszáz oldalon olyan témával foglalkozom, amellyel kapcsolatban még mindig számos kérdés merül fel. Ez a szakdolgozat megkísérli tisztázni a kapcsolatmenedzsment szerepét, a szervezetekben történő változások alatt. Pontosabban megfogalmazva, a szakdolgozat a public relations- ről és a kapcsolatmenedzsmentről való különböző gondolkodásmód kihívásainak tisztázását tűzte ki célul. Legfőbb kérdés, hogy a vállalatok életében hogyan van jelen a kapcsolat- menedzsment és hogy tényleg igaz- e, hogy a marketing szinte már bekebelezte magának ezt a területet. Alapjában véve mai napig kihívást jelent a szakembereknek számára, hogy pontosan meghatározzák a kapcsolat-menedzsment jelentőségét és azt, hogy melyik tudományterülethez áll ez inkább közelebb: a public relations- höz vagy a marketinghez. Dolgozatomban azért választottam a kapcsolat- menedzsment pr- es szemmel történő bemutatását, mert bár egyre több szó esik napjainkban a kapcsolat- menedzsment fontosságáról még mindig számos szervezet, tagadja, hogy a kapcsolat- menedzsment pr- es funkcióként fontos szerepet tölt be. Kíváncsi voltam arra, hogy pr- es szemmel, hogyan közelítik meg ezt a témát a szakemberek, hogyan működik/ működhet a szervezeten belül és kívül ez a gyakorlatban. Magyar szakirodalom nem sok született ebben a témában, ezért is volt nehéz számomra ennek a témának a kifejtése és összegzése. Diplomamunkám célja, hogy a Zott Hungária Kft.- nél szerzett tapasztalataim alapján megerősítsem a kapcsolat- menedzsment és a public relations kapcsolatát és bebizonyítsam azt, hogy a vállalat a public relations eszközeinek alkalmazásával jelentős fejlődésen mehetne keresztül A szakdolgozat első részében a public relations szakma fejlődésével fogok foglalkozni. Ebben a fejezetben a külső és belső kapcsolatok bemutatására fogok kitérni, miért fontos a szervezet és hogy milyen menedzsmentfunkciókat tölt be. 5

5 A második fejezetben a kapcsolat-menedzsment fogalmára térek ki. Ebben a részben főleg arra próbálok rávilágítani, hogy a kapcsolatok milyen szerepet játszanak a public relationsben, hogyan lehet a kapcsolatok minőségét felmérni. Ebben segítségemre voltak különböző kutatások és elméletek, amelyet Amerikában dolgoztak ki. A harmadik nagyobb részben a marketing- pr és a public relations viszonyát mutatom be. Mind a kapcsolat-menedzsment, a marketing- pr és public relations területén fontos szerephez jut a stratégiai és kommunikációs menedzsment ismerete. Számomra elhanyagolhatatlan ennek a két területnek az ismerete, hiszen ahhoz, hogy egy külső szemlélő is értse és lássa a különbségét a két tudományterület között szükséges, hogy a két területről is olvasson. A dolgozatom utolsó fejezetében gyakorlati példán keresztül próbálom bemutatni a kapcsolat-menedzsmentet. Választásom szokatlan területre esett, két ismert cégre: A Zott Hungária Kft.-re és a Danone Kft- re. A Zott- nál szerzett tapasztalataim alapján a kapcsolatmenedzsment gyakorlatba való átültetése is kifejtésre kerül. 6

6 A kapcsolatok kialakításának készsége már nem számít tovább luxusnak. Nélkülözhetetlenek mind az üzleti és mind a globális túlélésünkben. (Youngblood) I. A public relations A public relations-ről általában A Public Relations, mint fogalom legalább olyan sokszínű, mint annak szakmai története és fejlődése. Ebben a fejezetben igyekeztem összegyűjteni azokat a fogalmakat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megértsük és elhelyezzük a public relations a szakirodalomban. Véleményem szerint mai napig megoszlik a különböző szakemberek, sőt public relations- t tanuló diákok véleménye arról, hogy mi is valójában a public relations. Ez nem azért van, mert a tantárgy oktatása nem megfelelő, hanem azért, mert addig, amíg az ember nem dolgozott a szakmában, nem használta az elméletet gyakorlatban addig nehéz véleményt alkotni. Ebben lehet az is szerepet játszik, hogy Magyarországon a public relations, a marketing és a reklám határai nem különülnek el élesen egymástól. Elég sokszor előfordul, hogy például egy pr- es egyszerre lát el marketinges feladatokat is, de ugyanez igaz fordítva is. Én azon szerencsés emberek közé tartozok, aki public relations- t tanult, de marketingesként helyezkedett el. Valójában az ember akkor látja meg a különbséget a két tudományterület között, ha az egyiket tanulta és a másikban dolgozik. A Public Relations fogalmát kicsit részletesebben fogalmazta meg az Angol Public Relations Szövetség. Az Angol Public Relations Szövetség úgy fogalmazott, hogy: A public relations a HÍRNÉVRŐL szól, ami annak az eredménye, amit teszel, amit mondasz, és amit mások gondolnak rólad. A public relations tevékenység az a tudományterület, amely a HÍRNEVET gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen és befolyásolja a véleményt és a viselkedést. A public relations munkafolyamata tervszerű és hosszantartó erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és környezete között jóakaratot és kölcsönös megértést építsünk ki és tartsunk fenn. 1 1 Az Angol Public Relations Szövetség: A Public Relations meghatározása 7

7 A CERP által ajánlott PR meghatározása: A public relations a kommunikáció tudatos szervezése. A public relations menedzsmenti, irányítási tevékenység. A public relations célja elérni az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a kétirányú kommunikáció útján. 2 Sokan nem értenek egyet ezzel a fogalom meghatározással, de azok az emberek, akik rendszeresen olvasnak és érdeklődnek a szakma iránt, azok tudják, hogy ez a fogalom meghatározás igaz. Számomra a public relations a bizalom, a bizalmi környezet kialakítását jelenti, a kommunikáció különböző eszközeivel. A public relations sokszínű, számos területet átfogó tudományterület, amelynek ismerete elősegíti, hogy a szervezet jó kapcsolatot építsen ki külső, illetve belső környezetével. Hogyan mutatkozik ez meg a public relations- ben? Milyen funkciói vannak? Ezekre a kérdésekre a következő meghatározások születtek: A public relations jól megkülönböztethető menedzsmentfunkció, amely hozzájárul az adott szervezet és a közvélemény csoportjai közötti kapcsolatok (megértés, elfogadás, együttműködés) létrehozásához és fenntartásához. Magában foglalja problémák és vitás pontok kezelését. Támogatja a menedzsmentet abban a törekvésében, hogy a közvéleményről tájékozott legyen, és arra reagáljon. Megfogalmazza és hangsúlyozza a menedzsment felelősségét a közérdekkel szemben, feladatai ellátásában. Támogatja abban, hogy a változással lépést tartson, és hatékonyan használja azt. 3 Ez az a meghatározás, amely dolgozatomban döntő szerepet tölt be. Innen látszik az, hogy a public relations olyan funkciót tölt be, amely meghatározzák a kapcsolat- menedzsmentet. Nemcsak támogatja, hanem együtt is működik a menedzsmenttel. Ezzel a funkciójával kirajzolódik, hogy a public relations menedzsmenti, irányítási tevékenység, amely kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenységet jelent. Céljai: elérni az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat. Emellett a public relations nemcsak menedzseli a külső és belső kommunikációját egy szervezetnek, hanem úgy menedzseli ezt a tevékenységet, hogy a szervezet pozitív image- t tudjon kialakítani és fenntartani. 2 CERP által ajánlott megfogalmazás 3 Rex Harlow: a public relations 472 meghatározását gyűjtötte össze, és ezekből alkotta meg saját összegző definícióját 8

8 Magyarországon a cégek kommunikációjukban nem arra koncentrálnak, hogy kölcsönös előnyökre épülő kapcsolatokat működtessenek, hanem arra, hogy- főleg a sajtón keresztülkörnyezetüket meggyőzzék saját vezetőik bölcsességéről. A legtöbb cégnél a public relations elsősorban image-építést jelent, azaz, azt, hogy a közvéleménnyel elfogadtassák vállalatuk termékeit, és bizalmat gerjesszenek a vállalat tevékenysége iránt. Ennek két oka van: 1. A szakma hazánkban még csak közel tizennyolc éves elmélet és gyakorlati múltra tekinthet vissza, 2. Másik ok, hogy hazánkban még nagyon fejletlenek a kölcsönös előnyökre, az empátiára épülő érdekegyeztetés mechanizmusai, és ezzel együtt kezdetlegesek a civil társadalom keretei. Ebben a pár sorban benne van az a néhány pár kulcs szó, amelyet a legfontosabb megjegyezni. A következő alfejezetben a public relations céljai és feladatai kapnak szerepet. Itt olyan szavak kerülnek elő, mint megértés, kölcsönös megértés és támogatás. Ezeknek a szavaknak a jelentése nagy hangsúlyt kapnak ebben a tudományterületben, hiszen bizalom és megértés nélkül szervezetünk nem alakíthat ki jó kapcsolatokat. Jól működő kapcsolatok nélkül viszont nem sikerülhet pozitív image kialakítása A public relations célja és feladata Sam Black Professzor, az International Public Relations Association korábbi főtitkára, majd elnöke, így írta le véleményét: "A public relations gyakorlásának alapvető célja, hogy a kölcsönös megértésnek olyan kétcsatornás módszerét hozza létre, amely az igazságon, az ismereteken és a teljes tájékoztatáson alapul. A PR terén szakképzettek a kapcsolatok és a meggyőzés korszerű módszereit használják, hogy áthidalják a "szakadékot", s hogy kölcsönös megértést teremtsenek. 4 Anne Van der Meiden, az Uttrechti Egyetem tanára egy előadásában így fogalmazta meg a pr lényegét: "PR= egy szervezet kommunikációjának szervezése." 5 4 Sam Black: Idézte Dr. Anne Van Der Meiden előadásából, október 11-én 5 Anna Van der Meiden: az Uttrechti Egyetem tanára egy előadásában így fogalmazta meg a PR lényegét 9

9 A public relations tevékenység definiálása kapcsán már egyszer kitértem a public relations céljaira, de ahhoz, hogy alátámasszam ennek a tudományterületnek a fontosságát szükséges részletesebben is írni a témáról. A cél, hogy a kitűzött célt elérjük. Ebben az esetben a cél nem más, mint a: - Megértés - Bizalom - Támogatás - Együttműködési készség - Konszenzus Public Relations céljai: a megértés fejlesztése a tények és a vélemények közötti különbségek tudatosítása a szervezeti identitás megteremtése, és javítása a mi-tudat kialakítása és folyamatos erősítése pontos és korrekt információk nyújtása a marketing-aktivitás elősegítése és támogatása a szervezeti kommunikációs struktúra kialakítása és fejlesztése a munkatársi mentalitás javítása a hazai és nemzetközi megértés ápolása, javítása hidak teremtése a külső partnerekkel a részközvélemények gondozása Bővebben az egyének, a szervezetek és a környezetük közötti kommunikációs kapcsolatok megteremtése, alakítása a bizalom megszerzésének és megtartásának érdekében. Ezért mondják azt sokan, hogy a public relations a bizalomépítés művészete. 10

10 II. Kapcsolati formák és kialakulásuk okai A public relations-ben a stratégiai kapcsolatok legegyértelműbb példája akkor nyilvánul meg, amikor egy szervezet a célközönséget befolyásolja, vagy amikor a célközönség befolyásol egy szervezetet. De a kapcsolatok más formái is előkerülnek. A szervezetek gyakran sokrétű célközönséggel találkoznak, különböző érdekekkel és versengő célokkal. Ezek a célközönségek gyakran koalíciókat alkotnak, és a szervezetek hasonló koalíciókba szállnak be. Néha egy szervezet és egy célközönség alakít koalíciót, hogy befolyásoljon egy másik szervezetet. Vagy egy szervezet és a célközönség alakít koalíciót azért, hogy egy másik célközönséget befolyásoljon. Még egy lehetőség, amikor egy szervezet befolyásol egy szervezet-célközönség koalíciót. És, végül, többsíkú szervezetek befolyásolnak többsíkú célközönséget. Azonban a kapcsolatok nemcsak befolyásolás céljából jönnek létre. Már maga az informális kapcsolatoknak több fajtája van. 1. baráti kapcsolatok 2. rokoni kapcsolatok 3. iskolai kapcsolatok 4. lakókörnyezeti kapcsolatok 5. közös érdeklődés körhöz kötödő kapcsolatok. Hogyan tudják a cégvezetők eldönteni, hogy melyik kapcsolatforma fontos a szervezet számára? Az összes eddigiekben tárgyalt kapcsolatforma meghatározható formális és nem formális környezet-tanulmányozási módszerek szerint. A tanulmányozás itt vonatkozik minden olyan kutatási módszerre, amit a public relations szakemberek használnak annak a célközönségnek a meghatározásához, akikkel a szervezet kapcsolatot akar kiépíteni. Jelen szakdolgozat nem tárgyalja a környezet-tanulmányozás módszereit annak mélységeiben, mert inkább a kapcsolatok eredményeinek a mérésére és tulajdonságaira koncentrál. Fontos megjegyezni azért, hogy a jó környezet-tanulmány elengedhetetlen feltétele a közönséggel való jó kapcsolatteremtésnek. 11

11 2.1. Mi a szervezet? Willem F. G. Mastenbroek szerint: A szervezet nem más, mint az egymással kölcsönös függési viszonyban álló csoportok hálózata, melyben a különböző csoportok közötti kapcsolatokat az egymás közötti verseny és az együttműködés jellemzi. A csoportokat alkotó egyének saját érdekkel rendelkező, egymástól kölcsönösen függő individuumok. Így bizonyos értelemben az ellentétes érdekek szövetségéről beszélhetünk. 6 Egy szervezet sokféle kapcsolatot tart fenn környezetével. A szervezetnek a kommunikációs kapcsolatát a szervezeti kommunikáció gyűjtőfogalmával szoktuk összegezni. A szervezeti magatartás, pedig nem más, mint egy adott szervezet magatartása a környezet vonatkoztatási keretében. A szervezet környezetéhez való viszonya szerint beszélhetünk belterjes és külterjes szervezetmagatartás- szellemiségéről. Alapvető különbség e két szervezetmagatartás között, hogy míg a belterjes szemléletű cégek csak a számukra fontos dolgokról beszélnek ( süket fülek ), addig a külterjes szemléletű cégek fogékonyak a változásokra, nyitottak és harmonikus kapcsolat kialakítására törekednek ( nyitott fülek ) Értékek és életmód Nemzetközi környezet Nyilvánosság politikai Etikai szabályok A szervezet Kockázat Média/Egyes érdekcsoport Üzleti attitűdök Más érdekgazdák 1. ábra: A kívülről befelé irányuló gondolkodás 7 Szakdolgozatom témájának kifejtésében nagy jelentőséggel bír a külső public relations. Ugyanis a kapcsolatokat menedzselni kell és emiatt inkább a szervezet külterjes gondolkodás módja kerül előtérbe. 6 Willem F: G. Mastenbroek: Konfliktusmenedzsment és szervezésfejlesztés. KJK. Budapest, Nyárády Gáborné- Szeles Péter: Public Relations I. (p.21), Perfekt Kiadó

12 A külső public relations a szervezet külső környezetével törődik. Azzal, amelyben a szervezet él, amelyben tevékenykedik. Ez határozza meg kompetenciáját és tevékenységének sokszínűségét. Mint gyűjtőkategória átfogja a reklámot, a menedzsment kommunikációját és a közvetlen (interperszonális) kommunikációt is. A szervezet hírnevének tudatos építését jelenti. 2. ábra: A külső PR részterületei 8 Ezen az ábrán megfigyelhető az is, hogy melyek azok a kapcsolati formák, amelyek fontosak a public relations számára. Nekünk ezek közül most a kapcsolat- menedzsmenttel kapcsolatban a legfontosabbak: Termék-/ szolgáltatás-/ tevékenység- public relations, amely a marketingaktivitás bizalmi környezetét alakítja ki. 8 Nyárády Gáborné- Szeles Péter: Public Relations I. (p.123.) 2, Perfekt Kiadó

13 Ügyfélkapcsolatok: a fogyasztókkal és ügyfelekkel folytatott kommunikáció feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és termékeinek és/vagy szolgáltatásainak között. Befektetői kapcsolatok: a befektetőkkel folytatott kommunikáció feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és a tényleges és potenciális intézményi, egyéni és dolgozói befektetők között a vállalkozás teljesítményének megítélését illetően. Részvényesi kapcsolatok: a részvényesekkel folytatott kommunikáció feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és a részvényesek között, osztalékelvárásaikat és a menedzsment munkáját illetően. Médiakapcsolatok: a médiával folytatott kommunikáció feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és a nyomtatott és elektronikus média intézményei, szerkesztőségei, kiadói és az újságírók között, akiktől végső soron a publicitása függ. 9 Ezután a kitérő után nézzük meg, hogy az amerikai James E. Grunig professzor, aki tudományos kutatóként 35 éve vizsgálja világszerte a public relations gyakorlati alkalmazását hogyan látja a public relations-t. Nagy általánosságban azt vallja, hogy öt trend létezik. Egy: a public relations tudományos ismeretekkel megalapozott szakmává válik. Kettő: a public relations egyre inkább menedzsment-, s nem csupán technikai kommunikációs funkció. Három: a public relations szakemberek olyan stratégiai tanácsadókká válnak, akik sokkal kevésbé foglalkoznak a tömegtájékoztatási eszközökkel, a média nyilvánossággal, mint elődeik. Négy: a public relations átalakult, a kizárólag fehér férfiak által űzött foglalkozásból zömében nők és széles faji és etnikai hátterű szakemberek foglalkozásává vált. Öt: hiszi, hogy a public relations gyakorlata sokkal inkább globális, minthogy egy vállalat keretei közé zárható lenne. 9 Nyárády Gáborné- Szeles Péter: Public Relations I., (p ), Perfekt Kiadó

14 Mint leszögezte: Ha nincs a szakemberek számára elérhető tudományos kutatással megalapozott ismeretanyag, public relations tevékenységet csak foglakozásként és nem szakmaként, technikák együtteseként és nem menedzsmentfunkcióként lehet felfogni. Az elmúlt 25 évben a public relations kutatók egy kis csoportja, elsőként az USA-ban, és most már szerte a világon jelentős haladást ért el, hogy olyan átfogó elméletanyagot hozzon létre, amely a public relations szakmát egyenértékűvé teszi olyan elismert szakterületekkel, mint a jog vagy az orvostudomány. A public relations kutatói eleinte jócskán kölcsönöztek olyan területekről, mint a kommunikáció, illetve a társadalom- és viselkedéskutatás. Mára kifejlesztették saját elméleti és kutatási hátterüket. A public relations azonosításának alapvető problémája az, hogy évtizedeken keresztül, úgy látták ezt a tudományterületet, mint az integrált marketing kommunikáció eleme, vagy, mint a marketinget segítő, azaz alátámasztó funkció. A kapcsolati marketing területe a public relations kapcsolat-menedzsmentről folytatott kutatásával kezd egybeesni, azzal a határozott különbséggel, hogy főleg a kapcsolatokat szolgálja a szervezet és annak piacát vagy fogyasztóit. A kapcsolatokat minden közönséggel, mint ahogy azt a public relations tudósok azonosítottak. Grunig és Dozier 10 úgy fogalmazták meg a public relations- t, mint a kommunikáció menedzsmentje a szervezet és annak közönsége között. Ez a definíció egyenlővé teszi a public relations-t a kommunikáció menedzsmenttel. A legújabb fejlemények a public relations területén a kommunikáció menedzsment szakszó elterjedése. A kommunikáció menedzsmentet viszont úgy látják, hogy a területet nem írja le teljes stratégiai funkcióként. Ehelyett egyre jobban elterjed a kapcsolat-menedzsment szó használata, mert ez sokkal szélesebben írja le a szervezetet körülvevő területet- nyilvánosság/ érdekgazdákkal való kapcsolat, azáltal, hogy a központi figyelmet nem a kommunikációra fekteti. Dozier úgy érvel, hogy: A szervezet szándékát és irányát (a misszióját) a kapcsolatok befolyásolják a kulcs kompononsekkel (közönség) a szervezet környezetében. Ledingham alátámasztja ezt, és úgy érvel, hogy a kommunikációt, mint eszköz használják, hogy egészséges kapcsolatok alakuljanak ki, melyek ahhoz vezetnek, hogy a cél eredményes legyen. 10 Grunig és Dozier: Manager s guide to excellence in public relations and communication management,

15 III. A kapcsolatmenedzsment Sokan a public relations-sel foglalkozók közül a kapcsolatmenedzsmenthez tartozó elméletet nem ültették át a gyakorlatba, mivel a hatékony kapcsolatmenedzsmentből származó kvantitatív és kvalitatív előnyök a legtöbb esetben inkább csak következtetésen, mint megfigyelésen alapulnak. Az aktuális kutatás, melyet arra terveztek hogy felmérje a válaszadóknak egy szervezettel való kapcsolataikról kialakított elképzeléseit és hogy meghatározza azt a módot, ahogyan a szervezeti public relations az elégedettség méréshez és a viselkedési szándékokhoz kapcsolódik. Az eredmények azt mutatták, hogy a szervezet- nyilvánossági kapcsolatok tényleg összefüggnek a rájuk reagáló elégedettségmérésekkel és viselkedési szándékokkal, javasolva, hogy a szervezeteknek fokozott figyelemmel és strategikusan kell a szervezeti public relations-t kezelni. Kulcs kifejezések: Public Relations, kapcsolatmenedzsment, kapcsolatépítés, elégedettség és lojalitás. A kapcsolatmenedzsment, mint fogalom előbukkanása a public relations tudományterületben és gyakorlatában annak a kérdésnek a feltevését eredményezi, hogy mi a public relations lényege- mi az és mit kell, vagy mit kellene csinálnia, melyek a funkciói és értékei beleértve a szervezeti struktúrát és a nagyobb társadalmat. Az elméleti kutatók és a public relations gyakorlatban alkalmazók véleménye szerint a public relations tevékenységek alkalmasak a külső és belső közönséggel fenntartott kölcsönösen előnyös kapcsolatok kezdeményezésére, és építésére. A kapcsolatmenedzsmentnek az utóbbi időben egyre növekvő elméleti és gyakorlati felhasználása arra a kijelentésre késztette Huang-ot, hogy a kapcsolatmenedzsment fontos paradigmát jelent a public relations elmélete és gyakorlata számára. A public relations-t gyakorlatban alkalmazók számára nehézséget okozott a kapcsolati megközelítés használata, mivel egészen a legutóbbi időkig nem került sor egy olyan elméleti perspektíva megalkotására, melynek segítségével döntéseket lehetett volna hozni. Történelmileg, a public relations gyakorlói kiegyensúlyozták azokat a megosztott lojalitásokat melyekbe ütköztek, a kliens szervezetek érdekeinek szolgálata és a tömegek érdekei között, akik felé társadalmi felelősségvállalással tartoznak. 16

16 Mindazonáltal, Heath 11 feljegyezte, hogy az elképzelés, amely növekvő figyelemben részesül az irodalomban, a public relations gyakorlatában a kapcsolat teremtés alapját jelenti. Továbbá, Coombs 12 arra is utalt, hogy a kapcsolati megközelítés, mely az interperszonális kommunikáció elméletén alapul, jelentős ígéretekkel kecsegtet a public relations jövőbeli felhasználását illetően. Nemrég Ledingham 13 úgy határozta meg a kapcsolatmenedzsment fogalmát, mint a public relations egy általános elméletét, és azt mondta, hogy a kapcsolatmenedzsment tartalmazza a szervezeti- nyilvánossági kapcsolatok hatékony irányítását a közösségi érdekek, a közös célok körül, az idők során, melynek eredménye a kölcsönös megértés, és előnyt jelent a szervezet és közönsége interakciójában. Ledingham elméletét a kapcsolatmenedzsmentről vezérelvként használták az aktuális kutatásokban azért, hogy tapasztalati úton létrehozza és értékelje a hatékony szervezeti public relations felépítéséből származó előnyöket, azáltal, hogy(a) felkutatja az utat, melyen keresztül a szervezeti public relations és a szervezeti eredmények, mint az elégedettség mérés és a viselkedési szándék összekapcsolódnak, (b) meghatározza, hogy a közösség tagjai szerint mit jelentenek a közös érdekek és célok, és (c) kijelöli a módot mely által a szervezet és közönsége közti interakció kölcsönös előnyökhöz és egyetértéshez vezethet. A kapcsolatmenedzsment felőli megközelítés mind a tudósok, mind a gyakorlati felhasználóknak szól, mert ez megköveteli az alkalmazóktól, hogy a kölcsönös előnyökön alapuló kezdeményezéseket hozzanak létre, ezáltal fenntartva az egyensúlyt a szervezet és a nyilvánosság érdekei között. 14 Egy további előny középpontjában a felhasználók által alkalmazott technika áll, melyet a programszerű hatékonyság meghatározására használnak. Történelmileg a szakmai 11 Heath, R. L. (2001a). Learning best practices from experience and research. In R. L. Heath (Ed.), Handbook of public relations (pp ). Thousand Oaks, CA: Sage. 12 Coombs 2001, Crisis management: Advantages of a relational perspective. In J. A. Ledingham & S. D. Bruning (Eds.), Relationship management: A relational approach to the study and practice of public relations (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. p Ledingham, J. A. (2003). Explicating relationship management as a general theory of public relations. Journal of Public Relations Research, 15, Bruning 2001; Grunig, 1993; Ledingham & Bruning,

17 hatékonyság meghatározása a szervezet üzeneteinek megalkotása és a megfelelő helyre való közvetítése körül forgott. A kapcsolatmenedzsment perspektívájában, a public relations eredmények mérésének kiindulópontja a hatékony alkotás, fejlesztés, és a kölcsönösen előnyös szervezeti közönség kapcsolatok fenntartása. 15 A tudósok és a gyakorló szakemberek, akik a kapcsolatmenedzsment perspektíváját a programszerű siker meghatározására használják, melynek alapja az attitűdbeli, értékelő, és vagy magatartásbeli változások, melyek a hatékony szervezeti public relations, és a kibocsátott kommunikáció mennyiségének egyszerű mérése közti ellentét következtében mennek végbe. A kapcsolatmenedzsment perspektívájának eredete visszakövethető Ferguson (1984) egyik konferencia jegyzetéig, amely szerint a kapcsolatok képezik a public relations tudományának magját. Ezzel egy időben, Cutlip, Center, és Broom (1985) a public relations- t úgy határozták meg, mint az a menedzsment funkció, amely azonosítja, létrehozza, és fenntartja a kölcsönösen előnyös kapcsolatokat a szervezet és a különbözõ közönségei között, akiken a szervezet sikere vagy bukása múlik. 16 Grunig (1992) 17 nézete szerint, a public relations a kapcsolatok építésére fókuszál, olyan közönségekkel, amelyek korlátozzák, vagy növelik a szervezet abbeli képességét, hogy misszióját teljesítse. Ennél újabb keletű Kent és Taylor (2002) megjegyzése, miszerint a public relations vizsgálata és gyakorlata során új hangsúly került a kapcsolatok építésére, gondozására, és fenntartására. 18 Néhány tudós megpróbálta még jobban kifejteni a kapcsolat szó tartalmát. Ledingham és Bruning (1998) saját meghatározásukat az interperszonális kapcsolatok elveire alapozták, amikor leszögezték, hogy a szervezet- nyilvánossági kapcsolat az az állapot, amely a szervezet és a kulcs közössége között létrejön, és amelyben egyikük cselekedetei sincsenek hatással a másik gazdasági, szociális, kulturális, és politikai jólétére Ledingham & Bruning, 1997: PR Strategist, vol 3., no. 2. p Cutlip, S. M., Center, A. H., and Broom, G. M. (1985). Effective public relations (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 17 J. E. Grunig: Excellence in public relations and communication management, Kent, M.L., Taylor M. 2002, Toward a dialogic theory of public relations, Public Relations Review, Ledingham, J. A., & Bruning, S. D. (1998). Relationship management in public relations: Dimensions of an organization-public relationship. Public Relations Review, 24,

18 Hutton (1999) állítása szerint a kapcsolatmenedzsmentnek megvan az ereje ahhoz, hogy meghatározzon, és paradigmakánt szolgáljon ezen a területen. Azt is hozzá tette, hogy a kapcsolatok a bizalom, az elkötelezettség, a kommunikáció, a kapcsolat élénkítésének ára és a közös értékrend keverékéből állnak össze. 20 Azt sugallták, hogy a kapcsolatok azon tranzakciókból állnak, amelyeknek része az erőforrások cseréje a szervezet és a közösségek között és amelyek kölcsönös előnyökhöz vezetnek. Kent és Taylor (2000) azt vallották, hogy a public relations gyakorlóinak párbeszédes megközelítést kellene alkalmazni, amikor a szervezeti-nyilvánossági kapcsolatokat építik ki/hozzák létre, mert ez a megközelítés olyan kapcsolatot hoz létre, amely a szervezeti és közösségi érdekeket is szolgálja. Továbbá, az is felmerült, hogy a dialógus helyettesítheti a szimmetrikus felfogást (ez az a modell, amely teljes mértékben a menedzsment feladatának tekinti a public relations szemléletét. Célja, hogy a szervezet és közvéleménycsoportjai megismerjék egymás álláspontját, valamint, hogy alkalmazkodjanak egymáshoz.), mely rendező elv a public relations elméletképzésben, mely a hangsúlyt a kapcsolatra helyezi. A szervezeti public relations-t vizsgáló tudományos kutatás jellemzõen két lehetséges megközelítési mód keretein belül zajlik. Az elsõ megközelítést használva a kutató a szervezeti public relations-t a kapcsolatban résztvevõk felfogásától elkülönült jelenségként kezeli, melynek középpontjában a szervezeti/közönségi interakciók állnak, és ez határozza meg a módot, mely körülírja a kapcsolatot. Public relations tudósok, akik ezt a megközelítést alkalmazzák, hasznosnak ítélték azt a krízis menedzsment 21, issue menedzsment 22, egészségügy, közösségi kapcsolatok, globális public relations, és tanulás területén 23 is. A másik, kapcsolat menedzsmentről alkotott szemlélet a szervezeti kapcsolatokhoz fűződő fő közösségi attitűdöket olyan eredményekhez köti, mint az elégedettség mérés, a szándékos viselkedés elemei, és a valós válaszreakció. 20 Hutton: Public Relations Review, Coombs, Coombs, W. T. (2000). Crisis management: Advantages of a relational perspective. 22 Bridges, J. A., & Nelson, R. A. (2000). Issues management: A relational approach. In J. A. Ledingham & S. D. Bruning (Eds.), Relationship management: A relational approach to the study and practice of public relations (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 23 Broom et al., Concept and theory of organization- public relationships in Public Relations as relationship management: A relational approach to the study and practice of public relations eds.,2000, p

19 A második kutatási hullám elméleti alapját elsősorban a személyközi kommunikációs modellekben találjuk. Huang 24 például kidolgozott egy kapcsolat skálát, amely kimutatta, hogy a bizalom, a kölcsönösség kontrollja, a kapcsolattal való elégedettség, az elkötelezettség, a külszín/felszín és jóindulat/támogatás azok a tényezők, amelyek a kultúraközi szervezeti közönségkapcsolatok minőségét mérik. A skála alkalmazása azt mutatta, hogy a hatékonyan irányított szervezeti közönségkapcsolatok segítettek a konfliktuskezelésben és pozitív hatással voltak az eredményekre. Hon és Grunig 25 állították, hogy a public relations értéke a kapcsolatokban van, és 9 stratégiát javasoltak a kapcsolatok menedzselésére. Az írók is kifejlesztettek egy skálát, amely megemlíti a bizalomnak a szervezeti közösségi issue- it, a kölcsönös kontrollt, elkötelezettséget, megelégedettséget, közösségi kapcsolatokat és cserekapcsolatokat. Más tudósok azt állították, hogy a szervezeti befektetésekről, elkötelezettségről, nyitottságról és részvételről valamint bizalomról visszajelzésként kialakult elképzelések kapcsolatban állnak a közösség kulcs tagjainak elégedettség mérésével és viselkedési szándékaival. Továbbá, kutatás igazolja, hogy a szervezetek és a közösség kulcs tagjai között személyes, szakmai és közösségi kapcsolatok (Bruning & Ledingham, 1999) állnak fenn, amelyek az elégedettség méréshez (Bruning&Ledingham, 2000b), a szándékos magatartási elemekhez (Bruning&Raltson 2000, 2001; Ledingham, 2001), és a valós magatartáshoz (Bruning, 2002;Bruning&Lambe, 2002) kötődnek.végül, Bruning és Galloway (2003) azt jelentették, hogy a szervezetek és a közösségek kapcsolatai az antropomorfizmus, a személyes elkötelezettség, a szakmai előnyök/és elvárások, a közösségfejlesztés, és az alternatívák összehasonlítása körül forognak. Ennek a mércének a felhasználása kapcsolatot mutatott ki a szervezeti pubic relations és az életkörülményekkel való elégedettség között (Bruning, Langenhop, & Green, 2004). 26 A kapcsolatmenedzsment feladatai 27 : - Tanulás a vevőktől - Befektetés a kapcsolatokba 24 Huang, Y.H.: OPRA A cross- cultural, multiple- item scale for measuring organizations- public relationships, Journal of Public Relations Research, vol. 13.p , Hon és Grunig: Guidelines for Mearuring relationships in public relations, Institute for Public Relations Commission on PR Measurment and Evaluation, An Experimental Study of Organisational Change and Communication Management, University of Pretoria, Ströh Adriane Payne: CRM kézikönyv

20 - Alkalmazkodás és ellenőrzés - Elkötelezettség és a bizalom kialakítása és kimutatása - Vállalatok közti távolság kezelése - Hatalom és a függőség kezelése és kiaknázása - Konfliktusok kezelése - Kommunikáció és befolyás kezelése Kapcsolatok a kapcsolatmenedzsmentben 28 A public relations egy olyan funkció, amely menedzseli a szervezet és a nyilvánosság közötti kommunikációt azért, hogy egy előnyös kapcsolatot alakítson ki, amelybe minden fél be van vonva. A kapcsolat fogalmának ez a jelentése, amely a public relations funkciójának középpontjában áll, egyre fontosabb tartozéka egy effektív szervezet számára. Azaz a szervezet érdekgazdáira nézve, a kapcsolatok befolyásolhatják a szervezet sikerét vagy annak hibáit. Ez a perspektíva a public relations t a stratégiai menedzsment funkciójának szintjére emeli, mert befolyásolhatja az érdekgazdák támogatásait, amelyek hatással vannak egy szervezet céljaira. Ahhoz, hogy egy reális koncepciót dolgozhassunk ki a public relations fogalmát nézve szükséges életre keltenünk a kapcsolatmenedzsment fogalmát. A stratégiai menedzsment sokszor a kapcsolat fogalmát a szövegben úgy használja, mint az érdekgazdák és szervezeti hatékonyság. Számos fogalom vagy értelmezés született hogy hogyan is értelmezzük, vagy értelmezhetjük a kapcsolat szót. A marketing a kapcsolat szót, a kapcsolati marketing terültén belül úgy használja, mint az ügyfél, fogyasztó és azon csoportok, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a marketinggel. A stratégiai menedzsmentről a későbbiekben lesz szó, hiszen ez a terület éppoly fontos a kapcsolatok vizsgálatakor, mint abban, hogy lássuk a különbséget a public relations és a marketing között. Először azonban a marketing és a public relations viszonyát fogom bemutatni. 28 An Experimental Study of Organisational Change and Communication Management, University of Pretoria, Ströh

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje

7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje Kommunikációs és PR-stratégia 7/3 A public relations stratégiai menedzsmentje 7/3.3 7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje Az Amerikai Public Relations Szövetség a public relations tevékenységet

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

A PR múltja, jelene, jövője

A PR múltja, jelene, jövője A PR múltja, jelene, jövője Barát Tamás Főiskolai Adjunktus A CERP Főtitkára Szemelvények a PR történetéből Régi mesterség, az évezredek során sok neve volt. hopp, vagy ceremónia mester 1622 - XV. Gergely

Részletesebben

Mi az a min ség kihívása?

Mi az a min ség kihívása? 55 th EOQ Congress as World Quality Congress, Budapest 2011 Pre-congress Workshop Túlélés és versenyzés a mai komplex világban: A min ség kihívása Professor Michael Kaye Emeritus Professor of Operations

Részletesebben

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma

1. PR lényege, jelentősége. PR fogalma Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Coaching a szervezetben

Coaching a szervezetben Coaching a szervezetben 2017.03.08 A Legacyról Jövőbiztos szervezeteket építünk Az ember, a struktúra, a folyamatok és a technológia dinamikus egyensúlya Hatással vagyunk a szakmánkra ICF kompetenciákra

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft)

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A MSZ EN ISO 9004: 2010 szabvány a tartós siker megvalósítását támogatja

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

Leggyakrabban felmerülő kérdések:

Leggyakrabban felmerülő kérdések: 1. Jobban koordinált tevékenységek 2. Meghatározza a várható fejlődést 3. Növeli a szervezet változásra való felkészültségét 4. Minimalizálja az előre nem látható eseményeket 5. Redukálja a konfliktusokat

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Előadó: Bolya Árpád ISO FORUM előadás, 2015.09.17. ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2015.05.14.

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció?

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A MARKETING ESZKÖZEI Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A hatékony marketingkommunikáció kérdései nem érnek véget a B2B ügyletekkel. Hol lehet megtakarítást elérni? Hogyan érhetünk el

Részletesebben

A marketing új koncepciói 1. Tétel. Dr. Petruska Ildikó

A marketing új koncepciói 1. Tétel. Dr. Petruska Ildikó A marketing új koncepciói 1. Tétel Dr. Petruska Ildikó Értékorientáció (értékvezérelt marketing) Dr. Petruska Ildikó Termék vs. vevőérték Termék Megoldás A termék csupán tárgyi kifejezője a fogyasztóknak

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés Jó gyakorlatok - Műhelykonferencia 2015. augusztus 26. Csernyánszky Erzsébet

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség.

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség. A MARKETING TERÜLETEI Többcsatornás értékesítés Németországban A német vállalatok 40%-a négy vagy ennél is több értékesítési csatornát használ. A hagyományos értékesítési csatornák mellett a (helyhez kötött)

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

A COACHING MEGHATÁROZÁSA

A COACHING MEGHATÁROZÁSA A COACHING MINT A FELNŐTTOKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK SAJÁTOS TERÜLETE Benkei Kovács Balázs PhD ELTE PPK Andragógia Tanszék A COACHING MEGHATÁROZÁSA - Személyre szabott vezetőfejlesztés, ami egy partneri viszonyon,

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate A válság hatása avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Bemutatkozás Magamról: Jogi szakokleveles környezetmérnök,

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12.

Stratégiai tervezés szerepe. Budapest, 2009. február 12. Stratégiai tervezés szerepe Budapest, 2009. február 12. E:\Szeminarium\Apple Genius.mov Mit jelent az apple példa számunkra? Nem születhet mindenki zseninek, de a logikus, végiggondolt és megalapozott

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A SZERVEZETEKBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A SZERVEZETEKBEN INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A SZERVEZETEKBEN Prof. dr. habil Bencsik Andrea dr. Juhász Tímea dr. Machova Renáta Selye János Egyetem - Széchenyi István Egyetem Miért fontos? A problémák háttere A gyakorlati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben