ÚJPESTI NAPLÓ. Újpesti füstölgések Önkormányzati döntés született a közeli öntöde légszennyezésével kapcsolatban 2 4. o.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJPESTI NAPLÓ. Újpesti füstölgések Önkormányzati döntés született a közeli öntöde légszennyezésével kapcsolatban 2 4. o."

Átírás

1 INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! január 30., III. évf., 2. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Újpesti füstölgések Önkormányzati döntés született a közeli öntöde légszennyezésével kapcsolatban 2 4. o. FOTÓ:HORVÁTH DÁVID ÚJPESTÉRT ÉRDEMES A 2009-es év megoldandó feladatairól, Káposztásmegyer jövőjéről kérdeztük Boruzs András elöljárót. 5. OLDAL JUBILEUMI HELYTÖRTÉNET Tienöt éve indult útjára az Újpesti Helytörténeti Értesítő. 6. OLDAL AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK Húszéves, Újpest Kiváló Diáksportolója, Európa bajnok. Heidum Bernadettel beszélgettünk. 7. OLDAL A KULTÚRA ÜNNEPE Fiatal tehetségek mutatkoztak be és versenyeztek az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház nagyszínpadán. 16. OLDAL

2 Fókuszban Ma még senki sem tudja megjövendölni szükséges-e pert indítani az Elem utcában működő öntöde működését kifogásolva. Hiszen a tapasztalatok, az esetleges szaghatás és a füst, még nem elég bizonyíték az érdekérvényesítéshez egy olyan üzem ellen, amelyik nyilvánvalóan füstöl. Egzakt mérésre, vizsgálati eredményre van szükség. Az önkormányzat szakbizottsága ezért olyan döntést hozott rendkívüli ülésén, hogy a most formálódó költségvetésben elkülönítünk egy pénzösszeget, amelynek felhasználásával szakértőt bízunk meg a légszennyezettség mérésével. A független szakértő vizsgálati összefoglalójától azt várjuk, hogy kiderüljön: kibocsát-e működése során olyan anyagot az öntöde, s ha igen, milyen mértékben, amely hatással van kerülethatáros utca lévén Újpest és Palota lakosságára. Az igazság pillanata mikorra várható? A szakértői megbízást rövid időn belül aláírjuk, abban legalább egy hónapon át tartó, napi méréseket kérünk. Ezt követi a vizsgálati összegzés, így A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G Forrponttól a megnyugvás felé az Elem utcában Nem füstbe ment terv Rendkívüli bizottsági ülés összehívását kezdeményezte dr. Derce Tamás polgármester a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökénél, Wintermantel Zsoltnál. A soron kívüli összejövetelre amelyre január 19-én, zsúfolásig megtelt teremben került sor az Elem utcai öntöde füstje-bűze miatt volt szükség. Újpest Önkormányzata már rutinosnak mondható, hiszen a lakossági panaszokat sikerrel orvosolta igaz, perek útján a korábbi Váci úti bűzhatás, valamint a rákospalotai szemétégető szag és egészségkárosító volta megszüntetésével. Most újabb per előtt áll Újpest Önkormányzata? kérdeztük dr. Derce Tamás polgármestertől: véleményem szerint április elején már konkrét mérési eredmények állnak majd rendelkezésünkre. Amennyiben az eredmények egészségkárosító hatást igazolnak, az öntöde tulajdonosait is szembesítjük az eredménnyel. E megbeszélés eredményeként lehet mérlegelni a tárgyalásos megegyezést, vagy ha ez sikertelen lenne, jogainkat a törvény rendes útján fogjuk érvényesíteni. Amikor ilyen, s ehhez hasonló jelzések érkeznek önkormányzatunkhoz, a lehető legkomolyabban foglalkozunk a problémával, hiszen a lehető legroszszabb eredményt, mint lehetőséget, kell feltételeznünk. Ezért kérjük a vizsgálatot és az ehhez kapcsolódó anyagiakat is vállaljuk január 30. Az országos sajtóban megjelent: két évvel ezelőtt kapott már környezetvédelmi bírságot a német tulajdonban lévő Euro Metall Kft, amelyről az a hír járja, hogy Európa egyetlen, városban működő öntödéje. Nem gondolnám, hogy az Elem utcai öntöde lenne Európa egyetlen, ha úgy tetszik: utolsó városi öntödéje, Dortmund például a vaskohóiról ismert, és elég nagy város. Nincs tudomásom arról sem, hogy a környezetvédelmi bírságot fizettettek valaha is a céggel. Azt azonban tudom, az egykori MÁV Járműtelep területén működő öntöde tevékenységét először palotai lakosok illették felém kritikával, az elmúlt év novemberében. Akkor egy helyi lakos és egy önkormányzati képviselő járt nálam. Az újpestiek nem szóltak, nem jeleztek semmit. Az Elem utcában több újpesti lakóval beszéltem, akik ellentmondásos véleménnyel voltak a bűzről, a füstről, a porról szólva. Hol az általuk otthon, kertjükben elégetett sokféle holmi bűzének, hol a széljárásnak, sőt, az időjárásnak tudva be mindezeket. Például ezért sem lehet szubjektív érzésekre hagyatkozni. Tény azonban, hogy nem sokkal később a Fidesz újpesti szervezete aláírásgyűjtésbe kezdett az öntöde működése ellen, szinte saját kezdeményezésük, hatáskörük alá vonták az ügyet. Pedig ez nem helyi politikai ügy. Városvezetőként is elvártam volna, ha oly módon karolják fel ezt a fontos dolgot, hogy bejönnek hozzám, és azt mondják: Polgármester! Beszéljünk az Elem utcában élők gondjáról, s mivel már birtokháborítási ügyekben sikeres tapasztalataim vannak, nézzük meg hogyan tudunk mielőbb megoldást találni. Higgye el, előbbre tartanánk Hősies ködösítés? Személyes támadások az öntöde ürügyén Megkerestük Pajor Tibor képviselőt is, hogy közvetlenül számolhasson be az első pillanatra egyszerű közéleti tevékenységnek tűnő lépéseiről s azok mély, indokolatlanul személyes indulatokat kavaró folytatásáról. Honnan, mikor, kitől értesült először, hogy az Elem utcai Euro Metall Kft. üzemeltetése körül aggodalomra okot adó jelenségek is terhelik (terhelhetik) a környék lakóit? Az Elem utcai öntöde ügyében még 2008 őszén egy rákospalotai hölgy kért segítséget. Elmondása szerint az üzem évek óta szennyezi a környéket, de eddig az ügy érdemi megoldására senkitől se kaptak segítséget. A hölgy, aki az üzem közvetlen szomszédságában lakik, olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek valóban aggodalomra adtak okot (fotók, mérési eredmények, orvosi szakvélemények). Október 14-én a panaszt tevővel bejártuk az üzemépület környékét, az ott jártunkkor is füstölő kéményről fotókat készítettem és értesítettem Derce Tamás polgármester urat a tapasztalatokról. Ő privát telefonszámát kiadva kérte, hogy a lakók neki jelezzék, ha az üzemből jelentős füst vagy bűz árad. Ezután megkerestem a Polgári Védelmi Igazgatóságot, melynek munkatársai november 24-én több mérést végeztek az üzem környékén. Bár ez a mérés az adott pillanatban nem mutatta ki veszélyes anyagok jelenlétét, a jegyzőkönyv javaslatot tesz arra, hogy a méréseket szakmai okokból célszerű más időjárási körülmények között is megismételni. Egyébként a lakók elmondása szerint legtöbbször éjszaka okádja a kémény a legtöbb füstöt és bűzt. A problémát felvetette-e a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ülésén, s ha igen, mikor, milyen formában és motiváció alapján; milyen reakciót, elhatározást, döntést váltott ki mindez eddig a bizottság, illetve annak elnöke részéről? A megoldást a folyamatos mérés jelentené, ezt szerettem volna kezdeményezni önkormányzatunknál. Javasoltam a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság december 17-i ülésén, hogy vegyük napirendre az EuroMetall Kft. ügyét. Sajnos a bizottság elnöke, Wintermantel Zsolt úr nem vette figyelembe ja- 2

3 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M Fókuszban Így maradt a rendkívüli bizottsági ülés Voltak azért vargabetűk. Miközben a terület önkormányzati képviselője és frakciótársai aláírások gyűjtésébe kezdtek, Pajor Tibor, a Jobbik képviselője, önkormányzati csatorna felé terelte a témát azzal, hogy decemberben jelezte a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ülésén az Elem utcaiak problémáját. De előterjesztés híján nem tárgyalták a témát és nem is tűztek ki egy újabb határidőt erre. Pajor Tibor a decemberi testületi ülésen jelezte: nem került sor a téma tárgyalására. Úgy vélem, az önkormányzatnak az a feladata, hogy körültekintően rendezze ezt a dolgot, ne keltsen pánikot, hanem a maga eszközeivel segítse a tisztánlátást. Erre nem az aláírásgyűjtés az alkalmas, hanem a konkrét vizsgálat. Ezért kértem fel a bizottság elnökét, hogy hívjon össze rendkívüli ülést. Ezek szerint a vizsgálat elindulása és a befejezés kiszámítható időpontja megnyugtató lehet valamennyi fél számára? Szakmai értelemben feltétlenül. Lesz mérés, szembesülünk az eredményekkel, meg fogjuk találni ha szükséges az öntödével a rendezés lehetőségeit. Ám a dolog emberi oldala keserű tapasztalatokat hozott számomra. Az ingyenes kerületi hetilapban az egyik fideszes önkormányzati képviselő azzal vádolta a téma kivizsgálását az önkormányzat bizottságában és a testületi ülésen felvető és ösztönző Pajor Tibort, hogy az öntöde szekerét tolja, sőt a teljesen civil életben dolgozó feleségét is ebben érdekeltként tüntette fel. Ez a módszer mélységesen felháborított, számomra azt a politikai banditizmust jeleníti meg és vetíti elém, ami miatt az ország idáig jutott! Az öntöde ma még vizsgálati anyagot képező ügye ugyanis szakmai kérdés. Nem kell ebben etikátlanul eljárni, holmi aláírásgyűjtéssel, egy másik képviselőtársat feleségestül meghurcolni, és mindebből politikát csinálni. B. K. vaslatomat. A bizottság ülésén az is elhangzott, hogy a jelenlévők nem rendelkeznek információkkal az ügyben. Egyébként, az újpesti Fidesz képviselői, élükön Wintermantel Zsolttal, több újságban és TV csatornán nyilatkoznak az öntödéről és az ellene vívott hősies küzdelmükről. Az SZMSZ-ünk szerint a bizottságnak vita nélkül kellett volna szavaznia javaslatomról. A másnapi testületi ülésen napirend előtti hozzászólásomban immár a polgármester urat kértem, hogy sürgősséggel hívjon össze rendkívüli bizottsági ülést. Így január 19-én végre megtörtént az első érdemi lépés az ügyben. A rendkívüli bizottsági ülés miben maradt, milyen határozat született s mi az Ön szerepe a témát érintő következő lépésekben? Polgármester úr javaslatára önkormányzatunk mérőállomást helyeztet ki a körzetben, és a mérési eredmények ismeretében fog dönteni arról, hogy adott esetben az újpesti polgárok egészségének védelme érdekében bírósághoz fordul, birtokvédelmi eljárás keretében. Szeretném megjegyezni, hogy a jelenlévő bizottsági tagok közül senki sem számolt be az ügy megoldása érdekében végzett érdemi tevékenységéről. Ezek után döbbenetes számomra, hogy egy kerületi bulvárlapban nyilvánvaló politikai megrendelésre egy engem és családomat lejárató cikk jelent meg, amelyhez sajnálatosan nevét adta két képviselőtársam, Hladony Sándor és Bartók Béla is. Ebben az írásban egyoldalú és cinikus célzásokat tesznek mind az én, mind a közeli óvodában dolgozó feleségem személyére ez utóbbit nem hagyhatom szó nélkül. Akik a politikai ringbe lépnek, azok tisztában vannak vele, hogy ütéseket kaphatnak, akár övön alul. De annak a képviselőnek, aki már csak abból tud hatásos érvet gyártani, hogy civil családtag, akár egy óvónő makulátlan erkölcsi jó hírét kérdőjelezi meg, nos, annak nincs helye ebben a képviselő-testületben. Mert ez már a politikai harcnak egy olyan eszköze, amelyet eddig egyik politikai erő sem alkalmazott Újpesten. Ezért szeretnék még néhány tényt megosztani az olvasókkal. Az öntöde környezetében működik egy, a feleségem által vezetett óvoda, ahová 130 óvodás gyermek jár, köztük az én legkisebb gyermekem is. Nem volt időnk kivárni, hogy Hladony úr végre leadja az önkormányzatnak az összegyűjtött aláírásgyűjtő íveket, vagy Nagy István úr végre méltóztasson felszólalni a Parlamentben. A magunk erejéből igyekeztük megtenni, amit lehetett: látva a pártpolitikusok tehetetlen magatartását, az óvoda vezetője még 2008 decemberében hivatalos levélben kérte Újpest polgármesterét hogy végezzenek rendszeres méréseket és járjanak el a lehető legszigorúbban a cég ellen. Ezen tények alapján talán könnyebb lesz eldönteni, hogy ebben az egész ügyben ki képviselte lelkiismeretesen és hatékonyan az itt élők érdekeit s ki az, aki csak a füstöt gerjeszti a tisztánlátás elkendőzésére. H. P. 3

4 Fókuszban Akit az Elem utca füstje megcsapott A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G Anyagi fedezet a méréshez március január Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a jelen gazdasági válság lavinái közepette egy ilyen váratlan kiadásra felkészült-e az önkormányzat főként az aktuális költségvetési tervezet kidolgozásának huszonnegyedik órájában. Dr. Trippon Norbert gazdasági ügyekért felelős alpolgármester meggyőződéssel állítja, hogy az újpestiek érdeke, főként az egészsége, mindenek felett áll: Jómagam úgy vélem, hogy az öntöde ügyét meg lehet, és meg is kell oldani. Úgy gondolom, hogy ez olyan ügy, amelyben minden politikai erőnek össze kell fognia, és egyfajta újpesti konszenzust kialakítva, a törvényes keretek között mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél előbb megoldást találjunk. Polgármester Úr kezdeményezése ez irányba mutat. Első és legfontosabb lépés egy precíz, és mindenre kiterjedő hatásvizsgálat, szakértői anyag elkészítése melynek birtokában már tudni fogjuk a következő lépést. Ezzel kapcsolatban a döntés megszületett: a költségvetésben a szakértői vizsgálathoz szükséges forrásokat biztosítani fogjuk. Ha az eredmények azt igazolják, hogy az öntöde által kibocsátott füst káros az újpestiek egészségre, meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket. Az nem más, mint a már többször idézett Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, aki több médiafelülethez is eljuttatta a témával kapcsolatos észrevételét ez idáig kivéve az Újpesti Naplót. Természetesen szerettük volna neki is, mint a témával kapcsolatban az egyik legilletékesebb közszolgának, az önkormányzati szakbizottság elnökének, Wintermantel Zsoltnak is megadni a megszólalás lehetőségét. Tettük volna ezt annál is inkább magától értetődően, mivel először ő kereste meg az Elem utcai panaszokkal az újpesti választópolgárok lapját és kérésünkre beleegyezett eleinte a (Pajor) képviselőtársával való közös interjúba is, mely elhatározásából néhány nap múlva érthetetlen okból kihátrált. Mindössze egy szűk mondatot kívánt viszontlátni a fenti üggyel kapcsolatban a lap hasábjain, érdemi párbeszéd helyett, miszerint: A kérdéskör azért nem kerülhetett megtárgyalásra a decemberi bizottsági ülésen, mert nem volt ilyen tárgyú előterjesztés, nem is volt ilyen napirend. Vele ellentétben nyilatkozott viszont az Újpesti Naplónak az EuroMetall Kft. ügyvezető igazgatója. Dr. Harald Scheinert még attól a lehetőségtől sem zárkózott el megkeresésünk után, hogy a két érintett kerület képviselőivel és megfelelő szakértők résztvételével akár egy lakossági fórumon is hajlandó volna megvitatni a felmerült kérdéseket. A vezetése alatt álló üzem működésével kapcsolatos kérdéseinkre az alábbi válaszokat adta: Végeznek-e, ha igen, milyen időközönként méréseket a kibocsátott káros anyagokra vonatkozóan? Igen, végzünk méréseket a kibocsátott légszennyező káros anyagok tekintetében, és rendszeresen ellenőrizzük a berendezések műszaki állapotát. Ezen mérések eredménye kimutatott-e lakosságra veszélyes értékeket? Egyértelműen nem. Milyen módon csökkenthető a károsanyag-kibocsátás? Előszőr is a fogalmakat kell tisztázni. A jogszabályi előírás szerint kibocsáthatók légszennyező anyagok az előírt határértékek betartása mellett. Az öntöde 1991 óta működik, és ez alatt az idő alatt az előírások többször megváltoztak. A jelenlegi jogszabályok betartása érdekében modernizáltuk a technológiát, és környezetvédelmi beruházásokat valósítottunk meg. A környezet védelme érdekében ez évben is végzünk a kupolakemence füstgáz-mentesítést célzó beruházást. Értesültek-e a környéken élő lakosság azon félelméről, hogy a cég tevékenysége kapcsán keletkező környezetszennyezés egészségügyi veszélyeket rejt magában? Nem. A lakosság félelméről tudunk, viszont köztudott, hogy hiába adunk korrekt, szakszerű válaszokat a félelem és az előítéletek eloszlatása érdekében, úgy tűnik, mintha nem egy és ugyanazon nyelvet beszélnénk. Egy, a közelmúltban történt esetet szeretnék például megemlíteni, miszerint a környéken élő lakosság a tervezett és dokumentált üzemszünet idején is panaszkodott tevékenységünk miatt. Kapcsolatba hozható-e az önök tevékenysége a környéken állítólag megnövekedett rákos és pajzsmirigy megbetegedések számával? Van erre vonatkozó átfogó vizsgálati eredményük, illetve eljuttattak-e önökhöz ilyet? Nem hoztak a tudomásunkra semmiféle statisztikát vagy orvosi diagnózist. Annyi viszont bizonyos, hogy egyik munkatársunk sem szenved ilyen megbetegedésben, akkor sem, ha nem hogy az üzem közelében, de egyenesen bent dolgozik. Véleményünk szerint a lakosság az esetleges összefüggést nem tudja megítélni, ugyanis ehhez olyan jellegű orvosi és közegészségügyi hatósági ismeretek szükségesek, ami nem áll a rendelkezésére. Ezzel kapcsolatban a kutatók és szakértők is ellentmondásos eredményre jutottak. Tehát szerintünk közvetlen összefüggést feltételezni lehetetlenség. Példaként említhetők azok az egymásnak ellentmondó kutatási eredmények, amelyek a dohányzás és a rákos megbetegedések közötti összefüggésre vonatkoznak, jóllehet köztudott, hogy a dohányzás közvetlenül és folyamatosan, bizonyítottan káros anyagokkal nikotinnal, kátránnyal stb. terheli az emberi szervezetet. Hajlandóak volnának-e egy lakossági fórumon részt venni, ahol a környéken élők feltehetnék kérdéseiket, azokra remélhetően megnyugtató választ kapva? A válasz természetesen igen, amennyiben a fórumot egy korrekt és szakértő személy vezeti. Véleményünk szerint létrejöhetne egy találkozó az újpesti és rákospalotai önkormányzatok képviselőivel is. Kaptak-e akár az újpesti, akár a XV. kerületi önkormányzattól ezen ügyben valamilyen felszólítást, megkeresést? Természetesen kapcsolatban állunk az újpesti önkormányzat illetékeseivel, a XV. kerületi önkormányzattal egyelőre nincs konkrét kapcsolatunk. H. P. Bűz, az van András azt mondja, már körülbelül másfél-két éve szenvednek a füsttől. Senkinek nem jó a környéken, hiszen mindig az aktuális széljárástól függ, hogy éppen mely terület lakói szenvednek a füsttől. Azt mondják, Sára András, aki két utcányira az említett üzemtől, a Bethlen Gábor utcában lakik, saját házánál is nap mint nap megtapasztalja a kellemetlen mellékhatást. Merthogy azt mondja, bűz igenis van. Leginkább kora hajnalban és későn este Képünk illusztráció nagyon alacsony a kémény, talán ha magasabb lenne, kevesebb bűz jutna a lakosság légzőrendszerébe. A lakók szeretnék, ha olyan mérőberendezést szerelnének fel az érintett területen, amely nem csupán napközben, hanem 24 órán keresztül mérné az értékeket, érezni a füstöt, ami szabályosan kaparja a torkát. Napközben is érezni némi szagot, amit a füst okoz, akkor azonban nem marja legalább az ember nyálkahártyájátnyabban hiszen nem egyenletes a károsanyag-kibocsátás érzésük szerint. A helyzet jobbítása érdekében aláírásgyűjtésbe kezdtek, hátha közös erővel hatéko- tudnak fellépni. T. K. 4

5 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M Újpestért érdemes dolgozni A 2009-es esztendő új kihívások elé állítja a káposztásmegyeri lakosok közösségét is. A megoldandó feladatokról kérdeztük Boruzs Andrást, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat elöljáróját, az SZDSZ helyi frakciójának, valamint budapesti elnökségének vezetőjét. Hogyan indult az év Káposztásmegyeren? A Településrészi Önkormányzat tartalmas évet hagyott maga mögött. Erről decemberi ülésünk után már beszámoltunk a közvéleménynek. Azóta lezártunk egy fontos környezetvédelmi projektet, a Farkaserdő pályázati forrásból történő megtisztítását. A mintegy 70 m 3 hulladék elszállításán kívül felújítottuk a hulladéktárolókat és kihelyeztünk 20 darab új szemeteskukát. A hulladékmentesítésen túl a Pilisi Parkerdő Zrt. folyamatosan végzi az erdő fiatalítási munkálatait. Bízom benne, hogy így a Farkaserdő továbbra is a káposztásmegyeriek kedvelt pihenőhelye marad. Környezetvédelemmel kapcsolatos feladataink azonban nem érnek itt véget, hiszen mintegy 70 lépcsőházban éppen a napokban kerül telepítésre az a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló berendezés, ami lehetővé teszi a hasznosítható hulladékok házon belüli elkülönítését a kommunálistól. Ami pedig a jövőt illeti, a 2009-es programjaink összeállítása Újpest költségvetésének tervezésével együtt zajlik. Annyit azonban elmondhatok, hogy szeretnénk a közterületek, a parkok és játszóterek megújítását folytatni, de tervezzük köztéri szobor felállítását a Tulipánkertben és egy jelentős sportrekreációs fejlesztés beindítását is. Nemcsak Káposztásmegyeren volt mozgalmas a tavalyi év: Önt nemrégiben megválasztották az SZDSZ budapesti elnökének is. Mennyiben tudja ezt a megtisztelő megbízatást a helyi közösség számára kamatoztatni? Valóban nagy megtiszteltetés számomra, de ez nemcsak az én, hanem az egész Újpesti Szervezet rendszerváltás óta végzett munkájának az elismerése is. Fontos eredménynek tartom, hogy a szabad demokraták egy meghatározó külső kerületből választottak fővárosi elnököt. Sokan az SZDSZ-t belvárosi pártnak tartják úgy gondolom, hogy a megválasztásom alaposan rácáfolt erre a vélekedésre. A főváros vezetése 90 óta liberális, és rengeteg olyan döntés van napirenden, amelyekben az újpesti önkormányzatnak és a fővárosnak együtt kell működnie. Meggyőződésem, hogy fővárosi elnökként ezekben az ügyekben hatékonyabban tudom befolyásolni az Újpestet érintő döntési folyamatokat. Mindennek jeles eseménye volt Fodor Gábor pártelnök vendégsége is nálunk (lásd: keretes írásunk a szerk.). Fodor Gábor Újpesten A pártelnök a Liberális Klub vendége volt Amellett, hogy politizál, a civil szakmáját is gyakorolja. Összeegyeztethető a személyes szféra és a közéleti tevékenység? 1989-ben hobbipolitikusként kezdtem, a megélhetésemet a mai napig alapvetően a civil foglalkozásom biztosítja. Közel húsz éve tevékenykedem a közösségi közlekedésben, 18 évig a Volánbusznál dolgoztam, majd 2007-ben humán erőforrással foglalkozó szakemberként hívtak át a BKV-hoz. Ebben egyáltalán nem vagyok kivétel, az önkormányzati munka mellett természetes dolog a főállású munkavégzés: a képviselők tanárok, orvosok, jogászok, iparosok vagy éppen nyugdíjasok. A képviselői munka szerteágazó: minden, Újpestet érintő kérdéssel foglalkozni kell, az illegális hulladéklerakástól a járdák és a padok felújításán át a szociális ügyekig. Politikai tevékenységem mintegy kétharmadát az újpesti ügyek teszik ki. Az önkormányzati munka keretét a testületi és bizottsági ülések, az önkormányzat által közfeladatok ellátására létrehozott cégek felügyelete alkotja. Ez a gyakorlat majd minden képviselőre érvényes, pártállástól függetlenül. Én például az ÉPIT Zrt. Felügyelő Bizottságának is tagja vagyok, ez például sokat segít a Káposztásmegyeren folyó fejlesztések ellenőrzésében. Mindez nagyon sok munkával jár, a különböző rendezvények, egyeztetések miatt sokszor hétvégén is. De a politizálás továbbra is a hobbim, és az, hogy itt élek, a legfőbb motivációt jelenti a képviselői munkámban. Újpestért igazán érdemes dolgozni. Vannak viszont az életnek olyan területei, amire újra és újra kell tudnom időt szakítani. Ez ugyanúgy érvényes a magánéletre és a munkára is. Mindig törekszem arra, hogy a fiaimmal ki tudjak menni az Újpest hazai foci- és jégkorongmeccseire. A hivatalos elfoglaltságok mellett pedig kell, hogy maradjon idő arra, hogy az újpesti emberekkel találkozzam. Ezért szervezek rendszeresen közéleti-kulturális összejöveteleket, és fogadóóráimat is mindig megtartom. Mit várhatunk Öntől 2009-ben? Évek óta vesszőparipám a környezetvédelem, mert szerintem ez a jelen egyik legnagyobb kihívása. Vannak Interjú gyakorlati, kézzel fogható problémák, melyekre mielőbb megoldást kell találnunk, és van egy hosszabb távú munka, a jövő generációinak környezettudatos nevelése. Már említettem a szelektív hulladékgyűjtési programunkat, amit szeretnénk folytatni, és a lehetőségeinkhez mérten kibővíteni. Ugyanilyen fontos a közterületek folyamatos szemétmentesítése, a parkok, játszóterek, utcák tisztán tartása. Ennél is lényegesebb azonban, hogy a jelenlegi gondolkodásmódunkon változtatni tudjunk. Felelősséggel tartozunk azért, hogy a fiatalokban valódi környezettudatos hozzáállás alakuljon ki. A kulcsszó természetesen az oktatás. Szerencsére Újpesten nem egy iskolában nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem. Meg kell győznünk azonban a szülőket is, hogy a gyermek ugyanazt a gyakorlatot lássa otthon és az iskolában. Napjaink válságai is bizonyítják, hogy elengedhetetlen a lakossági energiafelhasználás korszerűsítése, hatékonyságának növelése, az alternatív források kiaknázása. A környezetvédelem hosszú távú gondolkodást követel, s ahogyan eddig, 2009-ben is keresni és támogatni fogok minden olyan programot, pályázatot, amely előrelépést jelent. Az urbánus ember környezetvédelmi problémáihoz szorosan kapcsolódik az állatvédelem. Budapesten milliós nagyságrendűre tehető a kóbor kutyák, macskák száma, amely már higiéniai kérdéseket is felvet. Menhelyek építésével, korszerűsítésével enyhíthető a probléma, de itt is fontosabb a felelős állattartás gyakorlatát minél szélesebb körben, már a gyermekkortól meghonosítani. Más terület, de a terveim között szerepel a különböző testi, szellemi fogyatékkal élők és családtagjaik érdekének hathatósabb és hangosabb védelme. A feladat itt is kétrétű, egyfelől törekednünk kell a konkrét ügyek, esetek megoldására, másrészt sokkal emberibbé kell tennünk a fogyatékkal élőkkel való viszonyunkat, hogy ők is egyenjogú polgárként, egyenlő lehetőségekkel élhessenek Magyarországon. H. P. Január 16-án este a Polgár Centrumban tartotta az immár hagyományosnak mondható újévköszöntő rendezvényét az Újpesti Liberális Közéleti Klub, amelynek vendége volt Fodor Gábor, az SZDSZ elnöke. A pártelnök tájékozódott az újpesti politikai-közéleti helyzetről, különös tekintettel a közelmúlt környezetvédelmi eseményeire, de szó esett az SZDSZ jövőjét érintő kérdésekről is. Megerősítette, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége egy, a napjaink kihívásaira, problémáira választ adó, átfogó programot készít, mely programalkotásba a helyi szervezeteknek, így az újpestinek is be kell kapcsolódnia. A három órás köteletlen beszélgetés és eszmecsere közel száz érdeklődőt vonzott, bárki feltehette kérdéseit, megfogalmazhatta javaslatait, véleményét. A fórumot újévköszöntő koccintás és amatőr rockzenei program követte. 5

6 Közélet Biztonságosabb lett a parkolás Előző lapszámunkban beszámoltunk a Berda József utca Temesvári utcák kereszteződésében létesített térfigyelő kameráról. Most két újabb kamera kihelyezéséről tudósíthatunk, ezúttal Káposztásmegyerről. A körzet képviselőjével, az újpesti Közbiztonsági Bizottság elnökével, Horváth Imrével beszélgettünk. A képviselőtől megtudtuk, hogy december utolsó hetében szerelték fel a két térfigyelő kamerát Káposztásmegyeren: egyet a Megyeri út Külső Szilágyi út kereszteződésében, a 14-es villamos végállomásánál, egyet pedig a Bőrfestő utca végénél, a Külső Szilágyi úton lévő nagy parkolónál. A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G január 30. Az Újpesti Önkörmányzat rendelkezik jóváhagyott közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiával, amelyben több feladat mellett a megelőzés, valamint az elfogások érdekében is terveztük térfigyelő kamerák kiépítését, ezzel együtt a rendőrségen üzemelő térfigyelő központ bővítését mondta el kérdésünkre Horváth Imre. A térfigyelő kamerák elhelyezésénél figyelembe vettük a gépkocsi lopások és lakásbetörések statisztikáját, a leginkább érintett területeken szerettünk volna kamerákat telepíteni. A bűncselekmények megelőzésén túl fontos szempont volt a kamera által megfigyelt területek kiválasztásánál, hogy a környező utcákban parkoló autók sokasága jelentősen megnehezítette a közlekedést, míg a Külső Szilágyi út melletti nagy parkolók üresen álltak. A térfigyelő kamerák telepítésétől azt is várják Újpest vezetői, hogy a környékbeli lakosok nagyobb bizalommal helyezik majd el autóikat a nagy parkolóba, hiszen a kameráknak autófeltörések szempontjából jelentős visszatartó ereje van. Tudnivaló, hogy a Megyeri híd átadásával a Külső-Szilágyi út forgalma jelentősen növekedett mondja Horváth Imre. A Megyeri úti kereszteződés egy igen forgalmas csomópont lett, ezért is tartottuk fontosnak éppen oda kihelyezni a kamerát. Már most többen parkolnak a kamerák hatására a külső nagy parkolóban, ám sok emberben nem tudatosodott, hogy ott valóban nagyobb biztonságban van az autója, mint a ház előtt. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy idővel átalakuljon a lakosság parkolási szokása, szemlélete. T. K. Tizenöt éves történet Jubileumi évet kezdett az Újpesti Helytörténeti Értesítő: tizenöt évvel ezelőtt vehették először kézbe a lapot a helytörténet iránt fogékony újpestiek. A negyedévenként megjelenő, olvasói számára térítésmentes újság az eltelt másfél évtizedben szerkesztési és tipográfiai változáson természetesen átesett, ám a közel nyolcvan lapszám mindegyike őrzi és közvetíti az alapításkori célt: Újpest bemutatását a helytörténet-kutatás új eredményeinek tükrében. 6 A szerkesztőbizottság tagjai, és néhány szerző: dr. Kőrös András, dr. Sipos Lajos, Iványi János, Rojkó Annamária, Szöllősy Marianne, Lőrincz Róbert, Krizsán Sándor és Hirmann László FOTÓ: KRIZSÁN SÁNDOR Az Újpesti Helytörténeti Értesítő az első pillanattól kezdve az egyik legpatinásabb helyi szervezet, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány lapja volt, és ma is az avat a régmúlt történetébe Rojkó Annamária, a lap szerkesztője. A szellemi tőkét egy-egy kutatási téma tanulmányértékű vagy ismeretterjesztő szintű feldolgozását változatlanul az Értesítő szerzőgárdája biztosítja, a lapkészítés azonban technikai költségekkel is jár től Újpest Önkormányzata vállalta magára a mecénás szerepét. A korábbi évek ötezer példányos megjelenését azonban három évvel ezelőtt kénytelenek voltunk kétezer példányra csökkenteni. Miként indult a lap? A rendszerváltozás utáni időben nagyon sokan bekapcsolódtak a múlt történetének kutatásába és a feltárt anyagok rendszerezésébe. Ezt a munkát az önkormányzat erkölcsileg és anyagiakkal egyaránt sokféleképpen támogatta. Jól ismert tény, hogy a nyolcvanas években Újpest lakossága a szanálásokat követően megváltozott, sokan költöztek ide a főváros más részeiből. Az Értesítő kiadásának egyik célja az volt, hogy az új otthonra lelt családok a múlt és a közelmúlt eseményeinek megismerésével kötődjenek lakóhelyükhöz, ismerjék meg az 1840-ben alapított település történelmét. Ezzel egyenrangú szempontként merült fel a diákok bevonása a lap olvasásába és a helytörténet megismerésébe. Az Alapítvány abban a szerencsés helyzetben volt, hogy Kadlecovits Géza,Újpest Díszpolgára, az alapítvány korábbi ügyvezető kurátora, maga kezdeményezte az újság megjelentetését. Az alapító főszerkesztő hét éven át jegyezte a lapot, elvitathatatlan érdemeit nevének feltüntetésével ma is jelzi az impresszum. Az előbbiekben említette az iskolások megnyerését az olvasók táborába. Milyen tapasztalatok vannak? Nagyon kedvezőek. Nálam szakavatottabbak mondják: Újpesten példás a helytörténeti munka, ebben a városrészben vezették be először a helytörténet oktatását. Az önkormányzat tankönyv írására buzdította a helyi pedagógusokat, és a legjobb munkákból egységes helytörténeti olvasókönyvet jelentetett meg. (Dr. Sallai János, az Alapítvány kuratóriumi elnöke a közelmúltban kezdeményezte egy kibővített és átdolgozott tankönyv kiadását). A tankönyv anyagát folyamatosan bővíti, kiegészíti és mélyíti az Értesítő. Városismereti olvasmányaikról az alapítvány rendezésében az önkormányzat, az Újpesti Városvédő Egyesület és a Közművelődési Kör támogatásával évente helytörténeti vetélkedőn adnak számot a srész iskoláinak csapatai. Hogyan lehet újra- és újra témákkal megtölteni az Értesítőt? Kik írják, készítik a negyedéves kiadványt? A most áttekintett másfél évtized felénél járva, 2001-ben bővített terjedelmet, új rovatokat Banga Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművésznek köszönhetően igényes tipográfiát, és ehhez igazodó nyomdai kivitelezést, míves papírt kapott az Értesítő. A témákra helyi segítőink, szerzőink hívják fel a figyelmünket, a válogatás és a tematika összeállítása a szerkesztőbizottság feladata. A szerkesztőbizottság elnöke dr. Sipos Lajos egyetemi tanár, Újpest Díszpolgára, akinek szakmai véleménye, szerkesztői munkája garancia arra, hogy a sokféle alkotó által készülő lap egységes egésszé és nívós kiadvánnyá váljon. Munkatársaink többsége jó íráskészséggel megáldott, a helytörténeti kutatómunkát kedvtelésből végző kolléga. Akadnak közöttük egészen különleges témát választó, saját szakterületükön belül minden apró részletet felkutatni kívánó lokálpatrióták, az írást hivatásként űzők, illetve rendszeresen publikáló tudományos kutatók, tanárok, történészek is. A szerzői kör szívesen kutat és publikál. Munkájukért jelképes ajándékkal mondunk köszönetet. Soha nem vagyunk témák híján. Tévedés lenne azt hinni, hogy már mindent feldolgoztak Újpest múltjából és csökkenne a muníciónk! Ezt a tényt igazolja többek között, hogy folyamatosan jelennek meg az önkormányzat, illetve a különböző civil szervezetek, alapítványok, iskolák által kiadott, helytörténeti vonatkozású könyvek, cd-k, dvd-k, albumok. Milyen tematikával folytatják, és mely témákat dolgoz fel a jubileumi évben az Újpesti Helytörténeti Értesítő? Január közepén tartottuk évnyitó szerkesztőbizottsági ülésünket, amelynek során virtuálisan mind a négy idei lapszámunk oldalait megtöltöttük. Az értesítő ebben az esztendőben is megtartja jól bevált szerkezetét: az első oldalon megjelenő archív képpel, és a hozzá kapcsolódó publicisztikával az adott lapszám belső tartalmára hangolódunk rá. Az olvasó múltidéző sajtóösszeállítással, majd egy-egy témát feldolgozó tanulmánnyal találkozhat a lap belső oldalain, amelyet a színes tematikájú közlemények rovat, és a híres újpestieket bemutató sorozat egy-egy epizódja követ. Interjú rovatunkban mindig egy Újpesten élő, vagy innen elszármazott, jelentős életpályát befutott személyiséget mutat be. Idén a gyárak, üzemek bemutatásával folytatjuk az elmúlt év őszén megkezdett ipartörténeti sorozatunkat, amely nemcsak a nosztalgia jegyében készül. Elsősorban a fiataloknak szeretnénk bemutatni milyen jelentős iparváros állt hajdan a jelenlegi üzletek, lakóparkok helyén, és hogyan tűnik el mindez szinte nyomtalanul. Mikor jelenik meg a lap? Az első negyedévi újság március közepén jelenik meg. Az önkormányzat jóvoltából ebben az évben is térítésmentesen juthatnak hozzá az érdeklődők az Újpesti Helytörténeti Gyűjteményben, a Városházán, az Ady Művelődési Központban, a Karinthy ÁMK-ban és a Király Könyvtárban. B. K.

7 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M Egy újpesti lány, akire büszkék lehetünk Még csak húszesztendős, de már seregnyi kupa díszeleg a vitrinjében és éremfüzérek díszítik szobáját. Újpesti iskolásként megkapta az önkormányzat elismerését, az Újpest Kiváló Diáksportolója címet. Legutóbb Torinóban szerzett hírnevet és dicsőséget a csapatának, edzőjének, családjának, a hazánknak. Heidum Bernadettről, a felnőtt rövidpályás gyorskorcsolyázás 3000 méteren Európa-bajnok női váltójának tagjáról van szó. Egyéniben 1000 méteren pedig bronzérmet szerzett. Mivel újpesti lakos, otthonában kerestük fel, hogy kérdezősködjünk tőle iskoláról, sportról, a mindennapjairól. Elsőként mégsem vele, hanem Dömötör nevű ráncos kutyájával ismerkedtünk meg. Míg Döme rágta a lábamat, megkérdeztem Bernit, hogyan is került képbe nála a gyorskorcsolya. Hiszen az ember nem gondolná, hogy az apuka fogja a lányait, és leviszi a jégpályára: suhanjatok, korcsolyázzatok. Pedig bizony a Heidum családban Ferenc, a családfő tehet mindenről. Persze a szó legjobb értelmében. Levitte két lányát Petrát és a két évvel fiatalabb Bernadettet a Műjégpályára nagyjából tizennégy évvel ezelőtt. Akkor még hokikorcsolyával tanultak a lányok közlekedni, Petrát ki is választották, hogy elég ügyes, próbálja meg a gyorskorcsolyát. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a hugi is azonnal ugyanazt akarta. Végül mindketten bekerültek a budapesti gyorskorcsolya csapatba. Tizennégy évesen bekerültem a magyar válogatottba, azóta is a keret tagja vagyok foglalja össze hamarjában Bernadett az elmúlt éveket. Kérdezem Bernadettet, hogy nem próbált-e ki sosem más sportot. Erre felcsillan a szeme és lelkesen elkezdi mesélni, hogy néhány éve Szabolcsi Szilvia gyorskorcsolyázó volt, pályakerékpározásra váltott révén kipróbálta magát a pályakerékpározásban. Azt mondja, a kerékpározás ugyanazokat az izmokat mozgatja meg, mint a gyorskorcsolya, ám kevésbé technikás sportág. Berni komolyan vette a pályakerékpározást, felkészült az országos bajnokságra, amelyet összetettben megnyert. A következő kerékpárversenyén már hosszabb távon indult, mivel akkor már a gyorskorcsolyára koncentrált. A hosszú távú versenyeket meg is nyerte sorjában. Ám a gyorskorcsolyázás mindig első maradt. Édesapja, Heidum Ferenc, ahova tudja, elkíséri lányát, és amennyire drukkol neki, annyira félti is. Érthető, hiszen sem a gyorskorcsolya, sem a pályakerékpározás nem veszélytelen sportág. A kerékpárnál a betonteknő nagyon veszélyes, ráadásul a versenyzők lába be van szíjazva, a bicikli pedig örökhajtós, így rengeteg veszélyt rejt sorolja aggodalmait az édesapa. A gyorskorcsolyázásnál szintén nagyon veszélyes az esés, még jobban kell óvni a versenyzőt a véletlen vágásoktól, hiszen pengeélesek a korcsolyák, kisebb hozzáérés is nagy sérülést okozhat. Ekkor szól közbe Berni, aki rögtön megnyugtat minket, hogy vágásbiztos ruhában versenyeznek, ez a főbb artériákat nagy mértékben védi. Egyébként is, mint mondja, verseny közben eszükbe sem jut a veszély, hiszen akinek ezen jár az agya, az nem alkalmas versenyzőnek. Berni életét, mindennapjait javarészt a korcsolyázás tölti ki. Emellett a Budapesti Kommunikációs Főiskolára jár, újságíró szeretett volna lenni, ám most az edzések miatti időbeosztás miatt a nemzetközi kommunikáció mellett voksolt. Mivel a gimnáziumot is kéttannyelvű iskolában végezte, az angol nyelven való tanulás nem okozhat neki gondot. Heti hét nap jár edzésre, a hétfő és a kedd az ő hétvégéje, olyankor nem kettő, csupán egy edzése van naponta. Azt mondja, a sport miatt kicsit háttérbe szorult a társasági élete, de mivel szerelme a gyorskorcsolya, egyelőre jól is van ez így. Persze tervei vannak bőven, mint a tisztes helytállás a világversenyeken, megtartani a kontintensviadalon kivívott helyezéseket, és ha marad még egy kis ideje, a kommunikációs diploma mellé jogi képesítést is szeretne bezsebelni. Mit is lehet erre mondani: sok sikert és kitartást kívánunk hozzá! Büszkék vagyunk rád, Berni! T. K. Interjú Jól mondta Berni edzője, Bánhidi Ákos, a torinói Eb-n jó volt magyarnak lenni. Annyi siker és érem született, hogy fantasztikus hangulat volt kint. Olyan körülmények között, mint ami itthon van, ilyen komoly eredményt elérni emberfeletti. A legtöbb nemzet sportolói csak és kizárólag a sportnak élnek. A mi válogatottunkban szinte mindenki főiskolára, egyetemre jár az edzések mellett. Nekem szülőként az élmény az egyéni verseny volt. Tudtam, hogy Berni arra vágyott, hogy egyéniben dobogóra állhasson az Európa-bajnokságon. Ezután már úgy gondoltuk, hogy ha a váltóban is meglesz a bronzérem, az a hab a tortán. Szülőként fenn álltam a tribünön és hallgattam, ahogy a lányomnak és a csapatának játsszák a himnuszt. Nagyon megható volt mondta elérzékenyülve a büszke apa. 7

8 Kultúra A Z I N G Y E N E S K E R Ü L E T I Ú J S Á G január 30. Egy cseppnyi otthon Január 16-án nyílt meg a Fóti úton található, közel 40 férőhelyes hajléktalanszálló nappali melegedője, mely munkanapokon 9-15 óra között áll a segítséget kérők rendelkezésére. A Cérnagyár egykori óvodájában kialakított intézmény földszinti, felújított helyiségében térítésmentesen vehetnek igénybe különböző szolgáltatásokat az ide betérők. Az elmúlt hetekben öt hajléktalant kezeltek a Károlyi Kórházban a hideg és az éhezés okozta betegségek következtében remélhetőleg a hasonló esetek megelőzhetőek lesznek a nappali melegedő működtetésével, mely többek közt szociális és mentális segítségnyújtást, ruhatisztítást, tisztálkodási lehetőséget, főzést, televíziózást, és kötetlen beszélgetést is nyújt a bajbajutottaknak. A felújított helyiség hivatalosan január 16-án nyílt meg, melyet mint a 17 éve működő hajléktalanszállót - a Twist Olivér Alapítvány működtet. Az intézmény fenntartásához a pályázatokon elnyert pénz, az állami normatív támogatás és a fővárosi önkormányzat segítsége mellett jelentős összeggel, a költségek negyedrészével járult hozzá Újpest Önkormányzata. A megnyitón az alapítvány képviselői mellett Nagy István, Újpest szociális alpolgármestere, Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes, Boruzs András a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat elöljárója és Dr. Hollósi Antal, a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnöke is megjelent. Nagy István kiemelte: öröm látni, hogy az önkormányzat és a civil szféra összefog egymással és közös célért harcol; s reményét fejezte ki, hogy az együttműködésből hosszú távú kapcsolat lesz. A nappali melegedőről, a hajléktalanságról és az alapítvány munkájáról a civil szervezet két vezetőjével beszélgettünk. Segítség a madaraknak Különösen a téli hónapokban okoz gondot szárnyas barátainknak az eleség hiánya. Amikor a fákon nincsenek rügyek, levelek és termések, a madaraknak csak igen kevés mag, illetve más eledel jut, azok felkutatása is nehézkes, főként esős és havas időjárás esetén. Komoly hiányt pótoltunk a nappali melegedő kialakításával, bár 1998 óta már nemcsak hajléktalanszálló, hanem utcai szociális munka is működik Újpesten: járjuk az utcákat és próbálunk segíteni a bajba került embereknek mondta el lapunknak Virág Tamás, az alapítvány szakmai vezetője. A Twist Olivér Alapítványt a három éve elhunyt kiváló szociálpolitikus, Mezei György által vezetett Újpesti Családsegítő Központ és a Menhely Alapítvány hozta létre. Hosszú munka előzte meg a nappali melegedő kialakítását, amelyre óriási igény mutatkozott a kerületben. Nemcsak a mindennapi élet szükségeit fürdést, étkezést, mosási lehetőséget biztosítjuk, hanem a szociális ügyekben, a munkába állásban, a szocializációban is segítő kezet nyújtunk. A hajléktalanság ugyanis nemcsak a lakáshiányt jelenti, ennél jóval többről van szó: például az elmagányosodás folyamatának megállításáról, visszafordításáról. Sajnos gyakran elérkezik egy pont a hajléktalanok életében, amikor belefáradnak a kilátástalanságba, értelmetlenségbe. Be kell bizonyítanunk nekik, hogy megfelelő segítséggel kijuthatnak ebből a helyzetből. A szállóban három szociális munkás foglalkozik az itt élőkkel, rendszeres találkozások, beszélgetések során folyik az úgynevezett egyéni esetkezelés folytattuk a beszélgetést Forgács Etelkával, az átmeneti szálló vezetőjével. Sokszor kapunk önkéntes segítséget, ruhacsomagot, néha élelmiszert, hiszen a környékbeliek már ismerik az intézményt és az itt élőket. Sajnos ez a megoldás valóban átmeneti: volt olyan lakónk, aki visszakerült az utcára, vagy épp hozzánk Az itt élők zöme állami gondozott volt, nem talál bejelentett munkahelyet, kihasználják, kizsigerelik, a családjának ha van pedig nem meri ezt bevallani. Gyakori történet, hogy az itt lakó vidékről került fel Pestre, és a rokonai nem is tudják, hogy nem albérletben lakik Azt hiszem, a változás egyik alapvető tényezője, hogy érzékenyebbé kell válnunk a problémára. Hogy meglátjuk a hajléktalanban a gyereket, a fiatal fiút vagy lányt, és a felnőtt, erejében lévő embert is. Ha így teszünk, egész másképp nézünk majd az utcán élőkre. P. K. Ezért is nagyon fontos, hogy gondoskodjunk ezekről a hasznos, kicsiny élőlényekről. Ennek a gondoskodásnak a legegyszerűbb módja, ha kertünkbe, az erkélyre, az ablakba vagy egyszerűen a természetben a fákra madáretetőket telepítünk. Nem tettek másképpen a gyerekek a Bajza József Általános Iskolában sem, amikor január 16-án, a tanítás után két madármenedéket, etetőt helyeztek ki. Az eseményen csatlakozott a diákokhoz a Gyermekek Világöröksége Alapítvány képviselője is. Mielőtt kihelyezték volna az etetőket, dr. Altbäcker Vilmos, az ELTE gödi biológiai állomásának vezetője bevezetőként elmesélt néhány érdekességet a madarakról, fajokról és szárnyas szokásokról egyaránt. Akik jól válaszoltak a rögtönzött biológia óra után feltett ellenőrző kérdésekre, apró jutalmakat kaptak és természetesen társaik és tanáraik elismerését. A rövidke kvíz után a kisdiákok két madáretetőt helyeztek el az udvar két egymástól távoli pontján, majd feltöltötték azokat különböző eleséggel. Így több madárfajt is megfigyelhetnek remélhetőleg a kisdiákok, miközben azok a kitett eleségből lakmároznak. T. K. 8

9 Ú J P E S T I N A P L Ó III. É V F O L Y A M, 2. S Z Á M A kezdő lépéstől az össztáncig Egy híján harminc éve annak, hogy Földházi Péter profi táncos, tréner társastáncot tanít Újpesten. A krónikás is mosolyog, amikor a honi riportalanyokkal beszélgetve közös kapocs a Földházi tánciskola, amely a Könyves Kálmán Gimnázium és a Megyeri úti Déri Miksa szakiskola diákjainak tánctanításával indult. S talán a közelgő jubileum ürügyén, már most, márciusban újdonságként Össztánc-órák és továbbá Latin táncok kurzusát tervezi, miközben indul a beiratkozás kezdőknek is haladóknak egyaránt Mindez az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban lesz elérhető. Csak nem az országon is végigsöprő salsa- őrület a motiváció, kedves Tanár Úr?! Nem tagadom, de csak részben az. A salsa-láz valóban nem csillapul, ezt a környező tánciskolák kínálatát szemlélve is tapasztalom. Bár a Földházi tánciskolában is tananyag a latin táncok java, a salsa a mambó, a rumba, a szamba és a csacsacsa, mégis, a lázgörbe alapján külön kurzus indítását is tervezem. Meggyőződésem, hogy európai ember génjeiben nem feltétlenül a salsa elemeit őrzi és örökíti tovább. Számomra a mambó lágyabb és a normál életben jobban használható, de tekintsük ezt hölgyválasznak és kívánságnak. Az össztánc-órák ötletét pedig épp az eltelt évtizedek adják: szeretném ismét parkettre hívni egykori tanítványaimat. Úgy gondolom, szívesen gyakorolnának, táncolnának, ezáltal feleleveníthetnénk a tánclépéseket. Tanítványaim, akik a 2 féléves (ősszel és tél végén) alkalmat biztosító tánciskolába jártak, gyakorta felemlegetik a régmúlt időszakokat. Csupacsupa kellemes élményre emlékeznek, amin sokszor csodálkozom is, hiszen a tánc, főleg az elején, erős koncentrálást kíván. De, ha csak a szépre emlékeznek, ez engem is örömmel tölt el, ennek nyomán alakul, legalábbis remélem, az össztánc. Lehet, hogy a tánciskolák sikerét a televízió versenyei, műsorai is segítik? Minden bizonnyal igaz ez is. De ne feledjük: a képernyőről ránk mosolygó ismert személyiségek több hónapon át tanulnak, gyakorolnak, mielőtt versenyeznek, munkájuk, korábbi tanulmányaik kötelező része is a tánc. Ezeket a produkciókat és a nemzetközi versenyek táncosait látva nem nehéz azt a folyamatot sem észrevennünk, hogy a tánc eltolódik a művészettől a sport felé, és eközben elvész a tánc, a ritmus dominál. A tánciskolába betérők hozzájuk képest lépéshátrányban vannak, de ez természetesen behozható. A társastánc tanulásától a versenytáncig ugyan hosszú az út, de vannak kapcsolódási pontok, és már az alapok tanulásánál megmutatom azt a hidat, amin átjutva a versenyekig el lehet jutni. Mármint annak, aki tehetséges Volt egy pályatársam, aki nem látszott tehetséges táncosnak. De nagyon-nagyon akart és mindent megtanult. Olyan eredményeket ért el, mintha táncosnak született volna. Ezt csak azért mondtam el, hogy elhiggyék az olvasók is: akarattal, szorgalommal mindenki sokra viheti a táncparketten is. A táncórákon természetesen derültséget okoz, ha valaki összekeveri a táncirányt és ellenkező irányba indul partnerével. A táncot éppúgy gyakorolni kell, mint például az autóvezetést, hogy készségszintre begyakorolva ne kelljen arra gondolni, hogy no most benyomom a kuplungot. A táncirány is magától értetődő lesz egy idő után. És Interjú táncolni jó dolog, nagyon jó még akkor is, ha valaki nem akar táncversenyt nyerni. Valljuk be: a többség nem akar. Tanítványai különböző korosztályúak, a kisiskolástól a fiatal felnőttig, a középkorúig beiratkoznak. Mit mondanak, miért jönnek? A tánciskolába beiratkozók jól tudják, hogy a tánc zenére történő mozgást jelent, sokan tudják azt is :a művészetet, szépséget is magában hordoz és a társasági időtöltés mellett kellemes sport is egyben. Jómagam arra törekszem, hogy aki nálam tanul, legyen mozgáskulturája és olyan tánctudása, amelyet bvármikor fölhasználhat. A jelentkezők is ezt szeretnék. Miközben a tánc az előbbieket adja, egy másik utat is megnyit. És ez általában a tanfolyamosok nagy felfedezése is: a tánc ismerkedés, együttlét is, ahol a fiú és a lány, a nő és a férfi együtt dolgozik, az egyik irányít, a másik elfogad. Miközben mindketten megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz. El kell, hogy fogadják a másikat. Ha ez nem megy, nincs társas kapcsolat, nincs közös tánc, de lefordítva az élet számtalan területére: semmi sem megy, ha nem figyelünk oda egymásra és nem próbáljuk meg türelmesen megérteni a másikat. Milyen táncokat lehet megtanulni Öntől? Szándékaim szerint olyan táncokat, amelyek bárhol alkalmazhatók. A már említett latin táncok ismerete mellett tanulunk keringőt, angolt és bécsit, sőt ezek különböző stílusait is. Hiszen például a bécsi keringőt másként táncolja a versenytáncos, az, aki sváb hopszasza stílusban, vagy balett változatban adja elő. Mindegyik szép és értékes. Elmaradhatatlan a rock and roll és a csárdás. Úgy gondolom, a tánctudás alkalmazásakor ez lényeges. Esküvőn szinte kikerülhetetlen a csárdás éppúgy, mint az előbb említett táncok. Sok fiatal külföldön, magyar társaságba kerülve is építhet erre. Tanítványaim sokszor kérdezik, hogyan ismerik fel a zenét, hogy az például szamba, vagy csacsacsa? A tanfolyam végére eljutunk odáig, hogy a ritmus eligazítja őket, és rájönnek arra is: sok tánc átjárható. Ha meghallják a zenét, a figurális anyag ismeretében már képesek arra is, hogy csacsacsára tudnak szambázni, szambára rock and rollozni, hiszen a zene adja a jelleget. Ezt az affinitást gyakorlással lehet megtartani. Erre jó lehetőség az össztánc. Ön miért lett táncos? Sokat mozgó gyerek voltam, asztaliteniszeztem, hokiztam, gyeplabdáztam. Középiskolás koromban megfogott a szalagavatók hangulata, a tánc. Egy korombéli ifjú hölgyet követve jutottam el a tánciskolába, ahol eltévesztettem az ajtót és nem a balett-terembe nyitottam be. Így kerültem a versenytáncosok közé. Igaz, idővel megtaláltam a balett-termet is, ahol kicsi a világ Mednyánszky Heni néni tanított engem is. Akkor még nem gondolhattam arra, hogy több évtized elmúltával egymás kollégái leszünk tanítványainkkal Újpesten az Ifjúsági Házban. A tánc sok élményt adott és az akkori anyagi lehetőségek az én korosztályomnak a hazai, Savaria táncversenyeket jelentette. Mellette tervezőként dolgoztam a műszaki főiskola elvégzését követően a Mélyépítési Tervező Vállalatnál. Bár később a táncot választottam és a tanítást, azt tudom, a műszaki pálya sem volt haszontalan: a matematika a a ritmikát és a zenét, a geometria a koreográfiát és a térlátást, míg a fizika a figurák tudtaos kivitelezését segíti. BANGHA KATALIN 9

Kopogtat a költségvetés

Kopogtat a költségvetés Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. február 8., II. évf., 3. szám hivatalos Újpesti lapja Napló www.ujpest.hu Kopogtat a költségvetés Mire jut idén? 2-3. oldal FOTÓ:

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. A szeretet jegyében Valentin-napi üzeneteket, jókívánságokat kézbesít lapunk 12-13. oldal

ÚJPESTI NAPLÓ. A szeretet jegyében Valentin-napi üzeneteket, jókívánságokat kézbesít lapunk 12-13. oldal INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. február 13., III. évf., 3. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu A szeretet jegyében Valentin-napi üzeneteket, jókívánságokat

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Jön vagy megy? Húsz évet nyert Újpest. Húsz évet

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Reformra szorul! Reformra szorul? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. november 15., II. évf., 21.

ÚJPESTI NAPLÓ. Reformra szorul! Reformra szorul? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. november 15., II. évf., 21. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. november 15., II. évf., 21. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Reformra szorul! Reformra szorul? Az önkormányzati

Részletesebben

A felszabadulásra emlékeztek

A felszabadulásra emlékeztek INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! III. évf., 1. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu A felszabadulásra emlékeztek 64 éve ért véget a II. világháború Újpesten

Részletesebben

Újpesti Napló. Született: Újpesten. Újpesten. KÉT BÜSZKESÉGÜNK CENTENÁRIUM ÉPÍTÉSI NEHÉZSÉGEK A KERÜLET SZOLGÁLATÁBAN

Újpesti Napló. Született: Újpesten. Újpesten. KÉT BÜSZKESÉGÜNK CENTENÁRIUM ÉPÍTÉSI NEHÉZSÉGEK A KERÜLET SZOLGÁLATÁBAN Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! Újpesti Napló 2007. március 30., I. évf., 4. szám hivatalos lapja Újpest, a százéves város! www.ujpest.hu ÉPÍTÉSI NEHÉZSÉGEK KÉT BÜSZKESÉGÜNK

Részletesebben

Közellátás 2008. Újpesten a helyzet változatlan?

Közellátás 2008. Újpesten a helyzet változatlan? Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. január 25., II. évf., 2. szám hivatalos Újpesti lapja Napló www.ujpest.hu Közellátás 2008 Újpesten a helyzet változatlan? FOTÓ:HORVÁTH

Részletesebben

évfolyam 3. szám 2011 március Március 15. a Nemzet ünnepe

évfolyam 3. szám 2011 március Március 15. a Nemzet ünnepe Dunakeszi polgár XII. évfolyam 3. szám 2011 március Március 15. a Nemzet ünnepe szeretné tisztán hallani a szavakat? NehezeN tud beszélgetni családtagjaival? j öjjön el szűrővizsgálatra! Dunakeszi szakorvosi

Részletesebben

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja 02. Jön a 11. Hangár Útjára indul a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ fiataloknak szóló kezdeményezése. Erre a programra olyan, Kőbányán működő garázszenekarok jelentkezését várják, akik szívesen

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Virágváros a Föld Napjára. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. április 25., II. évf., 8. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Virágváros a Föld Napjára. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. április 25., II. évf., 8. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. április 25., II. évf., 8. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Virágváros a Föld Napjára HÁZUNK TÁJÁN Legközelebbi

Részletesebben

Valami. bűzlik a Fóti úton. Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2007. szeptember 28., I. évf., 15.

Valami. bűzlik a Fóti úton. Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2007. szeptember 28., I. évf., 15. Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2007. szeptember 28., I. évf., 15. szám hivatalos Újpesti lapja Napló Újpest, a százéves város! www.ujpest.hu Valami FOTÓ:HORVÁTH DÁVID

Részletesebben

Jó szóval is oktasd! Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. február 22., II. évf., 4. szám

Jó szóval is oktasd! Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. február 22., II. évf., 4. szám Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. február 22., II. évf., 4. szám hivatalos Újpesti lapja Napló www.ujpest.hu FOTÓ: Középiskolai körkép 2-3. oldal Jó szóval is

Részletesebben

Újpesti Napló. Nagy tervek Káposztásmegyeren CENTENÁRIUM NYÁRI SZÜNET LÉPCSŐHÁZI BORZALOM VÁROSHÁZI HÍREK

Újpesti Napló. Nagy tervek Káposztásmegyeren CENTENÁRIUM NYÁRI SZÜNET LÉPCSŐHÁZI BORZALOM VÁROSHÁZI HÍREK Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! Újpesti Napló 2007. július 6., I. évf., 11. szám hivatalos lapja Újpest, a százéves város! www.ujpest.hu NYÁRI SZÜNET VÁROSHÁZI HÍREK

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Újpest a kivételek között. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. március 1., IV. évf., 8. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Újpest a kivételek között. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. március 1., IV. évf., 8. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. március 1., IV. évf., 8. szám ÚJPESTI NAPLÓ FOTÓ:HORVÁTH DÁVID ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Újpest a kivételek között Az önkormányzatok

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. június 19., III. évf., 12. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Újpest kiválóságai Huszonöten felnőttek és diákok

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Antall Alapítvány. A kerületbe költözött az Antall József Alapítvány, amely legfőbb

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Antall Alapítvány. A kerületbe költözött az Antall József Alapítvány, amely legfőbb XVIII. ÉVF. 1. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2008. JANUÁR 9. WWW.UJBUDA.HU Boldog

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Újpesti Városnapok 2008. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. augusztus 25., II. évf., 15. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Újpesti Városnapok 2008. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. augusztus 25., II. évf., 15. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. augusztus 25., II. évf., 15. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Újpesti Városnapok 2008 Az idei rendezvény részletes

Részletesebben

Dunakeszi. Dunakeszi Viadal 2013

Dunakeszi. Dunakeszi Viadal 2013 Dunakeszi városi magazin 2013 ÁPRILIS Polgár XIV. évfolyam 4. szám Dunakeszi Viadal 2013 Fölényes Fidesz győzelem az időközi választáson idén öttel több első osztályt kell indítani Városi kitüntetés a

Részletesebben

ÁTSZERVEZÉS ELÕTT AZ ÓVODÁK ÉS AZ ISKOLÁK

ÁTSZERVEZÉS ELÕTT AZ ÓVODÁK ÉS AZ ISKOLÁK XII. évfolyam 4. szám 2007. február 23. Ára: 140 forint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 ÁTSZERVEZÉS ELÕTT AZ ÓVODÁK ÉS AZ ISKOLÁK KÖZÉLETI LAP MEGJELENIK KÉTHETENTE SZERENCSEN ÉS KÖRNYÉKÉN TISZTELNI

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Megjósolták lesz jövõre is Képes városnapi összefoglalónk a 7. oldalon

ÚJPESTI NAPLÓ. Megjósolták lesz jövõre is Képes városnapi összefoglalónk a 7. oldalon INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2009. szeptember 21., III. évf., 18. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ:HARKAI PÉTER Megjósolták lesz jövõre is Képes városnapi

Részletesebben

Dunakeszi, a mi városunk! (Cikkünk a 16. oldalon található)

Dunakeszi, a mi városunk! (Cikkünk a 16. oldalon található) Dunakeszi polgár XII. évfolyam 4. szám 2011 április Dunakeszi, a mi városunk! (Cikkünk a 16. oldalon található) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk Olvasóinknak! EgyrE Hangosabban Hallgatja a televíziót?

Részletesebben

Köszöntjük a 2008-as év legifjabb újpesti ikerpárját: és Márkot

Köszöntjük a 2008-as év legifjabb újpesti ikerpárját: és Márkot Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2008. január 11., II. évf., 1. szám hivatalos Újpesti lapja Napló www.ujpest.hu Köszöntjük a 2008-as év legifjabb újpesti ikerpárját:

Részletesebben

G o n d o l a t o k a z ú j e s z t e n d ő r e

G o n d o l a t o k a z ú j e s z t e n d ő r e 2 3 6 Bemutatkoznak a bizottságok K o r a i m é g í t é l n i 2 0 1 1 e s m e n e t r e n d e k XXIII.(X X X I I I. ) év folyam 1. Városi önkormányzati lap 2011. január 14. 789. szám G o n d o l a t o

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Új burkolat kevesebb bosszúság. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2009. október 12., III. évf., 21. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Új burkolat kevesebb bosszúság. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2009. október 12., III. évf., 21. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2009. október 12., III. évf., 21. szám ÚJPESTI NAPLÓ FOTÓ:HORVÁTH DÁVID ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Új burkolat kevesebb bosszúság Megújul a

Részletesebben

J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Ú PESTI NAPLÓ. Játszva tanulnak

J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Ú PESTI NAPLÓ. Játszva tanulnak Fotó: Svajer Barbara INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2014. szeptember 11., VIII. évf., 32. szám Ú PESTI NAPLÓ J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Játszva tanulnak Lakossági kérésre

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Kinyílt elõttük a világ Átvették diplomájukat

Részletesebben

HITTEL, LAPÁTTAL, ECSETTEL Kassai-Farkas András elfeledett multitalentum: bronzérmes kenus, pünkösdi lelkész, festő. Interjú.

HITTEL, LAPÁTTAL, ECSETTEL Kassai-Farkas András elfeledett multitalentum: bronzérmes kenus, pünkösdi lelkész, festő. Interjú. Újpest Önkormányzatának INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! Újpesti Napló 2007. augusztus 3., I. évf., 12. szám hivatalos lapja Újpest, a százéves város! www.ujpest.hu EMLÉKTÁBLA-AVATÁS PÁLYÁZAT

Részletesebben

A szüleim és a nagyszüleim arra tanítottak: minden nap tegyünk valami hasznosat

A szüleim és a nagyszüleim arra tanítottak: minden nap tegyünk valami hasznosat 6. körzet Székesfehérvár 6. számú önkormányzati körzet A szüleim és a nagyszüleim arra tanítottak: minden nap tegyünk valami hasznosat Maroshegy mind területét, mind lakói számát tekintve az egyik legnagyobb

Részletesebben

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin

Dunakeszi. biztonság és fejlődés. Márton-napi. Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban. 2011 NOVEMber Polgár. városi magazin Dunakeszi városi magazin 2011 NOVEMber Polgár Xii. évfolyam 11. szám biztonság és fejlődés Márton-napi szokások Lucz Dóra világbajnokságot nyert Szingapúrban Ingyenes hallásszűréssel várjuk önt és családját!

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. A történelem szabadsága: a szabadság történelme. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 27., III. évf., 6.

ÚJPESTI NAPLÓ. A történelem szabadsága: a szabadság történelme. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 27., III. évf., 6. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 27., III. évf., 6. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu A történelem szabadsága: a szabadság történelme FOTÓ:

Részletesebben