ÚJPESTI NAPLÓ. Újpesti füstölgések Önkormányzati döntés született a közeli öntöde légszennyezésével kapcsolatban 2 4. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJPESTI NAPLÓ. Újpesti füstölgések Önkormányzati döntés született a közeli öntöde légszennyezésével kapcsolatban 2 4. o."

Átírás

1 INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! január 30., III. évf., 2. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Újpesti füstölgések Önkormányzati döntés született a közeli öntöde légszennyezésével kapcsolatban 2 4. o. FOTÓ:HORVÁTH DÁVID ÚJPESTÉRT ÉRDEMES A 2009-es év megoldandó feladatairól, Káposztásmegyer jövőjéről kérdeztük Boruzs András elöljárót. 5. OLDAL JUBILEUMI HELYTÖRTÉNET Tienöt éve indult útjára az Újpesti Helytörténeti Értesítő. 6. OLDAL AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK Húszéves, Újpest Kiváló Diáksportolója, Európa bajnok. Heidum Bernadettel beszélgettünk. 7. OLDAL A KULTÚRA ÜNNEPE Fiatal tehetségek mutatkoztak be és versenyeztek az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház nagyszínpadán. 16. OLDAL

2 Fókuszban Ma még senki sem tudja megjövendölni szükséges-e pert indítani az Elem utcában működő öntöde működését kifogásolva. Hiszen a tapasztalatok, az esetleges szaghatás és a füst, még nem elég bizonyíték az érdekérvényesítéshez egy olyan üzem ellen, amelyik nyilvánvalóan füstöl. Egzakt mérésre, vizsgálati eredményre van szükség. Az önkormányzat szakbizottsága ezért olyan döntést hozott rendkívüli ülésén, hogy a most formálódó költségvetésben elkülönítünk egy pénzösszeget, amelynek felhasználásával szakértőt bízunk meg a légszennyezettség mérésével. A független szakértő vizsgálati összefoglalójától azt várjuk, hogy kiderüljön: kibocsát-e működése során olyan anyagot az öntöde, s ha igen, milyen mértékben, amely hatással van kerülethatáros utca lévén Újpest és Palota lakosságára. Az igazság pillanata mikorra várható? A szakértői megbízást rövid időn belül aláírjuk, abban legalább egy hónapon át tartó, napi méréseket kérünk. Ezt követi a vizsgálati összegzés, így A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G Forrponttól a megnyugvás felé az Elem utcában Nem füstbe ment terv Rendkívüli bizottsági ülés összehívását kezdeményezte dr. Derce Tamás polgármester a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökénél, Wintermantel Zsoltnál. A soron kívüli összejövetelre amelyre január 19-én, zsúfolásig megtelt teremben került sor az Elem utcai öntöde füstje-bűze miatt volt szükség. Újpest Önkormányzata már rutinosnak mondható, hiszen a lakossági panaszokat sikerrel orvosolta igaz, perek útján a korábbi Váci úti bűzhatás, valamint a rákospalotai szemétégető szag és egészségkárosító volta megszüntetésével. Most újabb per előtt áll Újpest Önkormányzata? kérdeztük dr. Derce Tamás polgármestertől: véleményem szerint április elején már konkrét mérési eredmények állnak majd rendelkezésünkre. Amennyiben az eredmények egészségkárosító hatást igazolnak, az öntöde tulajdonosait is szembesítjük az eredménnyel. E megbeszélés eredményeként lehet mérlegelni a tárgyalásos megegyezést, vagy ha ez sikertelen lenne, jogainkat a törvény rendes útján fogjuk érvényesíteni. Amikor ilyen, s ehhez hasonló jelzések érkeznek önkormányzatunkhoz, a lehető legkomolyabban foglalkozunk a problémával, hiszen a lehető legroszszabb eredményt, mint lehetőséget, kell feltételeznünk. Ezért kérjük a vizsgálatot és az ehhez kapcsolódó anyagiakat is vállaljuk január 30. Az országos sajtóban megjelent: két évvel ezelőtt kapott már környezetvédelmi bírságot a német tulajdonban lévő Euro Metall Kft, amelyről az a hír járja, hogy Európa egyetlen, városban működő öntödéje. Nem gondolnám, hogy az Elem utcai öntöde lenne Európa egyetlen, ha úgy tetszik: utolsó városi öntödéje, Dortmund például a vaskohóiról ismert, és elég nagy város. Nincs tudomásom arról sem, hogy a környezetvédelmi bírságot fizettettek valaha is a céggel. Azt azonban tudom, az egykori MÁV Járműtelep területén működő öntöde tevékenységét először palotai lakosok illették felém kritikával, az elmúlt év novemberében. Akkor egy helyi lakos és egy önkormányzati képviselő járt nálam. Az újpestiek nem szóltak, nem jeleztek semmit. Az Elem utcában több újpesti lakóval beszéltem, akik ellentmondásos véleménnyel voltak a bűzről, a füstről, a porról szólva. Hol az általuk otthon, kertjükben elégetett sokféle holmi bűzének, hol a széljárásnak, sőt, az időjárásnak tudva be mindezeket. Például ezért sem lehet szubjektív érzésekre hagyatkozni. Tény azonban, hogy nem sokkal később a Fidesz újpesti szervezete aláírásgyűjtésbe kezdett az öntöde működése ellen, szinte saját kezdeményezésük, hatáskörük alá vonták az ügyet. Pedig ez nem helyi politikai ügy. Városvezetőként is elvártam volna, ha oly módon karolják fel ezt a fontos dolgot, hogy bejönnek hozzám, és azt mondják: Polgármester! Beszéljünk az Elem utcában élők gondjáról, s mivel már birtokháborítási ügyekben sikeres tapasztalataim vannak, nézzük meg hogyan tudunk mielőbb megoldást találni. Higgye el, előbbre tartanánk Hősies ködösítés? Személyes támadások az öntöde ürügyén Megkerestük Pajor Tibor képviselőt is, hogy közvetlenül számolhasson be az első pillanatra egyszerű közéleti tevékenységnek tűnő lépéseiről s azok mély, indokolatlanul személyes indulatokat kavaró folytatásáról. Honnan, mikor, kitől értesült először, hogy az Elem utcai Euro Metall Kft. üzemeltetése körül aggodalomra okot adó jelenségek is terhelik (terhelhetik) a környék lakóit? Az Elem utcai öntöde ügyében még 2008 őszén egy rákospalotai hölgy kért segítséget. Elmondása szerint az üzem évek óta szennyezi a környéket, de eddig az ügy érdemi megoldására senkitől se kaptak segítséget. A hölgy, aki az üzem közvetlen szomszédságában lakik, olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek valóban aggodalomra adtak okot (fotók, mérési eredmények, orvosi szakvélemények). Október 14-én a panaszt tevővel bejártuk az üzemépület környékét, az ott jártunkkor is füstölő kéményről fotókat készítettem és értesítettem Derce Tamás polgármester urat a tapasztalatokról. Ő privát telefonszámát kiadva kérte, hogy a lakók neki jelezzék, ha az üzemből jelentős füst vagy bűz árad. Ezután megkerestem a Polgári Védelmi Igazgatóságot, melynek munkatársai november 24-én több mérést végeztek az üzem környékén. Bár ez a mérés az adott pillanatban nem mutatta ki veszélyes anyagok jelenlétét, a jegyzőkönyv javaslatot tesz arra, hogy a méréseket szakmai okokból célszerű más időjárási körülmények között is megismételni. Egyébként a lakók elmondása szerint legtöbbször éjszaka okádja a kémény a legtöbb füstöt és bűzt. A problémát felvetette-e a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ülésén, s ha igen, mikor, milyen formában és motiváció alapján; milyen reakciót, elhatározást, döntést váltott ki mindez eddig a bizottság, illetve annak elnöke részéről? A megoldást a folyamatos mérés jelentené, ezt szerettem volna kezdeményezni önkormányzatunknál. Javasoltam a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság december 17-i ülésén, hogy vegyük napirendre az EuroMetall Kft. ügyét. Sajnos a bizottság elnöke, Wintermantel Zsolt úr nem vette figyelembe ja- 2

3 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M Fókuszban Így maradt a rendkívüli bizottsági ülés Voltak azért vargabetűk. Miközben a terület önkormányzati képviselője és frakciótársai aláírások gyűjtésébe kezdtek, Pajor Tibor, a Jobbik képviselője, önkormányzati csatorna felé terelte a témát azzal, hogy decemberben jelezte a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ülésén az Elem utcaiak problémáját. De előterjesztés híján nem tárgyalták a témát és nem is tűztek ki egy újabb határidőt erre. Pajor Tibor a decemberi testületi ülésen jelezte: nem került sor a téma tárgyalására. Úgy vélem, az önkormányzatnak az a feladata, hogy körültekintően rendezze ezt a dolgot, ne keltsen pánikot, hanem a maga eszközeivel segítse a tisztánlátást. Erre nem az aláírásgyűjtés az alkalmas, hanem a konkrét vizsgálat. Ezért kértem fel a bizottság elnökét, hogy hívjon össze rendkívüli ülést. Ezek szerint a vizsgálat elindulása és a befejezés kiszámítható időpontja megnyugtató lehet valamennyi fél számára? Szakmai értelemben feltétlenül. Lesz mérés, szembesülünk az eredményekkel, meg fogjuk találni ha szükséges az öntödével a rendezés lehetőségeit. Ám a dolog emberi oldala keserű tapasztalatokat hozott számomra. Az ingyenes kerületi hetilapban az egyik fideszes önkormányzati képviselő azzal vádolta a téma kivizsgálását az önkormányzat bizottságában és a testületi ülésen felvető és ösztönző Pajor Tibort, hogy az öntöde szekerét tolja, sőt a teljesen civil életben dolgozó feleségét is ebben érdekeltként tüntette fel. Ez a módszer mélységesen felháborított, számomra azt a politikai banditizmust jeleníti meg és vetíti elém, ami miatt az ország idáig jutott! Az öntöde ma még vizsgálati anyagot képező ügye ugyanis szakmai kérdés. Nem kell ebben etikátlanul eljárni, holmi aláírásgyűjtéssel, egy másik képviselőtársat feleségestül meghurcolni, és mindebből politikát csinálni. B. K. vaslatomat. A bizottság ülésén az is elhangzott, hogy a jelenlévők nem rendelkeznek információkkal az ügyben. Egyébként, az újpesti Fidesz képviselői, élükön Wintermantel Zsolttal, több újságban és TV csatornán nyilatkoznak az öntödéről és az ellene vívott hősies küzdelmükről. Az SZMSZ-ünk szerint a bizottságnak vita nélkül kellett volna szavaznia javaslatomról. A másnapi testületi ülésen napirend előtti hozzászólásomban immár a polgármester urat kértem, hogy sürgősséggel hívjon össze rendkívüli bizottsági ülést. Így január 19-én végre megtörtént az első érdemi lépés az ügyben. A rendkívüli bizottsági ülés miben maradt, milyen határozat született s mi az Ön szerepe a témát érintő következő lépésekben? Polgármester úr javaslatára önkormányzatunk mérőállomást helyeztet ki a körzetben, és a mérési eredmények ismeretében fog dönteni arról, hogy adott esetben az újpesti polgárok egészségének védelme érdekében bírósághoz fordul, birtokvédelmi eljárás keretében. Szeretném megjegyezni, hogy a jelenlévő bizottsági tagok közül senki sem számolt be az ügy megoldása érdekében végzett érdemi tevékenységéről. Ezek után döbbenetes számomra, hogy egy kerületi bulvárlapban nyilvánvaló politikai megrendelésre egy engem és családomat lejárató cikk jelent meg, amelyhez sajnálatosan nevét adta két képviselőtársam, Hladony Sándor és Bartók Béla is. Ebben az írásban egyoldalú és cinikus célzásokat tesznek mind az én, mind a közeli óvodában dolgozó feleségem személyére ez utóbbit nem hagyhatom szó nélkül. Akik a politikai ringbe lépnek, azok tisztában vannak vele, hogy ütéseket kaphatnak, akár övön alul. De annak a képviselőnek, aki már csak abból tud hatásos érvet gyártani, hogy civil családtag, akár egy óvónő makulátlan erkölcsi jó hírét kérdőjelezi meg, nos, annak nincs helye ebben a képviselő-testületben. Mert ez már a politikai harcnak egy olyan eszköze, amelyet eddig egyik politikai erő sem alkalmazott Újpesten. Ezért szeretnék még néhány tényt megosztani az olvasókkal. Az öntöde környezetében működik egy, a feleségem által vezetett óvoda, ahová 130 óvodás gyermek jár, köztük az én legkisebb gyermekem is. Nem volt időnk kivárni, hogy Hladony úr végre leadja az önkormányzatnak az összegyűjtött aláírásgyűjtő íveket, vagy Nagy István úr végre méltóztasson felszólalni a Parlamentben. A magunk erejéből igyekeztük megtenni, amit lehetett: látva a pártpolitikusok tehetetlen magatartását, az óvoda vezetője még 2008 decemberében hivatalos levélben kérte Újpest polgármesterét hogy végezzenek rendszeres méréseket és járjanak el a lehető legszigorúbban a cég ellen. Ezen tények alapján talán könnyebb lesz eldönteni, hogy ebben az egész ügyben ki képviselte lelkiismeretesen és hatékonyan az itt élők érdekeit s ki az, aki csak a füstöt gerjeszti a tisztánlátás elkendőzésére. H. P. 3

4 Fókuszban Akit az Elem utca füstje megcsapott A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G Anyagi fedezet a méréshez március január Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a jelen gazdasági válság lavinái közepette egy ilyen váratlan kiadásra felkészült-e az önkormányzat főként az aktuális költségvetési tervezet kidolgozásának huszonnegyedik órájában. Dr. Trippon Norbert gazdasági ügyekért felelős alpolgármester meggyőződéssel állítja, hogy az újpestiek érdeke, főként az egészsége, mindenek felett áll: Jómagam úgy vélem, hogy az öntöde ügyét meg lehet, és meg is kell oldani. Úgy gondolom, hogy ez olyan ügy, amelyben minden politikai erőnek össze kell fognia, és egyfajta újpesti konszenzust kialakítva, a törvényes keretek között mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél előbb megoldást találjunk. Polgármester Úr kezdeményezése ez irányba mutat. Első és legfontosabb lépés egy precíz, és mindenre kiterjedő hatásvizsgálat, szakértői anyag elkészítése melynek birtokában már tudni fogjuk a következő lépést. Ezzel kapcsolatban a döntés megszületett: a költségvetésben a szakértői vizsgálathoz szükséges forrásokat biztosítani fogjuk. Ha az eredmények azt igazolják, hogy az öntöde által kibocsátott füst káros az újpestiek egészségre, meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket. Az nem más, mint a már többször idézett Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, aki több médiafelülethez is eljuttatta a témával kapcsolatos észrevételét ez idáig kivéve az Újpesti Naplót. Természetesen szerettük volna neki is, mint a témával kapcsolatban az egyik legilletékesebb közszolgának, az önkormányzati szakbizottság elnökének, Wintermantel Zsoltnak is megadni a megszólalás lehetőségét. Tettük volna ezt annál is inkább magától értetődően, mivel először ő kereste meg az Elem utcai panaszokkal az újpesti választópolgárok lapját és kérésünkre beleegyezett eleinte a (Pajor) képviselőtársával való közös interjúba is, mely elhatározásából néhány nap múlva érthetetlen okból kihátrált. Mindössze egy szűk mondatot kívánt viszontlátni a fenti üggyel kapcsolatban a lap hasábjain, érdemi párbeszéd helyett, miszerint: A kérdéskör azért nem kerülhetett megtárgyalásra a decemberi bizottsági ülésen, mert nem volt ilyen tárgyú előterjesztés, nem is volt ilyen napirend. Vele ellentétben nyilatkozott viszont az Újpesti Naplónak az EuroMetall Kft. ügyvezető igazgatója. Dr. Harald Scheinert még attól a lehetőségtől sem zárkózott el megkeresésünk után, hogy a két érintett kerület képviselőivel és megfelelő szakértők résztvételével akár egy lakossági fórumon is hajlandó volna megvitatni a felmerült kérdéseket. A vezetése alatt álló üzem működésével kapcsolatos kérdéseinkre az alábbi válaszokat adta: Végeznek-e, ha igen, milyen időközönként méréseket a kibocsátott káros anyagokra vonatkozóan? Igen, végzünk méréseket a kibocsátott légszennyező káros anyagok tekintetében, és rendszeresen ellenőrizzük a berendezések műszaki állapotát. Ezen mérések eredménye kimutatott-e lakosságra veszélyes értékeket? Egyértelműen nem. Milyen módon csökkenthető a károsanyag-kibocsátás? Előszőr is a fogalmakat kell tisztázni. A jogszabályi előírás szerint kibocsáthatók légszennyező anyagok az előírt határértékek betartása mellett. Az öntöde 1991 óta működik, és ez alatt az idő alatt az előírások többször megváltoztak. A jelenlegi jogszabályok betartása érdekében modernizáltuk a technológiát, és környezetvédelmi beruházásokat valósítottunk meg. A környezet védelme érdekében ez évben is végzünk a kupolakemence füstgáz-mentesítést célzó beruházást. Értesültek-e a környéken élő lakosság azon félelméről, hogy a cég tevékenysége kapcsán keletkező környezetszennyezés egészségügyi veszélyeket rejt magában? Nem. A lakosság félelméről tudunk, viszont köztudott, hogy hiába adunk korrekt, szakszerű válaszokat a félelem és az előítéletek eloszlatása érdekében, úgy tűnik, mintha nem egy és ugyanazon nyelvet beszélnénk. Egy, a közelmúltban történt esetet szeretnék például megemlíteni, miszerint a környéken élő lakosság a tervezett és dokumentált üzemszünet idején is panaszkodott tevékenységünk miatt. Kapcsolatba hozható-e az önök tevékenysége a környéken állítólag megnövekedett rákos és pajzsmirigy megbetegedések számával? Van erre vonatkozó átfogó vizsgálati eredményük, illetve eljuttattak-e önökhöz ilyet? Nem hoztak a tudomásunkra semmiféle statisztikát vagy orvosi diagnózist. Annyi viszont bizonyos, hogy egyik munkatársunk sem szenved ilyen megbetegedésben, akkor sem, ha nem hogy az üzem közelében, de egyenesen bent dolgozik. Véleményünk szerint a lakosság az esetleges összefüggést nem tudja megítélni, ugyanis ehhez olyan jellegű orvosi és közegészségügyi hatósági ismeretek szükségesek, ami nem áll a rendelkezésére. Ezzel kapcsolatban a kutatók és szakértők is ellentmondásos eredményre jutottak. Tehát szerintünk közvetlen összefüggést feltételezni lehetetlenség. Példaként említhetők azok az egymásnak ellentmondó kutatási eredmények, amelyek a dohányzás és a rákos megbetegedések közötti összefüggésre vonatkoznak, jóllehet köztudott, hogy a dohányzás közvetlenül és folyamatosan, bizonyítottan káros anyagokkal nikotinnal, kátránnyal stb. terheli az emberi szervezetet. Hajlandóak volnának-e egy lakossági fórumon részt venni, ahol a környéken élők feltehetnék kérdéseiket, azokra remélhetően megnyugtató választ kapva? A válasz természetesen igen, amennyiben a fórumot egy korrekt és szakértő személy vezeti. Véleményünk szerint létrejöhetne egy találkozó az újpesti és rákospalotai önkormányzatok képviselőivel is. Kaptak-e akár az újpesti, akár a XV. kerületi önkormányzattól ezen ügyben valamilyen felszólítást, megkeresést? Természetesen kapcsolatban állunk az újpesti önkormányzat illetékeseivel, a XV. kerületi önkormányzattal egyelőre nincs konkrét kapcsolatunk. H. P. Bűz, az van András azt mondja, már körülbelül másfél-két éve szenvednek a füsttől. Senkinek nem jó a környéken, hiszen mindig az aktuális széljárástól függ, hogy éppen mely terület lakói szenvednek a füsttől. Azt mondják, Sára András, aki két utcányira az említett üzemtől, a Bethlen Gábor utcában lakik, saját házánál is nap mint nap megtapasztalja a kellemetlen mellékhatást. Merthogy azt mondja, bűz igenis van. Leginkább kora hajnalban és későn este Képünk illusztráció nagyon alacsony a kémény, talán ha magasabb lenne, kevesebb bűz jutna a lakosság légzőrendszerébe. A lakók szeretnék, ha olyan mérőberendezést szerelnének fel az érintett területen, amely nem csupán napközben, hanem 24 órán keresztül mérné az értékeket, érezni a füstöt, ami szabályosan kaparja a torkát. Napközben is érezni némi szagot, amit a füst okoz, akkor azonban nem marja legalább az ember nyálkahártyájátnyabban hiszen nem egyenletes a károsanyag-kibocsátás érzésük szerint. A helyzet jobbítása érdekében aláírásgyűjtésbe kezdtek, hátha közös erővel hatéko- tudnak fellépni. T. K. 4

5 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M Újpestért érdemes dolgozni A 2009-es esztendő új kihívások elé állítja a káposztásmegyeri lakosok közösségét is. A megoldandó feladatokról kérdeztük Boruzs Andrást, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat elöljáróját, az SZDSZ helyi frakciójának, valamint budapesti elnökségének vezetőjét. Hogyan indult az év Káposztásmegyeren? A Településrészi Önkormányzat tartalmas évet hagyott maga mögött. Erről decemberi ülésünk után már beszámoltunk a közvéleménynek. Azóta lezártunk egy fontos környezetvédelmi projektet, a Farkaserdő pályázati forrásból történő megtisztítását. A mintegy 70 m 3 hulladék elszállításán kívül felújítottuk a hulladéktárolókat és kihelyeztünk 20 darab új szemeteskukát. A hulladékmentesítésen túl a Pilisi Parkerdő Zrt. folyamatosan végzi az erdő fiatalítási munkálatait. Bízom benne, hogy így a Farkaserdő továbbra is a káposztásmegyeriek kedvelt pihenőhelye marad. Környezetvédelemmel kapcsolatos feladataink azonban nem érnek itt véget, hiszen mintegy 70 lépcsőházban éppen a napokban kerül telepítésre az a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló berendezés, ami lehetővé teszi a hasznosítható hulladékok házon belüli elkülönítését a kommunálistól. Ami pedig a jövőt illeti, a 2009-es programjaink összeállítása Újpest költségvetésének tervezésével együtt zajlik. Annyit azonban elmondhatok, hogy szeretnénk a közterületek, a parkok és játszóterek megújítását folytatni, de tervezzük köztéri szobor felállítását a Tulipánkertben és egy jelentős sportrekreációs fejlesztés beindítását is. Nemcsak Káposztásmegyeren volt mozgalmas a tavalyi év: Önt nemrégiben megválasztották az SZDSZ budapesti elnökének is. Mennyiben tudja ezt a megtisztelő megbízatást a helyi közösség számára kamatoztatni? Valóban nagy megtiszteltetés számomra, de ez nemcsak az én, hanem az egész Újpesti Szervezet rendszerváltás óta végzett munkájának az elismerése is. Fontos eredménynek tartom, hogy a szabad demokraták egy meghatározó külső kerületből választottak fővárosi elnököt. Sokan az SZDSZ-t belvárosi pártnak tartják úgy gondolom, hogy a megválasztásom alaposan rácáfolt erre a vélekedésre. A főváros vezetése 90 óta liberális, és rengeteg olyan döntés van napirenden, amelyekben az újpesti önkormányzatnak és a fővárosnak együtt kell működnie. Meggyőződésem, hogy fővárosi elnökként ezekben az ügyekben hatékonyabban tudom befolyásolni az Újpestet érintő döntési folyamatokat. Mindennek jeles eseménye volt Fodor Gábor pártelnök vendégsége is nálunk (lásd: keretes írásunk a szerk.). Fodor Gábor Újpesten A pártelnök a Liberális Klub vendége volt Amellett, hogy politizál, a civil szakmáját is gyakorolja. Összeegyeztethető a személyes szféra és a közéleti tevékenység? 1989-ben hobbipolitikusként kezdtem, a megélhetésemet a mai napig alapvetően a civil foglalkozásom biztosítja. Közel húsz éve tevékenykedem a közösségi közlekedésben, 18 évig a Volánbusznál dolgoztam, majd 2007-ben humán erőforrással foglalkozó szakemberként hívtak át a BKV-hoz. Ebben egyáltalán nem vagyok kivétel, az önkormányzati munka mellett természetes dolog a főállású munkavégzés: a képviselők tanárok, orvosok, jogászok, iparosok vagy éppen nyugdíjasok. A képviselői munka szerteágazó: minden, Újpestet érintő kérdéssel foglalkozni kell, az illegális hulladéklerakástól a járdák és a padok felújításán át a szociális ügyekig. Politikai tevékenységem mintegy kétharmadát az újpesti ügyek teszik ki. Az önkormányzati munka keretét a testületi és bizottsági ülések, az önkormányzat által közfeladatok ellátására létrehozott cégek felügyelete alkotja. Ez a gyakorlat majd minden képviselőre érvényes, pártállástól függetlenül. Én például az ÉPIT Zrt. Felügyelő Bizottságának is tagja vagyok, ez például sokat segít a Káposztásmegyeren folyó fejlesztések ellenőrzésében. Mindez nagyon sok munkával jár, a különböző rendezvények, egyeztetések miatt sokszor hétvégén is. De a politizálás továbbra is a hobbim, és az, hogy itt élek, a legfőbb motivációt jelenti a képviselői munkámban. Újpestért igazán érdemes dolgozni. Vannak viszont az életnek olyan területei, amire újra és újra kell tudnom időt szakítani. Ez ugyanúgy érvényes a magánéletre és a munkára is. Mindig törekszem arra, hogy a fiaimmal ki tudjak menni az Újpest hazai foci- és jégkorongmeccseire. A hivatalos elfoglaltságok mellett pedig kell, hogy maradjon idő arra, hogy az újpesti emberekkel találkozzam. Ezért szervezek rendszeresen közéleti-kulturális összejöveteleket, és fogadóóráimat is mindig megtartom. Mit várhatunk Öntől 2009-ben? Évek óta vesszőparipám a környezetvédelem, mert szerintem ez a jelen egyik legnagyobb kihívása. Vannak Interjú gyakorlati, kézzel fogható problémák, melyekre mielőbb megoldást kell találnunk, és van egy hosszabb távú munka, a jövő generációinak környezettudatos nevelése. Már említettem a szelektív hulladékgyűjtési programunkat, amit szeretnénk folytatni, és a lehetőségeinkhez mérten kibővíteni. Ugyanilyen fontos a közterületek folyamatos szemétmentesítése, a parkok, játszóterek, utcák tisztán tartása. Ennél is lényegesebb azonban, hogy a jelenlegi gondolkodásmódunkon változtatni tudjunk. Felelősséggel tartozunk azért, hogy a fiatalokban valódi környezettudatos hozzáállás alakuljon ki. A kulcsszó természetesen az oktatás. Szerencsére Újpesten nem egy iskolában nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem. Meg kell győznünk azonban a szülőket is, hogy a gyermek ugyanazt a gyakorlatot lássa otthon és az iskolában. Napjaink válságai is bizonyítják, hogy elengedhetetlen a lakossági energiafelhasználás korszerűsítése, hatékonyságának növelése, az alternatív források kiaknázása. A környezetvédelem hosszú távú gondolkodást követel, s ahogyan eddig, 2009-ben is keresni és támogatni fogok minden olyan programot, pályázatot, amely előrelépést jelent. Az urbánus ember környezetvédelmi problémáihoz szorosan kapcsolódik az állatvédelem. Budapesten milliós nagyságrendűre tehető a kóbor kutyák, macskák száma, amely már higiéniai kérdéseket is felvet. Menhelyek építésével, korszerűsítésével enyhíthető a probléma, de itt is fontosabb a felelős állattartás gyakorlatát minél szélesebb körben, már a gyermekkortól meghonosítani. Más terület, de a terveim között szerepel a különböző testi, szellemi fogyatékkal élők és családtagjaik érdekének hathatósabb és hangosabb védelme. A feladat itt is kétrétű, egyfelől törekednünk kell a konkrét ügyek, esetek megoldására, másrészt sokkal emberibbé kell tennünk a fogyatékkal élőkkel való viszonyunkat, hogy ők is egyenjogú polgárként, egyenlő lehetőségekkel élhessenek Magyarországon. H. P. Január 16-án este a Polgár Centrumban tartotta az immár hagyományosnak mondható újévköszöntő rendezvényét az Újpesti Liberális Közéleti Klub, amelynek vendége volt Fodor Gábor, az SZDSZ elnöke. A pártelnök tájékozódott az újpesti politikai-közéleti helyzetről, különös tekintettel a közelmúlt környezetvédelmi eseményeire, de szó esett az SZDSZ jövőjét érintő kérdésekről is. Megerősítette, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége egy, a napjaink kihívásaira, problémáira választ adó, átfogó programot készít, mely programalkotásba a helyi szervezeteknek, így az újpestinek is be kell kapcsolódnia. A három órás köteletlen beszélgetés és eszmecsere közel száz érdeklődőt vonzott, bárki feltehette kérdéseit, megfogalmazhatta javaslatait, véleményét. A fórumot újévköszöntő koccintás és amatőr rockzenei program követte. 5

6 Közélet Biztonságosabb lett a parkolás Előző lapszámunkban beszámoltunk a Berda József utca Temesvári utcák kereszteződésében létesített térfigyelő kameráról. Most két újabb kamera kihelyezéséről tudósíthatunk, ezúttal Káposztásmegyerről. A körzet képviselőjével, az újpesti Közbiztonsági Bizottság elnökével, Horváth Imrével beszélgettünk. A képviselőtől megtudtuk, hogy december utolsó hetében szerelték fel a két térfigyelő kamerát Káposztásmegyeren: egyet a Megyeri út Külső Szilágyi út kereszteződésében, a 14-es villamos végállomásánál, egyet pedig a Bőrfestő utca végénél, a Külső Szilágyi úton lévő nagy parkolónál. A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G január 30. Az Újpesti Önkörmányzat rendelkezik jóváhagyott közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiával, amelyben több feladat mellett a megelőzés, valamint az elfogások érdekében is terveztük térfigyelő kamerák kiépítését, ezzel együtt a rendőrségen üzemelő térfigyelő központ bővítését mondta el kérdésünkre Horváth Imre. A térfigyelő kamerák elhelyezésénél figyelembe vettük a gépkocsi lopások és lakásbetörések statisztikáját, a leginkább érintett területeken szerettünk volna kamerákat telepíteni. A bűncselekmények megelőzésén túl fontos szempont volt a kamera által megfigyelt területek kiválasztásánál, hogy a környező utcákban parkoló autók sokasága jelentősen megnehezítette a közlekedést, míg a Külső Szilágyi út melletti nagy parkolók üresen álltak. A térfigyelő kamerák telepítésétől azt is várják Újpest vezetői, hogy a környékbeli lakosok nagyobb bizalommal helyezik majd el autóikat a nagy parkolóba, hiszen a kameráknak autófeltörések szempontjából jelentős visszatartó ereje van. Tudnivaló, hogy a Megyeri híd átadásával a Külső-Szilágyi út forgalma jelentősen növekedett mondja Horváth Imre. A Megyeri úti kereszteződés egy igen forgalmas csomópont lett, ezért is tartottuk fontosnak éppen oda kihelyezni a kamerát. Már most többen parkolnak a kamerák hatására a külső nagy parkolóban, ám sok emberben nem tudatosodott, hogy ott valóban nagyobb biztonságban van az autója, mint a ház előtt. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy idővel átalakuljon a lakosság parkolási szokása, szemlélete. T. K. Tizenöt éves történet Jubileumi évet kezdett az Újpesti Helytörténeti Értesítő: tizenöt évvel ezelőtt vehették először kézbe a lapot a helytörténet iránt fogékony újpestiek. A negyedévenként megjelenő, olvasói számára térítésmentes újság az eltelt másfél évtizedben szerkesztési és tipográfiai változáson természetesen átesett, ám a közel nyolcvan lapszám mindegyike őrzi és közvetíti az alapításkori célt: Újpest bemutatását a helytörténet-kutatás új eredményeinek tükrében. 6 A szerkesztőbizottság tagjai, és néhány szerző: dr. Kőrös András, dr. Sipos Lajos, Iványi János, Rojkó Annamária, Szöllősy Marianne, Lőrincz Róbert, Krizsán Sándor és Hirmann László FOTÓ: KRIZSÁN SÁNDOR Az Újpesti Helytörténeti Értesítő az első pillanattól kezdve az egyik legpatinásabb helyi szervezet, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány lapja volt, és ma is az avat a régmúlt történetébe Rojkó Annamária, a lap szerkesztője. A szellemi tőkét egy-egy kutatási téma tanulmányértékű vagy ismeretterjesztő szintű feldolgozását változatlanul az Értesítő szerzőgárdája biztosítja, a lapkészítés azonban technikai költségekkel is jár től Újpest Önkormányzata vállalta magára a mecénás szerepét. A korábbi évek ötezer példányos megjelenését azonban három évvel ezelőtt kénytelenek voltunk kétezer példányra csökkenteni. Miként indult a lap? A rendszerváltozás utáni időben nagyon sokan bekapcsolódtak a múlt történetének kutatásába és a feltárt anyagok rendszerezésébe. Ezt a munkát az önkormányzat erkölcsileg és anyagiakkal egyaránt sokféleképpen támogatta. Jól ismert tény, hogy a nyolcvanas években Újpest lakossága a szanálásokat követően megváltozott, sokan költöztek ide a főváros más részeiből. Az Értesítő kiadásának egyik célja az volt, hogy az új otthonra lelt családok a múlt és a közelmúlt eseményeinek megismerésével kötődjenek lakóhelyükhöz, ismerjék meg az 1840-ben alapított település történelmét. Ezzel egyenrangú szempontként merült fel a diákok bevonása a lap olvasásába és a helytörténet megismerésébe. Az Alapítvány abban a szerencsés helyzetben volt, hogy Kadlecovits Géza,Újpest Díszpolgára, az alapítvány korábbi ügyvezető kurátora, maga kezdeményezte az újság megjelentetését. Az alapító főszerkesztő hét éven át jegyezte a lapot, elvitathatatlan érdemeit nevének feltüntetésével ma is jelzi az impresszum. Az előbbiekben említette az iskolások megnyerését az olvasók táborába. Milyen tapasztalatok vannak? Nagyon kedvezőek. Nálam szakavatottabbak mondják: Újpesten példás a helytörténeti munka, ebben a városrészben vezették be először a helytörténet oktatását. Az önkormányzat tankönyv írására buzdította a helyi pedagógusokat, és a legjobb munkákból egységes helytörténeti olvasókönyvet jelentetett meg. (Dr. Sallai János, az Alapítvány kuratóriumi elnöke a közelmúltban kezdeményezte egy kibővített és átdolgozott tankönyv kiadását). A tankönyv anyagát folyamatosan bővíti, kiegészíti és mélyíti az Értesítő. Városismereti olvasmányaikról az alapítvány rendezésében az önkormányzat, az Újpesti Városvédő Egyesület és a Közművelődési Kör támogatásával évente helytörténeti vetélkedőn adnak számot a srész iskoláinak csapatai. Hogyan lehet újra- és újra témákkal megtölteni az Értesítőt? Kik írják, készítik a negyedéves kiadványt? A most áttekintett másfél évtized felénél járva, 2001-ben bővített terjedelmet, új rovatokat Banga Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművésznek köszönhetően igényes tipográfiát, és ehhez igazodó nyomdai kivitelezést, míves papírt kapott az Értesítő. A témákra helyi segítőink, szerzőink hívják fel a figyelmünket, a válogatás és a tematika összeállítása a szerkesztőbizottság feladata. A szerkesztőbizottság elnöke dr. Sipos Lajos egyetemi tanár, Újpest Díszpolgára, akinek szakmai véleménye, szerkesztői munkája garancia arra, hogy a sokféle alkotó által készülő lap egységes egésszé és nívós kiadvánnyá váljon. Munkatársaink többsége jó íráskészséggel megáldott, a helytörténeti kutatómunkát kedvtelésből végző kolléga. Akadnak közöttük egészen különleges témát választó, saját szakterületükön belül minden apró részletet felkutatni kívánó lokálpatrióták, az írást hivatásként űzők, illetve rendszeresen publikáló tudományos kutatók, tanárok, történészek is. A szerzői kör szívesen kutat és publikál. Munkájukért jelképes ajándékkal mondunk köszönetet. Soha nem vagyunk témák híján. Tévedés lenne azt hinni, hogy már mindent feldolgoztak Újpest múltjából és csökkenne a muníciónk! Ezt a tényt igazolja többek között, hogy folyamatosan jelennek meg az önkormányzat, illetve a különböző civil szervezetek, alapítványok, iskolák által kiadott, helytörténeti vonatkozású könyvek, cd-k, dvd-k, albumok. Milyen tematikával folytatják, és mely témákat dolgoz fel a jubileumi évben az Újpesti Helytörténeti Értesítő? Január közepén tartottuk évnyitó szerkesztőbizottsági ülésünket, amelynek során virtuálisan mind a négy idei lapszámunk oldalait megtöltöttük. Az értesítő ebben az esztendőben is megtartja jól bevált szerkezetét: az első oldalon megjelenő archív képpel, és a hozzá kapcsolódó publicisztikával az adott lapszám belső tartalmára hangolódunk rá. Az olvasó múltidéző sajtóösszeállítással, majd egy-egy témát feldolgozó tanulmánnyal találkozhat a lap belső oldalain, amelyet a színes tematikájú közlemények rovat, és a híres újpestieket bemutató sorozat egy-egy epizódja követ. Interjú rovatunkban mindig egy Újpesten élő, vagy innen elszármazott, jelentős életpályát befutott személyiséget mutat be. Idén a gyárak, üzemek bemutatásával folytatjuk az elmúlt év őszén megkezdett ipartörténeti sorozatunkat, amely nemcsak a nosztalgia jegyében készül. Elsősorban a fiataloknak szeretnénk bemutatni milyen jelentős iparváros állt hajdan a jelenlegi üzletek, lakóparkok helyén, és hogyan tűnik el mindez szinte nyomtalanul. Mikor jelenik meg a lap? Az első negyedévi újság március közepén jelenik meg. Az önkormányzat jóvoltából ebben az évben is térítésmentesen juthatnak hozzá az érdeklődők az Újpesti Helytörténeti Gyűjteményben, a Városházán, az Ady Művelődési Központban, a Karinthy ÁMK-ban és a Király Könyvtárban. B. K.

7 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M Egy újpesti lány, akire büszkék lehetünk Még csak húszesztendős, de már seregnyi kupa díszeleg a vitrinjében és éremfüzérek díszítik szobáját. Újpesti iskolásként megkapta az önkormányzat elismerését, az Újpest Kiváló Diáksportolója címet. Legutóbb Torinóban szerzett hírnevet és dicsőséget a csapatának, edzőjének, családjának, a hazánknak. Heidum Bernadettről, a felnőtt rövidpályás gyorskorcsolyázás 3000 méteren Európa-bajnok női váltójának tagjáról van szó. Egyéniben 1000 méteren pedig bronzérmet szerzett. Mivel újpesti lakos, otthonában kerestük fel, hogy kérdezősködjünk tőle iskoláról, sportról, a mindennapjairól. Elsőként mégsem vele, hanem Dömötör nevű ráncos kutyájával ismerkedtünk meg. Míg Döme rágta a lábamat, megkérdeztem Bernit, hogyan is került képbe nála a gyorskorcsolya. Hiszen az ember nem gondolná, hogy az apuka fogja a lányait, és leviszi a jégpályára: suhanjatok, korcsolyázzatok. Pedig bizony a Heidum családban Ferenc, a családfő tehet mindenről. Persze a szó legjobb értelmében. Levitte két lányát Petrát és a két évvel fiatalabb Bernadettet a Műjégpályára nagyjából tizennégy évvel ezelőtt. Akkor még hokikorcsolyával tanultak a lányok közlekedni, Petrát ki is választották, hogy elég ügyes, próbálja meg a gyorskorcsolyát. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a hugi is azonnal ugyanazt akarta. Végül mindketten bekerültek a budapesti gyorskorcsolya csapatba. Tizennégy évesen bekerültem a magyar válogatottba, azóta is a keret tagja vagyok foglalja össze hamarjában Bernadett az elmúlt éveket. Kérdezem Bernadettet, hogy nem próbált-e ki sosem más sportot. Erre felcsillan a szeme és lelkesen elkezdi mesélni, hogy néhány éve Szabolcsi Szilvia gyorskorcsolyázó volt, pályakerékpározásra váltott révén kipróbálta magát a pályakerékpározásban. Azt mondja, a kerékpározás ugyanazokat az izmokat mozgatja meg, mint a gyorskorcsolya, ám kevésbé technikás sportág. Berni komolyan vette a pályakerékpározást, felkészült az országos bajnokságra, amelyet összetettben megnyert. A következő kerékpárversenyén már hosszabb távon indult, mivel akkor már a gyorskorcsolyára koncentrált. A hosszú távú versenyeket meg is nyerte sorjában. Ám a gyorskorcsolyázás mindig első maradt. Édesapja, Heidum Ferenc, ahova tudja, elkíséri lányát, és amennyire drukkol neki, annyira félti is. Érthető, hiszen sem a gyorskorcsolya, sem a pályakerékpározás nem veszélytelen sportág. A kerékpárnál a betonteknő nagyon veszélyes, ráadásul a versenyzők lába be van szíjazva, a bicikli pedig örökhajtós, így rengeteg veszélyt rejt sorolja aggodalmait az édesapa. A gyorskorcsolyázásnál szintén nagyon veszélyes az esés, még jobban kell óvni a versenyzőt a véletlen vágásoktól, hiszen pengeélesek a korcsolyák, kisebb hozzáérés is nagy sérülést okozhat. Ekkor szól közbe Berni, aki rögtön megnyugtat minket, hogy vágásbiztos ruhában versenyeznek, ez a főbb artériákat nagy mértékben védi. Egyébként is, mint mondja, verseny közben eszükbe sem jut a veszély, hiszen akinek ezen jár az agya, az nem alkalmas versenyzőnek. Berni életét, mindennapjait javarészt a korcsolyázás tölti ki. Emellett a Budapesti Kommunikációs Főiskolára jár, újságíró szeretett volna lenni, ám most az edzések miatti időbeosztás miatt a nemzetközi kommunikáció mellett voksolt. Mivel a gimnáziumot is kéttannyelvű iskolában végezte, az angol nyelven való tanulás nem okozhat neki gondot. Heti hét nap jár edzésre, a hétfő és a kedd az ő hétvégéje, olyankor nem kettő, csupán egy edzése van naponta. Azt mondja, a sport miatt kicsit háttérbe szorult a társasági élete, de mivel szerelme a gyorskorcsolya, egyelőre jól is van ez így. Persze tervei vannak bőven, mint a tisztes helytállás a világversenyeken, megtartani a kontintensviadalon kivívott helyezéseket, és ha marad még egy kis ideje, a kommunikációs diploma mellé jogi képesítést is szeretne bezsebelni. Mit is lehet erre mondani: sok sikert és kitartást kívánunk hozzá! Büszkék vagyunk rád, Berni! T. K. Interjú Jól mondta Berni edzője, Bánhidi Ákos, a torinói Eb-n jó volt magyarnak lenni. Annyi siker és érem született, hogy fantasztikus hangulat volt kint. Olyan körülmények között, mint ami itthon van, ilyen komoly eredményt elérni emberfeletti. A legtöbb nemzet sportolói csak és kizárólag a sportnak élnek. A mi válogatottunkban szinte mindenki főiskolára, egyetemre jár az edzések mellett. Nekem szülőként az élmény az egyéni verseny volt. Tudtam, hogy Berni arra vágyott, hogy egyéniben dobogóra állhasson az Európa-bajnokságon. Ezután már úgy gondoltuk, hogy ha a váltóban is meglesz a bronzérem, az a hab a tortán. Szülőként fenn álltam a tribünön és hallgattam, ahogy a lányomnak és a csapatának játsszák a himnuszt. Nagyon megható volt mondta elérzékenyülve a büszke apa. 7

8 Kultúra A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G január 30. Egy cseppnyi otthon Január 16-án nyílt meg a Fóti úton található, közel 40 férőhelyes hajléktalanszálló nappali melegedője, mely munkanapokon 9-15 óra között áll a segítséget kérők rendelkezésére. A Cérnagyár egykori óvodájában kialakított intézmény földszinti, felújított helyiségében térítésmentesen vehetnek igénybe különböző szolgáltatásokat az ide betérők. Az elmúlt hetekben öt hajléktalant kezeltek a Károlyi Kórházban a hideg és az éhezés okozta betegségek következtében remélhetőleg a hasonló esetek megelőzhetőek lesznek a nappali melegedő működtetésével, mely többek közt szociális és mentális segítségnyújtást, ruhatisztítást, tisztálkodási lehetőséget, főzést, televíziózást, és kötetlen beszélgetést is nyújt a bajbajutottaknak. A felújított helyiség hivatalosan január 16-án nyílt meg, melyet mint a 17 éve működő hajléktalanszállót - a Twist Olivér Alapítvány működtet. Az intézmény fenntartásához a pályázatokon elnyert pénz, az állami normatív támogatás és a fővárosi önkormányzat segítsége mellett jelentős összeggel, a költségek negyedrészével járult hozzá Újpest Önkormányzata. A megnyitón az alapítvány képviselői mellett Nagy István, Újpest szociális alpolgármestere, Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes, Boruzs András a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat elöljárója és Dr. Hollósi Antal, a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnöke is megjelent. Nagy István kiemelte: öröm látni, hogy az önkormányzat és a civil szféra összefog egymással és közös célért harcol; s reményét fejezte ki, hogy az együttműködésből hosszú távú kapcsolat lesz. A nappali melegedőről, a hajléktalanságról és az alapítvány munkájáról a civil szervezet két vezetőjével beszélgettünk. Segítség a madaraknak Különösen a téli hónapokban okoz gondot szárnyas barátainknak az eleség hiánya. Amikor a fákon nincsenek rügyek, levelek és termések, a madaraknak csak igen kevés mag, illetve más eledel jut, azok felkutatása is nehézkes, főként esős és havas időjárás esetén. Komoly hiányt pótoltunk a nappali melegedő kialakításával, bár 1998 óta már nemcsak hajléktalanszálló, hanem utcai szociális munka is működik Újpesten: járjuk az utcákat és próbálunk segíteni a bajba került embereknek mondta el lapunknak Virág Tamás, az alapítvány szakmai vezetője. A Twist Olivér Alapítványt a három éve elhunyt kiváló szociálpolitikus, Mezei György által vezetett Újpesti Családsegítő Központ és a Menhely Alapítvány hozta létre. Hosszú munka előzte meg a nappali melegedő kialakítását, amelyre óriási igény mutatkozott a kerületben. Nemcsak a mindennapi élet szükségeit fürdést, étkezést, mosási lehetőséget biztosítjuk, hanem a szociális ügyekben, a munkába állásban, a szocializációban is segítő kezet nyújtunk. A hajléktalanság ugyanis nemcsak a lakáshiányt jelenti, ennél jóval többről van szó: például az elmagányosodás folyamatának megállításáról, visszafordításáról. Sajnos gyakran elérkezik egy pont a hajléktalanok életében, amikor belefáradnak a kilátástalanságba, értelmetlenségbe. Be kell bizonyítanunk nekik, hogy megfelelő segítséggel kijuthatnak ebből a helyzetből. A szállóban három szociális munkás foglalkozik az itt élőkkel, rendszeres találkozások, beszélgetések során folyik az úgynevezett egyéni esetkezelés folytattuk a beszélgetést Forgács Etelkával, az átmeneti szálló vezetőjével. Sokszor kapunk önkéntes segítséget, ruhacsomagot, néha élelmiszert, hiszen a környékbeliek már ismerik az intézményt és az itt élőket. Sajnos ez a megoldás valóban átmeneti: volt olyan lakónk, aki visszakerült az utcára, vagy épp hozzánk Az itt élők zöme állami gondozott volt, nem talál bejelentett munkahelyet, kihasználják, kizsigerelik, a családjának ha van pedig nem meri ezt bevallani. Gyakori történet, hogy az itt lakó vidékről került fel Pestre, és a rokonai nem is tudják, hogy nem albérletben lakik Azt hiszem, a változás egyik alapvető tényezője, hogy érzékenyebbé kell válnunk a problémára. Hogy meglátjuk a hajléktalanban a gyereket, a fiatal fiút vagy lányt, és a felnőtt, erejében lévő embert is. Ha így teszünk, egész másképp nézünk majd az utcán élőkre. P. K. Ezért is nagyon fontos, hogy gondoskodjunk ezekről a hasznos, kicsiny élőlényekről. Ennek a gondoskodásnak a legegyszerűbb módja, ha kertünkbe, az erkélyre, az ablakba vagy egyszerűen a természetben a fákra madáretetőket telepítünk. Nem tettek másképpen a gyerekek a Bajza József Általános Iskolában sem, amikor január 16-án, a tanítás után két madármenedéket, etetőt helyeztek ki. Az eseményen csatlakozott a diákokhoz a Gyermekek Világöröksége Alapítvány képviselője is. Mielőtt kihelyezték volna az etetőket, dr. Altbäcker Vilmos, az ELTE gödi biológiai állomásának vezetője bevezetőként elmesélt néhány érdekességet a madarakról, fajokról és szárnyas szokásokról egyaránt. Akik jól válaszoltak a rögtönzött biológia óra után feltett ellenőrző kérdésekre, apró jutalmakat kaptak és természetesen társaik és tanáraik elismerését. A rövidke kvíz után a kisdiákok két madáretetőt helyeztek el az udvar két egymástól távoli pontján, majd feltöltötték azokat különböző eleséggel. Így több madárfajt is megfigyelhetnek remélhetőleg a kisdiákok, miközben azok a kitett eleségből lakmároznak. T. K. 8

9 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M A kezdő lépéstől az össztáncig Egy híján harminc éve annak, hogy Földházi Péter profi táncos, tréner társastáncot tanít Újpesten. A krónikás is mosolyog, amikor a honi riportalanyokkal beszélgetve közös kapocs a Földházi tánciskola, amely a Könyves Kálmán Gimnázium és a Megyeri úti Déri Miksa szakiskola diákjainak tánctanításával indult. S talán a közelgő jubileum ürügyén, már most, márciusban újdonságként Össztánc-órák és továbbá Latin táncok kurzusát tervezi, miközben indul a beiratkozás kezdőknek is haladóknak egyaránt Mindez az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban lesz elérhető. Csak nem az országon is végigsöprő salsa- őrület a motiváció, kedves Tanár Úr?! Nem tagadom, de csak részben az. A salsa-láz valóban nem csillapul, ezt a környező tánciskolák kínálatát szemlélve is tapasztalom. Bár a Földházi tánciskolában is tananyag a latin táncok java, a salsa a mambó, a rumba, a szamba és a csacsacsa, mégis, a lázgörbe alapján külön kurzus indítását is tervezem. Meggyőződésem, hogy európai ember génjeiben nem feltétlenül a salsa elemeit őrzi és örökíti tovább. Számomra a mambó lágyabb és a normál életben jobban használható, de tekintsük ezt hölgyválasznak és kívánságnak. Az össztánc-órák ötletét pedig épp az eltelt évtizedek adják: szeretném ismét parkettre hívni egykori tanítványaimat. Úgy gondolom, szívesen gyakorolnának, táncolnának, ezáltal feleleveníthetnénk a tánclépéseket. Tanítványaim, akik a 2 féléves (ősszel és tél végén) alkalmat biztosító tánciskolába jártak, gyakorta felemlegetik a régmúlt időszakokat. Csupacsupa kellemes élményre emlékeznek, amin sokszor csodálkozom is, hiszen a tánc, főleg az elején, erős koncentrálást kíván. De, ha csak a szépre emlékeznek, ez engem is örömmel tölt el, ennek nyomán alakul, legalábbis remélem, az össztánc. Lehet, hogy a tánciskolák sikerét a televízió versenyei, műsorai is segítik? Minden bizonnyal igaz ez is. De ne feledjük: a képernyőről ránk mosolygó ismert személyiségek több hónapon át tanulnak, gyakorolnak, mielőtt versenyeznek, munkájuk, korábbi tanulmányaik kötelező része is a tánc. Ezeket a produkciókat és a nemzetközi versenyek táncosait látva nem nehéz azt a folyamatot sem észrevennünk, hogy a tánc eltolódik a művészettől a sport felé, és eközben elvész a tánc, a ritmus dominál. A tánciskolába betérők hozzájuk képest lépéshátrányban vannak, de ez természetesen behozható. A társastánc tanulásától a versenytáncig ugyan hosszú az út, de vannak kapcsolódási pontok, és már az alapok tanulásánál megmutatom azt a hidat, amin átjutva a versenyekig el lehet jutni. Mármint annak, aki tehetséges Volt egy pályatársam, aki nem látszott tehetséges táncosnak. De nagyon-nagyon akart és mindent megtanult. Olyan eredményeket ért el, mintha táncosnak született volna. Ezt csak azért mondtam el, hogy elhiggyék az olvasók is: akarattal, szorgalommal mindenki sokra viheti a táncparketten is. A táncórákon természetesen derültséget okoz, ha valaki összekeveri a táncirányt és ellenkező irányba indul partnerével. A táncot éppúgy gyakorolni kell, mint például az autóvezetést, hogy készségszintre begyakorolva ne kelljen arra gondolni, hogy no most benyomom a kuplungot. A táncirány is magától értetődő lesz egy idő után. És Interjú táncolni jó dolog, nagyon jó még akkor is, ha valaki nem akar táncversenyt nyerni. Valljuk be: a többség nem akar. Tanítványai különböző korosztályúak, a kisiskolástól a fiatal felnőttig, a középkorúig beiratkoznak. Mit mondanak, miért jönnek? A tánciskolába beiratkozók jól tudják, hogy a tánc zenére történő mozgást jelent, sokan tudják azt is :a művészetet, szépséget is magában hordoz és a társasági időtöltés mellett kellemes sport is egyben. Jómagam arra törekszem, hogy aki nálam tanul, legyen mozgáskulturája és olyan tánctudása, amelyet bvármikor fölhasználhat. A jelentkezők is ezt szeretnék. Miközben a tánc az előbbieket adja, egy másik utat is megnyit. És ez általában a tanfolyamosok nagy felfedezése is: a tánc ismerkedés, együttlét is, ahol a fiú és a lány, a nő és a férfi együtt dolgozik, az egyik irányít, a másik elfogad. Miközben mindketten megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz. El kell, hogy fogadják a másikat. Ha ez nem megy, nincs társas kapcsolat, nincs közös tánc, de lefordítva az élet számtalan területére: semmi sem megy, ha nem figyelünk oda egymásra és nem próbáljuk meg türelmesen megérteni a másikat. Milyen táncokat lehet megtanulni Öntől? Szándékaim szerint olyan táncokat, amelyek bárhol alkalmazhatók. A már említett latin táncok ismerete mellett tanulunk keringőt, angolt és bécsit, sőt ezek különböző stílusait is. Hiszen például a bécsi keringőt másként táncolja a versenytáncos, az, aki sváb hopszasza stílusban, vagy balett változatban adja elő. Mindegyik szép és értékes. Elmaradhatatlan a rock and roll és a csárdás. Úgy gondolom, a tánctudás alkalmazásakor ez lényeges. Esküvőn szinte kikerülhetetlen a csárdás éppúgy, mint az előbb említett táncok. Sok fiatal külföldön, magyar társaságba kerülve is építhet erre. Tanítványaim sokszor kérdezik, hogyan ismerik fel a zenét, hogy az például szamba, vagy csacsacsa? A tanfolyam végére eljutunk odáig, hogy a ritmus eligazítja őket, és rájönnek arra is: sok tánc átjárható. Ha meghallják a zenét, a figurális anyag ismeretében már képesek arra is, hogy csacsacsára tudnak szambázni, szambára rock and rollozni, hiszen a zene adja a jelleget. Ezt az affinitást gyakorlással lehet megtartani. Erre jó lehetőség az össztánc. Ön miért lett táncos? Sokat mozgó gyerek voltam, asztaliteniszeztem, hokiztam, gyeplabdáztam. Középiskolás koromban megfogott a szalagavatók hangulata, a tánc. Egy korombéli ifjú hölgyet követve jutottam el a tánciskolába, ahol eltévesztettem az ajtót és nem a balett-terembe nyitottam be. Így kerültem a versenytáncosok közé. Igaz, idővel megtaláltam a balett-termet is, ahol kicsi a világ Mednyánszky Heni néni tanított engem is. Akkor még nem gondolhattam arra, hogy több évtized elmúltával egymás kollégái leszünk tanítványainkkal Újpesten az Ifjúsági Házban. A tánc sok élményt adott és az akkori anyagi lehetőségek az én korosztályomnak a hazai, Savaria táncversenyeket jelentette. Mellette tervezőként dolgoztam a műszaki főiskola elvégzését követően a Mélyépítési Tervező Vállalatnál. Bár később a táncot választottam és a tanítást, azt tudom, a műszaki pálya sem volt haszontalan: a matematika a a ritmikát és a zenét, a geometria a koreográfiát és a térlátást, míg a fizika a figurák tudtaos kivitelezését segíti. BANGHA KATALIN 9

10 Kultúra A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G január 30. Híres újpesti cigányok 23 A Farkas-család id. Farkas József és fia, Rezső (1914) Farkas József és Balog Erzsébet (1926) APepi becenevű Farkas család Felvidékről Újpestre való beköltözése az 1800-as évek végére tehető. Farkas József már itt született 1908-ban. A família férfi tagjai a muzsikából keresték meg a család kenyerét. József testvére, Rezső egy németországi turné során kint maradt és a német rádió zenekarába került. József cimbalmosnak tanult, de a háború keresztülhúzta az ő és vele együtt több zenész pályáját is. A szórakoztatásnak nem kedvező időszakban más munka után kellett nézniük. A Tinnyéről érkező Balog szegkovács családjába nősült, akikből többen zöldség-gyümölcs kereskedők lettek az újpesti piacon. Házasságát a muzsikusszülők igen ellenezték, de nem tudtak mit tenni, a fiatalok a nagy tiltás hatására megszöktek. Pedig a Balogok felmenői közül akadt Csobánka, Tinnye és Piliscsaba körzetében működő kárpáti cigánybíró is, a Farkas fiú családját ez sem hatotta meg. Egy zenésznek csak zenész sarj lehet a párja kötötték az ebet a karóhoz. Újpestre már csak úgy tértek vissza, hogy az első gyermek gömbölyödött. A Palóc utcai albérletből a sokasodó gyereksereg miatt költöztek ki a Barakkba. Onnan pedig, amikor az újpesti zsidókat július 1-3. között deportálták Auschwitzba, beköltöztek a pár sarokkal arrébb húzódó Tél utca 86. számú ház megüresedett lakásába. Óriási minőségi változás volt a komfortnélküli szoba konyhából bekerülni egy három szobás, fürdőszobás lakásba. A saját udvarrészen, József felépítette ráadásul téglából első, saját műhelyét, mert időközben kitanulta apósa mellett a szegkovács szakma fortélyait. Először csak nézte, hogy forgatják a vasat a tűzben, ebből mi lesz, abból mi lesz, utána ő is beszállt az akkor nagyobb mennyiségben gyártott bakancsszeg készítésébe. Minden a legnagyobb rendben volt, míg haza nem érkezett a Tél utcai ház tulajdonosa a haláltáborból. Bement az asztalos Szabó bácsihoz, aki szó nélkül kivette a komód aljából az ütött-kopott bádogdobozt. Visszaadta a háziúr megőrzésre nála hagyott családi aranyát. Saját lakásába belépve meglátta a gyereksereget. Több hónapi huzavona után, Kertész bácsi azt mondta: Nézze, Farkas úr, most tudtam meg, hogy a családomból senki sem maradt életben, úgy döntöttem, elhagyom Magyarországot. A házat eladom az egyik barátomnak és megbeszélem vele, hogy maguk apránként kifizetik a lakást. Így maradhatott az időközben tizenegy gyermekkel gyarapodott Farkas család. A fiúk közül öt a műhelyben, később a szegkovács ktsz-ben nőtt fel. A fújtatás mellett a koksztörés volt a gyerekek legfontosabb munkája. A megfogott darabot kalapáccsal úgy kellett eltalálni, hogy az ökölbe szorított kéz a hüvelyk és mutatóujj között képződött résén csattanjon az ütés. Így nem repültek szerteszéjjel a jól égő por- és kokszdarabkák. Gyakorlat kellett hozzá, hogy az ujjaikat és körmeiket szét ne verjék a gyerekek. A 86-os telekből, és a Tél utca régi arcából is összesen két hatalmas fa maradt a Virág utca sarkán álló tízemeletes mellett. Az utat kiszélesítették, a régi földszintes, belsőudvaros házakat lebontották, helyükbe négy és tízemeletes szürke, sárga, piros panelok épültek. A kovácsok is elfogytak a Farkas-családból, elhunytak vagy kiöregedtek. Kivéve az idén hatvan éves Farkas Istvánt, a Pecsert aki kovács maradt. István a lakatosságot is kitanulva díszmű kovácsoltvas termékeket gyárt. Kaput, rácsokat, csillárokat készít, gépesített műhelyében. Csavarja, préseli, üti a vasat. A korrekt áron dolgozó mester megrendelői egymásnak adják a kilincset, mert a külcsín mellett a használhatóságra is nagy figyelmet fordít. Nem mindegy, hogy egy kerítésen a csigák, rózsák egyéb díszek hogy adják ki magukat, milyen vastag az anyag, messziről hurkapálcának tűnik-e a kerítés vagy megvan a látványa. A következő nemzedékből van, aki üzletember Torontóban. Van az MTV-ből harminc év után kikerült kellékes, aki most régiségekkel foglalkozik, legtöbben kereskedelmit végzettek, de található nem is akármilyen érzékenységű költő is, Gy. Feige Márta személyében. MOLNÁR ISTVÁN GÁBOR Készülő ablakrács Farkas István: Díszkút 10

11 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M Testületi hírek I. Viták, rendeletek, pályázatok Újpest Önkormányzatának képviselő-testülete január 27-én 17 órai kezdettel tartotta soron következő ülését. Jelen tudósításunk rendhagyó: igazodva az Újpesti Napló vezető témájához, az Elem utcai öntöde ügyéhez, ezúttal az egyik Egyebek napirendi ponttal kezdjük az öszszefoglalót. (JÓ)NÉHÁNY SZÓ AZ ÖNTÖDÉRŐL A felszólalások kereszttüzébe került az a cikk, mely egy ingyenes kerületi bulvárlap január 21-i számában jelent meg. Az Elem utcai öntöde ügyének apropóján megjelent személyeskedésekről is szólt (a témáról bővebben olvashatnak lapunk 2. oldalán). A testületi ülés egyik legnagyobb és leghoszszabb vitáját ez a téma szülte. Dr. Derce Tamás polgármester felolvasta a testületnek azt a levelet, melyet december 18-án Pajorné Hirmann Máriától, az Elem utcai öntöde közelében lévő Chinoin alapítványi óvoda vezetőjétől kapott. Pajorné Hirmann Mária tájékoztatta a polgármestert arról, hogy az öntöde környezetszennyezésével kapcsolatban felröppent hírek miatt néhány szülő azon gondolkodik, hogy másik óvodába íratja be gyermekét. Az óvodavezető felajánlotta segítségét az ügy kivizsgálásában, a különböző vizsgálatokban, mérésekben. Úgy fogalmazott: szeretné, ha a gyerekek nem válnának politikai csatározások áldozatává. Dr. Derce Tamás ezután reagált az ingyenes kerületi lapban megjelent cikkre. A polgármester elmondta, hogy jelen volt azon a januári bizottsági ülésen, melyen az Elem utcai öntöde ügyét tárgyalták. A cikk, amely az újságban ezzel kapcsolatban megjelent, nem felel meg a valóságnak. Tisztességtelennek tartotta, hogy a cikk írója a képviselő hozzátartozóját is belekeverte a témába. Úgy vélte, az újságot nem újságírók, hanem politikai játszmák írják, viszont ezek a módszerek és megoldások rendkívül rossz irányba viszik az önkormányzatot. Ezt követően Wintermantel Zsolt (Fidesz) kért szót. A képviselő úgy fogalmazott: sajnos nem volt jelen a decemberi testületi ülésen, amikor Pajor Tibor felvetette az Elem utcai öntöde ügyét, ellenkező esetben kijavította volna a képviselő valótlan állításait. Javasolta, hogy Pajor Tibor decemberi hozzászólását, valamint az egy nappal korábbi bizottsági ülésen elhangzottakat vessék össze. Úgy vélte, a Jobbik újpesti honlapján valótlan állítások szerepelnek a témával kapcsolatban, emiatt helyreigazítást kért. Wintermantel Zsolt azt mondta: nem az a fontos, hogy ki akarja megoldani az ügyet, hanem a cél, de ez az ügy már politikai játszmává vált. Elmondta továbbá, hogy 2007 elején keresték meg legelőször az önkormányzatot az üggyel kapcsolatban, de csak pár hónap elteltével kaptak rá választ. Végeztek méréseket, vizsgálatokat, sőt Újpest polgármestere a lakossági tiltakozásról is kapott feljegyzést. A képviselő szerint az önkormányzat csak az országos médianyomás után kezdett foglalkozni a témával. Wintermantel Zsolt elmondta: nem tudta, hogy Pajor Tibor felesége a Chinoin óvoda vezetője, és furcsának tartja, hogy a polgármesternek írott levél közvetlenül a bizottsági ülés után született. Dr. Derce Tamás ezután ismét kihangsúlyozta: nem az öntöde ügyében szólalt fel, hanem az újságcikk ellen emelt kifogást. Hozzáfűzte: nem attól oldódnak meg az ügyek, ha az országos médiához fordulunk. Ezt követően Pajor Tibor (Jobbik) kért szót. Elmondta, hogy a decemberi bizottsági ülésen kérte, vegyék fel napirendre az Elem utcai öntöde ügyét, azonban ez nem történt meg. Tájékoztatta a testületet, hogy már október óta komolyan foglalkozik a problémával és úgy vélte, felelősséggel járt el az ügyben. Hozzáfűzte: ez az ügy már nem az eredeti problémáról, hanem politikai versenyzésről szól, amit nem szabad folytatni. Bartók Béla (Fidesz) is szót kért. A képviselő elmondta, hogy az a mondata, amely az említett újságban megjelent, még a januári bizottsági ülés előtt hangzott el. Farkas István (MSZP) szerint sokszor valótlant állít az újság, nem ismerik pontosan a képviselő-testület létszámát sem. Hladony Sándor (Fidesz) javasolta képviselőtársainak, hogy a jövőben kerüljék el a hasonló politikai csatározást. Elmondta: az újpesti lakók kérték fel őt, hogy járjon el az érdekükben. Visszautasította Pajor Tibor decemberi felszólalását, melyben a képviselő pánikkeltésről beszélt, és az Újpest Televízióra hivatkozva jelezte, hogy az ott készült riportban is csupán feltételes módban beszélt a környezetszennyezésről. Pajor Tibor hozzászólásában kiemelte: nem akarta, hogy ez a téma ilyen fordulatot vegyen, és ezzel az ügyet lezártnak tekinti. Dr. Trippon Norbert alpolgármester (MSZP) emlékeztette a testületet arra, hogy kezdetben még mindenki egységes céllal vezérelve, jó szándékkal próbálta megoldani a helyzetet. Nagy István alpolgármester (Fidesz) utalt arra, hogy az egyik internetes portálon korábban őt is támadták: az egyik ott megjelent cikk több valótlan állítást tartalmazott a szociális foglalkoztatóval kapcsolatban. A vitát végül dr. Derce Tamás zárta le. Elmondta, milyen lépéseket tesznek a megoldás érdekében. A teendők megbeszélésére és a helyes lépések megtételére szakértőt kért fel az önkormányzat; szándékában áll, hogy Rákospalota polgármesterével, Hajdu Lászlóval együttműködjön a probléma megoldásában, és lakossági segítséget is elfogad. Testületi hírek SZEMÉLYI KÉRDÉSEK, RENDELETMÓDOSÍTÁS A napirendek tárgyalása előtt Dr. Derce Tamás alpolgármester gratulált dr. Kovács László képviselőnek (MSZP), a Gazdasági Bizottság elnökének, akit a magyar sportági szövetség egyhangúlag a férfi ökölvívók új szövetségi kapitányának választott. A napirendi pontok elfogadása után személyi kérdésekről döntött a testület. Boruzs András, az SZDSZ frakcióvezetője elmondta, hogy az Újpesti Média Kht. felügyelőbizottságának elnöke, Dr. Kovács Pál február 1-től benyújtotta lemondását. A bizottságba Laczkó Gábort javasolták tagnak, elnöknek pedig az MSZP-frakcióval együtt Baksáné Toldi Katalint delegálták. Juhász László, az MSZP frakcióvezetője tájékoztatta a képviselőket, hogy az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatói Tanácsából Dr. Dékány Tamás igazgatósági tagot, valamint a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságból Kósa Viktóriát, Salgó Románnét és Lovas Józsefné tagokat visszahívják. A Népjóléti Bizottságba Farkas Istvánt, Diósi Lászlót és Skirka Pétert javasolták bizottsági tagnak. A Foglalkoztatás-politikai Bizottságból visszahívták Skirka Péter tagot, helyette Salgó Románnét javasolták. A személyi kérdésekről egyben szavazott a testület: a javaslatokat 29 igennel fogadták el, majd Diósi László a testület előtt letette esküjét. Ezután következett a napirendi pontok megtárgyalása. Elsőként Dr. Derce Tamás előterjesztésében megalkották a közigazgatási szünet időpontjáról szóló rendeletet: e szerint a közigazgatási szünet december közötti időszakban lesz. 31 igennel szavaztak a képviselők. Ezt követték dr. Trippon Norbert alpolgármester (MSZP) előterjesztései. Elsőként az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló önkormányzati rendelet módosítását tárgyalták. Mivel az érdekeltségi alapot képező források összege és nagyságrendje jelentősen csökkent, illetve a gazdasági válság okán számítani lehet az adótartozások behajtásának nehezedésére és a méltányossági kérelmek számának növekedésére, új rendelet megalkotására volt szükség. Szalma Botond (KDNP) úgy vélte, helytelen az előterjesztés azon mondata, miszerint a jegybanki alapkamat nagysága folyamatosan csökkent az utóbbi években. Dr. Derce Tamás polgármester erre úgy reagált, csupán néhány alkalommal beszélhettünk az alapkamat nagyságának növekedéséről, általánosságban csökkenésről van szó. Végül a testület 31 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. (A testületi beszámoló második részét következő számunkban olvashatják) 11

12 Tájékoztató Tájékoztató a évi lakásrezsi támogatások feltételeinek a változásáról, melyek a évi kompenzációs évtől kezdődően (2009. március 1-től, február 28-ig) megváltoztak. A Fővárosi Közgyűlés 71/1999. (XII.30.) módosított rendelete értelmében a 2009-es kompenzációs évben, fővárosi díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult. Ez tartalmilag azt jelenti, hogy (az előző évektől eltérően) egy lakásban háztartásban csak egyfajta kompenzáció adható: VAGY csak távhődíj kompenzáció-, VAGY csak víz-, csatorna- és szemétdíj kompenzáció. Az igénylőlapok január 26-től adhatók le a kerületi önkormányzatoknál. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ESETLEGES KÉRDÉSEIKKEL 1.) egyéb fűtés esetén a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelési Csoportját szíveskedjék megkeresni az alábbi címen és telefonszámon: Cím: 1119 Budapest, Vahot u. 8. Telefonszám: (06-1) Személyes ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: óráig, pénteken: óráig; 2.) távhőszolgáltatás esetén a FŐTÁV Zrt. Behajtási Csoportjához szíveskedjék fordulni, az alábbi címen és telefonszámokon: Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Telefonszám: és A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G ÉVI TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROSI LAKÁSREZSI TÁMOGATÁSRÓL 1.) Távhőszolgáltatási díjkompenzációra jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy, aki a FŐTÁV Zrt. távhőszolgáltatása után közvetlenül, vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az Ft/fő összeget, vagy gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő, vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az Ft/fő összeget. A díjkompenzáció számlajóváírással valósul meg, havi összege családonként: május és december hónapokban 2500Ft június-november hónapokban 800 Ft január-április hónapokban 4 500Ft 2.) Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációra jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy, aki a víz-, csatorna- és szemétszállítási szolgáltatás után közvetlenül, vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és megfizeti a számla díjkompenzációval csökkentett összegét és családjában van olyan személy, aki az illetékes kerületi önkormányzattól a kompenzáció iránti igénylés benyújtásának időpontjában időskorúak járadékában, vagy rendszeres szociális segélyben, vagy az illetékes szervtől rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a beadás időpontjában ilyen kérelme elbírálása igazoltan folyamatban van, vagy igazoltan közhasznú munkát végez, vagy a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg, vagy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a Ft/fő összeget, vagy gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül neveli vagy egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg a Ft/fő összeget. A díjkompenzáció számlajóváírás formájában valósul meg. A víz-díjkompenzáció havi összege családonként 650 Ft A csatorna-díjkompenzáció havi összege családonként 650 Ft A szemétszállítási díjkompenzáció havi összege családonként 500 Ft A díjkompenzáció az igénylés benyújtását követő hónaptól, de legkorábban márciustól február hónapokra jár. Külön kérelem benyújtása nélkül téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatásra jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy, január 30. aki az 1. és 2. pontban ismertetett valamelyik közüzemi díjkompenzációra jogosult és azt igénybe vette december 31-ig, és távhőszolgáltatás esetén: a vele egy lakásban élő családtagjai körében van nyugdíjas személy, vagy három vagy több gyermek (aki után családi pótlékot kap) neveléséről gondoskodik, egyéb fűtés esetén:van olyan személy aki nyugdíjas. A támogatás ez évi egyszeri összege: távhőszolgáltatás esetén Ft egyéb fűtés esetén Ft. A támogatás folyósítására számlajóváírás formájában kerül sor: távhőszolgáltatás esetén: a december-január-február-március havi hőfogyasztást tartalmazó februári-márciusi-áprilisi-májusi fizetési határidejű távhőszámlákon, egyenlő részletekben, egyéb fűtés esetén: I. negyedévében, de legkésőbb az esedékesség évében, XII. 31-ig. Az igénylő lapot január 26-tól (hétfő) lehet benyújtani. Az igénylést január 26-tól legkésőbb december 31-ig kell visszajuttatni a főpolgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájához. A jogosultak részére a díjkompenzáció az igénylés benyújtását követő hónaptól, de legkorábban márciustól február hónapokra jár. Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda Néhány szó a tejcukor-érzékenységről Az Ady Endre Művelődési Központban működik, de országos segítséget nyújt az 1995-ben alakult Laktóz Érzékenyek Társasága. Munkájukat, elhivatottságukat az orvosok is elismerik, és pácienseiket gyakran hozzájuk irányítják. Néhány főről közel ötszázra duzzadt az egyesület tagjainak létszáma, de a probléma ennél nagyobb: a tejcukor-érzékenység a lakosság 15%-át érinti. Bárdos György, az egyesület főtitkára is érintett a problémában. 14 éve kezdte gyűjteni a laktóz-intoleranciára vonatkozó információkat saját maga és ismerősei tájékoztatására; vele beszélgettünk a legfontosabb tudnivalókról. A tejcukor (laktóz) egy természetes kettős cukor, ami a tejben, és egyes tejtermékekben fordul elő. Felszívódásához a laktáz enzim szükséges, ami a tejcukrot glükózzá és galaktózzá bontja. A tejcukor-érzékenység az enzim hiányából, csökkenéséből adódik. Az elbontatlan laktózt a vastagbél baktériumai emésztik meg, miközben gáz képződik így alakulnak ki a kellemetlen tünetek: a puffadás, a hasmenés, a hányinger és a rossz közérzet. Teljes enzimhiány esetén kis mennyiségű tejcukor is problémát okoz, mások 1-2 pohár tejet is bátran elfogyaszthatnak. A laktózérzékenység egyszerű vizsgálattal megállapítható: az orvos laktózfogyasztás után megméri a lélegzet hidrogéntartalmát. Mi okozhatja ezt az állapotot? A primer laktóz-érzékenységnek genetikai oka van, bármilyen korban kialakulhat. Meglepő, de a tejcukor-érzékenység a természetes állapotunk, hiszen évezredek alatt alakult ki az a génváltozat, amely által felnőttként is meg tudjuk emészteni a tejet. A tej-gabona alapú táplálkozás Európában, Észak-Amerikában gyakori. Mivel Ázsiában a rizsalapú táplálkozás a jellemző, és a fehérjebevitelt főleg a szója biztosítja, a lakosság közel 100%-a tejcukorérzékeny. Létezik időskori laktóz-érzékenység, és létezik szerzett elégtelenség is, melyet fertőzés, lisztérzékenység, hasnyálmirigy-probléma, vagy egyéb bélbetegség okozhat. Ritkán csecsemőkorban is kialakulhat a tejcukor-érzékenység. Létezik személyre szabott kezelési mód? Helytelen az összes tejterméket kiiktatni az étrendből, hiszen a csökkent D-vitamin-, kalcium- és foszforbevitel miatt csontritkulás is kialakulhat. Az elhanyagolás is veszélyes, mivel a folyamatos irritáció vastagbél-betegséget okozhat. A laktózmentes diéta valamelyest helyreállítja az enzim termelődését, de nem kedvez a normális bélflóra fennmaradása szempontjából. Érdemes szójaalapú ételeket bevezetni az étrendbe. A kemény- és félkemény sajtok nem veszélyesek a tejcukor-érzékenyekre, a joghurt és a kefir fogyasztásával már vigyázniuk kell. Figyelem: konzervekben, húskészítményekben, levesporokban is található laktóz, sőt, gyógyszerek is tartalmazhatják azt hordozóanyagként. Milyen segítséget nyújt az egyesület a laktózérzékenyek számára? Kiadványokkal, hírlevelekkel, életmód-tanácsokkal, receptek közreadásával segítünk. Az érdeklődőket tájékoztatjuk, hogy adócsökkentési kedvezményben, vagy emelt összegű családi pótlékban részesülhetnek a költséges diéta kompenzációjaként. Minden csütörtökön óra között várjuk azokat, akiknek kérdésük van a témával kapcsolatban. P. K. 12

13 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M Mottó: Sok ember számára a súlycsökkentés nemcsak hiúság kérdése, hanem az élete múlik rajta. GONDOLATOK A FOGYÓKÚRA KÖRÜL Esetleg mégis lehetséges? Valószínűleg nem sokan vagyunk olyan felnőttek többségünkben nők akik életünk során ne próbálkoztunk volna legalább 100 fogyókúrával. A sok esetben sikeres, az időközben elkövetett gyarlóságok miatt újra elkezdett fogyókúrák már-már azt az érzést keltik az emberben, hogy lefogyni lehetetlen, vagy ha mégis, az csak másoknak sikerülhet. Pedig sok esetben csak arról van szó, hogy nem találtuk meg azt a módszert, és azt az étrendet, ami a fogyókúrát ne elviselhetetlen, alig várom, hogy véget érjen periódusnak tekintse, hanem hosszabb távon is tartható, gyötrelmektől és lelkiismeretfurdalástól mentes élvezetes időszakot jelentsen. Többen megpróbálkoztunk az ún. szétválasztásos diétával, amikor egy adott napon zömében csak egyféle tápanyagot fogyaszthattunk a saláta mellett, és szinte mindenki jelentős súlycsökkenést tapasztalt. Mégis, amikor véget ért a megszorításos időszak, napokon belül visszaettük a régi súlyunkat. Ez persze megint csak azt a nézetet támasztotta alá, hogy lefogyni lehetetlen. Én magam már túl vagyok ezen a perióduson, hiszen egy hat hétig tartó egyáltalán nem borzasztó időszak alatt rájöttem, hogy ha egy kicsit változtatok az étkezési szokásaimon, nemcsak lefogyni, hanem évekig tartani is tudom az elért eredményt. Pedig hát a szalonnáttepertőt-kolbászt hagymával paprikával én sem vetem meg, és könnyen lecsúszik hozzá egy pohár bor is. Szóval átkerültem a hívők táborába, és kijelenthetem, hogy fogyni és a kisebb súlyt megtartani egyáltalán nem lehetetlen. A fogyókúrák során a legnagyobb kísértést az éhségérzet jelenti, mert ha nem teszünk ellene semmit, pár óra múlva könnyen olyan periódusba kerülünk, hogy fogyókúra ide vagy oda, már teljesen mindegy, hogy mit eszünk. Sajnos, ilyenkor a fogyasztószerek sem ütik ki a kezünkből a megenni készülő falatokat, és hát ott vagyunk, vagy hátrébb ahol egy pár nappal ezelőtt. Hirdetés A fülakupunktúrás kezelés pont az éhségérzetet szünteti meg. Ezzel lehetővé válik, hogy az egyén képes legyen az első két hétben olyan szénhidrátszegény étrendet fenntartani, ami a fogyást beindítja. Éhezni senki nem fog, mert ez alatt az időszak alatt napi nyolcszor kell étkezni. A két hetes bevezető időszak után kevés szénhidrát fogyasztása megengedett, és szépen lassan az illető visszatérhet egy olyan, már csak kevés megszorítással járó táplálkozási rendre, amelynek a betartása nem jelent problémát. A napi nyolcszori evés továbbra is megengedett. A fülakupunktúrás kezelés megkezdése előtt természetesen egyfajta állapotfelmérés is történik és a személyre szóló kezelés ennek megtörténte után kezdődik, ugyanis vannak esetek, amikor az illető hormonális, mikrobiológiai, vagy érzelmi állapota megnehezíti a helyzetet, és a kezelések megkezdése előtt ezt figyelembe kell venni. Az eddigi tapasztalatok szerint kb fülakupunktúrás kezelés szükséges a kívánt súly eléréséhez, ami az esetek többségében 5-6 kilogram. Természetesen a kúrát tovább is lehet folytatni. Aki nem hiszi el, hogy ő is képes erre, próbálja ki, az első két kezelést féláron (5000 Ft a kettő), és meglátja, hogy nála is beindul a testsúlycsökkenés. Aki pedig tényleg szeretne komolyabban is fogyni, annak 10 alkalomra szóló bérlet vásárlását ( Ft) javasoljuk, amelyben 9 fülakupunktúrás kezelés, egy műszeres állapotfelmérés és egy a lebontott zsírok eltávozását segítő nyirokmasszázs is szerepel. A kezelések egészségpénztári kártya illetve üdülési csekk terhére is elszámolhatók. A kúra elkezdéséhez időpontot kell kérni. Dr. Starcz Judit (x) Titokzatos világ Újpest lakóit is várja a Budavári Labirintus A Világörökség részeként is számon tartott Budai Vár alatt egy kiterjedt barlangrendszer található, amelynek története félmillió évre, történelme a XIII. századig nyúlik vissza. Ez a felszín alatti titokzatos világ rejtélyes folyosóival és termeivel, kiállításaival őskori, történelmi és másvilági, Labirintustárlat stb., valamint programjaival különleges, egyedülálló élményt nyújt a látogatók számára. A bátrabbak kedvéért este 6 után a lámpák is kialszanak, és a sötétben olajlámpással lehet barangolni az útvesztőkben. A Budavári Labirintus a főváros 10 legkedveltebb kulturális turisztikai célpontjai közé tartozik a külföldről hozzánk látogatók számára. Itt az ideje azonban annak, hogy a budapestiek is megismerjék Budapest e rejtett kincsét! A Budavári Labirintus 25 éves fennállása alatt mostanra jutott el odáig, hogy mintegy missziót teljesítve áldozzon a közművelődésre is: a negyedszázados Labirintus negyed évig kedvezményt nyújt a budapestiek (és az iskolások) számára, akik március végéig 20%-os árkedvezménnyel tekinthetik meg a múzeumot minden nap reggel fél 10-től este fél 8-ig. Itt a kedvező alkalom, hogy a budapestiek felfedező utat tegyenek a Vár szívében! 3. B. I. G. DIÁKFILM FESZTIVÁL , péntek óráig. Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ (1043, Budapest, Tavasz u 4.) Nevezési feltételek: nevezhet bármely Magyarországon tanuló általános iskolai (7-8. oszt), ill. középiskolai (középszintű oktatásban részt vevő) diák; a film hossza maximum 10 perc lehet; egy személy több alkotással is nevezhet; a nevezés (és a rendezvény is) ingyenes. Nevezési határidő: , 12 óra A nevezett alkotásokat az alábbi hordozókon és formátumokban fogadjuk el: VHS, SVHS, D8, minidv, videodvd, (adat DVD ill. CD esetén kizárólag AVI formátum!) PAL rendszerben. Cím: Bródy Imre Oktatási Központ, stúdió, 3. B. I. G. filmfesztivál Budapest, Langlet W. u (személyesen vagy postai úton jelentkezési lappal!) Jelentkezési lap igényelhető: Zsűri: Rigó Mária, filmvágó; Xantus János, filmrendező; Török Ferenc, filmrendező; Kárpáti György, a Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetségének titkára; Podányi Dániel, a 2. B.I.G. filmfesztivál közönségdíjasa Program: megnyitó, a zsűri köszöntése és bemutatása filmek vetítése rövid szünet, majd filmes vetélkedő filmes nyereményekért, közönségszavazás (közben a zsűri elvonul döntéshozatalra) eredményhirdetés, díjkiosztó rendezvényzáró, beszélgetés az alkotókkal Információ: Dabi István M. Tel.: 70/ vagy 30/

14 Hirdetés A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G január 30. TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, könyvelését vállaljuk B.I.F. BUDAPEST KFT Tel: 30/ , 70/ Konyha/szoba bútor készítése, ajtó, ablak csere, redőny, reluxa, szunyogháló szerelés, burkolás, kőmüvesmunka. Díjtalan felmérés. Tel.: Újpesti szakiskolába, felzárkóztató évfolyam oktatásán belül keresünk matematika (heti 2), természetismeret (kémia, fizika, összesen heti 3) óraadó tanárokat. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: , Miklósi Balázs igh-nél. Bérelhető és eladó ipari telephelyek, raktárak, műhelyek, irodák közvetítése a IV. és XV. kerületben. Tel: ; Újpesten, a Megyeri út-váci út közötti zöldövezeti területen, a Nagyváradi-liget lakóparkban bérbe adunk 1000 Ft/m 2 /hó áron egy 105 m 2 -es 2+2 szobás lakást, eladásra kínálunk a Megyeri úton egy 62m 2 -es 2 szobás panel lakást 12 MFt vételáron, valamint az alábbi üzlethelyiségeket: Árpád út m 2 Mártírok u m 2 Aradi u m 2 Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési Osztály 1042 Budapest, Munkásotthon u Telefon:

15 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M INGATLANT ELAD XIII. ker. Váci úti összkomfortos, 37 m 2 -es, V. emeleten egyszobás lakásom liftes téglaházban 9,5 MFt-ért eladó. Tel.: , Újpest központjában, 35 m 2 -es, másfél szobás, világos konyhás, parkra néző, keleti tájolású, teljesen felújított, VI. emeleti panellakás márciusi költözéssel eladó. Ár: Ft. Tel.: Eladó Újpesten a Deák F. utcában egy félszobás, 53 m 2 -es panellakás. Metró közeli, csendes, parkra néző, 2. emeleti. Ár: Ft. Tel.: Tulajdonostól eladó Újpesten a Nyár utcában egy 53 m 2 -es, 2 szoba hallos, erkélyes, jó állapotú, parkettás, járólapos, napfényes panellakás. Ár: 10,3 MFt. Tel.: Újpesten 50 m 2 -es, egy + félszobás, térre néző, loggiás, világos konyhás, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 10,5 MFt. Tel.: m 2 -es, 1 + félszobás öröklakás parkos, csendes környezetben, ötödik emeleti, új nyílászárók stb. vagy kisebb 1 félszobás lakáscsere is érdekel nagyon sürgős lenne családi okok miatt! Tel.: , Eladó Újpest Megyeren 415 m 2 -es, 5 éve teljesen felújított, 60 m 2 -es, 1,5 szobás családi ház előkerttel, fedett gépkocsi beállóval, alacsony rezsivel. Tel.: Pozsonyi úti lakótelepen 1+2 félszobás, 56 m 2 - es, VII. emeleti, ablakcserés, vízórás, világos konyhás, jó állapotú panellakás magánszemélynek eladó. Irányár: 10,8 MFt. Tel.: Újpest Központban, a Kassai utcában, 54 m 2 -es, erkélyes, 2 szobás, III. emeleti lakás eladó. Tel.: Újpesten, a Petőfi utcában, metró közeli, jó állapotú, 2 szobás, 54 m 2 -es, világos konyhás, VII. emeleti lakás eladó. Tel.: XV. ker. Rekettye utcában, háromlakásos családi házban, 35 m 2 -es, 2 szobás, keleti tájolású, vegyes fűtésű, komfortos lakás eladó. Eladási ár: 8,5 MFt. Tel.: , IV. Árpád úton, Újpest központjában, felújításra szoruló, téglaépítésű ház II. emeletén, 46 m 2 - es, egyszobás, erkélyes, gázkonvektoros fűtésű, alacsony rezsijű, felújítandó öröklakás eladó. Eladási ár: 8,7 MFt. Tel.: , XIII. ker., Újlipótvárosban, kétszobás, 47 m 2 - es, alacsony rezsijű, jó közlekedésű, gázkonvektoros fűtésű összkomfortos öröklakás pincei tárolóval eladó. Ár: 12,9 MFt. Tel.: , IV. ker. Káposztásmegyer I-en, az Intarzia utcában, 4 emeletes panelház II. emeletén, 82 m 2 -es, /2 szobássá alakított, erkélyes, jó elrendezésű, csendes parkra néző öröklakás eladó. Irányár: 14,3 MFt. Tel.: , Mátraballa (Mátra északi lábánál), jó levegőjű, csendes, nyugodt településen, 682 m 2 -es parkosított, rendezett telken, újszerű, igényesen megépített, kétszintes, 100 m 2 -es, félszobás, duplakomfortos, cirkófűtésű családi ház, 25 m 2 - es terasszal, + 18 m 2 -es melléképülettel eladó. Irányár: 16,2 MFt. Tel.: , Dunakeszi határában (Auchannál) 4548 m 2 -es ipari és kereskedelmi célra kijelölt területen, építési telek eladó. Irányár: Ft/m 2. Tel.: , lv. ker. Istvántelken, 405 m 2 -es telekrészen 104 m2-es utcai portálos üzlethelyiség, raktárral, szociális blokkal eladó. Jó parkolási lehetőség. Irányár: 19,5 MFt. Tel.: , Újpesten a Pozsonyi úton, 56 m 2 -es, 1+2 félszobás, igényesen felújított, tehermentes öröklakás eladó. Irányár: 10,6 MFt. Tel.: vagy Újpesten, a Perényi Zsigmond utcában tulajdonostól eladó alacsony fenntartású 33 m 2 -es garzonlakás tégla társasház 3 emeletén. Irányár: 8,7 MFt, Tel,: Takács Eszter, , e- mail: Dunakeszi Tőzegtavon horgászház gyümölcsös kerttel eladó. Irányár: 13 MFt. Tel.: INGATLANT KIAD Szentendrén, a Püspökmajor lakótelepen vegyes építésű, I.emeleti, két és fél szobás, erkélyes, tömbfűtéses 55 m 2 -es, bútorozatlan lakás azonnal beköltözhetően kiadó. Bérleti díj: Ft + rezsi. Tel.: , Kiadó Lőrinc utcában, 45 m 2 -es, új építésű, cirkó fűtéses lakás, részben bútorozott, udvaron parkolással, saját lekerített kerttel. Igényesnek! Tel.: Kiadó Újpesten társasház első emeletén, 120 m 2 -es, négyszobás lakás igényesnek teremgarázzsal, hosszabb távra, irodának is alkalmas. Tel.: Újpest Deák utcában, 35 m 2 -es egy szoba komfortos tégla lakás kiadó. Tel.: INGATLANT CSERÉL Elcserélném 50 m 2 -es bérlakásomat nagyobbra vagy kisebbre III. emeletig szövetkezeti vagy társasházban. Káposztásmegyeren nem jó. Keletre nézzen a lakás. Tartozást is fizetek. Telefon: , GARÁZST ELAD Újpest központban 20 m 2 -es garázs eladó. Tel.: GARÁZST KIAD Szigeti József utcában 14 m 2 -es garázs kiadó Ft/hó + rezsi. Tel.: Víztoronynál 15 m 2 -es garázs kiadó! Tel.: vagy a telefonon. ÜZLETHELYISÉGET ELAD MOST! 10% kedvezménnyel IV. Újpest központjában kulcsra kész üzlethelységek eladók - egyedi igény szerinti kialakítással. Tel.: , Cím: IV. Budapest, Munkásotthon u GARÁZST, GÉPKOCSI BEÁLLÓT ELAD MOST! IV. Újpest központjában Árpád úton gk. tárolók 2,0 MFt helyett 1,2 MFt (egyösszegű fizetés esetén), 1,5 MFt (egyéves kamatmentes részletfizetéssel). Tel.: , Cím: IV. Budapest, Munkásotthon u ÁLLÁST KÍNÁL Varrónőt keresek állandó munkára. Tel.: Irodai telefonos munkára nyugdíjas hölgyeket keresünk. Érdeklődni: H-P-ig óráig Tel.: éves özvegy keres IX. kerületi otthonába egyedülálló, nyugdíjas házvezetőnőt. Fizetés megegyezés szerint. Tel.: ÁLLÁST KERES Megbízható, szorgalmas, iskolázott, nemdohányzó, 60 éves nyugdíjas nő 4-6 órás irodai munkát keres. Tel.: OKTATÁS Matematika, sakk, eszperantó nyelv oktatását vállalja matematikatanár szakos egyetemi hallgató. Tel.: Honlapcím: Újpesti logopédus beszédhibák javítását, írásolvasás és számolási zavarok megszüntetését, illetve megelőzését vállalja 5 éves kortól. Tel.: , Matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: Matematika-, angol-, fizika-, németoktatást vállalok. Érettségire, nyelvvizsgára is felkészítek. Házhoz megyek. Tel.: SMS is küldhető. Matematika korrepetálás minden szinten, Újpesten, Istvántelken és még a matekot is megszereti! Tel.: Magyar-történelem szakos tanár korrepetálást, érettségire való felkészítést vállal, korrekt áron. Tel.: , Angol tanár érettségire való felkészítést vállal. Tel.: SZOLGÁLTATÁS Számítógépek javítása, konfigurálása az Ön otthonában! Kiszállási díj nincs. Szakértő kollégánk 48 órán belül házhoz megy. Hívjon bizalommal: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök gyártása, javítása. Szúnyoghálók, napellenzők készítése. IV. ker. Fóti út 45. Tel.: Autó karosszéria munka! Törött, korrodált gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: Nyugdíjas asztalos munkát vállal. Javítást is. Tel.: , Gázkészülékek és alkatrészek forgalmazása, szerviz. Készülékjavítás, csere, új és felújított készülékek árusítása. Nyitva: H-P: 8-17-ig Bp., 1046 Nádor u. 73. Üzlet: ; , szerviz: Lakatosmunkák, biztonsági rácsok, erkélybeépítések, előtetők, korlátok gyártását és javítását vállalom. Tel.: ; Apróhirdetés RÉGISÉG Antikvárium könyveket, hanglemezeket, papírrégiséget vásárol. Díjtalan kiszállás. Tel.: , EGÉSZSÉG Leszoktatjuk a dohányzásról 1x-i biorezonanciás kezeléssel 7000 Ft, az újpesti nagy szakorvosi rendelőben. Bejelentkezés: AKCIÓS NYARALÁS SZEÜ Kht akciós nyaralást szervez Hajdúszoboszlón II. 07-én és II. 14-én induló turnusokban. 7 éjszaka, szállás: Ft, 7 éjszaka + fp.: Ft. Telefon: VEGYES Útban lévő kidobásra szánt könyveit azonnal elszállítom. Nem vagyok kereskedő! Február 1- től. Tel.: Kinyitható kanapé fotelokkal és dohányzóasztallal eladó. Ár: Ft. Tel.: GYÁSZJELENTÉS Ozsgyáni Gusztáv festőművész életének 86. évében, én elhunyt. Temetése január 30-án kor lesz a megyeri temetőben. Lakossági hirdetésfelvétel: Hétfőn és szerdán óráig, pénteken óráig. IV. Árpád út 16., tel.: Lakossági apróhirdetés 1000 Ft (áfával) VÁLLALKOZÓI ÉS KERETES HIRDETÉSEK FELVÉTELE AZ ÚJPESTI NAPLÓBAN Kovács Zoltánné,hirdetésszervező Tel.: , 06-20/ , HIRDETÉS NŐORVOSI CENTRUM Szülészeti-nőgyógyászati magánrendelő Tisztelt régi és új pácienseink! A bezárt Újpesti Szűlőotthon főorvosai a hét minden napján kórházi háttérrel állunk rendelkezésükre magánrendelőnkben. TERHESGONDOZÁS.FOGAMZÁSGÁTLÁS. RÁKSZŰRÉS, lelet 1 héten belül. Újpest. Rózsa u. 44. Fsz. 4. Telefon: Bejelentkezés minden nap délután. Rendelnek: Hétfőn: dr. Lőrincz István Kedden: dr. Szunyoghy János 9-11, dr. Filep Aladár Szerdán: dr. Hintalan Albert Csütörtökön: dr. Novák Károly Pénteken: dr. Szunyoghy János óra között. 15

16 Oktatás A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G január 30. VERSMONDÓ VERSENY 5. osztály: 1. helyezett: Hermann Lilla, XV. kerületi Kossuth Nevelési Oktatási Központ (Hudákné Bihari Katalin). 2.: Jankovics Bernadett, Homoktövis Általános Iskola (Tengelyné Fábsits Katalin). 3.: Kecskés Máté, Megyeri Úti Általános Iskola (Gerberné Váradi Anna). 6. osztály: 1. helyezett: Tóvári Dóra, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (Waderna Andrea), és Prencsovszky Barna, Bárdos Lajos Iskola, Dunakeszi (Melicher Cecília). 2.: Mezei Annamária, XV. kerületi Szent Korona Általános Iskola (Sódárné Bakos Barbara). 3.: Szekér Dóra, Pécsi Sebestyén Általános Iskola (Waderna Andrea) osztály: 1. helyezett: Forrai Mercédesz, Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (Molnárné Mészáros Judit) és Falvai Ágnes, Homoktövis Általános Iskola (Temesváryné Molnár Erika). 2.: Nagy Bernadett, Homoktövis Általános Iskola (Temesváryné Molnár Erika). 3.: Nagy Réka, XV. kerületi Szent Korona Általános Iskola (Pappné Kárpáti Anna) osztály: 1. helyezett: Varga Dávid, Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (Torma Éva). 2.: Illés Anna, Bródy Imre Oktatási Központ (Mogyoródi Zoltánné) Versenyek a kultúra jegyében Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Húsz év óta programok, rendezvények hívják fel figyelmünket kulturális értékeinkre, és ekkor köszöntik azokat is, akik munkájukkal, elhivatottságukkal sokat tesznek a magyar kultúra, művészet, oktatás színvonalának emeléséért. Arendezvények között példaértékű és egyedülálló az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház kezdeményezése, mellyel a legkisebbeket is bevonják az ünneplésbe. A tíz éve létező Magyar Kultúra Hete nevet viselő rendezvény sikerét mutatja, hogy minden évben több száz diák vállalja a művészi megmérettetést. A Magyar Kultúra Napját sokáig elsősorban a felnőttek ünnepelték. Művelődésszervező kollégáimmal úgy gondoltuk, ez a nap legyen a gyerekeké is mesélt a kezdetekről az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház igazgatója, Kerekes György. Többnapos rendezvénysorozattá nőtte ki magát az ötlet; egyrészt azért, mert már az első alkalomra rengetegen jelentkeztek, és azért is, mert úgy véltük: a kultúra, a művészet több ágazatát is színpadra érdemes vinni, hiszen valaki a versszavalásban érzi otthon magát, valaki az éneklésben, mások a mesemondásban. Fontos az a tényező is, hogy a felkészülés során új költeményekkel, dalokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők. Így alakultak ki azok a témakörök, melyeket minden évben igyekszünk aktuálissá tenni. Csak néhány példa: az idei versmondó versenyen a 160 éve elhunyt Petőfi Sándor, és a 100 éve született Radnóti Miklós költeményeiből választhattak a gyerekek, és hasonló szempontból döntöttünk Haydn, Bartók és Kodály mellett is: a hangszerszólisták ebben az évben az ő műveik közül játszhattak el egy-egy darabot. A legkisebbek a vidámság és a tréfa jegyében megrendezett mesemondó versenyen mutathatták be tehetségüket. A nagyobbak a Kazinczy-év tiszteletére magyar írók műveivel indulhattak a prózamondás területén. Lehetőséget kaptak a bemutatkozásra a népdalokat kedvelő fiatalok is, és természetesen nem maradhatott el a mesevetélkedő sem: idén Mátyás király-mesék játékos feladatai várták a gyerekeket. A rendezvény hírnevét és népszerűségét bizonyítja, hogy nemcsak újpesti fiatalok vettek részt a versenyeken: mint minden évben, érkeztek jelentkezők más kerületekből és a közeli városokból is. A programsorozatot - hagyományosan január 22-én - a díjátadással egybekötött gálaműsor zárta, ahol az első helyezettek a szülők, pedagógusok és diáktársak előtt is megmutathatták tehetségüket. P. K. Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház idei rendezvénysorozatának dobogós helyezettjei: (Felsorolásunkban zárójelben a felkészítőtanárok nevét adjuk közre) MESEMONDÓ VERSENY 2. osztály: 1. helyezett: Bereczki Dorina, Angol Tagozatos Általános Iskola (Nagy Erzsébet). 2.: Egedi Viktor, Angol Tagozatos Általános Iskola (Beregszászi Judit). 3: Schuszter Blanka Rebeka és Vágó Hanna, Angol Tagozatos Általános Iskola (Rigóczki Csilla) osztály: 1. helyezett: Váczi Csenge, Angol Tagozatos Általános Iskola (Horváthné Kelemen Mária). 2.: Magyar Melinda, Angol Tagozatos Általános Iskola (Horváthné Kelemen Mária). 3.: Petrovits Zsófia, Szt. János Apostol Katolikus Általános Iskola (László Tünde) és Varró Balázs, XIII. kerületi Ének-zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (Kovácsné Zentai Andrea) PRÓZAMONDÓ VERSENY: 5-6. osztály: 1. helyezett: Nagy Márton Ádám, Babits Mihály Gimnázium (Kaposiné Bodó Anna). 2.: Pap Patrik, Szigeti József Általános Iskola (Pongó Istvánné). 3.: Kerti Zsófia, Szűcs Sándor Általános Iskola (Bihariné Holéczi Ágnes) és Pénzes Máté, Szűcs Sándor Általános Iskola (Juhász Katalin) osztály: 1. helyezett: Papp Gyula, Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola (Rády Judit). 2.: Penyige Áron, XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium (Tóth Ágnes és Venczel Katalin). 3.: Simon Bence, XV. kerületi Kossuth Nevelési Oktatási Központ (Hudákné Bihari Katalin) NÉPDALÉNEKLŐ VERSENY: 1-4. osztály: 1. helyezett: Gyurta Anna, Bajza József Általános Iskola (Goór Katalin). 2.: Gaburi Barbara, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Bakó Judit). 3.: Illés Ivett, XV. kerületi Kossuth Nevelési Oktatási Központ (Kecskeméthyné Mezősi Annamária) osztály: 1. helyezett: Réthy Eszter, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Bakó Judit). 2.: Szieber Vivien, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Bakó Judit). 3.: Zavaros Anna, Bajza József Általános Iskola (Goór Katalin) CSOPORTOS ÉNEKLÉS: 1. helyezett: Feind Brigitta, Kleisz Viktória, Kunu Carmen, Homoktövis Általános Iskola 7. osztály (Temesváryné Molnár Erika). 2.: Marton Kitti, Réthy Mónika, Szabó Liza, XIII. kerületi Tomori Pál Tagiskola 3. osztály (Wojtfokits Istvánné). 3.: Márai Eszter, Mátrai Izabella, XIII. kerületi Tomori Pál Tagiskola 7. osztály (Wojtfokits Istvánné) KÖZÉPISKOLÁSOK EGYÉNI ÉNEKVERSENYE: 1. helyezett: Singh-Bahadur Szilvia, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 9. osztály (Bakó Judit). 2.: Sárospataki Piroska, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 11. osztály (Bakó Judit) VONÓSOK: 1-4. osztály: 1. helyezett: Prencsovszky Zsombor, Farkas Ferenc AMI, Dunakeszi 4. osztály (Kelemen Anna). 2.: Kovács Alicia, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 1. osztály (Skripeczky Istvánné). 3.: Farkasházi Anna, Farkas Ferenc AMI, Dunakeszi, 2. osztály (Kelemen Anna) osztály: 1. helyezett: Radostyán Bertalan, Farkas Ferenc AMI, Dunakeszi, 8. osztály (Kátai Katalin). 2.: Thioldy Virág, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola 8. osztály (Skripeczky Istvánné). 3.: Gajdos Benedek, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola, 6. osztály (Skripeczky Istvánné) ZONGORA: 2. helyezett: Földvári Mátyás, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola, 4. osztály (Szüllő Lászlóné) és Komáromi Lili, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola, 6. osztály, (Balogh Kálmánné). 3.: Tálas András, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola, 4. osztály (Szüllő Lászlóné) FÚVÓS: 1-4. osztály: 1. helyezett Sövegjártó Virág, és Torma Bernadett, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Mester Zsolt Barna) osztály: 1. helyezett: Winkler Dóra, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Gy. Bendzsák Anita). 2.: Szepesi Nóra, Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (Gy. Bendzsák Anita) MÁTYÁS KIRÁLLYAL 7 HATÁRON ÁT MESEVETÉLKEDŐ EREDMÉNYE: 1. helyezett: Feketesereg a III. kerületi Fodros Utcai Általános Iskola csapata (Nándori Mária). 2.: "Vándordiákok" a IV. kerületi Homoktövis Utcai Általános Iskola csapata (Ivonyné Horváth Gyöngyi). 3.: Mátyás okosai a XIII. kerületi Tomori Pál Tagiskola csapata (Péterné Dóri Ibolya) 16

17 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M Oktatás A szűcsös sítábornak hosszú évekre visszamenő hagyományai vannak. Idén, akárcsak tavaly 86 fővel indultunk el az ausztriai Lachtalba, hogy túlszárnyaljuk az évről évre egyre magasabbra emelt mércét egy felejthetetlen programsorozattal. A korábbi évek bevált helyszíne, a körültekintő szervezés, a napi bőséges síelési adag, az esti programok és a résztvevők lelkesedésének köszönhetően az idén sem maradt el a siker. Sőt! Az elmúlt évek legjobban sikerült sítábora volt, aminek az egyik legszebb tanúbizonysága a biztos sítudással hazaérkező mosolygó gyerekcsapat és az elégedett szülői visszajelzések, amiből közreadnánk néhány észrevételt. De előtte megsúgom a receptet mindenkinek! Ez is szűcsös tábor volt! Évente négy-öt tábort szervezek a Szűcs Sándor Általános Iskola tanulóinak. Legsikeresebb táborok a kerékpár-tábor, öko- vagy természetjáró tábor, judo tábor és a sítábor. Ezek közül a legnehezebb mind szervezési, mind irányítási szempontból a sítábor. Végy a következőkből: mozgékony, motiválható, fegyelmezet gyerekcsapat; megbízható, segítőkész szülői háttér; támogató iskolavezetőség; rugalmas utazási iroda; kreatív, lelkiismeretes oktatógárda Az egész tábor olyan hangulatban zajlott, mintha egy nagycsalád ment volna el síelni, egyáltalán nem tanár-diák viszony jellemezte az ott töltött napokat, az az érzésem volt, mint egy családi úton, ahol minden gyerek a szülők»szeme fénye«. A szervezés, a lebonyolítás, a síoktatás, az esti programok mind azt tükrözték, hogy az abban résztvevő tanárok teljes szívből és szeretetből jöttek el, és töltik ezt a pár napot a gyerekekkel. A síelés köztudottan balesetveszélyes, de a napi 5 óra síoktatás olyan precízen, odafigyeléssel történt, hogy azok a gyerekek is, akik most kezdtek el síelni tanulni, teljes biztonsággal mozoghattak még a piros pályákon is. Maximálisan a gyerekek biztonságát tartották szem előtt a sípályán. A fárasztó nap után minden este érdekes programokkal készültek a gyerekek szórakoztatására. Este tíz után arra is maradt kedvük és energiájuk, hogy velünk, szülőkkel leüljenek beszélgetni, társasozni. Sugárzik belőlük a gyerekek szeretete, a foglalkozásuk iránti elkötelezettség. Nagyon örülök, hogy gyermekem olyan szerencsés helyzetben van, hogy mindhárman tanítják. Bármikor, teljes bizalommal rájuk merem bízni kisfiamat. Köszönöm nekik ezt a csodálatos hetet. Ezúttal szeretném megköszöni a segítséget kollégáimnak: Bognár Juditnak, Vargáné Balogh Zsuzsának, Ipacs Gábornak, Jakubisz Gábornak és Jánosi Józsefnek! KÁTAI TAMÁS, táborvezető A tavak megmentői Az egyik legismertebb svéd autógyártó cég és az ENSZ Adj esélyt a természetnek címmel nemzetközi pályázatot írt ki európai iskoláscsapatoknak, melynek témája egy helybeli környezetvédelmi probléma ismertetése volt. A pályázaton a korábban Ökoiskola címet elnyert Karinthy Frigyes ÁMK három hetedikese is részt vett, melynek eredménye az intézmény aulájában megtekinthető. A pályázat a Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont vezetője, Dr. Kriskáné Gánóczy Anita irányításával készült el, melyben a három tanuló, Csutora Eszter, Gulyás Szabina és Török Tamara nemcsak a problémát fogalmazta meg, hanem javaslatot tett a megoldásra is. A munkákat először helyi zsűri bírálja el. A tét nagy: a legjobban teljesítő magyar csapat májusban kijut Göteborgba, ahol a projektet angolul kell bemutatni, s a dobogós csapatok komoly pénzjutalomban részesülnek, melyet a pályázatban vázolt elképzelések továbbfejlesztésére, új ötletek kidolgozására fordíthatnak. Októberben fogtunk bele a projekt megvalósításába, melynek a Veszélyeztetett budapesti vizes élőhelyek címet adtuk, vizsgálódásunk témájának ugyanis a Dunakeszi tőzegtavakat és környezetét választottuk - kezdte Dr. Kriskáné Gánóczy Anita projektvezető. A helyzet sajnos elszomorító. A tőzegtavak természetes élővilága az elmúlt években lecsökkent; néhány méterrel arrébb forgalmas út halad, amely nemcsak a levegőt és a tavat szennyezi, de veszélyes az úton átvonuló apró állatokra is. Mióta vált problémássá ez a terület? Régebben itt mocsaras, lápos terület volt, tavakkal, gazdag növény- és állatvilággal. Az autópálya építésekor és a sűrűn beépített horgásztavak kialakításakor sérült a terület: kettő kivételével eltűntek a természetes tavak, megritkult a növényzet, sok állat elpusztult. A megmaradt értékeket kötelességünk megvédeni, hiszen a helyzet ellenére még mindig gazdag az élővilág: aki ide jön kirándulni, orvosi piócát, édesvízi szivacsokat és mohákat, naphalakat, keszegféléket, kecskebékákat, vízisiklókat, mocsári teknősöket és jégmadarakat is láthat. Mi motivált benneteket, hogy részt vegyetek ebben a projektben? kérdeztük a három lánytól: Esztertől, Szabinától és Tamarától. Elsősorban a kihívás, hiszen angolul kellett elkészíteni a pályázatot, ráadásul egy számunkra idegen területtel kellett megismerkednünk. Ocsenás Mária földrajz-biológia szakos tanárnőnk és Dr. Kriska György biológus segített a munkafolyamatokban. Tudományos cikkeket olvastunk, tapasztalatokat gyűjtöttünk, vizsgálódtunk; megfigyeltük a tavak állapotát, szennyezettségét. Megszámoltuk, hogy a bevásárlóközpontnál lévő körforgalomban napközben 250 autó halad át öt perc alatt; ez nagy veszélyt jelent mind a tó-, mind a levegőszennyezés szempontjából. A bevásárlóközpontban egy vizsgálatunk során több mint 1500 sötét színű autó parkolt. Ez körülbelül 3000 m 2 felületet jelent; s ez azért veszélyes, mert a vízi rovarok az autó felszínét a róla visszaverődött vízszintesen poláros fény miatt víznek érzékelik, és rászállnak a gépkocsikra, ahol nagy részük elpusztul. Milyen konklúzió, megoldás szerepel a pályázatotokban? Fontolóra kell venni, hogy a bevásárlóközpont ne a tőzegtavak felé terjeszkedjen. Fontos volna az is, hogy az utakat ne nátrium-kloriddal sózzák, hanem környezetbarát módszert alkalmazzanak a csúszásmentesítésre. A tőzegtó közelében futó aszfaltút esetében javasoltunk egy úgynevezett béka-alagút építését ami egyébként ismert és gyakran alkalmazott környezetvédelmi megoldás arra, hogy a békák az út alatt haladva tudják megközelíteni tavasszal a petéző helyeiket. Úgy véljük, hogy a régióban a természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő területhasznosítást kell folytatni. Remélem, a munkánknak lesz eredménye, és bízunk benne, hogy sokan ismeretlenül is drukkolnak nekünk. P. K. 17

18 Pártok, Civil A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G január 30. ÚJPESTI JÓTÉKONYSÁGI KERESZTÉNY BÁL A GYERMEK SZAKRENDELŐ JAVÁRA Az átköltözés előtt álló, Jókai utcai gyermek szakrendelő javára szervez gyűjtést jótékonysági bál megszervezésével a Kereszténydemokrata Néppárt újpesti szervezete. A szervezők bíznak abban, sokan karolják fel kezdeményezésüket és támogatják kitűzött céljukat. A báli belépőként szolgáló támogatás összegét résztvevőként legalább 3000 forintos adomány megfizetésében kérik. A rendezvény fővédnöke Dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere, védnökei: Dr. Küttel Péter a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet főigazgatója, valamint Szalma Botond, a Kereszténydemokrata Néppárt újpesti szervezete elnöke. Az Újpesti Jótékonysági Keresztény bálra február 14-én, 19 órai kezdettel kerül sor az Ady Endre Művelődési Központban (IV. Tavasz u. 4.) Az esten vetélkedő, bűvészmutatványok, néptánc-, és musical bemutató szórakoztatja a közönséget, elmaradhatatlan műsorszám lesz a bál kezdetét jelző nyitótánc, és a jó hangulat fontos kelléke: a tombola is. A tánchoz a zenét a dunabogdányi Pog dane puve együttes szolgáltatja, a vendégeket svédasztalos vacsora várja. A belépők igénylése a as telefonszámon, illetve a e- mail címen lehetséges. INGYENES JOGI TANÁCSADÁS február 3-án óráig ingyenes jogi tanácsadást tart az újpesti Fidesz. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Bejelentkezés: H-P óráig a ös telefonszámon. FIDESZ MPSZ KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK Balázs Erzsébet; Hladony Sándor Gyula; Rádi Attila önkormányzati képviselők február 2-án hétfőn óráig tartanak fogadóórát. Helyszín: (Bp., Árpád út 56.) Tel.: Bartók Béla február 3-án kedden óráig; Koronka Lajos február 5-én csütörtökön óráig tart fogadóórát. Helyszín: (Bp., Árpád út 56.) Tel.: Nagy István február 3-án kedden óráig tart fogadóórát. Helyszín: Bp., István út 11. Daróczi Lajos önkormányzati képviselő február 9-én hétfőn óráig tart fogadóórát. Wintermantel Zsolt önkormányzati képviselő február 11-én szerdán óráig tart fogadóórát. Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Bp., Árpád út 56.) Tel.: Dr. Hollósi Antal február 10-én kedden óráig tart fogadóórát. Helyszín: Megyeri u. 20. Általános Iskola PROGRAMOK AZ ÚJPESTI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI HÁZBAN TERMÉSZET CSODÁI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR Február , 9-18 óra Újra madárcsicsergéssel várja az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Ház. Gondolunk azokra is, akik a csendesebb dolgokat kedvelik. Halak és hüllők, kétéltűek, virágok és ásványok, kőzetek sokasága költözik be ezekben a napokban a színházterembe és a többi kiállító helyiségbe. Mindenki megtalálja azt, amit kedvel, amit szeret. Ebben a hideg, fagyos télben egy kis színességet és melegséget hozunk falaink közé. A részletekről a honlapunkon olvashatnak az érdeklődök. Belépődíj: gyermekeknek egyénileg és csoportosan, nyugdíjasoknak 300 Ft/fő (Óvodás és iskolás csoportoknál a kísérő pedagógusok csoportonként 2 fő természetesen térítésmentesen látogathatják a kiállítást.) Felnőtteknek 400 Ft/fő. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! FOTÓ- ÉS VIDEOBÖRZE Február 1., 9-13 óra Asztalbérlet: kisasztal (1,15x0,8m) 1500 Ft, nagy asztal (1,5x1m) 2250 Ft, 2 db 4000 Ft. Előjegyzés nélküli asztalfoglalás 10% felárral! A bérleti díjakat a helyszínen kell fizetni. Az elárusítók 7.30 órától foglalhatnak helyet!felvilágosítás és helyfoglalás: Vajda János, telefon: , Részletek, helyfoglalás az Interneten is! foto. Belépő vásárlóknak: 250 Ft VASÁRNAPI SZÍNHÁZ Február 8., 10 óra A kiskakas gyémánt félkrajcárja a Szegedi Miniszínház előadása. A szegényasszony kakasa igen lusta, csak nyűg gazdájának. Ám egy napon szemétdombja közepén talál egy gyémánt félkrajcárost. Már-már a gazdagságról álmodik, csakhogy a török császár és szolgája, Juszuf elveszik tőle a kincset. A kakaska azonban nem nyugszik bele, felkerekedik és elmegy a császár udvarába, hogy visszaszerezze jogos tulajdonát. Jegyek ára: 1000 Ft/fő. Jegyek január 18-tól vásárolhatók! CSEREBERE Február 17., óra Lehetősége van mindenkinek arra, hogy gyűjteményét csere útján felfrissítse. Elsősorban a matricát, képeslapot, szalvétát gyűjtőket várjuk. Természetesen minden egyéb (képregények, CD-k) cseréjére is sor kerülhet. Belépő: 300 Ft ISKOLAI CSOPORTOKNAK AJÁNLJUK Február , 14 óra Jutalomjáték Kisiskolás csoportok jelentkezését várjuk. A résztvevők életkoruknak megfelelő érdekes feladatok megoldásával szerezhetnek élményeket. A játékra február 9-ig lehet jelentkezni a es telefonszámon. Belépő: 250 Ft/fő MESTERSÉGEK CÍMERE Népi mesterségek megismertetésére, tevékenységük bemutatására ad lehetőséget programunk. A mesterségek megismerésén túl lehetőséget teremtünk a bemutatottak kipróbálására. A programra előzetes jelentkezés szükséges. Bővebb információ a es telefonszámon kérhető. ÚJPESTI GYERMEK GALÉRIA TÁJAK Volker Schwarz és Lehel Endre festőművészek kiállítása Milyen az utazások során szerzett közvetlen tájélmények absztrakt vetülete? Erre keresnek és adnak választ a két művész különleges képei. Szokatlan megfogalmazás, szokatlan látvány. De talán ettől lesznek olyan érdekesek annak, aki megtekinti a tárlatot. Megnyitó: február 16., 18 óra. A kiállítást megnyitja Miko F. László festőművész. A kiállítás nyitva február 16-március 1-ig, naponta óra között. A KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN CSALÁDI MATINÉ ÉS JÁTSZÓHÁZ Január 31. szombat óráig Szép Ernő Színház: Holle anyó című előadása. 7 éve működő családi programunkra továbbra is szeretettel várjuk a gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket. Az előadások után játszóházat tartunk. Belépő az előadásokra: 800 Ft/fő, két éves kor alatt a belépés ingyenes. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház SZEDERINDA APRÓK TÁNCHÁZA Február 14. szombat, óráig Moldvai népdalokat, táncokat tanulunk játékos formában a Csobán zenekarral. Ezúttal a jelmezes farsangi bál hagyományát is felidézzük! A táncházat Prekler Kata vezeti. Belépődíj: 500 Ft/fő. 2 éves kor alatt a belépés díjtalan. Helyszín: KFÁMK Közösségi Ház VALENTIN BÁL Február 14. szombat, óráig Élő zenével, vacsorával és jó hangulattal várunk mindenkit szeretettel. Belépő vacsorával: 5000 Ft/fő. Jegyek csak elővételben válthatók február 11-ig. Közreműködik a Coctail Együttes. Helyszín: KFÁMK Főépület TIFFANY SÍKÜVEG, HOBBY TANFOLYAM Tiffany síküveg készítő tanfolyamot indítunk felnőtteknek. A tanfolyam indul: február 7-én, szombat 10 órakor, időtartama: 40 óra (5 alkalom), díja: 1125 Ft/óra. Jelentkezés és beiratkozás: február 3-án 9-18 óráig. Információ: Tóthné Ruzsinszki Ilona, KATTINTS RÁ, NAGYI! Internetes tanfolyamok indulnak a Karinthy Frigyes ÁMK-ban március 25-április 9-ig, és április 15-április 30- ig. A 25 órás tanfolyam díja: 1000 Ft. A tanfolyam elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak. SZÖVEGSZERKESZTŐ TANFOLYAM Március 4-március 19-ig, szerdán és csütörtökön: óráig. A 24 órás tanfolyam díja: Ft. DIPLOMÁZÓK ÉS FELVÉTELIZŐK RÉSZÉRE! Nyelvvizsgára előkészítő Eszperantó tanfolyam indul a Karinthy Frigyes ÁMK-ban megfelelő létszám előzetes jelentkezése esetén. A 100 órás, fél intenzív nyelvtanfolyam, február 7-étől május végéig tart. A C típusú (B2) középfokú nyelvvizsga várható időpontja: június Egy-egy alkalom szombatonként 9 órától 14 óráig tart. Jelentkezni a tanfolyami díj egyösszegű befizetésével lehet. A tanfolyam díja: Ft/fő + tankönyv + szótár + vizsgadíj ANGOL TANFOLYAMOK Kezdők és haladók részére. 40 órás, díja Ft. Kezdő csoport: hétfő óráig, péntek: óráig. Kezdés: február 16. Haladó csoport (középfokú nyelvvizsga-felkészítő és Business English): szerda óráig. Kezdés: február 18. Vezeti: Njoku Godwin, anyanyelvi tanár, tel: Beiratkozás és befizetés az első alkalommal. AGYKONTROLL TANFOLYAM GYEREKEKNEK Alsós és felsős gyerekek részére ajánljuk. A tanfolyamokra jelentkezni lehet a as telefonszámon. Helyszín: KFÁMK Főépület KIÁLLÍTÁS ÖKO PACK Kht. környezetvédelmi ismeretterjesztő kiállítása látható a KFÁMK Galériájában január 22-február 8. között. Helyszín: KFÁMK Emeleti Galéria 18

19 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M 1043 Budapest, Tavasz u. 4. Telefon: , ÚJPEST SZÍNHÁZ FEBRUÁR 21., 19 ÓRA NOEL COWARD: VIDÁM KÍSÉRTET Fordította: Réz Ádám Szereplők: Charles Bicskei Kiss László/Harmath Imre Madame Arcati Bánfalvy Ági Ruth Laborczy Szilvia Elvira Varga Barbara Dr. Bradman Balog László Miss Bradman Gáncsos Kármen Edith Gyarmati Éva Dramaturg: Sződy Szilárd Díszlet: Gulyás Imre Kellék: Kovács Erika Zene: Kokavecz Iván Jelmez: Rományi Nóra Stylist: Dülk Kata Rendező: Horváth Csaba Vendégeket vár az angol házaspár. Sok nagyon száraz Martini, sok nagyon meghitt teázás, elmélyült társalgás az időjárásról, egy takaros porcelánkutya, egy rejtélyes spiritiszta hölgy, egy kis derűs szellemidézés, de hirtelen minden megváltozik. Az 1940-es években az angol kritika a legszellemesebb vígjátéknak titulálta Noel Coward darabját, amely hazánkban is több nagy, zajos sikert aratott már. E a szerző sajátságos megfogalmazása szerint valószínűtlen komédia több, mint két óra folyamatos nevetést generál, miközben rávilágít emberien gyarló konfliktusainkra és szerelmi életünk leggyakoribb problémáira is. Jegyár: 1500 Ft FEBRUÁR 27., 19 ÓRA VIDÁM FARSANG Dal, tánc, humor, koncert! Fellépnek: Koltai Róbert, Csonka Zsuzsanna, Vörös Edit Jegyek Ft-os áron elővételben válthatók a művelődési központ pénztáránál, naponta 10-től 18 óráig, valamint a koncert előtt, a helyszínen FEBRUÁR 7-ÉN, ESTE 8-TÓL HAJNALI 4 ÓRÁIG: ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL! JÁTSZIK A NINCSPARDON TÁNCZENEKAR Vidám, önfeledt farsangi kikapcsolódás a szikrázó februári éjszakában. Nyitótánc: a Földházi Tánciskola versenytáncosai. Éjfélkor: TOMBOLA Egész éjszaka korlátlan ételfogyasztás. Svédasztalos kínálat! EZT NE HAGYJA KI! Jegyek 4900 Ft-os áron elővételben vásárolhatók a művelődési központ pénztáránál, naponta óráig, valamint a bál előtt, a helyszínen! Az Újpesti Magyardal és Zenebarát Társaskör minden hónap első keddjén 15 órakor szeretettel várja tagjait és vendégeit zenés-dalos összejöveteleikre. Újpesti Kamaraszínház IV., Árpád út 66. VERSPÓDIUM FEBRUÁR 20-ÁN, 18 ÓRAKOR: "A GYÖNYÖRŰ VÉGTELENSÉG ÍGÉRETE" NYÁRI ISTVÁN előadóestje Közreműködik: Borbáth Melinda ének, Tóth Judit hegedű, Nagy Mónika fuvola, zongora. Technikai munkatárs: Bata Á. János. Rendezte: Sipos Lajos A szavak megüresedésének korában élünk. Kincs lett a szívből mondott igaz szó, amiben ott tükröződik, mint üvegcserépben a napsugár, a gyönyörű végtelenség ígérete. Lelki vívódásunkra csak ez az orvosság. Tud-e még szívünk ma is együtt dobbanni? Próbáljuk újra Jegyek 500 Ft-os áron válthatók az Ady Endre Művelődési Központ pénztáránál elővételben, naponta óráig, valamint előadás előtt, a helyszínen FEBRUÁRBAN INDULÓ TANFOLYAMOK FELNŐTTKÉPZÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOK: Alapfokú számítástechnikai tanfolyam 1. modul: SZÖVEGSZERKESZTÉS Alapfokú számítástechnikai tanfolyam 2. modul: TÁBLÁZATKEZELÉS (PL- 1729) Beiratkozás: február 12-én, Időtartama: 10 hét, heti 1x4 tanóra mb. szerinti napon. Összesen 40 tanóra. Részvételi díj: Ft INFORMÁCIÓS ÉS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Internethasználat nyugdíjasoknak, az Ady Endre MK támogatásával. Beiratkozás folyamatosan február 1-től az Információnál, a csoportonkénti létszámkeret határáig (18 fő/csoport). Indítható: 4 csoport. Időtartama: 6 hét, 24 tanóra, (heti 1x4 óra mb. szerinti napon). Részvételi díj: 6500 Ft NYELVI KÉPZÉS ANGOL NYELVTANFOLYAM Beiratkozás nem kezdők részére: február 5-én, órakor. Kezdők részére: február 9-én, órakor. Időtartama: 8 hét, heti 2x3 óra; mb. szerinti napokon. Összesen 48 tanóra. Részvételi díj: Ft MOZGÁSTANFOLYAMOK JAZZBALETT (6 éves kortól) Beiratkozás: február 9-én, tól óráig. Időtartama: 20 hét, heti 2x2 óra. Összesen: 80 tanóra., mb. szerinti napokon. Részvételi díj: Ft JÓGA KEZDŐKNEK, HALADÓKNAK Beiratkozás: február 4-én, órakor. Időtartama: 20 hét, heti 1x2 óra. Összesen 40 tanóra mb. szerinti napon. Részvételi díj: Ft KONDICIONÁLÓ ÉS ZSÍRÉGETŐ TORNA Beiratkozás folyamatos. Heti 3x1 óra (havi 12 óra). Hétfőn, szerdán: és óráig, pénteken: és óráig. Részvételi díj: havi bérlet: 4000Ft, napijegy: 600 Ft Folyamatos bekapcsolódási lehetőség! KLUBOK, STÚDIÓK ANGOL TÁRSALGÁSI KLUB Beiratkozás, első foglalkozás: február 3-án, órakor. Időtartama: heti 1x2 óra, mb. szerinti napon. Összesen havi 8 tanóra/kurzus. Részvételi díj: 4000 Ft/hó. Folyamatos bekapcsolódási lehetőség! KERÁMIA STÚDIÓ Beiratkozás: február 16-án, órakor. Időtartama: 4 hónap, heti 1x4 óra, mb. szerinti napon. Összesen 64 óra. Részvételi díj: gyermek (14 éves korig): Ft, felnőtt: Ft HARSÁNYI GÁBOR STÚDIÓ TEHET- SÉGKUTATÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KURZUS Beiratkozás: január 17, 24, 31-én, óráig. Jelentkezés: a 30/ , vagy a 20/ sz. telefonon. Újpest Galéria HEGEDŰS ENDRE festőművész kiállítása: január 29-től február 15-ig VARGA NÁNDOR LAJOS grafikus művész kiállítása: január 30-tól február 15-ig Pártok, Civil Az Újpesti Fidelitas szeretettel vár minden kedves érdeklődőt február 13-án pénteken 18 órai kezdettel Koltay Gábor Velünk élő Trianon című dokumentumfilm sorozatának vetítésére (XI-XII. rész). Helyszín: Fidesz Iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) SZABAD DEMOKRATÁK SZÖ- VETSÉGE ÚJPESTI SZERVEZET Boruzs András frakcióvezető, egyéni képviselő (15. választókerület: Megyer-Székesdűlő) Tel.: , e- mail: Fogadóóra: Megyeri Úti Általános Iskola, minden hónap első hétfőjén Kovács Sándor listás képviselő fogadóórája: Megyeri Úti Általános Iskola, minden hónap első hétfőjén Kedden és csütörtökön óráig személyesen is várunk minden érdeklődőt. MI ITT VAGYUNK! JUBILEUMI KI MIT TUD? PÓDIUM rendezvénysorozat nyugdíjasoknak Kedves Örökifjú Barátunk! Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy a Jubileumi Ki mit tud? Pódium következő előadására február 11-én (szerdán) 15 órai kezdettel kerül sor a Csokonai Művelődési Központban (XV. Eötvös u ). A zenés, szórakoztató rendezvényen az összes műfaj, kategória képviselteti magát egy-egy színes előadás keretében. Érdeklődni lehet személyesen az MSZP IV. kerületi szervezetének irodájában a Nádor utca 1. szám alatt hétfőtől-péntekig, 12:00-17:30 óra között, vagy telefonon a ös számon. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Csizmár Gábor, Kiss Péter országgyűlési képviselők FARSANGI JELMEZBÁL Szeretettel meghívjuk a Mi itt vagyunk! nyugdíjas Ki Mit Tud? Pódium résztvevőit és a Ki Mit Tud? Klub tagjait február 4-én szerdán 15 órára a XV. kerület Száraznád utca 5. szám alatti Újpalotai Közéleti Házba, egy vidám, zenés farsangi jelmezbálra. A legötletesebb jelmezeket jutalomban részesítjük! A Klub védnökei: Csizmár Gábor és Kiss Péter országgyűlési képviselők. A jókedvet kérjük nem otthon felejteni, részvételükre számítunk! Baráti üdvözlettel: a klub szervezői INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT Az MSZP Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél (1046 Bp., Nádor u. 1.) ingyenes jogi tanácsadást tart Dr. Csiki-Szász Elemér ügyvéd előzetes bejelentkezés alapján kéthetente hétfőn. Legközelebbi időpont: január 19. hétfő. Információ és bejelentkezés a telefonszámon hétköznap óráig. 19

20 Mozaik FARSANGI SPORTNAP Újpest Önkormányzata sportnapra hív minden érdeklődőt! Helyszín: Halassy Olivér Sportközpont (Bp., IV. Pozsonyi u. 4/c.) Időpont: február 21., 8 órától 16 óráig. A SPORTNAP PROGRAMJAI: Tornacsarnokban: 8 órától labdarúgó teremtorna felnőtt csapatok részére. Játékforma: 4+1 fő (+ 5 fő tartalék) órától labdarúgó teremtorna es születésű gyermek csapatok részére. Játékforma: 5+1 fő (+ 6 fő tartalék). 13 órától labdarúgó teremtorna es születésű gyermek csapatok részére. Játékforma: 5+1 fő (+ 6 fő tartalék). Földszinti kisteremben: 10 órától asztalitenisz verseny. Egyéni és páros verseny, a jelentkezések függvényében. Jelentkezés a helyszínen 9.45-ig. Kondicionáló teremben: 9 órától testépítés erőgépek kipróbálása. 10 órától darts verseny. Jelentkezés a helyszínen folyamatosan 14 óráig. Emeleti tükrös teremben: 10 órától szellemi vetélkedők és játékok. 10 órától sakkszimultán Egedi István nemzetközi mester ellen. 12 órától sport-totó, társasjáték, puzzle. Jelentkezés a helyszínen a sakkszimultánra 9.45-ig, a többi játékra 12 óráig. Tekepályán: 9 órától teke verseny 5 bemelegítő gurítás után 15 teli és 15 tarolás. Jelentkezés a helyszínen folyamatosan 14 óráig. Versenyek eredményhirdetésére az adott versenyszám befejezése után kerül sor. Előzetes jelentkezést kérünk a labdarúgó tornára az önkormányzati Sportiroda telefonszámán, vagy a címen február 19-ig, az időkorlát miatt korcsoportonként 5-5 csapat nevezését tudjuk fogadni. Mindenkit szeretettel vár Újpest Önkormányzata KÖSZÖNET Köszönet az előadóknak és mindazoknak, akik Erzsébet-napi zenés-irodalmi délutánunkon adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy az Árpád-kórház betegeinek szeretetcsomagokkal kívánhattunk áldott karácsonyt és mielőbbi gyógyulást. Ugyancsak köszönjük az együttérző adakozóknak, hogy bekapcsolódtak a hajléktalanokat a nagy hidegben támogató paplan-takaró-meleg ruha gyűjtési akciónkba. Az adományokat eljuttattuk a rászorulókhoz. Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia, Boldog Gizella Karitászcsoport MEGHÍVÓ A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G január 30. Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Újpesti Polgári Bál, amelynek célja nem csak a bálozás és a kiváló művészek műsorának megtekintése. Az idei bált ugyanis 1891-ben alapított Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola javára rendezzük. A szervezők bíznak abban, hogy sokan támogatják ezt a nemes célt mint ahogy eddig is tették. A báli belépőként szolgáló támogatás adomány az iskola javára, de egyben tartalmazza a vacsora árát is. Az esten táncbemutató és bűvészmutatványok szórakoztatják a vendégeket. A rendezvény fővédnöke: Nagykárolyi Károlyi László gróf és felesége: Erzsébet asszony. Védnök: Erkel Tibor. A polgári bálra február 21-én, szombaton, 19 órai kezdettel kerül sor. Helyszíne: az Újpesti Polgár Centrum (IV., Árpád út 66.) Belépők igénylése: Dr. Ozsváth Gyuláné ( ), Monori József Ferencné ( ) TOMBOLA Az első Újpesti Karácsonyi Vásár zárónapján megtartott tombolasorsoláson néhány apró ajándék tulajdonosa nem jelent meg, így közzétesszük a nyertesek névsorát s várjuk jelentkezésüket szerkesztőségünkben: 1. Dombai Istvánné 1041 Bp., Laborfalvi u Labancz Éva 1041 Bp. Závodszky Z. u Szabó Endréné 1048 Bp. Megyeri út Mizsérné Timár Julia 1041 Rózsa u Szanka Bernadett 2120 Dunakeszi Körönd u Simon Imre 1048 Bp. Hajló u. 21. JÓTÉKONYSÁGI RUHAAKCIÓ A Káposztásmegyeri Református Egyházközség ebben az évben is folytatja jótékonysági ruhaakcióit. Az érdeklődőket február 2-án és 3-án, valamint március 2-án és 3-án (hétfői és keddi napok) óráig várják a Közösségi Házban (Lóverseny tér 6.) Tisztelt Hölgyem / Uram! A BKIK. IV. kerületi Tagcsoportja február 10.-én (kedd) 17 órai kezdettel a Tagcsoport székhelyén (1042 Budapest, Árpád út 56.) VÁLLALKOZÓI FÓRUMOT rendez ADÓTÖRVÉNYEK 2009 címmel, melyre tisztelettel meghívjuk. Előadó: Dolnai Ottó Tamásné APEH Fizetési kedvezmények Főosztály igazgató helyettese. A rendezvény ingyenes minden érdeklődő vállalkozót tisztelettel várunk. Részvételi szándékukat kérjük, szíveskedjenek jelezni a telefonszámon, vagy a e- mail címen. Tisztelettel: Keztyüs József IV. kerületi Tagcsoport elnök sk. A KÖZÉPKOR RENESZÁNSZA január 31-én 16 órakor a Király utcai könyvtárban A középkor reneszánsza az új év és a farsang köszöntése századi vokális és hangszeres zenével. Előadók: Andrejszky Judit és Demjén András. CSILLAGSZÓRÓ Hagyományosan idén januárban is megrendezte a Karinthy Frigyes ÁMK Csillagszóró című gálaműsorát, melyen az intézményben működő táncos, sportos tanfolyamok növendékei léptek fel. Hip-hop fitness, akrobatikus rock and roll, ju-jitsu, ritmikus sportgimnasztika, néptánc; csak néhány azok közül a műfajok közül, melyben kicsik és nagyok is bemutatkozhattak a közönség előtt. A rendezvény minden alkalommal óriási népszerűségnek örvend; s aki kedvet kapott valamely tánc, vagy sportág elsajátítására és bekapcsolódik a tanfolyamba, jövő januárban akár fel is léphet a Karinthy Frigyes ÁMK színpadán. 20

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati döntések elfogadására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati döntések elfogadására Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3111, Fax.: 231-3255 radi.attila@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 8. szám Bajnokcsapat! A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. bajnokcsapataink Bajnok

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben

Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben Velenczei Attila Kutatóhely: Nemzeti Sport Intézt és SE-TSK, Társadalomtudományi Tanszék Témavezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Diákok Közösségi Szolgálata

Diákok Közösségi Szolgálata Diákok Közösségi Szolgálata Az Országos Polgárőr Szövetség Programja Fogadó szervezet: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS TEGEGYESÜLETEI Megyei koordinátor: Lados Károly +36 30 487 9369

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad?

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad? Mit érdemes átgondolnia mielőtt lakberendezőt fogad? Munkafüzet E r d é l y i K r i s z t i n a - w w w. e r d e l y i k r i s z t i n a. h u Amennyiben kitölti ezt a kérdéssort, az 20.000 Ft megtakarítást

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 28. (csütörtök) 15:00 (Meghívó szerint)

FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 28. (csütörtök) 15:00 (Meghívó szerint) FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. ÉVI MUNKATERVE 2016. JANUÁR 28. (csütörtök) 15:00 (Meghívó szerint) 2016. FEBRUÁR 25. (csütörtök) 15:00 1. A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2016. január

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban Röviden rólunk 1989.szeptember 2. Kertvárosi környezet Tág, világos terek, Nagy park, szabadtéri pályák 20 osztály- 650 tanuló

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

8. sz. napirend. Előterjesztés A Társulási Tanács június 9-i ülésére

8. sz. napirend. Előterjesztés A Társulási Tanács június 9-i ülésére Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől 8. sz. napirend Előterjesztés A Társulási Tanács 2015. június 9-i ülésére Tárgy: - KGyCsSzK pályázatok, Erzsébet tábor, nyári napközi - Hátrányos helyzetű csoportok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során a tanterv részeként

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben