Ötvenéves osztálytalálkozó. I. Határmenti Néptánc Találkozó. İszi lomtalanítás október 24 25, 7-14 óra. XXII. évf. 10. (185.) szám 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ötvenéves osztálytalálkozó. I. Határmenti Néptánc Találkozó. İszi lomtalanítás 2013. október 24 25, 7-14 óra. XXII. évf. 10. (185.) szám 2013."

Átírás

1 XXII. évf. 10. (185.) szám október iwiwen és facebookon - Zsúfolásig megtelt a nagylétai református templom szeptember 29-én, vasárnap délután 3 órakor. Ünnepelni, emlékezni és hálát adni gyülekeztek egybe egyházközsé- Ötvenéves osztálytalálkozó günk tagjai, innen elszármazottak és a meghívott vendégek, hiszen templomunk építésének 200. évfordulóját ünnepeltük. 4. oldal I. Határmenti Néptánc Találkozó Október 19-én 14 órai kezdettel kerül megrendezésre az I. Határmenti Néptánc Találkozót a mővelıdési ház színháztermében, az Árpád tér 8. szám alatt. Határon inneni és túli felnıtt néptáncegyüttesek mutatkoznak be a közönségnek és a szakmai zsőrinek. Minden érdeklıdıt szeretettel várnak! A belépés ingyenes. Vértesen, az egykori Állami Általános Iskolában 1963-ban végzett nyolcadikosok a közelmúltban szervezték meg osztály-találkozójukat az Irinyi János Általános Iskolában. 1. sor (balról- jobbra) Bárány Erzsébet, Szőcs Ibolya, Dr. Varga Lajosné Beke Margit tanárnı, Nagy Sándor osztályfınök, Karcza Zsófia, Veress Mária 2. sor : Kövér Margit, Tóth Katalin, Gyarmati Julianna, Koroknai Ilona, Kelemen Magdolna, Gáti Viola, Kiss Erzsébet 3. sor: Koncz Sándor, (Koncz Sándorné), Farkas Gerzson, Dudics Pál, Bora László, Fazokán József, Nemes Gábor 4. sor: Kiss János, Újvárosi Sándor, Kanál Gábor İszi lomtalanítás október 24 25, 7-14 óra 24-én a vértesi településrészen valamint a Sziget u. Debreceni u. Vezér u. Temetı utca útvonaltól nyugatra esı létai településrész utcáiban. 25-én a létai településrészen, a fenti utcáktól keletre lévı területen. Részletesen a szeptemberi újság 2. oldalán

2 2. oldal Létavértesi HÍREK OKTÓBER.Adófizetıink figyelmébe A Létavértesi Hírek korábbi számában olvashatták: az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 55/b.-a alapján a helyi adó és a gépjármő adó vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer forintot meghaladó, 90 napon túli adó-tartozással rendelkezık névsorát LEADER közétettük. pályázat Ezt követen több vállalkozás és magánszemély is befizette tartozását. Tájékoztatjuk mindazon hátralékosainkat, akik 90 napon túli adótartozással rendelkeznek, hogy a Létavértesi Hírek következı, novemberi számában ismételten közétesszük az adótartozók listáját. Felhívjuk figyelmét minden érintettnek, hogy a hátralék behajtása nem csak az adóslista közzétételével történik. Behajtási cselekményeinket fizetésletiltással, gépjármő forgalomból történı kivonásával, valamint a bankszámlák -tartozás erejéig történı- inkasszó benyújtásával elkezdtük, a hátralékok behajtására minden hátralékosunk esetében a lehetıségünkre álló eszközökkel intézkedni fogunk. Kérjük adófizetıinket, hogy akik hátralékkal rendelkeznek, saját érdekükben, a kellemetlenségek elkerülése végett, tartozásaikat minél elıbb rendezzék! Megértésüket köszönjük! Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete október 1 -én, tartotta soros ülését a Városháza emeleti tanácstermében. Napirendjén: Polgármesteri jelentés 1. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról. (Az elıterjesztés olvasható: /Városunk /Intézmények) 2. Beszámoló a Városi Könyvtár és Mővelıdési ház munkájáról, terveirıl (Az elıterjesztés olvasható: /Városunk / Mővelıdés) 3. Különfélékben többek között -"Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bıvítése és korszerősítése" címő pályázat BM EU önerı alap igénylése - Helyi adórendeletek felülvizsgálata - Tőzoltó autó értékesítése - Orvosi körzetek lehatárolása A rendelet olvasható: /Önkormányzat/ Helyi rendeletek - Csatlakozás a Bursa Hungarica 2014 pályázati rendszerhez évi rendezvényterv elfogadása évi városi rendezvényterv Az október 1-i ülésen fogadták el a város évi rendezvénytervét. Március 8 Városi borverseny Március 15 Ünnepi megemlékezés Május 4 Málé fesztivál Június 4 Július 5 Trianoni megemlékezés Városnap Augusztus 3-10 Nyári Alkotótábor Szeptember 27 Szüreti Sokadalom Október 11 Rally show Október 18 II. néptánc találkozó Október 23 Ünnepi megemlékezés December 19 Adventi ünnepség Szakszervezeti győlés Módosított adórendeletek A Képviselı-testület 12/2013.(X.1.) Ör. sz. rendelettel módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló, az infrastrukturális kiadások részbeni fedezését szolgáló korábbi rendeletet. Az adó mérték változatlanul Ft/ ingatlan/év. 11/2013.(X.1.) Ör. számon fogadták el a helyi iparőzési adóról szóló remdeletet. A rendeletek olvashatók: /Önkormányzat/ Helyi rendeletek Bursa Hungarica pályázat Létavértes Városi Önkormányzat október 1-i ülésén egyetértett és támogatta a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történı csatlakozást A és B típus esetében, összesen 10 fı részére. A pályázónak regisztrálnia kell az interneten az EPER-Bursa rendszerben elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. és az onnan kinyomtatott adatlapot november 15 ig kell beadni a Városháza, II. emelet 14. irodába a szükséges mellékletekkel együtt 1 példányban Pankotainé Plókai Zsanett részére. Felhívás: oldalon Állampolgári eskü Augusztus - szeptember hónapban a Létavértes Városházán 304 személy tett állampolgári esküt október 8-án ülést tartott az MKKSZ* Hajdú-Bihar Megyei Titkári Tanács Létavértesen a Városházán. Köszöntıt mondott Kárai Lajos megyei elnök, és Menyhárt Károly, Létavértes polgármestere. Tájékoztató és véleménycsere zajlott az aktuális szakszervezeti kérdésekrıl, feladatokról. Elıadást tartott: Boros Péterné MKKSZ fıtitkára, Fehér József SZEF alelnöke, Csatári Béla megyei titkár, és Szima Sándor, létavértesi szakszervezeti titkár. * Magyar Köztisztviselık, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Civilek a "pályán". Szeptember hónapban elıször a civil szervezetek vezetıi, majd egy hét múlva a Létavértesi Nyugdíjas Klub illetve a Vértesi Nyugdíjas Kör tagjai vettek részt közbiztonsági fórumon, melyen vendégek voltak: Sámi Katalin, a Rendırırs parancsnoka, Berde László, a Határrendészeti Kirendeltség vezetıje, Gerák János, a Polgárırség vezetıje, és Papp Sándor, a mezıırök képviseletében. Az elıadásokon ismertették a városban és vonzáskörzetében különbözı szakterületeken tapasztalt közbiztonsági jellemzıket. Témát szolgáltatott Románia közelgı schengeni csatlakozása, és ennek várható hatása mindennapjainkra. A kötetlen beszélgetésekrıl elmondható, hogy a jelenlévık kölcsönösen hasznos információkkal gazdagodtak Papp Zoltán képviselı

3 2013. OKTÓBER Létavértesi HÍREK 3. oldal Templombúcsú, templomszentelés A Nagylétai Görög Katolikus Egyházközség szeptember 22-én tartotta Templombúcsú ünnepségét. Tök jó egészségnap az óvodában Október 7-én az "Egészséges életmód" jegyében egy jó hangulatú délutánt tölthettünk el a szülıkkel együtt óvodánk udvarán. A szülık, gyermekek, dolgozók közös tornával melegítettek be a játékokhoz, versenyekhez. Mozgalmas és vidám programokkal készültünk: kreatív kézmőves tevékenységekkel, tökfaragó versenynyel, ügyességi vetélkedıkkel. A gyerekeket Sanyi bohóc és társa szórakoztatta. A hívek délelıtt a Kossuth utcai Kistemplom elıtti térre gyülekeztek, ahol rövid szertartás keretében Dr. Kruppa Tamás általános püspöki helynök felszentelte az elızı évben felújított templomot és a szomszédságában megépült Szent Kristóf turisztikai szálláshelyet. Ezt követıen az ünnepség résztvevıi, a templomi zászlókat követve átvonultak az elmúlt hónapok során belsı terében szépen megújult Károlyi utcai, Szent Mihály tiszteletére emelt Nagytemplomba, ahol paptársai közöttük Fodor István esperes úr kíséretében- Kruppa Tamás helynök úr felszentelte a templomot, és hálaadó misét celebrált. A nagycsoportosok zenés táncházzal készültek. A mozgás mellett az egészséges táplálkozásra is figyeltünk, és sült tökkel kedveskedtünk vendégeinknek. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevınek ezt a tök jó hangulatban eltöltött délutánt! A Gyermeksziget Óvoda gyermek- és munkatársi közössége Dió, rigó, mogyoró, musttal teli kiskancsó Szeptember 26-án, Irinyi utcai tagóvodánk hagyományait éltetve vidám, jó hangulatú szüreti napot rendeztünk. Délelıtt 10 órától vette kezdetét a vigadalom. Itt mulatott az óvoda apraja és nagyja, Búját és bánatát mind otthon hagyta. Must folyt a csapból, ihatta ki bírta, Jani volt az, ki mindezt kicsavarta. Aprók közt nagyobbak kezdték a táncot, S köszöntötték a Szüreti mulatságot. Sok szép óvónınek erre kedve támadt, Pörögve-forogva jókedvően járta. Rátetéztek erre mások, Nótára fakadtak a Zsongóka-dalárdások. Mese szárnyán szállt a játék, Ölbe hullott sok ajándék. Apró kezek matathattak, Sok figurát alkothattak. Tányércsörgés elıtt ropta felnıtt, gyermek, Helyet csinálva a jóíző ebédnek, Köszönjük hát szépen, minden szorgos kéznek, A szülıknek és a munkaközösségnek. S ki adományával támogatott minket: Irmuska, Piroska, Gyöngyike és János, Beáta és Mónika jó szokását el ne hagyja, Az Isten sokáig tartsa! Így történt a szüretünk sorja, Megbánhatja, ki ezt kihagyta. Óvodánk apraja és nagyja Fotók: Turóczi Barnabás A Szimicsku Ferenc esperes koordinálásával végzett munkát méltatták az elhangzott köszöntık. Az ünnepi alkalmon részt vettek a helyi református gyülekezet tagjai is. A liturgiát követıen szeretetvendégség volt a templomkertben. A Nagylétai Görögkatolikus Templomokról és a Szent Kristóf Ifjúsági Turisztikai Szálláshelyrıl készült kisfilm a youtbe.com oldalon: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v3gynhn7lti

4 4. oldal Létavértesi HÍREK OKTÓBER Zsúfolásig megtelt a nagylétai református templom szeptember 29-én, vasárnap délután 3 órakor. Ünnepelni, emlékezni és hálát adni gyülekeztek egybe egyházközségünk tagjai, innen elszármazottak és a meghívott vendégek, hiszen templomunk építésének 200. évfordulóját ünnepeltük. Vad Zsigmond esperes úr igehirdetése után, Hadházi Tamás lelkipásztor számolt be a templom történetérıl, különösképpen is az elmúlt öt esztendı felújítási munkálatairól. TTeessttvvéérrggyyüülleekkeezzeettii llááttooggaattááss SSkóciiában A reformáció kora óta szoros a kapcsolat a magyar reformátusság és a skót református, presbiteriánus egyházak között. Ebbe illeszkedik az a testvérgyülekezeti kapcsolat, mely a nagylétai református gyülekezet és a skóciai Dunfermline-ben lévı református gyülekezet között jött létre két évvel ezelıtt. Tavaly egy 8 fıs küldöttség látogatott el hozzánk, idén pedig mi viszonoztuk a látogatást, összesen 19-en indultunk el augusztus 24-én, a budapesti repülıtérrıl. Párizsban szálltunk át, ahol volt néhány óránk, hogy a városba bemenve megtekintsük a Notre Dame-t, az Eiffel tornyot, a diadalívet. Jól elfáradva, de már az elsı nap is élményekben gazdagon érkeztünk meg a vendéglátóinkhoz, akik a fıvárosban, Edinburghban vártak bennünket a repülıtéren. Az egyházközség, készülve a 200 éves évfordulóra, kívül belül megújította templomát: a tetı új cserépfedést kapott, megtörtént a toronysisak festése, a teljes külsı homlokzat megújult, parkosítás automata öntözırendszer telepítésével, kerítésfes- Fotók: Turóczi téssel, térkövezéssel, és végül a belsı festéssel, ablakok cseréjével fejezıdött be a felújítás folyamata. A munkák összköltségének (64 millió forint) fele pályázati támogatásból, adományokból származott, a többit pedig az Egyházközség évenkénti gondos gazdálkodása biztosította. Mondhattuk hát örömmel mi is azt az igét, ami már az építés utáni emléktáblán is olvasható: Mindeddig megsegített bennünket az Úr! (1. Sámuel 7: 12.) A köszöntések után a hittanos gyermekek rendhagyó mősora következett, akik egy nagyszabású, nagyon látványos bábelıadással készültek erre az alkalomra: Dávid és Góliát történetét adták elı mindenki tetszésére és örömére. Az idén ötéves énekkarunk szolgálata is gazdagította istentiszteletünket, mely után jó hangulatú vendéglátásra, ünnepi vacsorára került sor. A 200 éves ünnepségsorozat igéje a 104. Zsoltárból való: Dicsıség legyen az Úrnak örökké! Ennek jegyében készültünk méltó módon az évfordulóra kiállítással, koncerttel, gyülekezeti újságunk különszámával, az ünnepségre készült és megvásárolható ajándéktárgyakkal, emléktábla- és kopjafaavatással. Bár az ünnepség a múlt eseményeire emlékeztetett, de maga az ünnepi alkalom, a teljesen megtelt templom, a gyermekek, az énekkar szolgálata, a jó hangulatú gyülekezeti közösség már a jelenrıl és a jövırıl szólt. Mindez bizonyságát és reménységét adta az ige szavának: Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1. Korinthus 15: 58.) Hadházi Tamás, lelkipásztor (Létavértes Nagyléta) Az eseményrıl bıvebben: /Városunk /Egyházak Fotó: Egyház archívuma Vasárnap kétnyelvő istentiszteletet tartottunk, melyen átélhettük, hogy ha nem is értjük egymás nyelvét, de mégis Krisztusban egy hitőek és testvérek lehetünk. Délután a várossal ismerkedtünk meg. Ez a város- Skócia egyik legrégebbi, gazdag történelmi múltú városa- mintegy 20 km-re fekszik Edinburghtól északra, így az út átvezet a Fife folyó kiszélesedı és nagyon látványos torkolatán. A városnak egyébként két magyar vonatkozású történelmi nevezetessége is van, amirıl azt gondolom kevesen hallottak még. Az egyik, hogy III. Malcolm, nagy skót király felesége Margit, egyes történészek szerint I. István királyunk rokona volt, de mindenképpen Magyarországon született. Kegyes élete, bölcsessége a skót nép tudatában máig él, így az étkezések utáni "Szent Margit-áldás", a háziszövés, a sokszínő tartan, valamint a vasárnap megünneplése is az ı nevéhez kapcsolódik. Meglátogattuk azt a barlangot, ahol Margit elmélyülten, rendszeresen imádkozott. A másik magyar emlék, melyet egy kis emléktábla jelez a sétálóutcán, hogy az egyik szállodában szállt meg Kossuth Lajos júniusában és júliusában. Itt tartott a magyar szabadságvágyról és küzdelemrıl lelkesítı beszédet. Jó érzés volt e magyar emlékekkel találkozni a számunkra eddig ismeretlen városban. Hétfın a fıvárosba, Edinburghba utaztunk, megcsodálva az ısi várat, a katedrálist, és azt a nyüzsgést, ami jellemzi a várost, különösen ebben az idıszakban, amikor a híres Edinburgh-i fesztivált tartják. Kedden a tengerpart kis halászfalvaiban gyönyörködhettünk, a tengerparton sétálhattunk, kagylókat győjtöttünk, valamint St. Andrews ısi egyetemi városával ismerkedhettünk meg. Lépten - nyomon gyönyörő golfpályákat láttunk, ami nem csoda, hiszen innen ered ez a sport. Szerdán egy középkori épületekben gazdag városkát Cullross-t látogattuk meg, valamint a mai technikai tudásról árulkodó hajóliften utazva (mely két csatorna 25 méteres szintkülönbségét hidalja át ) gazdagodtunk élményekben. A búcsúvacsorán tradicionális skót ételeket kóstolhattunk meg. Vendéglátóink mősorról, skót népzenérıl, táncról is gondoskodtak ezen a szép estén. Hiszem, hogy felejthetetlen, szép élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva térhettünk haza valamennyien, valamint hogy e néhány nap alatt testvéri, baráti szálak szövıdtek, s ezáltal tovább épülhet majd a gyülekezeteink közötti kapcsolat. Hadházi Tamás lelkipásztor További képekkel: /Városunk /Egyházak

5 2013. OKTÓBER Létavértesi HÍREK 5. oldal Arany János Általános Iskola A Létavértesi Arany János Általános Iskolában 557 tanulóval kezdtük meg a tanévet. (azóta már 560-ra nıtt a létszám). 24 tanulócsoportban 55 pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Alsó tagozaton mindegyik osztály egész napos, illetve iskolaotthonos munkarenddel halad. Felsı tagozaton is kötelezı a 16 óráig tartó munkarend, de ez alól a szülı kérésére adható felmentés. Így itt 5 tanulócsoporttal foglalkoznak délutánonként. A délutáni foglalkozások keretében ezen kívül több mint 40 órában választható lehetıségek (tehetséggondozó, korrepetáló, sport, mővészeti) közül választhatnak diákjaink. Megkezdıdött tehát a tanítás-tanulási folyamat. Valamennyi évfolyamon tartottunk már szülıi értekezletet, ahol a tanévet érintı változásokról (új helyi tanterv, 16 óráig tartó tanulás, hit- és erkölcstanoktatás, mindennapos testnevelés stb.) tájékoztattuk a szülıket. Programokban is gazdag volt a szeptemberünk. A jó idıt kihasználva minden évfolyamunkat kirándulni vittünk, s egy-egy osztály önállóan is szervezett közös programot a környéken kerékpárral, fızéssel, jó hangulattal. Az elsısöket Debrecenbe vittük el, ahol bábszínházban és játszóházban voltak, s ismerkedtek a nagyváros életével. A második és harmadik osztályosok is ezt a célt tőzték ki, ık mozifilmet néztek, s a Déri Múzeumban is látogatást tettek. A negyedikesek már messzebbre merészkedtek, Poroszló volt az úti céljuk, ahol az ÖKO-Centrumot tekintették meg. A tartalmas, rengeteg érdekességgel szolgáló napon hatalmas akváriumot láthattak, s hajókáztak is. Az ötödikesek Nyíregyházán jártak, ahol a Skanzen és az állatkert látnivalóival ismerkedtek. A hatodikosok Bihari-körútra indultak, a környezı települések (Álmosd, Berettyóújfalu, Kismarja) irodalmi, történelmi és kulturális emlékeit nézték meg. A nyolcadikosok ugyanezt Szatmár -Beregben tették meg. A hetedikesek külföldön jártak. Háromnapos erdélyi utazáson Máramarosba és a Radnai-havasokba jutottak el. Petıfi és Ady nyomdokaiban jártak. Legérdekesebb, és leginkább embert (gyereket) próbáló program a túrázás volt, ahol láthatták Erdély legszebb és legnagyobb zuhatagát, a Lóhavasi vízesést. Az iskola dolgozói Széphalmon a Kazinczy Mauzóleumnál A tantestület is felkerekedett tapasztalatszerzés céljából. Gávavencsellıre látogattunk, ahol valamivel kisebb iskolában, mint a mienk néztünk szét, s látogattunk órákat, valamint megismerkedtünk az ott folyó pedagógiai munkával. A nap második részében Sátoraljaújhelyre látogattunk. A településhez tartozó Széphalmon a Kazinczy Mauzóleumot, s a Magyar Nyelv Múzeumát tekintettük meg, ahol érdekesebbnél érdekesebb látni- és tapasztalnivalókat állítottak ki, interaktív módszerrel. Felfedeztük itt gyerekkorunk, s szüleink ábécés könyveit, de a legmodernebb szóhasználat kifejezéseit is olvashattuk. Elhatároztuk: diákjainkkal is fel fogjuk keresni ezeket a helyszíneket. Az ısz, a szüret jegyében alsó tagozatos diákoknak hagyományos szüreti napot tartottunk. A borkészítés alapjait láthatták, s próbálhatták ki a gyerekek: a szılı darálását, s a préselést, s megkóstolhatták az így készült finom mustot is. A pedagógusok kézmőves foglalkozásokról, a szülık hagyományos süteményekrıl, Nagy Imre és zenekara Balla Fruzsinával a zenérıl és táncról gondoskodott. A Létavértesi Szılısgazdák Egyesülete a bemutatón kívül kétkondérnyi slambuccal is megajándékozott bennünket, amit a résztvevık jóízően el is fogyasztottak. Köszönjük valamennyi támogatónknak: szülıknek, egyesületi tagoknak, a napközi konyhának a nyújtott segítséget! Beindultak a versenyek is. Körzeti Atlétikai Versenyen 5 iskola részvételével iskolánk a III. helyet szerezte meg. A megmérettetést iskolánk bonyolította le. Egyéniben: Pongor Norbert (2001) 1. helyezést, Borbély Izabella (2000) 2. helyezést, Papp Kira (2002) 3. helyezést ért el. Részt vettünk a Bolyai Matematika Verseny megyei fordulóján, ahol 4 fıs csapatok versenyeznek, együtt a tagozatos s általános tantervvel haladók. Ezért is nagyon büszkék lehetünk a tavalyinál is jobb eredményekre: 5. osztály 80 csapatból 10. helyezés 6. osztály 70 csapatból 21. helyezés 7. osztály 51 csapatból 1-6. helyezés 8. osztály 47 csapatból 11. helyezés A Méliusz Könyvtár szervezésében Megyei Mesemondó Versenyt tartottak. Tarnai Panna 5. a osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Szabó Márton 4. c osztályos tanuló is ügyesen szerepelt a megmérettetésen. Nagy Józsefné igazgató November végén kezdıdik a TEREMFOCI Ötödikeseink Nyíregyházán (A belgiumi kirándulásról a novemberi számban olvashatnak)

6 6. oldal Létavértesi HÍREK OKTÓBER Rendezvények a Rozsnyai Győjteményben Szeptember 28-án elsı alkalommal tartott Mihály-napi menyegzıt, vagyis lakodalmas mulatságot a Rozsnyai Győjtemény. A rendezvény elıkészítését 50 önkéntes és támogató segítette. Ez az összefogás egyértelmően jelzi, hogy a létavértesiek hagyománytisztelı emberek és örömmel fogadják a régi szokások felelevenítését. Nem is véletlen, hogy egy héttel a rendezvény elıtt elıvételben elfogytak vacsorajegyeink. 150 érdeklıdıt sajnos már nem is tudtunk fogadni 200 fıre terített asztalainknál. A háromfogásos vacsorát a Vértesi Nyugdíjas Kör tagjai készítették. Nem is akárhogy! Egy héttel a rendezvény elıtt káposztasavanyító kalákára győltek össze a múzeumnál, hogy a Pongor Imre által felajánlott káposztából savanyú káposztát készítsenek. Ebbıl lett aztán a finom töltött káposzta, no meg a Huszti Sándor által gondosan elıkészített darált húsból és a nyugdíjas fızıasszonyok nélkülözhetetlen szakácstudományából, ami bizony minden diplománál többet ér! Ez kellett a lakodalmas tyúkhúsleveshez is, meg persze tyúk, amit Juhász Ernı ajánlott fel, és csigatészta, amit Békési Károlytól, a derecskei tésztagyár tulajdonosától kaptunk adományként. A fogások mellé mosolyt is csalt múzeumi vıfélyünk, Simándi László. A felszolgálásban a szeretetház serény munkatársai segítettek. Jó zsíros magyar ételeinkhez Zakota-féle kenyeret, illetve Preku Gyula, Puja György és Bárány Péter pálinkáit fogyaszthattuk. Ezek után a jó kedvünk is megjött és a találkozás örömébıl muzsikás vígsággá fejlıdött. Ehhez a jó népzenét a debreceni Madaras zenekar, a táncos példát pedig a Villongó együttes szolgáltatta. Minden kedves támogatónknak és önkéntesünknek köszönjük a segítséget! Esztári Lecsófesztivál Augusztus 31 -re klubunk meghívást kapott az Esztári Lecsófesztiválra. Igent mondtunk, és húszan el is mentünk. Az idı gyönyörő volt, kiváló szervezés, remek hangulat, változatos program fogadott bennünket. Minden együtt volt ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Közben készült, fıtt a lecsó. A 22 benevezett csoport között tarhonyás lecsónkkal megnyertük a versenyt. Ezúton is köszönet a segítıinknek: H-H Kft-nek, Csóka Máriának.. Nagy Lászlóné elnök, Létavértesi Közhasznú Nyugdíjas Klub Október 26-án, 14 órától tartjuk Épített örökségünk címő családi délutánunkat. A felnıtteket helytörténeti elıadással várjuk, melyen megismerhetik Létavértes mőemlékeit és népi építészeti értékeit. Számos fotót vetítünk az elbontott régi házakról, szılıspajtákrıl. Eközben a gyerekek kézmőves foglalkozáson készíthetik el épített örökségünk kicsiny másait. Október 31-én, 11 órakor Gyülekezetünk kincsei címen új idıszaki kiállítást nyitunk. Muzeális intézményünk fenntartója, a Vértesi Református Egyházközség számos egyházmővészeti kincset ıriz. Az ún. klenódiumok ısi keresztény kultúránk tárgyi örökségét képezik. Kiállításunkon bemutatjuk az úrvacsora kiszolgálásakor használt edényeket: borospoharakat, kannákat, kancsókat és kenyérosztó tányérokat, valamint az úrihímzéssel díszített XVIII. századi patyolatkendıket és a XIX. századi úrasztali terítıket. Októberi programjaink ingyenesek. Szeretettel várunk minden érdeklıdıt! Bihari-Horváth László győjteményigazgató Fotó: Magánarchívum Az NB III Keleti csoportjában jelenleg az elsı helyen áll a Létavértes SC 97 csapata. A megyei nıi kézilabda bajnokságban is vezetnek lányaink. A Megye II. osztályban szereplı felnıtt labdarugóink is a harmadik helyrıl várják a folytatást. (t.b.)

7 2013. OKTÓBER Létavértesi HÍREK 7. oldal RAISE KUPA és TESZTNAP Október 5-én szombaton a Létavértesi Rally egyesület újabb RAISE Kupát szervezett, melyre 45 nevezés érkezett. Meghívott vendégek voltak: Vizelli Károly, Vida Sándor, Ujvárosi János, Szombati István, Jobbágy Krisztián - Ajzner György, Tamás Gergı, Tóth Roland, Széll Péter, Tisza Rally Team. Kelet-Magyarország különbözı településeit képviselték a versenyzık, mint például: Debrecen, Berettyóújfalu, Kisvárda, Miskolc, Hajdúszoboszló, Tiszaújváros, Mucsony, stb. Kora reggel 3 o C -ban kezdıdött a nap. Adminisztráció, pályabejárás, elıfutók látványos bemutatója. Aztán indult a verseny. A napot Jóga Zoltán konferálta, Kovács József hangosított, amit ezúton is köszönünk! 4 kört teljesítettek a pályán, és természetesen a leggyorsabbak lettek díjazva. Komolyabb anyagi kár, személyi sérülés nem történt. A kilátogató fiatalok, családok, igen színes forgatagnak szurkolhattak -a Trabant-tól a BMW-ig-, és az idıjárás is kedvezıre fordult.. A visszajelzések szerint a szervezés kifogástalan volt, amit köszönök az egyesület minden tagjának! Tekerd körbe a városod! Rajt a Rózsa utcából A rendezvény támogatói voltak: Létavértes Városi Önkormányzat, Delfin Fitness, Charlie Hőtı Kft., Lekor Kft., Aranykalász TSZ, Pántya Sándor és családja, H-H- Kft., Pókertrófea, Mazsola Bababolt, Jóga Zoltán, Szilágyi László, Papp Sándor. Segítık: LÉTA RAISE egyesületi és pártoló tagjai. Diószegi Enikı Eredmények és további képek: /Események Szeptember 20-án ismét nyeregbe pattantak azok a lelkes létavértesi lakosok, akik csatlakoztak az Európai Mobilitás Hét keretében megrendezett Tekerd körbe a Városod programhoz. A hővös idı ellenére közel száz lelkes kerékpározó vette birtokba a város aszfaltját. At arcokról sugárzott a mozgás adta élmény, de igen gyakran megtapasztalhatták a kátyús út nehézségeit (reméljük minél hamarabb orvosolva lesz) is. Köszönet mindazoknak, akik velünk tekerték körbe a több mint 12 kilométeres távot! Külön elismerés illeti a Vértesi Nyugdíjas Kör tagjait és az Irinyi János Általános Iskola lelkes tanulóit és nevelıit! Örömmel vettük idén is a helyi rendırség jelenlétét, segítıkészségét. Jövıre meglepetésekkel, -meleg teával és pogácsával- fogunk mindenkit várni. De addig is ha tehetjük, biciklizzünk, mozogjunk! Jóga Zoltán képviselı Apróhirdetés -670 Ft (ÁFA-val) Leadása: Városháza, I. emelet 12. ajtó CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Sándor u. 22. szám alatti ház eladó. Érdeklıdni lehet: 06-30/ telefonszámon. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes Katona J. u. 17. szám alatti családi ház eladó. 2,5 szobás + konyha, fürdıszoba, spájz. Két szobában cserépkályha, a házban bent van a gáz (cirkó), víz, villany. A telken két melléképület. Érdeklıdni a helyszínen,. Telefon: 06 30/ (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Tóth Árpád u. 26. szám alatti családi ház eladó. Érdeklıdni lehet telefonon: 52 / (C ) CSALÁDI HÁZ Létavértes, Halom u. 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni lehet az alábbi telefonszámon: / (C ) LAKÓHÁZ. Létavértes, Baross u. 21. szám alatt 3 szobás, összkomfortos lakóház eladó. Érdeklıdni: / ( (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Zöldfa u. 6/a. sz. alatti 98m 2 es 2 nagy szobás, konyhás, fürdıszobás, cserépkályhás, telefonos, gázfőtéses lakóház, kerttel eladó. Érdeklıdni a helyszínen, vagy / es telefonszámon. (C ) CSALÁDI HÁZ sürgısen eladó Létavértes, József A. utcában. A ház kívül belül szépen felújított. 2 szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m hosszú üveges folyosó, mellék-épületek 400 n. öl telken. A lakás összkomfortos, gáz főti a lakást és a vizet, cserépkályha, kerekes kút, csemegeszılı az udvarban, kertben, + riasztó. Irányár: 2,6 millió Ft. Telefon: ( C ) CSALÁDI HÁZ Létavértes, Sándor u. 20/b. alatt sok melléképülettel eladó. Irányár: 7,5 millió forint. Telefon: 06 30/ (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Batthyány u. 23. szám alatt 100 m2-es 3 szobás, összkomfortos családi ház 2 garázzsal, melléképületekkel, kerttel, gyümölcsössel eladó. Érdeklıdni: 06-30/ " (C ) ERDİ. Osztatlan közös tulajdonban lévı 14,1 AK erdı eladó. Érdeklıdni lehet telefonon: 52/ (C ) SZÁNTÓFÖLD. Létavértes határában jó minıségő szántóföldet vennék, vagy bérelnék hosszú távra. Ár megegyezés szerint. Érdeklıdni: (C ) SZİLİ PAJTÁVAL. Létavértes Öregkertben szılı (600 négyszögöl) vegyes gyümölcsössel, pajtával eladó. Villany, ásott és fúrott kút van. Ugyanitt Hetra 101-as transzformátor eladó. Telefon: (C ) SZÁNTÓFÖLD. Létavértes Cserekertben sürgısen eladó egy 0,51 ha és egy 0,43 ha területő szántóföld. Telefonszám: 06 30/ (C ) VETİBURGONYA ELADÓ Érdeklıdni lehet: / (C ) BÚTOR. Eladó 2 db jó állapotban lévı fotel, 2 db gyógymatrac,1 db irodai forgószék, CD, DVD állványok és tartó tokok. Érdeklıdni lehet a as telefonszámon. REDİNY, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló minısé-gő anyagok felhasználásával reális áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV álló mőanyag párkányát is megrendelheti tılem! Érd: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06 20/ (C ) GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával, alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06-20/ (C ) KAZÁNOK. Eladó egy nagyteljesítményő, hılégbefúvós Hitting kazán (mőhelyek, fólia, sátor főtésére alkalmas) és egy Simplee 02-es vegyes tüzeléső kazán. Érd.: 06 20/ (C )

8 8. oldal Létavértesi HÍREK OKTÓBER Falugazdász rovata Tisztelt Gazdálkodók! A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja az egységes területalapú támogatást igénylı ügyfelei figyelmét arra, hogy az elılegfizetés zökkenımentes utalása érdekében szükséges ellenırizni a Hivatal számára megadott bankszámlaszám, valamint cím adatait és érvényességét, illetve az egyéb adatok helyességét. Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által mőködtetett Egységes Mezıgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történı nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény szabályai szerint, a közlemény által hatályba léptetett G1010 jelő Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezéső, míg nem természetes személyeknek (például: gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) ugyancsak a fenti közlemény alapján a G1020 jelő. Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem nem természetes személyek számára elnevezéső papír alapú nyomtatványon, vagy a G0002 Regisztrációs módosító lap elnevezéső elektronikus nyomtatványon kell bejelenteni. A nyomtatványok elérhetıek a honlapon. Az MVH a helyszínen is ellenırzött gazdálkodók részére minden évben kézbesíti a hibát, hiányosságot leíró jegyzıkönyvet. Az idei évben az Egységes Kérelem helyszíni ellenırzései vonatkozásában lehetıséget biztosítanak ügyfeleiknek, hogy elektronikus úton is megtekinthessék a helyszíni ellenırzési eredményeket. Ezen a WEB -es felületen a már megkapott adatokat láthatja a kérelmezı, és a helyszínen készített mérési poligon is megjeleníthetı, valamint ezen felületen észrevétel is tehetı. Az elektronikus úton megtett észrevételek feldolgozása gördülékenyebb lehet, mint a postai úton beküldött észrevételeké, ezért felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus észrevételezés gyorsíthatja a kérelmek ügyintézését. Azon termelık, akik Agrárkörnyezet-gazdálkodási Programban valamint a Nitrát érzékeny és Natura 2000-es területen gazdálkodnak, Gazdálkodási Napló vezetésére kötelezettek. A Nitrát érzékeny területen gazdálkodóknak minden év szeptember 01 - december 31 között adatszolgáltatási kötelezettségük is fennáll. Az adatszolgáltatást az 59/2008 (IV. 29.) FVM rendelet 6 sz. mellékletén kell benyújtani az alábbi címre: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, 4032 Debrecen, Böszörményi út 148. Az Agrár-környezetgazdálkodási Programban (AKG) részt vevı gazdálkodóknak is be kell küldeniük a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalnak (NÉBIH) az elızı gazdálkodási év (2012/2013) Gazdálkodási naplójának (web-gn) adatait. Az adatszolgáltatást csak szeptember 1. és november 30. között, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tehetik meg az érintettek. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Derecskei Járás Szima György falugazdász Megéri a szorgalom Ismét szeretnénk kifejezni köszönetünket az Irinyi János Általános Iskola vezetıje és pedagógusai felé, hogy ebben az évben is megírták az Erzsébet tábor pályázatát, és vállalták a gyermekeink táboroztatását. Mindannyian hálásak vagyunk, hogy szeretettel és odafigyeléssel vannak gyermekeink iránt, melyet a táboroztatás során is, de a mindennapokban is megtapasztalunk. Köszönjük a munkájukat, és a tanév további részére is erıt és kitartást kívánunk nekik! Az iskolás gyerekek szülei Megállunk a sírod mellett és könnyezünk. Milyen jó volna, ha itt lennél Velünk! Csak egy perc volt az a borzalmas pillanat, De bennünk egy világ dılt össze ez alatt. Álmodd az álmok legédesebb álmát, S ha feljön a Hold, az ájszaka vándora, Vigyázzon Rád az éj legfényesebb csillaga Guba János halálának 9. évfordulóján fájó szívvel emlékezik Felesége, Fia és Családja GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft HALOTTAK NAPJA A keresztény világ 998 óta külön emléknapot tart az eltávozottak lelki üdvéért. Ez az ünnepnap ebben az évben is november 2, szombat. A hozzátartozók a sírok rendbetételét, feldíszítését, már az elıtte való napokon, Mindenszentek ünnepéig elvégzik. Ne feledkezzünk meg eltávozott szeretteinkrıl! A városi Köztemetı e hétvégén meghosszabbított nyitva tartással fogadja a látogatókat. Indul a tormaszezon Október elején több gazda, tormatermelı megkeresett, hogy felhívják figyelmem problémájukra. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva ismét attól tartanak, hogy illetéktelenek tormaásás után, a kiszántott földeken tallóznak. Aki a föld tulajdonosának engedélye nélkül tesz ilyet, az lopást követ el, melynek szankcionálása a rendırség feladata. Városunk rendırırs parancsnokával folytatott beszélgetésem során biztosított arról, hogy komoly figyelmet fordítanak az ilyen esetekre. A mezıırök is kiemelt feladatként kezelik és azonnali intézkedést, illetve jelentést tesznek a hivatalos szervnek. A gazdák ígéretet tettek arra, hogy senki sem tesz kivételt, vagyis A FÖLDEKEN NINCS TORMATALLÓZÁS! Tudomásul kell venni azoknak, akik mégis erre vetemednek, hogy feljelentés, büntetıeljárás indul ellenük. A láncolatban nagyon fontos szerepük van azon felvásárlóknak, akik az 1-2 zsák lopott tormát átveszik, pedig ık is tudják, honnan származik ez a kevés mennyiség. A gazdák nevében kérem ıket, azzal segítsék ıstermelıinket, hogy ne vegyék át az ismeretlen eredető tormát! A megélhetési bőnözés fogalma és annak ideje lejárt! Nincs Ft- alatti értékhatár, amit a törvény már nem büntet. Ezek a gazdák szántanak, árasztanak, permeteznek, napszámosokat foglalkoztatnak, az egész család szabadidejét kemény munkával a földmővelés teszi ki és mind ezek felett komoly adót, járulékokat fizetnek. Senkinek sincs joga elvenni azt, amiért a másik verítékkel keservesen megdolgozik! A lehetıség mindenki elıtt ott áll, csak élni kell vele. Így lehet kitörni, így lehet integrálódni, így lehet a kötelesség teljesítése után jogokért kiáltani! Így lehet a rejtett erıforrásokból a társadalom hasznos tagjaivá válni! Tisztességes munkával! Szabó Tibor Önkormányzati képviselı, Jobbik alapszervezeti elnök

9 2013. OKTÓBER Létavértesi HÍREK 9. oldal ELKÖLTÖZTÜNK! - ELKÖLTÖZTÜNK! - ELKÖLTÖZTÜNK! Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a Kossuth u szám alatti Zöldségboltunk az Árpád tér 1-3. szám alá (Stefánia cukrászda mellé) költözött. Meghosszabbított nyitva tartással, kibıvült árukészlettel várjuk régi és új vásárlóinkat! ELKÖLTÖZTÜNK! - ELKÖLTÖZTÜNK! - ELKÖLTÖZTÜNK! İSZI AKCIÓ Magyar darabos lignit 1450 Ft/q Tızegbrikett, zsákos 40 kg-os 2280 Ft/zsák Bükk hengerbrikett 18 kg-os 1200 Ft/zsák Tőzifa: akác, tölgy, nyárfa kapható I. osztályú zártszelvény 40x Ft/db Zártszelvény 40x Ft/db Magyar Holcim cement 3380 Ft/q LEKOR KFT. Tüzép Létavértes, Nagyváradi u. 44. Telefon: , , Hirdessen a Létavértesi Hírek -ben Létavértes SC 97 Fotók: Papp Zoltán Az elmúlt évben elindult a Gyermeksziget Óvodában a kézilabda utánpótlás képzése. Ebben az évben Papp Zoltán edzıtıl Német Petra edzı vette át a gyerekek képzését. Az iskola elsı és második osztályban is beindultak a foglalkozások Papp Zoltán szakosztályvezetı Két leánycsapatunk túl van két tornán, az alábbi csapatokkal: Mezei Vill, Ebes, Hajdúszoboszló, és DEAC. Az U-17-es csapat III. helyen az U-15-ös a IV. helyen áll a tabellán. Köszönjük a Létavértes SC 97 mérkızésein közremőködı rendezıink önzetlen segítı munkáját! A jövıben is számítunk rájuk! Árva Barna elnök

10 10. oldal Létavértesi HÍREK OKTÓBER A NÉMETH AUTÓS IISKOLA gépjármővezetıi tanfolyamot indít november 8-án.(pénteken) 17 óra Helye: Árpád tér 7. Szalay iskola tanterme (uszodával szemben). Részletfizetési lehetıség! Jelentkezés és felvilágosítás: Németh János iskolavezetınél. Létavértes, Móricz Zs. u. 17. Telefon: , Köszönetet mondok! A közelmúltban egy igen komoly mőtététet kellett bevállalnom. Napjainkban az ütemezett beavatkozáshoz egy bizonyos vérmennyiség leadását igényli a kórház. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Szalai Ferencné véradásszervezınek, és a négy létavértesi Véradónak, akik önzetlen felajánlásukkal, áldozatvállalásukkal hozzájárultak a gyógyulásomat szolgáló operáció elvégzéséhez! Kiss Endréné Pokol Zsuzsanna KÖTELEZİVÁLTÁS BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA KÖZÜL VÁLASZTHAT A MARGARÉTA ÜZLETHÁZBAN! LEGOLCSÓBB BIZTOSÍTÁSI DÍJAK! INGYENES LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁTVIZSGÁLÁS! PÁNYA KORNÉL : 0620/ KGFB, CASCO, LAKÁS-, VAGYON-, ÉLET-, NÖVÉNYBIZTOSÍTÁS, STB. Orvosi ügyelet, Árpád tér / , vagy Létavértesi HÍREK LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Hivatalvezetı: 52/ ISSN A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍÍ ÍRR EEK - ben CIKKEK, FOTÓK, HIRDETÉSEK LEADÁSA: minden hónap 10-ig - vagy Városháza, Kossuth u I.. em ajtó

200 éves. Ötvenéves osztálytalálkozó. XXII. évf. 9. (184.) szám 2013. szeptember. a Nagylétai Református Templom

200 éves. Ötvenéves osztálytalálkozó. XXII. évf. 9. (184.) szám 2013. szeptember. a Nagylétai Református Templom XXII. évf. 9. (184.) szám 2013. szeptember http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 200 éves a Nagylétai Református Templom Ünnepi, hálaadó istentiszteletet

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra! XXII. évf. 5. (180.) szám 2013. május http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Kiállítás a Városi Könyvtár és Mővelıdési Házban május 24-én, pénteken 17

Részletesebben

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra

FELHÍVÁS. Grenzach Wyhlen-i táborozásra XXII. évf. 4. (179.) szám 2013. április http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com MÁJUS 11 Erdıspusztai Kék Túra III. Májusi Málé Fesztivál (10. oldal) Haja

Részletesebben

Ifjúsági gyalogos zarándokok Létavértesen

Ifjúsági gyalogos zarándokok Létavértesen XXII. évf. 8. (183.) szám 2013. augusztus http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Ifjúsági gyalogos zarándokok Létavértesen A Magyarországi Görögkatolikus

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show XXI. évf. 7. (170.) szám 2012. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiw-en és facebook-on - letahirek@gmail.com VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra

Részletesebben

Kényszerpályán az önkormányzatok

Kényszerpályán az önkormányzatok XXII. évf. 2. (177..) szám 2013. február http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Létavértes Város Önkormányzata szeretettel hívja Önt és Kedves Családját

Részletesebben

VÉRADÁS. ISKOLAI TABLÓK Elérhetık a város honlapjának nyitó oldaláról

VÉRADÁS. ISKOLAI TABLÓK Elérhetık a város honlapjának nyitó oldaláról XXII. évf. 7. (182.) szám 2013. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Figyelmükbe ajánljuk A nyári pihenıt töltıknek ajánljuk egyéni vagy csoportos

Részletesebben

Díjat alapított az önkormányzat

Díjat alapított az önkormányzat XXIV. évf. 6. (205.) szám 2015. június Napisten hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu -- - bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

60 éves osztálytalálkozó az Irinyiben

60 éves osztálytalálkozó az Irinyiben XXIV. évf. 7. (206.) szám 2015. július Áldás hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu -- - bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

Európai Testvérvárosok Találkozója 2008. november 21 25 között Európai Testvérvárosok Találkozójának ad helyszínt Létavértes.

Európai Testvérvárosok Találkozója 2008. november 21 25 között Európai Testvérvárosok Találkozójának ad helyszínt Létavértes. TARTALOMJEGYZÉK Hírek A szociális ügyintézés helyzetérıl 2.o A Városi Szociális Szolgáltató Központról 3. Bodies, a kiállítás 5. Versekkel ünnepeltünk 5. Zöld Hírek, Rendırségi hírek 7. Kistérségi iskolai

Részletesebben

Templomszentelés NAPELEMES RENDSZER ÁTADÁSA. Szüreti sokadalom 2015 szeptember 26, szombat. 2015. szeptember Földanya hava. XXIV. évf. 9. (208.

Templomszentelés NAPELEMES RENDSZER ÁTADÁSA. Szüreti sokadalom 2015 szeptember 26, szombat. 2015. szeptember Földanya hava. XXIV. évf. 9. (208. XXIV. évf. 9. (208.) szám 2015. szeptember Földanya hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu -- - bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

Templomszentelés NAPELEMES RENDSZER ÁTADÁSA. Szüreti sokadalom 2015 szeptember 26, szombat. 2015. szeptember Földanya hava. XXIV. évf. 9. (208.

Templomszentelés NAPELEMES RENDSZER ÁTADÁSA. Szüreti sokadalom 2015 szeptember 26, szombat. 2015. szeptember Földanya hava. XXIV. évf. 9. (208. XXIV. évf. 9. (208.) szám 2015. szeptember Földanya hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu -- - bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

2 2010. szeptember KRÓNIKA. Beszámoló az Önkormányzatunkat érintı fontosabb eseményekrıl. Tisztelt Tápiószeleiek!

2 2010. szeptember KRÓNIKA. Beszámoló az Önkormányzatunkat érintı fontosabb eseményekrıl. Tisztelt Tápiószeleiek! 2 2010. szeptember Augusztus 20-án a megszokott méltósággal ünnepelte településünk Szent István királyunk ünnepét. Augusztus 27-én több évtizedes munkásság után nyugállományba vonult az iskola két pedagógusa

Részletesebben

Berczeli. X. évfolyam 5. szám 2005. július

Berczeli. X. évfolyam 5. szám 2005. július X. évfolyam 5. szám 2005. július (BN.) Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselıtestülete nevében 2005. június 3-án Hajnal András polgármester adta át az önkormányzat legújabb beruházását. A település

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Az utánpótlás legjobbjainak köszöntése

Az utánpótlás legjobbjainak köszöntése XXIV. évf. 4. (203.) szám 2015. április Szelek hava hhoonnl llaapp: : wwwwwwwww...l lleeetttaaavvveeerrrttteeesss...hhhuuu -- - bbl lloogg: :: hhhttttttppp: ::/ /// //l lleeetttaaahhhi iirrreeekkk...bbbl

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. ÁPRILIS 10. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft

10 ÉVES A. 2009. ÁPRILIS 10. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - XIX. évfolyam HÍRADÓ 2010. 3. szám (máj.-júni. júni.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község. 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község. 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza. Jászboldogháza Község P O L G Á R M E S T E R I H Iidıszakos V A lapja T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13.

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2013. január ÚJ ÉV ÚJ REMÉNYEK ADJON AZ ISTEN. parolát, életet -

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2013. január ÚJ ÉV ÚJ REMÉNYEK ADJON AZ ISTEN. parolát, életet - TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2013. január ÚJ ÉV ÚJ REMÉNYEK Ahány ember, annyiféle sors, annyiféle élethelyzet. Az új év mégis mindannyiunk számára új kezdetet, új reményt jelent. A napi gazdasági

Részletesebben

A HÍR IGAZ TISZTELT VÁLASZTÓK! MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE. 2 2011. augusztus

A HÍR IGAZ TISZTELT VÁLASZTÓK! MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE. 2 2011. augusztus 2 2011. augusztus KRÓNIKA A júliusi megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Július 12-én az ÖKOVÍZ képviselıjével tárgyaltunk egy építési törmelék lerakó (Vásártér) létesítésérıl. Július 13-án

Részletesebben

Berczeli. A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november.

Berczeli. A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november. Berczeli A 10 éves Berczeli Napló XI. évfolyamának 9. száma, 2006. november. (BN.) November 3-án, végre sor került az iskolai ebédlı tényleges birtokbavételére. Iskolásaink remek az étkezés köré szıtt

Részletesebben