Ötvenéves osztálytalálkozó. I. Határmenti Néptánc Találkozó. İszi lomtalanítás október 24 25, 7-14 óra. XXII. évf. 10. (185.) szám 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ötvenéves osztálytalálkozó. I. Határmenti Néptánc Találkozó. İszi lomtalanítás 2013. október 24 25, 7-14 óra. XXII. évf. 10. (185.) szám 2013."

Átírás

1 XXII. évf. 10. (185.) szám október iwiwen és facebookon - Zsúfolásig megtelt a nagylétai református templom szeptember 29-én, vasárnap délután 3 órakor. Ünnepelni, emlékezni és hálát adni gyülekeztek egybe egyházközsé- Ötvenéves osztálytalálkozó günk tagjai, innen elszármazottak és a meghívott vendégek, hiszen templomunk építésének 200. évfordulóját ünnepeltük. 4. oldal I. Határmenti Néptánc Találkozó Október 19-én 14 órai kezdettel kerül megrendezésre az I. Határmenti Néptánc Találkozót a mővelıdési ház színháztermében, az Árpád tér 8. szám alatt. Határon inneni és túli felnıtt néptáncegyüttesek mutatkoznak be a közönségnek és a szakmai zsőrinek. Minden érdeklıdıt szeretettel várnak! A belépés ingyenes. Vértesen, az egykori Állami Általános Iskolában 1963-ban végzett nyolcadikosok a közelmúltban szervezték meg osztály-találkozójukat az Irinyi János Általános Iskolában. 1. sor (balról- jobbra) Bárány Erzsébet, Szőcs Ibolya, Dr. Varga Lajosné Beke Margit tanárnı, Nagy Sándor osztályfınök, Karcza Zsófia, Veress Mária 2. sor : Kövér Margit, Tóth Katalin, Gyarmati Julianna, Koroknai Ilona, Kelemen Magdolna, Gáti Viola, Kiss Erzsébet 3. sor: Koncz Sándor, (Koncz Sándorné), Farkas Gerzson, Dudics Pál, Bora László, Fazokán József, Nemes Gábor 4. sor: Kiss János, Újvárosi Sándor, Kanál Gábor İszi lomtalanítás október 24 25, 7-14 óra 24-én a vértesi településrészen valamint a Sziget u. Debreceni u. Vezér u. Temetı utca útvonaltól nyugatra esı létai településrész utcáiban. 25-én a létai településrészen, a fenti utcáktól keletre lévı területen. Részletesen a szeptemberi újság 2. oldalán

2 2. oldal Létavértesi HÍREK OKTÓBER.Adófizetıink figyelmébe A Létavértesi Hírek korábbi számában olvashatták: az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 55/b.-a alapján a helyi adó és a gépjármő adó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer forintot meghaladó, 90 napon túli adó-tartozással rendelkezık névsorát LEADER közétettük. pályázat Ezt követen több vállalkozás és magánszemély is befizette tartozását. Tájékoztatjuk mindazon hátralékosainkat, akik 90 napon túli adótartozással rendelkeznek, hogy a Létavértesi Hírek következı, novemberi számában ismételten közétesszük az adótartozók listáját. Felhívjuk figyelmét minden érintettnek, hogy a hátralék behajtása nem csak az adóslista közzétételével történik. Behajtási cselekményeinket fizetésletiltással, gépjármő forgalomból történı kivonásával, valamint a bankszámlák -tartozás erejéig történı- inkasszó benyújtásával elkezdtük, a hátralékok behajtására minden hátralékosunk esetében a lehetıségünkre álló eszközökkel intézkedni fogunk. Kérjük adófizetıinket, hogy akik hátralékkal rendelkeznek, saját érdekükben, a kellemetlenségek elkerülése végett, tartozásaikat minél elıbb rendezzék! Megértésüket köszönjük! Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete október 1 -én, tartotta soros ülését a Városháza emeleti tanácstermében. Napirendjén: Polgármesteri jelentés 1. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról. (Az elıterjesztés olvasható: /Városunk /Intézmények) 2. Beszámoló a Városi Könyvtár és Mővelıdési ház munkájáról, terveirıl (Az elıterjesztés olvasható: /Városunk / Mővelıdés) 3. Különfélékben többek között -"Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bıvítése és korszerősítése" címő pályázat BM EU önerı alap igénylése - Helyi adórendeletek felülvizsgálata - Tőzoltó autó értékesítése - Orvosi körzetek lehatárolása A rendelet olvasható: /Önkormányzat/ Helyi rendeletek - Csatlakozás a Bursa Hungarica 2014 pályázati rendszerhez évi rendezvényterv elfogadása évi városi rendezvényterv Az október 1-i ülésen fogadták el a város évi rendezvénytervét. Március 8 Városi borverseny Március 15 Ünnepi megemlékezés Május 4 Málé fesztivál Június 4 Július 5 Trianoni megemlékezés Városnap Augusztus 3-10 Nyári Alkotótábor Szeptember 27 Szüreti Sokadalom Október 11 Rally show Október 18 II. néptánc találkozó Október 23 Ünnepi megemlékezés December 19 Adventi ünnepség Szakszervezeti győlés Módosított adórendeletek A Képviselı-testület 12/2013.(X.1.) Ör. sz. rendelettel módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló, az infrastrukturális kiadások részbeni fedezését szolgáló korábbi rendeletet. Az adó mérték változatlanul Ft/ ingatlan/év. 11/2013.(X.1.) Ör. számon fogadták el a helyi iparőzési adóról szóló remdeletet. A rendeletek olvashatók: /Önkormányzat/ Helyi rendeletek Bursa Hungarica pályázat Létavértes Városi Önkormányzat október 1-i ülésén egyetértett és támogatta a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történı csatlakozást A és B típus esetében, összesen 10 fı részére. A pályázónak regisztrálnia kell az interneten az EPER-Bursa rendszerben elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. és az onnan kinyomtatott adatlapot november 15 ig kell beadni a Városháza, II. emelet 14. irodába a szükséges mellékletekkel együtt 1 példányban Pankotainé Plókai Zsanett részére. Felhívás: oldalon Állampolgári eskü Augusztus - szeptember hónapban a Létavértes Városházán 304 személy tett állampolgári esküt október 8-án ülést tartott az MKKSZ* Hajdú-Bihar Megyei Titkári Tanács Létavértesen a Városházán. Köszöntıt mondott Kárai Lajos megyei elnök, és Menyhárt Károly, Létavértes polgármestere. Tájékoztató és véleménycsere zajlott az aktuális szakszervezeti kérdésekrıl, feladatokról. Elıadást tartott: Boros Péterné MKKSZ fıtitkára, Fehér József SZEF alelnöke, Csatári Béla megyei titkár, és Szima Sándor, létavértesi szakszervezeti titkár. * Magyar Köztisztviselık, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Civilek a "pályán". Szeptember hónapban elıször a civil szervezetek vezetıi, majd egy hét múlva a Létavértesi Nyugdíjas Klub illetve a Vértesi Nyugdíjas Kör tagjai vettek részt közbiztonsági fórumon, melyen vendégek voltak: Sámi Katalin, a Rendırırs parancsnoka, Berde László, a Határrendészeti Kirendeltség vezetıje, Gerák János, a Polgárırség vezetıje, és Papp Sándor, a mezıırök képviseletében. Az elıadásokon ismertették a városban és vonzáskörzetében különbözı szakterületeken tapasztalt közbiztonsági jellemzıket. Témát szolgáltatott Románia közelgı schengeni csatlakozása, és ennek várható hatása mindennapjainkra. A kötetlen beszélgetésekrıl elmondható, hogy a jelenlévık kölcsönösen hasznos információkkal gazdagodtak Papp Zoltán képviselı

3 2013. OKTÓBER Létavértesi HÍREK 3. oldal Templombúcsú, templomszentelés A Nagylétai Görög Katolikus Egyházközség szeptember 22-én tartotta Templombúcsú ünnepségét. Tök jó egészségnap az óvodában Október 7-én az "Egészséges életmód" jegyében egy jó hangulatú délutánt tölthettünk el a szülıkkel együtt óvodánk udvarán. A szülık, gyermekek, dolgozók közös tornával melegítettek be a játékokhoz, versenyekhez. Mozgalmas és vidám programokkal készültünk: kreatív kézmőves tevékenységekkel, tökfaragó versenynyel, ügyességi vetélkedıkkel. A gyerekeket Sanyi bohóc és társa szórakoztatta. A hívek délelıtt a Kossuth utcai Kistemplom elıtti térre gyülekeztek, ahol rövid szertartás keretében Dr. Kruppa Tamás általános püspöki helynök felszentelte az elızı évben felújított templomot és a szomszédságában megépült Szent Kristóf turisztikai szálláshelyet. Ezt követıen az ünnepség résztvevıi, a templomi zászlókat követve átvonultak az elmúlt hónapok során belsı terében szépen megújult Károlyi utcai, Szent Mihály tiszteletére emelt Nagytemplomba, ahol paptársai közöttük Fodor István esperes úr kíséretében- Kruppa Tamás helynök úr felszentelte a templomot, és hálaadó misét celebrált. A nagycsoportosok zenés táncházzal készültek. A mozgás mellett az egészséges táplálkozásra is figyeltünk, és sült tökkel kedveskedtünk vendégeinknek. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevınek ezt a tök jó hangulatban eltöltött délutánt! A Gyermeksziget Óvoda gyermek- és munkatársi közössége Dió, rigó, mogyoró, musttal teli kiskancsó Szeptember 26-án, Irinyi utcai tagóvodánk hagyományait éltetve vidám, jó hangulatú szüreti napot rendeztünk. Délelıtt 10 órától vette kezdetét a vigadalom. Itt mulatott az óvoda apraja és nagyja, Búját és bánatát mind otthon hagyta. Must folyt a csapból, ihatta ki bírta, Jani volt az, ki mindezt kicsavarta. Aprók közt nagyobbak kezdték a táncot, S köszöntötték a Szüreti mulatságot. Sok szép óvónınek erre kedve támadt, Pörögve-forogva jókedvően járta. Rátetéztek erre mások, Nótára fakadtak a Zsongóka-dalárdások. Mese szárnyán szállt a játék, Ölbe hullott sok ajándék. Apró kezek matathattak, Sok figurát alkothattak. Tányércsörgés elıtt ropta felnıtt, gyermek, Helyet csinálva a jóíző ebédnek, Köszönjük hát szépen, minden szorgos kéznek, A szülıknek és a munkaközösségnek. S ki adományával támogatott minket: Irmuska, Piroska, Gyöngyike és János, Beáta és Mónika jó szokását el ne hagyja, Az Isten sokáig tartsa! Így történt a szüretünk sorja, Megbánhatja, ki ezt kihagyta. Óvodánk apraja és nagyja Fotók: Turóczi Barnabás A Szimicsku Ferenc esperes koordinálásával végzett munkát méltatták az elhangzott köszöntık. Az ünnepi alkalmon részt vettek a helyi református gyülekezet tagjai is. A liturgiát követıen szeretetvendégség volt a templomkertben. A Nagylétai Görögkatolikus Templomokról és a Szent Kristóf Ifjúsági Turisztikai Szálláshelyrıl készült kisfilm a youtbe.com oldalon: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v3gynhn7lti

4 4. oldal Létavértesi HÍREK OKTÓBER Zsúfolásig megtelt a nagylétai református templom szeptember 29-én, vasárnap délután 3 órakor. Ünnepelni, emlékezni és hálát adni gyülekeztek egybe egyházközségünk tagjai, innen elszármazottak és a meghívott vendégek, hiszen templomunk építésének 200. évfordulóját ünnepeltük. Vad Zsigmond esperes úr igehirdetése után, Hadházi Tamás lelkipásztor számolt be a templom történetérıl, különösképpen is az elmúlt öt esztendı felújítási munkálatairól. TTeessttvvéérrggyyüülleekkeezzeettii llááttooggaattááss SSkóciiában A reformáció kora óta szoros a kapcsolat a magyar reformátusság és a skót református, presbiteriánus egyházak között. Ebbe illeszkedik az a testvérgyülekezeti kapcsolat, mely a nagylétai református gyülekezet és a skóciai Dunfermline-ben lévı református gyülekezet között jött létre két évvel ezelıtt. Tavaly egy 8 fıs küldöttség látogatott el hozzánk, idén pedig mi viszonoztuk a látogatást, összesen 19-en indultunk el augusztus 24-én, a budapesti repülıtérrıl. Párizsban szálltunk át, ahol volt néhány óránk, hogy a városba bemenve megtekintsük a Notre Dame-t, az Eiffel tornyot, a diadalívet. Jól elfáradva, de már az elsı nap is élményekben gazdagon érkeztünk meg a vendéglátóinkhoz, akik a fıvárosban, Edinburghban vártak bennünket a repülıtéren. Az egyházközség, készülve a 200 éves évfordulóra, kívül belül megújította templomát: a tetı új cserépfedést kapott, megtörtént a toronysisak festése, a teljes külsı homlokzat megújult, parkosítás automata öntözırendszer telepítésével, kerítésfes- Fotók: Turóczi téssel, térkövezéssel, és végül a belsı festéssel, ablakok cseréjével fejezıdött be a felújítás folyamata. A munkák összköltségének (64 millió forint) fele pályázati támogatásból, adományokból származott, a többit pedig az Egyházközség évenkénti gondos gazdálkodása biztosította. Mondhattuk hát örömmel mi is azt az igét, ami már az építés utáni emléktáblán is olvasható: Mindeddig megsegített bennünket az Úr! (1. Sámuel 7: 12.) A köszöntések után a hittanos gyermekek rendhagyó mősora következett, akik egy nagyszabású, nagyon látványos bábelıadással készültek erre az alkalomra: Dávid és Góliát történetét adták elı mindenki tetszésére és örömére. Az idén ötéves énekkarunk szolgálata is gazdagította istentiszteletünket, mely után jó hangulatú vendéglátásra, ünnepi vacsorára került sor. A 200 éves ünnepségsorozat igéje a 104. Zsoltárból való: Dicsıség legyen az Úrnak örökké! Ennek jegyében készültünk méltó módon az évfordulóra kiállítással, koncerttel, gyülekezeti újságunk különszámával, az ünnepségre készült és megvásárolható ajándéktárgyakkal, emléktábla- és kopjafaavatással. Bár az ünnepség a múlt eseményeire emlékeztetett, de maga az ünnepi alkalom, a teljesen megtelt templom, a gyermekek, az énekkar szolgálata, a jó hangulatú gyülekezeti közösség már a jelenrıl és a jövırıl szólt. Mindez bizonyságát és reménységét adta az ige szavának: Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1. Korinthus 15: 58.) Hadházi Tamás, lelkipásztor (Létavértes Nagyléta) Az eseményrıl bıvebben: /Városunk /Egyházak Fotó: Egyház archívuma Vasárnap kétnyelvő istentiszteletet tartottunk, melyen átélhettük, hogy ha nem is értjük egymás nyelvét, de mégis Krisztusban egy hitőek és testvérek lehetünk. Délután a várossal ismerkedtünk meg. Ez a város- Skócia egyik legrégebbi, gazdag történelmi múltú városa- mintegy 20 km-re fekszik Edinburghtól északra, így az út átvezet a Fife folyó kiszélesedı és nagyon látványos torkolatán. A városnak egyébként két magyar vonatkozású történelmi nevezetessége is van, amirıl azt gondolom kevesen hallottak még. Az egyik, hogy III. Malcolm, nagy skót király felesége Margit, egyes történészek szerint I. István királyunk rokona volt, de mindenképpen Magyarországon született. Kegyes élete, bölcsessége a skót nép tudatában máig él, így az étkezések utáni "Szent Margit-áldás", a háziszövés, a sokszínő tartan, valamint a vasárnap megünneplése is az ı nevéhez kapcsolódik. Meglátogattuk azt a barlangot, ahol Margit elmélyülten, rendszeresen imádkozott. A másik magyar emlék, melyet egy kis emléktábla jelez a sétálóutcán, hogy az egyik szállodában szállt meg Kossuth Lajos júniusában és júliusában. Itt tartott a magyar szabadságvágyról és küzdelemrıl lelkesítı beszédet. Jó érzés volt e magyar emlékekkel találkozni a számunkra eddig ismeretlen városban. Hétfın a fıvárosba, Edinburghba utaztunk, megcsodálva az ısi várat, a katedrálist, és azt a nyüzsgést, ami jellemzi a várost, különösen ebben az idıszakban, amikor a híres Edinburgh-i fesztivált tartják. Kedden a tengerpart kis halászfalvaiban gyönyörködhettünk, a tengerparton sétálhattunk, kagylókat győjtöttünk, valamint St. Andrews ısi egyetemi városával ismerkedhettünk meg. Lépten - nyomon gyönyörő golfpályákat láttunk, ami nem csoda, hiszen innen ered ez a sport. Szerdán egy középkori épületekben gazdag városkát Cullross-t látogattuk meg, valamint a mai technikai tudásról árulkodó hajóliften utazva (mely két csatorna 25 méteres szintkülönbségét hidalja át ) gazdagodtunk élményekben. A búcsúvacsorán tradicionális skót ételeket kóstolhattunk meg. Vendéglátóink mősorról, skót népzenérıl, táncról is gondoskodtak ezen a szép estén. Hiszem, hogy felejthetetlen, szép élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva térhettünk haza valamennyien, valamint hogy e néhány nap alatt testvéri, baráti szálak szövıdtek, s ezáltal tovább épülhet majd a gyülekezeteink közötti kapcsolat. Hadházi Tamás lelkipásztor További képekkel: /Városunk /Egyházak

5 2013. OKTÓBER Létavértesi HÍREK 5. oldal Arany János Általános Iskola A Létavértesi Arany János Általános Iskolában 557 tanulóval kezdtük meg a tanévet. (azóta már 560-ra nıtt a létszám). 24 tanulócsoportban 55 pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Alsó tagozaton mindegyik osztály egész napos, illetve iskolaotthonos munkarenddel halad. Felsı tagozaton is kötelezı a 16 óráig tartó munkarend, de ez alól a szülı kérésére adható felmentés. Így itt 5 tanulócsoporttal foglalkoznak délutánonként. A délutáni foglalkozások keretében ezen kívül több mint 40 órában választható lehetıségek (tehetséggondozó, korrepetáló, sport, mővészeti) közül választhatnak diákjaink. Megkezdıdött tehát a tanítás-tanulási folyamat. Valamennyi évfolyamon tartottunk már szülıi értekezletet, ahol a tanévet érintı változásokról (új helyi tanterv, 16 óráig tartó tanulás, hit- és erkölcstanoktatás, mindennapos testnevelés stb.) tájékoztattuk a szülıket. Programokban is gazdag volt a szeptemberünk. A jó idıt kihasználva minden évfolyamunkat kirándulni vittünk, s egy-egy osztály önállóan is szervezett közös programot a környéken kerékpárral, fızéssel, jó hangulattal. Az elsısöket Debrecenbe vittük el, ahol bábszínházban és játszóházban voltak, s ismerkedtek a nagyváros életével. A második és harmadik osztályosok is ezt a célt tőzték ki, ık mozifilmet néztek, s a Déri Múzeumban is látogatást tettek. A negyedikesek már messzebbre merészkedtek, Poroszló volt az úti céljuk, ahol az ÖKO-Centrumot tekintették meg. A tartalmas, rengeteg érdekességgel szolgáló napon hatalmas akváriumot láthattak, s hajókáztak is. Az ötödikesek Nyíregyházán jártak, ahol a Skanzen és az állatkert látnivalóival ismerkedtek. A hatodikosok Bihari-körútra indultak, a környezı települések (Álmosd, Berettyóújfalu, Kismarja) irodalmi, történelmi és kulturális emlékeit nézték meg. A nyolcadikosok ugyanezt Szatmár -Beregben tették meg. A hetedikesek külföldön jártak. Háromnapos erdélyi utazáson Máramarosba és a Radnai-havasokba jutottak el. Petıfi és Ady nyomdokaiban jártak. Legérdekesebb, és leginkább embert (gyereket) próbáló program a túrázás volt, ahol láthatták Erdély legszebb és legnagyobb zuhatagát, a Lóhavasi vízesést. Az iskola dolgozói Széphalmon a Kazinczy Mauzóleumnál A tantestület is felkerekedett tapasztalatszerzés céljából. Gávavencsellıre látogattunk, ahol valamivel kisebb iskolában, mint a mienk néztünk szét, s látogattunk órákat, valamint megismerkedtünk az ott folyó pedagógiai munkával. A nap második részében Sátoraljaújhelyre látogattunk. A településhez tartozó Széphalmon a Kazinczy Mauzóleumot, s a Magyar Nyelv Múzeumát tekintettük meg, ahol érdekesebbnél érdekesebb látni- és tapasztalnivalókat állítottak ki, interaktív módszerrel. Felfedeztük itt gyerekkorunk, s szüleink ábécés könyveit, de a legmodernebb szóhasználat kifejezéseit is olvashattuk. Elhatároztuk: diákjainkkal is fel fogjuk keresni ezeket a helyszíneket. Az ısz, a szüret jegyében alsó tagozatos diákoknak hagyományos szüreti napot tartottunk. A borkészítés alapjait láthatták, s próbálhatták ki a gyerekek: a szılı darálását, s a préselést, s megkóstolhatták az így készült finom mustot is. A pedagógusok kézmőves foglalkozásokról, a szülık hagyományos süteményekrıl, Nagy Imre és zenekara Balla Fruzsinával a zenérıl és táncról gondoskodott. A Létavértesi Szılısgazdák Egyesülete a bemutatón kívül kétkondérnyi slambuccal is megajándékozott bennünket, amit a résztvevık jóízően el is fogyasztottak. Köszönjük valamennyi támogatónknak: szülıknek, egyesületi tagoknak, a napközi konyhának a nyújtott segítséget! Beindultak a versenyek is. Körzeti Atlétikai Versenyen 5 iskola részvételével iskolánk a III. helyet szerezte meg. A megmérettetést iskolánk bonyolította le. Egyéniben: Pongor Norbert (2001) 1. helyezést, Borbély Izabella (2000) 2. helyezést, Papp Kira (2002) 3. helyezést ért el. Részt vettünk a Bolyai Matematika Verseny megyei fordulóján, ahol 4 fıs csapatok versenyeznek, együtt a tagozatos s általános tantervvel haladók. Ezért is nagyon büszkék lehetünk a tavalyinál is jobb eredményekre: 5. osztály 80 csapatból 10. helyezés 6. osztály 70 csapatból 21. helyezés 7. osztály 51 csapatból 1-6. helyezés 8. osztály 47 csapatból 11. helyezés A Méliusz Könyvtár szervezésében Megyei Mesemondó Versenyt tartottak. Tarnai Panna 5. a osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Szabó Márton 4. c osztályos tanuló is ügyesen szerepelt a megmérettetésen. Nagy Józsefné igazgató November végén kezdıdik a TEREMFOCI Ötödikeseink Nyíregyházán (A belgiumi kirándulásról a novemberi számban olvashatnak)

6 6. oldal Létavértesi HÍREK OKTÓBER Rendezvények a Rozsnyai Győjteményben Szeptember 28-án elsı alkalommal tartott Mihály-napi menyegzıt, vagyis lakodalmas mulatságot a Rozsnyai Győjtemény. A rendezvény elıkészítését 50 önkéntes és támogató segítette. Ez az összefogás egyértelmően jelzi, hogy a létavértesiek hagyománytisztelı emberek és örömmel fogadják a régi szokások felelevenítését. Nem is véletlen, hogy egy héttel a rendezvény elıtt elıvételben elfogytak vacsorajegyeink. 150 érdeklıdıt sajnos már nem is tudtunk fogadni 200 fıre terített asztalainknál. A háromfogásos vacsorát a Vértesi Nyugdíjas Kör tagjai készítették. Nem is akárhogy! Egy héttel a rendezvény elıtt káposztasavanyító kalákára győltek össze a múzeumnál, hogy a Pongor Imre által felajánlott káposztából savanyú káposztát készítsenek. Ebbıl lett aztán a finom töltött káposzta, no meg a Huszti Sándor által gondosan elıkészített darált húsból és a nyugdíjas fızıasszonyok nélkülözhetetlen szakácstudományából, ami bizony minden diplománál többet ér! Ez kellett a lakodalmas tyúkhúsleveshez is, meg persze tyúk, amit Juhász Ernı ajánlott fel, és csigatészta, amit Békési Károlytól, a derecskei tésztagyár tulajdonosától kaptunk adományként. A fogások mellé mosolyt is csalt múzeumi vıfélyünk, Simándi László. A felszolgálásban a szeretetház serény munkatársai segítettek. Jó zsíros magyar ételeinkhez Zakota-féle kenyeret, illetve Preku Gyula, Puja György és Bárány Péter pálinkáit fogyaszthattuk. Ezek után a jó kedvünk is megjött és a találkozás örömébıl muzsikás vígsággá fejlıdött. Ehhez a jó népzenét a debreceni Madaras zenekar, a táncos példát pedig a Villongó együttes szolgáltatta. Minden kedves támogatónknak és önkéntesünknek köszönjük a segítséget! Esztári Lecsófesztivál Augusztus 31 -re klubunk meghívást kapott az Esztári Lecsófesztiválra. Igent mondtunk, és húszan el is mentünk. Az idı gyönyörő volt, kiváló szervezés, remek hangulat, változatos program fogadott bennünket. Minden együtt volt ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Közben készült, fıtt a lecsó. A 22 benevezett csoport között tarhonyás lecsónkkal megnyertük a versenyt. Ezúton is köszönet a segítıinknek: H-H Kft-nek, Csóka Máriának.. Nagy Lászlóné elnök, Létavértesi Közhasznú Nyugdíjas Klub Október 26-án, 14 órától tartjuk Épített örökségünk címő családi délutánunkat. A felnıtteket helytörténeti elıadással várjuk, melyen megismerhetik Létavértes mőemlékeit és népi építészeti értékeit. Számos fotót vetítünk az elbontott régi házakról, szılıspajtákrıl. Eközben a gyerekek kézmőves foglalkozáson készíthetik el épített örökségünk kicsiny másait. Október 31-én, 11 órakor Gyülekezetünk kincsei címen új idıszaki kiállítást nyitunk. Muzeális intézményünk fenntartója, a Vértesi Református Egyházközség számos egyházmővészeti kincset ıriz. Az ún. klenódiumok ısi keresztény kultúránk tárgyi örökségét képezik. Kiállításunkon bemutatjuk az úrvacsora kiszolgálásakor használt edényeket: borospoharakat, kannákat, kancsókat és kenyérosztó tányérokat, valamint az úrihímzéssel díszített XVIII. századi patyolatkendıket és a XIX. századi úrasztali terítıket. Októberi programjaink ingyenesek. Szeretettel várunk minden érdeklıdıt! Bihari-Horváth László győjteményigazgató Fotó: Magánarchívum Az NB III Keleti csoportjában jelenleg az elsı helyen áll a Létavértes SC 97 csapata. A megyei nıi kézilabda bajnokságban is vezetnek lányaink. A Megye II. osztályban szereplı felnıtt labdarugóink is a harmadik helyrıl várják a folytatást. (t.b.)

7 2013. OKTÓBER Létavértesi HÍREK 7. oldal RAISE KUPA és TESZTNAP Október 5-én szombaton a Létavértesi Rally egyesület újabb RAISE Kupát szervezett, melyre 45 nevezés érkezett. Meghívott vendégek voltak: Vizelli Károly, Vida Sándor, Ujvárosi János, Szombati István, Jobbágy Krisztián - Ajzner György, Tamás Gergı, Tóth Roland, Széll Péter, Tisza Rally Team. Kelet-Magyarország különbözı településeit képviselték a versenyzık, mint például: Debrecen, Berettyóújfalu, Kisvárda, Miskolc, Hajdúszoboszló, Tiszaújváros, Mucsony, stb. Kora reggel 3 o C -ban kezdıdött a nap. Adminisztráció, pályabejárás, elıfutók látványos bemutatója. Aztán indult a verseny. A napot Jóga Zoltán konferálta, Kovács József hangosított, amit ezúton is köszönünk! 4 kört teljesítettek a pályán, és természetesen a leggyorsabbak lettek díjazva. Komolyabb anyagi kár, személyi sérülés nem történt. A kilátogató fiatalok, családok, igen színes forgatagnak szurkolhattak -a Trabant-tól a BMW-ig-, és az idıjárás is kedvezıre fordult.. A visszajelzések szerint a szervezés kifogástalan volt, amit köszönök az egyesület minden tagjának! Tekerd körbe a városod! Rajt a Rózsa utcából A rendezvény támogatói voltak: Létavértes Városi Önkormányzat, Delfin Fitness, Charlie Hőtı Kft., Lekor Kft., Aranykalász TSZ, Pántya Sándor és családja, H-H- Kft., Pókertrófea, Mazsola Bababolt, Jóga Zoltán, Szilágyi László, Papp Sándor. Segítık: LÉTA RAISE egyesületi és pártoló tagjai. Diószegi Enikı Eredmények és további képek: /Események Szeptember 20-án ismét nyeregbe pattantak azok a lelkes létavértesi lakosok, akik csatlakoztak az Európai Mobilitás Hét keretében megrendezett Tekerd körbe a Városod programhoz. A hővös idı ellenére közel száz lelkes kerékpározó vette birtokba a város aszfaltját. At arcokról sugárzott a mozgás adta élmény, de igen gyakran megtapasztalhatták a kátyús út nehézségeit (reméljük minél hamarabb orvosolva lesz) is. Köszönet mindazoknak, akik velünk tekerték körbe a több mint 12 kilométeres távot! Külön elismerés illeti a Vértesi Nyugdíjas Kör tagjait és az Irinyi János Általános Iskola lelkes tanulóit és nevelıit! Örömmel vettük idén is a helyi rendırség jelenlétét, segítıkészségét. Jövıre meglepetésekkel, -meleg teával és pogácsával- fogunk mindenkit várni. De addig is ha tehetjük, biciklizzünk, mozogjunk! Jóga Zoltán képviselı Apróhirdetés -670 Ft (ÁFA-val) Leadása: Városháza, I. emelet 12. ajtó CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Sándor u. 22. szám alatti ház eladó. Érdeklıdni lehet: 06-30/ telefonszámon. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes Katona J. u. 17. szám alatti családi ház eladó. 2,5 szobás + konyha, fürdıszoba, spájz. Két szobában cserépkályha, a házban bent van a gáz (cirkó), víz, villany. A telken két melléképület. Érdeklıdni a helyszínen,. Telefon: 06 30/ (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth Árpád u. 26. szám alatti családi ház eladó. Érdeklıdni lehet telefonon: 52 / (C ) CSALÁDI HÁZ Létavértes, Halom u. 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni lehet az alábbi telefonszámon: / (C ) LAKÓHÁZ. Létavértes, Baross u. 21. szám alatt 3 szobás, összkomfortos lakóház eladó. Érdeklıdni: / ( (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Zöldfa u. 6/a. sz. alatti 98m 2 es 2 nagy szobás, konyhás, fürdıszobás, cserépkályhás, telefonos, gázfőtéses lakóház, kerttel eladó. Érdeklıdni a helyszínen, vagy / es telefonszámon. (C ) CSALÁDI HÁZ sürgısen eladó Létavértes, József A. utcában. A ház kívül belül szépen felújított. 2 szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m hosszú üveges folyosó, mellék-épületek 400 n. öl telken. A lakás összkomfortos, gáz főti a lakást és a vizet, cserépkályha, kerekes kút, csemegeszılı az udvarban, kertben, + riasztó. Irányár: 2,6 millió Ft. Telefon: ( C ) CSALÁDI HÁZ Létavértes, Sándor u. 20/b. alatt sok melléképülettel eladó. Irányár: 7,5 millió forint. Telefon: 06 30/ (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Batthyány u. 23. szám alatt 100 m2-es 3 szobás, összkomfortos családi ház 2 garázzsal, melléképületekkel, kerttel, gyümölcsössel eladó. Érdeklıdni: 06-30/ " (C ) ERDİ. Osztatlan közös tulajdonban lévı 14,1 AK erdı eladó. Érdeklıdni lehet telefonon: 52/ (C ) SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában jó minıségő szántóföldet vennék, vagy bérelnék hosszú távra. Ár megegyezés szerint. Érdeklıdni: (C ) SZİLİ PAJTÁVAL. Létavértes Öregkertben szılı (600 négyszögöl) vegyes gyümölcsössel, pajtával eladó. Villany, ásott és fúrott kút van. Ugyanitt Hetra 101-as transzformátor eladó. Telefon: (C ) SZÁNTÓFÖLD. Létavértes Cserekertben sürgısen eladó egy 0,51 ha és egy 0,43 ha területő szántóföld. Telefonszám: 06 30/ (C ) VETİBURGONYA ELADÓ Érdeklıdni lehet: / (C ) BÚTOR. Eladó 2 db jó állapotban lévı fotel, 2 db gyógymatrac,1 db irodai forgószék, CD, DVD állványok és tartó tokok. Érdeklıdni lehet a as telefonszámon. REDİNY, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló minısé-gő anyagok felhasználásával reális áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV álló mőanyag párkányát is megrendelheti tılem! Érd: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06 20/ (C ) GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával, alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06-20/ (C ) KAZÁNOK. Eladó egy nagyteljesítményő, hılégbefúvós Hitting kazán (mőhelyek, fólia, sátor főtésére alkalmas) és egy Simplee 02-es vegyes tüzeléső kazán. Érd.: 06 20/ (C )

8 8. oldal Létavértesi HÍREK OKTÓBER Falugazdász rovata Tisztelt Gazdálkodók! A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja az egységes területalapú támogatást igénylı ügyfelei figyelmét arra, hogy az elılegfizetés zökkenımentes utalása érdekében szükséges ellenırizni a Hivatal számára megadott bankszámlaszám, valamint cím adatait és érvényességét, illetve az egyéb adatok helyességét. Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által mőködtetett Egységes Mezıgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történı nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény szabályai szerint, a közlemény által hatályba léptetett G1010 jelő Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezéső, míg nem természetes személyeknek (például: gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) ugyancsak a fenti közlemény alapján a G1020 jelő. Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem nem természetes személyek számára elnevezéső papír alapú nyomtatványon, vagy a G0002 Regisztrációs módosító lap elnevezéső elektronikus nyomtatványon kell bejelenteni. A nyomtatványok elérhetıek a honlapon. Az MVH a helyszínen is ellenırzött gazdálkodók részére minden évben kézbesíti a hibát, hiányosságot leíró jegyzıkönyvet. Az idei évben az Egységes Kérelem helyszíni ellenırzései vonatkozásában lehetıséget biztosítanak ügyfeleiknek, hogy elektronikus úton is megtekinthessék a helyszíni ellenırzési eredményeket. Ezen a WEB -es felületen a már megkapott adatokat láthatja a kérelmezı, és a helyszínen készített mérési poligon is megjeleníthetı, valamint ezen felületen észrevétel is tehetı. Az elektronikus úton megtett észrevételek feldolgozása gördülékenyebb lehet, mint a postai úton beküldött észrevételeké, ezért felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus észrevételezés gyorsíthatja a kérelmek ügyintézését. Azon termelık, akik Agrárkörnyezet-gazdálkodási Programban valamint a Nitrát érzékeny és Natura 2000-es területen gazdálkodnak, Gazdálkodási Napló vezetésére kötelezettek. A Nitrát érzékeny területen gazdálkodóknak minden év szeptember 01 - december 31 között adatszolgáltatási kötelezettségük is fennáll. Az adatszolgáltatást az 59/2008 (IV. 29.) FVM rendelet 6 sz. mellékletén kell benyújtani az alábbi címre: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, 4032 Debrecen, Böszörményi út 148. Az Agrár-környezetgazdálkodási Programban (AKG) részt vevı gazdálkodóknak is be kell küldeniük a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalnak (NÉBIH) az elızı gazdálkodási év (2012/2013) Gazdálkodási naplójának (web-gn) adatait. Az adatszolgáltatást csak szeptember 1. és november 30. között, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tehetik meg az érintettek. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Derecskei Járás Szima György falugazdász Megéri a szorgalom Ismét szeretnénk kifejezni köszönetünket az Irinyi János Általános Iskola vezetıje és pedagógusai felé, hogy ebben az évben is megírták az Erzsébet tábor pályázatát, és vállalták a gyermekeink táboroztatását. Mindannyian hálásak vagyunk, hogy szeretettel és odafigyeléssel vannak gyermekeink iránt, melyet a táboroztatás során is, de a mindennapokban is megtapasztalunk. Köszönjük a munkájukat, és a tanév további részére is erıt és kitartást kívánunk nekik! Az iskolás gyerekek szülei Megállunk a sírod mellett és könnyezünk. Milyen jó volna, ha itt lennél Velünk! Csak egy perc volt az a borzalmas pillanat, De bennünk egy világ dılt össze ez alatt. Álmodd az álmok legédesebb álmát, S ha feljön a Hold, az ájszaka vándora, Vigyázzon Rád az éj legfényesebb csillaga Guba János halálának 9. évfordulóján fájó szívvel emlékezik Felesége, Fia és Családja GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft HALOTTAK NAPJA A keresztény világ 998 óta külön emléknapot tart az eltávozottak lelki üdvéért. Ez az ünnepnap ebben az évben is november 2, szombat. A hozzátartozók a sírok rendbetételét, feldíszítését, már az elıtte való napokon, Mindenszentek ünnepéig elvégzik. Ne feledkezzünk meg eltávozott szeretteinkrıl! A városi Köztemetı e hétvégén meghosszabbított nyitva tartással fogadja a látogatókat. Indul a tormaszezon Október elején több gazda, tormatermelı megkeresett, hogy felhívják figyelmem problémájukra. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva ismét attól tartanak, hogy illetéktelenek tormaásás után, a kiszántott földeken tallóznak. Aki a föld tulajdonosának engedélye nélkül tesz ilyet, az lopást követ el, melynek szankcionálása a rendırség feladata. Városunk rendırırs parancsnokával folytatott beszélgetésem során biztosított arról, hogy komoly figyelmet fordítanak az ilyen esetekre. A mezıırök is kiemelt feladatként kezelik és azonnali intézkedést, illetve jelentést tesznek a hivatalos szervnek. A gazdák ígéretet tettek arra, hogy senki sem tesz kivételt, vagyis A FÖLDEKEN NINCS TORMATALLÓZÁS! Tudomásul kell venni azoknak, akik mégis erre vetemednek, hogy feljelentés, büntetıeljárás indul ellenük. A láncolatban nagyon fontos szerepük van azon felvásárlóknak, akik az 1-2 zsák lopott tormát átveszik, pedig ık is tudják, honnan származik ez a kevés mennyiség. A gazdák nevében kérem ıket, azzal segítsék ıstermelıinket, hogy ne vegyék át az ismeretlen eredető tormát! A megélhetési bőnözés fogalma és annak ideje lejárt! Nincs Ft- alatti értékhatár, amit a törvény már nem büntet. Ezek a gazdák szántanak, árasztanak, permeteznek, napszámosokat foglalkoztatnak, az egész család szabadidejét kemény munkával a földmővelés teszi ki és mind ezek felett komoly adót, járulékokat fizetnek. Senkinek sincs joga elvenni azt, amiért a másik verítékkel keservesen megdolgozik! A lehetıség mindenki elıtt ott áll, csak élni kell vele. Így lehet kitörni, így lehet integrálódni, így lehet a kötelesség teljesítése után jogokért kiáltani! Így lehet a rejtett erıforrásokból a társadalom hasznos tagjaivá válni! Tisztességes munkával! Szabó Tibor Önkormányzati képviselı, Jobbik alapszervezeti elnök

9 2013. OKTÓBER Létavértesi HÍREK 9. oldal ELKÖLTÖZTÜNK! - ELKÖLTÖZTÜNK! - ELKÖLTÖZTÜNK! Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a Kossuth u szám alatti Zöldségboltunk az Árpád tér 1-3. szám alá (Stefánia cukrászda mellé) költözött. Meghosszabbított nyitva tartással, kibıvült árukészlettel várjuk régi és új vásárlóinkat! ELKÖLTÖZTÜNK! - ELKÖLTÖZTÜNK! - ELKÖLTÖZTÜNK! İSZI AKCIÓ Magyar darabos lignit 1450 Ft/q Tızegbrikett, zsákos 40 kg-os 2280 Ft/zsák Bükk hengerbrikett 18 kg-os 1200 Ft/zsák Tőzifa: akác, tölgy, nyárfa kapható I. osztályú zártszelvény 40x Ft/db Zártszelvény 40x Ft/db Magyar Holcim cement 3380 Ft/q LEKOR KFT. Tüzép Létavértes, Nagyváradi u. 44. Telefon: , , Hirdessen a Létavértesi Hírek -ben Létavértes SC 97 Fotók: Papp Zoltán Az elmúlt évben elindult a Gyermeksziget Óvodában a kézilabda utánpótlás képzése. Ebben az évben Papp Zoltán edzıtıl Német Petra edzı vette át a gyerekek képzését. Az iskola elsı és második osztályban is beindultak a foglalkozások Papp Zoltán szakosztályvezetı Két leánycsapatunk túl van két tornán, az alábbi csapatokkal: Mezei Vill, Ebes, Hajdúszoboszló, és DEAC. Az U-17-es csapat III. helyen az U-15-ös a IV. helyen áll a tabellán. Köszönjük a Létavértes SC 97 mérkızésein közremőködı rendezıink önzetlen segítı munkáját! A jövıben is számítunk rájuk! Árva Barna elnök

10 10. oldal Létavértesi HÍREK OKTÓBER A NÉMETH AUTÓS IISKOLA gépjármővezetıi tanfolyamot indít november 8-án.(pénteken) 17 óra Helye: Árpád tér 7. Szalay iskola tanterme (uszodával szemben). Részletfizetési lehetıség! Jelentkezés és felvilágosítás: Németh János iskolavezetınél. Létavértes, Móricz Zs. u. 17. Telefon: , Köszönetet mondok! A közelmúltban egy igen komoly mőtététet kellett bevállalnom. Napjainkban az ütemezett beavatkozáshoz egy bizonyos vérmennyiség leadását igényli a kórház. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Szalai Ferencné véradásszervezınek, és a négy létavértesi Véradónak, akik önzetlen felajánlásukkal, áldozatvállalásukkal hozzájárultak a gyógyulásomat szolgáló operáció elvégzéséhez! Kiss Endréné Pokol Zsuzsanna KÖTELEZİVÁLTÁS BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA KÖZÜL VÁLASZTHAT A MARGARÉTA ÜZLETHÁZBAN! LEGOLCSÓBB BIZTOSÍTÁSI DÍJAK! INGYENES LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁTVIZSGÁLÁS! PÁNYA KORNÉL : 0620/ KGFB, CASCO, LAKÁS-, VAGYON-, ÉLET-, NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS, STB. Orvosi ügyelet, Árpád tér / , vagy Létavértesi HÍREK LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Hivatalvezetı: 52/ ISSN A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍÍ ÍRR EEK - ben CIKKEK, FOTÓK, HIRDETÉSEK LEADÁSA: minden hónap 10-ig - vagy Városháza, Kossuth u I.. em ajtó

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: Irinyi hét

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: Irinyi hét A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: Irinyi hét Minden év május havában büszkén emlékezünk iskolánk névadójára, Irinyi Jánosra, aki magyar vegyész, a zajtalan- és robbanásmentes gyufa feltalálója,

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Bolyai János Matematika Csapatverseny

Bolyai János Matematika Csapatverseny Éves összegzés (matematikaversenyek) Iskolánkban évtizedes múlttal mőködik a nívócsoportos oktatás magyar és idegen nyelv mellett matematikából is. A tanulók képesség szerinti bontásának eredményessége

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám Márciusi jeles napok Március 12. Gergely Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum).

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre

Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013. október 28-29. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre Meghívó a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, és az egri Bródy Sándor Városi könyvtár közös szervezéső konferenciájára Önként és dalolva önkéntesek a közgyőjteményekben Idıpont: 2013.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Horváth István polgármester Pályzati felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíjra A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében új pályázati

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Dr. Ványai Éva, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200.

Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400. Elérhetőség: Típus: Telek. Telekterület: 1440 m². Irányár: 200. Cím: 6647 Csanytelek, Török Bálint u. Kádár Mihály 06 (30) 271-0400 Telek Telekterület: 1440 m² 200.000 Ft 1 Cím: 6647 Csanytelek, József Attila u. 24. Szántai Zoltán 06 (30) 540-1862 Felújításra szoruló

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben