MINŐSÉG ÉS SZÍNVONAL A KÖZTERHEK KÖRÉBEN ÉS A SZÁMVITELBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉG ÉS SZÍNVONAL A KÖZTERHEK KÖRÉBEN ÉS A SZÁMVITELBEN"

Átírás

1 MINŐSÉG ÉS SZÍNVONAL A KÖZTERHEK KÖRÉBEN ÉS A SZÁMVITELBEN DR. KENYERES SÁNDOR CÍMZETES EGYETEMI DOCENS OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ

2 A MINŐSÉGRŐL

3 MINŐSÉG ÉS MENNYISÉG KVALITÁS[qualis?; milyen?; régiesen: minő?] Valaminek értékelését is magában foglaló jellege Filozófia(i kategória): a dolgok lényegét jellemző tulajdonságok összessége KVANTITÁS[quantis?; mennyi?] Anyagnak, tömegnek mérhető vagy megszámlálható nagysága Filozófia(i kategória): az anyagi világ sajátságainak mérhető volta, mint meghatározó és jellemző kategória

4 SZÍNVONAL ÉS RANGSOR A minőség megnyilvánulásainak rendezettsége, számszerűsítése A minőség mennyiségi jellegű jellemzése SZÍNVONAL, nívó Valaminek a felső szintje Valaminek a körülményekhez, illetve más, vele összefüggő dologhoz viszonyított állapota, minősége RANGSOR Képességek, teljesítmények szerinti besorolás Csoportok, amelyek viszonya egymáshoz számszerűen rendezett

5 MINŐSÉG A SZERVEZETEKBEN Szervezet által nyújtott output minősége Minőség ügyre önálló, a belső hierarchián kívüli szervezeti egység QUALITY MANAGEMENT A minőség fenntartása és növelése a cél A kibocsátott output (termék) minőségének ellenőrzése A nem megfelelő minőség kijavítása, vagy más kompenzálás A termelési folyamatba visszacsatolás Minőséggel kapcsolatos, hasonló fogalom és szervezeti egység COMPLIANCE Megfelelőség [szabványnak, jogszabálynak, etikai elvnek] Mi a helyzet a kis szervezetekkel? Nincs minőségmenedzsment!

6 SORRENDISÉG MENNYISÉG MINŐSÉG Minőségi szinten belül nincs értelme a rendezésnek, az mennyiségi jellemzés lenne. Egy rendszer elemeinek minőségi szintje közel azonos. SAKK: Élő pontszám

7 A SZAKTEVÉKENYSÉGRŐL

8 SZAKTEVÉKENYSÉG SZAKTEVÉKENYSÉG: képzettséget és gyakorlatot igénylő tevékenység KÉPZETTSÉG: valamely ismeretkörben szerzett jártasság, tanultság VÉGZETTSÉG: iskolai, szakmai tanulmányok megfelelő szintű elvégzése Bizonyítvány: tanulmányi eredményeket részletezve tartalmazza Oklevél (diploma): eredmény szintjét tartalmazza Kiállítható cím adományozásról is SZAKMA: azonos szaktevékenységek szervezett rendszere CÉH: azonos szaktevékenységűek érdekvédelmi szervezete KAMARA: szakma érdekvédelmi (köz)testülete

9 SZAKMA KÜLSŐ RENDSZERE SZAKMA KÜLSŐ RENDSZERE A szakma tárgya elhatárolható más szakmák tárgyától, önállóan meghatározható A szakmára szükség van, társadalmi igényt elégít ki A szakmának van közélete: nyílt, nyilvános fórumon lehet véleményt cserélni A szakmának van képzési rendszere: Léteznek tudásszintek, vizsga követelmények Azok teljesítése a nyilvánosság által megítélhető SZABÁLYOZOTT SZAKMA Állami szabályozás alapján gyakorolható szakma Működési körülmények, végzettség, képzettség, stb. Képzés, szakképzés, vizsga, stb.

10 SZAKMA BELSŐ RENDSZERE SZAKMA BELSŐ RENDSZERE A szakmának van elmélete, módszertana A szakmának van kialakult gyakorlata, és az nem mond ellent az elméletének A szakmának vannak objektív összehasonlító eljárásai A szakmának van sajátos nyelvezete, terminológiai rendszere SZAKEMBEREK A szakembereknek van rendszeres továbbképzése A szakembereknek van minősítési rendszere

11 A SZAKTERÜLETEKRÓL

12 SZAKMÁK a KÖZTEHERVISELÉSBEN KÖZTEHERVISELŐK részéről Adótanácsadó Jövedéki ügyintéző Társadalombiztosítási ügyintéző Termékdíj ügyintéző Vámügyintéző Okleveles adószakértő Adóellenőrzési, forgalmi adó, jövedelem adó, nemzetközi Adószakértő: adományozott cím Adójogi szakjogász?

13 SZAKMÁK a KÖZTEHERVISELÉSBEN HATÓSÁG részéről Adóigazgatási ügyintéző Adóigazgatási revizor Társadalombiztosítási revizor Pénzügyi nyomozó Vámigazgatás szervező, vámigazgatási tiszt IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS részéről Igazságügyi szakértő Adó- és járulék, jövedéki, vám Szakjogász Pénzügyi, adójogi

14 SZÁMVITELI SZAKMÁK Mérlegképes könyvelő Államháztartási, egyéb szervezeti, IFRS, pénzügyi szervezeti, vállalkozási Asszisztensi szakmák Bérügyintéző Pénzügyi ügyintéző Számviteli ügyintéző Okleveles könyvvizsgáló Könyvvizsgáló asszisztens Igazságügyi szakértő Igazságügyi könyvszakértő Okleveles pénzügyi revizor [új OKJ: megszűnt]

15 KAPCSOLAT A SZAKMA CSOPORTOK KÖZT Közteher meghatározáshoz előnyös a számviteli ismeret Társasági adó, helyi iparűzési adó, de néhány közteherhez nem szükséges Vagyongyarapodási vizsgálthoz nem kell [kettős] könyvvitel! Események számviteli rögzítéséhez előnyös a közteher ismeret Elszámolhatók a közterhek, meghatározható MSZE Bonyolult köztehertényállások elemzése kívül esik ezen a körön Egymást támogató, mellérendelt szakmák! IFRS bevezetése közös feladat és felelősség!

16 CSOPORTOSÍTÁS

17 CSOPORTOK ADÓHATALOM [KÖZTEHER ELŐÍRÓ] Jogfennhatósága alá tartozók körében közterhet írhat elő Felügyeli és ellenőrzi az adóhatóságát ADÓHATÓSÁG [KÖZTERHEK REALIZÁLÓJA] Közigazgatás önálló része Jogalkalmazó szervezet, de jelentős a jogalkalmazói jogképződés ADÓZÓ [KÖZTEHERVISELŐ, KÖZTEHER ALANY] Természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet Nincs intézményes képviselete [TB önkormányzat megszűnt] MÉDIA [TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS, ÖNÁLLÓ HATALMI ÁG] Tömeg tájékoztatás: hiteles információk nyilvánosságra hozatala Tömeg befolyásolás : valamilyen cél érdekében

18 ADÓHATALOM Részei TÖRVÉNYHOZÁS Állami Számvevőszék KÖZIGAZGATÁS Adóhatóság sajátos szerepe miatt külön tárgyalandó IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FÜGGETLEN ELLENŐRZŐ INTÉZMÉNYEK Alkotmánybíróság Ombudsman Költségvetési Tanács Etikai Tanács

19 ADÓHATÓSÁG ADÓHATALOM szervezeti egysége Jogalkalmazó Jogszabályok gyakorlati alkalmazása: belső eljárási rendek, módszertanok Gyakorlatot határoz meg: nyomtatványok Jogalkalmazói jogképződésben élen jár Kontroll Adóhatalom: felügyelet Igazságszolgáltatás: Közigazgatási Bíróság Ellenőrző intézmények: Alkotmánybíróság, ombudsman Média: tájékoztat, értékel, hangulatot kelt Civil kontroll Munkavállalói szakszervezetek Szakmai szervezetek Társadalmi szervezetek Kialakult társadalmi gyakorlat, nem szemérmes közgazdaságtan

20 ADÓZÓK Laikus tömeg, nincsenek minőségi kritériumai, ez társadalmi adottság Egyedi, azonos vagy hasonló döntés => társadalmi hatás Korlátozott eszköztár az akarat kifejezésére Eszköztár Politikai vélemény választáskor Állampolgári engedetlenség Formális jogkövetés, de más gyakorlat [nem szemérmes közgazdaságtan] Népmozgalom, forradalom Kontroll A hatalmi ágak ráhatása Civil kontroll Szakmai szervezetek Társadalmi szervezetek Mozgalmak

21 TEVÉKENYSÉGEK MINŐSÉGE

22 JOGALKOTÁS [TÖRVÉNYKEZÉS] Jogszabály előkészítés Tartalmi előkészítés: közgazdaság, információszervezés, számvitel Nyelvi előkészítés: precíz, eléggé kifejező, (köz)érthető Jogszabály konkrét megalkotása Törvény: parlament, laikusok szavaznak [mi a jogalkotói szándék?] Rendelet: politikus adja ki, szakapparátus készíti elő Kontroll Jogász szakmai: Alkotmány bíróság Tartalmi kontroll: hivatalos szaktestület (Költségvetési Tanács) Etikai összeférhetetlenség: jogalkotásban résztvevők személyi érdekeltségébe esik-e az alkotott szabály Civil kontroll Szakmai szervezetek Társadalmi szervezetek A kialakuló társadalmi gyakorlat

23 IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS Független hatalmi ág Bíróság: hatósági döntések [határozatok] perbeli értékelése Kúria: Bírósági döntések felülvizsgálata Ügyészség: büntető ügyekben közvádló Képviselők: az eljárásokban, a szereplők érdekében eljárók Ügyvéd, jogtanácsos, stb. Döntések konzisztenciája Azonos tényállás eredménye lényegében azonos minden bíróság előtt Jogegységi határozatok Kontroll Ellenőrző testületek: Alkotmánybíróság Média: döntések kommentálása, értékelése Civil kontroll Szakmai szervezetek Társadalmi szervezetek

24 KÖZIGAZGATÁS Jogszabály előkészítés Rendelet, egyéb jogforrás konkrét megalkotása Adóhatóságok felügyelete Felügyelet a joggyakorlat felett Személyügyi ráhatás Kontroll Igazságszolgáltatás: Bíróság, ügyészség Média: tájékoztat, véleményt formál Ellenőrző intézmények: Alkotmánybíróság, ombudsman Civil kontroll Munkavállalói szakszervezetek Társadalmi szervezetek Politikai döntés választásokon A kialakuló társadalmi gyakorlat

25 FÜGGETLEN ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK Hatalommegosztás klasszikus rendszerétől függetlenek (?) Alkotmánybíróság Jogszabályok jogelveknek való megfelelőségének elbírálása Ítéletek megfelelőségének elbírálása [szűk esetkörben] Ombudsman Jogalanyok jogainak védelme Közigazgatási szervek működésének vizsgálata Szakmai Tanács Adott szakma szabályainak érvényesítése a politikai döntésekben Etikai Tanács Etikai elvek érvényesítése a politikai döntésekben Kontroll Többi hatalmi ág Civil kontroll Szakmai szervezetek Társadalmi szervezetek

26 MINŐSÉG ASPEKTUSAI

27 VIZSGÁLATI IRÁNYOK ADÓHATÓSÁGOK NAV, önkormányzati adóhatóságok, NÉBIH, Vízügyi hatóság, stb. Minőség a közteher kezelő tevékenysége területein értelmezhető ADÓZÓK Adózók körében nem beszélhetünk minőségről, az társadalmi adottság Minőség felvethető a szakemberek körében Adózók képviselői: adótanácsadó, könyvelő Adózók szakapparátusa (könyvelés, adóelszámolás) A szakemberek tevékenységi területein eltérő a minőség értelmezése Közteher tervezés Képviselet közteher eljárásokban Közteher elszámolás, nyilvántartás jogkövető végrehajtása

28 MINŐSÉG AZ ADÓHATÓSÁGI MUNKÁBAN Szempontok Jogalkalmazói jogképződés jelentős-e? Utasítás, irányelv, állásfoglalás, tájékoztató Módszertan kialakítása szakmai-e? Torzíthatja: politika, munkahelyi szakszervezet, inkompetens testület Eredményességnek alárendelt-e a jogszerűség? Jogszerűség keretein belül eredményesnek lenni Érdekelt-e a marasztalásban a revizor? Megállapítás vagy realizálás a cél? Ésszerű időn belül végződnek az ügyek? Nyúlnak-e a törvényes határidők? Képzettségi kritériumok a revizorok esetén Adórevizor kötelezően adótanácsadó-e vagy mérlegképes könyvelő-e?

29 MINŐSÉG AZ ADÓHATÓSÁGI MUNKÁBAN 2 Szempontok Nyilvántartás naprakész-e? Majdnem minden közhiteles, de használható-e? Nyomtatványok kialakításában részt vesznek-e civil szakmai képviselők? Nyomtatványokkal szemben nincs jogorvoslat Átláthatóak-e az elektronikus rendszerek? Az e-rendszerek használata ne váljon önálló szakmává Mérhető-e az adózói elégedettség? Van-e adózói véleményről visszacsatolás A kiválasztási rendszer hatékonyságát mérik-e? Van-e objektív mértéke?

30 MINŐSÉGÜGY AZ ADÓHATÓSÁGNÁL Sajátos szervezeti kultúrájú közigazgatási szerv Adóhatóság méretétől függ? NAV (24 ezer fő) versus települési önkormányzati adócsoport 2-3 fő Van-e minőségügyi belső szervezeti egység? Létezik a közigazgatáson belül minőségirányítási szabvány A minőségügyi vizsgálatok nyilvánosak-e? Az adóztatás hatékonyságának nem mehet a nyilvánosság a rovására Mérhető-e az adózói elégedettség? Van-e adózói véleményről visszacsatolás

31 MINŐSÉG AZ ADÓZÓI OLDALON KÖZTEHERTERVEZÉS Jogszerű-e? Nem ellentétes jogszabállyal, jogelvvel Optimalizálásra irányul-e? A cél: a közteher kötelezettség jogszerű minimalizálása Beleértendő az adminisztrációs teher is! Átlátható-e? Ne hozzon létre információs aszimmetriát az adóhatóság és adózó között A terv végrehajtása eredményesen képviselhető-e az érintett adóhatóságok előtt? Több adóhelyszín esetén is érvényesülnie kell Az ügyleteknek valós gazdasági, üzleti tartalma van-e? A gazdasági, üzleti tartalom nélküli ügylet nem alkalmas a közteher tervezésre

32 MINŐSÉG AZ ADÓZÓI OLDALON KÖZTEHER ELSZÁMOLÁS Jogszabályi előírásoknak megfelelő-e? Közteher és számviteli szabályok Belső szabályozottság: számviteli politikai, ügyletminősítés, stb. A feldolgozott adatok minősége? Adatok: igazak, pontosak (ismert a hibájuk), teljesek, ellentmondásmentesek Adatsorok: helyes adatok, időbeli és térbeli folytonosság? A közteher nyilvántartások összhangban vannak-e a számviteli előírásokkal? A közteher megállapítható, és számvitelileg elszámolható Minden nyilvántartás az előírt adattartalmú-e? Bejelentések, változás bejelentések, adatszolgáltatások teljesülnek-e? Előírt időben, előírt tartalommal Van-e belső ellenőrzési rendszer? Folyamatba épített, előzetes, utólagos, esetleg vezetői (FEUVE) Önálló független szervezet / személy

33 MINŐSÉG AZ ADÓZÓI OLDALON KÉPVISELET A KÖZTEHERREL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOKBAN Van-e szerződés kötéskor tényállás felvétel? Adózó előadása a tényekről <-> objektív megismerhető tények A képviselt érdekeinek megfelelő-e? Jogszabályon alapuló érdekek Az eljárási lehetőségek kiaknázásra kerülnek-e? Az adózói jogok maximális érvényesítése Az eljárási lehetőségek (iratbetekintés, stb.) kihasználása Megfelelő, korrekt kommunikáció az adóhatósággal Az adóhatóság jogszerű igényeinek teljesítése Az adóhatóság nem adekvát igényeinek határozott kezelése Megfelelő jogorvoslati eljárás alkalmazása Fellebbezés, panasz, felügyeleti intézkedés, stb. Az eredményesség nem mércéje a minőségnek! Ellenben alapja lehet a díjazásnak!!

34 MINŐSÉGÜGY A SZAKEMBEREKNÉL Személyek és szervezetek minőségügyi megítélése SZEMÉLY Kötelező a szervezeti tagság a tevékenység végzésére KAMARÁK: Könyvvizsgáló, igazságügyi szakértő, ügyvéd Etikai eljárás Könyvvizsgálók: Minőségellenőrzési Bizottság; Közfelügyeleti Hatóság Önkéntes tagságon alapuló szakmai szervezetek Nincs kötelező tagság Tagsághoz kötött jogok esetén (vizsgabizottsági tag) jogszabályi előírás Saját etikai szabályozás SZERVEZET Szervezet méretétől függ Multi vállalat versus mikró vállalkozás Szervezet belső kultúrája: minőségirányítás, compliance Formalizált minőségügyi rendszer nem teremt minőséget!

35 A SZAKEMBEREK SZINVONALA

36 KÉPZÉS, OKTATÁS Képzés Államilag felügyelt, ellenőrzött Iskolarendszer szerinti Szakképzés (OKJ) Belső képzések, eseti kurzusok A SZAKEMBEREKRŐL Nincs állami felügyelet, értékét a gyakorlat dönti el Vizsga Államilag felügyelt, ellenőrzött Szervezet belső saját képzési rendszer Tananyag nem jogszabályon alapul, vizsga nem államilag ellenőrzött NYILVÁNTARTÁS [SZAKEMBEREK] Államilag szabályozott közhiteles Működés szükséges feltétele Szervezeti nyilvántartás, lehet közhiteles is

37 A SZAKEMBEREKRŐL 2 TOVÁBBKÉPZÉS Működéshez kötelező Rögzített tematika Előre rögzített Esetileg jóváhagyott Továbbképzéssel egyenértékű más tevékenység Szakmai folyóirat előfizetés Szakkönyv vásárlás ETIKAI JELLEGŰ ISMERETEK A minőségben alapvető jelentőségű Nincs képzés, elvárás, és gyakorlatilag nincs működési engedély visszavonás Jog útján csak formálisan érvényesíthető A NEVELÉS jellemformálás alkalmas lehet erre A SZAKMAI SZERVEZETEK belső közélete segíthet ebben

38 A SZAKMAI SZERVEZETEK GEORG BERNARD SHAW: MINDEN SZAKMA ÖSSZEESKÜVÉS A LAIKUSOK ELLEN

39 A SZAKMAI SZERVEZETEK CSOPORTOSÍTÁSA SZAKEMBEREK SZERVEZETEI Kamarák Egyesületek Közteher viselés szakemberei Számvitel szakemberei ADÓHATÓSÁGOK SZERVEZETEI Adóhatóságok közös szervezetei Adóhatóságon belüli munkavállalói szervezetek ADÓZÓK SZERVEZETEI Adófizetők érdekvédelmi szervezetei Tényleges képviselet Formális képviselet, más célokkal Adófizetők kisebb csoportjainak érdekvédelmi szervezetei

40 A SZAKMAI SZERVEZETEK MINŐSÉGE ÖNKÉNTES TAGSÁGÚ SZERVEZET Szervezet reprezentáltsága: a szakemberek mekkora hányada tag Van-e felvételi rendszer: ajánlás, felvételi bizottság? A vezetőség könnyen megújítható, van-e korlát újra választásra A tag nyilvánosan, a szervezet hivatalos véleményétől eltérő álláspontot képviselhet-e? Etikai kérdések hangsúlyosak-e? A szakmai vélemény: a tagok érdekein túl kiterjed-e más társadalmi csoportok képviseletére Rendszeresen közzétesz-e szakmai állásfoglalásokat? Folytat-e szakmai továbbképzést? Részt vesz-e szakmai vizsgáztatásban A választott tisztségviselő nem feltétlenül legmagasabban kvalifikált szakember!

41 A SZAKMAI SZERVEZETEK MINŐSÉGE SZAKMAI KAMARA Van-e működő minőségügyi rendszer Formális ellenőrzés (compliance) Etikai átvilágítás Kamarai monopólium-e az oktatás, szakmai minősítés Tagdíj rendszere Egységes átalánydíj Gazdasági eredményességtől függő díj => adó jellegű [Könyvvizsgáló kamara, agrárkamara] Tagságra kötelező szakmai előírásokat hoz-e? Jogalkalmazói jogképződés? Figyelembe veszi-e más társadalmi csoportok érdekeit is? Folytat-e szakmai továbbképzést? Részt vesz-e szakmai vizsgáztatásban

42 A KÖZTEHERVISELÉS SZAKMAI SZERVEZETEI KÖZTEHER SZAKEMBEREK SZERVEZETEI Adószakértők és Könyvelők Egyesülete Magyar Adótanácsadók és Könyvelők Szövetsége Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Magyar Vámügyi Szövetség Nemzetközi Adószakértők Magyarországi Társasága Termékdíjas Tanácsadók Szövetsége Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége SZAKMAI KAMARÁK Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara területi kamarái Magyar Ügyvédi Kamara területi kamarái

43 SZÁMVITELI SZAKMAI SZERVEZETEK KÖNYVELŐK SZERVEZETEI Adószakértők és Könyvelők Egyesülete Könyvelőirodák Országos Szövetsége Magyar Adótanácsadók és Könyvelők Szövetsége Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Magyar Könyvelők Országos Egyesülete Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület KÖNYVVIZSGÁLÓK SZERVEZETEI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Tudományos Minősítésű Könyvvizsgálók Egyesülete

44 ADÓHATÓSÁGOK [SZAK]SZERVEZETEI ELLENŐRZÉSI EGYESÜLET Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete NAV SZAKSZERVEZETEI Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezete International Police Association Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezet Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete Vám- és Pénzügyőrség Tettrekész Magyar Szakszervezete MÁS ADÓHATÓSÁGOK SZAKSZERVEZETEI Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Ágazati közterhek esetén: ágazati szakszervezetek

45 CIVIL SZERVEZETEK KÖZTEHERVISELŐK SZERVEZETEI Adófizető Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetsége Adózók Érdekvédelmi Szövetsége [AÉSZ; Magyar Vizsla] Járulékfizetők és Biztosítottak Országos Közhasznú Egyesülete Magyar Adófizetők Országos Szövetsége (MAOSZ) Magyarországot képviseli megfigyelőként a szervezetekben: WTA (World TaxpayersAssociation) TAE (Taxpayers Association of Europe) Nincs mögötte adózói bázis, és nem működik gyakorlatilag Régebben: cikkeket elemzéseket tett közzé ÁFA = Általános Fizetési Adó

46 ÖSSZEFOGLALÁS GEORG BERNARD SHAW: NEM TUDOK TOJÁST TOJNI, DE NAGY BIZTONSÁGGAL MEG TUDOM MONDANI, HOGY ZÁP-E?

47 MINŐSÉG ÉS SZÍNVONAL Adóhatalom, adóhatóságok, adózók minőségi színvonala A szereplők kölcsönösen függő kapcsolatban vannak A leggyengébb színvonal a meghatározó A saját színvonalát kell mindenkinek erősítenie Adózók: Jogkövető magatartásra nevelése növeli a színvonalat Adóhatalom: Több bizalom az adózóban, jogalkotási szinten is Kevesebb elvárás az adóhatóságokkal szemben Adóhatóságok: Jogszerűség keretein belül legyen eredményes Polgárbarát adóhatóságot! Média Szakszerű, mértéktartó tájékoztatás ADÓHATÓSÁG-BARÁT POLGÁROK LEGYENEK!

A könyvvizsgálat fogalmi köre

A könyvvizsgálat fogalmi köre MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék KÖNYVVIZSGÁLAT A könyvvizsgálat fogalmi köre Dr. Pál Tibor I. Fogalmi kör A piacgazdaság

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

Államháztartási szakellenőr Szakmabemutató információs mappa

Államháztartási szakellenőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSÁKI CSILLA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKOS FERENCNÉ A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

FOGALOMTÁR A KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK KÉPZÉSI SEGÉDANYAGÁHOZ. Budapest, 2011.

FOGALOMTÁR A KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK KÉPZÉSI SEGÉDANYAGÁHOZ. Budapest, 2011. FOGALOMTÁR A KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁK KÉPZÉSI SEGÉDANYAGÁHOZ Budapest, 2011. 2 Tartalomjegyzék A... 3 B... 14 C... 18 D... 20 E... 22 F... 31 G... 36 H... 38 I... 45 J... 50 K... 54 L... 78 M... 80 N... 87

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM I. FEJEZET: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai I. Témakör: Az államszervezet felépítése 1. Az államhatalmi ágak megosztása 2.

Részletesebben

TQM. Juhász Anita inform. irodavez.

TQM. Juhász Anita inform. irodavez. TQM KÉZIKÖNYV Készítette: EUline 9001:2001 Minőségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Ellenőrizte: Juhász Anita inform. irodavez. Jóváhagyta: dr. Szinay József - jegyző Kiadva: 2010. 11. 08. A GÖD VÁROS

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.V.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana. A könyvvizsgálat szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésben. Könyvvizsgáló cégek működése

A könyvvizsgálat módszertana. A könyvvizsgálat szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésben. Könyvvizsgáló cégek működése A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésben. Könyvvizsgáló cégek működése A könyvvizsgálat szabályozása Magyarországon 2 2013 2011 Deloitte Deloitte

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre,

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre, 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2013.09.02 4 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíró Úr!

Tisztelt Alkotmánybíró Úr! DR. KISS LÁSZLÓ úr alkotmánybíró A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága B u d a p e s t Donáti u. 35-45. 1 0 1 5 Postacím: 1535 Bp. Pf. 773. Hiv. szám: 1837/B/2010. Tárgy: álláspont közlése Tisztelt Alkotmánybíró

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Munkaügyi szakigazgatás wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Szervezeti

Részletesebben

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez

Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Dr. Túróczi Imre Tematikus összefoglaló a gazdasági tevékenységek ellenőrzéséhez Szolnoki Főiskola Szerző: Dr. Túróczi Imre Lektor: Dr. Kovács Árpád ISBN 978-963-89339-3-5 Szolnok, 2011. Előszó Tisztelt

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak

Részletesebben

2001. évi CI. törvény. a felnőttképzésről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi CI. törvény. a felnőttképzésről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy az Alkotmányban biztosított tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13. BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Hatályos 2014. június 01. Jóváhagyta: Nagy Géza jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 13., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi LXXVII. törvény A felnőttképzésről 54681 2013. évi LXXVIII. törvény Egyes büntető tárgyú törvények

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK OKLEVELES DÓSZKÉRTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 03 2. szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő

Részletesebben