Agrárszakigazgatás 2013 bevezetés, intézményrendszer 1-4. óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrárszakigazgatás 2013 bevezetés, intézményrendszer 1-4. óra"

Átírás

1 Agrárszakigazgatás 2013 bevezetés, intézményrendszer 1-4. óra Felhasznált forrás: egy remek ppt anyag a gyógyszerügyi szakigazgatásról, a Gyógyszerfelügyeleti Intézet publikálásában. Sajnos a szerző személye nem derült ki a prezentációból. Saját kútfő. Lajkó Ákos: A falugazdász hálózat működésének bemutatása - HVI kapcsolódási si pontok, Stadion Szálló, Budapest, december 10. MVH honlap; Hatvani Anna:Az agrárszakigazgatás információs rendszerei diplomadolgozat NFA honlap: FÖMI honlap : Dr. Sebestyén Róbert NFA elnök fiatal gazda konferencia Hatályos jogszabályok Agrárszakigazgatás Miről szól a tantárgy? Sokak szerint csak száraz jogszabályi ismeretet jelenhet biztos? Szabályozott területek az agrárgazdaságban ez maga a szakmai élet alapja! Az alapvető ismeretek nélkül nem lehet boldogulni a pályán.

2 Tematika és követelmények 14 hetes oktatás de csak 13, mert okt között őszi szünet. Időpont: csütörtök 8-9:30, a hely még változhat. Féléves jegy: két zh átlaga adja meg (0-50%: elégtelen, 51-66% elégséges, 67-77% közepes, 78-88% jó, %: jeles). Akinek nem jön össze: utolsó héten pótzh, vagy elégtelennel indul (első vizsgajelentkezés elégtelen). 2 zh: Október 10. December 5. Tananyag: ami az órán elhangzik, illetve az órán megadott egyéb anyagok (pl. jogszabályok) Figyelem: időnként elhangzanak majd olyan szorgalmi feladatok, amikkel a zhkon pluszpontokat lehet szerezni! Tanmenet Agrászakigazgatás területeinek beazonosítása, intézményrendszere; Földügyi igazgatás: ingatlannyilvántartás, földhasználati nyilvántartás, MePAR, földvédelem. Termelési alapokkal kapcsolatos igazgatás: az állattenyésztés, növénytermesztés és a kertészet igazgatása

3 A élelmiszer- (takarmány-) biztonsággal kapcsolatos igazgatás: állategészségügyi és állatjóléti igazgatás, növényeüg, élelmiszerügyi igazgatás Amivel nem foglalkozunk: vadászatihalászati igazgatás (és még sok minden más) Emlékezzünk! Emlékszünk még a jogalkalmazás kifejezésre? Mi az hogy jogalkalmazó? Mi az hogy jogforrás? Mi az hogy szakhatóság?

4 Mire alkalmas egy gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök? A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok, az agrártermelés sajátosságai és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Képesek a mezőgazdasági termelés, feldolgozás, az ipari termelőeszköz-ellátás, kereskedelem kapcsolódó feladatainak az integrálására. Továbbá a szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. (GVAM BSc szak KKK) Az alapfokozat birtokában a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök ismeri: a szakigazgatás követelményrendszerét;

5 Miért fontos a szabályok ismerete? Jogszabályok Kikényszeríthető szabályok (állam) Nem teljesítésük kellemetlen jogkövetkezménnyel járhat.

6 A szabályok hierarchiája Jogszabály Alkotmány (2012-től: alaptörvény) törvény kormányrendelet miniszteri rendelet (önkormányzati rendelet) Figyelem jan 1-től új: a MNB rendelet! + PSZÁF rendelet, stb.önállóan szabályozó szerv vezetőjének rendelete homályos (Médiahatóságról tudjuk) Szakmai szabály miniszteri irányelv szakirodalom Néhány alapfogalom ismétlése Jog = jogszabályban megjelenő magatartási szabályok (kötelező érvényű) Jogalkotó: aki ilyet kiadhat Jogalkalmazó: aki ennek alapján döntést (ítéletet vagy államigazgatási határozatot) hozhat

7 Jogalkalmazó Bíró(ság) Hatóság vezetője vagy erre feljogosított munkatársa Hatósági (államigazgatási) feladatokkal felruházott egyéb intézmény vezetője (Önkormányzati) jegyző Jogalkotás, -alkalmazás Jogalkotó lehet egyben jogalkalmazó is (pl. Minisztérium), de: a jogalkalmazó nem alkothat jogot (de azzal, hogy hogyan érti, s ezt hogyan kommunikálja ez pl. a soft law nagyon sok mindent elérhet, mert ezt a legtöbben a jogként élik meg )

8 Jogalkalmazás államigazgatási határozatot vagy bírói ítéletet......mindig egy személy hozza! (Akkor is, ha többen működnek közre!) Az államigazgatás: személyhez kötött felelősség! Honnan ismerhetjük meg az alkalmazandó szabályokat? Törvény, kormányrendelet Magyar Közlöny; Miniszteri rendelet: Magyar Közlöny és ágazati értesítők

9 Soft law = szakmai szabály ( kvázi-jogszabály ) Hatósági, minisztériumi irányelv, módszertani levél Jogászi megközelítés: nem kötelezőek - de: jó ok nélkül ne térj el tőle! Mert: a jogszabályt fejti ki jogszabály hivatkozik rá így elfogadom (másképp is, ha találsz ugyanerre vezető megoldást) - a többség arra kíváncsi, hogy hogyan jár el helyesen... A kvázi-jogszabályok ereje A bíróság szakmai szabályként fogadja el, eltérés lehetséges, de indokolni és megvédeni kell Ez a tőle elvárható cselekvés, a szakmai felkészültség mértéke

10 Hatóság, hatósági joggal felruházott intézmény,szakhatóság Bármelyiket csak jogszabály jelölheti meg, feladataik részletezésével! Hatóság = államigazgatási szerv (Regulatory Authority vagy Agency) Hatóság Ált. törvény jelöli ki, eredendően államigazgatási feladat ellátására. Köztisztviselők. Minisztérium, Rendőrség, NAV, Önkormányzat(i apparátus),.. Egyéb, neve ált. Hivatal

11 Hatósági jogkörrel felruházott intézmény Alapvetőleg (pl. Alapító okirata) nem államigazgatási intézmény Általában Minisztérium vagy a Kormány felügyeli Jogszabály kijelöli adott államigazgatási feladat ellátására Ált. közalkalmazottak Pl. FÖMI - Földmérési és Távérzékelési Intézet Szakhatóság NEM szakszerűen dolgozó vagy szaktevékenységet végző hatóság! Ha egy államigazgatási eljárásban több hatóság jóváhagyása is kell, az egyiket megjelölik az intézkedő (a határozat kiadásáért felelős) hatóságnak, a többi a szakhatóság!

12 Ügyfélbarát hatóság? Ez nem az! Ez már igen! A szakhatósági szerepkör másképp Ha jóváhagyja, az intézkedő hatóság mondhat (saját, másra vonatkozó) értékelése alapján nemet, de ha a szakhatóság nem hagyja jóvá, el kell utasítani. A szakhatóságnak saját területére vonatkozó értékelését viszont el kell fogadni! Jogorvoslati lehetősége is van.

13 Egyetértési és véleményezési jog Az egyik hiányában nem lehet hatályba léptetni a döntést. A másik nem jelent kötelező figyelembevételt. Pl. Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság Egyéb egyeztetések Szakmai szervezetek véleményét illik kikérni, de nem kötelező, figyelembe venni pedig végképp nem Pl. Magyar Bormarketing Kht. Kifejezetten azért alakult, hogy a Közösségi Bormarketing Stratégia kialakításában szakmai segítséget nyújtson

14 Az agrárszakigazgatás intézményrendszere Vidékfejlesztési Minisztérium Kp-i igazgatása NÉBIH (MgSzH+MÉBIH) MVH NFA FÖMI

15 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Agrárszakigazgatás? Kormányhivatalok Földügyi igazgatás (földhivatal) 1. Vidékfejlesztési Minisztérium FELADATOK: a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás, a többfunkciós mezőgazdálkodás, a vidékfejlesztés valamint a biztonságos és minőségi élelmiszerellátás biztosítása; a fenti célokat szolgáló biológiai alapok, agrártermelés, erdő-, hal- és vadgazdálkodás, agrár-környezetgazdálkodás, térképészet és földügy, növény- és talajvédelem, növény- és állategészségügy, élelmiszeripar, élelmiszerpiac és élelmiszerlánc-felügyelet; a vidéki közösségek életminőségének javítása, az agrár- és élelmiszergazdaság, a vidékgazdaság versenyképességének növelése, a vidéki, a helyi gazdaság és társadalom megerősítése, a munka- és megélhetési lehetőségek szélesítése; a környezet védelmét, a természet megőrzését, a víz- és vízgyűjtőgazdálkodást, valamint a vízkárelhárítást szolgáló programok, rendszerek és intézmények központi irányítása; a szellemi infrastruktúrát jelentő kutatás, fejlesztés, innováció, szakoktatás, felnőttképzés feltételeinek megteremtése és irányítása; a felsorolt területeket érintő kül- és belkapcsolatok, a társadalmi párbeszéd kiszélesítése csakúgy, mint a célok megvalósítását szolgáló jogalkotás.

16 A VM belső feladatmegosztása + szorgalmi izé a zh-ra Közigazgatási Államtitkárság Parlamenti Államtitkárság Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárság Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Államtitkárság Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Állami Földprogramért Felelős Államtitkárság Budapest, május A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezeti felépítése és működése : NÉBIH! MgSzH+MÉBIH összevonásával! Dr. habil Mezőszentgyörgyi Dávid Igazgatóhelyettes engedélyével

17 Az átalakítás célja A Kormányprogramban megfogalmazott célok: Kisebb, szolgáltató közigazgatás Dekoncentrált hivatalok számának csökkentése Egyablakos, elektronikus ügyintézés követelménye Közigazgatás működése hatékonyságának növelése Ennek megfelelően a kitűzött célok megvalósításához szükséges feladatok: Szolgáltató típusú agrárigazgatás kialakítása VM által felügyelt ágazati és területi igazgatási szervek átalakítása Teljes agrárigazgatás szervezeti és intézményi korszerűsítése Az átszervezéssel érintett intézmények Fővárosi és megyei növény- és talajvédelmi szolgálatok (NTSZ) (19) Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSZ) (1) Megyei földművelésügyi hivatalok (FM HIVATALOK) (19) Fővárosi és megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások (ÁEÜ ÁLLOMÁSOK) (20) Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) (1) Állami Erdészeti Szolgálat és területi igazgatóságai (ÁESZ) (1) Földművelésügyi Költségvetési Iroda (FKI) (1) Országos Borminősítő Intézet (OBI) (1) Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet (ÁOGYTI) (1) Országos Állategészségügyi Intézet (ÁOI) (1) Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (OÉVI (1) től a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal (összesen 67 jogi személy)

18 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Az átszervezéssel 2007-ben 66 intézmény megszüntetésre került. Jogutódként január 1-től - egy új, egységes agrárigazgatási szervezet, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (II. Budapest, Keleti Károly u. 24.) jött létre. Módosítások végétől A NÉBIH felépítése Központból és 19 területi (megyei) szervből áll ezek a kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei Pl. Baranya Megyei Kormányhivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Szervei A Központ egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik A területi szervek megyei szinten szerveződnek, és felelősek többek között az igazgatási feladatok helyben történő ellátásáért Területi szint: I. fok -> II. fok a Központ Ha a Központ az I. fok -> Bíróság A területi szervek körzeti irodákat működtetnek Falugazdász területközpontok + kerületi főállatorvosi irodák (de: növény- és talajvédelmi felügyelők, erdészek is) A Központ és területi szervek laboratóriumokat működtetnek

19 NÉBIH feladatai 1. Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság: ellátja a járványüggyel, az állatvédelemmel, az országon, illetve az EU-n belüli, valamint a harmadik országokba irányuló állat és szaporítóanyag szállításokkal kapcsolatos, továbbá az előbb említett területekhez szorosan kapcsolódó informatikai feladatokat. NÉBIH feladatai 2. Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság elsősorban diagnosztikai tevékenységet fejt ki, az egész országra kiterjedően.

20 NÉBIH feladatai 3. Állattenyésztési Igazgatóság: azonosítási- és nyilvántartási rendszer, teljesítményvizsgálat, állami apaállatgazdálkodás, őshonos és védett fajták fenntartása, tenyésztő szervezetek elismerése, engedélyezés, törzskönyvhitelesítés, vágás utáni minősítés hatósági felügyelete, ellenőrzés, stb NÉBIH feladatai 4. Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI): az állatgyógyászati készítményekkel és egyéb, az állategészségügyben alkalmazott termékekkel kapcsolatos engedélyező, nyilvántartó és ellenörző hatósági tevékenységet folytat

21 NÉBIH feladatai 5. Borászati Igazgatóság: a must, bor, borpárlat és egyéb borászati termékek előállításával, kezelésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos állami, hatósági és egyéb szakfeladatokat lát el. NÉBIH feladatai 6. Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság: Az élelmiszerekből, áttételesen a takarmányokból származó egészségártalmak kockázatának értékelése, a nemzetközi és hazai kapcsolattartás, mindezen információkkal a kormányzat és a hatóságok munkájának segítése, valamint a fogyasztók közérthető módon történő, hiteles tájékoztatása.

22 NÉBIH feladatai 7. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság: Az élelmiszerek és a takarmányok forgalmazásának szabályait, az élelmiszerek és takarmányok biztonságát ellenőrzi, vizsgálatot végez, engedélyez. NÉBIH feladatai 8. Erdészeti Igazgatóság

23 NÉBIH feladatai 9. Földművelésügyi Igazgatóság: feladatkörébe tartoznak a vízgazdálkodási, vadászati, halászati tevékenységektől a szaktanácsadáson keresztül a támogatási rendszer kialakítása, az elemi károk kezelése és kompenzálása, a termelést segítő hitelek kezelése, a földkiadással és földárveréssel kapcsolatos feladatok, a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. Törvény kapcsán szabályozott feladatok, a tagállami állampolgárok földtulajdonszerzésével kapcsolatos feladatok. NÉBIH feladatai 10. Növény- Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság: növényvédelmi, növény-egészségügyi, zöldséggyümölcs minőség-ellenőrzési, talajvédelmi, valamint agrár-környezetvédelmi hatósági és egyéb állami szakfeladatokat lát el országos és területi szinten.

24 NÉBIH feladatai 11. Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság: új növényfajták állami elismeréséhez szükséges hatósági vizsgálatok; szántóföldi- és kertészetiszaporítóanyagok előállításának, forgalmazásának ellenőrzése, minősítése, fémzárolása fajtaazonosság vizsgálata, törzsültetvények és faiskolák, szaporítóanyag előállító és forgalmazó üzemek engedélyezése, nyilvántartása, génbank A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

25 Az átszervezés céljai Ügyfelek jobb hivatali kiszolgálásának biztosítása Működőképes, ügyfélbarát hivatali rendszer létrehozása Közvetetten az államháztartási hiány csökkentése 3. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Létrehozás: (SAPARD+Agrárintervenciós Központ jogutódja) 2005-ben akkreditálták Rendeltetése röviden: EU agrár- és vidékfejlesztési támogatási forrásokból és a magyar költségvetés által biztosított forrásból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadására, elbírálására és a juttatások folyósítására, valamint piacszabályozó intézkedések működtetésére létrehozott intézmény.

26 VM miniszter felügyelete alatt működik, országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Központ: Budapest 19 területi kirendeltség (igazgatóság) Feladatai részletesen EMVA és EMGA támogatások kifizető ügynöksége EHA támogatások végrehajtása, egyes ide tartozó nemzeti támogatásokkal kapcs. feladatok

27 Támogatási nagyságrend között: ~ 5 milliárd euro Ezt kell a jogosult ügyfeleknek határidőre kifizetni. Ehhez támogatási kérelmeket bírál el, ellenőrzi a jogalapot, határozatot hoz, kifizetéseket engedélyez és teljesít, helyszíni ellenőrzést végez, információt szolgáltat, adatokat tárol, jelentést tesz, ügyfeleket tájékoztat. Még mit csinál? IIER Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer a lehető legkisebb ráfordítással és a modern információtechnika segítségével minél több támogatási intézkedést kezeljen, a kérelmezési eljárást tegye hatékonnyá és egyszerűvé, segítse a különböző támogatási feltételek betartásának megbízható ellenőrzését, segítse a tényleges támogatási jogosultság megállapítását a jogosulatlan kifizetések kizárása érdekében

28 Mi tartozik ide (IIER)? mezőgazdasági parcellák nyilvántartása, azonosítása mezőgazdasági termelői nyilvántartás, támogatási kérelmek nyilvántartása, állatállomány nyilvántartása, integrált ellenőrző rendszer, amely gyakorlatilag a fenti nyilvántartások összekapcsolása. Nézzünk egy példát az MVH feladatai közül Honlap: ult/mainmenu/kozlemenyek/mvhk

29 3. Nemzeti Földalap Forrás Dr. Sebestyén Róbert NFA elnök fiatal gazda konferencia A Nemzeti Földalapot a évi CXVI. törvénnyel hozta létre az Országgyűlés Magyar Nemzeti Földalapkezelő Kht január 1. július 31. Földvagyon átvétele ÁPV Zrt.-től és KVI-től Vagyon nyilvántartásba vétele Nemzeti Földalapkezelő Szervezet augusztus december 31. Nem jogutód szervezet Birtokpolitikai Irányelvek (OGY határozat) Vagyonhasznosítás: 1) haszonbérlet, 2) ideiglenes földhasználat, 3) földcsere, 4)eladás, 5) vagyonkezelésbe adás Földet életjáradékért program Nemzetközi kapcsolatok (ELO, FAO, DLG, TALC) A Nemzeti Földalap az állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, valamint a mező-, erdőgazdasági tevékenységet szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek összessége.

30 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) Január augusztus 31. Jogelőd: ÁPV Zrt., KVI, NFA Vagyonhasznosítás: 1) eladás, 2) földcsere, 3) ideiglenes földhasználat, 4) haszonbérlet, 5) vagyonkezelésbe adás Földet életjáradékért program A NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET LÉTREHOZÁSA évi LXXXVII. törvény szeptember 1. től hatályos Nem jogutód szervezet, de a Nemzeti Földalappal kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében az MNV Zrt. jogutódja Birtokpolitikai Irányelvek (jogszabály!) Birtokpolitikai Tanács (>100 ha/100 MFt; ingyenes vagyonkezelésbe vagy tulajdonba adás, nyilvános pályáztatás vagy árverés nélküli ügyletek [vs. kisajátítás]; erdő vagyonkezelésbe adása) Vagyonhasznosítás: 1) haszonbérlet, 2) vagyonkezelésbe adás, 3) földcsere, 4) eladás Főszabály: 1), 2), 4) esetében nyilvános pályázat, árverés

31 Jogszabályi háttér Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. Törvény (NFA tv.) 262/2010. (XI.17.) Korm. r. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 263/2010. (XI.17.) Korm. r. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram céljából önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásáról Vagyon-nyilvántartás (előkészítés alatt) Földvagyon és kapcsolódó bevételek-kiadások elszámolásának, könyvvezetésének és beszámoló készítésének sajátosságai Termőföldről szóló évi LV. törvény (Tft.)-t részben felváltja a évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 16/2002. (II. 18.) Korm. r. a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól Polgári Törvénykönyv (szerződéses, felelősségi jog) BTK! Termőföld jogellenes megszerzése bűncselekmény 2013 július 1-től. Az NFA nem hatóság, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban képviseli a Magyar Államot

32 1,8 millió ha, az összes termőterület 23 %-a 49 % mezőgazdasági terület, 50 % erdőterület, 1 % művelés alól kivett terület Hasznosításhoz kapcsolódó szerződések: ~ db, ebből haszonbérlet ~ db Vagyon és szerződésállomány átadás átvétel Feladat: területazonosítás, vagyon-nyilvántartás, haszonbérleti és vagyonkezelési szerződések felülvizsgálata, módosítása

33 Rendeltetés: Törvényerőre emelkedett Birtokpolitikai Irányelvek (korábban OGY határozat), átfedésben van a Nemzeti Földalap rendeltetésével Családi gazdaságok földhöz juttatása, Racionális föltulajdonosi és bérleti rendszer Földárak, haszonbérleti díjak piaci szintű befolyásolása, földpiac élénkítése, szabályozása, nem kívánt spekulatív célú földpiaci ügyletek megakadályozása Versenyképes birtokméretek kialakítása Állattenyésztő telepek termőföld szükségletének biztosítása Értékes ültetvényterületek megtartása Különleges termesztési célok Tartós (fenntartható)erdővagyon-gazdálkodás feltételeinek segítése, nemzeti Erdőtelepítési Program Oktatás, tudományos kutatás, mezőgazdasági genetikai háttér fenntartásának, megőrzésének szolgálata Termőföld művelésben tartásának elősegítése, nem művelt területek hasznosításának állami kezdeményezésű szerepvállalása Mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas termőföldek más irányú hasznosítása (pl. természeti, ipari katasztrófa sújtotta területek) Szociális földprogram támogatása

34 Milyen eszközei vannak? Osztatlan közös tulajdon megszüntetése hogyan? Birtok-összevonási célú önkéntes földcsere A Tft. előhaszonbérleti szabályozásán alapuló nyilvános haszonbérleti pályáztatás (nem művelt területek bevonásával) A Magyar Állam elővásárlási jogának gyakorlása Birtokrendezés (hosszabb távú összetett folyamat: földcsere, adásvétel, haszonbérbeadás, szomszédos földrészletek egyesítése, stb.) Földbanki tevékenység (termőföld-adásvétel) Mezőgazdasági szakirányú finanszírozási háttér megteremtése (adósságrendezés, tartós forgóeszköz- lekötés, beruházás/fejl.) A Nemzeti Földalap felett a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) gyakorolja. Az NFA központi költségvetési szerv. Elnökét és két elnök-helyettesét a miniszter nevezi ki. A Szervezet munkáját a Birtokpolitikai Tanács és az Ellenőrző Bizottság felügyeli, illetve ellenőrzi.

35 A Kormány a vidékfejlesztési miniszter útján évente beszámol az Országgyűlésnek a földbirtok-politikai irányelvek érvényesüléséről, a Nemzeti Földalap helyzetéről és az NFA tevékenységéről. A Nemzeti Földalap rendeltetése működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése, a szakirányú végzettséggel rendelkező agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatása; a termőföld magánosítása során létrejött, a hatékony mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlan birtokszerkezet vidékfejlesztési célokkal összehangolt javításának támogatása a versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése; birtokrendezés, birtok-összevonási célú földcseréhez szükséges termőföld biztosítása; különleges termesztési célok megvalósításához tartalék terület biztosítása; az erdővagyonnal való tartamos (fenntartható) gazdálkodás feltételeinek segítése; szociálisan hátrányos helyzetűek megélhetésének elősegítése érdekében szervezett mezőgazdasági munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása; az oktatás és a tudományos kutatás céljainak, a mezőgazdasági, genetikai háttér fenntartásának, megőrzésének szolgálata.

36 Hogyan gazdálkodik a nemzeti földvagyonnal? nyilvános pályázat útján történő haszonbérletbe adás, vagyonkezelésbe adás, földcsere, elővásárlási jog gyakorlása, földvásárlás + nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladás, A legnagyobb nyilvánossággal és átláthatósággal végzi. Az NFA földvagyonról és hasznosításáról naprakész nyilvántartást vezet. meghirdetett_haszonberleti_palyazatok/?dir= WmFsYQ==

37 Földügyi igazgatás A földügyi igazgatást a Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya felügyeli, szakigazgatási intézményei a megyei, illetve körzeti földhivatalok és a Földmérési és Távérzékelési Intézet. 4. Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) 1967-től. A FÖMI központi hivatal, amelyet az agrár-és vidékfejlesztésért felelős miniszter irányít. A Kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szervezete. Önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

38 Feladata a külön jogszabályban foglaltakon túl az ingatlanügyi, földügyi igazgatás országos szintű adatainak feldolgozása, szakmai információs rendszerek, adattárak fejlesztése, üzemeltetése, más számítógépes rendszerekkel a kapcsolat és a folyamatos adatcsere biztosítása; a földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos kutatás végzése és országos összhangjának megvalósítása. ol

39 5. Földhivatalok Feladatukról külön előadás szól majd!

40 A földügyi szakigazgatás Ingatlan nyilvántartás Földmérés Földvédelem MePAR I. Az ingatlan nyilvántartás

41 Mit nevezünk ingatlannak? Ingatlanoknak nevezzük azokat a tulajdoni tárgyakat, amelyek egyik helyről a másikra egyáltalán nem vagy csak állaguk lényeges sérelmével helyezhetők át, birtoklásuk fizikailag helyhez kötött. Ingatlan a földterület, illetőleg annak egyes elhatárolt részei; a telek és minden, ami vele alkotórészi kapcsolatban van (épület, növényzet stb.). Nemzeti vagyonunknak több mint felét az ingatlanok (termőföldek, erdők, épületek) teszik ki. Magyarországon közel 100 éven keresztül két nyilvántartást vezettek az ingatlanokról; a kataszteri nyilvántartást (később állami földnyilvántartást) és a telekkönyvi nyilvántartást. Egyik nyilvántartás sem volt teljes.a telekkönyv nem tartalmazta az állami tulajdonban levő közterületeket (pl. utcákat, vasutakat, csatornákat), a földnyilvántartásnak pedig nem voltak tárgyai az egyéb önálló ingatlanok (pl.: öröklakások, szövetkezeti lakások stb.).

42 Az egységes ingatlan-nyilvántartást a két előző nyilvántartás adatainak felhasználásával hozták létre, alkalmas azok céljainak együttes megvalósítására Az ingatlan-nyilvántartás célja Jogi célja: az ingatlanokhoz kapcsolódó jogok és törvényes érdekek védelme, az ingatlanforgalom biztonságának szavatolása. Gazdasági célja, hogy megbízható alapot szolgáltasson a földeket érintő közgazdasági és üzemi tervezéshez, a rendeltetésszerű földhasználat és az ingatlanforgalom állami ellenőrzéséhez, a területrendezési feladatokhoz, a statisztikai adatgyűjtéshez, egyes pénzügyi kötelezettségek megállapításához (adózás).

43 FOGALOM Az ingatlan-nyilvántartás az állam által meghatározott gazdasági és jogi célok megvalósítása érdekében létrehozott állami nyilvántartás Az ingatlan-nyilvántartás tárgya Az ingatlan-nyilvántartás tárgyát általánosságban az ingatlanok (a földterület és annak tartozékai / épület, növényzet /) képezik. Minden nyilvántartásnak alapvető kérdése, hogy tartalma rendezett, áttekinthető és logikailag felépített legyen. A felépítés tagozódása szempontjából nagy jelentősége van az alapegység kiválasztásának. Az ingatlanok nyilvántartásában az alapegység az ún. önálló ingatlan. Önállónak minősül az az ingatlan, amely a többi ingatlantól függetlenül önállóan birtokolható, forgalomképes és jogokat lehet rá szerezni, alapítani stb. Ez az önálló ingatlan az ingatlan-nyilvántartás tulajdonképpeni tárgya.

44 Önálló ingatlan a földrészlet, a földrészlet az épülettel együtt, amennyiben mindkettőnek azonos a tulajdonosa. Egyéb önálló ingatlan az épület, ha az nem vagy csak részben a földtulajdonos tulajdona, a közterületről nyíló pince, a társasházban levő öröklakás, a szövetkezeti házban levő szövetkezeti lakás, valamint az említett házakban a külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek. Az önálló ingatlanok e két fajtáján kívül sajátos tárgya még az ingatlannyilvántartásnak az ún. termelőszövetkezeti részarány A földrészlet a Föld felszínének természetben összefüggő, bármilyen nagyságú területe, amelynek minden részére vonatkozóan azonosak a tulajdoni (kezelői, használati) viszonyok. Ezt az összefüggő területet nem szakíthatja meg más tulajdonában levő vonalas létesítmény (út, vasút, csatorna), sem pedig igazgatási, belterületi vagy zártkerti határ, mert akkor több földrészlet keletkezik. Tehát a községi, belterületi és zártkerti határ egyben mindig földrészlethatár is.

45 Másik követelmény, hogy az összefüggő területre a tulajdoni, használati viszonyok azonosak legyenek. Ez alól kivételek: az építési telkek, a közterületek, a vonalas létesítmények és a természetes vízfolyások. A földrészlet elvileg bármilyen nagyságú terület lehet. Nyilvántartási szempontból azonban két esetben korlátozott a kiterjedés. Egyik esetben a földrészlet nagyságát az alrészletek száma határozza meg. Az alrészletek jelölésére csak húsz betű használható fel, ezért ha egy földrészleten belül húsznál több alrészlet helyezkedne el - az azonos tulajdoni viszonyok ellenére - megosztjuk, és kettő vagy több földrészletként tartjuk nyilván. Másik korlátozás szerint a vonalas létesítmények és természetes vízfolyások a nyilvántartási térképen három szelvényen túl nem terjedhetnek.

46 Az alrészleteket egymástól való megkülönböztetésük és nyilvántartásuk végett a magyar ábécé kisbetűivel jelöljük meg. A jelölésre a magánhangzók közül csak az a betűt, a mássalhangzók közül pedig csak az egyjegyűeket használhatjuk fel: a, b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, x, y, z.

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése 1 Egyetlen hatóság felelős - többek között az alábbiakért: Talajvédelem Növényegészségügy és növényvédelem Állategészségügy és állatvédelem

Részletesebben

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése A magyar élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság szervezeti felépítése Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető VM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2013. április 16. 1 Jogalkotói és jogalkalmazói hatalom szétválasztása:

Részletesebben

3. előadás: Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakításának okai

3. előadás: Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakításának okai 3. előadás: Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakításának okai 3. előadás: Az egységes ingatlan-nyilvántartás kialakításának okai Magyarországon közel 100 éven keresztül két nyilvántartást vezettek

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya

A Heves Megyei Földhivatal költségvetési alapokmánya Heves Megyei Földhivatal 3301 Eger, Barkóczy u.7. Pf. 14. Telefon: 36/312-644 Telefax: 36/516-374 ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Heves

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10590 számú törvényjavaslat a Nemzeti Földalapról szóló 2010 évi LXXXVII törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII törvény módosításáról

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2016. (II. 15.) számú KÖZLEMÉNYE az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról*

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról* 25110 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 85. szám Melléklet a 2011. évi C. törvényhez Az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 1 Magyar Katolikus

Részletesebben

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FEJEZET

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FEJEZET XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FEJEZET A Nemzeti Földalap a kincstári vagyon része, magában foglalja az állami tulajdonban lévő: mezőgazdasági termőterületet; erdőterületet;

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Dr. Simon Attila István Közigazgatási Államtitkár Fiatal Gazda Konferencia 2015 Budapest, 2015. február 27. Hatósági jóváhagyás iránti eljárások 2014.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások A kincstári vagyon részét képező Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek körét a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok 1. Közszolgáltatás megnevezése: Ingatlanügyi hatósági ügyek intézése első fokon az ingatlan fekvése

Részletesebben

2010. évi LXXXVII. törvény. a Nemzeti Földalapról 1

2010. évi LXXXVII. törvény. a Nemzeti Földalapról 1 1. oldal 2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról 1 Az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű, és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Az új Földtörvény tervezete

Az új Földtörvény tervezete Az új Földtörvény tervezete Dr. habil. Alvincz József CSc. c. egyetemi tanár politikai főtanácsadó Vidékfejlesztési Minisztérium Egerszalók, 2012. november 29-30. A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: Kisvárdai Járási Hivatal (törzshivatal) Hatósági Osztály általános hatósági feladatok járási hatósági feladatok oktatási feladatok járási védelmi igazgatási feladatok Kormányablak (Okmányirodai) Osztály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása

Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Az élelmiszer hatósági ellenırzés rendszerének új feladatmegosztása Deák Ferenc osztályvezetı Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Fıosztály

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete

Részletesebben

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések

A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések A vetőmagágazatot érintő aktuális szabályozási kérdések Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Martonvásár, 2012. szeptember 25. Az agrár- és élelmiszergazdaságstratégiai

Részletesebben

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 57. szám 14665 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* 1. A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01

Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01 Egyéb más rendvédelmi/rendészeti szervek helye, szerepe, alapfeladatai 2016_01 Melyek ezek? Nemzeti Adó- és Vámhivatal A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. Szak: jogász 2. Tagozat: nappali

1. Szak: jogász 2. Tagozat: nappali 1. Szak: jogász 2. Tagozat: nappali 3. A tantárgy neve: Agrárjog I. I. félév 4. Az oktatásért felelős tanszék: Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék 5. Az oktatás formája: Előadás 6. Óraszám (heti,

Részletesebben

Az MNV Zrt. szerepe az állami tulajdont érintő önkormányzati beruházások megvalósítása során

Az MNV Zrt. szerepe az állami tulajdont érintő önkormányzati beruházások megvalósítása során Az MNV Zrt. szerepe az állami tulajdont érintő önkormányzati beruházások megvalósítása során A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. BEMUTATÁSA A nemzeti vagyon összetétele Nemzeti vagyon Állami vagyon Önkormányzati

Részletesebben

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai

A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai A részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló eljárás jogszabályi alapjai Előadó: dr. Jászai Tamás János, ügyvéd OKTM 2015/I. konzorcium tagja OKTM munkaértekezlet

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 538 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 19. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 302-0408

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 302-0408 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 302-0408 Ügyiratszám: 107.782/6/2005 ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88..-ban,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete 15. függelék a /2014. (XII. 23.) MvM utasítás mellékletéhez A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és kerete 1. A

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete. a szociális földprogramról

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete. a szociális földprogramról Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (VIII.04.) számú rendelete a szociális földprogramról Csemő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál. Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr

Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál. Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr Előadás vázlat Út az MVH-ig Az MVH bemutatása Feladataim Út az MVH-ig Családi kötődés Iskolák Felvétel a Hivatalba

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 82 fő.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 101. szám 14475 A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ módosításokkal

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. ÉVI AUDITOKRÓL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA A 2009. évben módosított eljárási utasítás értelmében, 2009. évben is kéttípusú felülvizsgálat

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

12. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-i rendes ülésére

12. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: Állami földek igénybevétele közfoglalkoztatási célra

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (KIMISZ) tevékenységének a bemutatása (különös tekintettel az áldozatsegítésre,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető egyes

Részletesebben

Az élelmiszerlánc-felügyelet központi szervei és működésük

Az élelmiszerlánc-felügyelet központi szervei és működésük Az élelmiszerlánc-felügyelet központi szervei és működésük Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Budapest, 2010. október 18. Vidékfejlesztési

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről napirend ELŐTERJESZTÉS Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. (2) c) pontja megteremtette a lehetőséget

Részletesebben

2010. évi LXXXVII. törvény. a Nemzeti Földalapról 1. Általános rendelkezések

2010. évi LXXXVII. törvény. a Nemzeti Földalapról 1. Általános rendelkezések Hatály: 2017.VII.1. - 2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról 1 Az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való ésszerű, és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás,

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Az Osztályra vonatkozó feladatok 1. A földmérési feladatai A földmérési és térképészeti

Részletesebben