Egyéb Up. Czerpán István. ügyvezető elnök. Cziráki Tamás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéb Up. Czerpán István. ügyvezető elnök. Cziráki Tamás"

Átírás

1 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Vasutas Sportkör Labdarúgó Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSK Labdarúgó Szakosztály 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 0068 TAO tv a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Egyéb Utánpótlás típusa: Egyéb Up Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: nincs Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) Verseny utca (út, utca) Telefon: Honlap: (helység) (házszám) Pécs A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) Verseny utca (út, utca) (helység) (házszám) Pécs 11. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Czerpán István ügyvezető elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Cziráki Tamás cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látványcsapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 34 MFt 25 MFt 25 MFt 47 MFt 40 MFt 40 MFt 52 MFt 55 MFt 58 MFt 88 MFt 150 MFt 150 MFt 10 MFt 0 MFt 0 MFt 231 MFt 270 MFt 273 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 97 MFt 99 MFt 100 MFt 2 MFt 2 MFt 2 MFt 29 MFt 50 MFt 60 MFt 56 MFt 58 MFt 60 MFt 47 MFt 61 MFt 70 MFt 231 MFt 270 MFt 292 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 184 MFt 216 MFt 220 MFt 2 MFt 2 MFt 2 MFt

3 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott időszaka(i) es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Pécsi Vasutas Sportkör tavaly elkészítette szakmai tervét a 2013/2014es szezonra, melyben nagy hangsúlyt fektetett a Társasági Adó által nyújtott lehetőségekre. A fő koncepció az idei évben is a színvonalas utánpótlásnevelés. Ennek elősegítésének érdekében növeltük az egyéni képzések számát, melyet a magasabb óraszámú pályabérlések tettek lehetővé, valamint az idei évre elértük, hogy minden korosztálynál a vezetőedző mellett egy segédedző is segítse a csapat eredményes munkáját. A Társaság Adónak köszönhetően sikerült mind a nyolc utánpótlás csapatot felruháznunk és az edzésekhez szükséges sporteszközöket is frissítenünk. Ennek a tudatosan felépített utánpótlás rendszernek az eredménye, hogy idén már több, mint 150 gyerek sportol nálunk és számukra sikerült biztosítani a regionális bajnokságban, NBIIben ill. a Bozsik Programban való resztvételt, ahol sikereket értek el. Eredmények A tavalyi évben 2 csapattal indultunk, a Pécsi Körzetben PVSK néven, a Szentlőrinci Körzetben BodaPVSK néven, így biztosítottunk mindenkinek játéklehetőséget. Pécsi Körzet: U7 PVSKII.helyezés U9 PVSKIII.helyezés U11 PVSKII.helyezés Szentlőrinci Körzet: U7 BodaPVSKI.helyezés U9 BodaPVSKI.helyezés U11 BodaPVSKII.helyezés U13 NBII DélNyugat9.helyezés U15 NBII DélNyugat9.helyezés Futsal: 2013/2014es szezonban Baranya és Pécs városa a PVSK jóvoltából a megye történelmében először, utánpótlás csapatot indított a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt U19es bajnokságban. Csapatunk a déli csoportba Hódmezővásárhely, Szeged, Békéscsaba és Csömör csapatai mellé kerültek. Szégyent egyáltalán nem vallottunk, hiszen a bajnokságot a 3. helyen a 2. helyezett Rubeola FC csapatától nem sokkal lemaradva fejeztük be. Saját mérkőzéseinket a Pécsi Tudományegyetem sportcsarnokában játszottuk, melyet az MLSZ hitelesített. Azóta sportegyesületünknek sikerült felújíttatni és a futsal játékának teljes mértékben megfeleltetni a Széchenyi Gimnázium sportcsarnokát, ahol edzéseinket április óta folytatjuk. A PVSK sikereinket és a játékosok lelkesedését látva, nagy reményekkel folytatni szeretné a futsal csapat támogatását, így csapatunk a következő szezonra, az MLSZ által kiírt, U20as bajnokságban szeretne indulni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Előminősítő pályázat alapján. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Előminősítő pályázat alapján. Futsal: Következő szezonra szeptember elejétől készülnénk heti 2 edzéssel. Játékosaink nagypályán is játsszanak (nem csak a PVSK csapatában, hanem más egyesületeknél is), így az edzések időpontjait folyamatosan és edzőkkel jól átgondolva, megtervezve fogjuk betáblázni. Tervünk 2015 júniusáig készül. Mérkőzések számát és az osztály besorolását egyelőre még nem tudjuk, de az MLSZel egyeztetve, ugyancsak olyan lebonyolítási rendszerben gondolkodva tervezünk, ahogy az U19es kiírásban volt. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) U7: 30 fő, U8: 25 fő, U9: 25 fő, U10: 25 fő, U11: 26 fő, U12: 25 fő, U13: 25 fő, U15: 20 fő A legkisebb korosztályaink (U7, U9, U11) továbbra is a Bozsik program keretein belül szeretnénk őket indítani, mellette kis csapatokat is tudunk támogatni a tavalyi esztendőben pl: Boda, kölcsön tudtuk adni számukra 3 korosztályunkat, így biztosítani tudtuk a sportolási lehetőséget mindenki számára. U12, U13, U15ös korcsoportjainkat szeretnénk az MLSZ által szervezett bajnokságokban elindítani. Megtartani a 2025 fős létszámot egy vezetőedző és egy segédedző jelenlétében, így fent tartva a további szakmai munka színvonalát. A további eredményes működést veszélyezteti, hogy U7U11es korosztályig pályáink a megnövekedett létszámhoz képest túlzsúfoltak, illetve a téli időszakban a kis műfüves pályánkat és az általunk bérelt tornatermeket egyidejűleg 2123 gyerek használja. Továbbá az U12U15ös korosztályig versenyidőszakban 2025 gyerek kényszerül félpályán edzeni, valamint a téli fagyos, havas időszakban a salakos pálya nagy százalékú sérülésveszéllyel jár. Ezeket a tényezőket csökkenteni tudjuk, ha a téli felkészülés alatt U7U12ig az eddiginél is nagyobb óraszámban bérelünk tornatermeket, illetve U12U15ig nagyméretű műfüves pályákat, amik nem csak a téli rossz időjárási körülmények között hasznosak, hanem az év bármely időszakában. A rövid távú céljainkat az idei évben sikerült teljesítenünk. Változatlan célunk a jövőre nézve, hogy az eddigi évek tendenciáit követve minél több fiatal, tehetséges labdarúgót neveljünk ki NBIes klubok számára, illetve az akadémiás utánpótlásnak, hiszen jelenleg is folyik az együttműködés a Puskás Akadémiával, Illés Akadémiával, a Kaposvári Bene Ferenc Akadémiával és a PMFC Akadémiával. Miután sporttelepünk a PVSK saját tulajdona és lehetőség nyílik a létesítménybővítésre, szándékaink szerint ebben az évben szeretnénk egy nagyméretű műfüves pályát építeni (65 90m), emeletráépítéssel szeretnénk az öltöző kapacitásunkat növelni (kb. +4 öltözőt jelent) és szeretnénk utánpótlásunk részére egy műfüves csarnokot építeni. A körülbelül 10 hektáros területen erre reális lehetőség kínálkozik. Futsal: Egyéb dokumentumokba feltöltve. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Változatlan célunk a jövőre nézve, hogy az eddigi évek tendenciáit követve minél több fiatal, tehetséges labdarúgót neveljünk ki NBIes klubok számára, illetve az akadémiás utánpótlásnak, hiszen jelenleg is folyik az együttműködés a Puskás Akadémiával, Illés Akadémiával, a Kaposvári Bene Ferenc Akadémiával és PMFC Akadémiával. Miután sporttelepünk a PVSK saját tulajdona és lehetőség nyílik a létesítménybővítésre, szándékaink szerint a következő 3 évben emeletráépítéssel szeretnénk az öltöző kapacitásunkat növelni (kb. 6 öltözőt jelent) és szeretnénk utánpótlásunk részére egy műfüves csarnokot építeni. A körülbelül 10 hektáros területen erre reális lehetőség kínálkozik. A létesítményfejlesztéssel az edzéskörülmények nagymértékben javulnának, a létszámot közel kétszeresére tudnánk növelni, ezzel együtt javulhatna a kiválasztás, és eredményességünket hatékonyabbá tudnánk tenni. Fontosnak tartjuk, hogy nemzetközi szinten fejlett labdarúgó kultúrával rendelkező országok fiataljaival összemérjük erőinket, erre kiváló lehetőséget nyújt a közeli horvát, román és szerb labdarúgó utánpótlás csapatokkal közös tornákat rendezni. Futsal: Futsal hálás játék azoknak akik szeretik a labdarúgást. Akik játsszák, azok teljes mértékben élvezhetik e sportág adta örömöket. Ezt szeretnénk már 613 éves korban megadni a gyerekeknek (nemtől függetlenül). Ha a gyerek boldog, akkor a szülők is azok és az eredmények idővel jönni fognak. Ehhez természetesen szakemberekre van szükség, de ezért is dolgozunk, hogy minőségben se legyen hiány. Gazdasági hatásai, úgy gondolom, hogy a minőséggel és a gyerekek létszámának növekedésével mindenképp pozitív irányban, növekedő tendenciát mutatnak majd. Ezen értem a támogatások mértékét és a bevételek nagyságát is. Nem utolsó sorban a futsal, utánpótlás korosztálynak, adhat egy olyan pluszt, melyet idővel nagypályán, a modern futball jegyeiben, csakis kamatoztatni tud. Pécsre

4 ez pont ráférne! 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Női csapat vezetőedzője Nem Edző UEFA "B" EKHO Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek Pálya típusa Beruházás típusa Menny. Max. elsz. menny. Menny. egység Egységár Max. elsz. egységár Max. elsz. össz. Összeg Öltöző Nagy f.p. Kicsi f.p Nagy f.p. Összesen Funkcionalitás/öltözőfelújítás Játéktér/öntözőberendezés létesítése Funkc./Világítás fejlesztés nagypálya Funkcionalitás/szám. tech. eszk. fejl m Ft Ft Ft Ft 1 1 rendszer Ft Ft Ft Ft 1 0 rendszer Ft Ft Ft Ft 1 1 db Ft Ft Ft Ft Ft 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. p. karb. gép Vegyes használatú traktor /hótolóstartozékok/ 70 % Ft Sportszer Felnőtt csapatnak mez 16 db 70 % Ft Sportszer Felnőtt csapatnak meznadrág 16 db 70 % Ft Sportszer Felnőtt csapatnak stoplis cipő 16 pár 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás Vegyes használatú traktor /hótolóstartozékok/ A sporttelepen található labdarúgó pályák karbantartása érdekében kívánjuk megvásárolni Felnőtt csapatnak mez 16 db Felnőtt női csapatunk számára sportfelszerelések vásárlása Felnőtt csapatnak meznadrág 16 db Felnőtt női csapatunk számára sportfelszerelések vásárlása Felnőtt csapatnak stoplis cipő 16 pár Felnőtt női csapatunk számára sportfelszerelések vásárlása Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz Utánpótlásnevelésben igazolt csapatok es bajnoki évad Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s U14 PÉCSI VASUTAS SK Országos II 1 Országos II U13 PVSKBODA U13 1 U13 PVSK Kiemelt U13 1 U11 PVSKBODA U11 1 U11 PVSK U11 1 U9 PVSK U9 1 U9 PVSKBODA U9 1 U7 PVSKBODA U7 1 U7 PVSK U7 1 U15 PÉCSI VASUTAS SK Országos II 1 Országos II es bajnoki évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s U11 1 U9 1 es bajnoki évad női és futsal csapatai Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s ffi. futsal U19 PÉCSI VASUTAS SK Országos 1 Országos leány U15 PÉCSI VASUTAS SK Országos 1 Országos es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s leány U13 1 Megyei Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja KUTOR DÁVID KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA GÁSPÁR MIKES GOLDSPORT KFT TIMÁR ANDRÁS GOLDSPORT KFT KAISER KARINA HEGYVIDÉK SE SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

8 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz Utánpótlásneveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Meznadrág szett Ft Ft Sportfelszerelés Melegítő db Ft Ft Sportfelszerelés Edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés Sportszár pár Ft Ft Sportfelszerelés Edzőnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés Címerszámozás db Ft Ft Sportfelszerelés Meccslabda db Ft Ft Sporteszköz Mobilkapu 3x2m db Ft Ft Sporteszköz Célzó tábla db Ft Ft Sporteszköz Kicsi rugófal db Ft Ft Sporteszköz Mobilkapu 2x1m db Ft Ft Sporteszköz Kapu háló 2x1m pár Ft Ft Sporteszköz Kapu háló 3x2m pár Ft Ft Sporteszköz Koordinációs létra db Ft Ft Sporteszköz Versenycipő pár Ft Ft Sporteszköz Bója szett szett Ft Ft Sporteszköz Mezgarnitúra szett Ft Ft Sportfelszerelés Futsal labda db Ft Ft Sporteszköz Koordinációs létra db Ft Ft Sporteszköz Utánpótlásneveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Nem Egyéb szakosztályvezető 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb szakmai vezető 4 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb technikai vezető 4 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb szertáros 8 Egyéb Ft 0 Ft Ft Nem Edző UEFA B EKHO Ft Ft Ft Nem Edző PTETTK 166/ EKHO Ft Ft Ft Nem Edző MLSZ C TANC Normál Ft Ft Ft Nem Edző MLSZ C TANC Normál Ft Ft Ft Nem Edző MLSZ D Normál Ft Ft Ft Nem Edző MLSZ C TANC EKHO Ft Ft Ft Nem Edző MLSZ C TANC EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb könyvelő 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb bérszámfejtő 2 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb pályázati referens 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb titkárnő 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb gazdasági vezető 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb adminisztrátor 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb technikai vezető futsal 3 EKHO Ft Ft Ft Nem Edző Normál

9 Nem Edző TANC futsal 2 Normál Ft Ft Ft Nem Edző női 3 EKHO Ft Ft Ft Nem Edző Technikai vezető U13U15 3 női EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb Intéző U13U15 női 2 Normál Ft Ft Ft Nem Edző Kinevezés alatt 2 EKHO Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma UEFA B UEFA "B" ffi. U15 PTETTK 166/2000 Egyéb ffi. U14 MLSZ C TANC Egyéb ffi. U13 MLSZ C TANC Egyéb ffi. U11 MLSZ D7980 Egyéb ffi. U11 MLSZ C TANC Egyéb ffi. U9 MLSZ C TANC Egyéb ffi. U7 TANC futsal Egyéb ffi. futsal U női UEFA "B" leány U15 Technikai vezető U13U15 női Egyéb leány U15 Kinevezés alatt Egyéb leány U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Babits Gimnázium Ft Ft tornaterem Kodály Gimnázium Ft Ft tornaterem Művészeti Gimnázium Ft Ft tornaterem Kovács Béla Ált.Isk Ft Ft tornaterem Várkői Stadion Ft Ft élőfüves pálya PVSK műfüves pálya Ft Ft műfüves pálya PVSK stadion Ft Ft élőfüves pálya PVSK füves kispálya Ft Ft élőfüves pálya Széchenyi Tornaterme Ft Ft tornaterem PVSK csarnok Ft Ft tornaterem PVSK Ft Ft élőfüves pálya PTE Ft Ft élőfüves pálya Műfüves pálya Ft Ft műfüves pálya Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Indoklás Babits Gimnázium Kodály Gimnázium Művészeti Gimnázium Kovács Béla Ált.Isk. Várkői Stadion PVSK műfüves pálya PVSK stadion PVSK füves kispálya Széchenyi Tornaterme Férfi utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Férfi utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Férfi utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Férfi utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Férfi utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Férfi utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Férfi utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Férfi utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Futsal csapatunk számára kívánjuk bérelni

10 PVSK csarnok PVSK PTE Műfüves pálya Futsal csapatunk számára kívánjuk bérelni Női utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Női utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Női utánpótlás csapataink számára kívánjuk bérelni Utánpótlás nevelésfejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2015/ /17 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlásnevelés ráfordítása a 2013/14 és ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

11 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

12 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására Személyi jellegű Tárgyi jellegű Utánpótlás nevelés Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlásnevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

13 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %ában Teljes szakember állomány Licenceszel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % % % % % % % % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév % ában EREDMÉNY INDIKÁT OROK Korosztályos sportolók száma: U19 U18 U17 U16 U15 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő Futsal % % % % Leány és fiú % U14 Fő % U13 Fő Leány és fiú % U11/U9/U7 Fő %

14 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Pécs (helység), 2014 (év) 04 (hó) 30 (nap)

15 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz Alulírott Czerpán István, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet ennek igazolása céljából szükséges adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látványcsapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. Kelt: Pécs (helység), 2014 (év) 04 (hó) 30 (nap)

16 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Pécs (helység), 2014 (év) 04 (hó) 30 (nap)

17 Ügyiratszám : be/sfp6376/2014/mlsz Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2014/2015es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlásnevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlásnevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

18 Csatolt fájlok pdf 69,12 kb f292ec28b76dc3e152fa95aefd6abf0e5d08ae01bfc0b d c 63a xlsx 10,65 kb d3b2039cecae0b3b4ba9627ff0a5bda986d7b66aa040e7c085b070595f4dcaf d3dc7d jpg 1,66 MB a1c8f7881fcc38cc4f560913e62aa731c e60fc5ecf8befb2029b8dc ae621ca jpg 1,49 MB f5cf3c11e30a28abba c9fa79796ff00ccd52e09bd9ef53919b7784a4 e7a66e4c xlsx 25,14 kb bddd17652cbdcba9723e261fcaee147888c eb591d10e8e1f9a530c10 b68ce2ee jpg 1,40 MB a84c a3c10e62e5ba61a4e20cb7db23fe7968fe0e6bc39f05f4d3f2 2e3dbefe jpg 607,31 kb bab09d0b917193df494389bb39a18b282a0de79024e41b c0886b3 a3870c pdf 86,77 kb dcc7e350c889e9a72e b9eb626e59b6a90faa8bc1c92de847159a 55d docx 32,11 kb f4cf309156e561362db38b2656b6ac8c61f5202ed5ec44f0e4ab42ff330c2b 279e3b docx 31,94 kb c819fc3de857496c2f91bd6f1c413021a3713e b1ca2a a 2e7e75d xlsx 25,00 kb b3182b1f62fc0b0d2eb48261e0d58a8e22e09cad9fdec780042e26b83 6b7165ac docx 32,17 kb be797c4198ac6cae2f17e05fdc53dc90ed3a48408c c810c8a a2daaabf xlsx 20,75 kb dd712ea6d72bc0dae6c6b58e1dc08071d45922f98265a7e436aa7ba50528fc30 f23f172f jpg 1,45 MB a35021fa92f8eb332f7d1279fc3d45b557b6b7174e c1a952a6 b33bc8fb docx 15,49 kb ccfa671694cc00d1f891f3127d2796be4fc070afe5de e35c81cfaa451 e59efaac jpg 383,94 kb e0e86b4b50d249b36ad1b69f1f60114df4d138d39fabcc9aaaed132abf 74b7b xls 23,00 kb f6abc484dd3d03089e37a06c0d066aa8ba141a302c873f80bceed0768b8b65f8 9c jpg 1,92 MB fd6485f2e9482a3d7252feb147e4855be0ed37412de6c99f0d084b23dcb8e7 79a5ff jpg 1,70 MB a5c766d24b40509aff d82f0cfedc4187aa1fbbf58de8dae87a3bc0ea8 bd pdf 126,60 kb f17392a095120aebd81112f1ccee05276e415d923c3ebec f4cdbcf9f c jpg 1,24 MB b884dd b1b4abd0cec4d5f9c100ddfe7f817bf760a4f67997c5d9c da xls 55,50 kb a451b9abf26e32ba3d2702d1ea8e6f3f14e489d21f6f737ba65860b9b45630c5 c562cae jpg 707,80 kb ab2e1c18d64d460533d70cf5be a096c5812ed7c3d3eeb6b829c56 cdfba jpg 623,07 kb d3622fafa60a1d012c405b8acabea21940a3c390382a62de911afe af 936b pdf 9,42 kb a7b6ea402d917175d3ebad fdbace8277a136a98a6eceb dfca8c jpg 542,94 kb e3eb9047b02ee002cc15c7bcd60256a75a5188ca40418f2ce87db5bd b bb0cad jpg 826,40 kb da068d42fb3f3b053a be26d3922ad088360f55c381aa05478ebb2c 6b7165ac docx 32,17 kb be797c4198ac6cae2f17e05fdc53dc90ed3a48408c c810c8a 9b12259f pdf 310,79 kb c d98c7ac822a77cc120e1f54a1dab45068c440c91ed1b66b5a107 e5be9e0f pdf 178,00 kb fc9d01fc342a9194bcb1a769d1a c297a4945f8c4410c8e81916d45c1 4428d73a pdf 87,58 kb c62fb85f41aa5c39f544e89ca87408bc41e740685f4ea8f574db4da0c0b5d93f 55d docx 32,11 kb f4cf309156e561362db38b2656b6ac8c61f5202ed5ec44f0e4ab42ff330c2b a3870c pdf 86,77 kb dcc7e350c889e9a72e b9eb626e59b6a90faa8bc1c92de847159a 4428d73a pdf 87,58 kb c62fb85f41aa5c39f544e89ca87408bc41e740685f4ea8f574db4da0c0b5d93f 12c4900b pdf 2,73 MB ba4113ffc792d308607bb7bebe596e06e946f65836c232a7e1af9e45868a6 12c4900b pdf 2,73 MB ba4113ffc792d308607bb7bebe596e06e946f65836c232a7e1af9e45868a6 5f8900ad doc 34,50 kb d34604eb997f69bfa3ecbe58df57d2fda7e7c59681b99c9a0709c951bd9 701ac74e doc 35,00 kb ea4354e1ada51dd1aee5f083db5e9c4a2a97ced4ffd22c0b00ddb96c18705ef4

SZARVASKEND SE. Egyéb Up

SZARVASKEND SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SZARVASKEND SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: SZARVASKEND SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

AMF. Bozsik program. Molnár Róbert. Kuratórium elnöke. Erhardt Szilárd

AMF. Bozsik program. Molnár Róbert. Kuratórium elnöke. Erhardt Szilárd 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Alapítvány a Magyar Fociért A kérelmező szervezet rövidített neve: AMF 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 549 igényelt

Részletesebben

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter.

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: MITE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

PSN Zrt. Bozsik program

PSN Zrt. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. A kérelmező szervezet rövidített neve: PSN Zrt. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 114

Részletesebben

Lövő SE. Egyéb Up. Tóth József

Lövő SE. Egyéb Up. Tóth József 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lövő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Lövő SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

HELVÉCIAI SE. Bozsik program

HELVÉCIAI SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: HELVÉCIAI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: HELVÉCIAI SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Petőfi SE. Egyéb Up. Pammer István

Petőfi SE. Egyéb Up. Pammer István 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportegyesület Vasszécseny A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőfi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MÓRAVÁROSI KINIZSI HÚSOS SPORTKÖR EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: MKH SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

Csepregi SE. Egyéb Up

Csepregi SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Csepregi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Bugac KSE. Egyéb Up. Kovács György

Bugac KSE. Egyéb Up. Kovács György 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Bugac KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PEAC. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 1 0 0 1 2 0 0 5 1 0 6 0. Bankszámlaszám: Dr. Ács Pongrác. elnök. Cziráki Tamás

PEAC. Nem jogosult. Adószám: -- 1 1 7 3 1 0 0 1 2 0 0 5 1 0 6 0. Bankszámlaszám: Dr. Ács Pongrác. elnök. Cziráki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Egyetemi Atlétikai Club Labdarúgó Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve: PEAC 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

Újkígyós FC. - nincs -

Újkígyós FC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újkígyósi Futball Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Újkígyós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 114

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás.

SzTK Futball Kft. Adószám: 2 4 2 4 6 5 6 7-2 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 2 2 5 2-2 0 0 7 4 0 0 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Potoczki Tamás. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SzTK Futball Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: SzTK Futball Kft. 2 Gazdálkodási formakód: 113 Áfa

Részletesebben

Egyéb Up. Vörös Dániel

Egyéb Up. Vörös Dániel 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Városföldi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Városföldi Sport Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Kiss Ferenc. Kuratórium Elnöke. Kiss Ferenc

Kiss Ferenc. Kuratórium Elnöke. Kiss Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Foci Suli Közhasznú Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: Foci Suli Alapítvány 2 Gazdálkodási formakód: 569 Áfa levonásra

Részletesebben

Bozsik program. elnök. Jagodits Romeo

Bozsik program. elnök. Jagodits Romeo 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vasi Foci Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Vasi Foci Akadémia SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Fc Zirc. Egyéb Up. Nagy Krisztián

Fc Zirc. Egyéb Up. Nagy Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fc Zirc 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Répcevölgye SK. - nincs -

Répcevölgye SK. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Répcevölgye Sportkör Bő-Chernellházadamonya-Gór-Mesterháza A kérelmező szervezet rövidített neve: Répcevölgye SK 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Bozsik program. Palotai Pál. Palotai Pál

Bozsik program. Palotai Pál. Palotai Pál 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferihegy Sportakadémia 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

CSONGRÁD TSE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 4 6 8 9 5 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 2 0 0 0 4 8-1 0 0 2 9 1 8 7 - Kiss István. elnök.

CSONGRÁD TSE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 4 6 8 9 5 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 2 0 0 0 4 8-1 0 0 2 9 1 8 7 - Kiss István. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSONGRÁDI-TISZAPART SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: CSONGRÁD TSE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a

Részletesebben

Egyéb Up. Szabó Mihály

Egyéb Up. Szabó Mihály 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jakabszállás Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Jakabszállás Községi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Bajánsenye SE. Egyéb Up

Bajánsenye SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Bajánsenye SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

Akasztó FC. - nincs -

Akasztó FC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Akasztó Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Akasztó FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Verpelét SE. Egyéb Up

Verpelét SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Verpelét Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Verpelét SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Tokaj FC. Adószám: 1 8 4 0 9 9 2 3-1 - 0 5. Bankszámlaszám: 5 6 1 0 0 0 1 7-1 5 1 0 0 3 4 0-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 9 1 0 Tokaj. Posta György Elnök

Tokaj FC. Adószám: 1 8 4 0 9 9 2 3-1 - 0 5. Bankszámlaszám: 5 6 1 0 0 0 1 7-1 5 1 0 0 3 4 0-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 9 1 0 Tokaj. Posta György Elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Tokaj FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Andornaktálya SE. Nem jogosult. Adószám: -- 6 2 8 0 0 2 2 8 1 1 0 2 0 9 6 1. Bankszámlaszám: Tuza László. Egyesületi elnök.

Andornaktálya SE. Nem jogosult. Adószám: -- 6 2 8 0 0 2 2 8 1 1 0 2 0 9 6 1. Bankszámlaszám: Tuza László. Egyesületi elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Andornaktálya Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Andornaktálya SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PASE. Adószám: 1 9 9 0 0 4 9 6-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 8 1 0-5 0 5 2 6 5 5 4-5 2 5 4 1 0 0 3. Karika Rudolf.

PASE. Adószám: 1 9 9 0 0 4 9 6-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 8 1 0-5 0 5 2 6 5 5 4-5 2 5 4 1 0 0 3. Karika Rudolf. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sport Klub Ajka-Padragkút Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: PASE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

NB I UP. Tóth Miklós. Tóth Miklós

NB I UP. Tóth Miklós. Tóth Miklós Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Haladás Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben