F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja"

Átírás

1 F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és december 17-én, kedden elfogadott törvényjavaslatokról és a határozati javaslatokról A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat Az Egyezmény célja a két ország között az állampolgárok szabad mozgását támogató, az európai értékekkel összhangban levő szociális biztonsági kapcsolatok rendezése, ennek következtében a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése, az elavult magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezménynek a két ország közötti viszonylatban történő hatályon kívül helyezése. Magyarország és a Szerb Köztársaság között hatályban van az évi 20. törvényerejű rendelet, amely a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között, állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az október 7.-én kötött egyezmény. Időszerűvé vált a felülvizsgálata. Az Egyezmény létrehozására irányuló tárgyalások 2001-ben kezdődtek. Hangsúlyozottan tekintettel van a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, az Európai Unió tagállamai közötti személyek szabad áramlásához kapcsolódó szabályozásokra. Az egyezménnyel elérni kívánt elsődleges közpolitikai cél az állampolgáraink társadalombiztosítási rendszereinkben megszerzett jogainak védelme, a két ország szociális biztonsági rendszerei koordinációjával a másik ország területén vállalt munkavégzéssel kapcsolatos elősegítése, ezáltal a gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Az Egyezmény biztosítja a magyar és a szerb jog szerinti öregségi, valamint halál esetén járó nyugellátásokra jogosultságot szerzett személyek részére megszerzett jogaik megőrzését abban az esetben is, ha mindkét ország nyugdíjbiztosítási rendszereiben szereznek biztosítási időt, továbbá lehetővé teszi, hogy a hosszabb távon kiküldetés keretében végzett munkavégzés, vagy önálló vállalkozói tevékenység esetén a kiküldő állam joghatósága alatt maradjon és abban az államban tartsa meg biztosítási jogviszonyát. Az Egyezmény hatálya kiterjed az egészségbiztosítási ellátásokra is, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak, és a munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel, munkanélküliséggel összefüggő ellátások jogosultsági szabályainak koordinációjára. Ezen elvek az EU tagállamokkal és más európai országokkal fennálló szociális biztonsági koordinációs kapcsolatokban is meghatározóak

2 A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat Az Egyezmény célja a két ország között a szociális biztonsági kapcsolatok rendezése és ezáltal a magyarmoldovai gazdasági kapcsolatok fejlesztése. A tárgyalások, a moldovai fél kezdeményezését követően, 2011-ben kezdődtek. Hangsúlyozottan tekintettel van a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, az Európai Unió tagállamai közötti személyek szabad áramlásához kapcsolódó szabályozásokra. A pozitív gazdasági hatások mellett az Egyezmény hatálya alá kerülő személyek is élvezhetik az Egyezményből származó előnyöket. Például a másik szerződő állam területén szerzett biztosítási időik összeszámítása révén többen szerezhetnek nyugdíjjogosultságot. Az előkészítő tárgyalások során a felek egyetértettek abban, hogy az Egyezmény hatálya nem tud kiterjedni az egészségbiztosítási ellátásokra, a megváltozott munkaképességű személyek részére biztosított ellátásokra és a munkanélküli ellátások nemzeti szabályaira sem. Ezek az ellátások azokat a nemzeti törekvéseket szolgálják, amelyek a munkavállalóknak a nemzeti munkaerőpiacra való visszavezetését teszik lehetővé. Az Egyezmény várhatóan jótékony hatást gyakorol a kétoldalú kapcsolatokra, mely a gazdasági befektetésekben is érezteti hatását. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/12415 számú törvényjavaslat Magyarország az elmúlt évek szigorú költségvetési politikájának köszönhetően visszanyerte egyensúlyi helyzetét, tartósan 3 % alá csökkentettük az államháztartási hiányt, növekedett a foglalkoztatottság és az ország kikerült a túlzott deficit eljárás alól. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. A Kormány alapvetően az addig nyújtózkodj ameddig a takaród ér örökérvényű mondás jegyében tervezte meg és nyújtotta be a jövő évi költségvetést, ugyanis a 2010-et megelőző időszakban az állam mindig az ország teherbíró képességén felül költekezett, amit hitelfelvétellel finanszírozott, jelentősen eladósítva az országot. A 2010-es kormányváltás ennek a helytelen gyakorlatnak vetett véget és a 2014.évi költségvetés elkészítésekor is a Kormány legfontosabb célja a stabilitás és a kiszámíthatóság volt. A szigorú fiskális célok mellett a Kormány elkötelezett a családok helyzetének javítása iránt, ezért tovább folytatódik a rezsicsökkentés. A 20%-os csökkentésnek és az alacsony inflációnak köszönhetően jelentősen emelkednek a reáljövedelmek. A benyújtott költségvetés fedezetet nyújt a nyugdíjak megközelítőleg 2,4%-os emelésére is. A Kormány 2014-es költségvetésben is megteremti a fedezetet a pedagógusok béremelésére, ami megközelítőleg ezer embert érint

3 A évi költségvetés bevételi főösszege ,7 millió forint, kiadási főösszege ,1 millió forint, hiánya ,4 millió forint. Az NGM az idei költségvetésben 2,0 százalékos GDP bővülés mellett, 3,0 %- os deficittel, 2,4 százalékos inflációval és 296,9 forintos euró árfolyammal számol. Amennyiben teljesül a kitűzött hiánycél, akkor Magyarországnak már három egymást követő évben lesz 3 % alatti deficitje, ami példanélküli rendszerváltás óta. Az államadósság mértéke megközelítőleg 77,4 %-ra fog csökkeni a GDP-hez mérten. A Kormány a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapok kiadási és bevételi főösszegeit úgy tervezte, hogy azok egyenlege 0 millió Ft. Továbbá a költségvetés a hiány tartását biztosító garanciális elemként 100,0 milliárd forintos extra tartalékot (Országvédelmi Alapot) tartalmaz. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló T/ számú törvényjavaslat A Tőkekövetelmény irányelv implementálása és a Tőkekövetelmény rendeletnek való megfelelés a hazai hitelintézeti szabályozási keretek teljes újragondolását igényelte. Ennek eredményeként az uniós implementációból fakadó jelentős módosítások szükségessége okán indokolt a jelenleg hatályos, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi törvény (régi Hpt.) hatályon kívül helyezése, és egy új banktörvény (új Hpt.) megalkotása. A régi Hpt óta számos alkalommal módosításra került, és nehézkes változtatásokon ment keresztül, amely töredezetté és helyenként kevésbé átláthatóvá tette a jogszabályt. Az uniós változások eredményeként azonban a régi Hpt. szerkezeti megbontásával áttekinthetőbb és logikusabb szerkezetű jogszabály kialakítására nyílik lehetőség. Az új Hpt. a hatályos szabályok alapjaira épül, és ennek keretében kerül kiegészítésre az uniós jogszabályok által leginkább érintett prudenciális követelményekkel, különösen a tőkepufferek bevezetése, a vállalatirányítási és kockázatkezelési szabályok előírása, valamint a felügyeleti szabályok változása terén, míg a korábbi tőkekövetelményekre és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó előírások kikerülnek a hazai jogszabályból, tekintettel arra, hogy azokat a Tőkekövetelmény rendelet szabályozza. Az új Hpt. számos rendelkezése azonban úgy mint az általános rendelkezések, az engedélyezésre, tevékenységre és működésre vonatkozó szabályok, titoktartásra, összevont alapú felügyeletre, tulajdonjog gyakorlására, irányításra és ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések, a felügyeleti kérdések, az Országos Betétbiztosítási Alapra, az önkéntes betét-és intézménybiztosításra, számvitelre és könyvvizsgálatra, valamint fogyasztóvédelemre vonatkozó előírások a hatályos szabályokon alapulnak, amelyek esetén csak kisebb módosításokra van szükség. Az elfogadott javaslat egyértelműsíti, hogy kezdeményezésre nem jogosult kérelmező esetén a felszámolási eljárásra vonatkozó kérelmet a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azzal, hogy az erről szóló végzését a Felügyelet részére is megküldi a tájékoztatás érdekében. A külföldi vállalkozások fióktelepének a hatályos szabályozás is megengedte a pénzkölcsön nyújtás részeként a faktoring tevékenységet, ez a továbbiakban is indokolt. Az elfogadott javaslat egyértelműsíti, hogy a végelszámolónak ebben az esetben is a Felügyeletet kell értesítenie

4 A módosító javaslat egyértelműsíti az alárendelt kölcsöntőke hátrasorolt kötelezettség jellegét. A módosítás lehetővé teszi, hogy az írásbeliség mellett elektronikusan is lehetővé váljon a szerződéskötés. A jelenleg hatályos Hpt. egy január 1-jén hatályba lépő, korábban már elfogadott rendelkezésével egészül ki a törvényjavaslat:...a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: az eltűnt vagy az elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek felkutatását, továbbá az ismeretlen személy vagy holttest azonosítását végző rendőri szervvel. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló T/ számú törvényjavaslat A 2008-as pénzügyi és gazdasági válság máig hatóan, érzékenyen érintette a magyar gazdaságot is. A tanulságok levonása folyamán felmerült, hogy a válság kialakulásában szerepe volt a bankok, pénzintézetek és pénzügyi szolgáltatók nem megfelelő ellenőrzésének is. Ezért az Európai Bizottság azon kezdett dolgozni, hogy Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által előkészített és elfogadott, első két szabályozáscsomag után (1988-as, és 2004-es, az ún. Bázel I. és Bázel II.) egy még szigorúbbat hozzon létre. A Bázel III. elveit az 575/2013-as EU rendelet, illetve a 2013/36-os EU irányelv foglalja uniós jogszabályi keretbe, amelyet át kell ültetni a magyar joganyagba is, a vállalt januári határidő előtt. Az új banktörvénnyel és az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslattal együtt benyújtott törvény tehát együtt szolgálja az új bázeli elveknek való megfelelést. A Javaslat a pénzforgalmi intézményekre, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre (a továbbiakban: Intézmények), valamint az utalvány-kibocsátók tevékenységére terjed ki és határoz meg az eddiginél szigorúbb felügyeleti és tőke-megfelelési szabályokat. Mivel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és a Magyar Nemzeti Bankot összevonták, ezért a felügyeleti tevékenységet már az MNB látja el, a Javaslat is ezt veszi alapul. Az alábbiakban a Javaslatban lefektetett fontosabb pontok olvashatóak: 1. [Külföldi tevékenység] A Magyarországon bejegyzett Intézmények külföldön is folytathatják a tevékenységüket, de ezzel együtt természetesen a felügyeleti jog is kiterjed a külföldi tevékenységre is. 2. [Korlátozott hitelnyújtás] Az elektronikuskészpénz-kibocsátó intézmény az ügyfél pénzével sajátjaként nem rendelkezhet, ezért a szolgáltatáshoz kapcsolódó hitelnyújtása is csak korlátozott és rövid futamidejű lehet. 3. [Alapatőke] Pénzforgalmi intézmény esetében a működés megkezdéséhez 37 millió 500 ezer forint induló tőke szükséges. Elektronikuskészpénz-kibocsátó intézmény esetében az induló tőke 100 millió forintnál nem lehet kevesebb. Az utalvány-kibocsátó intézmény alaptőke követelménye mindössze 10 millió forint. 4. [Tulajdonosra vonatkozó követelmények] Az Intézmények tulajdonosa csak olyan személy lehet, aki független az intézmények biztonságos működését veszélyeztető befolyástól, és képes biztosítani a pénzforgalmi intézmények gondos tulajdonosi irányítását és ellenőrzését. 5. [Kiszervezés] Az Intézmények tevékenységüket kiszervezhetik, amennyiben ezt bejelentik a Magyar Nemzeti Banknak. 6. [Engedélyezési feltételek] A törvény felhatalmazza a felügyeletet ellátó MNB-t, hogy az engedélyezési eljárás során helyszíni vizsgálatot folytasson le a kérelmezőnél, hogy meggyőződhessen az engedélykérelemben leírt információk valóságtartalmáról. 7. [Egyéb szolgáltatások felügyelete] Az MNB a pénzügyi szolgáltató egyéb üzleti tevékenységét elkülönített szervezeti formában való működésre kötelezheti

5 8. [Az engedély megtagadása] Az MNB akkor tagadhatja meg az engedély kiadását, ha azt tapasztalja, hogy az Intézmény olyan ügyleteket köt, amelyek túlzott kockázatvállalási hajlamra utalnak, nem tisztázott a pénzeszközök eredete, vagy kétségessé válik a megfelelő tulajdonosi irányításra való képesség. 9. [Nyilvántartás, éves beszámoló, könyvvizsgálat] A törvény a számvitelre vonatkozó szabályokon túl arra is kötelezi az Intézményeket, hogy nyilvántartásaikat a felügyeleti és jegybanki ellenőrzésre is alkalmas módon vezessék. 10. [Az üzleti titok feloldása ellenőrzés és nyomozás esetén] Korábban sok esetben problémát jelentett egyes gazdasági bűncselekmények felgöngyölítése esetén, hogy a vádlott az üzleti titokra hivatkozhatott. A törvény, noha elismeri az üzleti titok létjogosultságát, azonban kimondja, hogy az nem hátráltathatja sem a felügyeleti tevékenységet, sem a különböző állami szervek (többek között az MNB vagy az Ügyészség) tevékenységét. 11. [Utalványokkal szembeni követelmények] A törvény előírja a forgatható utalványokkal szemben támasztott formai és minimális tartalmi követelményeket, az utalvány elfogadók listájának honlapon való közzétételének kötelezettségét, valamint meghatározza az általános üzleti feltételekkel szembeni minimális tartalmi követelményeket. 12. [Panaszkezelés] A törvény rögzíti az ügyfél jogát a méltányos panaszkezelésre, ezért meghatározza a panasz fogadásának módját, a telefonos kommunikáció esetén rögzítést és ingyenességet ír elő. A panasz elutasítása esetén az ügyfél az MNB-nél fogyasztóvédelmi eljárást, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. 13. [Bírság és felügyeleti szankciók] A törvény lehetőséget ad az MNB-nek, hogy az intézményekkel szemben bírságot és kivételes intézkedéseket alkalmazhasson. Az intézkedés meghozataláról és annak mértékéről való döntés az MNB mérlegelési jogkörébe tartozik. Ha az Intézmény olyan helyzetbe kerül, hogy fennáll a veszélye, hogy nem tud eleget tenni kötelezettségeinek, akkor a törvény a felügyeleti biztos kirendelésére ad lehetőséget. A pénzeszközállomány átruházására is sor kerülhet, ha az Intézmény az adott területről vagy piacról való kivonulásról dönt, vagy ha az Intézménynél olyan válság lép föl, amely valószínűsíti, hogy már meg is indította a pénzeszközök kifizetésére vonatkozó javaslatot. Az ilyen állomány átruházásához nem szükséges a szerződő fél jognyilatkozata, az ügyfél érdekeit ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank védi, és az engedély megadásával vagy megtagadásával dönt arról, hogy az Intézménynél elhelyezett pénzeszközök menyire vannak biztonságban. 14. [Adatszolgáltatási kötelezettségek] Az Intézmény rendszeres adatszolgáltatásra köteles az MNB felé. A törvény ezen felül lehetőséget ad az MNB-nek, hogy határozott időre rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséget írjon elő. Ez elsősorban az ügyfelek védelmét szolgálja. 15. [Hatálybalépés] A törvény 2014 január 1-én lép hatályba azzal, hogy egyes rendelkezéseit várhatóan az új Polgári Törvénykönyv 2014 március 15-i hatályba lépésével módosítani kell. Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslatnak három fő célja van. Egyrészt megteremti annak a lehetőségét, hogy akik gyermekek sérelmére követtek el súlyos bűncselekményeket, azok a jövőben ne végezhessenek gyermekek nevelésével, felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet

6 Másrészt a Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítását célozza a megelőző pártfogás, mint új jogintézmény bevezetésével kapcsolatban. A megelőző pártfogás jogintézményének bevezetése indokolja a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. tvr. módosítását. Harmadrészt a Javaslat a fentiek mellett a gyermekekre az interneten leselkedő veszélyek elleni fellépés jogi szabályozási eszközeinek meghatározását célozza. A megelőző pártfogás jogintézményének létrehozására vonatkozó javaslat vezeti be a Be. rendszerébe az ún. összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény fogalmát, amelyet a pártfogó felügyelő a védelembe vételi eljárás során keletkezett információk, tapasztalatok alapján készít el. A megelőző pártfogás, mint bevezetendő jogintézmény célja a szocializáció elősegítése, a bűnismétlés megelőzése, minél korábbi szakaszban. A megelőző pártfogó részt vesz mind az elrendelés szükségességéről való döntés megalapozásában, mind tartalmi elemeinek meghatározásában, ezért a részére is biztosítani kell a lehetőséget, hogy szükség esetén a megelőző pártfogással érintett fiatalkorúval szemben folytatott eljárás irataiba betekintsen. Az ügyész minden megelőző pártfogás alatt álló fiatalkorúról köteles készíttetni összefoglaló pártfogó felügyelői véleményt. А javaslat szerint а települési önkormányzatokat а tulajdonukban álló közterületen található, а hírközlési szolgáltató által létesített elektronikus hírközlési építményeken ingyenes használati jog illesse а térfigyelő kamerák elhelyezésével összefüggésben. A javaslat elfogadása esetén már 5 kilogramm szárított dohánnyal, fermentált dohánnyal vagy vágott dohánnyal való visszaélés esetén meg kell állapítani a minősítő körülményt. А javaslat lehetővé teszi, hogy а Szabs. tv. 179/А. -ában meghatározott életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése miatt indult eljárásban а fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala eltérő illetékességével összefüggésben а kijelölt járási hivatal az eljárást az erre kijelölt hajléktalanszállón folytassa le. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló T/ számú törvényjavaslat A társadalmi változások, az arra választ adó büntetőpolitika, az új Btk. elfogadása és az elmúlt évek büntetésvégrehajtási tapasztalatai aktuálissá tették a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) helyett egy új, tartalmát, szabályozási elveit és irányait tekintve modern büntetés-végrehajtási kódex megalkotását. Az elmúlt években több jogterületen így a büntetőjog vonatkozásában is megkezdődött a hatályos és gyakran több évtizedes múltra visszatekintő jogszabályok felülvizsgálata, valamint ennek nyomán a szükséges reformok, módosítások végrehajtása. Ennek a komplex munkának hangsúlyos elemét képezi az átfogó igazságszolgáltatási reform, amelynek során pragmatikus módon kellett a joganyagot korszerűsíteni. A büntetőjog-tudományt alkotó trichotomikus rendszer magába foglalja az anyagi büntetőjogot, a büntetőeljárás-jogot és a büntetés-végrehajtási jogot, amely területek normái egymással szorosan összefüggnek, egyenrangúak és zárt szabályozási rendszerükből adódóan azonos hatás- és értékrendszer mentén szerveződnek

7 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A javaslat az alábbi törvények módosítását tartalmazza: - Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény módosítása - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény módosítása - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény módosítása - Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény módosítása - Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény módosítása - Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény módosítása - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény módosítása - Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény módosítása - Egyéb törvények módosítása A biológiai gyógyszerek esetében módosul a társadalombiztosítási támogatásból való kizárás feltétele, így a támogatott gyógyszerek köre szélesebbé válik, ami a betegek és az orvosok számára választékbővülést jelent. A törvény a kevesebb, mint 30 millió forint éves forgalmú, a terápiában nélkülözhetetlen gyógyszereknél bevezeti a kedvezményezetti státuszú gyógyszer fogalmát. Ennek megítéléséről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár dönt, a státusz öt évre adható meg, de felülvizsgálat után meghosszabbítható. A jogszabály rendelkezik arról, hogy e termékek forgalomba hozatali engedélyének jogosultjai mentesülnek az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése alól. A területileg egyenletes lakossági gyógyszerellátás megvalósulását szolgálja, hogy új közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat elbírálásakor előnyt élvezhet az a pályázó, aki olyan településrészen kíván gyógyszertárat működtetni, amelytől az adott településen belül közúton mérve több mint 1,5 km-re van a legközelebbi működő közforgalmú gyógyszertár. Az új pszichoaktív anyagok listázására vonatkozó szabály módosításával elérhető, hogy a vegyületek akkor sem kerülhetnek vissza a szabad forgalomba, ha a kockázatértékeléssel megállapítható veszélyességük a kábítószerek és az azokkal egy tekintet alá eső pszichotróp anyagok használatával járó kockázati szintet nem éri el. Ezen anyagok esetében valamennyi gazdasági tevékenység nyilvántartásba vételi kötelezettség mellett végezhető a jövőben is, de büntetőjogi szankciót nem von maga után a jogosulatlan forgalmazás. A gyógyászati segédeszközök tekintetében megjelenik a házhozszállítás esetében a közreműködő igénybevételének lehetősége a nem támogatott, illetve a miniszteri rendeletben meghatározott támogatott gyógyászati segédeszközök tekintetében

8 Az anyatej-helyettesítő és anyatej-pótló tápszerek befizetési kötelezettségét az elfogadott törvény 20%-ról 10%-ra mérsékeli. Fontos egészségpolitikai cél, hogy a hatékony gyógykezelés érdekében a háziorvoson túl más kezelőorvosok is hozzáférjenek betegeik kórelőzményéhez, elkerülve ezzel az esetleg feleslegesen ismételt vizsgálatokat és hozzájárulva a szükséges informáltsághoz. A törvény megteremti annak lehetőségét, hogy a háziorvoson kívül a beteg más kezelőorvosa is megismerhesse a beteg által igénybe vett ellátásokat. A jelenlegi módosítással a kezelőorvos adatmegismerésének módja és annak terjedelme, valamint az érintett beteg tiltakozására vonatkozó rendelkezés is pontosításra kerül. Az orvosnak írásban vagy szóban tájékoztatni kell a beteget arról, hogy megtilthatja a betekintést. A beteg a tiltakozását az egészségbiztosítási szervhez személyesen, postai úton vagy elektronikus úton is eljuttathatja. Az OMSZ január 1-jével átveszi a sürgősségi betegellátást koordináló tevékenységet és a sürgősségi ügyeleti ellátás hatékonyságának növelése érdekében integrálja működő mentésirányítási rendszerébe. A mentőszolgálat nemcsak elkészíti és kiadja az ügyeleti rendet, hanem a sürgősségi ügyeleti ellátást koordinálja, irányítja és felügyeli is. A jövőben az a magyar állampolgár, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy életvitelszerűen külföldön tartózkodik vagy él, és ott rendelkezik biztosítással, visszamenőleges hatállyal mentesülhet az egészségbiztosítási járulék megfizetése alól. Aki mégis úgy vesz igénybe magyarországi egészségügyi szolgáltatást, hogy nincs érvényes taj-kártyája, és már nem itt fizeti a járulékot, köteles a szolgáltatás árát megfizetni az egészségbiztosítónak. A törvény elfogadásával a Ház lehetővé tette többek között, hogy működési engedélyt kapjanak azok a hagyományos kínai gyógyítók, akik legalább ötéves felsőfokú képzés után kaptak oklevelet. Az engedélyhez nincs szükség az oklevél hazai elismerésére, mivel az indoklás szerint hasonló magyarországi képzés hiányában ez nem is lehetséges. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a hagyományos kínai orvoslást végző kérelmező indokolja, hogy hazájában (vagy ahol legutóbb dolgozott) nem tiltották el a tevékenység végzésétől. Az engedélyt az Egészségügyi Tudományos Tanács adja ki. Az egészségügyi ellátórendszer struktúrájára vonatkozó jogalkotás az elmúlt években következetesen törekedett a kapacitások változásának követhetőségére, átláthatóságának biztosítására. A többletkapacitás-befogadási eljárás korszerűsítésének eredményeként a korábban többféle eljárás egységesítésére kerül sor, továbbá összhangba kerülnek a befogadott többletkapacitások nyilvántartására vonatkozó rendelkezések és a lefolytatott eljárás eredménye. A jogszabály bevezeti az intézményi előjegyzési listát. Az egységes, országos várólista követhetőségének érdekében a módosítás technikai jellegű szabályként fogalmazza meg, hogy az egyébként a várólistára kerülő betegek közül azok, akik a ténylegesen igénybe vehető ellátási időponthoz képest, saját kérésükre legalább 14 nappal később kívánják az ellátást igénybe venni, külön intézményi előjegyzési listára kerüljenek. Mivel ők egyébként is felkerülnének a várólistára, így a módosítás eredményeként csak a várólistára kerülők egy speciális körének előjegyzési listára vétele valósul meg. Az intézményi előjegyzési lista vezetésére technikailag ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a várólistáéra, mind adattartalom, mind pedig szakmai tartalom tekintetében, s ugyanúgy intézményi szinten vezetendő nyilvántartást jelent. Az elfogadott módosítással az egységes, országos várólista tekintetében könnyebben követhetővé válik, hogy mely biztosítottak kérték a legkorábbi ellátási időponthoz képest a későbbi ellátás igénybevételének lehetőségét

9 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, mint a beteg, ellátott és gyermekjogi képviselőket foglalkoztató szerv a betegjogok érvényesítése kapcsán meghatározó, elsődleges szereplője az ellátórendszernek, ezért indokolt volt egyértelműsíteni és kiemelni a központi hivatal helyét és viszonyát az egészségügyi ellátórendszer többi szervéhez a betegjogi jogsérelmekkel kapcsolatos eljárásban. Az elfogadott törvény továbbá elhatárolja az egészségügyi államigazgatási szervtől az OBDK-t, kiemeli a betegpanaszok kezelésére vonatkozó jogosultságát; megteremti a jogszabályban rendezett egyértelmű kapcsolatot az OBDK és az általa foglalkoztatott betegjogi képviselők eljárása között, egyértelműsítve az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó OBDK jogalapot is. A 2013-as tavaszi árvíz tapasztalatai alapján az alapellátásra is kiterjesztésre kerülnek az egészségügyi válsághelyzeti szabályok. Ezen felül a katasztrófa-egészségügyi ellátás kifejezés helyett bevezetésre kerül az egészségügyi veszélyhelyzeti ellátás kifejezés, mivel a korábbi kifejezés mára már túlhaladottá, pontatlanná vált. A Nemzeti Fejlesztés 2030 az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló H/ számú határozati javaslat A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a Kormány feladata az Országgyűlés elé terjeszteni az országos területfejlesztési koncepciót, a területfejlesztési politikát meghatározó irányelveket, célokat és hosszú távú prioritásokat, ami az Országgyűlés határozatával került elfogadásra. A jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve, az elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megteremti a nemzetstratégiai és nemzetgazdasági fordulatot Magyarország számára, ezért egységes jövőképet vázol fel a területfejlesztés és a fejlesztéspolitika számára, kijelöli a nemzeti- és szakpolitikai súlypontokat és középtávú fejlesztési prioritásokat. Fejlesztési üzeneteket fogalmaz meg a magyar társadalmi és gazdasági szereplők részére, illetve egységes szerkezetben kezeli az ágazati és területfejlesztési elképzeléseket is. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a nemzet társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva illeszkedve az EU 2020 Stratégia és a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz megalapozza a közötti európai uniós tervezési és költségvetési időszak során készülő tervdokumentumokat (Partnerségi Megállapodás, Operatív Programok). A Partnerségi Megállapodáson keresztül közvetve, a szakpolitikai és területfejlesztési célokon keresztül közvetlenül megalapozza az operatív programok tartalmát és a nemzeti célú források felhasználását. Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az elfogadott törvényjavaslat elsődleges célja, hogy tovább erősítse hazánk fogyasztóvédelmi rendszerét a fogyasztóvédelmi referensek létszámának országos szintű növelésével és végzetségük, képzésük pontos meghatározásával, valamint, hogy elősegítse az egységes közszolgáltatói számlakép kialakítását, szem előtt tartva a szolgáltatók és a Magyar Posta észrevételeit, javaslatait. Ilyen javaslat többek között a címzés betűtípusának Times New Roman karakterstílusról Arialra történő módosítása, nyomdai kódok megadása a számlák könnyebb előállítása érdekében, valamint a gyengénlátókra való tekintettel a vízi közmű esetében - 9 -

10 világosabb számlakép-szín meghatározása. A felsoroltakon túl, néhány apróbb számlaelem kerül pontosításra (fizetési mód, nettó összesen stb.). A rezsicsökkentés és az arról való megfelelő tájékoztatás mindenkit megillet, ezért különösen fontos változás a társasházak és lakásszövetkezetek esetében, hogy január 1-től a közös használatú helyiségek villamos energia fogyasztására is kiterjesztésre kerül a 20%-os rezsicsökkentés. A törvényjavaslat azt is biztosítja, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői is részesülhessenek az önkormányzatokat megillető rezsicsökkentésben. Előírásra kerül továbbá, hogy minden olyan közszolgáltatás esetében, amely a külön tulajdonon belül nem mérhető, a közös képviseletet ellátó személy vagy vállalkozás rendszeres és részletes írásbeli tájékoztatást kell adjon a rezsicsökkentések eredményeként megtakarított összegről. Az erről szóló hirdetménytervezet a törvényjavaslat mellékletében szerepel, amelyen többek között a kifüggesztés és levétel dátumát is fel kell tüntetni a közös képviselők védelme érdekében. A hirdetményt minimum 45 napon át kell kifüggeszteni a megtakarítások folyamatos áttekinthetősége érdekében. A közös képviselőket a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pénzbírsággal büntetheti feladatuk elmulasztása esetén, melyet nem háríthatnak át a társasházra. A társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a fentiek alapján már a társasházak és lakásszövetkezetek esetében is megvalósul a fogyasztók érthető, egységes és átlátható tájékoztatása. A törvényjavaslat a fentieken túl a rezsicsökkentések végrehajthatóságát elősegítő rendelkezéseket tartalmaz. Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A javaslat 3 törvény módosítását célozza: A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló évi CXXVIII. törvény módosítása a március 15-én hatályba lépő új Ptk. szerződéskötésre vonatkozó szabályozását erősíti. A javaslat a továbbiakban is lehetővé kívánja tenni az un. határidős ügyletek megkötését, ezért meghatározza annak kereteit. Ez egyben megakadályozza, hogy akár a vevői oldalon fennálló gazdasági erőfölényből, akár az eladói oldalon fennálló felelőtlen szerződéskötésből eredően tömeges jogvitákra, valamint ezzel összefüggésben állami beavatkozásra kerüljön sor. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvényt a javaslat a jogszerű földhasználatra vonatkozó szabályozás pontosítása érdekében módosítja. A visszaélések és az adminisztrációs hibákból adódó problémák elkerülése érdekében azokban az esetekben, ahol nem egyértelműen megállapítható a jogszerű földhasználó kiléte, kötelező az egyeztetés. A mezőgazdasági támogatási szerv kérésére a gazdálkodó a földhasználat jogszerűségét igazolni köteles. A javaslat az igazolás módjait is meghatározza. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény esetén a most elfogadott javaslat a vállalkozás fogalmának pontosítását hajtja végre. A módosítás célja, hogy azok az őstermelők, akik agrárgazdasági tevékenységet folytatnak, a KKV törvény hatálya alá kerüljenek, és így részesülhessenek a kis- és középvállalkozásoknak nyújtható kedvezményekből

11 Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az elfogadott törvényjavaslat összhangban a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény vagyonkezelői jogra vonatkozó rendelkezéseivel vagyonkezelőnek jelöli ki a vízügyi igazgatóságokat a forgalomképes állami tulajdonban lévő vízilétesítmények vonatkozásában. A vízügyi igazgatóságok által kezelt vízfolyások és csatornák üzemeltetési és fenntartási költségeit az állam fedezi. A fentiekkel összhangban a vízitársulatok állami tulajdonú vízilétesítményeken való vagyonkezelői joga megszűnik. Az egységes üzemeltetés megteremtése a mezőgazdasági vízszolgáltatás hatékonyságának növelésével jár, és garanciát jelenthet arra, hogy az állami vagyonkezelésben lévő folyóktól és kisvízfolyásoktól az önkormányzati tulajdonú létesítményeken keresztül a víz valamennyi gazdához eljuthasson, azokhoz is, akikhez közvetlenül egy magántulajdonban lévő csatornán keresztül érkezik öntözési célú víz. Az egységes üzemeltetés a belvízvédekezés eredményesebbé tételét is szolgálja. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) módosítása értelmében a javaslat megteremti a lehetőségét annak, hogy a települési önkormányzatok a tulajdonukban lévő kisvízfolyásokat, csatornákat üzemeltetésre és fenntartásra az államnak felajánlhassák, ha az belvíz-elvezetési vagy öntözővíztovábbítási rendeltetésű. A évi dunai árvízi védekezés során szerzett tapasztalatok alapján a törvényjavaslat javaslatot tesz a nagyvízi mederkezelési terveknek a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter (belügyminiszter) általi kihirdetésére; a nagyvízi meder jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzésének mielőbbi megvalósítása érdekében a feljegyzési eljárás tárgyi díjmentességére; az állami tulajdonban lévő vízfolyás medrének és parti sávjának lehatárolására, és ezt követően a vízfolyás, mint művelés alól kivett terület díjmentes bejegyzésére, illetve a parti sáv díjmentes feljegyzésére; valamint az árvíz által veszélyeztetett nyílt ártéri települések tekintetében a települési vízkárelhárítási tervek vízügyi igazgatóság általi elkészítésére, illetve felülvizsgálatára. A javaslat a vízi közlekedésről szóló évi XLII. törvény módosítása révén a jelenlegi szabályozásnál nagyobb, 7 méter hosszú és 7,5 kw teljesítményű motorcsónakok közlekedését is lehetővé teszi folyóinkon és tavainkon. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló T/ számú törvényjavaslat Az elfogadott törvényjavaslat célja, hogy a magyar állam, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában álló Városliget országos jelentőségére és а nemzet emlékezetében betöltött kiemelkedő szerepére tekintettel megvalósuljon а Városliget megújítása és fejlesztése. А Városligeti ingatlanon több közintézménynek is van az adott intézménynek helyet adó épületre kiterjedő, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői joga, amelyeket а jelen törvénnyel biztosított vagyonkezelői jog nem érint, amiképpen nem érinti а Fővárosi Önkormányzat forgalomszervezési feladatkörét sem, az változatlanul fennmarad. А vagyonkezelőt megillető jogok és kötelezettségek terjedelmét а nemzeti vagyonról szóló törvény határozza meg, amelyhez képest két, а városligeti beruházás sajátosságaiból fakadó eltérést biztosít а

12 törvényjavaslat: egyrészt а közös tulajdonú telekingatlanon osztott tulajdon alapítását lehetővé téve biztosítja а kizárólag állami tulajdonú épületek építését, másrészt pedig lehetővé teszi а polgári jogi igényt megalapító tulajdonosi hozzájárulás adását а vagyonkezelő számára. А javaslat a nemzeti vagyonról szóló törvény speciális rendelkezéseitől való eltérést előírva а vagyonkezelői jog azonnali gyakorlását és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését biztosítja, illetve а beruházás során létesítendő, valamint átalakítandó épületek tekintetében biztosítja az állami beruházás útján az állam kizárólagos tulajdonszerzését, osztott tulajdonként. А Javaslat szabályozza továbbá а városligeti beruházás megvalósításakor építtetőként а magyar állam nevében és javára eljáró állami ingatlanfejlesztő cégnek az е minőségében ellátandó feladatait, és а megvalósított beruházás tulajdonjogi sorsát. Az állami beruházás folytán létrejövő önálló tulajdonú épületek számára - az alattuk fekvő, közös tulajdonú ingatlanokon - szükséges földhasználati jogot ad, és szabályozza е földhasználati jog tartalmát és bejegyzésével kapcsolatos követelményeket, а településrendezési eszközök megalkotása során а beruházás érdekeinek elsődlegességét és megadja а szükséges felhatalmazást а vonatkozó építési szabályzat létrehozására hatáskörrel rendelkező illetékes önkormányzat számára а megfelelő szabályzat megalkotására a beruházás egyedi jellegére tekintettel. А városligeti építési szabályzattal kapcsolatos építési jogszabályi beágyazottság megteremtése érdekében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVII. törvény módosítása is megvalósul. Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A január 1-jén hatályba lépett, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.), valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) elfogadásával az Országgyűlés a magyar igazságszolgáltatás országosan egységes, kiszámítható és időszerű működéséhez szükséges jogi kereteit teremtette meg. A Bszi. egy új igazgatási modellt vezetett be, amelynek eredményeképpen a központi igazgatási hatáskörök gyakorlójának személye változott, illetve a legfőbb igazgatási és a legfőbb szakmai vezetői funkció szétvált, és ennek következtében az ellenőrzési mechanizmusok is szükségszerűen átalakultak. A legfőbb szakmai vezetői feladatokat a Kúria elnöke, míg a bíróságok központi igazgatásának feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke látja el, akinek tevékenységét az Országos Bírói Tanács felügyeli. Az OBH elnökének, valamint az OBT tagjainak megválasztása, illetve az OBH létrehozatala óta eltelt időben az igazgatási jogkörök gyakorlása során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján szükségesnek mutatkozott az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény, a Bszi., valamint a Bjt. néhány ponton történő módosítása illetve kiegészítése. Ezek között a módosítások között szerepel például a közszolgálati jogviszonyban állók illetménye számlára történő utalásának költségeivel kapcsolatos szabályozás, továbbá a közszolgálati életpályák összehangolása, amely egységes elvek és értékek mentén határozza meg a kormánytisztviselői, köztisztviselői, a rendvédelmi hivatásos, valamint a hivatásos és szerződéses katonai jogállású személyi állományra vonatkozó jogi szabályozás felülvizsgálatát. Az elfogadott javaslat végső soron rendezné az életpályák átjárhatóságának kérdését annak biztosítása érdekében, hogy az egyes hivatásrendek tagjai számára lehetővé tegye, hogy pályájuk befejeztével garantált legyen a továbbfoglalkoztatásuk más szolgálati jogviszonyban

13 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló javaslat értelmében az EU-s Tőkekövetelmény irányelv nemcsak a bankokra, hanem a befektetési vállalkozásokra is kiterjed, így a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) is jelentősen módosul, összhangban az új Hpt.-vel. A módosítások lehetőséget adnak az összevont alapú felügyelet átlátható szabályozásának megteremtésére is. Emellett módosul a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló évi CXXXIX. törvény is az uniós jogszabályok felügyeleti hatóságra vonatkozó rendelkezéseinek implementálása miatt. Továbbá módosulnak az MNB makroprudenciális eszközeire vonatkozó szabályok is. A javaslat többek között a Nemzeti Eszközkezelő esetében a méltányossági intézményt vezeti be azok részére akik valamely feltételnek nem feleltek meg. A TAO törvény filmtámogatásokra vonatkozó rendelkezéseit pontosítja úgy hogy a közvetett és a közvetlen támogatások összege nem haladhatja meg a film elismert költségvetésének 20%-át. A sportesemények látogatottságának növelése, illetve a sportszervezetek szponzorációjának előmozdítása érdekében adómentessé válik a sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen (versenyen, mérkőzésen) nyújtott szolgáltatás, ideértve az e rendezvényen biztosított étkezést is. A Szociális Családiház-építési Programban nem hasznosított lakások átkerülnek a Nemzeti Eszközkezelő tartalék ingatlan állományába. Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A Vidékfejlesztési Minisztérium összegyűjtötte a feladatkörébe tartozó egyes törvények azon módosítási igényét, melyek terjedelmüket tekintve nem igénylik az önálló törvényben történő tárgyalást és elfogadásuk még évben szükséges. Ennek megfelelően az elfogadott törvényjavaslatban a következő jogszabályok kerültek módosításra: 1. A szarvasmarhák törzskönyvelésének egységessé tétele tárgyában Rómában évi október hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló évi XXIX. törvénycikk a felelős miniszter megnevezésének pontosítása 2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX. törvény a Földtörvénnyel való összhang megteremtése 3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény a NÉBIH adatok átvételére vált jogosulttá 4. A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény az Agrárgazdasági Kutatóintézet statisztikai szervként történő kijelölése 5. Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény egyes ménesbirtokok tulajdonosi jogait az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolhatja 6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatókat minősítő hatóság adatátvételre vált jogosulttá, valamint a vízért való állami felelősség és a vele kapcsolatos feladatellátás alanyai kerültek meghatározásra

14 7. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény felsorolásra kerültek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának meghatározásához szükséges egységnyi díjtétel elemei 8. A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXXXI. törvény a felelős miniszter megnevezése 9. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvény lásd 3. pont 10. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény egyes nemzeti parki övezetek elnevezésének pontosítása, valamint a vízért való állami felelősség és a vele kapcsolatos feladatellátás alanyainak meghatározása. 11. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény vadászati hatóság kijelölése a vadászvizsgákat megelőző tanfolyamok szervezésére vonatkozó engedély kiadására 12. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény az ingatlannyilvántartási törvény módosításával való összhang megteremtése 13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény lehetővé vált a megszűnt tulajdoni lapokról történő, valamint a szerkeszthető formában történő elektronikus adatszolgáltatás. A közhitelesség ezentúl nem tejed ki az ingatlan leíró adataira. Meghatározásra került egyes eljárások bejegyzési rangsora, valamint egyes ingatlan-nyilvántartási hibák javításának és ingatlan-összevonási korrekcióknak a kerete. Az ügyvédi és jogtanácsosi ellenjegyzés szabályait, valamint a függőben tartás jogintézményét is pontosítja az elfogadott jogszabály. A földforgalmi törvény kapcsán biztosítottá vált, hogy a kifüggesztést igazoló okirat hiányában elutasítsák a bejegyzési kérelmet, és egyéb okiratok hiányára vonatkozóan is pontosít a törvény. A földhivatali ügyintézési határidők is módosultak csakúgy, mint perfeljegyzés szabályai, és kiegészítésre kerültek a kézbesítési szabályok. 14. A géntechnológiai tevékenységről szóló évi XXVII. törvény az összeférhetetlenségi szabályok pontosítása 15. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény az állatkert fogalmának és az állati élet kioltására vonatkozó rendelkezések, valamint az ebrendészeti hozzájárulás díjfizetési körének pontosítása 16. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény a védett eredetű kifejezés jelölésként történő használatára vonatkozó rendelkezések pontosítása, az újratelepítési jogok felhasználási határidejének rövidítése és a termékleírások módosítási folyamatának gyorsítása 17. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény A helyi akciócsoportok eljárása esetén garanciális szabályokat állapít meg a most elfogadott törvény és az MVH számára biztosítja, hogy büntetőeljárásban jogi képviselőként léphessen fel. 18. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény Földvédelmi kérelem ezentúl kormányablaknál is benyújtható lesz, módosult a hatósági bizonyítvány kiadásának és a földvédelmi eljárás befejezésének határideje. Az újrahasznosítási eljáráskor a földhivatal ezentúl a művelési ágat is meghatározza. A díjak, járulékok és kártérítés rendszere több ponton módosult, ésszerűsödött különös tekintettel a földvédelmi járulék visszafizetésének eseteire. A gyümölcs termőhelyi kataszter is szabályozásra került. A használt termálvíz kezelése céljából használt terület is földvédelmi járulékmentességet élvez. 19. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény módosultak az élelmiszerhamisítással kapcsolatos szabályok, az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum megalapításának feltételei is bekerültek a törvénybe. Pontosításra kerültek egyes felelősségi kérdések, bővültek a hatóság által alkalmazható intézkedési nemek és a növényvédőszer-gyártók is bekerültek az ellenőrzési körbe

15 Ezentúl a lejárt fogyaszthatósági idejű termékek csupán emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként nem kerülhetnek forgalomba (állati takarmányként pl. már igen). Kidolgozásra, pontosításra kerültek a növényvédőszerekkel kapcsolatos, uniós adatszolgáltatás szabályai, a légi permetezés szabályai, a fertőzésveszélyt jelentő növényállomány megsemmisítésének szabálya, valamint az ökotanusító szervezetek jogellenes működésére vonatkozó szabályok. 20. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény az erdőgazdálkodási nyilvántartásba vétel keretei kerültek pontosításra, és módosultak az erdő igénybevételi eljárások szabályai 21. A Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény az NFA pályáztatás nélkül adásvételi szerződést köthet a 3 hektárnál nem nagyobb területekre, valamit ezentúl a Birtokpolitikai tanácsi tagság nem okoz összeférhetetlenséget az államtitkári pozícióval. 22. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény egy jogszabályi utalás egyértelművé tétele, továbbá a végkielégítéseket sújtó különadó mértékének csökkentése. 23. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény az elfogadott módosítás agrár kárenyhítési rendszer elektronikus alapokra helyezhetőségét biztosítja. 24. A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény Ezentúl az állami intézményfenntartó is indíthat agrárágazathoz kapcsolódó képzést vidékfejlesztési miniszteri engedéllyel. 25. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény az EUTR faanyag származás igazolással és ennek ellenőrzésével kapcsolatos uniós szabályainak átültetése 26. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény pontosításra került a nemzeti értékek védjegyes jelölése és csoportosítási rendszere. 27. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. törvény meghatározásra került a honvédelmi célú térképellátás fogalma és az ezzel kapcsolatos egyéb fogalmak és szabályok. A földmérési jel fogalomköre is meghatározásra került. Az ingatlanrendező földmérő minősítés és a geodéziai tervezői és szakértői jogosultság részletes szabályai is meghatározásra kerültek. 28. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló évi CXX. törvény a módosítás a törvény egyes rendelkezései közötti összhangot teremtette meg. 29. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló évi CXXVII. törvény pontosításra került a nagy létszámú állattartó telep fogalma 30. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló évi CXXVIII. törvény egyszerű szövegpontosítások 31. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény koherencia zavar megszüntetése, uniós irányelvek átültetése és pontosító rendelkezések az önkormányzatok és közszolgáltatók feladataival kapcsolatban, valamint felhatalmazás a kormány számára az elkülönített hulladékgyűjtés részletes szabályainak rendeleti szabályozására 32. A hegyközségekről szóló évi CCXIX. törvény adatszolgáltatási díjmentesség egyértelművé tétele 33. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvény a nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések kiegészítése az Infótörvényre való tekintettel és a korábbi halászati törvény rendelkezései szerint kiadott engedélyek érvényességének meghosszabbítása 34. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló évi CXXV. törvény egyértelművé váltak a minősítő okiratok kiállításának egyes szabályai és az adatváltozási kérelmekre

16 vonatkozó szabályok, valamint meghatározásra kerültek az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer kialakításának szabályai 35. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény módosítása a Csődtörvény módosításával összefüggő módosítás, illetve annak kiküszöbölése, hogy а rendkívüli felmondással elbocsátott munkavállaló а munkáltatóval szemben visszaéljen а haszonbérleti szerződés felmondásával. A népszavazásról szóló T/3479. számú törvényjavaslat A törvényjavaslat célja, hogy az állampolgárok közvetlen politikai részvételének (népszavazás kezdeményezése, európai polgári kezdeményezés) módját szabályozza. A javaslat biztosítja, hogy az országos és a helyi kezdeményezések közötti indokolatlan különbségek megszüntetésével a választópolgárok egységes szemléletű eljárás keretében élhessenek e jogaikkal. Magyarország Alaptörvénye az országos népszavazás intézményét új alapokra helyezte. A véleménynyilvánító népszavazás megszűnik, és csökken az Alaptörvényben az országos népszavazásra vonatkozó rendelkezések terjedelme. Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény március 15-én lép hatályba. Az új Ptk. szabályozni fogja a családjogi jogviszonyokat és beépíti a törvénybe a gazdasági társaságokra vonatkozó normákat is. Ahhoz, hogy az új Ptk. hatálybalépése a jogrendszer koherenciájának, egységességének megőrzése mellett történjen meg, szükséges a jogrendszer szabályozó eszközeinek hozzá igazítása az újonnan megalkotott szabályrendszerhez. E célt szolgálja az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, mely tartalmazza az új Ptk. alkalmazásához szükséges törvények módosítását célzó rendelkezéseket. A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények tekintetében a terminológiai összhang biztosítását szolgáló pontosítások átvezetése valósult meg. Az egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények vonatkozásában egyes terminológiai eltérések átvezetése, valamint a támogatott döntéshozatalnak, mint új jogintézménynek az adaptálása vált szükségessé. Az új Ptk-val való szabályozási összhang biztosítása érdekében szükséges a sportról szóló évi I. törvény technikai módosítása is

17 A törvényjavaslat a kulturális tárgyú törvények tekintetében elsősorban az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő terminológiai változásokból fakadó, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényre történő törvényi hivatkozásokat egységesítő jogtechnikai jellegű pontosítások átvezetésére irányul. A közlekedési, energetikai, hírközlési és vagyonpolitikai tárgyú törvények módosításai elsődlegesen az új Ptk. terminológiájának történő megfelelést, valamint a helytelenné váló jogszabályi utalások lecserélését szolgálják. Az agrár és környezetvédelmi tárgyú törvények felülvizsgálata is elsősorban technikai jellegű módosítások igényét vetette fel, de néhány esetben szükség volt egy adott jogintézmény tartalmi szempontú újragondolására. A törvényjavaslat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, a honvédek jogállásáról továbbá a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvények új Ptk.-val való összefüggő módosításait is tartalmazza. A törvényjavaslat kiterjed helyi önkormányzattal, építésüggyel, rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, idegenrendészettel, élet és vagyonbiztonság védelmével, a temetkezéssel, kulturális örökségvédelemmel és a kéménysepréssel kapcsolatos szabályozások technikai jellegű módosításaira, továbbá módosítja a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény kártérítési, illetve pénzkövetelési szabályait is. A közigazgatási és igazságügyi tárgyú törvények felülvizsgálata az alapfeladatként megjelenő technikai pontosításokon túl tartalmi változtatások szükségességét is maga után vonja. Szükséges továbbá a pénzügyi és gazdasági tárgyú, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény új Ptk.- val összhangban történő technikai jellegű módosítása is. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvénynek a nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A parlamenti ellenőrzési funkció lényegét jelentő, konkrét ügyre kiterjedő vizsgálatnak a nemzetbiztonsági érdekeket érintő ügyekben alkalmazott eszköze nem a vizsgálóbizottság, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 14. (1) bekezdés e) pontja szerinti ténymegállapító vizsgálat keretében a nemzetbiztonsági bizottság, illetve albizottságának tevékenysége. A hivatkozott rendelkezés részben biztosítja is azokat a jogköröket, amelyek a hatékony vizsgálathoz szükségesek: ezek közül, a leglényegesebb a minősített iratokba való betekintési jog, valamint a vizsgált ügy szempontjából releváns személyek meghallgatása. Nagy hiányosság viszont, hogy az egyébként erős jogokkal rendelkező albizottság a meghallgatni kívánt személy közreműködési hajlandóságának hiányában nem képes az alapos munkavégzésre. A meghallgatandó személyeket nem köti megjelenési kényszer az albizottság előtt, valamint ha meg is jelennek, és mondjuk a titoktartási kötelem alól is felmentést kaptak, nincs nyilatkozattételi kötelezettségük. Tehát aki a Nemzetbiztonsági bizottság ténymegállapító vizsgálata során önhibájából nem tesz eleget adatszolgáltatási, megjelenési, illetve nyilatkozattételi kötelezettségének, az szabálysértést követ el

18 A vizsgálati tevékenység hatékonyabbá tételéhez szükséges megteremteni a törvényi kötelezettségek megszegésének hatékony szankciórendszerét is. Erre legalkalmasabb jogi eszköz olyan szabálysértési tényállás megalkotása, amely kellőképpen képes az együttműködés megvalósulására ösztönözni az érintetteket, ugyanakkor arányos is marad. A tényállás elbírálását célszerű az általános szabálysértési hatóságoktól eltérően a független bíróságokra telepíteni, tekintettel arra, hogy a bíróságoknak van meg az a magas színvonalú jogalkalmazói tapasztalata, amely e tényállás elbírálásához szükséges. A módosítás e két tartalmi elem szabálysértési törvényen történő átvezetésével valósítja meg a fenti célokat. A fentieken túlmenően szükséges az Nbtv.-be emelt rendelkezések további, eljárási és garanciális jellegű pontosítása a gyakorlati végrehajthatóság érdekében. A módosítások a továbbiakban az átmeneti rendelkezéseket, valamint a hatályba lépést rendezik azzal, hogy a hatályba lépésre indokolt legalább 15 napos felkészülési időt biztosítani. Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottságról szóló H/ számú határozati javaslat Dr Ángyán József független képviselő és Dr. Schiffer András LMP-s képviselő az általuk benyújtott határozati javaslattal vizsgálóbizottság létrehozására tettek javaslatot. Az Ogytv. 24. (1) bekezdése kimondja, hogy Nem terjedhet ki a vizsgálat továbbá olyan ügy megvizsgálására, amely folyamatban lévő büntető-, szabálysértési, polgári vagy hatósági eljárás tárgya. A határozati javaslatban olyan vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezték országgyűlési képviselők, melynek vizsgálati tárgyában büntetőeljárás van folyamatban, így törvény zárja ki a bizottság működésének megkezdését. A módosító javaslat továbbá egyértelműsíti, hogy csak indokolt esetben kell a vizsgálatot lefolytatni. Összegezve, a Bizottság működése megkezdésének előfeltétele, hogy a hivatkozott eljárás eredménnyel lezáruljon. A Bizottság ennek megfelelően akkor kezdi meg működését, ha a vizsgálat tárgyában indult büntetőeljárás büntetőjogi felelősséget állapít meg. A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat A törvényjavaslat célja: Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes légi navigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetése. A Koszovói Köztársaság magas légtere 1999 óta le van zárva és a NATO fennhatósága alatt áll, aki pályázatot hirdetett a magas légtérben történő légi forgalom ellátására szeptemberében Magyarország jelezte elvi részvételi szándékát és 2011 decemberében bemutatta pályázatát. Magyarország Kormánya elfogadta az ezzel kapcsolatos előterjesztést a február 29-ei ülésén április 13-án az Észak Atlanti Tanács felhatalmazta

19 Magyarországot és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-t a koszovói légtér megnyitásához szükséges kétoldalú tárgyalások lefolytatására és a megállapodások megkötésére. A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az Európai Unió új 2014 és 2020 közötti hétéves költségvetéséről szóló megállapodás egyik legnagyobb nyertese Magyarország: a következő hétéves időszak alatt több mint 35 milliárd eurónyi fejlesztési és mezőgazdasági támogatás érkezhet majd hazánkba. Az egy főre eső nettó költségvetési pozíció terén pedig Magyarország az Unió huszonnyolc országa közül a második legkedvezőbb helyzetben van. Ezen források hatékony felhasználása szempontjából kiemelten fontos, hogy az elmúlt két EU-s költségvetési ciklus tapasztalatainak felhasználásával egy olyan intézményi struktúra kerüljön kialakításra, amely megfelelően ötvözi a tervezési és koordinációs elemeket. Az új intézményrendszer a korábbi struktúrák hasznos elemeit felhasználva, a rendszert működtető felkészült és szakmailag képzett személyzetre építve kerül kialakításra. Ennek megfelelően az egyes ágazati programok végrehajtásáért a szaktárcák lesznek felelősek, viszont egy egységes és megfelelő eszközökkel rendelkező központi koordináció biztosítaná az egyes intézkedések célszerűségét, ésszerűségét, jogszerűségét és azt, hogy a források valóban hasznosan kerüljenek felhasználásra. A cél tehát az, hogy egy olyan valóban hatékonyan működő intézményrendszer jöjjön létre, amely biztosítja a soron következő, közötti európai uniós források általi, ügyfélbarát módon történő, a társadalom és a nemzetgazdaság hasznára váló fejlesztések megvalósítását. Filmtámogatás: A módosítás célja, hogy a hazai filmcélú támogatások rendszerében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény párhuzamos módosításával bevezetett kiegészítő támogatás a filmiparban többletforrásként jelenjen meg és ne a korábbi szabályok szerint meghatározott keretösszegbe számítson bele. A módosítás célja továbbá, hogy lehetővé tegye a filmelőállítók számára a törvényben biztosított 20%-os közvetett támogatás felhasználását azon szolgáltatások költségei után is, amelyeket a produkció közvetlenül a Magyar Nemzeti Filmalaptól vesz igénybe, és amelyek tényleges pénzbeli teljesítéssel (kifizetéssel) nem járnak. E szolgáltatások (adminisztratív szolgáltatások, stúdiószolgáltatás, hang és képi utómunka) árát a Magyar Nemzeti Filmalap az általa nyújtott pénzbeli támogatásból levonja. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló T/ számú törvényjavaslat A törvényjavaslat azt célozza, hogy az állam által megszervezett oktatást állami kiadású tankönyvellátás szolgálja ki. Ezt indokolja a tanulók egy része számára biztosított ingyenes tankönyvellátás. A jövőben az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet látja el a tankönyvfejlesztés feladatát, és új testület jön létre a tankönyvek jóváhagyására. Tevékenységük a kerettantervek felmenő rendszerű bevezetésével szélesedik. Az egyéb évfolyamok ellátását a tankönyvkiadók révén, azok jelenleg használatban lévő vagy újonnan fejlesztett könyveikkel tervezik biztosítani

20 A tankönyvek két módon kerülhetnek a tankönyvjegyzékre: a miniszter által kiírt pályázaton elfogadás útján, vagy akkreditáció révén. Nem akkreditálható az a könyv, amelyet a pályázaton elutasítottak. A tankönyvjegyzékre tantárgyanként 2 tankönyv kerülhet. Tankönyveket a tankönyvjegyzékről lehet majd rendelni. Ilyen még 2014-re nem készült. A törvényjavaslat az új rendszert az eljárási díjak visszafizetésével - kiterjeszti a már futó jóváhagyási eljárások leállítása mellett valamennyi új könyvre. A törvényjavaslat megszünteti a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületét. A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról szóló H/ számú határozati javaslat A Magyar Országgyűlés december 12-én a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról elfogadta a 88/2012. (XII.12.) OGY határozatot. A határozat elfogadásának a célja az, hogy a magyar nemzet és a vele több évszázada együtt élő nemzetiségi közösségek harmonikus együttélési normákat tiszteletben tartó közös fejlődését semmi se akadályozhassa. A magyarországi német nemzetiségűek kitelepítését előirányzó rendelet végrehajtására Magyarországon elsőként január 19-én került sor, ezen a napon indult az első vagon. Az első elhurcolások Budaörsön történtek, ezért is található a budaörsi Ó-temetőben az Országos Kitelepítési Emlékhely. Az elfogadott Országgyűlési határozat módosítására a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kérése alapján kerül sor. Véleményük szerint az elfogadott Országgyűlési határozatban sajnálatosan keveredik, illetve az Országgyűlési határozat nem következetesen használja az elhurcolás (németül: Verschleppung ) és az elűzetés (németül: Vertreibung ) fogalmakat. A módosítás célja a történelmi hűség helyreállítása, és a múlt méltó feldolgozásának szándéka. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az Alaptörvény U) cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően létrejön az a törvény, amely a kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami megőrzésével, a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárásával, kutatásával, a kommunista hatalombirtokosok előjogainak lebontásával és a még köztünk élő bűnösök felkutatásával foglalkozó Nemzeti Emlékezet Bizottságának működésére és szervezetére vonatkozik. Az elfogadott törvényjavaslat célja, hogy a kommunizmus alatt történtek kutatásának elősegítése révén újabb lépéseket tegyen a jogállamiság, az alkotmányosság és a magyar demokrácia megszilárdítása érdekében, továbbá kielégítse a társadalom felelősségre, hitelességre és elszámoltathatóságra támasztott igényét. Össztársadalmi érdek, hogy a jövő generációi objektív képet kapjanak hazájuk történelmével kapcsolatban és hogy a kommunista rendszerhez hasonló elnyomó, totális diktatúra soha többé ne jöjjön létre Magyarországon, ezzel együtt pedig a kommunizmus bűnei ne ismétlődhessenek meg. A Bizottság feladata tehát, hogy feltárja és nyilvánosságra hozza a rezsim által elkövetett bűnöket, a működtetők tevékenységét és szerepét. A Javaslat összefoglalja a Bizottság jogállásának lényeges elemeit. A jogállásra vonatkozó szabályok között jelenik meg a

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról I. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) módosítása Meghatározásra

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról

T/4824. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4824. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest,

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Az Országgyűlés évi április május havi ülésterve

Az Országgyűlés évi április május havi ülésterve 2016. 11-én 14 15 órai állapot. ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Az Országgyűlés 2016. évi havi ülésterve Előterjesztések és 18. 18. 25-26-27-28. és 2. 2. 25-26-27-28.

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály. Igazságügyi Osztály. Áldozatsegítés

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály. Igazságügyi Osztály. Áldozatsegítés Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. a hozzátartozók

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9396. számú törvényjavaslat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő módosításáról Előadó: Dr. Veres János

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Az Országgyűlés május-június havi ülésterve

Az Országgyűlés május-június havi ülésterve ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Törvényhozási Igazgatóság Szervezési Főosztály 20 26-án 14 30 órai állapot. Az Országgyűlés 20 - havi ülésterve Előterjesztések és és Az ülés első Az ülés első A géntechnológiai tevékenységről

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

T/4818. számú törvényjavaslat. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4818. számú törvényjavaslat a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. május

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS DECEMBER HAVI ÜLÉSTERVE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS DECEMBER HAVI ÜLÉSTERVE ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Törvényhozási Igazgatóság Szervezési Főosztály 2014. 15-én 14 15 órai állapot. AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. DECEMBER HAVI ÜLÉSTERVE Előterjesztések 1. Magyarország 20 évi központi költségvetéséről

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

T/13051. számú törvényjavaslat. egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról

T/13051. számú törvényjavaslat. egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13051. számú törvényjavaslat egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2013. november 1 2013. évi törvény Egyes törvények

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 Hatály: közlönyállapot (2015.XII.22.) 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 1. (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1

Békés Város Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Sorszám: I/2. T Á J É K O Z T A T Ó Békés Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. júniusi testületi ülés óta

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről

T/ számú. törvényjavaslat. a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17645. számú törvényjavaslat a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2005. szeptember 2 2005. évi törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7397. számú törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. november 1 2015. évi

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető egyes

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere.../2016. (......) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

T/2491. számú törvényjavaslat. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról

T/2491. számú törvényjavaslat. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2491. számú törvényjavaslat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Összehasonlító elemzés DR. SZABÓ KÁROLY GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: BA/001/01009-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a C & A Mode Kft.-t

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról

2007. évi törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény módosításáról 2007. évi törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról 1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben