s, tervezés s ellen hivatalból Dr. Papp István, főigazgató NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "s, tervezés s ellen hivatalból Dr. Papp István, főigazgató NAV Dél-alföldi Regionális Adó 2014.12. Főigazgatóság"

Átírás

1 A Ket. és s az Art. viszonya v 1. Dr. Papp István, főigazgató NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság 1 Az adókötelezettséget érintő jogviszony (szerződés, ügylet) alanyainak ellenőrzése során ugyanazt a - vizsgálattal érintett, és egyszer már minősített - jogviszonyt az adóhatóság nem minősítheti adózónként eltérően. A jogviszony egyik alanyánál tett megállapításait hivatalból köteles figyelembe venni a jogviszony másik alanyának ellenőrzése során. 2 A Ket. és s az Art. viszonya 2. (Adóügyekben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény) az eljárás megindítására, az újrafelvételi eljárásra, a hatósági szolgáltatásra, a végrehajtási eljárásra és az ügyfél kérelmére történő ellenőrzés lefolytatására, az ügyintézési rendelkezésre, elektronikus irat előterjesztése esetén az ügyintézési határidő kezdetére vonatkozó szabályait, 3 A Ket. és s az Art. viszonya 3. Az adóhatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti ideiglenes biztosítási intézkedés elrendelése esetén e törvény biztosítási intézkedésre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. Adóügyekben az ideiglenes biztosítási intézkedés a határozat jogerőre emelkedésével nem veszti hatályát. 4 Az államok közötti k eltérő jogi minősítés, s, fellépés s az agresszív v adótervez tervezés s ellen Ha a kihirdetett nemzetközi szerződéssel érintett jogviszonyok, ebből származó jövedelmek tekintetében a rendelkezésre álló tényeknek vagy a vonatkozó nemzetközi szerződés rendelkezéseinek államok közötti eltérő jogi minősítése azt eredményezi, hogy az adott jogviszonyból származó jövedelmet egyik állam sem tekinti belföldön adóztathatónak, akkor Magyarország nem mentesíti ezt a jövedelmet az adóztatás alól. Az adóhatóság az adót az összes körülményre, különösen a rendeltetésszerű joggyakorlás esetén irányadó adófizetési kötelezettségre figyelemmel ha az adó alapja így nem állapítható meg, becsléssel 5 állapítja meg. A járulj rulékfizetési kötelezettsk telezettség g törlt rlése hivatalból Az állami adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő magánszemély Tbj. 39. (2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt érdemlően igazolja (különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy a) huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és b) tartózkodási helyén annak jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya 6 alatt áll.

2 Miről l lesz szó? Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel 7 8 lyozás s előzm zményei 1. Az EU csatlakozás előtt a belföldi, fiktív számlákon alapuló áfacsalások okoztak jelentős károkat a magyar költségvetésnek től a többi közösségi tagállamhoz hasonlóan a közösségi forgalomban rejlő lehetőségeket kihasználó csalások is megkezdődtek, így megnőtt a károkozás mértéke. a csalárd láncolatokban havonta, negyedévente cserélték a csalásban lyozás s előzm zményei 2. A 2008-as cégliberalizáció következtében tovább romlott a helyzet. Nőtt az évente jogelőd nélkül alakult cégek száma, melyek jelentős hányadát kifejezetten csalási célból, fiktív számlák kiállítására, a körbeszámlázásban való részvételre hozták létre, és csak virtuálisan léteztek. közreműködő cégeket lyozás s előzm zményei 3. A láncolatok létrehozásával elkövetett visszaélések főként a kereskedelmet érintették/érintik, azon belül is bizonyos termékköröket kifejezetten (ömlesztett, egyedileg nem azonosítható, nagy tömegben szállítható termékek gabona, hús, zúzott kő, faanyag, cukor stb.). A mélységi ellenőrzések tapasztalatai szerint a láncolatok felépítése elsősorban az áfa megfizetésének elkerülése érdekében történik, jellemzően a következő magatartások szerint: 11 lyozás s előzm zményei 4. a CMR fuvarokmányokat tetszőlegesen cserélgetik, a már beazonosított, korábban látókörbe került vállalkozások eltűnnek a szállításokból, helyettük új vállalkozásokat alapítanak, vagy nem aktív cégek lépnek a régiek helyébe, az áru belföldi eltűntetése érdekében gyakorlatilag folyamatos az olyan fuvarokmányok ellenőrzéskori bemutatása, amelyeken a feladó és a címzett is külföldi, Magyarország pedig csak lerakóhelyként van feltüntetve. 12

3 lyozás előzm zményei 5. Az áfacsalások típusai: Áfamentes termékimport (a Magyarországra beléptetett árut papíron másik EU tagországba szállítják, de belföldön kerül értékesítésre) Körhinta csalás (jól szervezett láncolatokban történik és legtöbbször árut is utaztatnak a tagállamok közt körbe ) Adófelfüggesztés felhasználásával elkövetett adócsalás (harmadik országból más EU tagállamba importált árut úgy vámkezelik, hogy az áfát majd a célországban, Magyarországon fizetik meg, ami rendszerint elmarad) 13 lyozás előzm zményei 6. Az áfacsalások típusai: Fiktív számlázás, számlagyárak (a számlakibocsátó cég lehet legális vállalkozás, ám tényleges gazdasági teljesítés nem történik) Bevétel eltitkolása (az adóalany számla nélkül végez gazdasági tevékenységet, vagy nyújt ugyan számlát, de azt nem szerepelteti adóbevallásában) Láncolatos adócsalás (a láncolat utolsó láncszeme adóbevallási és adófizetési kötelezettségének nem tesz eleget) 14 lyozás előzm zményei 7. Az áfacsalások típusai: Adómentesség felhasználásával elkövetett áfacsalás (egyes különleges esetekre pl.: jótékonysági, humanitárius célok alkalmazható áfamentességgel élnek vissza az elkövetők) Új közlekedési eszközök behozatalával kapcsolatos adócsalás (az elkövető természetes személyek az új fuvarozási eszközök behozatalát valós cégek nevében végzik úgy, hogy a számlán vevőként olyan gazdasági társaságot szerepeltetnek, mely az áfa-fizetési kötelezettségét nem teljesíti) 15 lyozás s előzm zményei Problémát jelent, hogy a láncolatos kereskedelmi ügyletek jelentős részénél elválik egymástól az áru útja - végigkövetése szinte lehetetlen, a számla útja a körbeszámlázás révén eltűnik az adófizetés valódi alanya, a pénz p útja - rendszerint csak visszaigénylés történik, befizetés nem. 16 lyozás s előzm zményei Mi lehet a megoldás? Fordított adózás s bevezetése? végleges és teljes körű megoldást. Nem jelent Az áfamérték csökkentése? A NAV kompetenciáján kívül áll. Fokozott ellenőrz rzés? Kapacitások végessége miatt csak időlegesen tartható. Valami egyéb! 17 Valami egyéb Trade Control szeptember 1. után (BM koordináció, NAV vezetés, FM, IM, NGM bevonásával) Cél: az áruk nyomon követését célzó, adókötelezettségek teljesítését biztosító rendszer kialakítása, amely lehetőséget nyújt a valós idejű ellenőrzések lefolytatására is, valamint arra, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba hozatalra olyan elsősorban kockázatos élelmiszer, illetve egyéb áru, amely előzetesen nem volt bejelentve. Mindezt úgy megvalósítva, hogy a kötelezettség az ügyletek belföldi szereplőire telepíthető legyen. 18

4 Mi az az EKAER? Az EKAER rendszer lehetővé kívánja tenni a Közösségi termékértékesítéssel, illetve termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj (HU/GO) és egyéb kamerahálózat segítségével történő nyomon követését. Elektronikusan elemezhető formában rögzíti az egyes fuvarozási adatokat, melyből a NAV kockázatelemzési rendszere a szervezett ellenőrzést is magában foglaló komplex árumozgásés árueredet ellenőrzést is lehetővé tevő szempontok alapján tud kiválasztani. 19 lyozás s céljac Az árumozgásokhoz kapcsolható áfa-visszaélések sek visszaszorítása. sa. A jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése azáltal, hogy a velük szemben az áfacsalássalssal szerzett versenyelőny redukálhat lható. A költségvetési bevételek biztosítása. sa. Az EKAER biztosítéki rendszerének alkalmazásával az adókötelezetts telezettségek szabályszer lyszerű teljesítésére ösztönzés. Az árumozgások valós s idejű ellenőrz rzésének megteremtése se. Hatékonyabb együttműködés társhatóságokkal (Pl.: NÉBIH). Az élelmiszerek útjának nyomon követhetk vethetőbbé válása. 20 lyozás s fókuszpontjaif Előzetes bejelentés alapján valós idejű ellenőrzés megteremtése azon árumozgási folyamatok esetén, ahol az áfát a legjelentősebb mértékben eltitkolhatják, illetve (az ellenőrzési tapasztalatok szerint) eltitkolták.: Közösségen belüli termékbeszerzés, Közösségen belüli termékértékesítés, első belföldi adóköteles értékesítés (a jövőben várhatóan minden belföldi értékesítés). Kockázati biztosíték nyújtási kötelezettség működik majd az azonosított kockázati pontokon. Hatósági zár alkalmazása is lehetővé válik bizonyos kockázati tényezők felmerülése esetén. lyozás s fókuszpontjaif Kockázati biztosíték nyújtási kötelezettség működik majd az azonosított kockázati pontokon. Első alkalommal a törvénymódosítás hatályba lépését követő 30. napon kell nyújtani, az addig az EKAER-be rögzített adatok alapján. Szükség esetén a biztosíték összege kiegészíthető, illetve azt ki kell egészíteni. Hatósági zár alkalmazása is lehetővé válik bizonyos kockázati tényezők felmerülése esetén lyozás s fókuszpontjaif Az EKAER sematikus ábrája A biztosíték nyújtását követően az adóhatóság minden hónap végét megelőző 5 napon belül felülvizsgálja, hogy a biztosítékot nyújtó adózónak a NAV-nál van-e nettó módon számított adótartozása. Ha a biztosítékadási kötelezettség megszűnik, vagy az elszámolás után még marad belőle rész, kérelemre vissza kell utalni, vagy az akkreditív felmondásához adja hozzájárulását az adóhatóság. Hatósági zár alkalmazása is lehetővé válik bizonyos kockázati tényezők felmerülése esetén. Kockázati biztosíték Előzetes bejelentés (társrendszeri bekérdezés, HU-GO adatok) Bejelentett adatok esetleges módosítása Megérkezés/felrakodás bejelentése Hatósági zár 23 24

5 Art. lyozás s felépítése Bejelentési kötelezettséggel érintett tevékenységi körök Bejelentéssel érintett termékkörök Mentességi szabályok Bejelentés módja, a bejelentésre jogosultak köre Bejelentendő adatkörök A kockázati biztosíték Szankciók NGM rendeletek (a tervezetük ismert) A kockázatos termékek, élelmiszerek körének meghatározása Az EKAER-szám megállapításának rendje, a bejelentés, változásbejelentés formája, a kockázati biztosíték 25 mértéke kötelezettség általában Bejelentési kötelezettség terheli az útdíjköteles gépjárművel végzettv gzett, közúti fuvarozással járó az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt (1), Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt (2), valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést (3). Az áru típusától, értékétől és mennyiségétől függetlenül minden olyan fenti tevékenységhez tartozó árumozgást kötelező bejelenteni, amely útdíjköteles (3,5 tonna megengedett össztömeg feletti) járművel történik. 26 kötelezettség általában kötelezettség általában A bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles (3,5 tonnánál kisebb össztömegű), de az egy szállítás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege kockázatos élelmiszerek a 200 kg-ot, vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot meghaladja (4), egyéb kockázatos termékek esetében az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot (5) meghaladja. A kockázatos termékek, élelmiszerek körét NGM rendelet határozza (majd) meg. A bejelentési kötelezettséggel járó közúti szállítások január 1-jét követően kizárólag EKAER szám birtokában végezhetők. EKAER szám: az előzetes bejelentés alapján képzett azonosító szám, amely egy adott termékegys kegységet get azonosít ugyanazon megrendelő részére, egy gépjárművel szállítanak (a gépjármű egyszeri mozgása során) egy átvételi helyre. FONTOS! Az EKAER-szám egy bejelentést azonosít, amely többféle terméket is jelenthet, és 15 napig érvényes kötelezettség általában Mentességi szabályok: a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve, a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében a katasztrófa megelőzésében, elhárításában részt vevő gépjármű a segélyszállítmányt szállító gépjármű kivételt képez a bejelentésre kötelezettek köréből. 29 kötelezettség általában A bejelentés módja, a bejelentésre jogosultak köre Kétszintű regisztrációt követően az adózó törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel; az előbbi adatok birtokában az EKAER elektronikus felületére belépve hozzáférést igényel azon személyek részére, akik bejelentést rögzíthetnek, illetve módosíthatnak. 30

6 kötelezettség általában A bejelentés módja, a bejelentésre jogosultak köre FONTOS! Az EKAER felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül. Az adózó nevében eljáró személyek mindaddig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó ezen jogosultságukat az EKAER felületen vissza nem vonja. 31 kötelezettség g (EU-HU) A bejelentésre kötelezett: címzett (termékbeszerzés), átvevő (egyéb cél) A bejelentendő/módosítható adatok köre: feladó adatai (név, adóazonosító szám) felrakodás címe, címzett adatai (név, adóazonosító szám), kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg) a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél) a termék ára: adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén) adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén) gépjármű forgalmi rendszáma Az adatokat a termék fuvarozásának megkezdéséig kell bejelenteni! 32 kötelezettség g (EU-HU) További kötelezettség: az EKAER-számot a fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére kell bocsátani, a kirakodási helyre érkezést be kell jelenteni (a címzett, illetve átvevő által a kirakodási helyre történő megérkezéskor az EKAER elektronikus felületen). kötelezettség g (HU-EU) A bejelentésre kötelezett: feladó (termékértékesítés) felrakodó (egyéb cél) A bejelentendő/módosítható adatok köre: feladó adatai (név, adóazonosító szám) felrakodás címe, címzett adatai (név, adóazonosító szám), kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg) a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél) a termék ára: adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén) adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén) gépjármű forgalmi rendszáma Az adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni! lyozás felépítése (ART) kötelezettség g (HU-EU) lyozás felépítése (ART) kötelezettség g (HU-HU) HU) További kötelezettség: az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása, a felrakodás tényleges időpontjának bejelentése (a feladó, felrakodó által a gépjárműre történő felrakodás megkezdésekor, az EKAER elektronikus felületen) 35 A bejelentésre kötelezett: feladó (első belföldi adóköteles termékértékesítés) A bejelentendő/módosítható adatok köre: feladó adatai (név, adóazonosító szám) felrakodás címe, címzett adatai (név, adóazonosító szám), kirakodás (átvétel) címe + jogszerű használó adatai termékek adatai (név, VTSZ, bruttó tömeg) a fuvarozás indoka (termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél) a termék ára: adó nélküli ellenérték (termékértékesítés, termékbeszerzés esetén) adó nélküli beszerzési ár, ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, illetve az adó nélküli előállítási érték (egyéb cél esetén) gépjármű forgalmi rendszáma Az adatokat a termék felrakodásának megkezdéséig kell bejelenteni! 36

7 lyozás felépítése (ART) kötelezettség g (HU-HU) HU) További kötelezettség: az EKAER szám fuvarozó/fuvarszervező rendelkezésére bocsátása, a kirakodási helyre érkezés bejelentése (a címzett által a kirakodási helyre történő megérkezéskor, az EKAER elektronikus felületen) kötelezettség g (kockázatos termékek) EKAER-számot kockázatos élelmiszerek esetén az az adózó kaphat, amelyik: a FELIR vállalkozó; rendszerben bejelentett élelmiszer élelmiszer vállalkozóként az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett; kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette. kockázatos egyéb termékek esetén az az adózó kaphat, amelyik kockázati biztosítékadási kötelezettségét teljesítette kötelezettség g (áttekint( ttekintés) B = bejelentés KB = kockázati biztosíték Ellenőrz rzési lehetőségek közúti fuvarozás útdíjköteles gépjárművel nem útdíjköteles súly vagy értékhatár felett súly és értékhatár alatt EU más tagállama Magyarország termékbeszerzés / egyéb behozatal kockázatos termék nem kockázatos termék Magyarország EU más tagállama termékértékesítés / egyéb kivitel kockázatos termék nem kockázatos termék belföldi forgalomban - nem végfelhasználó részére - első adóköteles értékesítés kockázatos termék nem kockázatos termék B+KB B B B B+KB B B+KB B B+KB 39 Az EKAER szám kiadásának feltétele a biztosítékadási kötelezettség teljesítése akkor, ha közúti fuvarozással járó tevékenységet kockázatos termékkel végzik belföldi kirakodási/átvételi címre. Befogadó nyilatkozat: a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt az adóhatóság nyilatkozattételre kötelezheti azon adózóról, amely javára a fuvarozást végzi, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét és a tulajdonjogot igazoló dokumentumok meglétét. Hatósági zár: ha kockázati tényezők igazolják, úgy a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zár alkalmazható, amelynek sértetlensége belföldön ellenőrizhető. 40 Szankciók Szankciók Mulasztási bírság: amennyiben megállapítható, hogy a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem teljesült a bejelentési kötelezettség, úgy a be nem jelentett termék vagy annak része igazolatlan eredetű árunak minősül, és az áru értékének 40%-ig terjedő mértékben mulasztási bírság szabható ki az adózó terhére. A bírság biztosítékaként az áru lefoglalható,, zár z r alá vehető vagy adózó költségére megőrz rzésre elszáll llíttatható

8 Hatályba lépésl Az Art. 11. számú melléklete szerinti bejelentési kötelezettséget első alkalommal a január r 1-jén 1 és s azt követk vetően en megkezdett fuvarozások tekintetében kell teljesíteni. teni. Fuvarozás megkezdése alatt a fuvarozáshoz használt gépjárműre történő felrakodás megkezdését kell érteni. Hatályba lépésl A módosítás felhatalmazást ad az adópolitikáért felelős miniszternek (az élelmiszerfelügyeletért felelős miniszterrel közösen) az EKAER működéséhez szükséges részletszabályok, az adópolitikáért felelős miniszternek kockázatos termékkörök (kockázatos élelmiszerek) rendeleti szintű megalkotására Az útdíj j kamerarendszer (HU-GO) és s az EKAER- rendszer kapcsolata közvetlen hozzáférés a HU- GO kamera adatokhoz jármű össztömeg és tengelysúly adatokat bocsát rendelkezésre (a tranzit szállítmányok nyomon követéséhez) riasztásra is lehetőséget ad. 45 Várakozások Az áruforgalom átláthatóbbá válik. A szállítmányok egy jelentős részéről előzetes információk állnak rendelkezésre (kockázatelemzéshez, valós idejű és utólagos ellenőrzésekhez a NAV és egyes társszervek számára). Megelőzhetővé válnak egyes élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések, amelyek nem ritkán az emberi egészséget veszélyeztetik. Tisztul a piac, a hiányzó kereskedők, fiktív szereplők száma csökken. Rövidülnek a kereskedelmi láncok. Növekednek a költségvetési bevételek. 46 a rendszám észlelése aktiválja a hozzá tartozó EKAERszámokat Informáci ciócsere csere az EU- val 1. Az irányelv 8. cikkének jogharmonizációs célú hazai átvételének további feltétele, hogy az adóhatóság információval rendelkezzék az adatszolgáltatással érintett uniós illetőségű személyek részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítésről, továbbá az említett személyek ingatlanértékesítésből és hasznosításból származó jövedelméről. Mivel a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének e minőségében megszerzett tiszteletdíja az szjatörvény alapján nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, ugyanakkor az szja-törvény egyéb bevételeket is nem önálló tevékenységből származó bevételként nevesít, ezért a bevallás vonatkozó sorából nem állapítható meg, hogy az ott bevallott összegből mekkora a vezető tisztségviselői tiszteletdíj. Tekintettel arra, hogy ezen információra a 2011/16/EU irányelv 8. cikkének jogharmonizációs célú hazai átvételéhez szükség van, ezért indokolt az adóbevallási szabályok módosítása. Informáci ciócsere csere az EU-val 2. A 2011/16/EU irányelv 8. cikkének jogharmonizációs célú hazai átvételéhez szükséges, hogy az uniós s adóü óügyi illetőségű személy hazai nyugdíjj jjövedelméről l az adóhat hatóságnak informáci ciója legyen

9 Informáci ciócsere csere az EU-val 3. Ha uniós jogi aktus, illetve azt végrehajtó vagy átültető jogszabály egy jövedelemmel összefüggésben automatikus információcserét ír elő, az adóhatóság nyomtatványt rendszeresíthet, amely tartalmazza az adott jövedelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásra, illetve a jövedelem bevallására szolgáló sorokat. Önkéntes ntes áfaösszesítő jelentés (belföldi ldi összesítő nyilatkozat) Az általános forgalmi adó összesítő jelentésre kötelezett adózó választása szerint a kötelezettségének értékhatár figyelembe vétele nélkül is eleget tehet. A kötelezettséget keletkeztető összeghatár 2 millióról 1 millió forintra mérséklődik Elkülönített bűnügyi b letéti ti száml mlára történő befizetés s köztartozk ztartozás s esetén Szinkronizálás s az új Ptk.-val Az elkülönített bűnügyi letéti számlára a költségvetési csalás, adócsalás bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás alá vont magánszemély a büntetőeljárás megszüntetése, illetve a büntetés korlátlan enyhítése érdekében a saját vagyonából teljesíthet befizetést Az adóévben átalakuló, egyesülő, szétváló adózó ideértve az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött adózót, az átvevőt és a fennmaradót is az átalakulás, egyesülés, szétválás napjától számított 30 napon belül társasági adóelőlegbevallást tesz Határidők banktitokkal kapcsolatos adatkérés, esetén Határidők banktitokkal kapcsolatos adatkérés, esetén A megkeresések teljesítésére nyitva álló határidő a végrehajtási eljáráshoz szükséges megkeresések tekintetében 8 nap, az ellenőrzési eljáráshoz szükséges megkeresések tekintetében 15 nap. A megkeresések teljesítésére nyitva álló határidő a végrehajtási eljáráshoz szükséges megkeresések tekintetében 8 nap, az ellenőrzési eljáráshoz szükséges megkeresések tekintetében 15 nap

10 Határidők telekommunikációs szolgáltatást végző adózó megkeresése esetén Ha a tényállás tisztázásához szükséges, az állami adó- és vámhatóság megkeresi a belföldön letelepedett, telekommunikációs szolgáltatást nyújtó adózót az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti elektronikus kereskedelemi szolgáltatásnak a szolgáltatás nyújtójára, valamint a szolgáltatás ellenértékére vonatkozó forgalmi adatai az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybevevő személyhez nem köthető módon történő beszerzése érdekében. Adóhatósági igazolás Az adóhatóság az adóhatósági igazolást a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező a nyomtatványhoz csatolja annak magyar nyelvű szakfordítását. Nincs szükség szakfordításra, ha a nyomtatvány angol nyelvű, vagy ha a két- vagy többnyelvű nyomtatvány teljes körű angol nyelvű szöveget is tartalmaz Csalárd adókapcsolatok Ha az adóhatóság ellenőrzése során olyan, több adózót egymással összefüggő módon érintő kapcsolatot, tényt, körülményt észlel, amellyel összefüggésben az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülése vélelmezhető, azt az érintettek (a szerződéses partnerek) tudomására hozhatja. Az áruszállításban érintett általános forgalmiadó-alany nyilatkoztatásának lehetőségét a valótlan tartalmú nyilatkozatok kiszűréséhez Tekintettel arra, hogy a szállítást végző személynek nem minden esetben van lehetősége a tényleges vevő, átvevő adatainak pontos megadására, illetve beazonosítására, ezért a módosítás megteremtette az áruszállításban érintett általános forgalmiadó-alany nyilatkoztatásának lehetőségét a valótlan tartalmú nyilatkozatok (fiktív címzett, illetve átvevő feltüntetése, a rendeltetési hely jellegével össze nem egyeztethető rakományok) kiszűréséhez Utólagos adómegállapítás, mögöttes felelősség a jogorvoslati eljárásban Az Art. 136/B. -ában szabályozott jogorvoslati eljárásban a másodfokú adóhatóságnak utólagos adómegállapítás, illetve mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában is döntenie kell, méghozzá egy határozatban. Az általános szabályok szerint utólagos adómegállapítósnál a határozathozatalra 60 nap, míg a mögöttes felelősségre kötelezés tárgyában 30 nap áll rendelkezésre. A 136/B. ugyanakkor nem rendezi, hogy a két határidő közül melyiket kell alkalmazni. A módosítás egyértelművé teszi az e -ban szabályozott különös eljárás kapcsán, hogy a határozatot 60 napon belül kell meghoznia az adóhatóságnak. Elévülés s csődb dbűncselekmény ny esetén (A bíróság által jogerősen megállapított) e) csődbűncselekmény (Btk ), (esetén, ha azt adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el, az adó megállapításához való jog nem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül.) 59 60

11 Mulasztási si bírsb rság g az eljárás s ismételt akadályoz lyozása esetén Amennyiben az adózó az eljárást ismételten akadályozza, úgy a kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély adózó esetén 500 ezer forintig, más adózó esetén 1 millió forintig terjedhet. Az adópolitikáért felelős miniszter pályázat elbírálásáért igazgatási szolgáltatási díj fizetését rendelheti el A továbbképzési programok szervezésére és lebonyolítására a nyilvántartásba vételt végző szervezet pályázati felhívása alapján pályázatot (kreditpontminősítési kérelmet) nyújthatnak be azok a szervezetek, amelyek megfelelnek a PM rendeletben foglalt feltételeknek. A pályázatok elbírálásáért illetéktörvény alapján általános közigazgatási eljárási illetéket kell fizetnie a pályázóknak. A módosítás alapján az adópolitikáért felelős miniszter pályázat elbírálásáért igazgatási szolgáltatási díj fizetését rendelheti el Miniszteri felhatalmazás Az adókülönb nbözet új j fogalma Felhatalmazást kap az adópolitikáért miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a pénztárgép éves felülvizsgálatához kapcsolódó valamennyi szolgáltatás hatósági árát és a hatósági árszabályozás részletes szabályait. Adókülönbözet: a bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott vagy a bevallás (bejelentés) alapján kivetett, kiszabott és az adóhatóság által utólag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete, vagy a büntetőeljárás során jogerősen megállapított - és a bíróság vagy az ügyészség jogerős határozata alapján az adóhatóság által határozattal megfizetni rendelt - adóbevétel csökkenés, vagyoni hátrány, és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás, ide nem értve a következő időszakra átvihető követelés különbözetét, A kapcsolt vállalkozás fogalmának bővülése, jogszabályi szinkronizáció alapján (17. kapcsolt vállalkozás:) f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg; A de minimis támogatás (3) Az Art pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 30. csekély összegű (de minimis) támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 1 cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható támogatás

12 Bevallás-gyakoris gyakoriság áfában éves bevallás (Az általános forgalmi adóról az adófizetésre kötelezett adózónak) ac) évente kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben aca) az elszámolandó adójának éves szinten összesített vagy annak időarányos éves szintre átszámított összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot és acb) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 millió forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal, 67 Bevallás-gyakoris gyakoriság áfában havi bevallás (Az általános forgalmi adóról az adófizetésre kötelezett adózónak) havonként kell adóbevallást benyújtania a bejelentkezés évének, valamint az azt követő évnek az általános forgalmi adó kötelezettségéről, feltéve, hogy jogelőd nélkül alakult. 68 Bevallás-gyakoris gyakoriság áfában Az átalakulással, az egyesüléssel, a szétválással létrejövő adózó általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének ugyanolyan gyakorisággal tesz eleget, mint az a szervezet, amelyből átalakult, egyesült vagy szétválás útján létrejött. Az átalakulással, egyesüléssel vagy szétválással létrejövő adózó a gyakoribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallási gyakoriságának megfelelően tesz eleget általános forgalmiadó-bevallási kötelezettségének. Bevallás-gyakoris gyakoriság áfában A rá irányadó általános forgalmi adó bevallási gyakoriságtól függetlenül, az adóalanynak a negyedéves gyakoriságú összesítő nyilatkozatról havi gyakoriságú összesítő nyilatkozatra kell áttérnie, ha a) az általános forgalmi adóról szóló törvény 89. (1) és (4) bekezdésében meghatározott termékértékesítés, valamint a 91. (2) bekezdése szerinti termékértékesítésnek megfelelő termékértékesítés vagy b) az általános forgalmi adóról szóló törvény 19., 21. és 22. (1) bekezdésében meghatározott Közösségen belüli termékbeszerzés tárgynegyedévre vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított összesített ellenértéke meghaladja az eurónak megfelelő pénzösszeget Változások röviden r 1. A könyvvizsgáló is nevesítésre kerül a képviseletre jogosultak között, Fokozott adóhatósági felügyelet esetén megszűnik a bevallások ellenjegyzési kötelezettsége, Munkáltatói adómegállapítás határidői az adóhatósághoz való továbbítás tekintetében változnak. Már 2015-ben (2014-re vonatkozóan) alkalmazni kell. Május 20-a helyett április 30. Június 10-e helyett május Változások röviden r 2. A közjegyző tájékoztatási kötelezettsége nem csak a hagyatéki tárgyalásra idézett örökösre vonatkozik, hanem minden örökösre. Az ukrán válság gazdasági következményeinek enyhítése Az áfanyilatkozat módosítása Kezelőszemélyzet nélküli automatákkal kapcsolatos bejelentés A külföldi adóhatóság megkeresése adóellenőrzés során Új eljárás esetén az elévülési idő 12 hónappal nő, az eddig 6 hónap helyett. 72

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 73

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2015. október 1. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai kiemelt gazdaságpolitikai

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL s s s s s G G G G G s G s G ÁRUHÁZ- LÁNC AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FÓKUSZPONTJAI

Részletesebben

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK SULCZ NÁNDORNÉ NAV NÓGRÁD MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA 2015. FEBRUÁR 12. AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL (ART) SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY 2015. ÉVI VÁLTOZÁSAI Alapelvek Az adóhatóság az

Részletesebben

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015.

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL MIT LÁTTUNK/HALLOTTUNK?: DRASZTIKUS FORGALOMCSÖKKENÉS,VISSZAFORDULÓ TEHERGÉPKOCSIK, KONTÉNERES

Részletesebben

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás

2014.12.17. ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK. Mögöttes felelősség. Adatszolgáltatás ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2014-2015 ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK Mögöttes felelősség - Az Alkotmánybíróság határozata alapján megszűnt az a lehetőség, hogy az adóhatóság mögöttes felelőst kötelező

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015. Dr. Orbán Ildikó

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015. Dr. Orbán Ildikó Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015 Dr. Orbán Ildikó Változások az áfa csalások visszaszorítására 2015-ben Trade Controll bevezetése - elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző

Részletesebben

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései 22/E. (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést

Részletesebben

TARTALOM IRODÁNK JOGI HÍREK. Február 2015 ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 -BEN II. RÉSZ: VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN ÚJABB KÚRIAI DÖNTÉS HOGYAN KELL

TARTALOM IRODÁNK JOGI HÍREK. Február 2015 ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 -BEN II. RÉSZ: VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁS RENDJÉBEN ÚJABB KÚRIAI DÖNTÉS HOGYAN KELL JOGI HÍREK A BWSP Gobert and Partners ismét egy eredményes évet tudhat maga mögött, hiszen ismét elnyerte a "Law Firm of the year 2014" díjat. Az idei év ismét sikeresen kezdődött, hiszen managing partnerünket,

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra. dr. Horváth Gábor 2015. március

Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra. dr. Horváth Gábor 2015. március Az EKAER rendszer áttekintő bemutatása figyelemmel a módosításokra dr. Horváth Gábor 2015. március Cél: ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER = EKAER Áfá-t érintő visszaélések visszaszorítása;

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével kapcsolatos új kötelezettségekről A 2014. évi adótörvény módosításokat tartalmazó törvénycsomagnak a gazdaság kifehérítését szolgáló

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 178 22/E. 179 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, e törvény

Részletesebben

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az adókötelezettségek keletkezésének, szabályszerű teljesí - tésének új és hatékonyabb módszerekkel történő ellenőrzése az egyre nagyobb volumenben és értékben

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747. Törvények

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747. Törvények M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747 II. Törvények 2015. évi I. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 2. szám 2015. március

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 2. szám 2015. március Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 2. szám 2015. március BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER) DR. KASZÁS ANITA OSZTÁLYVEZETŐ NAV ZALA MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA Jogszabályi háttér Art. 22/E., 11. sz. melléklet 5/2015 (II.27) NGM rendelet EKAER

Részletesebben

Tartalom. E-Adótanácsadó. E-Adótanácsadó ÁFA. Tisztelt Olvasónk! Adókötelessé tétel visszavonásának lehetősége lakóingatlan értékesítésénél

Tartalom. E-Adótanácsadó. E-Adótanácsadó ÁFA. Tisztelt Olvasónk! Adókötelessé tétel visszavonásának lehetősége lakóingatlan értékesítésénél E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 2. szám 2015. február Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Adókötelessé tétel visszavonásának lehetősége

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1881 61. Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy 62. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők nemenként/ Egészségkárosodott

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások

Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások Alapelvek Ellenőrzés során minősített jogviszony Nem minősíthető adózóként eltérően Hivatalból kell figyelembe venni Ellenőrzés

Részletesebben