KSE. Adószám: Bankszámlaszám: Kovács Tamás Elnök. Kovács Tamás. Létesítmény üzemeltetője

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KSE. Adószám: Bankszámlaszám: 5 0 4 0 0 1 6 8-1 6 0 2 7 7 1 2 - Kovács Tamás Elnök. Kovács Tamás. Létesítmény üzemeltetője"

Átírás

1 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz Érkezett : 1 1. A KÉRELMEZ Ő ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KSE Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban Nem jogosult igényelt költségek tekintetében Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Kozármisleny (út, utca) Pécsi út (házszám). A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Kozármisleny (út, utca) Pf (házszám) - Telefon: Fax: Hivatalos honlap: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Kovács Tamás Elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Kovács Tamás cím: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Kozármisleny Sportcsarnok Kozármisleny Város ÖnkormányzataKozármisleny Város Önkormányzata8 felkészülés és versenyeztetés Felsőszentmártoni SportcsarnokFelsőszentmárton Önkormányzata Felsőszentmárton Önkormányzata Szentlőrinci Sportcsarnok Kodály Zoltán Gimnázium Sportcsarnoka Pécs Város Önkormányzata Gandhi Gimnázium SportcsarnokaGandhi Alapítvány Simonyi Szakközépiskola PécsPécs Város Önkormányzata Szentlőrinc Város Önkormányzata Szentlőrinc Város Önkormányzat Klebersberg Gandhi Gimnázium Klebersberg Bólyi Általános Iskola Bóly Város Önkormányzata Bólyi Általános Iskola Hercegszántói Általános IskolaHercegszántó Község ÖnkormányzataHercegszántó Község Önkormányzat 3 Miroszláv Krlezsá GimnáziumHorvát Orstágos Önkormányzat A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): Horvát Országos Önkormányzat felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés A kérelmez ő szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működ ő közhasznú alapítvánnyal, vagy okt intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Győri AUDI ETO KC Győr Utánpótlás nevelő együttműködés 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 11, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 59, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyete versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmez ő 20. / évi gazdálkodásának és 201 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: MFt MFt MFt MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt 0 MFt MFt MFt MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt MFt Egyéb tájékoztató jelleg ű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt MFt MFt MFt MFt MFt

3 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmez ő szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb egymást követ ő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). A sportszervezet sportfejlesztési programja a 201 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Kozármisleny Sportegyesület jelenleg Baranya megye legnagyobb női kézilabdázó létszámával rendelkező egyesülete. NB I/B felnőtt, junior, OSB, NB II felnőtt, junior és NB III (Baranya bajnokságokban mellett az ERIMA kiemelt bajnokság minden korosztályában (U1, U, U10, U9) versenyeztettünk csapatot. és U7-ben pedig az ERIMA gyermekbajnokság régiójába szerepeltettük csapatainkat. Mérkőzéseinket és versenyeinket a kozármislenyi Sportcsarnokban tartjuk. A sportcsarnok mellett rendszeresen igénybe vesszük a csarnok mellett találha sportcentrumot (atlétikai edzésekre), illetve a csarnokban található konditermet. Az idei évben a megnövekedett létszám miatt már Pécsen is igénybe vettünk edzéshelyszínt (Gandhi G Rendelkezünk saját szertárral, öltözővel, raktárral. Egyesületünknek jelenleg 96 utánpótláskorú sportoló mellett 2 felnőtt játékosa van. Egyesületünk szakmai együttműködést kötött a AUDI ETO KC-val, melynek lényege, hogy az ETO szakmai segítséget nyújt a minél színvonalasabb utánpótlás képzéshez. Az együttműködés eredményeként az első toborzónkra 32 jele meg, akik közül 30 fő felvételt nyert a 201/2015-ben indítandó kézisulinkba. Jelen adatok alapján elmondhatjuk, hogy komoly jövő előtt áll egyesületünk, hiszen megfelelő létszámú és eredményes utánpótlásbázissal rendelkezünk, akik helyi illetve térségi illetékességűek, kötődésűek. A kitűzött szakmai szempontjainknak és az MKSZ stratégiai iránymutatásai megfelelően utánpótlás nevelés biztosítja a felnőtt csapat folyamatos feltöltésé előrelépését. Az egyesület kiemelt célja a térség kézilabda sportot kedvelő fiataljainak versenysporthoz keretet biztosítani, továbbá a település lakosságának, különösen az ifjúságnak a szabadidős tevékenységhez, sporttevékenységhez hátteret biztosítani, valamint a tervszerű utánpótlás nevelés. Cél a fiatalok testkultúrájának fejlesztése, az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat, egészséges életmód megismertetés, ennek érdekében felvilágosító tevékenységek fol Az egyesület kiemelt célja, hogy ne csak a település, hanem az egész térség részére keretet biztosítson a versenysporthoz. Térségi szintű céljainkat egyrészt az motiválja, hogy Barany Pécs közeli a mi egyesületünknél látható tervszerű, tudatos utánpótlás nevelés, másrészt pedig az, hogy a legtöbb kistelepülés nem engedheti meg magának, hogy kézilabda oktatást t elsősorban infrastrukturális hiányosságaik miatt. A tehetséges fiatalok bevonása érdekében nemcsak az egyesület székhely településén (Kozármisleny), hanem a környező településeken is toborzást folytattunk. ennek érdekében meg az adott település általános iskoláinak igazgatóit/tagintézmény vezetőit, valamint testnevelő tanárait. A toborzás keretében bemutattuk egyesületünket, csapatainkat. Bemutattuk edzésrendszerünket, és a versenysportban való részvétel lehetőségét, feltételeit. A toborzás eredményeként ben 6!!! új helyszínen kezdjük meg a 8 évesek képzését. (Felsőszentmárton, Szentlőrinc, Pécs (2 helyszín), Bóly, Hercegszántó). Egyesületünk szék működő utánpótlás csapataink létszáma 10 és 15 éves korosztályban 30 fővel fog nőni! A bázis szélesítést szakmai igazgató és igazgató helyettes fogja segíteni, aki feladata az újonnan induló csoportok edzőinek segítése, szakmai felkészítése. A gyerekek figyelése, képzés egészséges életmódra nevelés, a testkultúra ápolása. A sport-utánpótlás nevelés napjainkban a sport-szakmai célokon túl az ifjúság széles rétegére ható személyiség formáló funkciója miatt - fontos eszköz az egészséges életmód kialakítá valamint a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében. Ennek megfelelően az utánpótlás nevelés keretében a sport-szakmai célon túl, célként tűztük ki a gyermekek és a fiatalok, egészséges, erkölcsös életre nevelését. Álláspontunk szerint fontos, hogy az egészséges életmódra nevelés ne csupán a biológia- és osztályfőnöki órákon jelenjen meg. Ennek érdekében edzéseken rövid megbeszéléseket tartunk az egészséges életmód témakörben (mozgás fontossága, kézmosás fontossága,betegségek, szenvedély betegségek megis stb.) A már korábban is működő felnőtt és junior csapaton túl 2007-től folyamatosan indítunk újabb és újabb korosztályos csapatokat. Utánpótlás csapataink a kötelező NB I/B-s junior és serdülő bajnokság mellett a gyermekbajnokság összes korosztályában a kiemelt bajnokságban szerepelünk (Ezt 5 egyesület mondha magáról összesen országosan). Minden utánpótlás sportolónknak biztosítunk edzőtáborozási lehetőséget. Nyaranta napközis kézilabda táborokat szervezünk. Utánpótlás sportolónk a es évben 31 vagy 1-es képzési rendszerben vettek részt, melynek lényege, hogy a délutáni 3- edzés mellett heti 1 szakági testnevelés órán az egye edzői tartanak kézilabda képzést,a mely elsősorban annak köszönhető, hogy a Janikovszky Éva általános iskolával nagyon szoros együttműködésben vagyunk. 201 őszétől 5-6. évfolyamnál bevezetésre kerül a 3-as rendszer. Lényege, hogy a délutáni edzést, délelőtt 1-1 úszás, mozgáskoordináció fejlesztő és egyéni képzés edzés egészíti k testnevelés órák terhére. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése ös bajnoki szezonban nem tervezünk ingatlancélú beruházást. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt időtartama: A projekt kezdő időpontja: A projekt záró időpontja: Edzőtábor: Toborzó, igazolás, nevezés: Bajnokságban való részvétel: Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon való részvétel Edzőmérkőzések szervezése,részvétel Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések Kapcsolattartás az iskolákkal, új képzési helyszínekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési pro közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Általános célkitűzések és ezek elérése: A Kozármisleny Sportegyesület fontos célkitűzése, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a kézilabda a "Nemzeti Sportág státuszát" elérje. Az egyesület térségi szinten növelni akarja a kézilab mindennapos művelését, elterjedését. Az egyesület regisztrált sportolóinak számát (2013-as 80 fős célkitűzését) - ide értve a nem versenyszerűen sportolókat is - meg kívánja duplázni (MKSZ stratégia 2.1.1) Az egyesület általános célkitűzéseit a helyi kézilabdasport megfelelő, többirányú kommunikációjával, a társég általános iskoláinak bevonásával, a szabadidősportokat és a testmozgást célirányos megkeresésével próbálja elérni. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok és azok megvalósítása: Cél Kozármisleny és térsége utánpótlásbázisa létszámának folyamatos növelése. Ezt a térség településeinek összefogásával kívánjuk megvalósítani. Tekintettel arra, hogy a környéken kézilabda egyik egyesületnél sincs magas fokon szervezve, a Kozármisleny Sportegyesület igen fontos szerepet tölthet be a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való neve biztosításában, a sport és ezen belül a kézilabdázás, mint kohéziós erő segítségével. Fontos tehát, hogy az edzőkkel és a testnevelő tanárokkal karöltve minél több gyermeket tudjunk i az egyesületbe. (MKSZ stratégia )

4 Az egyesület fenti céljához szervesen kapcsolódik a megfelelő képesítéssel rendelkező sportszakemberek megnyerése (MKSZ stratégia 2.2.) Fontos lépés, hogy iskolás korban minél több gyermeket sikerüljön bevonnunk a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba. (MKSZ stratégia ) Ennek érdekében szoros kap tartunk fenn a környező általános iskolákkal és a térség testnevelő tanáraival. A térségi alapfokú oktatási intézményekben rendszeresen bemutatkozunk, népszerűsítjük a kézilabdaspo A kézilabdasport népszerűsítése és az üzleti élet bekapcsolódásának elérése kiemelt célunk. Ennek érdekében rendszeres résztvevői vagyunk a helyi fesztivál jellegű rendezvényeknek stratégia ) Az utánpótlás-nevelés területén iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba Kozármisleny és térségében. A tehetségek felismerése és kiválasztása, a kiemelkedő ad gyermekek látókörbe vonása érdekében az iskolai testnevelőkkel folyamatos kapcsolattartásra törekszünk. (MKSZ stratégia ) Kiemelt feladatunk helyi, területi iskolai versenyek szervezésének segítése szakmai és eszköz igény vonatkozásában (MKSZ stratégia ). Ennek érdekében már az előző támogatás időszakokban is jelentősen növeltük eszköz állományunkat. Célok a szabadidős kézilabda terén. Edzéseinket nem csak a versenysportot folytatóknak, hanem valamennyi kézilabdasportot kedvelőnek szabaddá tettük. Ezzel igyekszünk elérni, hogy a kézilabdázás része legyen miné felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, és tevékenységének (MKSZ stratégia 2.1..) A minőségi kézilabdázás közvetlen utánpótlását képező NB I/B, NB II-es bajnokságban résztvevő k számát kívánjuk emelni igazodva ezzel az MKSZ stratégia pontjában megfogalmazottakhoz. Célok a finanszírozás területén: A megfelelő finanszírozás érdekében folyamatosan új partnereket keresünk, a régi partnereinkkel a kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk. Célunk a meglévő partnerek kiszolgálásának javítása, folyamatos igazodás és megfelelés a követelményekhez, ezáltal hosszútávú kötődés és partnerkapcsolat kialakítása, elmélyítése (MKSZ stratégia ). Erősíteni kívánjuk az és a térségi önkormányzatok kapcsolatát. Jelenleg az egyesület Kozármisleny Város Önkormányzata támogatja, valamint több helyi és térségi vállalkozás állt az egyesület mögé, biztos anyagi feltételeket egyesületünk folyamatos fejlődéséhez. Sportlétesítményi elképzelések: Tekintettel arra, hogy egyesületünk a helyi városi sportcsarnokot használhatja, így ezen pontban a következő szezonban fejlesztésekre nincs szükség. Ugyanakkor a helyi sportcsarnok maximális kihasználtsága, és egyesületünk folyamatosan növekvő létszáma miatt szükségessé vált más edzéshelyszín bérlése is. ( MKSZ stratégia ). A megfelelő kommunikáció biztosítása. Fontosnak tartjuk a média jelenlét növelését. Mérkőzéseinkről felvétet készül, melyek a helyi televízióban leadásra kerülnek. Sportszerű játékunkkal igyekszünk elérni a kézilabda imázs növelését, a sportág valódi jelentőségének, népszerűségének tudatosítását a helyi közvéleményben. (MKSZ stratégia ). Az egyesület a televíziós megjelenéseken túl rendszeresen juttat híreket magáról a helyi lapokban, továbbá az aktuális információkat honlapján is feltűnteti. Büszkék vagyunk rá, hogy egyesületünk honlapja híressé vált frissességéről, gyors közlési folyamatáról. Ettől az évtől kezdve közösségi portálokon is megjelentünk. Sportegészségügy területe A sport utánpótlás-nevelés napjainkban a sport-szakmai célokon túl - az ifjúság széles rétegére ható személyiség formáló funkciója miatt - fontos eszköz az egészséges életmód kialakít valamint a szenvedélybetegségek megelőzésében. Ennek megfelelően az utánpótlás nevelés keretében a sport-szakmai célon túl, célként tűztük ki a gyermekek és a fiatalok egészséges, erkölcsös életre nevelését. Álláspontunk szerint fontos, hogy az egészséges életmódra nevelés ne csupán a biológia- és az osztályfőnöki órákon történjen meg. Ennek érdekében minden edzés végén rövid megbeszéléseket tartunk az egészséges életmód témakörében. A -ös támogatás keretében táplálék-kiegészítő vitaminokat kívánunk beszerezni sportolóink részére, valamint t alkalmaznánk masszőrt és idéntől orvost (MKSZ stratégia ). A korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása A tavalyi sportfejlesztési programunkat továbbfejlesztve a 101/15-ös évadban az alábbiak szerint valósítjuk meg: Megpróbálunk még több gyermeket és szabadidő sportot kedvelőt bevonni a kézilabdázásba. Oviprogramunkat továbbra is fenntartani kívánjuk, utánpótlás csapataink számát új helyszínekkel növelni szeretnénk! NBI/B-s junior játékosainkat az NBII-es felnőtt bajnokságban is versenyeztetnénk. Célunk tenni a baranyai kézilabda sport jövőjéért úgy, hogy a térségben felvállaljuk a leány kézilabda felkarolását! A környező településekkel, általános iskolákkal, testnevelő tanárokk szorosan együttműködve próbáljuk meg a térségi kézilabda jövőjét biztosítani. Ennek érdekében az eddigieknek megfelelően részt veszünk a környező települések gyermekeinek egész életmódra való nevelésében. A helyi szakemberekkel együtt ösztönözzük a fiatalokat a versenysport szeretetére, a tehetséges gyermekeknek lehetőséget biztosítunk a versenysportba részvételre. Az egyesület célja, hogy ne csak csapatokat, hanem közösségeket is létrehozzon. Ennek érdekében -ben is több barátságos mérkőzést, illetve teremkupák megrendezését terv ahol elsődleges cél nem a győzelem, hanem az együtt eltöltött idő, a sport szeretete és egymás megismerése. Az egyesület legfontosabb feladatai: - A versenysportban érintettek kiemelten az egyesület tagjainak érdekvédelme, érdekképviselete - A testnevelés és a kézilabda sportnak hatékony eszközökkel történő népszerűsítése, kapcsolatok kialakítása és fenntartása más, hazai és külföldi sportegyesületekkel. - Szolgáltatások nyújtása a tagoknak, és az egyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. - Felvilágosítás és véleményadás a sport és egyéb hatáskörbe tartozó ügyekben - Versenyzés, testedzés, szervezeti és működési feltételeinek segítése és biztosítása A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veend ő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatósága Jelen programunk megvalósítást és pénzügyi fenntarthatóságát ben több önkormányzat közös összefogásával tudjuk megvalósítani. (Kozármisleny, Felsőszentmárton, Szentlőr Bóly, Hercegszántó, Horvát Országos Önkormányzat.) Az önkormányzatok támogatásukról adtak tanúbizonyságot a "kézisulink" megvalósításához megkötött szándéknyilatkozattal. A projekt pénzügyi fenntarthatóságához ezen felül az alábbi tényezők biztosítják: - az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak - a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai - a projekt keretében beszerzett eszközök és szolgáltatások, amelyek hozzájárulnak az egyesület saját forrásainak optimalizálásához A projekt környezeti fenntarthatósága: - a környezeti hatásokat figyelembe vesszük a projekt teljes életciklusa alatt - a fejlesztések átláthatóságát biztosítjuk a nyilvánosság számára, - a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során - a legjobb elérhető technika, gyakorlat követésére, az anyag és energia igény minimalizálására törekszünk. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai, a várt előnyök és kockázatok megjelölése Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul. A környező települések női kézilabda terén Kozármislenyre kell, hogy figyeljenek. Sok érdeklődő és szurkoló érkezik a térségből mérkőzéseinkre, ez további gazdasági fejlődést is jelent település és az egyesület számára. A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakemberek foglalkoztatásával az egyesület el helyet vívhat ki az ország utánpótlás nevelő egyesületei közt. A felnőtt csapat a Pécs város, Kozármisleny város és annak vonzáskörzetében élő játékosokból áll ki (MKSZ stratégia megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a váll cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet (MKSZ stratégia ) Tekintettel a helyi támogatókra (Önkormányzat és a térség vállalkozói) a sikeres pályázat után a projektet sikeresen le tudjuk vezényelni, csak úgy mint az előző támogatási időszak sz programját. A támogatási pénzek szakszerű elköltése terén további kockázat kiküszöbölést jelent az a sajnálatos tény, hogy a térségben csak mi rendelkezünk komoly játékerőt képviselő kézilabda csapattal, sportcsarnokkal, így nem kell attól tartanunk, hogy az utánpótlás és a felnőtt csapatunk játékos nélkül marad, ami a kézilabda élet fenntarthatósága szempontjából létfontoss térségben. Ennek érdekében szélesítjük merítési bázisunkat is. A ös évben 6 új olyan helyszínen kezdjük meg a kézilabda oktatást, ahol vagy nem volt vagy csak nagyon régen. Terveink s jelenlegi 0 fős állományunkat 260 főre emeljük, zömében U10 alatti játékosokkal. A pályázat megvalósulásával a kézilabdának köszönhetően a térségben szoros együttműködések alakulnak ki, az iskolák, egyesületek, önkormányzatok és gazdasági szereplők között.

5 Kockázatok: Általános kockázatok: - Környezeti kockázatok - folyamatokkal kapcsolatos kockázatok - működési -, felhatalmazási-,információ feldolgozási-,integritási-,pénzügyi kockázat Pénzügyi kockázat - kétszeres vagy téves kifizetések - banki átutalások megbízási hibái - számlák tartalmi hibái - nem jogosult költségek elszámolása - nem megfelelő költségkalkuláció - likviditási problémák Határidőben rejlő kockázatok - határidők túllépése - határidők túllépése miatt szerződés módosítás kezdeményezésének elmulasztása Dokumentumok megőrzésével kapcsolatos kockázatok - dokumentumok hiánya - pénzügyi elszámolás dokumentációjának hiánya - adategyezőség hiánya - hamis adatokat tartalmazó dokumentumok - megőrzési idő betartása. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

6 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz Személyi jelleg ű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltend ő ki) 5 (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetend ő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak Név Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás módja Bruttó 6 juttatás (Ft/hó) MunkáltatóiÉvadra jutó járulékok ráfordítás (Ft/hó) összesen (Ft) Kovács Tamás Vollár Jenő ügyvezető elnök csapatmenedzser nem releváns nem releváns Igen EKHO Igen EKHO Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 201. és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Kovács Tamás Vollár Jenő Ezt a munkakört eddig társadalmi munkában végezte el az érintett személy. A létszám növekedése miatt megnövekedett feladatok ellátására a munkakört a jövőben határozott idejű megbízási szerződéssel látja el az érintett. Az egyesület től igen széles belföldi és külföldi alapokra kívánja helyezni működését, melyben az újonnan létrehozzott munkakörben dolgozó személy legfőbb feladata a csapatoknál dolgozó és sportoló személyek napi szintű menedzselése mellett a folyamatos új tehetséges fiatalok felkutatása, egyesületünkhöz irányítása lesz. 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.) kell feltüntetni.

7 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz 78 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a kö táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés Menny. egység Menny. Egységár Összeg Kategória Busz 19 db Ft Ft Személyszállítási eszközök Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irán eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 201. és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási Tárgyi eszköz 9 időszak Kategória beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, Beruházás, felújításüzembe felújítás tervezett tervezett helyezés kezdete befejezése tervezett időpontja Tervezett beruházási, U.f. E.k. felújítási érték (Ft) 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyúj is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C () ea) eb) és ec) pontja szerint Nem

8 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz 11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (f ő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U9 U10 U11 U U13 U1 Serdülő Ifjúsági Junior Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint

9 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kézilabda cipő db Ft Ft Sportfelszerelés zokni pár Ft Ft Sportfelszerelés bemelegítő jogging db Ft Ft Sportfelszerelés gálamelegítő db Ft Ft Sportfelszerelés labda db Ft Ft Sporteszköz labda db Ft Ft Sporteszköz kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés szabadidőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés kapusmez db Ft Ft Sportfelszerelés labdazsák db Ft Ft Sporteszköz wax db Ft Ft Sporteszköz sport bólya db Ft Ft Sporteszköz kulacs (1L) db Ft Ft Sportfelszerelés fitness labda db Ft Ft Sporteszköz 3 gumiszalagok db 700 Ft Ft Sporteszköz medicinlabda db Ft Ft Sporteszköz TRX db Ft Ft Sporteszköz Air Body db Ft Ft Sporteszköz 8 Dyner párna db Ft Ft Sporteszköz koordinációs létra db Ft Ft Sporteszköz teljesítménydiagnosztikai felmérés db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok bemelegítő krém db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Fagyasztó spray db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok géz db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok hűtőtáska (6L-15L) db 000 Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok jégtömlő db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok masszázskrém db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok orvosi táska felszerelve db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok 3 Tape BSN cm db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Tape BSN 5 cm db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok tape ragasztó spray db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra)Igénybevétel (órahónapok száma az / hó) évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség U13 Kozármisleny Sportcsarnok Ft Ft Felsőszentmártoni Sportcsarnok Ft Ft Szentlőrinci Sportcsarnok Ft Ft Simonyi szakközép iskola tornaterme Pécs Ft Ft

10 Junior Serdülő Gandhi Gimnázium Pécs Ft Ft Bólyi Általános Iskola Ft Ft Hercegszántői iskola tornaterme Ft Ft Kodály Zoltán Gimnázium Sportcsarnok Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatásmunkáltatói Évadra jutó ráfordítás (Ft/hó) járulékok (Ft/hó) összesen (Ft) Kovács Tamás Vollár Dávid Vártok Ákos Mato Matijevics Székely Katalin Kovács Enikő Somlai Viktória Füzesi Rita Vojkovics Gyula Danyi Máté Bakonyiné Sütő Diána Pálmai Viktória Vártok Ákosné Horváth Petra Sovány Tiborné Gál Géza edző Nem EKHO sportmunkatárs Igen Normál UP/szakmai igazgató Igen Normál UP/szakmai ig helyettes Igen Normál edző Nem Normál edző Igen Normál edző Nem EKHO edző Igen Normál edző Igen Normál edző Igen Normál edző Nem EKHO edző Igen Normál edző Igen Normál edző Igen Normál edző Igen EKHO edző Igen EKHO Császár Alexandra edző Igen EKHO Kovácsné Bareith Judit Réb László Dr.Váncsondy József edző Igen Normál technikai vezető Nem EKHO sportorvos Igen EKHO ? masszőr Nem EKHO Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz Fogl. kor. 2 U10 Kovács Tamás B Vollár Dávid nem releváns U7 U9 U10 U11 U U13 U1 Serdülő Ifjúsági Junior

11 Vártok Ákos nem releváns Mato Matijevics nem releváns U7 U9 U10 U11 U U13 U1 Serdülő Ifjúsági Junior U7 U9 U10 U11 U U13 U1 Serdülő Ifjúsági Junior Székely Katalin Kovács Enikő C C Junior Junior U13 Somlai Viktória C U13 Füzesi Rita C U11 Vojkovics Gyula C U11 Danyi Máté C U9 Bakonyiné Sütő Diána C Pálmai Viktória C Vártok Ákosné D Horváth Petra D Sovány Tiborné C U9 Gál Géza C Császár Alexandra D U7 Kovácsné Bareith Judit C

12 Réb László Dr.Váncsondy József nem releváns nem releváns? nem releváns U7 U9 U10 U11 U U13 U1 Serdülő Ifjúsági Junior U7 U9 U10 U11 U U13 U1 Serdülő Ifjúsági Junior U7 U9 U10 U11 U U13 U1 Serdülő Ifjúsági Junior Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 201. és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

13 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz 1A kérelmez ő által szervezett képzések költségei ÉvadKépzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők Egyéb folyó várható utazási és szállás költségek költségei (Ft) (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben Összesen résztvevők személyes költségei (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 201. és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöl idő levonása után

14 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős vállalkozás az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során, együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az elszámolásban szakértői együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el.szakértői munka keretében részt vesz a következő tevékenységekben: részvétel és koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében, részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken, projekt előrehaladási jelentés (ek) elkészítésében való közreműködés, részvétel a program megvalósításában, részvétel az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában.a vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-as. Személyi jellegű Maximum közrem. díj Ft Ft A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős vállalkozás az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során, együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az elszámolásban szakértői együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el.szakértői munka keretében részt vesz a következő tevékenységekben: részvétel és koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében, részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken, projekt előrehaladási jelentés (ek) elkészítésében való közreműködés, részvétel a program megvalósításában, részvétel az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában.a vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-as Ṫárgyi jellegű A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős vállalkozás az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során, együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában, az elszámolásban szakértői együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el.szakértői munka keretében részt vesz a következő tevékenységekben: részvétel és koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében, részvétel egyeztető projektmegbeszéléseken, projekt előrehaladási jelentés (ek) elkészítésében való közreműködés, részvétel a program megvalósításában, részvétel az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettség teljesítésében, közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában.a vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-as. Utánpótlás nevelés Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrz ő szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előz ő pontban jelölt kötelez ő díjjal növelt érték) Jogcím -ös bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft

15 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásá támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, tov közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 200. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóv szíveskedjenek. Kelt: Kozármisleny (helység), 201 (év) 0 (hó) 30 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

16 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz Alulírott Kovács Tamás, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 1. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Kozármisleny (helység), 201 (év) 0 (hó) 30 (nap)

17 Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

18 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok Kelt: Kozármisleny (helység), 201 (év) 0 (hó) 30 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

19 Ügyiratszám : be/sfp-2031/201/mksz Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma fő Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók számafő Egyéb indikátor: fő fő fő Ft db m % % % % % 0.0 % % % % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: EREDMÉNY INDIKÁTOROK U7 U9 U10 U11 U U13 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő országos gyermek bajnokság 0.0 % országos gyermek bajnokság % országos gyermek bajnokság % országos gyermek bajnokság % országos gyermekbajnokság % országos gyermekbajnokság % 5 országos gyermekbajnokság % Serdülő Fő OSB % Junior Fő Junior bajnokság NB I/B NB II % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos eredményesség változása: HATÁS INDIKÁTOROK U7 U9 U10 U11 U U13 Nézőszám Egyéb indikátor: helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés Fő 0.0 % % % % % % % % OSB NB I/B Junior NB II Junior helyezés helyezés helyezés % % %

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1 / 5 2013.05.05. 17:37

1 / 5 2013.05.05. 17:37 1 / 5 2013.05.05. 17:37 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE 3

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím:

Csátesz se. Ábel György. Elnök E-mail cím: Ábel György E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csávolyi Természetjáró és Szabadidősport Egyesület Csátesz se 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tigrisek Csongrádi Utánpótlás Kézilabda Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tigrisek SC 2Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: FKSC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / 11 2014.12.18. 10:42

1 / 11 2014.12.18. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Universitas Sport Club Szeged USC Szeged 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

Kovács Gábor elnök. Kovács Gábor

Kovács Gábor elnök. Kovács Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület Sárréti Gyöngyhalász GYSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Zsombó SE. Mihálffy Zsolt. Telefon: 06-30-626-6855. Mihálffy Zsolt E-mail cím:

Zsombó SE. Mihálffy Zsolt. Telefon: 06-30-626-6855. Mihálffy Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Zsombo Sport Egyesület Zsombó SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BLKSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Abaújkér KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti

Részletesebben

Környei SE. Győző Csaba. elnök E-mail cím: Váradi Csaba E-mail cím:

Környei SE. Győző Csaba. elnök E-mail cím: Váradi Csaba E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Környei Sportegyesület Környei SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Használat célja. felkészülés és versenyeztetés. felkészülés

Használat célja. felkészülés és versenyeztetés. felkészülés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsaba DKSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

Gruber Andrea. elnök E-mail cím: Cziráki Tamás E-mail cím:

Gruber Andrea. elnök E-mail cím: Cziráki Tamás E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Miklós KC. Haspel András. elnök E-mail cím: Haspel András E-mail cím:

Miklós KC. Haspel András. elnök E-mail cím: Haspel András E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: MIKLÓS Kézilabda Club Miklós KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: CSUKA 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1 of 10 2014.11.10. 12:56

1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 of 10 2014.11.10. 12:56 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

ASE. Vörösmarty Mihály. elnök E-mail cím: Csuhaj Ernő E-mail cím:

ASE. Vörösmarty Mihály. elnök E-mail cím: Csuhaj Ernő E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Alsóörsi Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 19 2013.11.22. 12:07 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tigris Kosárlabda Klub Tigrisek 3 A szakszövetség

Részletesebben

elnök Cziráki Tamás Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

elnök Cziráki Tamás Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Esztergomi Kézilabda Utánpótlás Sportegyesület Esztergomi Kézilabda Utánpótlás Sportegyesület

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORTKLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSORVÁSI SK 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Klub

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Klub 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csurgói Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: CSKK 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

1 / 17 2012.06.12. 14:03

1 / 17 2012.06.12. 14:03 1 / 17 2012.06.12. 14:03 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kántor Anikó Sportegyesület KASE 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 10 2014.04.27. 12:37 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola Tini Diáksport Egyesülete TINI DSE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

JUHÁSZ KÁROLY. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

JUHÁSZ KÁROLY. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GERLAI SPORTEGYESÜLET GERLAI SPORTEGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

1 / 14 2013.10.15. 11:43 1 Ügyiratszám : 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Várda Sport Egyesület Kisvárda 2 Gazdálkodási formakód: A kérelmező jogállása

Részletesebben

1 / 18 2013.04.29. 14:33

1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 / 18 2013.04.29. 14:33 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Újszilvás Központi Sport Egyesület Újszilvás KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 18 2012.08.28. 13:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Miskolci Jegesmedve Sportszervező Korlátolt

Részletesebben

Tarján KSE. Straubinger András. elnök. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Tarján KSE. Straubinger András. elnök. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Községi Sportegyesület Tarján Tarján KSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécselyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Pécselyi SE Gazdálkodási formakód

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2012.11.07. 15:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton FC

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Tóvárosi Általános Iskola TINI Diáksport Egyesület TINI DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető cím: Zöldi Ferenc cím:

Motaxautó NKK. Zöldi Ferenc. Csapatvezető  cím: Zöldi Ferenc  cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Motax Autó Női Kézilabda Klub Motaxautó NKK. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 322 Megye

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője

TÚRKEVEI VSE TVSE. Adószám: 1 9 8 6 6 9 8 7-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 1 0 7-2 0 0 1 0 3 3 1-0 0 0 0 0 0 0 0. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: TÚRKEVEI VSE TVSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 13:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jégkert Sportegyesület Jégkert SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Tapolca VSE. - nincs -

Tapolca VSE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tapolca Városi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tapolca VSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-1176/2013 Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633

Ügyiratszám: be/sfp-1176/2013 Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633 Iktatószám: ki/jh01-1176/2013 Bácsbasket Korlátolt Felelősségü Társaság Ügyiratszám: be/sfp-1176/2013 Pécs Ügyintéző: Szabari János Hajnóczy ut 4. E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 7633 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

be/sfphpm01-03461/2015/mksz

be/sfphpm01-03461/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőkeresztes Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mezőkeresztes VSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET GÖDÖLLŐI BOCSKAI SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: 3

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB

Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Ügyiratszám : be/sfphp01-0043/2013 - SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra 25 000 Ft Jogcímek Támogatás

Részletesebben

be/sfp-05061/2015/mkosz

be/sfp-05061/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hernádi Szakmai Továbbképző és Sportegyesület Kosárlabda szakosztálya A kérelmező szervezet rövidített neve HSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06311/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06311/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-03481/2015/mksz

be/sfphpm01-03481/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Női Kézilabda Klub Balmazújváros A kérelmező szervezet rövidített neve NKK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/9 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyömrő Városi Sportklub Gyömrő VSK 2 Gazdálkodási formakód: 322 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03447/2015/mksz

be/sfphpm01-03447/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Félegyházi Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve FKSC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online.

Vági Sportegyesület Vági SE. Vág. Templom u. www.vag.hu 96533-008. Vág. Templom u. Riba Lajos elnök 303143205. vagonkormanyzat@t-online. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

SKUSE HELL HENRIETTA. Forgó Erzsébet. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

SKUSE HELL HENRIETTA. Forgó Erzsébet. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: SOLTVADKERTI KÉZISULI UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET SKUSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság DVSC Kézilabda KFT 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: X Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 9 3-1 1 0 5 0 2 1 2-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: X Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 9 3-1 1 0 5 0 2 1 2-0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nebuló Futball Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nebuló Futball Sportegyesület

Részletesebben

be/sfphpm01-03164/2015/mksz

be/sfphpm01-03164/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Úrkúti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Úrkút SK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/admin?todo=show... / 20 2014.12.16. 9:39 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület KLKS 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

ZSE. Utánpótlás típusa: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zagyvaszántói Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: ZSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

Sontra László elnök. Sontra László

Sontra László elnök. Sontra László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Sárospataki Rákóczi DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE03068/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE03068/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Szekszárdi Sportközpont

Részletesebben

be/sfphpm02-03179/2015/mksz

be/sfphpm02-03179/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abonyi Kézilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve ABonyi Kézilabda Klub Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI/B Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: CSKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal, 11 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi

Részletesebben

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím:

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

KHTK. Dr. Sulyok Miklós. elnök E-mail cím: Árvai Zoltán E-mail cím:

KHTK. Dr. Sulyok Miklós. elnök E-mail cím: Árvai Zoltán E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:46 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Egri Vitézek Hockey Club EVHC 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 18 2014.10.03. 10:50

1 / 18 2014.10.03. 10:50 1 / 18 2014.10.03. 10:50 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szeghalmi Női kézilabda Gyermek ifjúsági és Szabadidősport Egyesület

Részletesebben

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.globalsoftware.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 19 2013.04.30. 13:52 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület Óbudai KS Se 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Horváth Ferencné elnök. Dr. Jakab Zsolt

Horváth Ferencné elnök. Dr. Jakab Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SOLTVADKERTI KÉZIS A kérelmező szervezet rövidített neve: SKUSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Dr. Molnár Sándor Ügyvezető elnök. Tóth Tamara

Dr. Molnár Sándor Ügyvezető elnök. Tóth Tamara 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: i Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: i FC 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 835 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfp-3026/2015/mksz

be/sfp-3026/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MIKLÓS KÉZILABDA CLUB A kérelmező szervezet rövidített neve MIKLÓS KC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfphpm01-03051/2015/mksz

be/sfphpm01-03051/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dorogi Egyetértés Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dorogi ESE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Mosonszolnok S.E. elnök. Winkler Péter. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Mosonszolnok S.E. elnök. Winkler Péter. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mosonszolnoki Sportegyesület Mosonszolnok S.E. 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

be/sfphpm02-03106/2015/mksz

be/sfphpm02-03106/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoródi Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve MKS Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

be/sfp-3419/2015/mksz

be/sfp-3419/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Móri Kézilabda Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Móri Káézilabda Sport Club Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-03489/2015/mksz

be/sfphpm01-03489/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező szervezet rövidített neve Lipót SE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Gyermekbajnokság Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

BMSE. Bene Gyula. egyesületi elnök cím: Hajdú Miklós cím:

BMSE. Bene Gyula. egyesületi elnök  cím: Hajdú Miklós  cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Berettyó Munkás Sportegyesület BMSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

TÚRKEVEI VSE TVSE ELNÖK. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

TÚRKEVEI VSE TVSE ELNÖK. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: TÚRKEVEI VSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 114 NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

GYFKKA. Sej László. elnök E-mail cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

GYFKKA. Sej László. elnök E-mail cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány GYFKKA 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Kalla Lea Zita elnök. Cziráki Tamás

Kalla Lea Zita elnök. Cziráki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Részletesebben

Török Róbert elnök. Urbán Marianna

Török Róbert elnök. Urbán Marianna 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőfi Diáksport Egyesület Petőfi DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 001 Erima bajnokság

Részletesebben

1 / 19 2013.10.28. 21:38

1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 / 19 2013.10.28. 21:38 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Balmaz Utánpótlás Kézilabda Egyesület BUKE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap:

Utánpótlás típusa: Sportszervezet. Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: Honlap: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Telki Focisuli Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Telki Focisuli Nonprofit Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3. Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1

Részletesebben

1 / 10 2013.06.27. 16:43

1 / 10 2013.06.27. 16:43 1 / 10 2013.06.27. 16:43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület Csákánydoroszlói

Részletesebben

DUSE. Adószám: 1 8 2 9 1 5 9 9-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 2 7 2-1 1 1 3 4 7 7 2 - NAGY ZSOLT ELNÖK NAGY ZSOLT. Létesítmény üzemeltetője

DUSE. Adószám: 1 8 2 9 1 5 9 9-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 2 7 2-1 1 1 3 4 7 7 2 - NAGY ZSOLT ELNÖK NAGY ZSOLT. Létesítmény üzemeltetője 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DÖMSÖDI UTÁNPÓTLÁS SPORT EGYESÜLET 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima bajnokság

Részletesebben

be/sfphpm01-03075/2015/mksz

be/sfphpm01-03075/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Füredi Kézilabdasport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Füredi KSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében. 2Gazdálkodási formakód: 549

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében. 2Gazdálkodási formakód: 549 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CEVASPORT KFT A kérelmező szervezet rövidített neve: CEVASPORT KFT 2Gazdálkodási formakód: 549 3Tagsági azonosítószám 3765 Áfa levonásra

Részletesebben

Hamar István elnök. Balogh Jánosné

Hamar István elnök. Balogh Jánosné 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Városi Sportkör Tököl Egyesület Városi Sportkör Tököl Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

be/sfphpm01-03314/2015/mksz

be/sfphpm01-03314/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület Gazdálkodási

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE A kérelmező szervezet rövidített neve: Székelyhidi Utánpótláskorú Labdarúgók Képző SE

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1451 Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-03017/2015/mksz

be/sfphpm01-03017/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Budapesti Honvéd Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BHSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben