Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer célja. Értelmező rendelkezések. A óta hatályos szöveg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer célja. Értelmező rendelkezések. A 2013.4.13. óta hatályos szöveg"

Átírás

1 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól A óta hatályos szöveg A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. -a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer célja 1. (1) Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) célja, hogy a központi, területi és i államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára a) lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek: aa) megismerésére, ab) változásainak figyelemmel kísérésére, ac) európai uniós összehasonlítására, b) információt szolgáltasson ba) az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével, bb) a területfejlesztési, területrendezési, fejlesztési és rendezési tervek, szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával. (2) A TeIR a térségek, ek zetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi, i, kistérségi, i fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára: a) a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez és meghozatalához, b) a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével a döntések hatásainak elemzéséhez, c) a terület- és fejlesztési, valamint a terület- és rendezési tervek készítéséhez. (3) 1 A TeIR információkat biztosít a i önkormányzatok, illetve a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához. 2. E rendelet alkalmazásában: a) 2 Értelmező rendelkezések 1 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 14. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos:

2 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet b) térinformatika: a hez kötődő adatok digitális térképi alapú feldolgozását támogató informatikai módszerek és eszközök összessége, c) meta-adatbázis: olyan adatok gyűjteménye, amelyek egy másik adatot írnak le, határoznak meg, és összefoglalják az adat használatára vonatkozó összes fontos tényt, d) riport: táblázat tagolt szöveg formájában készülő jelentés, e) diagram: grafikon formájában készülő jelentés, f) kartogram: területi vonatkozású mennyiségi adatok megjelenítésére szolgáló, térkép formájában készülő jelentés, g) korlátozott felbontású raszteres térkép: webes térképszerver egyedi alkalmazás által készített, kis felbontású és korlátozott rétegszámú, képpontokból álló digitális térkép, h) adatforrás: az a szervezet, amelytől a TeIR átvette az adatot, i) frissítés: az aktuális adatgyűjtési időszakra vonatkozó adatok adatszolgáltatónál történő feldolgozása, j) frissítés ideje: az adatátadás javító adatátadás időpontja, k) az adat leírása: az adatforrás által megadott, az adathoz tartozó szöveges meghatározás, l) az adat mértékegysége: az a fizikai mértékviszony, amelyben az adat mennyisége értelmezhető, m) adatgyűjtési időszak: az adat rögzítésének ideje, n) 3 vonatkoztatási egység: az a koordinátákkal egyértelműen körülhatárolható területegység, amelyre az adat vonatkozik vonatkoztatható, o) vonatkoztatási egység időszaka: azon időszak, amelyben a vonatkoztatási egység állapota érvényes, p) projekt: tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési elképzelés, q) 4 térbeli : meghatározott hez földrajzi területhez kapcsolódó valós jelenség absztrakt megjelenítése, r) 5 s) oktatási célú hozzáférés: középiskolai és felsőoktatási képzés keretében dokumentumok, térképek megtekintése, elemzése, területi elemzések bemutatása, összeállítása, valamint ezek TeIR-re való hivatkozással történő felhasználása a diákok iskolai feladatainak, illetve szakdolgozatainak elkészítésében. t) 6 téradat: a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben téradatként meghatározott adat, u) 7 adatgazda: azon miniszter, akinek feladatkörébe az e rendeletben meghatározott adatok tartoznak, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, v) 8 adatkezelő szervezet: az e rendeletben szabályozott adatok gyűjtésével, kezelésével, szolgáltatásával megbízott szervek szervezetek. 3 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. n) pontja a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. q) pontja a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. t)- v) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. t)- v) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. t)- v) pontját a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos:

3 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet A TeIR feladata 3. 9 (1) A TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb dokumentumokat (elemzések, értékelések, hírek, szakmai jogszabályok, irányelvek, módszertani segédletek, tervbemutatók, es gyakorlat példái, szakkifejezések glosszáriuma, EU dokumentumok), valamint a rendszer meta-adatbázisát az interneten, az alrendszerként működtetett szakmai portál (a továbbiakban: TÉRPORT alrendszer) segítségével. (2) A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja a) az országos és az európai uniós, valamint egyéb nemzetközi adatgyűjtésen alapuló, az egyes térségek zetére jellemző adatokat, b) a területi támogatási rendszerek adatait, c) az ország és az Európai Unió területére kiterjedő, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerhez szükséges téradatokat tartalmazó digitális térképi adatbázisokat, és d) a terület- és fejlesztési, valamint a terület- és rendezési tevékenységhez kapcsolódó szöveges és térképi dokumentumok adatait. (3) A TeIR biztosítja a hazai projektekre, térbeli okra, térségekre, az országra és egyéb, határokkal meghatározható területekre, valamint az Európai Unió területére vonatkozó adatok internetes megjelenítését és elemzését. (4) 10 A TeIR szolgáltatása biztosítja a téradatok esetében azok térinformatikai feldolgozhatóságát és raszteres, illetve vektoros hozzáférését azon adatok vonatkozásában, ahol ezt az adatgazda szervezetek lehetővé teszik. (5) A TeIR szolgáltatása biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában, a következő formátumokban: a) dokumentum, b) riport, c) diagram, d) kartogram és e) korlátozott felbontású raszteres térkép. (6) A TeIR szolgáltatása biztosítja az egyes támogatási rendszerekre vonatkozó adat- és titokvédelmi szabályok hatálya alá nem eső adatok projektszintű lekérdezését és megjelenítését. A TeIR rendszerfelépítése 4. (1) A TeIR térinformatikai alapú egységes informatikai rendszer, amely országosan egységes szerkezetű adatbázissal rendelkezik, és biztosítja az adatok hozzáféréséhez és feldolgozásához szükséges internetes informatikai szolgáltatásokat. (2) A TeIR az 1. számú mellékletben felsorolt témakörökkel kapcsolatos adatokat tartalmazza. (3) A TeIR rendszer része egy meta-adatbázis, amely a gyűjtött adatköröket tételesen, az alábbi részletezettséggel tartalmazza: a) adatforrás, b) frissítés ideje, c) az adat leírása, d) az adat mértékegysége, 9 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 3. -a a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdése a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

4 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet e) az adatgyűjtési időszak, f) vonatkoztatási egység, g) vonatkoztatási egység időszaka, h) az a jogszabály, amely alapján az adatgyűjtés történik. (4) 11 A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témaköröket, számszerű és térbeli adatokat (a továbbiakban együtt: témakörök) tekintve az adat jellegének, illetve az adatgyűjtésnek megfelelően a következő szintekre vonatkozó adatokat tartalmaz: a) projekt, b) térbeli, c), d) e) az ország és f) az Európai Unió. A TeIR elérése 5. (1) A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton keresztül érhetőek el. A rendszer működtetése központosított. (2) 12 A TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatlakoznak az országos, területi és i szervezetek. (3) 13 A felhasználók azonosítása a központi elektronikus szolgáltató rendszer ügyfélkapuján keresztül történik. (4) A 8. (2) bekezdésben meghatározott szervezetek és a 9. szerinti igénybevétel esetén a felhasználók közvetlenül a TeIR rendszerét vehetik igénybe adat, információszerzési és feldolgozási feladataik ellátása során. A TeIR adatkörei, az adatgyűjtések és az adatátadás (1) A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témakörök szerint csoportosítja a TeIR adatbázisának tartalmát. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatbázis a) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) keretében gyűjtött adatokból, b) az OSAP-ban nem szereplő adatokból, valamint c) az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisokból áll. (3) A (2) bekezdés szerinti adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő szervezet biztosítja. (4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatok körét, az adatkezelő szervezeteket, valamint az adatszolgáltatás gyakoriságát és határidejét a 2. számú melléklet határozza meg. 7. (1) 15 Az OSAP-ban szereplő adatokból a TeIR részére átadandó adatokat az adatkezelő szervezetek a 90 napon belül kötelesek átadni. 11 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 3. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 6. -a a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 4. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

5 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet (2) 16 A 2. számú mellékletben meghatározott adatkör átadásáért az érintett adatkezelő szerv felett felügyeletet ellátó miniszter annak hiányában az érintett adatkezelő szerv vezetője a felelős. (3) 17 (4) 18 A 6. (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles a) gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról, elsősorban elektronikus úton digitális adathordozón, b) az adatátadást egységesen, területileg azonosítható módon, a Központi Statisztikai Hivatal területi számjelrendszerében használt kódok alkalmazásával teljesíteni, c) az adatokat a TeIR 11. (2) bekezdésében kijelölt üzemeltetője (a továbbiakban: TeIR üzemeltetője) részére közvetlenül, az informatikai rendszerek számára értelmezhető formátumban átadni, valamint d) a térképek és térképi adatbázisok esetében a rendelkezésre álló legnagyobb pontosságú, digitális, szerkeszthető, egységes országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátaes állományt átadni. (5) A TeIR adatainak nyilvánosságára a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény rendelkezései az irányadóak. (6) A TeIR adatbázisát a területfejlesztésért és a területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) naptári évenként felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén a miniszter előzetesen egyeztet az érintett ágazati miniszterrel, egyeztetést en a miniszter javaslatot tesz a Kormány felé e rendelet 2. számú mellékletének módosítására. (7) A (6) bekezdés alapján újonnan átadandó adatkörök átadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy az átadónak az átadás előkészítésére legalább 90 nap álljon rendelkezésére. (8) 19 A TeIR használatának rendje 8. (1) 20 A TeIR mindenki számára térítésmentesen elérhető része a TÉRPORT alrendszer. (2) A TeIR TÉRPORT alrendszerében elérhetőeken túli szolgáltatásaihoz térítésmentesen jogszabályban meghatározott feladataik ellátása érdekében a következő szervezetek, illetve személyek férhetnek hozzá: a) a Magyar Országgyűlés Hivatala, b) az Alkotmánybíróság, c) a bíróságok, d) az ügyészségek, e) az Országgyűlési Biztosok Hivatala, f) a Magyar Nemzeti Bank, g) az Állami Számvevőszék, h) a központi államigazgatási szervek és azok területi szervei, i) a Magyar Tudományos Akadémia területi kutatásokat folytató intézetei, j) 21 a Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei területi kutatásokat folytató oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységei, 16 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 7. (4) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés j) pontja a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

6 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet k) az Országos Területfejlesztési Tanács tagjai és állandó meghívottjai, l) 22 a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, m) a térségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik, n) a i önkormányzatok és hivatalaik, o) 23 p) 24 q) 25 r) 26 s) a i önkormányzatok és hivatalaik, t) az országos önkormányzati szövetségek, u) a társadalmi szervezetek országos, regionális, i szinten létrehozott egyeztető fóruma regisztrált tagjai. (3) A (2) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott szervezetek szervezeti egységenként egy hozzáférést igényelhetnek. (4) 29 A (2) bekezdés u) pontjában meghatározott körön kívüli társadalmi szervezetek számára a hozzáférés a TeIR Üzemeltetési Szabályzata alapján meghatározott mértékig térítésmentes, az ezen felüli szolgáltatást az érintett társadalmi szervezet költségtérítés ellenében veheti igénybe. (5) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott hozzáférés egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton keresztül történik. A hozzáférés igénylő oldaláról felmerülő technikai feltételeit az igénylő biztosítja. (6) 30 Azok a szervezetek és természetes személyek, amelyek megbízás alapján a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek számára, azok feladatainak ellátása érdekében munkát végeznek, a jogosult szervezetnél ha a megbízónál nem üzemel TeIR terminál a TeIR üzemeltetőjénél az erre a célra fenntartott terminálról eseti hozzáférést kapnak. (7) A TeIR információihoz a középiskolai és felsőoktatási képzésben részt vevő intézmények oktatási célból térítésmentesen férhetnek hozzá, és az oktatási célú hozzáférés az erre a célra kialakított minta-adatbázison valósul meg. (8) 31 A (2), (3), (4) és (6) bekezdésekben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést az érintett szerv vezetője igényelheti a TeIR üzemeltetőjénél. A (6) bekezdésben meghatározott hozzáférés esetében a hozzáférést a megbízó szerv vezetője igényli a munkát végző közreműködő szerv részére. (9) A (2) és (4) bekezdésekben meghatározott hozzáférés esetén a hozzáférési jogosultság megszűnését az érintett szerv vezetője legkésőbb a megszűnést 3 munkanapon belül köteles jelezni a TeIR üzemeltetője felé. (10) A (9) bekezdésben szereplő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlan felhasználó költségtérítést köteles fizetni. 22 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés l) pontja a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 16. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. b) pontja hatályon kívül ezte. Hatályos: A 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. b) pontja hatályon kívül ezte. Hatályos: A 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. b) pontja hatályon kívül ezte. Hatályos: A 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. b) pontja hatályon kívül ezte. Hatályos: A i (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés u) pontja a 414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés d) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (4) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (6) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. (8) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

7 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 9. (1) A TeIR szolgáltatásait a 8. (2), (4) és (6) bekezdésekben meghatározott szervezeti körbe nem tartozó szervezetek és természetes személyek költségtérítés ellenében vehetik igénybe. (2) A költségtérítésből származó bevételt a központi költségvetésnek a miniszter által felügyelt fejezetében kell elszámolni, és azt a TeIR üzemeltetésére, illetve fejlesztésére kell fordítani. (3) 32 Az (1) bekezdésében meghatározott szervezetek a szolgáltatás igénybevételéhez a TeIR üzemeltetőjével határozott határozatlan időtartamú szerződést kötnek a TeIR Üzemeltetési Szabályzata alapján A TeIR működtetésével kapcsolatos feladatok (1) A TeIR működtetéséért a miniszter a felelős. (2) 35 A Kormány a TeIR mint rendszer üzemeltetőjeként a Lechner Lajos Tudásközpont Területi Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki. (3) A TeIR üzemeltetője a (2) bekezdés szerinti feladatát a miniszterrel évente megkötött közszolgáltatási szerződés és a miniszter által jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzat alapján látja el. A TeIR Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter által vezetett minisztérium és a TeIR üzemeltetőjének honlapján közzé kell tenni. (4) A miniszter az általa megbízott személy szervezet bármikor jogosult a közszolgáltatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében a) betekinthet a TeIR üzemeltetőjének dokumentumaiba, és b) felvilágosítást kérhet a TeIR üzemeltetőjének tisztségviselőjétől és alkalmazottjától. (5) A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a) az ellátandó feladatok meghatározását és ütemezését, b) a feladatok ellátásáért járó, a miniszter által éves szinten biztosítandó ellenszolgáltatás mértékét, valamint a pénzügyi folyósítás ütemezését, c) a feladatok végrehajtásáról szóló, negyedévente készítendő, az a) pont szerinti ellátandó feladatokra kiterjedő szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmát, d) a feladatok végrehajtása miniszter az általa megbízott személy (szervezet) általi, korlátozás nélkül végezhető ellenőrzésének módját, valamint e) a nem megfelelő teljesítés jogkövetkezményeit, a költségvetési támogatás szüneteltetésére és visszavonására vonatkozó feltételeket. (6) A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza a) a hozzáférés igénylésének és megszüntetésének feltételeit, b) a felhasználók felelősségi körét, c) a TeIR üzemeltetőjének felelősségi körét, d) a költségtérítéses szolgáltatásokhoz való hozzáférés módját és e) a költségtérítés mértéke meghatározásának módját. 32 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdése a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 11. -a a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 6. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

8 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet Záró rendelkezések 12. (1) 36 Ez a rendelet a kihirdetését on lép hatályba. (2) 37 A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 11. (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a jogelőd által megkötött polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a 11. (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében. (3) 38 (4) 39 Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök 1. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez 40 A TeIR adatok témakörei összefüggésben a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendeletben meghatározott téradattémákkal 41 A B C 1. Számszerű és térképi adatok témakörei Téradattémák adatgazdái Területi gazdasági folyamatok Gazdasági alaptényezők Beruházási szerkezet és külföldi tőke Gazdasági szervezetrendszer Az alap téradatokra vonatkozó téradattémák megnevezése a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló kormányrendelet alapján gazdaságpolitikáért felelős miniszter Ipari parkok iparügyekért felelős miniszter Munkaerő foglalkoztatottság foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter Gazdasági szerkezet gazdasági ágak termelékenysége gazdaságpolitikáért felelős miniszter Innovativitás K+F, modernizálódás High-tech ipar Gazdasági teljesítmény 36 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdését a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: A 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet pontja hatályon kívül ezte. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

9 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet Termelés gazdaságpolitikáért felelős miniszter, energiapolitikáért felelős miniszter Termelékenység Export gazdaságpolitikáért felelős miniszter Meghatározó ágazatok Mezőgazdasági alaptényezők és termelés agrárpolitikáért felelős miniszter Ipari alaptényezők és termelés iparügyekért felelős miniszter Építőipari alaptényezők építésügyért felelős miniszter és termelés Fejlett üzleti szolgáltatások alaptényezői és termelése gazdaságpolitikáért felelős miniszter Turizmus alaptényezői és turizmusért felelős miniszter eredményei Területi társadalmi folyamatok Demográfiai tényezők Népesség száma, összetételgráfia A népesség eloszlása demo- Központi Statisztikai Hivatal Belföldi és nemzetközi oda és elvándorlás elnöke Humán erőforrások tényezői Képzettség oktatásért felelős miniszter Foglalkoztatottság Munkanélküliség foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter Jövedelmi zet, fogyasztás Központi Statisztikai Hivatal elnöke Életminőség, életkörülmények Lakásállomány, lakhatási építésügyért felelős miniszter körülmények Egészségi állapot egészségügyért felelős miniszter Társadalmi szolgáltatások Egészségügyi ellátás egészségügyért felelős miniszter Szociális ellátás Nyugellátás, szociális támogatások Közoktatás, felsőoktatás, szakképzés Közüzemi és közszolgáltatások szociál- és nyugdíj politikáért felelős miniszter oktatásért felelős miniszter Kulturális szolgáltatások kultúráért felelős miniszter Igazságszolgáltatás, bűnözés igazságügyért felelős miniszter, rendészetért felelős miniszter Felnőttképzés felnőttképzésért felelős miniszter Műszaki infrastruktúra alakulása, és térbeli elezkedése Közlekedés Közúti közlekedés Vasúti közlekedés Vízi közlekedés Légi közlekedés Közlekedési hálózatok közlekedésért felelős miniszter 42 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

10 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet Logisztika gazdaságpolitikáért felelős miniszter Hírközlés Informatika informatikáért felelős miniszter Távközlés elektronikus hírközlésért felelős miniszter Energiaellátás Közüzemi és közszolgáltatások Villamos energia hálózat Energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén) Szénhidrogén vezetékrendszer Vízgazdálkodás Ivóvízellátás energiapolitikáért felelős miniszter Szennyvízelvezetés és - tisztítás vízgazdálkodásért felelős miniszter Hulladékkezelés környezetvédelemért felelős miniszter Természeti adottságok Domborzati adottságok Domborzat földügyért felelős miniszter Földtani adottságok Földtan (a víztartó rétegek kivételével) bányászati ügyekért felelős miniszter, természetvédelemért felelős miniszter, környezetvédelemért felelős miniszter Víztartó rétegek Földtan víztartó rétegek Vízrajzi adottságok Vízrajz vízgazdálkodásért felelős miniszter Talajadottságok Talaj agrárpolitikáért felelős minisz- ter Földhasználat, felszínborítottság A felszín borítása Terület-, illetve földhasználati övezetek Éghajlat Meteorológiai földrajzi jellemzők Élővilág Élőek és biotópok Biogeográfiai régiók A fajok elterjedése A környezet állapota Felszíni és felszín alatti Környezeti monitoring létesítmények vízkészletek vízminősége földügyért felelős miniszter környezetvédelemért miniszter természetvédelemért miniszter felelős felelős környezetvédelemért felelős miniszter, vízgazdálkodásért felelős miniszter, egészségügyért felelős miniszter Települési levegőminőség Meteorológiai földrajzi jellem- környezetvédelemért felelős és zajszennyezés zők miniszter Épített környezet Műemlékek védelme régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter Helyi építészeti értékek védelme Közparkok, közkertek védelme Kulturális örökség védelme Tájvédelem, egyedi tájértékek katasztere építésügyért felelős miniszter fejlesztésért és rendezésért felelős miniszter kultúráért felelős miniszter természetvédelemért miniszter felelős 43 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

11 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet Környezeti kockázatok: Természeti kockázati zónák környezetvédelemért felelős árvíz, belvíz, kárelhárítás és miniszter vízgazdálkodásért kármentesítés felelős miniszter Környezet-egészségügy Emberi egészség és biztonság egészségügyért felelős miniszter Területfejlesztés Intézményrendszer, közigazgatás Közigazgatási egységek területfejlesztésért és terület Támogatási rendszerek Dokumentumok, tervanyagok Területrendezés Elfogadott országos, térségi és i területrendezési tervek Térségi szerkezeti tervek Térségi szabályozási övezetek Területrendezési hatástanulmányok Területgazdálkodási,- korlátozási, -szabályozási övezetek és adatszolgáltató egységek rendezésért felelős miniszter építésügyért felelős miniszter, területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez Az OSAP-ban nem szereplő, Illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai 47 A B C D E F Adatgyűjtés megnevezése Az 1. Adatátadás Vonatkoztatási Átadási számú gyakorisága egység határnap melléklet témaköre 1. Adatkezelő szervezet 2. NFSZ fővárosi és i kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségei 3. ÁNTSZ Az alapellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban 4. ÁNTSZ A járóbeteg-ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban 5. ÁNTSZ A fekvőbeteg ellátásban működő szolgáltatók adatai szakmákban 6. ÁNTSZ Népegészség ügyi szűrővizsgálatok adatai 5.1. évente en évente en évente en évente en évente en 44 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének jelölt része a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. melléklet 1. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

12 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 7. ÁNTSZ, OKI 8. ÁNTSZ, OKI Ivóvíz minősége, ivóvíz-indikátorok (bór, nitrit, fluorid, arzén, ammónium), határérték feletti ek évente en Fürdők vizének minősége évente en 9. NAV A társasági adóbevallások főbb adatai 1. évente en 10. NAV Személyi jövedelemadó bevallások főbb adatai 11. NAV Egyszerűsített vállalkozási adó bevallások főbb adatai 12. DK Térségi területfelhasználási kategóriák térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben 13. DK A műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalas és az egyedi építmények térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben 14. DK Térségi szabályozási övezetek térképi lehatárolása az elfogadott területrendezési tervekben 15. Elektronikus Elektronikus hírközlési hálózatok hírközlési nyomvonalának digitális térképi és szolgáltatók műszaki kapacitás adatai 1. évente en 1. évente en 6.2. en 6.2. en 6.3. en en, ország, ország, ország, MEH Kőolaj, földgáz-, szén-, villamos energia-termelés, megújuló energiahordozókból történő villamos energia-termelés 17. FGSZ Magyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű földgáz szállítóvezetékeinek nyomvonalas térképe 18. FÖMI Magyarország határai MKH-5 aktualizálás 19. FÖMI Magyarország felszínborítottsága adatbázis 3.3. en ország évente ország, június 1. számos évente március témakör 4.6. en FÖMI Parlagfű-veszélyeztetettség 4.5. évente március NMH Munkanélküliség adatok negyedévente 30. nap 22. NMH Járási foglalkoztatottsági és munkanélküliségi információs rendszer negyedéventejárás 30. nap 48 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 27. a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

13 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 23. VM Nitrát-érzékenységi térkép 4.5. en 24. VM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 25. HM Térképészeti Kft. 26. HM Térképészeti Kft., DTA-50 Digitális Térképészeti Adatbázis Légifelvételek, űrfelvételek FÖMI 27. BM Rendőrkapitányságok területi elezkedése, körzetei 5.2. havonta projekt 15. nap számos témakör számos témakör en en ország évente en évente ország,, 28. NFM Magyarország vízi útjainak térképe szakaszonként, folyamkilométerszelvényezéssel, megnevezéssel és osztályba sorolással, továbbá a következő elemeket pontként ábrázolva: - nemzetközi és országos jelentőségű közforgalmú kikötők, - térségi közforgalmú kikötők, - személyforgalmi kikötők, - határkikötők, illetve vízi határátkelő ek, - kompátkelőek. 29. NFM Légi közlekedési és repülőtéri adatok évente en 30. NFM Magyarország hatályos engedéllyel rendelkező működő reptereinek térképi ábrázolása poligonként,a repülőterek megnevezésének feltüntetésével: - országos jelentőségű polgári repülőtér, - kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér, - állami repülések céljára szolgáló repülőtér, - egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári repülőtér évente ország,, június 1. június Kincstár A Kincstár által működtetett monitoring rendszer 32. Kincstár, NAV Részletezett i adó adatok 1. évente en 5.2. havonta projekt 15. nap 51 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 27. b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

14 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 33. KKK Magyarország országos közúthálózatának térképi adatbázisa szelvényezéssel a következő elemek nyomvonalas, illetve pontszerű ábrázolásával: - gyorsforgalmi utak, - főutak, - mellékutak, - gyorsforgalmi úton, főúton lévő hidak, - gyorsforgalmi és főúthálózaton lévő határátkelőkés határátlépési pontok. 34. KKK Az országos közúthálózathoz tartozó szöveges adatok: - a közút száma és nemzetközi útszáma, - a közút kategóriája, - a közút státusza (megszüntetett, új építésű, átépített), - a közút kezelője, - forgalomszámlálási adatok, - balesetek statisztikai adatai, - hidak jellemző adatai. 35. KKK A TEN-T hálózat részét képező közutak megnevezése és térképi lehatárolása 36. KKK Magyarország országos jelentőségű kerékpárút-törzshálózatának nyomvonalas térképe a kerékpárút számának és megnevezésének feltüntetésével 37. KKK Kerékpárút országos törzshálózati adatok 38. régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter Műemlékek és régészeti lelőek enként számszerűsített kimutatása évente ország,, en június évente ország március évente ország, en évente en és en 39. KSH Területi számjelrendszer 5.1. évente en 40. KSH Falusi szállás-szolgáltatást igénybe vevők száma 41. KSH Általános Mezőgazdasági Összeírás főbb adatkörei 42. KSH Megyei és Regionális Adatbázis Rendszer (MR-STAR) 43. KSH Településstatisztikai Adatbázis Rendszer (T-STAR) en a felmérés gyakorisága szerint számos témakör számos témakör évente en évente en ország régió A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. melléklet 2. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

15 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 44. KSH Külföldiek magyarországi turisztikai fogyasztása 45. KSH Lakosság turisztikai fogyasztása belföldön évente en évente en 46. KSH Vállalati K+F tevékenység évente en 47. KSH High-tech, medium-high-tech, valamint tudás-intenzív üzleti szolgáltatást végző működő vállalkozások adatai 48. KSH Működő ipari vállalkozások száma létszám kategória szerint 49. KSH Ipari alkalmazottak létszám-kategória szerinti adatai 50. KSH Férőek száma a 4 és 5 csillagos szállodákban 51. VM Országos ökológiai hálózat adatai és térképe (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) 52. VM Kiemelten fontos érzékeny természeti terület 53. VM, BM Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékessége, vízügyi igazgatóságok, valamint nemzeti park igazgatóságok működési területe 54. VM Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 55. VM Országos jelentőségű védett természeti területek adatbázisa, Natura 2000 területek adatbázisa 56. VM Légszennyező anyagok kibocsátott mennyisége 57. VM Levegőminőségi adatok [Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) éves értékelés] 58. VM Hulladéklerakók a következő csoportosításban: - A inert hulladéklerakó, - Blb vegyes összetételű (ipari), nem veszélyes hulladékot fogadó lerakó, - B3 magas szervesanyag tartalmú (i szilárd) hulladékot fogadó lerakó, - C-veszélyes hulladéklerakó és és és évente en évente en évente en évente en 4.8. en 4.8. en 5.1. en en 4.8. en en évente en ország ország járás járás térség 3.5. évente EOV koordináta, szék országos június 1.

16 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 59. VM Zajtérképek en 60. VM Veszélyes hulladékok keletkezett mennyisége 3.5. évente en VM Kármentesítési munkálatok évente en 62. MÁV, GYSEV Vasúthálózat nyomvonalának digitális térképi és műszaki kapacitás adatai 63. MAVIR Magyarország villamosenergiahálózatának nyomvonalas térképe: - az átviteli hálózat távvezeték elemei (750 kv-os, 400 kv-os, 220 kv-os), - az átvitelt befolyásoló 120 kv-os elosztó hálózat elemei, - térségi ellátást biztosító 120 kv-os elosztó hálózat elemei. 64. MBFH Bezárt bányák (1993-tól vezetett nyilvántartás alapján: megnevezés, nyersanyag, kitermelés módja, felhagyás éve, elezkedés) 65. MBFH Szilárd ásványi nyersanyagokra vonatkozó adatok (ásványonnyilvántartás: megnevezés, nyersanyag, elezkedés; bányateleknyilvántartás: megnevezés, nyersanyag, státusz, kitermelés módja, elezkedés) en évente ország, en 4.2. és MBFH Energiahordozók és MEH Az összes beépített erőművi kapacitás források szerint 68. MEH Erőművek és kiserőművek (a meglévő erőművek megnevezése, típusa és térképi ábrázolása poligonként) 69. MeteorológiaÉghajlati adottságok (hótakarásos napok száma) 70. NÉBIH Erdővel borított területet jelző 1:50000 méretaránynak megfelelő digitális pontosságú térképi fedvény és en en en régió évente ország, 4.7. en 4.6. en 71. NÉBIH Erdősítési adatok 4.6. en 72. NÉBIH Erdőterület nagysága 4.6. en 73. NÉBIH Élőfa-készlet 4.6. en ország ország június 1. június A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 27. c) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

17 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 74. NÉBIH Égett erdőterület 4.6. en 75. NÉBIH Levélvesztés 4.6. en 76. NÉBIH Az erdők egészségi állapota az összes kár tekintetében 77. NÉBIH Erdőtelepítések területe (beleértve a tárgyévben befejezetteket is) 4.6. en 4.6. en ország ország NÉBIH Folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással érintett erdőterület 79. NÉBIH Erdőterület az erdő első rendeltetése szerint 80. MNB Utasforgalmi export az MNB fizetési mérlegében 81. MNB Utasforgalmi import az MNB fizetési mérlegében 82. MOL Magyarország nemzetközi és hazai, illetve térségi jelentőségű kőolaj- és kőolajtermék vezetékeinek nyomvonalas térképe 4.6. en 4.6. en évente en ország évente ország en évente ország, 83. SZTNH Szabadalmi bejegyzések évente en 84. MTA- TAKI Agrotopográfiai térkép 4.6. en 85. NFM Logisztikai adatok évente en 86. NGM Ipari park, inkubátorház adatok évente en 87. NGM Ipari parkok (kérdőíves adatok) évente en 88. NFM Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR), INTERREG Monitoring és Információs Rendszer (IMIR) 89. NMHH Infokommunikációs adatok és június havonta projekt 15. nap évente en járás 62 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletének jelölt része a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés 11. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

18 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 90. NKH Új, megszűnt, illetve korszerűsítés miatt átépített vasúti pályaszakaszok hossza, a vasútvonal megnevezése, az átépítés e a vonalon szelvénytől szelvényig 91. OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségei en 5.1. évente en 92. OFIK Felsőoktatási felvételi adatok évente en 93. OKF Önkormányzati feladatkörbe tartozó árés belvízvédelmi védekezés adatai évente en 94. OKF Katasztrófavédelem kirendeltségei évente en 95. OKF Veszélyes ipari üzemek ek szerint en 96. OKI Pollenterhelés évente en ország, vasútvonal, vonalszakasz középfokú oktatási intézmény EMMI Általános iskolák évente en 98. EMMI Óvodák évente 99. EMMI Szakiskola, középiskola, gimnázium elezkedése en évente en 100.EMMI Kollégiumok évente en 101.OH Felsőoktatási intézmények évente en 102.Kormányhivatal Munkaügyi felügyelőségek 5.1. évente en 103.Kormányhivatal Munkavédelmi felügyelőségek 5.1. évente en 66 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 27. c) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

19 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 104.OMSZ Mentőállomások évente en 105.OMSZ Sürgősségi betegellátás adatai évente en 106.ONYF Foglalkoztatottak FEÁOR szerinti adatai 107.NGM Adatátadása magán-munkaközvetítési és munkaerő-kölcsönzési tevékenységről 108.EMMI Ápolást, gondozást nyújtó intézmények (idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona) 109.EMMI Bentlakásos és átmeneti elezést nyújtó intézmények idősek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, fogyatékosok és hajléktalanok számára 110.EMMI Szociális szolgáltatás (étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést szervező központok) 111.EMMI és évente en évente június évente en évente en évente en évente en 112.EMMI Szociális és gyámhivatalok 5.1. évente en Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 113.Térségi Magyarország térségi vasúthálózatának vasúthálózatok analóg digitális, vektoros, szer- tulajdonosai és üzemeltetői keszthető formátumú térképe EOV koordináta rendszerben vasútvonalankénti szelvényezéssel és az állomások (megállóek) megnevezésével és feltüntetésével (keskeny nyomtávú, személy- és áruszállítás céljából üzemeltetett nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat pályatengelyét feltüntető szerkeszthető digitális analóg térképi állomány) évente ország, vasútvonal, vonalszakasz március NeKI Vízi közművek adatai és en 115.NeKI Felszíni víztestek térképi adatbázisa 4.3. évente en 116.OVF Partvonal szabályozási tervek (Balaton) 6.1. en 71 A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 27. d) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

20 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 117.NeKI Sérülékeny vízbázisok védőterülete en 118.OVF Árterek és hullámterek 4.4. en 119.OVF 120.NeKI 121.NeKI Magyarország elsőrendű és másodrendű árvízvédelmi vonalainak nyomvonalas térképe Felszín alatti víztestek térképi adatbázisa Felszín alatti vízkitermelés víztestenként és felhasználási cél szerint 122.OVF Magyarország öntöző- és belvízcsatorna-hálózatának nyomvonalas térképe a csatornák megnevezésével: - országos jelentőségű öntözőcsatornák, - térségi belvíz- és öntözőcsatornák. 123.OVF Magyarország víztározóinak térképe poligonként ábrázolva, a víztározók, illetve az érintett ek megnevezésével: - meglévő szükségtározók, - a Vásári-terv továbbfejlesztése 1. ütemében megvalósuló árvízi tározók, - belvíztározók, - 10 millió m3-t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőség, - 1 millió m3-t meghaladó és 10 millió m3-nél kisebb tározási lehetőség en 4.3. és en évente en 3.4. en 3.4. en ország,, ország, ország, Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése 75 A B 1. Adatkezelő szervezet neve Rövidítés 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV 3. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NFSZ 4. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁNTSZ 5. Dokumentációs Központ DK Belügyminisztérium BM 8. FGSZ Földgázszállító Zrt. FGSZ 9. Földmérési és Távérzékelési Intézet FÖMI 10. Vidékfejlesztési Minisztérium VM 11. Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. GYSEV 12. HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. HM Térképészeti Kft. 13. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium KIM A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. (2)- (3) bekezdésnek megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

21 OptiJus Opten Kft /2007. (II. 28.) Korm. rendelet 15. Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ KKK 16. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NFM 17. Központi Statisztikai Hivatal KSH Magyar Államkincstár Kincstár 20. Magyar Államvasutak Zrt. MÁV 21. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal MBFH 22. Magyar Energia Hivatal MEH 23. Magyar Nemzeti Bank MNB 24. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala SZTNH 25. Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete MTA-TAKI 26. Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. MAVIR 27. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal NÉBIH 28. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. MOL 29. Nemzetgazdasági Minisztérium NGM 30. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság NMHH 31. Nemzeti Közlekedési Hatóság NKH 32. Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMI 33. Oktatási Hivatal OH 34. Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP 35. Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 36. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság OKF 37. Országos Környezetegészségügyi Intézet OKI 38. Országos Mentőszolgálat OMSZ 39. Országos Meteorológiai Szolgálat Meteorológia 40. Nemzeti Munkaügyi Hivatal NMH 41. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ONYF Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Főigazgatóság VKKI számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez A 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének jelölt része a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. melléklet 3. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos: A 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése hatályon kívül ezte. Hatályos:

MAGYAR KÖZLÖNY. 142. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd. Tartalomjegyzék. 218/2009. (X. 6.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 142. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd. Tartalomjegyzék. 218/2009. (X. 6.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 142. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd Tartalomjegyzék 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 219/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 15/2009.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. ÁPRILIS 21. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet az

Részletesebben

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer. TeIR

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer. TeIR Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer TeIR Sopron, 2011. 02. 16. A VÁTI története és feladatai 1950. október: Városépítési Tervező Intézet 1950-1990 között tervező és kutató intézet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38553

MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38553 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 157. szám 38553 A Kormány 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról A

Részletesebben

1.2 TEIR SZAKRENDSZER

1.2 TEIR SZAKRENDSZER TARTALOMJEGYZÉK 1 A TEIR FELÉPÍTÉSE 3 1.1 TÉRPORT 3 1.1.1 TeIR Meta adat lekérdező célprogram 3 1.1.2 Területfejlesztési glosszárium 4 1.1.3 Intézmények illetékességi területe 4 1.1.4 Kistérségi információs

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Területfejlesztés és térinformatika*

Területfejlesztés és térinformatika* Területfejlesztés és térinformatika* Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium A területfejlesztés és térinformatika kapcsolatát bemutató előadásomban két témakört

Részletesebben

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról Hatályos: 2015.04.01-313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista

Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista Mátészalkai Járási Hivatala Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1 [ Hatályos: 2015.01.01 - ] Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

1 / 44 2013.07.02. 14:04

1 / 44 2013.07.02. 14:04 1 / 44 2013.07.02. 14:04 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2013.07.01 54 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel

Részletesebben

b) az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását;

b) az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását; 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 13., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CCXVI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

Részletesebben

Adat/Szoftver költségarány, adatok felhasználása

Adat/Szoftver költségarány, adatok felhasználása Gazdasági folyamatok térbeli elemzése Juhász Géza Péter 2. előadás 2010. 09. 21. Adat/Szoftver költségarány, adatok felhasználása Adat / szoftver költségek aránya (általában 80% - 20%) Önkormányzatok:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Általános követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Általános követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Általános követelményeihez a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai, melyekhez a hamis választ nem adtuk meg.

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 1

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 1 Hatály: 2011.I.1. - 1. oldal 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1 Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatályos: 2015.04.01-1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1 Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

A központi kezelésű előirányzatokon tervezett kiadások összege 241 381,8 millió Ft, a bevételek összege 620,0 millió Ft.

A központi kezelésű előirányzatokon tervezett kiadások összege 241 381,8 millió Ft, a bevételek összege 620,0 millió Ft. A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet költségvetése a Kormányprogramban, valamint az akciótervekben foglaltakkal összhangban került megtervezésre. A fejezet 2011. évi tervezett összes kiadása

Részletesebben

DERECSKE VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DERECSKE VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 DERECSKE VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat 2015.05.26. BELÜGYMINISZTÉRIUM DERECSKE VÁROS INTEGRÁLT

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi LXXVIII. törvény 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 A 2011.01.01. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1 1. oldal 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről,

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Hatály: 2011.I.1. - 2011.XII.31. 1. oldal 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 85. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 4., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 85. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 4., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 4., szerda 85. szám Tartalomjegyzék 33/2012. (VII. 4.) BM rendelet 34/2012. (VII. 4.) BM rendelet 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet 65/2012. (VII.

Részletesebben