Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer célja. Értelmező rendelkezések. A óta hatályos szöveg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer célja. Értelmező rendelkezések. A 2013.4.13. óta hatályos szöveg"

Átírás

1 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól A óta hatályos szöveg A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. -a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer célja 1. (1) Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) célja, hogy a központi, területi és i államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára a) lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek: aa) megismerésére, ab) változásainak figyelemmel kísérésére, ac) európai uniós összehasonlítására, b) információt szolgáltasson ba) az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével, bb) a területfejlesztési, területrendezési, fejlesztési és rendezési tervek, szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával. (2) A TeIR a térségek, ek zetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi, i, kistérségi, i fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára: a) a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez és meghozatalához, b) a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével a döntések hatásainak elemzéséhez, c) a terület- és fejlesztési, valamint a terület- és rendezési tervek készítéséhez. (3) 1 A TeIR információkat biztosít a i önkormányzatok, illetve a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához. 2. E rendelet alkalmazásában: a) 2 Értelmező rendelkezések 1 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 14. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos:

2 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet b) térinformatika: a hez kötődő adatok digitális térképi alapú feldolgozását támogató informatikai módszerek és eszközök összessége, c) meta-adatbázis: olyan adatok gyűjteménye, amelyek egy másik adatot írnak le, határoznak meg, és összefoglalják az adat használatára vonatkozó összes fontos tényt, d) riport: táblázat tagolt szöveg formájában készülő jelentés, e) diagram: grafikon formájában készülő jelentés, f) kartogram: területi vonatkozású mennyiségi adatok megjelenítésére szolgáló, térkép formájában készülő jelentés, g) korlátozott felbontású raszteres térkép: webes térképszerver egyedi alkalmazás által készített, kis felbontású és korlátozott rétegszámú, képpontokból álló digitális térkép, h) adatforrás: az a szervezet, amelytől a TeIR átvette az adatot, i) frissítés: az aktuális adatgyűjtési időszakra vonatkozó adatok adatszolgáltatónál történő feldolgozása, j) frissítés ideje: az adatátadás javító adatátadás időpontja, k) az adat leírása: az adatforrás által megadott, az adathoz tartozó szöveges meghatározás, l) az adat mértékegysége: az a fizikai mértékviszony, amelyben az adat mennyisége értelmezhető, m) adatgyűjtési időszak: az adat rögzítésének ideje, n) 3 vonatkoztatási egység: az a koordinátákkal egyértelműen körülhatárolható területegység, amelyre az adat vonatkozik vonatkoztatható, o) vonatkoztatási egység időszaka: azon időszak, amelyben a vonatkoztatási egység állapota érvényes, p) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési elképzelés, q) 4 térbeli : meghatározott hez földrajzi területhez kapcsolódó valós jelenség absztrakt megjelenítése, r) 5 s) oktatási célú hozzáférés: középiskolai és felsőoktatási képzés keretében dokumentumok, térképek megtekintése, elemzése, területi elemzések bemutatása, összeállítása, valamint ezek TeIR-re való hivatkozással történő felhasználása a diákok iskolai feladatainak, illetve szakdolgozatainak elkészítésében. t) 6 téradat: a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben téradatként meghatározott adat, u) 7 adatgazda: azon miniszter, akinek feladatkörébe az e rendeletben meghatározott adatok tartoznak, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, v) 8 adatkezelő szervezet: az e rendeletben szabályozott adatok gyűjtésével, kezelésével, szolgáltatásával megbízott szervek szervezetek. 3 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. n) pontja a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. q) pontja a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. t)- v) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. t)- v) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. t)- v) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos:

3 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet A TeIR feladata 3. 9 (1) A TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb dokumentumokat (elemzések, értékelések, hírek, szakmai jogszabályok, irányelvek, módszertani segédletek, tervbemutatók, es gyakorlat példái, szakkifejezések glosszáriuma, EU dokumentumok), valamint a rendszer meta-adatbázisát az interneten, az alrendszerként működtetett szakmai portál (a továbbiakban: TÉRPORT alrendszer) segítségével. (2) A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja a) az országos és az európai uniós, valamint egyéb nemzetközi adatgyűjtésen alapuló, az egyes térségek zetére jellemző adatokat, b) a területi támogatási rendszerek adatait, c) az ország és az Európai Unió területére kiterjedő, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerhez szükséges téradatokat tartalmazó digitális térképi adatbázisokat, és d) a terület- és fejlesztési, valamint a terület- és rendezési tevékenységhez kapcsolódó szöveges és térképi dokumentumok adatait. (3) A TeIR biztosítja a hazai projektekre, térbeli okra, térségekre, az országra és egyéb, határokkal meghatározható területekre, valamint az Európai Unió területére vonatkozó adatok internetes megjelenítését és elemzését. (4) 10 A TeIR szolgáltatása biztosítja a téradatok esetében azok térinformatikai feldolgozhatóságát és raszteres, illetve vektoros hozzáférését azon adatok vonatkozásában, ahol ezt az adatgazda szervezetek lehetővé teszik. (5) A TeIR szolgáltatása biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában, a következő formátumokban: a) dokumentum, b) riport, c) diagram, d) kartogram és e) korlátozott felbontású raszteres térkép. (6) A TeIR szolgáltatása biztosítja az egyes támogatási rendszerekre vonatkozó adat- és titokvédelmi szabályok hatálya alá nem eső adatok projektszintű lekérdezését és megjelenítését. A TeIR rendszerfelépítése 4. (1) A TeIR térinformatikai alapú egységes informatikai rendszer, amely országosan egységes szerkezetű adatbázissal rendelkezik, és biztosítja az adatok hozzáféréséhez és feldolgozásához szükséges internetes informatikai szolgáltatásokat. (2) A TeIR az 1. számú mellékletben felsorolt témakörökkel kapcsolatos adatokat tartalmazza. (3) A TeIR rendszer része egy meta-adatbázis, amely a gyűjtött adatköröket tételesen, az alábbi részletezettséggel tartalmazza: a) adatforrás, b) frissítés ideje, c) az adat leírása, d) az adat mértékegysége, 9 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 3. -a a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdése a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

4 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet e) az adatgyűjtési időszak, f) vonatkoztatási egység, g) vonatkoztatási egység időszaka, h) az a jogszabály, amely alapján az adatgyűjtés történik. (4) 11 A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témaköröket, számszerű és térbeli adatokat (a továbbiakban együtt: témakörök) tekintve az adat jellegének, illetve az adatgyűjtésnek megfelelően a következő szintekre vonatkozó adatokat tartalmaz: a) projekt, b) térbeli, c), d) e) az ország és f) az Európai Unió. A TeIR elérése 5. (1) A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton keresztül érhetőek el. A rendszer működtetése központosított. (2) 12 A TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatlakoznak az országos, területi és i szervezetek. (3) 13 A felhasználók azonosítása a központi elektronikus szolgáltató rendszer ügyfélkapuján keresztül történik. (4) A 8. (2) bekezdésben meghatározott szervezetek és a 9. szerinti igénybevétel esetén a felhasználók közvetlenül a TeIR rendszerét vehetik igénybe adat, információszerzési és feldolgozási feladataik ellátása során. A TeIR adatkörei, az adatgyűjtések és az adatátadás (1) A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témakörök szerint csoportosítja a TeIR adatbázisának tartalmát. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatbázis a) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) keretében gyűjtött adatokból, b) az OSAP-ban nem szereplő adatokból, valamint c) az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisokból áll. (3) A (2) bekezdés szerinti adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő szervezet biztosítja. (4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatok körét, az adatkezelő szervezeteket, valamint az adatszolgáltatás gyakoriságát és határidejét a 2. számú melléklet határozza meg. 7. (1) 15 Az OSAP-ban szereplő adatokból a TeIR részére átadandó adatokat az adatkezelő szervezetek a 90 napon belül kötelesek átadni. 11 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 3. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 6. -a a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 4. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

5 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet (2) 16 A 2. számú mellékletben meghatározott adatkör átadásáért az érintett adatkezelő szerv felett felügyeletet ellátó miniszter annak hiányában az érintett adatkezelő szerv vezetője a felelős. (3) 17 (4) 18 A 6. (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles a) gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról, elsősorban elektronikus úton digitális adathordozón, b) az adatátadást egységesen, területileg azonosítható módon, a Központi Statisztikai Hivatal területi számjelrendszerében használt kódok alkalmazásával teljesíteni, c) az adatokat a TeIR 11. (2) bekezdésében kijelölt üzemeltetője (a továbbiakban: TeIR üzemeltetője) részére közvetlenül, az informatikai rendszerek számára értelmezhető formátumban átadni, valamint d) a térképek és térképi adatbázisok esetében a rendelkezésre álló legnagyobb pontosságú, digitális, szerkeszthető, egységes országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátaes állományt átadni. (5) A TeIR adatainak nyilvánosságára a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény rendelkezései az irányadóak. (6) A TeIR adatbázisát a területfejlesztésért és a területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) naptári évenként felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén a miniszter előzetesen egyeztet az érintett ágazati miniszterrel, egyeztetést en a miniszter javaslatot tesz a Kormány felé e rendelet 2. számú mellékletének módosítására. (7) A (6) bekezdés alapján újonnan átadandó adatkörök átadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy az átadónak az átadás előkészítésére legalább 90 nap álljon rendelkezésére. (8) 19 A TeIR használatának rendje 8. (1) 20 A TeIR mindenki számára térítésmentesen elérhető része a TÉRPORT alrendszer. (2) A TeIR TÉRPORT alrendszerében elérhetőeken túli szolgáltatásaihoz térítésmentesen jogszabályban meghatározott feladataik ellátása érdekében a következő szervezetek, illetve személyek férhetnek hozzá: a) a Magyar Országgyűlés Hivatala, b) az Alkotmánybíróság, c) a bíróságok, d) az ügyészségek, e) az Országgyűlési Biztosok Hivatala, f) a Magyar Nemzeti Bank, g) az Állami Számvevőszék, h) a központi államigazgatási szervek és azok területi szervei, i) a Magyar Tudományos Akadémia területi kutatásokat folytató intézetei, j) 21 a Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei területi kutatásokat folytató oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységei, 16 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 7. (4) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés j) pontja a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

6 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet k) az Országos Területfejlesztési Tanács tagjai és állandó meghívottjai, l) 22 a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, m) a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, n) a i önkormányzatok és hivatalaik, o) 23 p) 24 q) 25 r) 26 s) a i önkormányzatok és hivatalaik, t) az országos önkormányzati szövetségek, u) a társadalmi szervezetek országos, regionális, i szinten létrehozott egyeztető fóruma regisztrált tagjai. (3) A (2) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott szervezetek szervezeti egységenként egy hozzáférést igényelhetnek. (4) 29 A (2) bekezdés u) pontjában meghatározott körön kívüli társadalmi szervezetek számára a hozzáférés a TeIR Üzemeltetési Szabályzata alapján meghatározott mértékig térítésmentes, az ezen felüli szolgáltatást az érintett társadalmi szervezet költségtérítés ellenében veheti igénybe. (5) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott hozzáférés egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton keresztül történik. A hozzáférés igénylő oldaláról felmerülő technikai feltételeit az igénylő biztosítja. (6) 30 Azok a szervezetek és természetes személyek, amelyek megbízás alapján a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek, a jogosult szervezetnél ha a megbízónál nem üzemel TeIR terminál a TeIR üzemeltetőjénél az erre a célra fenntartott terminálról eseti hozzáférést kapnak. (7) A TeIR információihoz a középiskolai és felsőoktatási képzésben részt vevő intézmények oktatási célból térítésmentesen férhetnek hozzá, és az oktatási célú hozzáférés az erre a célra kialakított minta-adatbázison valósul meg. (8) 31 A (2), (3), (4) és (6) bekezdésekben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést az érintett szerv vezetője igényelheti a TeIR üzemeltetőjénél. A (6) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést a megbízó szerv vezetője igényli a munkát végző közreműködő szerv részére. (9) A (2) és (4) bekezdésekben meghatározott hozzáférés esetén a hozzáférési jogosultság megszűnését az érintett szerv vezetője legkésőbb a megszűnést 3 munkanapon belül köteles jelezni a TeIR üzemeltetője felé. (10) A (9) bekezdésben szereplő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlan felhasználó költségtérítést köteles fizetni. 22 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés l) pontja a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 16. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. b) pontja hatályon kívül ezte. Hatályos: A 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. b) pontja hatályon kívül ezte. Hatályos: A 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. b) pontja hatályon kívül ezte. Hatályos: A 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. b) pontja hatályon kívül ezte. Hatályos: A i (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés u) pontja a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (6) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (8) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

7 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 9. (1) A TeIR szolgáltatásait a 8. (2), (4) és (6) bekezdésekben meghatározott szervezeti körbe nem tartozó szervezetek és természetes személyek költségtérítés ellenében vehetik igénybe. (2) A költségtérítésből származó bevételt a központi költségvetésnek a miniszter által felügyelt fejezetében kell elszámolni, és azt a TeIR üzemeltetésére, illetve fejlesztésére kell fordítani. (3) 32 Az (1) bekezdésében meghatározott szervezetek a szolgáltatás igénybevételéhez a TeIR üzemeltetőjével határozott határozatlan időtartamú szerződést kötnek a TeIR Üzemeltetési Szabályzata alapján A TeIR működtetésével kapcsolatos feladatok (1) A TeIR működtetéséért a miniszter a felelős. (2) 35 A Kormány a TeIR mint rendszer üzemeltetőjeként a Lechner Lajos Tudásközpont Területi Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki. (3) A TeIR üzemeltetője a (2) bekezdés szerinti feladatát a miniszterrel évente megkötött közszolgáltatási szerződés és a miniszter által jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzat alapján látja el. A TeIR Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter által vezetett minisztérium és a TeIR üzemeltetőjének honlapján közzé kell tenni. (4) A miniszter az általa megbízott személy szervezet bármikor jogosult a közszolgáltatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében a) betekinthet a TeIR üzemeltetőjének dokumentumaiba, és b) felvilágosítást kérhet a TeIR üzemeltetőjének tisztségviselőjétől és alkalmazottjától. (5) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a) az ellátandó feladatok meghatározását és ütemezését, b) a feladatok ellátásáért járó, a miniszter által éves szinten biztosítandó ellenszolgáltatás mértékét, valamint a pénzügyi folyósítás ütemezését, c) a feladatok végrehajtásáról szóló, negyedévente készítendő, az a) pont szerinti ellátandó feladatokra kiterjedő szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmát, d) a feladatok végrehajtása miniszter az általa megbízott személy (szervezet) általi, korlátozás nélkül végezhető ellenőrzésének módját, valamint e) a nem megfelelő teljesítés jogkövetkezményeit, a költségvetési támogatás szüneteltetésére és visszavonására vonatkozó feltételeket. (6) A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza a) a hozzáférés igénylésének és megszüntetésének feltételeit, b) a felhasználók felelősségi körét, c) a TeIR üzemeltetőjének felelősségi körét, d) a költségtérítéses szolgáltatásokhoz való hozzáférés módját és e) a költségtérítés mértéke meghatározásának módját. 32 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 11. -a a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 6. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

8 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet Záró rendelkezések 12. (1) 36 Ez a rendelet a kihirdetését on lép hatályba. (2) 37 A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 11. (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd által megkötött polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a 11. (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében. (3) 38 (4) 39 Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök 1. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez 40 A TeIR adatok témakörei összefüggésben a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott téradattémákkal 41 A B C 1. Számszerű és térképi adatok témakörei Téradattémák adatgazdái Területi gazdasági folyamatok Gazdasági alaptényezők Beruházási szerkezet és külföldi tőke Gazdasági szervezetrendszer Az alap téradatokra vonatkozó téradattémák megnevezése a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendelet alapján gazdaságpolitikáért felelős miniszter Ipari parkok iparügyekért felelős miniszter Munkaerő foglalkoztatottság foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter Gazdasági szerkezet gazdasági ágak termelékenysége gazdaságpolitikáért felelős miniszter Innovativitás K+F, modernizálódás High-tech ipar Gazdasági teljesítmény 36 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdését a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontja hatályon kívül ezte. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

9 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet Termelés gazdaságpolitikáért felelős miniszter, energiapolitikáért felelős miniszter Termelékenység Export gazdaságpolitikáért felelős miniszter Meghatározó ágazatok Mezőgazdasági alaptényezők és termelés agrárpolitikáért felelős miniszter Ipari alaptényezők és termelés iparügyekért felelős miniszter Építőipari alaptényezők építésügyért felelős miniszter és termelés Fejlett üzleti szolgáltatások alaptényezői és termelése gazdaságpolitikáért felelős miniszter Turizmus alaptényezői és turizmusért felelős miniszter eredményei Területi társadalmi folyamatok Demográfiai tényezők Népesség száma, összetételgráfia A népesség eloszlása demo- Központi Statisztikai Hivatal Belföldi és nemzetközi oda és elvándorlás elnöke Humán erőforrások tényezői Képzettség oktatásért felelős miniszter Foglalkoztatottság Munkanélküliség foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter Jövedelmi zet, fogyasztás Központi Statisztikai Hivatal elnöke Életminőség, életkörülmények Lakásállomány, lakhatási építésügyért felelős miniszter körülmények Egészségi állapot egészségügyért felelős miniszter Társadalmi szolgáltatások Egészségügyi ellátás egészségügyért felelős miniszter Szociális ellátás Nyugellátás, szociális támogatások Közoktatás, felsőoktatás, szakképzés Közüzemi és közszolgáltatások szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter oktatásért felelős miniszter Kulturális szolgáltatások kultúráért felelős miniszter Igazságszolgáltatás, bűnözés igazságügyért felelős miniszter, rendészetért felelős miniszter Felnőttképzés felnőttképzésért felelős miniszter Műszaki infrastruktúra alakulása, és térbeli elezkedése Közlekedés Közúti közlekedés Vasúti közlekedés Vízi közlekedés Légi közlekedés Közlekedési hálózatok közlekedésért felelős miniszter 42 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

10 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet Logisztika gazdaságpolitikáért felelős miniszter Hírközlés Informatika informatikáért felelős miniszter Távközlés elektronikus hírközlésért felelős miniszter Energiaellátás Közüzemi és közszolgáltatások Villamos energia hálózat Energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén) Szénhidrogén vezetékrendszer Vízgazdálkodás Ivóvízellátás energiapolitikáért felelős miniszter Szennyvízelvezetés és - tisztítás vízgazdálkodásért felelős miniszter Hulladékkezelés környezetvédelemért felelős miniszter Természeti adottságok Domborzati adottságok Domborzat földügyért felelős miniszter Földtani adottságok Földtan (a víztartó rétegek kivételével) bányászati ügyekért felelős miniszter, természetvédelemért felelős miniszter, környezetvédelemért felelős miniszter Víztartó rétegek Földtan víztartó rétegek Vízrajzi adottságok Vízrajz vízgazdálkodásért felelős miniszter Talajadottságok Talaj agrárpolitikáért felelős minisz- ter Földhasználat, felszínborítottság A felszín borítása Terület-, illetve földhasználati övezetek Éghajlat Meteorológiai földrajzi jellemzők Élővilág Élőek és biotópok Biogeográfiai régiók A fajok elterjedése A környezet állapota Felszíni és felszín alatti Környezeti monitoring létesítmények vízkészletek vízminősége földügyért felelős miniszter környezetvédelemért miniszter természetvédelemért miniszter felelős felelős környezetvédelemért felelős miniszter, vízgazdálkodásért felelős miniszter, egészségügyért felelős miniszter Települési levegőminőség Meteorológiai földrajzi jellem- környezetvédelemért felelős és zajszennyezés zők miniszter Épített környezet Műemlékek védelme régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter Helyi építészeti értékek védelme Közparkok, közkertek védelme Kulturális örökség védelme Tájvédelem, egyedi tájértékek katasztere építésügyért felelős miniszter fejlesztésért és rendezésért felelős miniszter kultúráért felelős miniszter természetvédelemért miniszter felelős 43 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

11 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet Környezeti kockázatok: Természeti kockázati zónák környezetvédelemért felelős árvíz, belvíz, kárelhárítás és miniszter vízgazdálkodásért kármentesítés felelős miniszter Környezet-egészségügy Emberi egészség és biztonság egészségügyért felelős miniszter Területfejlesztés Intézményrendszer, közigazgatás Közigazgatási egységek területfejlesztésért és terület Támogatási rendszerek Dokumentumok, tervanyagok Területrendezés Elfogadott országos, térségi és i területrendezési tervek Térségi szerkezeti tervek Térségi szabályozási övezetek Területrendezési hatástanulmányok Területgazdálkodási,- korlátozási, -szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek rendezésért felelős miniszter építésügyért felelős miniszter, területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez Az OSAP-ban nem szereplő, Illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai 47 A B C D E F Adatgyűjtés megnevezése Az 1. Adatátadás Vonatkoztatási Átadási számú gyakorisága egység határnap melléklet témaköre 1. Adatkezelő szervezet 2. NFSZ fővárosi és i kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségei 3. ÁNTSZ Az alapellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban 4. ÁNTSZ A járóbeteg-ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban 5. ÁNTSZ A fekvőbeteg ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban 6. ÁNTSZ Népegészség ügyi szűrővizsgálatok adatai 5.1. évente en évente en évente en évente en évente en 44 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének jelölt része a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. melléklet 1. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

12 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 7. ÁNTSZ, OKI 8. ÁNTSZ, OKI Ivóvíz minősége, ivóvíz-indikátorok (bór, nitrit, fluorid, arzén, ammónium), határérték feletti ek évente en Fürdők vizének minősége évente en 9. NAV A társasági adóbevallások főbb adatai 1. évente en 10. NAV Személyi jövedelemadó bevallások főbb adatai 11. NAV Egyszerűsített vállalkozási adó bevallások főbb adatai 12. DK Térségi területfelhasználási kategóriák térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben 13. DK A műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalas és az egyedi építmények térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben 14. DK Térségi szabályozási övezetek térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben 15. Elektronikus Elektronikus hírközlési hálózatok hírközlési nyomvonalának digitális térképi és szolgáltatók műszaki kapacitás adatai 1. évente en 1. évente en 6.2. en 6.2. en 6.3. en en, ország, ország, ország, MEH Kőolaj, földgáz-, szén-, villamos energia-termelés, megújuló energiahordozókból történő villamos energia-termelés 17. FGSZ Magyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű földgáz szállítóvezetékeinek nyomvonalas térképe 18. FÖMI Magyarország határai MKH-5 aktualizálás 19. FÖMI Magyarország felszínborítottsága adatbázis 3.3. en ország évente ország, június 1. számos évente március témakör 4.6. en FÖMI Parlagfű-veszélyeztetettség 4.5. évente március NMH Munkanélküliség adatok negyedévente 30. nap 22. NMH Járási foglalkoztatottsági és munkanélküliségi információs rendszer negyedéventejárás 30. nap 48 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 27. a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

13 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 23. VM Nitrát-érzékenységi térkép 4.5. en 24. VM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 25. HM Térképészeti Kft. 26. HM Térképészeti Kft., DTA-50 Digitális Térképészeti Adatbázis Légifelvételek, űrfelvételek FÖMI 27. BM Rendőrkapitányságok területi elezkedése, körzetei 5.2. havonta projekt 15. nap számos témakör számos témakör en en ország évente en évente ország,, 28. NFM Magyarország vízi útjainak térképe szakaszonként, folyamkilométerszelvényezéssel, megnevezéssel és osztályba sorolással, továbbá a következő elemeket pontként ábrázolva: - nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők, - térségi közforgalmú kikötők, - személyforgalmi kikötők, - határkikötők, illetve vízi határátkelő ek, - kompátkelőek. 29. NFM Légi közlekedési és repülőtéri adatok évente en 30. NFM Magyarország hatályos engedéllyel rendelkező működő reptereinek térképi ábrázolása poligonként,a repülőterek megnevezésének feltüntetésével: - országos jelentőségű polgári repülőtér, - kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér, - állami repülések céljára szolgáló repülőtér, - egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári repülőtér évente ország,, június 1. június Kincstár A Kincstár által működtetett monitoring rendszer 32. Kincstár, NAV Részletezett i adó adatok 1. évente en 5.2. havonta projekt 15. nap 51 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 27. b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

14 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 33. KKK Magyarország országos közúthálózatának térképi adatbázisa szelvényezéssel a következő elemek nyomvonalas, illetve pontszerű ábrázolásával: - gyorsforgalmi utak, - főutak, - mellékutak, - gyorsforgalmi úton, főúton lévő hidak, - gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő határátkelőkés határátlépési pontok. 34. KKK Az országos közúthálózathoz tartozó szöveges adatok: - a közút száma és nemzetközi útszáma, - a közút kategóriája, - a közút státusza (megszüntetett, új építésű, átépített), - a közút kezelője, - forgalomszámlálási adatok, - balesetek statisztikai adatai, - hidak jellemző adatai. 35. KKK A TEN-T hálózat részét képező közutak megnevezése és térképi lehatárolása 36. KKK Magyarország országos jelentőségű kerékpárút-törzshálózatának nyomvonalas térképe a kerékpárút számának és megnevezésének feltüntetésével 37. KKK Kerékpárút országos törzshálózati adatok 38. régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter Műemlékek és régészeti lelőek enként számszerűsített kimutatása évente ország,, en június évente ország március évente ország, en évente en és en 39. KSH Területi számjelrendszer 5.1. évente en 40. KSH Falusi szállás-szolgáltatást igénybe vevők száma 41. KSH Általános Mezőgazdasági Összeírás főbb adatkörei 42. KSH Megyei és Regionális Adatbázis Rendszer (MR-STAR) 43. KSH Településstatisztikai Adatbázis Rendszer (T-STAR) en a felmérés gyakorisága szerint számos témakör számos témakör évente en évente en ország régió A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. melléklet 2. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

15 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 44. KSH Külföldiek magyarországi turisztikai fogyasztása 45. KSH Lakosság turisztikai fogyasztása belföldön évente en évente en 46. KSH Vállalati K+F tevékenység évente en 47. KSH High-tech, medium-high-tech, valamint tudás-intenzív üzleti szolgáltatást végző működő vállalkozások adatai 48. KSH Működő ipari vállalkozások száma létszám kategória szerint 49. KSH Ipari alkalmazottak létszám-kategória szerinti adatai 50. KSH Férőek száma a 4 és 5 csillagos szállodákban 51. VM Országos ökológiai hálózat adatai és térképe (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) 52. VM Kiemelten fontos érzékeny természeti terület 53. VM, BM Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékessége, vízügyi igazgatóságok, valamint nemzeti park igazgatóságok működési területe 54. VM Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 55. VM Országos jelentőségű védett természeti területek adatbázisa, Natura 2000 területek adatbázisa 56. VM Légszennyező anyagok kibocsátott mennyisége 57. VM Levegőminőségi adatok [Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) éves értékelés] 58. VM Hulladéklerakók a következő csoportosításban: - A inert hulladéklerakó, - Blb vegyes összetételű (ipari), nem veszélyes hulladékot fogadó lerakó, - B3 magas szervesanyag tartalmú (i szilárd) hulladékot fogadó lerakó, - C-veszélyes hulladéklerakó és és és évente en évente en évente en évente en 4.8. en 4.8. en 5.1. en en 4.8. en en évente en ország ország járás járás térség 3.5. évente EOV koordináta, szék országos június 1.

16 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 59. VM Zajtérképek en 60. VM Veszélyes hulladékok keletkezett mennyisége 3.5. évente en VM Kármentesítési munkálatok évente en 62. MÁV, GYSEV Vasúthálózat nyomvonalának digitális térképi és műszaki kapacitás adatai 63. MAVIR Magyarország villamosenergiahálózatának nyomvonalas térképe: - az átviteli hálózat távvezeték elemei (750 kv-os, 400 kv-os, 220 kv-os), - az átvitelt befolyásoló 120 kv-os elosztó hálózat elemei, - térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat elemei. 64. MBFH Bezárt bányák (1993-tól vezetett nyilvántartás alapján: megnevezés, nyersanyag, kitermelés módja, felhagyás éve, elezkedés) 65. MBFH Szilárd ásványi nyersanyagokra vonatkozó adatok (ásványonnyilvántartás: megnevezés, nyersanyag, elezkedés; bányateleknyilvántartás: megnevezés, nyersanyag, státusz, kitermelés módja, elezkedés) en évente ország, en 4.2. és MBFH Energiahordozók és MEH Az összes beépített erőművi kapacitás források szerint 68. MEH Erőművek és kiserőművek (a meglévő erőművek megnevezése, típusa és térképi ábrázolása poligonként) 69. MeteorológiaÉghajlati adottságok (hótakarásos napok száma) 70. NÉBIH Erdővel borított területet jelző 1:50000 méretaránynak megfelelő digitális pontosságú térképi fedvény és en en en régió évente ország, 4.7. en 4.6. en 71. NÉBIH Erdősítési adatok 4.6. en 72. NÉBIH Erdőterület nagysága 4.6. en 73. NÉBIH Élőfa-készlet 4.6. en ország ország június 1. június A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 27. c) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

17 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 74. NÉBIH Égett erdőterület 4.6. en 75. NÉBIH Levélvesztés 4.6. en 76. NÉBIH Az erdők egészségi állapota az összes kár tekintetében 77. NÉBIH Erdőtelepítések területe (beleértve a tárgyévben befejezetteket is) 4.6. en 4.6. en ország ország NÉBIH Folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással érintett erdőterület 79. NÉBIH Erdőterület az erdő első rendeltetése szerint 80. MNB Utasforgalmi export az MNB fizetési mérlegében 81. MNB Utasforgalmi import az MNB fizetési mérlegében 82. MOL Magyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű kőolaj- és kőolajtermék vezetékeinek nyomvonalas térképe 4.6. en 4.6. en évente en ország évente ország en évente ország, 83. SZTNH Szabadalmi bejegyzések évente en 84. MTA- TAKI Agrotopográfiai térkép 4.6. en 85. NFM Logisztikai adatok évente en 86. NGM Ipari park, inkubátorház adatok évente en 87. NGM Ipari parkok (kérdőíves adatok) évente en 88. NFM Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR), INTERREG Monitoring és Információs Rendszer (IMIR) 89. NMHH Infokommunikációs adatok és június havonta projekt 15. nap évente en járás 62 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletének jelölt része a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés 11. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

18 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 90. NKH Új, megszűnt, illetve korszerűsítés miatt átépített vasúti pályaszakaszok hossza, a vasútvonal megnevezése, az átépítés e a vonalon szelvénytől szelvényig 91. OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségei en 5.1. évente en 92. OFIK Felsőoktatási felvételi adatok évente en 93. OKF Önkormányzati feladatkörbe tartozó árés belvízvédelmi védekezés adatai évente en 94. OKF Katasztrófavédelem kirendeltségei évente en 95. OKF Veszélyes ipari üzemek ek szerint en 96. OKI Pollenterhelés évente en ország, vasútvonal, vonalszakasz középfokú oktatási intézmény EMMI Általános iskolák évente en 98. EMMI Óvodák évente 99. EMMI Szakiskola, középiskola, gimnázium elezkedése en évente en 100.EMMI Kollégiumok évente en 101.OH Felsőoktatási intézmények évente en 102.Kormányhivatal Munkaügyi felügyelőségek 5.1. évente en 103.Kormányhivatal Munkavédelmi felügyelőségek 5.1. évente en 66 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 27. c) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

19 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 104.OMSZ Mentőállomások évente en 105.OMSZ Sürgősségi betegellátás adatai évente en 106.ONYF Foglalkoztatottak FEÁOR szerinti adatai 107.NGM Adatátadása magán-munkaközvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenységről 108.EMMI Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona) 109.EMMI Bentlakásos és átmeneti elezést nyújtó intézmények idősek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, fogyatékosok és hajléktalanok számára 110.EMMI Szociális szolgáltatás (étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést szervező központok) 111.EMMI és évente en évente június évente en évente en évente en évente en 112.EMMI Szociális és gyámhivatalok 5.1. évente en Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 113.Térségi Magyarország térségi vasúthálózatának vasúthálózatok analóg digitális, vektoros, szer- tulajdonosai és üzemeltetői keszthető formátumú térképe EOV koordináta rendszerben vasútvonalankénti szelvényezéssel és az állomások (megállóek) megnevezésével és feltüntetésével (keskeny nyomtávú, személy- és áruszállítás céljából üzemeltetett nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat pályatengelyét feltüntető szerkeszthető digitális analóg térképi állomány) évente ország, vasútvonal, vonalszakasz március NeKI Vízi közművek adatai és en 115.NeKI Felszíni víztestek térképi adatbázisa 4.3. évente en 116.OVF Partvonal szabályozási tervek (Balaton) 6.1. en 71 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 27. d) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

20 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 117.NeKI Sérülékeny vízbázisok védőterülete en 118.OVF Árterek és hullámterek 4.4. en 119.OVF 120.NeKI 121.NeKI Magyarország elsőrendű és másodrendű árvízvédelmi vonalainak nyomvonalas térképe Felszín alatti víztestek térképi adatbázisa Felszín alatti vízkitermelés víztestenként és felhasználási cél szerint 122.OVF Magyarország öntöző- és belvízcsatorna-hálózatának nyomvonalas térképe a csatornák megnevezésével: - országos jelentőségű öntözőcsatornák, - térségi belvíz- és öntözőcsatornák. 123.OVF Magyarország víztározóinak térképe poligonként ábrázolva, a víztározók, illetve az érintett ek megnevezésével: - meglévő szükségtározók, - a Vásári-terv továbbfejlesztése 1. ütemében megvalósuló árvízi tározók, - belvíztározók, - 10 millió m3-t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőség, - 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb tározási lehetőség en 4.3. és en évente en 3.4. en 3.4. en ország,, ország, ország, Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése 75 A B 1. Adatkezelő szervezet neve Rövidítés 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV 3. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ 4. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁNTSZ 5. Dokumentációs Központ DK Belügyminisztérium BM 8. FGSZ Földgázszállító Zrt. FGSZ 9. Földmérési és Távérzékelési Intézet FÖMI 10. Vidékfejlesztési Minisztérium VM 11. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. GYSEV 12. HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. HM Térképészeti Kft. 13. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium KIM A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. (2)- (3) bekezdésnek megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

21 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 15. Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ KKK 16. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NFM 17. Központi Statisztikai Hivatal KSH Magyar Államkincstár Kincstár 20. Magyar Államvasutak Zrt. MÁV 21. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal MBFH 22. Magyar Energia Hivatal MEH 23. Magyar Nemzeti Bank MNB 24. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala SZTNH 25. Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete MTA-TAKI 26. Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. MAVIR 27. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal NÉBIH 28. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. MOL 29. Nemzetgazdasági Minisztérium NGM 30. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság NMHH 31. Nemzeti Közlekedési Hatóság NKH 32. Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMI 33. Oktatási Hivatal OH 34. Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP 35. Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 36. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság OKF 37. Országos Környezetegészségügyi Intézet OKI 38. Országos Mentőszolgálat OMSZ 39. Országos Meteorológiai Szolgálat Meteorológia 40. Nemzeti Munkaügyi Hivatal NMH 41. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ONYF Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Főigazgatóság VKKI számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. melléklet 3. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos:

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

Az országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer (TeIR) Rudan Pál, osztályvezető VÁTI Dokumentációs Központ 2012. május 16.

Az országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer (TeIR) Rudan Pál, osztályvezető VÁTI Dokumentációs Központ 2012. május 16. Az országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer (TeIR) Rudan Pál, osztályvezető VÁTI Dokumentációs Központ 2012. május 16. A VÁTI feladatkörei Európai Együttműködési Programok (határmenti,

Részletesebben

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS

III. KÖZIG FOCI KUPA 2014. MÁJUS 17. CSOPORTBEOSZTÁS CSOPORTBEOSZTÁS A csoport B csoport C csoport D csoport E csoport F csoport A1 Mentőszolgálat B1 Központi Statisztikai C1 ÁNTSZ Tisztifőorvosi D1 Szellemi Tulajdon Nemzeti a E1 Alkotmánybíróság F1 Állami

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer Budapest, október 21.

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer Budapest, október 21. Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer Budapest, 2016. október 21. Nagy András PhD téradat-elemzési szakértő, Lechner Tudásközpont Makainé Vellai Viktória térinformatikai

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

Adat/Szoftver költségarány, adatok felhasználása

Adat/Szoftver költségarány, adatok felhasználása Gazdasági folyamatok térbeli elemzése Juhász Géza Péter 2. előadás 2010. 09. 21. Adat/Szoftver költségarány, adatok felhasználása Adat / szoftver költségek aránya (általában 80% - 20%) Önkormányzatok:

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer. TeIR

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer. TeIR Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR Sopron, 2011. 02. 16. A VÁTI története és feladatai 1950. október: Városépítési Tervező Intézet 1950-1990 között tervező és kutató intézet

Részletesebben

INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések

INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések Palya Tamás FÖMI MFTTT Vándorgyűlés 2013. július 11-13. Földmérési és Távérzékelési Intézet Tartalom Mi is az az INSPIRE? Magyar helyzet FÖMI tevékenység

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon

Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon Az INSPIRE direktíva bevezetésének jelenlegi helyzete Magyarországon Bozó Pál - Mikus Dezső Dr. Takács András Attila kif@mail.kvvm.hu INSPIRE mért szükséges Tengerparti erózió Árvizek Tengerszint változási

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet aktualitások

Földmérési és Távérzékelési Intézet aktualitások aktualitások Toronyi Bence főigazgató GISOPEN, 2014. április 17. Változások a földügyi intézményrendszerben (2011 januártól) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium A földhivatalok adminisztratív irányítása

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közúti adatbázisok Dr.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet. az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól hatályos: 2014.01.18 - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer. TeIR. A VÁTI története és feladatai

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer. TeIR. A VÁTI története és feladatai A VÁTI története és feladatai Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR 1950. október: Városépítési Tervező Intézet 1950-1990 között tervező és kutató intézet 90 után a tervezés

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása

Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 Előadó: Kaszás Kata, szakmai vezető Belügyminisztérium 2016. november 10. Témák Projekt

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása TeIR Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HATÁROZATOK... 5 3. LEKÉRDEZÉSEK... 9 3.1. Területrendezési

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Szervezeti felépítés Tevékenységi (funkció) szerkezet A rendszer adaptivitása funkcionális

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia április 13. Budapest. Nagy András PhD téradat-elemzési szakértő Lechner Nonprofit Kft.

Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia április 13. Budapest. Nagy András PhD téradat-elemzési szakértő Lechner Nonprofit Kft. A T E I R L E H E T Ő S É G E I A Z O K O S V Á R O S I F E J L E S Z T É S E K S Z O L G Á L AT Á B A N Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia 2016. április 13. Budapest Nagy András PhD

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

Holéczy Ernő-Dr. Siki Zoltán Hogy állunk az e-közművel?

Holéczy Ernő-Dr. Siki Zoltán Hogy állunk az e-közművel? Holéczy Ernő-Dr. Siki Zoltán Hogy állunk az e-közművel? Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Székesfehérvár 2011. november 25. Történelmi visszatekintés 3/1979. ÉVM utasítás a közműnyilvántartásról

Részletesebben

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul

Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése c. ÁROP-1.1.20-2012-0001 sz. kiemelt projekt Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul 2014. január 30. Készítette a Lechner Lajos Tudásközpont

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Az országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer (TeIR)

Az országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer (TeIR) Az országos Területfejlesztési és területrendezési Információs Rendszer (TeIR) A VÁTI története 1950. október: Városépítési Tervező Iroda alapítása Feladatkör: városrendezési tervek készítése 1960-1990

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet. a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról A Kormány a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-4/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 31., csütörtök Tartalomjegyzék 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK

VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK VÍZIKÖZMŰ-ONLINE ÉS VÍZHASZNÁLAT-ONLINE ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK A RENDSZEREK ALAPSZOLGÁLTATÁSAINAK RÖVID ISMERTETÉSE ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 2015. ELŐZMÉNYEK 2011-ben elkészült és üzembe állt

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai

A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai A PHARE és Átmeneti támogatások előirányzatai 007. évi előirányzat VI. BÍRÓSÁGOK 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai Átmeneti támogatással megvalósuló programok Az igazságszolgáltatás

Részletesebben