Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály évi tevékenységéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2014. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a kormányhivatalok április 1-ei átalakítása során létrejött szervezeti egység, amely az addigi Földművelésügyi Igazgatóság és Erdészeti Igazgatóság megnevezésű szakigazgatási szervek egyesítése révén jött létre. A Főosztályon belül két osztály szintű szervezeti egység található: Földművelésügyi Osztály és Erdészeti Osztály. A két szervezeti egység évi tevékenységét még igazgatóságként végezte. A jelenlegi osztályok által ellátott feladatok megegyeznek a korábban igazgatósághoz rendelt feladatokkal. Ennek megfelelően a Főosztály évi tevékenysége két külön pontban, a szervezeti egységek szerinti tagolásban kerül ismertetésre. I. Földművelésügyi Osztály évi tevékenysége. A szervezeti egység évi tevékenységéhez kötődően szükséges megemlíteni, hogy az ún. falugazdász munkakört betöltő személyek január 1-től átkerültek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szervezetébe. Ezzel az általuk a gazdálkodók felé végzett tanácsadási tevékenység, továbbá a gazdálkodók által a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos adatszolgáltatások fogadása, összesítése, az őstermelői igazolványok kiadása is átkerült a NAK feladatkörébe. A szervezeti egység létszáma 14 fő. I. A. Földművelésügyi hatósági feladatok. I.A.1. Családi gazdálkodók nyilvántartása: A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján évben 143 db kérelem érkezett a hatósághoz a családi gazdaság nyilvántartásba vételére, törlésére, illetve módosítására vonatkozóan. A nyilvántartott családi gazdaságok száma a tárgyév végén 764 db, a családi gazdaságok által használt földterület hektár. I.A.2. Mezőgazdasági hitelek: A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel-és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján 18 esetben, 851,7 millió Ft értékre került kiállításra hatósági bizonyítvány, mezőgazdasági gépek vásárlásához kapcsolódó lízingdíj támogatás vonatkozásában.

2 I.A.3. Termelői szerveződések: Megyénkben az előző évi 10 db termelői csoportból, a GIRASOL olajos növény csoport megszűnése után, 2014-ben 9 működött, melyből 6 termelői csoport minősített elismeréssel rendelkezik. A termelői csoportok taglétszáma 1.384, döntően természetes személy, jogi személy kevés esetben (104 ) fordul elő. A termelői csoportok megyei összes árbevétele meghaladta a 7 milliárd forintot, melyhez 157 millió Ft támogatást nyertek el. A termelői csoportok közül 4 gabona, 2 olajos mag, 2 baromfi és 1 méz termékpályán működik. A méhész termelői csoport országosan az egyik legjelentősebb termelői szerveződés. A gyümölcságazatban két Termelő és Értékesítő Szövetkezet (TÉSZ) tevékenykedik, mindkét szervezet rendelkezik szabályozott légterű hűtőkapacitással évben a csoportok beruházást nem eszközöltek. I.A.4. Mezőőrség: A mezőőri támogatás igénylésével kapcsolatosan elmondható, hogy van egy olyan része az önkormányzatoknak, amely tud mezei őrszolgálatot üzemeltetni, illetve igénybe tudja venni az őrszolgálathoz kötődő támogatást. Az őrszolgálat működésére a legkisebbtől a legnagyobb településig nagy szükség lenne, azonban az önkormányzatok sok esetben támogatással sem tudják működtetni azt év folyamán 389 db ügyirat keletkezett a mezei őrszolgálat felügyeletére vonatkozó munkához kötődően. 41 db önkormányzat 91 fő mezőőrrel működtetett mezei őrszolgálatot, melynek működéséhez ,- Ft/hó/fő támogatást igényelhettek. I.A.5. Elemi károk: A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény és a végrehajtására kiadott a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján a földművelésügyi hatósághoz évben 451 db elemi kárral kapcsolatos kárbejelentés érkezett. A bejelentett károsodott területek nagysága hektár. A jellemző elemi károk formája az árvízkár, jégkár, viharkár és belvízkár. A kárbejelentéseket követően a bejelentett területek döntő többségét a hatóság munkatársai szemlézték, a szemlékbe a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei falugazdászait is bevontuk. 281 esetben a termelőnek a káreseményről hatósági bizonyítványt adtunk ki. Kárenyhítési kérelmet 88 termelő nyújtott be, amelyeket feldolgoztunk, ellenőriztünk, majd - hatósági bizonyítvány kiállítása mellett - továbbítottunk az MVH BAZ Megyei Kirendeltségének. A 44/2007.(VI.8.) FVM rendelet, az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetre hivatkozva 155 db szakhatósági állásfoglalást küldtünk meg az MVH BAZ Megyei Kirendeltségének. I.A.6. Mezőgazdasági tevékenység igazolása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, továbbá a Nemzeti Földalap felé az őstermelő és családi gazdálkodói jogviszony igazolásával kapcsolatosan 96 db igazolást adtunk ki.

3 I.A.7. Őstermelők ellenőrzése: A 228/1996.(XII.26.) Korm. rendelet alapján évben rendszeresen ellenőriztük az őstermelői igazolvány jogszerű használatát (140 őstermelő ellenőrzése). Az ellenőrzések a megyében található vásárok és piacok mellett a szezonális alkalmi árusító helyekre is kiterjedtek. Indokolt esetben a piaci ellenőrzést a termelő telephelyén helyszíni szemle is követte. A tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásra kerültek, szóbeli figyelmeztetés, figyelmeztető határozat megküldése formájában, súlyos jogszabálysértés esetében az őstermelői igazolványt legfeljebb 24 hónap időtartamra bevontuk (15 db őstermelői igazolvány került bevonásra). A bevonó határozat jogerőre emelkedését követően a bevonás tényéről minden esetben értesítettük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a NAK és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) illetékes szervét, a jogerős bevonó határozat egy eredeti példányának megküldésével. A folyamatos ellenőrzéseknek és az őstermelők tájékoztatásának köszönhetően év végére egyre kevesebb szabálytalanságot tapasztaltunk. I.A.8. Gázolaj jövedéki adó visszaigényléséhez kiadott hatósági igazolásokkal kapcsolatos feladatok: A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése a 341/2007. (XII.15.) Korm. rendeletben szabályozott január 1. - december 31. között a NAV elektronikus formában történő megkeresésére 87 db igazolást adtunk ki. I.A.9. Mák termesztéssel kapcsolatos ellenőrzési és jelentési feladatok ellátása: A földművelésügyi hatóság a termeltetőkkel egyezteti a megyében kiadott mák vetőmag és termőterületeket. Ezután vizsgálja, hogy a termelő eleget tett-e bejelentési kötelezettségének, illetve helyszínen ellenőrzi a terület nagyságát és a növényzet állapotát, még a betakarítás előtt. A termőterületekről tájékoztatást ad a Megyei Rendőr-főkapitányságnak, valamint a NÉBIH-en keresztül jelentést küld a Földművelésügyi Minisztérium részére. A megyében évben 3 fő máktermelő gazdálkodó volt, ebből 1 fő ipari mákot, 2 fő étkezési mákot termelt, összesen 76 hektár területen. I.A.10. Hegyközségek törvényességi felügyelete: A hegyközségekről szóló évi CCXIX. törvényben előírt törvényességi felügyeleti feladatokat az illetékességi területünkön található 12 hegyközség tekintetben láttuk el. A hegyközségi tanács ülésein, illetve a hegyközségek közgyűlésein (hegyközségek száma: 12) folyamatosan részt vettünk. A hegyközségek által megküldött jegyzőkönyvek, iratok jogszerűségét folyamatosan vizsgáltuk, a hegyközségeknél helyszíni átfogó törvényességi ellenőrzést nem végeztünk, tekintettel arra, hogy az előző két éven ez valamennyi hegyközség esetében megtörtént. I.A.11. Földárverés: augusztus 1-től kezdődően a földművelésügyi hatóság új feladatként végzi a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítését (191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet szerint). Ebben a feladatkörben megjelölt időszakában 59 db árverést tűztünk ki hirdetményi úton, a határidőkhöz kötött eljárásrendnek megfelelően ebből 5 árverés megtartására került sor a tárgyévben. I.A.12. Nemzeti támogatású beruházások ellenőrzése, jelzálogjogtörlés:

4 A nemzeti támogatásból finanszírozott előtti beruházások utóellenőrzése folyamatosan történik, a Magyar Államkincstárral együttműködve évben 22 ellenőrzést végeztünk. A támogatással megvalósult beruházások - működtetési kötelezettségének lejártát követően az ügyfelek kérelmére a jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom törlését folyamatosan végeztük a kormányhivatal jogi-és perképviseleti főosztályának közreműködésével. I.A.13. Földkiadás: Az alább felsorolt mezőgazdasági termelőszövetkezetek Kossuth Mg. Tsz. Borsodivánka Rákóczi Mg. Tsz. Nagyrozvágy Rákóczi Mg. Tsz. Pálháza Kossuth Mg. Tsz. Sárospatak és az Új Erő Mg. Tsz. Sátoraljaújhely részarány-tulajdonosai esetében - akik termőföld iránti igényt nem nyújtottak be, a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 9/D. (1)-(2) és (4) bekezdései alapján - hivatalból megindítottuk a kártalanítási eljárást. A jogszabályban meghatározott Ft/AK kártalanításáról rendelkeztünk. A határozatok kézbesítésre kerültek, azokban az esetekben, ahol a kézbesítés sikertelen volt, a döntések hirdetőtáblán történő kifüggesztése iránt az intézkedés megtörtént. A földművelésügyi hatóság megkeresést intézett az illetékes önkormányzatokhoz az elhunyt részaránytulajdonosok örököseinek a felkutatása céljából. A határozatok jogerőre emelkedését követően a NÉBIH Költségvetési Igazgatóságához a döntések felterjesztésre kerülnek az összeg jogosultak részére történő kifizetése érdekében. A jogosultak által benyújtott termőföld iránti igénylések az Fkbtv. 9/D. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően továbbításra kerültek a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére. A kérelmek elbírálására a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet nyilatkozatának a megadását követően kerülhet sor. A Borsodsziráki Bartók Béla MGTSZ vonatkozásában - a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 4/B. (5) bekezdése, valamint a 9/B. (1)-(7) bekezdései alapján november 18. napján, Miskolcon megtartottuk a részarány földterületek sorsolását. A november 21. napján jogerőre emelkedett sorsoláson létrejött egyezségnek és a sorsolás eredményének megfelelően a részarány-kiadással kapcsolatos határozatok meghozatalra és postázásra kerültek a jogosultak részére. A levelek több ízben visszaérkeztek azzal, hogy a cím nem azonosítható, illetve a címzett ismeretlen, továbbá, hogy a címzett elhalálozott. Ezekben az esetekben a jogosult lakcíme szerint illetékes önkormányzathoz fordultunk a határozat kifüggesztése iránti kérelemmel. A kézbesített határozatok esetében a jogerősítést követően a döntések megküldésre kerültek az Edelényi Járási Földhivatal részére a termelőszövetkezeti különlapokon nyilvántartott aranykorona érték törlése céljából. Az AK érték törlését követően a döntés és a tulajdonjog bejegyzés iránti megkeresés továbbításra került az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatalnak a tulajdonjog részaránykiadás jogcímen az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezése végett.

5 Tekintettel arra, hogy a Borsodsziráki Bartók Béla MGTSZ aranykorona hiányos szövetkezet, ezért a részarány-kiadásra rendelkezésre álló földterületek nem fedezték az igényeket, ezért lehetőség van arra, hogy a jogosultak a Nemzeti Földalap földkészletéből termőföldet igényelhetnek vagy kártalanításra tarthatnak igényt Ft/Ak értékben. A részarány-tulajdonost a kérelemre induló eljárás során a választás joga egyszer illeti meg. A nemzeti földalap földkészletéből történő termőföld iránti kérelmet benyújtani a végsorsolást követő hat hónapon belül lehet. Az igényt írásban kell eljuttatni a hatósághoz. A kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkező személyek a Nemzeti Földalap földkészletéből történő termőföldigénylésre irányuló kérelmüket május 18. napjáig adhatták be. A határidő jogvesztő, tehát annak lejárta után termőföld iránti igény nem nyújtható be. Kérelem hiánya esetén a kiadatlan részaránytulajdonnal rendelkező jogosult javára hivatalból indított eljárás keretében pénzbeli kártalanításról rendelkezünk. A maradványföldek állami tulajdonba adásáról az évi II. tv. (Ámt.) 25. (1)-(6) bekezdésében, valamint a 25/A. -ban foglaltak alapján a évben 18 db szövetkezet esetében rendelkeztünk. A tulajdonba adásról szóló határozatok a jogerősítést követően az ingatlan-nyilvántartáson átvezetésre kerültek. Ennek eredményeképpen a megye valamennyi szövetkezete esetében befejeződött a földkiadási eljárás. I.B. Vadászati hatósági feladatok: I.B.1. Vadászterületenkénti nyilvántartások naprakészen tartása: A vadászterületekről (119 db) és a hozzá kapcsolódó dokumentumokról, adatokról a nyilvántartás folyamatosan vezetésre került. A bejelentett levelezési, vagy képviselő címváltozásokat mind az iktató, mind a címadat nyilvántartó programunkban bevezettük, a változásokat megküldtük az Országos Vadgazdálkodási Adattárnak elektronikus formában. I.B.2. Vadászterületek kialakítása: évben új vadászterület kialakítására, vadászterület határának módosítására nem került sor. I.B.3. Vadászatra jogosultak nyilvántartásba vétele, aktualizálása: A tavalyi évben egy alkalommal került sor új vadászatra jogosult nyilvántartásba vételére. A vadászatra jogosultak nyilvántartásának aktualizálása adott esetben az új vezetőség, illetve levelezési címek változásának regisztrálásában jelentkezett. I.B.4. Vadgazdálkodási üzemtervek jóváhagyása, módosítása: A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásával, módosításával kapcsolatban a tavalyi évben nem volt feladata hatóságunknak. I.B.5. Éves vadgazdálkodási tervek jóváhagyása: A megyében működő 119 vadászatra jogosult határidőben benyújtotta hatóságunkhoz az éves vadgazdálkodási tervét. Az éves terveket vadgazdálkodási körzetenként csoportosítva, az előző évek

6 adatait figyelembe véve egyedileg bíráltuk el. A terv jóváhagyása folyamán az egyes vadfajokra előirányzott állománykezelési elveket és kvótaszámokat vette figyelembe hatóságunk, melyek nagyvad esetében többnyire állománycsökkentést irányzott elő. Ennek megfelelően csak emelés, illetve korosztály hasznosítási arányszámok mellett történtek módosítások. A vadgazdálkodási tervek teljesítésének elősegítése érdekében a vadászati hatóság 69 db vadászterületen hivatalból engedélyezte a gímszarvas borjú és ünő idényen kívüli vadászatát. I.B.6. Éves vadgazdálkodási tervek módosítása: Az éves tervmódosítási kérelmek jellemzően az év második felében érkeznek hatóságunkhoz. A módosítási kérelmek nagy része az apasztási tervszámok emelésére céljából kerül benyújtásra évben 35 db tervmódosítási kérelmet bírált el hatóságunk. I.B.7. Éves vadgazdálkodási tervek teljesítésének ellenőrzése: Hatóságunk a komplex ellenőrzések keretén belül ellenőrizte vissza az éves vadgazdálkodási tervek teljesítését. Az ellenőrzés a vad által okozott károsítás szempontjából legnagyobb problémát jelentő vaddisznóra, valamint a gímszarvasra terjedt ki. Az éves tervtől való engedély nélküli eltérés következtében 4 esetben szabott ki büntetést hatóságunk. I.B.8. Vadászatra jogosultak komplex ellenőrzése: A 2014-es évben 15 komplex ellenőrzést végzett hatóságunk a vadásztársaságok között. Az ellenőrzés során az egyéni és társas vadászati naplók tételes átvizsgálására kerül sor. Ellenőrizte hatóságunk az azonosító jel felhasználás és a jelentés pontosságát, továbbá a naplók zsákmányrovatainak és a vadgazdálkodási jelentés összhangját. Vizsgáltuk az elejtett trófeás vadak számának és a bírálatra bemutatott trófeák darabszámának egyezését. Komplex ellenőrzések kiterjedtek a hivatásos vadász szolgálati- felszerelésének és ruhájának a meglétére, a szolgálati napló vezetési kötelezettség teljesítésére, továbbá jogosult részéről a balesetvédelmi oktatás megtartására, naplózására. Az átfogó vadászati ellenőrzésen feltárt jogszabálysértések miatt 6 esetben került sor vadgazdálkodási bírság kiszabására. A társas vadászatok ellenőrzése októbertől február végéig tartó idényfeladata hatóságunknak. A tárgyévben 18 db ellenőrzésére került sor. A Szalonka monitoring programmal kapcsolatosan 9 db vadászatra jogosult ellenőrzését végeztük el. I.B.9. Megyei Állami Vadászvizsga Bizottságban történő részvétel: Vadászati hatóságként 1 fő munkatársunk vett részt a vadászvizsga bizottság munkájában. A évben megszervezett vizsganapokon minden alkalommal jelen volt a vadászati hatóság képviselője. I.B.10. Hivatásos vadászok nyilvántartásba vétele: A vadászatra jogosultak alkalmazásában lévő hivatásos vadászokról a vadászati hatóság folyamatos nyilvántartást vezet. Ez tartalmazza a vadászati törvény által előírt adatokat, amelyek változását folyamatosan vezeti a hatóság. A jogosultak területének megfelelő létszámú hivatásos vadász létszám változását folyamatosan követjük és az esetleges eltérés esetén a jogosultat felszólítjuk a létszám pótlására. Tavaly 25 fő új hivatásos vadász került felvételre a hivatásos vadász-nyilvántartásba. A hivatásos vadászok szolgálati jelvényét és igazolványát a 2014-es évben már a rendőr hatóság adta ki.

7 I.B.11. Vadgazdálkodási és vadvédelmi bírságok kiszabása: Hatóságunk évben 21 személlyel szemben folytatott eljárást vadvédelmi bírság kiszabása ügyében. 13 személlyel szemben került sor vadvédelmi bírság kiszabására ,- Ft értékben. 3 fő vadásszal szemben megszüntetésre került az eljárás. Öt esetben az eljárást - a folyamatban lévő bírósági eljárások lezárásáig - felfüggesztette a vadászati hatóság. A 2014-es évben hat vadászatra jogosulttal szemben indított hatóságunk vadgazdálkodási bírság kiszabására irányuló eljárást, mely eljárások végén ,- Ft vadgazdálkodási bírság kiszabására került sor. I.B.12. Trófeabírálat: A trófeabírálatok határidőben és fennakadásmentesen történő elvégzésének érdekében, minden hónap első hétfőjére és keddjére határozta meg a trófeabírálati napokat. A trófeabírálati napokon előforduló hosszú várakozási időket elkerülendő, előzetes telefonos egyeztetés esetén, hatóságunk az év bármely munkanapján elvégezte a bemutatott trófeák bírálatát. A vadászati hatóság, a trófeák bírálatra alkalmas állapotának megállapítását követően, évben db trófea bírálatát végezte el, ebből 630 db érmes trófea került ki. I.B.13. Vadazonosítók kiadása, nyilvántartása: Hatóságunk az előző évi vadelejtési adatok alapján, a 2014/2015. vadgazdálkodási évre db vadazonosító jelet igényelt, amire még db pótigénylést adtunk le, így évvégéig db vadazonosító jelet adtunk ki a vadászatra jogosultak részére. I.B.14. Vadászati engedélyek kiadása: évben 604 db havi és 21 db éves vadászati engedélyt adtunk ki. A megyénkben vadászati engedélyt váltó külföldi vadászok nemzetiségét tekintve, a német és osztrák vadászok állnak az első két helyen, a harmadik helyen a szlovák, negyedik helyen pedig a román állampolgárok állnak. I.C. Halászati hatósági feladatok: I.C.1. Halászati vízterületek nyilvántartása: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 240 db nyilvántartott halgazdálkodási vízterület szerepel a hatósági nyilvántartásban, mintegy ha területen. A nyilvántartott vizek közt van holtág, víztározó, kavicsbánya-tó és természetes úton kialakult vízterületek (folyók, patakok). A megyénkben kb. 30 %-os arányban vannak a folyók, patakok éven 4 db halászati vízterület nyilvántartásba vételére került sor. I.C.2. Halgazdálkodásra jogosultak nyilvántartása: Az elsőfokú halgazdálkodási hatóság 131 jogosultat tart nyilván, akiknek fele a tulajdonában lévő vízterületén gazdálkodik. A magántulajdonban lévő vizek közt található az egészen kicsi, 0,5 ha-os vízfelülettől kezdődően a jelentős, 350 hektárt kitevő vízfelület is éven 4 db halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vételére került sor. I.C.3 Halgazdálkodási, halvédelmi bírságok kiszabása:

8 2014-ben 3 esetben szabott ki halgazdálkodási bírságot hatóságunk, Ft értékben, haltelepítéshez kötődő szabálytalanság miatt. Halvédelmi bírság kiszabása 328 esetben történt, ,- Ft összegben, jellemzően jogosulatlan horgászat és halászat miatt, de a tilalmi idő megsértése és a méret- darabszám korlátozás megsértése miatt is lett kiszabva halvédelmi bírság. A három botos és a négy botos horgászat elkövetése miatt a kiszabott bírságok aránya 10 %. Az elmúlt években a kiszabott bírságok mennyisége csökkenő tendenciát mutat, köszönhetően a magasabb büntetési tételek alkalmazásának, továbbá az ellenőrzések gyakorisága miatt. I.C.4. Halgazdálkodásra jogosultak ellenőrzése: Az ellenőrzés során az elsőfokú halgazdálkodási hatóság elsősorban a haltelepítéseket, a horgászok nyilvántartását, a horgászversenyek résztvevőit, a pontytilalom alóli mentességet ellenőrzi. A haltelepítések ellenőrzésére 12 esetben, egyéb ellenőrzésre alkalomszerűen került sor a tárgyévben. I.C.5. Halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok felmérésére, riasztására, gyérítésére kötelezés: A Dél-Borsodi Agrár Kft. használatában álló halgazdálkodási vízterülethez kötődően történt kormorángyérítés. I.C.6. Tömeges halpusztulás: A tárgyi évben tömeges halpusztulás nem történt. I.C.7. Halgazdálkodási terv jóváhagyása: A 2014-es évben 77 db halgazdálkodási vízterületen történt tervjóváhagyás. A terveket jellemzően az aszályos idő miatt, a halállomány megvédése érdekében kellett megváltoztatni. I.C.8. Haszonbérleti pályázati felhívás kiírásra: Pályázatok kiírására, véleményezésére az elmúlt évben nem került sor, mivel a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvényhez kötődően, a pályáztatás szabályozására nem jelent meg végrehajtási rendelet. I.C.9. Halászati engedély kiadása: Szerződés alapján 14 db halászati engedély került kiadásra. I.C.10. Állami halászjegy kiadása: Állami halászjegy 301 személy számára lett kiállítva. I.C.11. Állami horgászjegy kiadása: A db állami horgászjegy kiadása 14 db bizományosi partneren keresztül valósult meg. Egy partnerrel a bizományosi értékesítési szerződés felbontásra került. I.C.12. Fogási tanúsítvány, fogási napló ellenőrzése: Az ellenőrzés 13 esetben lett elvégezve. I.C.13. Társadalmi halőr megbízása, vizsgáztatása, továbbképzése, szolgálati igazolvány és szolgálati napló kiadása:

9 A tárgyévben 15 esetben került sor társadalmi halőr megbízásának kiadására. I.C.14. Horgászvizsgáztatás: Szerződés alapján 10 szerződéses partner végezte el B-A-Z megyében a horgászvizsgáztatást. I.C.15. A horgászok és a halászok ellenőrzése: A megye természetes vizein 15 esetben, szúrópróbaszerűen, jellemzően a rendőrhatósággal közös akciókban valósult meg az ellenőrzés. II. Erdészeti Osztály évi tevékenysége. Az Erdészeti Osztály illetékességi területe a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés szerinti, annak 1. számú mellékletében nevesített erdőtervezési körzetek területe, amely Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területétől eltér. Az egyes erdőtervezési körzetekhez tartozó településeket az erdőterv rendelet előkészítésének és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II.4.) FVM rendelet 1. számú melléklete nevesíti. A megjelölt jogszabályokat figyelembe véve az alábbi Borsod- Abaúj-Zemplén megyei települések közigazgatási területe nem tartozik az Erdészeti Osztály illetékességi területéhez: a) Mezőkövesdi járásból: Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Szomolya, Tard b) Ózdi járásból: Arló, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Ózd c) Putnoki járásból: Sajónémeti Az erdészeti feladatokra vonatkozó alábbi anyag a megjelölt illetékességi területre vonatkozik. II.A. Erdőtervezési feladatok Az erdőtervezési feladatok végrehajtása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (Evt.), a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Vhr.), a 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet, a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet, a 60/2013 (VII. 19) VM rendelet, 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet, valamint a szakmai irányító szerv (NÉBIH) által az országos összehangolás érdekében - kiadott Erdőtervezési Útmutató szerint folyik. Az erdőtervezés célja a körzeti erdőterv elkészítése, azaz erdőrészletenkénti erdőleltározás (az erdők állapotfelvétele, leírása, térképezése), valamint a tartamos (fenntartható) gazdálkodásnak megfelelő középtávú (10 éves) erdőgazdálkodási feladatok meghatározása. Ennek során - az erdőgazdálkodók, a természetvédelmi kezelő szervek és az érintett hatóságok széleskörű előkészítést követő bevonásával - a természeti adottságokat, lehetőségeket és az igényeket is figyelembe vevő olyan szakmai terv készül, melyben a gazdálkodási lehetőségek meghatározása során érvényre jutnak a jogszabályoknak megfelelő sorrendben - a védelmi, közjóléti és gazdasági célok, valamint más hatóság által elvárt szakmai követelmények. Egy adott körzeti erdőterv elkészítése másfél évig tart és belőle készülnek a körzetben tevékenykedő erdőgazdálkodók erdőtervei, melyek gazdálkodásukat (haszonvételi lehetőségeiket, kötelezettségeiket) 10 évre alapvetően meghatározza.

10 2014. évben három évjáratú körzeti erdőtervezési munkák zajlottak. Január-február során a évi körzeti erdőtervezés (ún. Jósvafői és Hernád-völgyi erdőtervezési körzetek) lezárásra került, a lakossági egyeztető fórum és a záró-tárgyalás megtartásával. A zárótárgyaláson a tervezést érintő véleményeltérés nem fogalmazódott meg, az együttműködők elfogadták a terv őket érintő tartalmát. Az érintett két körzetben ha erdő (3.990 db erdőrészlet) adatainak felvételére és feldolgozására került sor. A évi körzeti erdőtervezés (Tornai és Fonyi erdőtervezési körzetek) terepi felvételei augusztusig folytak, ezt követően az adatrögzítés, társhatóságokkal való egyeztetése zajlott az érintett két körzetre vonatkozóan. Felvételre került ha erdő (2.625 db erdőrészlet). A tervezés lezárása - a korábbi évekhez hasonlóan - idén is februárban történt, majd a változások (az országban elsőként elvégezve) átvezetésre kerültek az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár). A évi erdőtervezés (Csereháti és Gönci erdőtervezési körzetek) előzetes egyeztető tárgyalásai júniusban folytak, a terepi munkák szeptembertől kezdődtek. A tárgyévben ezekből a körzetekből ha erdő (1.510 db erdőrészlet) felvételére került sor. II. B. Erdőfelügyeleti és hatósági feladatok Az erdőfelügyeleti és hatósági feladatok lényegében az ágazati jogszabályokban (Evt. és a végrehajtására kiadott rendeletek) meghatározott feladatokat, vagyis az erdőgazdálkodói nyilvántartás vezetését, az erdők állapotára, valamint a bennük folyó erdőgazdálkodásra vonatkozó adatgyűjtést és az erdőterv szerinti gazdálkodás megvalósulásának (erdőművelési és fahasználati tevékenységek) szakmai felügyeletét jelentik. Fontos tevékenység továbbá az erdő védelméhez, fennmaradásához kötődő feladatok, a jogsértésekhez kötődő szankciók (igen széleskörű) alkalmazása és a támogatási kérelmek elbírálásához szükséges adatok gyűjtése. Mindezen tevékenységekhez - az adminisztrációs kötelezettségeken túl - számos (határidős és eseti) helyszíni ellenőrzés, szemle, rendszeres terepi jelenlét és kiterjedt ügyfélkapcsolat (szakmai jogszabályok és előírások értelmezése, tájékoztatás) tartozik. II.B.1. Erdőgazdálkodó nyilvántartás: Illetékességi területünkön a tárgyév végén db erdőgazdálkodó szerepelt a nyilvántartásban. Erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételt, illetve nyilvántartásból való törlést 183 db kérelemben kezdeményeztek az ügyfelek. Ez a feladat a megváltozott jogszabályi környezetben, az ügyfelek tájékoztatási igénye miatt jelentős munkaként jelenik meg az erdészeti hatóság tevékenységében. II.B.2. Erdőtelepítések: Az új erdők telepítése - elsősorban a más művelési ágú termőföldek kedvező területalapú támogatási feltételei, az EU-s támogatási ciklus átmeneti éve, továbbá az előfinanszírozás tőkeigénye miatt meglehetősen kevés területen, összesen 55 hektáron történt az ültetési szezonban. A fás szárú energetikai ültetvények létesítésére folyamatos az igény, 2014-ben 13 ügyben 156 ha engedélyezésére került sor.

11 A természetes szukcesszió megyénkben szerencsére túlnyomóan őshonos fafajú erdők keletkezéséhez vezet, főként a hegylábi és dombvidéki felhagyott mezőgazdasági területeken, volt zártkertekben és szőlőültetvények helyén. Az erdőtervezés során és a hatósági eljárásokhoz kapcsolódva több, mint 600 ha új (talált) erdő került rögzítésre (leírás, térképezés) az Adattárban. II.B.3. Erdők igénybevétele (más célú hasznosítása): Erdő igénybevételére vonatkozóan 37 engedélyezési eljárás folyt. Ki kell emelni a fontosságuk és számuk miatt a gátépítéseket (Bodrogköz és Taktaköz), gyorsforgalmú úthálózat fejlesztésével (M os elkerülő), valamint az erdei közjóléti fejlesztésekkel összefüggő (erdei kilátók és pihenőhelyek, lillafüredi libegő) eljárásokat. A többi ügy főként vonalas létesítményt (pl. légvezeték cseréje) érintett. Erdő más célú hasznosítása, a beruházás megvalósulása miatt - főként gátépítések okán - összesen 24 ha erdő szűnt meg. II.B.4. Erdőterv szerinti gazdálkodás: Erdőterv kiadása, átmeneti erdőterv megállapítása iránt 107 db kérelmet bírált el az erdészeti hatóság. Erdőterv módosításra 157 db ügyben került sor, melyek döntő része a májusi viharkárhoz és az aszály miatti fenyőszáradáshoz köthető. A tárgyévben 670 db tervezett erdőgazdálkodási tevékenységre vonatkozó bejelentés érkezett, amelyek közül 100 db esetében hivatalból indított eljárásban korlátozással, tiltással éltünk, a többi bejelentést tudomásul vettük. A jellemzően szakhatósági közreműködéssel lefolytatott eljárások célja az erdő fenntartásához fűződő közérdek, így különösen a természetvédelmi célok érvényesítése volt. A végrehajtott erdőgazdálkodási munkákat érintően 715 db bejelentés érkezett, melyekhez adminisztratív és jogszabályban előírt, kockázatelemzésen alapuló terepi ellenőrzésén túl jelentős adatrögzítési, Adattár vezetési feladat társult. Nagy számú, 927 db bejelentés érkezett a fásításokból és szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelésre vonatkozóan, ahol 311 esetben indult hivatalból eljárás a bejelentés tiltására, korlátozására, a többi bejelentés tudomásul vétel mellett záradékolásra került. Az eljárások nagyobb részben az erdők védelme érdekében folytak, de sok esetben (védett, vagy Natura 2000 területen) a természeti értékek védelmét célozták. II.B.5. Helyszíni ellenőrzések: Az éves ellenőrzési tervnek megfelelően, jogszabályban előírt esetekben, rendőrség, természetvédelmi kezelő szerv, vagy ügyfél bejelentésére, illetve kockázatelemzésen alapuló saját döntés alapján helyszíni ellenőrzésre került sor az erdő állapotának, a gazdálkodás jogszerűségének, illetve a bejelentés tényállásának, valamint az elrendelt tevékenységek (fakitermelés, erdő igénybevétel) végrehajtásának vizsgálata érdekében db erdőrészletben. Éves ellenőrzési terv keretében végzett munkák: Fahasználatok műszaki átvételét (fakitermelések jogszerűségének helyszíni ellenőrzése) 72 erdőgazdálkodót érintően 328 db erdőrészletben végeztünk. 16 esetben a mulasztás (végrehajtás bejelentés) pótlására felhívást adtunk ki, 9 esetben eljárás indult súlyos jogszerűtlenség miatt.

12 Vad által okozott károsítások helyszínelésére 272 ha-on (28 vadászatra jogosultnál, 92 db erdőrészletben) került sor, 11 vadászatra jogosulttal szemben (22 db erdőrészletre) indult eljárás. Erdősítések műszaki átvételének (erdősítési határidők teljesítésének) helyszíni ellenőrzésére db erdőrészletben került sor és 66 esetben indult eljárás a határidő túllépése miatt az erdőgazdálkodóval, illetve tulajdonossal szemben. Befejezett erdősítések felülvizsgálatára 40 erdőgazdálkodónál 361 ha-on (75 db erdőrészlet) került sor. Károsítás miatti pusztulás okán 2 esetben (6 ha) kellett újraerdősítést elrendelni. A fakitermelés jogszerűségének igazolására előírt dokumentumok (műveleti lap, illetve szerződés) meglétének ellenőrzése 72 esetben történt, 4 esetben jogsértés miatt eljárás indult. II.B.6. Jogsértések szankcionálása: Bár jogsértés esetén figyelmeztetéssel éltünk akkor, ha arra jogszabály lehetőséget biztosított és az eredeti állapot visszaállítható volt. Ennek ellenére egy rendkívüli, környezetkárosítással járó jogszerűtlen fakitermelés esetét is figyelembe véve, nagyon jelentős mértékű, 101 millió forintot meghaladó bírság kivetésére került sor. Az erdészeti szabályok megsértése miatt 82 esetben erdőgazdálkodási bírságot (főként jogosulatlan fakitermelés, illetve erdőfelújítás elmaradása), 61 esetben erdővédelmi bírságot (jellemzően jogszerűtlen fakitermelés és vadkár miatt) alkalmaztunk. II.B.7. Erdészeti szakszemélyzet nyilvántartása: A tárgyévben 16 fő erdészeti szakszemély tett erdész esküt az erdészeti hatóság vezetője előtt. Ezen túl az erdészeti hatóság 8 fő rendészeti feladatot ellátó szakszemélyzet nyilvántartásba vétele ügyében működött közre a rendőrhatósági eljárás során. II.B.8. Egyéb feladatok: Az erdőkről gyűjtött adatok közhiteles hatósági nyilvántartásának, az Adattárnak a vezetése, a változások átvezetése állandó, az erdészeti hatóság minden intézkedéséhez kötődő feladat. A tárgyévben 79 db szakhatósági állásfoglalást adott ki az erdészeti hatóság. Hatósági bizonyítvány kiadására 60 esetben került sor. Jelentős számú, 549 db ügyben teljesítettünk adatközlést belföldi jogsegély keretében, túlnyomó részben a NAV részére. Településrendezési tervek (módosítások) készítéséhez 67 esetben működtünk közre. Egyéb ügyben (pl. művelési ággal kapcsolatban) 58 esetben adtunk ki szakmai véleményt. Erdőgazdálkodási tevékenység elrendelésére került sor erdőfelújításokban 81 eljárásban a bekövetkezett károsítások (aszály, tűz, lopás) miatt, a rendkívüli időjárás (viharkár, jégtörés és dőlés) miatt az utak megtisztítását, a veszély elhárítását célzó fakitermelések elvégzésére (41esetben), továbbá erdészeti létesítmény (kerítés) elbontására (12 esetben).

13 Egyedi ügyként meg kell említeni a Bükk-hegységre jóváhagyott erdőtervek Natura 2000 célokra gyakorolt hatásainak felülvizsgálatát. Erre a ENVI EU pilot program keretében, egy esetleges Magyarország elleni kötelezettségszegési eljárás elkerülése érdekében került sor. A Földművelésügyi Minisztérium által elrendelt egyedi többlet feladatot a meghatározott határidőre teljesítettük. II.C Erdészeti nyilvántartási feladatok A nyilvántartási és a térképészeti munkák az Adattár működtetésével és az annak részét képező térképi adatállomány változásainak állandó vezetésével egyaránt kapcsolódnak a körzeti erdőtervezéshez és az erdőfelügyeleti, hatósági tevékenységhez. Ide tartozik továbbá az erdőgazdálkodói nyilvántartásból és az Adattárból történő adatszolgáltatás. Hivatalból indult eljárás keretében 228 db erdőterv határozat meghozatalára és az erdőgazdázdálkodók részére történő kiadására került sor. A tárgyévben 37 ügyben került sor az Adattárból adatszolgáltatásra (szemle másolat kiadására), továbbá 33 esetben egyéb, jellemzően térképi és statisztikai adatszolgáltatást kellett teljesíteni. II.D. Pályázatkezelési és támogatási feladatok A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált, alábbi erdészeti jogcímekhez kötődő támogatáskezelési feladatok ellátását végeztük: - agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása, - erdő-környezetvédelmi intézkedések, - rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése, - erdészeti potenciál helyreállítása, - erdőszerkezet átalakítása, - mezőgazdasági területek erdősítése, - fiatal erdők állománynevelése, - Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzáció, - erdei közjóléti létesítmények megvalósítása, - erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése, - erdőtelepítések támogatása (nemzeti hatáskörű támogatás), - erdőfelújítások támogatása (nemzeti hatáskörű támogatás). Az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló erdészeti támogatási jogcímek esetében 2014-ben 442 db támogatási kérelem és 620 db kifizetési kérelem feldolgozása történt meg. A támogatási jogcímek közül kiemelkedő a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás jogcímhez kötődően elvégzett munka, ami az előzőekben ismertetett támogatási és kifizetési kérelmekből 575 db-ot jelentett. Ezen jogcímen országosan jelentkező támogatások közel egyharmadát az illetékességi területünkön lévő erdőgazdálkodók veszik igénybe. A szervezeti egység 774 esetben vett részt társellenőrként az előzőekben megjelölt támogatási jogcímek valamelyikét érintő helyszíni ellenőrzésen.

14 Az állammal szemben fennálló, határidőre meg nem fizetett köztartozások esetében 76 db megkereséssel élt az Igazgatóság az illetékes adóhatóság felé. A megkeresések hatására 137 db részbeni, vagy teljes befizetési tétel realizálódott az év során. A, illetve a jogelőd szakigazgatási szervek által éven ellátott államigazgatási feladatokra vonatkozóan összegzésképpen megállapítható, hogy azok a jogszabályokban és a szakmai irányító által meghatározott határidőben, szakszerűen lettek ellátva. Miskolc, június 9. Csomós János főosztályvezető

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 1. Földművelésügyi Osztály Sorszám Adatbázis 1. Őstermelői Őstermelői igazolványok igazolvánnyal rendelkező személyek 2. Családi Családi gazdaságok gazdaságok személyi és területi a kezelése 3. Halászati

Részletesebben

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) Alapvető eljárási szabályok

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) Alapvető eljárási szabályok Az ügyintézéshez kapcsolódó jog Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) 27/2014. (XI. 25.) FM ben foglalt 1-3. számú mellékletek szerinti adattartalommal bejelentés és kárenyhítő juttatás iránti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

2013. október 4. Galambos Annamária

2013. október 4. Galambos Annamária Az ÚMVP 2007-2013 jelenlegi állása, 2014-ben megnyíló erdészeti jogcímek 2013. október 4. Galambos Annamária Agrárfejlesztési Főosztály Az ÚMVP erdészeti jogcímeinek 2007 2013 as felhasználása (forrás:

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Az erdőről,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban

Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Osztatlan közös tulajdon megszüntetés I. üteme a sárvári járásban Smidéliusz Ervin 2016. január 26. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése gyakorlati szemmel Szombathely 1 Vas megye Sárvári Járás 68546

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Földművelésügyi Igazgatóság

Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Osztály 1. A Földművelésügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében megkeresés alapján véleményezi a földművelésügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket.

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI

DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI SZAKMAI NAP Székesfehérvár, 2014. november.27. Vélemények, javaslatok az erdőről, az erdő

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Készítette: Dr. Varga Tamás

AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Készítette: Dr. Varga Tamás AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Készítette: Dr. Varga Tamás ERDÉSZETI IGAZGATÁS Erdőgazdálkodásunk az erdészeti hatóság szigorú ellenőrzése mellett folyik Részigazság Az erdészeti

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók! Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók! Az ÚMVP Monitoring Bizottságának Erdészeti Albizottsága 2013. február 19-én ülésezett. Az itt elhangzott előadások között az MVH részletes tájékoztatást

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

.../2010. (...) FVM rendelet

.../2010. (...) FVM rendelet .../2010. (...) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról Tájékoztatás és

Részletesebben

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. 2. pontjában, a 15. tekintetében a közigazgatási

Részletesebben

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Új erdőtörvény. Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Új erdőtörvény Kiss János Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti erdőprogram 2006-2015 A Nemzeti Erdőprogram egy országosan elfogadott, az ágazatok közötti tervezési folyamat eredményeként

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban 13614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám 7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés 7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja 7.2. beszerezni tervezett darabszáma

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzése... 8. Vadászati hatósági ügyek... 19-45

A nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzése... 8. Vadászati hatósági ügyek... 19-45 A birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás intézése (első fok)... 1 Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások vezetése... 3 Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai

A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai A részarány-tulajdon önálló földrészletben történő kiadásának Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tapasztalatai Előadó: dr. Jászai Tamás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala hivatalvezető

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága

Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Az erdészeti hatósági ügyfajtákat, -típusokat a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/erdo-esmezogazdasaggal-noveny-es-talajvedelemmel-kapcsolatos-ugyek/erdeszeti-ugyek

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Kemény Gábor The Agricultural Informatics 2013 Conference, Debrecen, 2013.11.08. Az előadás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2010. november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 99/2014. (VI.20.) számú KÖZLEMÉNYE az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ 514-1 /2013. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

Az 5000 m² alatti területek fásítására, fennmaradására, felszámolására vonatkozó jegyzői feladatok

Az 5000 m² alatti területek fásítására, fennmaradására, felszámolására vonatkozó jegyzői feladatok Az 5000 m² alatti területek fásítására, fennmaradására, felszámolására vonatkozó jegyzői feladatok Dr. Varga Tamás igazgató Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Környezetünk legösszetettebb

Részletesebben

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigényléséről... 4

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigényléséről... 4 A birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás intézése (első fok)... 1 Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások vezetése... 3 A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN

ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ADarányi Ignác Terv a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 végrehajtási programja. A

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Állami földek hasznosításba adása közfoglalkoztatási célra

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

5. sz. melléklet. 1. Ki jogosult kifizetési kérelmet beadni?

5. sz. melléklet. 1. Ki jogosult kifizetési kérelmet beadni? 5. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése

Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése Az ÚMVP augusztusi előrehaladási jelentése Közös Agrárpolitika - KAP [1] Közös Agrárpolitika - KAP [2] Új hozzászólás [3] Az Monitoring Bizottság számára készült összefoglaló az ÚMVP végrehajtásáról. Ebből

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat Tipus: = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel 1066 1254 1255 1256 1257 1259 Levegőtisztaság-védelmi adatok Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről Erdővédelmi kárbejelentő lap Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Az Osztályra vonatkozó feladatok 1. A földmérési feladatai A földmérési és térképészeti

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékozató. az önkormányzati tulajdonú erdő művelési ágú ingatlanokról

Város Polgármestere. Tájékozató. az önkormányzati tulajdonú erdő művelési ágú ingatlanokról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2013.

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium. a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályán

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40/2013. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40/2013. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40/2013. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

nyilvántart Bevezetés Szakmai referens - HNT

nyilvántart Bevezetés Szakmai referens - HNT Újratelepítési jogok keletkezése, nyilvántart ntartá, felhasználá Dr. Sidlovits Diána Szakmai referens - HNT Kecskemét 2009. január r 7. Bevezetés Új jogszabály a szőlőtermelési potenciálról (hatályos

Részletesebben

Erdészeti szakszemélyzet nyilvántart és

Erdészeti szakszemélyzet nyilvántart és Erdészeti szakszemélyzet nyilvántart ntartása, nyilvántart ntartásból l való törlése és tevékenys kenységének, nek, továbbk bbképzésének szabályai NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Erdőfel felügyeleti és s Erdővédelmi

Részletesebben

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése, jogi háttér alakulása Fekete László főosztályvezető-helyettes OKTM Szakmai Nap 2016. november 16. Mérföldkövek - 1999. június

Részletesebben

ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből

ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből ÚMVP előrehaladás szakmai szemszögből NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK GYAKORLATIASAN, A GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE! Bozsér Levente Stratégiai és Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság Vizi Veronika Mezőgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

A Kereskedelmi Hatóság I. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése A kábítószer-prekurzorokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése 5 A dokumentációs kötelezettségeknek a laboratóriumi felhasználások során is eleget kell tenni. Jogszabályoknak megfelelő, Az éves ellenőrzési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben