F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja"

Átírás

1 F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és december 17-én, kedden elfogadott törvényjavaslatokról és a határozati javaslatokról A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat Az Egyezmény célja a két ország között az állampolgárok szabad mozgását támogató, az európai értékekkel összhangban levő szociális biztonsági kapcsolatok rendezése, ennek következtében a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése, az elavult magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezménynek a két ország közötti viszonylatban történő hatályon kívül helyezése. Magyarország és a Szerb Köztársaság között hatályban van az évi 20. törvényerejű rendelet, amely a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között, állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az október 7.-én kötött egyezmény. Időszerűvé vált a felülvizsgálata. Az Egyezmény létrehozására irányuló tárgyalások 2001-ben kezdődtek. Hangsúlyozottan tekintettel van a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, az Európai Unió tagállamai közötti személyek szabad áramlásához kapcsolódó szabályozásokra. Az egyezménnyel elérni kívánt elsődleges közpolitikai cél az állampolgáraink társadalombiztosítási rendszereinkben megszerzett jogainak védelme, a két ország szociális biztonsági rendszerei koordinációjával a másik ország területén vállalt munkavégzéssel kapcsolatos elősegítése, ezáltal a gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Az Egyezmény biztosítja a magyar és a szerb jog szerinti öregségi, valamint halál esetén járó nyugellátásokra jogosultságot szerzett személyek részére megszerzett jogaik megőrzését abban az esetben is, ha mindkét ország nyugdíjbiztosítási rendszereiben szereznek biztosítási időt, továbbá lehetővé teszi, hogy a hosszabb távon kiküldetés keretében végzett munkavégzés, vagy önálló vállalkozói tevékenység esetén a kiküldő állam joghatósága alatt maradjon és abban az államban tartsa meg biztosítási jogviszonyát. Az Egyezmény hatálya kiterjed az egészségbiztosítási ellátásokra is, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak, és a munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel, munkanélküliséggel összefüggő ellátások jogosultsági szabályainak koordinációjára. Ezen elvek az EU tagállamokkal és más európai országokkal fennálló szociális biztonsági koordinációs kapcsolatokban is meghatározóak

2 A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat Az Egyezmény célja a két ország között a szociális biztonsági kapcsolatok rendezése és ezáltal a magyarmoldovai gazdasági kapcsolatok fejlesztése. A tárgyalások, a moldovai fél kezdeményezését követően, 2011-ben kezdődtek. Hangsúlyozottan tekintettel van a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, az Európai Unió tagállamai közötti személyek szabad áramlásához kapcsolódó szabályozásokra. A pozitív gazdasági hatások mellett az Egyezmény hatálya alá kerülő személyek is élvezhetik az Egyezményből származó előnyöket. Például a másik szerződő állam területén szerzett biztosítási időik összeszámítása révén többen szerezhetnek nyugdíjjogosultságot. Az előkészítő tárgyalások során a felek egyetértettek abban, hogy az Egyezmény hatálya nem tud kiterjedni az egészségbiztosítási ellátásokra, a megváltozott munkaképességű személyek részére biztosított ellátásokra és a munkanélküli ellátások nemzeti szabályaira sem. Ezek az ellátások azokat a nemzeti törekvéseket szolgálják, amelyek a munkavállalóknak a nemzeti munkaerőpiacra való visszavezetését teszik lehetővé. Az Egyezmény várhatóan jótékony hatást gyakorol a kétoldalú kapcsolatokra, mely a gazdasági befektetésekben is érezteti hatását. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/12415 számú törvényjavaslat Magyarország az elmúlt évek szigorú költségvetési politikájának köszönhetően visszanyerte egyensúlyi helyzetét, tartósan 3 % alá csökkentettük az államháztartási hiányt, növekedett a foglalkoztatottság és az ország kikerült a túlzott deficit eljárás alól. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. A Kormány alapvetően az addig nyújtózkodj ameddig a takaród ér örökérvényű mondás jegyében tervezte meg és nyújtotta be a jövő évi költségvetést, ugyanis a 2010-et megelőző időszakban az állam mindig az ország teherbíró képességén felül költekezett, amit hitelfelvétellel finanszírozott, jelentősen eladósítva az országot. A 2010-es kormányváltás ennek a helytelen gyakorlatnak vetett véget és a 2014.évi költségvetés elkészítésekor is a Kormány legfontosabb célja a stabilitás és a kiszámíthatóság volt. A szigorú fiskális célok mellett a Kormány elkötelezett a családok helyzetének javítása iránt, ezért tovább folytatódik a rezsicsökkentés. A 20%-os csökkentésnek és az alacsony inflációnak köszönhetően jelentősen emelkednek a reáljövedelmek. A benyújtott költségvetés fedezetet nyújt a nyugdíjak megközelítőleg 2,4%-os emelésére is. A Kormány 2014-es költségvetésben is megteremti a fedezetet a pedagógusok béremelésére, ami megközelítőleg ezer embert érint

3 A évi költségvetés bevételi főösszege ,7 millió forint, kiadási főösszege ,1 millió forint, hiánya ,4 millió forint. Az NGM az idei költségvetésben 2,0 százalékos GDP bővülés mellett, 3,0 %- os deficittel, 2,4 százalékos inflációval és 296,9 forintos euró árfolyammal számol. Amennyiben teljesül a kitűzött hiánycél, akkor Magyarországnak már három egymást követő évben lesz 3 % alatti deficitje, ami példanélküli rendszerváltás óta. Az államadósság mértéke megközelítőleg 77,4 %-ra fog csökkeni a GDP-hez mérten. A Kormány a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapok kiadási és bevételi főösszegeit úgy tervezte, hogy azok egyenlege 0 millió Ft. Továbbá a költségvetés a hiány tartását biztosító garanciális elemként 100,0 milliárd forintos extra tartalékot (Országvédelmi Alapot) tartalmaz. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló T/ számú törvényjavaslat A Tőkekövetelmény irányelv implementálása és a Tőkekövetelmény rendeletnek való megfelelés a hazai hitelintézeti szabályozási keretek teljes újragondolását igényelte. Ennek eredményeként az uniós implementációból fakadó jelentős módosítások szükségessége okán indokolt a jelenleg hatályos, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi törvény (régi Hpt.) hatályon kívül helyezése, és egy új banktörvény (új Hpt.) megalkotása. A régi Hpt óta számos alkalommal módosításra került, és nehézkes változtatásokon ment keresztül, amely töredezetté és helyenként kevésbé átláthatóvá tette a jogszabályt. Az uniós változások eredményeként azonban a régi Hpt. szerkezeti megbontásával áttekinthetőbb és logikusabb szerkezetű jogszabály kialakítására nyílik lehetőség. Az új Hpt. a hatályos szabályok alapjaira épül, és ennek keretében kerül kiegészítésre az uniós jogszabályok által leginkább érintett prudenciális követelményekkel, különösen a tőkepufferek bevezetése, a vállalatirányítási és kockázatkezelési szabályok előírása, valamint a felügyeleti szabályok változása terén, míg a korábbi tőkekövetelményekre és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó előírások kikerülnek a hazai jogszabályból, tekintettel arra, hogy azokat a Tőkekövetelmény rendelet szabályozza. Az új Hpt. számos rendelkezése azonban úgy mint az általános rendelkezések, az engedélyezésre, tevékenységre és működésre vonatkozó szabályok, titoktartásra, összevont alapú felügyeletre, tulajdonjog gyakorlására, irányításra és ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések, a felügyeleti kérdések, az Országos Betétbiztosítási Alapra, az önkéntes betét-és intézménybiztosításra, számvitelre és könyvvizsgálatra, valamint fogyasztóvédelemre vonatkozó előírások a hatályos szabályokon alapulnak, amelyek esetén csak kisebb módosításokra van szükség. Az elfogadott javaslat egyértelműsíti, hogy kezdeményezésre nem jogosult kérelmező esetén a felszámolási eljárásra vonatkozó kérelmet a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azzal, hogy az erről szóló végzését a Felügyelet részére is megküldi a tájékoztatás érdekében. A külföldi vállalkozások fióktelepének a hatályos szabályozás is megengedte a pénzkölcsön nyújtás részeként a faktoring tevékenységet, ez a továbbiakban is indokolt. Az elfogadott javaslat egyértelműsíti, hogy a végelszámolónak ebben az esetben is a Felügyeletet kell értesítenie

4 A módosító javaslat egyértelműsíti az alárendelt kölcsöntőke hátrasorolt kötelezettség jellegét. A módosítás lehetővé teszi, hogy az írásbeliség mellett elektronikusan is lehetővé váljon a szerződéskötés. A jelenleg hatályos Hpt. egy január 1-jén hatályba lépő, korábban már elfogadott rendelkezésével egészül ki a törvényjavaslat:...a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: az eltűnt vagy az elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek felkutatását, továbbá az ismeretlen személy vagy holttest azonosítását végző rendőri szervvel. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló T/ számú törvényjavaslat A 2008-as pénzügyi és gazdasági válság máig hatóan, érzékenyen érintette a magyar gazdaságot is. A tanulságok levonása folyamán felmerült, hogy a válság kialakulásában szerepe volt a bankok, pénzintézetek és pénzügyi szolgáltatók nem megfelelő ellenőrzésének is. Ezért az Európai Bizottság azon kezdett dolgozni, hogy Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által előkészített és elfogadott, első két szabályozáscsomag után (1988-as, és 2004-es, az ún. Bázel I. és Bázel II.) egy még szigorúbbat hozzon létre. A Bázel III. elveit az 575/2013-as EU rendelet, illetve a 2013/36-os EU irányelv foglalja uniós jogszabályi keretbe, amelyet át kell ültetni a magyar joganyagba is, a vállalt januári határidő előtt. Az új banktörvénnyel és az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslattal együtt benyújtott törvény tehát együtt szolgálja az új bázeli elveknek való megfelelést. A Javaslat a pénzforgalmi intézményekre, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre (a továbbiakban: Intézmények), valamint az utalvány-kibocsátók tevékenységére terjed ki és határoz meg az eddiginél szigorúbb felügyeleti és tőke-megfelelési szabályokat. Mivel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és a Magyar Nemzeti Bankot összevonták, ezért a felügyeleti tevékenységet már az MNB látja el, a Javaslat is ezt veszi alapul. Az alábbiakban a Javaslatban lefektetett fontosabb pontok olvashatóak: 1. [Külföldi tevékenység] A Magyarországon bejegyzett Intézmények külföldön is folytathatják a tevékenységüket, de ezzel együtt természetesen a felügyeleti jog is kiterjed a külföldi tevékenységre is. 2. [Korlátozott hitelnyújtás] Az elektronikuskészpénz-kibocsátó intézmény az ügyfél pénzével sajátjaként nem rendelkezhet, ezért a szolgáltatáshoz kapcsolódó hitelnyújtása is csak korlátozott és rövid futamidejű lehet. 3. [Alapatőke] Pénzforgalmi intézmény esetében a működés megkezdéséhez 37 millió 500 ezer forint induló tőke szükséges. Elektronikuskészpénz-kibocsátó intézmény esetében az induló tőke 100 millió forintnál nem lehet kevesebb. Az utalvány-kibocsátó intézmény alaptőke követelménye mindössze 10 millió forint. 4. [Tulajdonosra vonatkozó követelmények] Az Intézmények tulajdonosa csak olyan személy lehet, aki független az intézmények biztonságos működését veszélyeztető befolyástól, és képes biztosítani a pénzforgalmi intézmények gondos tulajdonosi irányítását és ellenőrzését. 5. [Kiszervezés] Az Intézmények tevékenységüket kiszervezhetik, amennyiben ezt bejelentik a Magyar Nemzeti Banknak. 6. [Engedélyezési feltételek] A törvény felhatalmazza a felügyeletet ellátó MNB-t, hogy az engedélyezési eljárás során helyszíni vizsgálatot folytasson le a kérelmezőnél, hogy meggyőződhessen az engedélykérelemben leírt információk valóságtartalmáról. 7. [Egyéb szolgáltatások felügyelete] Az MNB a pénzügyi szolgáltató egyéb üzleti tevékenységét elkülönített szervezeti formában való működésre kötelezheti

5 8. [Az engedély megtagadása] Az MNB akkor tagadhatja meg az engedély kiadását, ha azt tapasztalja, hogy az Intézmény olyan ügyleteket köt, amelyek túlzott kockázatvállalási hajlamra utalnak, nem tisztázott a pénzeszközök eredete, vagy kétségessé válik a megfelelő tulajdonosi irányításra való képesség. 9. [Nyilvántartás, éves beszámoló, könyvvizsgálat] A törvény a számvitelre vonatkozó szabályokon túl arra is kötelezi az Intézményeket, hogy nyilvántartásaikat a felügyeleti és jegybanki ellenőrzésre is alkalmas módon vezessék. 10. [Az üzleti titok feloldása ellenőrzés és nyomozás esetén] Korábban sok esetben problémát jelentett egyes gazdasági bűncselekmények felgöngyölítése esetén, hogy a vádlott az üzleti titokra hivatkozhatott. A törvény, noha elismeri az üzleti titok létjogosultságát, azonban kimondja, hogy az nem hátráltathatja sem a felügyeleti tevékenységet, sem a különböző állami szervek (többek között az MNB vagy az Ügyészség) tevékenységét. 11. [Utalványokkal szembeni követelmények] A törvény előírja a forgatható utalványokkal szemben támasztott formai és minimális tartalmi követelményeket, az utalvány elfogadók listájának honlapon való közzétételének kötelezettségét, valamint meghatározza az általános üzleti feltételekkel szembeni minimális tartalmi követelményeket. 12. [Panaszkezelés] A törvény rögzíti az ügyfél jogát a méltányos panaszkezelésre, ezért meghatározza a panasz fogadásának módját, a telefonos kommunikáció esetén rögzítést és ingyenességet ír elő. A panasz elutasítása esetén az ügyfél az MNB-nél fogyasztóvédelmi eljárást, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. 13. [Bírság és felügyeleti szankciók] A törvény lehetőséget ad az MNB-nek, hogy az intézményekkel szemben bírságot és kivételes intézkedéseket alkalmazhasson. Az intézkedés meghozataláról és annak mértékéről való döntés az MNB mérlegelési jogkörébe tartozik. Ha az Intézmény olyan helyzetbe kerül, hogy fennáll a veszélye, hogy nem tud eleget tenni kötelezettségeinek, akkor a törvény a felügyeleti biztos kirendelésére ad lehetőséget. A pénzeszközállomány átruházására is sor kerülhet, ha az Intézmény az adott területről vagy piacról való kivonulásról dönt, vagy ha az Intézménynél olyan válság lép föl, amely valószínűsíti, hogy már meg is indította a pénzeszközök kifizetésére vonatkozó javaslatot. Az ilyen állomány átruházásához nem szükséges a szerződő fél jognyilatkozata, az ügyfél érdekeit ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank védi, és az engedély megadásával vagy megtagadásával dönt arról, hogy az Intézménynél elhelyezett pénzeszközök menyire vannak biztonságban. 14. [Adatszolgáltatási kötelezettségek] Az Intézmény rendszeres adatszolgáltatásra köteles az MNB felé. A törvény ezen felül lehetőséget ad az MNB-nek, hogy határozott időre rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséget írjon elő. Ez elsősorban az ügyfelek védelmét szolgálja. 15. [Hatálybalépés] A törvény 2014 január 1-én lép hatályba azzal, hogy egyes rendelkezéseit várhatóan az új Polgári Törvénykönyv 2014 március 15-i hatályba lépésével módosítani kell. Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslatnak három fő célja van. Egyrészt megteremti annak a lehetőségét, hogy akik gyermekek sérelmére követtek el súlyos bűncselekményeket, azok a jövőben ne végezhessenek gyermekek nevelésével, felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet

6 Másrészt a Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítását célozza a megelőző pártfogás, mint új jogintézmény bevezetésével kapcsolatban. A megelőző pártfogás jogintézményének bevezetése indokolja a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. tvr. módosítását. Harmadrészt a Javaslat a fentiek mellett a gyermekekre az interneten leselkedő veszélyek elleni fellépés jogi szabályozási eszközeinek meghatározását célozza. A megelőző pártfogás jogintézményének létrehozására vonatkozó javaslat vezeti be a Be. rendszerébe az ún. összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény fogalmát, amelyet a pártfogó felügyelő a védelembe vételi eljárás során keletkezett információk, tapasztalatok alapján készít el. A megelőző pártfogás, mint bevezetendő jogintézmény célja a szocializáció elősegítése, a bűnismétlés megelőzése, minél korábbi szakaszban. A megelőző pártfogó részt vesz mind az elrendelés szükségességéről való döntés megalapozásában, mind tartalmi elemeinek meghatározásában, ezért a részére is biztosítani kell a lehetőséget, hogy szükség esetén a megelőző pártfogással érintett fiatalkorúval szemben folytatott eljárás irataiba betekintsen. Az ügyész minden megelőző pártfogás alatt álló fiatalkorúról köteles készíttetni összefoglaló pártfogó felügyelői véleményt. А javaslat szerint а települési önkormányzatokat а tulajdonukban álló közterületen található, а hírközlési szolgáltató által létesített elektronikus hírközlési építményeken ingyenes használati jog illesse а térfigyelő kamerák elhelyezésével összefüggésben. A javaslat elfogadása esetén már 5 kilogramm szárított dohánnyal, fermentált dohánnyal vagy vágott dohánnyal való visszaélés esetén meg kell állapítani a minősítő körülményt. А javaslat lehetővé teszi, hogy а Szabs. tv. 179/А. -ában meghatározott életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése miatt indult eljárásban а fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala eltérő illetékességével összefüggésben а kijelölt járási hivatal az eljárást az erre kijelölt hajléktalanszállón folytassa le. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló T/ számú törvényjavaslat A társadalmi változások, az arra választ adó büntetőpolitika, az új Btk. elfogadása és az elmúlt évek büntetésvégrehajtási tapasztalatai aktuálissá tették a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) helyett egy új, tartalmát, szabályozási elveit és irányait tekintve modern büntetés-végrehajtási kódex megalkotását. Az elmúlt években több jogterületen így a büntetőjog vonatkozásában is megkezdődött a hatályos és gyakran több évtizedes múltra visszatekintő jogszabályok felülvizsgálata, valamint ennek nyomán a szükséges reformok, módosítások végrehajtása. Ennek a komplex munkának hangsúlyos elemét képezi az átfogó igazságszolgáltatási reform, amelynek során pragmatikus módon kellett a joganyagot korszerűsíteni. A büntetőjog-tudományt alkotó trichotomikus rendszer magába foglalja az anyagi büntetőjogot, a büntetőeljárás-jogot és a büntetés-végrehajtási jogot, amely területek normái egymással szorosan összefüggnek, egyenrangúak és zárt szabályozási rendszerükből adódóan azonos hatás- és értékrendszer mentén szerveződnek

7 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A javaslat az alábbi törvények módosítását tartalmazza: - Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény módosítása - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény módosítása - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény módosítása - Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény módosítása - Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény módosítása - Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény módosítása - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény módosítása - Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII. törvény módosítása - Egyéb törvények módosítása A biológiai gyógyszerek esetében módosul a társadalombiztosítási támogatásból való kizárás feltétele, így a támogatott gyógyszerek köre szélesebbé válik, ami a betegek és az orvosok számára választékbővülést jelent. A törvény a kevesebb, mint 30 millió forint éves forgalmú, a terápiában nélkülözhetetlen gyógyszereknél bevezeti a kedvezményezetti státuszú gyógyszer fogalmát. Ennek megítéléséről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár dönt, a státusz öt évre adható meg, de felülvizsgálat után meghosszabbítható. A jogszabály rendelkezik arról, hogy e termékek forgalomba hozatali engedélyének jogosultjai mentesülnek az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése alól. A területileg egyenletes lakossági gyógyszerellátás megvalósulását szolgálja, hogy új közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat elbírálásakor előnyt élvezhet az a pályázó, aki olyan településrészen kíván gyógyszertárat működtetni, amelytől az adott településen belül közúton mérve több mint 1,5 km-re van a legközelebbi működő közforgalmú gyógyszertár. Az új pszichoaktív anyagok listázására vonatkozó szabály módosításával elérhető, hogy a vegyületek akkor sem kerülhetnek vissza a szabad forgalomba, ha a kockázatértékeléssel megállapítható veszélyességük a kábítószerek és az azokkal egy tekintet alá eső pszichotróp anyagok használatával járó kockázati szintet nem éri el. Ezen anyagok esetében valamennyi gazdasági tevékenység nyilvántartásba vételi kötelezettség mellett végezhető a jövőben is, de büntetőjogi szankciót nem von maga után a jogosulatlan forgalmazás. A gyógyászati segédeszközök tekintetében megjelenik a házhozszállítás esetében a közreműködő igénybevételének lehetősége a nem támogatott, illetve a miniszteri rendeletben meghatározott támogatott gyógyászati segédeszközök tekintetében

8 Az anyatej-helyettesítő és anyatej-pótló tápszerek befizetési kötelezettségét az elfogadott törvény 20%-ról 10%-ra mérsékeli. Fontos egészségpolitikai cél, hogy a hatékony gyógykezelés érdekében a háziorvoson túl más kezelőorvosok is hozzáférjenek betegeik kórelőzményéhez, elkerülve ezzel az esetleg feleslegesen ismételt vizsgálatokat és hozzájárulva a szükséges informáltsághoz. A törvény megteremti annak lehetőségét, hogy a háziorvoson kívül a beteg más kezelőorvosa is megismerhesse a beteg által igénybe vett ellátásokat. A jelenlegi módosítással a kezelőorvos adatmegismerésének módja és annak terjedelme, valamint az érintett beteg tiltakozására vonatkozó rendelkezés is pontosításra kerül. Az orvosnak írásban vagy szóban tájékoztatni kell a beteget arról, hogy megtilthatja a betekintést. A beteg a tiltakozását az egészségbiztosítási szervhez személyesen, postai úton vagy elektronikus úton is eljuttathatja. Az OMSZ január 1-jével átveszi a sürgősségi betegellátást koordináló tevékenységet és a sürgősségi ügyeleti ellátás hatékonyságának növelése érdekében integrálja működő mentésirányítási rendszerébe. A mentőszolgálat nemcsak elkészíti és kiadja az ügyeleti rendet, hanem a sürgősségi ügyeleti ellátást koordinálja, irányítja és felügyeli is. A jövőben az a magyar állampolgár, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy életvitelszerűen külföldön tartózkodik vagy él, és ott rendelkezik biztosítással, visszamenőleges hatállyal mentesülhet az egészségbiztosítási járulék megfizetése alól. Aki mégis úgy vesz igénybe magyarországi egészségügyi szolgáltatást, hogy nincs érvényes taj-kártyája, és már nem itt fizeti a járulékot, köteles a szolgáltatás árát megfizetni az egészségbiztosítónak. A törvény elfogadásával a Ház lehetővé tette többek között, hogy működési engedélyt kapjanak azok a hagyományos kínai gyógyítók, akik legalább ötéves felsőfokú képzés után kaptak oklevelet. Az engedélyhez nincs szükség az oklevél hazai elismerésére, mivel az indoklás szerint hasonló magyarországi képzés hiányában ez nem is lehetséges. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a hagyományos kínai orvoslást végző kérelmező indokolja, hogy hazájában (vagy ahol legutóbb dolgozott) nem tiltották el a tevékenység végzésétől. Az engedélyt az Egészségügyi Tudományos Tanács adja ki. Az egészségügyi ellátórendszer struktúrájára vonatkozó jogalkotás az elmúlt években következetesen törekedett a kapacitások változásának követhetőségére, átláthatóságának biztosítására. A többletkapacitás-befogadási eljárás korszerűsítésének eredményeként a korábban többféle eljárás egységesítésére kerül sor, továbbá összhangba kerülnek a befogadott többletkapacitások nyilvántartására vonatkozó rendelkezések és a lefolytatott eljárás eredménye. A jogszabály bevezeti az intézményi előjegyzési listát. Az egységes, országos várólista követhetőségének érdekében a módosítás technikai jellegű szabályként fogalmazza meg, hogy az egyébként a várólistára kerülő betegek közül azok, akik a ténylegesen igénybe vehető ellátási időponthoz képest, saját kérésükre legalább 14 nappal később kívánják az ellátást igénybe venni, külön intézményi előjegyzési listára kerüljenek. Mivel ők egyébként is felkerülnének a várólistára, így a módosítás eredményeként csak a várólistára kerülők egy speciális körének előjegyzési listára vétele valósul meg. Az intézményi előjegyzési lista vezetésére technikailag ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a várólistáéra, mind adattartalom, mind pedig szakmai tartalom tekintetében, s ugyanúgy intézményi szinten vezetendő nyilvántartást jelent. Az elfogadott módosítással az egységes, országos várólista tekintetében könnyebben követhetővé válik, hogy mely biztosítottak kérték a legkorábbi ellátási időponthoz képest a későbbi ellátás igénybevételének lehetőségét

9 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ, mint a beteg, ellátott és gyermekjogi képviselőket foglalkoztató szerv a betegjogok érvényesítése kapcsán meghatározó, elsődleges szereplője az ellátórendszernek, ezért indokolt volt egyértelműsíteni és kiemelni a központi hivatal helyét és viszonyát az egészségügyi ellátórendszer többi szervéhez a betegjogi jogsérelmekkel kapcsolatos eljárásban. Az elfogadott törvény továbbá elhatárolja az egészségügyi államigazgatási szervtől az OBDK-t, kiemeli a betegpanaszok kezelésére vonatkozó jogosultságát; megteremti a jogszabályban rendezett egyértelmű kapcsolatot az OBDK és az általa foglalkoztatott betegjogi képviselők eljárása között, egyértelműsítve az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó OBDK jogalapot is. A 2013-as tavaszi árvíz tapasztalatai alapján az alapellátásra is kiterjesztésre kerülnek az egészségügyi válsághelyzeti szabályok. Ezen felül a katasztrófa-egészségügyi ellátás kifejezés helyett bevezetésre kerül az egészségügyi veszélyhelyzeti ellátás kifejezés, mivel a korábbi kifejezés mára már túlhaladottá, pontatlanná vált. A Nemzeti Fejlesztés 2030 az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló H/ számú határozati javaslat A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a Kormány feladata az Országgyűlés elé terjeszteni az országos területfejlesztési koncepciót, a területfejlesztési politikát meghatározó irányelveket, célokat és hosszú távú prioritásokat, ami az Országgyűlés határozatával került elfogadásra. A jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve, az elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megteremti a nemzetstratégiai és nemzetgazdasági fordulatot Magyarország számára, ezért egységes jövőképet vázol fel a területfejlesztés és a fejlesztéspolitika számára, kijelöli a nemzeti- és szakpolitikai súlypontokat és középtávú fejlesztési prioritásokat. Fejlesztési üzeneteket fogalmaz meg a magyar társadalmi és gazdasági szereplők részére, illetve egységes szerkezetben kezeli az ágazati és területfejlesztési elképzeléseket is. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a nemzet társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva illeszkedve az EU 2020 Stratégia és a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz megalapozza a közötti európai uniós tervezési és költségvetési időszak során készülő tervdokumentumokat (Partnerségi Megállapodás, Operatív Programok). A Partnerségi Megállapodáson keresztül közvetve, a szakpolitikai és területfejlesztési célokon keresztül közvetlenül megalapozza az operatív programok tartalmát és a nemzeti célú források felhasználását. Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az elfogadott törvényjavaslat elsődleges célja, hogy tovább erősítse hazánk fogyasztóvédelmi rendszerét a fogyasztóvédelmi referensek létszámának országos szintű növelésével és végzetségük, képzésük pontos meghatározásával, valamint, hogy elősegítse az egységes közszolgáltatói számlakép kialakítását, szem előtt tartva a szolgáltatók és a Magyar Posta észrevételeit, javaslatait. Ilyen javaslat többek között a címzés betűtípusának Times New Roman karakterstílusról Arialra történő módosítása, nyomdai kódok megadása a számlák könnyebb előállítása érdekében, valamint a gyengénlátókra való tekintettel a vízi közmű esetében - 9 -

10 világosabb számlakép-szín meghatározása. A felsoroltakon túl, néhány apróbb számlaelem kerül pontosításra (fizetési mód, nettó összesen stb.). A rezsicsökkentés és az arról való megfelelő tájékoztatás mindenkit megillet, ezért különösen fontos változás a társasházak és lakásszövetkezetek esetében, hogy január 1-től a közös használatú helyiségek villamos energia fogyasztására is kiterjesztésre kerül a 20%-os rezsicsökkentés. A törvényjavaslat azt is biztosítja, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői is részesülhessenek az önkormányzatokat megillető rezsicsökkentésben. Előírásra kerül továbbá, hogy minden olyan közszolgáltatás esetében, amely a külön tulajdonon belül nem mérhető, a közös képviseletet ellátó személy vagy vállalkozás rendszeres és részletes írásbeli tájékoztatást kell adjon a rezsicsökkentések eredményeként megtakarított összegről. Az erről szóló hirdetménytervezet a törvényjavaslat mellékletében szerepel, amelyen többek között a kifüggesztés és levétel dátumát is fel kell tüntetni a közös képviselők védelme érdekében. A hirdetményt minimum 45 napon át kell kifüggeszteni a megtakarítások folyamatos áttekinthetősége érdekében. A közös képviselőket a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pénzbírsággal büntetheti feladatuk elmulasztása esetén, melyet nem háríthatnak át a társasházra. A társasház szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a fentiek alapján már a társasházak és lakásszövetkezetek esetében is megvalósul a fogyasztók érthető, egységes és átlátható tájékoztatása. A törvényjavaslat a fentieken túl a rezsicsökkentések végrehajthatóságát elősegítő rendelkezéseket tartalmaz. Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A javaslat 3 törvény módosítását célozza: A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló évi CXXVIII. törvény módosítása a március 15-én hatályba lépő új Ptk. szerződéskötésre vonatkozó szabályozását erősíti. A javaslat a továbbiakban is lehetővé kívánja tenni az un. határidős ügyletek megkötését, ezért meghatározza annak kereteit. Ez egyben megakadályozza, hogy akár a vevői oldalon fennálló gazdasági erőfölényből, akár az eladói oldalon fennálló felelőtlen szerződéskötésből eredően tömeges jogvitákra, valamint ezzel összefüggésben állami beavatkozásra kerüljön sor. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvényt a javaslat a jogszerű földhasználatra vonatkozó szabályozás pontosítása érdekében módosítja. A visszaélések és az adminisztrációs hibákból adódó problémák elkerülése érdekében azokban az esetekben, ahol nem egyértelműen megállapítható a jogszerű földhasználó kiléte, kötelező az egyeztetés. A mezőgazdasági támogatási szerv kérésére a gazdálkodó a földhasználat jogszerűségét igazolni köteles. A javaslat az igazolás módjait is meghatározza. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény esetén a most elfogadott javaslat a vállalkozás fogalmának pontosítását hajtja végre. A módosítás célja, hogy azok az őstermelők, akik agrárgazdasági tevékenységet folytatnak, a KKV törvény hatálya alá kerüljenek, és így részesülhessenek a kis- és középvállalkozásoknak nyújtható kedvezményekből

11 Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az elfogadott törvényjavaslat összhangban a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény vagyonkezelői jogra vonatkozó rendelkezéseivel vagyonkezelőnek jelöli ki a vízügyi igazgatóságokat a forgalomképes állami tulajdonban lévő vízilétesítmények vonatkozásában. A vízügyi igazgatóságok által kezelt vízfolyások és csatornák üzemeltetési és fenntartási költségeit az állam fedezi. A fentiekkel összhangban a vízitársulatok állami tulajdonú vízilétesítményeken való vagyonkezelői joga megszűnik. Az egységes üzemeltetés megteremtése a mezőgazdasági vízszolgáltatás hatékonyságának növelésével jár, és garanciát jelenthet arra, hogy az állami vagyonkezelésben lévő folyóktól és kisvízfolyásoktól az önkormányzati tulajdonú létesítményeken keresztül a víz valamennyi gazdához eljuthasson, azokhoz is, akikhez közvetlenül egy magántulajdonban lévő csatornán keresztül érkezik öntözési célú víz. Az egységes üzemeltetés a belvízvédekezés eredményesebbé tételét is szolgálja. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) módosítása értelmében a javaslat megteremti a lehetőségét annak, hogy a települési önkormányzatok a tulajdonukban lévő kisvízfolyásokat, csatornákat üzemeltetésre és fenntartásra az államnak felajánlhassák, ha az belvíz-elvezetési vagy öntözővíztovábbítási rendeltetésű. A évi dunai árvízi védekezés során szerzett tapasztalatok alapján a törvényjavaslat javaslatot tesz a nagyvízi mederkezelési terveknek a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter (belügyminiszter) általi kihirdetésére; a nagyvízi meder jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzésének mielőbbi megvalósítása érdekében a feljegyzési eljárás tárgyi díjmentességére; az állami tulajdonban lévő vízfolyás medrének és parti sávjának lehatárolására, és ezt követően a vízfolyás, mint művelés alól kivett terület díjmentes bejegyzésére, illetve a parti sáv díjmentes feljegyzésére; valamint az árvíz által veszélyeztetett nyílt ártéri települések tekintetében a települési vízkárelhárítási tervek vízügyi igazgatóság általi elkészítésére, illetve felülvizsgálatára. A javaslat a vízi közlekedésről szóló évi XLII. törvény módosítása révén a jelenlegi szabályozásnál nagyobb, 7 méter hosszú és 7,5 kw teljesítményű motorcsónakok közlekedését is lehetővé teszi folyóinkon és tavainkon. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló T/ számú törvényjavaslat Az elfogadott törvényjavaslat célja, hogy a magyar állam, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata osztatlan közös tulajdonában álló Városliget országos jelentőségére és а nemzet emlékezetében betöltött kiemelkedő szerepére tekintettel megvalósuljon а Városliget megújítása és fejlesztése. А Városligeti ingatlanon több közintézménynek is van az adott intézménynek helyet adó épületre kiterjedő, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői joga, amelyeket а jelen törvénnyel biztosított vagyonkezelői jog nem érint, amiképpen nem érinti а Fővárosi Önkormányzat forgalomszervezési feladatkörét sem, az változatlanul fennmarad. А vagyonkezelőt megillető jogok és kötelezettségek terjedelmét а nemzeti vagyonról szóló törvény határozza meg, amelyhez képest két, а városligeti beruházás sajátosságaiból fakadó eltérést biztosít а

12 törvényjavaslat: egyrészt а közös tulajdonú telekingatlanon osztott tulajdon alapítását lehetővé téve biztosítja а kizárólag állami tulajdonú épületek építését, másrészt pedig lehetővé teszi а polgári jogi igényt megalapító tulajdonosi hozzájárulás adását а vagyonkezelő számára. А javaslat a nemzeti vagyonról szóló törvény speciális rendelkezéseitől való eltérést előírva а vagyonkezelői jog azonnali gyakorlását és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését biztosítja, illetve а beruházás során létesítendő, valamint átalakítandó épületek tekintetében biztosítja az állami beruházás útján az állam kizárólagos tulajdonszerzését, osztott tulajdonként. А Javaslat szabályozza továbbá а városligeti beruházás megvalósításakor építtetőként а magyar állam nevében és javára eljáró állami ingatlanfejlesztő cégnek az е minőségében ellátandó feladatait, és а megvalósított beruházás tulajdonjogi sorsát. Az állami beruházás folytán létrejövő önálló tulajdonú épületek számára - az alattuk fekvő, közös tulajdonú ingatlanokon - szükséges földhasználati jogot ad, és szabályozza е földhasználati jog tartalmát és bejegyzésével kapcsolatos követelményeket, а településrendezési eszközök megalkotása során а beruházás érdekeinek elsődlegességét és megadja а szükséges felhatalmazást а vonatkozó építési szabályzat létrehozására hatáskörrel rendelkező illetékes önkormányzat számára а megfelelő szabályzat megalkotására a beruházás egyedi jellegére tekintettel. А városligeti építési szabályzattal kapcsolatos építési jogszabályi beágyazottság megteremtése érdekében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVII. törvény módosítása is megvalósul. Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A január 1-jén hatályba lépett, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.), valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) elfogadásával az Országgyűlés a magyar igazságszolgáltatás országosan egységes, kiszámítható és időszerű működéséhez szükséges jogi kereteit teremtette meg. A Bszi. egy új igazgatási modellt vezetett be, amelynek eredményeképpen a központi igazgatási hatáskörök gyakorlójának személye változott, illetve a legfőbb igazgatási és a legfőbb szakmai vezetői funkció szétvált, és ennek következtében az ellenőrzési mechanizmusok is szükségszerűen átalakultak. A legfőbb szakmai vezetői feladatokat a Kúria elnöke, míg a bíróságok központi igazgatásának feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke látja el, akinek tevékenységét az Országos Bírói Tanács felügyeli. Az OBH elnökének, valamint az OBT tagjainak megválasztása, illetve az OBH létrehozatala óta eltelt időben az igazgatási jogkörök gyakorlása során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján szükségesnek mutatkozott az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény, a Bszi., valamint a Bjt. néhány ponton történő módosítása illetve kiegészítése. Ezek között a módosítások között szerepel például a közszolgálati jogviszonyban állók illetménye számlára történő utalásának költségeivel kapcsolatos szabályozás, továbbá a közszolgálati életpályák összehangolása, amely egységes elvek és értékek mentén határozza meg a kormánytisztviselői, köztisztviselői, a rendvédelmi hivatásos, valamint a hivatásos és szerződéses katonai jogállású személyi állományra vonatkozó jogi szabályozás felülvizsgálatát. Az elfogadott javaslat végső soron rendezné az életpályák átjárhatóságának kérdését annak biztosítása érdekében, hogy az egyes hivatásrendek tagjai számára lehetővé tegye, hogy pályájuk befejeztével garantált legyen a továbbfoglalkoztatásuk más szolgálati jogviszonyban

13 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló javaslat értelmében az EU-s Tőkekövetelmény irányelv nemcsak a bankokra, hanem a befektetési vállalkozásokra is kiterjed, így a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) is jelentősen módosul, összhangban az új Hpt.-vel. A módosítások lehetőséget adnak az összevont alapú felügyelet átlátható szabályozásának megteremtésére is. Emellett módosul a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló évi CXXXIX. törvény is az uniós jogszabályok felügyeleti hatóságra vonatkozó rendelkezéseinek implementálása miatt. Továbbá módosulnak az MNB makroprudenciális eszközeire vonatkozó szabályok is. A javaslat többek között a Nemzeti Eszközkezelő esetében a méltányossági intézményt vezeti be azok részére akik valamely feltételnek nem feleltek meg. A TAO törvény filmtámogatásokra vonatkozó rendelkezéseit pontosítja úgy hogy a közvetett és a közvetlen támogatások összege nem haladhatja meg a film elismert költségvetésének 20%-át. A sportesemények látogatottságának növelése, illetve a sportszervezetek szponzorációjának előmozdítása érdekében adómentessé válik a sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen (versenyen, mérkőzésen) nyújtott szolgáltatás, ideértve az e rendezvényen biztosított étkezést is. A Szociális Családiház-építési Programban nem hasznosított lakások átkerülnek a Nemzeti Eszközkezelő tartalék ingatlan állományába. Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat A Vidékfejlesztési Minisztérium összegyűjtötte a feladatkörébe tartozó egyes törvények azon módosítási igényét, melyek terjedelmüket tekintve nem igénylik az önálló törvényben történő tárgyalást és elfogadásuk még évben szükséges. Ennek megfelelően az elfogadott törvényjavaslatban a következő jogszabályok kerültek módosításra: 1. A szarvasmarhák törzskönyvelésének egységessé tétele tárgyában Rómában évi október hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló évi XXIX. törvénycikk a felelős miniszter megnevezésének pontosítása 2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX. törvény a Földtörvénnyel való összhang megteremtése 3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény a NÉBIH adatok átvételére vált jogosulttá 4. A statisztikáról szóló évi XLVI. törvény az Agrárgazdasági Kutatóintézet statisztikai szervként történő kijelölése 5. Az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény egyes ménesbirtokok tulajdonosi jogait az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolhatja 6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatókat minősítő hatóság adatátvételre vált jogosulttá, valamint a vízért való állami felelősség és a vele kapcsolatos feladatellátás alanyai kerültek meghatározásra

14 7. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény felsorolásra kerültek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának meghatározásához szükséges egységnyi díjtétel elemei 8. A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXXXI. törvény a felelős miniszter megnevezése 9. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvény lásd 3. pont 10. A természet védelméről szóló évi LIII. törvény egyes nemzeti parki övezetek elnevezésének pontosítása, valamint a vízért való állami felelősség és a vele kapcsolatos feladatellátás alanyainak meghatározása. 11. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény vadászati hatóság kijelölése a vadászvizsgákat megelőző tanfolyamok szervezésére vonatkozó engedély kiadására 12. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény az ingatlannyilvántartási törvény módosításával való összhang megteremtése 13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény lehetővé vált a megszűnt tulajdoni lapokról történő, valamint a szerkeszthető formában történő elektronikus adatszolgáltatás. A közhitelesség ezentúl nem tejed ki az ingatlan leíró adataira. Meghatározásra került egyes eljárások bejegyzési rangsora, valamint egyes ingatlan-nyilvántartási hibák javításának és ingatlan-összevonási korrekcióknak a kerete. Az ügyvédi és jogtanácsosi ellenjegyzés szabályait, valamint a függőben tartás jogintézményét is pontosítja az elfogadott jogszabály. A földforgalmi törvény kapcsán biztosítottá vált, hogy a kifüggesztést igazoló okirat hiányában elutasítsák a bejegyzési kérelmet, és egyéb okiratok hiányára vonatkozóan is pontosít a törvény. A földhivatali ügyintézési határidők is módosultak csakúgy, mint perfeljegyzés szabályai, és kiegészítésre kerültek a kézbesítési szabályok. 14. A géntechnológiai tevékenységről szóló évi XXVII. törvény az összeférhetetlenségi szabályok pontosítása 15. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény az állatkert fogalmának és az állati élet kioltására vonatkozó rendelkezések, valamint az ebrendészeti hozzájárulás díjfizetési körének pontosítása 16. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény a védett eredetű kifejezés jelölésként történő használatára vonatkozó rendelkezések pontosítása, az újratelepítési jogok felhasználási határidejének rövidítése és a termékleírások módosítási folyamatának gyorsítása 17. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény A helyi akciócsoportok eljárása esetén garanciális szabályokat állapít meg a most elfogadott törvény és az MVH számára biztosítja, hogy büntetőeljárásban jogi képviselőként léphessen fel. 18. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény Földvédelmi kérelem ezentúl kormányablaknál is benyújtható lesz, módosult a hatósági bizonyítvány kiadásának és a földvédelmi eljárás befejezésének határideje. Az újrahasznosítási eljáráskor a földhivatal ezentúl a művelési ágat is meghatározza. A díjak, járulékok és kártérítés rendszere több ponton módosult, ésszerűsödött különös tekintettel a földvédelmi járulék visszafizetésének eseteire. A gyümölcs termőhelyi kataszter is szabályozásra került. A használt termálvíz kezelése céljából használt terület is földvédelmi járulékmentességet élvez. 19. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény módosultak az élelmiszerhamisítással kapcsolatos szabályok, az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum megalapításának feltételei is bekerültek a törvénybe. Pontosításra kerültek egyes felelősségi kérdések, bővültek a hatóság által alkalmazható intézkedési nemek és a növényvédőszer-gyártók is bekerültek az ellenőrzési körbe

15 Ezentúl a lejárt fogyaszthatósági idejű termékek csupán emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként nem kerülhetnek forgalomba (állati takarmányként pl. már igen). Kidolgozásra, pontosításra kerültek a növényvédőszerekkel kapcsolatos, uniós adatszolgáltatás szabályai, a légi permetezés szabályai, a fertőzésveszélyt jelentő növényállomány megsemmisítésének szabálya, valamint az ökotanusító szervezetek jogellenes működésére vonatkozó szabályok. 20. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény az erdőgazdálkodási nyilvántartásba vétel keretei kerültek pontosításra, és módosultak az erdő igénybevételi eljárások szabályai 21. A Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény az NFA pályáztatás nélkül adásvételi szerződést köthet a 3 hektárnál nem nagyobb területekre, valamit ezentúl a Birtokpolitikai tanácsi tagság nem okoz összeférhetetlenséget az államtitkári pozícióval. 22. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény egy jogszabályi utalás egyértelművé tétele, továbbá a végkielégítéseket sújtó különadó mértékének csökkentése. 23. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény az elfogadott módosítás agrár kárenyhítési rendszer elektronikus alapokra helyezhetőségét biztosítja. 24. A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény Ezentúl az állami intézményfenntartó is indíthat agrárágazathoz kapcsolódó képzést vidékfejlesztési miniszteri engedéllyel. 25. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény az EUTR faanyag származás igazolással és ennek ellenőrzésével kapcsolatos uniós szabályainak átültetése 26. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény pontosításra került a nemzeti értékek védjegyes jelölése és csoportosítási rendszere. 27. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi XLVI. törvény meghatározásra került a honvédelmi célú térképellátás fogalma és az ezzel kapcsolatos egyéb fogalmak és szabályok. A földmérési jel fogalomköre is meghatározásra került. Az ingatlanrendező földmérő minősítés és a geodéziai tervezői és szakértői jogosultság részletes szabályai is meghatározásra kerültek. 28. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló évi CXX. törvény a módosítás a törvény egyes rendelkezései közötti összhangot teremtette meg. 29. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló évi CXXVII. törvény pontosításra került a nagy létszámú állattartó telep fogalma 30. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló évi CXXVIII. törvény egyszerű szövegpontosítások 31. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény koherencia zavar megszüntetése, uniós irányelvek átültetése és pontosító rendelkezések az önkormányzatok és közszolgáltatók feladataival kapcsolatban, valamint felhatalmazás a kormány számára az elkülönített hulladékgyűjtés részletes szabályainak rendeleti szabályozására 32. A hegyközségekről szóló évi CCXIX. törvény adatszolgáltatási díjmentesség egyértelművé tétele 33. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvény a nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések kiegészítése az Infótörvényre való tekintettel és a korábbi halászati törvény rendelkezései szerint kiadott engedélyek érvényességének meghosszabbítása 34. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló évi CXXV. törvény egyértelművé váltak a minősítő okiratok kiállításának egyes szabályai és az adatváltozási kérelmekre

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló Magyarország Kormánya és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett 2011. december

Részletesebben

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével

1 A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapest Fővárosi Szervezete Tisztelt Könyvvizsgáló Kollégák! Munkájukhoz az alábbi jogszabályváltozásokra hívjuk fel a figyelmüket. Az ismertetett jogszabályok téma szerinti

Részletesebben

2014. évi 1. szám Tartalom

2014. évi 1. szám Tartalom 2014. évi 1. szám Tartalom JOGSZABÁLYFIGYELÖ... 2 Hazai jogszabályváltozások... 2 JOGÉRTELMEZÉS ÉS JOGALKALMAZÁS... 24 A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései... 24 JELENTÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK... 32

Részletesebben

DR. TOMORI ERIKA ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÉRTÉKPAPÍRJOGI ÉS TŐKEPIACI SZABÁLYOZÁS LÉNYEGES VÁLTOZÁSAIRÓL

DR. TOMORI ERIKA ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÉRTÉKPAPÍRJOGI ÉS TŐKEPIACI SZABÁLYOZÁS LÉNYEGES VÁLTOZÁSAIRÓL DR. TOMORI ERIKA ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÉRTÉKPAPÍRJOGI ÉS TŐKEPIACI SZABÁLYOZÁS LÉNYEGES VÁLTOZÁSAIRÓL II. Kiegészítés az Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása (Budapest 2010.) című jegyzethez 2012. április

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató

Hivatali Tájékoztató 6741 Szeged, II. évfolyam Tartalom Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti Főosztály tájékoztatói... 3 A nemzeti vagyonról szóló törvény változásáról...3 A hulladékkezelési közszolgáltatás díjának meghatározására

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium GKM/21410/ /2007. a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról Budapest, 2008. január 1 EGYEZTETÉSI LAP

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Magyar Köztársaság Kormánya T/233. számú törvényjavaslat Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Sorszám: I/2. TÁJÉKOZTATÓ

Sorszám: I/2. TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ Sorszám: I/2. Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Tisztelt Képviselő-testület! A 2012. októberi testületi ülés óta eltelt időszakban

Részletesebben

T/3115. számú törvényjavaslat. a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról

T/3115. számú törvényjavaslat. a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3115. számú törvényjavaslat a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter

Részletesebben

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13139. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

T/4646. számú. törvényjavaslat. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/4646. számú. törvényjavaslat. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4646. számú törvényjavaslat egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2014. december

Részletesebben

- meghatározza az Akadémia jogállását és legfontosabb feladatait (közfeladatait), a szervezet belső

- meghatározza az Akadémia jogállását és legfontosabb feladatait (közfeladatait), a szervezet belső Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett 2011. július 11-én, hétfőn elfogadott törvényjavaslatairól

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2013. június

Részletesebben

Jogszabályi keretek összefoglalása

Jogszabályi keretek összefoglalása Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Jogszabályi keretek összefoglalása a Szervezetfejlesztés az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon című, ÁROP 1.2.18/A-2013-2013-0007 kódjelű projekt társadalmi

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2014. június

Részletesebben

Jogszabályi keretek összefoglalása

Jogszabályi keretek összefoglalása Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Jogszabályi keretek összefoglalása a Szervezetfejlesztés az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon című, ÁROP 1.2.18/A-2013-2013-0007 kódjelű projekt társadalmi

Részletesebben

J/2482. számú BESZÁMOLÓ

J/2482. számú BESZÁMOLÓ MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/2482. számú BESZÁMOLÓ az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges

Részletesebben

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

A Ket.-novellával összefüggő, a közlekedési. részanyag

A Ket.-novellával összefüggő, a közlekedési. részanyag Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A Ket.-novellával összefüggő, a közlekedési igazgatáshoz tartozó jogszabálymódosításokról

Részletesebben

A 2011. évi CVIII. KÖZBESZER ZÉSI KÖZBESZER TÖR ZÉSI VÉNY TÖR Galamb Csaba

A 2011. évi CVIII. KÖZBESZER ZÉSI KÖZBESZER TÖR ZÉSI VÉNY TÖR Galamb Csaba A 2011. évi CVIII. KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY Galamb Csaba BEVEZETÉS A KÖZBESZERZÉS RENDSZERÉBE: A KÖZBESZERZÉS ALAPJAI Közbeszerzés az Európai Unióban Az Európai Unió létrejötte 1949: az Európa Tanács megalakulása

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA FÖLDÜGYEK

EU PIACSZABÁLYOZÁSA FÖLDÜGYEK EU PIACSZABÁLYOZÁSA FÖLDÜGYEK FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA FÖLDÜGYEK FÖLDMINŐSÍTÉS: A TERMŐFÖLD VÉDELME: FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS: INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS:

Részletesebben

2003. évi C. törvény. 10420 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/136. szám

2003. évi C. törvény. 10420 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/136. szám 10420 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/136. szám 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl* Az Országgyûlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése,

Részletesebben

2006. évi CXVI. törvény. az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről. A törvény hatálya

2006. évi CXVI. törvény. az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről. A törvény hatálya 2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről A törvény hatálya 1. (1) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletének célja az egészségbiztosítás törvényes, zavartalan és magas színvonalú

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 5481 5608. OLDAL 2012. július 20. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2008/7 8 XVIII. évfolyam 7 8. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő jogszabályok véleményezése

Részletesebben