TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSRÓL ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSRÓL ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSRÓL ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tájékoztató a Befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetőtevékenységek szabályairól szóló 2007.évi CXXXVIII. törvény 41. és 43.. alapján. I. BEVEZETÉS A jelen tájékoztató foglalja össze a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. (továbbiakban: Reálszisztéma Zrt.), mint befektetési vállalkozásra vonatkozó alapvető tudnivalókat, működésének és tevékenységének szabályait, a Reálszisztéma Zrt. által az Ügyfele tulajdonában álló pénzügyi eszközök és pénzeszközök kezelése tekintetében alkalmazott elveket, szabályokat, a Reálszisztéma Zrt. és Ügyfele között létrejött szerződésben érintett pénzügyi eszközökkel, illetve a szerződés szerinti ügylettel kapcsolatos tudnivalókat, a szerződés szerinti megbízások végrehajtására vonatkozó legfontosabb szabályokat, illetve a Reálszisztéma Zrt. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb alapvetőszabályokat. A jelen tájékoztatóban és az itt hivatkozott dokumentumokban foglalt, valamint az itt megjelölt honlapokon elérhetőinformációk közzétételével a Reálszisztéma Zrt. eleget tesz a Befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetőtevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt.) 41. és 43.. által előírt ügylet előtti tájékoztatási kötelezettségnek. Amennyiben az Ügyfél úgy gondolja, hogy a következőkben ismertetett információk nem megfelelőek vagy elégségesek a pénzügyi eszköz, illetve az ügylet kockázatának megítéléséhez, úgy azt legkésőbb a megbízás megadásának időpontjában jeleznie kell a Reálszisztéma Zrt-nek. Ennek hiányában a Reálszisztéma Zrt. úgy tekinti, hogy az Ügyfél a Bszt. 41. és 43.. által előírt minden előzetes tájékoztatást megkapott, azaz a Reálszisztéma Zrt. minden tekintetben eleget tett a Bszt. szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A jelen tájékoztatót a Reálszisztéma Zrt. internetes honlapján (www.rbroker.hu), valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben Ügyfelei számára elérhetővé teszi. A jelen tájékoztatóban foglalt bármely információ változásáról a Reálszisztéma Zrt. internetes honlapján történőközzététellel értesíti Ügyfeleit. 1

2 II. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK 1. A befektetési vállalkozás neve: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZártkörűen Működő Részvénytársaság 2. A befektetési vállalkozás rövid neve: Reálszisztéma Zrt. 3. A befektetési vállalkozás cégjegyzékszáma: Cg A Befektetési vállalkozás székhelye: 1053 Budapest, Kossuth L. u Elérhetőségek: Levelezési cím: 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4. Honlap címe: Telefon: 1/ , 1/ Telefax: 1/ , 1/ cím: 6. A kapcsolattartás során használható nyelvek: Magyar, illetve külön megállapodás esetén angol. 7. Az Ügyféllel való kapcsolattartás módja, eszköze, ide értve a megbízás küldésének módját, eszközét: A kapcsolattartás módjára, eszközére, illetve a megbízás küldésének módjára és eszközére vonatkozó rendelkezéseket a Reálszisztéma Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza. 8. A befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítőszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma, valamint az ezen engedélyt kiadó felügyeleti hatóság neve és levelezési címe: Tevékenységi engedély száma: /1998. Engedély kelte: február 20. Portfoliókezelési tevékenységi engedély száma és kelte: EN-III-45/ május 31. Befektetési elemzés és pénzügyi elemzés tevékenységi engedély száma és kelte: EN-III-811/ július 07. Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés tevékenységi engedély száma és kelte: EN-III-50343/ január 10. Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank Címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. Levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777 2

3 9. Függőügynök igénybe vétele: A Reálszisztéma Zrt. befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenysége során függő ügynökök, valamint további közvetítők közreműködését veszi igénybe a Bszt. 5. 1(a) pontban meghatározott megbízás felvétele és továbbítása szolgáltatás közvetítésére. A függőügynökök felsorolását a Reálszisztéma Zrt. hatályos Üzletszabályzata tartalmazza. 10. Portfoliókezelési tevékenység A Reálszisztéma Zrt. a portfoliókezelési tevékenysége keretében az általa kezelt portfolióba tartozó pénzügyi eszközök esetében saját nevében, valamint a megbízó javára és terhére jár el. Portfoliókezelésre vonatkozó szerződés alapján a Társaság az ügyfél eszközeit előre meghatározott feltételek mellett, az ügyfél által adott megbízás alapján, az ügyfél javára pénzügyi eszközökbe kerülnek befektetésre és kezelésre azzal, hogy az ügyfél a megszerzett pénzügyi eszközökből eredő kockázatot és hozamot, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. Az ügyfél általános megbízást ad értékpapírból, illetőleg más pénzügyi eszközből befektetési állomány vételére, vagy eladására, és az ezekhez kapcsolódó jövedelmek beszedésére, újra befektetésére, az átvett eszközök értékének meg őrzésére és növelésére, az ügyfél számára optimálisan biztosítható hozam elérése érdekében. A Társaság a portfoliókezelési szolgáltatást csak az alkalmassági teszt elvégzését követően nyújtja, és csak olyan pénzügyi eszközt és ügyletet ajánl, amely az ügyfél számára a teszt alapján alkalmas, a Felek ennek megfelel ően határozzák meg a portfoliókezelési irányelveket. Portfoliókezelési tevékenység kizárólag a portfoliókezelt számlán található eszközökre vonatkozik. A Reálszisztéma Zrt. az egyes ügyfelek számára kezelt portfoliókat ügyfelenként és ha egy ügyfél számára több portfoliót is kezel portfoliónként tartja nyilván és kezeli. A Reálszisztéma Zrt. a portfoliókezelési tevékenysége keretében a leendőszerződőfél számára, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül vagy a lakossági ügyfél számára tájékoztatást ad a) a szerződésben meghatározott, az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz értékelésének gyakoriságáról és az értékelés módszeréről, b) az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek egy részéről vagy egészéről való rendelkezés tekintetében a portfoliókezelő szabad mérlegelési jogának részleteiről, c) arról a referenciaértékről, amelyhez képest az ügyfél portfóliójában lévőpénzügyi eszköz hozama meghatározásra kerül, d) az ügyfél portfóliójába kerülhetőpénzügyi eszközökről és az ezekre vonatkozóan végrehajtható ügyletekről, ideértve a kapcsolódó korlátozásokat, és e) a portfólió kezelése során érvényesülőcélkitűzésekről, a portfoliókezelőmérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről, és a portfoliókezelőmérlegelési jogát érintő korlátokról. 3

4 III. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK SZABÁLYAI 1. A Reálszisztéma Zrt. részére engedélyezett befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységeinek köre (a Bszt. szerint): Befektetési szolgáltatási tevékenységek: - (a) megbízás felvétele és továbbítása, - (b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára, - (c) sajátszámlás kereskedés, - (d) portfoliókezelés - (e) befektetési tanácsadás, - (g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül. Kiegészítőszolgáltatási tevékenységek: - (a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, - (b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, - (d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, - (e) a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történőkereskedés, - (f) befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, és 2. A megbízások elfogadásának helye, ideje A megbízások elfogadásának helye: Budapest, V. kerület Kossuth Lajos u. 4. szám alatti székhely, mely utcai frontról a Budapest, V., kerület Városház u. 1. szám felől is megközelíthető: Ügyfélszolgálati órák: Hétfő-Péntek: óráig; (Reálszisztéma értékpapírok: Hétfő-Péntek: óráig) Pénztári nyitva tartás: Hétfő-Csütörtök: 9-16 óráig; Péntek: 9-15 óráig Ügyfélszámlához kapcsolódó terhelési megbízások befogadásának határideje: Munkanapon belül: 9-15 óráig tárgynapi teljesítéssel óráig következőmunkanapon belüli teljesítéssel Értékpapírszámlához kapcsolódó terhelési megbízások befogadásának határideje: Munkanapon belül: 9-16 óráig tárgynapi teljesítéssel óráig következőmunkanapon belüli teljesítéssel 4

5 3. A megbízások elfogadásának és rögzítésének formái A Reálszisztéma Zrt. a megbízásokat az alábbi formákban fogadja el: a) Írásban személyesen ebben az esetben az Ügyfél a megbízást személyesen adja le a Reálszisztéma Zrt.nél megbízási jegyen, egyszerűsített megbízási jegyen, vagy bármilyen írásos formában, amiből a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi információ a Reálszisztéma Zrt. rendelkezésre áll. b) Írásban levélben, vagy telefaxon ebben az esetben az Ügyfél megbízása írásos formában levélben érkezik, vagy a megbízás szintén írásos formában telafaxon érkezik. Mindkét esetben a megbízásnak tartalmaznia kell az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat, a megbízás tárgyát képező értékpapír megnevezését, mennyiségét és árfolyamát. Fel kell tüntetni a megbízás lejáratát, a megbízás keltét és az Ügyfél aláírását. c) ben ebben az esetben az Ügyfél megbízásának egy előre meghatározott e- mail címre kell beérkezni. Az nek tartalmaznia kell minden, a b) pontban leírt adatot (kivéve aláírás) és ezen felül egy számokból álló kódot, amelyet az írásban megkötött keretszerződés aláírásakor vagy később, de személyesen az ügyfél jelöl ki. d) Szóban telefonon a megbízás telefonon történőfogadása esetén a megbízás felvevője a megbízás lényeges elemeiről írásbeli feljegyzést is köteles készíteni és azt a részleg vezetője részére bemutatni, aki a megbízás teljesítésér ől vagy - írásbeli megerősítést kérve - függőben tartásáról dönt. e) Elektronikusan interneten. A Reálszisztéma Zrt. a megbízások fogadására, a visszaigazolások küldésére, számlakivonatok megtekintésére, fedezetvizsgálat elvégzésére és opcionálisan adatszolgáltatásra elektronikus internetes kereskedési felületet üzemeltethet. Az ezen a felületen érkezőügyfélmegbízásokat a Reálszisztéma Zrt. elfogadja, amennyiben a megbízás tartalmaz minden olyan adatot, információt, ami a megbízás teljesítéséhez szükséges. Telefonon, -ben, illetve elektronikusan - interneten érkezőmegbízás esetén az esetleges félreértésből származó kár veszélyét az Ügyfél viseli. Erre a jogkövetkezményre a Reálszisztéma Zrt. az Ügyfél figyelmét felhívja. Az Ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon, telefax vagy számítógépes kapcsolat során előforduló tévedés, félreértés, vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem a Reálszisztéma Zrt. hibájából ered. A Reálszisztéma Zrt. a telefonon érkező megbízásokról készült hangfelvételt a megbízás megadását követőnaptári év 90. napjáig őrzi meg. Az őrzés ideje alatt a hangfelvételhez történő hozzáféréshez a Felügyeletnek, a Reálszisztéma Zrt. vezetőjének és az általa írásban meghatalmazott személynek van jogosultsága. A Társaság Ügyfelei az általuk és meghatalmazottjuk által adott megbízások hanganyagát meghallgathatják. Az Ügyfelek ilyen irányú igényüket az elektronikus úton rögzített megbízásokról készült nyilvántartások megtekintését követ ő8 napon belül kötelesek jelezni a Reálszisztéma Zrt. felé. A Reálszisztéma Zrt. a hozzáférési igény bejelentését követő 5 munkanapon belül, előreegyeztetett időpontban lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az adott hanganyag meghallgatására. 5

6 4. Az ügyfél számára végzett, illetőleg nyújtott, a befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy a kiegészítő szolgáltatásról szóló jelentés gyakorisága, időzítése és jellege A megbízások teljesítésének visszaigazolása A Reálszisztéma Zrt. az Ügyfelet a megbízás teljesítéséről legkésőbb a megbízás teljesülésének napját követőmunkanap végéig az alábbi módozatok közül legalább egyféleképpen értesíti: faxon, ben (üzletkötői vagy elektronikusan üzenet formátumú automatikus visszaigazoló rendszer használatával készített ), smsben, elektronikus - internetes kereskedési rendszeren keresztül vagy levélben. Számlakivonatok A Reálszisztéma Zrt. az értékpapír-számla forgalmáról és egyenlegéről évente egyszer, díjmentesen, a tárgyév december 31-i állapotnak megfelelően számlakivonatot küld. A számlavezető az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésre - a díjtáblázatban rögzített díj felszámítása mellet bármikor kivonatot készít. A műveletenkénti számlakivonat postai úton, lakcímre történő megküldését a Reálszisztéma Zrt. abban az esetben vállalja, amennyiben a számlatulajdonos ezt írásban kéri és az ehhez kapcsolódó díjtételt megfizeti. On-line tranzakció követés Az Ügyfél webbroker szolgáltatás igénybevétele vagy a számlakivonatok elektronikus lekérdezésére vonatkozó szerződés esetén folyamatosan követni tudja a számláján történt mozgásokat. Részletes szabályok A Reálszisztéma Zrt. által az Ügyfelei részére küldött jelentések további részletes adatait a mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza. 5. Eszközmegóvó intézkedések, befektető-védelmi rendszer Az ügyfél pénzügyi- és pénzeszközei megóvása érdekében tett intézkedések A Reálszisztéma Zrt. az Ügyfél tulajdonában lévőpénzügyi- és pénzeszközöket a saját eszközeitől elkülönítetten kezeli és azokat kizárólag az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használja. A Reálszisztéma Zrt. a kezelésében lévő, az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megilletőpénzügyi eszközzel és pénzeszközzel sajátjaként nem rendelkezhet és biztosítja, hogy az Ügyfél ugyanezen pénzügyi eszközről és pénzeszközről bármikor rendelkezni tudjon. A Reálszisztéma Zrt. ügyleti megbízást kizárólag az Ügyfélt ől vagy az általa meghatalmazott és a hatályos Üzletszabályzatban rögzített módon bejelentett személytől fogad el. A Reálszisztéma Zrt. biztosítja a megkötött ügylet, a vállalt kockázat (pozíció) rögzítését, és folyamatos követését. A Reálszisztéma Zrt. nyilvántartásait és a számlákat úgy vezeti, hogy a) azok pontosak legyenek és az ügyfelek pénzügyi eszközei és pénzeszközei állományáról mindenkor valós képet mutassanak, és 6

7 b) azok alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az ügyfél tulajdonában lévővagy őt megilletőpénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint a Reálszisztéma Zrt. saját pénzügyi eszköze és pénzeszköze elkülönített kimutatása. A Reálszisztéma Zrt. nyilvántartása alkalmas az Ügyfél által átadott vagy az ügyfelet megilletőpénzügyi eszköz és pénzeszköz állományának, illetőleg összegének minden időpontban történőmegállapítására. A Reálszisztéma Zrt. által az Ügyfelek pénzügyi- és pénzeszközei megóvása érdekében tett intézkedések és eljárások részletes bemutatását a mindenkor hatályos Üzletszabályzat tartalmazza. Befektető-védelmi rendszer A Reálszisztéma Zrt. törvényi kötelezettségének eleget téve július 22-én csatlakozott a Befektető-védelmi Alaphoz (BEVA). A BEVA a Reálszisztéma Zrt. által július 1. napját követően megkötött, biztosított szerződésből eredőkövetelés befagyása esetén kártalanítja a Reálszisztéma Zrt. Ügyfeleit. Az Alap által nyújtott biztosítás a Reálszisztéma Zrt. által folytatott bizományosi, kereskedelmi, portfoliókezelési, értékpapír letétkezelési és letéti őrzési, értékpapír- és ügyfélszámla-vezetési tevékenység keretében megkötött szerződésből eredő azon követelésre terjed ki, amelyek megkötésére a tagsági jogviszony fennállása alatt került sor. A biztosítás nem vonatkozik olyan ügyletből eredőkövetelésre, mely esetében bíróság jogerősen megállapította, hogy a befektetés forrása bűncselekményből származik. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletekből eredőpénzkövetelésre sem, amely nem euróban vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn. A BEVA biztosítása nem terjed ki továbbá a./ az állam, b./ a költségvetési szerv, c./ a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévőgazdasági társaság, d./ a helyi önkormányzat, e./ az intézményi befektető f./ kötelezővagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetővédelmi Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, g./ az elkülönített állami pénzalap, h./ befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, i./ a Hpt-ben meghatározott pénzügyi intézmény, j./ az MNB, és k./ a BEVA tagjánál vezetőállású személy, a BEVA tagjánál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá l./ a BEVA tagjában öt százalékot elérővagy azt meghaladó közvetlen, illetve közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezőgazdálkodó szervezet, vagy természetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőjének követeléseire. 7

8 A k./-l./ pontokban meghatározott ok akkor zárja ki a kártalanítást, h a az a kártalanítási igény alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kártalanítási igény benyújtásáig terjedőidőszakban vagy annak egy része alatt fennállt az Alap azon tagjánál, amellyel kapcsolatba kártalanítási eljárásra kerül sor. A BEVA kártalanítási kötelezettségének fennállása esetén a Reálszisztéma Zrt. köteles a kártalanítási igény elbírálásához szükséges adatokat haladéktalanul előállítani és a BEVA rendelkezésére bocsátani. A BEVA jogosult minden olyan adathoz személyesen is hozzáférni, amely a kártalanítási kötelezettségének felméréséhez szükséges. A kártalanítás megállapítására a befektetőerre irányuló kérelme alapján kerül sor. A kérelem formáját a BEVA meghatározhatja. A kérelmet a befektetőaz igényérvényesítés elsőnapjától számított egy éven belül terjesztheti elő. Ha a befektetőmenthetőokból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni, a kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthetőelő. A BEVA a kártalanításra jogosult befektetőrészére követelését személyenként és BEVA tagonként összevontan - legfeljebb EUR, azaz húszezer EUR összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az euróban meghatározott összeghatárnak forintra történőátszámítása a felszámolás kezdőidőpontjának napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik. A BEVA által fizetett kártalanítás mértéke Ft, azaz egymillió forint összeghatárig 100%, e felett Ft (egymillió forint) és az e feletti rész 90%-a. A BEVA a kártalanítást pénzben nyújtja. A BEVA által elbírált és alapos kártalanítási követelés kifizetésére az elbírálás időpontját követőlegkésőbb 90 napon belül kerül sor, mely határidőegy alkalommal további 90 nappal meghosszabbítható. A BEVA szervezetére és működésére vonatkozó további részletes szabályokat, valamint a BEVA-ra vonatkozó további információkat a Tőkepiaci Törvény, illetve a BEVA hivatalos Internetes honlapja (www.bva.hu) tartalmazza. 6. A Reálszisztéma Zrt. összeférhetetlenségi politikájának összefoglaló leírása Az összeférhetetlenségi politika célja Az összeférhetetlenségi politika célja, hogy meghatározza azokat az elveket és szervezeti kereteket, amelyek megakadályozzák azt, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban olyan összeférhetetlenségi helyzet keletkezzen, amely hátrányt okozhat az ügyfeleknek. Az összeférhetetlenségi politika a) megjelöli azokat a körülményeket, amelyek adott befektetési szolgáltatási tevékenység vagy a kiegészítő szolgáltatás esetében olyan érdekkonfliktushoz vezetnek vagy vezethetnek, amely az ügyfélre nézve hátrányos következménnyel járhat, és b) tartalmazza azon részletes eljárási szabályokat és intézkedéseket, amelyek az a) pontban meghatározott érdekkonfliktus kezelését célozzák. 8

9 Az ügyfeleink számára potenciális hátránnyal járó összeférhetetlenségi helyzetek a következőérintettek között merülhetnek fel: Ügyfeleink és Társaságunk között, Ügyfeleink és Társaságunk vezető állású személyei valamint alkalmazottai (továbbiakban: alkalmazott) között, Társaságunk egyes Ügyfelei között, Társaságunk alkalmazottai és a Társaság között. A Társaság és a Reálszisztéma Cégcsoport másik tagja között Társaság által igénybevett közvetítők/közreműködők és a Társaság között Társaság által igénybevett közvetítők/közreműködők és Ügyfeleink között A Társaság kiszervezett tevékenységét végzők és a Társaság között Szervezeti keretek: Az összeférhetetlenségi helyzetek kezelésére és azonosítására létrehoztuk a Compliance Szakterületet, amely felelős a fenti elvek betartatásának ellenőrzéséért, az összeférhetetlenségi politika rendszeres karbantartásáért, a potenciális összeférhetetlenségi helyzetek azonosításáért és az esetlegesen felmerülőkonkrét összeférhetetlenségi helyzetek kezeléséért, valamint az azonosított és kezelt összeférhetetlenségi helyzetek nyilvántartásáért. 7. A Reálszisztéma Zrt. Legkedvezőbb Végrehajtási (best execution) politikájának összefoglaló leírása Hatékony legjobb teljesítés (best execution) követelménye A Társaság az ügyfélmegbízások teljesítése során minden ésszerűlépést megtesz annak érdekében, hogy a végrehajtás színvonalát a legkedvezőbb végrehajtási politika keretein belül maximalizálja. Az ügyfél megbízása legkedvezőbb teljesítésének minősül, ha a teljesítésre a végrehajtási politika előírásai szerint kerül sor. A legkedvezőbb végrehajtási politikában rögzített, a lehetőlegjobb eredmény elérését célzó eljárás követését megakadályozhatja, ha az ügyfél a megbízás teljesítésére vonatkozóan speciális intsrukciókat ad a Társaságnak. Ebben az esetben a Társaság a végrehajtási politikát csak az ügyfél által meg nem adott paraméterekre alkalmazza. A teljesítés színvonalát meghatározó tényezők és azok relatív súlya A legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a következőszempontokat vizsgáljuk: a) a megbízás tárgyát képezőpénzügyi eszköz árát (nettó ár), b) a megbízás költségét, c) a megbízás végrehajtásának időigényét, d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét, és e) a megbízás nagyságrendjét. A fentebb felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál a Reálszisztéma Zrt. a következőszempontokat vizsgálja: a) a megbízás tárgyát képezőpénzügyi eszköz tulajdonságait, b) a megbízás természetét, c) az ügyfél a Bszt szerinti minősítését, és 9

10 d) azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyzővagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet (a továbbiakban: végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható. A Társaság a végrehajtási politikájában rögzíti az egyes pénzügyi eszközök vonatkozásában a kiválasztható teljesítési helyek azon legszűkebb körét, amelyek a best execution elv érvényesülését biztosítják. A kereskedési helyek köre dönti el, hogy szükséges-e további tényezők figyelembe vétele a hatékony legjobb teljesítéshez. Egyetlen kereskedési hely esetén a megbízás teljesítése behatárolt, így a teljesítés egyben a legjobb teljesítésnek minősül. Ha a megbízás több, a Társaság szabályzatában felsorolt végrehajtási helyszínen is teljesíthető, a best execution követelmény teljesítése vonatkozásában kiindulópontnak a nettó árat tekintjük. Az összehasonlításban figyelembe kell venni az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggőköltségeit. A Társaság az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és költségeit nem határozhatja meg úgy, hogy azzal a megbízások teljesítésének összehasonlítása során az egyes végrehajtási helyszínek között indokolatlan és méltánytalan különbséget eredményezzen. A Legkedvezőbb Végrehajtási politikáját a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri és évente egy alkalommal értékeli a megbízások legkedvezőbb végrehajtásának teljesülése szempontjából. Ezen túlmenően a Társaság akkor is felülvizsgálja a végrehajtási politikáját, ha olyan tényszerűváltozás következik be, amely befolyásolja a best execution elv érvényesülését. IV. A LEENDŐ SZERZŐDŐ FÉL TULAJDONÁBAN LÉVŐ VAGY ŐT MEGILLETŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZ ÉS PÉNZESZKÖZ KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI 1. Harmadik fél kezelésében álló eszközök A Reálszisztéma Zrt. a befektetési szolgáltatások és kiegészítőszolgáltatások nyújtása során jogosult vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy szolgáltatásait igénybe venni (így különösen a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt., más bankok, befektetési vállalkozások és letétkezelők szolgáltatásait). A Bszt. 59. (1), illetve a Bszt. 60. (4) bekezdése szerint a befektetési vállalkozás az ügyfél pénzügyi eszközének letéti őrzésére, illetve az ügyfél pénzeszközének elhelyezésére harmadik személlyel megállapodást köthet, a közreműködő kiválasztása során a befektetési vállalkozás a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. A Reálszisztéma Zrt. által igénybe vett harmadik fél szolgáltatók listája a IV.2. pontban található. A Reálszisztéma Zrt. jogosult továbbá, saját döntése szerint, az Ügyfél tulajdonában álló és harmadik személy letétkezelőnél elhelyezett értékpapírokat az egyes letéti helyek között átcsoportosítani. 10

11 Az értékpapír letéti számlára kerülőértékpapírokat a Reálszisztéma Zrt. az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában egynemű dologként kezelteti és ún. gyűjtőelvi tárolásban őrizteti, illetve tartatja nyilván. A gyűjtőelven letétbe helyezett értékpapírokat a Reálszisztéma Zrt. vagy az általa igénybe vett letétkezelő, a saját vagyonától elkülönítetten köteles nyilvántartani és kezelni. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a gyűjtőelvi tárolás esetében az Ügyfélnek, mint az értékpapírok tulajdonosának csak az értékpapírszámlán j óváírt mennyiség tekintetében keletkezik követelése az értékpapír egyedi címletének és sorszámának megjelölése nélkül. A belföldi vagy külföldi harmadik személy letétkezelőáltal nyújtott szolgáltatásért a Reálszisztéma Zrt. minden esetben felelősséget vállal és az Ügyfelei tulajdonában lévő értékpapírokat mindenkor Ügyfélre lebontva ki tudja mutatni. A Reálszisztéma Zrt. az ügyfél tulajdonát képezővagy őt megilletőpénzügyi eszköz kezelésével kapcsolatosan a) ha a lakossági ügyfél tulajdonában álló vagy őt megilletőpénzügyi eszköz vagy pénzeszköz a Reálszisztéma Zrt. nevében eljáró harmadik fél kezelésébe kerülhet, tájékoztatást ad erről a lehetőségről, a befektetési vállalkozást a székhelye szerinti állam joga alapján e harmadik személy tevékenységért terhelő felelősségéről, valamint a harmadik fél esetleges fizetésképtelenségének az ügyfélre vonatkozó következményeiről, b) ha a székhelye szerinti vagy a harmadik személy székhelye szerinti állam joga alapján a lakossági ügyfél tulajdonát képezővagy őt megilletőpénzügyi eszköz harmadik fél kezelésében lévőgyűjtőszámlára kerülhet, tájékoztatja az ügyfelet erről a lehetőségről és kifejezetten jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, c) ha a székhelye szerinti állam vagy a nevében eljáró harmadik személy székhelye szerinti állam joga nem teszi lehet ővé a lakossági ügyfél tulajdonát képezővagy őt megillető pénzügyi eszközök és a Reálszisztéma Zrt. vagy a nevében eljáró harmadik személy saját eszközeinek elkülönített kezelését, tájékoztatást ad erről a tényről, valamint kifejezetten és jól érthetően felhívja a figyelmet az ebből adódó kockázatokra, d) ha az ügyfél tulajdonát képezővagy őt megilletőpénzügyi eszköz vagy pénzeszköz olyan számlára kerül, amelyre vonatkozóan az egyébként a Reálszisztéma Zrt. és az ügyfél között fennálló szerződésre irányadó jogtól eltérő jog érvényesül, tájékoztatja az ügyfelet az ebből adódó, az ügyfél jogaira és kötelezettségeire irányadó szabályok eltéréséről. 11

12 2. Harmadik fél fizetésképtelensége esetére vonatkozó szabályok: A Reálszisztéma Zrt. a közreműködőért akként felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha az Ügyfél maga jelöli ki azt a harmadik személyt, akinek a közreműködésével kell a megbízást teljesíteni. Ebben az esetben a Reálszisztéma Zrt. mentesül a felelősség alól, ha a megbízási szerződés teljesítése során a harmadik személyt a megbízás teljesítésével összefüggésben megfelelőutasításokkal látta el. Ezen túlmenően az Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. 3. A Reálszisztéma Zrt. által igénybe vett harmadik fél szolgáltatók listája és kereskedési helyszínek Letétkezelőink, alletétkezelőink: KELER Zrt. MKB Bank Zrt. Saxo Bank A/S, Denmark Ecetra Central European E- Finance AG, Wien Raiffeisen Bank Zrt. CIB Bank Zrt. K&H Bank Zrt. Kereskedési helyszínek: Közvetlen tőzsdetagság: BÉT (Budapesti Értéktőzsde) Reálszisztéma Zrt. saját számlás kereskedés Saxo Bank A/S Brokerjet (Ecetra Central European E- Finance AG,) OTC bankok, értékpapír-kereskedőtársaságok (MKB Bank, OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt, Citibank Zrt, CIB Bank Zrt, FHB Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt.) 4. A Reálszisztéma Zrt. biztosítéki kötelezettsége és beszámítási joga A Reálszisztéma Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatási és kiegészítőszolgáltatások nyújtásáért az Ügyfél által fizetendődíjak és jutalékok, valamint az Ügyféllel szemben fennálló egyéb követelések mértékéig a Reálszisztéma Zrt-nek óvadéki joga van az Ügyfél pénzszámlájának pozitív egyenlege erejéig, illetve az Ügyfél értékpapír letéti számláján, illetve értékpapírszámláján lévőpénzügyi eszközein. Az óvadéki joggal a Reálszisztéma Zrt. csak külön felszólítás után és csak abban az esetben élhet, ha az Ügyfél ügyfélszámlájáról követelését nem tudja kielégíteni. A Reálszisztéma Zrt. az Ügyfél ügyfélszámlájának vezetéséért, pénz- és értékpapírforgalma lebonyolításáért a mindenkori Díjtáblázat szerinti, illetve az Ügyfélnek biztosított egyedi jutalékokat és díjakat számítja fel, melyekkel a Reálszisztéma Zrt. esedékességkor az Ügyfél külön rendelkezése nélkül az Ügyfél ügyfélszámláját megterheli. 12

13 A Reálszisztéma Zrt. biztosítéki kötelezettségére, illetve beszámítási jogosultságára vonatkozó további rendelkezéseket a Reálszisztéma Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata tartalmazza. V. A SZERZŐDÉSBEN FOGLALT ÜGYLETBEN ÉRINTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZZEL, VALAMINT AZ ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 1. A pénzügyi eszközzel, ügylettel kapcsolatos tudnivalók A kínált szolgáltatásra szóló szerződés megkötését és a megbízás végrehajtását megelőzően, annak érdekében, hogy az Ügyfél számára valóban a megfelelőpénzügyi eszköz, illetve ügylet kerüljön ajánlásra, Társaságunk meggyőződik arról, hogy a kínált szolgáltatás a leendőszerződőfél, Ügyfél számára megfelelő-e, illetve alkalmas-e a körülményeihez igazodó befektetési elvárásai, döntései megvalósítására. Ennek során Társaságunk felméri az Ügyfél veszteségviselő képességét, vagyis azonosításra kerülnek azon Ügyfelek, akik alacsony tőkeveszteséget hajlandóak és képesek elszenvedni. Mivel Társaságunk a befektetési tanácsadási, illetve portfoliókezelési tevékenységet általában egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységgel együtt komplex szolgáltatásként nyújt az Ügyfelei részére, az alkalmassági tesztet és a megfelelési tesztet egy kérdőív keretében készítette el, melyet a szerződés megkötését vagy keretszerződés esetében a megbízás végrehajtását megelőzően töltet ki az ügyféllel és értékel Társaságunk. A Reálszisztéma Zrt. a pénzügyi eszközre, illetve az ügylet kockázatára vonatkozó tájékoztatás során - az Ügyfél minősítésének, valamint az előzetes tájékozódás során feltártak megfelelőfigyelembevételével - kitér a) a pénzügyi eszköz kockázatára, ideértve a t őkeáttétel lényegére és hatásaira vonatkozó tájékoztatást és a teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének kockázatára vonatkozó felhívást, b) a pénzügyi eszköz piaci helyzetére, c) a pénzügyi eszköz árának volatilitására, illetve a piac elérésében tapasztalható esetleges korlátokra, d) a pénzügyi eszköz szerződéskötés időpontját megelőző időszakra vonatkozó árfolyam-alakulására. Amennyiben az Ügyfél úgy ítéli meg, hogy a fentieknek megfelelően nyújtott információk nem megfelelőek vagy nem elégségesek a pénzügyi eszköz, illetve az ügylet kockázatának megítéléséhez, úgy azt a megbízás megadásának id őpontjában jeleznie kell a Reálszisztéma Zrt-nek. Ennek hiányában a Reálszisztéma Zrt. úgy tekinti, hogy az Ügyfél a Bszt. által előírt minden, a pénzügyi eszközre, illetve az ügylet kockázatára vonatkozó előzetes tájékoztatást megkapott, azaz a Reálszisztéma Zrt. minden tekintetben eleget tett a Bszt. szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének. 13

14 Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a Reálszisztéma Zrt. valamennyi olyan instrumentum vonatkozásában, amelyre ügyletet kívánnak kötni, nincs feltétlenül megfelelőinformáció birtokában. Ebben az esetben az Ügyfélnek döntését ennek figyelembe vételével kell meghoznia és elképzelhet ő, hogy a nem elégséges információ miatt nem ismert valamennyi releváns kockázat. Felhívjuk továbbá Ügyfeleink figyelmét, hogy minden döntés meghozatala előtt az adott instrumentum kibocsátási tájékoztatójában foglaltak is irányadók. Amennyiben a Reálszisztéma Zrt. részt vesz a forgalomba hozatalban, a tájékoztatók az Ügyfél rendelkezésére állnak a kibocsátáskor meghirdetett közzétételi helyeken. Amennyiben az Ügyfél olyan instrumentumra kíván ügyletet kötni, amely tőke- és hozamgaranciát, illetőleg tőke/hozamígéretet tartalmaz, ennek feltételeit megtalálja az egyes kibocsátási dokumentumokban. 2. Tájékoztatás a kockázatokról, piaci működésről A befektetések jövőbeli hozama nem látható előre pontosan. Elképzelhető, hogy a piaci környezet kedvezőbben, kedvezőtlenebbül alakul, mint ahogyan vártuk, egy-egy váratlan hír, esemény előre nem látható módon befolyásolhatja befektetésünket, így várakozásainkhoz képest magasabb, vagy alacsonyabb hozamot realizálhatunk, sőt akár veszteségünk is keletkezhet. Ezen bizonytalanságok jelentik befektetéseink kockázatát. A befektetések kockázatát két részre oszthatjuk: a) a piac egészének ingadozásából származó piaci kockázatra, és b) az egyes befektetések ingadozásból származó egyedi kockázatra. A piaci kockázat a minden befektetési eszközre, vállalatra egyaránt ható, az egész gazdaságra kiterjedőkockázatokból származik, melyet befolyásol különösen: a gazdaság (világgazdaság, az ország, a régió gazdaságának) növekedése az üzleti bizalom az infláció a kamatkörnyezet az államháztartás egyensúlya a jövővel kapcsolatos várakozások bizonytalansága, stb Az egyedi kockázat csak az adott befektetési eszközt, vállalatot körülvevő kockázatokból fakad, melyet befolyásol különösen az adott instrumentum: működésének hatékonysága növekedése piaci részesedése jelenlegi és jövőben várható eredménye a management kompetenciája stratégiája, stb Egy befektetési eszköz kockázatának a mértékét árfolyamának változékonysága, volatilitása mutatja meg. A volatilitás az árfolyam ingadozásának mértékét, változékonyságának a gyakoriságát mutatja. Minél nagyobb amplitúdójú az árfolyam ingadozása, illetve a változások gyakorisága, annál magasabb volatilitású, kockázatú befektetésről beszélünk. 14

15 Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét annak kockázatára, hogy befektetéseik során fennállhat annak is a lehetősége, hogy a teljes befektetett összeget elveszítik, illetőleg az ügylettípustól függően további összegek, fedezetek rendelkezésre bocsátása válhat szükségessé. A megbízások megadása, az ügyletek megkötése előtt mindenképpen mérlegelje e kockázati tényezőt is. Az egyes ügylettípusokkal kapcsolatos főbb kockázatokat - beleértve a tőzsdei és tőzsdén kívüli, valamint az azonnali és származékos ügyletekre vonatkozó kockázatokat is - a Reálszisztéma Zrt-vel kötött keretszerződéseinek kockázatfeltáró nyilatkozatai is tartalmazzák, kérjük ezek gondos átvizsgálását annak érdekében, hogy felelős befektetési döntést hozzanak. 3. A tőkeáttétel A tőkeáttétel lényegére és hatásaira vonatkozó tájékoztatás, illetve a pénzügyi eszközzel kapcsolatos letéti követelmény vagy hasonló kötelezettség érvényesülésére vonatkozó tudnivalók a Reálszisztéma Zrt. mindenkor hatályos üzletszabályzatában, valamint azok mellékleteiben találhatók. 4. Letéti követelmények Ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az Üzletszabályzat, valamint a kapcsolódó keretszerződések tartalmazzák. Kérjük ezek gondos áttanulmányozását a döntés meghozatala előtt. VI. A SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ VALAMINT AZ EGYES ÜGYLETEK MEGKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ, AZ ÜGYFELET TERHELŐKÖLTSÉGEK ÉS DÍJAK A pénzügyi eszközök Ügyfél általi megszerzésével, tartásával, a Reálszisztéma Zrt. által nyújtott szolgáltatásról szóló szerződések létrehozatalával, fenntartásával és teljesítésével kapcsolatosan - ideértve a keretszerződés alapján adott megbízáshoz kapcsolódóan - viselendő minden költség és díj jegyzékét a Reálszisztéma Zrt mindenkor hatályos Üzletszabályzata, illetve annak mellékletét képező Díjjegyzék tartalmazza. Az üzletszabályzat és annak részeként a Díjjegyzék a Reálszisztéma Zrt internetes honlapján (www.rbrokerhu), illetve a Reálszisztéma Zrt ügyfélszolgálati helyiségeiben a nyilvánosság számára elérhető. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a szerződésben meghatározott pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet kapcsán olyan költség, illetve adófizetési kötelezettség is keletkezhet, amely megfizetése nem a Reálszisztéma Zrt-n keresztül történik. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a fentiekben közreadott információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A jelen Tájékoztatóban összefoglalt információkról bővebben a Reálszisztéma Zrt. honlapján Ügyfél tájékoztatás menüpont alatt olvashat. 15

Tájékoztató a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Tájékoztató a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOKRÓL, AZ ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tájékoztató a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Általános tájékoztató hirdetmény

Általános tájékoztató hirdetmény 1 Általános tájékoztató hirdetmény I. Általános tájékoztatási kötelezettségek: 1. A Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó általános információk: Befektetési vállalkozás neve:

Részletesebben

A Hungar ograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zr t. Elozetes táj ékoztatój a

A Hungar ograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zr t. Elozetes táj ékoztatój a A Hungar ograin Tozsdeügynöki Szolgáltató Zr t. Elozetes táj ékoztatój a 1 I. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Hungar ogr ain Tozsdeügynöki Szolgáltató Zr t. (továbbiakban: Társaság) eleget tegyen

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

3. SZÁMÚ HIRDETMÉNY. Hatálybalépés: 2015. május 14augusztus 05.

3. SZÁMÚ HIRDETMÉNY. Hatálybalépés: 2015. május 14augusztus 05. 3. SZÁMÚ HIRDETMÉNY a Magyar Posta Befektetési Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról az ügylet előtti tájékoztatás keretében Hatálybalépés: 2015. május 14augusztus 05. Közzététel: 2015. augusztus 04május

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerződéskötések előtti tájékoztatás keretében (2013. január 02.

HIRDETMÉNY a CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerződéskötések előtti tájékoztatás keretében (2013. január 02. HIRDETMÉNY a CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerződéskötések előtti tájékoztatás keretében (2013. január 02.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendő Ügyfelünk! A CODEX Tőzsdeügynökség

Részletesebben

2. Alapvető tudnivalók a Raiffeisen Bank Zrt.-re vonatkozóan

2. Alapvető tudnivalók a Raiffeisen Bank Zrt.-re vonatkozóan ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban 1. Bevezető Az Európai Unió (EU) több országában a pénzügyi eszközök piacairól szóló új szabályok (Markets

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. és 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 A Társaság Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet/ Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYE SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÓ A SOPRON BANK ZRT. BEFEKTETÉSI- ill. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSÁT IGÉNYBE VENNI KÍVÁNÓ ÜGYFELEK ÉS JÖVŐBENI ÜGYFELEK RÉSZÉRE TARTALOM 1. A Sopron Bankra vonatkozó

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. INTERNET TRADER ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. INTERNET TRADER ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. INTERNET TRADER ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata Jelen üzletszabályzatot a Társaság Igazgatósága 2014. július 1-én jóváhagyta. Hatályos: Kiadta: 2014. július 2. Gyarmati

Részletesebben

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. március 31. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. március 31.

Részletesebben

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata

BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata BSZ-15 A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletszabályzata Jelen üzletszabályzatot a Társaság Igazgatósága 2014. február 11-én jóváhagyta. Hatályos: Kiadta: 2014. február 12. Gyarmati

Részletesebben

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA I. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai: Cégnév: Magyar

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5.

ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA v.1.5. Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. 2/18.11.2014. 2/03.12.2014.

Részletesebben

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive, továbbiakban MiFID

Részletesebben

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA. Magyar Posta Befektetési Zrt.

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA. Magyar Posta Befektetési Zrt. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA I. A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános adatai: Cégnév: Magyar

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. október 1. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben