MINŐSÉG ÉS SZÍNVONAL A KÖZTERHEK KÖRÉBEN ÉS A SZÁMVITELBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉG ÉS SZÍNVONAL A KÖZTERHEK KÖRÉBEN ÉS A SZÁMVITELBEN"

Átírás

1 MINŐSÉG ÉS SZÍNVONAL A KÖZTERHEK KÖRÉBEN ÉS A SZÁMVITELBEN DR. KENYERES SÁNDOR CÍMZETES EGYETEMI DOCENS OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ

2 A MINŐSÉGRŐL

3 MINŐSÉG ÉS MENNYISÉG KVALITÁS[qualis?; milyen?; régiesen: minő?] Valaminek értékelését is magában foglaló jellege Filozófia(i kategória): a dolgok lényegét jellemző tulajdonságok összessége KVANTITÁS[quantis?; mennyi?] Anyagnak, tömegnek mérhető vagy megszámlálható nagysága Filozófia(i kategória): az anyagi világ sajátságainak mérhető volta, mint meghatározó és jellemző kategória

4 SZÍNVONAL ÉS RANGSOR A minőség megnyilvánulásainak rendezettsége, számszerűsítése A minőség mennyiségi jellegű jellemzése SZÍNVONAL, nívó Valaminek a felső szintje Valaminek a körülményekhez, illetve más, vele összefüggő dologhoz viszonyított állapota, minősége RANGSOR Képességek, teljesítmények szerinti besorolás Csoportok, amelyek viszonya egymáshoz számszerűen rendezett

5 MINŐSÉG A SZERVEZETEKBEN Szervezet által nyújtott output minősége Minőség ügyre önálló, a belső hierarchián kívüli szervezeti egység QUALITY MANAGEMENT A minőség fenntartása és növelése a cél A kibocsátott output (termék) minőségének ellenőrzése A nem megfelelő minőség kijavítása, vagy más kompenzálás A termelési folyamatba visszacsatolás Minőséggel kapcsolatos, hasonló fogalom és szervezeti egység COMPLIANCE Megfelelőség [szabványnak, jogszabálynak, etikai elvnek] Mi a helyzet a kis szervezetekkel? Nincs minőségmenedzsment!

6 SORRENDISÉG MENNYISÉG MINŐSÉG Minőségi szinten belül nincs értelme a rendezésnek, az mennyiségi jellemzés lenne. Egy rendszer elemeinek minőségi szintje közel azonos. SAKK: Élő pontszám

7 A SZAKTEVÉKENYSÉGRŐL

8 SZAKTEVÉKENYSÉG SZAKTEVÉKENYSÉG: képzettséget és gyakorlatot igénylő tevékenység KÉPZETTSÉG: valamely ismeretkörben szerzett jártasság, tanultság VÉGZETTSÉG: iskolai, szakmai tanulmányok megfelelő szintű elvégzése Bizonyítvány: tanulmányi eredményeket részletezve tartalmazza Oklevél (diploma): eredmény szintjét tartalmazza Kiállítható cím adományozásról is SZAKMA: azonos szaktevékenységek szervezett rendszere CÉH: azonos szaktevékenységűek érdekvédelmi szervezete KAMARA: szakma érdekvédelmi (köz)testülete

9 SZAKMA KÜLSŐ RENDSZERE SZAKMA KÜLSŐ RENDSZERE A szakma tárgya elhatárolható más szakmák tárgyától, önállóan meghatározható A szakmára szükség van, társadalmi igényt elégít ki A szakmának van közélete: nyílt, nyilvános fórumon lehet véleményt cserélni A szakmának van képzési rendszere: Léteznek tudásszintek, vizsga követelmények Azok teljesítése a nyilvánosság által megítélhető SZABÁLYOZOTT SZAKMA Állami szabályozás alapján gyakorolható szakma Működési körülmények, végzettség, képzettség, stb. Képzés, szakképzés, vizsga, stb.

10 SZAKMA BELSŐ RENDSZERE SZAKMA BELSŐ RENDSZERE A szakmának van elmélete, módszertana A szakmának van kialakult gyakorlata, és az nem mond ellent az elméletének A szakmának vannak objektív összehasonlító eljárásai A szakmának van sajátos nyelvezete, terminológiai rendszere SZAKEMBEREK A szakembereknek van rendszeres továbbképzése A szakembereknek van minősítési rendszere

11 A SZAKTERÜLETEKRÓL

12 SZAKMÁK a KÖZTEHERVISELÉSBEN KÖZTEHERVISELŐK részéről Adótanácsadó Jövedéki ügyintéző Társadalombiztosítási ügyintéző Termékdíj ügyintéző Vámügyintéző Okleveles adószakértő Adóellenőrzési, forgalmi adó, jövedelem adó, nemzetközi Adószakértő: adományozott cím Adójogi szakjogász?

13 SZAKMÁK a KÖZTEHERVISELÉSBEN HATÓSÁG részéről Adóigazgatási ügyintéző Adóigazgatási revizor Társadalombiztosítási revizor Pénzügyi nyomozó Vámigazgatás szervező, vámigazgatási tiszt IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS részéről Igazságügyi szakértő Adó- és járulék, jövedéki, vám Szakjogász Pénzügyi, adójogi

14 SZÁMVITELI SZAKMÁK Mérlegképes könyvelő Államháztartási, egyéb szervezeti, IFRS, pénzügyi szervezeti, vállalkozási Asszisztensi szakmák Bérügyintéző Pénzügyi ügyintéző Számviteli ügyintéző Okleveles könyvvizsgáló Könyvvizsgáló asszisztens Igazságügyi szakértő Igazságügyi könyvszakértő Okleveles pénzügyi revizor [új OKJ: megszűnt]

15 KAPCSOLAT A SZAKMA CSOPORTOK KÖZT Közteher meghatározáshoz előnyös a számviteli ismeret Társasági adó, helyi iparűzési adó, de néhány közteherhez nem szükséges Vagyongyarapodási vizsgálthoz nem kell [kettős] könyvvitel! Események számviteli rögzítéséhez előnyös a közteher ismeret Elszámolhatók a közterhek, meghatározható MSZE Bonyolult köztehertényállások elemzése kívül esik ezen a körön Egymást támogató, mellérendelt szakmák! IFRS bevezetése közös feladat és felelősség!

16 CSOPORTOSÍTÁS

17 CSOPORTOK ADÓHATALOM [KÖZTEHER ELŐÍRÓ] Jogfennhatósága alá tartozók körében közterhet írhat elő Felügyeli és ellenőrzi az adóhatóságát ADÓHATÓSÁG [KÖZTERHEK REALIZÁLÓJA] Közigazgatás önálló része Jogalkalmazó szervezet, de jelentős a jogalkalmazói jogképződés ADÓZÓ [KÖZTEHERVISELŐ, KÖZTEHER ALANY] Természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet Nincs intézményes képviselete [TB önkormányzat megszűnt] MÉDIA [TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS, ÖNÁLLÓ HATALMI ÁG] Tömeg tájékoztatás: hiteles információk nyilvánosságra hozatala Tömeg befolyásolás : valamilyen cél érdekében

18 ADÓHATALOM Részei TÖRVÉNYHOZÁS Állami Számvevőszék KÖZIGAZGATÁS Adóhatóság sajátos szerepe miatt külön tárgyalandó IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FÜGGETLEN ELLENŐRZŐ INTÉZMÉNYEK Alkotmánybíróság Ombudsman Költségvetési Tanács Etikai Tanács

19 ADÓHATÓSÁG ADÓHATALOM szervezeti egysége Jogalkalmazó Jogszabályok gyakorlati alkalmazása: belső eljárási rendek, módszertanok Gyakorlatot határoz meg: nyomtatványok Jogalkalmazói jogképződésben élen jár Kontroll Adóhatalom: felügyelet Igazságszolgáltatás: Közigazgatási Bíróság Ellenőrző intézmények: Alkotmánybíróság, ombudsman Média: tájékoztat, értékel, hangulatot kelt Civil kontroll Munkavállalói szakszervezetek Szakmai szervezetek Társadalmi szervezetek Kialakult társadalmi gyakorlat, nem szemérmes közgazdaságtan

20 ADÓZÓK Laikus tömeg, nincsenek minőségi kritériumai, ez társadalmi adottság Egyedi, azonos vagy hasonló döntés => társadalmi hatás Korlátozott eszköztár az akarat kifejezésére Eszköztár Politikai vélemény választáskor Állampolgári engedetlenség Formális jogkövetés, de más gyakorlat [nem szemérmes közgazdaságtan] Népmozgalom, forradalom Kontroll A hatalmi ágak ráhatása Civil kontroll Szakmai szervezetek Társadalmi szervezetek Mozgalmak

21 TEVÉKENYSÉGEK MINŐSÉGE

22 JOGALKOTÁS [TÖRVÉNYKEZÉS] Jogszabály előkészítés Tartalmi előkészítés: közgazdaság, információszervezés, számvitel Nyelvi előkészítés: precíz, eléggé kifejező, (köz)érthető Jogszabály konkrét megalkotása Törvény: parlament, laikusok szavaznak [mi a jogalkotói szándék?] Rendelet: politikus adja ki, szakapparátus készíti elő Kontroll Jogász szakmai: Alkotmány bíróság Tartalmi kontroll: hivatalos szaktestület (Költségvetési Tanács) Etikai összeférhetetlenség: jogalkotásban résztvevők személyi érdekeltségébe esik-e az alkotott szabály Civil kontroll Szakmai szervezetek Társadalmi szervezetek A kialakuló társadalmi gyakorlat

23 IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS Független hatalmi ág Bíróság: hatósági döntések [határozatok] perbeli értékelése Kúria: Bírósági döntések felülvizsgálata Ügyészség: büntető ügyekben közvádló Képviselők: az eljárásokban, a szereplők érdekében eljárók Ügyvéd, jogtanácsos, stb. Döntések konzisztenciája Azonos tényállás eredménye lényegében azonos minden bíróság előtt Jogegységi határozatok Kontroll Ellenőrző testületek: Alkotmánybíróság Média: döntések kommentálása, értékelése Civil kontroll Szakmai szervezetek Társadalmi szervezetek

24 KÖZIGAZGATÁS Jogszabály előkészítés Rendelet, egyéb jogforrás konkrét megalkotása Adóhatóságok felügyelete Felügyelet a joggyakorlat felett Személyügyi ráhatás Kontroll Igazságszolgáltatás: Bíróság, ügyészség Média: tájékoztat, véleményt formál Ellenőrző intézmények: Alkotmánybíróság, ombudsman Civil kontroll Munkavállalói szakszervezetek Társadalmi szervezetek Politikai döntés választásokon A kialakuló társadalmi gyakorlat

25 FÜGGETLEN ELLENŐRZŐ SZERVEZETEK Hatalommegosztás klasszikus rendszerétől függetlenek (?) Alkotmánybíróság Jogszabályok jogelveknek való megfelelőségének elbírálása Ítéletek megfelelőségének elbírálása [szűk esetkörben] Ombudsman Jogalanyok jogainak védelme Közigazgatási szervek működésének vizsgálata Szakmai Tanács Adott szakma szabályainak érvényesítése a politikai döntésekben Etikai Tanács Etikai elvek érvényesítése a politikai döntésekben Kontroll Többi hatalmi ág Civil kontroll Szakmai szervezetek Társadalmi szervezetek

26 MINŐSÉG ASPEKTUSAI

27 VIZSGÁLATI IRÁNYOK ADÓHATÓSÁGOK NAV, önkormányzati adóhatóságok, NÉBIH, Vízügyi hatóság, stb. Minőség a közteher kezelő tevékenysége területein értelmezhető ADÓZÓK Adózók körében nem beszélhetünk minőségről, az társadalmi adottság Minőség felvethető a szakemberek körében Adózók képviselői: adótanácsadó, könyvelő Adózók szakapparátusa (könyvelés, adóelszámolás) A szakemberek tevékenységi területein eltérő a minőség értelmezése Közteher tervezés Képviselet közteher eljárásokban Közteher elszámolás, nyilvántartás jogkövető végrehajtása

28 MINŐSÉG AZ ADÓHATÓSÁGI MUNKÁBAN Szempontok Jogalkalmazói jogképződés jelentős-e? Utasítás, irányelv, állásfoglalás, tájékoztató Módszertan kialakítása szakmai-e? Torzíthatja: politika, munkahelyi szakszervezet, inkompetens testület Eredményességnek alárendelt-e a jogszerűség? Jogszerűség keretein belül eredményesnek lenni Érdekelt-e a marasztalásban a revizor? Megállapítás vagy realizálás a cél? Ésszerű időn belül végződnek az ügyek? Nyúlnak-e a törvényes határidők? Képzettségi kritériumok a revizorok esetén Adórevizor kötelezően adótanácsadó-e vagy mérlegképes könyvelő-e?

29 MINŐSÉG AZ ADÓHATÓSÁGI MUNKÁBAN 2 Szempontok Nyilvántartás naprakész-e? Majdnem minden közhiteles, de használható-e? Nyomtatványok kialakításában részt vesznek-e civil szakmai képviselők? Nyomtatványokkal szemben nincs jogorvoslat Átláthatóak-e az elektronikus rendszerek? Az e-rendszerek használata ne váljon önálló szakmává Mérhető-e az adózói elégedettség? Van-e adózói véleményről visszacsatolás A kiválasztási rendszer hatékonyságát mérik-e? Van-e objektív mértéke?

30 MINŐSÉGÜGY AZ ADÓHATÓSÁGNÁL Sajátos szervezeti kultúrájú közigazgatási szerv Adóhatóság méretétől függ? NAV (24 ezer fő) versus települési önkormányzati adócsoport 2-3 fő Van-e minőségügyi belső szervezeti egység? Létezik a közigazgatáson belül minőségirányítási szabvány A minőségügyi vizsgálatok nyilvánosak-e? Az adóztatás hatékonyságának nem mehet a nyilvánosság a rovására Mérhető-e az adózói elégedettség? Van-e adózói véleményről visszacsatolás

31 MINŐSÉG AZ ADÓZÓI OLDALON KÖZTEHERTERVEZÉS Jogszerű-e? Nem ellentétes jogszabállyal, jogelvvel Optimalizálásra irányul-e? A cél: a közteher kötelezettség jogszerű minimalizálása Beleértendő az adminisztrációs teher is! Átlátható-e? Ne hozzon létre információs aszimmetriát az adóhatóság és adózó között A terv végrehajtása eredményesen képviselhető-e az érintett adóhatóságok előtt? Több adóhelyszín esetén is érvényesülnie kell Az ügyleteknek valós gazdasági, üzleti tartalma van-e? A gazdasági, üzleti tartalom nélküli ügylet nem alkalmas a közteher tervezésre

32 MINŐSÉG AZ ADÓZÓI OLDALON KÖZTEHER ELSZÁMOLÁS Jogszabályi előírásoknak megfelelő-e? Közteher és számviteli szabályok Belső szabályozottság: számviteli politikai, ügyletminősítés, stb. A feldolgozott adatok minősége? Adatok: igazak, pontosak (ismert a hibájuk), teljesek, ellentmondásmentesek Adatsorok: helyes adatok, időbeli és térbeli folytonosság? A közteher nyilvántartások összhangban vannak-e a számviteli előírásokkal? A közteher megállapítható, és számvitelileg elszámolható Minden nyilvántartás az előírt adattartalmú-e? Bejelentések, változás bejelentések, adatszolgáltatások teljesülnek-e? Előírt időben, előírt tartalommal Van-e belső ellenőrzési rendszer? Folyamatba épített, előzetes, utólagos, esetleg vezetői (FEUVE) Önálló független szervezet / személy

33 MINŐSÉG AZ ADÓZÓI OLDALON KÉPVISELET A KÖZTEHERREL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOKBAN Van-e szerződés kötéskor tényállás felvétel? Adózó előadása a tényekről <-> objektív megismerhető tények A képviselt érdekeinek megfelelő-e? Jogszabályon alapuló érdekek Az eljárási lehetőségek kiaknázásra kerülnek-e? Az adózói jogok maximális érvényesítése Az eljárási lehetőségek (iratbetekintés, stb.) kihasználása Megfelelő, korrekt kommunikáció az adóhatósággal Az adóhatóság jogszerű igényeinek teljesítése Az adóhatóság nem adekvát igényeinek határozott kezelése Megfelelő jogorvoslati eljárás alkalmazása Fellebbezés, panasz, felügyeleti intézkedés, stb. Az eredményesség nem mércéje a minőségnek! Ellenben alapja lehet a díjazásnak!!

34 MINŐSÉGÜGY A SZAKEMBEREKNÉL Személyek és szervezetek minőségügyi megítélése SZEMÉLY Kötelező a szervezeti tagság a tevékenység végzésére KAMARÁK: Könyvvizsgáló, igazságügyi szakértő, ügyvéd Etikai eljárás Könyvvizsgálók: Minőségellenőrzési Bizottság; Közfelügyeleti Hatóság Önkéntes tagságon alapuló szakmai szervezetek Nincs kötelező tagság Tagsághoz kötött jogok esetén (vizsgabizottsági tag) jogszabályi előírás Saját etikai szabályozás SZERVEZET Szervezet méretétől függ Multi vállalat versus mikró vállalkozás Szervezet belső kultúrája: minőségirányítás, compliance Formalizált minőségügyi rendszer nem teremt minőséget!

35 A SZAKEMBEREK SZINVONALA

36 KÉPZÉS, OKTATÁS Képzés Államilag felügyelt, ellenőrzött Iskolarendszer szerinti Szakképzés (OKJ) Belső képzések, eseti kurzusok A SZAKEMBEREKRŐL Nincs állami felügyelet, értékét a gyakorlat dönti el Vizsga Államilag felügyelt, ellenőrzött Szervezet belső saját képzési rendszer Tananyag nem jogszabályon alapul, vizsga nem államilag ellenőrzött NYILVÁNTARTÁS [SZAKEMBEREK] Államilag szabályozott közhiteles Működés szükséges feltétele Szervezeti nyilvántartás, lehet közhiteles is

37 A SZAKEMBEREKRŐL 2 TOVÁBBKÉPZÉS Működéshez kötelező Rögzített tematika Előre rögzített Esetileg jóváhagyott Továbbképzéssel egyenértékű más tevékenység Szakmai folyóirat előfizetés Szakkönyv vásárlás ETIKAI JELLEGŰ ISMERETEK A minőségben alapvető jelentőségű Nincs képzés, elvárás, és gyakorlatilag nincs működési engedély visszavonás Jog útján csak formálisan érvényesíthető A NEVELÉS jellemformálás alkalmas lehet erre A SZAKMAI SZERVEZETEK belső közélete segíthet ebben

38 A SZAKMAI SZERVEZETEK GEORG BERNARD SHAW: MINDEN SZAKMA ÖSSZEESKÜVÉS A LAIKUSOK ELLEN

39 A SZAKMAI SZERVEZETEK CSOPORTOSÍTÁSA SZAKEMBEREK SZERVEZETEI Kamarák Egyesületek Közteher viselés szakemberei Számvitel szakemberei ADÓHATÓSÁGOK SZERVEZETEI Adóhatóságok közös szervezetei Adóhatóságon belüli munkavállalói szervezetek ADÓZÓK SZERVEZETEI Adófizetők érdekvédelmi szervezetei Tényleges képviselet Formális képviselet, más célokkal Adófizetők kisebb csoportjainak érdekvédelmi szervezetei

40 A SZAKMAI SZERVEZETEK MINŐSÉGE ÖNKÉNTES TAGSÁGÚ SZERVEZET Szervezet reprezentáltsága: a szakemberek mekkora hányada tag Van-e felvételi rendszer: ajánlás, felvételi bizottság? A vezetőség könnyen megújítható, van-e korlát újra választásra A tag nyilvánosan, a szervezet hivatalos véleményétől eltérő álláspontot képviselhet-e? Etikai kérdések hangsúlyosak-e? A szakmai vélemény: a tagok érdekein túl kiterjed-e más társadalmi csoportok képviseletére Rendszeresen közzétesz-e szakmai állásfoglalásokat? Folytat-e szakmai továbbképzést? Részt vesz-e szakmai vizsgáztatásban A választott tisztségviselő nem feltétlenül legmagasabban kvalifikált szakember!

41 A SZAKMAI SZERVEZETEK MINŐSÉGE SZAKMAI KAMARA Van-e működő minőségügyi rendszer Formális ellenőrzés (compliance) Etikai átvilágítás Kamarai monopólium-e az oktatás, szakmai minősítés Tagdíj rendszere Egységes átalánydíj Gazdasági eredményességtől függő díj => adó jellegű [Könyvvizsgáló kamara, agrárkamara] Tagságra kötelező szakmai előírásokat hoz-e? Jogalkalmazói jogképződés? Figyelembe veszi-e más társadalmi csoportok érdekeit is? Folytat-e szakmai továbbképzést? Részt vesz-e szakmai vizsgáztatásban

42 A KÖZTEHERVISELÉS SZAKMAI SZERVEZETEI KÖZTEHER SZAKEMBEREK SZERVEZETEI Adószakértők és Könyvelők Egyesülete Magyar Adótanácsadók és Könyvelők Szövetsége Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Magyar Vámügyi Szövetség Nemzetközi Adószakértők Magyarországi Társasága Termékdíjas Tanácsadók Szövetsége Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége SZAKMAI KAMARÁK Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara területi kamarái Magyar Ügyvédi Kamara területi kamarái

43 SZÁMVITELI SZAKMAI SZERVEZETEK KÖNYVELŐK SZERVEZETEI Adószakértők és Könyvelők Egyesülete Könyvelőirodák Országos Szövetsége Magyar Adótanácsadók és Könyvelők Szövetsége Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Magyar Könyvelők Országos Egyesülete Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület KÖNYVVIZSGÁLÓK SZERVEZETEI Magyar Könyvvizsgálói Kamara Tudományos Minősítésű Könyvvizsgálók Egyesülete

44 ADÓHATÓSÁGOK [SZAK]SZERVEZETEI ELLENŐRZÉSI EGYESÜLET Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesülete NAV SZAKSZERVEZETEI Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezete International Police Association Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezet Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete Vám- és Pénzügyőrség Tettrekész Magyar Szakszervezete MÁS ADÓHATÓSÁGOK SZAKSZERVEZETEI Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Ágazati közterhek esetén: ágazati szakszervezetek

45 CIVIL SZERVEZETEK KÖZTEHERVISELŐK SZERVEZETEI Adófizető Vállalkozók Országos Érdekképviseleti Szövetsége Adózók Érdekvédelmi Szövetsége [AÉSZ; Magyar Vizsla] Járulékfizetők és Biztosítottak Országos Közhasznú Egyesülete Magyar Adófizetők Országos Szövetsége (MAOSZ) Magyarországot képviseli megfigyelőként a szervezetekben: WTA (World TaxpayersAssociation) TAE (Taxpayers Association of Europe) Nincs mögötte adózói bázis, és nem működik gyakorlatilag Régebben: cikkeket elemzéseket tett közzé ÁFA = Általános Fizetési Adó

46 ÖSSZEFOGLALÁS GEORG BERNARD SHAW: NEM TUDOK TOJÁST TOJNI, DE NAGY BIZTONSÁGGAL MEG TUDOM MONDANI, HOGY ZÁP-E?

47 MINŐSÉG ÉS SZÍNVONAL Adóhatalom, adóhatóságok, adózók minőségi színvonala A szereplők kölcsönösen függő kapcsolatban vannak A leggyengébb színvonal a meghatározó A saját színvonalát kell mindenkinek erősítenie Adózók: Jogkövető magatartásra nevelése növeli a színvonalat Adóhatalom: Több bizalom az adózóban, jogalkotási szinten is Kevesebb elvárás az adóhatóságokkal szemben Adóhatóságok: Jogszerűség keretein belül legyen eredményes Polgárbarát adóhatóságot! Média Szakszerű, mértéktartó tájékoztatás ADÓHATÓSÁG-BARÁT POLGÁROK LEGYENEK!

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS ÚJDONSÁGOK AZ IGAZSÁGÜGYI PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZAKÉRTŐK MUNKÁJÁBAN

KIHÍVÁSOK ÉS ÚJDONSÁGOK AZ IGAZSÁGÜGYI PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZAKÉRTŐK MUNKÁJÁBAN KIHÍVÁSOK ÉS ÚJDONSÁGOK AZ IGAZSÁGÜGYI PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZAKÉRTŐK MUNKÁJÁBAN DR. KENYERES SÁNDOR CÍMZETES EGYETEMI DOCENS REGISZTRÁLT OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ IGAZSÁGÜGYI ADÓ- ÉS JÁRULÉKSZAKÉRTŐ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettség +

a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettség + FEBI - Bemeneti követelményeknek megfelelő gyakorlat ill. képzettségek bemutatása 2. melléklet a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelethez aki az alábbiak egyikével igazoltan renelkezik Hivatkozás (A 199. sorszámú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Kreditpontos szakmai rendezvények, illetve e-learning képzések 2015. II. félév SZÁMVITELI TÉMÁK ADÓZÁSI TÉMÁK JOGI

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft.

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft. ÁFA TANÁCSADÁS Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 2014 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ A hozzáadottértékadó az egyik legfontosabb adónem, mely az összes EUtagállamban, illetve a világ számos országában

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Elérhetőségeink: Levélcím: 9029 Győr, Kultúrház u. 91. Telefon/Fax: +36-96/331-969 www.redukalado.hu e-mail cím: info@redukalado.

Elérhetőségeink: Levélcím: 9029 Győr, Kultúrház u. 91. Telefon/Fax: +36-96/331-969 www.redukalado.hu e-mail cím: info@redukalado. Elérhetőségeink: Levélcím: 9029 Győr, Kultúrház u. 91. Telefon/Fax: +36-96/331-969 Honlap: www.redukalado.hu e-mail cím: info@redukalado.hu Redukál-Adó Gazdasági Tanácsadó Kft A vállalkozást olyan okleveles

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére SZÁMVITEL ADÓ JOG Budapest, 2015. január SZÁMVITEL TÉMAKÖRÖK 1. Előadók: A számviteli törvény 2015. évi változásai

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

Mitől függ a pernyertesség? - Naprakész esetek az adóperek gyakorlatából. Dr. Harcos Mihály

Mitől függ a pernyertesség? - Naprakész esetek az adóperek gyakorlatából. Dr. Harcos Mihály Mitől függ a pernyertesség? - Naprakész esetek az adóperek gyakorlatából Dr. Harcos Mihály 1. eset: A szokásos piaci ár Luxemburgi társaság kölcsön kamat (BUBOR + 1,95%) Magyar társaság A társaság a transzferár-nyilvántartásában

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) ADOSZT tagoknak 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Minőség a számvitelben

Minőség a számvitelben Minőség a számvitelben Dr. Pál Tibor Sopron, 2010.10. 01. A minőség megközelítése Tudományos Gyakorlati üzleti szempontok A számvitel minősége az előállított információk - valóságtartalmát - teljességét

Részletesebben

Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás

Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Szerződésszám: Szerző: Gondozó: Allianz Szakmavédelem Könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás Kérdőív Termékkód: OASZ Módozati kód: KONYVVFB Módozati szám: 4632 I. Alapadatok: 1. Szerződő adatai, ha

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 01 1.2.

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ 54 344 02 0000 00 00) 2013. nyár Budapest 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél

Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél Áfa mentesség a könyvviteli és adótanácsadói képzéseknél Adómentesnek (áfa mentesnek) tekinthető-e a könyvviteli szolgáltatást végzők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos továbbképzése.

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Tudásbázis kiterjesztése Egyéni kérdőív bíró

Tudásbázis kiterjesztése Egyéni kérdőív bíró Tudásbázis kiterjesztése Egyéni kérdőív bíró NÉV: SZOLGÁLATI HELY: 1. Jogi diploma: megszerzésének I. Szakmai primer ismeretek ideje: 2. Szakdolgozat: jogterülete: címe: 3. Szakvizsga: megszerzésének ideje:

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS

MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS VI. KATONAI ÉPÍTÉSHATÓSÁGI KONFERENCIA 2007. május 31. MÉRNÖKI JOGOSULTSÁGOK, ELŐÍRT TOVÁBBKÉPZÉS Előadó: dr. Korda János MMK alelnök ÚJ JOGSZABÁLYOK 1. 244/2006. (XII.5.) Korm. r. az építési műszaki ellenőri,

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2.

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2. Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról Tiszasziget Község

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

VELÜNK - ÖNÖKÉRT! SzámPont Kft. 2142 Nagytarcsa, Sport u 2.

VELÜNK - ÖNÖKÉRT! SzámPont Kft. 2142 Nagytarcsa, Sport u 2. VELÜNK - ÖNÖKÉRT! 2142 Nagytarcsa, Sport u 2. CÉLOK KIK VAGYUNK? Célunk, hogy a vállalkozások, illetve a szervezetek számára teljes körű, magas színvonalú pénzügyi adminisztratív szolgáltatásokat nyújtsunk.

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!!

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! http:// Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! Kezdő társaságok cégalapítása ingyenes, amennyiben a könyvelésével 2 évre társaságunkat bízza meg! Számviteli politikáját, pénzkezelési -, leltározási

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály A Felnőttképzés aktualitásai Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Intézmény-, és programakkreditáció követelménye

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara jogsegélyszolgálat pályázati kiírása I. Jogsegélyszolgálat ellátásának alapja: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Nagy port kavaró pénzintézeti ügyek és a könyvvizsgálók valódi érintettsége avagy a könyvvizsgálat és a BIZALOM

Nagy port kavaró pénzintézeti ügyek és a könyvvizsgálók valódi érintettsége avagy a könyvvizsgálat és a BIZALOM Nagy port kavaró pénzintézeti ügyek és a könyvvizsgálók valódi érintettsége avagy a könyvvizsgálat és a BIZALOM A pénzügyi szektor ellenőrzése: Hatóságok Magán ellenőrzések Hatóságok (bírságolási jogkörrel)

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 4. sorszámú Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 4. sorszámú Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 4. sorszámú Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2012 RSM DTM AUDIT Átláthatósági jelentés 2012 Tartalomjegyzék Gazdálkodási forma és tulajdonosi struktúra 2 Cégcsoport bemutatása 3 RSMi hálózat 3 Irányító struktúra leírása 4 Belső

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben