NB II UP. Dr. Kovács Mihály. Elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NB II UP. Dr. Kovács Mihály. Elnök"

Átírás

1 Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 92 Előre Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: 92 Előre SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 52 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 2240 TAO tv a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB II-es felnőtt Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Utánpótlás típusa: NB II UP Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) Kórház utca (út, utca) Telefon: Honlap: (helység) (házszám) 6. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) Kórház utca (út, utca) (helység) (házszám) 6. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Dr. Kovács Mihály Elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Belanka Csaba István cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája UFC 5600 Illésházi u. 4. közös utánpótlás képzési bázis kialakítása működtetése. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 3, Rt. e se té n: 4, spo rte gye süle t e se té n: 52, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2. A kérelmező 202. / 203. évi gazdálkodásának és 204 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 86 MFt MFt 25.9 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 35 MFt MFt 0 MFt 28 MFt MFt 86 MFt 0 MFt.2 MFt 0 MFt 249 MFt MFt.9 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 28 MFt MFt 57 MFt 30 MFt 0 MFt 0 MFt 5 MFt 3.27 MFt 6.8 MFt 0 MFt MFt 35.3 MFt 0 MFt 8.55 MFt 2.8 MFt 73 MFt 30.5 MFt.9 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 36 MFt 30.5 MFt.9 MFt MFt 0 MFt 0 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-545/204/mlsz 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása 92 Előre Sportegyesület nyarán egy átalakulást követően jött létre. Az egyesület elődje az Előre Spartacus mindig is, Békés megye vezető klubja volt. A négy évvel ezelőtt felállt új elnökség vezetésével a klub célul tűzte ki maga elé a tiszta, rendezett, átlátható viszonyok megteremtését, az eredményesebb szereplés (és nézőszám növelés) elérését, valamint a széles bázison nyugvó sikeres utánpótlás felépítését, amely az első csapat számár évről-évre 2-5 fiatal kinevelését biztosítja. Az SE-ben kizárólag az utánpótlás csapatok működtetése, felkészítése, versenyeztetése folyik, a felnőtt csapathoz kapcsolódó költségek a 92 Előre Futball Zrt.-ben jelennek meg. A klub hivatalos székhelye ma is a Kórház u. 6. szám alatti létesítményben van, az utánpótlás csapatok itt tartják edzéseik és mérkőzéseik jelentős részét. A stadiont és annak kiszolgáló helyiségeit fenntartóként MJV Önkormányzata biztosítja a klub számára. Az évek szisztematikus munkájaként felépített utánpótlás rendszer mára olyan sok csapatot és játékost foglalkoztat, hogy az egyesület jelentős pályahiánnyal küzd a felkészülés során. A téli hónapokban a pályahiány még súlyosabb, ezért egy élő füves nagypálya és egy műfüves pálya építése elengedhetetlenné vált. Jelenleg - főleg a téli hónapokban jelentős bérleti díjat vagyunk kénytelen kifizetni az edzések, tornák, mérkőzések megtartása érdekében. A pálya gondok megoldása annál is inkább szükséges, mert az eddig szakmailag és szervezetileg is külön dolgozó Előre SE és UFC a jövőben összehangoltan, a célokat közösen meghatározva kívánja folytatni a munkát, amelytől jelentős minőségi előrelépést remélünk a csapataink teljesítményét illetően már rövid távon is. Az erőforrásaink közös működtetésével széles bázisra épülő, a bajnokságban induló csapatoknál pedig jelentős versenyhelyzetet létrehozó közeget kívánunk létrehozni, melynek eredményeként a csabai utánpótlás képzett játékosokat és sikeres csapatokat tud kitermelni. Az új struktúra lényege, hogy U5-ös korosztályig mindkét egyesületben vegyes képességű csapatok felkészítése zajlik közös szakmai irányítás alatt, míg a U6-tól az U2-es korosztályig a csapatok legjobbjaiból összeállított játékosokból az Előre versenyezteti tovább a legjobb, legtehetségesebb, legtöbbre hivatott serdülő és ifi gyerekeket. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A stadion jelen állapotában elöregedettnek számít, minden területen komoly fejlesztésekre és felújításokra lenne szükség. Jelen állás szerint a stadion bekerült a stadionrekonstrukciós programba, amelynek eredményeként több évtizedes hiányosságok kerülnek pótlásra és biztosít a fejlesztés az első csapat számára méltó otthont az új stadiont jövő nyárra. A centerpálya és nézőtér, kiszolgáló egységek felújítása, bővítése, újjáépítése rendkívül örömteli és szükséges beruházás, azonban az nem oldja meg az SE-ben futballozó csapataok pályahiányát. A Kórház utcában jelenleg az utánpótláscsapatok számára egy műfüves pálya és attól 00 méterre a Tünde utcában egy salak pálya áll rendelkezésre. A pályahiány gyakran a szakmai munka rovására megy, mert a pályák túl zsúfoltak, az edzéseket túl korán kell kezdeni és későn fejezik be, amely főleg az érettségi/szakvizsga előtt álló idősebb korosztályok számára sokszor az edzésen való megjelenés gátja. Emiatt jelen sportfejlesztési program keretében kiemelt célunk kétnagyméretű pálya építése, amely közül az egyik villanyvilágítással ellátott műfüves pálya, hogy késő ősztől kora tavaszig is biztosított legyen a csapataok elvárható körülmények közötti felkészítése. Az élőfüves pályát a Tünde utcai salakpálya helyére szeretnénk. A pályát a talaj cseréjével, az alépítmények kiépítésével és gyeptéglák telepítésével szeretnénk elvégeztetni. A terület önkormányzati tulajdonban van, jelenleg is használják az egyesület csapatai, de már nagyon rossz állapotban van és messze nem éri el az elvárható szintet. Tulajdonképpen jelenleg a pályahiány miatt kényszerből használjuk. A műfüves pályát, pedig a szintén önkormányzati tulajdonban lévő, de 20 éves bérleti szerződés keretében a partnerszervezetünk, a UFC által használt volt Szalvai pályára szeretnénk. Azon a pályán az UFC szintén főleg TAO támogatás segítségével óriási munkával m2 nagyságban, élőfüves pályákat csinált és öltözőket telepített. Így a tervezett beruházásunkkal a sportkomplexum használati lehetőségei óriásit bővülne és méltó helyszínt tudna biztosítani a két egyesület U5 alatti korosztályaiban működő 20 csapatának. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Projektünk tárgyi eszköz beruházásra/fejlesztésre és utánpótlás nevelési támogatásokra vonatkozó igényeket fogalmaz meg. Az up támogatás felhasználása a bajnoki év elejétől folyamatos, azonban a tárgyi eszköz beszerzések jelentősebb előkészítést és a jelentős nagyságú források meglétét teszik szükségessé. Reálisan ilyen volumenű forrásokhoz az év juthatunk, és így a kivitelezés 205. I és II. félévére fog esni. A kivitelezés kezdetésre minden szükséges előkészítési munkával végezni szeretnénk, hogy semmilyen adminisztratív gátló tényező ne hátráltassa a munkánk megvalósítását. A fejlesztések/beszerzések várható befejezési határideje A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A korábban benyújtott és elfogadott kettő, illetve a most benyújtásra kerülő sportprogramunk céljai, tevékenységei szervesen kapcsolódnak egymáshoz, szervesen egymásra épülnek. A közel három éve elkezdett infrastrukturális beruházást az idei évben szeretnénk folytatni. Továbbá az egyes korosztályok tekintetében bővítettük a képzésbe bevont gyerekek számát, vállaltuk az utánpótlás korú játékosok számának a növelését, amely megnövekedett bázist idén is szeretnénk tovább növelni. A sportprogramunk az MLSZ két legfontosabb célkitűzésének a megvalósításához járul hozzá: egyrészt egyre több gyermeket von be a képzésbe (tömegbázis szélesítése), másrészt pedig az előbbivel párhuzamosan és ahhoz szervesen kapcsolódva infrastrukturális fejlesztést valósít meg a pályagondok enyhítése és a működési feltételek javítása érdekében. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A tevékenységek megvalósítása, beszerzése lebonyolítása során próbáljuk lehetőség szerint és a szakmai kompetenciák ismeretében a lokális gazdaság számára a megrendeléseket biztosítani. A közvetlen gazdasági előnyök rövid távon realizálódnak a helyi vállalkozókkal kötött szerződések eredményeként, a mélyebbre hatóbb gazdasági előnyök a térség gazdaságában a képzett és az élsportra megfelelően felkészített játékosok kinevelése esetén várható, amelyek realizálása a jelenlegi kedvező folyamatok és forrásbevonási lehetőségek fennmaradása esetén középtávon várható. Az Előre által végzett társadalmi munka hatása megyei viszonylatban abszolút kiemelkedő. A program közvetett módon szolgálja az egészséges életmódra nevelést, és elősegítheti egy egészségesebb társadalom kialakulását, amely ez egészségügyre költött állami források mérséklését is jelentheti. Megyénkben jelentős mértékű a lakosság elvándorlása, és ezzel a lakosságszám csökkenése. E program e probléma részben megoldását is segítheti, hiszen ha az itt lakók számára a sportinfrastruktúra terén az ország más tájain rendelkezésre álló feltételeket tudunk biztosítani, annak jelentős megtartó ereje lehet. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi Kif. hó munka óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 203/4 és -ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 07/20. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. () be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 9 0 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. pálya ép. Salakpálya helyett nagyméretű élőfüves pálya 70 % építése Ft pálya ép. Nagyméretű műfüves pálya építése villanyvilágítással 70 % Ft öltöző ép. Előre székház felújítás III. ütem 70 % Ft tervezési díj Beléptetőrendszer tervezési díja 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a -ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Új ingatlan beruházások részletezése 3 Évad Beruházás megnevezése Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szá 5600 Tünde utca Salakpálya helyett nagyméretű élőfüves Nagy f.p. pálya építése 285 5x74 Bérlet m Mérete Használat jogcíme M.j es Honvéd utca Nagyméretű műfüves pálya építése Nagy villanyvilágítással mf.p. /2 2595/5 2595/9x72 Bérlet Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad Tárgyi eszköz Indoklás megnevezése A folyamatosan bővülő csapat és játékosszámnak köszönhetően évről-évre fokozódik egyesületünk pályahiányból adódó gondja. A természetes gyepborítást kapó salak pálya a városi önkormányzat tulajdonában van. Jelenleg is az egyesület által használt pálya Salakpálya helyett állapota nagyméretű alkalmatlan élőfüves a szükséges pálya képzési építéseszint kiszolgálására jelen állapotában, használata kényszer miatt áll fenn jelenleg. A folyamatosan bővülő csapat és játékosszámnak köszönhetően évről-évre fokozódik egyesületünk pályahiányból adódó gondja. A város másik utánpótlás nevelő egyesületével fokozódó együttműködésünknek is köszönhetően egy nagyméretű műfüves pályát szeretnénk építeni az U5 alatti korosztályok által használt volt Szalvai pályán. A terület szintén önkormányzati tulajdonban van, de az UFC 20 éves bérleti szerződés keretében használhatja az ingatlant, míg az Előre a tulajdonos városi önkormányzat, míg a bérlő UFC egyidejű hozzájárulása mellett kívánja a beruházást megvalósítani. A műfüves pálya megépítését elsősorban az ősztől-tavaszig terjedő időszakban az edzési feltételek megteremtése teszi indokolttá. A pályával az U5 alatti korosztályok pályagondjai is Nagyméretű műfüves megoldódnak. pálya építése villanyvilágítással Az Előre székház ad otthont a csapataink öltözőinek, szertárnak, az adminisztrációs részlegnek és a tárgyaló teremnek. A közel 50 éves, rendkívül elhasználódott épület felújítása további halasztást nem tűrt. Az első és második ütemű felújítása korábbi sfp-ban valósult meg, az utolsó ütemét pedig jelen program keretében szeretnénk megvalósítani, amellyel a tetőzetet kívánjuk kicserélni, biztonságos lépcsőt építeni, a tetőteret felújítani és használatra alkalmas állapotba hozni, mert most nem semmilyen funkciója nincs Előre székház felújítás és erre az III. állapota ütem sem alkalmas. Beléptetőrendszer A stadionfejlesztés tervezési díja keretében a beléptetőrendszer tervezéséhez kapcsolódó szolgáltatási díj. Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma U2-U4 Műfűves nagypálya félpálya U3-U2 Élőfüves nagypálya félpálya 8 26 U-U9 Kisméretű műfüves egészpálya 2 40 U8 alatti Élőfüves nagypálya félpálya 4 4 Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Mester Klub Tornaterem és Kondicionáló terem Edzőcs. Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Mester u. Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme x23 Bérlet Ft4 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 5600

6 Mester Klub Műfüves pálya Kicsi mf.p. Mester u x60 Bérlet Ft4 Szent István Egyetem Gazdasági Kar sportcsarnok Edzőcs. Szent István Egyetem Gazdasági Kar műfüves Kicsi mf.p. pálya 5600 Bajza u / 48x32 Bérlet Ft Bajza u / 42x23 Bérlet Ft4 KLIK Vásárhelyi Pál SZKI KLIK Gépészeti SZKI KLIK BÉKSZI Edzőcs. Edzőcs. Edzőcs Deák F. u. 6 48/3 30x4 Bérlet Ft Kazinczy u / 40x26 Bérlet Ft Puskin tér x26 Bérlet Ft4. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. () 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 0. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok -es bajnoki évad Korosztály Csapat neve Csapat szintje 203/4 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s U2 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE `B` Országos II Országos I U2 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE `A` Országos II Országos II U7 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE `B` Országos II Országos I U7 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE `A` Országos II Országos II U5 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE Országos II Országos II U4 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE Országos II Országos II U3 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE U3 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE kiemelt U i Előre 92 SE B U i Előre 92 SE A U9 i Előre 92 SE B U9 i Előre 92 SE A U7 i Előre 92 SE A U7 i Előre 92 SE B -es bajnoki évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Csapat szintje 203/4 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s U3 U U9 U7 -es bajnoki évad női és futsal csapatai Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 203/4 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s ffi. futsal U5 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE Megyei Megyei ffi. futsal U5 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE Megyei Megyei ffi. futsal U3 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE Megyei Megyei ffi. futsal U3 BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE Megyei Megyei vegyes futsal U BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE Megyei Megyei -es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 203/4 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s leány leány leány leány leány U5 U3 U U9 U7 Országos Országos Országos Országos Országos Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja 2400 VOZÁR DÁVID BÉKÉSCSABA 92 ELŐRE FUTBALL ZRT KOSZECZ KRISTÓF BÉKÉSCSABAI ELŐRE 92 SE válogatott

8 . A Re nde le t 2. (). po ntja s z e rint

9 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 2 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Felszerelés szett Ft Ft Sportfelszerelés Labda db Ft Ft Sportfelszerelés Bóják szett Ft Ft Sporteszköz Edzői short és póló db Ft Ft Sportfelszerelés Edzői komplett felszerelés db Ft Ft Sportfelszerelés Cseremelegítő db Ft Ft Sportfelszerelés Utazó melegítő db Ft Ft Sportfelszerelés Szerelés taska db Ft Ft Sportfelszerelés Labdatartó zsák db Ft Ft Sportfelszerelés Kapuskesztyű db Ft Ft Sportfelszerelés Kapu háló különböző méretekben pár Ft Ft Sportfelszerelés Polar pulzusmérő óra db Ft Ft Diagnosztikai eszközök Meccslabda db Ft Ft Sportfelszerelés Gyógyszerek táplálékkiegészítők db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Kombinált lézer és mágnes terápiás gépdb Ft Ft Diagnosztikai eszközök Cryoterápiás ultrahang készülék db Ft Ft Diagnosztikai eszközök Többfunkciós ingeráramkészülék db Ft Ft Diagnosztikai eszközök Vákuumterápiás készülék db Ft Ft Diagnosztikai eszközök Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Igen Edző 49 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Edző 3 8 Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző 24 8 Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző 37 6 EKHO Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Nem Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Igen Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Igen Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Igen Egyéb Pszichológus 4 EKHO Ft Ft Ft Igen Egyéb Orvos 4 EKHO Ft Ft Ft Igen Egyéb EKHO

10 Igen Egyéb Fizioterapeuta 4 EKHO Ft Ft Ft Igen Edző EKHO Ft Ft Ft Igen Edző 4248/987 6 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb Gyúró 6 EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Igen Edző 5 4 EKHO Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 49 UEFA "Pro" ffi. U2 3 UEFA "A" ffi. U2 24 UEFA "A" ffi. U2 37 UEFA "B" ffi. U2 438 UEFA "A" ffi. U7 503 UEFA "A" ffi. U7 685 UEFA "B" ffi. U Egyéb ffi. U4 322 UEFA "B" ffi. U3 342 UEFA "A" ffi. U3 TANC Egyéb ffi. U TANC Egyéb ffi. U 363 UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U9 307 UEFA "B" ffi. U7 TANC Egyéb leány U5 TANC Egyéb leány U9 TANC Egyéb leány U7 307 UEFA "B" leány U3 307 UEFA "B" leány U 782 UEFA "B" ffi. U2 5 UEFA "A" ffi. U UEFA "B" ffi. U7 779 UEFA "B" ffi. U2 4248/987 Egyéb ffi. U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Szent István Egyetem sportcsarnok Ft Ft sportcsarnok KLIK Vásárhelyi Pál SZKI Ft Ft tornaterem Mester Klub tornacsarnok Ft Ft tornaterem KLIK Gépészeti SZKI Ft Ft tornaterem KLIK BÉKSZI Ft Ft tornaterem Mester Klub kültéri kispályás műfű Ft Ft műfüves pálya Szent István Egyetem kültéri kispályás műfű Ft Ft műfüves pálya

11 Bérleti díjak indoklása Ingatlan Indoklás megnevezése Az Egyetem Gazdasági Karának sportcsarnoka, amely szabvány méretű sportcsarnokkal rendelkezik. A fedett csarnok használatát a téli késő őszi időszaktól, időjárástól függően március/április hónapig terjedő időszakban bérlejük. A bérletét a pályahiányunk teszi szükségessé. A pálya jól Szent István Egyetem karbantartott, sportcsarnok megfelelő mennyiségű és minőségű öltöző, vizesblokk tartozik hozzá. KLIK Vásárhelyi Kisméretű Pál SZKI iskolai tornaterem, novembertől-áprilisig óvodás csapatok használják a mérete miatt. Az U3 és U5 korosztályok edzenek itt, az ingatlan jól felszerelt, fedett szabvány méretű csarnokkal és megfelelő számú öltözővel/vizes blokkal is Mester Klub tornacsarnok rendelkezik. Az U9 és U korosztályok heti - edzés edzés erejéig használják a téli hónapokban. A használatát az teszi szükségessé, hogy a sokkal alkalmasabb Szent István Egyetem sportcsarnokában csak heti - alkalommal tudnak ezek a korosztályok edzeni és további terem bérlése szükséges (a másik a KLIK BÉKSZI). A jövőben (amennyiben a másik műfüves pályánk nem tud megépülni)feltétlen célunk, hogy a képzésre sokkal KLIK Gépészeti alkalmasabb SZKI egyetemi sportcsarnokot heti többször tudjuk bérleni. KLIK BÉKSZI Az U9 és U korosztályok heti - edzés edzés erejéig használják a téli hónapokban. A használatát az teszi szükségessé, hogy a sokkal alkalmasabb Szent István Egyetem sportcsarnokában csak heti - alkalommal tudnak ezek a korosztályok edzeni és további terem bérlése szükséges (a másik a KLIK Gépészeti). A jövőben (amennyiben a másik műfüves pályánk nem tud megépülni)feltétlen célunk, hogy a képzésre sokkal alkalmasabb egyetemi sportcsarnokot heti többször tudjuk bérleni. Az U3 és U5 korosztályok edzenek itt, az ingatlan jól felszerelt, villanyvilágítással ellátott 50x60 méretű műfüves pályával és megfelelő számú Mester Klub kültéri öltözővel/vizes kispályás műfű blokkal is rendelkezik. Szabadtéri villanyvilágításos kisméretű műfüves pályát tavasztól-őszig terjedő időszakban bérlejük(u9 és U korosztályok). A bérletét a Szent István Egyetem pályahiányunk kültéri teszi kispályás szükségessé. műfű A pályák jól karbantartottak, megfelelő mennyiségű és minőségű öltöző, vizesblokk tartozik hozzá. Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 205/6 206/7 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 203/4 és -ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése 49 TANC TANC Pszichológus Orvos Fizioterapeuta /987 Indoklás Az utánpótlás csapatok és a képzésbe bevont játékosok száma szükségessé teszi a kontrollált egységes magas színvonalú szakmai irányítás meglétét, amelyre egy utánpótlás szakág vezetői pozíciót kívánunk a következő idénytől létrehozni. A szakágvezető feladata, hogy az ifjúsági és a serdülő csapatok szakmai vezetőivel egyetemben a képzés sikerességét, a szakmai programban leírtak maradéktalan megvalósítását figyelemmel kövesse és számon kérje a korosztályos edzőktől. A játékos bázis szélesítése érdekében a lány csapatok felkészítését is egyesületünkön belül kívánjuk a következő évtől megvalósítani U7-től U5 korosztályig. A játékos bázis szélesítése érdekében a lány csapatok felkészítését is egyesületünkön belül kívánjuk a következő évtől megvalósítani U7-től U5 korosztályig. A képzésbe bevont játékosok számának folyamatos emelkedése miatt nélkülözhetetlenné vált a képzést, a gyermekek felkészítését segítő szakember foglalkoztatása. A képzésbe bevont játékosok számának folyamatos emelkedése, a gyors és szakszerű beavatkozás, és a felügyelt rehabilitációs időszakok miatt nélkülözhetetlenné vált a játékosok gyógyulását segítő, nyomonkövető szakember alkalmazása. A képzésbe bevont játékosok számának folyamatos emelkedése miatt nélkülözhetetlenné vált a képzést, a gyermekek felkészítését segítő szakember foglalkoztatása. Az új edző feladata lesz a játékosok egyéni erőnléti képzése, polar órás fizikai tesztek lebonyolítása, összegzése, edzőik felé történő kiértékelése. Az új edző feladata a kiemelt tehetségek egyéni fejlesztése (gyorsaság, erő, koordináció), illetve a sérülésből visszatérő játékosok mozgásos rehabilitációja. 5 A folyamatosan növekvő csapatszám miatt szükséges további fő kapusedző foglalkoztatása. 2. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 3. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

12 4 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 204/205-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4. a Rendelet 2 () 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

13 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Lebonyolító (a sportfejlesztési pályázat elkészítéséhez, megvalósításához, lebonyolításához, elszámolásához kapcsolódó teendők elvégzése) Könyvelői és auditálási szolgáltatás (a számviteli törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok szerinti könyvvitel megvalósítása, az elszámolás elősegítése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettségünkből adódóan 20 millió forint feletti sportfejlesztési program megvalósításához) Utánpótlás nevelés Tárgyi jellegű Maximum közrem. díj Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 07/20. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

14 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában EREDMÉNY INDIKÁT OROK Korosztályos sportolók száma: U9 U8 U7 U6 U5 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő U % U % % % % U3 fő % U fő % U9 alatti fő %

15 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 07/20. (VI. 30) Korm. rendelet 4. () bekezdése, 6. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. () bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: (helység), 204 (év) 04 (hó) 30 (nap)

16 Alulírott Dr. Kovács Mihály, mint a Kérelmező képviselője,. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 0. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 2. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 5 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 0 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 3. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 4. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 07/20. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 5. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 6. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. Kelt: (helység), 204 (év) 04 (hó) 30 (nap)

17 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: (helység), 204 (év) 04 (hó) 30 (nap)

18 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 204/205-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI % Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI % Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

19 Csatolt fájlok 797dca pdf 233,27 kb e9f83dc64ed8e0e87efa58e25a0fa2bd3dd4b6a05634b0f6260f8c3edda cc08e pdf 44,42 kb f7acf95b67dd04aeeb6444ef65ddbfe3a765494f25fbfa8a65e4faa d pdf 0,5 kb ef28c6aaee800a74de655e84690c328c0f027ff45356d645a83025f8cf8f fa5f pdf 45,48 kb deb499e7eb248f77e02778f0d0a3046d8a7bc84add793290c97b269fd eba pdf 282,28 kb ad49de7803b0d530c99f573bcef52cb49ed05fd90468c82a7cf2090b0f a7926c pdf 846,34 kb d c03f6e599bdc7ddfbceafac363c2c37cf0899da3950b45 52a pdf 58,00 kb feaa0884e0059e70b9c59ccf87295b6e8bf394ee0634f7eb0654c0ea70 cb29405e pdf,3 MB e34e8f6dc7f4b97e54c46695aeeee099edecac3c0b07d3f2d45c2807

Békéscsaba UFC. Egyéb Up

Békéscsaba UFC. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsaba UFC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

PSN Zrt. Bozsik program

PSN Zrt. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. A kérelmező szervezet rövidített neve: PSN Zrt. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 114

Részletesebben

AMF. Bozsik program. Molnár Róbert. Kuratórium elnöke. Erhardt Szilárd

AMF. Bozsik program. Molnár Róbert. Kuratórium elnöke. Erhardt Szilárd 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Alapítvány a Magyar Fociért A kérelmező szervezet rövidített neve: AMF 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 549 igényelt

Részletesebben

Békéscsaba UFC. Adószám: 1 8 3 8 4 6 4 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 5 3 2 0 0 1 1 8-1 1 0 5 1 7 3 2-0 0 0 0 0 0 0 0. 5 6 0 0 Békéscsaba.

Békéscsaba UFC. Adószám: 1 8 3 8 4 6 4 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 5 3 2 0 0 1 1 8-1 1 0 5 1 7 3 2-0 0 0 0 0 0 0 0. 5 6 0 0 Békéscsaba. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsaba UFC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Bozsik program. elnök. Jagodits Romeo

Bozsik program. elnök. Jagodits Romeo 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vasi Foci Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Vasi Foci Akadémia SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

SZARVASKEND SE. Egyéb Up

SZARVASKEND SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SZARVASKEND SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: SZARVASKEND SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter.

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: MITE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

HELVÉCIAI SE. Bozsik program

HELVÉCIAI SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: HELVÉCIAI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: HELVÉCIAI SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Fc Zirc. Egyéb Up. Nagy Krisztián

Fc Zirc. Egyéb Up. Nagy Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fc Zirc 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Lövő SE. Egyéb Up. Tóth József

Lövő SE. Egyéb Up. Tóth József 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Lövő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Lövő SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

CSONGRÁD TSE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 4 6 8 9 5 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 2 0 0 0 4 8-1 0 0 2 9 1 8 7 - Kiss István. elnök.

CSONGRÁD TSE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 4 6 8 9 5 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 2 0 0 0 4 8-1 0 0 2 9 1 8 7 - Kiss István. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSONGRÁDI-TISZAPART SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: CSONGRÁD TSE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a

Részletesebben

Bozsik program. Palotai Pál. Palotai Pál

Bozsik program. Palotai Pál. Palotai Pál 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferihegy Sportakadémia 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

VASAS Futball Kft. Adószám: 1 1 7 5 1 4 9 4-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 2 7-4 9 5 2 5 3 5 2-5 4 4 9 1 0 0 8. Vancsa Miklós.

VASAS Futball Kft. Adószám: 1 1 7 5 1 4 9 4-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 2 7-4 9 5 2 5 3 5 2-5 4 4 9 1 0 0 8. Vancsa Miklós. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VASAS Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: VASAS Futball Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

SZTE EHÖK SE. Egyéb Up

SZTE EHÖK SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SZTE EHÖK Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: SZTE EHÖK SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MÓRAVÁROSI KINIZSI HÚSOS SPORTKÖR EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: MKH SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

GSK. Egyéb Up. Pecze Dániel

GSK. Egyéb Up. Pecze Dániel 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gödöllői Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: GSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

Szár KSE. Bozsik program

Szár KSE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szár Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szár KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Bugac KSE. Egyéb Up. Kovács György

Bugac KSE. Egyéb Up. Kovács György 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Bugac KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Egyéb Up. Vörös Dániel

Egyéb Up. Vörös Dániel 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Városföldi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Városföldi Sport Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Andornaktálya SE. Nem jogosult. Adószám: -- 6 2 8 0 0 2 2 8 1 1 0 2 0 9 6 1. Bankszámlaszám: Tuza László. Egyesületi elnök.

Andornaktálya SE. Nem jogosult. Adószám: -- 6 2 8 0 0 2 2 8 1 1 0 2 0 9 6 1. Bankszámlaszám: Tuza László. Egyesületi elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Andornaktálya Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Andornaktálya SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Petőfi SE. Egyéb Up. Pammer István

Petőfi SE. Egyéb Up. Pammer István 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportegyesület Vasszécseny A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőfi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

NGSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 0 6 7 6 3-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 6 2 0 0 1 2 0-0 0 1 6 8 8 1 0 - Weisz Gábor. elnök.

NGSE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 8 0 6 7 6 3-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 6 2 0 0 1 2 0-0 0 1 6 8 8 1 0 - Weisz Gábor. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagytarcsai Grund Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: NGSE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Bozsik program. elnök. Szegedi Szabolcs

Bozsik program. elnök. Szegedi Szabolcs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E 2

Részletesebben

Kiss Ferenc. Kuratórium Elnöke. Kiss Ferenc

Kiss Ferenc. Kuratórium Elnöke. Kiss Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Foci Suli Közhasznú Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: Foci Suli Alapítvány 2 Gazdálkodási formakód: 569 Áfa levonásra

Részletesebben

Egyéb Up. Orendi Mihály. Makray Balázs

Egyéb Up. Orendi Mihály. Makray Balázs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: Debreceni Sportcentrum

Részletesebben

CSSK. Bozsik program

CSSK. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORT KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

Újkígyós FC. - nincs -

Újkígyós FC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újkígyósi Futball Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Újkígyós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 114

Részletesebben