BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány A KAPCSOLAT-MENEDZSMENT FELFOGÁSA ÉS SZERVEZETI GYAKORLATA (MARKETING-PR ÉS PR SZAKMAI ÉRTÉKELÉS) Készítette: Sipos Adrienn Budapest, 2008.

2 Tartalomjegyzék Ábrák és táblázatok... 4 Bevezetés... 5 I. A public relations A public relations-ről általában A public relations célja és feladata... 9 II. Kapcsolati formák és kialakulásuk okai Mi a szervezet? III. A kapcsolatmenedzsment Kapcsolatok a kapcsolatmenedzsmentben IV. Marketing és Public Relations viszonya V. Stratégia menedzsment és kapcsolatmenedzsment A stratégiai menedzsment Marketing- public relations (MPR) CRM ( Customer Relationship Management) VI. A public relations fontossága a kapcsolatokban A kapcsolatmenedzsment public relations modellje Miben különböznek a public relations kapcsolatok eredményei más nyilvános kapcsolattól? VII. Kapcsolat eredményei a public relations tevékenységében Média kapcsolatok Marketingkommunikáció Kapcsolatok kimeneteleinek felbecsülése VIII. Hogyan működik a kapcsolatmenedzsment a gyakorlatban? A Danone és a Zott Hungária Kft A Danone rövid története A Zott rövid bemutatása Befejezés Irodalom jegyzék

3 Ábrák és táblázatok 1. ábra: A kívülről befelé irányuló gondolkodás ábra: A külső PR részterületei ábra: A corporate-public relations és a marketing-public relations összehasonlítása ábra: Marketing ábra: A public relations ábra: A marketing és public relations ábra: Kotler- modell ábra: A CRM és a kapcsolati marketing ábra: Kapcsolatok elméleti modellje 35 4

4 Bevezetés A következő körülbelül félszáz oldalon olyan témával foglalkozom, amellyel kapcsolatban még mindig számos kérdés merül fel. Ez a szakdolgozat megkísérli tisztázni a kapcsolatmenedzsment szerepét, a szervezetekben történő változások alatt. Pontosabban megfogalmazva, a szakdolgozat a public relations- ről és a kapcsolatmenedzsmentről való különböző gondolkodásmód kihívásainak tisztázását tűzte ki célul. Legfőbb kérdés, hogy a vállalatok életében hogyan van jelen a kapcsolat- menedzsment és hogy tényleg igaz- e, hogy a marketing szinte már bekebelezte magának ezt a területet. Alapjában véve mai napig kihívást jelent a szakembereknek számára, hogy pontosan meghatározzák a kapcsolat-menedzsment jelentőségét és azt, hogy melyik tudományterülethez áll ez inkább közelebb: a public relations- höz vagy a marketinghez. Dolgozatomban azért választottam a kapcsolat- menedzsment pr- es szemmel történő bemutatását, mert bár egyre több szó esik napjainkban a kapcsolat- menedzsment fontosságáról még mindig számos szervezet, tagadja, hogy a kapcsolat- menedzsment pr- es funkcióként fontos szerepet tölt be. Kíváncsi voltam arra, hogy pr- es szemmel, hogyan közelítik meg ezt a témát a szakemberek, hogyan működik/ működhet a szervezeten belül és kívül ez a gyakorlatban. Magyar szakirodalom nem sok született ebben a témában, ezért is volt nehéz számomra ennek a témának a kifejtése és összegzése. Diplomamunkám célja, hogy a Zott Hungária Kft.- nél szerzett tapasztalataim alapján megerősítsem a kapcsolat- menedzsment és a public relations kapcsolatát és bebizonyítsam azt, hogy a vállalat a public relations eszközeinek alkalmazásával jelentős fejlődésen mehetne keresztül A szakdolgozat első részében a public relations szakma fejlődésével fogok foglalkozni. Ebben a fejezetben a külső és belső kapcsolatok bemutatására fogok kitérni, miért fontos a szervezet és hogy milyen menedzsmentfunkciókat tölt be. 5

5 A második fejezetben a kapcsolat-menedzsment fogalmára térek ki. Ebben a részben főleg arra próbálok rávilágítani, hogy a kapcsolatok milyen szerepet játszanak a public relationsben, hogyan lehet a kapcsolatok minőségét felmérni. Ebben segítségemre voltak különböző kutatások és elméletek, amelyet Amerikában dolgoztak ki. A harmadik nagyobb részben a marketing- pr és a public relations viszonyát mutatom be. Mind a kapcsolat-menedzsment, a marketing- pr és public relations területén fontos szerephez jut a stratégiai és kommunikációs menedzsment ismerete. Számomra elhanyagolhatatlan ennek a két területnek az ismerete, hiszen ahhoz, hogy egy külső szemlélő is értse és lássa a különbségét a két tudományterület között szükséges, hogy a két területről is olvasson. A dolgozatom utolsó fejezetében gyakorlati példán keresztül próbálom bemutatni a kapcsolat-menedzsmentet. Választásom szokatlan területre esett, két ismert cégre: A Zott Hungária Kft.-re és a Danone Kft- re. A Zott- nál szerzett tapasztalataim alapján a kapcsolatmenedzsment gyakorlatba való átültetése is kifejtésre kerül. 6

6 A kapcsolatok kialakításának készsége már nem számít tovább luxusnak. Nélkülözhetetlenek mind az üzleti és mind a globális túlélésünkben. (Youngblood) I. A public relations A public relations-ről általában A Public Relations, mint fogalom legalább olyan sokszínű, mint annak szakmai története és fejlődése. Ebben a fejezetben igyekeztem összegyűjteni azokat a fogalmakat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megértsük és elhelyezzük a public relations a szakirodalomban. Véleményem szerint mai napig megoszlik a különböző szakemberek, sőt public relations- t tanuló diákok véleménye arról, hogy mi is valójában a public relations. Ez nem azért van, mert a tantárgy oktatása nem megfelelő, hanem azért, mert addig, amíg az ember nem dolgozott a szakmában, nem használta az elméletet gyakorlatban addig nehéz véleményt alkotni. Ebben lehet az is szerepet játszik, hogy Magyarországon a public relations, a marketing és a reklám határai nem különülnek el élesen egymástól. Elég sokszor előfordul, hogy például egy pr- es egyszerre lát el marketinges feladatokat is, de ugyanez igaz fordítva is. Én azon szerencsés emberek közé tartozok, aki public relations- t tanult, de marketingesként helyezkedett el. Valójában az ember akkor látja meg a különbséget a két tudományterület között, ha az egyiket tanulta és a másikban dolgozik. A Public Relations fogalmát kicsit részletesebben fogalmazta meg az Angol Public Relations Szövetség. Az Angol Public Relations Szövetség úgy fogalmazott, hogy: A public relations a HÍRNÉVRŐL szól, ami annak az eredménye, amit teszel, amit mondasz, és amit mások gondolnak rólad. A public relations tevékenység az a tudományterület, amely a HÍRNEVET gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen és befolyásolja a véleményt és a viselkedést. A public relations munkafolyamata tervszerű és hosszantartó erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és környezete között jóakaratot és kölcsönös megértést építsünk ki és tartsunk fenn. 1 1 Az Angol Public Relations Szövetség: A Public Relations meghatározása 7

7 A CERP által ajánlott PR meghatározása: A public relations a kommunikáció tudatos szervezése. A public relations menedzsmenti, irányítási tevékenység. A public relations célja elérni az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a kétirányú kommunikáció útján. 2 Sokan nem értenek egyet ezzel a fogalom meghatározással, de azok az emberek, akik rendszeresen olvasnak és érdeklődnek a szakma iránt, azok tudják, hogy ez a fogalom meghatározás igaz. Számomra a public relations a bizalom, a bizalmi környezet kialakítását jelenti, a kommunikáció különböző eszközeivel. A public relations sokszínű, számos területet átfogó tudományterület, amelynek ismerete elősegíti, hogy a szervezet jó kapcsolatot építsen ki külső, illetve belső környezetével. Hogyan mutatkozik ez meg a public relations- ben? Milyen funkciói vannak? Ezekre a kérdésekre a következő meghatározások születtek: A public relations jól megkülönböztethető menedzsmentfunkció, amely hozzájárul az adott szervezet és a közvélemény csoportjai közötti kapcsolatok (megértés, elfogadás, együttműködés) létrehozásához és fenntartásához. Magában foglalja problémák és vitás pontok kezelését. Támogatja a menedzsmentet abban a törekvésében, hogy a közvéleményről tájékozott legyen, és arra reagáljon. Megfogalmazza és hangsúlyozza a menedzsment felelősségét a közérdekkel szemben, feladatai ellátásában. Támogatja abban, hogy a változással lépést tartson, és hatékonyan használja azt. 3 Ez az a meghatározás, amely dolgozatomban döntő szerepet tölt be. Innen látszik az, hogy a public relations olyan funkciót tölt be, amely meghatározzák a kapcsolat- menedzsmentet. Nemcsak támogatja, hanem együtt is működik a menedzsmenttel. Ezzel a funkciójával kirajzolódik, hogy a public relations menedzsmenti, irányítási tevékenység, amely kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenységet jelent. Céljai: elérni az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat. Emellett a public relations nemcsak menedzseli a külső és belső kommunikációját egy szervezetnek, hanem úgy menedzseli ezt a tevékenységet, hogy a szervezet pozitív image- t tudjon kialakítani és fenntartani. 2 CERP által ajánlott megfogalmazás 3 Rex Harlow: a public relations 472 meghatározását gyűjtötte össze, és ezekből alkotta meg saját összegző definícióját 8

8 Magyarországon a cégek kommunikációjukban nem arra koncentrálnak, hogy kölcsönös előnyökre épülő kapcsolatokat működtessenek, hanem arra, hogy- főleg a sajtón keresztülkörnyezetüket meggyőzzék saját vezetőik bölcsességéről. A legtöbb cégnél a public relations elsősorban image-építést jelent, azaz, azt, hogy a közvéleménnyel elfogadtassák vállalatuk termékeit, és bizalmat gerjesszenek a vállalat tevékenysége iránt. Ennek két oka van: 1. A szakma hazánkban még csak közel tizennyolc éves elmélet és gyakorlati múltra tekinthet vissza, 2. Másik ok, hogy hazánkban még nagyon fejletlenek a kölcsönös előnyökre, az empátiára épülő érdekegyeztetés mechanizmusai, és ezzel együtt kezdetlegesek a civil társadalom keretei. Ebben a pár sorban benne van az a néhány pár kulcs szó, amelyet a legfontosabb megjegyezni. A következő alfejezetben a public relations céljai és feladatai kapnak szerepet. Itt olyan szavak kerülnek elő, mint megértés, kölcsönös megértés és támogatás. Ezeknek a szavaknak a jelentése nagy hangsúlyt kapnak ebben a tudományterületben, hiszen bizalom és megértés nélkül szervezetünk nem alakíthat ki jó kapcsolatokat. Jól működő kapcsolatok nélkül viszont nem sikerülhet pozitív image kialakítása A public relations célja és feladata Sam Black Professzor, az International Public Relations Association korábbi főtitkára, majd elnöke, így írta le véleményét: "A public relations gyakorlásának alapvető célja, hogy a kölcsönös megértésnek olyan kétcsatornás módszerét hozza létre, amely az igazságon, az ismereteken és a teljes tájékoztatáson alapul. A PR terén szakképzettek a kapcsolatok és a meggyőzés korszerű módszereit használják, hogy áthidalják a "szakadékot", s hogy kölcsönös megértést teremtsenek. 4 Anne Van der Meiden, az Uttrechti Egyetem tanára egy előadásában így fogalmazta meg a pr lényegét: "PR= egy szervezet kommunikációjának szervezése." 5 4 Sam Black: Idézte Dr. Anne Van Der Meiden előadásából, október 11-én 5 Anna Van der Meiden: az Uttrechti Egyetem tanára egy előadásában így fogalmazta meg a PR lényegét 9

9 A public relations tevékenység definiálása kapcsán már egyszer kitértem a public relations céljaira, de ahhoz, hogy alátámasszam ennek a tudományterületnek a fontosságát szükséges részletesebben is írni a témáról. A cél, hogy a kitűzött célt elérjük. Ebben az esetben a cél nem más, mint a: - Megértés - Bizalom - Támogatás - Együttműködési készség - Konszenzus Public Relations céljai: a megértés fejlesztése a tények és a vélemények közötti különbségek tudatosítása a szervezeti identitás megteremtése, és javítása a mi-tudat kialakítása és folyamatos erősítése pontos és korrekt információk nyújtása a marketing-aktivitás elősegítése és támogatása a szervezeti kommunikációs struktúra kialakítása és fejlesztése a munkatársi mentalitás javítása a hazai és nemzetközi megértés ápolása, javítása hidak teremtése a külső partnerekkel a részközvélemények gondozása Bővebben az egyének, a szervezetek és a környezetük közötti kommunikációs kapcsolatok megteremtése, alakítása a bizalom megszerzésének és megtartásának érdekében. Ezért mondják azt sokan, hogy a public relations a bizalomépítés művészete. 10

10 II. Kapcsolati formák és kialakulásuk okai A public relations-ben a stratégiai kapcsolatok legegyértelműbb példája akkor nyilvánul meg, amikor egy szervezet a célközönséget befolyásolja, vagy amikor a célközönség befolyásol egy szervezetet. De a kapcsolatok más formái is előkerülnek. A szervezetek gyakran sokrétű célközönséggel találkoznak, különböző érdekekkel és versengő célokkal. Ezek a célközönségek gyakran koalíciókat alkotnak, és a szervezetek hasonló koalíciókba szállnak be. Néha egy szervezet és egy célközönség alakít koalíciót, hogy befolyásoljon egy másik szervezetet. Vagy egy szervezet és a célközönség alakít koalíciót azért, hogy egy másik célközönséget befolyásoljon. Még egy lehetőség, amikor egy szervezet befolyásol egy szervezet-célközönség koalíciót. És, végül, többsíkú szervezetek befolyásolnak többsíkú célközönséget. Azonban a kapcsolatok nemcsak befolyásolás céljából jönnek létre. Már maga az informális kapcsolatoknak több fajtája van. 1. baráti kapcsolatok 2. rokoni kapcsolatok 3. iskolai kapcsolatok 4. lakókörnyezeti kapcsolatok 5. közös érdeklődés körhöz kötödő kapcsolatok. Hogyan tudják a cégvezetők eldönteni, hogy melyik kapcsolatforma fontos a szervezet számára? Az összes eddigiekben tárgyalt kapcsolatforma meghatározható formális és nem formális környezet-tanulmányozási módszerek szerint. A tanulmányozás itt vonatkozik minden olyan kutatási módszerre, amit a public relations szakemberek használnak annak a célközönségnek a meghatározásához, akikkel a szervezet kapcsolatot akar kiépíteni. Jelen szakdolgozat nem tárgyalja a környezet-tanulmányozás módszereit annak mélységeiben, mert inkább a kapcsolatok eredményeinek a mérésére és tulajdonságaira koncentrál. Fontos megjegyezni azért, hogy a jó környezet-tanulmány elengedhetetlen feltétele a közönséggel való jó kapcsolatteremtésnek. 11

11 2.1. Mi a szervezet? Willem F. G. Mastenbroek szerint: A szervezet nem más, mint az egymással kölcsönös függési viszonyban álló csoportok hálózata, melyben a különböző csoportok közötti kapcsolatokat az egymás közötti verseny és az együttműködés jellemzi. A csoportokat alkotó egyének saját érdekkel rendelkező, egymástól kölcsönösen függő individuumok. Így bizonyos értelemben az ellentétes érdekek szövetségéről beszélhetünk. 6 Egy szervezet sokféle kapcsolatot tart fenn környezetével. A szervezetnek a kommunikációs kapcsolatát a szervezeti kommunikáció gyűjtőfogalmával szoktuk összegezni. A szervezeti magatartás, pedig nem más, mint egy adott szervezet magatartása a környezet vonatkoztatási keretében. A szervezet környezetéhez való viszonya szerint beszélhetünk belterjes és külterjes szervezetmagatartás- szellemiségéről. Alapvető különbség e két szervezetmagatartás között, hogy míg a belterjes szemléletű cégek csak a számukra fontos dolgokról beszélnek ( süket fülek ), addig a külterjes szemléletű cégek fogékonyak a változásokra, nyitottak és harmonikus kapcsolat kialakítására törekednek ( nyitott fülek ) Értékek és életmód Nemzetközi környezet Nyilvánosság politikai Etikai szabályok A szervezet Kockázat Média/Egyes érdekcsoport Üzleti attitűdök Más érdekgazdák 1. ábra: A kívülről befelé irányuló gondolkodás 7 Szakdolgozatom témájának kifejtésében nagy jelentőséggel bír a külső public relations. Ugyanis a kapcsolatokat menedzselni kell és emiatt inkább a szervezet külterjes gondolkodás módja kerül előtérbe. 6 Willem F: G. Mastenbroek: Konfliktusmenedzsment és szervezésfejlesztés. KJK. Budapest, Nyárády Gáborné- Szeles Péter: Public Relations I. (p.21), Perfekt Kiadó

12 A külső public relations a szervezet külső környezetével törődik. Azzal, amelyben a szervezet él, amelyben tevékenykedik. Ez határozza meg kompetenciáját és tevékenységének sokszínűségét. Mint gyűjtőkategória átfogja a reklámot, a menedzsment kommunikációját és a közvetlen (interperszonális) kommunikációt is. A szervezet hírnevének tudatos építését jelenti. 2. ábra: A külső PR részterületei 8 Ezen az ábrán megfigyelhető az is, hogy melyek azok a kapcsolati formák, amelyek fontosak a public relations számára. Nekünk ezek közül most a kapcsolat- menedzsmenttel kapcsolatban a legfontosabbak: Termék-/ szolgáltatás-/ tevékenység- public relations, amely a marketingaktivitás bizalmi környezetét alakítja ki. 8 Nyárády Gáborné- Szeles Péter: Public Relations I. (p.123.) 2, Perfekt Kiadó

13 Ügyfélkapcsolatok: a fogyasztókkal és ügyfelekkel folytatott kommunikáció feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és termékeinek és/vagy szolgáltatásainak között. Befektetői kapcsolatok: a befektetőkkel folytatott kommunikáció feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és a tényleges és potenciális intézményi, egyéni és dolgozói befektetők között a vállalkozás teljesítményének megítélését illetően. Részvényesi kapcsolatok: a részvényesekkel folytatott kommunikáció feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és a részvényesek között, osztalékelvárásaikat és a menedzsment munkáját illetően. Médiakapcsolatok: a médiával folytatott kommunikáció feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és a nyomtatott és elektronikus média intézményei, szerkesztőségei, kiadói és az újságírók között, akiktől végső soron a publicitása függ. 9 Ezután a kitérő után nézzük meg, hogy az amerikai James E. Grunig professzor, aki tudományos kutatóként 35 éve vizsgálja világszerte a public relations gyakorlati alkalmazását hogyan látja a public relations-t. Nagy általánosságban azt vallja, hogy öt trend létezik. Egy: a public relations tudományos ismeretekkel megalapozott szakmává válik. Kettő: a public relations egyre inkább menedzsment-, s nem csupán technikai kommunikációs funkció. Három: a public relations szakemberek olyan stratégiai tanácsadókká válnak, akik sokkal kevésbé foglalkoznak a tömegtájékoztatási eszközökkel, a média nyilvánossággal, mint elődeik. Négy: a public relations átalakult, a kizárólag fehér férfiak által űzött foglalkozásból zömében nők és széles faji és etnikai hátterű szakemberek foglalkozásává vált. Öt: hiszi, hogy a public relations gyakorlata sokkal inkább globális, minthogy egy vállalat keretei közé zárható lenne. 9 Nyárády Gáborné- Szeles Péter: Public Relations I., (p ), Perfekt Kiadó

14 Mint leszögezte: Ha nincs a szakemberek számára elérhető tudományos kutatással megalapozott ismeretanyag, public relations tevékenységet csak foglakozásként és nem szakmaként, technikák együtteseként és nem menedzsmentfunkcióként lehet felfogni. Az elmúlt 25 évben a public relations kutatók egy kis csoportja, elsőként az USA-ban, és most már szerte a világon jelentős haladást ért el, hogy olyan átfogó elméletanyagot hozzon létre, amely a public relations szakmát egyenértékűvé teszi olyan elismert szakterületekkel, mint a jog vagy az orvostudomány. A public relations kutatói eleinte jócskán kölcsönöztek olyan területekről, mint a kommunikáció, illetve a társadalom- és viselkedéskutatás. Mára kifejlesztették saját elméleti és kutatási hátterüket. A public relations azonosításának alapvető problémája az, hogy évtizedeken keresztül, úgy látták ezt a tudományterületet, mint az integrált marketing kommunikáció eleme, vagy, mint a marketinget segítő, azaz alátámasztó funkció. A kapcsolati marketing területe a public relations kapcsolat-menedzsmentről folytatott kutatásával kezd egybeesni, azzal a határozott különbséggel, hogy főleg a kapcsolatokat szolgálja a szervezet és annak piacát vagy fogyasztóit. A kapcsolatokat minden közönséggel, mint ahogy azt a public relations tudósok azonosítottak. Grunig és Dozier 10 úgy fogalmazták meg a public relations- t, mint a kommunikáció menedzsmentje a szervezet és annak közönsége között. Ez a definíció egyenlővé teszi a public relations-t a kommunikáció menedzsmenttel. A legújabb fejlemények a public relations területén a kommunikáció menedzsment szakszó elterjedése. A kommunikáció menedzsmentet viszont úgy látják, hogy a területet nem írja le teljes stratégiai funkcióként. Ehelyett egyre jobban elterjed a kapcsolat-menedzsment szó használata, mert ez sokkal szélesebben írja le a szervezetet körülvevő területet- nyilvánosság/ érdekgazdákkal való kapcsolat, azáltal, hogy a központi figyelmet nem a kommunikációra fekteti. Dozier úgy érvel, hogy: A szervezet szándékát és irányát (a misszióját) a kapcsolatok befolyásolják a kulcs kompononsekkel (közönség) a szervezet környezetében. Ledingham alátámasztja ezt, és úgy érvel, hogy a kommunikációt, mint eszköz használják, hogy egészséges kapcsolatok alakuljanak ki, melyek ahhoz vezetnek, hogy a cél eredményes legyen. 10 Grunig és Dozier: Manager s guide to excellence in public relations and communication management,

15 III. A kapcsolatmenedzsment Sokan a public relations-sel foglalkozók közül a kapcsolatmenedzsmenthez tartozó elméletet nem ültették át a gyakorlatba, mivel a hatékony kapcsolatmenedzsmentből származó kvantitatív és kvalitatív előnyök a legtöbb esetben inkább csak következtetésen, mint megfigyelésen alapulnak. Az aktuális kutatás, melyet arra terveztek hogy felmérje a válaszadóknak egy szervezettel való kapcsolataikról kialakított elképzeléseit és hogy meghatározza azt a módot, ahogyan a szervezeti public relations az elégedettség méréshez és a viselkedési szándékokhoz kapcsolódik. Az eredmények azt mutatták, hogy a szervezet- nyilvánossági kapcsolatok tényleg összefüggnek a rájuk reagáló elégedettségmérésekkel és viselkedési szándékokkal, javasolva, hogy a szervezeteknek fokozott figyelemmel és strategikusan kell a szervezeti public relations-t kezelni. Kulcs kifejezések: Public Relations, kapcsolatmenedzsment, kapcsolatépítés, elégedettség és lojalitás. A kapcsolatmenedzsment, mint fogalom előbukkanása a public relations tudományterületben és gyakorlatában annak a kérdésnek a feltevését eredményezi, hogy mi a public relations lényege- mi az és mit kell, vagy mit kellene csinálnia, melyek a funkciói és értékei beleértve a szervezeti struktúrát és a nagyobb társadalmat. Az elméleti kutatók és a public relations gyakorlatban alkalmazók véleménye szerint a public relations tevékenységek alkalmasak a külső és belső közönséggel fenntartott kölcsönösen előnyös kapcsolatok kezdeményezésére, és építésére. A kapcsolatmenedzsmentnek az utóbbi időben egyre növekvő elméleti és gyakorlati felhasználása arra a kijelentésre késztette Huang-ot, hogy a kapcsolatmenedzsment fontos paradigmát jelent a public relations elmélete és gyakorlata számára. A public relations-t gyakorlatban alkalmazók számára nehézséget okozott a kapcsolati megközelítés használata, mivel egészen a legutóbbi időkig nem került sor egy olyan elméleti perspektíva megalkotására, melynek segítségével döntéseket lehetett volna hozni. Történelmileg, a public relations gyakorlói kiegyensúlyozták azokat a megosztott lojalitásokat melyekbe ütköztek, a kliens szervezetek érdekeinek szolgálata és a tömegek érdekei között, akik felé társadalmi felelősségvállalással tartoznak. 16

16 Mindazonáltal, Heath 11 feljegyezte, hogy az elképzelés, amely növekvő figyelemben részesül az irodalomban, a public relations gyakorlatában a kapcsolat teremtés alapját jelenti. Továbbá, Coombs 12 arra is utalt, hogy a kapcsolati megközelítés, mely az interperszonális kommunikáció elméletén alapul, jelentős ígéretekkel kecsegtet a public relations jövőbeli felhasználását illetően. Nemrég Ledingham 13 úgy határozta meg a kapcsolatmenedzsment fogalmát, mint a public relations egy általános elméletét, és azt mondta, hogy a kapcsolatmenedzsment tartalmazza a szervezeti- nyilvánossági kapcsolatok hatékony irányítását a közösségi érdekek, a közös célok körül, az idők során, melynek eredménye a kölcsönös megértés, és előnyt jelent a szervezet és közönsége interakciójában. Ledingham elméletét a kapcsolatmenedzsmentről vezérelvként használták az aktuális kutatásokban azért, hogy tapasztalati úton létrehozza és értékelje a hatékony szervezeti public relations felépítéséből származó előnyöket, azáltal, hogy(a) felkutatja az utat, melyen keresztül a szervezeti public relations és a szervezeti eredmények, mint az elégedettség mérés és a viselkedési szándék összekapcsolódnak, (b) meghatározza, hogy a közösség tagjai szerint mit jelentenek a közös érdekek és célok, és (c) kijelöli a módot mely által a szervezet és közönsége közti interakció kölcsönös előnyökhöz és egyetértéshez vezethet. A kapcsolatmenedzsment felőli megközelítés mind a tudósok, mind a gyakorlati felhasználóknak szól, mert ez megköveteli az alkalmazóktól, hogy a kölcsönös előnyökön alapuló kezdeményezéseket hozzanak létre, ezáltal fenntartva az egyensúlyt a szervezet és a nyilvánosság érdekei között. 14 Egy további előny középpontjában a felhasználók által alkalmazott technika áll, melyet a programszerű hatékonyság meghatározására használnak. Történelmileg a szakmai 11 Heath, R. L. (2001a). Learning best practices from experience and research. In R. L. Heath (Ed.), Handbook of public relations (pp ). Thousand Oaks, CA: Sage. 12 Coombs 2001, Crisis management: Advantages of a relational perspective. In J. A. Ledingham & S. D. Bruning (Eds.), Relationship management: A relational approach to the study and practice of public relations (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. p Ledingham, J. A. (2003). Explicating relationship management as a general theory of public relations. Journal of Public Relations Research, 15, Bruning 2001; Grunig, 1993; Ledingham & Bruning,

17 hatékonyság meghatározása a szervezet üzeneteinek megalkotása és a megfelelő helyre való közvetítése körül forgott. A kapcsolatmenedzsment perspektívájában, a public relations eredmények mérésének kiindulópontja a hatékony alkotás, fejlesztés, és a kölcsönösen előnyös szervezeti közönség kapcsolatok fenntartása. 15 A tudósok és a gyakorló szakemberek, akik a kapcsolatmenedzsment perspektíváját a programszerű siker meghatározására használják, melynek alapja az attitűdbeli, értékelő, és vagy magatartásbeli változások, melyek a hatékony szervezeti public relations, és a kibocsátott kommunikáció mennyiségének egyszerű mérése közti ellentét következtében mennek végbe. A kapcsolatmenedzsment perspektívájának eredete visszakövethető Ferguson (1984) egyik konferencia jegyzetéig, amely szerint a kapcsolatok képezik a public relations tudományának magját. Ezzel egy időben, Cutlip, Center, és Broom (1985) a public relations- t úgy határozták meg, mint az a menedzsment funkció, amely azonosítja, létrehozza, és fenntartja a kölcsönösen előnyös kapcsolatokat a szervezet és a különbözõ közönségei között, akiken a szervezet sikere vagy bukása múlik. 16 Grunig (1992) 17 nézete szerint, a public relations a kapcsolatok építésére fókuszál, olyan közönségekkel, amelyek korlátozzák, vagy növelik a szervezet abbeli képességét, hogy misszióját teljesítse. Ennél újabb keletű Kent és Taylor (2002) megjegyzése, miszerint a public relations vizsgálata és gyakorlata során új hangsúly került a kapcsolatok építésére, gondozására, és fenntartására. 18 Néhány tudós megpróbálta még jobban kifejteni a kapcsolat szó tartalmát. Ledingham és Bruning (1998) saját meghatározásukat az interperszonális kapcsolatok elveire alapozták, amikor leszögezték, hogy a szervezet- nyilvánossági kapcsolat az az állapot, amely a szervezet és a kulcs közössége között létrejön, és amelyben egyikük cselekedetei sincsenek hatással a másik gazdasági, szociális, kulturális, és politikai jólétére Ledingham & Bruning, 1997: PR Strategist, vol 3., no. 2. p Cutlip, S. M., Center, A. H., and Broom, G. M. (1985). Effective public relations (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 17 J. E. Grunig: Excellence in public relations and communication management, Kent, M.L., Taylor M. 2002, Toward a dialogic theory of public relations, Public Relations Review, Ledingham, J. A., & Bruning, S. D. (1998). Relationship management in public relations: Dimensions of an organization-public relationship. Public Relations Review, 24,

18 Hutton (1999) állítása szerint a kapcsolatmenedzsmentnek megvan az ereje ahhoz, hogy meghatározzon, és paradigmakánt szolgáljon ezen a területen. Azt is hozzá tette, hogy a kapcsolatok a bizalom, az elkötelezettség, a kommunikáció, a kapcsolat élénkítésének ára és a közös értékrend keverékéből állnak össze. 20 Azt sugallták, hogy a kapcsolatok azon tranzakciókból állnak, amelyeknek része az erőforrások cseréje a szervezet és a közösségek között és amelyek kölcsönös előnyökhöz vezetnek. Kent és Taylor (2000) azt vallották, hogy a public relations gyakorlóinak párbeszédes megközelítést kellene alkalmazni, amikor a szervezeti-nyilvánossági kapcsolatokat építik ki/hozzák létre, mert ez a megközelítés olyan kapcsolatot hoz létre, amely a szervezeti és közösségi érdekeket is szolgálja. Továbbá, az is felmerült, hogy a dialógus helyettesítheti a szimmetrikus felfogást (ez az a modell, amely teljes mértékben a menedzsment feladatának tekinti a public relations szemléletét. Célja, hogy a szervezet és közvéleménycsoportjai megismerjék egymás álláspontját, valamint, hogy alkalmazkodjanak egymáshoz.), mely rendező elv a public relations elméletképzésben, mely a hangsúlyt a kapcsolatra helyezi. A szervezeti public relations-t vizsgáló tudományos kutatás jellemzõen két lehetséges megközelítési mód keretein belül zajlik. Az elsõ megközelítést használva a kutató a szervezeti public relations-t a kapcsolatban résztvevõk felfogásától elkülönült jelenségként kezeli, melynek középpontjában a szervezeti/közönségi interakciók állnak, és ez határozza meg a módot, mely körülírja a kapcsolatot. Public relations tudósok, akik ezt a megközelítést alkalmazzák, hasznosnak ítélték azt a krízis menedzsment 21, issue menedzsment 22, egészségügy, közösségi kapcsolatok, globális public relations, és tanulás területén 23 is. A másik, kapcsolat menedzsmentről alkotott szemlélet a szervezeti kapcsolatokhoz fűződő fő közösségi attitűdöket olyan eredményekhez köti, mint az elégedettség mérés, a szándékos viselkedés elemei, és a valós válaszreakció. 20 Hutton: Public Relations Review, Coombs, Coombs, W. T. (2000). Crisis management: Advantages of a relational perspective. 22 Bridges, J. A., & Nelson, R. A. (2000). Issues management: A relational approach. In J. A. Ledingham & S. D. Bruning (Eds.), Relationship management: A relational approach to the study and practice of public relations (pp ). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 23 Broom et al., Concept and theory of organization- public relationships in Public Relations as relationship management: A relational approach to the study and practice of public relations eds.,2000, p

19 A második kutatási hullám elméleti alapját elsősorban a személyközi kommunikációs modellekben találjuk. Huang 24 például kidolgozott egy kapcsolat skálát, amely kimutatta, hogy a bizalom, a kölcsönösség kontrollja, a kapcsolattal való elégedettség, az elkötelezettség, a külszín/felszín és jóindulat/támogatás azok a tényezők, amelyek a kultúraközi szervezeti közönségkapcsolatok minőségét mérik. A skála alkalmazása azt mutatta, hogy a hatékonyan irányított szervezeti közönségkapcsolatok segítettek a konfliktuskezelésben és pozitív hatással voltak az eredményekre. Hon és Grunig 25 állították, hogy a public relations értéke a kapcsolatokban van, és 9 stratégiát javasoltak a kapcsolatok menedzselésére. Az írók is kifejlesztettek egy skálát, amely megemlíti a bizalomnak a szervezeti közösségi issue- it, a kölcsönös kontrollt, elkötelezettséget, megelégedettséget, közösségi kapcsolatokat és cserekapcsolatokat. Más tudósok azt állították, hogy a szervezeti befektetésekről, elkötelezettségről, nyitottságról és részvételről valamint bizalomról visszajelzésként kialakult elképzelések kapcsolatban állnak a közösség kulcs tagjainak elégedettség mérésével és viselkedési szándékaival. Továbbá, kutatás igazolja, hogy a szervezetek és a közösség kulcs tagjai között személyes, szakmai és közösségi kapcsolatok (Bruning & Ledingham, 1999) állnak fenn, amelyek az elégedettség méréshez (Bruning&Ledingham, 2000b), a szándékos magatartási elemekhez (Bruning&Raltson 2000, 2001; Ledingham, 2001), és a valós magatartáshoz (Bruning, 2002;Bruning&Lambe, 2002) kötődnek.végül, Bruning és Galloway (2003) azt jelentették, hogy a szervezetek és a közösségek kapcsolatai az antropomorfizmus, a személyes elkötelezettség, a szakmai előnyök/és elvárások, a közösségfejlesztés, és az alternatívák összehasonlítása körül forognak. Ennek a mércének a felhasználása kapcsolatot mutatott ki a szervezeti pubic relations és az életkörülményekkel való elégedettség között (Bruning, Langenhop, & Green, 2004). 26 A kapcsolatmenedzsment feladatai 27 : - Tanulás a vevőktől - Befektetés a kapcsolatokba 24 Huang, Y.H.: OPRA A cross- cultural, multiple- item scale for measuring organizations- public relationships, Journal of Public Relations Research, vol. 13.p , Hon és Grunig: Guidelines for Mearuring relationships in public relations, Institute for Public Relations Commission on PR Measurment and Evaluation, An Experimental Study of Organisational Change and Communication Management, University of Pretoria, Ströh Adriane Payne: CRM kézikönyv

20 - Alkalmazkodás és ellenőrzés - Elkötelezettség és a bizalom kialakítása és kimutatása - Vállalatok közti távolság kezelése - Hatalom és a függőség kezelése és kiaknázása - Konfliktusok kezelése - Kommunikáció és befolyás kezelése Kapcsolatok a kapcsolatmenedzsmentben 28 A public relations egy olyan funkció, amely menedzseli a szervezet és a nyilvánosság közötti kommunikációt azért, hogy egy előnyös kapcsolatot alakítson ki, amelybe minden fél be van vonva. A kapcsolat fogalmának ez a jelentése, amely a public relations funkciójának középpontjában áll, egyre fontosabb tartozéka egy effektív szervezet számára. Azaz a szervezet érdekgazdáira nézve, a kapcsolatok befolyásolhatják a szervezet sikerét vagy annak hibáit. Ez a perspektíva a public relations t a stratégiai menedzsment funkciójának szintjére emeli, mert befolyásolhatja az érdekgazdák támogatásait, amelyek hatással vannak egy szervezet céljaira. Ahhoz, hogy egy reális koncepciót dolgozhassunk ki a public relations fogalmát nézve szükséges életre keltenünk a kapcsolatmenedzsment fogalmát. A stratégiai menedzsment sokszor a kapcsolat fogalmát a szövegben úgy használja, mint az érdekgazdák és szervezeti hatékonyság. Számos fogalom vagy értelmezés született hogy hogyan is értelmezzük, vagy értelmezhetjük a kapcsolat szót. A marketing a kapcsolat szót, a kapcsolati marketing terültén belül úgy használja, mint az ügyfél, fogyasztó és azon csoportok, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a marketinggel. A stratégiai menedzsmentről a későbbiekben lesz szó, hiszen ez a terület éppoly fontos a kapcsolatok vizsgálatakor, mint abban, hogy lássuk a különbséget a public relations és a marketing között. Először azonban a marketing és a public relations viszonyát fogom bemutatni. 28 An Experimental Study of Organisational Change and Communication Management, University of Pretoria, Ströh

7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje

7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje Kommunikációs és PR-stratégia 7/3 A public relations stratégiai menedzsmentje 7/3.3 7/3.3 A public relations stratégiai menedzsmentje Az Amerikai Public Relations Szövetség a public relations tevékenységet

Részletesebben

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás

CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás CSR Felelősség Társadalmi felelősségvállalás,,marketing, public relations és reklám az egészségügyben'' XV. Országos Konferencia Budapest, 2012. február 16-17. Barát Tamás Főiskolai tanár, a CCO Magazin

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA

ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA ELMONDJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT BEMUTATKOZIK A PREMIER KOMMUNIKÁCIÓS IRODA KIK VAGYUNK? KIK VAGYUNK? Egy csapat akik stratégiai több eszközre hogy elmondják melynek eredménye kommunikációs kommunikációs épülő,

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül Önéletrajz Személyes adatok Név: Vincze Dávid Születési idő: 1990.01.20. Lakcím: 9789, Sé, Rajki utca 11. E-mail: dave.vin20@gmail.com Telefonszám: 06/30 663 11 83 Tanulmányok Felsőoktatási tanulmányok:

Részletesebben

Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple. Magyar Üzletviteli Mentor Központ

Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple. Magyar Üzletviteli Mentor Központ Mert, ha meg tudod érinteni az emberek szívét, akkor nincs határ Steve Jobs Apple Magyar Üzletviteli Mentor Központ Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Irányelvek, ötletek a szakdolgozat elkészítéséhez

Irányelvek, ötletek a szakdolgozat elkészítéséhez Irányelvek, ötletek a szakdolgozat elkészítéséhez 1. Hogyan tükrözi a szakdolgozat a létesítménygazdálkodás célját? A létesítménygazdálkodás gazdálkodási módszer, amely célja, mint általában minden hasonló

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

Leggyakrabban felmerülő kérdések:

Leggyakrabban felmerülő kérdések: 1. Jobban koordinált tevékenységek 2. Meghatározza a várható fejlődést 3. Növeli a szervezet változásra való felkészültségét 4. Minimalizálja az előre nem látható eseményeket 5. Redukálja a konfliktusokat

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1

Global HR kompetenciák. Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Global HR kompetenciák Budapest, 2012. május 22. Slide 1 Tartalom Kihívások a vállalatvezetés számára Hatása a munkára Új tipusú munkavállalók Tehetségek megtalálása, megtartása HR csapat szerepe Slide

Részletesebben

a minőségszínvonalat a vállalatoknál?

a minőségszínvonalat a vállalatoknál? ÁLTALÁNOS ÉS IRÁNYÍTÁSI KÉRDÉSEK 1.3 3.1 Hogyan lehet emelni a minőségszínvonalat a vállalatoknál? Tárgyszavak: minőségirányítás; vezetés; vezetéskultúra; minőségjobbítás; minőségszínvonal; teljesítménynövelés.

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció?

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A MARKETING ESZKÖZEI Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A hatékony marketingkommunikáció kérdései nem érnek véget a B2B ügyletekkel. Hol lehet megtakarítást elérni? Hogyan érhetünk el

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Mi az a min ség kihívása?

Mi az a min ség kihívása? 55 th EOQ Congress as World Quality Congress, Budapest 2011 Pre-congress Workshop Túlélés és versenyzés a mai komplex világban: A min ség kihívása Professor Michael Kaye Emeritus Professor of Operations

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert, PhD

Dr. Szuchy Róbert, PhD Az ületi bizalom erősítése Magyarországon a felelős vállalatirányítás fejlesztéséve Budapesti Gazdasági Főiskola Dr. Szuchy Róbert, PhD Társadalmi értékteremtés és felelős vállaltirányítás Budapest, 2012.

Részletesebben

Az Év társadalmilag felelős bankja

Az Év társadalmilag felelős bankja Az Év társadalmilag felelős bankja Mottó: A marxisták szerint profitot csinálni bűn. Szerintem viszont veszteséget csinálni bűn! Sir Winston Churchill CSR konferencia, 2010. május 19. Mit jelent a bank

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Milyen mértékben jellemző, hogy a HR BP szerepkör, illetve az új HR szervezeti modell bevezetését Vezetőfejlesztési programok

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR Foodlawment konferencia Mitől márka egy márka... Hosszútávon egy márka meglétéhez szükséges erős és tiszta márkajegyek (ún. brand identity) az ismertség folyamatos

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás?

14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? Program 14.00-14.15 Megnyitó 14.15.-15:00 dr. Mészáros Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Miből induljon ki a stratégiai gondolkodás? 15:00-15.30 Komócsin Laura International Coach Federation Magyar

Részletesebben

COACHING A GYAKORLATBAN TUDÁSBŐVÍTÉS, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ

COACHING A GYAKORLATBAN TUDÁSBŐVÍTÉS, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ Kedves Érdeklődő! Tájékoztatjuk Önt egy új tanulási lehetőségről! C O A C H K É P Z É S A coaching egy személyközpontú, cselekvésorientált egyedi tanácsadás, ami a coaching-ügyfél életének minden területét

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Hatvan : 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. titkárság: 37/341-455, 37/540-103; TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

SOA Start.... és összeáll, ami összetett

SOA Start.... és összeáll, ami összetett Start... és összeáll, ami összetett Start szolgáltatások A egy olyan IT-stratégia, mely a teljes vállalat mûködésére hatással van. A stratégia támogatására már több eszköz ESB, BPM, Registry is rendelkezésre

Részletesebben

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Business Marketing Menedzsment 2. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 Marketing alapsajátosság: gyakorta még nem létező termékek eladása o Először értékesítjük (szerződést kötünk) majd

Részletesebben

Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel

Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel Az élet a legjobb befektetés Előrelátás pénzügyi tervezéssel Dr. Zolnay Judit Vezérigazgatóhelyettes Aviva Életbiztosító Zrt. Nemcsak a húszéveseké a világ. Változó családi és társadalmi szerepek.. Élére

Részletesebben

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő

Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Köszönti Önöket az és vezetője, Bohnné Keleti Katalin, okleveles közgazda, nemzetközi marketing szakértő, bejegyzett igazságügyi szakértő Tevékenységeink: Kutatások 3 csomag (Gyors csomag, Átfogó csomag,

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

A vágyott HR BP szerep megragadása

A vágyott HR BP szerep megragadása A vágyott HR BP szerep megragadása Miként értelmezhető a HR BP szerep? Hogyan definiálja a szakirodalom a szerepet? Milyen tevékenységek kapcsolódnak a nemzetközi gyakorlatban a HR BP szerephez? Miként

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Mi is az a digitális kihívás? Vezetői gyakorlat kihívásai Marketing, termék- és szervezet-fejlesztés

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley)

Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley) A CIVILKOMP BEMUTATÁSA Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley) MIÓTA? NCA évében született a Civilkomp konferenciasorozat (2003. október 9.) 2007-től működik alapítványi formában

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben